KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Forensic Borups Allé 177 Postboks Frederiksberg. Danmarks Jægerforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Forensic Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Danmarks Jægerforbund"

Transkript

1 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Forensic Borups Allé 177 Postboks Frederiksberg Telefon Telefax Revisionsberetning af 9. maj 2006 Beretningen er fortrolig og alene til internt brug i Forensic 9. maj 2006 Denne rapport indeholder 100 sider 06-n002 CI jqw Særl Unders.doc

2 Forensic 9. maj 2006 Indhold 1 Indledning Revisionstema Materiale stillet til rådighed for KPMG Interviews Foreløbigt udkast til revisionsberetning Anvendelse af revisionsberetningen Supplerende bemærkninger Habilitet 9 2 Sammenfatning Hovedbestyrelsen - Økonomi PwC s gennemgang af forhold vedrørende Marcell Thirstrup Økonomiske transaktioner foretaget mellem og formand Kristian Raunkjær Økonomiske transaktioner foretaget mellem og direktør Jørgen Damgaard s samhandel med Finn Christensen samt selskaber og personer med relation til Finn Christensen Kommunikationsafdelingen Indtægter Løn og gager Trykning, porto, fragt og pakning Illustrationer, foto og artikler Udgifter til jagt, rejser, møder og efteruddannelse Kommunikationsafdelingen Kalø Jagtklub Usædvanlige transaktioner i perioden Skattemæssige forhold 28 3 Gennemgang af særlige bilag i 30 4 Hovedbestyrelsen - Økonomi Udgifter til telefoni, beklædning, IT-udstyr m.v Telefonordning Beklædning Kamera It-udstyr Andet udstyr m.v Udgifter til møder, jagt m.v Hovedbestyrelsesmøder n002 CI jqw Særl Unders.doc 1

3 Forensic 9. maj Repræsentationsjagt Udgifter til jagter i perioden PwC s gennemgang af forhold vedrørende Marcell Thirstrup PwC s planlægning af opgaven KPMG s vurdering af PwC s planlægning Udførelse og rapportering Gennemgang af lønsedler i perioden januar 2003 september Gennemgang af forhold omkring fri bil - leasingkontrakter Gennemgang af kontospecifikationer og bilag for afdeling 95, administration Gennemgang af forbrug på Eurocard i perioden 1. januar oktober KPMG s sammenfatning aftalte handlinger udført af PwC 48 6 Økonomiske transaktioner foretaget mellem Danmarks Jægerforbund og formand Kristian Raunkjær Transaktioner med nærstående m.v Deltagelse i udvalg i Vederlæggelse (gager, løntillæg, pension, personalegoder m.v.) Gager og pension Ferietillæg Bestyrelseshonorar Fri telefon Forsikring Beklædning It-udstyr Øvrige personalegoder Udgiftsgodtgørelse (kørselsgodtgørelse, øvrige udlæg etc.) Kørselsgodtgørelse Deltagelse i jagter og øvrige arrangementer for Danmarks Jægerforbunds regning (efteruddannelse, repræsentationsjagter mv.) Jagtklub 58 7 Økonomiske transaktioner foretaget mellem Danmarks Jægerforbund og direktør Jørgen Damgaard Deltagelse i Hovedbestyrelse og udvalg i Vederlæggelse (gager, løntillæg, fri telefon mv.) Løn og firmapension Bestyrelseshonorar Undervisning Fri telefon Udgifter til beklædning m.v n002 CI jqw Særl Unders.doc 2

4 Forensic 9. maj Transaktioner med nærstående s køb af assistance hos advokatfirmaet Damgaard Deltagelse i jagter 61 8 s samhandel med Finn Christensen samt selskaber og personer med relation til Finn Christensen Fredensborg Incoming A/S LCT v/lars Stig Christensen Interviews af udvalgte personer Større arrangementer Fredensborg Incoming A/S Konference i Sverige den oktober Konference på Tvedegaard v/nakskov den november Konference Wittsköfle (Snogholm Slot) den december KPMG s bemærkninger 68 9 Økonomiske dispositioner foretaget i Kommunikationsafdelingen i i perioden 1. januar november Indtægter Løn og gager Gager og fratrædelsesgodtgørelse m.v. - kommunikationschef Jens Perto KPMG s bemærkninger Andre personaleudgifter - Kommunikationschef Jens Perto Trykning, porto, pakning og fragt GBC (Handling & Co ApS - tidligere GBC//Handling ApS) KPMG s bemærkninger Illustrationer, foto og artikler Eksterne skribenter og fotografer Artikler og fotos Jens Perto Artikler og fotos Andre medarbejdere i Kommunikationsafdelingen Nye regler for ansattes honorering af artikler og fotos Udgifter til jagt, rejser, møder og efteruddannelse s udgifter til jagt, rejser, møder og efteruddannelse Kommunikationsafdelingen Efteruddannelse Kalø Jagtklub KPMG s sammenfatning n002 CI jqw Særl Unders.doc 3

5 Forensic 9. maj Usædvanlige transaktioner i perioden Varer og ydelser erhvervet fra ansatte Usædvanligt indkøb Udgifter af privatlignende karakter n002 CI jqw Særl Unders.doc 4

6 1 Indledning Vi er af (DJ) blevet anmodet om at yde sagkyndig bistand i en særlig undersøgelse af visse forhold, jf. nedenfor [Aftalebrev af 20. december 2005, jf. KPMGbilag 1]. 1.1 Revisionstema Ved brev af 20. december 2005 er der truffet aftale om, at KPMG skal bistå med følgende: 1 En overordnet gennemgang og vurdering af aftalte arbejdshandlinger af 25. oktober 2005 udført af forbundets revisor PricewaterhouseCoopers (efterfølgende benævnt PwC) vedrørende Marcell Thirstrups økonomiske transaktioner med for at vurdere, om de aftalte arbejdshandlinger er foretaget i overensstemmelse med god revisorskik. Gennemgangen forudsætter, at PwC giver KPMG adgang til at gennemgå PwC's arbejdspapirer. Adgangen hertil skal foreligge skriftligt inden underskrivelse af aftalebrevet. 2 En gennemgang af de økonomiske transaktioner mellem og formand Kristian Raunkjær for perioden 1. januar november Ved økonomiske transaktioner forstås f.eks. aflønning, honorering af artikler, refusion af udlæg i forbindelse med rejser, møder m.v. personalegoder samt deltagelse i rejser og arrangementer m.v. for s regning. 3 En gennemgang af de økonomiske transaktioner mellem og direktør Jørgen Damgaard for perioden 1. januar november Ved økonomiske transaktioner forstås f.eks. aflønning, honorering af artikler, refusion af udlæg i forbindelse med rejser, møder m.v., personalegoder samt deltagelse i rejser og arrangementer m.v. for s regning. 4 En gennemgang af om s samhandel med Finn Christensen henholdsvis selskaber og personer med relationer til Finn Christensen er foregået på markedsvilkår og i henhold til sædvanlig faktureringspraksis. Nævnte person og selskaber har efter det oplyste fungeret som leverandør af jagtrettigheder, jagtarrangementer og jagtrejser. Redegørelsen vil omfatte bl.a. Fredensborg Incoming. 5 Gennemgang og vurdering af en række særlige bilag, som har været genstand for særlig opmærksomhed i. 6 En gennemgang af de økonomiske dispositioner i Kommunikationsafdelingen i Danmarks Jægerforbund i perioden 1. januar november 2005 med henblik på at belyse, om der kan konstateres uregelmæssigheder, hvorved direkte eller indirekte kan have lidt tab. For nedennævnte udgiftstyper undersøges tillige, om den skattemæssige behandling er i overensstemmelse med lovgivningen, og om forbundets attestations- og anvisningsregler har været overholdt. 5

7 Jagt (efteruddannelse, repræsentationsjagter m.v.) Møder (formål, deltagere, hyppighed, sted, dokumentation) Anskaffelser op til DKK Kørselsgodtgørelse (Kommunikationsafdeling og Kommunikationsudvalg) Andre løntillæg, personalegoder, udlæg m.v. Honorar til medarbejdere i for udarbejdelse af artikler bragt i bladet "Jæger" eller andre medier under Honorar til medarbejdere i for fotos bragt i bladet "Jæger" eller andre medier under. KPMG s opgave er at beskrive ovennævnte forhold og dispositioner og ikke at tage stilling til, hvorvidt disse forhold og dispositioner er i overensstemmelse med forretningsgange, retningslinjer m.v. hos. Det er ikke en del af KPMG s opgave at fremkomme med juridiske (herunder strafferetlige, ansættelsesretlige eller erstatningsretlige) vurderinger af konsekvenserne af eventuelle konstaterede forhold ved vores gennemgang. ---ooo--- Den 3. marts 2006 er det aftalt med, at KPMG s opgave udvides til også at omfatte: 1 Skimning af s bogføringsbilag for perioden for derigennem at identificere eventuelle varer og ydelser, som har erhvervet fra ansatte, usædvanlige indkøb samt udgifter, som kan have privatlignende karakter. 2 Afdækning af s samlede udgifter til jagtarrangementer, herunder udgifter bogført under Hovedbestyrelsen, Kalø, Kommunikationsafdelingen, administrationsafdelingen m.v. 1.2 Materiale stillet til rådighed for KPMG Nærværende revisionsberetning er udarbejdet på baggrund af materiale, som er blevet stillet til rådighed for KPMG af vedrørende perioden 1. januar december 2005 samt materiale fra PwC omhandlende Marcell Thirstrups økonomiske transaktioner med. 6

8 Materialet omfatter: Materiale fra - Attestationsregler, procedurer m.v. - Oversigt over medlemmer af Hovedbestyrelsen og Kommunikationsudvalg og andre relevante udvalg - Referater for møder, herunder fra Hovedbestyrelses- og udvalgsmøder - Bogføringsudskrifter fra økonomisystem - Bogføringsbilag for perioden Kreditormapper - Samhandelsaftaler med leverandører - Personalemapper for ansatte - Kontoudtog fra pengeinstitutter - s - Elektroniske dokumenter - Log-filer fra it-systemer - Revisionsprotokollater og anden rapportering fra såvel forbundets finansielle revisor (PwC) som de kritiske revisorer. Materiale fra PwC: - Arbejdspapirer i relation til særlig undersøgelse vedrørende Marcell Thirstrup. 1.3 Interviews KPMG har som led i gennemgangen foretaget interviews af bestyrelsesformand Kristian Raunkjær, direktør Jørgen Damgaard, Økonomichef Susan Nielsen, leder af Aktivitetsafdelingen Claus Sætter-Lassen samt medarbejdere i henholdsvis Kommunikations- og Administrationsafdelingen. Endvidere er der foretaget interviews af Bjarne Hansen, Handling & Co (GBC). KPMG har den 13. januar 2006 aflagt besøg hos forbundets revisor, PwC i Næstved, hvor der er gennemført henholdsvis interviews af statsaut. revisor Arne Frandsen og statsaut. revisor Tina Ø. Hansen. Det skal understreges, at ovennævnte personer, der er interviewet i forbindelse med den foretagne undersøgelse, ikke har haft lejlighed til at se KPMG s revisionsberetning og den måde hvorpå deres forklaringer er gengivet heri. Der er således en mindre risiko for, at KPMG har gengivet deres forklaringer upræcist, og at de derved fremstår med en lidt anden mening end det var tilsigtet. 7

9 1.4 Foreløbigt udkast til revisionsberetning KPMG har den 24. marts 2006 fremsendt foreløbigt udkast til revisionsberetning til Kulegravningsudvalget via Arne Holten med henblik på afklaring af eventuelle fejl og misforståelser. På møde den 27. marts 2006 er det foreløbige udkast drøftet med Kulegravningsudvalget. Den 28. marts 2006 er tilrettet foreløbigt udkast til revisionsberetning fremsendt til Kulegravningsudvalget til brug for forelæggelse for Hovedbestyrelsen. KPMG har den 5. maj 2006 modtaget yderligere kommentarer fra Kulegravningsudvalget. I forbindelse hermed er det aftalt, at revisionsberetningen udarbejdes i endelig form. 1.5 Anvendelse af revisionsberetningen Revisionsberetningen er fortroligt og er udarbejdet alene til internt brug i. KPMG s revisionsberetning må under ingen omstændigheder uden KPMG s forudgående godkendelse offentliggøres. 1.6 Supplerende bemærkninger Vor gennemgang og udarbejdelse af revisionsberetning har været baseret på det i sagen beroende materiale, jf. afsnit 1.2. Som følge af KPMG s opdrag for, jf. aftalebrev af 20. december 2005, har KPMG's gennemgang ikke omfattet samtlige dokumenter i sagen (herunder elektroniske), ligesom der efter omstændighederne kan eksistere yderligere relevante dokumenter i sagen. Det kan derfor ikke udelukkes, at der eksisterer dokumenter, som yderligere ville kunne belyse de i beretningen beskrevne dispositioner og transaktioner. I det omfang der eksisterer yderligere dokumentationsmateriale, eller der i øvrigt efterfølgende fremkommer yderligere oplysninger, kan dette derfor påvirke KPMG's konklusioner. Stillingtagen til eventuelle strafferetlige konsekvenser af de transaktioner m.v., der beskrives i beretningen, er ikke omfattet af KPMG's aftale om bistand. 8

10 1.6.1 Habilitet Vi har som indledning til denne opgaves påbegyndelse gennemført en undersøgelse af, hvorvidt KPMG skulle have relationer til personer, der ud fra det i sagen foreliggende materiale ses at være omfattet af sagen. Konklusionerne vedrørende denne undersøgelse fremgår af KPMG's aftalebrev af 20. december Der er ikke efterfølgende fremkommet oplysninger, som ændrer ved KPMG's konklusioner. Det er KPMG's opfattelse, at vi i relation til denne sag er uafhængige, jf. Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer 11. København, den 9. maj 2006 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Lynge Skovgaard statsaut. revisor Chris Iversen statsaut. revisor 9

11 2 Sammenfatning Nedenstående sammenfatning er udarbejdet på basis af det arbejde, som er udført frem til den 28. marts Sammenfatningen er udarbejdet på baggrund af de mere detaljerede beskrivelser i beretningens afsnit 3-10, hvortil der henvises. Formålet med sammenfatningen er alene at skabe et overblik over sagen, hvorfor beretningens konklusioner ikke kan læses af sammenfatningen alene. 2.1 Hovedbestyrelsen - Økonomi I årene 2003, 2004 og 2005 er der under Hovedbestyrelsen bogført udgifter på henholdsvis tdkk, tdkk og tdkk, som er belyst i efterfølgende tabel. Tabel 1: Udgifter bogført under Hovedbestyrelsen for perioden (tdkk) Udgiftsarter Lønninger m.v Kørselsgodtgørelse Transport Advokat/andre sagkyndige Repræsentation Udgifter til telefoni, beklædning, IT-udstur m.v Udgifter til møder, jagt m.v Andre udgifter Udgifter, i alt Udgiftsforøgelsen fra 2004 til 2005 skyldes i det væsentlige, at der under Hovedbestyrelsen indgår udgifter til advokater og anden sagkyndig bistand vedrørende særlige undersøgelser i, herunder udarbejdelse af granskningsrapporter m.v. KPMG har foretaget en nærmere belysning af de afholdte udgifter til repræsentation, møder, jagt m.v. Ved KPMG s gennemgang af udgifter til repræsentation er det konstateret, at det ikke har været kutyme hos at påføre formål, modtager m.v. på repræsentationsbilag. Idet der alene i begrænset omfang er påført formål, modtager m.v. på repræsentationsbilag, kan vi ikke fastslå, hvorvidt foretagne indkøb vedrører repræsentation eller andet. I 2005 er der indeholdt 164 tdkk i udgifter til reception og annoncering i dagblade i anledning af direktør Marcell Thirstrups 50 års fødselsdag og formand Kristian Raunkjærs 60 års fødselsdag. 10

12 Hovedbestyrelsen har i perioden haft årlige udgifter i niveauet tdkk til telefoni, godtgørelse af beklædning m.v. samt it-udstyr, digitalt kamera m.v. I perioden er der i Hovedbestyrelsen indkøbt it-udstyr og kameraer for henholdsvis 238 tdkk og 108 tdkk. KPMG har ved gennemgang af bestyrelsesmødereferater konstateret, at der i Hovedbestyrelsen har foregået drøftelse vedrørende indkøb af hjemmecomputer til bestyrelsens medlemmer, men har ikke set dokumentation for, at Hovedbestyrelsen har truffet beslutning om indkøb af it-udstyr og kameraer. Under Hovedbestyrelsen er der i årene 2003, 2004 og 2005 bogført udgifter til møder, jagter m.v. for henholdsvis 882 tdkk, 740 tdkk og 135 tdkk, som er specificeret i efterfølgende tabel. Tabel 2: Udgifter til møder, jagt m.v. for perioden (tdkk) Udgifter til møder, jagt m.v Repræsentantskabsmøde Hovedbestyrelsesmøder Repræsentationsjagt Andre jagter Andre udgifter til møder m.v Udgifter til møder, jagt m.v., i alt Der fordeler sig således: Møder m.v Jagter Udgifter til møder, jagt m.v., i alt Det fremgår af tabel 2, at de under Hovedbestyrelsen bogførte udgifter til jagter blev reduceret fra 316 tdkk i 2003 til 135 tdkk i PwC s gennemgang af forhold vedrørende Marcell Thirstrup KPMG har foretaget en overordnet gennemgang og vurdering af aftalte arbejdshandlinger af 25. oktober 2005 udført af s revisor, PwC, vedrørende Marcell Thirstrups økonomiske transaktioner med for at vurdere, om de aftalte arbejdshandlinger er udført i overensstemmelse med god revisorskik. Den 13. januar 2006 har KPMG aflagt besøg hos forbundets revisor, PwC i Næstved, hvor der blev gennemført henholdsvis interviews af statsaut. revisor Arne Frandsen og statsaut. revisor Tina Ø. Hansen samt foretaget gennemgang af revisors arbejdspapirer. 11

13 Statsaut. revisor Arne Frandsen har over for KPMG oplyst, at opgaven blev initieret af Jørgen Damgaard, der af bogholderiet i DJ var blevet gjort opmærksom på, at der i DJ var foretaget en udbetaling på DKK til Marcell Thirstrup, svarende til et års løn efter skattetræk. På daværende tidspunkt var Jørgen Damgaard netop tiltrådt som fungerende direktør i DJ. Som led i gennemgangen har KPMG konstateret, at der i overensstemmelse med god revisorskik blev udarbejdet aftalebrev mellem DJ og forbundets revisor, hvori der er oplistet aftalte arbejdshandlinger. KPMG s gennemgang af de af PwC udførte arbejder har afdækket, at de af PwC udførte handlinger alene i begrænset omfang har kunnet afdække, hvorvidt Marcell Thirstrup har foretaget eller har medvirket til uregelmæssigheder, som har resulteret i tab for DJ. PwC har rapporteret til Hovedbestyrelsen i form af notat dateret den 25. oktober 2005, som er benævnt konkluderende notat om Marcell Thirstrups økonomiske relationer over for. I notatet er der ikke over for Hovedbestyrelsen redegjort for de begrænsninger, der knyttede sig til de arbejdshandlinger, som blev udført af PwC. Begrænsningerne indebærer efter KPMG s vurdering, at der knyttede sig væsentlig usikkerhed til det af PwC opgjorte mellemregningsbeløb på DKK i DJ's favør. På basis af KPMG s gennemgang af PwC s arbejdspapirer og forhold konstateret i forbindelse med undersøgelser i finder vi anledning til at informere om yderligere forhold i relation til Marcell Thirstrup. Årlig gage til Marcell Thirstrup Af direktørkontrakt af 14. april 1998 fremgår, at Marcell Thirstrups samlede gage inkl. pensioner m.v. på daværende tidspunkt var aftalt til at udgøre DKK pr. år. I tabel 3 er belyst udvikling i gager for perioden Tabel 3: Belysning af udviklingen i Marcell Thirstrups årlige gage (tdkk) Udgiftsart 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-30/9 I alt Gager, i alt Biludgifter, i alt I alt Af tabel 3 fremgår, at årsgagen inkl. pensioner udgjorde tdkk for Den gennemsnitlige årlige lønstigning har således udgjort 13 % i perioden fra

14 I perioden 1. januar september 2005 har DJ herudover betalt biludgifter på i alt 856 tdkk, hvilket svarer til ca. 300 tdkk pr. år. Forudsættes det, at Marcell Thirstrup har anvendt bilen i DJ regi, svarende til kørselsgodtgørelse i niveauet 100 tdkk pr. år (groft skøn), i så fald har DJ som konsekvens af bil-leasing-arrangementet haft en årlig merudgift på ca. 200 tdkk I fald der tages hensyn til disse merudgifter på 200 tdkk, så kan vederlæggelse til Marcell Thirstrup for 2004 opgøres til i alt tdkk, hvilket svarer til, at der i perioden fra er realiseret en gennemsnitlig lønstigning på ca. 16 % pr. år. Ved KPMG s gennemgang af PwC s arbejdspapirer er der identificeret følgende dokumenter, som er underskrevet af bestyrelsesformand Kristian Raunkjær: Dokument dateret den 4. november 2004, som er benævnt Allonge til direktørens ansættelsesbetingelser/danmarks Jægerforbunds kørsel. Dokumentet dannede grundlag for udbetaling af biltilskud til Marcell Thirstrup. Dokument dateret den 14. september 2005, som er benævnt Ændring i Marcells lønudbetalingsperiodisering for det kommende år. Dokumentet dannede grundlag for udbetaling af DKK til Marcell Thirstrup. I perioden indgik Marcell Thirstrup leasingaftaler, som påførte udgifter på ca. 300 tdkk pr. år. Ved indgåelse af leasingaftale af 9. november 2004 mellem DJ og Jyske Finans A/S vedrørende bilen Subaro Forester erhvervede DJ brugsretten til en bil til en værdi af DKK, hvorimod den tidligere leasingaftale omfattede en bil til en værdi af DKK (Subaru Legacy). Som led i aftalen vedrørende bilen Subaro Forester indbetalte DJ ved Marcell Thirstrup ekstraordinære afdrag på i alt 258 tdkk. Endvidere forsøgte Marcell Thirstrup at foretage yderligere ekstraordinær indbetaling på 200 tdkk umiddelbart forud for fratrædelse i Danmarks Jægerforbund. Foretagne ekstraordinære afdrag er givet foretaget med henblik på at reducere den månedlige leasingydelse, som knyttede sig til brugen af bilen Subaro Forester. KPMG har ikke set referater eller lignende, som dokumenterer, at Hovedbestyrelsen i DJ har behandlet og godkendt ovennævnte udgift til gage og bildrift. Erhvervelse af bil fra Marcell Thirstrups hustru I forbindelse med gennemgang af sagens materiale har vi konstateret, at den 15. maj 2001 erhvervede en bil, benævnt Rover 420 Si fra Marcell Thirstrups hustru. Overdragelsessummen udgjorde 150 tdkk. Marcell Thirstrup underskrev købsaftalen på vegne af. 13

15 Bilen blev den 13. august 2001 solgt til bilfirmaet Ejler Pedersen A/S, Herfølge, for 75 tdkk. Som konsekvens af disse transaktioner realiserede et samlet tab i niveauet 75 tdkk (værditab på 3 mdr.). Ved vores undersøgelser, som har omfattet gennemgang af referater fra møder i Hovedbestyrelsen i DJ samt gennemgang af personalemappe vedrørende Marcell Thirstrup, er der ikke set dokumentation, som bekræfter, at bilkøbet fra Marcell Thirstrups hustru blev behandlet og godkendt af Hovedbestyrelsen. Privatlignende udgifter Ved PwC s gennemgang af forbruget på Eurocard blev det konstateret, at der forekom udgifter for 22 tdkk, som havde privatlignende karakter, og som blev betalt af. KPMG har som led i gennemgangen af bogføringsbilag for perioden afdækket yderligere udgifter på 32 tdkk, som har privatlignende karakter. 2.3 Økonomiske transaktioner foretaget mellem og formand Kristian Raunkjær Ved gennemgang af bogføringsmateriale m.v. hos DJ er KPMG ikke blevet bekendt med, at i perioden 1. januar december 2005 har indkøbt varer/tjenesteydelser hos Kristian Raunkjær eller hos personer eller selskaber med relation til Kristian Raunkjær. KPMG har gennemgået Kristian Raunkjærs samlede vederlæggelse eksklusive personalegoder for perioden Tabel 4 belyser periodens udgifter til gager m.v. Tabel 4: Periodens gager m.v. (tdkk) Udgiftsart Gager Firmapension Ferietillæg Bestyrelseshonorar I alt Af personalemappe er fremfundet kopi af referat for Hovedbestyrelsesmøde den januar 1992 med beslutning om, at formanden skal aflønnes efter lønskalatrin 53 for statsansatte. På beslutningstidspunktet udgjorde gagen 450 tdkk med tillæg af 50 tdkk i pension. KPMG har indhentet oversigter over løn og firmapension i overensstemmelse med FTF s lønkort for statens satser 1. april april 2004 for lønskala

16 En sammenholdelse viser, at Kristian Raunkjærs gageandel har udviklet sig rimeligt konsistent med udviklingen i statens lønskala 53. Derimod er den pensionsandel, som Danmarks Jægerforbund har betalt, blevet forøget fra 11,15 % i 1992 til 18,8 % i Idet statens pension beregnes som en fast procentsats, har Kristian Raunkjær således modtaget pensioner, som overstiger statens lønskala 53. I tabel 5 belyses den pension, som er betalt ud over lønskala 53. Tabel 5: Belysning af pensionsudbetalinger ud over lønskala 53 (tdkk) Pensioner I alt Pension, 11,15% af årets gager Firmapension, betalt af DJ Forskel, i alt KPMG s gennemgang har afdækket, at Kristian Raunkjær i perioden har modtaget pensionsbeløb, som oversteg statens lønskala 53 med i alt 60 tdkk. Kristian Raunkjær har over for KPMG oplyst, at det var daværende direktør Marcell Thirstrup og daværende regnskabschef Jette Jensen, som forestod opgørelse af reguleringer i henhold til statens lønskala 53. Ved KPMG s gennemgang af referater af bestyrelsesmøder for perioden ses bestyrelsesformandens vederlæggelse ikke at være behandlet. Direktionssekretær Lene Fønns har endvidere over for KPMG oplyst, at det heller ikke af referater for perioden fremgår, at bestyrelsen behandlede og godkendte bestyrelsesformandens vederlæggelse. I forbindelse med skimning af bogføringsbilag for perioden har KPMG afdækket biludgifter på 33 tdkk, som fordeler sig på 22 tdkk i udgifter til forsikring og 11 tdkk i udgifter til bileftersyn vedrørende Kristian Raunkjærs bil. Kristian Raunkjær har over for KPMG oplyst, at det er en fejl, at DJ har betalt disse udgifter, idet DJ udbetaler kørselsgodtgørelse for kørsel i DJ regi. Kristian Raunkjær har over for KPMG oplyst, at han har medvirket til, at der blev etableret en Jagtklub, hvor personer, som er tilknyttet DJ, har deltaget. Kristian Raunkjær har redegjort for, at alle medlemmer var bekendt med, at der var tale om en privat Jagtklub, hvor udgifter til jagterne skulle afholdes forholdsmæssigt af deltagerne af egen lomme. Kristian Raunkjær har over for KPMG oplyst, at han har betalt for sin deltagelse i alle jagterne, ligesom han har betalt for de gæster, han har medbragt på jagterne. KPMG har ved gennemgang af s bilagsmateriale for konstateret, at Kristian Raunkjær har betalt for de jagter, hvor han ifølge materialet vedrørende Jagtklubben er anført som deltagende. 15

17 2.4 Økonomiske transaktioner foretaget mellem og direktør Jørgen Damgaard I perioden har Jørgen Damgaard modtaget bestyrelseshonorarer på 29 tdkk i begge år. Fra den 1. oktober 2005, hvor Jørgen Damgaard tiltrådte som direktør, har Danmarks Jægerforbund påbegyndt udbetaling af månedlige gage. Tabel 6: Gager, pensioner m.v. for perioden (tdkk) Udgiftsart Gager Firmapension Undervisning Bestyrelseshonorar I alt KPMG har afstemt bestyrelseshonorarer og gager udbetalt for perioden 1. januar december 2005, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. Assistance fra advokatfirmaet Damgaard Ved KPMG s gennemgang af transaktioner med nærtstående er det afdækket, at Danmarks Jægerforbund har afholdt udgifter på tdkk hidrørende fra ydelser leveret af advokatfirmaet Damgaard. Jørgen Damgaard, som er medejer af advokatfirmaet Damgaard har over for KPMG oplyst, at der ikke foreligger nogen samarbejdsaftale mellem DJ og advokatfirmaet Damgaard. Honoraret er efter det oplyste opgjort på timebasis og ved anvendelse af gældende timesatser. Endvidere er det over for KPMG oplyst, at samtlige opgaver forud for opstart er godkendt af daværende direktør Marcell Thirstrup, ligesom opgjorte honorarer er godkendt af Marcell Thirstrup. I nedenstående tabel 7 er s udgift til advokatmæssig bistand i perioden 1. januar november 2005 specificeret. 16

18 Tabel 7: s køb af advokatmæssig bistand hos Advokatfirmaet Damgaard i perioden 1. januar november 2005 (tdkk) Beløb i tdkk Formål I alt Æbelø-sagen Medlemsrådgivning - kvartalsvis Skydebanen i Tim Våbenskabe af mærket Scan Sign 2000 ApS Principiel kuglefangssag Riffelbeslaglæggelse og sagkyndig udtalelse Afgiftsspørgsmål Nyord - Andelsbrug generelt Retssag DJ/De Danske Skytteforeninger mod forsvarsministeriet Administration (fungerende direktør) Fratrædelsesaftale/redaktør Juridisk assistance ifm Norbert Ravnsbæk/Region Natur-mobil Støtte til Næstved Strandjagtforening Trekroner Forsikring Mindre sager Honorar, i alt KPMG har i forbindelse med undersøgelsen konstateret, at honorarnotaer fra advokatfirmaet Damgaard fremstår godkendt af Marcell Thirstrup. KPMG kan ikke vurdere, hvorvidt har modtaget de ydelser, som fremgår af fakturaer fra Advokatfirmaet Damgaard. Vi kan endvidere ikke vurdere, om faktureringen afspejler fair markedspriser. Deltagelse i jagtarrangementer Ved gennemgang af materiale vedrørende Jagtklub samt bogføringsbilag for perioden er det konstateret, at Jørgen Damgaard har deltaget i samtlige af Jagtklubbens arrangementer samt i andre jagter, hvor har afholdt jagtudgifterne. har i perioden afholdt 354 tdkk i udgifter vedrørende Jagtklubben. Heraf er udgifter på 41 tdkk henført til Jørgen Damgaard. KPMG har drøftet forhold med Jørgen Damgaard, som har bekræftet, at dette er tilfældet. 2.5 s samhandel med Finn Christensen samt selskaber og personer med relation til Finn Christensen Ved KPMG s gennemgang af transaktioner mellem DJ og Finn Christensen og nærtstående til Finn Christensen er der for perioden 1. januar december 2005 identificeret samhandel til en samlet værdi på 425 tdkk. Samhandlen fordeler sig på virksomhederne Fredensborg Incoming A/S og LCT v/lars Stig Christensen med henholdsvis 361 tdkk og 64 tdkk. 17

19 Virksomheden LCT er i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen registreret som en virksomhed, der ophørt pr. 30. juni På trods af dette er der i perioden frem til primo 2005 udstedt fakturaer, som er fremsendt til. Tabel 8: DJ s samhandel med Fredensborg Incoming A/S og LCT i perioden (tdkk) Virksomhed I alt Fredensborg Incoming A/S LCT v/lars Stig Christensen Samhandel, i alt KPMG s undersøgelser indikerer, at DJ i perioden er blevet faktureret for 34 tdkk, hvor ikke har modtaget de på fakturaerne anførte ydelser. Beløbet sammensætter sig af 28 tdkk for manglende deltagelse i drivjagt i Ungarn, 4 tdkk for manglende deltagelse i dagsarrangement og 2 tdkk for manglende leje af bil. KPMG har anmodet om at udarbejde estimater over de udgifter, som knyttede sig til følgende konferencer med tilhørende jagter: Konference i Sverige den oktober 2003 (Blackstad), - 49 tdkk Konference på Tvedegaard v/nakskov den november 2004, - 65 tdkk Konference Wittsköfle (Snogholm slot) den december 2004, - 42 tdkk s estimater indikerer, at Fredensborg Incoming A/S kan have tillagt en merpris i niveauet DKK ved faktureringen af disse arrangementer. Ved gennemgang af udgifter, som knytter sig til køb foretaget hos LCT, er KPMG blevet opmærksom på, at Marcell Thirstrup og Jens Perto som vederlag for god arbejdsindsats samt forøget arbejdsomfang har accepteret, at Steen A. Hansen og dennes ledsager tog på weekend ophold i henholdsvis Budapest (11 tdkk) og New York (22 tdkk), hvor Danmarks Jægerforbund har afholdt samtlige udgifter. I perioden efter Marcell Thirstrups fratrædelse har valgt at anse udgifterne vedrørende turen til New York som uvedkommende i forhold til forbundet og i stedet at udbetale gagebeløb på 43 tdkk, som efter fradrag af skat i det væsentlige modsvarer de udgifter, som Steen A. Hansen har haft i relation til turen til New York. Som konsekvens heraf har konstateret et tab på DKK, idet forbundet har valgt at holde Steen A. Hansen skadesløs i denne sag. 18

20 Som led i gennemgang af fakturaer fra Fredensborg Incoming A/S er der i øvrigt afdækket 2 fakturaer fra 2002, som omfattede jagtrejser til Alaska og Afrika, hvor det fremstår som om, har afholdt udgifter på henholdsvis 22 tdkk og 52 tdkk. 2.6 Kommunikationsafdelingen For perioden udviser Kommunikationsafdelingens driftsresultat et samlet underskud på tdkk. I årene 2003, 2004 og 2005 udgør underskuddet henholdsvis tdkk, tdkk og tdkk. Tabel 9: Kommunikationsafdelingens resultater for perioden (tdkk) Indtægts- og udgiftsarter I alt Indtægter Løn og gager m.v Trykning, porto, pakning og fragt Illustrationer, foto & artikler Udgifter til jagt, rejser, møder og efteruddannelse Andre udgifter Kommunikationsafdelings driftsresultat Indtægter Det fremgår af tabel 9, at Kommunikationsafdelingens årlige indtægter har været forholdsvis konstante i årene (11 til 12 mio.dkk pr. år). Indtægterne har bestået af årlige indtægter på ca. 8 9 mio.dkk hidrørende fra rubrik- og annoncesalg samt årlige tilskud på fra Skov- og Naturstyrelsen på ca. 2-3 mio.dkk. I forbindelse med KPMG s gennemgang af interne kontroller på området rubrik- og annoncesalg er det konstateret, at der ikke er etableret effektive kontroller, som sikrer, at samtlige bragte rubrikker og annoncer bliver faktureret. I fald annoncechefen såvel ved en ubevidst som ved en bevidst fejl fravælger at informere regnskabsafdelingen om bragte rubrikker/annoncer, vil der ikke ske fakturering af den pågældende kunde. KPMG har på stikprøvebasis kontrolleret, hvorvidt rubrik og annoncer, som er bragt i Jæger, er faktureret. Denne kontrol har ikke givet anledning til bemærkninger. Vi skal dog anbefale, at der etableres effektive kontroller til sikring af, at der sker fakturering af samtlige bragte rubrikker/annoncer Løn og gager Det fremgår af tabel 9, at Kommunikationsafdelingens udgifter til løn og gager er blevet forøget med 943 tdkk fra tdkk i 2003 til tdkk i Økonomichef Susan Nielsen har redegjort for omkostningsudviklingen fra 2004 til

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Fonden Københavns Madh. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012

Fonden Københavns Madh. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012 pwc Fonden Københavns Madh Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012 PriceiuaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartner selskab, CVR-nr, 33 7712 31 Strandvejen 44,2900 Hellerup T: 3945 3945,

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsrapporten

Revisionsprotokollat til årsrapporten Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Resenvej 81, Postboks 19, 7800 Skive

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

Til bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA. Den 3. juli 2015

Til bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA. Den 3. juli 2015 Til bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA Den 3. juli 2015 Uvildig revisorundersøgelse I henhold til indgået aftale med bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA har vi udført en

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2011/12 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Toldbuen 1, 4700 Næstved T: 5575 8686, F:

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

N O T A T. vedrørende. Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for:

N O T A T. vedrørende. Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for: j.nr. 31717 /jlw/e N O T A T vedrørende Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for: Den du Frygter Mor Byttes Hævnen ID:A 1. Indledning side 1 af 6 Producentforeningen har anmodet Koch

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia Nævnet har modtaget klagen den 18. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Vederlag i alt incl. moms kr. 74.844

Vederlag i alt incl. moms kr. 74.844 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Tim Rose A/S Nordstensvej 9 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket gennemførelsen af handlen og derfor er erstatningsansvarlig

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato:

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato: 1af 5 LØNPOLITIK Lovhjemmel Lønpolitikken er fastsat til opfyldelse af lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9 og 77a -77d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik Vejledende vilkår for freelancejournalistik 1 Alment journalistisk arbejde 2 Undervisning, specialviden og udlandsartikler 3 PR og Informationsjournalistik 4 Mindstebetaling 5 Paralleludgivelse efter afregning

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Memo Til: / Kontor: Fra: / Kontor: Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Statsautoriseret revisor Poul Erik Nielsen / PricewaterhouseCoopers Dato: 24. oktober 2006 Vedrørende: Status vedrørende

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Redegørelse vedr. spørgsmål om beregning af tilskud til drift af den selvejende institution Arena Rebild

Redegørelse vedr. spørgsmål om beregning af tilskud til drift af den selvejende institution Arena Rebild 31. januar 2013 Sagsnr. 125-163113 jpe Sekr. Laila Gorits Grønhøj Tel. 7221 1640, mail LLA@70151000.dk Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Jurist Søren Lysholt Hansen Badehusvej 16 Postboks

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. November 2014.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. November 2014. Gribvand A/S Bestyrelse 18. december 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. december 2014 Mødedato / sted: 10. december 2014 / Gribvand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 15 16:30. Mødedeltagere: Jannich Petersen

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik 2012 Vejledende vilkår for freelancejournalistik Disse vilkår kan anvendes, hvor der ikke er indgået anden aftale med Dansk Journalistforbund. Alle takster er beregnet med henblik på at skabe reel lighed

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj København den 21. december 2007 Manglende godkendelse af årsregnskab 2006 samt tilbagebetaling af tilskud 2004,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager. 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Louise Lillelund Østergade 16 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 10. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere