RINGKJØBING HANDELSSKOLE & HANDELSGYMNASIUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RINGKJØBING HANDELSSKOLE & HANDELSGYMNASIUM"

Transkript

1 RINGKJØBING HANDELSSKOLE & HANDELSGYMNASIUM 2009/2010

2 Elevhåndbog 2009 / 2010 I N F O R M A T I O N Ringkjøbing Handelsskole Vasevej Ringkøbing Telefon Redaktion: Else Kirkegaard, maj 2009 Skolens kontortid: mandag-fredag kl Navn: Adresse:

3 I N F O R M A T I O N

4 1. Hovedindgang 2. Forkontor 3. Studievejleder Udd.leder HHX 4. Forstander 5. Administration 6. Udd.leder HG 7. Mødelokale Lærerværelse Undervisningslokaler 33. Kantine 34. Atriumgårde L O K A L E P L A N

5 Indholdsfortegnelse Velkommen 5 Bøger og papir 6 Elevrådet 6 Ferieplan 7 Fravær og registrering 7 Fællesarrangementer 8 Fag og eksamen på HG 9 Fag og eksamen på HH 10 Hytteture og studierejser 12 Kantinen 13 Lektiehjælp 14 Ordensregler 14 Ringetider 14 Studievejledning 15 Studievalg Midt- og Vestjylland 16 SU 17 Skolens personale 18 HH-kalender HG-kalender Elever 25 Glimt fra året 32 4

6 Velkommen Hjertelig velkommen til Ringkjøbing Handelsskole. Med denne elevhåndbog vil vi fra skolen give et første indtryk til alle I nye elever på vores ungdomsuddannelser. Forhåbentlig vil mange spørgsmål blive besvaret med denne håndbog, og den vil være nyttig at beholde i tasken eller derhjemme, hvis spørgsmål skulle opstå undervejs i uddannelsen. Derudover vil vi ansatte på skolen være behjælpelige til daglig det gælder bl.a. klasselærer, studievejleder, kontorpersonale og andre. Vore faciliteter på skolen lægger vi vægt på at vedligeholde og udvikle, da der er tale om grundlaget for jeres uddannelse. Bygninger, teknologi og undervisningsformer er blandt redskaberne, som skolens medarbejderstab anvender til at stille undervisning til rådighed. Dertil lægges din arbejdsindsats og øvrige adfærd, og med disse faktorer håber vi igen at få et godt studiemiljø på skolen. Det skaber trivsel og gode resultater. Alle medarbejdere på skolen bidrager til studiemiljøet, som vi ved, at også I lægger vægt på. Vi ar ran gerer forskellige ting med henblik på at gøre hverdagen mere afvekslende og interessant. Jeg ønsker, at disse ord skal være en del af invitationen til jer alle om at deltage med humør og konkrete initiativer som f. eks morgensamlinger og elevrådets arbejde. Vi lægger vægt på at være en skole for lokalområdet, og her spiller erhvervslivets behov på kort og langt sigt en stor rolle. Med vore uddannelser og øvrige initiativer vil vi give eleverne en mulighed for at yde vigtige bidrag, som medarbejdere og initiativtagere til virksomhederne, som borgere i vores samfund og som individer, der kan skabe tryghed og muligheder for sig selv. Dette år er en del af den livslange læring, som i dag er vigtig for os alle hver især og for samfundet som helhed. Den videre uddannelse for jer sker sammen med virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner, og jeres bidrag er som nævnt en god arbejdsindsats, der følger op på valget af ungdomsuddannelse. På vegne af skolens medarbejdere vil jeg endnu en gang byde velkommen, og vi glæder os til at bidrage til et skoleår, der vil give et godt resultat. Henrik Toft forstander 5

7 I N F O R M A T I O N Bøger og papir Bøger udleveres af skolen og afleveres igen ved skoleårets slutning. Bortkomne bøger erstattes til dagspris. Elevrådet Ringkjøbing Handelsskole har et elevråd, der er sammensat af en repræsentant fra hver klasse, samt en suppleant, som kan træde til, hvis repræsentanten ikke kan komme til møderne. Elevrådets vigtigste opgave er at varetage elevernes interesser - som et slags»talerør«mellem eleverne og skolens ledelse og lærere. Derudover arrangerer elevrådet elevfester, fodboldkamp mod Papir, ordbøger og lommeregner skal du selv anskaffe. Evt. fælles indkøb af lommeregner aftales med matematik - læreren. gymnasiet, fællesarrangementer og andre ting efter behov og ønske fra eleverne, som er meget velkomne med forslag og gode idéer til aktiviteter på skolen. Elevrådet holder møde én gang om ugen. Der vælges en formand, næstformand, kasserer og en sekretær. Formanden samt ét af de øvrige medlemmer deltager i skolens bestyrelsesmøder. Maria Sig, næstformand og Sara Jørgensen, formand for elevrådet 6

8 Ferieplan 2009/2010 De nævnte dage inklusive Efterårsferie oktober Juleferie 19. december - 3. januar Vinterferie februar Påskeferie 27. marts - 5. april St. Bededagsferie fredag den 30. april Kr. Himmelfartsdag maj Pinseferie maj Sidste eksamensdag fredag den 25. juni Se også aktivitetskalender side 23 og 24. Fravær og registrering Mødepligt Du har mødepligt til undervisningen, men hvis du bliver syg, har du lov til at blive hjemme. Ved længerevarende eller hyppig sygdom kan du blive bedt om at aflevere en lægeerklæring. Er du i en speciel situation, som kan give anledning til fravær, vil det være fornuftigt at tale med din klasselærer eller studievejleder om det. Fravær Hvis du bliver syg, ringer du til skolen mellem kl og 8.00 og melder dig syg. Er du syg flere dage, skal du ringe hver dag. Kommer du for sent, stempler du ind som sædvanligt. Hvis du bliver nødt til at forlade skolen før skoledagens afslutning, stempler du ud som sædvanligt. Du kan følge dit fravær på og det er dit ansvar at kontrollere, at antallet af registrerede fraværstimer er korrekt. Dine forældre kontaktes ved højt og stigende fravær. Fraværsoversigt bliver vedlagt dit eksamensbevis. Manglende aflevering af opgaver sidestilles med fravær. Ved for stort og/eller uacceptabelt fravær vurderer skolen, om du kan fortsætte med SU og med din uddannelse. På HH 3. år kan for stort fravær betyde eksamen i fuldt pensum i alle fag. Se i øvrigt vore studie- og ordensregler på hjemmesiden. I N F O R M A T I O N 7

9 I N F O R M A T I O N Fællesarrangementer Der afholdes hvert år en række fællesarrangementer. Det kan være foredrag om musik, sport og kultur, den årlige erhvervsdag, politisk debat, diverse underholdning, fællessang og lignende. De senere år har vi haft besøg af foredragsholdere som Ali Haman, Frede Bräu ner, Stef fen Brandt (TV2), Line Risbjerg, Nicolai Moltke-Leth (jægersoldat), Tim Metz og Marion Barker (musiker). Hver anden fredag kl er Oluf Christensen fortæller ved et fællesarrangement om ungdomsproblemer og mobning. der informationsmøde for alle i kantinen. Klasserne underholder på skift med sange, skuespil eller andre løjer efter eget valg. Derudover er der meddelelser fra ledelse, studievejledning, elevråd og andre, der har noget på hjerte. 8

10 HG, fag og eksamen Fag på 1. år Dansk Engelsk Tysk Erhvervsøkonomi Samfundsfag Salg og service Informationsteknologi Valgfag: regning & matematik sundhed & aktivitet, basistysk, dekoration, erhvervs engelsk. Fag på 2. år Dansk Engelsk Tysk Erhvervsøkonomi Samfundsfag Salg og service Informationsteknologi Valgfag: multimedie, dekoration, aktivitet & sundhed, privatøkonomi, digital markedsføring. Temaprojekter I første års undervisning indgår to områdefag. Hvert af disse afsluttes med et temaprojekt. På andet år indgår ligeledes tre områdefag, der afsluttes med et temaprojekt. Eksempler på områdefag: Visuel markedsføring Planlægning, administration og sagsbehandling Iværksætter Sprog og kultur Reklame & markedsføring Alle områdefag varer to uger og inddrages i det temaprojekt, du arbejder med. I N F O R M A T I O N 9

11 I N F O R M A T I O N Områdefagene giver dig mulighed for at få kendskab til de enkelte uddannelsers særlige fagområder, fx kontor, detailhandel, engros. Prøver og bevis På HG 1. år kan du højst komme til to prøver i grundfag, der afsluttes, samt en prøve i eksamensprojektet, hvis du afslutter HG. Inden eksamen begynder, skal de enkelte faglærere afgive standpunktskarakterer, der er et udtryk for din faktiske kunnen lige på det tidspunkt. Ved afslutningen af HG 2. år, eller - hvis du vælger at få Fag på 1. år Dansk Engelsk Tysk Matematik Virksomhedsøkonomi Afsætning Samfundsfag IT Studieteknik Fag på 2. år Dansk Engelsk Tysk praktikplads efter ét år på handelsskolen - efter HG 1. år, får du et bevis, der indeholder karaktererne i temaforløbene, resultatet af det afsluttende grundforløbsprojekt, standpunktskarakterer samt resultatet af prøver i grundfag og valgfag. Ved afslutningen af hele uddannelsen inklusive praktiktid, dvs. fire år efter at du er startet på HG, afholdes en afsluttende praktisk prøve, der bedømmes af skolen. Der gives karakter for præstationen, og hvis du består, modtager du et uddannelsesbevis som dokumentation for, at du er udlært. Fag og eksamen på HH Virksomhedsøkonomi Afsætning International økonomi Erhvervscase Samtidshistorie Matematik eller spansk som valgfag Fag på 3. år Dansk Engelsk International økonomi Samtidshistorie Erhvervsret 10

12 Studieretningsfag: HH3a Virksomhedsøkonomi A International økonomi A Finansiering C HH3b Afsætning A International økonomi A Markedskommunikation C HH3c Økonomi-elever: Virksomhedsøkonomi A International økonomi A Finansiering C Internationale elever: Tysk A International økonomi A Kulturforståelse C Valgfag: Afsætning A Matematik A Spansk A Tysk A Finansiering C Kulturforståelse C Markedskommunikation C Psykologi C Studieretningsprojekt Du skal på HHX 3. år udarbejde en større skriftlig opgave et studieretningsprojekt af et omfang på normalt sider. Studieretningsprojektet udar - bejdes i 2 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag, du har på A-niveau, og med inddragelse af et andet fag på mindst B-niveau. Inden for rammerne af dette vælger du selv, i hvilke fag studieretningsprojektet udarbejdes. Det er dog skolen, der udpeger én eller flere vejledere for dig, men det normale vil være, at det er dine lærere, der fungerer som vejledere. Opgaven skrives i de to uger op til juleferien, og i de uger har du ikke anden undervisning. Der gives en karakter, som påføres eksamensbeviset. Eksamen I løbet af det 3-årige forløb er der 10 officielle eksamener, det vil sige eksamener bestemt af undervisningsministeriet. Efter første år kan du komme op i Samfundsfag C og/eller Matematik C, det vil sige i ingen, ét eller to fag. Efter 2. år vil der normalt ligge to eller tre officielle eksamener og efter 3. år seks-otte officielle eksamener, heraf altid skriftlig eksamen i fag på A-niveau. Hvis du har flere end fire fag på A-niveau, kan der dog foretages udtræk mellem de obligatoriske prøver på A-niveau. Der er dog altid skriftlig eksamen i dansk. Efter 2. år afsluttes erhvervscase eventuelt med en mundtlig prøve, og prøvekarakteren påføres eksamensbeviset. På 3. år afsluttes et tværfagligt undervisningsforløb med fokus på det internationale område med en rapport, eventuelt suppleret med en mundtlig, flerfaglig prøve. Der gives en karakter, som påføres eksamensbeviset. I N F O R M A T I O N 11

13 I N F O R M A T I O N Alle elever skal til mundtlig prøve enten i erhvervscase eller i det internationale område eller i dem begge. Hertil kommer en række interne årsprøver i løbet af 1. og 2. år, fx i skriftlig dansk efter både 1. og 2. år. Mundtligt afholdes i løbet af de to første år mindst fem prøver, som enten er udtrukne mundtlige officielle eksamener eller interne mundtlige prøver under eksamenslignende forhold. Du får standpunktskarakterer tre gange i løbet af hvert skoleår, i november, marts og maj. Standpunktskarakteren i maj indgår i vurderingen af, om du kan rykke op til næste år. Hvis du har under 02 i gennemsnit, kan du ikke rykkes op. Hytteture og studierejser Hvert år er alle nye elever på en ryste-sammen hyttetur af 2 dages varighed i august/sep - tember. I ugen før påske på 2. år HH finder der en studietur sted af én uges varighed. I år var eleverne i Prag og Paris. Andre gange har vi været i Barcelona, London, Glasgow, Berlin og München, Rom, Dublin og mange andre steder. Før rejserne finder sted, tjenes der penge ved bl.a. modeshow og arrangement af fester, så udgiften til studieturen ikke bliver for høj. På rejserne besøges bl.a. virksomheder, ambassader, aviser og kulturelle institutioner af forskellig art. Afrejse til Berlin, forår Studieophold i England og USA Elever på HG 2. år tilbydes et to ugers studieophold i Eng land eller USA, hvor de undervises af engelske lærere og er i prak- 12

14 tik i forretninger. Indkvartering foregår enkeltvis i private hjem. Studieopholdet betales halvt af handelsskolen, halvt af eleven selv. Studieophold i London Elever på 3. år HH tilbydes et intensivt kursus af to ugers va - righed i London i oktober må - ned. Eleverne betaler selv rejse og ophold, mens handelsskolen betaler studieafgiften. Der undervises i afsætning, samfundsforhold, økonomi, engelsk sprog, kultur og kommunikation. Der indlægges også virksomhedsbesøg, fx på Lloyds of London, Bank of England, Houses of Par - liament, og alt i alt har studieopholdene hidtil været en stor succes. Kantinen I skolens kantine kan du købe de mad- og drikkevarer, du kan have behov for i løbet af en skoledag. To steder på gangene er der opstillet automater med drikkevarer og slik. Hvis du kun skal have disse ting, kan du trække dem der, så vi undgår kø i kantinen. Studienwoche in München Ligeledes tilbydes på 3. år HH to ugers studier i München i oktober måned. Også i München un der vises bl.a. i sprog, samfundsforhold, økonomi og kultur, og der indgår virksomhedsbesøg og forskellig research i München. Også i München betales studie - afgift af Ring købing Handels - skole, mens rejse og ophold betales af eleven selv. Academia i Malaga De elever, der har spansk som valgfag, får tilbud om to ugers studieophold i Malaga. Som for de andre studieophold betaler skolen studieafgiften, mens eleven betaler rejse og ophold, p.t kr. Der er mulighed for at forudbestille mad i 10-frikvarteret. Kantinen er en servicefunktion over for alle, der dagligt færdes på skolen, og vi forsøger at holde priserne så langt nede som muligt. For at dette kan lade sig gøre, må alle hjælpe til med at rydde op, bl.a. ved at fjerne bægre og sætte tallerke- I N F O R M A T I O N 13

15 I N F O R M A T I O N 14 ner, glas osv. på plads, når lokalet forlades. Papiraffald anbringes i papirkurvene, ikke i askebægrene. Det er altså eleverne selv, der rydder bordene, inden frikvarteret slutter. Kantinens ekspedition er åben på følgende tidspunkter: (HG1, HG2 og HH 1. år) Lektiehjælp På enten elevens eller lærerens foranledning tilbydes lektiehjælp i en række fag efter behov. Lektiehjælpen gives efter skoletid. Hvis du anbefales til lektiehjælp, får dine forældre besked, og der er mødepligt. Ordensregler Rygning er kun tilladt udendørs på rygeområdet ved Auditoriet. Brug af mobiltelefon er forbudt i undervisningstiden. Se i øvrigt vore studie- og ordensregler på hjemmesiden. Ringetider HG1 + HG2 + HH 1. år HH år 1. time time time time time time time (HH 2. og 3. år)

16 Studievejledning Som studievejledere på Ringkjøbing Handelsskole hjælper vi dig gerne, hvis du har problemer eller spørgsmål, der vedrører din skolegang og fortsatte praktiske eller teoretiske uddannelse, din økonomi eller dine personlige og sociale forhold. Studievejledernes opgaver er nemlig: - at orientere folkeskolens afgangselever og deres forældre om handelsskolens uddannelser og mulighederne derefter i form af arrangementer både på handelsskolen og i folkeskolen - at orientere dig om fag og tilvalgsfag på uddannelserne - at vejlede dig om videre erhvervsuddannelse (praktikplads) bl.a. i form af arrangementer med repræsentanter fra de mest søgte erhverv, fx en erhvervsdag - at vejlede dig om ophold i udlandet - studier, arbejde, rejser - at vejlede dig om muligheder for teoretisk videreuddannelse - at vejlede om praktiske økonomiske forhold, især mulighederne for at få SU (Statens Uddannelsesstøtte) - at støtte dig, hvis du har personlige, sociale, skolemæssige problemer - at formidle kontakt til fagforening (HK) og arbejdsgivere En studievejleder har tavshedspligt, således at de ting, du fortæller, ikke går videre til andre, uden at du er indforstået med det. Én af de første dage i det nye skoleår kommer vi rundt i klasserne og orienterer om vore opgaver, skoleårets forløb, prøver, eksamen og karakterer, SU, m.v. Ellers finder du os på vore kontorer i hhv. lokale 3 og 6 ved receptionen Else Kirkegaard Sonja Plougsgaard I N F O R M A T I O N 15

17 I N F O R M A T I O N Studievalg Midt- ogvestjylland Jeg hedder Thomas Ravn Jakobsen og er din studievalgsvejleder på Ringkjøbing Handelsgymnasium. Du er altid velkommen til at ringe til mig på telefon eller sende en mail på Du kan også kigge forbi vores Studiecafé i Herning. Hilsen Thomas - Mobil: Studievalg Midt- og Vestjylland Viborgvej 1, 7400 Herning, tlf Træffetid Torsdag den 3. september Torsdag den 22. oktober Tirsdag den 24. november Onsdag den 10. februar Tirsdag den 9. marts Tirsdag den 20. april Hvad vil du gerne være? I træffetiden kan du enten komme selv eller sammen med andre og få hjælp til spørgsmål om videregående uddannelse og job - fx hjælp, hvis du ikke ved, hvad du gerne vil læse efter din gymnasiale eksamen. Alle elever er velkomne til at kigge forbi. Jeg sidder i kantinen. Online på Messenger Tjek åbningstiderne på vores hjemmeside: Tilføj: 16

18 I N F O R M A T I O N SU Du kan få SU (statens uddannelsesstøtte) fra den 1. i kvartalet efter din 18 års fødselsdag. Mens du er 18 og 19 år, er SU en afhængig af dine forældres indkomst. Hvis forældreindkomsten er over kr , får du et grund beløb på kr Hvis forældreindkomsten er under kr , får du det maksimale beløb, som p.t. er kr Ligger forældreindkomsten mellem de to beløb, får du et gradueret beløb mellem kr og kr pr. måned. Under visse omstændigheder kan du som udeboende få op til p.t. kr om måneden. Det gælder, hvis du enten er over 20 år, eller der mellem dine forældres bopæl og skolen er mindst 20 km eller under visse andre omstændigheder. Pengene er et stipendiat, dvs. de skal ikke betales tilbage. For nogles vedkommende kan der dog blive tale om at betale skat af SU en. Udover stipen - diet kan du få et lavtforrentet lån på op til kr om måneden. Kom ind i studievejledningen og lad mig hjælpe dig med at søge SU, når tiden nærmer sig din 18-års fødselsdag. Else Kirkegaard 17

19 A D M I N I S T R A T I O N Skolens personale Henrik Toft Forstander Conny Madsen Kontorleder Jette Ottosen Lønbogholder Hanne Grønlund Christensen Kontorassistent Tina Bertelsen Kontorassistent Claus Kjær Christensen Systemadministrator Ringkjøbing Handelsskole er en selvejende institution med en bestyrelse, bestående af: Vibeke Haubjerg Medarbejderrepræsentanter: Morten Hagde Jessen Per Pape Conny Madsen Marianne Køpke Tommy Kjærgaard Bjarne Christensen Iver Poulsen 2 elevrepræsentanter Knud Hammer Sara Sørensen Bent Brodersen Maria Sig 18

20 Britta Lumby Kantineleder Gudrun H. Christensen Servicemedarbejder Gitte Larsen Rengøring Susanne Pedersen Kantinemedhjælper Christian Vesterbæk Knudsen Pedel Rita Stougaard Rengøring K A N T I N E P E D E L R E N G Ø R I N G 19

21 L Æ R E R E Annedorte Westergaard Spansk Bjarne Dalgaard Hansen Matematik Virksomhedsøkonomi Dorthe Liddy Stokholm Dansk Engelsk Bibliotekar Ellen Morsing Kristensen Afsætning Markedskommunikation Else Kirkegaard Uddannelsesleder HHX Studievejleder Erika Østergaard Tysk Engelsk Hanne Vestergaard Kristensen IT - Samfundsfag Regning/matematik Henrik Høj Andersen Dansk Samtidshistorie Kulturforståelse Henrik Jensen Engelsk Samfundsfag Kulturforståelse 20

22 L Æ R E R E Inger Hald IT Virksomshedskontakt Kurser Jens Mogensen Jensen Virksomhedsøkonomi Finansiering Jens Præstegaard International økonomi Samfundsfag Kulturforståelse Jesper Schmidt Erhvervsret Jette Vognbjerg Skarregaard Virksomhedsøkonomi Finansiering Kathrine Dahl Dansk Samtidshistorie Kim Stensgaard Erhvervsret Knud Erik Søgaard Jensen Engelsk Lene Bukart Rasmussen Samfundsfag Afsætning Markedskommunikation 21

23 L Æ R E R E Lene Larsen Engelsk Lisbeth Danielsen Dansk Salg & service Marianne Ivarsen Olesen Tysk Mette Marie Klausen Afsætning International økonomi Markedskommunikation Niels Gotfred Grønning Virksomhedsøkonomi International økonomi Per Lützen Tysk Engelsk Pia Wedderkopp Virksomhedsøkonomi Matematik Finansiering Sonja Plougsgaard Uddannelsesleder HG Engelsk Tommy Kjærgaard Jensen IT Sundhed/aktivitet 22

24 HH-KALENDER august Første skoledag HH1 12. august Første skoledag HH2 og HH3 14. august Introfest september Hyttetur HH1 29. september Forældreaften HH1 28. sep.-02. okt. Temaprojekt HH oktober Studieophold London, Malaga, HH oktober Efterårsferie 4. november Ekskursionsdag november Temaprojekt HH1 19. november Modeshow 26. november Forældresamtaler HH2 og HH december Erhvervscase HH december Studieretningsprojekt HH december Temaprojekt HH1 18. december Juleafslutning 19. dec jan. Juleferie 28. jan.-01. feb. Erhvervscase HH2 4. februar Uddannelse uden grænser, HH februar Vinterferie 26. februar Aktivitetsdag og elevfest 3. marts Forældresamtaler HH1 9., 10. og 12. marts Erhvervscase HH2 11. marts Terminsprøve HH marts DIO-arbejdsdage HH marts Blokdage HH1, rejseuge HH2, terminsprøver HH3 27. marts - 5. april Påskeferie 30. april St. Bededag maj Kr. Himmelfartsferie maj Temaprojekt HH1 17., 18. og 20. maj Erhvervscase HH2 20. maj Sidste skoledag HH3 21. maj Sidste skoledag HH1 og HH2 25. juni Dimissions-fest HH3 H H - K A L E N D E R

25 H G - K A L E N D E R HG-KALENDER august Første skoledag hg1 12. august Første skoledag hg2 14. august Introfest 20. august Tur hg august Introtur hg august Virksomhedsforlagt undervisning hg2 3. september Erhvervsdag 4. september Kontaktsamtaler 28. sept okt. Områdefag hg2 8. oktober Forældresamtaler oktober Efterårsferie 30. nov dec. Områdefag hg1 og hg2 18. dec. Juleafslutning 19. dec jan. Juleferie februar Vinterferie 27. marts - 5. april Påskeferie 26. april maj Områdefag hg1 30. april St. Bededag Maj Grundforløbsprojekt maj Kr. Himmelfartsferie maj Virksomhedsforlagt undervisning hg1 21. maj Sidste undervisningsdag hg1 og hg2 24

26 E L E V E R HH1 A Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Susan Søndergaard Heinrich Berwald Lasse Hvergel Stine Schmidt Nordstrøm Tina Kilde Johansen Bjarke Hammelsvang Tina Boye Andersen Nikolaj Jensen Lars Bech Hansen Maria Bojsen Rasmus Møller Jensen Adjin Tica Dorte Møller Sørensen Mathilde Ulfkjær Jensen Jonas Gamborg Lassen Ditte Langvad Skibsted Mose Kasper Holm Nielsen Anders Vestergaard Larsen Hanne Merrild Jensen Malene Møller Kristensen Patrick Svarrer Stine Holm Feldberg Anette Mølleskov Jørgensen Elvedin Tatar Mathias Stengaard Jensen Kasper Olander Borchmann Ole Boel Lauridsen Michael R. Christensen HH1 B Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Niklas Jensen Bjerg Morten Tang Damgaard Kasper Fjord Lauritsen Anne-Kathrine Kristensen Steffen Skadborg Andersen Mads Susgaard Sofie Svarrer Lodberg Camilla Glistrup Nielsen Thomas Wolfram Lauridsen Mikaela Nymark Pedersen Mona Jensen Lasse Opstrup Nanna Stenberg Jensen Matilde Høj Andersen Yaser Jaafar Hashem Katrine Kjærgaard Nielsen Lotte Rose Mathias Bøgh-Dahl Debbie Rasmussen Mikkel Kjær Højmose Mathias Holk Villumsen Henrik Stokholm Andersen Jens Alexander Jensen Mathiesen Mads Plejdrup Husted Jesper Majgaard Svendsen Rasmus Hjarnø Boysen Hans Peder Thøgersen 25

27 E L E V E R HH1 C Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Louise Bech Jakobsen Charlotte Bang Mikkelsen Lasse Skov Viborg Amanda Kristina Røjkjær Rikke Fjord Martin Rindom Elbæk Ditte Ginnerup Andersen Stephanie Præstegaard Sørensen Peter Høgdal Thomsen Mette Barbesgaard Mette Houborg Pedersen Jimmi Lystbæk Fyrsterling Line Marie Steen Camilla Larsen Kristian Marco Bräuner Tina Kristiane Harpøth Jørgensen Nicoline Frederikke F. Lauridsen Kristian Rystok Bisgaard Mia Burchardt Askou Sidse-Maria Lemmer Kristensen Martin Nygaard Enevoldsen Malene Kanneworff Madsen Stine Dalby Ewert Pernille Harpøth Sine Grønlund Jørgensen Charlotte Kjeldstrup Nielsen Anders Dahl Christensen Steffen Brunsgaard Petersen 26 HH2 A Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Stephanie Ann Nielsen Jens Sylvester Lauridsen Jesper Bjerg Jensen Line Husted Vestergaard Michael Sand Thomsen Joachim Stræde Enevoldsen Caroline Lodberg Laustsen Maiken Møllegaard Bilgrav Martin Østergaard Natasja Gadegaard Kallesø Malene Sikjær Mathias Heiberg Frich Nadja Holbøll Christensen Rikke Holm Pedersen Daniel Jung Fredskild Hannah Klokmose Nielsen Maria Sig Johan Haubjerg Jørgensen Lene Halkjær Laura Bjerregaard Kasper Ladekjær Jesper Fløe Henriksen Jan Due Haahr Pedersen Kim Christensen Rasmus Mølsted Hindbo

28 E L E V E R HH2 B Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Stine Søgård Jensen Rikke Katrine Jensen Søren Brask Nielsen Sanni Pedersen Bjørn Ellermand Christensen Nikolaj Dam Roadley-Battin Denise Ravn Larsen Vagn Kappel Bendtsen Simon Borum Bech-Sørensen Jane Møller Andersen Frederik Hartkopf Petersen Jens Christian Stage Trine Krogsgaard Martin Fjord Christensen Allan Høy Andersen Karina Jeppesen Andreas Leidesdorff Fuglsig Skov Kåre Thomey Kristensen Lena Sønderby Ryevad Martin Nørgaard Klausen Thomas Sloth Christensen Sanne Stræde Katrine Høj Keseler Jan Sommer Jeppesen HH2 C Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Ivona Demirovic Henrik Kjeldsmark Tholsgaard Jesper Odsgaard Vestergaard Mia Arndal Andersen Sofie Straasø Kjær Olesen Jonas Blaabjerg Andersen Charlotte Mose Adsersen Sara Haubjerg Sørensen Peter Dejgaard Jensen Camilla Røikjær Jensen Lasse Jørgensen Mads Enevoldsen Mette Helle Jacobsen Dennis Randeris Sørensen Malene Andersen Laila Hasanovic Caroline Nedergaard Sandager Maria Backs Birgitte Hilding Rasmussen Helle Bigum Nørgaard Martin Jakobsen Stephan Møller Nielsen Jesper Børgesen Nygaard Andreas Dyrby Poulsen Hilmija Tesnjak 27

29 E L E V E R HH3 A Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Mette Hammelsvang Kirsten Lykke Pedersen Jonas Møller Kortegaard Nikoline Gade Markussen Stinne B. Østergaard Simon Falk Davidsen Henriette Bank Sørensen Michael K. Thomsen Morten Kjær Rikke Larsen Frederik Fløe Andersen Sanne Horsager Nielsen Linette Nørgård Dupont Martin M. Simonsen Louise Hessellund-Jeppesen Connie Kirkegaard Ninna Bækdal Andersen Uffe Hansen Anette Thuesen Enevoldsen Helene M. Mouridsen Søren Rytter Kristensen Sabrina Andersen Jonas Døj Worm 28 HH3 B Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Gitte Klokker Ida Trankjær Jessen Morten Meldgaard Nielsen Sabrina Uldbæk Skjødt Pernille Halkjær Olsen Mathias Leach Glintborg Maja Harborg Slot Malene Just Rex Christensen Lasse Nybo Kæseler Iben Bang Christiansen Rikke Knudsen Kasper Knudsen Malene Bro Gregersen Mette Lind Jensen Jonas Nielsen Kamilla Knudsen Ryan Sally Pedersen Maria Søjbjerg

30 E L E V E R HH3 C Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Mette Stengaard Per Lützen Dan Astrup Sørensen Louise Lodberg Laustsen Carina Ahle Jessen Rasmus Enevoldsen Helene Toft Nielsen Pernille Sudergaard Andersen Jonas Krogager S. Kjær Christina Møldrup Carlson Stina Hansen Stephan Hansen Karina Andersen Camilla Munck Mogensen Søren E. Stensgård Karina Rauhe Nanna Bøndergaard Jonas Bjerg Dorthe Lodberg Laustsen Mette Marjanna Krupa Kenneth Jensen Mette Pedersen 29

31 E L E V E R HG 1a Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Gitte Høj Jørgensen Christian Mansgaard Simonsen Nikolaj Lyngsø Drews Christina Ahlers Bjerg Henrik Vium Olesen Karoline Kristensen Dorthe Elisabeth Boutrup Rikke Jensen Nicolai Skovhuus Håkonsen Natalia Milton Knulst Katharina Riisgaard Andersen Stephanie G. Hegested Vadsø Paweena Bunsang Rikke Haakonsen Cecilia Mainz Nielsen Camilla Milton Knulst Betina Lodahl Gravgaard Mille Nøhr Nielsen Vibeke Skaarup Kristensen Philip Malgaard Albertsen 30 HG 1b Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Randi Trankjær Marwa Jaafar Hashem Casper Benjamin Holm Birta Karen Káradóttir Steffanie Møller Christensen Daniel Knudsen Fatma Sabri Ali Willer Susanne Kristine Castmar-Jensen Issam Amer Abdulla Line Guldberg Jensen Ane-Mette Arnannguaq Amtoft Nikolaj Højlund Hansen Carina Hviid Andersen Manuela Josephine Holm Nucera Jacky Præst Andersen Anja Stampe Nielsen Mia Kirkeby Pedersen Matts Christensen Nicoline Høj Mogensen Frederikke Schultz Nielsen Kenneth Krogsgaard Meldgaard Nathalie Popp Linnea Ravn Reenberg Rasmussen Jakob Hildebrandt Hansen Troels Kil Villensteen Simone Arundhati Larsen Andreas Sommer Boisen

