Del 3. TRE BRØDRE og en professionel ledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 3. TRE BRØDRE og en professionel ledelse"

Transkript

1 Del 3 TRE BRØDRE og en professionel ledelse 217

2 218

3 22. Generationsskifte Tredje generation Da de tre Kornerup-brødre, Hans, Niels og Jens i 1960 erne og 1970 erne blev ansat i firmaet, stod det klart, at EK også i tredje generation ville fortsætte som et familieejet og familiekontrolleret firma. Ofte møder man betegnelsen sprederne om tredje generation i familiedynastier på grund af de mange eksempler på, at netop dén har sat familieformuen eller virksomheden over styr. Årsagen kan være ukyndighed og inkompetence eller strid om kontrol over formuen og ledelse af virksomheden. Det skete ikke i Kornerup ernes tilfælde tværtimod. I stedet fortsatte EK med at være en både levedygtig og fremgangsrig virk somhed i en periode, der ikke mindst i 1990 erne var præget af krise og en betydelig turbulens inden for den danske byggebranche, hvor mange hæderkronede virksomheder måtte dreje nøglen om eller blev overtaget af udenlandske koncerner, der begyndte at trænge ind på det danske marked. Medvirkende til, at EK ikke fik samme skæbne, var utvivlsomt, at Kornerup-familiens ejerskab blev kombineret med ansættelse af en administrerende direktør, der ikke tilhørte familien, samt en spredning af ejerskabet til en række nøglemedarbejdere. Tredje generation i familiefirmaet EK bestod af Povl Kornerups fire sønner, der alle var født under og lige efter besættelsen, Søren den 10. april 1940, Niels den 24. marts 1942, Hans den 7. december 1943 og Jens den 9. oktober Ifølge håndværkertraditionen stod den ældste søn, Søren Kornerup, forrest til at overtage efter faderen. Det stod dog hurtigt klart, at det ikke ville blive tilfældet, da han valgte at emigrere til Canada, hvor han etablerede en kæde af møbelforretninger i British Columbia. Derimod endte de tre øvrige brødre med at gå ind i firmaet. Det var imidlertid fra begyndelsen ikke klart, hvor mange eller hvem der skulle være med til at løfte arven efter Einar og Povl Kornerup: Far så selvfølgelig gerne, at vi videreførte firmaet, fortæller Niels Kornerup og fortsætter: Men han lagde intet pres på os. Vi fik lov at vælge vores egen vej. Jens Kornerup fortæller den samme historie, og det var da også ad vidt forskellige veje, de tre brødre kom ind i EK. 219

4 Niels, Hans og Jens Kornerup malet af Alexander Thieme i Niels Kornerup Hans Kornerup Jens Kornerup Niels Kornerup I første omgang lå det ikke i kortene, at Niels Kornerup skul le være med til at videreføre familiefirmaet. Han blev sproglig student og overvejede at læse litteratur og historie. Efter en dannel sesrejse, der bragte ham til Californien, hvor han gik på college, foreslog faderen ham en uddannelse som murer ligesom farfaderen og sådan blev det. Niels Kornerup kom i murerlære i 1962 i et andet familieejet firma, A. Jespersen & Søn, der var blandt Danmarks største entreprenørfirmaer i begyndelsen af 1960 erne. Niels fik en af indehaverne, murermester Kai Kern Jespersen, som læremester og blev udlært som murer i Efter yderligere tre år blev han i 1968 bygningsingeniør fra Københavns Teknikum. Herefter fulgte Niels håndværkertraditionen og drog på valsen om end i moderne udgave. Han tog først til Grønland, hvor han arbejdede som forundersøger for Grønlands Tekniske Organisation udlånt af det rådgivende ingeniørfirma, Bigum & Steenfos A/S. Derefter tog han til USA og siden til Canada, hvor han i 1970 fik arbejde i Vancouver i entreprenørfirmaet Frank Stanzl Construction Ltd. Det tegnede til en permanent bosættelse langt fra fædrelandet, men to år senere var der bud efter ham fra Danmark: Jeg havde den aftale med far, at hvis han kaldte, så vendte jeg hjem, fortæller Niels Kornerup. Faderen var blevet syg, og selvom Niels havde mulighed for at købe sig ind i Frank Stanzls firma og med sine egne ord udsigt til en god karriere i Canada, valgte han at tage hjem for at blive ansat i EK i Hans perspektiv var ikke nødvendigvis, at han skulle blive i fa derens 220

5 firma, endsige overtage det. Han overvejede gentagne gan ge at vende tilbage til Canada, men endte med at blive i Danmark og blive medejer og direktør efter faderens død. Hans Kornerup I modsætning til Niels og Jens var Hans Kornerup målrettet, når det gjaldt om at gå ind i faderens firma. Efter en matematisk student ereksamen fortsatte han på Danmarks Tekniske Højskole, hvor fra han blev civilingeniør. Herefter arbejdede han i det rådgivende ingeniørfirma, Bigum & Steenfos A/S, før han sidst i 1960 erne indtrådte i EK. Hans Kornerup blev oplært fra bunden, idet han gik vejen fra Tilbudsafdelingen til at blive byggepladsingeniør på bl.a. Brydes Allé og Storno. I 1974/75 blev han chef for Stål- og Metalafdeling en, hvor han arbejdede sammen med Arly Sennenvald. Hans Kor ne rup engagerede sig desuden i organisatorisk arbejde og var bl.a. med til at etablere brancheforeningen, Metalsektionen, under En tre prenørforeningen i Efter faderens død i 1985 blev Hans Kornerup direktør i ejendomsselskaberne i Initus-kon cern en. Jens Kornerup Også Jens Kornerup var rundt om Canada endda i flere omgange. I 1964 kom han i lære som bygningssnedker i det familieejede firma, Chr. Nielsen & Søn, hvor han bl.a. arbejdede fire måneder i Sverige. Læretiden blev i 1968 afsluttet med svendeprøven, der blev bestået med bronzemedalje, hvorefter han søgte ind på Københavns Teknikum. Arbejdet i Sverige havde imidlertid skabt en trang til at se noget andet, som han selv udtrykker det og lejligheden bød sig, da der var et års ventetid på at komme ind på Tek nikum. Han drog derfor på valsen til Canada, hvor han fik arbejde hos Frank Stanzl Construction Ltd. som tømrer. Efter et år i Canada var Jens Kornerup tilbage i Danmark i 1969, hvor han påbegyndte studierne på Københavns Teknikum. Efter at have afsluttet uddannelsen som bygningsingeniør i 1973 arbejdede Jens som rådgivende ingeniør hos Lemming & Eriksson A/S. I 1975 tog han familien med til Canada, hvor han igen fik arbejde hos Frank Stanzl Construction i Vancouver denne gang 221

6 Rejsegilde på Korneruphus den 2. maj Aftenbillede af Korneruphus i slutningen af november

7 Et sugende kig op gennem en trappeskakt på Paul Bergsøes Vej 18. som in geniør. Jens Kornerup var rejst til Canada sammen med en anden dansk familie, og det trak op til et permanent ophold. Men efter to år besluttede Jens og familie sig for at vende hjem. Jens Kornerup vendte hjem til et land og et EK i økonomisk krise. Der var derfor ikke umiddelbart plads til Jens i EK, og han måtte søge arbejde andetsteds, inden han kunne begynde i EK s tilbudsafdeling. Siden kom han ud i marken, først på byggeriet af vandværket i Endrup siden på et boligbyggeri på Harsdorffsvej. Ligesom sine to brødre blev Jens Kornerup efter hånden medejer og efter faderens død direktør i ejendomskon cernen. Sidst i erne overtog han ad ministrationen af ejen doms selskaberne. Ejerskab og ledelse Én ting var imidlertid at indsluse de tre brødre i virksomheden en anden at afklare og tilrettelægge deres fremtidige rolle og ledel sesmæssige funktioner efter faderens død, samtidig med at også Bangs fremtidige position blev sikret. Det blev ordnet i forbindelse med en omlægning af ejerskabs- og selskabsstrukturen. I 1983 havde entreprenørfirmaet genvundet sin egenkapital efter 1970 ernes krise, så samarbejdsaftalen med Einar Kornerup Invest A/S, der havde sikret entreprenørfirmaets overlevelse, var 223

8 Bent A. Bang malet af Ulla Bille i ikke længere nødvendig. Da egenkapitalen i Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S i september 1983 androg ca. 5 mio. kr., moti verede det Povl Kornerup til at fortsætte med at forberede generationsskiftet og arbejde videre med at køre en professionel ledelse i stilling. Det skete i et nært samarbejde med Bang, der udkastede en plan for, hvordan sønnerne kunne få tilført kapital med henblik på en dag at overtage entreprenørfirmaet. Det var bl.a. skatte lovgivningen ved generationsskifte og de store arveafgifter, der gjor de en sådan forberedelse nødvendig. Planen blev gennemført i begyndelsen af 1980 erne og var skru et sådan sammen, at den samtidig virkede som et incitament for de ledende medarbejdere til at forblive i firmaet. Det skete bl.a. ved, at de renoveringsmodne ejendomme, som firmaet købte, blev placeret i anpartsselskaber, som ikke kun Kornerup-brødrene, men også Bang og de ledende medarbejdere blev medejere af det gjaldt for Nørregade 41 og Høffdingsvej 29. Ejendommene blev sat i stand og solgt med en god fortjeneste. På tilsvarende måde opførtes en nybygning i Pilestræde 53-61, som senere blev solgt til ejendomskoncernen. Arrangementerne skab te den nødvendige kapital til et generationsskifte og mere til og efter Povl Kornerups død i 1985 overtog de tre brødre Niels, Hans og Jens Kornerup grund og bygninger på Paul Bergsøes Vej på en samejekontrakt. Som et led i generationsskiftet oprettedes samme år et holdingselskab, EKH A/S, for Einar Kornerup Invest. Det skete ved, at aktiekapitalen i Einar Kornerup Invest blev solgt af Povl Kornerups bo til EKH A/S. Processen med ejerskiftet fuldbyrdedes, da de to selskaber pr. 1. oktober 1988 fusionerede med EKH A/S som det fortsættende selskab hvorved det selskab, som Povl Kor nerup havde oprettet 25 år tidligere, var opløst. Den plan, som Povl Kornerup og Bang var blevet enige om, når det gjaldt ledelsen af firmaet, indebar, at Bang i begyndelsen af 1980 erne også blev administrerende direktør i Einar Kornerup Invest A/S, og at han efter Povl Kornerups død i 1985 blev administrerende direktør i Initus A/S samt indtrådte i Povl Kornerups sted som koncernleder. Samtidig konstituerede bestyrelserne sig med advokat Svend Paludan-Müller som formand for Entre prenørfirmaet, Niels Kornerup som formand for Einar Kornerup Invest A/S og Hans Kornerup som formand for Initus A/S. 224

9 Når ordningen kunne lade sig gøre, var det ikke mindst fordi, at ingen af Kornerup-brødrene havde lyst til at være administrerende direktør, som Niels Kornerup udtrykker det med tilføjelsen, at det jo kørte som i smør med Bang. Jens Kornerup er enig og peger på, at Bang jo allerede havde demonstreret, at han havde talentet, og at det frem for alt handlede om, hvad der var bedst for firmaet. På sin side gjorde Bang sig sine overvejelser om det usædvanlige at stå i spidsen for et firma, hvor de tre ejere indgik i ledelsen, men peger som Kornerup-brødrene på, at de alle kendte hinanden og ikke kun arbejdede godt sammen, men også omgikkes privat. Samhørigheden til trods var det en usædvanlig konstruktion, der var blevet indført ved generationsskiftet. I det klassiske familieejede firma er medlemmer af stifterfamilien både ejere og øverste ledelse. Heroverfor står det klassiske aktieselskab, hvor ejerne er private aktionærer eller institutionelle investorer, der ikke indgår i den øverste, daglige ledelse ejerskab og ledelse er adskilt. Med Bang som administrerende direktør, Kornerup-familien som ejere og brødrene som direktører på lavere niveau hav de EK udviklet en mellemform mellem det familieejede firma og aktieselskabet. I 1986 udvidede EK for tredje gang Glostrup Bilcenter på Vallensbækvej i Brøndby. Sideløbende med udvidelsen af Korneruphus udførte EK også en totalentreprise ved opførelse af kontor-, udstillings-, og lagerbygning for Thorengaard A/S på Paul Bergsøes Vej

10 EK havde totalentreprisen på opførelsen af et nyt Scandic-Hotel på Roskildevej tæt ved EK s eget hovedsæde. Hotellet indviedes i I forlængelse af generationsskiftet og nyordningen gennemførtes desuden en ændring i selskabsstrukturen med fokus på at danne en ejendomskoncern. En lang række ejendomme, organiseret som selskaber helt eller delvist ejet af Kornerup-familien, lå samlet i de to selskaber Einar Kornerup Invest A/S og Initus A/S. Det havde sine historiske årsager, men fremstod som mere eller mindre tilfældigt og blev nu reorganiseret og placeret i Ejendomsaktieselskabet EKI, der rummede en række af de tidligere selvstændige ejendomsselskaber med navn efter adressen. Initus A/S fortsatte uændret som holdingselskab for ejendomsselskaberne. Ny generation af ingeniører og kommende ledere Mogens Elsman, Baseret på kombinationen af en professionel ledelse og familieeje var EK styret uden om de faldgruber, som et klassisk familieejet firma kunne havne i typisk et arvefølgeopgør. Samtidig var det en ordning, som hurtigt viste sig at være både gunstig og robust, og den blev derfor udbygget få år senere, da en række ledende medarbejdere kom med i ejerkredsen herunder en gruppe ingeniører, der tidligt var udset til at være fremtidens ledere. Samtidig med, at Povl Kornerups tre sønner gradvist kom ind i firmaet med henblik på videreførelse af firmaet som en familieejet 226

11 virksomhed, var Bang begyndt at køre en ny generation af ingeniører i stilling som kommende ledere. Hensigten var at sikre den ledelsesmæssige kontinuitet efter tredje generation af Kornerupfamilien. Som fremtidens ledere skulle de ligesom alle nyansatte ingeniører igennem Tilbudsafdelingen i de første 3-6 måneder af deres ansættelse i entreprenørfirmaet for på den måde at få en introduktion til firmaet og et fundament for at komme videre ud på byggepladserne. En af disse unge ingeniører var Mogens Elsman. Han var aka demiingeniør fra maskinlinjen og var blevet ansat hos Kornerup i Efter en omskoling startede han med at udregne tilbud i Tilbudsafdelingen. Fra begyndelsen af 1970 erne kom han med på byggeriet af Holmegårdsskolen og siden Egedalsskolen i Kok ke dal. En anden kommende leder var Gerner Lassesen, der havde arbejdet som arbejdsmand hos Kornerup, mens han læste til teknikumingeniør og fortsatte i praktik i Efter at være blevet ingeniør og ansat hos Kornerup blev hans første opgave en mangelgennemgang på byggeriet i Jersie Strand. Senere var Gerner Lassesen med på byggeriet Majsmarken i Solrød. Efter en pause midt i 1970 erne blev han igen ansat hos EK og var bl.a. med på byggerierne af vandværket i Helsingør og vandtårnet ved Klostermosen samt flere renoveringsopgaver. En tredje var Hans Christensen, der startede i praktik hos Kornerup i 1971, allerede mens han læste. Han arbejdede bl.a. med at kalkulere betonelementmontage og fortsatte i Tilbudsafdelingen gennem det meste af studietiden. Efter at have afsluttet studiet i 1976 blev han ansat hos Kornerup og fik sine første opgaver som byggepladsingeniør. De tre kommende direktører havde således et solidt kendskab til firmaet i alle dets facetter, og efter generationsskiftet ved Povl Kornerups død blev de knyttet yderligere til firmaet, da de på en generalforsamling den 14. december 1987 blev medejere. Ideen var Niels Kornerups. Han forestillede sig en ordning, hvor de ledende medarbejdere kunne købe sig ind i entreprenørfirmaet, og mener i dag, at virksomhedens udvikling har bekræftet den positive betydning af arrangementet: Jeg tror, det har været en god idé på det rette tidspunkt. Det nye lag af ingeniører var kommet ind og blev på den måde motiveret til at blive. De sidder i dag som ledere. Gerner Lassesen, Hans Christensen,

12 I 1987 udført EK beton-, murer-, tømrer- og snedkerarbejder samt smedekonstruktioner ved indretningen af et nyt forlystelsescenter i Scala på Axeltorv over for Tivoli. Bang stod for den praktiske side af sagen, der blev ordnet, således at Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S blev til selskabet 3 K Invest A/S, og aktiviteterne blev overført til et nyt Einar Kornerup A/S, hvorefter 3 K Invest A/S blev likvideret i en solvent likvidation, hvor alle fik deres penge. Det nye Einar Kornerup A/S blev etableret med A- og B-aktier, hvor A-aktierne udgjorde 51 pct., der blev ligeligt fordelt mellem de tre brødre. Samtidig fik A-aktierne 10 gange flere stemmer end B-aktierne, så aktie majori teten og magten helt entydigt lå hos familien. Bang fik 17 pct. B-aktier, mens de øvrige ledende funktionærer fik resten til deling. I en aktionæroverenskomst blev det bestemt, at medarbejderne skulle sælge deres portefølje til firmaet, hvis de forlod det. Inddragelsen af de ledende medarbejdere som medejere var en afgørende nyskabelse, der videreførte og udbyggede en ejerskabsog ledelsesstruktur, der sikrede firmaet mod de farer, der lå i de 228

13 I 1986 fi k EK betonentreprisen på en stor udvidelse af Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek på Nørre Allé. Biblioteket hørte under Københavns Universitet og er i dag fusioneret med Det Kgl. Bibliotek. klassiske former for ejerskab og ledelse. Det skabte en stabilitet omkring ejerskabet og ledelsen på flere niveauer, samtidig med at kontinuiteten i den øverste ledelse var sikret. Det var en struktur, der skulle vise sig at være både gunstig og robust. 229

14 230

15 23. Svingende byggekonjunkturer Opsving og ny afmatning Generationsskiftet og reorganiseringen af EK fandt sted på et tids punkt, hvor der igen var fremgang for byggeriet. Den økonomiske krise og byggekrisen fra midten af 1970 erne kulminerede i 1982, som ifølge Entreprenørforeningen var det værste kriseår i bygge- og anlægssektoren siden Den nye fremgang skyldtes, at den konservative Poul Schlüter i september 1983 var blevet stats minister, og den borgerlige regeringsdannelse havde skabt op timisme og et nyt opsving i byggesektoren. Modsat mange andre virksomheder i byggebranchen havde Einar Kornerup som følge af dispositionerne i 1970 erne og en gage mentet i byrenovering ikke alene undgået et krak, men også klaret sig igennem med mere end skindet på næsen. Regn skabsåret 1982/83, hvor resten af branchen ellers våndede sig, fik med årsberetningens udtryk således et tilfredsstillende forløb med en vækst i både omsætning og overskud. Efter Schlüter-regeringens tiltræden steg boligbyggeriet jævnt, ligesom også erhvervsbyggeriet steg kraftigt i samme peri ode, og EK fortsatte den stabile vækst og konsoliderede sig yder ligere. Fremgangen for byggeriet varede imidlertid ikke længe, og i stedet blev midtfirserne endnu et vendepunkt for byggeriet, der blev ramt af en række politiske indgreb med det sigte at dæmpe et stadigt stigende forbrug. I foråret 1986 kom en stribe traditionelle afgiftsforhøjelser, kaldet Påskepakken, og i efteråret fulgte den såkaldte Kartoffelkur med 20 pct. afgift af renter på forbrugslån, strammere regler for køb på afbetaling, begrænsning af mulighederne for optagelse af realkreditlån samt præmiering af opspar ing til boligformål. Dertil indførte regeringen i oktober samme år et ubetinget stop for igangsættelse af offentlige bygge- og anlægsopgaver. Indgrebene var endnu et eksempel på, hvorledes byggeriet blev anvendt som konjunkturregulerende faktor i samfundsøkonomien. Men indgrebene kom for sent, efter at konjunkturerne var begyndt at vende, og førte samlet set til et drastisk fald i byggeriet, især erhvervsbyggeriet. Dertil kom, at huspriserne faldt, og tvangs- 231

16 Selvom der er byggekrise og afmatning inden for nybyggeri, er der altid opgaver med renovering af ældre bygninger. I 1983/84 renoverede EK Eremitageslottet i Dyrehaven nord for København. auktionernes antal steg, mens realkreditforeninger og banker sad tilbage som ejere af erhvervsejendomme, der var umulige at leje ud endsige sælge. Krisen førte til en koncentration og økonomisk centralisering både i finans- og byggesektoren. Blandt byggeentreprenørerne gik det først og værst ud over de ejendomsinvestorer, der havde udfoldet sig i begyndelsen af 1980 erne. De forsvandt stort set, da byggeriet kollapsede i anden halvdel af 1980 erne. Men krisen ramte også en række familieejede og familieledede entre pre nør- 232

17 firmaer, der havde satset på hurtig vækst. De forsvandt enten ved at gå nedenom og hjem eller gennem opkøb og fusioner i løbet af 1980 erne og 1990 erne. Bangs Plads I første omgang blev Einar Kornerup ikke ramt af afmatningen, bl.a. på grund af de mange renoverings- og byfornyelsesopgaver. Frem til slutningen af 1980 erne havde firmaet således en stabil vækst, der kulminerede med en omsætning på 256 mio. kroner og et overskud før skat på 10,5 mio. kroner i regnskabsåret 1987/88 men herefter blev også EK ramt. Midt i krisen fik EK imidlertid mulighed for i eget regi at gennemføre et nybyggeri, som havde været længe undervejs. Helt tilbage i 1973 havde Kornerup erhvervet en del af en grund i Pilestræde i det indre af København, der nu blev bebygget fra slutningen af 1980 erne. Det skete dog efter flere års politisk tovtrækkeri på Københavns Rådhus, sådan som Hans Christensen fortæller: Vi havde arbejdet med køb af grunden i længere tid. Jeg husker, at Bang og jeg sad i Borgerrepræsentationen den ene tirsdag efter den anden for at høre, hvilke beslutninger man traf, men sagen blev taget af dagsordenen flere gange lige før midnat, så vi måtte af sted igen næste tirsdag. Der skulle en lokalplan til, men det tog tid. I 1989 kunne byggeriet endelig gå i gang, og den kvm. store nybygning stod færdig i efteråret Blandt lejerne var fra begyndelsen den Japanske Ambassade. Bygningen kom til at ligge ved en ny plads, som Københavns Kommune besluttede at navngive som en hæder til den første kvindelige danske minister, Nina Bang, der havde været undervisningsminister i Staunings første socialdemokratiske regering I oktober 1990 blev Ejendomsselskabet A/S Pilestræde derfor spurgt, om man kunne tilslutte sig Magistratens forslag om at markere 75 års dagen for kvindernes valgret den 5. juni 1990 ved at opkalde pladsen efter Nina Bang. Bang svarede med et glimt i øjet, at man intet havde at indvende imod navnet Bangs Plads. 233

18 Grunden på Pilestræde 53-63, da byggeriet af Pilehuset blev indledt. Bang taler ved rejsegildet på Pilehuset den 18. maj Det færdige Pilehus på Bangs Plads, inden plankeværket blev revet ned. 234

19 Fra Jylland til Tyskland Nybyggeriet i Pilestræde var en enlig svale i et næsten dødt københavnsk byggemarked. EK s ledelse så imidlertid ikke passivt til, mens byggekrisen ramte branchen og EK i stedet søgte man nye markeder for at fastholde og helst øge aktiviteten. Siden etableringen i 1907 havde EK næsten udelukkende haft byggeaktiviteter i hovedstadsområdet, men pr. 1. januar 1989 erhvervede man de sammenhængende jyske firmaer, Jønne Huse ApS og Jønne Totalbyg ApS i Randers med ca. 50 medarbejdere. Jønne Huse ApS drev bygge- og entreprenørvirksomhed og blev datterselskab under Einar Kornerup A/S, mens Jønne Totalbyg med fast ejendom og materiel blev datterselskab under Initus A/S. Egenkapitalen i de to selskaber var inklusive grunde og udlejningsejendomme på 10,4 mio. kr. Jønne-selskabernes grundlægger Jørgen Jensen blev direktør og bestyrelsesmedlem, og efter indslusningen blev det jyske entreprenørselskab i 1990 omdannet til datterselskabet, Einar Kornerup Jylland A/S (EKJ). Årsagen til opkøbet var krisen i byggeriet, der især ramte Østdanmark i hvert fald i første omgang: København var næsten død i slutningen af 1980 erne, og alle mente, at det var i Jylland, det foregik, fortæller Bang. Som alle andre større entreprenører i hovedstadsområdet søgte EK derfor mod vest for at få foden indenfor på, hvad alle mente var fremtidens marked. Mange firmaer oprettede afdelinger, men EK valgte at gå ind via et opkøb af en entreprenørvirksomhed med et etableret, omend lokalt marked. Med Bangs udtryk gik det da også meget godt med nogle markante entrepriser i begyndelsen men så ramte nedgangen også Jylland. Mens der i hovedstadsområdet stadig var aktivitet på grund af offentligt byggeri og byrenovering, blev Jylland hårdt ramt. Den jyske ordrebeholdning svandt ind for næsten helt at forsvinde, hvilket fik ledelsen i Randers til at kigge mod syd, hvor der var opstået et helt nyt marked efter Berlinmurens fald i efteråret 1989 og genforeningen af de to Tysklande i I det hele taget var der store forventninger i den danske bygge- og entreprenørbranche til det tyske marked, hvor især det tidligere Østtyskland lokkede med sin boligmangel og sin utilstrækkelige og nedslidte bygningsmasse, mens det danske byggemarked var 235

20 236 gået næsten i stå. Danske entreprenører og bygningshåndværkere især fra Jylland begav sig over den sydlige grænse mod det forjættede land så mange, at tyskerne spøgefuldt talte om den gule fare efter farven på de danske håndværkeres nummerplader. Det var dog ikke kun jyderne, der søgte mod syd over grænsen. I begyndelsen af 1990 erne etablerede alle store og større danske entreprenørfirmaer sig i Tyskland, herunder Einar Kornerup: Vi var nede for at se på det, fortæller Bang, der sammen med den øvrige ledelse i København lod sig overtale af jyderne til at gå ind på det tyske marked. Mens andre danske entreprenørselskaber ekspanderede meget hurtigt og satsede stort i Tyskland, gik Einar Kornerup ind på det nye marked med en kontrolleret ekspansion. Samtidig blev alle aktiviteterne og dermed risikoen placeret i EKJ, så eventuelle økonomiske tab ikke ville ramme de øvrige selskaber og aktiviteter i København: Det gik meget fornuftigt i starten med de første entrepriser, fortæller Bang, og i de første årsberetninger var der da også udtalte, positive forventninger til ekspansionen: I det kommende år vil bestræbelserne på at øge vore aktiviteter i Tyskland blive intensiveret, hedder det i beretningen for 1992 med fortsættelsen: Og vi håber, at det på denne måde vil være muligt at opretholde beskæftigelse og drifts resul tat. Udviklingen tegnede så godt, at ledelsen i København begyndte at gå til tysk på nær Niels Kornerup, der i forvejen talte sproget flydende. I sommeren 1992 etablerede EK sig i Tyskland med et datterselskab, Einar Kornerup G.m.b.H., der fik hjemsted i Hamburg og en lokal leder til at indhente ordrer. Etableringen var beskeden med et kontor i en garage hos en dansk byggeattaché og det blev aldrig større. Hans Christensen, der blev Geschäftsfürer, fortæller: Planen var, at lederen af Hamburg-kontoret skulle skaffe ordrer, mens EKJ skulle lede og udføre entrepriserne. Det lyk kedes ikke, og Hamburg-kontoret blev lukket efter et år. Sam tidig fik vi nogle alvorlige øretæver af EKJ s engagement i Tyskland. EKJ var ikke ene om at få alvorlige øretæver i Tyskland, som Hans Christensen udtrykker det. Næsten ingen af de danske entreprenører og byggefirmaer formåede at tjene penge, og mange led betydelige tab. En lang række mindre håndværksmestre gik således konkurs efter det mislykkede Tysklandseventyr, og på sigt led flere af de største danske entreprenørvirksomheder store tab.

21 Årsagerne til fiaskoen var mange. Grundlæggende havde danskerne ikke været ene om at invadere det tyske marked, og de mange udenlandske håndværkere og entreprenører trykkede priserne. Dertil kom, at det tyske marked var ganske anderledes struktureret end det danske og derfor vanskeligt at komme ind på. De skrevne og uskrevne regler var meget anderledes end de danske: Mangel på viden og dårlige sprogkundskaber er to hovedårsager til, at danske byggefirmaer har haft store milliontab på det tyske marked, lød konklusionen på en rapport, der på En tre prenør foreningens foranledning blev udarbejdet i Den danske sømandskirke i Hamburg har en historie, der går tilbage til Den nuværende kirke i Dietmar-Kowl Strasse, indviet i 1952, blev i 1992/93 ombygget af EKJ. Kirken blev den 20. maj 2007 genindviet og omdøbt til Benedikte-kirken af Hendes Kongelige Højhed, Prinsesse Benedikte. Én af EKJ s største opgaver i Tyskland var murer-, tømrer- og snedkerentreprisen på en stor rækkehusbebyggelse i Gross Glienicke vest for Berlin. 237

22 I Hamburg havde EKJ en underentreprise på udførelsen af facademure til et nyt uddannelsescenter. Kronjylland er EKJ s hjemland, og fi rmaet bidrog til regionens udvikling, da man i 1994/95 havde totalentreprisen på to vækstkupler med tilhørende servicebygninger i den nye turistattraktion Randers Regnskov. 238

23 Det er en konklusion, man i EK kan nikke genkendende til. Både lovgivningen og kulturen i den tyske byggebranche var meget forskellig fra den danske: Alt skulle skrives ned, og et ord var ikke altid et ord, fortæller Hans Christensen. Hertil kom, at det kunne være vanskeligt at få alle pengene ud af tyskerne: Vi havde en gang imellem svært ved at få de sidste 10 pct. af betalingen, fortæller Niels Kornerup og Hans Christensen samstemmende, og man løb også ind i deciderede fupmagere. Engagementet i Tyskland blev både kortvarigt og kostbart, men den hurtige exit betød, at de økonomiske tab ikke fik ødelæggende konsekvenser for EKJ, sådan som det blev tilfældet for mange andre. Samtidig betød hele arrangementet, at tabene blev afgrænset til det jyske datterselskab. Det tyske marked fik således langt fra den positive betydning for EK s omsætning og beskæftigelse, som årsberetningerne havde udtrykt både for håbning og forventning om. Til gengæld slap firmaet ud af Tysk land billigere end mange andre selskaber og EKJ kunne trods det mislykkede eventyr og de store tab fortsætte aktiviteterne i det jyske. Trods den korte tid nåede EKJ dog at sætte sine spor i Tyskland. Man ombyggede bl.a. den danske sømandskirke i Hamburg og udførte flere underentrepriser for lokale og danske entreprenører i Rostock, Hamburg og Berlin samt på et stort boligbyggeri i Gross Glienicke. En epoke slutter Ejgild Bindner Jensen Bindeleddet tilbage til firmaets stifter, Einar Kornerup, Ejgild Bind ner Jensen sad stadig i bestyrelsen for Einar Kornerup A/S efter omlægningen i 1990, men den 5. februar 1992 afgik han ved døden. Han havde fra 1943 til op i 1980 erne været aktivt engageret i entreprenørselskabet og arbejdet sammen med både Einar og Povl Kornerup. Både i virk somheden og i sit organisatoriske arbejde havde Bindner Jensen søgt ikke alene at holde fast ved murerhåndværket, men også at forny det. Under overgangen til byggeriets industrialisering var han således drivkraften bag muret element- og forsøgsbyggeri. Det var Bindner Jensen, der i slutningen af 1970 erne havde udregnet tilbud på renovering af Marmorbroen i København, som blev gennemført af EK. Marmorbroen over Frederiksholms Ka- 239

24 Binder Jensen i samtale med Povl Kornerup med Lisa Kornerup i midten. nal forbinder Christiansborgs Ridebane på Slotsholmen med den om liggende by. Broen er opbygget af en murstenskerne og er beklædt med store sandstensblokke, der på grund af tiltagende luft for u rening var stærkt forvitrede. Renoveringen indledtes med ramning af spuns vægge ned i kanalen på begge sider af broen for at sænke vandspejlet. Derpå blev alle sandstensblokkene på facaden og ved landfæsterne fjernet. De store blokke vejede mere end 1 ton. Nogle kunne genbruges, mens andre var nye, der blev hugget af østtyske stenhuggere. Bindner Jensen repræsenterede en tradition i byggehåndværket, der havde rødder tilbage i laugstiden, hvor mester klarede ærterne og selv bestemte uden bureaukratisk indblanding fra stat, kommune, råd og nævn. Det gjaldt også på byggepladserne, hvor han ikke lod sig anfægte af formændenes position og facon. Det fortælles stadig i EK, hvordan han efter et mundtligt opgør kylede en formand korporligt ud af en skurvogn. I det hele taget er historierne og anekdoterne om Bindner Jensen mange både om hans betydning for firmaet, hans op træden på byggepladserne og om hans personlighed. En historie, der fortælles igen og igen, er fra hans sidste tid, hvor Bindner Jensen stadig kom på Paul Bergsøes Vej. Han havde netop skiftet sin store Opel Admiral ud med en endnu større Buick og skulle bakke 240

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation Den tidlige historie 2 Oms 3,9b 00 erne 3 Finanskrisen i 2008 4 Organisation 5 Sanistål i udlandet 6 Tidslinje 7 1 Den tidlige historie Saniståls historie kan føres tilbage til

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

CASA Væksthistorie og ambitioner

CASA Væksthistorie og ambitioner CASA Væksthistorie og ambitioner 2 CV Michael Mortensen Iværksætter Udvikler Aktionær Tømrer Byggemand Netværker Horsensianer Bestyrelsesmedlem 3 CASAs historie CASA er historien om en 13-årig dreng med

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Virksomhed og forretningsplan Dato: 11-11-2013 12:36

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Virksomhed og forretningsplan Dato: 11-11-2013 12:36 1 af 5 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

SAMARBEJDE. i byggeriet

SAMARBEJDE. i byggeriet samarbejde _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 23 i byggeriet INTERVIEW med professor Kristian Kreiner, Center for ledelse i byggeriet / CBS Man samarbejder i praksis, når

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET

CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET Vintereksamen 2006/2007 Skriftlig prøve i: 25351 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Aktieselskabet Det gode brød A/S

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Ejendomme A/S Velkommen til Wilders Plads Ejendomme A/S, som er et familieforetagende i fjerde generation med civiløkonom

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Business and Social Sciences CAND. MERC.AUD./CAND. MERC. STUDERENDE. Vintereksamen Reeksamen

Aarhus Universitet Business and Social Sciences CAND. MERC.AUD./CAND. MERC. STUDERENDE. Vintereksamen Reeksamen CAND. MERC.AUD./CAND. MERC. STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Reeksamen Skriftlig prøve i: 4620620039 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave Jens Jensen var i 1980 begyndt som selvstændig

Læs mere

Eksamensopgave cand.merc. og cand.merc.aud. vintereksamen 2006/ timer

Eksamensopgave cand.merc. og cand.merc.aud. vintereksamen 2006/ timer Eksamensopgave cand.merc. og cand.merc.aud. vintereksamen 2006/2007 3 timer Aktieselskabet Det gode brød A/S blev stiftet i 1995 af bagermester Kringle. Formålet var at producere godt brød efter gode danske

Læs mere

Exit. En analyse af danske virksomhedslederes exit strategier. Morten Bennedsen. Kasper M Nielsen. Udarbejdet for Erhvervs og Byggestyrelsen

Exit. En analyse af danske virksomhedslederes exit strategier. Morten Bennedsen. Kasper M Nielsen. Udarbejdet for Erhvervs og Byggestyrelsen Exit En analyse af danske virksomhedslederes exit strategier Af Morten Bennedsen Kasper M Nielsen Udarbejdet for Erhvervs og Byggestyrelsen Fontainebleau/Hong Kong 7. November 2009. 1 Indholdfortegnelse:

Læs mere

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN DANSKE MALERMESTRE S e r v i c e m i n d e t o g k va l i t e t s b e v i d s t altid på pletten! KUSK & SØN M A L E R F I R M A KUSK & SØN A K T I E S E L S K A B SKAL VI STYRKE DIN PROFIL? Alt i malerarbejde

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Horten Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Grå skyer hviler tungt over Tuborg Havn og spejler sig i facaden på advokatfirmaet Hortens domicil, imens vi ankommer til det nye hus,

Læs mere

Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen

Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen Produktivitetskommissionen Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier København, den 26. september 2012 BAT/sb Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen BAT-kartellet takker for invitationen til

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

CAND.MERC.AUD.-STUDIET. Opgave 1 (50 %) Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University. Sommereksamen 2011

CAND.MERC.AUD.-STUDIET. Opgave 1 (50 %) Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University. Sommereksamen 2011 CAND.MERC.AUD.-STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 31088 Skatteret II Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 (50 %) Anders Andersen (AA) driver virksomheden Investo i personligt

Læs mere

Typehusfirmaer går mod lyse tider

Typehusfirmaer går mod lyse tider TORSDAG 28. MAJ NR. / 2015 99 Kontor 531-4.639 m 2 Park Kælder Allé 18295, - 1.094 Brøndby m 2 Repræsentativ ejendom med lyse og moderne kontorlokaler Typehusfirmaer går mod lyse tider Flere års stilstand

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Side 1 af 5 Lyset for enden af tunnellen er ikke et modkørende eksprestog 30. marts 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund har i sin portefølje, "Den tekniske investeringsportefølje", skaleret

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Entrepriserne vokser hos Christoffersen & Knudsen. Vækst i vvs-branchen: Læs også: PROFESSIONELLE BESTYRELSER SIKRER VÆRDIFULDE INPUT Side 32

Entrepriserne vokser hos Christoffersen & Knudsen. Vækst i vvs-branchen: Læs også: PROFESSIONELLE BESTYRELSER SIKRER VÆRDIFULDE INPUT Side 32 TEKNIQs MAGASIN FOR VVS-INSTALLATØRER # 3 2017 Læs også: PROFESSIONELLE BESTYRELSER SIKRER VÆRDIFULDE INPUT Side 32 VVS-VIRKSOM- HEDERNE UDDANNER FLERE LÆRLINGE Vækst i vvs-branchen: Entrepriserne vokser

Læs mere

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen BA ØKONOMI HA(jur.) Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4621010065 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Vennerne Mads, Niels, Ole og Peter havde i 2009 stiftet anpartsselskabet

Læs mere

Skou Gruppen A/S. 120 års resultater tæller

Skou Gruppen A/S. 120 års resultater tæller Skou Gruppen A/S 120 års resultater tæller Vi udfører solidt tømrer- og snedkerarbejde, der bygger på mange års stolte traditioner, klar nytænkning samt kompetente og kreative løsninger. Skou Gruppen arbejder

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

TILLID PÅ BORNHOLMSK. Han opdagede hurtigt den tavle, som hang på væggen og gav chefen det store overblik over, hvor alle medarbejderne var.

TILLID PÅ BORNHOLMSK. Han opdagede hurtigt den tavle, som hang på væggen og gav chefen det store overblik over, hvor alle medarbejderne var. TILLID PÅ BORNHOLMSK Det handler om is i maven, børneopdragelse og græs på syv centimeter, når Vej og Parks leder og fællestillidsrepræsentant fortæller, hvad tillid er på en arbejdsplads. Og hvordan tillid

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 22. januar 2010 har A klaget over statsautoriseret revisor B.

B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 22. januar 2010 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Den 20. december 2010 blev i sag nr. 6/2010 A mod Statsautoriseret revisor B truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 22. januar 2010 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs-

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris Man kan godt bygge unik arkitektur i totalentreprise. Det er Gammel Hellerup Gymnasiums seneste knopskud bevis på. Totalentreprise har et blakket ry blandt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi?

Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi? Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi? Af Søren Braskov, erhvervspsykolog og partner i HumanAct Hvem skal føre virksomheden videre og hvordan? Generationsskifte i en familieejet virksomhed

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

det tegner godt ArkiTegnRibe ApS v/ Arkitekt maa Niels Pinborg Saltgade 18, 1 6760 Ribe Tlf.: 7542 2122 arkitekt@arkitegnribe.dk www.arkitegnribe.

det tegner godt ArkiTegnRibe ApS v/ Arkitekt maa Niels Pinborg Saltgade 18, 1 6760 Ribe Tlf.: 7542 2122 arkitekt@arkitegnribe.dk www.arkitegnribe. det tegner godt ArkiTegnRibe ApS v/ Arkitekt maa Niels Pinborg Saltgade 18, 1 6760 Ribe Tlf.: 7542 2122 arkitekt@arkitegnribe.dk www.arkitegnribe.dk Side 2 Velkommen Velkommen til ArkiTegnRibe, hvor arkitekt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Boligbyggeriet er i fremgang

Boligbyggeriet er i fremgang Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit. APRIL 2017 Boligbyggeriet er i fremgang Stigende huspriser har betydet stor fremgang i boligbyggeriet

Læs mere

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER 1 BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST tager samfundsansvar BO-VEST arbejder aktivt på at skabe flere praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S 1 BYGGEPROCESSEN Problemløsning og udfordringer i udførelsesfasen 2 PRÆSENTATION Niels Larsen * Civilingeniør 1967 og entreprenør lige siden * 36

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Niels Herman Hansen grundlægger NHH i 1909

Niels Herman Hansen grundlægger NHH i 1909 Niels Herman Hansen grundlægger NHH i 1909 VIRKELIGHEDENS KRØNIKEN NHHs er en familiedrevet virksomhed, der har levet gennem to verdenskrige, Oliekrisen, Murens fald, og talrige op- og nedture i byggebranchen.

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2009

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2009 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Resumé Malerfaget stærkt påvirket af krisen (side 3) I oplevede ca. halvdelen af virksomhederne omsætningsfald og kun 16 % havde en stigende

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Partnering - erfaringer og fremtid

Partnering - erfaringer og fremtid Partnering - erfaringer og fremtid Februar 2004 Partneringarbejdsgruppen Arbejdsgruppen er nedsat i 2003 under Temagruppe 1: Byggeproces og Samarbejde i Byggeriets Evaluerings Center, og har som primære

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 07-09-2007 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag den 28. september 2007 kl. 16.30

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Passion for tømmerhandel

Passion for tømmerhandel år med byggeri Passion for tømmerhandel Det hele startede i 1974. Drivkraften var en passion for tømmerhandel for medejer Vagn Hansen. Stedet var Øster Jølby midt på Mors, og det blev begyndelsen på den

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Næring med fast ejendom virksomhed - TfS 41014

Næring med fast ejendom virksomhed - TfS 41014 1 Næring med fast ejendom virksomhed - TfS 41014 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En sag fra Retten i Odense illustrerer de meget vanskelige bevismæssige overvejelser, der aktualiseres i

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Grundejerforeningen Skovholmslund

Grundejerforeningen Skovholmslund Grundejerforeningen Skovholmslund Til generalforsamlingen d. 27. april 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 Grundejerforeningen har nu eksisteret i næsten 2 år, og denne beretning er den første hele

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer:

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: PORTEFØLJER Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: Portefølje 1 (BUF 1 ): Udvidelse, ombygning, renovering og helhedsrenovering af eksisterende skoler. Kapacitetsbehov

Læs mere