RINGKJØBING HANDELSSKOLE & HANDELSGYMNASIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RINGKJØBING HANDELSSKOLE & HANDELSGYMNASIUM"

Transkript

1 RINGKJØBING HANDELSSKOLE & HANDELSGYMNASIUM 2009/2010

2 Elevhåndbog 2009 / 2010 I N F O R M A T I O N Ringkjøbing Handelsskole Vasevej Ringkøbing Telefon Redaktion: Else Kirkegaard, maj 2009 Skolens kontortid: mandag-fredag kl Navn: Adresse:

3 I N F O R M A T I O N

4 1. Hovedindgang 2. Forkontor 3. Studievejleder Udd.leder HHX 4. Forstander 5. Administration 6. Udd.leder HG 7. Mødelokale Lærerværelse Undervisningslokaler 33. Kantine 34. Atriumgårde L O K A L E P L A N

5 Indholdsfortegnelse Velkommen 5 Bøger og papir 6 Elevrådet 6 Ferieplan 7 Fravær og registrering 7 Fællesarrangementer 8 Fag og eksamen på HG 9 Fag og eksamen på HH 10 Hytteture og studierejser 12 Kantinen 13 Lektiehjælp 14 Ordensregler 14 Ringetider 14 Studievejledning 15 Studievalg Midt- og Vestjylland 16 SU 17 Skolens personale 18 HH-kalender HG-kalender Elever 25 Glimt fra året 32 4

6 Velkommen Hjertelig velkommen til Ringkjøbing Handelsskole. Med denne elevhåndbog vil vi fra skolen give et første indtryk til alle I nye elever på vores ungdomsuddannelser. Forhåbentlig vil mange spørgsmål blive besvaret med denne håndbog, og den vil være nyttig at beholde i tasken eller derhjemme, hvis spørgsmål skulle opstå undervejs i uddannelsen. Derudover vil vi ansatte på skolen være behjælpelige til daglig det gælder bl.a. klasselærer, studievejleder, kontorpersonale og andre. Vore faciliteter på skolen lægger vi vægt på at vedligeholde og udvikle, da der er tale om grundlaget for jeres uddannelse. Bygninger, teknologi og undervisningsformer er blandt redskaberne, som skolens medarbejderstab anvender til at stille undervisning til rådighed. Dertil lægges din arbejdsindsats og øvrige adfærd, og med disse faktorer håber vi igen at få et godt studiemiljø på skolen. Det skaber trivsel og gode resultater. Alle medarbejdere på skolen bidrager til studiemiljøet, som vi ved, at også I lægger vægt på. Vi ar ran gerer forskellige ting med henblik på at gøre hverdagen mere afvekslende og interessant. Jeg ønsker, at disse ord skal være en del af invitationen til jer alle om at deltage med humør og konkrete initiativer som f. eks morgensamlinger og elevrådets arbejde. Vi lægger vægt på at være en skole for lokalområdet, og her spiller erhvervslivets behov på kort og langt sigt en stor rolle. Med vore uddannelser og øvrige initiativer vil vi give eleverne en mulighed for at yde vigtige bidrag, som medarbejdere og initiativtagere til virksomhederne, som borgere i vores samfund og som individer, der kan skabe tryghed og muligheder for sig selv. Dette år er en del af den livslange læring, som i dag er vigtig for os alle hver især og for samfundet som helhed. Den videre uddannelse for jer sker sammen med virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner, og jeres bidrag er som nævnt en god arbejdsindsats, der følger op på valget af ungdomsuddannelse. På vegne af skolens medarbejdere vil jeg endnu en gang byde velkommen, og vi glæder os til at bidrage til et skoleår, der vil give et godt resultat. Henrik Toft forstander 5

7 I N F O R M A T I O N Bøger og papir Bøger udleveres af skolen og afleveres igen ved skoleårets slutning. Bortkomne bøger erstattes til dagspris. Elevrådet Ringkjøbing Handelsskole har et elevråd, der er sammensat af en repræsentant fra hver klasse, samt en suppleant, som kan træde til, hvis repræsentanten ikke kan komme til møderne. Elevrådets vigtigste opgave er at varetage elevernes interesser - som et slags»talerør«mellem eleverne og skolens ledelse og lærere. Derudover arrangerer elevrådet elevfester, fodboldkamp mod Papir, ordbøger og lommeregner skal du selv anskaffe. Evt. fælles indkøb af lommeregner aftales med matematik - læreren. gymnasiet, fællesarrangementer og andre ting efter behov og ønske fra eleverne, som er meget velkomne med forslag og gode idéer til aktiviteter på skolen. Elevrådet holder møde én gang om ugen. Der vælges en formand, næstformand, kasserer og en sekretær. Formanden samt ét af de øvrige medlemmer deltager i skolens bestyrelsesmøder. Maria Sig, næstformand og Sara Jørgensen, formand for elevrådet 6

8 Ferieplan 2009/2010 De nævnte dage inklusive Efterårsferie oktober Juleferie 19. december - 3. januar Vinterferie februar Påskeferie 27. marts - 5. april St. Bededagsferie fredag den 30. april Kr. Himmelfartsdag maj Pinseferie maj Sidste eksamensdag fredag den 25. juni Se også aktivitetskalender side 23 og 24. Fravær og registrering Mødepligt Du har mødepligt til undervisningen, men hvis du bliver syg, har du lov til at blive hjemme. Ved længerevarende eller hyppig sygdom kan du blive bedt om at aflevere en lægeerklæring. Er du i en speciel situation, som kan give anledning til fravær, vil det være fornuftigt at tale med din klasselærer eller studievejleder om det. Fravær Hvis du bliver syg, ringer du til skolen mellem kl og 8.00 og melder dig syg. Er du syg flere dage, skal du ringe hver dag. Kommer du for sent, stempler du ind som sædvanligt. Hvis du bliver nødt til at forlade skolen før skoledagens afslutning, stempler du ud som sædvanligt. Du kan følge dit fravær på og det er dit ansvar at kontrollere, at antallet af registrerede fraværstimer er korrekt. Dine forældre kontaktes ved højt og stigende fravær. Fraværsoversigt bliver vedlagt dit eksamensbevis. Manglende aflevering af opgaver sidestilles med fravær. Ved for stort og/eller uacceptabelt fravær vurderer skolen, om du kan fortsætte med SU og med din uddannelse. På HH 3. år kan for stort fravær betyde eksamen i fuldt pensum i alle fag. Se i øvrigt vore studie- og ordensregler på hjemmesiden. I N F O R M A T I O N 7

9 I N F O R M A T I O N Fællesarrangementer Der afholdes hvert år en række fællesarrangementer. Det kan være foredrag om musik, sport og kultur, den årlige erhvervsdag, politisk debat, diverse underholdning, fællessang og lignende. De senere år har vi haft besøg af foredragsholdere som Ali Haman, Frede Bräu ner, Stef fen Brandt (TV2), Line Risbjerg, Nicolai Moltke-Leth (jægersoldat), Tim Metz og Marion Barker (musiker). Hver anden fredag kl er Oluf Christensen fortæller ved et fællesarrangement om ungdomsproblemer og mobning. der informationsmøde for alle i kantinen. Klasserne underholder på skift med sange, skuespil eller andre løjer efter eget valg. Derudover er der meddelelser fra ledelse, studievejledning, elevråd og andre, der har noget på hjerte. 8

10 HG, fag og eksamen Fag på 1. år Dansk Engelsk Tysk Erhvervsøkonomi Samfundsfag Salg og service Informationsteknologi Valgfag: regning & matematik sundhed & aktivitet, basistysk, dekoration, erhvervs engelsk. Fag på 2. år Dansk Engelsk Tysk Erhvervsøkonomi Samfundsfag Salg og service Informationsteknologi Valgfag: multimedie, dekoration, aktivitet & sundhed, privatøkonomi, digital markedsføring. Temaprojekter I første års undervisning indgår to områdefag. Hvert af disse afsluttes med et temaprojekt. På andet år indgår ligeledes tre områdefag, der afsluttes med et temaprojekt. Eksempler på områdefag: Visuel markedsføring Planlægning, administration og sagsbehandling Iværksætter Sprog og kultur Reklame & markedsføring Alle områdefag varer to uger og inddrages i det temaprojekt, du arbejder med. I N F O R M A T I O N 9

11 I N F O R M A T I O N Områdefagene giver dig mulighed for at få kendskab til de enkelte uddannelsers særlige fagområder, fx kontor, detailhandel, engros. Prøver og bevis På HG 1. år kan du højst komme til to prøver i grundfag, der afsluttes, samt en prøve i eksamensprojektet, hvis du afslutter HG. Inden eksamen begynder, skal de enkelte faglærere afgive standpunktskarakterer, der er et udtryk for din faktiske kunnen lige på det tidspunkt. Ved afslutningen af HG 2. år, eller - hvis du vælger at få Fag på 1. år Dansk Engelsk Tysk Matematik Virksomhedsøkonomi Afsætning Samfundsfag IT Studieteknik Fag på 2. år Dansk Engelsk Tysk praktikplads efter ét år på handelsskolen - efter HG 1. år, får du et bevis, der indeholder karaktererne i temaforløbene, resultatet af det afsluttende grundforløbsprojekt, standpunktskarakterer samt resultatet af prøver i grundfag og valgfag. Ved afslutningen af hele uddannelsen inklusive praktiktid, dvs. fire år efter at du er startet på HG, afholdes en afsluttende praktisk prøve, der bedømmes af skolen. Der gives karakter for præstationen, og hvis du består, modtager du et uddannelsesbevis som dokumentation for, at du er udlært. Fag og eksamen på HH Virksomhedsøkonomi Afsætning International økonomi Erhvervscase Samtidshistorie Matematik eller spansk som valgfag Fag på 3. år Dansk Engelsk International økonomi Samtidshistorie Erhvervsret 10

12 Studieretningsfag: HH3a Virksomhedsøkonomi A International økonomi A Finansiering C HH3b Afsætning A International økonomi A Markedskommunikation C HH3c Økonomi-elever: Virksomhedsøkonomi A International økonomi A Finansiering C Internationale elever: Tysk A International økonomi A Kulturforståelse C Valgfag: Afsætning A Matematik A Spansk A Tysk A Finansiering C Kulturforståelse C Markedskommunikation C Psykologi C Studieretningsprojekt Du skal på HHX 3. år udarbejde en større skriftlig opgave et studieretningsprojekt af et omfang på normalt sider. Studieretningsprojektet udar - bejdes i 2 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag, du har på A-niveau, og med inddragelse af et andet fag på mindst B-niveau. Inden for rammerne af dette vælger du selv, i hvilke fag studieretningsprojektet udarbejdes. Det er dog skolen, der udpeger én eller flere vejledere for dig, men det normale vil være, at det er dine lærere, der fungerer som vejledere. Opgaven skrives i de to uger op til juleferien, og i de uger har du ikke anden undervisning. Der gives en karakter, som påføres eksamensbeviset. Eksamen I løbet af det 3-årige forløb er der 10 officielle eksamener, det vil sige eksamener bestemt af undervisningsministeriet. Efter første år kan du komme op i Samfundsfag C og/eller Matematik C, det vil sige i ingen, ét eller to fag. Efter 2. år vil der normalt ligge to eller tre officielle eksamener og efter 3. år seks-otte officielle eksamener, heraf altid skriftlig eksamen i fag på A-niveau. Hvis du har flere end fire fag på A-niveau, kan der dog foretages udtræk mellem de obligatoriske prøver på A-niveau. Der er dog altid skriftlig eksamen i dansk. Efter 2. år afsluttes erhvervscase eventuelt med en mundtlig prøve, og prøvekarakteren påføres eksamensbeviset. På 3. år afsluttes et tværfagligt undervisningsforløb med fokus på det internationale område med en rapport, eventuelt suppleret med en mundtlig, flerfaglig prøve. Der gives en karakter, som påføres eksamensbeviset. I N F O R M A T I O N 11

13 I N F O R M A T I O N Alle elever skal til mundtlig prøve enten i erhvervscase eller i det internationale område eller i dem begge. Hertil kommer en række interne årsprøver i løbet af 1. og 2. år, fx i skriftlig dansk efter både 1. og 2. år. Mundtligt afholdes i løbet af de to første år mindst fem prøver, som enten er udtrukne mundtlige officielle eksamener eller interne mundtlige prøver under eksamenslignende forhold. Du får standpunktskarakterer tre gange i løbet af hvert skoleår, i november, marts og maj. Standpunktskarakteren i maj indgår i vurderingen af, om du kan rykke op til næste år. Hvis du har under 02 i gennemsnit, kan du ikke rykkes op. Hytteture og studierejser Hvert år er alle nye elever på en ryste-sammen hyttetur af 2 dages varighed i august/sep - tember. I ugen før påske på 2. år HH finder der en studietur sted af én uges varighed. I år var eleverne i Prag og Paris. Andre gange har vi været i Barcelona, London, Glasgow, Berlin og München, Rom, Dublin og mange andre steder. Før rejserne finder sted, tjenes der penge ved bl.a. modeshow og arrangement af fester, så udgiften til studieturen ikke bliver for høj. På rejserne besøges bl.a. virksomheder, ambassader, aviser og kulturelle institutioner af forskellig art. Afrejse til Berlin, forår Studieophold i England og USA Elever på HG 2. år tilbydes et to ugers studieophold i Eng land eller USA, hvor de undervises af engelske lærere og er i prak- 12

14 tik i forretninger. Indkvartering foregår enkeltvis i private hjem. Studieopholdet betales halvt af handelsskolen, halvt af eleven selv. Studieophold i London Elever på 3. år HH tilbydes et intensivt kursus af to ugers va - righed i London i oktober må - ned. Eleverne betaler selv rejse og ophold, mens handelsskolen betaler studieafgiften. Der undervises i afsætning, samfundsforhold, økonomi, engelsk sprog, kultur og kommunikation. Der indlægges også virksomhedsbesøg, fx på Lloyds of London, Bank of England, Houses of Par - liament, og alt i alt har studieopholdene hidtil været en stor succes. Kantinen I skolens kantine kan du købe de mad- og drikkevarer, du kan have behov for i løbet af en skoledag. To steder på gangene er der opstillet automater med drikkevarer og slik. Hvis du kun skal have disse ting, kan du trække dem der, så vi undgår kø i kantinen. Studienwoche in München Ligeledes tilbydes på 3. år HH to ugers studier i München i oktober måned. Også i München un der vises bl.a. i sprog, samfundsforhold, økonomi og kultur, og der indgår virksomhedsbesøg og forskellig research i München. Også i München betales studie - afgift af Ring købing Handels - skole, mens rejse og ophold betales af eleven selv. Academia i Malaga De elever, der har spansk som valgfag, får tilbud om to ugers studieophold i Malaga. Som for de andre studieophold betaler skolen studieafgiften, mens eleven betaler rejse og ophold, p.t kr. Der er mulighed for at forudbestille mad i 10-frikvarteret. Kantinen er en servicefunktion over for alle, der dagligt færdes på skolen, og vi forsøger at holde priserne så langt nede som muligt. For at dette kan lade sig gøre, må alle hjælpe til med at rydde op, bl.a. ved at fjerne bægre og sætte tallerke- I N F O R M A T I O N 13

15 I N F O R M A T I O N 14 ner, glas osv. på plads, når lokalet forlades. Papiraffald anbringes i papirkurvene, ikke i askebægrene. Det er altså eleverne selv, der rydder bordene, inden frikvarteret slutter. Kantinens ekspedition er åben på følgende tidspunkter: (HG1, HG2 og HH 1. år) Lektiehjælp På enten elevens eller lærerens foranledning tilbydes lektiehjælp i en række fag efter behov. Lektiehjælpen gives efter skoletid. Hvis du anbefales til lektiehjælp, får dine forældre besked, og der er mødepligt. Ordensregler Rygning er kun tilladt udendørs på rygeområdet ved Auditoriet. Brug af mobiltelefon er forbudt i undervisningstiden. Se i øvrigt vore studie- og ordensregler på hjemmesiden. Ringetider HG1 + HG2 + HH 1. år HH år 1. time time time time time time time (HH 2. og 3. år)

16 Studievejledning Som studievejledere på Ringkjøbing Handelsskole hjælper vi dig gerne, hvis du har problemer eller spørgsmål, der vedrører din skolegang og fortsatte praktiske eller teoretiske uddannelse, din økonomi eller dine personlige og sociale forhold. Studievejledernes opgaver er nemlig: - at orientere folkeskolens afgangselever og deres forældre om handelsskolens uddannelser og mulighederne derefter i form af arrangementer både på handelsskolen og i folkeskolen - at orientere dig om fag og tilvalgsfag på uddannelserne - at vejlede dig om videre erhvervsuddannelse (praktikplads) bl.a. i form af arrangementer med repræsentanter fra de mest søgte erhverv, fx en erhvervsdag - at vejlede dig om ophold i udlandet - studier, arbejde, rejser - at vejlede dig om muligheder for teoretisk videreuddannelse - at vejlede om praktiske økonomiske forhold, især mulighederne for at få SU (Statens Uddannelsesstøtte) - at støtte dig, hvis du har personlige, sociale, skolemæssige problemer - at formidle kontakt til fagforening (HK) og arbejdsgivere En studievejleder har tavshedspligt, således at de ting, du fortæller, ikke går videre til andre, uden at du er indforstået med det. Én af de første dage i det nye skoleår kommer vi rundt i klasserne og orienterer om vore opgaver, skoleårets forløb, prøver, eksamen og karakterer, SU, m.v. Ellers finder du os på vore kontorer i hhv. lokale 3 og 6 ved receptionen Else Kirkegaard Sonja Plougsgaard I N F O R M A T I O N 15

17 I N F O R M A T I O N Studievalg Midt- ogvestjylland Jeg hedder Thomas Ravn Jakobsen og er din studievalgsvejleder på Ringkjøbing Handelsgymnasium. Du er altid velkommen til at ringe til mig på telefon eller sende en mail på Du kan også kigge forbi vores Studiecafé i Herning. Hilsen Thomas - Mobil: Studievalg Midt- og Vestjylland Viborgvej 1, 7400 Herning, tlf Træffetid Torsdag den 3. september Torsdag den 22. oktober Tirsdag den 24. november Onsdag den 10. februar Tirsdag den 9. marts Tirsdag den 20. april Hvad vil du gerne være? I træffetiden kan du enten komme selv eller sammen med andre og få hjælp til spørgsmål om videregående uddannelse og job - fx hjælp, hvis du ikke ved, hvad du gerne vil læse efter din gymnasiale eksamen. Alle elever er velkomne til at kigge forbi. Jeg sidder i kantinen. Online på Messenger Tjek åbningstiderne på vores hjemmeside: Tilføj: 16

18 I N F O R M A T I O N SU Du kan få SU (statens uddannelsesstøtte) fra den 1. i kvartalet efter din 18 års fødselsdag. Mens du er 18 og 19 år, er SU en afhængig af dine forældres indkomst. Hvis forældreindkomsten er over kr , får du et grund beløb på kr Hvis forældreindkomsten er under kr , får du det maksimale beløb, som p.t. er kr Ligger forældreindkomsten mellem de to beløb, får du et gradueret beløb mellem kr og kr pr. måned. Under visse omstændigheder kan du som udeboende få op til p.t. kr om måneden. Det gælder, hvis du enten er over 20 år, eller der mellem dine forældres bopæl og skolen er mindst 20 km eller under visse andre omstændigheder. Pengene er et stipendiat, dvs. de skal ikke betales tilbage. For nogles vedkommende kan der dog blive tale om at betale skat af SU en. Udover stipen - diet kan du få et lavtforrentet lån på op til kr om måneden. Kom ind i studievejledningen og lad mig hjælpe dig med at søge SU, når tiden nærmer sig din 18-års fødselsdag. Else Kirkegaard 17

19 A D M I N I S T R A T I O N Skolens personale Henrik Toft Forstander Conny Madsen Kontorleder Jette Ottosen Lønbogholder Hanne Grønlund Christensen Kontorassistent Tina Bertelsen Kontorassistent Claus Kjær Christensen Systemadministrator Ringkjøbing Handelsskole er en selvejende institution med en bestyrelse, bestående af: Vibeke Haubjerg Medarbejderrepræsentanter: Morten Hagde Jessen Per Pape Conny Madsen Marianne Køpke Tommy Kjærgaard Bjarne Christensen Iver Poulsen 2 elevrepræsentanter Knud Hammer Sara Sørensen Bent Brodersen Maria Sig 18

20 Britta Lumby Kantineleder Gudrun H. Christensen Servicemedarbejder Gitte Larsen Rengøring Susanne Pedersen Kantinemedhjælper Christian Vesterbæk Knudsen Pedel Rita Stougaard Rengøring K A N T I N E P E D E L R E N G Ø R I N G 19

21 L Æ R E R E Annedorte Westergaard Spansk Bjarne Dalgaard Hansen Matematik Virksomhedsøkonomi Dorthe Liddy Stokholm Dansk Engelsk Bibliotekar Ellen Morsing Kristensen Afsætning Markedskommunikation Else Kirkegaard Uddannelsesleder HHX Studievejleder Erika Østergaard Tysk Engelsk Hanne Vestergaard Kristensen IT - Samfundsfag Regning/matematik Henrik Høj Andersen Dansk Samtidshistorie Kulturforståelse Henrik Jensen Engelsk Samfundsfag Kulturforståelse 20

22 L Æ R E R E Inger Hald IT Virksomshedskontakt Kurser Jens Mogensen Jensen Virksomhedsøkonomi Finansiering Jens Præstegaard International økonomi Samfundsfag Kulturforståelse Jesper Schmidt Erhvervsret Jette Vognbjerg Skarregaard Virksomhedsøkonomi Finansiering Kathrine Dahl Dansk Samtidshistorie Kim Stensgaard Erhvervsret Knud Erik Søgaard Jensen Engelsk Lene Bukart Rasmussen Samfundsfag Afsætning Markedskommunikation 21

23 L Æ R E R E Lene Larsen Engelsk Lisbeth Danielsen Dansk Salg & service Marianne Ivarsen Olesen Tysk Mette Marie Klausen Afsætning International økonomi Markedskommunikation Niels Gotfred Grønning Virksomhedsøkonomi International økonomi Per Lützen Tysk Engelsk Pia Wedderkopp Virksomhedsøkonomi Matematik Finansiering Sonja Plougsgaard Uddannelsesleder HG Engelsk Tommy Kjærgaard Jensen IT Sundhed/aktivitet 22

24 HH-KALENDER august Første skoledag HH1 12. august Første skoledag HH2 og HH3 14. august Introfest september Hyttetur HH1 29. september Forældreaften HH1 28. sep.-02. okt. Temaprojekt HH oktober Studieophold London, Malaga, HH oktober Efterårsferie 4. november Ekskursionsdag november Temaprojekt HH1 19. november Modeshow 26. november Forældresamtaler HH2 og HH december Erhvervscase HH december Studieretningsprojekt HH december Temaprojekt HH1 18. december Juleafslutning 19. dec jan. Juleferie 28. jan.-01. feb. Erhvervscase HH2 4. februar Uddannelse uden grænser, HH februar Vinterferie 26. februar Aktivitetsdag og elevfest 3. marts Forældresamtaler HH1 9., 10. og 12. marts Erhvervscase HH2 11. marts Terminsprøve HH marts DIO-arbejdsdage HH marts Blokdage HH1, rejseuge HH2, terminsprøver HH3 27. marts - 5. april Påskeferie 30. april St. Bededag maj Kr. Himmelfartsferie maj Temaprojekt HH1 17., 18. og 20. maj Erhvervscase HH2 20. maj Sidste skoledag HH3 21. maj Sidste skoledag HH1 og HH2 25. juni Dimissions-fest HH3 H H - K A L E N D E R

25 H G - K A L E N D E R HG-KALENDER august Første skoledag hg1 12. august Første skoledag hg2 14. august Introfest 20. august Tur hg august Introtur hg august Virksomhedsforlagt undervisning hg2 3. september Erhvervsdag 4. september Kontaktsamtaler 28. sept okt. Områdefag hg2 8. oktober Forældresamtaler oktober Efterårsferie 30. nov dec. Områdefag hg1 og hg2 18. dec. Juleafslutning 19. dec jan. Juleferie februar Vinterferie 27. marts - 5. april Påskeferie 26. april maj Områdefag hg1 30. april St. Bededag Maj Grundforløbsprojekt maj Kr. Himmelfartsferie maj Virksomhedsforlagt undervisning hg1 21. maj Sidste undervisningsdag hg1 og hg2 24

26 E L E V E R HH1 A Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Susan Søndergaard Heinrich Berwald Lasse Hvergel Stine Schmidt Nordstrøm Tina Kilde Johansen Bjarke Hammelsvang Tina Boye Andersen Nikolaj Jensen Lars Bech Hansen Maria Bojsen Rasmus Møller Jensen Adjin Tica Dorte Møller Sørensen Mathilde Ulfkjær Jensen Jonas Gamborg Lassen Ditte Langvad Skibsted Mose Kasper Holm Nielsen Anders Vestergaard Larsen Hanne Merrild Jensen Malene Møller Kristensen Patrick Svarrer Stine Holm Feldberg Anette Mølleskov Jørgensen Elvedin Tatar Mathias Stengaard Jensen Kasper Olander Borchmann Ole Boel Lauridsen Michael R. Christensen HH1 B Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Niklas Jensen Bjerg Morten Tang Damgaard Kasper Fjord Lauritsen Anne-Kathrine Kristensen Steffen Skadborg Andersen Mads Susgaard Sofie Svarrer Lodberg Camilla Glistrup Nielsen Thomas Wolfram Lauridsen Mikaela Nymark Pedersen Mona Jensen Lasse Opstrup Nanna Stenberg Jensen Matilde Høj Andersen Yaser Jaafar Hashem Katrine Kjærgaard Nielsen Lotte Rose Mathias Bøgh-Dahl Debbie Rasmussen Mikkel Kjær Højmose Mathias Holk Villumsen Henrik Stokholm Andersen Jens Alexander Jensen Mathiesen Mads Plejdrup Husted Jesper Majgaard Svendsen Rasmus Hjarnø Boysen Hans Peder Thøgersen 25

27 E L E V E R HH1 C Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Louise Bech Jakobsen Charlotte Bang Mikkelsen Lasse Skov Viborg Amanda Kristina Røjkjær Rikke Fjord Martin Rindom Elbæk Ditte Ginnerup Andersen Stephanie Præstegaard Sørensen Peter Høgdal Thomsen Mette Barbesgaard Mette Houborg Pedersen Jimmi Lystbæk Fyrsterling Line Marie Steen Camilla Larsen Kristian Marco Bräuner Tina Kristiane Harpøth Jørgensen Nicoline Frederikke F. Lauridsen Kristian Rystok Bisgaard Mia Burchardt Askou Sidse-Maria Lemmer Kristensen Martin Nygaard Enevoldsen Malene Kanneworff Madsen Stine Dalby Ewert Pernille Harpøth Sine Grønlund Jørgensen Charlotte Kjeldstrup Nielsen Anders Dahl Christensen Steffen Brunsgaard Petersen 26 HH2 A Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Stephanie Ann Nielsen Jens Sylvester Lauridsen Jesper Bjerg Jensen Line Husted Vestergaard Michael Sand Thomsen Joachim Stræde Enevoldsen Caroline Lodberg Laustsen Maiken Møllegaard Bilgrav Martin Østergaard Natasja Gadegaard Kallesø Malene Sikjær Mathias Heiberg Frich Nadja Holbøll Christensen Rikke Holm Pedersen Daniel Jung Fredskild Hannah Klokmose Nielsen Maria Sig Johan Haubjerg Jørgensen Lene Halkjær Laura Bjerregaard Kasper Ladekjær Jesper Fløe Henriksen Jan Due Haahr Pedersen Kim Christensen Rasmus Mølsted Hindbo

28 E L E V E R HH2 B Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Stine Søgård Jensen Rikke Katrine Jensen Søren Brask Nielsen Sanni Pedersen Bjørn Ellermand Christensen Nikolaj Dam Roadley-Battin Denise Ravn Larsen Vagn Kappel Bendtsen Simon Borum Bech-Sørensen Jane Møller Andersen Frederik Hartkopf Petersen Jens Christian Stage Trine Krogsgaard Martin Fjord Christensen Allan Høy Andersen Karina Jeppesen Andreas Leidesdorff Fuglsig Skov Kåre Thomey Kristensen Lena Sønderby Ryevad Martin Nørgaard Klausen Thomas Sloth Christensen Sanne Stræde Katrine Høj Keseler Jan Sommer Jeppesen HH2 C Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Ivona Demirovic Henrik Kjeldsmark Tholsgaard Jesper Odsgaard Vestergaard Mia Arndal Andersen Sofie Straasø Kjær Olesen Jonas Blaabjerg Andersen Charlotte Mose Adsersen Sara Haubjerg Sørensen Peter Dejgaard Jensen Camilla Røikjær Jensen Lasse Jørgensen Mads Enevoldsen Mette Helle Jacobsen Dennis Randeris Sørensen Malene Andersen Laila Hasanovic Caroline Nedergaard Sandager Maria Backs Birgitte Hilding Rasmussen Helle Bigum Nørgaard Martin Jakobsen Stephan Møller Nielsen Jesper Børgesen Nygaard Andreas Dyrby Poulsen Hilmija Tesnjak 27

29 E L E V E R HH3 A Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Mette Hammelsvang Kirsten Lykke Pedersen Jonas Møller Kortegaard Nikoline Gade Markussen Stinne B. Østergaard Simon Falk Davidsen Henriette Bank Sørensen Michael K. Thomsen Morten Kjær Rikke Larsen Frederik Fløe Andersen Sanne Horsager Nielsen Linette Nørgård Dupont Martin M. Simonsen Louise Hessellund-Jeppesen Connie Kirkegaard Ninna Bækdal Andersen Uffe Hansen Anette Thuesen Enevoldsen Helene M. Mouridsen Søren Rytter Kristensen Sabrina Andersen Jonas Døj Worm 28 HH3 B Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Gitte Klokker Ida Trankjær Jessen Morten Meldgaard Nielsen Sabrina Uldbæk Skjødt Pernille Halkjær Olsen Mathias Leach Glintborg Maja Harborg Slot Malene Just Rex Christensen Lasse Nybo Kæseler Iben Bang Christiansen Rikke Knudsen Kasper Knudsen Malene Bro Gregersen Mette Lind Jensen Jonas Nielsen Kamilla Knudsen Ryan Sally Pedersen Maria Søjbjerg

30 E L E V E R HH3 C Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Mette Stengaard Per Lützen Dan Astrup Sørensen Louise Lodberg Laustsen Carina Ahle Jessen Rasmus Enevoldsen Helene Toft Nielsen Pernille Sudergaard Andersen Jonas Krogager S. Kjær Christina Møldrup Carlson Stina Hansen Stephan Hansen Karina Andersen Camilla Munck Mogensen Søren E. Stensgård Karina Rauhe Nanna Bøndergaard Jonas Bjerg Dorthe Lodberg Laustsen Mette Marjanna Krupa Kenneth Jensen Mette Pedersen 29

31 E L E V E R HG 1a Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Gitte Høj Jørgensen Christian Mansgaard Simonsen Nikolaj Lyngsø Drews Christina Ahlers Bjerg Henrik Vium Olesen Karoline Kristensen Dorthe Elisabeth Boutrup Rikke Jensen Nicolai Skovhuus Håkonsen Natalia Milton Knulst Katharina Riisgaard Andersen Stephanie G. Hegested Vadsø Paweena Bunsang Rikke Haakonsen Cecilia Mainz Nielsen Camilla Milton Knulst Betina Lodahl Gravgaard Mille Nøhr Nielsen Vibeke Skaarup Kristensen Philip Malgaard Albertsen 30 HG 1b Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Randi Trankjær Marwa Jaafar Hashem Casper Benjamin Holm Birta Karen Káradóttir Steffanie Møller Christensen Daniel Knudsen Fatma Sabri Ali Willer Susanne Kristine Castmar-Jensen Issam Amer Abdulla Line Guldberg Jensen Ane-Mette Arnannguaq Amtoft Nikolaj Højlund Hansen Carina Hviid Andersen Manuela Josephine Holm Nucera Jacky Præst Andersen Anja Stampe Nielsen Mia Kirkeby Pedersen Matts Christensen Nicoline Høj Mogensen Frederikke Schultz Nielsen Kenneth Krogsgaard Meldgaard Nathalie Popp Linnea Ravn Reenberg Rasmussen Jakob Hildebrandt Hansen Troels Kil Villensteen Simone Arundhati Larsen Andreas Sommer Boisen

32 E L E V E R HG 2a Række 1 (fra venstre) Række 2 (fra venstre) Række 3 (fra venstre) Hanne Fjordside Vastrup Martin Lindholt Nielsen Martin Krog Bundgaard Jensen Åse Andersen Natascha Skovby Christensen Anders Bloch Mathiesen Lisa Vestergaard Hundal Charlotte Damgaard Tobiasen Matias Ruby Andersen Anne Sophie Tornsberg Trine Kjær Jensen Mads Rahbek Jensen Jannie Viftrup Jensen Lea Rejkjær Dideriksen Jonas D. Berthelsen Sanne Hjortflod Poulsen Kim G. Nordestgaard Jesper Bertel Grønne Trine Østergaard Række 1 (fra venstre) Camilla Juliane Victoria Pedersen Camilla Stræde Tine Rebecca Nielsen Samina Mackovic Jette Iversen Anne Katrine Vinther Jensen Louise Rahbek Oehlenschlæger HG 2b Række 2 (fra venstre) Henrik Daugaard Olesen Søren Eeg Kaalund Camilla Klidsbjerg Pedersen Trine Lund Lauridsen Kristina Kirkeby Nielsen Martin J.R.Kammersgaard Sørensen Kasper Bækdal Mærsk 31

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00 U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 10 baner 1-27 09:00 28-54 10:00 55-81 11:00 82-108 12:00 109-135 13:00 136-151 14:00 Holsted 5 baner 200-213 09:00 214-227

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Dato 31-08-2009 Side 1 184 Julie Pilgård Andersen 20030607 Heidi Andersen Jakob Pilgård Andersen Præstevejen 41 9864 5303 185 Stine Lykke Nielsen Fyllgraf 20030831

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01 Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Vendsyssel Cup 2011 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Niels Arp Nielsen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

Mikkel Johansen 01:59:30 15 km

Mikkel Johansen 01:59:30 15 km Mikkel Johansen 01:59:30 15 km Marianne Sørensen 01:30:00 15 km Kirsten Nielsen 01:27:00 12 km Lene Klit Simonsen 01:26:00 12 km Claus Johansen 01:03:46 12 km Ejner Christensen 12 km Niels Jonstrup 12

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Piger:60 m. 7 Ann Jørgensen 10,9 85 8 Sabine Kass 9,3 85 9 Lone Danielsen 9,2 85 10 Kristina Laursen 9,0 85 11 Lærke Østergaard 8,7 90 12 Lærke Østergaard 8,3 91 13 Lone Knudsen 8,5 59

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Piger:60 m. 7 Ann Jørgensen 10,9 85 8 Sabine Kass 9,3 85 9 Lone Danielsen 9,2 85 10 Kristina Laursen 9,0 85 11 Lærke Østergaard 8,7 90 12 Lærke Østergaard 8,3 91 13 Lone Knudsen 8,5 59

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

Løb 1, 4X50m Butterfly Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac.Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Butterfly Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac.Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 4. Seriestævne 2008/2009 Stævne by: Aalborg Arrangør: Svøm Region Nord og Aalborg Svømmeklub Overdommer: Lene N. Nielsen Stævneleder: Peter

Læs mere

Løb 17, 100m Frisvømning Damer, Finaler 15-16 år Plac.Navn Født Point FINA Opnået Status Klub

Løb 17, 100m Frisvømning Damer, Finaler 15-16 år Plac.Navn Født Point FINA Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point uden mellemtider Stævne navn: Speedo Cup 2008 Stævne by: Randers Arrangør: Randers Svømmeklub Neptun Overdommer: Ole W. Jørgensen Benny Larsen Stævneleder:

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 16 november 2014 Tid: 16:26:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 2. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Aabybro Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aabybro IF Svømning Overdommer:

Læs mere

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 31 august 2014 Tid: 23:43:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 1. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Nørresundby Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Svømmeklubben Nord

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Viborg Kredsen. Resultater. 28. august : august Ved fejl/rettelse mail: eller ring (Ole)

Viborg Kredsen. Resultater. 28. august : august Ved fejl/rettelse mail: eller ring (Ole) Viborg Kredsen Resultater DAMER 1 Mette Lynge Andersen BK Viborg 183 197 241 139 198 222 1180 150 1330 2 Helle Skriver Johansen Fight 180 153 187 186 201 205 1112 192 1304 3 Marianne Jakobsen Lucky 204

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Indledende 17 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Indledende 17 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Vendsyssel Cup 2012 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Overdommer: Johnni Olesen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Tid Beg

Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Tid Beg Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Beg 1 Andreas Skovgaard Nielsen Kaski Ok 19:54 01:36= 03:13= 04:04= 05:34= 07:01= 07:52= 09:43= 10:29= 12:46= 14:49= 16:17=

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Boys Only Lørdag d. 15.dec kl. 09,00 Aulum Fritidscenter

Boys Only Lørdag d. 15.dec kl. 09,00 Aulum Fritidscenter Boys Only Lørdag d. 15.dec. 2012 kl. 09,00 Aulum Fritidscenter Spillested: Aulum Fritidscenter Markedspladsen 10 7490 Aulum tlf. 97473701 Stævneleder: Niels Orloff Bilberg 52147001 U09 B - U11 B + C -

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012 26-08-2012 15:54:50 - DDS SP v.3.12.6.3 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 25-50-200-300 m 2012 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 28262 Kristian Fabricius 02-004 Boddum-Ydby Skytteforening 200/14 200/17 400/31

Læs mere

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 3. Seriestævne 2012/2013 Stævne by: Aars Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aars Svømmeklub Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder:

Læs mere

Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni

Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni Tid: Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Speaker Lyd/Musik Skriver for vet 10:00-13:00 Kristina Brødbæk Louise Ø Larsen Lene Burgaard 13:00-16:00

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Side 1 af 8 16-01-2017 17:05:38 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening

Læs mere

Løb 3, 50m Frisvømning Damer, Finaler år Plac.Navn Født Point FINA Opnået Status Klub

Løb 3, 50m Frisvømning Damer, Finaler år Plac.Navn Født Point FINA Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point uden mellemtider Stævne navn: Speedo Cup 2008 Stævne by: Randers Arrangør: Randers Svømmeklub Neptun Overdommer: Ole W. Jørgensen Benny Larsen Stævneleder:

Læs mere

U-17 STÆVNE Mesterrække og A-række

U-17 STÆVNE Mesterrække og A-række U-17 STÆVNE Mesterrække og A-række 4.-5. september 2010 Herresingle U17 M Pulje 1 Afb 1 Frederik Jeppesen Ikast 2 Simon Ginnerup Andersen * 3 Mathias Nielsen Sportsefterskolen SINE 1-2 W.O. (2) 1-3 W.O.

Læs mere

Faglig netværksgruppe - Billedkunst

Faglig netværksgruppe - Billedkunst Billedkunst Skole Faglærere Mailadresse - samlet mailliste nederst i dokumentet Tovholder Højboskolenskolen Mette Weber Formand mette.weber.madsen@skolekom.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Anette Christensen

Læs mere

Jyske Mesterskaber m Luftpistol og Luftriffel

Jyske Mesterskaber m Luftpistol og Luftriffel Disciplin Klasse Fornavn Efternavn Forening 1 2 3 4 5 6 Total X 10 Pistol Dame Anja Christensen DSB/ASF 96 90 94 91 371 3 Pistol Dame Dorte Thorsen IFK 91 95 90 89 365 3 Pistol Dame Laila Højfeldt Vejle

Læs mere

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00 Billettype Bo Brassøe 1 Christian Poulsen 1 Jacob Hørbye 1 Mathias Fuglsang 1 Thomas Mølbjerg Jørgensen 1 Alex Brøndum 1 Anders Borregaard 1 Bjørn Bundgaard Jensen 1 Casper Hansen 1 Christian Jungersen

Læs mere

Danmarks Badminton Forbund. F3317 Bil Søn 09:40. F3318 Bil Søn 09:40. 1-2 2295 Ølg Lør 13:30 1-3 2308 Ølg Lør 14:00 2-3 2328 Ølg Lør 15:00

Danmarks Badminton Forbund. F3317 Bil Søn 09:40. F3318 Bil Søn 09:40. 1-2 2295 Ølg Lør 13:30 1-3 2308 Ølg Lør 14:00 2-3 2328 Ølg Lør 15:00 Herresingle U19 M Herresingle U19 M Pulje 1 1 Kasper Nielsen Taastrup TIK 2 Mathias Knudsen Erritsø 3 Jesper Ahrends Brøndby BK 4 Lasse Bolbroe Roskilde BC59 Herresingle U19 M Pulje 2 5 Mikkel Engstrøm

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1)

Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1) Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1) 1 6566 Tony Wang Markussen guld Københavns Vestegn 02:48:39 2 6590 Torben Klose sølv Fyn 02:57:10 3 2227 Martin Gravesen bronze

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

Boys Only Lørdag d. 15.dec kl. 09,00 Aulum Fritidscenter

Boys Only Lørdag d. 15.dec kl. 09,00 Aulum Fritidscenter Boys Only Lørdag d. 15.dec. 2012 kl. 09,00 Aulum Fritidscenter Spillested: Aulum Fritidscenter Markedspladsen 10 7490 Aulum tlf. 97473701 Stævneleder: Niels Orloff Bilberg 52147001 U09 B - U11 B + C -

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik Specialpædagogik Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder Låsby Skole Skole Dorte Bøg Kongsbach - Tovholder dorte.kongsbach@skanderborg.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport 01 SS1 DLG Skørring 1 Brian Rasmussen Gert B. Pedersen KR7 1 1 01:07 4 Jonas Bjerregaard Gad Bjarke Gad KR7 2 2 01:08 00:01 00:01 9 Henrik Vestergaard Søren Lind Andersen KR7 3 3 01:09 00:02 00:01 8 Jess

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

FORELØBIG RESULTATLISTE Ø L G O D S K Y D N I N G 2013

FORELØBIG RESULTATLISTE Ø L G O D S K Y D N I N G 2013 01-12-2013 19:02:12 - DDS SP v.3.13.11.1 FORELØBIG RESULTATLISTE Ø L G O D S K Y D N I N G 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 92931 Anne Sofie Madsen 06-015 Ølgod Skytteforening 198/06 198/12 396/18 2

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Løb 1, 40m fri damer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA Opnået Status Klub

Løb 1, 40m fri damer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA Opnået Status Klub Oprettet af WinGrodan 1.22.07, Licens til Side: 1 Dato: 06 april 2014 Tid: 16:35:34 Resultat Total - Med point uden mellemtider Stævne navn: SVØMMESKOLEMESTERSKABERNE 2014 Stævne by: Brønderslev Arrangør:

Læs mere

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby 97971156 X Indkøb. Ruth Visby 97971156 X Område 1 12-07-2015 Dorte & Michael Christiansen 41 29 59 44 X Bettina & Lars Grønkjær 23 64

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 07-03-2016 19:51:50 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/10 200/08 400/18 2 99520 Stine

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Opdaterede undervisningshold og studiegrupper

Opdaterede undervisningshold og studiegrupper Opdaterede undervisningshold og studiegrupper Græsk 1 Hold 1: mandag 12-13 (1453-125), tirsdag 11-12 (1453-125), onsdag 8-10 (1453-125), torsdag 8-9 (1453-125) og fredag 12-13 (1453-131) Studiegruppe 1

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION :43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION

:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION :43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION Distance 8,5 Klasse: KVINDE Distance 8,5 1 0573 00:43:00 HELLE OVESEN BRANDE MOTION 2 0592 00:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION 3 0593 00:43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Green Cities efterårskonference 2015

Green Cities efterårskonference 2015 Deltagerliste Green Cities efterårskonference 2015 Design skaber en grøn fremtid Workshop CO2-neutrale kommuner Anders Keldorff Albertslund Kommune adf@albertslund.dk Anders Kirkegaard Brandt Sønderborg

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET 26. maj 2010 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET STUDIESEKRETARIAT FOR STATSKUNDSKAB

SYDDANSK UNIVERSITET 26. maj 2010 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET STUDIESEKRETARIAT FOR STATSKUNDSKAB SKRIFTLIG EKSAMEN I FOR CENTRAL FAG/SCIENT.POL./ 1. juni 2010 KL. 8-13 i lokale T3 010888- Michael Nielsen 021090- Camilla Cristine Søndergaard Green 040185- Karoline Schjerning Friis 040189- Tina Juul

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union Resultatliste Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter 2. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk 30 liggende

Læs mere

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac.Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac.Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 1. Seriestævne 2010/2011 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svøm Region Nord og Overdommer: Bent Rask Stævneleder: Flemming Mikkelsen Løb 1, 4X50m

Læs mere

FINA Point Total Damer Stævne navn: Klubmesterskaber Stævne by: Esbjerg Arrangør: Esbjerg Svømmeklub

FINA Point Total Damer Stævne navn: Klubmesterskaber Stævne by: Esbjerg Arrangør: Esbjerg Svømmeklub Side: 1 Dato: 07 december 2013 Tid: 17:25:34 FINA Point Total Damer 1 13 Marie Voigt Lauridsen 1995 Esbjerg Svømmeklub 2293 13, 17, 21, 5 2 27 Simone H. Lauridsen 1999 Esbjerg Svømmeklub 1951 21, 11, 7,

Læs mere

VELKOMMEN. Denne Powerpoint kommer på FB-gruppen

VELKOMMEN. Denne Powerpoint kommer på FB-gruppen VELKOMMEN HH1B Denne Powerpoint kommer på FB-gruppen Lidt om HH1B S T U D I E R E T N I N G : M A R K E T I N G 2. F R E M M E D S P R O G : T Y S K K L A S S E L Æ R E R : J E N S B O L L E R U P 3 0

Læs mere

Klubrekorder - grupper - 2012

Klubrekorder - grupper - 2012 Piger 10-11 år Tid Navn Født Fra 100m 16.5 Louise Dam-Sørensen 1977 1987 200m 37.5 Julie Schmidt 1995 2006 400m 75.8 Dasha Bülow Hjorth Andersen 2001 2012 800m 2.41.5 Louise Dam-Sørensen 1977 1988 1500m

Læs mere

HOLDKONKURRENCEN. HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads. 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014

HOLDKONKURRENCEN. HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads. 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014 HOLDKONKURRENCEN HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads 16 01:04:08 10 00:06:25 Lemvig Triathlon Klub 1 42 01:00:27 9 00:06:43 Chemists with solutions 2 23

Læs mere

Rokeringsplan Hold F12V

Rokeringsplan Hold F12V 1. Aamold, Vegard Stenberg Aalborg Sygehus Nord Nørager Fysioterapi 2. Adamsen, Nicolai Grønkjær 3. Andreassen, Mette Sepstrup Sygehus Himmerland - Hobro Sygehus Himmerland - Hobro Benefit Hobro 4. Blindbæk,

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

DGI Nordjylland. Kommunemesterskab. Der spilles kun om lørdagen

DGI Nordjylland. Kommunemesterskab. Der spilles kun om lørdagen Kommunemesterskab Mariager Fjord Badmintonsamarbejde afholder i samarbejde med DGI Nordjylland Åbent stævne, den 5.-6. Februar 2011 Spillerne skal være spilleklar senest 20 minutter før det i programmet

Læs mere

Vindere af ambassadørkonkurrencen

Vindere af ambassadørkonkurrencen Vindere af ambassadørkonkurrencen Se vinderne af vores ambassadørkonkurrence nedenfor. 2016 December måneds ambassadør Michael Gade, der er kunde i Frederikshavn afdeling. November måneds ambassadør Pia

Læs mere

Unionsmesterskaberne for U2 og U1. 15 m riffel og 10 meter luftriffel

Unionsmesterskaberne for U2 og U1. 15 m riffel og 10 meter luftriffel Unionsmesterskaberne for U2 og U1 2009 15 m riffel og 10 meter luftriffel Resultatliste Dansk Skytte Union 17.-18.-19. April 2009. 15 meter gevær U2 Navn Klub 1 2 I alt 1 Simone Nørup BPI 95 95 190 2 Camilla

Læs mere

Skriftlig Matematik 2011-9. klasse - 2. maj

Skriftlig Matematik 2011-9. klasse - 2. maj Skriftlig Matematik 2011-9. klasse - 2. maj 3 Olivia Bak- 4 Frederik Bang 8 Mikkel B. 9.X 9.Y 13 Jonas M. Christiansen 14 Jesper L. Clasusen 19 Stine Lautrup Henriksen 12 Emilie E. Christensen 15 Anders

Læs mere

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015 Udvalg fælles for skole og børnehave Rengøringsudvalg Inge Møller Anita Post El-udvalg Jens Boll Leif Poulsen Martin

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

DGI Vestjylland. Badminton. Stævneprogram. Vinderup-Ejsing. Novemberstævne

DGI Vestjylland. Badminton. Stævneprogram. Vinderup-Ejsing. Novemberstævne Badminton Stævneprogram Vinderup-Ejsing Novemberstævne 20. november 2010 Stævneprogram Novemberstævne www.vinderupbk.dk 20 November 2010 Vinderuphallen - Halvej 2B, 7830 Vinderup, Tlf. 97 44 18 75 Ejsing-Egebjerghallen

Læs mere

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet.

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet. 1 Velkommen til HHX Praktisk info Vejen Business College Jyllandsgade 11 6600 Vejen Tlf. nr. 75 36 13 11 Fax nr. 75 36 36 33 www.vejenbc.dk Kontorets åbningstider Mandag-onsdag: kl. 07.30-15.00 Torsdag-fredag:

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

Roskilde Festival Kirke Hyllinge IF, Stationsvej 8, 4070 Kirke Hyllinge, tlf , stade nr , kontrakt nr.

Roskilde Festival Kirke Hyllinge IF, Stationsvej 8, 4070 Kirke Hyllinge, tlf , stade nr , kontrakt nr. Torsdag, den 1. juli Fredag, den 2. juli Lørdag, den 3. juli 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Almeida, Tiago X X X X X X X X

Læs mere

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE 23.-24. & 25. Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse Side 3: Opstilling til spisning, klargøring af baner & nedpakning Side 4: Stævnekontor og guider Side 5: Kiosk og nattevagter Side

Læs mere

Danmarks Badminton Forbund. HILLERØD BADMINTONKLUB byder velkommen til U 18-KVALIFIKATIONSTURNERING

Danmarks Badminton Forbund. HILLERØD BADMINTONKLUB byder velkommen til U 18-KVALIFIKATIONSTURNERING HILLERØD BADMINTONKLUB byder velkommen til U 18-KVALIFIKATIONSTURNERING. Turneringen afvikles lørdag d. 15. maj 2004 og med semi- og finaler søndag d. 16. maj 2004. Indledende kampe 1-16 09:00 17-32 10:00

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

Ca. 12:45 Præmieoverrækkelse og uddeling af kammeratskabspokaler

Ca. 12:45 Præmieoverrækkelse og uddeling af kammeratskabspokaler HH-Hallen Søndag d. 10/4-05 1-12 10:00 13-24 11:00 25-36 12:00 37-48 13:00 49-52 14:00 HH-Hallen Tirsdag d. 12/4-05 53-64 17:00 65-76 18:00 77-88 19:00 89-94 20:00 HOG-Hinnerup Rønbækhalle torsdag d. 14/4-05

Læs mere

UNGDOMS TOP 10 PIGER: 60 m. -11 år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 80 m år: 100 m år: 200 m. -11 år: 60 m.

UNGDOMS TOP 10 PIGER: 60 m. -11 år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 80 m år: 100 m år: 200 m. -11 år: 60 m. UNGDOMS TOP 10 PIGER: 60 m. -11 år: Kristiana Laursen 9,0 85 Nina Krarup 9,0 09 Elin Dögg -0,4 9,29 03 Lone Danielsen 9,2 85 Sofie Albrechtsen 9,2 06 Sofie Albrechtsen 9,47 05 Sabine Kass 9,3 85 Nathalia

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Resultatliste: Hanstholm-Løbet Side 1 af 6

Resultatliste: Hanstholm-Løbet Side 1 af 6 Side 1 af 6 Piger 4,2 km 533 NANNA KLITTENBERG HANSTHOLM 20,19 0.00 13 3 1 542 MALENE BUTH SNEDSTED 25,24 0.00 10 19 2 531 ANNA MATHIASEN THISTED 25,31 0.00 8 20 3 543 MALENE SVENNINGSEN THISTED 26,02

Læs mere

Børn til og med 11 år, 6 km

Børn til og med 11 år, 6 km Børn til og med 11 år, 6 km 00:37:04 Tilde Plass 306 1 00:55:42 Mille Plass 307 2 00:55:43 Cecilie Rasmussen 338 3 01:02:16 Rasmus Rosendahl Kaa 163 4 01:02:18 Ida Rosendahl Kaa 155 5 01:02:20 Christine

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

DM RIFFEL 15 METER INDIVIDUELT OG HOLD DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2014 i Herning S08

DM RIFFEL 15 METER INDIVIDUELT OG HOLD DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2014 i Herning S08 DM RIFFEL 15 METER INDIVIDUELT OG HOLD 2014 Resultatliste Danmarksmesterskab 2014 i Herning DANSK SKYTTE UNION 1 30 stående m/støtte Ungdom U13 1 Victor Thomsen Viborg 98 100 100 298 14x 2 Oliver Alexis

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere