BØRNEMILJØVURDERING 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNEMILJØVURDERING 2012"

Transkript

1 BØRNEMILJØVURDERING 2012 Børnehuset Mariehønen Vrensted

2 Børnemiljøvurdering: D. 1. juli 2006 vedtog regeringen at indføre en børnemiljølov. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering en BMV. Formålet er at bidrage til, at børn i dagtilbud har et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børns trivsel, udvikling og læring. Børnemiljøvurderingen rummer ikke det enkelte barns aktuelle trivsel. Det følger vi naturligvis op på i vores daglige samarbejde med barnet, forældrene og kollegaerne. Det er svært at måle en atmosfære, - atmosfæren i et hus påvirker og påvirkes af de mennesker, som færdes der, og af faktorer som tid, ressourcer, krav og forventninger. Det er de voksnes ansvar at skabe nogle rammer, som muliggør en god atmosfære. Med børnemiljøvurderingen håber vi at kunne videreudvikle Børnehuset Mariehønen således, at muligheden for det bedste børnemiljø skabes. Udarbejdelse af BMV: Vi har uddelt spørgeskemaer Hvordan har du det i børnehaven? spørgsmål om børnemiljø til de 4-6 årige til forældre til de 4-6 årige i børnehavegruppen ( 10 børn har fået skema, 7 børn har svaret), - skemaer/samtaleark udarbejdet af DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø). Vi har ligeledes talt med børnene om emnet på stuen. Udover at personalet har udfyldt skemaet Hvordan står det til med børnemiljøet i børnehaven? skema til kortlægning af børnemiljøet for de 3-4 årige, har vi valgt også at uddele det til forældrene til de 3-4 årige, for at få deres syn på børnemiljøet (4 børn). Vi har ligeledes valgt at uddele skemaer Hvordan står det til med børnemiljøet i vuggestuen? til et udvalg af forældre i vuggestuen (4 børn), for at høre deres mening om vores børnemiljø. Personalet har naturligvis også udfyldt skemaet. Derudover har personalet været rundt i huset og på legepladsen med et rundgangsskema, ligeledes fra DCUM, hvor vi har set på indretningen af rummene, - om det fungerer, som vi har tænkt, eller om der er noget vi skal ha ændret på. Konklusion af skemaer: Forældrene til vuggestuebørnene og forældrene til de 3-4 årige i børnehaven er generelt tilfredse med børnemiljøet og med institutionen som helhed. De synes, deres børn virker glade og trygge, at børnene er glade for hinanden og leger godt sammen. Der er et varieret udbud af legetøj, og børnene bliver opfordret og støttet til leg og udfoldelse af de voksne. De synes, at stemningen og atmosfæren i Børnehuset er god, og at vi har nogle gode rammer.

3 De 4-6 årige: Skemaerne viser følgende, - antal point ud af 10 og antal besvarelser

4 Børnemiljøvurdering - vuggestuen Fysisk børnemiljø: Pladsforhold inde/ude Ergonomi Sundhed Støj og sikkerhedsmæssige forhold Pladsforhold: Vuggestuen har to sammenhængende stuer, badeværelse med pusleplads, toiletter og håndvaske. Der er garderobe, og vi har et køkken, vi er fælles om (vuggestuen og børnehaven). Med det antal børn vi har p.t., 8 vuggestuebørn, er pladsen tilfredsstillende. Stuen virker tryg og hyggelig, og den indbyder til leg, hygge og udfordringer. Der er plads til stille leg, og plads til at boltre sig på. Der er læsehjørne, legekøkken, plads til traktorer, plads til motorisk udfoldelse og brug af fantasi. M.h.t. indretning arbejder vi stadig på at finde de bedste løsninger og den optimale udnyttelse af rummet. Der er koldt i karnappen om vinteren p.g.a. de gamle døre med utætheder. Det ville være ønskeligt at få dem udskiftet. I garderoben er der god plads, den fungerer efter hensigten. Måske lidt for skarpt lys, ønskeligt med lidt mere hyggelys, lidt mere udsmykning og mere orden i tøj og sko. Der er koldt i garderoben og køkkenet, om vinteren er der virkelig koldt, men med gamle og utætte vinduer er det svært at gøre noget ved, de trænger simpelt hen til at blive skiftet ud. Der er meget koldt på gulvet overalt i huset p.g.a. de mange utætheder. Badeværelset har tilfredsstillende størrelse, men også her er der koldt, så det indbyder ikke til for megen hygge uden ble i pusletiden. Der kunne være mere hyggeligt, da pusletiden skal indbyde til hygge, så vi arbejder på lidt mere udsmykning. Børnene døjer med at nå sæben, - vi prøver at afhjælpe problemet med skammel el. lign. Legepladsen er stor, og der er rigelig mulighed for udfordringer til alle aldersgrupper. Der er sandkasse, legehuse, mulighed for at kravle, løbe, klatre, cykle og meget mere. Vi har mange træer, hække og bede med bærbuske og blomster. Vi kunne ønske os en gynge på nordsiden af huset, da det ikke er muligt at benytte den på sydsiden i den periode over middag, hvor de små sover. Der er mulighed for både skygge og læ. Vores værdigrundlag i Børnehuset er udelivfællesskab-bevægelse. Ergonomi: Borde og stole er tilpasset børnenes alder, der er alm. stole, og der er højstole til de mindste afkortet så de passer til bordene. De voksne sidder på kontorstole, der kan indstilles i højden. Sundhed: Børnene får vasket hænder før hvert måltid, og vi er meget bevidste om at få vasket hænder ved snotnæser. Der er spritautomat på stuen til de voksne, ligesom alle dørhåndtag dagligt sprittes af i hele huset. Der fejes, støvsuges og vaskes gulv hver dag, og andet rengøring tages i weekenden af forældrene på skift. Børnene får en god og sund kost, til måltiderne serveres der mælk og vand. Vi prøver at minimere vores forbrug af sukker og søde sager. Vi har ikke meget

5 sygdom, - vi gør meget ud af at vaske hænder, og vi opholder os meget ude. Vi lufter jævnligt ud. Vi laver opslag ved smitsomme sygdomme. Støj og sikkerhed: Der kan til tider være meget støj, men ikke noget alarmerende. Der vil vel altid være støj, hvor der er mange børn samlet. Vi prøver at minimere støjen, bl.a. med tæpper på gulvet, og ved at gruppere børnene, hvis det bliver for meget. Vi mener, at de sikkerhedsmæssige forhold stort set er i orden, - der er en del løsthængende ledninger, men vi arbejder på at udbedre problemet ved at få dem sømmet fast til væggen og få dem væk fra børnehøjde. Vi gennemgår jævnligt legepladsen for fejl og mangler. Psykisk børnemiljø: Børn - børn Voksne - børn Fællesskab Forældresamarbejde Børn-børn: Børnene i vuggestuegruppen er samlet i en gruppe. De er tilknyttet fast personale for at gi tryghed, og der er en fast primærpædagog til hvert barn. Når børnene er 2,10 år, flytter de ind til børnehavegruppen, hvor der også er fast personale og primærpædagog, så forældrene altid ved, hvem der har ansvaret for netop deres barn. Børnene viser, at de er glade for hinanden, og de leger med hinanden. De virker selvstændige og virker generelt trygge, og de ser ud til at være glade og godt tilpas. De får hjælp til at forstå de andre børns handlinger, hjælp til at løse konflikter og hjælp til at knytte venskaber. Voksne-børn: Personalet er nærværende i kontakten med børnene og er anerkendende i deres væremåde overfor børnene. Vi er opmærksomme på børnenes behov, ser og lytter til det enkelte barn, vi giver tryghed og omsorg. Vi forsøger at være gode og positive rollemodeller. Samarbejder med sundhedsplejerske /mødregrupper for at gøre dem trygge ved huset, hvis de skulle vælge Børnehuset til deres børn. Fællesskab: Vi har meget fokus på fællesskab, er opmærksomme på at alle er gode med hinanden, og at ingen bliver udelukket fra fællesskabet. Snakker meget med børnene om, at vi skal behandle hinanden pænt. Forældresamarbejde: Vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene, - vi prøver at gi forældrene indsigt i vores hverdag ved bl.a. daglig snak omkring børnene, vi skriver dagbog og laver billed-plancher af børnene. Vi vil holde årlige forældresamtaler. Det æstetiske børnemiljø: Helhedsindtryk Førstehåndsindtryk Indretning og udsmykning Oprydning/overskuelighed Helhedsindtryk: Huset i sig selv har en atmosfære, der gør, at her er rart at være. Huset er fra 1914 og er fyldt med charme både inde og ude. Et hus med små karnapper, bondehusvinduer, blåmalede døre, stokroser og gamle træer rundt om. Indenfor føles det rart og hyggeligt, vi har

6 dæmpet belysning om morgenen, levende lys i vinduer og på borde, grønne planter og blomster til hygge, - om sommeren buketter ude fra haven. Førstehåndsindtryk: Vi arbejder på, at alle skal føle sig velkommen, - både børn, forældre og besøgende. Vi er opmærksomme på at sige godmorgen og farvel til både børn og forældre, vi hjælper barnet med at sige farvel til forældrene i det omfang, der er brug for det. Vi forsøger at holde udenomsarealet, så der altid er pænt, og vi forsøger at gøre entreen/gangen hyggelig og indbydende. Indretning og udsmykning: Vi dekorerer huset med bl.a. børnenes egne ting, og vores udvalg af billeder/plakater, som vi har hængende, er relevante emner fra børnegruppen eller årstiden. Rummene er indrettet, så de inspirerer til leg, fordybelse og hygge. Børnehuset er holdt i lyse farver. Oprydning og overskuelighed: Alle voksne har et fælles ansvar for at der er ryddeligt i Børnehuset, så her er rart at være for os alle sammen. I vuggestuen hjælper børnene til med oprydning i det omfang, det er muligt for dem. Vi sorterer legetøjet og forsøger at adskille det i kurve, så det er overskueligt at finde det, man har lyst til at lege med. I vuggestuen ryddes der op til middag, og vi rydder op og sorterer igen, inden vi skal lukke, så rummet kan inspirere til leg næste dag. Børnemiljøvurdering - børnehaven: Fysisk børnemiljø: Pladsforhold inde/ude Ergonomi Sundhed Støj og sikkerhedsmæssige forhold Pladsforhold: Børnehaven har to sammenhængende stuer, badeværelse med pusleplads, toiletter og håndvaske. Der er garderobe, og vi har et køkken, som vi deler med vuggestuen. Med det antal børn vi har p.t.,14 børnehavebørn, er pladsen tilfredsstillende. Stuen virker hyggelig og tryg, og den indbyder til leg, hygge og udfordringer. Der er små funktionsopdelte rum, - læsehjørne, dukkekrog med legekøkken, plads til lego, til biler/traktorer, og der er plads til fordybelse og fantasi. M.h.t. indretning arbejder vi stadig på at finde de bedste løsninger og finde den optimale udnyttelse af rummet. Der er koldt i karnappen om vinteren p.g.a. de gamle døre med utætheder. Det ville være ønskeligt at få dem udskiftet. I garderoben er pladsen rimelig, men ikke god. Der er trangt, hvis 14 børn skal ha flyverdragter på samtidig. For at undgå alt for meget kaos, prøver vi at ta dem derud i hold og fordele dem lidt. Der er koldt i garderoben, men med de gamle og utætte vinduer er det svært at gøre noget ved,

7 de trænger simpelt hen til at blive skiftet ud. Der er meget koldt på gulvet overalt i huset p.g.a. de mange utætheder fra døre og vinduer. Køkkenet, som vi deler med vuggestuen, er funktionelt, hyggeligt og hjemligt. Der er dog det minus, at der er koldt, virkelig koldt, derude om vinteren, -køkkenet vender mod nord, og der er ingen isolation på nogen måde. Vi kunne godt ønske os, at der virker lidt varmere derude, og det mener vi kan gøres med bl.a. gardiner i en varm farve og en tilsvarende ny voksdug til bordet. Af hygiejniske grunde kunne vi ønske os skabe til glas og tallerkener i stedet for hylder, så det er noget, vi skal arbejde hen imod. Badeværelset har tilfredsstillende størrelse, dog måske lidt trangt med plads foran toiletterne, p.g.a. lågerne, men de er der for at gi lidt privathed. Badeværelserne i Børnehuset er forholdsvis nye og virker indbydende. Legepladsen er stor, og der er rig mulighed for udfordringer til alle aldersgrupper. Børnene føler sig trygge på vores legeplads, de kan gemme sig og være alene, hvis de har brug for det, men det er altid muligt at få fat i en voksen. Vi har mange store gamle træer og hække med huler i, vi har bede med blomster og bærbuske, og der er en urtehave. Der er sandkasse, legehuse, rutchebane, boldbane, der er mulighed for at løbe, klatre, cykle og meget mere. Vi kunne ønske os en gynge på nordsiden af huset, da det ikke er muligt at benytte den på sydsiden i den periode over middag, hvor de små sover. Der er mulighed for både skygge og læ. Vores værdigrundlag i Børnehuset er udeliv-fællesskab-bevægelse. Ergonomi: Borde og stole i børnehaven er tilpasset børnenes alder, - de voksne sidder på kontorstole, der kan indstilles i højden. Sundhed: Børnene vasker hænder før hvert måltid og efter toiletbesøg, og vi taler meget med børnene om, hvorfor det er vigtigt at vaske hænder. Vi sørger også for, at der bliver vasket hænder efter en snotnæse. Alle dørhåndtag sprittes af dagligt i hele huset. Der fejes, støvsuges og vaskes gulv hver dag, og andet rengøring tages i weekenden af forældrene på skift. Til de medbragte madpakker serveres der mælk og vand. Vi prøver at minimere vores forbrug af sukker og søde sager. Vi har ikke meget sygdom, - vi gør meget ud af at vaske hænder, og vi opholder os meget ude. Vi lufter jævnligt ud. Vi laver opslag ved smitsomme sygdomme. Støj og sikkerhed: Der kan til tider være meget støj, men ikke noget alarmerende. Vi prøver at minimere støjen ved at gruppere børnene, og vi har fået tæpper i dukkekrogen og i legehjørnet dels for at minimere støjen men også for at få lidt varme på gulvet. Tæpperne er fastgjorte. Vi mener, at de sikkerhedsmæssige forhold stort set er i orden, - der er en del løsthængende ledninger, men vi arbejder på at udbedre problemet ved at få dem sømmet fast til væggen og få dem væk fra børnehøjde. Legepladsen gennemgår vi jævnligt for fejl og mangler. Psykisk børnemiljø: Børn børn Voksne børn Fællesskab Forældresamarbejde

8 Børn-børn: Børnene i børnehaven er samlet i en gruppe. De er tilknyttet fast personale for at gi tryghed, og hvert barn er tilknyttet en primærpædagog, så forældrene altid ved, hvem der har ansvaret for netop deres barn. Børnene viser, at de er glade for hinanden, og de leger godt med hinanden. De virker selvstændige og virker generelt trygge. De giver udtryk for, at de er glade for at gå i børnehave, at de leger godt, og at de har nogle gode børnehavekammerater. De får hjælp til at forstå de andre børns handlinger, hjælp til at løse konflikter og hjælp til at knytte venskaber. Voksne-børn: Personalet er nærværende i kontakten med børnene, og vi er anerkendende i vores væremåde overfor børnene. Vi er opmærksomme på børnenes behov, ser og lytter til det enkelte barn, vi giver tryghed og omsorg. Vi forsøger at være gode og positive rollemodeller. Fællesskab: Vi har meget fokus på fællesskab, er opmærksomme på, at alle er gode med hinanden, og at ingen bliver udelukket fra fællesskabet. Vi snakker meget med børnene om, at vi skal behandle hinanden pænt, og i den forbindelse gør vi ofte brug af materialet fra Fri for mobberi. Forældresamarbejde: Vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene, - vi prøver at gi forældrene indsigt i vores hverdag ved bl.a. daglig snak omkring børnene, vi skriver dagbog hver dag og laver billedplancher af børnene. Vi holder årlige forældresamtaler. Det æstetiske børnemiljø: Helhedsindtryk Førstehåndsindtryk Indretning og udsmykning Oprydning/overskuelighed Helhedsindtryk: Huset i sig selv har en atmosfære, der gør, at her er rart at være. Huset er fra 1914 og er fyldt med charme både ude og inde. Et hus med små karnapper, bondehusvinduer, blåmalede døre, stokroser og gamle træer rundt om. Indenfor har vi dæmpet belysning om morgenen, levende lys i vinduerne, grønne planter og blomster til hygge. Førstehåndsindtryk: Vi arbejder på, at alle skal føle sig velkommen, - både børn, forældre og besøgende. Opmærksom på at sige godmorgen og farvel til både børn og forældre, vi hjælper barnet med at sige farvel til forældrene i det omfang, der er brug for det. Vi forsøger at holde udenomsarealet, så der altid er pænt, og vi forsøger at gøre entreen/gangen hyggelig og indbydende. Indretning og udsmykning: Vi dekorerer huset med bl.a. børnenes egne ting, og vores udvalg af billeder/plakater, som vi har hængende, er relevante emner fra børnegruppen eller årstiden. Rummene er indrettet, så de inspirerer til leg, fordybelse og hygge. Børnehuset er holdt i lyse farver. Oprydning og overskuelighed: Alle voksne og børnene har et fælles ansvar for, at der er ryddeligt i Børnehuset, så her er rart at være for os alle sammen. Vi sorterer legetøjet og forsøger at adskille det i kurve, så det er overskueligt at finde det, man har lyst til at lege med. Børnene rydder så vidt

9 mulig op efter hver leg, så det ikke bliver alt for uoverskueligt. Vi rydder op og sorterer, inden vi skal lukke, så rummet kan inspirere til leg næste dag. Handleplan: Ønskede forbedringer: Det ville være ønskeligt at få karnap-dørene og de sidste af de gamle vinduer (fra 1914) udskiftet, men det beror på kommunes velvilje og økonomi, da det er kommunens bygninger, vi har lejet. Ønskeligt med lidt mere hyggelys i garderoben hos Sommerfuglene. Vi finder ud af, hvad det er, vi helt konkret gerne vil ha, og så må vi ha fat i en elektriker. Lidt mere udsmykning i garderoben og badeværelset, samt mere orden i tøj og sko. Vi arbejder på det. De løsthængende ledninger på stuerne er til dels i orden nu, men der er stadig en del, der kan udbedres. Vi skal ha dem helt væk fra børnehøjde. Vi arbejder på det. Vi skal ha købt noget stof til at sy gardiner af til køkkenet, og vi skal ha købt en ny dug i varme farver, så det kan give køkkenet lidt varme. Vi vil gerne ha et skab i stedet for hylder i køkkenet, - vi ser, om vi evt. kan få fat i et brugt, - ellers må vi købe et nyt. Ønskeligt med en gynge mere, en gynge på nordsiden af huset. Vi kigger på, hvor den kan placeres og indhenter tilbud på en gynge. På personalemøder snakker vi om de store indkøb, og vi snakker om, hvornår og hvordan vi får handlet på de ønskede forbedringer. Ansvarlige: Vi er alle ansvarlige for, at vores projekter kommer i gang, - opgaverne bliver uddelegeret undervejs. Projekterne skal være færdige med udgangen af Ellers skal vi fortsætte som hidtil, - fortsat være anerkendende i ord og handling i forhold til børn og forældre, give omsorg og tryghed og inspirere og motivere vores børn i Børnehuset.

Børnemiljøvurdering (BMV)

Børnemiljøvurdering (BMV) Børnemiljøvurdering (BMV) Lovgrundlaget: 30. maj 2006 vedtog folketinget Børnemiljøloven ikrafttrædelses dato 1. august 2009 Formål: BMV en skal sætte fokus på og bidrage til, at børnene har et godt fysisk,

Læs mere

Børnemiljøvurdering. Børnemiljøvurdering 2009

Børnemiljøvurdering. Børnemiljøvurdering 2009 Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Metode 3 Rundgangsskema til lokalevurdering 4 Sammenfatning af spørgeskemaerne 10 Konklusion 11 Handlingsplan 12 Børns kommentar 13 2 Indledning

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Børnemiljøvurdering for dagtilbud i Haderslev kommune

Børnemiljøvurdering for dagtilbud i Haderslev kommune 30. marts 2007 Børnemiljøvurdering Formål og anvendelsesområde 1. Formålet med denne lov er at bidrage til, at børn i dagtilbud har et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel,

Læs mere

Børnemiljøvurdering 2008-2012

Børnemiljøvurdering 2008-2012 Børnemiljøvurdering 2008-2012 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 1) Det fysiske børnemiljø s. 1 2) Det psykiske børnemiljø s. 3 3) Det æstetiske børnemiljø s. 4 Afslutning s. 5 Indledning Børnemiljøet

Læs mere

BMV Børnemiljøvudering

BMV Børnemiljøvudering BMV Børnemiljøvudering Daginstitution: Vittrup Gl. Mejeri 2017 Ny lov ang. BMV. Der skal laves en skriftelig BMV, som bruges til at beskrive, vurdere og udvikle børnemiljøet. Sundhed Legepladsen Fysisk

Læs mere

Børnemiljø vurdering (BMV)

Børnemiljø vurdering (BMV) Børnemiljø vurdering (BMV) Indholdsfortegnelse Børnemiljø vurdering (BMV)...2 Loven:...2 Formål:...2 Retningslinjer for udarbejdelse:...2 Økonomi:...2 Ledelsen har ansvaret:...3 ARBEJDET I PRAKSIS:...3

Læs mere

Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune

Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune Lov om børnemiljø i dagtilbud trådte i kraft den 1. juli 2006. I Rising Børnehus tager vi udgangspunkt i nedenstående skema til udarbejdelse af Børnemiljøvurderinger.

Læs mere

Vejledning til at vurdere Børne Miljøet (BMV)

Vejledning til at vurdere Børne Miljøet (BMV) Vejledning til at vurdere Børne Miljøet (BMV) Lov om børnemiljø i dagtilbud Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Formålet med denne lov er at bidrage til, at børn i dagtilbud har et godt fysisk, psykisk

Læs mere

Børnemiljø vurdering I Tranum LBO

Børnemiljø vurdering I Tranum LBO Børnemiljø vurdering I Tranum LBO Skovsgård Tranum Skole Hovedgaden 69, 9460 Brovst Hovednummer: 72 57 81 50 Skovsgaardtranum@jammerbugt.dk www.skovsgårdtranumskole.dk Skoleleder: René Neve Henriksen Direkte:

Læs mere

Side 1 af 7. Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012. Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sæby Hallenslev Fribørnehave Myretuen

Side 1 af 7. Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012. Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sæby Hallenslev Fribørnehave Myretuen Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sæby Hallenslev Fribørnehave Myretuen Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset

Læs mere

Børnemiljøvurdering i Idræts og naturbørnehuset

Børnemiljøvurdering i Idræts og naturbørnehuset 1 Børnemiljøvurdering i Idræts og naturbørnehuset Idræts og naturbørnehuset er en privat 0-6 års institution, der per 1.marts 2010 rummer 17 børnehavebørn og 14 småbørn, herudover er der morgen og eftermiddag

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

BØRNEHAVEN BLOMSTERGÅRDEN

BØRNEHAVEN BLOMSTERGÅRDEN BØRNEHAVEN BLOMSTERGÅRDEN, NØRLUNDVEJ 7, VORGOD, 6920 VIDEBÆK, TLF:97175787. BØRNEHAVEN BLOMSTERGÅRDEN BMV - børnemiljøvurdering. 2009 På baggrund af regeringens krav om børnemiljøvurdering på børneinstitutionsområdet,

Læs mere

Børnemiljøet Status/sammenhæng Effekt/mål Ydelser/metoder Æstetisk børnemiljø her i Spørring Børnehus

Børnemiljøet Status/sammenhæng Effekt/mål Ydelser/metoder Æstetisk børnemiljø her i Spørring Børnehus Børnemiljøet Status/sammenhæng Et godt børnemiljø er et miljø, hvor børnene trives, udvikler sig, udfordres og lærer nyt. I et godt børnemiljø er der trygt og rart at være, og børnenes sikkerhed og sundhed

Læs mere

Børnemiljøvurdering Filuren 2010

Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Ifølge Dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering mindst hvert tredje år. Formålet med at der stilles krav til børnemiljøet i dagtilbud,

Læs mere

Hvordan står det til med børnemiljøet i vuggestuen? Skema til kortlægning af børnemiljøet i vuggestuer

Hvordan står det til med børnemiljøet i vuggestuen? Skema til kortlægning af børnemiljøet i vuggestuer Hvordan står det til med børnemiljøet i vuggestuen? Skema til kortlægning af børnemiljøet i vuggestuer Sådan bruges skemaet Skemaet henvender sig til vuggestuer, der skal kortlægge børnemiljøet. Via skemaets

Læs mere

Børnemiljøvurdering. Institution / børnehus: Børnehaven Lillebo

Børnemiljøvurdering. Institution / børnehus: Børnehaven Lillebo Børnemiljøvurdering Institution / børnehus: Børnehaven Lillebo Udarbejdet d.: Januar og februar 2007 af bestyrelsen og godkendt på personalemøde 7.2.2007 (Udfyldes elektronisk) 1 Det fysiske miljø Forhold

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Børnemiljøvurdering for Oddense Børnehave

Børnemiljøvurdering for Oddense Børnehave Der står i dagtilbudsloven, at børn skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det betyder, at børn i Danmark er sikret ret til at gå

Læs mere

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Børnehus: Gøngehuset Dato: 11. april 2014 kl.8-10.30 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Børneområdet skal hvert år gennemføre

Læs mere

Handleplan børnemiljøvurdering for Høgevængets børneinstitution 2015.

Handleplan børnemiljøvurdering for Høgevængets børneinstitution 2015. Handleplan børnemiljøvurdering for Høgevængets børneinstitution 2015. Forord: Børnemiljøvurderingen skal være med til at synliggøre børnemiljøet så det optimalt understøtter den pædagogiske praksis, i

Læs mere

Børnemiljø Vurdering

Børnemiljø Vurdering Børnehuset Sct. Georgshjemmet Børnemiljøvurdering udarbejdet 2008- Børnehuset Sct. Georgshjemmet er et af Odenses ældste børnehuse. Vuggestuen er fra 1944 og børnehaven kom til i 1950. Vuggestuen var oprindelig

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Distrikt VEST 2013/14. Den integrerede institution. Møllehaven. Vikarfolder

Distrikt VEST 2013/14. Den integrerede institution. Møllehaven. Vikarfolder Distrikt VEST 2013/14 Den integrerede institution Møllehaven Vikarfolder Indholdsfortegnelse Velkommen til Møllehaven...3 Distrikt VEST...3 Lidt om Møllehaven...3 Velkommen til Møllehaven...3 Forventninger

Læs mere

Spørgsmålene søges besvaret, ud fra et børneperspektiv /set fra børnehøjde). Forbedring er nødvendig

Spørgsmålene søges besvaret, ud fra et børneperspektiv /set fra børnehøjde). Forbedring er nødvendig Børnemiljøvurdering Ryeshave Børnehave maj 2012: Børnemiljøvurderingen vil blive offentliggjort ved opslag på vores hjemmeside. Spørgeskema udfyldt af: Personalet: Fysisk Hygiejneforhold ja Der er jævnligt

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Børnemiljøvurdering Lørslev Friskole & Børnecenter Børnehaven Mariehuset

Børnemiljøvurdering Lørslev Friskole & Børnecenter Børnehaven Mariehuset Børnemiljøvurdering Lørslev Friskole & Børnecenter Børnehaven Mariehuset Forord I 2006 blev der vedtaget en ny Børnemiljølov. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, BMV. En børnemiljøvurdering

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk 1 Dette er en lille velkomstpjece, med de mest vigtige oplysninger omkring Frejas Have.

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

BØRNEMILJØVURDERING. I Naturbørnehaven Krabbely

BØRNEMILJØVURDERING. I Naturbørnehaven Krabbely BØRNEMILJØVURDERING I Naturbørnehaven Krabbely 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Side 5: Side 6: Side 7: Side 9: Sundhed Kost. Hygiejne. Sygdom. Motorik. Fysisk indemiljø Plads (antal m2 pr. barn), Indretning,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Introduktion. 4. I beslutter, hvilke metoder I vil bruge til kortlægningen, og hvornår I vil gøre arbejdet.

Introduktion. 4. I beslutter, hvilke metoder I vil bruge til kortlægningen, og hvornår I vil gøre arbejdet. 1 Introduktion Opsamlingsskema til vurdering er et værktøj, som I kan bruge til at skabe overblik over jeres BMV-forløb og løbende dokumentere jeres BMV-arbejde. Efterhånden som arbejdet skrider frem,

Læs mere

Børnemiljøvurdering 2009

Børnemiljøvurdering 2009 Børnemiljøvurdering 2009 Introduktion til hvad en børnemiljøvurdering er Et godt børnemiljø En børnemiljøvurdering, BMV, skal undersøge, dokumentere og udvikle dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børnehaveafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den pædagogiske

Læs mere

Refleksionsskema for daginstitutioner

Refleksionsskema for daginstitutioner DCUM-vejledning a.x.x November 2012 Refleksionsskema for daginstitutioner Psykisk børnemiljø Alsidig personlig udvikling: 1 Oplever børnene genkendelige strukturer i hverdagen? Fx gennem morgenrutiner

Læs mere

Introduktion til hvad en børnemiljøvurdering er

Introduktion til hvad en børnemiljøvurdering er Introduktion til hvad en børnemiljøvurdering er Et godt børnemiljø En børnemiljøvurdering, BMV, skal undersøge, dokumentere og udvikle dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Det fysiske

Læs mere

Børnemiljøvurdering SFO Sydskolen afdeling Asnæs.

Børnemiljøvurdering SFO Sydskolen afdeling Asnæs. Børnemiljøvurdering SFO Sydskolen afdeling Asnæs. En dårlig dag er når vi er uvenner (Citat barn) En god dag er når jeg leger med mine venner i sandkassen.. (Citat barn) 1 Beskrivelse af rammerne om børnemiljøvurdering.

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Børnehuset Frydenlund

Børnehuset Frydenlund Børnehuset Frydenlund 1 2 Mærkedage og traditioner Forår Fastelavn i henholdsvis vuggestue og børnehave Storebørnsture i børnehaven Påskehygge i henholdsvis vuggestue og børnehave Forårsdag i børnehaven,

Læs mere

Børneinstitutionen Køjevænget 0-6års institution

Børneinstitutionen Køjevænget 0-6års institution Børnemiljøvurdering (BMV) 2012-2014 Børneinstitutionen Køjevænget 0-6års institution 1 Indholdsfortegnelse Formål s. 3 Besvarelse i sammendrag af vuggestuens børnemiljøvurdering s.4 Handleplan for vuggestuen

Læs mere

BØRNEMILJØVURDERING. i Naturbørnehaven Krabbely

BØRNEMILJØVURDERING. i Naturbørnehaven Krabbely BØRNEMILJØVURDERING i Naturbørnehaven Krabbely 2015 og 2016 Indholdsfortegnelse 1. Sundhed... 2 1.1 Kost... 2 1.2 Hygiejne... 3 1.3 Sygdom... 3 1.4 Motorik... 4 2. Fysisk indemiljø... 5 2.1 Plads... 5

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet

Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet Sådan greb vi kortlægningen an Anvendte værktøjer og metoder, tidsramme for kortlægningen samt angivelse af hvem der var involveret Vi brugte spørgeskemaet fra DCUM

Læs mere

Kost-og bevægelsespolitik for Den danske Børnehave Løgumkloster.

Kost-og bevægelsespolitik for Den danske Børnehave Løgumkloster. Kost-og bevægelsespolitik for Den danske Børnehave Løgumkloster. De fleste børn tilbringer meget tid i daginstitution og to måske tre af dagens måltider, bliver spist her. I måltidspolitikken for Tønder

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Maren Mus Maren mus. Mere alderssvarende tiltag for de yngste børn. En målrettet pædagogisk indretning af Maren mus. Barnets alsidige personlige udvikling,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere

Besøgsrapport (kvalitativ) for tilsyn hos: Afd. Egeknoppen. Tilsynsbesøg planlagt til: Tilsynstype: EUAT: Uanmeldt tilsyn - dagtilbud

Besøgsrapport (kvalitativ) for tilsyn hos: Afd. Egeknoppen. Tilsynsbesøg planlagt til: Tilsynstype: EUAT: Uanmeldt tilsyn - dagtilbud Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg www.esbjergkommune.dk Besøgsrapport (kvalitativ) for tilsyn hos: Afd. Egeknoppen Tilsynsbesøg planlagt til: 12062017 Tilsynstype: Uanmeldt tilsyn Ifølge slovens

Læs mere

BMV. Børnemiljøvurdering. Børnehaven Kollegieparken. 2012

BMV. Børnemiljøvurdering. Børnehaven Kollegieparken. 2012 BMV Børnemiljøvurdering Børnehaven Kollegieparken. 2012 Forord I 2006 blev der vedtaget en ny Børnemiljølov. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, BMV. En børnemiljøvurdering

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Børnemiljøvurdering (BMV) Børneinstitutionen Køjevænget 0-6års institution

Børnemiljøvurdering (BMV) Børneinstitutionen Køjevænget 0-6års institution Børnemiljøvurdering (BMV) 2015-2017 Børneinstitutionen Køjevænget 0-6års institution Indholdsfortegnelse Formål.... 3 BMV handleplan 0-2,11 år.... 4 Resultat af refleksionsskemaerne af vuggestuens børnemiljøvurdering:...

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Kastaniebakken Dato: 11. nov. 2013, kl.10.30-14.00 Tilsynskonsulent:Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og

Læs mere

FYSISK BØRNEMILJØ Sikkerhedsgruppen afdækker dette i første omgang og følgende skema udfyldes: November 2008

FYSISK BØRNEMILJØ Sikkerhedsgruppen afdækker dette i første omgang og følgende skema udfyldes: November 2008 FYSISK BØRNEMILJØ Sikkerhedsgruppen afdækker dette i første omgang og følgende skema udfyldes: November 2008 Begrund gerne felterne JA DELVIST Børnehuset Skarntyden 1. Vurderes det, at børnehuset har plads

Læs mere

Evaluering/Status af udviklingsprojekt om pædagogisk læringsmiljø i Børnehuset Stensmosen juni 2009

Evaluering/Status af udviklingsprojekt om pædagogisk læringsmiljø i Børnehuset Stensmosen juni 2009 Evaluering/Status af udviklingsprojekt om pædagogisk læringsmiljø i Børnehuset Stensmosen juni 2009 Albertslund juni 2009 Til Pædagogisk Center Albertslund Her følger projektrapport inklusive regnskab

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

https://kif.emu.dk/private_xactanalysefreqshow.do?inodeid=1422258&variables={*1...

https://kif.emu.dk/private_xactanalysefreqshow.do?inodeid=1422258&variables={*1... Side 1 af 21 Print analyse Luk vindue Navn på institution: Femkanten Firkløveren hus 1 Vuggestuen Puslingebo Stampe Kærnehuset DEn integrerede institution Blæksprutten. Regnbuen, vuggestue afd. Tranebærhaven

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornblomsten

Velkommen til Børnehaven Kornblomsten Velkommen til Børnehaven Kornblomsten Det er en ny periode i jeres barns liv at skulle starte i børnehave. Lige pludselig skal man være sammen med en masse nye børn og en masse nye voksne. Samtidig er

Læs mere

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon:

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon: VELKOMSTFOLDER Børnehuset Østre Børnehuset Østre Danmarksgade 2 5000 Odense C Telefon: 6375 1135 Kære forældre. Vi byder jer velkommen til Børnehuset Østre. Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at

Læs mere

Sådan vil vi gerne modtage dit barn! Og sådan arbejder vi så kan vi støtte børnene i deres udvikling samtidig med, at vi passer på personalet.

Sådan vil vi gerne modtage dit barn! Og sådan arbejder vi så kan vi støtte børnene i deres udvikling samtidig med, at vi passer på personalet. Sådan vil vi gerne modtage dit barn! Og sådan arbejder vi så kan vi støtte børnene i deres udvikling samtidig med, at vi passer på personalet. Her er lidt om, hvordan vi gør i de praktiske omsorgssituationer

Læs mere

Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper. Mariehønsene & Bamserne

Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper. Mariehønsene & Bamserne Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper Mariehønsene & Bamserne Fleksafdelingen består af 2 grupper: Mariehønsene og Bamserne. Begge grupper er normeret til max. 20 børn mellem 2 og 5 år. Der er to pædagoger

Læs mere

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Tal fra Dagtilbudstermometeret 2015 6 1 02 Indhold Termometertal for 2015 03 Fakta om datamaterialet 04 Repræsentativitet og reliabilitet 4 Børnenes syn på børnemiljøet

Læs mere

Hvordan har du det i børnehaven?

Hvordan har du det i børnehaven? Hvordan har du det i børnehaven? Resultat af børnemiljøvurderingen i daginstitutionerne i Frederikssund Kommune 2008 Baggrund Baggrunden for udarbejdelse af børnemiljøvurderingen er dagtilbudsloven fra

Læs mere

Arbejdet med børnemiljø hos. DII. BLOMSTERHAVEN Hasselhaven Lystrup D. 26/

Arbejdet med børnemiljø hos. DII. BLOMSTERHAVEN Hasselhaven Lystrup D. 26/ i Børnemiljø Sådan! Arbejdet med børnemiljø hos DII. BLOMSTERHAVEN Hasselhaven 3 8520 Lystrup D. 26/10-2013 Følgende dokumenterer vores arbejde med at undersøge børnemiljøet og udvikle det ved hjælp af

Læs mere

Pædagogik og læreplaner for Hyllebjerget

Pædagogik og læreplaner for Hyllebjerget Pædagogik og læreplaner for Hyllebjerget Det er vigtigt, at institutionens ledelse er synlig og aktiv. Derfor er vores mål: At den pædagogiske leder er synlig i hverdagen, både for personaler, børn og

Læs mere

Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012

Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012 Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012 Deltagere fra institutionen: leder Anja Rantzau medarbejderrepræsentant Anita og Kristina Fra daginstitutionskontoret deltog: Pædagogisk konsulent

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Viben... Antal reflektionsskemaer i rapporten... Refleksionsskemaets navn Viben24B... Dato for rapportudskrivningen 3--24... God fornøjelse! 2 Læsevejledning

Læs mere

BMV Sådan! Børnemiljøvurdering for KUNDBY BØRNEHUS. Denne børnemiljøvurdering, BMV, er gyldig frem til:marts 2011

BMV Sådan! Børnemiljøvurdering for KUNDBY BØRNEHUS. Denne børnemiljøvurdering, BMV, er gyldig frem til:marts 2011 Dato:marts 2008 BMV Sådan! Børnemiljøvurdering for KUNDBY BØRNEHUS Denne børnemiljøvurdering, BMV, er gyldig frem til:marts 2011 BMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel BMV: Fase 1:

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Velkomstbrochure. Regnbuens pædagogiske værdier: Kære forældre,

Velkomstbrochure. Regnbuens pædagogiske værdier: Kære forældre, Velkomstbrochure Kære forældre, Børnehuset Regnbuen Råbrovej 16 2765 Smørum Velkommen til vores børnehus Regnbuen. Når ens barns starter i daginstitution, er der mange oplysninger, man skal forholde sig

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre Forældrefolder Børnehuset Elisehaven Børnehuset Elisehaven Ranunkelvænget 84 5250 Odense SV Tlf. 6375 1075 Praktiske oplysninger til forældre Velkommen i Børnehuset Elisehaven Det er vores ønske, at Elisehaven

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Søstjernen i Hjortdal. Vuggestue og børnehave midt Jammerbugtens smukkeste natur!

Søstjernen i Hjortdal. Vuggestue og børnehave midt Jammerbugtens smukkeste natur! Søstjernen i Hjortdal Vuggestue og børnehave midt Jammerbugtens smukkeste natur! Hvem er vi? Søstjernen er en kommunal institution for 0-6 årige beliggende i Hjortdal, 6 km nordvest for Fjerritslev. Vi

Læs mere

MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN. Revideret den 28.05.15

MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN. Revideret den 28.05.15 MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN Revideret den 28.05.15 Mad og måltidspolitik for Karla Grøn Denne mad og måltidspolitik er lavet på baggrund af Vejle kommunes inspirationshæfte til institutionernes mad-og

Læs mere

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier.

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier. fdlægmksæølgjkælfdgkpsldfæ Børneafdelingen, Dagplejen læk BMV SÅDAN! Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Børnemiljøvurdering for Nyborg Kommunale

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ

SUNDHEDSPOLITIK BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ SUNDHEDSPOLITIK BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ En sundhedspolitik skal afspejle nogle retningslinier og hensigter i forhold til det enkelte barns mulighed for at udvikle nogle sunde vaner. Sundhed handler både om

Læs mere

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.:

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.: Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen til vuggestuen i Eventyrhaven Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i vuggestuen.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere