Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008"

Transkript

1 Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1

2 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon. Naddon kan træffes på: Sct. Cathrine Vej 21, 9800 Hjørring Tlf Udgivelsesdato Side 2

3 Indhold 1. Indledning... 5 Generelt... 5 Omfang... 5 Forudsætninger... 6 Microsoft Dynamics NAV klient... 6 Medarbejderkort... 6 Håndscanner... 6 Jobpapirer... 6 Stregkoder... 7 Læsning af stregkoder... 7 Navigationsruden i Shop Floor Control Opsætning... 9 Shop Floor Control opsætning... 9 Bemærkninger Menubemærkninger Medarbejderbemærkninger Opsætning af Fraværsårsager Opsætning af Tidssaldi Opsætning af Medarbejderkort Komme- og gåregistrering Grundlæggende funktioner Snitflader for komme- og gåregistrering Flow for komme- og gåregistrering Sagsregistrering tilstro og netto Grundlæggende funktioner Snitflader for sagsregistrering (tidstro) Flow for sagsregistrering (tidstro) Snitflader for sagsregistrering nettotid Flow for sagsregistrering netto Stregkoder på sager Serviceregistrering tidstro og netto Grundlæggende funktioner Flow for serviceregistrering (tidstro) Snitflader serviceregistrering netto Side 3

4 Flow for serviceregistrering netto Produktionsregistrering Snitflader for produktionsregistrering Flow for produktionsregistrering Produktionsregistreringer bijob Regler for beregning af tid Snitflader for bijobregistrering Stregkoder på produktioner Varemodtagelse Varemodtagelse Snitflader for varemodtagelse Flow for varemodtagelse Stregkoder på købsordrer Oplysninger og log Aktive opgaver Igangværende opgaver Hændelseslog Side 4

5 1. Indledning Generelt Dette dokument er udarbejdet som vejledning til anvendelsen af Naddon Shop Floor Control. For en generel betjening af henholdsvis Microsoft Dynamics NAV som LESSOR Time and Attendance, henvises til disses respektive brugermanualer. Dokumentet er udarbejdet til Microsoft Dynamics NAV version 2009 DK. Figur 1.1 Shop Floor Control i komplet udgave med standard indstillinger. Dokumentet kan til enhver tid og uden varsel ændres. Eventuelle ændringer i dokumentet må ikke opfattes som forpligtende for Naddon. Naddon påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler i materialet. Materialet må ikke trykkes, kopieres, indscannes eller på anden måde distribueres uden Naddons tilladelse. Microsoft Dynamics NAV er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Business Solutions, Microsoft Corporation. LESSOR Time and Attendance er et registreret varemærke tilhørende LESSOR A/S. Omfang Shop Floor Control er modulopbygget og indeholder følgende moduler: Generelt, Komme/Gå, Varemodtagelse, Sager, Service og Produktion. Denne manual indeholder en kort beskrivelse af alle moduler. Modulet Generelt varetager kommunikationen med Microsoft Dynamics NAV. I nuværende udgave findes udelukkende integration til Microsoft Dynamics NAV via LESSOR Personale. De øvrige moduler gennemgås senere i dette materiale efter følgende skabelon: Side 5

6 Grundlæggende funktioner Snitflader mellem moduler Flow i modulet Opgaver for forskellige brugere Opbygning af stregkode Shop Floor Control er en løsning, der er baseret på en række moduler i Microsoft Dynamics NAV og LESSOR Personale. Integrationen mellem de forskellige moduler er overordnet vist i afsnittene om snitflader mellem moduler. Efter den grafiske visning af snitfladerne følger en gennemgang af flowet i modulet indeholdende et forløb med beskrivelse af typiske opgaver for forskellige brugere af systemet. Endelig forklares det stregkodeformat, der skal anvendes på jobkort, købsordrer o.s.v., hvis virksomheden ikke vælger at bruge de papirløse indstemplingsmuligheder. Forudsætninger Det krævede udstyr, for at Shop Floor Control kan fungere, afhænger af, om virksomheden vælger at anvende papirløse metoder til indstempling på diverse opgaver (her vælges opgaverne fra oversigter) eller vælger indstempling v.h.a. stregkoder. Afsnittet Microsoft Dynamics NAV klient, Medarbejderkort og evt. Håndscanner er relevante i begge tilfælde. Efterfølgende afsnit vedrørende jobpapirer og stregkoder er kun relevante for virksomheder, der ikke vælger de papirløse indstemplingsmetoder. Microsoft Dynamics NAV klient Programmet anvendes fra en Microsoft Dynamics NAV klient opstillet strategiske steder i virksomheden. Generelt bør klienterne opstilles ved de indgange, medarbejderne benytter samt direkte i produktionen. Medarbejderkort I forbindelse med alle former for registreringer skal medarbejderen angive sit medarbejder-kortnummer. Nummeret kan angives manuelt ved hjælp af indtastninger; men ofte er det hensigtsmæssigt, at der udarbejdes et decideret medarbejderkort, hvorpå kortnummeret er angivet med stregkode eller magnetstrimmel. Ofte laves kort med stregkode via et tekstbehandlingssystem. Håndscanner Hvis virksomheden ikke vælger de papirløse metoder til indstempling, bør hver Microsoft Dynamics NAV klient, som skal anvende Shop Floor Control, have tilknyttet en håndscanner. Håndscanneren skal tilkobles mellem tastaturet og terminalen og fungerer teknisk set blot som et tastatur. Naddon er behjælpelig med valg af håndterminal. Jobpapirer Hvis virksomheden ikke vælger de papirløse metoder til indstempling, skal der ved registrering af opgaver (produktion, sag, service, købsordre) anvendes papirer inkl. stregkoder. Naddon er behjælpelig med udarbejdelse af sådanne papirer inkl. stregkoder. Side 6

7 Stregkoder Det er op til den enkelte virksomhed selv at bestemme typen af stregkoden. Men oftest anvendes en truetype stregkode som eksempelvis Code39. Fordelen med sådanne truetype stregkodeskriftstyper er, at disse blot fungerer som almindelige skrifttyper og dermed kan udskrives på almindelige printere uden specielle stregkodeinstallationer m.v. En anden fordel med truetype skrifttyper er, at de kan installeres og anvendes direkte på alle PC ere og således også kan anvendes fra f.eks. Microsoft Word. Eksempel på truetype stregkodetype er IDAutomationHC39M, som yderligere har den fordel, at den foruden stregkoden, også udskriver selve værdien med normale læsbare skrifttyper. Opbygning af stregkoden for de forskellige jobtyper gennemgås under beskrivelsen af hver enkelt modul. Læsning af stregkoder For at undgå, at håndscanneren opfatter kanten på jobpapiret og medarbejderkortet som en streg, er håndscanneren ofte opsat til at starte og slutte med stjernemarkering. Stjerne skal således være inkluderet i nummeret på medarbejderkortet (se ovenstående eksempel) og i jobnummeret. Side 7

8 Navigationsruden i Shop Floor Control Navigationsruden i Shop Floor Control indeholder følgende grupper: Registreringer Ved aktivering af dette menupunkt åbnes først et lille billede til angivelse af medarbejdernummer. Herefter åbnes selve registreringsbilledet. Godkendelse I denne gruppe findes de elementer, som lederen anvender i forbindelse godkendelse af registreringerne. Oplysninger I denne gruppe findes nyttige oversigter, som lederen kan anvende i dagligdagen, eksempelvis til visning af hvilke medarbejdere, der i øjeblikket arbejder på hvilke ordrer. Rapporter I denne gruppe ligger rapporten Ikke mødt. Oversigt I denne gruppe findes historik for de forskellige typer af registreringer. Opsætning I gruppen Opsætning findes det menupunkt hvori du foretager opsætningen af Shop Floor Control modulet. Opsætningen skal være foretaget, inden du kan tage funktionerne i brug. Menupunktet Menu bruges til at opsætte én eller flere registreringsmenuer til medarbejderne. I de fleste tilfælde udbygges navigationsruden til at indeholde endnu en menu, som kun henvender sig til de brugere, der foretager registreringerne. Naddon er behjælpelig med opbygning er en sådan eventuel ny menu. Figur 1.2 Navigationsrude i Shop Floor Control. Side 8

9 2. Opsætning Inden Shop Floor Control kan tages i brug, skal systemet opsættes. Opsætningen er opdelt i følgende områder: Shop Floor Control opsætning Shop Floor menuopsætning Opsætning af Fraværsårsager (kun relevant for Komme/Gå) Opsætning af Tidssaldi Opsætning af Medarbejderkort Shop Floor Control opsætning Du finder opsætningsbilledet via menuen Shop Floor Control, Opsætning, Shop Floor Control opsætning. Figur 2.1 Shop Floor Control opsætning Shop Floor Control opsætningen består af følgende faneblade: Generelt Komme / Gå Sager Service Produktion Varemodtagelse For forklaring af opsætningens felter henvises til hjælpeteksterne i programmet. Side 9

10 Shop Floor menuopsætning Menuopsætningen styrer hvilke funktioner, der skal findes på hvilke knapper i Shop Floor registreringsbilledet. Du finder menuopsætningen via menuen Shop Floor Control, Opsætning, Menu. I Shop Floor Control opsætningen angives den primære menukode. Denne menu vises som udgangspunkt til alle NAV-brugere. Der kan dog oprettes lige så mange menuer, der ønskes. Der kan f.eks. oprettes en menu pr. afdeling eller land. Hvis dette er tilfældet, skal de NAV-brugere, der skal benytte en anden menu end den primære menu, have den ønskede menu tilknyttet i standard brugeropsætningen i Microsoft Dynamics NAV. Figur 2.2 Positionsangivelse i Shop Floor Control registreringsbilledet. Selve registreringsbilledet er opdelt i 16 positioner samt en informations-boks til højre. Hver af de 16 positioner kan opsættes med et navn, en funktion og en farve. Når du skal oprette en ny menu, kan du med fordel anvende funktionen Gendan standard,som præudfylder opsætningslinjerne. Du finder Gendan standard fra knappen Funktion på Menubilledet. Hvis du anvender Gendan standard samtidig med, at du anvender engelsk sproglag (ENU), vil programmet præudfylde navnene på positionerne på engelsk. Side 10

11 Figur 2.3 Standardindstillinger i menuopsætning. For forklaring af menukortets kolonner henvises til hjælpeteksterne i programmet. Ud over de her viste funktioner, findes også codeunit Bemærkninger. Denne codeunit kan bruges til at vise de samme menubemærkninger, som vises i informationsboksen, hvis det ønskes, at disse bemærkninger lægges ud på en menuknap. Bemærkninger Det er via Shop Floor Control registreringsbilledet muligt at tilknytte bemærkninger enten til menuer eller til medarbejdere. Menubemærkninger En menubemærkning er ment som en generel information til alle de medarbejdere, der anvender den Shop Floor Control menu, som menubemærkningen tilknyttes. Hvis en person eksempelvis værkføreren - ønsker at give medarbejderne en besked, aktiveres bemærkningsfunktionen på den aktuelle menu. Bemærkningsfunktionen findes fra menuen Shop Floor Control, Opsætning, Menu. På knappen Menu findes funktionen Menubemærkning. Her angives bemærkningen, og der er mulighed for at taste start- og slutdato for, hvornår bemærkningen skal vises. Hvis der er en menubemærkning tilknyttet medarbejderens menu, vil punktet Bemærkning Generelt i Informationsboksen være rød. Ved klik på denne vises bemærkningen. Figur 2.4 Side 11

12 Hvis værkføreren ønsker at skrive en bemærkning, som skal vises på alle menuer, skal bemærkningen oprettes via menuen Shop Floor Control, Opsætning, Bemærkning til alle menuer. Medarbejderbemærkninger En medarbejderbemærkning er ment som en specifik information til kun den medarbejder, bemærkningen tilknyttes. Hvis en person eksempelvis værkføreren - ønsker at give en bestemt medarbejder en besked, aktiveres bemærkningsfunktionen på den aktuelle medarbejder. Bemærkningsfunktionen findes fra menuen Shop Floor Control, Opsætning, Medarbejderkort. På knappen Medarb. findes funktionen Shop Floor Control bemærkning. Bemærkninger kan også indsættes ved at vælge blyanten ved siden af Kortnr. på fanen Shop Floor Control. Her angives bemærkningen, og der er mulighed for at taste start- og slutdato for, hvornår bemærkningen skal vises. Hvis der er en medarbejderbemærkning tilknyttet medarbejderen, vil punktet Bemærkning Medarbejder i Informationsboksen være rød. Ved klik på denne vises bemærkningen. Bemærkningen vil desuden forslås vist, når medarbejderen stempler Komme eller Komme med årsag. Figur 2.5 Opsætning af Fraværsårsager Typisk findes en mængde fraværsårsagskoder som lønbogholderiet anvender i forbindelse med lønbehandlingen. Typisk må medarbejderen i forbindelse med årsagsangivelse ved Komme eller Gå kun have mulighed for at vælge nogle af disse fraværskoder. Det skal således i Fraværs-årsagstabellen markeres, hvilke koder medarbejderne må kunne vælge. Markeringen foretages ved at sætte et hak i feltet Anvend i Shop Floor. Figur 2.6 Fraværsårsager med hak i Anvend i Shop Floor Control Du finder Fraværsårsagskoder fra menuen LESSOR Personale, Time & Attendance, Opsætning, Fraværs-årsagskoder. Side 12

13 Opsætning af Tidssaldi Hvis medarbejderne skal have mulighed for, at kalde en oversigt over de aktuelle tidssaldi direkte fra Shop Floor Control registreringsbilledet, skal dette opsættes som en del af Shop Floor Control opsætningen. Figur 2.6 Tidssaldokoder med hak i Anvend i Shop Floor Control Det skal i opsætningen også vælges, om medarbejderen både må se bogførte tidssaldi (typisk dem der er udbetalt løn for) og de ikke bogførte tidssaldi (typisk godkendte stemplinger, som der endnu ikke er udbetalt løn for). Dernæst skal hver tidssaldokode, som ønskes vist, være markeret i feltet Anvend i Shop Floor Control. Du finder tidssaldokoder fra menuen LESSOR Personale, Time & Attendance, Opsætning, Tidssaldo, Koder. Medarbejderen kan herefter se sine tidssaldi ved at vælge Alle, Aktuel uge eller Aktuel måned i informationsboksen. Opsætning af Medarbejderkort Der findes en række felter på medarbejderkortet, som er relevant for anvendelse af Shop Floor Control. Figur 2.7 Medarbejderkortet vis fra Shop Floor Control, - Opsætning - Medarbejder Side 13

14 Du finder medarbejderkortet fra menuen Shop Floor Control, Opsætning, Medarbejderkort, fra menuen Shop Floor Control, Godkendelse, Medarbejderkort eller fra LESSOR Personale, Time & Attendance, Medarbejdere. For forklaring af medarbejderkortets felter henvises til hjælpeteksterne i programmet. Side 14

15 3. Komme- og gåregistrering Mødetidsregistreringen er baseret på medarbejderens komme- og gåregistreringer og anvendes typisk til dannelse af medarbejderens løngrundlag. Mødetidsregistrering har således intet at gøre med jobtidsregistreringen. Grundlæggende funktioner Modulet Komme/Gå anvendes til at opsamle og godkende medarbejdernes komme- og gåtider og danner grundlaget for den efterfølgende lønbehandling. Grundlæggende findes følgende funktioner: Komme- og Gåregistreringer Tvungen årsag Afrunding af mødetider Godkendelse Afvigelsessøgning Simulering Tidssaldi Medarbejderne har med enkle metoder mulighed for at angive komme- og gåtider eventuel med angivelse af årsagskoder ved komme- og gå uden for normal plantid Valgfri opsætning af, om årsagskoder ved registrering af komme og gå uden for normal plantid skal angives. Mulighed for at opsætte tolerancer for komme- og/eller gåtidspunkter således, at f.eks. fire minutters for sent fremmøde accepteres, men fem minutter har indflydelse på det samlede løngrundlag. Mulighed for lederens godkendelse af medarbejderens komme- og gå-registreringer inden bogføring. Mulighed for søgning af fejl og mangler i medarbejderens komme- og gåregistreringer i forbindelse med godkendelse. Mulighed for simulering af dannelse af løngrundlag inden bogføring af medarbejderens komme- og gåregistrering. Den enkelte medarbejder har mulighed for, selv at forespørge på antallet af afholdte feriedage, saldo på flekskontoen m.v. For at kunne anvende modulet Komme/Gå kræves foruden selve Shop Floor Control løsningen også følgende Microsoft granuler og tillægsløsninger: - Microsoft Dynamics NAV basismodul - LESSOR Time & Attendance Side 15

16 Snitflader for komme- og gåregistrering Nedenstående illustration viser, at snitfladen mellem Shop Floor Control (blåt område) og LESSOR Time & Attendance (orange område) findes i Tidsregistreringskladden. Kladden er standard en del af LESSOR Time & Attendance, men er modificeret med blandt andet godkendelsesfunktioner som en del af Shop Floor Control. Figur 3.1 Snitflader mellem moduler Komme- og gåregistrering Snitfladen mellem LESSOR Time & Attendance (orange område) og LESSOR Payroll (rødt område) findes ved brug af funktionen Overfør til Payroll. Det skal bemærkes, at det er valgfrit, hvorvidt integrationen til LESSOR Payroll skal være en del af Shop Floor løsningen. Flow for komme- og gåregistrering Nedenstående beskriver de handlinger og opgaver som typisk men ikke nødvendigvis er forbundet med anvendelse af komme- og gå-registrering. Medarbejder Stempling Når medarbejderen møder, foretages en komme-registrering. Hvis medarbejderen møder uden for normal plantid, kan der angives en årsag herfor. Når medarbejderen senere forlader virksomheden vælges Gå eller Gå med årsag, hvis virksomheden forlades uden for normal plantid. Når en medarbejder i forbindelse med komme eller gå angiver en årsagskode, vil programmet automatisk oprette tre kladdelinjer for medarbejderen. Som det fremgår af Side 16

17 nedenstående eksempel, er medarbejder 1002 mødt kl. 7:21:19, og normal mødetid er fastsat til kl. 7:00:00. Da medarbejderen godt vidste, at vedkommende mødte for sent, valgte medarbejderen at angive årsagskoden 80 (For sent fremmøde) i forbindelse med mødetidsregistreringen. Programmet har således oprettet en Begyndlinje med den normale mødetid (7:00:00) og en Slutlinje med det faktiske mødetidspunkt. Begge linjer er markeret med årsagskoden. Endelig har programmet oprettet en Begyndlinje uden årsagskode med det faktiske mødetidspunkt. Figur 3.2 Eksempel på tidsregsitreringskladde Registrer opgave ved komme Hvis der i Shop Floor Control opsætningen i feltet Registrer opgave ved komme er valgt produktion, sag eller service, vil programmet efter en Kommestempling give medarbejderen mulighed for at stemple direkte ind på den valgte opgavetype. Husk igangværende opgave Hvis der i Shop Floor Control opsætningen er sat hak i feltet Husk igangværende opgave, får medarbejderen i forbindelse med en Gåstempling mulighed for at angive, at igangværende opgave(r) skal huskes, til medarbejderen igen stempler Komme typisk næste arbejdsdag. Dette gælder både for igangværende sager, produktionsordrer og serviceordrer. Forespørg på Tidssaldi Hvis der i Shop Floor Control opsætningen er hak i feltet Vis tidssaldi, har medarbejderen mulighed for at få vist antallet af afholdte feriedage med videre. Leder Lederen har ansvaret for godkendelse af medarbejdernes komme- og gåregistreringer. Lederen bør således dagligt gennemgå og godkende gårsdagens registreringer. Tidsregistreringskladde Efterhånden som medarbejderne foretager komme- og gåregistreringer, danner programmet linjer i tidsregistreringskladden. Hvis medarbejderen kommer inden for de i opsætningen angivne tolerancer for plantiden eller angiver årsag, hvis tolerancerne er overskredet, sørger programmet selv for oprette de nødvendige linjer i tidsregistreringskladden. Side 17

18 Hvis medarbejderen ikke angiver en årsagskode, har ferie, har undladt at foretage komme- eller gåregistrering eller lignende, skal lederen manuelt foretage korrektion i tidsregistreringskladden. Programmet kan hjælpe lederen med at finde afvigelserne. Når alle linjer i kladden er godkendt, bogføres kladden. Linjer bør godkendes dagligt. Afrund tider i tidsregistreringskladden Inden afdelingslederen godkender linjerne i kladden, er det muligt at afrunde tidspunkterne. Jævnfør tolerancerne i felterne Afrund før plantid start, Afrund efter plantid start, Afrund før plantid slut og Afrund efter plantid slut, vil programmet således foreslå de konkrete mødetidspunkter afrundet. Figur 3.3 Funktionen Afrund tider Det er altid en god ide, først at simulere afrundingerne inden de faktisk foretages i kladden. Når hakket i Simuler afrunding fjernes, og der vælges Udskriv eller Vis udskrift, vil programmet afrunde tiderne i kladden. Når kladden efterfølgende bogføres, vil programmet medtage såvel den faktiske som den afrundede tid til tidsregistreringsposten. Du finder funktionen Afrund tider direkte fra tidsregistreringskladden vis knappen Funktion, Afrund tider. Marker afvigelser i tidsregistreringskladden Når tiderne eventuelt er afrundet, er det afdelingslederens opgave at udfylde eventuelle mangler i kladden. Ved hjælp af funktionen Marker afgivelser er det muligt for programmet at markere de linjer, som ikke opfylder de angivne tolerancer. Figur 3.4 Funktionen Marker afgivelser Side 18

19 Når funktionen anvendes, sætter programmet automatisk et hak i feltet Afvigelse og sætter samtidig et filter på linjer med hak. Filteret kan ophæves med Ctrl + Shift + F7. Bemærk, at programmet ikke kan markere manglende indstempling som en fejl. Afdelingslederen bør derfor anvende rapporten Ikke mødt. Læs mere herom i et senere afsnit. Du finder funktionen Marker afgivelser direkte fra tidsregistreringskladden via knappen Funktion, Marker afvigelser. Godkend linjer i tidsregistreringskladden Når alle linjer i tidsregistreringskladden er korrekte, skal disse godkendes. Afdelingslederen sætter således et hak i feltet Godkendt direkte på linjen. Programmet vil i samme øjeblik automatisk sætte lederens bruger-id i feltet Godkendt af. Ikke mødte medarbejdere Som et led i medarbejderkontrollen, kan afdelingslederen efter behov udtrække en liste over de personer, som på et givet tidspunkt ikke er stemplet ind som mødte. Figur 3.5 Rapporten Ikke mødt Rapporten kan anfordres med filter på afdelingskode, tidsgruppekode m.v. Hvis der anvendes medarbejderfilter, vil rapporten automatisk afgrænse indholdet til kun at vise afdelingslederens medarbejdere. Rapporten Ikke mødt findes lettest fra menuen Shop Floor Control, Rapporter, Ikke mødt. Indsæt linjer Med denne funktion kan du indsætte tidsregistreringskladdelinier på medarbejdere i tidsregistreringskladden. Hvis f.eks. alle medarbejdere i en bestemt tidsgruppe, skal have registreret fravær i en bestemt periode, kan du indsætte tidsregistreringer på denne Side 19

20 gruppe af medarbejdere i tidsregistreringskladden. Tidsregistreringerne bliver oprettet på baggrund af den arbejdsplan, medarbejderne er knyttet til. Du finder funktionen Indsæt linjer direkte fra tidsregistreringskladden via knappen Funktion, Indsæt linjer. Simuler bogføring Ved hjælp af denne funktion er det muligt at få vist, hvilken løn medarbejderen vil få, hvis de aktuelle kladdelinier godkendes og bogføres. Dette kan særlig være nyttigt ved kontrol af, om der udbetales overtid, optjenes flekstid osv. Du finder funktionen Simuler bogføring direkte fra tidsregistreringskladden via knappen Bogfør, Simuler bogføring. Bogføring af Tidsregistreringskladden Når alle linjer i tidsregistreringskladden er mærket Godkendt, skal kladden bogføres. Bogføringen foretages fra knappen Bogføring eller blot ved F11. Ved bogføringen danner programmet tidsregistreringsposter, som kan findes via medarbejderkortet. Lønbogholder Efter lederen har bogført tidsregistreringskladden, kan lønbogholderen via tidsregistreringsposterne enten få dannet tidsposter (via bogføring af tidsbogføringskladden) eller få dannet en tidskladde med resultatet af dagens komme/gå stemplinger. Tidsposterne udgør det egentlige løngrundlag for medarbejderen og danner grundlag for den endelige lønbehandling, som sker via Fælleslønregistreringskladden. Hvis virksomheden ikke på egen hånd varetager lønbehandlingen, kan grundlaget i stedet udskrives på et tidskontoudtog. Med udgangspunkt i tidskontoudtoget er det herefter muligt, enten manuelt at indtaste oplysningerne i et alternativt lønsystem eller videresende oplysningerne til et lønbureau. I nogle tilfælde foretages en udlæsning af tidskontoudtoget i en elektronisk fil, som sendes til lønbureauet. Hvis dette ønskes, er Naddon behjælpelig med udarbejdelse af en sådan fil. For yderligere beskrivelse af lønbogholderens opgaver, henvises til LESSORs manualer. Stregkoder til Komme/Gå I forbindelse med Komme/Gå modulet er stregkoder kun relevante til angivelse af medarbejdernummer f.eks. på et medarbejderkort. Se afsnittet om medarbejderkort under kapitlet udstyr. Side 20

21 4. Sagsregistrering tidstro og netto Sagsregistreringen anvendes til registrering af tidsforbrug på sagsopgaver. Registreringen har indflydelse på de sager, der arbejdes på og har således intet at gøre med mødetids-registreringen. Knappen Sager anvendes i de situationer, hvor den faktiske arbejdstid ønskes registreret på sagen, og hvor registreringen foretages med en Begynd-registrering efterfulgt af en senere Slut- registrering. Knappen Sag Netto anvendes i de situationer, hvor medarbejderen indtaster nettotiden direkte d.v.s. ikke ved hjælp af en Begynd- og en Slutregistrering. Grundlæggende funktioner Modulet Sager anvendes til at opsamle medarbejdernes tidsforbrug på sager. Herunder følgende funktioner: Sagstidsregistrering - tidstro Sagstidsregistrering nettotid Mødetidsintegration Medarbejdere, som arbejder på sager, har mulighed for direkte i Shop Floor Control at angive, at en opgave påbegyndes og senere stoppes. Registreringen kan foretages med samtidig angivelse af en eventuel arbejdstype. Ved registrering på tværs af pauser, fraregner programmet automatisk pausetiden med udgangspunkt i medarbejderens planlagte pausetidspunkter. Som en alternativ metode for registrering af arbejdstid på sager, er der også mulighed for, at medarbejderen kan angive en nettotid i stedet for en registrering ved begynd og en registrering ved stop. Når en medarbejder foretager komme-registrering kan medarbejderen alt efter opsætning blive bedt om angivelse af sagsopgave, så der samtidig med kommestemplingen stemples ind på den valgte sagsopgave. I de tilfælde, hvor medarbejderen arbejder på sagsopgaver, som strækker sig over flere dage, kan programmet med komme-registrering foreslå medarbejderen gårsdagens sagsopgave genoptaget. For at kunne anvende modulet Sager kræves foruden selve Shop Floor Control løsningen også følgende Microsoft granuler og tillægsløsninger: Microsoft Dynamics NAV basismodul Sager (basis) Ressourcer (basis) Samt LESSORs Time & Attendance Side 21

22 Snitflader for sagsregistrering (tidstro) I forbindelse med sagsregistreringen findes snitfladen mellem Shop Floor Control (blåt område) og LESSOR Time & Attendance (orange område) i jobregistreringskladden. Figur 4.1 Snitflader mellem moduler Sagsregistrering. Ved den automatiske bogføring af jobregistreringskladden, overføres data til sagskladden i Ressourcemodulet (gult område). Overførslen sker ved hjælp af funktionen Overfør til sager, som er en del af LESSOR Time & Attendance, men er modificeret som en del af Shop Floor Control. Denne form for registrering af sagstid kaldes Sag (tidstro), fordi stemplingstidspunktet på posten bliver det aktuelle klokkeslæt for stemplingen. Flow for sagsregistrering (tidstro) Nedenstående beskriver de handlinger og opgaver som typisk men ikke nødvendigvis er forbundet med anvendelse af sagsregistrering (tidstro). Medarbejder Stempling Når en medarbejder ønsker at registrere tid på en sag, vælges knappen Sag. Medarbejderen vælger sagen enten fra en oversigt over sager med efterfølgende angivelse af sagsopgavenummer eller ved indscanning af en stregkode på et sagskort. Herefter har medarbejderen eventuelt mulighed for at angive en arbejdstypekode, inden der vælges Begynd. Ved Begynd skabes en Begyndlinje i den job-registreringskladde, som er angivet i feltet Jobreg.kladdenavn på fanen Sag i Shop Floor Control opsætningen. Side 22

23 Når medarbejderen er færdig med eller ønsker at afbryde jobbet, vælges igen knappen Sag. Efter angivelse af sagsnummer og sagsopgavenummer, har medarbejderen mulighed for at ændre den eventuelt angivne arbejdstypekode. Ved valg af Afslut dannes automatisk en Slut-linje i jobregistreringskladden. Denne bogføres automatisk sammen med den tidligere registrerede Begyndlinje. Bogføringen skaber jobregistreringsposter på medarbejderen. Efter bogføringen opretter programmet en linje i den sagskladde, som er angivet i feltet Sagskladdenavn i Shop Floor Control Opsætning. Hvis der er sat hak i feltet Automatisk bogføring under Registrering (tidstro) i Shop Floor Control opsætningen, vil bogføringen af den skabte sagskladde ske automatisk. Der vil således ikke være mulighed for kontrol og korrektion af sagskladden inden bogføring. Afslut i forbindelse med Begynd af andet job I de tilfælde, hvor en medarbejder arbejder på ét job og ønsker at starte et andet job, er det ikke nødvendigt først at stoppe det første job og dernæst starte det næste job. Medarbejderen kan springe direkte fra det første til det andet job. Springet foretages ved, at medarbejderen samtidig med, at denne arbejder på ét job, vælger Begynd på et andet job. Når dette sker, modtager medarbejderen denne besked: Figur 4.2 Billedet Dobbeltregistrering til sager. Hvis der på medarbejderens medarbejderkort er sat et hak i feltet Tillad dobbeltregistrering sag, er der mulighed for at vælge Afslut eller Nej i ovenstående billede. Hvis der vælges Afslut, registreres den faktiske tid på den oprindelige sag. Hvis der vælges Nej, forbliver medarbejderen aktiv på begge jobs. Afslut i forbindelse med Gå Hvis en medarbejder er aktiv på en sag og foretager en gåregistrering uden først at have afsluttet jobbet, fremkommer billedet til afmelding på sagen. Som det står beskrevet under Komme/Gå, kan medarbejderen eventuelt også få programmet til at huske opgaven til næste gang, medarbejderen stempler ind. Side 23

24 Projektleder Sagskladde Alle jobregistreringer, som medarbejderne foretager på sager, bogføres via en sagskladde. Hvis der i Shop Floor Control opsætningen er valgt automatisk bogføring af denne, foretages bogføringen løbende og automatisk af programmet. Hvis der ikke er valgt automatisk bogføring vil programmet blot danne men undlade at bogføre - sagskladden. Projektlederen har så mulighed for at korrigere kladdelinjen, inden kladden bogføres manuelt. Hvis lederen manuelt har foretaget korrektion af de indstemplede linjer i jobregistreringskladden (se nedenfor) og anvendt funktionen Overfør til sager, skal sagskladden også bogføres manuelt. Ved bogføring af sagskladden dannes såvel sagsposter som ressourceposter. Jobregistreringskladden Hvis alle medarbejdere foretager korrekte begynd- og slutregistreringer på sagerne, vil jobregistreringskladden altid være tom. Men i visse tilfælde kan der opstå linjer, som ikke automatisk bogføres. Lederen bør derfor med jævne mellemrum undersøge jobregistreringskladden og kontrollere, at der ikke findes linjer med en dato før dags dato. Hvis der findes linjer, som er fejlagtige, slettes eller korrigeres disse. For korrektion af linjer og datoer i jobregistreringskladden, henvises til afsnittet Lederen i kapitlet Produktionsregistrering. Overfør til Sager Når manuelt korrigerede linjer i jobregistreringskladden er bogført, skal det sikres, at programmet opretter tilhørende linjer i sagskladden. Oprettelsen sker ved hjælp af funktionen Overfør til Sager, som findes fra menuen Shop Floor Control, Godkendelse, Overførsel. Overfør til Sager består af to faneblade: Side 24

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Brugervejledning. til. Flex 5

Brugervejledning. til. Flex 5 Brugervejledning til Flex 5 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Generelt om Flex 5 2 Hovedmenuen 6 Generelle forhold i Flex 5 8 Afsnit 2 (Login) Side Login 1 Ændring af adgangskode 3 Afsnit

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 DIREKTION AutoPilot Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Sagsoprettelse...4 2.1 Stamdata...5 2.2 Statistiske grupperingsfelter...6 2.3

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum 2. revision Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 ERP Tolk funktioner...

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual Hasse Weicher Version 1.05 Indholdsfortegnelse Systemkrav og installation... 1 Systemkrav... 1 Installation af ParsePort Årsafslutning... 1 Generelt om

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

Dantek BiblioMatik / Pro Build 682. Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014

Dantek BiblioMatik / Pro Build 682. Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014 Dantek BiblioMatik / Pro Build 682 Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014 Dantek BiblioMatik - Tillæg til brugervejledning baseret på Dantek BiblioMatik / Pro - Build 682 af Ole

Læs mere