32 E L E V E R HG 2a Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Hanne Fjordside Vastrup Martin Lindholt Nielsen Martin Krog Bundgaard Jensen Åse Andersen Natascha Skovby Christensen Anders Bloch Mathiesen Lisa Vestergaard Hundal Charlotte Damgaard Tobiasen Matias Ruby Andersen Anne Sophie Tornsberg Trine Kjær Jensen Mads Rahbek Jensen Jannie Viftrup Jensen Lea Rejkjær Dideriksen Jonas D. Berthelsen Sanne Hjortflod Poulsen Kim G. Nordestgaard Jesper Bertel Grønne Trine Østergaard Række 1 (fra venstre) Camilla Juliane Victoria Pedersen Camilla Stræde Tine Rebecca Nielsen Samina Mackovic Jette Iversen Anne Katrine Vinther Jensen Louise Rahbek Oehlenschlæger HG 2b Række 2 (fra venstre) Henrik Daugaard Olesen Søren Eeg Kaalund Camilla Klidsbjerg Pedersen Trine Lund Lauridsen Kristina Kirkeby Nielsen Martin J.R.Kammersgaard Sørensen Kasper Bækdal Mærsk 31

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25, juli 2014

Nyhedsbrev nr. 25, juli 2014 Nyhedsbrev nr. 25, juli 2014 Nyhedsbrev nr. 25, juli 2014 s. 2 3a Dinan Arunthavanathan Michael Breinholt Christensen Rikke Skovdal Hermansen Anton Holbæk Jakob Holm Mai Ørom Jakobsgaard Andreas Holst

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

A B C RØNDE PRIVATSKOLE

A B C RØNDE PRIVATSKOLE A B C RØNDE PRIVATSKOLE Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8752 5959 F. +45 8637 3402 kontor@roende-privatskole.dk www.roende-privatskole.dk Velkommen til Rønde Privatskole. I dette hæfte finder du de

Læs mere

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012)

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14 (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Senest revideret marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0. Generelt om Vejen Business

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder 1 Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Nakskov Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 2 3 Indholdsfortegnelse Velkommen til CELF...side 3 SU - Statens Uddannelsesstøtte...side 4 Transport: Ungdomskort...side

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

ELEVHÅNDBOG 14-15. VELKOMMEN til Erhvervsuddannelserne på Kringelborg

ELEVHÅNDBOG 14-15. VELKOMMEN til Erhvervsuddannelserne på Kringelborg ELEVHÅNDBOG 14-15 VELKOMMEN til Erhvervsuddannelserne på Kringelborg 3 Indhold Velkommen til CELF...3 Uddannelser Erhvervsuddannelser og EUX...4 Bygge og anlæg...6 Undervisere...8 Strøm, styring og IT...12

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

DRIVKRAFT FOR ANSVARLIGHED. Corporate Social Responsibility 2012

DRIVKRAFT FOR ANSVARLIGHED. Corporate Social Responsibility 2012 DRIVKRAFT FOR ANSVARLIGHED Corporate Social Responsibility 2012 INDHOLD 3 MP STATEMENT 4 VÆRDISKABENDE LØSNINGER GENNEM ANSVARLIG VÆKST 5 CSR-ORGANISATION 6 NYE KOMPETENCER 7 UDDANNELSE PÅ SKEMAET 8 TALENTUDVIKLING

Læs mere

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN MEDLEMSBLAD FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN Erhvervsrådgiverne Jesper Dyekær og Mads Lindskov fra Middelfart Sparekasse bruger i gennemsnit

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2011 1. Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet MAJ 2011 1. Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. 1 Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

Den Lille Grønne. Egmont Højskolens Elevforening juni 2015

Den Lille Grønne. Egmont Højskolens Elevforening juni 2015 Den Lille Grønne Egmont Højskolens Elevforening juni 2015 CONTENTS Sommerhilsen fra skaldepanden... 3 Siden sidst... 7 Politiske diskussioner på solskinsøen... 9 Har det nogen virkning at træne fysisk,

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 www.hvidovre-ungdomsskole.dk side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Administration Aflysning / ændring af undervisning

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Brink s Begravelsesforretning

Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt august 2011 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere