KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Forensic Borups Allé 177 Postboks Frederiksberg. Danmarks Jægerforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Forensic Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Danmarks Jægerforbund"

Transkript

1 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Forensic Borups Allé 177 Postboks Frederiksberg Telefon Telefax Revisionsberetning af 9. maj 2006 Beretningen er fortrolig og alene til internt brug i Forensic 9. maj 2006 Denne rapport indeholder 100 sider 06-n002 CI jqw Særl Unders.doc

2 Forensic 9. maj 2006 Indhold 1 Indledning Revisionstema Materiale stillet til rådighed for KPMG Interviews Foreløbigt udkast til revisionsberetning Anvendelse af revisionsberetningen Supplerende bemærkninger Habilitet 9 2 Sammenfatning Hovedbestyrelsen - Økonomi PwC s gennemgang af forhold vedrørende Marcell Thirstrup Økonomiske transaktioner foretaget mellem og formand Kristian Raunkjær Økonomiske transaktioner foretaget mellem og direktør Jørgen Damgaard s samhandel med Finn Christensen samt selskaber og personer med relation til Finn Christensen Kommunikationsafdelingen Indtægter Løn og gager Trykning, porto, fragt og pakning Illustrationer, foto og artikler Udgifter til jagt, rejser, møder og efteruddannelse Kommunikationsafdelingen Kalø Jagtklub Usædvanlige transaktioner i perioden Skattemæssige forhold 28 3 Gennemgang af særlige bilag i 30 4 Hovedbestyrelsen - Økonomi Udgifter til telefoni, beklædning, IT-udstyr m.v Telefonordning Beklædning Kamera It-udstyr Andet udstyr m.v Udgifter til møder, jagt m.v Hovedbestyrelsesmøder n002 CI jqw Særl Unders.doc 1

3 Forensic 9. maj Repræsentationsjagt Udgifter til jagter i perioden PwC s gennemgang af forhold vedrørende Marcell Thirstrup PwC s planlægning af opgaven KPMG s vurdering af PwC s planlægning Udførelse og rapportering Gennemgang af lønsedler i perioden januar 2003 september Gennemgang af forhold omkring fri bil - leasingkontrakter Gennemgang af kontospecifikationer og bilag for afdeling 95, administration Gennemgang af forbrug på Eurocard i perioden 1. januar oktober KPMG s sammenfatning aftalte handlinger udført af PwC 48 6 Økonomiske transaktioner foretaget mellem Danmarks Jægerforbund og formand Kristian Raunkjær Transaktioner med nærstående m.v Deltagelse i udvalg i Vederlæggelse (gager, løntillæg, pension, personalegoder m.v.) Gager og pension Ferietillæg Bestyrelseshonorar Fri telefon Forsikring Beklædning It-udstyr Øvrige personalegoder Udgiftsgodtgørelse (kørselsgodtgørelse, øvrige udlæg etc.) Kørselsgodtgørelse Deltagelse i jagter og øvrige arrangementer for Danmarks Jægerforbunds regning (efteruddannelse, repræsentationsjagter mv.) Jagtklub 58 7 Økonomiske transaktioner foretaget mellem Danmarks Jægerforbund og direktør Jørgen Damgaard Deltagelse i Hovedbestyrelse og udvalg i Vederlæggelse (gager, løntillæg, fri telefon mv.) Løn og firmapension Bestyrelseshonorar Undervisning Fri telefon Udgifter til beklædning m.v n002 CI jqw Særl Unders.doc 2

4 Forensic 9. maj Transaktioner med nærstående s køb af assistance hos advokatfirmaet Damgaard Deltagelse i jagter 61 8 s samhandel med Finn Christensen samt selskaber og personer med relation til Finn Christensen Fredensborg Incoming A/S LCT v/lars Stig Christensen Interviews af udvalgte personer Større arrangementer Fredensborg Incoming A/S Konference i Sverige den oktober Konference på Tvedegaard v/nakskov den november Konference Wittsköfle (Snogholm Slot) den december KPMG s bemærkninger 68 9 Økonomiske dispositioner foretaget i Kommunikationsafdelingen i i perioden 1. januar november Indtægter Løn og gager Gager og fratrædelsesgodtgørelse m.v. - kommunikationschef Jens Perto KPMG s bemærkninger Andre personaleudgifter - Kommunikationschef Jens Perto Trykning, porto, pakning og fragt GBC (Handling & Co ApS - tidligere GBC//Handling ApS) KPMG s bemærkninger Illustrationer, foto og artikler Eksterne skribenter og fotografer Artikler og fotos Jens Perto Artikler og fotos Andre medarbejdere i Kommunikationsafdelingen Nye regler for ansattes honorering af artikler og fotos Udgifter til jagt, rejser, møder og efteruddannelse s udgifter til jagt, rejser, møder og efteruddannelse Kommunikationsafdelingen Efteruddannelse Kalø Jagtklub KPMG s sammenfatning n002 CI jqw Særl Unders.doc 3

5 Forensic 9. maj Usædvanlige transaktioner i perioden Varer og ydelser erhvervet fra ansatte Usædvanligt indkøb Udgifter af privatlignende karakter n002 CI jqw Særl Unders.doc 4

6 1 Indledning Vi er af (DJ) blevet anmodet om at yde sagkyndig bistand i en særlig undersøgelse af visse forhold, jf. nedenfor [Aftalebrev af 20. december 2005, jf. KPMGbilag 1]. 1.1 Revisionstema Ved brev af 20. december 2005 er der truffet aftale om, at KPMG skal bistå med følgende: 1 En overordnet gennemgang og vurdering af aftalte arbejdshandlinger af 25. oktober 2005 udført af forbundets revisor PricewaterhouseCoopers (efterfølgende benævnt PwC) vedrørende Marcell Thirstrups økonomiske transaktioner med for at vurdere, om de aftalte arbejdshandlinger er foretaget i overensstemmelse med god revisorskik. Gennemgangen forudsætter, at PwC giver KPMG adgang til at gennemgå PwC's arbejdspapirer. Adgangen hertil skal foreligge skriftligt inden underskrivelse af aftalebrevet. 2 En gennemgang af de økonomiske transaktioner mellem og formand Kristian Raunkjær for perioden 1. januar november Ved økonomiske transaktioner forstås f.eks. aflønning, honorering af artikler, refusion af udlæg i forbindelse med rejser, møder m.v. personalegoder samt deltagelse i rejser og arrangementer m.v. for s regning. 3 En gennemgang af de økonomiske transaktioner mellem og direktør Jørgen Damgaard for perioden 1. januar november Ved økonomiske transaktioner forstås f.eks. aflønning, honorering af artikler, refusion af udlæg i forbindelse med rejser, møder m.v., personalegoder samt deltagelse i rejser og arrangementer m.v. for s regning. 4 En gennemgang af om s samhandel med Finn Christensen henholdsvis selskaber og personer med relationer til Finn Christensen er foregået på markedsvilkår og i henhold til sædvanlig faktureringspraksis. Nævnte person og selskaber har efter det oplyste fungeret som leverandør af jagtrettigheder, jagtarrangementer og jagtrejser. Redegørelsen vil omfatte bl.a. Fredensborg Incoming. 5 Gennemgang og vurdering af en række særlige bilag, som har været genstand for særlig opmærksomhed i. 6 En gennemgang af de økonomiske dispositioner i Kommunikationsafdelingen i Danmarks Jægerforbund i perioden 1. januar november 2005 med henblik på at belyse, om der kan konstateres uregelmæssigheder, hvorved direkte eller indirekte kan have lidt tab. For nedennævnte udgiftstyper undersøges tillige, om den skattemæssige behandling er i overensstemmelse med lovgivningen, og om forbundets attestations- og anvisningsregler har været overholdt. 5

7 Jagt (efteruddannelse, repræsentationsjagter m.v.) Møder (formål, deltagere, hyppighed, sted, dokumentation) Anskaffelser op til DKK Kørselsgodtgørelse (Kommunikationsafdeling og Kommunikationsudvalg) Andre løntillæg, personalegoder, udlæg m.v. Honorar til medarbejdere i for udarbejdelse af artikler bragt i bladet "Jæger" eller andre medier under Honorar til medarbejdere i for fotos bragt i bladet "Jæger" eller andre medier under. KPMG s opgave er at beskrive ovennævnte forhold og dispositioner og ikke at tage stilling til, hvorvidt disse forhold og dispositioner er i overensstemmelse med forretningsgange, retningslinjer m.v. hos. Det er ikke en del af KPMG s opgave at fremkomme med juridiske (herunder strafferetlige, ansættelsesretlige eller erstatningsretlige) vurderinger af konsekvenserne af eventuelle konstaterede forhold ved vores gennemgang. ---ooo--- Den 3. marts 2006 er det aftalt med, at KPMG s opgave udvides til også at omfatte: 1 Skimning af s bogføringsbilag for perioden for derigennem at identificere eventuelle varer og ydelser, som har erhvervet fra ansatte, usædvanlige indkøb samt udgifter, som kan have privatlignende karakter. 2 Afdækning af s samlede udgifter til jagtarrangementer, herunder udgifter bogført under Hovedbestyrelsen, Kalø, Kommunikationsafdelingen, administrationsafdelingen m.v. 1.2 Materiale stillet til rådighed for KPMG Nærværende revisionsberetning er udarbejdet på baggrund af materiale, som er blevet stillet til rådighed for KPMG af vedrørende perioden 1. januar december 2005 samt materiale fra PwC omhandlende Marcell Thirstrups økonomiske transaktioner med. 6

8 Materialet omfatter: Materiale fra - Attestationsregler, procedurer m.v. - Oversigt over medlemmer af Hovedbestyrelsen og Kommunikationsudvalg og andre relevante udvalg - Referater for møder, herunder fra Hovedbestyrelses- og udvalgsmøder - Bogføringsudskrifter fra økonomisystem - Bogføringsbilag for perioden Kreditormapper - Samhandelsaftaler med leverandører - Personalemapper for ansatte - Kontoudtog fra pengeinstitutter - s - Elektroniske dokumenter - Log-filer fra it-systemer - Revisionsprotokollater og anden rapportering fra såvel forbundets finansielle revisor (PwC) som de kritiske revisorer. Materiale fra PwC: - Arbejdspapirer i relation til særlig undersøgelse vedrørende Marcell Thirstrup. 1.3 Interviews KPMG har som led i gennemgangen foretaget interviews af bestyrelsesformand Kristian Raunkjær, direktør Jørgen Damgaard, Økonomichef Susan Nielsen, leder af Aktivitetsafdelingen Claus Sætter-Lassen samt medarbejdere i henholdsvis Kommunikations- og Administrationsafdelingen. Endvidere er der foretaget interviews af Bjarne Hansen, Handling & Co (GBC). KPMG har den 13. januar 2006 aflagt besøg hos forbundets revisor, PwC i Næstved, hvor der er gennemført henholdsvis interviews af statsaut. revisor Arne Frandsen og statsaut. revisor Tina Ø. Hansen. Det skal understreges, at ovennævnte personer, der er interviewet i forbindelse med den foretagne undersøgelse, ikke har haft lejlighed til at se KPMG s revisionsberetning og den måde hvorpå deres forklaringer er gengivet heri. Der er således en mindre risiko for, at KPMG har gengivet deres forklaringer upræcist, og at de derved fremstår med en lidt anden mening end det var tilsigtet. 7

9 1.4 Foreløbigt udkast til revisionsberetning KPMG har den 24. marts 2006 fremsendt foreløbigt udkast til revisionsberetning til Kulegravningsudvalget via Arne Holten med henblik på afklaring af eventuelle fejl og misforståelser. På møde den 27. marts 2006 er det foreløbige udkast drøftet med Kulegravningsudvalget. Den 28. marts 2006 er tilrettet foreløbigt udkast til revisionsberetning fremsendt til Kulegravningsudvalget til brug for forelæggelse for Hovedbestyrelsen. KPMG har den 5. maj 2006 modtaget yderligere kommentarer fra Kulegravningsudvalget. I forbindelse hermed er det aftalt, at revisionsberetningen udarbejdes i endelig form. 1.5 Anvendelse af revisionsberetningen Revisionsberetningen er fortroligt og er udarbejdet alene til internt brug i. KPMG s revisionsberetning må under ingen omstændigheder uden KPMG s forudgående godkendelse offentliggøres. 1.6 Supplerende bemærkninger Vor gennemgang og udarbejdelse af revisionsberetning har været baseret på det i sagen beroende materiale, jf. afsnit 1.2. Som følge af KPMG s opdrag for, jf. aftalebrev af 20. december 2005, har KPMG's gennemgang ikke omfattet samtlige dokumenter i sagen (herunder elektroniske), ligesom der efter omstændighederne kan eksistere yderligere relevante dokumenter i sagen. Det kan derfor ikke udelukkes, at der eksisterer dokumenter, som yderligere ville kunne belyse de i beretningen beskrevne dispositioner og transaktioner. I det omfang der eksisterer yderligere dokumentationsmateriale, eller der i øvrigt efterfølgende fremkommer yderligere oplysninger, kan dette derfor påvirke KPMG's konklusioner. Stillingtagen til eventuelle strafferetlige konsekvenser af de transaktioner m.v., der beskrives i beretningen, er ikke omfattet af KPMG's aftale om bistand. 8

10 1.6.1 Habilitet Vi har som indledning til denne opgaves påbegyndelse gennemført en undersøgelse af, hvorvidt KPMG skulle have relationer til personer, der ud fra det i sagen foreliggende materiale ses at være omfattet af sagen. Konklusionerne vedrørende denne undersøgelse fremgår af KPMG's aftalebrev af 20. december Der er ikke efterfølgende fremkommet oplysninger, som ændrer ved KPMG's konklusioner. Det er KPMG's opfattelse, at vi i relation til denne sag er uafhængige, jf. Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer 11. København, den 9. maj 2006 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Lynge Skovgaard statsaut. revisor Chris Iversen statsaut. revisor 9

11 2 Sammenfatning Nedenstående sammenfatning er udarbejdet på basis af det arbejde, som er udført frem til den 28. marts Sammenfatningen er udarbejdet på baggrund af de mere detaljerede beskrivelser i beretningens afsnit 3-10, hvortil der henvises. Formålet med sammenfatningen er alene at skabe et overblik over sagen, hvorfor beretningens konklusioner ikke kan læses af sammenfatningen alene. 2.1 Hovedbestyrelsen - Økonomi I årene 2003, 2004 og 2005 er der under Hovedbestyrelsen bogført udgifter på henholdsvis tdkk, tdkk og tdkk, som er belyst i efterfølgende tabel. Tabel 1: Udgifter bogført under Hovedbestyrelsen for perioden (tdkk) Udgiftsarter Lønninger m.v Kørselsgodtgørelse Transport Advokat/andre sagkyndige Repræsentation Udgifter til telefoni, beklædning, IT-udstur m.v Udgifter til møder, jagt m.v Andre udgifter Udgifter, i alt Udgiftsforøgelsen fra 2004 til 2005 skyldes i det væsentlige, at der under Hovedbestyrelsen indgår udgifter til advokater og anden sagkyndig bistand vedrørende særlige undersøgelser i, herunder udarbejdelse af granskningsrapporter m.v. KPMG har foretaget en nærmere belysning af de afholdte udgifter til repræsentation, møder, jagt m.v. Ved KPMG s gennemgang af udgifter til repræsentation er det konstateret, at det ikke har været kutyme hos at påføre formål, modtager m.v. på repræsentationsbilag. Idet der alene i begrænset omfang er påført formål, modtager m.v. på repræsentationsbilag, kan vi ikke fastslå, hvorvidt foretagne indkøb vedrører repræsentation eller andet. I 2005 er der indeholdt 164 tdkk i udgifter til reception og annoncering i dagblade i anledning af direktør Marcell Thirstrups 50 års fødselsdag og formand Kristian Raunkjærs 60 års fødselsdag. 10

12 Hovedbestyrelsen har i perioden haft årlige udgifter i niveauet tdkk til telefoni, godtgørelse af beklædning m.v. samt it-udstyr, digitalt kamera m.v. I perioden er der i Hovedbestyrelsen indkøbt it-udstyr og kameraer for henholdsvis 238 tdkk og 108 tdkk. KPMG har ved gennemgang af bestyrelsesmødereferater konstateret, at der i Hovedbestyrelsen har foregået drøftelse vedrørende indkøb af hjemmecomputer til bestyrelsens medlemmer, men har ikke set dokumentation for, at Hovedbestyrelsen har truffet beslutning om indkøb af it-udstyr og kameraer. Under Hovedbestyrelsen er der i årene 2003, 2004 og 2005 bogført udgifter til møder, jagter m.v. for henholdsvis 882 tdkk, 740 tdkk og 135 tdkk, som er specificeret i efterfølgende tabel. Tabel 2: Udgifter til møder, jagt m.v. for perioden (tdkk) Udgifter til møder, jagt m.v Repræsentantskabsmøde Hovedbestyrelsesmøder Repræsentationsjagt Andre jagter Andre udgifter til møder m.v Udgifter til møder, jagt m.v., i alt Der fordeler sig således: Møder m.v Jagter Udgifter til møder, jagt m.v., i alt Det fremgår af tabel 2, at de under Hovedbestyrelsen bogførte udgifter til jagter blev reduceret fra 316 tdkk i 2003 til 135 tdkk i PwC s gennemgang af forhold vedrørende Marcell Thirstrup KPMG har foretaget en overordnet gennemgang og vurdering af aftalte arbejdshandlinger af 25. oktober 2005 udført af s revisor, PwC, vedrørende Marcell Thirstrups økonomiske transaktioner med for at vurdere, om de aftalte arbejdshandlinger er udført i overensstemmelse med god revisorskik. Den 13. januar 2006 har KPMG aflagt besøg hos forbundets revisor, PwC i Næstved, hvor der blev gennemført henholdsvis interviews af statsaut. revisor Arne Frandsen og statsaut. revisor Tina Ø. Hansen samt foretaget gennemgang af revisors arbejdspapirer. 11

13 Statsaut. revisor Arne Frandsen har over for KPMG oplyst, at opgaven blev initieret af Jørgen Damgaard, der af bogholderiet i DJ var blevet gjort opmærksom på, at der i DJ var foretaget en udbetaling på DKK til Marcell Thirstrup, svarende til et års løn efter skattetræk. På daværende tidspunkt var Jørgen Damgaard netop tiltrådt som fungerende direktør i DJ. Som led i gennemgangen har KPMG konstateret, at der i overensstemmelse med god revisorskik blev udarbejdet aftalebrev mellem DJ og forbundets revisor, hvori der er oplistet aftalte arbejdshandlinger. KPMG s gennemgang af de af PwC udførte arbejder har afdækket, at de af PwC udførte handlinger alene i begrænset omfang har kunnet afdække, hvorvidt Marcell Thirstrup har foretaget eller har medvirket til uregelmæssigheder, som har resulteret i tab for DJ. PwC har rapporteret til Hovedbestyrelsen i form af notat dateret den 25. oktober 2005, som er benævnt konkluderende notat om Marcell Thirstrups økonomiske relationer over for. I notatet er der ikke over for Hovedbestyrelsen redegjort for de begrænsninger, der knyttede sig til de arbejdshandlinger, som blev udført af PwC. Begrænsningerne indebærer efter KPMG s vurdering, at der knyttede sig væsentlig usikkerhed til det af PwC opgjorte mellemregningsbeløb på DKK i DJ's favør. På basis af KPMG s gennemgang af PwC s arbejdspapirer og forhold konstateret i forbindelse med undersøgelser i finder vi anledning til at informere om yderligere forhold i relation til Marcell Thirstrup. Årlig gage til Marcell Thirstrup Af direktørkontrakt af 14. april 1998 fremgår, at Marcell Thirstrups samlede gage inkl. pensioner m.v. på daværende tidspunkt var aftalt til at udgøre DKK pr. år. I tabel 3 er belyst udvikling i gager for perioden Tabel 3: Belysning af udviklingen i Marcell Thirstrups årlige gage (tdkk) Udgiftsart 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-30/9 I alt Gager, i alt Biludgifter, i alt I alt Af tabel 3 fremgår, at årsgagen inkl. pensioner udgjorde tdkk for Den gennemsnitlige årlige lønstigning har således udgjort 13 % i perioden fra

14 I perioden 1. januar september 2005 har DJ herudover betalt biludgifter på i alt 856 tdkk, hvilket svarer til ca. 300 tdkk pr. år. Forudsættes det, at Marcell Thirstrup har anvendt bilen i DJ regi, svarende til kørselsgodtgørelse i niveauet 100 tdkk pr. år (groft skøn), i så fald har DJ som konsekvens af bil-leasing-arrangementet haft en årlig merudgift på ca. 200 tdkk I fald der tages hensyn til disse merudgifter på 200 tdkk, så kan vederlæggelse til Marcell Thirstrup for 2004 opgøres til i alt tdkk, hvilket svarer til, at der i perioden fra er realiseret en gennemsnitlig lønstigning på ca. 16 % pr. år. Ved KPMG s gennemgang af PwC s arbejdspapirer er der identificeret følgende dokumenter, som er underskrevet af bestyrelsesformand Kristian Raunkjær: Dokument dateret den 4. november 2004, som er benævnt Allonge til direktørens ansættelsesbetingelser/danmarks Jægerforbunds kørsel. Dokumentet dannede grundlag for udbetaling af biltilskud til Marcell Thirstrup. Dokument dateret den 14. september 2005, som er benævnt Ændring i Marcells lønudbetalingsperiodisering for det kommende år. Dokumentet dannede grundlag for udbetaling af DKK til Marcell Thirstrup. I perioden indgik Marcell Thirstrup leasingaftaler, som påførte udgifter på ca. 300 tdkk pr. år. Ved indgåelse af leasingaftale af 9. november 2004 mellem DJ og Jyske Finans A/S vedrørende bilen Subaro Forester erhvervede DJ brugsretten til en bil til en værdi af DKK, hvorimod den tidligere leasingaftale omfattede en bil til en værdi af DKK (Subaru Legacy). Som led i aftalen vedrørende bilen Subaro Forester indbetalte DJ ved Marcell Thirstrup ekstraordinære afdrag på i alt 258 tdkk. Endvidere forsøgte Marcell Thirstrup at foretage yderligere ekstraordinær indbetaling på 200 tdkk umiddelbart forud for fratrædelse i Danmarks Jægerforbund. Foretagne ekstraordinære afdrag er givet foretaget med henblik på at reducere den månedlige leasingydelse, som knyttede sig til brugen af bilen Subaro Forester. KPMG har ikke set referater eller lignende, som dokumenterer, at Hovedbestyrelsen i DJ har behandlet og godkendt ovennævnte udgift til gage og bildrift. Erhvervelse af bil fra Marcell Thirstrups hustru I forbindelse med gennemgang af sagens materiale har vi konstateret, at den 15. maj 2001 erhvervede en bil, benævnt Rover 420 Si fra Marcell Thirstrups hustru. Overdragelsessummen udgjorde 150 tdkk. Marcell Thirstrup underskrev købsaftalen på vegne af. 13

15 Bilen blev den 13. august 2001 solgt til bilfirmaet Ejler Pedersen A/S, Herfølge, for 75 tdkk. Som konsekvens af disse transaktioner realiserede et samlet tab i niveauet 75 tdkk (værditab på 3 mdr.). Ved vores undersøgelser, som har omfattet gennemgang af referater fra møder i Hovedbestyrelsen i DJ samt gennemgang af personalemappe vedrørende Marcell Thirstrup, er der ikke set dokumentation, som bekræfter, at bilkøbet fra Marcell Thirstrups hustru blev behandlet og godkendt af Hovedbestyrelsen. Privatlignende udgifter Ved PwC s gennemgang af forbruget på Eurocard blev det konstateret, at der forekom udgifter for 22 tdkk, som havde privatlignende karakter, og som blev betalt af. KPMG har som led i gennemgangen af bogføringsbilag for perioden afdækket yderligere udgifter på 32 tdkk, som har privatlignende karakter. 2.3 Økonomiske transaktioner foretaget mellem og formand Kristian Raunkjær Ved gennemgang af bogføringsmateriale m.v. hos DJ er KPMG ikke blevet bekendt med, at i perioden 1. januar december 2005 har indkøbt varer/tjenesteydelser hos Kristian Raunkjær eller hos personer eller selskaber med relation til Kristian Raunkjær. KPMG har gennemgået Kristian Raunkjærs samlede vederlæggelse eksklusive personalegoder for perioden Tabel 4 belyser periodens udgifter til gager m.v. Tabel 4: Periodens gager m.v. (tdkk) Udgiftsart Gager Firmapension Ferietillæg Bestyrelseshonorar I alt Af personalemappe er fremfundet kopi af referat for Hovedbestyrelsesmøde den januar 1992 med beslutning om, at formanden skal aflønnes efter lønskalatrin 53 for statsansatte. På beslutningstidspunktet udgjorde gagen 450 tdkk med tillæg af 50 tdkk i pension. KPMG har indhentet oversigter over løn og firmapension i overensstemmelse med FTF s lønkort for statens satser 1. april april 2004 for lønskala

16 En sammenholdelse viser, at Kristian Raunkjærs gageandel har udviklet sig rimeligt konsistent med udviklingen i statens lønskala 53. Derimod er den pensionsandel, som Danmarks Jægerforbund har betalt, blevet forøget fra 11,15 % i 1992 til 18,8 % i Idet statens pension beregnes som en fast procentsats, har Kristian Raunkjær således modtaget pensioner, som overstiger statens lønskala 53. I tabel 5 belyses den pension, som er betalt ud over lønskala 53. Tabel 5: Belysning af pensionsudbetalinger ud over lønskala 53 (tdkk) Pensioner I alt Pension, 11,15% af årets gager Firmapension, betalt af DJ Forskel, i alt KPMG s gennemgang har afdækket, at Kristian Raunkjær i perioden har modtaget pensionsbeløb, som oversteg statens lønskala 53 med i alt 60 tdkk. Kristian Raunkjær har over for KPMG oplyst, at det var daværende direktør Marcell Thirstrup og daværende regnskabschef Jette Jensen, som forestod opgørelse af reguleringer i henhold til statens lønskala 53. Ved KPMG s gennemgang af referater af bestyrelsesmøder for perioden ses bestyrelsesformandens vederlæggelse ikke at være behandlet. Direktionssekretær Lene Fønns har endvidere over for KPMG oplyst, at det heller ikke af referater for perioden fremgår, at bestyrelsen behandlede og godkendte bestyrelsesformandens vederlæggelse. I forbindelse med skimning af bogføringsbilag for perioden har KPMG afdækket biludgifter på 33 tdkk, som fordeler sig på 22 tdkk i udgifter til forsikring og 11 tdkk i udgifter til bileftersyn vedrørende Kristian Raunkjærs bil. Kristian Raunkjær har over for KPMG oplyst, at det er en fejl, at DJ har betalt disse udgifter, idet DJ udbetaler kørselsgodtgørelse for kørsel i DJ regi. Kristian Raunkjær har over for KPMG oplyst, at han har medvirket til, at der blev etableret en Jagtklub, hvor personer, som er tilknyttet DJ, har deltaget. Kristian Raunkjær har redegjort for, at alle medlemmer var bekendt med, at der var tale om en privat Jagtklub, hvor udgifter til jagterne skulle afholdes forholdsmæssigt af deltagerne af egen lomme. Kristian Raunkjær har over for KPMG oplyst, at han har betalt for sin deltagelse i alle jagterne, ligesom han har betalt for de gæster, han har medbragt på jagterne. KPMG har ved gennemgang af s bilagsmateriale for konstateret, at Kristian Raunkjær har betalt for de jagter, hvor han ifølge materialet vedrørende Jagtklubben er anført som deltagende. 15

17 2.4 Økonomiske transaktioner foretaget mellem og direktør Jørgen Damgaard I perioden har Jørgen Damgaard modtaget bestyrelseshonorarer på 29 tdkk i begge år. Fra den 1. oktober 2005, hvor Jørgen Damgaard tiltrådte som direktør, har Danmarks Jægerforbund påbegyndt udbetaling af månedlige gage. Tabel 6: Gager, pensioner m.v. for perioden (tdkk) Udgiftsart Gager Firmapension Undervisning Bestyrelseshonorar I alt KPMG har afstemt bestyrelseshonorarer og gager udbetalt for perioden 1. januar december 2005, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. Assistance fra advokatfirmaet Damgaard Ved KPMG s gennemgang af transaktioner med nærtstående er det afdækket, at Danmarks Jægerforbund har afholdt udgifter på tdkk hidrørende fra ydelser leveret af advokatfirmaet Damgaard. Jørgen Damgaard, som er medejer af advokatfirmaet Damgaard har over for KPMG oplyst, at der ikke foreligger nogen samarbejdsaftale mellem DJ og advokatfirmaet Damgaard. Honoraret er efter det oplyste opgjort på timebasis og ved anvendelse af gældende timesatser. Endvidere er det over for KPMG oplyst, at samtlige opgaver forud for opstart er godkendt af daværende direktør Marcell Thirstrup, ligesom opgjorte honorarer er godkendt af Marcell Thirstrup. I nedenstående tabel 7 er s udgift til advokatmæssig bistand i perioden 1. januar november 2005 specificeret. 16

18 Tabel 7: s køb af advokatmæssig bistand hos Advokatfirmaet Damgaard i perioden 1. januar november 2005 (tdkk) Beløb i tdkk Formål I alt Æbelø-sagen Medlemsrådgivning - kvartalsvis Skydebanen i Tim Våbenskabe af mærket Scan Sign 2000 ApS Principiel kuglefangssag Riffelbeslaglæggelse og sagkyndig udtalelse Afgiftsspørgsmål Nyord - Andelsbrug generelt Retssag DJ/De Danske Skytteforeninger mod forsvarsministeriet Administration (fungerende direktør) Fratrædelsesaftale/redaktør Juridisk assistance ifm Norbert Ravnsbæk/Region Natur-mobil Støtte til Næstved Strandjagtforening Trekroner Forsikring Mindre sager Honorar, i alt KPMG har i forbindelse med undersøgelsen konstateret, at honorarnotaer fra advokatfirmaet Damgaard fremstår godkendt af Marcell Thirstrup. KPMG kan ikke vurdere, hvorvidt har modtaget de ydelser, som fremgår af fakturaer fra Advokatfirmaet Damgaard. Vi kan endvidere ikke vurdere, om faktureringen afspejler fair markedspriser. Deltagelse i jagtarrangementer Ved gennemgang af materiale vedrørende Jagtklub samt bogføringsbilag for perioden er det konstateret, at Jørgen Damgaard har deltaget i samtlige af Jagtklubbens arrangementer samt i andre jagter, hvor har afholdt jagtudgifterne. har i perioden afholdt 354 tdkk i udgifter vedrørende Jagtklubben. Heraf er udgifter på 41 tdkk henført til Jørgen Damgaard. KPMG har drøftet forhold med Jørgen Damgaard, som har bekræftet, at dette er tilfældet. 2.5 s samhandel med Finn Christensen samt selskaber og personer med relation til Finn Christensen Ved KPMG s gennemgang af transaktioner mellem DJ og Finn Christensen og nærtstående til Finn Christensen er der for perioden 1. januar december 2005 identificeret samhandel til en samlet værdi på 425 tdkk. Samhandlen fordeler sig på virksomhederne Fredensborg Incoming A/S og LCT v/lars Stig Christensen med henholdsvis 361 tdkk og 64 tdkk. 17

19 Virksomheden LCT er i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen registreret som en virksomhed, der ophørt pr. 30. juni På trods af dette er der i perioden frem til primo 2005 udstedt fakturaer, som er fremsendt til. Tabel 8: DJ s samhandel med Fredensborg Incoming A/S og LCT i perioden (tdkk) Virksomhed I alt Fredensborg Incoming A/S LCT v/lars Stig Christensen Samhandel, i alt KPMG s undersøgelser indikerer, at DJ i perioden er blevet faktureret for 34 tdkk, hvor ikke har modtaget de på fakturaerne anførte ydelser. Beløbet sammensætter sig af 28 tdkk for manglende deltagelse i drivjagt i Ungarn, 4 tdkk for manglende deltagelse i dagsarrangement og 2 tdkk for manglende leje af bil. KPMG har anmodet om at udarbejde estimater over de udgifter, som knyttede sig til følgende konferencer med tilhørende jagter: Konference i Sverige den oktober 2003 (Blackstad), - 49 tdkk Konference på Tvedegaard v/nakskov den november 2004, - 65 tdkk Konference Wittsköfle (Snogholm slot) den december 2004, - 42 tdkk s estimater indikerer, at Fredensborg Incoming A/S kan have tillagt en merpris i niveauet DKK ved faktureringen af disse arrangementer. Ved gennemgang af udgifter, som knytter sig til køb foretaget hos LCT, er KPMG blevet opmærksom på, at Marcell Thirstrup og Jens Perto som vederlag for god arbejdsindsats samt forøget arbejdsomfang har accepteret, at Steen A. Hansen og dennes ledsager tog på weekend ophold i henholdsvis Budapest (11 tdkk) og New York (22 tdkk), hvor Danmarks Jægerforbund har afholdt samtlige udgifter. I perioden efter Marcell Thirstrups fratrædelse har valgt at anse udgifterne vedrørende turen til New York som uvedkommende i forhold til forbundet og i stedet at udbetale gagebeløb på 43 tdkk, som efter fradrag af skat i det væsentlige modsvarer de udgifter, som Steen A. Hansen har haft i relation til turen til New York. Som konsekvens heraf har konstateret et tab på DKK, idet forbundet har valgt at holde Steen A. Hansen skadesløs i denne sag. 18

20 Som led i gennemgang af fakturaer fra Fredensborg Incoming A/S er der i øvrigt afdækket 2 fakturaer fra 2002, som omfattede jagtrejser til Alaska og Afrika, hvor det fremstår som om, har afholdt udgifter på henholdsvis 22 tdkk og 52 tdkk. 2.6 Kommunikationsafdelingen For perioden udviser Kommunikationsafdelingens driftsresultat et samlet underskud på tdkk. I årene 2003, 2004 og 2005 udgør underskuddet henholdsvis tdkk, tdkk og tdkk. Tabel 9: Kommunikationsafdelingens resultater for perioden (tdkk) Indtægts- og udgiftsarter I alt Indtægter Løn og gager m.v Trykning, porto, pakning og fragt Illustrationer, foto & artikler Udgifter til jagt, rejser, møder og efteruddannelse Andre udgifter Kommunikationsafdelings driftsresultat Indtægter Det fremgår af tabel 9, at Kommunikationsafdelingens årlige indtægter har været forholdsvis konstante i årene (11 til 12 mio.dkk pr. år). Indtægterne har bestået af årlige indtægter på ca. 8 9 mio.dkk hidrørende fra rubrik- og annoncesalg samt årlige tilskud på fra Skov- og Naturstyrelsen på ca. 2-3 mio.dkk. I forbindelse med KPMG s gennemgang af interne kontroller på området rubrik- og annoncesalg er det konstateret, at der ikke er etableret effektive kontroller, som sikrer, at samtlige bragte rubrikker og annoncer bliver faktureret. I fald annoncechefen såvel ved en ubevidst som ved en bevidst fejl fravælger at informere regnskabsafdelingen om bragte rubrikker/annoncer, vil der ikke ske fakturering af den pågældende kunde. KPMG har på stikprøvebasis kontrolleret, hvorvidt rubrik og annoncer, som er bragt i Jæger, er faktureret. Denne kontrol har ikke givet anledning til bemærkninger. Vi skal dog anbefale, at der etableres effektive kontroller til sikring af, at der sker fakturering af samtlige bragte rubrikker/annoncer Løn og gager Det fremgår af tabel 9, at Kommunikationsafdelingens udgifter til løn og gager er blevet forøget med 943 tdkk fra tdkk i 2003 til tdkk i Økonomichef Susan Nielsen har redegjort for omkostningsudviklingen fra 2004 til

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 Beierholm Deloitte Indholdsfortegnelse Side Baggrunden for udarbejdelse af værdiansættelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

CVR nr. 32 32 15 77. Amagerbanken af 2011 A/S 4. februar 31. december 2011 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 1

CVR nr. 32 32 15 77. Amagerbanken af 2011 A/S 4. februar 31. december 2011 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 1 CVR nr. 32 32 15 77 Årsrapport 2011 4. februar 31. december 2011 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 1 Indhold Forord Amagerbanken Aktieselskab under konkurs 3 Ledelsesberetning Koncernens hoved- og nøgletal

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9. Revisorer frifundet for erstatningskrav, idet der ikke var årsagsforbindelse mellem fejl, som revisorerne havde begået over for et nu konkursramt selskab, og de påståede tab. Konkursboets krav kunne ikke

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 65 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt fremsendes Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2005. Rapporten er udarbejdet

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere