RINGKJØBING HANDELSSKOLE & HANDELSGYMNASIUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RINGKJØBING HANDELSSKOLE & HANDELSGYMNASIUM"

Transkript

1 RINGKJØBING HANDELSSKOLE & HANDELSGYMNASIUM 2009/2010

2 Elevhåndbog 2009 / 2010 I N F O R M A T I O N Ringkjøbing Handelsskole Vasevej Ringkøbing Telefon Redaktion: Else Kirkegaard, maj 2009 Skolens kontortid: mandag-fredag kl Navn: Adresse:

3 I N F O R M A T I O N

4 1. Hovedindgang 2. Forkontor 3. Studievejleder Udd.leder HHX 4. Forstander 5. Administration 6. Udd.leder HG 7. Mødelokale Lærerværelse Undervisningslokaler 33. Kantine 34. Atriumgårde L O K A L E P L A N

5 Indholdsfortegnelse Velkommen 5 Bøger og papir 6 Elevrådet 6 Ferieplan 7 Fravær og registrering 7 Fællesarrangementer 8 Fag og eksamen på HG 9 Fag og eksamen på HH 10 Hytteture og studierejser 12 Kantinen 13 Lektiehjælp 14 Ordensregler 14 Ringetider 14 Studievejledning 15 Studievalg Midt- og Vestjylland 16 SU 17 Skolens personale 18 HH-kalender HG-kalender Elever 25 Glimt fra året 32 4

6 Velkommen Hjertelig velkommen til Ringkjøbing Handelsskole. Med denne elevhåndbog vil vi fra skolen give et første indtryk til alle I nye elever på vores ungdomsuddannelser. Forhåbentlig vil mange spørgsmål blive besvaret med denne håndbog, og den vil være nyttig at beholde i tasken eller derhjemme, hvis spørgsmål skulle opstå undervejs i uddannelsen. Derudover vil vi ansatte på skolen være behjælpelige til daglig det gælder bl.a. klasselærer, studievejleder, kontorpersonale og andre. Vore faciliteter på skolen lægger vi vægt på at vedligeholde og udvikle, da der er tale om grundlaget for jeres uddannelse. Bygninger, teknologi og undervisningsformer er blandt redskaberne, som skolens medarbejderstab anvender til at stille undervisning til rådighed. Dertil lægges din arbejdsindsats og øvrige adfærd, og med disse faktorer håber vi igen at få et godt studiemiljø på skolen. Det skaber trivsel og gode resultater. Alle medarbejdere på skolen bidrager til studiemiljøet, som vi ved, at også I lægger vægt på. Vi ar ran gerer forskellige ting med henblik på at gøre hverdagen mere afvekslende og interessant. Jeg ønsker, at disse ord skal være en del af invitationen til jer alle om at deltage med humør og konkrete initiativer som f. eks morgensamlinger og elevrådets arbejde. Vi lægger vægt på at være en skole for lokalområdet, og her spiller erhvervslivets behov på kort og langt sigt en stor rolle. Med vore uddannelser og øvrige initiativer vil vi give eleverne en mulighed for at yde vigtige bidrag, som medarbejdere og initiativtagere til virksomhederne, som borgere i vores samfund og som individer, der kan skabe tryghed og muligheder for sig selv. Dette år er en del af den livslange læring, som i dag er vigtig for os alle hver især og for samfundet som helhed. Den videre uddannelse for jer sker sammen med virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner, og jeres bidrag er som nævnt en god arbejdsindsats, der følger op på valget af ungdomsuddannelse. På vegne af skolens medarbejdere vil jeg endnu en gang byde velkommen, og vi glæder os til at bidrage til et skoleår, der vil give et godt resultat. Henrik Toft forstander 5

7 I N F O R M A T I O N Bøger og papir Bøger udleveres af skolen og afleveres igen ved skoleårets slutning. Bortkomne bøger erstattes til dagspris. Elevrådet Ringkjøbing Handelsskole har et elevråd, der er sammensat af en repræsentant fra hver klasse, samt en suppleant, som kan træde til, hvis repræsentanten ikke kan komme til møderne. Elevrådets vigtigste opgave er at varetage elevernes interesser - som et slags»talerør«mellem eleverne og skolens ledelse og lærere. Derudover arrangerer elevrådet elevfester, fodboldkamp mod Papir, ordbøger og lommeregner skal du selv anskaffe. Evt. fælles indkøb af lommeregner aftales med matematik - læreren. gymnasiet, fællesarrangementer og andre ting efter behov og ønske fra eleverne, som er meget velkomne med forslag og gode idéer til aktiviteter på skolen. Elevrådet holder møde én gang om ugen. Der vælges en formand, næstformand, kasserer og en sekretær. Formanden samt ét af de øvrige medlemmer deltager i skolens bestyrelsesmøder. Maria Sig, næstformand og Sara Jørgensen, formand for elevrådet 6

8 Ferieplan 2009/2010 De nævnte dage inklusive Efterårsferie oktober Juleferie 19. december - 3. januar Vinterferie februar Påskeferie 27. marts - 5. april St. Bededagsferie fredag den 30. april Kr. Himmelfartsdag maj Pinseferie maj Sidste eksamensdag fredag den 25. juni Se også aktivitetskalender side 23 og 24. Fravær og registrering Mødepligt Du har mødepligt til undervisningen, men hvis du bliver syg, har du lov til at blive hjemme. Ved længerevarende eller hyppig sygdom kan du blive bedt om at aflevere en lægeerklæring. Er du i en speciel situation, som kan give anledning til fravær, vil det være fornuftigt at tale med din klasselærer eller studievejleder om det. Fravær Hvis du bliver syg, ringer du til skolen mellem kl og 8.00 og melder dig syg. Er du syg flere dage, skal du ringe hver dag. Kommer du for sent, stempler du ind som sædvanligt. Hvis du bliver nødt til at forlade skolen før skoledagens afslutning, stempler du ud som sædvanligt. Du kan følge dit fravær på og det er dit ansvar at kontrollere, at antallet af registrerede fraværstimer er korrekt. Dine forældre kontaktes ved højt og stigende fravær. Fraværsoversigt bliver vedlagt dit eksamensbevis. Manglende aflevering af opgaver sidestilles med fravær. Ved for stort og/eller uacceptabelt fravær vurderer skolen, om du kan fortsætte med SU og med din uddannelse. På HH 3. år kan for stort fravær betyde eksamen i fuldt pensum i alle fag. Se i øvrigt vore studie- og ordensregler på hjemmesiden. I N F O R M A T I O N 7

9 I N F O R M A T I O N Fællesarrangementer Der afholdes hvert år en række fællesarrangementer. Det kan være foredrag om musik, sport og kultur, den årlige erhvervsdag, politisk debat, diverse underholdning, fællessang og lignende. De senere år har vi haft besøg af foredragsholdere som Ali Haman, Frede Bräu ner, Stef fen Brandt (TV2), Line Risbjerg, Nicolai Moltke-Leth (jægersoldat), Tim Metz og Marion Barker (musiker). Hver anden fredag kl er Oluf Christensen fortæller ved et fællesarrangement om ungdomsproblemer og mobning. der informationsmøde for alle i kantinen. Klasserne underholder på skift med sange, skuespil eller andre løjer efter eget valg. Derudover er der meddelelser fra ledelse, studievejledning, elevråd og andre, der har noget på hjerte. 8

10 HG, fag og eksamen Fag på 1. år Dansk Engelsk Tysk Erhvervsøkonomi Samfundsfag Salg og service Informationsteknologi Valgfag: regning & matematik sundhed & aktivitet, basistysk, dekoration, erhvervs engelsk. Fag på 2. år Dansk Engelsk Tysk Erhvervsøkonomi Samfundsfag Salg og service Informationsteknologi Valgfag: multimedie, dekoration, aktivitet & sundhed, privatøkonomi, digital markedsføring. Temaprojekter I første års undervisning indgår to områdefag. Hvert af disse afsluttes med et temaprojekt. På andet år indgår ligeledes tre områdefag, der afsluttes med et temaprojekt. Eksempler på områdefag: Visuel markedsføring Planlægning, administration og sagsbehandling Iværksætter Sprog og kultur Reklame & markedsføring Alle områdefag varer to uger og inddrages i det temaprojekt, du arbejder med. I N F O R M A T I O N 9

11 I N F O R M A T I O N Områdefagene giver dig mulighed for at få kendskab til de enkelte uddannelsers særlige fagområder, fx kontor, detailhandel, engros. Prøver og bevis På HG 1. år kan du højst komme til to prøver i grundfag, der afsluttes, samt en prøve i eksamensprojektet, hvis du afslutter HG. Inden eksamen begynder, skal de enkelte faglærere afgive standpunktskarakterer, der er et udtryk for din faktiske kunnen lige på det tidspunkt. Ved afslutningen af HG 2. år, eller - hvis du vælger at få Fag på 1. år Dansk Engelsk Tysk Matematik Virksomhedsøkonomi Afsætning Samfundsfag IT Studieteknik Fag på 2. år Dansk Engelsk Tysk praktikplads efter ét år på handelsskolen - efter HG 1. år, får du et bevis, der indeholder karaktererne i temaforløbene, resultatet af det afsluttende grundforløbsprojekt, standpunktskarakterer samt resultatet af prøver i grundfag og valgfag. Ved afslutningen af hele uddannelsen inklusive praktiktid, dvs. fire år efter at du er startet på HG, afholdes en afsluttende praktisk prøve, der bedømmes af skolen. Der gives karakter for præstationen, og hvis du består, modtager du et uddannelsesbevis som dokumentation for, at du er udlært. Fag og eksamen på HH Virksomhedsøkonomi Afsætning International økonomi Erhvervscase Samtidshistorie Matematik eller spansk som valgfag Fag på 3. år Dansk Engelsk International økonomi Samtidshistorie Erhvervsret 10

12 Studieretningsfag: HH3a Virksomhedsøkonomi A International økonomi A Finansiering C HH3b Afsætning A International økonomi A Markedskommunikation C HH3c Økonomi-elever: Virksomhedsøkonomi A International økonomi A Finansiering C Internationale elever: Tysk A International økonomi A Kulturforståelse C Valgfag: Afsætning A Matematik A Spansk A Tysk A Finansiering C Kulturforståelse C Markedskommunikation C Psykologi C Studieretningsprojekt Du skal på HHX 3. år udarbejde en større skriftlig opgave et studieretningsprojekt af et omfang på normalt sider. Studieretningsprojektet udar - bejdes i 2 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag, du har på A-niveau, og med inddragelse af et andet fag på mindst B-niveau. Inden for rammerne af dette vælger du selv, i hvilke fag studieretningsprojektet udarbejdes. Det er dog skolen, der udpeger én eller flere vejledere for dig, men det normale vil være, at det er dine lærere, der fungerer som vejledere. Opgaven skrives i de to uger op til juleferien, og i de uger har du ikke anden undervisning. Der gives en karakter, som påføres eksamensbeviset. Eksamen I løbet af det 3-årige forløb er der 10 officielle eksamener, det vil sige eksamener bestemt af undervisningsministeriet. Efter første år kan du komme op i Samfundsfag C og/eller Matematik C, det vil sige i ingen, ét eller to fag. Efter 2. år vil der normalt ligge to eller tre officielle eksamener og efter 3. år seks-otte officielle eksamener, heraf altid skriftlig eksamen i fag på A-niveau. Hvis du har flere end fire fag på A-niveau, kan der dog foretages udtræk mellem de obligatoriske prøver på A-niveau. Der er dog altid skriftlig eksamen i dansk. Efter 2. år afsluttes erhvervscase eventuelt med en mundtlig prøve, og prøvekarakteren påføres eksamensbeviset. På 3. år afsluttes et tværfagligt undervisningsforløb med fokus på det internationale område med en rapport, eventuelt suppleret med en mundtlig, flerfaglig prøve. Der gives en karakter, som påføres eksamensbeviset. I N F O R M A T I O N 11

13 I N F O R M A T I O N Alle elever skal til mundtlig prøve enten i erhvervscase eller i det internationale område eller i dem begge. Hertil kommer en række interne årsprøver i løbet af 1. og 2. år, fx i skriftlig dansk efter både 1. og 2. år. Mundtligt afholdes i løbet af de to første år mindst fem prøver, som enten er udtrukne mundtlige officielle eksamener eller interne mundtlige prøver under eksamenslignende forhold. Du får standpunktskarakterer tre gange i løbet af hvert skoleår, i november, marts og maj. Standpunktskarakteren i maj indgår i vurderingen af, om du kan rykke op til næste år. Hvis du har under 02 i gennemsnit, kan du ikke rykkes op. Hytteture og studierejser Hvert år er alle nye elever på en ryste-sammen hyttetur af 2 dages varighed i august/sep - tember. I ugen før påske på 2. år HH finder der en studietur sted af én uges varighed. I år var eleverne i Prag og Paris. Andre gange har vi været i Barcelona, London, Glasgow, Berlin og München, Rom, Dublin og mange andre steder. Før rejserne finder sted, tjenes der penge ved bl.a. modeshow og arrangement af fester, så udgiften til studieturen ikke bliver for høj. På rejserne besøges bl.a. virksomheder, ambassader, aviser og kulturelle institutioner af forskellig art. Afrejse til Berlin, forår Studieophold i England og USA Elever på HG 2. år tilbydes et to ugers studieophold i Eng land eller USA, hvor de undervises af engelske lærere og er i prak- 12

14 tik i forretninger. Indkvartering foregår enkeltvis i private hjem. Studieopholdet betales halvt af handelsskolen, halvt af eleven selv. Studieophold i London Elever på 3. år HH tilbydes et intensivt kursus af to ugers va - righed i London i oktober må - ned. Eleverne betaler selv rejse og ophold, mens handelsskolen betaler studieafgiften. Der undervises i afsætning, samfundsforhold, økonomi, engelsk sprog, kultur og kommunikation. Der indlægges også virksomhedsbesøg, fx på Lloyds of London, Bank of England, Houses of Par - liament, og alt i alt har studieopholdene hidtil været en stor succes. Kantinen I skolens kantine kan du købe de mad- og drikkevarer, du kan have behov for i løbet af en skoledag. To steder på gangene er der opstillet automater med drikkevarer og slik. Hvis du kun skal have disse ting, kan du trække dem der, så vi undgår kø i kantinen. Studienwoche in München Ligeledes tilbydes på 3. år HH to ugers studier i München i oktober måned. Også i München un der vises bl.a. i sprog, samfundsforhold, økonomi og kultur, og der indgår virksomhedsbesøg og forskellig research i München. Også i München betales studie - afgift af Ring købing Handels - skole, mens rejse og ophold betales af eleven selv. Academia i Malaga De elever, der har spansk som valgfag, får tilbud om to ugers studieophold i Malaga. Som for de andre studieophold betaler skolen studieafgiften, mens eleven betaler rejse og ophold, p.t kr. Der er mulighed for at forudbestille mad i 10-frikvarteret. Kantinen er en servicefunktion over for alle, der dagligt færdes på skolen, og vi forsøger at holde priserne så langt nede som muligt. For at dette kan lade sig gøre, må alle hjælpe til med at rydde op, bl.a. ved at fjerne bægre og sætte tallerke- I N F O R M A T I O N 13

15 I N F O R M A T I O N 14 ner, glas osv. på plads, når lokalet forlades. Papiraffald anbringes i papirkurvene, ikke i askebægrene. Det er altså eleverne selv, der rydder bordene, inden frikvarteret slutter. Kantinens ekspedition er åben på følgende tidspunkter: (HG1, HG2 og HH 1. år) Lektiehjælp På enten elevens eller lærerens foranledning tilbydes lektiehjælp i en række fag efter behov. Lektiehjælpen gives efter skoletid. Hvis du anbefales til lektiehjælp, får dine forældre besked, og der er mødepligt. Ordensregler Rygning er kun tilladt udendørs på rygeområdet ved Auditoriet. Brug af mobiltelefon er forbudt i undervisningstiden. Se i øvrigt vore studie- og ordensregler på hjemmesiden. Ringetider HG1 + HG2 + HH 1. år HH år 1. time time time time time time time (HH 2. og 3. år)

16 Studievejledning Som studievejledere på Ringkjøbing Handelsskole hjælper vi dig gerne, hvis du har problemer eller spørgsmål, der vedrører din skolegang og fortsatte praktiske eller teoretiske uddannelse, din økonomi eller dine personlige og sociale forhold. Studievejledernes opgaver er nemlig: - at orientere folkeskolens afgangselever og deres forældre om handelsskolens uddannelser og mulighederne derefter i form af arrangementer både på handelsskolen og i folkeskolen - at orientere dig om fag og tilvalgsfag på uddannelserne - at vejlede dig om videre erhvervsuddannelse (praktikplads) bl.a. i form af arrangementer med repræsentanter fra de mest søgte erhverv, fx en erhvervsdag - at vejlede dig om ophold i udlandet - studier, arbejde, rejser - at vejlede dig om muligheder for teoretisk videreuddannelse - at vejlede om praktiske økonomiske forhold, især mulighederne for at få SU (Statens Uddannelsesstøtte) - at støtte dig, hvis du har personlige, sociale, skolemæssige problemer - at formidle kontakt til fagforening (HK) og arbejdsgivere En studievejleder har tavshedspligt, således at de ting, du fortæller, ikke går videre til andre, uden at du er indforstået med det. Én af de første dage i det nye skoleår kommer vi rundt i klasserne og orienterer om vore opgaver, skoleårets forløb, prøver, eksamen og karakterer, SU, m.v. Ellers finder du os på vore kontorer i hhv. lokale 3 og 6 ved receptionen Else Kirkegaard Sonja Plougsgaard I N F O R M A T I O N 15

17 I N F O R M A T I O N Studievalg Midt- ogvestjylland Jeg hedder Thomas Ravn Jakobsen og er din studievalgsvejleder på Ringkjøbing Handelsgymnasium. Du er altid velkommen til at ringe til mig på telefon eller sende en mail på Du kan også kigge forbi vores Studiecafé i Herning. Hilsen Thomas - Mobil: Studievalg Midt- og Vestjylland Viborgvej 1, 7400 Herning, tlf Træffetid Torsdag den 3. september Torsdag den 22. oktober Tirsdag den 24. november Onsdag den 10. februar Tirsdag den 9. marts Tirsdag den 20. april Hvad vil du gerne være? I træffetiden kan du enten komme selv eller sammen med andre og få hjælp til spørgsmål om videregående uddannelse og job - fx hjælp, hvis du ikke ved, hvad du gerne vil læse efter din gymnasiale eksamen. Alle elever er velkomne til at kigge forbi. Jeg sidder i kantinen. Online på Messenger Tjek åbningstiderne på vores hjemmeside: Tilføj: 16

18 I N F O R M A T I O N SU Du kan få SU (statens uddannelsesstøtte) fra den 1. i kvartalet efter din 18 års fødselsdag. Mens du er 18 og 19 år, er SU en afhængig af dine forældres indkomst. Hvis forældreindkomsten er over kr , får du et grund beløb på kr Hvis forældreindkomsten er under kr , får du det maksimale beløb, som p.t. er kr Ligger forældreindkomsten mellem de to beløb, får du et gradueret beløb mellem kr og kr pr. måned. Under visse omstændigheder kan du som udeboende få op til p.t. kr om måneden. Det gælder, hvis du enten er over 20 år, eller der mellem dine forældres bopæl og skolen er mindst 20 km eller under visse andre omstændigheder. Pengene er et stipendiat, dvs. de skal ikke betales tilbage. For nogles vedkommende kan der dog blive tale om at betale skat af SU en. Udover stipen - diet kan du få et lavtforrentet lån på op til kr om måneden. Kom ind i studievejledningen og lad mig hjælpe dig med at søge SU, når tiden nærmer sig din 18-års fødselsdag. Else Kirkegaard 17

19 A D M I N I S T R A T I O N Skolens personale Henrik Toft Forstander Conny Madsen Kontorleder Jette Ottosen Lønbogholder Hanne Grønlund Christensen Kontorassistent Tina Bertelsen Kontorassistent Claus Kjær Christensen Systemadministrator Ringkjøbing Handelsskole er en selvejende institution med en bestyrelse, bestående af: Vibeke Haubjerg Medarbejderrepræsentanter: Morten Hagde Jessen Per Pape Conny Madsen Marianne Køpke Tommy Kjærgaard Bjarne Christensen Iver Poulsen 2 elevrepræsentanter Knud Hammer Sara Sørensen Bent Brodersen Maria Sig 18

20 Britta Lumby Kantineleder Gudrun H. Christensen Servicemedarbejder Gitte Larsen Rengøring Susanne Pedersen Kantinemedhjælper Christian Vesterbæk Knudsen Pedel Rita Stougaard Rengøring K A N T I N E P E D E L R E N G Ø R I N G 19

21 L Æ R E R E Annedorte Westergaard Spansk Bjarne Dalgaard Hansen Matematik Virksomhedsøkonomi Dorthe Liddy Stokholm Dansk Engelsk Bibliotekar Ellen Morsing Kristensen Afsætning Markedskommunikation Else Kirkegaard Uddannelsesleder HHX Studievejleder Erika Østergaard Tysk Engelsk Hanne Vestergaard Kristensen IT - Samfundsfag Regning/matematik Henrik Høj Andersen Dansk Samtidshistorie Kulturforståelse Henrik Jensen Engelsk Samfundsfag Kulturforståelse 20

22 L Æ R E R E Inger Hald IT Virksomshedskontakt Kurser Jens Mogensen Jensen Virksomhedsøkonomi Finansiering Jens Præstegaard International økonomi Samfundsfag Kulturforståelse Jesper Schmidt Erhvervsret Jette Vognbjerg Skarregaard Virksomhedsøkonomi Finansiering Kathrine Dahl Dansk Samtidshistorie Kim Stensgaard Erhvervsret Knud Erik Søgaard Jensen Engelsk Lene Bukart Rasmussen Samfundsfag Afsætning Markedskommunikation 21

23 L Æ R E R E Lene Larsen Engelsk Lisbeth Danielsen Dansk Salg & service Marianne Ivarsen Olesen Tysk Mette Marie Klausen Afsætning International økonomi Markedskommunikation Niels Gotfred Grønning Virksomhedsøkonomi International økonomi Per Lützen Tysk Engelsk Pia Wedderkopp Virksomhedsøkonomi Matematik Finansiering Sonja Plougsgaard Uddannelsesleder HG Engelsk Tommy Kjærgaard Jensen IT Sundhed/aktivitet 22

24 HH-KALENDER august Første skoledag HH1 12. august Første skoledag HH2 og HH3 14. august Introfest september Hyttetur HH1 29. september Forældreaften HH1 28. sep.-02. okt. Temaprojekt HH oktober Studieophold London, Malaga, HH oktober Efterårsferie 4. november Ekskursionsdag november Temaprojekt HH1 19. november Modeshow 26. november Forældresamtaler HH2 og HH december Erhvervscase HH december Studieretningsprojekt HH december Temaprojekt HH1 18. december Juleafslutning 19. dec jan. Juleferie 28. jan.-01. feb. Erhvervscase HH2 4. februar Uddannelse uden grænser, HH februar Vinterferie 26. februar Aktivitetsdag og elevfest 3. marts Forældresamtaler HH1 9., 10. og 12. marts Erhvervscase HH2 11. marts Terminsprøve HH marts DIO-arbejdsdage HH marts Blokdage HH1, rejseuge HH2, terminsprøver HH3 27. marts - 5. april Påskeferie 30. april St. Bededag maj Kr. Himmelfartsferie maj Temaprojekt HH1 17., 18. og 20. maj Erhvervscase HH2 20. maj Sidste skoledag HH3 21. maj Sidste skoledag HH1 og HH2 25. juni Dimissions-fest HH3 H H - K A L E N D E R

25 H G - K A L E N D E R HG-KALENDER august Første skoledag hg1 12. august Første skoledag hg2 14. august Introfest 20. august Tur hg august Introtur hg august Virksomhedsforlagt undervisning hg2 3. september Erhvervsdag 4. september Kontaktsamtaler 28. sept okt. Områdefag hg2 8. oktober Forældresamtaler oktober Efterårsferie 30. nov dec. Områdefag hg1 og hg2 18. dec. Juleafslutning 19. dec jan. Juleferie februar Vinterferie 27. marts - 5. april Påskeferie 26. april maj Områdefag hg1 30. april St. Bededag Maj Grundforløbsprojekt maj Kr. Himmelfartsferie maj Virksomhedsforlagt undervisning hg1 21. maj Sidste undervisningsdag hg1 og hg2 24

26 E L E V E R HH1 A Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Susan Søndergaard Heinrich Berwald Lasse Hvergel Stine Schmidt Nordstrøm Tina Kilde Johansen Bjarke Hammelsvang Tina Boye Andersen Nikolaj Jensen Lars Bech Hansen Maria Bojsen Rasmus Møller Jensen Adjin Tica Dorte Møller Sørensen Mathilde Ulfkjær Jensen Jonas Gamborg Lassen Ditte Langvad Skibsted Mose Kasper Holm Nielsen Anders Vestergaard Larsen Hanne Merrild Jensen Malene Møller Kristensen Patrick Svarrer Stine Holm Feldberg Anette Mølleskov Jørgensen Elvedin Tatar Mathias Stengaard Jensen Kasper Olander Borchmann Ole Boel Lauridsen Michael R. Christensen HH1 B Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Niklas Jensen Bjerg Morten Tang Damgaard Kasper Fjord Lauritsen Anne-Kathrine Kristensen Steffen Skadborg Andersen Mads Susgaard Sofie Svarrer Lodberg Camilla Glistrup Nielsen Thomas Wolfram Lauridsen Mikaela Nymark Pedersen Mona Jensen Lasse Opstrup Nanna Stenberg Jensen Matilde Høj Andersen Yaser Jaafar Hashem Katrine Kjærgaard Nielsen Lotte Rose Mathias Bøgh-Dahl Debbie Rasmussen Mikkel Kjær Højmose Mathias Holk Villumsen Henrik Stokholm Andersen Jens Alexander Jensen Mathiesen Mads Plejdrup Husted Jesper Majgaard Svendsen Rasmus Hjarnø Boysen Hans Peder Thøgersen 25

27 E L E V E R HH1 C Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Louise Bech Jakobsen Charlotte Bang Mikkelsen Lasse Skov Viborg Amanda Kristina Røjkjær Rikke Fjord Martin Rindom Elbæk Ditte Ginnerup Andersen Stephanie Præstegaard Sørensen Peter Høgdal Thomsen Mette Barbesgaard Mette Houborg Pedersen Jimmi Lystbæk Fyrsterling Line Marie Steen Camilla Larsen Kristian Marco Bräuner Tina Kristiane Harpøth Jørgensen Nicoline Frederikke F. Lauridsen Kristian Rystok Bisgaard Mia Burchardt Askou Sidse-Maria Lemmer Kristensen Martin Nygaard Enevoldsen Malene Kanneworff Madsen Stine Dalby Ewert Pernille Harpøth Sine Grønlund Jørgensen Charlotte Kjeldstrup Nielsen Anders Dahl Christensen Steffen Brunsgaard Petersen 26 HH2 A Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Stephanie Ann Nielsen Jens Sylvester Lauridsen Jesper Bjerg Jensen Line Husted Vestergaard Michael Sand Thomsen Joachim Stræde Enevoldsen Caroline Lodberg Laustsen Maiken Møllegaard Bilgrav Martin Østergaard Natasja Gadegaard Kallesø Malene Sikjær Mathias Heiberg Frich Nadja Holbøll Christensen Rikke Holm Pedersen Daniel Jung Fredskild Hannah Klokmose Nielsen Maria Sig Johan Haubjerg Jørgensen Lene Halkjær Laura Bjerregaard Kasper Ladekjær Jesper Fløe Henriksen Jan Due Haahr Pedersen Kim Christensen Rasmus Mølsted Hindbo

28 E L E V E R HH2 B Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Stine Søgård Jensen Rikke Katrine Jensen Søren Brask Nielsen Sanni Pedersen Bjørn Ellermand Christensen Nikolaj Dam Roadley-Battin Denise Ravn Larsen Vagn Kappel Bendtsen Simon Borum Bech-Sørensen Jane Møller Andersen Frederik Hartkopf Petersen Jens Christian Stage Trine Krogsgaard Martin Fjord Christensen Allan Høy Andersen Karina Jeppesen Andreas Leidesdorff Fuglsig Skov Kåre Thomey Kristensen Lena Sønderby Ryevad Martin Nørgaard Klausen Thomas Sloth Christensen Sanne Stræde Katrine Høj Keseler Jan Sommer Jeppesen HH2 C Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Ivona Demirovic Henrik Kjeldsmark Tholsgaard Jesper Odsgaard Vestergaard Mia Arndal Andersen Sofie Straasø Kjær Olesen Jonas Blaabjerg Andersen Charlotte Mose Adsersen Sara Haubjerg Sørensen Peter Dejgaard Jensen Camilla Røikjær Jensen Lasse Jørgensen Mads Enevoldsen Mette Helle Jacobsen Dennis Randeris Sørensen Malene Andersen Laila Hasanovic Caroline Nedergaard Sandager Maria Backs Birgitte Hilding Rasmussen Helle Bigum Nørgaard Martin Jakobsen Stephan Møller Nielsen Jesper Børgesen Nygaard Andreas Dyrby Poulsen Hilmija Tesnjak 27

29 E L E V E R HH3 A Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Mette Hammelsvang Kirsten Lykke Pedersen Jonas Møller Kortegaard Nikoline Gade Markussen Stinne B. Østergaard Simon Falk Davidsen Henriette Bank Sørensen Michael K. Thomsen Morten Kjær Rikke Larsen Frederik Fløe Andersen Sanne Horsager Nielsen Linette Nørgård Dupont Martin M. Simonsen Louise Hessellund-Jeppesen Connie Kirkegaard Ninna Bækdal Andersen Uffe Hansen Anette Thuesen Enevoldsen Helene M. Mouridsen Søren Rytter Kristensen Sabrina Andersen Jonas Døj Worm 28 HH3 B Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Gitte Klokker Ida Trankjær Jessen Morten Meldgaard Nielsen Sabrina Uldbæk Skjødt Pernille Halkjær Olsen Mathias Leach Glintborg Maja Harborg Slot Malene Just Rex Christensen Lasse Nybo Kæseler Iben Bang Christiansen Rikke Knudsen Kasper Knudsen Malene Bro Gregersen Mette Lind Jensen Jonas Nielsen Kamilla Knudsen Ryan Sally Pedersen Maria Søjbjerg

30 E L E V E R HH3 C Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Mette Stengaard Per Lützen Dan Astrup Sørensen Louise Lodberg Laustsen Carina Ahle Jessen Rasmus Enevoldsen Helene Toft Nielsen Pernille Sudergaard Andersen Jonas Krogager S. Kjær Christina Møldrup Carlson Stina Hansen Stephan Hansen Karina Andersen Camilla Munck Mogensen Søren E. Stensgård Karina Rauhe Nanna Bøndergaard Jonas Bjerg Dorthe Lodberg Laustsen Mette Marjanna Krupa Kenneth Jensen Mette Pedersen 29

31 E L E V E R HG 1a Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Gitte Høj Jørgensen Christian Mansgaard Simonsen Nikolaj Lyngsø Drews Christina Ahlers Bjerg Henrik Vium Olesen Karoline Kristensen Dorthe Elisabeth Boutrup Rikke Jensen Nicolai Skovhuus Håkonsen Natalia Milton Knulst Katharina Riisgaard Andersen Stephanie G. Hegested Vadsø Paweena Bunsang Rikke Haakonsen Cecilia Mainz Nielsen Camilla Milton Knulst Betina Lodahl Gravgaard Mille Nøhr Nielsen Vibeke Skaarup Kristensen Philip Malgaard Albertsen 30 HG 1b Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Randi Trankjær Marwa Jaafar Hashem Casper Benjamin Holm Birta Karen Káradóttir Steffanie Møller Christensen Daniel Knudsen Fatma Sabri Ali Willer Susanne Kristine Castmar-Jensen Issam Amer Abdulla Line Guldberg Jensen Ane-Mette Arnannguaq Amtoft Nikolaj Højlund Hansen Carina Hviid Andersen Manuela Josephine Holm Nucera Jacky Præst Andersen Anja Stampe Nielsen Mia Kirkeby Pedersen Matts Christensen Nicoline Høj Mogensen Frederikke Schultz Nielsen Kenneth Krogsgaard Meldgaard Nathalie Popp Linnea Ravn Reenberg Rasmussen Jakob Hildebrandt Hansen Troels Kil Villensteen Simone Arundhati Larsen Andreas Sommer Boisen

32 E L E V E R HG 2a Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Hanne Fjordside Vastrup Martin Lindholt Nielsen Martin Krog Bundgaard Jensen Åse Andersen Natascha Skovby Christensen Anders Bloch Mathiesen Lisa Vestergaard Hundal Charlotte Damgaard Tobiasen Matias Ruby Andersen Anne Sophie Tornsberg Trine Kjær Jensen Mads Rahbek Jensen Jannie Viftrup Jensen Lea Rejkjær Dideriksen Jonas D. Berthelsen Sanne Hjortflod Poulsen Kim G. Nordestgaard Jesper Bertel Grønne Trine Østergaard Række 1 (fra venstre) Camilla Juliane Victoria Pedersen Camilla Stræde Tine Rebecca Nielsen Samina Mackovic Jette Iversen Anne Katrine Vinther Jensen Louise Rahbek Oehlenschlæger HG 2b Række 2 (fra venstre) Henrik Daugaard Olesen Søren Eeg Kaalund Camilla Klidsbjerg Pedersen Trine Lund Lauridsen Kristina Kirkeby Nielsen Martin J.R.Kammersgaard Sørensen Kasper Bækdal Mærsk 31

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet.

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet. 1 Velkommen til HHX Praktisk info Vejen Business College Jyllandsgade 11 6600 Vejen Tlf. nr. 75 36 13 11 Fax nr. 75 36 36 33 www.vejenbc.dk Kontorets åbningstider Mandag-onsdag: kl. 07.30-15.00 Torsdag-fredag:

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Forventninger Undervisning med udfordringer Aarhus Universitet-HIH Leadership Eksamensbevis med muligheder

Læs mere

Informationsmøde kommende elever 2013

Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 06.06.2013 Årgang 2013 Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Præsentation af skolen og uddannelsen v. Per

Læs mere

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012 Kl. Forening Holdnavn Antal Instruktør 10.00 Indmarch 10.10 Smidstrup-Skærup If 0.-3. kl. spring 20 Iben, Simon, Emil, Nicolai, Henrik, Lars, Hans Ole og Jørgen 10.18 Smidstrup-Skærup If 4 kl.+ spring

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe.

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe. Marts 2013 FRI-NYT Nyt fra ledelsen Siden sidst har vi holdt vores fastelavnsfest og eleverne havde en rigtig god aften (se billeder på intra). Skolefodboldstævnet i Gørlev Hallen var også i år godt besøgt.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

HHX - Studieretninger 2013-16

HHX - Studieretninger 2013-16 zbc.dk HHX - Studieretninger 2013-16 Næstved Tre spændende år med oplevelser for livet zealand business college Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 Fra studietur til Argentina Det er spændende

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

HHX-kalender 2010-2011 HSSYD Vordingborg Ændringer siden sidste version mærket med gul

HHX-kalender 2010-2011 HSSYD Vordingborg Ændringer siden sidste version mærket med gul 6. dec. 2010 AUGUST 2010 HHX-kalender 2010-2011 HSSYD Vordingborg Ændringer siden sidste version mærket med gul hh1 hh2 hh3 fagpk. Medarbejdere Uge Dato Aktivitet Ansv. Pl.start Adm. 31 man 2. aug Administrationen

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

10. 0 k las a ses e t u t r 22.-27.. ma m rt r s t 2 013 1 1

10. 0 k las a ses e t u t r 22.-27.. ma m rt r s t 2 013 1 1 10. klasses tur 22.-27.. marts 2013 1 Så nærmer tiden sig, til vi skal til Berlin. Vi skal opleve både stort og småt, historisk og kulturelt og lære en masse om byens liv, kendetegn og betydning som én

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

INFORMATION til dig og dine forældre

INFORMATION til dig og dine forældre INFORMATION til dig og dine forældre VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR på Teknisk Gymnasium Viby Vi glæder os til at tage imod alle nye elever og gense jer, der skal videre på 2. og 3. årgang. Vi håber, I har

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet fyr op under ambitionerne Vi går ud over kanten Vi dyrker skæve vinkler Vi udfordrer fremtidsbilleder Vi bringer potentialer i spil IBC Handelsgymnasiet Velkommen til IBC Handelsgymnasiet

Læs mere

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamensbevis Afsluttet 9. / 10. klasse Hvad skal du så?? HG HHX Praktik 4. år Praktik 3. år HH 3.år HG 2. år HH 2. år HG1. år HH 1. år HG uddannelsen HG HG 2.

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 8. august 2013 Første skoledag er en klasselærerdag. Vi begynder kl. 8.25 med flaghejsning i skolegården, og såfremt vejret tillader det synger vi her se nu stiger

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

DGI, Badminton. Program for

DGI, Badminton. Program for Program for UDTAGELSESSTÆVNE TIL LM. FOR U15 BCD & U17 BC UdtagelsesstævnetUdtagelsesstævnet UuDTfor U15 BCD udta& U17BCUD for U15 BCD & U17BC 18. januar 2015 i Birkelsehallen stævnestart søndag kl. 09.00

Læs mere

Velkomst. vise jer det færdige resultat og ønsker jer en rigtig god fornøjelse. Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen

Velkomst. vise jer det færdige resultat og ønsker jer en rigtig god fornøjelse. Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen Velkomst Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen til dette års rockmusical Ulvetime. Dette år er noget ganske særligt, da det er rockmusicalens 20. forestilling og dermed vores 20-års

Læs mere

Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013

Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013 Kære forældre På de følgende sider finder I vagtplanen for Rødspætte Cup 2013. Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013 Kioskvagter Tidtagning - Resterende kioskvagter - - Resterende tidtagervagter

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25.

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25. Merkantil EUX JOBSØGNINGSCAFE R AG R E på ge er ej n e ng HVER TORSDAG EFTER SKOLE Vi byder på te og kage og hjælper dig på vej med den perfekte ansøgning HUSK PRAKTIK I Hold dine muligheder UDLANDET?

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 9. oktober 2008 Invitation til Mammutforældremøde er vedlagt dette torsdagsbrev. Byggeri Tilmelding til hjælp med vores forestående byggeri er vedlagt dette torsdagsbrev.

Læs mere

Aarhus Badmintonklub AB

Aarhus Badmintonklub AB Deltagere Frederikshavn Skovshoved Emilie Juul Møller (DD+MD) Martin Kragh (HD) Nikolaj Overgaard (HD) Zvonimir Durkinjak (Udl.) (HD) Mathias Kany (HS+HD) Mathias Mundbjerg (HS) David Daugaard (HD) Frederik

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014 Forældrerådet Generalforsamling den 9. oktober 2014 Dagsorden Valg af referent Valg af dirigent Formanden for forældreråd aflægger beretning Regnskab til orientering Valg af bestyrelse Indkomne forslag

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

Lørdag den 8. marts 2014

Lørdag den 8. marts 2014 Lørdag den 8. marts 2014 Tid Forening Antal Alder Holdnavn Instruktører 10.00 Åbning ved DGI Midtjylland Hammerum Ynglinge v/ Sofia Omann og AK Madsen 10.10 Gjellerup Sdr. 96 1. - 2. kl Spring/Rytme 2

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Dato: Søndag den 27. januar 2013 Kl. 09.00 Sted: Triton Aalborg,, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV. Kategorier: Der spilles i alle kategorier i A rækken og

Læs mere

U17 UNGDOMS DM 2012 OVER JERSTAL BADMINTON KLUB

U17 UNGDOMS DM 2012 OVER JERSTAL BADMINTON KLUB U17 UNGDOMS DM 2012 OVER JERSTAL BADMINTON KLUB *=seeded - Afb=Afbud - Rsv=Reserve - WO=Walk Over - Ska=Skadet 21-02-2012 10:30 Deltagere abc Aalborg Anton Nexø (HS+HD+MD) Blans Sundeved Peter Philipsen

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere