Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008"

Transkript

1 Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1

2 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon. Naddon kan træffes på: Sct. Cathrine Vej 21, 9800 Hjørring Tlf Udgivelsesdato Side 2

3 Indhold 1. Indledning... 5 Generelt... 5 Omfang... 5 Forudsætninger... 6 Microsoft Dynamics NAV klient... 6 Medarbejderkort... 6 Håndscanner... 6 Jobpapirer... 6 Stregkoder... 7 Læsning af stregkoder... 7 Navigationsruden i Shop Floor Control Opsætning... 9 Shop Floor Control opsætning... 9 Bemærkninger Menubemærkninger Medarbejderbemærkninger Opsætning af Fraværsårsager Opsætning af Tidssaldi Opsætning af Medarbejderkort Komme- og gåregistrering Grundlæggende funktioner Snitflader for komme- og gåregistrering Flow for komme- og gåregistrering Sagsregistrering tilstro og netto Grundlæggende funktioner Snitflader for sagsregistrering (tidstro) Flow for sagsregistrering (tidstro) Snitflader for sagsregistrering nettotid Flow for sagsregistrering netto Stregkoder på sager Serviceregistrering tidstro og netto Grundlæggende funktioner Flow for serviceregistrering (tidstro) Snitflader serviceregistrering netto Side 3

4 Flow for serviceregistrering netto Produktionsregistrering Snitflader for produktionsregistrering Flow for produktionsregistrering Produktionsregistreringer bijob Regler for beregning af tid Snitflader for bijobregistrering Stregkoder på produktioner Varemodtagelse Varemodtagelse Snitflader for varemodtagelse Flow for varemodtagelse Stregkoder på købsordrer Oplysninger og log Aktive opgaver Igangværende opgaver Hændelseslog Side 4

5 1. Indledning Generelt Dette dokument er udarbejdet som vejledning til anvendelsen af Naddon Shop Floor Control. For en generel betjening af henholdsvis Microsoft Dynamics NAV som LESSOR Time and Attendance, henvises til disses respektive brugermanualer. Dokumentet er udarbejdet til Microsoft Dynamics NAV version 2009 DK. Figur 1.1 Shop Floor Control i komplet udgave med standard indstillinger. Dokumentet kan til enhver tid og uden varsel ændres. Eventuelle ændringer i dokumentet må ikke opfattes som forpligtende for Naddon. Naddon påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler i materialet. Materialet må ikke trykkes, kopieres, indscannes eller på anden måde distribueres uden Naddons tilladelse. Microsoft Dynamics NAV er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Business Solutions, Microsoft Corporation. LESSOR Time and Attendance er et registreret varemærke tilhørende LESSOR A/S. Omfang Shop Floor Control er modulopbygget og indeholder følgende moduler: Generelt, Komme/Gå, Varemodtagelse, Sager, Service og Produktion. Denne manual indeholder en kort beskrivelse af alle moduler. Modulet Generelt varetager kommunikationen med Microsoft Dynamics NAV. I nuværende udgave findes udelukkende integration til Microsoft Dynamics NAV via LESSOR Personale. De øvrige moduler gennemgås senere i dette materiale efter følgende skabelon: Side 5

6 Grundlæggende funktioner Snitflader mellem moduler Flow i modulet Opgaver for forskellige brugere Opbygning af stregkode Shop Floor Control er en løsning, der er baseret på en række moduler i Microsoft Dynamics NAV og LESSOR Personale. Integrationen mellem de forskellige moduler er overordnet vist i afsnittene om snitflader mellem moduler. Efter den grafiske visning af snitfladerne følger en gennemgang af flowet i modulet indeholdende et forløb med beskrivelse af typiske opgaver for forskellige brugere af systemet. Endelig forklares det stregkodeformat, der skal anvendes på jobkort, købsordrer o.s.v., hvis virksomheden ikke vælger at bruge de papirløse indstemplingsmuligheder. Forudsætninger Det krævede udstyr, for at Shop Floor Control kan fungere, afhænger af, om virksomheden vælger at anvende papirløse metoder til indstempling på diverse opgaver (her vælges opgaverne fra oversigter) eller vælger indstempling v.h.a. stregkoder. Afsnittet Microsoft Dynamics NAV klient, Medarbejderkort og evt. Håndscanner er relevante i begge tilfælde. Efterfølgende afsnit vedrørende jobpapirer og stregkoder er kun relevante for virksomheder, der ikke vælger de papirløse indstemplingsmetoder. Microsoft Dynamics NAV klient Programmet anvendes fra en Microsoft Dynamics NAV klient opstillet strategiske steder i virksomheden. Generelt bør klienterne opstilles ved de indgange, medarbejderne benytter samt direkte i produktionen. Medarbejderkort I forbindelse med alle former for registreringer skal medarbejderen angive sit medarbejder-kortnummer. Nummeret kan angives manuelt ved hjælp af indtastninger; men ofte er det hensigtsmæssigt, at der udarbejdes et decideret medarbejderkort, hvorpå kortnummeret er angivet med stregkode eller magnetstrimmel. Ofte laves kort med stregkode via et tekstbehandlingssystem. Håndscanner Hvis virksomheden ikke vælger de papirløse metoder til indstempling, bør hver Microsoft Dynamics NAV klient, som skal anvende Shop Floor Control, have tilknyttet en håndscanner. Håndscanneren skal tilkobles mellem tastaturet og terminalen og fungerer teknisk set blot som et tastatur. Naddon er behjælpelig med valg af håndterminal. Jobpapirer Hvis virksomheden ikke vælger de papirløse metoder til indstempling, skal der ved registrering af opgaver (produktion, sag, service, købsordre) anvendes papirer inkl. stregkoder. Naddon er behjælpelig med udarbejdelse af sådanne papirer inkl. stregkoder. Side 6

7 Stregkoder Det er op til den enkelte virksomhed selv at bestemme typen af stregkoden. Men oftest anvendes en truetype stregkode som eksempelvis Code39. Fordelen med sådanne truetype stregkodeskriftstyper er, at disse blot fungerer som almindelige skrifttyper og dermed kan udskrives på almindelige printere uden specielle stregkodeinstallationer m.v. En anden fordel med truetype skrifttyper er, at de kan installeres og anvendes direkte på alle PC ere og således også kan anvendes fra f.eks. Microsoft Word. Eksempel på truetype stregkodetype er IDAutomationHC39M, som yderligere har den fordel, at den foruden stregkoden, også udskriver selve værdien med normale læsbare skrifttyper. Opbygning af stregkoden for de forskellige jobtyper gennemgås under beskrivelsen af hver enkelt modul. Læsning af stregkoder For at undgå, at håndscanneren opfatter kanten på jobpapiret og medarbejderkortet som en streg, er håndscanneren ofte opsat til at starte og slutte med stjernemarkering. Stjerne skal således være inkluderet i nummeret på medarbejderkortet (se ovenstående eksempel) og i jobnummeret. Side 7

8 Navigationsruden i Shop Floor Control Navigationsruden i Shop Floor Control indeholder følgende grupper: Registreringer Ved aktivering af dette menupunkt åbnes først et lille billede til angivelse af medarbejdernummer. Herefter åbnes selve registreringsbilledet. Godkendelse I denne gruppe findes de elementer, som lederen anvender i forbindelse godkendelse af registreringerne. Oplysninger I denne gruppe findes nyttige oversigter, som lederen kan anvende i dagligdagen, eksempelvis til visning af hvilke medarbejdere, der i øjeblikket arbejder på hvilke ordrer. Rapporter I denne gruppe ligger rapporten Ikke mødt. Oversigt I denne gruppe findes historik for de forskellige typer af registreringer. Opsætning I gruppen Opsætning findes det menupunkt hvori du foretager opsætningen af Shop Floor Control modulet. Opsætningen skal være foretaget, inden du kan tage funktionerne i brug. Menupunktet Menu bruges til at opsætte én eller flere registreringsmenuer til medarbejderne. I de fleste tilfælde udbygges navigationsruden til at indeholde endnu en menu, som kun henvender sig til de brugere, der foretager registreringerne. Naddon er behjælpelig med opbygning er en sådan eventuel ny menu. Figur 1.2 Navigationsrude i Shop Floor Control. Side 8

9 2. Opsætning Inden Shop Floor Control kan tages i brug, skal systemet opsættes. Opsætningen er opdelt i følgende områder: Shop Floor Control opsætning Shop Floor menuopsætning Opsætning af Fraværsårsager (kun relevant for Komme/Gå) Opsætning af Tidssaldi Opsætning af Medarbejderkort Shop Floor Control opsætning Du finder opsætningsbilledet via menuen Shop Floor Control, Opsætning, Shop Floor Control opsætning. Figur 2.1 Shop Floor Control opsætning Shop Floor Control opsætningen består af følgende faneblade: Generelt Komme / Gå Sager Service Produktion Varemodtagelse For forklaring af opsætningens felter henvises til hjælpeteksterne i programmet. Side 9

10 Shop Floor menuopsætning Menuopsætningen styrer hvilke funktioner, der skal findes på hvilke knapper i Shop Floor registreringsbilledet. Du finder menuopsætningen via menuen Shop Floor Control, Opsætning, Menu. I Shop Floor Control opsætningen angives den primære menukode. Denne menu vises som udgangspunkt til alle NAV-brugere. Der kan dog oprettes lige så mange menuer, der ønskes. Der kan f.eks. oprettes en menu pr. afdeling eller land. Hvis dette er tilfældet, skal de NAV-brugere, der skal benytte en anden menu end den primære menu, have den ønskede menu tilknyttet i standard brugeropsætningen i Microsoft Dynamics NAV. Figur 2.2 Positionsangivelse i Shop Floor Control registreringsbilledet. Selve registreringsbilledet er opdelt i 16 positioner samt en informations-boks til højre. Hver af de 16 positioner kan opsættes med et navn, en funktion og en farve. Når du skal oprette en ny menu, kan du med fordel anvende funktionen Gendan standard,som præudfylder opsætningslinjerne. Du finder Gendan standard fra knappen Funktion på Menubilledet. Hvis du anvender Gendan standard samtidig med, at du anvender engelsk sproglag (ENU), vil programmet præudfylde navnene på positionerne på engelsk. Side 10

11 Figur 2.3 Standardindstillinger i menuopsætning. For forklaring af menukortets kolonner henvises til hjælpeteksterne i programmet. Ud over de her viste funktioner, findes også codeunit Bemærkninger. Denne codeunit kan bruges til at vise de samme menubemærkninger, som vises i informationsboksen, hvis det ønskes, at disse bemærkninger lægges ud på en menuknap. Bemærkninger Det er via Shop Floor Control registreringsbilledet muligt at tilknytte bemærkninger enten til menuer eller til medarbejdere. Menubemærkninger En menubemærkning er ment som en generel information til alle de medarbejdere, der anvender den Shop Floor Control menu, som menubemærkningen tilknyttes. Hvis en person eksempelvis værkføreren - ønsker at give medarbejderne en besked, aktiveres bemærkningsfunktionen på den aktuelle menu. Bemærkningsfunktionen findes fra menuen Shop Floor Control, Opsætning, Menu. På knappen Menu findes funktionen Menubemærkning. Her angives bemærkningen, og der er mulighed for at taste start- og slutdato for, hvornår bemærkningen skal vises. Hvis der er en menubemærkning tilknyttet medarbejderens menu, vil punktet Bemærkning Generelt i Informationsboksen være rød. Ved klik på denne vises bemærkningen. Figur 2.4 Side 11

12 Hvis værkføreren ønsker at skrive en bemærkning, som skal vises på alle menuer, skal bemærkningen oprettes via menuen Shop Floor Control, Opsætning, Bemærkning til alle menuer. Medarbejderbemærkninger En medarbejderbemærkning er ment som en specifik information til kun den medarbejder, bemærkningen tilknyttes. Hvis en person eksempelvis værkføreren - ønsker at give en bestemt medarbejder en besked, aktiveres bemærkningsfunktionen på den aktuelle medarbejder. Bemærkningsfunktionen findes fra menuen Shop Floor Control, Opsætning, Medarbejderkort. På knappen Medarb. findes funktionen Shop Floor Control bemærkning. Bemærkninger kan også indsættes ved at vælge blyanten ved siden af Kortnr. på fanen Shop Floor Control. Her angives bemærkningen, og der er mulighed for at taste start- og slutdato for, hvornår bemærkningen skal vises. Hvis der er en medarbejderbemærkning tilknyttet medarbejderen, vil punktet Bemærkning Medarbejder i Informationsboksen være rød. Ved klik på denne vises bemærkningen. Bemærkningen vil desuden forslås vist, når medarbejderen stempler Komme eller Komme med årsag. Figur 2.5 Opsætning af Fraværsårsager Typisk findes en mængde fraværsårsagskoder som lønbogholderiet anvender i forbindelse med lønbehandlingen. Typisk må medarbejderen i forbindelse med årsagsangivelse ved Komme eller Gå kun have mulighed for at vælge nogle af disse fraværskoder. Det skal således i Fraværs-årsagstabellen markeres, hvilke koder medarbejderne må kunne vælge. Markeringen foretages ved at sætte et hak i feltet Anvend i Shop Floor. Figur 2.6 Fraværsårsager med hak i Anvend i Shop Floor Control Du finder Fraværsårsagskoder fra menuen LESSOR Personale, Time & Attendance, Opsætning, Fraværs-årsagskoder. Side 12

13 Opsætning af Tidssaldi Hvis medarbejderne skal have mulighed for, at kalde en oversigt over de aktuelle tidssaldi direkte fra Shop Floor Control registreringsbilledet, skal dette opsættes som en del af Shop Floor Control opsætningen. Figur 2.6 Tidssaldokoder med hak i Anvend i Shop Floor Control Det skal i opsætningen også vælges, om medarbejderen både må se bogførte tidssaldi (typisk dem der er udbetalt løn for) og de ikke bogførte tidssaldi (typisk godkendte stemplinger, som der endnu ikke er udbetalt løn for). Dernæst skal hver tidssaldokode, som ønskes vist, være markeret i feltet Anvend i Shop Floor Control. Du finder tidssaldokoder fra menuen LESSOR Personale, Time & Attendance, Opsætning, Tidssaldo, Koder. Medarbejderen kan herefter se sine tidssaldi ved at vælge Alle, Aktuel uge eller Aktuel måned i informationsboksen. Opsætning af Medarbejderkort Der findes en række felter på medarbejderkortet, som er relevant for anvendelse af Shop Floor Control. Figur 2.7 Medarbejderkortet vis fra Shop Floor Control, - Opsætning - Medarbejder Side 13

14 Du finder medarbejderkortet fra menuen Shop Floor Control, Opsætning, Medarbejderkort, fra menuen Shop Floor Control, Godkendelse, Medarbejderkort eller fra LESSOR Personale, Time & Attendance, Medarbejdere. For forklaring af medarbejderkortets felter henvises til hjælpeteksterne i programmet. Side 14

15 3. Komme- og gåregistrering Mødetidsregistreringen er baseret på medarbejderens komme- og gåregistreringer og anvendes typisk til dannelse af medarbejderens løngrundlag. Mødetidsregistrering har således intet at gøre med jobtidsregistreringen. Grundlæggende funktioner Modulet Komme/Gå anvendes til at opsamle og godkende medarbejdernes komme- og gåtider og danner grundlaget for den efterfølgende lønbehandling. Grundlæggende findes følgende funktioner: Komme- og Gåregistreringer Tvungen årsag Afrunding af mødetider Godkendelse Afvigelsessøgning Simulering Tidssaldi Medarbejderne har med enkle metoder mulighed for at angive komme- og gåtider eventuel med angivelse af årsagskoder ved komme- og gå uden for normal plantid Valgfri opsætning af, om årsagskoder ved registrering af komme og gå uden for normal plantid skal angives. Mulighed for at opsætte tolerancer for komme- og/eller gåtidspunkter således, at f.eks. fire minutters for sent fremmøde accepteres, men fem minutter har indflydelse på det samlede løngrundlag. Mulighed for lederens godkendelse af medarbejderens komme- og gå-registreringer inden bogføring. Mulighed for søgning af fejl og mangler i medarbejderens komme- og gåregistreringer i forbindelse med godkendelse. Mulighed for simulering af dannelse af løngrundlag inden bogføring af medarbejderens komme- og gåregistrering. Den enkelte medarbejder har mulighed for, selv at forespørge på antallet af afholdte feriedage, saldo på flekskontoen m.v. For at kunne anvende modulet Komme/Gå kræves foruden selve Shop Floor Control løsningen også følgende Microsoft granuler og tillægsløsninger: - Microsoft Dynamics NAV basismodul - LESSOR Time & Attendance Side 15

16 Snitflader for komme- og gåregistrering Nedenstående illustration viser, at snitfladen mellem Shop Floor Control (blåt område) og LESSOR Time & Attendance (orange område) findes i Tidsregistreringskladden. Kladden er standard en del af LESSOR Time & Attendance, men er modificeret med blandt andet godkendelsesfunktioner som en del af Shop Floor Control. Figur 3.1 Snitflader mellem moduler Komme- og gåregistrering Snitfladen mellem LESSOR Time & Attendance (orange område) og LESSOR Payroll (rødt område) findes ved brug af funktionen Overfør til Payroll. Det skal bemærkes, at det er valgfrit, hvorvidt integrationen til LESSOR Payroll skal være en del af Shop Floor løsningen. Flow for komme- og gåregistrering Nedenstående beskriver de handlinger og opgaver som typisk men ikke nødvendigvis er forbundet med anvendelse af komme- og gå-registrering. Medarbejder Stempling Når medarbejderen møder, foretages en komme-registrering. Hvis medarbejderen møder uden for normal plantid, kan der angives en årsag herfor. Når medarbejderen senere forlader virksomheden vælges Gå eller Gå med årsag, hvis virksomheden forlades uden for normal plantid. Når en medarbejder i forbindelse med komme eller gå angiver en årsagskode, vil programmet automatisk oprette tre kladdelinjer for medarbejderen. Som det fremgår af Side 16

17 nedenstående eksempel, er medarbejder 1002 mødt kl. 7:21:19, og normal mødetid er fastsat til kl. 7:00:00. Da medarbejderen godt vidste, at vedkommende mødte for sent, valgte medarbejderen at angive årsagskoden 80 (For sent fremmøde) i forbindelse med mødetidsregistreringen. Programmet har således oprettet en Begyndlinje med den normale mødetid (7:00:00) og en Slutlinje med det faktiske mødetidspunkt. Begge linjer er markeret med årsagskoden. Endelig har programmet oprettet en Begyndlinje uden årsagskode med det faktiske mødetidspunkt. Figur 3.2 Eksempel på tidsregsitreringskladde Registrer opgave ved komme Hvis der i Shop Floor Control opsætningen i feltet Registrer opgave ved komme er valgt produktion, sag eller service, vil programmet efter en Kommestempling give medarbejderen mulighed for at stemple direkte ind på den valgte opgavetype. Husk igangværende opgave Hvis der i Shop Floor Control opsætningen er sat hak i feltet Husk igangværende opgave, får medarbejderen i forbindelse med en Gåstempling mulighed for at angive, at igangværende opgave(r) skal huskes, til medarbejderen igen stempler Komme typisk næste arbejdsdag. Dette gælder både for igangværende sager, produktionsordrer og serviceordrer. Forespørg på Tidssaldi Hvis der i Shop Floor Control opsætningen er hak i feltet Vis tidssaldi, har medarbejderen mulighed for at få vist antallet af afholdte feriedage med videre. Leder Lederen har ansvaret for godkendelse af medarbejdernes komme- og gåregistreringer. Lederen bør således dagligt gennemgå og godkende gårsdagens registreringer. Tidsregistreringskladde Efterhånden som medarbejderne foretager komme- og gåregistreringer, danner programmet linjer i tidsregistreringskladden. Hvis medarbejderen kommer inden for de i opsætningen angivne tolerancer for plantiden eller angiver årsag, hvis tolerancerne er overskredet, sørger programmet selv for oprette de nødvendige linjer i tidsregistreringskladden. Side 17

18 Hvis medarbejderen ikke angiver en årsagskode, har ferie, har undladt at foretage komme- eller gåregistrering eller lignende, skal lederen manuelt foretage korrektion i tidsregistreringskladden. Programmet kan hjælpe lederen med at finde afvigelserne. Når alle linjer i kladden er godkendt, bogføres kladden. Linjer bør godkendes dagligt. Afrund tider i tidsregistreringskladden Inden afdelingslederen godkender linjerne i kladden, er det muligt at afrunde tidspunkterne. Jævnfør tolerancerne i felterne Afrund før plantid start, Afrund efter plantid start, Afrund før plantid slut og Afrund efter plantid slut, vil programmet således foreslå de konkrete mødetidspunkter afrundet. Figur 3.3 Funktionen Afrund tider Det er altid en god ide, først at simulere afrundingerne inden de faktisk foretages i kladden. Når hakket i Simuler afrunding fjernes, og der vælges Udskriv eller Vis udskrift, vil programmet afrunde tiderne i kladden. Når kladden efterfølgende bogføres, vil programmet medtage såvel den faktiske som den afrundede tid til tidsregistreringsposten. Du finder funktionen Afrund tider direkte fra tidsregistreringskladden vis knappen Funktion, Afrund tider. Marker afvigelser i tidsregistreringskladden Når tiderne eventuelt er afrundet, er det afdelingslederens opgave at udfylde eventuelle mangler i kladden. Ved hjælp af funktionen Marker afgivelser er det muligt for programmet at markere de linjer, som ikke opfylder de angivne tolerancer. Figur 3.4 Funktionen Marker afgivelser Side 18

19 Når funktionen anvendes, sætter programmet automatisk et hak i feltet Afvigelse og sætter samtidig et filter på linjer med hak. Filteret kan ophæves med Ctrl + Shift + F7. Bemærk, at programmet ikke kan markere manglende indstempling som en fejl. Afdelingslederen bør derfor anvende rapporten Ikke mødt. Læs mere herom i et senere afsnit. Du finder funktionen Marker afgivelser direkte fra tidsregistreringskladden via knappen Funktion, Marker afvigelser. Godkend linjer i tidsregistreringskladden Når alle linjer i tidsregistreringskladden er korrekte, skal disse godkendes. Afdelingslederen sætter således et hak i feltet Godkendt direkte på linjen. Programmet vil i samme øjeblik automatisk sætte lederens bruger-id i feltet Godkendt af. Ikke mødte medarbejdere Som et led i medarbejderkontrollen, kan afdelingslederen efter behov udtrække en liste over de personer, som på et givet tidspunkt ikke er stemplet ind som mødte. Figur 3.5 Rapporten Ikke mødt Rapporten kan anfordres med filter på afdelingskode, tidsgruppekode m.v. Hvis der anvendes medarbejderfilter, vil rapporten automatisk afgrænse indholdet til kun at vise afdelingslederens medarbejdere. Rapporten Ikke mødt findes lettest fra menuen Shop Floor Control, Rapporter, Ikke mødt. Indsæt linjer Med denne funktion kan du indsætte tidsregistreringskladdelinier på medarbejdere i tidsregistreringskladden. Hvis f.eks. alle medarbejdere i en bestemt tidsgruppe, skal have registreret fravær i en bestemt periode, kan du indsætte tidsregistreringer på denne Side 19

20 gruppe af medarbejdere i tidsregistreringskladden. Tidsregistreringerne bliver oprettet på baggrund af den arbejdsplan, medarbejderne er knyttet til. Du finder funktionen Indsæt linjer direkte fra tidsregistreringskladden via knappen Funktion, Indsæt linjer. Simuler bogføring Ved hjælp af denne funktion er det muligt at få vist, hvilken løn medarbejderen vil få, hvis de aktuelle kladdelinier godkendes og bogføres. Dette kan særlig være nyttigt ved kontrol af, om der udbetales overtid, optjenes flekstid osv. Du finder funktionen Simuler bogføring direkte fra tidsregistreringskladden via knappen Bogfør, Simuler bogføring. Bogføring af Tidsregistreringskladden Når alle linjer i tidsregistreringskladden er mærket Godkendt, skal kladden bogføres. Bogføringen foretages fra knappen Bogføring eller blot ved F11. Ved bogføringen danner programmet tidsregistreringsposter, som kan findes via medarbejderkortet. Lønbogholder Efter lederen har bogført tidsregistreringskladden, kan lønbogholderen via tidsregistreringsposterne enten få dannet tidsposter (via bogføring af tidsbogføringskladden) eller få dannet en tidskladde med resultatet af dagens komme/gå stemplinger. Tidsposterne udgør det egentlige løngrundlag for medarbejderen og danner grundlag for den endelige lønbehandling, som sker via Fælleslønregistreringskladden. Hvis virksomheden ikke på egen hånd varetager lønbehandlingen, kan grundlaget i stedet udskrives på et tidskontoudtog. Med udgangspunkt i tidskontoudtoget er det herefter muligt, enten manuelt at indtaste oplysningerne i et alternativt lønsystem eller videresende oplysningerne til et lønbureau. I nogle tilfælde foretages en udlæsning af tidskontoudtoget i en elektronisk fil, som sendes til lønbureauet. Hvis dette ønskes, er Naddon behjælpelig med udarbejdelse af en sådan fil. For yderligere beskrivelse af lønbogholderens opgaver, henvises til LESSORs manualer. Stregkoder til Komme/Gå I forbindelse med Komme/Gå modulet er stregkoder kun relevante til angivelse af medarbejdernummer f.eks. på et medarbejderkort. Se afsnittet om medarbejderkort under kapitlet udstyr. Side 20

21 4. Sagsregistrering tidstro og netto Sagsregistreringen anvendes til registrering af tidsforbrug på sagsopgaver. Registreringen har indflydelse på de sager, der arbejdes på og har således intet at gøre med mødetids-registreringen. Knappen Sager anvendes i de situationer, hvor den faktiske arbejdstid ønskes registreret på sagen, og hvor registreringen foretages med en Begynd-registrering efterfulgt af en senere Slut- registrering. Knappen Sag Netto anvendes i de situationer, hvor medarbejderen indtaster nettotiden direkte d.v.s. ikke ved hjælp af en Begynd- og en Slutregistrering. Grundlæggende funktioner Modulet Sager anvendes til at opsamle medarbejdernes tidsforbrug på sager. Herunder følgende funktioner: Sagstidsregistrering - tidstro Sagstidsregistrering nettotid Mødetidsintegration Medarbejdere, som arbejder på sager, har mulighed for direkte i Shop Floor Control at angive, at en opgave påbegyndes og senere stoppes. Registreringen kan foretages med samtidig angivelse af en eventuel arbejdstype. Ved registrering på tværs af pauser, fraregner programmet automatisk pausetiden med udgangspunkt i medarbejderens planlagte pausetidspunkter. Som en alternativ metode for registrering af arbejdstid på sager, er der også mulighed for, at medarbejderen kan angive en nettotid i stedet for en registrering ved begynd og en registrering ved stop. Når en medarbejder foretager komme-registrering kan medarbejderen alt efter opsætning blive bedt om angivelse af sagsopgave, så der samtidig med kommestemplingen stemples ind på den valgte sagsopgave. I de tilfælde, hvor medarbejderen arbejder på sagsopgaver, som strækker sig over flere dage, kan programmet med komme-registrering foreslå medarbejderen gårsdagens sagsopgave genoptaget. For at kunne anvende modulet Sager kræves foruden selve Shop Floor Control løsningen også følgende Microsoft granuler og tillægsløsninger: Microsoft Dynamics NAV basismodul Sager (basis) Ressourcer (basis) Samt LESSORs Time & Attendance Side 21

22 Snitflader for sagsregistrering (tidstro) I forbindelse med sagsregistreringen findes snitfladen mellem Shop Floor Control (blåt område) og LESSOR Time & Attendance (orange område) i jobregistreringskladden. Figur 4.1 Snitflader mellem moduler Sagsregistrering. Ved den automatiske bogføring af jobregistreringskladden, overføres data til sagskladden i Ressourcemodulet (gult område). Overførslen sker ved hjælp af funktionen Overfør til sager, som er en del af LESSOR Time & Attendance, men er modificeret som en del af Shop Floor Control. Denne form for registrering af sagstid kaldes Sag (tidstro), fordi stemplingstidspunktet på posten bliver det aktuelle klokkeslæt for stemplingen. Flow for sagsregistrering (tidstro) Nedenstående beskriver de handlinger og opgaver som typisk men ikke nødvendigvis er forbundet med anvendelse af sagsregistrering (tidstro). Medarbejder Stempling Når en medarbejder ønsker at registrere tid på en sag, vælges knappen Sag. Medarbejderen vælger sagen enten fra en oversigt over sager med efterfølgende angivelse af sagsopgavenummer eller ved indscanning af en stregkode på et sagskort. Herefter har medarbejderen eventuelt mulighed for at angive en arbejdstypekode, inden der vælges Begynd. Ved Begynd skabes en Begyndlinje i den job-registreringskladde, som er angivet i feltet Jobreg.kladdenavn på fanen Sag i Shop Floor Control opsætningen. Side 22

23 Når medarbejderen er færdig med eller ønsker at afbryde jobbet, vælges igen knappen Sag. Efter angivelse af sagsnummer og sagsopgavenummer, har medarbejderen mulighed for at ændre den eventuelt angivne arbejdstypekode. Ved valg af Afslut dannes automatisk en Slut-linje i jobregistreringskladden. Denne bogføres automatisk sammen med den tidligere registrerede Begyndlinje. Bogføringen skaber jobregistreringsposter på medarbejderen. Efter bogføringen opretter programmet en linje i den sagskladde, som er angivet i feltet Sagskladdenavn i Shop Floor Control Opsætning. Hvis der er sat hak i feltet Automatisk bogføring under Registrering (tidstro) i Shop Floor Control opsætningen, vil bogføringen af den skabte sagskladde ske automatisk. Der vil således ikke være mulighed for kontrol og korrektion af sagskladden inden bogføring. Afslut i forbindelse med Begynd af andet job I de tilfælde, hvor en medarbejder arbejder på ét job og ønsker at starte et andet job, er det ikke nødvendigt først at stoppe det første job og dernæst starte det næste job. Medarbejderen kan springe direkte fra det første til det andet job. Springet foretages ved, at medarbejderen samtidig med, at denne arbejder på ét job, vælger Begynd på et andet job. Når dette sker, modtager medarbejderen denne besked: Figur 4.2 Billedet Dobbeltregistrering til sager. Hvis der på medarbejderens medarbejderkort er sat et hak i feltet Tillad dobbeltregistrering sag, er der mulighed for at vælge Afslut eller Nej i ovenstående billede. Hvis der vælges Afslut, registreres den faktiske tid på den oprindelige sag. Hvis der vælges Nej, forbliver medarbejderen aktiv på begge jobs. Afslut i forbindelse med Gå Hvis en medarbejder er aktiv på en sag og foretager en gåregistrering uden først at have afsluttet jobbet, fremkommer billedet til afmelding på sagen. Som det står beskrevet under Komme/Gå, kan medarbejderen eventuelt også få programmet til at huske opgaven til næste gang, medarbejderen stempler ind. Side 23

24 Projektleder Sagskladde Alle jobregistreringer, som medarbejderne foretager på sager, bogføres via en sagskladde. Hvis der i Shop Floor Control opsætningen er valgt automatisk bogføring af denne, foretages bogføringen løbende og automatisk af programmet. Hvis der ikke er valgt automatisk bogføring vil programmet blot danne men undlade at bogføre - sagskladden. Projektlederen har så mulighed for at korrigere kladdelinjen, inden kladden bogføres manuelt. Hvis lederen manuelt har foretaget korrektion af de indstemplede linjer i jobregistreringskladden (se nedenfor) og anvendt funktionen Overfør til sager, skal sagskladden også bogføres manuelt. Ved bogføring af sagskladden dannes såvel sagsposter som ressourceposter. Jobregistreringskladden Hvis alle medarbejdere foretager korrekte begynd- og slutregistreringer på sagerne, vil jobregistreringskladden altid være tom. Men i visse tilfælde kan der opstå linjer, som ikke automatisk bogføres. Lederen bør derfor med jævne mellemrum undersøge jobregistreringskladden og kontrollere, at der ikke findes linjer med en dato før dags dato. Hvis der findes linjer, som er fejlagtige, slettes eller korrigeres disse. For korrektion af linjer og datoer i jobregistreringskladden, henvises til afsnittet Lederen i kapitlet Produktionsregistrering. Overfør til Sager Når manuelt korrigerede linjer i jobregistreringskladden er bogført, skal det sikres, at programmet opretter tilhørende linjer i sagskladden. Oprettelsen sker ved hjælp af funktionen Overfør til Sager, som findes fra menuen Shop Floor Control, Godkendelse, Overførsel. Overfør til Sager består af to faneblade: Side 24

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008 Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Tidsregistrering. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version

Tidsregistrering. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version Tidsregistrering Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Opsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning.

Opsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning. DM-tid Opsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning. Menupunktet ser således ud i Navigationsruden: Tidsreg. opsætning Opsætning foretages

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 TEKNISK INFORMATION: Opsætning af opsparing til Fritvalgsordningen... 4 LESSOR PAYROLL Fritvalgsopsparing i procent for alle medarbejdere (lønart

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

Vejledning til Basic

Vejledning til Basic Vejledning til Basic v. 1.77 Adm4you, 2010 Indhold Kort om easyourtime Basic... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder...

Læs mere

CapLegal Sagsopsætning

CapLegal Sagsopsætning CapLegal Sagsopsætning 1 Indhold Indledning...3 Opsætning af hjælpe tabeller til sagsbehandling....3 Sagsopsætning...3 Generelt...4 Nummerering...5 Tekstbehandling...5 Standardværdier...5 Bogføring...5

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde er en kørsel, som - i form af en liste - giver et overblik over den værdi, som igangværende serviceordrer repræsenterer. Der er

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Delfi Connect / Delfi Com

Delfi Connect / Delfi Com Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (ex memor, Delfi Nova eller Lynx) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Indkøbskladde Lageroptælling/status Tidsregistrering

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

CapLegal Tidsregistrering

CapLegal Tidsregistrering CapLegal Tidsregistrering Indhold Indledning...3 Tidsregistrering...3 Åbn igen...9 Kopier linjer...9 Skift mellem decimaltimer / minutter... 11 Overblik... 11 Tidsregistrering fra sagskort... 13 Automatisk

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Rollecenter... 3 Oprettelse af sag... 5 Sagsguiden... 5 Trin 1 - sagsoplysninger... 6 Trin 2 Vælg klient(er)... 6 Trin 3 Vælg parter...

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Nyheder. Fra TimePlan ver til ver Frigivelses dato den INDHOLDSFORTEGNELSE

Nyheder. Fra TimePlan ver til ver Frigivelses dato den INDHOLDSFORTEGNELSE Fra TimePlan ver. 6.19 til ver. 6.20 Frigivelses dato den 12.05.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 01-02 Program menu... 2 Oversigter (Version 6.20.59.400)... 2 04-01 Globale indstillinger...

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL BRUTTOTRÆK, DER IKKE FREMGÅR AF LØNSEDDEL MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL BRUTTOTRÆK, DER IKKE FREMGÅR AF LØNSEDDEL MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Indledning... 3 LESSOR PAYROLL Oprettelse af nye sammentællere... 3 Oprettelse af lønart 1002... 4 Oprettelse af lønart 1003 Gage, som vises

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Arkivering Brugervejledning. AdvoForum A/S

Arkivering Brugervejledning. AdvoForum A/S Arkivering Brugervejledning AdvoForum A/S Arkivering...3 Generelt...3 Arkivering og Sagskort...5 Arkivnummervalg...6 Arkivgrupper...6 Manuel arkivering...8 Massearkivering...9 Genoptagelse sager...11 Delarkivering...11

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL. Indlæsning af egruppe-data MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL. Indlæsning af egruppe-data MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Krav til indlæsning af data fra egruppe... 3 LESSOR PAYROLL Indlæsning af fil i Payroll... 3 Fælleslønregistreringskladden... 5 Indlæsning

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

RCS Tidsregistering. Læs mere på næste side 1/6. 3 gode grunde til at vælge RCS Tidsregistrering: 1.

RCS Tidsregistering. Læs mere på næste side 1/6. 3 gode grunde til at vælge RCS Tidsregistrering: 1. RCS Tidsregistering RCS Tidsregistrering er værktøjet til håndtering af medarbejdernes Komme/Gå og Job/Tid registreringer. Systemet samler alle facetter af Komme/Gå og Job/Tidregistreringerne i et enkelt

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Forsendelse GLS Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning.

DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning. DSM Mobilløsning DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. For at kunne anvende DSM Mobilløsningen kræves en REEFT server og en REEFT integrationsservice samt en Microsoft SQL-server. Endvidere kræves

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Vejledning til Planmodul i FLEX

Vejledning til Planmodul i FLEX Vejledning til Planmodul i FLEX Planlægningsmodulet i FLEX er udformet for at give planlæggeren mulighed for at lave fagfordeling på hold samt ressourcestyre medarbejdernes arbejdstid. Alle stamdata hentes

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Opdateringsbrev NewStore Food version 040 Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG

0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG Kapitel 8: Sager Opsætning og brug 0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG 1Målsætninger Målsætningerne er at: Konfigurere en ny sag: Konfigurere sagsopgaver Konfigurere sagsrelaterede priser og rabatter Konfigurere

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006 Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Betjening af SmartTID læseren version 2.0

Betjening af SmartTID læseren version 2.0 Betjening af SmartTID læseren version 2.0 SmartTID læseren bruges til at registrere komme og gå tider, men kan også bruges til at registrere pause samt tid på opgaver. Generel anvendelse Al betjening foregår

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

DDB Detail lageroptælling

DDB Detail lageroptælling Lageroptælling kan foretages med håndscanner ved disken eller med håndterminaler af type Delfi Cap72 eller Cap 73. Lageroptælling findes i menupunktet Kartoteker/Lager status / Optælling. Skærmbillede

Læs mere

TIDSREGISTRERING JOBREGISTRERING PROJEKTREGISTRERING ADGANGSKONTROL. WinTid Web 2 BROWSERBASERET TIDS- OG PROJEKTREGISTRERING TIL WINTID

TIDSREGISTRERING JOBREGISTRERING PROJEKTREGISTRERING ADGANGSKONTROL. WinTid Web 2 BROWSERBASERET TIDS- OG PROJEKTREGISTRERING TIL WINTID TIDSREGISTRERING JOBREGISTRERING PROJEKTREGISTRERING ADGANGSKONTROL BROWSERBASERET TIDS- OG PROJEKTREGISTRERING TIL WINTID BROWSERBASERET TIDS- OG PROJEKTREGISTRERING TIL WINTID BROWSERBASERET BRUGERGRÆNSEFLADE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Generel information Opdatering af StarTime. StarTime - siden sidst... Korrigér flexsaldo. Automatisk holdskifte. Ordreimport

Generel information Opdatering af StarTime. StarTime - siden sidst... Korrigér flexsaldo. Automatisk holdskifte. Ordreimport DM-NYT Oktober 2010 Generel information Opdatering af StarTime StarTime - siden sidst... Korrigér flexsaldo Automatisk holdskifte Ordreimport Nedskrivning af feriefridage og feriedage Godkendelse af løngrundlag

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Årsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S

Årsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S Årsafslutning Brugervejledning AdvoForum A/S Årsafslutning...3 Checkliste for årsafslutning...3 Kontoplan...3 Regnskabsperioder...3 Nulstil resultatopgørelse...3 Bogføring af kladde...4 Efterposteringer...4

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1.Ressourcer Ressourcekortet Tilretning af ressourcekortet Opslag på ressourcekortet...

Indholdsfortegnelse 1.Ressourcer Ressourcekortet Tilretning af ressourcekortet Opslag på ressourcekortet... Indholdsfortegnelse 1.Ressourcer... 2 1.1 Ressourcekortet... 2 1.2 Tilretning af ressourcekortet... 2 1.3 Opslag på ressourcekortet... 3 2. Oversigt over ressourcer... 4 3. /dannelse af sagsplanlægningslinier...

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger.

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger. Overførsel af købsordre til GRENE (Simpel) Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Grenes webshop trækker man

Læs mere

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Opsætning Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Set up til Saxo ERPTrader ligger i menuen Opsætning: I Valutaopsætning opsættes generelle indstillinger og oplysninger til kontakt med

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere