Brugervejledning. IS frankeringsmaskiner. Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. IS frankeringsmaskiner. Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420"

Transkript

1 Brugervejledning IS frankeringsmaskiner Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420 IS 440 IS 480

2 Indhold Introduktion... 3 Bruger afsnit... 4 Ændring af portosammensætning... 4 Overfør penge til maskinen... 4 Udskiftning af blækpatron... 4 Brug af vægten... 5 Manuel indtastning af porto beløb... 5 Konti... 5 Skift mellem konti... 5 Skift/aktivering af slogan, tekst og dato... 5 Rapporter... 6 Rapporttyper... 6 Månedligt opkald... 7 Generelt opkald... 7 Supervisor afsnit Postkasse Rapporter Standard brugerindstillinger Forudbestemte klichehåndtering Kontohåndtering Maskinindstillinger Vedligeholdelse: Indstillinger og opdateringer: Slogan/Logo Kommunikationsindstillinger... 13

3 Introduktion Manualen er opdelt i et bruger afsnit og et supervisor afsnit. Bruger afsnit: omhandler den daglige brug af maskinen. Supervisor afsnit: bruges kun hvis der skal laves permanente ændringer på maskinen, ændringer af funktioner, nye takster, Logo, Jobs, netværk, og lignende Som supervisor, skal der altid bruges en pinkode denne er 09430, og kan ikke ændres. Tasternes placering variere på de enkelte modeller. 3

4 Bruger afsnit Når maskinen tændes, starter den op med de aftalte indstilling, enten med Brevet eller med Q som standard, dette kan ændres i supervisor menuen. Ændring af portosammensætning: 1. Tryk på Frimærketasten 2. Vælg mellem: 1 Quick, 4 Breve, 7 Udland, 8 Guide 3. Hvis der vælges 1, 4, 7, skifter maskinen til den valgte kategori, (øverste del af displayet skifter først til sidst) 4. herefter skal der vælges en af de muligheder der nu fremkommer, disse variere afhængig af det første valg Eksempel: tryk tryk 1, tryk 1 og OK giver Quick Danmark Standard 5. Vælges 8 starter en guide hvor der punktvis kan vælges samme muligheder som ovenfor beskrevet, vælg med OK når alle 3 punkter er gennemført afsluttes med (OK) 6. 1 tryk på C sætter maskinen tilbage til udgangspunktet 7. På Mem. tasten, vælges en af de andre forud definerede jobs. Overfør penge til maskinen: 1. Tryk på Mønt tasten 2. Vælg pkt. 2 kredit + OK 3. Tryk det ønskede beløb i ører. 500 kr. skrives som tryk OK 4. Afvent at maskinen henter det ønskede beløb. 5. Maskinen skriver: Gennemført, Kontoudskrift, beløbet under er det beløb der stadigvæk er tilbage på serveren, som kan hentes ved en senere lejlighed. 6. Tryk OK, samt for at vende tilbage til startskærmen. TIP: Hvis man blot ønsker at se tilgodehavende på kontoen, tryk 0 under beløb + OK og afvent igen kontoudskrift, pkt. 5 herover. Bemærk: at på IS 2xx serien står det i kroner på alle andre modeller er beløbet i Ører. Udskiftning af blækpatron: IS serien: Tryk på vælg pkt. 12 og følg vejledning på skærmen IS 350 serien: løft låget lige under tastaturet og følg den visuelle vejledning. IS serien: Løft låget, lige bag tastaturet og følg den visuelle vejledning. TIP: Tryk gå til pkt. 12 for at se information om blækpatronen. 4

5 Brug af vægten: 1. Se altid at vægten står til 0 g. inden der vejes et nyt brev, hvis der ikke står 0 g. skal vægten nulstilles før brug, dette gøres ved at trykke og holde vægtsymbolet nede i 2 sekunder, for IS 480 holdes knappen nede i 2 sekunder. Herefter følges skærmens anvisninger. 2. Læg brevet på vægten, ud fra den valgte portosammensætning vises beløbet i displayet. Manuel indtastning af porto beløb 1. maskinen er klar 2. tryk beløbet efterfulgt af OK, 50 kr. skrives som Konti Det er muligt at oprette flere konti i maskinen til eksempelvis, salg, service eller lager, så det senere er muligt at lave et udskrift at forbruget på hver afdeling, se oprettelse af afdelinger/konti i afsnittet Kontoindstillinger under supervisor indstillinger. Der kan vælges om konti skal oprettes med eller uden pinkode. Skift mellem konti Når maskinen tændes skal der enten vælges konto, ud fra navn eller tastes pinkode, hvorefter maskinen åbner kontoen passende til pinkoden. Brug standby knappen 2 gange for at skifte mellem de konti der er i maskinen. Se mere om oprettelse af konti på side 9 Skift/aktivering af slogan, tekst og dato 1. Maskinen står klar. 2. Tryk menu 3. vælg pkt. 1 (lav stempel og kliche) 4. Vælg mellem slogan, tekst og dato tryk tallet der står ud for det ønskede. 5. Med piletasterne vælges det ønskede slogan/tekst eller dato. Tryk OK. 6. Tryk for at komme tilbage til klar. 7. I displayet kan nu ses et S for Slogan et T for tekst eller et D for Dato. TIP: Ændringer fortaget på et af punkterne herover, bliver nulstillet ved standby. 5

6 Rapporter Der er mulighed for at hente/udskrive enkelte rapporter fra maskinen enten til en usb nøgle eller direkte på en printer tilsluttet usb stikket, disse er placeret på venstre side (IS ) og på højre side (IS ) NB. Der ydes ingen support fra Neopost på denne type udstyr. Hent Rapport 1. Maskinen står klar, indsæt eventuelt USB nøgle 2. tryk menu 3. vælg 6 rapporter, vælg rapporttype og tryk OK 4. hvor det er vist, kan datoen ændres så den passer på den ønskede periode, skift mellem start og slutdato med piletasterne, tryk OK og følg vejledningen i displayet 5. vælg hvor rapporten, mulighederne kan variere, fra label, usb nøgle, usb printer eller skærm/ display Rapporttyper 1. Kreditoversigt: her kan ses totalforbruget, beløbet der er til rådighed på maskinen, det totale beløb der er hentet ned på maskinen, det totale antal breve der er frankeret med beløb på, det totale antal breve uden beløb på, breve i alt, samt meter status. Brugeren kan vælge mellem at se rapporten på skærmen, få den printet ud på label eller USB-printer. 2. Daglig brug: er for hele maskinen i en nærmere angivet periode, der kan vælges af brugeren. Brugeren kan vælge mellem at se rapporten på skærmen, få den printet ud på USB-printer, eller lagt ned på USB-nøgle. 3. Enkelt konto: (kun hvis der er oprettet konti i maskinen) er en bruger valgt konto i en nærmere angivet periode, der kan vælges af brugeren. Rapporten vises på skærmen 4. Multi konto: (kun hvis der er oprettet konti i maskinen) er alle konti i maskinen i en nærmere angivet periode, der kan vælges af brugeren. Rapporten kan overføres til USBprinter eller USB-nøgle. Yderligere for IS IS Batchdata: er alle breve med beløb samt det totale beløb i en angivet periode. 6. Månedlig brug: er alle breve også 0kr. breve, samt det totale forbrug i angivet måneder. 6

7 Månedligt opkald Maskinen er programmeret til selv at fortage opkald til serveren 1 gang om måneden, i perioden fra d. 26 frem til månedsskiftet, (I december er dette dog altid før jul) Hvis maskinen af den ene eller anden grund ikke har mulighed for automatisk at fortage dette opkald, vil det ikke være muligt at fortage frankering efter månedsskiftet. Hvis dette sker, skal maskinen genstartes, da den under opstarten igen vil forsøge at lave det manglende kald til serveren, hvis det stadigvæk ikke virker se: 9. Kommunikationsindstillinger på side 12. Generelt opkald (menu.9.3) Foruden det månedlige opkald, fortager maskinen også et andet opkald i løbet af måneden, dette kald bruges til at hente nye portotakster, logoer, og andre generelle opdateringer til maskinen, det er derfor anbefalet at maskinen altid er tilsluttet en fungerende internetforbindelse. Vær opmærksom på at maskinen fortager dette opkald i forbindelse med portoopdateringer (typisk ved årsskiftet) 7

8 Supervisor afsnit: Frankeringsmaskinen har en indbygget supervisor bruger, herfra skal alle permanente ændringer af maskinen fortages, denne bruger er beskyttet af en pinkode, koden er og kan ikke ændres. For adgang til Supervisor, tryk gå til pkt. 13, tryk OK og tryk pinkoden Under supervisor menuen findes følgende muligheder: 1. postkasse 2. Rapporter 3. standard brugerindstillinger 4. Forudbestemte klichehåndtering 5. kontohåndtering 6. Maskinindstillinger 7. Vedligeholdelse 8. indstillinger og opdateringer 9. Kommunikationsindstillinger 10. Online services 1. Postkasse: I postkassen findes historik om alle tidligere forbindelser til serveren, der er plads til 20 beskeder som løbende bliver overskrevet, her står blandt andet om sidste kald er fortaget korrekt og om der eventuelt er downloadet nye takster eller logo. 2. Rapporter: Under rapporter er det under pkt. 1-4 muligt at udskrive rapporter vedrørende forbrug og antal tryk, i punkt 5-7 findes fejllog af maskinen og i pkt. 8-9 udskrives rapporter vedrørende netværksindstillinger på maskinen. 3. Standard brugerindstillinger: Under dette punkt indstilles maskinen, sprog, slogan, standard porto, advarsel om lav kredit, smart start og forud datering, følg den indbyggede vejledning under hvert enkelt punkt. 4. Forudbestemte klichehåndtering: Her defineres hvilke genveje der skal være til rådighed på tasten ved normal drift. Herunder vil man typisk have de brevtyper der ikke er under tasten. Der vælges først hvilken tast (1-9) genvejen skal gemmes på, herefter et sigende navn, F.eks. Q Rek. Post(hus) herefter vælges tekst/logo, taksttype. - Fortsættes 8

9 Forudbestemte klichehåndtering - fortsat TIP: Hvis man taster på en oprettet portotype, får man mulighed for at redigere, eller slette portotypen. TIP: Er der konti uden pinkoder i maskinen, vil jobprogrammeringen give mulighed for at programmere konti ind i portotypen. Maskinen vil så automatisk skifte til den konto der er programmeret ind i portotypen, når det aktuelle portotype vælges. TIP: Er der konti med pinkoder i maskinen, vil jobprogrammeringen give mulighed for at programmere konti ind i portotypen. Portotypen vil kun kunne anvendes når man er logget ind i den konto der er programmeret ind i portotypen. 5. Kontohåndtering: Herunder oprettes op til (5) IS (10) IS350 (25) IS420 konti enten med eller uden pinkode, men aldrig samtidigt. Opret konti uden pinkode 1. Maskinen står klar. 2. For adgang til Supervisor, tryk gå til pkt. 13, tryk OK og tryk og OK 3. Tryk 5 kontohåndtering (hvis muligt tryk 2 for administrer konto, herfra gå til 7.) ellers tryk 1 for valg af konto funktion. 4. Vælg punkt 1 konto og tryk OK. 5. Tryk OK på valg af kontofunktion 6. Vælg pkt. 2, administrer konto. 7. Tryk 1 for kontoliste, vælg tilføj konto, tryk OK. (på IS 480 tryk tilf. Knt. Gruppe. ) 8. Tryk næste ledige nr. f.eks. 4 tryk OK. 9. Tryk 1 for tilføj konto, og følg anvisninger på skærmen 10. vælg nummer, tast navnet, vælg aktiv. 11. Tryk OK igen, og tryk 2 gange for at komme ud af supervisor menu. TIP: Første tryk på tasten giver tallet, herefter bogstaverne som store bogstaver, og herefter bogstaverne som små bogstaver. 9

10 Opret konti med pinkode (gælder ikke IS 440 og IS 480) 1. Maskinen står klar. 2. For adgang til Supervisor, tryk gå til pkt. 13, tryk OK og tryk og OK 3. Tryk 5 kontohåndtering (hvis muligt tryk 2 for administrer konto, herfra gå til 7.) ellers tryk 1 for valg af konto funktion. 4. Vælg punkt 2 konto med pinkode tryk OK. 5. Tryk OK på valg af kontofunktion 6. Vælg pkt. 2, administrer konto. 7. Tryk 1 for kontoliste, vælg tilføj konto, tryk OK. (på IS 480 tryk tilf. Knt. Gruppe. ) 8. Tryk næste ledige nr. f.eks. 4 tryk OK. 9. Tryk 1 for tilføj konto, og følg anvisninger på skærmen 10. vælg nummer, tast navnet, vælg aktiv. 11. Tryk OK igen, og tryk 2 gange for at komme ud af supervisor menu. Opret Konti med pinkode/ adgangskontrol på IS 440 og IS 480 På IS 480 er det ikke den enkelte konto der er beskyttet med en pinkode, men derimod en operatør. Operatørens pinkode er afgørende for hvilke konti denne har adgang til. 1. Maskinen står klar. 2. For adgang til Supervisor, tryk gå til pkt. 13, tryk OK og tryk og OK. 3. Det er en forudsætning at der allerede er konti i maskinen, se side 9. Hvis de er oprettet uden pinkode skal der under Konto håndtering (5) vælges 1 kontofunktion, herefter 2 konto med adgangskontrol. 4. Vælg 3 administrer operatør, tryk 1 operatørliste, tryk tilføj operatør og følg vejledningen på skærmen. 5. under punkt 4 kontoliste tilføjes de konti den enkelte operatør skal have adgang til, alternativt Hele gruppen (øverst) marker den ønskede konto og tryk aktiver, dette gentages om nødvendigt, tryk afslut, når der er flueben ud for den/de ønskede konti. 6. Tryk OK og tryk afslut. 7. Tryk OK igen, Tryk afslut 2 gange, og tryk 2 gange for at komme ud af supervisor menu. 8. når maskinen tænder igen, vil den med det samme bede om pinkode. TIP: Hvis der senere skal tilføjes flere konti, skal man følge: Opret konti uden pinkode på side 9 og starte i pkt. 7, forudsat at man allerede er logget ind som supervisor. 10

11 6. Maskinindstillinger: Under dette punkt findes ingen nyttige indstillinger for Danmark 7. Vedligeholdelse: I pkt. 4. justeres blækpatronen. Resten af punkterne under 7. er forbeholdt Neopost. TIP: Fra det normale bruger vindue findes blækinformation ved at trykke på og vælge pkt Indstillinger og opdateringer: Indeholder informationer om maskinens nuværende konfiguration, her oprettes også tekst som kan vises i frankerings printet. Oprettelse af tekst 1. Maskinen står klar. 2. For adgang til Supervisor, tryk gå til pkt. 13, tryk OK og tryk og OK 3. Tryk 8, tryk 2 og OK 4. (første tryk på tasten giver tallet, herefter bogstaverne som store bogstaver, og herefter bogstaverne som små bogstaver) Når navnet/teksten er færdig tryk OK. 5. Med piletasterne kan der skiftes mellem linje Tryk OK når teksten er færdig. Sluk og genstart maskinen. Aktiver Tekst: 1. maskinen står klar 2. For adgang til Supervisor, tryk gå til pkt. 13, tryk OK og tryk og OK 3. Tryk 3, 2 gange. 4. Tryk 1 for tekst, vælg teksten, alternativt ingen, hvis dette ønskes. 5. Tryk OK. 6. Tryk teksten er nu aktiveret. 7. Sluk og genstart maskinen, der er nu et T i ruden for teksten er aktiv. 11

12 Slogan/Logo kan aktiveres på brevet ved at gøre følgende: 1. maskinen står klar 2. For adgang til Supervisor, tryk gå til pkt. 13, tryk OK og tryk og OK 3. Tryk 3, 2 gange. 4. Tryk 2 for slogan, vælg det ønskede slogan navn, alternativt ingen, hvis dette ønskes. 5. Tryk OK. 6. Tryk returpil, slogan er nu aktiveret. 7. Sluk og genstart maskinen, der er nu et S i ruden for teksten er aktivt. Bestilling af slogan/logo skal sendes til logo@neopost.dk og formatet skal være 295*500 pixel, i et af disse filformater.jpg.bmp.pdf. TIP: Alt ønsket indhold skal være på billedet, idet vi ikke har mulighed for at redigere i fremsendt materiale. Når logoet er klar vil i modtage en med information om, hvordan logoet downloades med et generelt opkald. 12

13 9. Kommunikationsindstillinger: Avancerede netværksindstillinger, under dette punkt kan maskinens netværksindstillinger ændres, indstillinger for fast IP adresse, ændring af DNS, PROXY og DHCP indstillinger. MAC- adressen findes også herunder. Ændring af netværksindstillinger 1. maskinen står klar 2. For adgang til Supervisor, tryk gå til pkt. 13, tryk OK og tryk og OK 3. Tryk 9, tryk følg vejledningen på skærmen, fortag de nødvendige ændringer. Hvis du er i tvivl, så spørg din virksomheds netværksadministrator før du ændre noget TIP: udskriv altid netværksindstillingerne inden henvendelse til jeres interne IT ansvarlige for at få bekræftet at frankeringsmaskinen kan forbinde til internettet med de aktuelle indstillinger. Fra maskinens startskærm, tryk Menu, vælg pkt. 13 tryk OK og pinkode OK, vælg pkt. 2 rapporter og udskriv IP-konfigurationsrapport. Eksempel på Resultat: IP-Konfiguration DHCP-indstillinger MAC adresse 00-1b IP adresse IP mask IP-adresse for gateway DNS-IP-adresse DNS-IP-adresse (denne er ikke et krav) Desuden skal maskinen kunne kommunikere på port 443 og nå følgende IP adresser for at virke korrekt. DK-OlsServices.neopost.com => DK-MeterServices.neopost.com => Hver gang der ændres Netværksindstillinger, skal der slukkes for strømforsyningen før de nye indstillinger træder i kræft. Sidst revideret dec

Brugermanual. IS frankeringsmaskiner. Manualen dækker IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 420 PP

Brugermanual. IS frankeringsmaskiner. Manualen dækker IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 420 PP Brugermanual IS frankeringsmaskiner Manualen dækker IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 420 PP Indhold Introduktion... 3 Bruger afsnit:... 3 Ændre porto sammensætning:... 3 Hent Job frem og skift mellem

Læs mere

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Log på som

Læs mere

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110 FAQ IJ80/110 Display IJ80/110 1. Skift af farvepatron og tank (tank kun i IJ110) samt isætning af labels. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. HUSK! Fjern beskyttelsestapen

Læs mere

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde:

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: Manual til IJ-25 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovedet! 1.1. Maskinen skriver Klar. 1.2.

Læs mere

Vejledning. Indhold. 1. Kryptering. 2. Vigtig information

Vejledning. Indhold. 1. Kryptering. 2. Vigtig information Vejledning Afdeling UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole IT Oprettet 12.09.2019 Redigeret 25.10.2019 Udarbejdet af Lone Petersen Dokumentnavn (DK) Bitlocker og FileVault kryptering studerende UCL

Læs mere

Indhold HTC Desire X... 1

Indhold HTC Desire X... 1 HTC Desire X Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire X, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

Manual til IJ-70. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde.

Manual til IJ-70. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. Manual til IJ-70. 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Login som 1.2. Åbn maskinens

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

HTC ONE og HTC ONE mini

HTC ONE og HTC ONE mini HTC ONE og HTC ONE mini Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE og HTC ONE mini, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker.

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker. BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

SAMSUNG GALAXY SIII... 1

SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine. Quick Installeringsguide

Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine. Quick Installeringsguide Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine Dit nye system er designet så du selv kan installere det. Du kan begynde at frankere post om et øjeblik. Det er meget vigtigt, at du nøje

Læs mere

Indhold HTC ONE mini 2... 1

Indhold HTC ONE mini 2... 1 HTC ONE mini 2 Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE mini 2, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold

Læs mere

Indhold HTC Desire S... 1

Indhold HTC Desire S... 1 HTC Desire S Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire S, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

HTC ONE mini 2. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det.

HTC ONE mini 2. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det. HTC ONE mini 2 Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE mini 2, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold

Læs mere

Læs dette inden du starter!

Læs dette inden du starter! Læs dette inden du starter! DM50 Serie Hurtig installations vejledning Din nye maskine er designet således at du selv kan installere den, samt begynde at frankere post på kort tid. For at opnå en vellykket

Læs mere

HTC ONE og HTC ONE mini

HTC ONE og HTC ONE mini HTC ONE og HTC ONE mini Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE og HTC ONE mini, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1 LG Nexus 5X Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. Indhold LG Nexus 5X... 1 Opsætning af telefonen...2 Forbind til trådløst netværk/wi-fi...4

Læs mere

MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V Telefon: CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY

MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V Telefon: CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V. 2.0 CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY MAINTANENCE INDHOLD Indhold 2 Indledning 3 Managed PC Installation Start op fra USB stik 4 Valg af styresystem

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Online status. Brugervejledning

Online status. Brugervejledning Online status Brugervejledning Side 1 Om Onlinestatus Online Status har til formål at lette den årlige lageroptælling hos små og store virksomhedder. Der indtastes antal og pris på smartphone, tablet eller

Læs mere

Indhold LG NEXUS 4... 1

Indhold LG NEXUS 4... 1 LG NEXUS 4 Her er en guide til softwareopdatering af LG NEXUS 4, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold LG NEXUS

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

RX900B. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X

RX900B. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X Brugervejledning for RX900B KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 25/05/ VERSION 1.3

TRAKA21 MANUAL 25/05/ VERSION 1.3 TRAKA21 MANUAL 25/05/2016 - VERSION 1.3 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering

Læs mere

Vejledning. Indhold. 1. BitLocker. 2. Vigtig information

Vejledning. Indhold. 1. BitLocker. 2. Vigtig information Vejledning Afdeling UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole IT Oprettet 07.06.2018 Redigeret 12.09.2019 Udarbejdet af Lone Petersen Dokumentnavn (DK) Bitlocker kryptering af C-drev og USB-drev UCL Indhold

Læs mere

Eduroam mac os x 10.6

Eduroam mac os x 10.6 1 Eduroam mac os x 10.6 Eduroam er det foretrukne netværk for studerende og ansatte på Aarhus Universitet. Du kan med eduroam få nem og automatisk internetadgang på Aarhus Universitet og på andre universiteter

Læs mere

Aflæsning via dit netværk

Aflæsning via dit netværk FRANKERING TIL EN DIGITAL VERDEN Aflæsning via dit netværk MERE END EN FRANKERINGSMASKINE 30 45 65 PostBase er mere end en frankeringsmaskine. Postbase er modulopbygget og kan derfor tilpasses alle dine

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport.

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. For at installere SyreN ph Rapport, indsæt BioCover USB stik i computer. Nedenstående program forefindes på USB: Ved at klikke på SyreN ph Rapport mappen åbnes mappen

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 18. maj 2018 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250b

Installationsvejledning Mobile iwl250b Installationsvejledning Mobile iwl250b Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-24). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0123 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

E-SHOPPEN. Brugervejledning

E-SHOPPEN. Brugervejledning E-SHOPPEN Brugervejledning KOM GODT I GANG MED WÜRTHS ONLINE LØSNING Denne manual er lavet for at hjælpe dig godt på vej til at bruge Würths e-shop. Den guider dig igennem med billeder og kan også anvendes

Læs mere

Unitel til pc Brugervejledning

Unitel til pc Brugervejledning Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5 Brugervejledning Tega 4000S Teknisk data Netkabel 4m Svejsekabel 4m (4mm stik) Indgang 230V (186 290V) Udgang 8 48V max 110A effekt 2800W Frekvens 50 60Hz Temperaturområde 10 +50⁰ Beskyttelses klasse IP54

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Sådan opsætter du den lejede eksterne trådløse router fra AURA Fiber Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Tillykke med købet af Deres nye Petscribe graveringsmaskine. Den følgende manual skal fungere som en guide til korrekte udpaknings-, opstillings-,

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 1. april 2019 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. TDC MobilTekst på Android

BRUGERVEJLEDNING. TDC MobilTekst på Android BRUGERVEJLEDNING TDC MobilTekst på Android Indhold Indhold... 2 1 Hvad er TDC MobilTekst... 3 1.1 Ny Installation... 3 1.2 Før du starter... 3 1.3 Programopdatering... 3 2 Skærmbillede TDC MobilTekst...

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv. Waoo leveres af dit lokale energiselskab BRUGER GUIDE Waoo Web TV på computer via waoo.tv Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Betjeningsguide... 8 TV-guide... 10 Bio...

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse Vejledning Afdeling UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole IT Oprettet 05.10.2018 Redigeret Udarbejdet af Lone Petersen Dokumentnavn Adgang til andre postkasser med Outlook 2013 Dokumentnummer 1394720

Læs mere

Langeskov IT Online Backup Guide

Langeskov IT Online Backup Guide Langeskov IT Online Backup Guide / version 24-08-2017 Kontakt oplysninger ved spørgsmål eller hjælp Langeskov IT / Jesper Hansen E-mail: info@langeskov-it.dk WWW: www.langeskov-it.dk/produkter/online-backup

Læs mere

Installation og aktivering af Windows 7

Installation og aktivering af Windows 7 Installation og aktivering af Windows 7 0. Inden du går i gang med at installere Windows 7 Du bør inden installationen tjekke om din pc har de nødvendige forudsætninger for at kunne køre Windows 7 ved

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Betjeningsguide... 8 TV-guide... 10 Bio... 12 Indstillinger...

Læs mere

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router FULLRATE BREDBÅND via kabel-tv-stik Kvikguide WT24 Coax Router 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kassen indeholder...5 Sådan tilslutter du routeren...6 Sådan får du adgang til internettet...8 Vigtig info om koder

Læs mere

RX900A. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X

RX900A. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X Brugervejledning for RX900A KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20 7600 Struer Mail: knop@knop.dk Web: www.knop.dk Tlf.: 9784 0444 Fax.: 9784 0666 Indhold

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Patientlister. Tilføj / rediger eksisterende lister. VEJLEDNING Patientlister

Patientlister. Tilføj / rediger eksisterende lister. VEJLEDNING Patientlister Patientlister Tilføj / rediger eksisterende lister Patientlister benyttes til at holde styr på, hvilke patienter der f.eks. har fået lavet et implantat, skal have narkose eller på anden vis, skal figurere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere