Årsberetning Fiolstræde 17 Postboks København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014. Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Fiolstræde 17 Postboks København K

2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kampagner i Giftfri barndom Har du tænkt over, at dine apps har frit spil? Mindre kampagner De vigtigste forbrugerpolitiske sager i Nye regler om internethandel Dialogmøde i Retsudvalget om mulighederne for at forbedre databeskyttelsen og tilsynet i Danmark Tjek kemien-app Konkurssikring af flypassagerer Rejsekortet Jernbanenævnet i Trafikstyrelsen Produktivitetskommissionen Modernisering af apotekersektoren Revision af markedsføringsloven Retningslinjer for brugeranmeldelser på nettet Revision af forbrugerklagesystemet Revision af forbrugerklagesystemet berører også de private godkendte ankenævn Bestyrelse for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Salg af Nets Retningslinjer for betalinger på nettet Nye EU-regler om betalingskort kan true Dankortet Nyt betalingskort til børn? Gebyrer for bankkonti Nyt ankenævn for finansiering Realkreditlån/prisportal Forsikringsguiden 2

3 Udvidet Stormflodsforsikring efter Bodil Elreguleringsudvalget Delautorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Misbrug af tilskudsmidler i Videnscenter for Svineproduktion Landbrugets afgiftsfonde Forebyggende sundhedsarbejde på fødevareområdet kalorier på menutavlen mv. Svinevelfærd Regeringens vækstpakke nye tiltag på fødevareområdet Listeria Fødevareforligsforhandlinger Lov om solarier Forbrugerrådet Tænk beholder sin repræsentation i Ankenævnet for Patientforsikring Projekter med ekstern finansiering i Hvor kommer din mad fra? Gældsrådgivning Gældsrådgivning for unge Samarbejdsprojekt om gældsrådgivning i Ringsted Kommune Samarbejdsprojekt med TrygFonden På Rette Spor EU-oplysning: Fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen Tjek kemien Seminar om en giftfri hverdag i Norden Forbrugerrådet Tænk Kemi MarketWatch Fremtidens elforbruger Høringssvar.. 42 Test i Analyser i

4 Rådgivning 44 Medlemsbladet og magasinet i Presse i Rådsmøder i Rådsmedlemmer i Bestyrelsen Udvikling i medlemstal 51 Årsregnskab Forbrugerrådet Tænks sekretariat 52 Årsberetningen kan læses online på tænk.dk/aarsberetning2014 4

5 Forord 2014 var et vigtigt år for Forbrugerrådet Tænk. Det var det år, hvor vi for alvor satte turbo på at arbejde efter en ny strategi, der har fokus på at skabe tæt kobling mellem organisationens politiske arbejde og de medlemsrettede og forbrugeroplysende aktiviteter. Vi har i løbet af 2014 søsat fire nye interessefællesskaber Mit hjem, Mine dagligvarer, Mit digitale liv og ved årsskiftet Mine penge. Interessefællesskaber samler indhold på områder, vi ved, vores medlemmer har stor interesse for. Medlemmerne kan nu finde præcis den information og gode råd og test inden for de områder, der har deres særlige interesse, eller som de gerne vil engagere sig i politisk. Indholdet er blevet let at finde på tænk.dk, og man kan tilmelde sig specifikke nyhedsbreve og følge interessefællesskaberne på de sociale medier. Interessefællesskaberne understøtter vores strategiske mål om, at vi vil være relevante og vedkommende i alle livets faser var også året, hvor vi for alvor begyndte at arbejde kampagneorienteret. Vi har besluttet at afvikle to større kampagner om året, der emnemæssigt tage afsæt i vores interessefællesskaber. Forårskampagnen havde overskriften "Giftfri barndom" og anvendte app en "Tjek kemien" til at slå et slag for et forbud mod hormonforstyrrende stoffer i forbrugerprodukter. Efterårskampagnen havde sloganet "Har du tænkt over, at dine apps har frit spil?" og satte kritisk fokus på den utilstrækkelige privatlivsbeskyttelse i mange apps. Den virale film på de sociale medier, "Hvis din bagerjomfru var en app", demonstrerede effektivt forskellen mellem, hvad vi accepterer af vilkår i den fysiske verden, og hvad vi må finde os i, når vi færdes digitalt. Kampagnerne er vigtige elementer i vores forbrugerpolitiske arbejde, der sigter mod vores strategiske mål om at gøre det let for den enkelte at træffe et godt valg var også på anden vis et stort år for os, fordi vi fik mulighed for at søsætte to nye indsatser på vigtige områder: Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen, som skal give passagererne i bus, tog og metro en samlet stemme over for politikerne og trafikselskaberne, og Forbrugerrådet Tænk Kemi, som med analyser, information og viden skal hjælpe forbrugerne til at undgå skadelig kemi. Begge områder realiserer en mangeårig 5

6 ønskedrøm fra os om at få flere muskler til vores forbrugerpolitiske arbejde på to centrale områder for en bæredygtig udvikling af vores samfund. I et tredje nyt projekt På rette spor har vi i partnerskab med TrygFonden arbejdet med at afdække, hvorfor stadig flere unge får for stor gæld, og hvad man kan gøre ved det. Det er vores forhåbning, at det kan blive kimen til en større forebyggende indsats mod overgældsætning. En sådan indsats vil være et vigtigt supplement til vores mangeårige gældsrådgivning af socialt udsatte. Alle disse projekter skal ses i lyset af vores strategiske mål om at vi vil arbejde for et forbrug i balance, både miljø-, sundhedsmæssigt og økonomisk. I 2014 etablerede vi også to nye tilbud om aftaleformidling til vores medlemmer, nemlig inden for bankskifte og gasforsyning. Disse supplerer vores aftaleformidling af el. I slutningen af året kunne Forsikring & Pension i samarbejde med os lancere en ny version af Forsikringsguiden, der gør det lettere at vælge forsikringsselskab. Også på disse måder kan vi bidrage til, at det bliver lettere at være forbruger vores andet strategiske mål. Vi har således på mange måder kastet os ud i nye farvande, men uden at slippe basen i vores traditionelle forbrugerpolitiske arbejde: Vi lå på en sjetteplads over indflydelsesrige danske interesseorganisationer, målt efter medietilstedeværelse og gennem repræsentation i råd, nævn og udvalg (ca. 330). Vi varetog forbrugernes interesser med både fagligheden og troværdigheden i behold og kan se tilbage på et år, hvor der blandt andet kom gennembrud i vores arbejde for bedre konkurssikring af flypassagerer, hvor finansiel forståelse kom ind på skoleskemaet, og hvor der skete et markant ryk i Folketingets holdning til persondatabeskyttelse. 99 grundige og uafhængige test af produkter, guides til bedre serviceydelser og artikler om alt det, der betyder noget i hverdagen, blev udgivet i medlemsbladet Forbrugerrådet Tænk og magasinet Forbrugerrådet Tænk Penge, på hjemmesiden og i de nye målrettede nyhedsbreve. Selv om vi må erkende, at vi endnu ikke har fået flyttet medlemstallet opad, er vi nu 6

7 økonomisk bedre konsolideret.. Det er derfor med stor optimisme og ildhu, at vi nu tager hul på et nyt år i forbrugernes tjeneste. Anja Philip Formand i Forbrugerrådet Tænk 7

8 Forbrugerrådet Tænks kampagner i 2014 For at understøtte de tre strategiske mål i Strategi og imødekomme de overordnede strategiske mål på synlighed og medlemstal har Forbrugerrådet Tænk fra og med 2014 arbejdet med at gennemføre større, fokuserede kampagner af op til ½ års varighed. Kampagnerne skal alle tilrettelægges, så de involverer personlige medlemmer, medlemsorganisationer og eksterne parter, giver synlighed og styrker Forbrugerrådet Tænks brand. De tager udgangspunkt i relevante problematikker i forbrugernes dagligdag og har et politisk mål, med det formål at skabe forandring enten i lovgivning/regulering, hos brancher/virksomheder eller hos forbrugerne. I 2014 har vi gennemført forårskampagnen Giftfri barndom og efterårskampagnen Har du tænkt over, om dine apps har frit spil?. Derudover har der været mindre kampagnelignende aktiviteter i tilknytning til Europaparlamentsvalget og om lokale fødevarer i forbindelse med madfestivaller og lign. Giftfri barndom Februar-marts udviklede Forbrugerrådet Tænk i samarbejde med, og finansieret af, Miljøstyrelsen en app, Tjek kemien. Med app en kan man spørge leverandørerne af produkter på butikshylderne, om der er særligt problematiske kemikalier i produkterne. Man scanner stregkoden med mobilen eller indtaster de 13 cifre på hjemmesiden, og så sendes der en mail til leverandøren. Når svaret kommer, får man besked på sin . Leverandøren har efter loven 45 dage til at svare. Svarene bliver samlet i en database, hvor app en søger, inden den sender mail til leverandøren. Er der tidligere afleveret svar til databasen, får man svaret med det samme. Ved udgangen af 2014 var der foretaget ca downloads af appen og gennemført tæt på scanninger. Som opfølgning på lancering af app en gennemførte Forbrugerrådet Tænk i april, maj og 8

9 juni en kampagne under overskriften Giftfri Barndom. På den korte bane var formålet med kampagnen at få problemkemi på dagsordenen i valgkampen til Europaparlamentet og sikre bevidsthed om emnet hos de kommende parlamentsmedlemmer. På den lange bane var formålet at berede vejen for et forbud mod hormonkemi i forbrugerprodukter og arbejde for en kemikalieregulering, der inddrager kombinationseffekter populært kaldet cocktaileffekten, dvs. det forhold at den samlede skadevirkning af flere stoffer er større end summen af hvert stofs særskilte virkning. I kampagnen indgik bl.a. Test af barnevogne, tøj, bamser, bæreseler, UV-tøj og solcreme. En bred medieindsats, herunder specielt et samarbejde med Politikens Lørdagsliv om lancering af Ugens kemistinker. Events, hvor man sammen kunne gå ud i butikkerne og scanne produkter. Spørgsmål til Europaparlaments-kandidaterne om deres holdning til problemet indgik i Forbrugerrådet Tænks valgbarometer samt med en særlig informationsbod på et valgmøde med bred deltagelse af partiernes parlamentskandidater. Via tænk.dk kunne man sende s til parlamentskandidaterne med spørgsmål om kemi. Finansieret af Nordisk Råd afholdt vi sammen med forbrugerorganisationerne i Norge og Sverige et debatmøde i Oslo om hormonforstyrrende stoffer og muligheden af at skabe en fællesnordisk front for bedre EU-regulering. Kampagnen fik en fin mediedækning med knap 50 omtaler i landsdækkende medier, herunder i TV-avisen, samt 19 Facebook-opdateringer på siden Kemikaos, hvoraf seks nåede ud til mere end personer. En kendskabsanalyse, gennemført i efteråret 2014 viste, at, 11 % af befolkningen havde hørt om kampagnen, hvilket er meget tilfredsstillende. Også ønsket om at få politikerne i tale gik rigtig godt; skadelig kemi var i høj grad et valgtema op til Europaparlamentsvalget. 9

10 Har du tænkt over, at dine apps har frit spil? Efterårets kampagne satte fokus på det forhold, at mange apps har indbyggede funktionaliteter, der indebærer, at vores apps har fri adgang til fx vores sms er, vores adressekartotek, vores billeder, vores kalender eller vores gps-placering. I nogle tilfælde kan det være en nødvendighed i forhold til hovedfunktionaliteten fx skal en lommelygteapp, der i realiteten er en aktivering af mobilens blitz, kunne gå ind i kamerafunktionen. I andre tilfælde står det mindre klart, om der i realiteten er tale om datahøst, som i princippet kan anvendes til lidt af hvert. Formålet med kampagnen var at arbejde for, at apps ikke registrerer flere af vores personlige data, end det funktionelt er nødvendigt, samt at det selv i disse tilfælde bliver muligt for forbrugeren i selve situationen (og ikke bare som en information om app en før download) at vælge funktionen til eller fra på et informeret grundlag. Desuden indgik kampagnen i vores langsigtede arbejde for at få vedtaget en ny dataforordning i EU, der giver privatlivsbeskyttelsen et løft. Kampagnen blev søsat i oktober 2014 med et tema i medlemsbladet Forbrugerrådet Tænk, der dokumenterede, hvordan 30 forskellige apps i varierende grad henter private oplysninger på mobilen og desuden demonstrerede, hvordan vi selv gennem en til formålet udviklet spil-app Digi Leaks kunne hente en bred vifte af personlige oplysninger på mobilen. Artiklerne resulterede i, at Folketingets Retsudvalg skrev til de pågældende appudbydere og udbad sig en forklaring på forholdene. Et andet kampagne-element var en YouTube video, der under titlen Hvis din bagerjomfru var en app med skjult kamera viste, hvordan bagerkunder reagerede på ekspedientens anmodning om at få at vide, hvem de sendte sms er til, ringede til og havde været sammen med i går osv. Videoen er blevet set af ca og er i en engelsk version blevet vist på hjemmesiderne hos det engelske The Guardian og franske Nouvelle Observateur, og er i den version blevet set af yderligere ca Et tredje kampagneelement var en underskriftsindsamling til justitsministeren med krav om skærpet persondatabeskyttelse. Det var samtidig muligt at bidrage økonomisk til finansiering af en helsidesannonce i Information med gengivelse af brevet og navnene på 10

11 alle, der havde bidraget med over 100 kr. Over skrev under og indsamlingen gav de nødvendige økonomiske midler. En kendskabsanalyse, som vi fik gennemført i februar 2015, viste, at 8 % af de adspurgte repræsentativt udvalgte danskere havde set eller hørt om videoen, 17 % havde set eller hørt om Forbrugerrådet Tænks bannerannoncer om, at Facebook læser dine sms er, og 28 % angav, at de som følge af den øgede fokus på, at apps indsamler personlige oplysninger, generelt tænkte mere over deres færden på nettet. Kampagnen har således nået sit mål om at gøre flere forbrugere bevidste om problematikken. Derudover fik kampagnen også et klart politisk aftryk. Folketinget nedsatte i foråret 2014 i kølvandet på Nets/Se oghør-skandalen en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle partier, der skulle se på, hvordan borgernes datasikkerhed kunne forbedres. Kommissoriet for arbejdsgruppen kunne stort set være skrevet af Forbrugerrådet Tænk. Da vores magasin i efteråret, som led i kampagnen, bragte en oversigt over apps, der krævede adgang til brugernes private oplysninger, blev artiklen fulgt op af arbejdsgruppen, der skrev ud til alle producenterne af de nævnte apps og udbad sig en forklaring på forholdet. Arbejdsgruppen afleverede sidst på året en betænkning til Folketinget med en række anbefalinger om opstramning af datasikkerheden, som hvis de bliver fulgt vil betyde en markant forbedring af forbrugernes databeskyttelse. Mindre kampagnelignende aktiviteter Op til Europaparlamentsvalget i maj 2014 lavede Forbrugerrådet Tænk et valgbarometer, hvor partiernes spidskandidater havde udtrykt deres grad af enighed med 15 udvalgte forbrugerpolitiske udsagn. Ved selv at udfylde det samme spørgeskema, kunne forbrugerne teste, hvilket parti de var mest enig med, og se hvad Forbrugerrådet Tænk mente om de samme spørgsmål udfyldte spørgeskemaet, der i en gennemgang på dr.dk af tilsvarende valgbarometre blev nævnt som en af de mest populære. Vi afholdt desuden et valgmøde med bred deltagelse af markante kandidater, hvor kandidaterne fik mulighed for at komme i dialog med vores politiske medarbejdere om udvalgte emner. Vi har desuden hen over året ført en oplysningskampagne finansieret af Promilleafgiftsfonden for Landbrug, i projektet Hvor kommer din mad fra?, hvor vi bl.a. 11

12 på Roskilde Dyrskue og Food Fair i Århus slog et slag for i højere grad at bruge lokalt producerede fødevarer. Endelig skal det nævnes, at Forbrugerrådet Tænk også i 2014 deltog på årets Folkemøde på Bornholm. Vi havde igen valgt ikke at have egen stand, men var til gengæld stærkt repræsenteret i mere end tyve paneldebatter mv. med deltagelse fra ikke mindst formanden, men også direktør, vicedirektør og politiske medarbejdere. De vigtigste forbrugerpolitiske sager i 2014 Nye regler om internethandel Den 13. juni 2014 trådte den nye forbrugeraftalelov i kraft. Lovændringerne er foretaget som led i implementeringen af EU's forbrugerrettighedsdirektiv i dansk ret. Direktivet er på langt de fleste punkter et såkaldt totalharmoniseringsdirektiv, hvilket betyder, at man på disse punkter ikke kan indføre regler i national lovgivning, som afviger fra direktivets regler, uanset om det ville være til skade eller gavn for forbrugerne. Det er svært at sige, om lovændringerne samlet set er til skade eller gavn for forbrugerne der er både positive og negative elementer. Det vigtigste nye er, at man bevarer sin 14 dages fortrydelsesret, selv om man tager varen i brug, udover hvad der er nødvendigt for at prøve varen og fastslå dens egenskaber. I så fald kan man ikke få det fulde beløb igen, men må acceptere et fradrag for den merværdiforringelse varen udsættes for i forhold til, hvis forbrugeren kun havde prøvet varen, som man typisk kan gøre i en fysisk butik. Denne nye regel skaber stor usikkerhed for både forbrugere og virksomheder om, hvor stor en værdiforringelse forbrugeren konkret skal hæfte for, og med andre ord hvor mange penge forbrugeren har krav på at få retur i tilfælde af fortrydelse. Forbrugerrådet Tænk vil nøje følge, hvilken praksis der udvikler sig på dette felt. Derudover er reglerne ved udnyttelse af fortrydelsesretten også ændret på andre områder. Det er således nu forbrugeren, der har ansvaret, hvis varen bliver beskadiget eller bortkommer under returforsendelse. Og muligheden for at fortryde et køb, ved at nægte at 12

13 modtage pakken, er fjernet. Dialogmøde i Retsudvalget om mulighederne for at forbedre databeskyttelsen og tilsynet i Danmark På baggrund af Nets-/Se og Hør-sagen nedsatte Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg en parlamentarisk arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra alle partier. Arbejdsgruppen skulle undersøge mulighederne for en bedre beskyttelse af personfølsomme oplysninger og et effektivt tilsyn med offentlige institutioner, såvel som private virksomheders behandling af disse. Gruppen har foreløbig dels udarbejdet en beretning om de aktuelle sikkerhedsproblemstillinger, dels indkaldt nogle organisationer til dialogmøde herunder Forbrugerrådet Tænk. Vi afgav følgende anbefalinger, som også er formuleret i vores høringssvar på beretningen: Støt EU s kommende databeskyttelsesforordning og sørg for sikre rammer indtil vedtagelse. Styrk tilsyn med, og rådgivning af, både den offentlige og private sektor. Implementer anonymisering af data. Stil krav til private aktørers brug af personoplysninger bl.a. via sociale medier. Giv forbrugerne styrke og kompetencer til at kunne navigere trygt i den digitale verden. Tjek kemien-app Den 2. april 2014 lancerede Forbrugerrådet Tænk i samarbejde med Miljøstyrelsen Tjek kemien - en hjemmeside (www.tjekkemien.dk) og en app til smartphones til brug for scanning af produkters indhold af problematisk kemi. Ved udgangen af 2014 var der gennemført tæt på scanninger. Der er stor opbakning fra Miljøstyrelsen og miljøministeren, men desværre også fra begyndelsen stor modstand fra bl.a. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Supermarked og Coop, som mener, at det er en stor arbejdsbelastning og frygter spam. 13

14 I maj 2014 blev der gennemført nogle scanningsevent Vi tjekker kemien i Ålborg, Århus, Herning, Odense, Roskilde og København, hvor Forbrugerrådet Tænks personlige medlemmer blev inviteret til samlet at gå i butikker og scanne produkter i 2-3 min. i hver butik. Eventen skulle bidrage dels til at skabe opmærksomhed om app en, dels til at få flere produkter i databasen. Konkurssikring af flypassagerer Den nuværende ordning for konkurssikring af flyrejser (Lov om Rejsegarantifonden) blev evalueret i 2013 af Erhvervs- og Vækstministeriet, og konklusionen var, at ordningen ikke fungerer hensigtsmæssigt. Der er bl.a. en stor forbrugergruppe, som ikke er sikret, fordi udenlandsk etablerede rejseudbydere, som fx Norwegian, ikke er omfattet. Samtidig er det meget få forbrugere, der reelt vælger at tilkøbe konkurssikringen (ved Cimber Sterlings konkurs var det ca. 6 %). Erhvervs- og Vækstministeriet nedsatte i efteråret 2013 et udvalg, som skulle komme med anbefalinger til en bedre løsning. Udvalgsarbejdet har været præget af de meget forskelligt rettede interesser. Det har således ikke været muligt for udvalget at komme frem til anbefaling af én fælles løsningsmodel. Ministeriet har fremsendt et rapportudkast, hvor regeringen peger på en model, der blot præciserer den eksisterende ordning. Modellen har ikke været drøftet i udvalget. Der blev fremlagt et udkast til ændring af loven om Rejsegarantifonden i efteråret Rejsegarantifondens bestyrelse blev i december enige om et fælles forslag til konkurssikring af flypassagerer som alternativ til regeringens fremsatte forslag til ændring af lov om en rejsegarantifond. Den nye model bygger på opkrævning af et beløb til Rejsegarantifonden på 2 kr. pr. passager for alle afgange til udlandet fra danske lufthavne. Ved flykonkurs hjemtages alle rejsende, der er strandet i udlandet og har returbillet til Danmark. I det omfang, der er penge nok i Rejsegarantifonden til det, vil der også udbetales erstatning til de forbrugere, der har købt en billet, men endnu ikke er kommet af sted, og som ikke kan få tabet dækket på anden vis. 14

15 Ved denne løsning minimeres statens risiko, sammenlignet med den fulde model, som Forbrugerrådet Tænk hidtil har arbejdet for, og hvor der ubetinget skete en dækning af alle forbrugertab ved konkurs. Hvis SAS fx går konkurs, inden der er penge nok i kassen, kunne staten derved blive påført et stort tab, hvilket vurderes at være hovedårsagen til, at regeringen hidtil ikke har villet acceptere en obligatorisk ordning. Forbrugerdækningen i den nye model er ganske vist i en kapitalopbygningsperiode mindre end i Forbrugerrådet Tænks hidtidige forslag, men betydeligt bedre end den nuværende løsning, og herunder det fremlagte udkast til lovforslag. Forslaget blev lige inden jul 2014 præsenteret for erhvervs- og vækstministeren, der tog meget positivt imod forslaget og efterfølgende har meddelt, at han vil søge forslaget realiseret. Rejsekortet På en lang række punkter fungerer rejsekortet ikke efter hensigten. Dette har bl.a. resulteret i en del sager i Ankenævn for Bus, Tog og Metro, ligesom Forbrugerrådet Tænk løbende modtager henvendelser fra passagerer og pressen om emnet. Sekretariatet har rejst kritik af kortet under fem overskrifter: Kortet er komplekst og besværligt, Der er uigennemsigtige priser og store prisforskelle (i forhold til andre billettyper), Kortet hæmmer mobilitet Der mangler stadig løsninger for særlige grupper (pendlere, erhvervspassagerer, ungdomskortbruger mv.) Kortet er forbundet med usikre passagerrettigheder og manglende information. Jernbanenævnet i Trafikstyrelsen I udkast til lov om jernbane, som blev sendt i høring i efteråret 2014, indgik bl.a. at Jernbanenævnet skal overgå fra at være selvstændigt til at være en integreret del af Trafikstyrelsen. 15

16 Forbrugerrådet Tænk har i et høringssvar fremført, at vi er meget betænkelige ved placeringen, idet Trafikstyrelsen er en af de myndigheder, som er underkastet nævnets tilsyns- og afgørelseskompetence. Forbrugerrådet Tænk mener, at placering i Trafikstyrelsen vil skabe unødig og skadelig tvivl om uafhængighed og habilitet for sekretariatets ledelse og medarbejdere. Forbrugerrådet Tænk har været i løbende dialog med nævnet om, hvordan vi bedst kunne bidrage til at finde en løsning. Produktivitetskommissionen Produktivitetskommissionen kom den 31. marts 2014 med sin slutrapport med et katalog af anbefalinger, der skulle kunne øge den danske produktivitet. Af særlig interesse på forbrugerområdet var forslagene vedr. detailhandelsstruktur og apotekervirksomhed. På detailhandelsområdet foreslog Produktivitetskommissionen, at der lempedes på planlovens bestemmelser om butikkers placering og størrelse, således at det bliver lettere at etablere hypermarkeder, der skønnes at have en højere produktivitet. Til dette sagde Forbrugerrådet Tænk, at vi hverken er for eller imod hypermarkeder, som både har fordele og ulemper. Men vi er klart imod at lempe på planlovens detailhandelsregulering, som har til formål at beskytte det levende handelsliv i de eksisterende bymidter samt mindske butiksdøden i landsbyerne. Regeringen havde på forhånd meldt ud, at den ikke støttede kommissionens anbefaling på dette punkt. Mht. apotekervirksomhed foreslog kommissionen at fjerne den eksisterende begrænsning i etableringsretten og kravet om at kun farmaceuter kan eje apoteker. Forbrugerrådet Tænk var enige i, at der er et konkurrenceproblem på apotekerområdet, og vi støttede, at man så på, hvordan man kan lempe på etableringsretten (evt. gennem en justering, snarere end en total ændring, af det eksisterende system) og på kravene til ejerskab. Men vi gik ind for en fortsat regulering af især priser, sortimentskrav og kompetencer. 16

17 Modernisering af apotekersektoren Efter flere års tilløb sendte regeringen i august 2014 et omfattende ændringsforslag til modernisering af apotekersektoren i høring. Hovedelementerne er: Der lægges ikke op til en liberalisering eller ændring i ejerskabsforholdet på apotekerne. Sundhedsstyrelsen udsteder fortsat bevillinger, og det er fortsat kun personer med farmaceutisk kandidateksamen, som kan opnå en apotekerbevilling. Regeringen vil øge tilgængeligheden ved at udstede flere bevillinger til e-apoteker og lade apotekere eje op til 8 apoteker og filialer, som apotekerne kan placeres frit inden for en radius af 75 km. Man vil udfase tilskuddet til filialerne i veldækkede områder over en 5-årig periode samt reducere tilskuddet, hvis en apoteker har flere bevillinger. Det fremgår af bemærkningerne, at tilskuddet tænkes opretholdt i områder med dårlig apoteksdækning. Samtidig vil regeringen bemyndige Sundhedsstyrelsen til at pålægge apotekerne drift i tyndtbefolkede områder. Forbrugerrådet Tænks grundholdning er beskrevet ovenfor under afsnittet vedr. Produktivitetskommissionen. Vores vurdering er, at regeringsforslaget selv om det ikke indfriede Forbrugerrådet Tænks ønsker - formentlig vil føre til forbedringer for sektoren og forbrugernes adgang til denne, men at man bør overvåge området nøje. Forbrugerrådet Tænk forslog derfor, at der gennemføres en evaluering inden 3 år, hvor man vurderer, om loven har opfyldt formålene fx øget tilgængelighed og kvaliteten af rådgivningen. Sekretariatet påpegede desuden, at udspillet ikke forholder sig til behovet for forbrugerapotekere på sygehusene. Revision af markedsføringsloven Regeringen har besluttet, at der skal foretages et gennemgribende eftersyn af markedsføringsloven. Begrundelsen er, at seneste revision skete tilbage i 2005, og der siden er sket en række ændringer som følge af EU-regler, som bl.a. har medført, at visse regler overlapper hinanden, og at markedsføringsloven på visse punkter fremstår 17

18 fragmenteret. Derfor nedsattes december 2014 et udvalg, der skal komme med udkast til en ny markedsføringslov inden udgangen af Af kommissoriet fremgår det, at Det overordnede formål med eftersynet er at sikre, at markedsføringsloven: 1) Understøtter gode og ensartede forbrugerforhold i lyset af den teknologiske udvikling inden for kommerciel kommunikation, 2) Er enkelt og overskuelig og ikke pålægger erhvervslivet unødvendige byrder, 3) Understøtter velfungerende markeder og effektiv konkurrence og 4) Er i overensstemmelse med EU-reglerne på markedsføringsområdet. Det er i skrivende stund svært at spå om, i hvilket omfang dette eftersyn i sidste ende vil medføre forbedringer eller forringelser af forbrugerbeskyttelsen. Desværre er det med det vedtagne kommissorium nærliggende at forestille sig en række forslag til forringelser, men Forbrugerrådet Tænk vil naturligvis arbejde aktivt gennem såvel markedsføringsudvalget, som gennem generel lobbyindsats m.v at arbejde for det modsatte. Retningslinjer for brugeranmeldelser på nettet Brugeranmeldelsessider på nettet, som eksempelvis Trustpilot, er gennem de seneste år blevet meget anvendt af forbrugerne som pejlemærke for, hvilke virksomheder man skal handle med. Overordnet ser Forbrugerrådet Tænk positivt på idéen med sådanne sider, hvor forbrugere forud for et eventuelt køb kan læse om øvrige forbrugeres personlige oplevelser med en virksomhed. Desværre har der på disse sites vist sig en række eksempler på manipulation, falske anmeldelser, skjult reklame og problematiske forretningsmodeller, hvorefter en erhvervsdrivende, som betaler til en brugeranmeldelsesside, tilsyneladende har opnået fordele i forhold til at få slettet dårlige anmeldelser osv. I disse tilfælde bliver der tale om vildledning af forbrugerne i strid med god markedsføringsskik. For at sikre troværdighed af brugeranmeldelser og modvirke disse forhold nedsatte Forbrugerombudsmanden medio 2013 en mindre arbejdsgruppe med henblik på at få udarbejdet retningslinjer for god skik m.v. på området. Forbrugerrådet Tænk har deltaget i arbejdet, der blev afsluttet i december 2014 med et resultat, som vi finder tilfredsstillende. 18

19 De nye retningslinjer forventes at træde i kraft den 1. april 2015 og vil kunne læses på Revision af forbrugerklagesystemet Der blev i november 2014 indgået politisk forlig om revision af forbrugerklagesystemet. Under det danske formandskab i EU blev der vedtaget et såkaldt ADR-direktiv for at forbedre forbrugerbeskyttelsen på klageområdet. ADR står for Alternative Dispute Resolution (alternativ tvistbilæggelse) og dækker andet end retsbehandling, dvs. klagenævn, mægling, virksomheders egen klagebehandling mv. Direktivet indeholder bl.a. krav om, at gebyret for at klage skal være nul eller symbolsk, og at en afgørelse skal ligge senest tre måneder efter, at sagen er fuldt oplyst. Det gik som en rød tråd gennem de politiske forhandlinger, at uanset resultatet ville vi kunne beholde vores nuværende system, som alle europæiske forbrugerorganisationer roser. Sammen med Dansk Erhverv anmodede Forbrugerrådet Tænk forgæves om, at der blev nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at implementere direktivet. Først meget sent i processen har vi trods mange opfordringer fået en oversigt over, hvilke områder der yderligere skal dækkes af klageadgang, og hvordan det skal ske. Det blev oplyst, at det ville koste ca. 25 mio. kr., og regeringen har besluttet, at hele systemet omkring Forbrugerklagenævnet skal laves om for at minimere denne ekstraudgift for staten. For at mindske antallet af egentlige nævnsklager indgår det i forliget, at første skridt i en klageproces altid vil være en tvungen mæglingsproces, en mediation. Det skal koste 100 kr, der ikke tilbagebetales. Regeringen vælger at forstå denne mediation som direktivopfyldelsen, og en senere behandling i klagenævn behøver derfor ikke at leve op til direktivet mht. gebyrer og sagsbehandlingstid. Hvis forbrugeren ønsker at gå videre til selve nævnet, vil klagegebyret blive 400 kr., der tilbagebetales helt eller delvis, hvis man får medhold. Det vil i så fald koste 500 kr. at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis sagen tabes (100 kr. til mediationen plus 400 kr. til nævnet), hvilket er ca. 3 gange det man risikerer at betale i dag. Sager, der vurderes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som principielle, vil blive fritaget for gebyr. Undergrænsen for, hvad man kan klage over bliver 19

20 1.000 kr. (i dag 800 kr.) og for tøj og sko 650 kr. (i dag 500 kr.), hvilket nogenlunde svarer til en prisregulering af de nuværende satser, som har været uændrede i ti år. Hvordan ADR-direktivet vil påvirke de private ankenævn kan endnu ikke overskues. Der kan opstå en diskussion om gebyrstørrelser, sagsbehandlingstider og muligheden for også at arbejde med mediation i disse sammenhænge. Sekretariatet gennemførte hen over 2014 en intensiv lobbyindsats for at mindske forringelserne af det nuværende klagesystem mest muligt. Lovforslaget blev fremsat i januar 2015 med ikrafttræden juni Revision af forbrugerklagesystemet berører også de private godkendte ankenævn Som udmøntning af den politiske aftale om implementering af de nye EU-regler om forbrugerklager ( ADR ) har Erhvervs- og Vækstministeriet i december sendt lovudkast i høring. For så vidt angår ændring af Forbrugerklagenævnet henvises til forrige afsnit. Direktivet skal imidlertid også omfatte alle de private godkendte ankenævn, hvilket især har betydning på to punkter: Klagegebyret der højst må være af symbolsk størrelse og fristen for sagsbehandlingen, hvor det hedder, at sagerne skal være færdigbehandlede senest 90 dage efter, at sagen er fuldt oplyst. De private ankenævn skal hvert tredje år have fornyet ministeriets godkendelse af deres vedtægter. I konsekvens af den nye situation har ministeriet udskudt godkendelsen fra nytår 2014/15 til efteråret Forbrugerrådet Tænk vil være meget opmærksom på, at spørgsmålene håndteres ens i alle de private godkendte ankenævn. Bestyrelse for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Regeringen vedtog i december 2014 en ændring af konkurrenceloven, der indebærer, at det nuværende Konkurrenceråd omdannes til en mindre og professionel bestyrelse for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens administration af konkurrenceloven. Bestyrelsen 20

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 206 Offentligt 22. marts 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 22. marts 2011 samrådsspørgsmål X-Z af 24. februar 2011, stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Kommissorium. for. Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne

Kommissorium. for. Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne 24. november 2014 Kommissorium for Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne Baggrund Store dele af Danmark blev ramt af stormen Bodil den 5.-6. december 2013, der

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0550 Bilag 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 4. november 2014 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål B og C vedr. EU-kommissionens forslag til

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. oktober 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Bente Sølvsten, bjs@kfst.dk og Samuel Eddie Mogensen, sem@kfst.dk 21. juni 2011 Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger:

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger: Erhvervs- og Vækstministeriet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Sendt pr. mail til: lva@kfst.dk; tma@kfst.dk; lhm@evm.dk; intsekr@evm.dk 21. december 2011 Høring over EU-kommissionens forslag til

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

UDVIKLING AF ET EFFEKTIVT FORBRUGERKLAGESYSTEM

UDVIKLING AF ET EFFEKTIVT FORBRUGERKLAGESYSTEM VELFUNGERENDE MARKEDER 01 2017 UDVIKLING AF ET EFFEKTIVT FORBRUGERKLAGESYSTEM I 2015 fik Danmark et nyt system til håndtering af forbrugerklager. Systemet har i modsætning til tidligere fokus på mægling,

Læs mere

KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2015 - VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD

KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2015 - VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2015 - VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD SIDE 3 Bedre rammer for vækst og høj forbrugervelfærd 2015 byder på store forandringer for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 L 135 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Jura/LBSA/LAK/CME/UHE Sagsnr.: 30467 Dok.nr.: 814383 Den

Læs mere

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012.

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kfst@kfst.dk SHA@kfst.dk Dato: 22. maj 2012 Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2013 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 4 Statistiske oplysninger 2013... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice.

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt NOTAT 17. juni 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ERU den 17. juni 2013 - spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 Notat Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 1. Bedre forbrugerbeskyttelse af børn og unge Vi er positive overfor forslaget om at afdække behovet for bedre beskyttelse

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 13 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 13 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 13 Offentligt Forbrugerstyrelsen fs@fs.dk Att.: Signe Schmidt Den 19. februar 2009 Dok. 74907/cj Høringssvar fra Forbrugerrådet vedr. udkast til forslag til lov om

Læs mere

Den tidligere SR-regering foreslog i Vækstpakken fra juni 2014 en modernisering af reglerne på dette område.

Den tidligere SR-regering foreslog i Vækstpakken fra juni 2014 en modernisering af reglerne på dette område. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1134 Offentligt TALEMANUSKRIPT (Det talte ord gælder) Side 1 af 13 Samrådstale spg. BP og BQ vedr. den nye bekendtgørelse for godkendelse

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 38 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 38 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 38 Bilag 1 Offentligt NOTAT 28. oktober 2015 Høringsnotat ad L 38 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge (Loft over

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 11.5.16 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at sanere

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 65 Bilag 1 Offentligt 20. november 2015 J.nr. 14-5317487 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Vend medlemstilbagegangen. Christian Wennevold Medlems- og Servicechef

Vend medlemstilbagegangen. Christian Wennevold Medlems- og Servicechef Præsentationstitel/Emne 22-Oct-14 Vend medlemstilbagegangen Christian Wennevold Medlems- og Servicechef Christian Wennevold Medlems og Servicechef I Forbrugerrådet Tænk siden 2009 Ansvarlig for Salg, Markedsføring,

Læs mere

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1)

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1) LOV nr 524 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/11801 Senere

Læs mere

Du kan her se en oversigt over projekter, som Forbrugerrådet har gennemført eller afsluttet med ekstern finansiering i 2012.

Du kan her se en oversigt over projekter, som Forbrugerrådet har gennemført eller afsluttet med ekstern finansiering i 2012. Projekter Du kan her se en oversigt over projekter, som Forbrugerrådet har gennemført eller afsluttet med ekstern finansiering i 2012. EU-oplysning Bevillingsgiver: Europa-Nævnet Bevilget beløb: 377.566

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt Side 1 af 13 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L, M, N, O vedrørende L 154 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister i Skatteudvalget

Læs mere

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016 REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Når vi løfter blikket og ser på verden omkring os, må vi konstatere, at det er vanskelige

Læs mere

Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel Notat 2014

Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel Notat 2014 Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel Notat 2014 FORBRUGEROMBUDSMANDENS NOTAT OM VÆRDIFORRINGELSE VED INTERNETHANDEL Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Indhold. Indledning. Anvendelsesområde. Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen. Krav til opbygning af webbutikker. Fortrydelsesretten

Indhold. Indledning. Anvendelsesområde. Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen. Krav til opbygning af webbutikker. Fortrydelsesretten Indhold Indledning Anvendelsesområde Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen Krav til opbygning af webbutikker Fortrydelsesretten Fortrydelsesret ved køb af varer Fortrydelsesret ved køb af tjenesteydelser

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed NOTAT 16. januar 2007 Sag 101/1-759/ssa Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed Markedsføringsloven indeholder hjemmel for ministeren til at fastsætte

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev PROVISIONSFORBUD VED UAFHÆNGIG INVESTERINGS- RÅDGIVNING OG PORTEFØLJEPLEJE 9.12.2015 Fra 1. januar 2017 indføres med implementeringen af MiFID II et

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område.

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. 8. oktober 2014 Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. EU forslag om alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. EU forslag om alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager EU forslag om alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager 1. Forslagenes indhold EU- Kommissionen fremsatte den 1. december 2011 to forslag, der skal gøre det lettere for forbrugerne i EU at få løst deres

Læs mere

Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester

Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester Konkurrencestyrelsen Att.: Bente Jepsen Sølvsten og Samuel Eddie Mogensen Email: bjs@ks.dk og sem@ks.dk 18. december 2009 Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i

Læs mere

Evaluering af gældende regler og praksis på fit & proper-området er nødvendigt, før der laves ny regulering

Evaluering af gældende regler og praksis på fit & proper-området er nødvendigt, før der laves ny regulering Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt til governance@ftnet.dk Evaluering af gældende regler og praksis på fit & proper-området er nødvendigt, før der laves ny regulering Høringssvar Resumé

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk FIL-samlelovforslag - høringssvar fra (Bevilling af engagementer, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt 5. november 2010 Supplement til samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og lov om finansielle rådgivere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og lov om finansielle rådgivere Finanstilsynet Att.: Mette Tidemann Juul og Marte Volckmar Kaasa Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk mtj@ftnet.dk mvk@ftnet.dk Dato: 25. februar 2016 Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab August 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilskud til privat behandling for høretab 13. august 2012 RN A307/12

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt NOTAT 19. marts 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændringsforslag til lovforslaget om ændring af lov om en rejsegarantifond (obligatorisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014.

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014. NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00030 Ref. ahl Høringsnotat vedrørende ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning

Læs mere

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: Rådgiveransvar Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle

Læs mere