Årsberetning Fiolstræde 17 Postboks København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014. Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Fiolstræde 17 Postboks København K

2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kampagner i Giftfri barndom Har du tænkt over, at dine apps har frit spil? Mindre kampagner De vigtigste forbrugerpolitiske sager i Nye regler om internethandel Dialogmøde i Retsudvalget om mulighederne for at forbedre databeskyttelsen og tilsynet i Danmark Tjek kemien-app Konkurssikring af flypassagerer Rejsekortet Jernbanenævnet i Trafikstyrelsen Produktivitetskommissionen Modernisering af apotekersektoren Revision af markedsføringsloven Retningslinjer for brugeranmeldelser på nettet Revision af forbrugerklagesystemet Revision af forbrugerklagesystemet berører også de private godkendte ankenævn Bestyrelse for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Salg af Nets Retningslinjer for betalinger på nettet Nye EU-regler om betalingskort kan true Dankortet Nyt betalingskort til børn? Gebyrer for bankkonti Nyt ankenævn for finansiering Realkreditlån/prisportal Forsikringsguiden 2

3 Udvidet Stormflodsforsikring efter Bodil Elreguleringsudvalget Delautorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Misbrug af tilskudsmidler i Videnscenter for Svineproduktion Landbrugets afgiftsfonde Forebyggende sundhedsarbejde på fødevareområdet kalorier på menutavlen mv. Svinevelfærd Regeringens vækstpakke nye tiltag på fødevareområdet Listeria Fødevareforligsforhandlinger Lov om solarier Forbrugerrådet Tænk beholder sin repræsentation i Ankenævnet for Patientforsikring Projekter med ekstern finansiering i Hvor kommer din mad fra? Gældsrådgivning Gældsrådgivning for unge Samarbejdsprojekt om gældsrådgivning i Ringsted Kommune Samarbejdsprojekt med TrygFonden På Rette Spor EU-oplysning: Fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen Tjek kemien Seminar om en giftfri hverdag i Norden Forbrugerrådet Tænk Kemi MarketWatch Fremtidens elforbruger Høringssvar.. 42 Test i Analyser i

4 Rådgivning 44 Medlemsbladet og magasinet i Presse i Rådsmøder i Rådsmedlemmer i Bestyrelsen Udvikling i medlemstal 51 Årsregnskab Forbrugerrådet Tænks sekretariat 52 Årsberetningen kan læses online på tænk.dk/aarsberetning2014 4

5 Forord 2014 var et vigtigt år for Forbrugerrådet Tænk. Det var det år, hvor vi for alvor satte turbo på at arbejde efter en ny strategi, der har fokus på at skabe tæt kobling mellem organisationens politiske arbejde og de medlemsrettede og forbrugeroplysende aktiviteter. Vi har i løbet af 2014 søsat fire nye interessefællesskaber Mit hjem, Mine dagligvarer, Mit digitale liv og ved årsskiftet Mine penge. Interessefællesskaber samler indhold på områder, vi ved, vores medlemmer har stor interesse for. Medlemmerne kan nu finde præcis den information og gode råd og test inden for de områder, der har deres særlige interesse, eller som de gerne vil engagere sig i politisk. Indholdet er blevet let at finde på tænk.dk, og man kan tilmelde sig specifikke nyhedsbreve og følge interessefællesskaberne på de sociale medier. Interessefællesskaberne understøtter vores strategiske mål om, at vi vil være relevante og vedkommende i alle livets faser var også året, hvor vi for alvor begyndte at arbejde kampagneorienteret. Vi har besluttet at afvikle to større kampagner om året, der emnemæssigt tage afsæt i vores interessefællesskaber. Forårskampagnen havde overskriften "Giftfri barndom" og anvendte app en "Tjek kemien" til at slå et slag for et forbud mod hormonforstyrrende stoffer i forbrugerprodukter. Efterårskampagnen havde sloganet "Har du tænkt over, at dine apps har frit spil?" og satte kritisk fokus på den utilstrækkelige privatlivsbeskyttelse i mange apps. Den virale film på de sociale medier, "Hvis din bagerjomfru var en app", demonstrerede effektivt forskellen mellem, hvad vi accepterer af vilkår i den fysiske verden, og hvad vi må finde os i, når vi færdes digitalt. Kampagnerne er vigtige elementer i vores forbrugerpolitiske arbejde, der sigter mod vores strategiske mål om at gøre det let for den enkelte at træffe et godt valg var også på anden vis et stort år for os, fordi vi fik mulighed for at søsætte to nye indsatser på vigtige områder: Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen, som skal give passagererne i bus, tog og metro en samlet stemme over for politikerne og trafikselskaberne, og Forbrugerrådet Tænk Kemi, som med analyser, information og viden skal hjælpe forbrugerne til at undgå skadelig kemi. Begge områder realiserer en mangeårig 5

6 ønskedrøm fra os om at få flere muskler til vores forbrugerpolitiske arbejde på to centrale områder for en bæredygtig udvikling af vores samfund. I et tredje nyt projekt På rette spor har vi i partnerskab med TrygFonden arbejdet med at afdække, hvorfor stadig flere unge får for stor gæld, og hvad man kan gøre ved det. Det er vores forhåbning, at det kan blive kimen til en større forebyggende indsats mod overgældsætning. En sådan indsats vil være et vigtigt supplement til vores mangeårige gældsrådgivning af socialt udsatte. Alle disse projekter skal ses i lyset af vores strategiske mål om at vi vil arbejde for et forbrug i balance, både miljø-, sundhedsmæssigt og økonomisk. I 2014 etablerede vi også to nye tilbud om aftaleformidling til vores medlemmer, nemlig inden for bankskifte og gasforsyning. Disse supplerer vores aftaleformidling af el. I slutningen af året kunne Forsikring & Pension i samarbejde med os lancere en ny version af Forsikringsguiden, der gør det lettere at vælge forsikringsselskab. Også på disse måder kan vi bidrage til, at det bliver lettere at være forbruger vores andet strategiske mål. Vi har således på mange måder kastet os ud i nye farvande, men uden at slippe basen i vores traditionelle forbrugerpolitiske arbejde: Vi lå på en sjetteplads over indflydelsesrige danske interesseorganisationer, målt efter medietilstedeværelse og gennem repræsentation i råd, nævn og udvalg (ca. 330). Vi varetog forbrugernes interesser med både fagligheden og troværdigheden i behold og kan se tilbage på et år, hvor der blandt andet kom gennembrud i vores arbejde for bedre konkurssikring af flypassagerer, hvor finansiel forståelse kom ind på skoleskemaet, og hvor der skete et markant ryk i Folketingets holdning til persondatabeskyttelse. 99 grundige og uafhængige test af produkter, guides til bedre serviceydelser og artikler om alt det, der betyder noget i hverdagen, blev udgivet i medlemsbladet Forbrugerrådet Tænk og magasinet Forbrugerrådet Tænk Penge, på hjemmesiden og i de nye målrettede nyhedsbreve. Selv om vi må erkende, at vi endnu ikke har fået flyttet medlemstallet opad, er vi nu 6

7 økonomisk bedre konsolideret.. Det er derfor med stor optimisme og ildhu, at vi nu tager hul på et nyt år i forbrugernes tjeneste. Anja Philip Formand i Forbrugerrådet Tænk 7

8 Forbrugerrådet Tænks kampagner i 2014 For at understøtte de tre strategiske mål i Strategi og imødekomme de overordnede strategiske mål på synlighed og medlemstal har Forbrugerrådet Tænk fra og med 2014 arbejdet med at gennemføre større, fokuserede kampagner af op til ½ års varighed. Kampagnerne skal alle tilrettelægges, så de involverer personlige medlemmer, medlemsorganisationer og eksterne parter, giver synlighed og styrker Forbrugerrådet Tænks brand. De tager udgangspunkt i relevante problematikker i forbrugernes dagligdag og har et politisk mål, med det formål at skabe forandring enten i lovgivning/regulering, hos brancher/virksomheder eller hos forbrugerne. I 2014 har vi gennemført forårskampagnen Giftfri barndom og efterårskampagnen Har du tænkt over, om dine apps har frit spil?. Derudover har der været mindre kampagnelignende aktiviteter i tilknytning til Europaparlamentsvalget og om lokale fødevarer i forbindelse med madfestivaller og lign. Giftfri barndom Februar-marts udviklede Forbrugerrådet Tænk i samarbejde med, og finansieret af, Miljøstyrelsen en app, Tjek kemien. Med app en kan man spørge leverandørerne af produkter på butikshylderne, om der er særligt problematiske kemikalier i produkterne. Man scanner stregkoden med mobilen eller indtaster de 13 cifre på hjemmesiden, og så sendes der en mail til leverandøren. Når svaret kommer, får man besked på sin . Leverandøren har efter loven 45 dage til at svare. Svarene bliver samlet i en database, hvor app en søger, inden den sender mail til leverandøren. Er der tidligere afleveret svar til databasen, får man svaret med det samme. Ved udgangen af 2014 var der foretaget ca downloads af appen og gennemført tæt på scanninger. Som opfølgning på lancering af app en gennemførte Forbrugerrådet Tænk i april, maj og 8

9 juni en kampagne under overskriften Giftfri Barndom. På den korte bane var formålet med kampagnen at få problemkemi på dagsordenen i valgkampen til Europaparlamentet og sikre bevidsthed om emnet hos de kommende parlamentsmedlemmer. På den lange bane var formålet at berede vejen for et forbud mod hormonkemi i forbrugerprodukter og arbejde for en kemikalieregulering, der inddrager kombinationseffekter populært kaldet cocktaileffekten, dvs. det forhold at den samlede skadevirkning af flere stoffer er større end summen af hvert stofs særskilte virkning. I kampagnen indgik bl.a. Test af barnevogne, tøj, bamser, bæreseler, UV-tøj og solcreme. En bred medieindsats, herunder specielt et samarbejde med Politikens Lørdagsliv om lancering af Ugens kemistinker. Events, hvor man sammen kunne gå ud i butikkerne og scanne produkter. Spørgsmål til Europaparlaments-kandidaterne om deres holdning til problemet indgik i Forbrugerrådet Tænks valgbarometer samt med en særlig informationsbod på et valgmøde med bred deltagelse af partiernes parlamentskandidater. Via tænk.dk kunne man sende s til parlamentskandidaterne med spørgsmål om kemi. Finansieret af Nordisk Råd afholdt vi sammen med forbrugerorganisationerne i Norge og Sverige et debatmøde i Oslo om hormonforstyrrende stoffer og muligheden af at skabe en fællesnordisk front for bedre EU-regulering. Kampagnen fik en fin mediedækning med knap 50 omtaler i landsdækkende medier, herunder i TV-avisen, samt 19 Facebook-opdateringer på siden Kemikaos, hvoraf seks nåede ud til mere end personer. En kendskabsanalyse, gennemført i efteråret 2014 viste, at, 11 % af befolkningen havde hørt om kampagnen, hvilket er meget tilfredsstillende. Også ønsket om at få politikerne i tale gik rigtig godt; skadelig kemi var i høj grad et valgtema op til Europaparlamentsvalget. 9

10 Har du tænkt over, at dine apps har frit spil? Efterårets kampagne satte fokus på det forhold, at mange apps har indbyggede funktionaliteter, der indebærer, at vores apps har fri adgang til fx vores sms er, vores adressekartotek, vores billeder, vores kalender eller vores gps-placering. I nogle tilfælde kan det være en nødvendighed i forhold til hovedfunktionaliteten fx skal en lommelygteapp, der i realiteten er en aktivering af mobilens blitz, kunne gå ind i kamerafunktionen. I andre tilfælde står det mindre klart, om der i realiteten er tale om datahøst, som i princippet kan anvendes til lidt af hvert. Formålet med kampagnen var at arbejde for, at apps ikke registrerer flere af vores personlige data, end det funktionelt er nødvendigt, samt at det selv i disse tilfælde bliver muligt for forbrugeren i selve situationen (og ikke bare som en information om app en før download) at vælge funktionen til eller fra på et informeret grundlag. Desuden indgik kampagnen i vores langsigtede arbejde for at få vedtaget en ny dataforordning i EU, der giver privatlivsbeskyttelsen et løft. Kampagnen blev søsat i oktober 2014 med et tema i medlemsbladet Forbrugerrådet Tænk, der dokumenterede, hvordan 30 forskellige apps i varierende grad henter private oplysninger på mobilen og desuden demonstrerede, hvordan vi selv gennem en til formålet udviklet spil-app Digi Leaks kunne hente en bred vifte af personlige oplysninger på mobilen. Artiklerne resulterede i, at Folketingets Retsudvalg skrev til de pågældende appudbydere og udbad sig en forklaring på forholdene. Et andet kampagne-element var en YouTube video, der under titlen Hvis din bagerjomfru var en app med skjult kamera viste, hvordan bagerkunder reagerede på ekspedientens anmodning om at få at vide, hvem de sendte sms er til, ringede til og havde været sammen med i går osv. Videoen er blevet set af ca og er i en engelsk version blevet vist på hjemmesiderne hos det engelske The Guardian og franske Nouvelle Observateur, og er i den version blevet set af yderligere ca Et tredje kampagneelement var en underskriftsindsamling til justitsministeren med krav om skærpet persondatabeskyttelse. Det var samtidig muligt at bidrage økonomisk til finansiering af en helsidesannonce i Information med gengivelse af brevet og navnene på 10

11 alle, der havde bidraget med over 100 kr. Over skrev under og indsamlingen gav de nødvendige økonomiske midler. En kendskabsanalyse, som vi fik gennemført i februar 2015, viste, at 8 % af de adspurgte repræsentativt udvalgte danskere havde set eller hørt om videoen, 17 % havde set eller hørt om Forbrugerrådet Tænks bannerannoncer om, at Facebook læser dine sms er, og 28 % angav, at de som følge af den øgede fokus på, at apps indsamler personlige oplysninger, generelt tænkte mere over deres færden på nettet. Kampagnen har således nået sit mål om at gøre flere forbrugere bevidste om problematikken. Derudover fik kampagnen også et klart politisk aftryk. Folketinget nedsatte i foråret 2014 i kølvandet på Nets/Se oghør-skandalen en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle partier, der skulle se på, hvordan borgernes datasikkerhed kunne forbedres. Kommissoriet for arbejdsgruppen kunne stort set være skrevet af Forbrugerrådet Tænk. Da vores magasin i efteråret, som led i kampagnen, bragte en oversigt over apps, der krævede adgang til brugernes private oplysninger, blev artiklen fulgt op af arbejdsgruppen, der skrev ud til alle producenterne af de nævnte apps og udbad sig en forklaring på forholdet. Arbejdsgruppen afleverede sidst på året en betænkning til Folketinget med en række anbefalinger om opstramning af datasikkerheden, som hvis de bliver fulgt vil betyde en markant forbedring af forbrugernes databeskyttelse. Mindre kampagnelignende aktiviteter Op til Europaparlamentsvalget i maj 2014 lavede Forbrugerrådet Tænk et valgbarometer, hvor partiernes spidskandidater havde udtrykt deres grad af enighed med 15 udvalgte forbrugerpolitiske udsagn. Ved selv at udfylde det samme spørgeskema, kunne forbrugerne teste, hvilket parti de var mest enig med, og se hvad Forbrugerrådet Tænk mente om de samme spørgsmål udfyldte spørgeskemaet, der i en gennemgang på dr.dk af tilsvarende valgbarometre blev nævnt som en af de mest populære. Vi afholdt desuden et valgmøde med bred deltagelse af markante kandidater, hvor kandidaterne fik mulighed for at komme i dialog med vores politiske medarbejdere om udvalgte emner. Vi har desuden hen over året ført en oplysningskampagne finansieret af Promilleafgiftsfonden for Landbrug, i projektet Hvor kommer din mad fra?, hvor vi bl.a. 11

12 på Roskilde Dyrskue og Food Fair i Århus slog et slag for i højere grad at bruge lokalt producerede fødevarer. Endelig skal det nævnes, at Forbrugerrådet Tænk også i 2014 deltog på årets Folkemøde på Bornholm. Vi havde igen valgt ikke at have egen stand, men var til gengæld stærkt repræsenteret i mere end tyve paneldebatter mv. med deltagelse fra ikke mindst formanden, men også direktør, vicedirektør og politiske medarbejdere. De vigtigste forbrugerpolitiske sager i 2014 Nye regler om internethandel Den 13. juni 2014 trådte den nye forbrugeraftalelov i kraft. Lovændringerne er foretaget som led i implementeringen af EU's forbrugerrettighedsdirektiv i dansk ret. Direktivet er på langt de fleste punkter et såkaldt totalharmoniseringsdirektiv, hvilket betyder, at man på disse punkter ikke kan indføre regler i national lovgivning, som afviger fra direktivets regler, uanset om det ville være til skade eller gavn for forbrugerne. Det er svært at sige, om lovændringerne samlet set er til skade eller gavn for forbrugerne der er både positive og negative elementer. Det vigtigste nye er, at man bevarer sin 14 dages fortrydelsesret, selv om man tager varen i brug, udover hvad der er nødvendigt for at prøve varen og fastslå dens egenskaber. I så fald kan man ikke få det fulde beløb igen, men må acceptere et fradrag for den merværdiforringelse varen udsættes for i forhold til, hvis forbrugeren kun havde prøvet varen, som man typisk kan gøre i en fysisk butik. Denne nye regel skaber stor usikkerhed for både forbrugere og virksomheder om, hvor stor en værdiforringelse forbrugeren konkret skal hæfte for, og med andre ord hvor mange penge forbrugeren har krav på at få retur i tilfælde af fortrydelse. Forbrugerrådet Tænk vil nøje følge, hvilken praksis der udvikler sig på dette felt. Derudover er reglerne ved udnyttelse af fortrydelsesretten også ændret på andre områder. Det er således nu forbrugeren, der har ansvaret, hvis varen bliver beskadiget eller bortkommer under returforsendelse. Og muligheden for at fortryde et køb, ved at nægte at 12

13 modtage pakken, er fjernet. Dialogmøde i Retsudvalget om mulighederne for at forbedre databeskyttelsen og tilsynet i Danmark På baggrund af Nets-/Se og Hør-sagen nedsatte Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg en parlamentarisk arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra alle partier. Arbejdsgruppen skulle undersøge mulighederne for en bedre beskyttelse af personfølsomme oplysninger og et effektivt tilsyn med offentlige institutioner, såvel som private virksomheders behandling af disse. Gruppen har foreløbig dels udarbejdet en beretning om de aktuelle sikkerhedsproblemstillinger, dels indkaldt nogle organisationer til dialogmøde herunder Forbrugerrådet Tænk. Vi afgav følgende anbefalinger, som også er formuleret i vores høringssvar på beretningen: Støt EU s kommende databeskyttelsesforordning og sørg for sikre rammer indtil vedtagelse. Styrk tilsyn med, og rådgivning af, både den offentlige og private sektor. Implementer anonymisering af data. Stil krav til private aktørers brug af personoplysninger bl.a. via sociale medier. Giv forbrugerne styrke og kompetencer til at kunne navigere trygt i den digitale verden. Tjek kemien-app Den 2. april 2014 lancerede Forbrugerrådet Tænk i samarbejde med Miljøstyrelsen Tjek kemien - en hjemmeside (www.tjekkemien.dk) og en app til smartphones til brug for scanning af produkters indhold af problematisk kemi. Ved udgangen af 2014 var der gennemført tæt på scanninger. Der er stor opbakning fra Miljøstyrelsen og miljøministeren, men desværre også fra begyndelsen stor modstand fra bl.a. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Supermarked og Coop, som mener, at det er en stor arbejdsbelastning og frygter spam. 13

14 I maj 2014 blev der gennemført nogle scanningsevent Vi tjekker kemien i Ålborg, Århus, Herning, Odense, Roskilde og København, hvor Forbrugerrådet Tænks personlige medlemmer blev inviteret til samlet at gå i butikker og scanne produkter i 2-3 min. i hver butik. Eventen skulle bidrage dels til at skabe opmærksomhed om app en, dels til at få flere produkter i databasen. Konkurssikring af flypassagerer Den nuværende ordning for konkurssikring af flyrejser (Lov om Rejsegarantifonden) blev evalueret i 2013 af Erhvervs- og Vækstministeriet, og konklusionen var, at ordningen ikke fungerer hensigtsmæssigt. Der er bl.a. en stor forbrugergruppe, som ikke er sikret, fordi udenlandsk etablerede rejseudbydere, som fx Norwegian, ikke er omfattet. Samtidig er det meget få forbrugere, der reelt vælger at tilkøbe konkurssikringen (ved Cimber Sterlings konkurs var det ca. 6 %). Erhvervs- og Vækstministeriet nedsatte i efteråret 2013 et udvalg, som skulle komme med anbefalinger til en bedre løsning. Udvalgsarbejdet har været præget af de meget forskelligt rettede interesser. Det har således ikke været muligt for udvalget at komme frem til anbefaling af én fælles løsningsmodel. Ministeriet har fremsendt et rapportudkast, hvor regeringen peger på en model, der blot præciserer den eksisterende ordning. Modellen har ikke været drøftet i udvalget. Der blev fremlagt et udkast til ændring af loven om Rejsegarantifonden i efteråret Rejsegarantifondens bestyrelse blev i december enige om et fælles forslag til konkurssikring af flypassagerer som alternativ til regeringens fremsatte forslag til ændring af lov om en rejsegarantifond. Den nye model bygger på opkrævning af et beløb til Rejsegarantifonden på 2 kr. pr. passager for alle afgange til udlandet fra danske lufthavne. Ved flykonkurs hjemtages alle rejsende, der er strandet i udlandet og har returbillet til Danmark. I det omfang, der er penge nok i Rejsegarantifonden til det, vil der også udbetales erstatning til de forbrugere, der har købt en billet, men endnu ikke er kommet af sted, og som ikke kan få tabet dækket på anden vis. 14

15 Ved denne løsning minimeres statens risiko, sammenlignet med den fulde model, som Forbrugerrådet Tænk hidtil har arbejdet for, og hvor der ubetinget skete en dækning af alle forbrugertab ved konkurs. Hvis SAS fx går konkurs, inden der er penge nok i kassen, kunne staten derved blive påført et stort tab, hvilket vurderes at være hovedårsagen til, at regeringen hidtil ikke har villet acceptere en obligatorisk ordning. Forbrugerdækningen i den nye model er ganske vist i en kapitalopbygningsperiode mindre end i Forbrugerrådet Tænks hidtidige forslag, men betydeligt bedre end den nuværende løsning, og herunder det fremlagte udkast til lovforslag. Forslaget blev lige inden jul 2014 præsenteret for erhvervs- og vækstministeren, der tog meget positivt imod forslaget og efterfølgende har meddelt, at han vil søge forslaget realiseret. Rejsekortet På en lang række punkter fungerer rejsekortet ikke efter hensigten. Dette har bl.a. resulteret i en del sager i Ankenævn for Bus, Tog og Metro, ligesom Forbrugerrådet Tænk løbende modtager henvendelser fra passagerer og pressen om emnet. Sekretariatet har rejst kritik af kortet under fem overskrifter: Kortet er komplekst og besværligt, Der er uigennemsigtige priser og store prisforskelle (i forhold til andre billettyper), Kortet hæmmer mobilitet Der mangler stadig løsninger for særlige grupper (pendlere, erhvervspassagerer, ungdomskortbruger mv.) Kortet er forbundet med usikre passagerrettigheder og manglende information. Jernbanenævnet i Trafikstyrelsen I udkast til lov om jernbane, som blev sendt i høring i efteråret 2014, indgik bl.a. at Jernbanenævnet skal overgå fra at være selvstændigt til at være en integreret del af Trafikstyrelsen. 15

16 Forbrugerrådet Tænk har i et høringssvar fremført, at vi er meget betænkelige ved placeringen, idet Trafikstyrelsen er en af de myndigheder, som er underkastet nævnets tilsyns- og afgørelseskompetence. Forbrugerrådet Tænk mener, at placering i Trafikstyrelsen vil skabe unødig og skadelig tvivl om uafhængighed og habilitet for sekretariatets ledelse og medarbejdere. Forbrugerrådet Tænk har været i løbende dialog med nævnet om, hvordan vi bedst kunne bidrage til at finde en løsning. Produktivitetskommissionen Produktivitetskommissionen kom den 31. marts 2014 med sin slutrapport med et katalog af anbefalinger, der skulle kunne øge den danske produktivitet. Af særlig interesse på forbrugerområdet var forslagene vedr. detailhandelsstruktur og apotekervirksomhed. På detailhandelsområdet foreslog Produktivitetskommissionen, at der lempedes på planlovens bestemmelser om butikkers placering og størrelse, således at det bliver lettere at etablere hypermarkeder, der skønnes at have en højere produktivitet. Til dette sagde Forbrugerrådet Tænk, at vi hverken er for eller imod hypermarkeder, som både har fordele og ulemper. Men vi er klart imod at lempe på planlovens detailhandelsregulering, som har til formål at beskytte det levende handelsliv i de eksisterende bymidter samt mindske butiksdøden i landsbyerne. Regeringen havde på forhånd meldt ud, at den ikke støttede kommissionens anbefaling på dette punkt. Mht. apotekervirksomhed foreslog kommissionen at fjerne den eksisterende begrænsning i etableringsretten og kravet om at kun farmaceuter kan eje apoteker. Forbrugerrådet Tænk var enige i, at der er et konkurrenceproblem på apotekerområdet, og vi støttede, at man så på, hvordan man kan lempe på etableringsretten (evt. gennem en justering, snarere end en total ændring, af det eksisterende system) og på kravene til ejerskab. Men vi gik ind for en fortsat regulering af især priser, sortimentskrav og kompetencer. 16

17 Modernisering af apotekersektoren Efter flere års tilløb sendte regeringen i august 2014 et omfattende ændringsforslag til modernisering af apotekersektoren i høring. Hovedelementerne er: Der lægges ikke op til en liberalisering eller ændring i ejerskabsforholdet på apotekerne. Sundhedsstyrelsen udsteder fortsat bevillinger, og det er fortsat kun personer med farmaceutisk kandidateksamen, som kan opnå en apotekerbevilling. Regeringen vil øge tilgængeligheden ved at udstede flere bevillinger til e-apoteker og lade apotekere eje op til 8 apoteker og filialer, som apotekerne kan placeres frit inden for en radius af 75 km. Man vil udfase tilskuddet til filialerne i veldækkede områder over en 5-årig periode samt reducere tilskuddet, hvis en apoteker har flere bevillinger. Det fremgår af bemærkningerne, at tilskuddet tænkes opretholdt i områder med dårlig apoteksdækning. Samtidig vil regeringen bemyndige Sundhedsstyrelsen til at pålægge apotekerne drift i tyndtbefolkede områder. Forbrugerrådet Tænks grundholdning er beskrevet ovenfor under afsnittet vedr. Produktivitetskommissionen. Vores vurdering er, at regeringsforslaget selv om det ikke indfriede Forbrugerrådet Tænks ønsker - formentlig vil føre til forbedringer for sektoren og forbrugernes adgang til denne, men at man bør overvåge området nøje. Forbrugerrådet Tænk forslog derfor, at der gennemføres en evaluering inden 3 år, hvor man vurderer, om loven har opfyldt formålene fx øget tilgængelighed og kvaliteten af rådgivningen. Sekretariatet påpegede desuden, at udspillet ikke forholder sig til behovet for forbrugerapotekere på sygehusene. Revision af markedsføringsloven Regeringen har besluttet, at der skal foretages et gennemgribende eftersyn af markedsføringsloven. Begrundelsen er, at seneste revision skete tilbage i 2005, og der siden er sket en række ændringer som følge af EU-regler, som bl.a. har medført, at visse regler overlapper hinanden, og at markedsføringsloven på visse punkter fremstår 17

18 fragmenteret. Derfor nedsattes december 2014 et udvalg, der skal komme med udkast til en ny markedsføringslov inden udgangen af Af kommissoriet fremgår det, at Det overordnede formål med eftersynet er at sikre, at markedsføringsloven: 1) Understøtter gode og ensartede forbrugerforhold i lyset af den teknologiske udvikling inden for kommerciel kommunikation, 2) Er enkelt og overskuelig og ikke pålægger erhvervslivet unødvendige byrder, 3) Understøtter velfungerende markeder og effektiv konkurrence og 4) Er i overensstemmelse med EU-reglerne på markedsføringsområdet. Det er i skrivende stund svært at spå om, i hvilket omfang dette eftersyn i sidste ende vil medføre forbedringer eller forringelser af forbrugerbeskyttelsen. Desværre er det med det vedtagne kommissorium nærliggende at forestille sig en række forslag til forringelser, men Forbrugerrådet Tænk vil naturligvis arbejde aktivt gennem såvel markedsføringsudvalget, som gennem generel lobbyindsats m.v at arbejde for det modsatte. Retningslinjer for brugeranmeldelser på nettet Brugeranmeldelsessider på nettet, som eksempelvis Trustpilot, er gennem de seneste år blevet meget anvendt af forbrugerne som pejlemærke for, hvilke virksomheder man skal handle med. Overordnet ser Forbrugerrådet Tænk positivt på idéen med sådanne sider, hvor forbrugere forud for et eventuelt køb kan læse om øvrige forbrugeres personlige oplevelser med en virksomhed. Desværre har der på disse sites vist sig en række eksempler på manipulation, falske anmeldelser, skjult reklame og problematiske forretningsmodeller, hvorefter en erhvervsdrivende, som betaler til en brugeranmeldelsesside, tilsyneladende har opnået fordele i forhold til at få slettet dårlige anmeldelser osv. I disse tilfælde bliver der tale om vildledning af forbrugerne i strid med god markedsføringsskik. For at sikre troværdighed af brugeranmeldelser og modvirke disse forhold nedsatte Forbrugerombudsmanden medio 2013 en mindre arbejdsgruppe med henblik på at få udarbejdet retningslinjer for god skik m.v. på området. Forbrugerrådet Tænk har deltaget i arbejdet, der blev afsluttet i december 2014 med et resultat, som vi finder tilfredsstillende. 18

19 De nye retningslinjer forventes at træde i kraft den 1. april 2015 og vil kunne læses på Revision af forbrugerklagesystemet Der blev i november 2014 indgået politisk forlig om revision af forbrugerklagesystemet. Under det danske formandskab i EU blev der vedtaget et såkaldt ADR-direktiv for at forbedre forbrugerbeskyttelsen på klageområdet. ADR står for Alternative Dispute Resolution (alternativ tvistbilæggelse) og dækker andet end retsbehandling, dvs. klagenævn, mægling, virksomheders egen klagebehandling mv. Direktivet indeholder bl.a. krav om, at gebyret for at klage skal være nul eller symbolsk, og at en afgørelse skal ligge senest tre måneder efter, at sagen er fuldt oplyst. Det gik som en rød tråd gennem de politiske forhandlinger, at uanset resultatet ville vi kunne beholde vores nuværende system, som alle europæiske forbrugerorganisationer roser. Sammen med Dansk Erhverv anmodede Forbrugerrådet Tænk forgæves om, at der blev nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at implementere direktivet. Først meget sent i processen har vi trods mange opfordringer fået en oversigt over, hvilke områder der yderligere skal dækkes af klageadgang, og hvordan det skal ske. Det blev oplyst, at det ville koste ca. 25 mio. kr., og regeringen har besluttet, at hele systemet omkring Forbrugerklagenævnet skal laves om for at minimere denne ekstraudgift for staten. For at mindske antallet af egentlige nævnsklager indgår det i forliget, at første skridt i en klageproces altid vil være en tvungen mæglingsproces, en mediation. Det skal koste 100 kr, der ikke tilbagebetales. Regeringen vælger at forstå denne mediation som direktivopfyldelsen, og en senere behandling i klagenævn behøver derfor ikke at leve op til direktivet mht. gebyrer og sagsbehandlingstid. Hvis forbrugeren ønsker at gå videre til selve nævnet, vil klagegebyret blive 400 kr., der tilbagebetales helt eller delvis, hvis man får medhold. Det vil i så fald koste 500 kr. at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis sagen tabes (100 kr. til mediationen plus 400 kr. til nævnet), hvilket er ca. 3 gange det man risikerer at betale i dag. Sager, der vurderes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som principielle, vil blive fritaget for gebyr. Undergrænsen for, hvad man kan klage over bliver 19

20 1.000 kr. (i dag 800 kr.) og for tøj og sko 650 kr. (i dag 500 kr.), hvilket nogenlunde svarer til en prisregulering af de nuværende satser, som har været uændrede i ti år. Hvordan ADR-direktivet vil påvirke de private ankenævn kan endnu ikke overskues. Der kan opstå en diskussion om gebyrstørrelser, sagsbehandlingstider og muligheden for også at arbejde med mediation i disse sammenhænge. Sekretariatet gennemførte hen over 2014 en intensiv lobbyindsats for at mindske forringelserne af det nuværende klagesystem mest muligt. Lovforslaget blev fremsat i januar 2015 med ikrafttræden juni Revision af forbrugerklagesystemet berører også de private godkendte ankenævn Som udmøntning af den politiske aftale om implementering af de nye EU-regler om forbrugerklager ( ADR ) har Erhvervs- og Vækstministeriet i december sendt lovudkast i høring. For så vidt angår ændring af Forbrugerklagenævnet henvises til forrige afsnit. Direktivet skal imidlertid også omfatte alle de private godkendte ankenævn, hvilket især har betydning på to punkter: Klagegebyret der højst må være af symbolsk størrelse og fristen for sagsbehandlingen, hvor det hedder, at sagerne skal være færdigbehandlede senest 90 dage efter, at sagen er fuldt oplyst. De private ankenævn skal hvert tredje år have fornyet ministeriets godkendelse af deres vedtægter. I konsekvens af den nye situation har ministeriet udskudt godkendelsen fra nytår 2014/15 til efteråret Forbrugerrådet Tænk vil være meget opmærksom på, at spørgsmålene håndteres ens i alle de private godkendte ankenævn. Bestyrelse for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Regeringen vedtog i december 2014 en ændring af konkurrenceloven, der indebærer, at det nuværende Konkurrenceråd omdannes til en mindre og professionel bestyrelse for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens administration af konkurrenceloven. Bestyrelsen 20

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2015 - VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD

KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2015 - VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2015 - VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD SIDE 3 Bedre rammer for vækst og høj forbrugervelfærd 2015 byder på store forandringer for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 Notat Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 1. Bedre forbrugerbeskyttelse af børn og unge Vi er positive overfor forslaget om at afdække behovet for bedre beskyttelse

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt NOTAT 19. marts 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændringsforslag til lovforslaget om ændring af lov om en rejsegarantifond (obligatorisk

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område.

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. 8. oktober 2014 Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed.

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed. Folketingets Erhvervsudvalg Folketinget, Christiansborg 1240 København K Vesterbrogade 12, 5. sal 1620 København V Telefon 35 35 66 11 Telefax 35 35 88 59 E-mail: drf@travelassoc.dk Web: www.travelassoc.dk

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

ANSTÆNDIGE BANKER, TAK!

ANSTÆNDIGE BANKER, TAK! ANSTÆNDIGE BANKER, TAK! Marts 2011 Der bor et lille dyr i din bank. Det spiser dine penge, uden du opdager det. Vi kalder det pungdyret. Hjælp Forbrugerrådet med at fange pungdyret, så vi kan få anstændige

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2.

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Udkast til Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune 2. Formål 2.1 Tænketankens formål er at medvirke til bedre konkurrenceevne ved forretningsoptrimering

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan Under slagordene Trygge forbrugere Aktive valg har den danske regering i midten af august måned præsenteret en forbrugerpolitisk handlingsplan med

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner Torben Waage IT-SIKKERHEDEN SKAL OP PÅ LEDELSESNIVEAU Hvert år bliver der brugt milliarder af kroner på at beskytte digitale aktiver, så fortrolige informationer undgår at finde vej til offentligheden.

Læs mere

Vend medlemstilbagegangen. Christian Wennevold Medlems- og Servicechef

Vend medlemstilbagegangen. Christian Wennevold Medlems- og Servicechef Præsentationstitel/Emne 22-Oct-14 Vend medlemstilbagegangen Christian Wennevold Medlems- og Servicechef Christian Wennevold Medlems og Servicechef I Forbrugerrådet Tænk siden 2009 Ansvarlig for Salg, Markedsføring,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0019 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 80 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Analyser 2012. Forbrugerpanelet 2012

Analyser 2012. Forbrugerpanelet 2012 Analyser 2012 Forbrugerrådet producerer en række analyser hvert år til støtte for det forbrugerpolitiske arbejde samt til publicering i magasinerne Tænk og Tænk Penge. Tænk Analyserne gennemføres blandt

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Behov for en ny aftale om Dankortet

Behov for en ny aftale om Dankortet Behov for en ny aftale om Dankortet Baggrund for aftalen Dankortet er danskernes foretrukne betalingsmiddel og den billigste betalingsløsning for både forretninger og forbrugere. Finansrådet har siden

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene

Sammenfatning af høringssvarene Devoteam A/S Lyngbyvej 2 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 E-mail info.dk@devoteam.com www.devoteam.dk 9. december 2014 Sammenfatning af høringssvarene Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Folketingets Skatteudvalg L 80 - Lige store pensioner 23.04.2012 Hullet der skal lukkes Skatteministeren ønsker at lukke et skattehul. Hullet er opstået,

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1.

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Dato: 20. september 2013 Sag: FO-13/05672-28 Sagsbehandler: /AZN Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Afgrænsninger 2.

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

2014 Skriftlig beretning

2014 Skriftlig beretning 2014 Skriftlig beretning Større gennemsigtighed ABF s hovedbestyrelse har også i denne landsmødeperiode arbejdet aktivt for at øge gennemsigtigheden på andelsboligmarkedet. Den massive presseomtale af

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

F.A.Q. - Mobile Pay Online

F.A.Q. - Mobile Pay Online F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 25. mats 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 2. Præsentation af Mæglings- og klageinstitutionens

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 1 2 Fremtidens Penge og rammevilkår Dette notat er udarbejdet i regi af projektet Fremtidens Penge. Formålet med projektet var at fremme viden

Læs mere

Alkoholreklamenævnet. Regulering af markedsføring af alkohol før. Alkoholreklamenævnet. Eksempel: Carlsberg brusebad 1 Carlsberg brusebad 2

Alkoholreklamenævnet. Regulering af markedsføring af alkohol før. Alkoholreklamenævnet. Eksempel: Carlsberg brusebad 1 Carlsberg brusebad 2 Regulering af markedsføring af alkohol før Alkoholreklamenævnet Alkoholreklamenævnet Reguleret gennem vejledning hos Forbrugerombudsmanden Ikke muligt at opnå enighed om en ny vejledning Formand, advokat

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere