KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Forensic Borups Allé 177 Postboks Frederiksberg. Danmarks Jægerforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Forensic Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Danmarks Jægerforbund"

Transkript

1 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Forensic Borups Allé 177 Postboks Frederiksberg Telefon Telefax Revisionsberetning af 9. maj 2006 Beretningen er fortrolig og alene til internt brug i Forensic 9. maj 2006 Denne rapport indeholder 100 sider 06-n002 CI jqw Særl Unders.doc

2 Forensic 9. maj 2006 Indhold 1 Indledning Revisionstema Materiale stillet til rådighed for KPMG Interviews Foreløbigt udkast til revisionsberetning Anvendelse af revisionsberetningen Supplerende bemærkninger Habilitet 9 2 Sammenfatning Hovedbestyrelsen - Økonomi PwC s gennemgang af forhold vedrørende Marcell Thirstrup Økonomiske transaktioner foretaget mellem og formand Kristian Raunkjær Økonomiske transaktioner foretaget mellem og direktør Jørgen Damgaard s samhandel med Finn Christensen samt selskaber og personer med relation til Finn Christensen Kommunikationsafdelingen Indtægter Løn og gager Trykning, porto, fragt og pakning Illustrationer, foto og artikler Udgifter til jagt, rejser, møder og efteruddannelse Kommunikationsafdelingen Kalø Jagtklub Usædvanlige transaktioner i perioden Skattemæssige forhold 28 3 Gennemgang af særlige bilag i 30 4 Hovedbestyrelsen - Økonomi Udgifter til telefoni, beklædning, IT-udstyr m.v Telefonordning Beklædning Kamera It-udstyr Andet udstyr m.v Udgifter til møder, jagt m.v Hovedbestyrelsesmøder n002 CI jqw Særl Unders.doc 1

3 Forensic 9. maj Repræsentationsjagt Udgifter til jagter i perioden PwC s gennemgang af forhold vedrørende Marcell Thirstrup PwC s planlægning af opgaven KPMG s vurdering af PwC s planlægning Udførelse og rapportering Gennemgang af lønsedler i perioden januar 2003 september Gennemgang af forhold omkring fri bil - leasingkontrakter Gennemgang af kontospecifikationer og bilag for afdeling 95, administration Gennemgang af forbrug på Eurocard i perioden 1. januar oktober KPMG s sammenfatning aftalte handlinger udført af PwC 48 6 Økonomiske transaktioner foretaget mellem Danmarks Jægerforbund og formand Kristian Raunkjær Transaktioner med nærstående m.v Deltagelse i udvalg i Vederlæggelse (gager, løntillæg, pension, personalegoder m.v.) Gager og pension Ferietillæg Bestyrelseshonorar Fri telefon Forsikring Beklædning It-udstyr Øvrige personalegoder Udgiftsgodtgørelse (kørselsgodtgørelse, øvrige udlæg etc.) Kørselsgodtgørelse Deltagelse i jagter og øvrige arrangementer for Danmarks Jægerforbunds regning (efteruddannelse, repræsentationsjagter mv.) Jagtklub 58 7 Økonomiske transaktioner foretaget mellem Danmarks Jægerforbund og direktør Jørgen Damgaard Deltagelse i Hovedbestyrelse og udvalg i Vederlæggelse (gager, løntillæg, fri telefon mv.) Løn og firmapension Bestyrelseshonorar Undervisning Fri telefon Udgifter til beklædning m.v n002 CI jqw Særl Unders.doc 2

4 Forensic 9. maj Transaktioner med nærstående s køb af assistance hos advokatfirmaet Damgaard Deltagelse i jagter 61 8 s samhandel med Finn Christensen samt selskaber og personer med relation til Finn Christensen Fredensborg Incoming A/S LCT v/lars Stig Christensen Interviews af udvalgte personer Større arrangementer Fredensborg Incoming A/S Konference i Sverige den oktober Konference på Tvedegaard v/nakskov den november Konference Wittsköfle (Snogholm Slot) den december KPMG s bemærkninger 68 9 Økonomiske dispositioner foretaget i Kommunikationsafdelingen i i perioden 1. januar november Indtægter Løn og gager Gager og fratrædelsesgodtgørelse m.v. - kommunikationschef Jens Perto KPMG s bemærkninger Andre personaleudgifter - Kommunikationschef Jens Perto Trykning, porto, pakning og fragt GBC (Handling & Co ApS - tidligere GBC//Handling ApS) KPMG s bemærkninger Illustrationer, foto og artikler Eksterne skribenter og fotografer Artikler og fotos Jens Perto Artikler og fotos Andre medarbejdere i Kommunikationsafdelingen Nye regler for ansattes honorering af artikler og fotos Udgifter til jagt, rejser, møder og efteruddannelse s udgifter til jagt, rejser, møder og efteruddannelse Kommunikationsafdelingen Efteruddannelse Kalø Jagtklub KPMG s sammenfatning n002 CI jqw Særl Unders.doc 3

5 Forensic 9. maj Usædvanlige transaktioner i perioden Varer og ydelser erhvervet fra ansatte Usædvanligt indkøb Udgifter af privatlignende karakter n002 CI jqw Særl Unders.doc 4

6 1 Indledning Vi er af (DJ) blevet anmodet om at yde sagkyndig bistand i en særlig undersøgelse af visse forhold, jf. nedenfor [Aftalebrev af 20. december 2005, jf. KPMGbilag 1]. 1.1 Revisionstema Ved brev af 20. december 2005 er der truffet aftale om, at KPMG skal bistå med følgende: 1 En overordnet gennemgang og vurdering af aftalte arbejdshandlinger af 25. oktober 2005 udført af forbundets revisor PricewaterhouseCoopers (efterfølgende benævnt PwC) vedrørende Marcell Thirstrups økonomiske transaktioner med for at vurdere, om de aftalte arbejdshandlinger er foretaget i overensstemmelse med god revisorskik. Gennemgangen forudsætter, at PwC giver KPMG adgang til at gennemgå PwC's arbejdspapirer. Adgangen hertil skal foreligge skriftligt inden underskrivelse af aftalebrevet. 2 En gennemgang af de økonomiske transaktioner mellem og formand Kristian Raunkjær for perioden 1. januar november Ved økonomiske transaktioner forstås f.eks. aflønning, honorering af artikler, refusion af udlæg i forbindelse med rejser, møder m.v. personalegoder samt deltagelse i rejser og arrangementer m.v. for s regning. 3 En gennemgang af de økonomiske transaktioner mellem og direktør Jørgen Damgaard for perioden 1. januar november Ved økonomiske transaktioner forstås f.eks. aflønning, honorering af artikler, refusion af udlæg i forbindelse med rejser, møder m.v., personalegoder samt deltagelse i rejser og arrangementer m.v. for s regning. 4 En gennemgang af om s samhandel med Finn Christensen henholdsvis selskaber og personer med relationer til Finn Christensen er foregået på markedsvilkår og i henhold til sædvanlig faktureringspraksis. Nævnte person og selskaber har efter det oplyste fungeret som leverandør af jagtrettigheder, jagtarrangementer og jagtrejser. Redegørelsen vil omfatte bl.a. Fredensborg Incoming. 5 Gennemgang og vurdering af en række særlige bilag, som har været genstand for særlig opmærksomhed i. 6 En gennemgang af de økonomiske dispositioner i Kommunikationsafdelingen i Danmarks Jægerforbund i perioden 1. januar november 2005 med henblik på at belyse, om der kan konstateres uregelmæssigheder, hvorved direkte eller indirekte kan have lidt tab. For nedennævnte udgiftstyper undersøges tillige, om den skattemæssige behandling er i overensstemmelse med lovgivningen, og om forbundets attestations- og anvisningsregler har været overholdt. 5

7 Jagt (efteruddannelse, repræsentationsjagter m.v.) Møder (formål, deltagere, hyppighed, sted, dokumentation) Anskaffelser op til DKK Kørselsgodtgørelse (Kommunikationsafdeling og Kommunikationsudvalg) Andre løntillæg, personalegoder, udlæg m.v. Honorar til medarbejdere i for udarbejdelse af artikler bragt i bladet "Jæger" eller andre medier under Honorar til medarbejdere i for fotos bragt i bladet "Jæger" eller andre medier under. KPMG s opgave er at beskrive ovennævnte forhold og dispositioner og ikke at tage stilling til, hvorvidt disse forhold og dispositioner er i overensstemmelse med forretningsgange, retningslinjer m.v. hos. Det er ikke en del af KPMG s opgave at fremkomme med juridiske (herunder strafferetlige, ansættelsesretlige eller erstatningsretlige) vurderinger af konsekvenserne af eventuelle konstaterede forhold ved vores gennemgang. ---ooo--- Den 3. marts 2006 er det aftalt med, at KPMG s opgave udvides til også at omfatte: 1 Skimning af s bogføringsbilag for perioden for derigennem at identificere eventuelle varer og ydelser, som har erhvervet fra ansatte, usædvanlige indkøb samt udgifter, som kan have privatlignende karakter. 2 Afdækning af s samlede udgifter til jagtarrangementer, herunder udgifter bogført under Hovedbestyrelsen, Kalø, Kommunikationsafdelingen, administrationsafdelingen m.v. 1.2 Materiale stillet til rådighed for KPMG Nærværende revisionsberetning er udarbejdet på baggrund af materiale, som er blevet stillet til rådighed for KPMG af vedrørende perioden 1. januar december 2005 samt materiale fra PwC omhandlende Marcell Thirstrups økonomiske transaktioner med. 6

8 Materialet omfatter: Materiale fra - Attestationsregler, procedurer m.v. - Oversigt over medlemmer af Hovedbestyrelsen og Kommunikationsudvalg og andre relevante udvalg - Referater for møder, herunder fra Hovedbestyrelses- og udvalgsmøder - Bogføringsudskrifter fra økonomisystem - Bogføringsbilag for perioden Kreditormapper - Samhandelsaftaler med leverandører - Personalemapper for ansatte - Kontoudtog fra pengeinstitutter - s - Elektroniske dokumenter - Log-filer fra it-systemer - Revisionsprotokollater og anden rapportering fra såvel forbundets finansielle revisor (PwC) som de kritiske revisorer. Materiale fra PwC: - Arbejdspapirer i relation til særlig undersøgelse vedrørende Marcell Thirstrup. 1.3 Interviews KPMG har som led i gennemgangen foretaget interviews af bestyrelsesformand Kristian Raunkjær, direktør Jørgen Damgaard, Økonomichef Susan Nielsen, leder af Aktivitetsafdelingen Claus Sætter-Lassen samt medarbejdere i henholdsvis Kommunikations- og Administrationsafdelingen. Endvidere er der foretaget interviews af Bjarne Hansen, Handling & Co (GBC). KPMG har den 13. januar 2006 aflagt besøg hos forbundets revisor, PwC i Næstved, hvor der er gennemført henholdsvis interviews af statsaut. revisor Arne Frandsen og statsaut. revisor Tina Ø. Hansen. Det skal understreges, at ovennævnte personer, der er interviewet i forbindelse med den foretagne undersøgelse, ikke har haft lejlighed til at se KPMG s revisionsberetning og den måde hvorpå deres forklaringer er gengivet heri. Der er således en mindre risiko for, at KPMG har gengivet deres forklaringer upræcist, og at de derved fremstår med en lidt anden mening end det var tilsigtet. 7

9 1.4 Foreløbigt udkast til revisionsberetning KPMG har den 24. marts 2006 fremsendt foreløbigt udkast til revisionsberetning til Kulegravningsudvalget via Arne Holten med henblik på afklaring af eventuelle fejl og misforståelser. På møde den 27. marts 2006 er det foreløbige udkast drøftet med Kulegravningsudvalget. Den 28. marts 2006 er tilrettet foreløbigt udkast til revisionsberetning fremsendt til Kulegravningsudvalget til brug for forelæggelse for Hovedbestyrelsen. KPMG har den 5. maj 2006 modtaget yderligere kommentarer fra Kulegravningsudvalget. I forbindelse hermed er det aftalt, at revisionsberetningen udarbejdes i endelig form. 1.5 Anvendelse af revisionsberetningen Revisionsberetningen er fortroligt og er udarbejdet alene til internt brug i. KPMG s revisionsberetning må under ingen omstændigheder uden KPMG s forudgående godkendelse offentliggøres. 1.6 Supplerende bemærkninger Vor gennemgang og udarbejdelse af revisionsberetning har været baseret på det i sagen beroende materiale, jf. afsnit 1.2. Som følge af KPMG s opdrag for, jf. aftalebrev af 20. december 2005, har KPMG's gennemgang ikke omfattet samtlige dokumenter i sagen (herunder elektroniske), ligesom der efter omstændighederne kan eksistere yderligere relevante dokumenter i sagen. Det kan derfor ikke udelukkes, at der eksisterer dokumenter, som yderligere ville kunne belyse de i beretningen beskrevne dispositioner og transaktioner. I det omfang der eksisterer yderligere dokumentationsmateriale, eller der i øvrigt efterfølgende fremkommer yderligere oplysninger, kan dette derfor påvirke KPMG's konklusioner. Stillingtagen til eventuelle strafferetlige konsekvenser af de transaktioner m.v., der beskrives i beretningen, er ikke omfattet af KPMG's aftale om bistand. 8

10 1.6.1 Habilitet Vi har som indledning til denne opgaves påbegyndelse gennemført en undersøgelse af, hvorvidt KPMG skulle have relationer til personer, der ud fra det i sagen foreliggende materiale ses at være omfattet af sagen. Konklusionerne vedrørende denne undersøgelse fremgår af KPMG's aftalebrev af 20. december Der er ikke efterfølgende fremkommet oplysninger, som ændrer ved KPMG's konklusioner. Det er KPMG's opfattelse, at vi i relation til denne sag er uafhængige, jf. Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer 11. København, den 9. maj 2006 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Lynge Skovgaard statsaut. revisor Chris Iversen statsaut. revisor 9

11 2 Sammenfatning Nedenstående sammenfatning er udarbejdet på basis af det arbejde, som er udført frem til den 28. marts Sammenfatningen er udarbejdet på baggrund af de mere detaljerede beskrivelser i beretningens afsnit 3-10, hvortil der henvises. Formålet med sammenfatningen er alene at skabe et overblik over sagen, hvorfor beretningens konklusioner ikke kan læses af sammenfatningen alene. 2.1 Hovedbestyrelsen - Økonomi I årene 2003, 2004 og 2005 er der under Hovedbestyrelsen bogført udgifter på henholdsvis tdkk, tdkk og tdkk, som er belyst i efterfølgende tabel. Tabel 1: Udgifter bogført under Hovedbestyrelsen for perioden (tdkk) Udgiftsarter Lønninger m.v Kørselsgodtgørelse Transport Advokat/andre sagkyndige Repræsentation Udgifter til telefoni, beklædning, IT-udstur m.v Udgifter til møder, jagt m.v Andre udgifter Udgifter, i alt Udgiftsforøgelsen fra 2004 til 2005 skyldes i det væsentlige, at der under Hovedbestyrelsen indgår udgifter til advokater og anden sagkyndig bistand vedrørende særlige undersøgelser i, herunder udarbejdelse af granskningsrapporter m.v. KPMG har foretaget en nærmere belysning af de afholdte udgifter til repræsentation, møder, jagt m.v. Ved KPMG s gennemgang af udgifter til repræsentation er det konstateret, at det ikke har været kutyme hos at påføre formål, modtager m.v. på repræsentationsbilag. Idet der alene i begrænset omfang er påført formål, modtager m.v. på repræsentationsbilag, kan vi ikke fastslå, hvorvidt foretagne indkøb vedrører repræsentation eller andet. I 2005 er der indeholdt 164 tdkk i udgifter til reception og annoncering i dagblade i anledning af direktør Marcell Thirstrups 50 års fødselsdag og formand Kristian Raunkjærs 60 års fødselsdag. 10

12 Hovedbestyrelsen har i perioden haft årlige udgifter i niveauet tdkk til telefoni, godtgørelse af beklædning m.v. samt it-udstyr, digitalt kamera m.v. I perioden er der i Hovedbestyrelsen indkøbt it-udstyr og kameraer for henholdsvis 238 tdkk og 108 tdkk. KPMG har ved gennemgang af bestyrelsesmødereferater konstateret, at der i Hovedbestyrelsen har foregået drøftelse vedrørende indkøb af hjemmecomputer til bestyrelsens medlemmer, men har ikke set dokumentation for, at Hovedbestyrelsen har truffet beslutning om indkøb af it-udstyr og kameraer. Under Hovedbestyrelsen er der i årene 2003, 2004 og 2005 bogført udgifter til møder, jagter m.v. for henholdsvis 882 tdkk, 740 tdkk og 135 tdkk, som er specificeret i efterfølgende tabel. Tabel 2: Udgifter til møder, jagt m.v. for perioden (tdkk) Udgifter til møder, jagt m.v Repræsentantskabsmøde Hovedbestyrelsesmøder Repræsentationsjagt Andre jagter Andre udgifter til møder m.v Udgifter til møder, jagt m.v., i alt Der fordeler sig således: Møder m.v Jagter Udgifter til møder, jagt m.v., i alt Det fremgår af tabel 2, at de under Hovedbestyrelsen bogførte udgifter til jagter blev reduceret fra 316 tdkk i 2003 til 135 tdkk i PwC s gennemgang af forhold vedrørende Marcell Thirstrup KPMG har foretaget en overordnet gennemgang og vurdering af aftalte arbejdshandlinger af 25. oktober 2005 udført af s revisor, PwC, vedrørende Marcell Thirstrups økonomiske transaktioner med for at vurdere, om de aftalte arbejdshandlinger er udført i overensstemmelse med god revisorskik. Den 13. januar 2006 har KPMG aflagt besøg hos forbundets revisor, PwC i Næstved, hvor der blev gennemført henholdsvis interviews af statsaut. revisor Arne Frandsen og statsaut. revisor Tina Ø. Hansen samt foretaget gennemgang af revisors arbejdspapirer. 11

13 Statsaut. revisor Arne Frandsen har over for KPMG oplyst, at opgaven blev initieret af Jørgen Damgaard, der af bogholderiet i DJ var blevet gjort opmærksom på, at der i DJ var foretaget en udbetaling på DKK til Marcell Thirstrup, svarende til et års løn efter skattetræk. På daværende tidspunkt var Jørgen Damgaard netop tiltrådt som fungerende direktør i DJ. Som led i gennemgangen har KPMG konstateret, at der i overensstemmelse med god revisorskik blev udarbejdet aftalebrev mellem DJ og forbundets revisor, hvori der er oplistet aftalte arbejdshandlinger. KPMG s gennemgang af de af PwC udførte arbejder har afdækket, at de af PwC udførte handlinger alene i begrænset omfang har kunnet afdække, hvorvidt Marcell Thirstrup har foretaget eller har medvirket til uregelmæssigheder, som har resulteret i tab for DJ. PwC har rapporteret til Hovedbestyrelsen i form af notat dateret den 25. oktober 2005, som er benævnt konkluderende notat om Marcell Thirstrups økonomiske relationer over for. I notatet er der ikke over for Hovedbestyrelsen redegjort for de begrænsninger, der knyttede sig til de arbejdshandlinger, som blev udført af PwC. Begrænsningerne indebærer efter KPMG s vurdering, at der knyttede sig væsentlig usikkerhed til det af PwC opgjorte mellemregningsbeløb på DKK i DJ's favør. På basis af KPMG s gennemgang af PwC s arbejdspapirer og forhold konstateret i forbindelse med undersøgelser i finder vi anledning til at informere om yderligere forhold i relation til Marcell Thirstrup. Årlig gage til Marcell Thirstrup Af direktørkontrakt af 14. april 1998 fremgår, at Marcell Thirstrups samlede gage inkl. pensioner m.v. på daværende tidspunkt var aftalt til at udgøre DKK pr. år. I tabel 3 er belyst udvikling i gager for perioden Tabel 3: Belysning af udviklingen i Marcell Thirstrups årlige gage (tdkk) Udgiftsart 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-30/9 I alt Gager, i alt Biludgifter, i alt I alt Af tabel 3 fremgår, at årsgagen inkl. pensioner udgjorde tdkk for Den gennemsnitlige årlige lønstigning har således udgjort 13 % i perioden fra

14 I perioden 1. januar september 2005 har DJ herudover betalt biludgifter på i alt 856 tdkk, hvilket svarer til ca. 300 tdkk pr. år. Forudsættes det, at Marcell Thirstrup har anvendt bilen i DJ regi, svarende til kørselsgodtgørelse i niveauet 100 tdkk pr. år (groft skøn), i så fald har DJ som konsekvens af bil-leasing-arrangementet haft en årlig merudgift på ca. 200 tdkk I fald der tages hensyn til disse merudgifter på 200 tdkk, så kan vederlæggelse til Marcell Thirstrup for 2004 opgøres til i alt tdkk, hvilket svarer til, at der i perioden fra er realiseret en gennemsnitlig lønstigning på ca. 16 % pr. år. Ved KPMG s gennemgang af PwC s arbejdspapirer er der identificeret følgende dokumenter, som er underskrevet af bestyrelsesformand Kristian Raunkjær: Dokument dateret den 4. november 2004, som er benævnt Allonge til direktørens ansættelsesbetingelser/danmarks Jægerforbunds kørsel. Dokumentet dannede grundlag for udbetaling af biltilskud til Marcell Thirstrup. Dokument dateret den 14. september 2005, som er benævnt Ændring i Marcells lønudbetalingsperiodisering for det kommende år. Dokumentet dannede grundlag for udbetaling af DKK til Marcell Thirstrup. I perioden indgik Marcell Thirstrup leasingaftaler, som påførte udgifter på ca. 300 tdkk pr. år. Ved indgåelse af leasingaftale af 9. november 2004 mellem DJ og Jyske Finans A/S vedrørende bilen Subaro Forester erhvervede DJ brugsretten til en bil til en værdi af DKK, hvorimod den tidligere leasingaftale omfattede en bil til en værdi af DKK (Subaru Legacy). Som led i aftalen vedrørende bilen Subaro Forester indbetalte DJ ved Marcell Thirstrup ekstraordinære afdrag på i alt 258 tdkk. Endvidere forsøgte Marcell Thirstrup at foretage yderligere ekstraordinær indbetaling på 200 tdkk umiddelbart forud for fratrædelse i Danmarks Jægerforbund. Foretagne ekstraordinære afdrag er givet foretaget med henblik på at reducere den månedlige leasingydelse, som knyttede sig til brugen af bilen Subaro Forester. KPMG har ikke set referater eller lignende, som dokumenterer, at Hovedbestyrelsen i DJ har behandlet og godkendt ovennævnte udgift til gage og bildrift. Erhvervelse af bil fra Marcell Thirstrups hustru I forbindelse med gennemgang af sagens materiale har vi konstateret, at den 15. maj 2001 erhvervede en bil, benævnt Rover 420 Si fra Marcell Thirstrups hustru. Overdragelsessummen udgjorde 150 tdkk. Marcell Thirstrup underskrev købsaftalen på vegne af. 13

15 Bilen blev den 13. august 2001 solgt til bilfirmaet Ejler Pedersen A/S, Herfølge, for 75 tdkk. Som konsekvens af disse transaktioner realiserede et samlet tab i niveauet 75 tdkk (værditab på 3 mdr.). Ved vores undersøgelser, som har omfattet gennemgang af referater fra møder i Hovedbestyrelsen i DJ samt gennemgang af personalemappe vedrørende Marcell Thirstrup, er der ikke set dokumentation, som bekræfter, at bilkøbet fra Marcell Thirstrups hustru blev behandlet og godkendt af Hovedbestyrelsen. Privatlignende udgifter Ved PwC s gennemgang af forbruget på Eurocard blev det konstateret, at der forekom udgifter for 22 tdkk, som havde privatlignende karakter, og som blev betalt af. KPMG har som led i gennemgangen af bogføringsbilag for perioden afdækket yderligere udgifter på 32 tdkk, som har privatlignende karakter. 2.3 Økonomiske transaktioner foretaget mellem og formand Kristian Raunkjær Ved gennemgang af bogføringsmateriale m.v. hos DJ er KPMG ikke blevet bekendt med, at i perioden 1. januar december 2005 har indkøbt varer/tjenesteydelser hos Kristian Raunkjær eller hos personer eller selskaber med relation til Kristian Raunkjær. KPMG har gennemgået Kristian Raunkjærs samlede vederlæggelse eksklusive personalegoder for perioden Tabel 4 belyser periodens udgifter til gager m.v. Tabel 4: Periodens gager m.v. (tdkk) Udgiftsart Gager Firmapension Ferietillæg Bestyrelseshonorar I alt Af personalemappe er fremfundet kopi af referat for Hovedbestyrelsesmøde den januar 1992 med beslutning om, at formanden skal aflønnes efter lønskalatrin 53 for statsansatte. På beslutningstidspunktet udgjorde gagen 450 tdkk med tillæg af 50 tdkk i pension. KPMG har indhentet oversigter over løn og firmapension i overensstemmelse med FTF s lønkort for statens satser 1. april april 2004 for lønskala

16 En sammenholdelse viser, at Kristian Raunkjærs gageandel har udviklet sig rimeligt konsistent med udviklingen i statens lønskala 53. Derimod er den pensionsandel, som Danmarks Jægerforbund har betalt, blevet forøget fra 11,15 % i 1992 til 18,8 % i Idet statens pension beregnes som en fast procentsats, har Kristian Raunkjær således modtaget pensioner, som overstiger statens lønskala 53. I tabel 5 belyses den pension, som er betalt ud over lønskala 53. Tabel 5: Belysning af pensionsudbetalinger ud over lønskala 53 (tdkk) Pensioner I alt Pension, 11,15% af årets gager Firmapension, betalt af DJ Forskel, i alt KPMG s gennemgang har afdækket, at Kristian Raunkjær i perioden har modtaget pensionsbeløb, som oversteg statens lønskala 53 med i alt 60 tdkk. Kristian Raunkjær har over for KPMG oplyst, at det var daværende direktør Marcell Thirstrup og daværende regnskabschef Jette Jensen, som forestod opgørelse af reguleringer i henhold til statens lønskala 53. Ved KPMG s gennemgang af referater af bestyrelsesmøder for perioden ses bestyrelsesformandens vederlæggelse ikke at være behandlet. Direktionssekretær Lene Fønns har endvidere over for KPMG oplyst, at det heller ikke af referater for perioden fremgår, at bestyrelsen behandlede og godkendte bestyrelsesformandens vederlæggelse. I forbindelse med skimning af bogføringsbilag for perioden har KPMG afdækket biludgifter på 33 tdkk, som fordeler sig på 22 tdkk i udgifter til forsikring og 11 tdkk i udgifter til bileftersyn vedrørende Kristian Raunkjærs bil. Kristian Raunkjær har over for KPMG oplyst, at det er en fejl, at DJ har betalt disse udgifter, idet DJ udbetaler kørselsgodtgørelse for kørsel i DJ regi. Kristian Raunkjær har over for KPMG oplyst, at han har medvirket til, at der blev etableret en Jagtklub, hvor personer, som er tilknyttet DJ, har deltaget. Kristian Raunkjær har redegjort for, at alle medlemmer var bekendt med, at der var tale om en privat Jagtklub, hvor udgifter til jagterne skulle afholdes forholdsmæssigt af deltagerne af egen lomme. Kristian Raunkjær har over for KPMG oplyst, at han har betalt for sin deltagelse i alle jagterne, ligesom han har betalt for de gæster, han har medbragt på jagterne. KPMG har ved gennemgang af s bilagsmateriale for konstateret, at Kristian Raunkjær har betalt for de jagter, hvor han ifølge materialet vedrørende Jagtklubben er anført som deltagende. 15

17 2.4 Økonomiske transaktioner foretaget mellem og direktør Jørgen Damgaard I perioden har Jørgen Damgaard modtaget bestyrelseshonorarer på 29 tdkk i begge år. Fra den 1. oktober 2005, hvor Jørgen Damgaard tiltrådte som direktør, har Danmarks Jægerforbund påbegyndt udbetaling af månedlige gage. Tabel 6: Gager, pensioner m.v. for perioden (tdkk) Udgiftsart Gager Firmapension Undervisning Bestyrelseshonorar I alt KPMG har afstemt bestyrelseshonorarer og gager udbetalt for perioden 1. januar december 2005, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. Assistance fra advokatfirmaet Damgaard Ved KPMG s gennemgang af transaktioner med nærtstående er det afdækket, at Danmarks Jægerforbund har afholdt udgifter på tdkk hidrørende fra ydelser leveret af advokatfirmaet Damgaard. Jørgen Damgaard, som er medejer af advokatfirmaet Damgaard har over for KPMG oplyst, at der ikke foreligger nogen samarbejdsaftale mellem DJ og advokatfirmaet Damgaard. Honoraret er efter det oplyste opgjort på timebasis og ved anvendelse af gældende timesatser. Endvidere er det over for KPMG oplyst, at samtlige opgaver forud for opstart er godkendt af daværende direktør Marcell Thirstrup, ligesom opgjorte honorarer er godkendt af Marcell Thirstrup. I nedenstående tabel 7 er s udgift til advokatmæssig bistand i perioden 1. januar november 2005 specificeret. 16

18 Tabel 7: s køb af advokatmæssig bistand hos Advokatfirmaet Damgaard i perioden 1. januar november 2005 (tdkk) Beløb i tdkk Formål I alt Æbelø-sagen Medlemsrådgivning - kvartalsvis Skydebanen i Tim Våbenskabe af mærket Scan Sign 2000 ApS Principiel kuglefangssag Riffelbeslaglæggelse og sagkyndig udtalelse Afgiftsspørgsmål Nyord - Andelsbrug generelt Retssag DJ/De Danske Skytteforeninger mod forsvarsministeriet Administration (fungerende direktør) Fratrædelsesaftale/redaktør Juridisk assistance ifm Norbert Ravnsbæk/Region Natur-mobil Støtte til Næstved Strandjagtforening Trekroner Forsikring Mindre sager Honorar, i alt KPMG har i forbindelse med undersøgelsen konstateret, at honorarnotaer fra advokatfirmaet Damgaard fremstår godkendt af Marcell Thirstrup. KPMG kan ikke vurdere, hvorvidt har modtaget de ydelser, som fremgår af fakturaer fra Advokatfirmaet Damgaard. Vi kan endvidere ikke vurdere, om faktureringen afspejler fair markedspriser. Deltagelse i jagtarrangementer Ved gennemgang af materiale vedrørende Jagtklub samt bogføringsbilag for perioden er det konstateret, at Jørgen Damgaard har deltaget i samtlige af Jagtklubbens arrangementer samt i andre jagter, hvor har afholdt jagtudgifterne. har i perioden afholdt 354 tdkk i udgifter vedrørende Jagtklubben. Heraf er udgifter på 41 tdkk henført til Jørgen Damgaard. KPMG har drøftet forhold med Jørgen Damgaard, som har bekræftet, at dette er tilfældet. 2.5 s samhandel med Finn Christensen samt selskaber og personer med relation til Finn Christensen Ved KPMG s gennemgang af transaktioner mellem DJ og Finn Christensen og nærtstående til Finn Christensen er der for perioden 1. januar december 2005 identificeret samhandel til en samlet værdi på 425 tdkk. Samhandlen fordeler sig på virksomhederne Fredensborg Incoming A/S og LCT v/lars Stig Christensen med henholdsvis 361 tdkk og 64 tdkk. 17

19 Virksomheden LCT er i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen registreret som en virksomhed, der ophørt pr. 30. juni På trods af dette er der i perioden frem til primo 2005 udstedt fakturaer, som er fremsendt til. Tabel 8: DJ s samhandel med Fredensborg Incoming A/S og LCT i perioden (tdkk) Virksomhed I alt Fredensborg Incoming A/S LCT v/lars Stig Christensen Samhandel, i alt KPMG s undersøgelser indikerer, at DJ i perioden er blevet faktureret for 34 tdkk, hvor ikke har modtaget de på fakturaerne anførte ydelser. Beløbet sammensætter sig af 28 tdkk for manglende deltagelse i drivjagt i Ungarn, 4 tdkk for manglende deltagelse i dagsarrangement og 2 tdkk for manglende leje af bil. KPMG har anmodet om at udarbejde estimater over de udgifter, som knyttede sig til følgende konferencer med tilhørende jagter: Konference i Sverige den oktober 2003 (Blackstad), - 49 tdkk Konference på Tvedegaard v/nakskov den november 2004, - 65 tdkk Konference Wittsköfle (Snogholm slot) den december 2004, - 42 tdkk s estimater indikerer, at Fredensborg Incoming A/S kan have tillagt en merpris i niveauet DKK ved faktureringen af disse arrangementer. Ved gennemgang af udgifter, som knytter sig til køb foretaget hos LCT, er KPMG blevet opmærksom på, at Marcell Thirstrup og Jens Perto som vederlag for god arbejdsindsats samt forøget arbejdsomfang har accepteret, at Steen A. Hansen og dennes ledsager tog på weekend ophold i henholdsvis Budapest (11 tdkk) og New York (22 tdkk), hvor Danmarks Jægerforbund har afholdt samtlige udgifter. I perioden efter Marcell Thirstrups fratrædelse har valgt at anse udgifterne vedrørende turen til New York som uvedkommende i forhold til forbundet og i stedet at udbetale gagebeløb på 43 tdkk, som efter fradrag af skat i det væsentlige modsvarer de udgifter, som Steen A. Hansen har haft i relation til turen til New York. Som konsekvens heraf har konstateret et tab på DKK, idet forbundet har valgt at holde Steen A. Hansen skadesløs i denne sag. 18

20 Som led i gennemgang af fakturaer fra Fredensborg Incoming A/S er der i øvrigt afdækket 2 fakturaer fra 2002, som omfattede jagtrejser til Alaska og Afrika, hvor det fremstår som om, har afholdt udgifter på henholdsvis 22 tdkk og 52 tdkk. 2.6 Kommunikationsafdelingen For perioden udviser Kommunikationsafdelingens driftsresultat et samlet underskud på tdkk. I årene 2003, 2004 og 2005 udgør underskuddet henholdsvis tdkk, tdkk og tdkk. Tabel 9: Kommunikationsafdelingens resultater for perioden (tdkk) Indtægts- og udgiftsarter I alt Indtægter Løn og gager m.v Trykning, porto, pakning og fragt Illustrationer, foto & artikler Udgifter til jagt, rejser, møder og efteruddannelse Andre udgifter Kommunikationsafdelings driftsresultat Indtægter Det fremgår af tabel 9, at Kommunikationsafdelingens årlige indtægter har været forholdsvis konstante i årene (11 til 12 mio.dkk pr. år). Indtægterne har bestået af årlige indtægter på ca. 8 9 mio.dkk hidrørende fra rubrik- og annoncesalg samt årlige tilskud på fra Skov- og Naturstyrelsen på ca. 2-3 mio.dkk. I forbindelse med KPMG s gennemgang af interne kontroller på området rubrik- og annoncesalg er det konstateret, at der ikke er etableret effektive kontroller, som sikrer, at samtlige bragte rubrikker og annoncer bliver faktureret. I fald annoncechefen såvel ved en ubevidst som ved en bevidst fejl fravælger at informere regnskabsafdelingen om bragte rubrikker/annoncer, vil der ikke ske fakturering af den pågældende kunde. KPMG har på stikprøvebasis kontrolleret, hvorvidt rubrik og annoncer, som er bragt i Jæger, er faktureret. Denne kontrol har ikke givet anledning til bemærkninger. Vi skal dog anbefale, at der etableres effektive kontroller til sikring af, at der sker fakturering af samtlige bragte rubrikker/annoncer Løn og gager Det fremgår af tabel 9, at Kommunikationsafdelingens udgifter til løn og gager er blevet forøget med 943 tdkk fra tdkk i 2003 til tdkk i Økonomichef Susan Nielsen har redegjort for omkostningsudviklingen fra 2004 til

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Forensic Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Danmarks Jægerforbund

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Forensic Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Danmarks Jægerforbund KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Forensic Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Resume af revisionsberetning af 9.

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Grundkort Fyn A/S. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2007

Grundkort Fyn A/S. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Østre Stationsvej 33 Postboks 90 5100 Odense C www.pwc.dk E-mail: odense@pwc.dk Telefon 63 14 42 00 Telefax 63 14 42 01 Grundkort Fyn A/S Revisionsprotokollat

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 Aarhus Idrætsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsrapporten

Revisionsprotokollat til årsrapporten Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Resenvej 81, Postboks 19, 7800 Skive

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 (Side 25 28) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Skelagervej

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad Bymidte A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 Nordjyllands Historiske Museum Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Skelagervej 1A, 9000 Aalborg T: 9635 4000,

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet )

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) 1. Baggrund og formål 1.1 Udvalget er etableret af Selskabets bestyrelse med henblik på at bistå og rådgive Selskabets

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Fonden Københavns Madh. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012

Fonden Københavns Madh. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012 pwc Fonden Københavns Madh Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012 PriceiuaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartner selskab, CVR-nr, 33 7712 31 Strandvejen 44,2900 Hellerup T: 3945 3945,

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

ADVOKATUNDERSØGELSE. Danmarks Jægerforbund. vedrørende. Lett Advokatfirma. Advokat Michael Grønbech. Advokat Niels Henrik Nielsen. J.nr. 205.

ADVOKATUNDERSØGELSE. Danmarks Jægerforbund. vedrørende. Lett Advokatfirma. Advokat Michael Grønbech. Advokat Niels Henrik Nielsen. J.nr. 205. Lett Advokatfirma Advokat Michael Grønbech og Advokat Niels Henrik Nielsen J.nr. 205.616-DFU 28. februar 2006 ADVOKATUNDERSØGELSE vedrørende Danmarks Jægerforbund København Århus Kolding Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA. Den 3. juli 2015

Til bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA. Den 3. juli 2015 Til bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA Den 3. juli 2015 Uvildig revisorundersøgelse I henhold til indgået aftale med bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA har vi udført en

Læs mere

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 1 København, den 19. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 2 Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere. Sagen angår

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse:

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: følgende vilkår for hvervet som ulønnet træner i klubben:

Læs mere

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Revisionsprotokollat af 5. februar 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 139 2 Konklusion på den udførte revision 139 3 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Vejledning og retningslinjer for foreningsvalgte revisorer i Haveforeninger

Vejledning og retningslinjer for foreningsvalgte revisorer i Haveforeninger Brønshøj september 2014 Vejledning og retningslinjer for foreningsvalgte revisorer i Haveforeninger En forening består af flere forskellige organer, f.eks. generalforsamlingen, formanden, bestyrelsen,

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia Nævnet har modtaget klagen den 18. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

SAMARBEJDS- OG ADMINISTRATIONSSAFTALE

SAMARBEJDS- OG ADMINISTRATIONSSAFTALE Mellem undertegnede Danske Advokater H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V og medundertegnede Procedureadvokater H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V er indgået nedenstående: SAMARBEJDS-

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

N O T A T. vedrørende. Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for:

N O T A T. vedrørende. Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for: j.nr. 31717 /jlw/e N O T A T vedrørende Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for: Den du Frygter Mor Byttes Hævnen ID:A 1. Indledning side 1 af 6 Producentforeningen har anmodet Koch

Læs mere

Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering af beboermidler

Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering af beboermidler KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Beierholm Munkehatten 1B 5220 Odense SØ Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 SkelagervejiA, 9000 Aalborg T: 9635 4000, F:

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2011/12 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Toldbuen 1, 4700 Næstved T: 5575 8686, F:

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej 36 4330 Hvalsø 14. september 2012 Ref. LOS J.nr. 560-0014 Påtale og påbud for overtrædelse af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholder firmanavn Bogholder adresse Bogholder postnr/by xx@bogholder.dk Tlf. xx xx xx xx CVR. xx xx xx xx i det følgende

Læs mere

KTC, KOMMUNALTEKNISK CHEFFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 107 111 VEDRØRENDE ÅRSRAPPORTEN 2007

KTC, KOMMUNALTEKNISK CHEFFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 107 111 VEDRØRENDE ÅRSRAPPORTEN 2007 BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Godthåbsvej 4, Box 89 DK-8600 Silkeborg Tlf: 89 22 30 00, Fax: 89 22 30 01 E-mail: Silkeborg@bdo.dk KTC, KOMMUNALTEKNISK

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, og indgik derfor den 9. april 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, og indgik derfor den 9. april 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE klager ctr. Bernd Gieseler Møllevej 15-17 4140 Borup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af sin faktura, efter at formidlingsaftalen

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholders firmanavn Bogholders adresse Postnr. By mail@bogholder.dk Tlf. XX XX XX XX CVR. XX XX XX XX i det følgende kaldet

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik Vejledende vilkår for freelancejournalistik 1 Alment journalistisk arbejde 2 Undervisning, specialviden og udlandsartikler 3 PR og Informationsjournalistik 4 Mindstebetaling 5 Paralleludgivelse efter afregning

Læs mere

KOMMUNALTEKNISK CHEFFORENING ÅRSRAPPORT

KOMMUNALTEKNISK CHEFFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Godthåbsvej 4, Box 919 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-8600 Silkeborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 89 22 30 00, Fax: 89 22 30 01 www.bdo.dk E-mail: Silkeborg@bdo.dk KOMMUNALTEKNISK

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2886/3KR/AKC/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: Klager

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen. Årsregnskab. Torsdag den 3. januar kl. 9.00-13.

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen. Årsregnskab. Torsdag den 3. januar kl. 9.00-13. SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 6 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen Årsregnskab Torsdag den 3. januar kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det betyder

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Tlf: 33 12 65 45 kolding@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Revisionsprotokol (side 36-41) Årsregnskab 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere