infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side OK 08 lønhistorie Side 28 31

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31"

Transkript

1 Social- og Sundhedsafdelingen infoa oktober 2010 nr. 6 Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side OK 08 lønhistorie Side 28 31

2 Faglighedsdag FOA-ansatte i Region Hovedstaden diskuterede faglighed og fremtid. 4-6 OK 11 FOA-overenskomstkrav er næsten i hus og FOA er ved at være parat til forhandlingerne. 8-9 INDHOLD infoa nr Kæmp for jeres faglighed eller bliv fyret Vi skal danne fælles front Vi skal uddanne vores egne elever 8 9 Mine krav dine krav? Det må du ikke du må Medarbejdere tør ikke stå frem Sundhedsminister ønsker opgaveglidning Fortæl jeres oplevelser til FOA Hvad siger direktør Martin Lund? 19 Juletræsfest i Brøndby Hallen 20 Hun talte ikke til borgeren i tv-klippet 21 Lidt kriller i maven Hjælp til ansættelse Sådan kan det også gøres OK 08: Hvad blev det egentlig til? I hvert nummer 7 Kort Nyt Opslagstavlen 22 Kort Nyt 32 Favorit Kollega Truede kompetencer Der skaltes og valtes med ansattes kompetencer i Region Hovedstadens Psykiatri Kom til generalforsamling Tilmeld dig fagforeningens generalforsamling der af - hol des tirsdag d. 9. no vem - ber i Brøndby Hallen. 15 infoa Udgives af FOA Fag og Arbejde Social- og Sundhedsafdelingen Ansvarshavende: Palle Nielsen, formand Redaktør: Lise Lotte Blicher Bendtsen, DJ Tlf FORSIDE: FAGLIGHEDSKONFERENCEN KOMPETENCER I SPIL DER BLEV AFHOLDT DEN 6. SEPTEMBER 2010 I FOA SOCIAL- OG SUNDHEDSAFDELINGEN. FOTO: FINN SVENSSON Indlæg til infoa nr. 7 skal være redaktionen i hænde senest onsdag den 6. oktober Annoncedeadline infoa nr. 7: tirsdag den 12. oktober infoa nr. 7 udkommer torsdag den 4. november Alle annonceforespørgsler skal rettes til journalist Lise Lotte Blicher Bendtsen. Tlf Layout: Karen Hedegaard, DJ Tryk: Scanprint Oplag: ISSN infoa oktober 2010 nr. 6

3 Tag til stormøde Den danske velfærd er alvorligt truet. Stormøde hos HK Hovedstaden tirsdag d. 12. oktober kl Undskyld! Rettelse af fejl i Fælledgård-artiklen fra sidste nummer af infoa. 20 Overenskomstkrav på plads LEDER AF PALLE NIELSEN, FORMAND FOR FOA SOCIAL- OG SUNDHEDSAFDELINGEN FOA går efter en solidarisk løsning ved de kommende overenskomstforhandlinger (OK 11) på det offentlige område. Lønstigninger skal udmøntes som kronebeløb frem for i procenter. Fagforeningen har hen over sommeren indhentet og sammenskrevet medlemmernes krav. Tillidsrepræsentanterne har foretaget en samlet prioritering, hvorefter kravene blev sendt til forbundet. Desværre har engagementet op til OK 11 ikke været imponerende, og slet ikke som vi så det op til forhandlingerne i Den 6. september udtog forbundet de generelle krav til de kommunale og regionale arbejdsgivere. Blandt de mange krav ser jeg følgende som nogle af de vigtigste: Vi skal sikre reallønnen for medlemmerne. Det sikres blandt andet ved lønstigninger i kronebeløb frem for procenter. Mandeløn til kvindefag. Uligelønnen er dokumenteret, og vi har et efterslæb. Vi skal have garantier for lokale lønmidler. Seniorpolitik. Seniordage og andre initiativer skal få flere til at blive længere på arbejdsmarkedet. OK 11 bliver en stor udfordring for vores forhand - lere. Vi har en gæld til arbejdsgiverne, som skal betales. Vi har en finansminister, som kun går efter nul-løsninger. Og vi har arbejdsgivere, som går efter mere decentralisering og øget fleksibilitet på deres præmisser. Jeg skal meget anbefale, at du er med til at holde OK 11-debatten i gang på din arbejdsplads. Og det helt frem til det tidspunkt, hvor det er dig og dine kollegaer, der skal tage stilling til et resultat. Social- og Sundhedsafdelingen Godthåbsvej 15, 2000 Frederiksberg Telefon Fax faglig afdeling faglig afdeling Fax a-kassen Hjemmeside Ungdom, FOA Social- og Sundhedsafdelingen Formand Christina Roslundh. Åbningstider: Faglig afdeling og a-kasse har åbent: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Aftal tid til personlig samtale på tlf.: Derudover har Receptionen og Kvikken åbent: Mandag, tirsdag og torsdag kl for personlig henvendelse. Her kan du bestille tid til sagsbehandling samt få løst lettere admini - strative problemer. oktober 2010 nr. 6 infoa 3

4 Kæmp for jeres faglighed eller bliv fyret Med de massive besparelser er FOAs ansatte i Region Hovedstaden under hårdt pres. De fylder mest i fyringerne, kompetencer fratages, og andre faggrupper presser på. Skal udviklingen vendes, kræver det, at man ude på afdelingerne sætter faglighed og kompetenceudvikling på dagsordnen KONFERENCE AF DORTHE KIRKGAARD NIELSEN FOTO: FINN SVENSSON Hvor umuligt det end kan lyde i disse nedskæringstider, så er det tvingende nødvendigt, at man ude på de enkelte afdelinger får sat faglighed og kompetenceudvikling højt på dags - ordnen. Sådan lød et af hovedbudskaberne på konferencen Kompetencer i spil, som FOA i Region Hovedstaden afholdt for deres tillidsrepræsentanter inden for social- og sundhedsområdet den 6. september. Nede på gulvet For selvom samarbejdet nede på gulvet de fleste steder fungerer rigtig godt, så nærmer der sig en reel fagkrig, hvor alle kæmper mod alle, og FOAs medlemmer; social- og sundhedsassistenter, portører mv. har foreløbig betalt den højeste pris i form af fyringer. Flere af de omkring 50 deltagere på konferencen kunne berette om fratagelse af kompetencer og favorisering af sygeplejersker frem for social- og sundhedsassistenter. For med en farlig cocktail af for lidt indsigt i hinandens kompetencer, massive besparelser og for mange dårlige ledere foregår der i øjeblikket alt for mange hovsa-løsnin - ger ude på hospitalerne, lød meldin - gen. I disse nedskæringstider er der en reel fare for fagkamp. Derfor er det rigtig vigtigt at beskrive, hvad hver enkelt må og skal. Der skal laves kompetencebeskrivelser for alle, og så skal vi alle fastholde krav om efter - uddannelse og kompetenceudvikling og hele tiden fokusere på dialog og respekt for hinandens kompetencer, sagde oplægsholder Solveig Olafs - dottir, sygeplejerske på Bispebjerg Hospital. Kompetenceprofiler til alle Ud over oplæg fra FOA Social- og Sundhedsafdelingen og FOA 1 og medlemmer derfra var Dansk Sygeplejeråd også inviteret med. Og Vibeke Schaltz, næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Region Hovedstaden, fortalte blandt andet om nødvendigheden af kompetenceprofiler for alle faggrupper og ikke mindst indsigt i alles profiler. Som det allervigtigste skal de enkelte afdelinger og afsnit sætte sig ned og få defineret, hvad der er kompliceret sygepleje og ikke kompliceret sygepleje, sagde hun. Poul Møller, faglig sekretær i FOA Social- og Sundhedsafdelingen stillede i sit indlæg spørgsmålet: Er FOAs plejegrupper en del af fremtidens hospitalsvæsen? Svaret på det spørgsmål er et rungende ja, men vi skal blive bedre til at fortælle arbejdsgiverne, hvor dygtige vi er. Nogle gange er vi vores egen værste fjende, fordi vi er rigtig gode til at tale vores faglighed ned. Så vi skal have fagligheden op i et helt andet gear, sagde han. I disse nedskæringstider er der nemlig en tydelig tendens til, at arbejdsgiverne satser på de ansatte med de bredeste kompetencer. Fagkrig ulmer Flere deltagere blandt andet Kisser Maak, fællestillidsrepræsentant for so cial- og sundhedsassistenter og sygehjælpere på Herlev Hospital spurgte til den begyndende fagkrig. Det virker lidt som om, I sygeple - jersker sidder på den grønne gren, hvor nyuddannede sygeplejersker for eksempel bliver ansat i tidligere erfarne sygehjælperstillinger, sagde Kisser Maak. Sådan ser vores verden absolut ikke ud, og det er ikke vores holdning som organisation, at vi skal af med sygehjælpere og social- og sundheds - assistenter, lød svaret fra Vibeke Schaltz. Ud over oplæg og debat om de to hovedpunkter Arbejdsdeling og kompetencer i hverdagen og Fagligt begrundet arbejdsdeling i fremtiden var der som sidste punkt på konferencen gruppearbejde om blandt andet fremtidens kernekompetencer. NB: Er du interesseret i at kigge nærmere på, hvad der blev debatteret og foreslået under gruppearbejdet, skal du have fat i din tillidsrepræsentant. Resultatet af gruppearbejdet bliver nemlig lagt ud på Tillidszonen, som er tillidsrepræsentanternes hjemmeside i FOA. 4 infoa oktober 2010 nr. 6

5 Fremtidens kernekompetencer var til ivrig gruppediskussion, da FOA i Region Hovedstaden afholdt konferencen "Kompetencer i spil". os i misrøgt af patienter, og samtidig varer det kun ganske kort tid, før vi mangler hænder, sagde Poul Møller. På grund af alderssammensætnin - gen blandt plejegrupperne har tidligere rapporter vist, at man allerede i 2019 vil stå og mangle omkring 40 procent af de social- og sundhedsassistenter, der er brug for på landsplan. For portører er tallet 43 procent. Manglen på læger er også voldsom, så vi bliver nødt til at kigge på, hvilke arbejdsopgaver de enkelte faggrupper skal overtage fremadrettet, sagde Poul Møller. Vi skal danne fælles front Endnu en sparerunde er på vej i Region Hovedstaden med fyringer til følge. Og skal det ikke ende ud i en reel fagkrig, er det vigtigt både at sætte sig ned og tale om de enkelte faggruppers kompetencer, men også at danne fælles front de forskellige organisationer imellem. Tænk hvilken bastion, vi ville være, hvis vi stod sammen; portører, so cial- og sundhedsassistenter, sygeple jersker alle. Tænk hvad vi kunne løfte, lød det fra Klaus Gerschanoff, faglig sekretær i FOA 1, der blandt andet organiserer portører. For selvom hver fagforening kæmper for deres egne medlemmer, så bakkede både Poul Møller, faglig se - kretær fra FOA Social- og Sund heds - afdelin gen og Vibeke Schaltz, næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Region Hovedstaden op om at kæmpe sammen. På mange områder har vi en fælles dagsorden, og det er vigtigt at stå sammen over for mastodonten Region Hovedstaden. For ingen af os kan leve med, at vi skal knokle så hurtigt, finde Alle faggrupper presser på Så der er en øget bevidsthed om tværfaglighed, og alle faggrupper presser allerede nu på for at få del i opga verne. Portører bliver presset voldsomt af servicemedarbejderne, og hvis so - cial- og sund heds - as sistenterne føler sig presset af sygeplejerskerne oppefra, er det ikke det eneste sted, de bliver presset fra. For vi portører vil meget gerne ind i stigende grad og være en del af plejen, slog Carsten Olsen, portør på Amager Hospital fast i sit oplæg på konferencen. Ud over personalemangel er der også mange andre udfordringer at forholde sig til, når man taler fremtidens hospitalsvæsen blandt andet øget specialisering og den stadigt kortere indlæggelsestid. Så kompetencerne er mere end nogensinde i spil. oktober 2010 nr. 6 infoa 5

6 Vi skal uddanne vores egne elever Skal man for alvor kunne gå ind i tværfaglige samarbejder og lave succesfuld arbejdsdeling i hverdagen, kræver det først og fremmest en stor faglig identitet inden for sit eget område. Derfor slog første oplægsholder social- og sundhedsassistent Jette Uhrenholt også til lyd for, at social- og sundhedsassistenter skal uddanne deres egne elever. For selvom social- og sundheds - assistenter kan arbejde som praktikvejledere ude på afdelingerne, så er der mangel på dem. Og stort set alle steder er det de kliniske sygeplejersker, der har ansvaret for at godkende praktik, og det er også sygeplejerskerne, der har den direkte kontakt til skolerne. Og det er ikke godt nok, mente Jette Uhrenholt. Mange sygeplejersker kender slet ikke til vores kompetencer, og det gør noget for den faglige identitet, at de personer, der uddanner eleverne, brænder for netop social- og sund - heds assistenter. Så vi skal turde påtage os det ansvar og sige; vi vil selv ud- Social- og sundhedsassistent Jette Uhrenholt talte på konferencen. danne vores elever, sagde Jette Uhrenholt. I en tid, hvor social- og sundheds - assistenter er under hårdt pres i de mange fyringsrunder på hospitalerne, mente hun også, det er vigtigt at kæmpe for nogle opgaver, som udelukkende kan bestrides af netop social- og sundhedsassistenter. Det skal være vores kompetence at uddanne vores egne elever. En kompetence, som ikke bare kan overtages af en anden faggruppe, pointerede hun. Jette Uhrenholt har i flere år arbejdet rigtig meget med social- og sundhedsassistentelever, og på hendes sidste arbejdsplads Frederiksberg Hospital sad hun netop med det fulde ansvar for eleverne. Hun pegede på, at der skal et meget større samarbejde til mellem de forskellige skoler og så praktikstederne. Skolerne har refleksionen som den røde tråd, men læringen på skolerne er meget forskellig, og hvis praktikstederne ikke kender til de forskellige skolers læring, bliver eleverne ladt i stikken, sagde hun. Egne ledere Ud over retten til at uddanne egne elever talte Jette Uhrenholt ligesom flere af deltagerne på konferencen også varmt for, at social- og sundhedsassi - stenter skal have deres egne ledere. For at være sikker på altid at blive hørt, når der skal tages store beslutninger blandt andet omkring kompetencer. Men Poul Møller, faglig sekretær hos FOA Social- og Sundhedsafdelin - gen var ikke enig i, at flere ledere er løsningen. Hospitalssystemet er ikke et sy - stem, der har brug for flere ledere. Men flere social- og sundhedsassistenter som kliniske vejledere er oplagt, sagde Poul Møller. Den 62-årige Jette Uhrenholt er i forbindelse med fyringerne på Frederiksberg Hospital nu på efterløn. Arbejdsdeling baseret på faglighed Endnu er det kun på projektplan, men målet er, at der på to medicinske afdelinger i Region Ho - ved staden skal køre et projekt med overskriften Fagligt begrundet arbejdsdeling fra begyndelsen af næste år. Det fælles projekt mellem FOA, Dansk Sygeplejeråd og Region Hovedstaden skulle gerne ende med at danne basis for udvikling og vidensdeling om både monofaglighed og tværfaglighed ude på de enkelte afdelinger i Region Hovedstaden. På konferencen Kompetencer i spil fortalte Poul Møller, faglig sekretær i FOA Social- og Sundhedsafdelingen kort om projektet. Endnu er økonomien i projektet ikke helt på plads, men det ventes at ske her i løbet af efter året. 6 infoa oktober 2010 nr. 6

7 KORT NYT FOTO: COLOURBOX Søg regionens kompetencemidler Meget få af FOAs faggrupper har indtil nu søgt om at få del i Region Hovedstadens kompetencemidler til efteruddannelse m.m. fra trepartsforhandlin - gerne. Fagforeningen opfordrer derfor alle regionsansatte til at tage en snak med kollegaer og ledelsen om, hvilke behov og muligheder I har for kompetenceudvikling, således at I kan søge i næste ansøgningsrunde. Hvis I har svært ved at få ledelsen i dialog, så send alligevel en ansøgning til ansøgningsudvalget for Kompetencemidler i Region Hovedstaden, lyder opfordringen fra Lene Lindberg, FOAs repræsentant i ansøgningsudvalget og formand for FOA Nordsjælland. Læs mere om kompetencemidlerne i Region Hovedstaden på regionens intranet. llbb Neurofysiologiassistent Neurofysiologiassistenter udfører undersøgelser af hjerne, nerver og muskler. Resultaterne bruger man til at fastslå, om en patient har eksempelvis epilepsi, hjerneskade eller en anden neurologisk lidelse. Ud over patientundersøgelserne er der også en række andre opgaver. Uddannelsen varer to år og seks måneder og veksler mel lem skoleperioder og praktik. Den teoretiske del af uddannelsen Som medlem af FOA Social- og Sundhedsafdelingen modtager du neurofysiologiassistent-nålen, når du er færdiguddannet. Brug hjemmesiderne foregår på Syddansk Erhvervsskole i Odense sammen med elever fra andre beslægtede fag. Læs mere om uddannelsen på llbb Mellem udgivelsen af infoa og forbundsbladet Fag og Arbejde kan du følge udviklingen på forbundets hjemmeside og på fagforeningens hjemme side Har du en Favorit Kollega? FAVORIT KOLLEGA FOA SOCIAL- OG SUNDHEDSAFDELINGEN Har du jordens bedste kollega sådan én som man bare ikke vil af med og som altid er der for én, fagligt som socialt? Er det så ikke på tide at fortælle omverdenen, at hun eller han eksisterer i det næste nummer af infoa? Du skal blot sende en eller skrive et brev til infoa, hvor du med få ord fortæller, hvorfor din kollega fortjener at blive kåret som din Favorit Kollega. Eneste betingelse for at deltage i konkurrencen er, at du selv og din kollega skal være medlem af FOA Social- og Sundheds - afdelingen. Og at du mener, at din kollega gerne vil stille op til fotografering og et kort interview i infoa. Redaktionen udtrækker Favorit Kollegaen på baggrund af de indsendte forslag. Den udtrukne bliver præmieret med et gavekort på 500 kroner. Vi skal have dit forslag senest fredag den 8. oktober Send din indstilling på til: eller som brev til: infoa, FOA Social- og Sundhedsafdelingen, Godthåbsvej 15, 2000 Frederiksberg. oktober 2010 nr. 6 infoa 7

8 Mine krav dine krav? Offentlige ansattes overenskomster står for at skulle fornyes. Krav er blevet indsamlet, og krav vil blive udvekslet med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner OVERENSKOMSTFORHANDLING 2011 AF LISE LOTTE BLICHER BENDTSEN FOTO: SONJA ISKOV OG FINN SVENSSON Står det til FOA, skal de generelle lønstigninger udmøntes som kronebeløb i stedet for procentvise stigninger af lønnen. I dag er det nemlig de højestlønnede, der får mest ud af en procentvis lønstigning, og de lavestlønnede der får klart mindst. Ifølge FOA-beregninger så har gruppen af lavestlønnede haft en lønfremgang på cirka 40 procent i løbet af de seneste 10 år, hvorimod gruppen af chefer har oplevet en lønfremgang på mere end 100 procent. En helt urimelig skævvridning ifølge FOA, og derfor er kravet om kronebeløb også blandt de generelle krav, som forbundet nu rejser gennem KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, red.) over for Kommunernes Landsforening (KL) og direkte over for Danske Regioner. Se faktaboks vedrørende de generelle FOA-krav. FOAs generelle krav blev besluttet på et strategimøde for FOAs hovedbestyrelse, de centrale sektorbestyrelser og de faglige udvalg den 6. september, hvor de overordnede krav fra samtlige FOA fagforeninger/afdelinger blev diskuteret. Indledende manøvre Men inden det kom så vidt, at de generelle FOA-krav blev vedtaget, har FOA Social- og Sundhedsafdelingen, på lige fod med de øvrige FOA fagforeninger/afdelinger, siden foråret 2010 arbejdet med at samle medlemmernes ønsker til deres overenskomster. Et arbejde der kulminerede i en konference for fagforeningens tillidsrepræsentanter på LO-Skolen i Helsingør den 23. august. Her arbejdede 125 tillidsrepræsentanter i løbet af dagen med at prioritere de generelle og de specielle krav til overenskomsterne. Krav som efterfølgende blev sendt videre til forbundet, der sammen med de politiske ansvarlige og faggrupperne beslutter sig for de endelige overenskomstkrav. En proces som altså indtil videre er afsluttet for de generelle kravs vedkommende. Tilbage står de specielle krav fra FOA, der er kravene til de enkelte overenskomster, såsom overenskomsten for social- og sundhedspersonale og eksempelvis neurofysiologi-assi - stenterne. Krav der som for de generelle kravs vedkommende vil bevæge sig igennem den samme politiske proces i FOA og som vil blive besluttet den 11. oktober. 15. september: 9. november: 22. november: 24. november: 16. december: LO gruppen OAO ud - tager generelle krav. KTO udtager generelle krav KTO og arbejdsgiverne udveksler krav FOA og arbejdsgiverne udveksler krav Forhandlingerne kan gå i gang Sidste frist for første forhandlingsmøde om overenskomsterne. 8 infoa oktober 2010 nr. 6

9 Medlemmers krav prioriteret I år bliver det lidt anderledes. Amtsrådsforeningen er blevet erstattet af Danske Regioner. Og vi er fem FOAafdelinger, der har de samme faggrupper ansat i Region Hovedstaden. Derfor har vi koordineret kravene fra de fem afdelinger, hvilket vil sige, at det er fællestillidsrepræsentanterne, der har prioriteret kravene. Inklusive kravene til overenskomsten for neu rofysiologi-assistenterne, sagde Palle Niel sen, formand for FOA So - cial- og Sundhedsafdelingen, indledningsvist på fagforeningens prioriteringskonference på LO-Skolen den 23. august. Palle Nielsen fortalte desuden, at fagforeningens politikere har stået til rådighed for forårets arbejdspladsmøder, da man skulle beslutte sig for kravene til overenskomstfornyelsen. Og at han syntes, at overenskomstarbejdet havde fået en god opstart, selv om engagementet blandt medlemmerne desværre ikke er på samme niveau som ved overenskomstfornyelsen i I løbet af dagen arbejdede tillids - repræsentanterne videre med de indsendte krav fra arbejdspladserne og prioriterede dem, så de kunne danne grundlag for fagforeningens bidrag til FOAs overenskomstkrav. Forbundsformand Dennis Kristensen og sektorformand Karen Stæhr kom med hver deres oplæg om, hvilke udfordringer FOA vil møde under overenskomstforhandlingerne. De pegede blandt andet på, at forhandlingerne bliver op ad bakke. At det bliver svært på grund af den almene økonomiske krise, det magre overenskomstforlig på det private arbejdsmarked i foråret 2010 og gælden til de offentlige arbejdsgivere hvilket skyldes, at udligningsordningen er gået i FOAs generelle overenskomstkrav Løn. Bl.a. generelle lønstigninger i kronebeløb frem for procenter. Lokal løndannelse. Bl.a. aftaleret på tilbageløbsmidler for den enkelte faggruppe. Ansættelsesvilkår. Bl.a. aftale om tryghedspakke. Ferie. Bl.a. forbedring af ferie aftale. Barsel og omsorg. Bl.a. forbedrede vilkår i den forlængede orlovsperiode. Efteruddannelse og kompetence - udvikling. Bl.a. forbedrede vilkår for kompetenceudvikling. Seniorpolitik. Aftale om seniordage forbedres, og aldersgrænserne nedsættes. minus, fordi de privatansatte har fået mindre lønstigninger end forventet. Men også den politiske virkelighed på Christiansborg kan ifølge Dennis Kristensen spænde ben for forhandlingerne. Han pegede blandt andet på, at den manglende enighed om langsigtede reformer på arbejdsmarkedet, afskedigelser i regioner og kommuner og de kommende velfærdsforringelser vil blive nogle af de forhindringer, der skal forceres i den kommende tid. MED, Samarbejdsudvalg og til lids - repræsentanter. Det skal bl.a. sikres, at det bliver lettere at føre sag ved brud på MED-aftalens bestemmelser om information og drøftelser. Omstilling udlicitering. Bl.a. sikre, at de kollektive rettigheder for personalet gælder i hele kontraktperioden. Det sociale kapitel. Fleksjobansatte skal bl.a. omfattes af overenskomsternes lønbestemmelser samt af lokalt aftalte forhåndsaftaler. Se samtlige FOA-krav på forbundets hjemmeside: Klik ind på Overenskomst december: Primo 2011: 31. marts: 1. april: Forhandlinger med Danske Regioner om tværgående emner kan gå i gang. Reelle forhandlinger Overenskomsterne udløber. Nye overenskomster træder i kraft. oktober 2010 nr. 6 infoa 9

10 Over hele landet afholdes der stormøder, hvor fagbevægelsen inviterer medlemmerne til debat. Er Danmark på rette vej? Og skal vi arbejde eller spare os ud af krisen? Kom og tag del i debatten på stormøde hos HK Hovedstaden. Vi har brug for din mening! Hvor? Stormøde hos HK Hovedstaden, Rund Mødesal, Artillerivej 30, København S Hvornår? Tirsdag den 12. oktober 2010 klokken til 19:00 Deltag også i debatten på 10 infoa oktober 2010 nr. 6

11 Medarbejdere tør ikke stå frem Egentlig havde infoa lavet et in - terview med en række socialog sundhedsassistenter i Regi - on Ho vedstadens Psykiatri om deres erfaringer med at få frataget mangeårige medicinkompetencer. Men efter inter viewet fik de kolde fødder, og af frygt for repressalier trak de sig. Derfor brin ger vi i stedet dette in - terview med fællestillidsrepræsentant Helle Søndergaard. Hun har det rigtig skidt over, at medlemmerne ikke tør stå frem, men omvendt kan hun godt forstå det. Grundlæggende har vi ytringsfrihed, og jeg har også opfordret folk til at stå frem, men med de seneste hændelser her i psykiatrien kan jeg godt forstå det. For det er de enkelte medlemmer, der lægger krop og navn til det. Det er dem, der risikerer tjenstlige samtaler, mobning og chikane, som når ens vagtplaner og arbejdstider plud selig ændres. Det har store omkostninger både personligt og arbejdsmæssigt, siger Helle Søndergaard. Hos FOA Social- og Sund heds - afdelingen mener faglig sekretær Poul Møller, at det er rigtig ærgerligt, at folk ikke tør stå frem og fortælle om deres oplevelser. Hvis vi vil ændre tingenes tilstand, er vi nødt til at stå sammen, og det er meget svært at ændre uretfærdigheder, hvis det sker ale ne på rygter og anonyme hændelser. Det må du ikke du må Fratagelse og ændringer af blandt andet medicinkompetence er virkeligheden for social- og sundhedsassistenter ansat i Region Hoved - stadens Psykiatri. Det går ud over både arbejdsglæde og patienter PRES PÅ KOMPETENCER AF DORTHE KIRKGAARD NIELSEN FOTO: SONJA ISKOV Den ene dag må du godt give medicin, den næste dag må du ikke, og den tredje dag må du kun give nogen former for medicin. Frustrationerne og utrygheden er til at tage og føle på, når det gælder social- og sundhedsassi - stenter ansat i Region Hovedstadens Psykiatri. Infoa har sat Helle Søndergaard, fællestillidsrepræsentant for social- og sundhedsassistenter og sygeplejere i Region Hovedstadens Psykiatri stævne, og hendes beretning er rystende. Der er et massivt pres på kompetencerne her i psykiatrien, og vi op - oktober 2010 nr. 6 infoa 11

12 Det må du ikke... lever, at erfarne social- og sundheds - assistenter fra den ene dag til den anden bliver frataget deres medicinkompetence med for eksempel den begrundelse, at én social- og sund heds - assistent har lavet én fejlmedicinering, fortæller hun. Andre steder svinger det meget, hvad social- og sundhedsassistenterne må, og det giver stor usikkerhed blandt medarbejderne. Det giver en enorm utryghed, når man lever i en virkelighed, hvor man ikke ved, om man har de samme kompetencer, når man går på arbejde, som man havde dagen før, siger Helle Søndergaard. Sundhedsministeren ønsker opgaveglidning Beretningerne fra Region Hovedstadens Psykiatri står i skærende kontrast til, hvad sundhedsminister Bertel Haarder (V) har af ønsker for det danske sundhedsvæsen. I et læserindlæg i dagbladet Politiken den 28. august i år understreger han, at fleksibel opgaveglidning i sundhedsvæsenet er fremhævet i økonomiaftalen for 2011, som regeringen og regionerne indgik før sommerferien. Det (fleksibel opgaveglidning, red.) er et vigtigt instrument til en bedre og mere effektiv opgaveløsning. I læserindlægget fremhæver han også et netop opgjort katalog fra task-forcen for fleksibel opgavevaretagelse. Et katalog med 20 ideer til, hvordan opgaver i sundhedsvæsenet kan flyttes mellem faggrupper. Dårlige ledere Hun understreger, at nogle steder som for eksempel på Psykiatrisk Center Glostrup, hvor hun selv arbejder, fungerer tingene for det meste fint, og langt de fleste steder i det daglige arbejde mellem sygeplejersker og socialog sundhedsassistenter har man et rigtig godt samarbejde. Det er niveauet højere oppe. Hos afdelingsledelserne og udviklingscheferne, problemet ligger, konstaterer Helle Søndergaard. For set fra hendes stol sidder der en række afdelingssygeplejersker, som ønsker social- og sundhedsassi - stenterne langt væk, så man kan få flere sygeplejersker ind i stedet for. Opgaveglidning og kompeten ce - udnyttelse handler i vid udstrækning om ledelse. Og blandt lederne i psykiatrien er der mange forskellige holdninger til, hvad social- og sundheds - assistenter må. Så lige nu oplever vi flere steder, at der går dygtige mennesker rundt, som ikke må bruge deres ressourcer og kompetencer fuldt ud, og det er jo helt tåbeligt, mener Helle Søndergaard. Der har i flere år været kampe mellem de to faggrupper i psykiatrien i forhold til social- og sundhedsassi - stenternes kompetencer, men i kølvandet på besparelserne er problemet blevet langt mere synligt. Under besparelserne var der en helt klar tendens til, at man opsagde flere assistenter end sygeplejersker her i psykiatrien. Og der er også en tendens til, at hvis der bliver oprettet nye stillinger, så er de målrettet sygeplejersker, fortæller Helle Søndergaard. Vejledning uden faglighed Men ét er, hvad der foregår ude på de enkelte afdelinger, noget andet hvad der kommer fra direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri. I midten af april i år får Helle Søndergaard pludselig nys om, at Kvalitetsrådet i Region Hovedstadens Psykiatri har godkendt en ny vejledning om medicinansvar for alle social- og sundhedsassistenter. En vejledning der indskrænker medicinansvaret på en lang række områder. Blandt andet må social- og sundhedsassistenter trods tidligere kompetencer ikke længere give medicin i akutte situationer, medicin i førstegangsordinationer og medicin i form af intramuskulære injektioner. Vejledningen vil have så mange uheldige konsekvenser for hverdagen ude på afdelingerne, både for patienterne, som kommer til at vente unødigt længe, men også for sikkerheden, fordi ventetid på en sygeplejerske kan få tingene til at udvikle sig meget eksplosivt, fortæller Helle Søndergaard. Vejledningen er ifølge Helle Søndergaard vedtaget uden faglige grunde og argumenter og helt uden medvirken af social- og sundhedsassistenter. FOAs tillidsfolk i Region Hovedstadens Psykiatri er end ikke blevet informeret om arbejdet, men da Helle Søndergaard får nys om vejledningen, tager hun kontakt til øverste direktør for Region Hovedstadens Psykiatri, Martin Lund. Efter nogle drøftelser frem og tilbage ender det med, at Martin Lund den 20. maj trækker vejledningen tilbage. Nu ligger bolden så hos de lokale centre og afdelinger, der har fået til opgave at lave lokale vejledninger, fortæller Helle Søndergaard. Et arbejde som Helle Søndergaard meget håber, social- og sundhedsassi - stenterne også får del i. Problemet for vores faggruppe er, at vi ikke har nogen fagledere. Alle vores ledere er sygeplejersker, og derfor sidder der også kun sygeplejersker i Kvalitetsrådet til at tale vores faglighed op. Og det er ingen hemmelighed, at der sidder nogle, som ikke giver meget for social- og sundhedsassistenter. Men jeg forventer, at vores faggruppe bliver repræsenteret i både arbejdet med de lokale vejledninger og i det fremtidige arbejde i Kvalitetsrådet, siger hun. Patienterne bliver gidsler De nuværende problemer omkring fratagelse af kompetencer uden reelle 12 infoa oktober 2010 nr. 6

13 faglige begrundelser giver en masse problemer. Både for patienter og medarbejdere. Det her går selvfølgelig ud over arbejdsglæden, både på grund af den store usikkerhed om, hvad man egentlig må, men også fordi ens faglighed bliver devalueret, og så giver det en masse unødige diskussioner i plejegruppen, hvor det ellers plejer at gå godt, siger Helle Søndergaard. Den ansvarshavende sygeplejerske skal pludselig rende meget mere, og hvad gør man for eksempel som erfaren og dygtig social- og sundheds - assistent, når der står en helt nyuddannet sygeplejerske, som på papiret må det hele, men bare ikke har erfaringen til for eksempel at give insulin. Så står man i et dilemma, for skal man oplære sygeplejersken eller skal man lade være, når kompetencen er blevet frataget én, spørger Helle Søndergaard og fortsætter: Det er så ærgerligt, og patienterne kan ikke undgå at blive taget som gidsler i tider, hvor fagkrigens vinde blæser. Med de massive besparelser, der er lagt op til i efteråret, frygter Helle Søndergaard, at presset på kompetencer bliver endnu værre. Fortæl jeres oplevelser til FOA Helle Sønderggaard, fællestillidsrepræsentant i Region Hovedstadens Psykiatri ser dårlige afdelingsledere og udviklingschefer som et stort problem. Hos FOA Social- og Sundhedsafdelingen er faglig sekretær Poul Møller rystet over, hvad der i øjeblikket foregår i Region Hovedstadens Psykiatri. Nogle af vores medlemmer bliver i øjeblikket frataget deres kompetencer uden ordentlige faglige forklarin ger, og det kan man simpelthen ikke, siger Poul Møller. For at FOA for alvor kan hjælpe medlemmerne, opfordrer Poul Møller alle, der bliver udsat for pres på deres kompetencer til at henvende sig hos FOA Social- og Sundhedsafdelingen. Vi kan ikke være med til at ændre tingene ude i hverdagen, hvis vi ikke ved, at det foregår, så det er meget vigtigt, at vores medlemmer fortæller om deres oplevelser til os, siger Poul Møller. Henvendelse kan ske på telefon eller Att. faglig sekretær Poul Møller. oktober 2010 nr. 6 infoa 13

14 Hvad siger direktør Martin Lund? Direktør for Region Hovedstadens Psykiatri Martin Lund har sagt ja til at svare på en række spørgsmål vedrørende presset på kompetencer: Flere steder i Region Hovedstadens Psykiatri får social- og sundhedsassistenter frataget deres hidtidige kompetencer bl.a. inden for medicin. Som direktør mener du, det er hensigtsmæssigt, at man først uddanner folk til at udføre arbejdsopgaver for efterfølgende at fratage dem kompetencerne igen? Helt overordnet er vi underlagt nogle bestemmelser, som vi er nødt til at følge, og det, man oplever, er et udtryk for harmonisering. Blandt andet på medicinområdet har vi en regional vejledning, som vi skal følge, og nogle steder vil man opleve vejledningen som en stramning, andre steder som en lempelse. Kan du forstå, at social- og sundhedsassi - stenter i Region Hovedstadens Psykiatri har svært ved at føle sig værdsat for deres faglighed og erfaring, når der hele tiden er pres på deres kompetencer? Jeg kan godt forstå følelsen, men jeg tror samtidig, at man må forstå, at opgaverne bliver stadig mere komplekse, og at det også fremover vil lægge et pres på kompetencerne. Det gælder ikke bare i psykiatrien, men i hele hospitalsvæsenet. Opgaven består så i at kompetenceudvikle hele personalet. Fællestillidsrepræsentant Helle Søndergaard mener hovedsageligt presset på kompetencerne handler om, at social- og sundhedsassistenternes faglighed skal tales op af en anden faggruppe nemlig sygeplejersker, som er deres ledere rundt omkring på afdelingerne. Og at mange af de ledere hellere vil have sygeplejersker ind på afdelingerne. Hvad mener du? Alle steder i hospitalsvæsenet er det sådan, at sygeplejerskerne er ledere af plejegrupperne. Det hænger sammen med, at de har det højeste uddannelsesniveau. Jeg vil ikke af - vise, at nogle af lederne har det sådan, men min indstilling er, at man i forhold til hver enkelt stilling skal vurdere kompetencerne hos den enkelte. Helle Søndergaard ser tendenser til, at der i besparelsesrunderne bliver fyret flere social- og sundhedsassistenter end sygeple - jersker, og når der oprettes nye stillinger er de målrettet sygeplejersker? Hvad siger du? Jeg kan godt se tendensen til, at flere social- og sundhedsassistenter end sygeplejersker bliver fyret, og det er der flere grunde til. Dels er der simpelthen ansat forholdsmæssigt flere assistenter, og derfor bliver de også en større del i fyringerne. Yderligere er vi også i gang med en omstilling af psykiatrien fra sengebaseret til ambulant behandling, så behovet for plejekompetencer bliver mindre. Nu er det især personale med behandlerprofil som sygeplejersker, psykologer og ergoterapeuter, der ansættes. På et møde i Kvalitetsrådet i april var I fra direktionen med til at vedtage en skærpet vejledning i forhold til den regionale vejledning omkring medicinansvar. Hvorfor valgte direktionen først at sige ja til vejledningen med det stærkt indskrænkede medicinansvar for social- og sundheds - assistenter for godt en måned senere at trække vejledningen tilbage igen? Vi lyttede til de forskellige holdninger blandt andet fra Helle Søndergaard, og stillede os selv det spørgs mål, om vi ikke kunne nøjes med den regionale vejledning. For den skærpede vejledning ville få nogle uhensigtsmæssige konsekvenser i det daglige arbejde. Infoa havde oprindeligt interviewet en række af dine social- og sundhedsassistenter, som havde oplevet at få frataget kompetencer, men af frygt for repressalier valgte de at trække sig? Hvad siger du som direktør til, at dine medarbejdere ikke tør fortælle om deres arbejdsvilkår? Det er jeg selvfølgelig ked af, og Martin Lund, direktør for Region Hovedstadens Psykiatri. jeg kan garantere, at vi ikke udøver repressalier, fordi vores medarbejdere benytter deres ytringsfrihed. Jeg vil også opfordre medarbejdere til at tage kontakt til mig eller en anden fra direktionen, hvis de oplever noget andet. Hvad vil du gøre fremover for, at dine social- og sundhedsassistenter føler sig mere trygge og værdsat og respekteret for deres faglighed? Vi vil kommunikere ud, hvad det er for en vej psykiatrien og de enkelte centre udvikler sig. Hvad det er for nogle opgaver, der skal løses, og kompetencer der dermed kræves. Selvom opgavesammensætningen ændrer sig, betyder det ikke, at vi ikke også fremover vil have en stor gruppe plejepersonale ansat. Derfor vil der også i fremtiden være brug for og plads til social- og sundhedsassistenter i psykiatrien. Vil social- og sundhedsassistenterne fremover sidde med til bords, når der skal tages vigtige beslutninger om deres faggruppe? Blandt andet i Kvalitetsrådet? Kvalitetsrådet er sammensat på baggrund af faglige kompetencer, og det er et princip, at der skal være en meget stærk lederrepræsentation. Derfor kommer det an på, hvilken stilling, de sidder i. Hvis de sidder som ledere eller på specialposter, kan de få en plads i Kvalitetsrådet, men ikke som faggruppe eller som tillidsfolk. Men jeg vil selvfølgelig fortsat have dialog med repræsentanter for socialog sundhedsassistenterne, herunder selvfølgelig med Helle Søndergaard. 14 infoa oktober 2010 nr. 6

15 OPSLAGSTAVLEN SOCIAL- OG SUNDHEDSAFDELINGEN Ordinær generalforsamling 2010 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i FOA Social- og Sundhedsafdelingen. Tirsdag den 9. november 2010, klokken i Brøndby Hallen, Brøndby Stadion 10 i Brøndby. Dagsorden 1. Velkomst 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af dirigenter 4. Beretning 5. Budget samt kontingentfastsættelse 6. Indkomne forslag 7. Lovforslag 8. Valg Bestyrelsen: A Formand Palle Nielsen genopstiller B Faglig sekretær Poul Møller genopstiller C Bestyrelsesmedlem Helle Søndergaard genopstiller ikke D Bestyrelsesmedlem Jean Petersen genopstiller E 1. bestyrelsessuppleant vakant F 2. bestyrelsessuppleant vakant Revisor: G Revisor Birgit Christensen genopstiller Fanebærer: H Fanebærer Benthe Viola Holm genopstiller Stemmeudvalg: I Ifølge liste Fagrådet: J Social- og sundhedshjælper Dan Larsen genopstiller K Social- og sundhedshjælper suppleantpost vakant L Social- og sundhedsassistent Gerd Hansen genopstiller M Social- og sundhedsassistent suppleantpost vakant N Sygehjælper Vivi Lone Andersen genopstiller O Sygehjælper suppleantpost vakant P Plejehjemsassistent Jean Petersen genopstiller Q Plejehjemsassistent suppleantpost vakant R Plejer Jytte Andreasen genopstiller S Plejer suppleantpost vakant T Beskæftigelsesvejleder Helle Thjellesen opstiller U Beskæftigelsesvejleder suppleant Margit Nørgaard opstiller V Hjemmehjælper Ole Refsgaard genopstiller X Hjemmehjælper suppleantpost vakant Y Neurofysiologiassistent Tove R. Jacobsen genopstiller Z Neurofysiologiassistent suppleant Majbritt Smollerup genopstiller Æ Handicaphjælper Helene M. Jensen genopstiller Ø Handicapmedhjælper suppleantpost vakant Å1 Leder/mellemleder Conni Kraul genopstiller Å2 Leder/mellemleder suppleantpost vakant. På selve generalforsamlingen skal man være til stede under det enkelte dagsordenspunkt for at kunne afgive sin stemme. Forslag herunder lovforslag og forslag til valg der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fagforeningen i hænde senest tirsdag den 12. oktober Att.: chefsekretær Lone Lindehammer. Personvalg foregår skriftligt. Medlemmer kan afgive deres stemme ved personligt fremmøde i fagforeningen på Godthåbsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der kan stemmes følgende dage i fagforeningen: Torsdag den 4. november 2010 kl Fredag den 5. november 2010 kl Mandag den 8. november 2010 kl Tirsdag den 9. november 2010 kl Tilmeldingsblanket til spisning før generalforsamlingen samt bustransport, tirsdag den 9. november Navn: Cpr. nr: Telefonnummer: Arbejdsplads: Jeg deltager i spisning før generalforsamlingen Jeg deltager i bustransport fra Glostrup Station, kl Jeg deltager i bustransport fra Brøndby Hallen til Glostrup Station, ca. kl Tilmelding skal være FOA Social- og Sundhedsafdelingen, Godthåbsvej 15, 2000 Frederiksberg i hænde, senest den 25. oktober Att.: chefsekretær Lone Lindehammer. Du kan også sende din tilmelding på mail til: eller på fax:

16 Valg til Fagråd I forbindelse med FOA Social- og Sundheds - afdelingens generalforsamling tirsdag den 9. november er der valg til Fagrådet. Fagrådet er en garant for, at hver faggruppe bliver hørt i forbindelse med overenskomstfornyelse og om spørgsmål vedrørende gruppernes faglighed m.m. Fagrådet består af en repræsentant og en suppleant for hver af fagforenin - gens faggrupper. Fagrådets medlemmer deltager i det årlige Faggruppelandsmøde, der afholdes for samtlige af FOAs faggrupper. På Faggruppelands - mødet nedsættes der et fagligt udvalg bestående af tre medlemmer for hver faggruppe, der blandt andet fungerer som sparringspartner for FOA under overenskomstforhandlingerne. Hvis du vil opstille til Fagrådet ved generalforsamlingen, skal du melde dit kandidatur senest tirsdag den 12. oktober 2010 til FOA Socialog Sundhedsafdelingen, att.: chefsekretær Lone Lindehammer, God t håbs vej 15, 2000 Frederiksberg. I rammen ved siden af kan du se, hvem der dags dato har meddelt, at de genopstiller/opstiller til Fagrådet. Valgliste over fagrådsmedlemmer / suppleanter i FOA Social- og Sundhedsafdelingen Faggruppe: Navn: Social- og sundhedshjælper Dan Larsen Genopstiller Social- og sundhedsassistent Gerd Hansen Genopstiller Sygehjælper Vivi Lone Andersen Genopstiller Plejehjemsassistent Jean Petersen Genopstiller Plejer Jytte Andreasen Genopstiller Beskæftigelsesvejleder Helle Thjellesen Opstiller Margit Nørgaard (suppleant) Opstiller Hjemmehjælper Ole Refsgaard Genopstiller Neurofysiologiassistent Tove R. Jacobsen Genopstiller Majbritt Smollerup (suppleant) Genopstiller Handicaphjælper Helene M. Jensen Genopstiller Leder/mellemleder Conni Kraul Genopstiller FOAs 11 serviceløfter Er du medlem af FOA, så kan vi tilbyde: at hjælpe dig med at tjekke din løn at hjælpe og rådgive dig, hvis du bliver fyret at tjekke dit ansættelsesbevis at hjælpe dig med at vurdere arbejds miljøet at hjælpe med sagen, hvis du får en arbejdsskade at rådgive dig, hvis du får problemer med syge fravær at bistå dig, hvis du får svært ved at fastholde jobbet at gøre det lettere for dig at søge et nyt job at arbejde for, at din faglige indsats bliver påskønnet at arbejde for adgang til uddannelser af høj kvalitet at hjælpe dig ved større forandringer på arbejdspladsen 16 infoa oktober 2010 nr. 6

17 Barselscafé Er du gravid? Og er du i tvivl om, hvor meget orlov du har ret til? Eller synes du, at det med økonomien er vanskeligt. Eller har du blot brug for at få styr på reglerne for fædreorlov? Ja, så kom til barselscafé i fagforeningen og gerne med den vordende far ved din side. Den kommende barselscafé afholdes onsdag den 24. november 2010 kl i Mødesalen på 2. sal. Opgang E hos FOA Social- og Sundhedsafdelingen, Godthåbsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der vil være en faglig medarbejder fra fagforeningen til stede, som vil fortælle om barsels - lovgivningen og hjælpe dig med at finde svar på dine spørgsmål og problemer. Caféen byder på kaffe, te og kage. Tilmelding skal ske senest mandag den 22. november til receptionen. Telefon: eller Husk navn og cpr. nr. Social café Er du sygemeldt, er den Sociale café et tilbud til dig. Du får orientering om, hvad dine rettigheder og pligter er i forhold til din arbejdsplads og jobcentret, og du kan stille spørgsmål vedrørende din egen situation. Og ud fra dine spørgsmål og gældende reg ler vil vi gennemgå de forhold, der opstår i forbindelse med sygemelding eksempelvis: Hvordan fastholdes jobbet? Kan du blive sagt op, når du er syg? Hvornår modtager du sygedagpenge? Hvornår er der samtale på arbejdspladsen og i jobcentret? Hvad kan FOA Social- og Sundhedsafdelingen hjælpe dig med? Den kommende Sociale café afholdes onsdag den 13. oktober kl i undervisningslokale 1, 1. sal. Opgang D hos FOA Social- og Sundhedsafdelingen, Godthåbsvej 15, 2000 Frederiksberg. Tilmelding skal ske senest mandag den 11. oktober til receptionen. Telefon: eller Husk navn og cpr. nr. Social café for tillidsvalgte Er du tillids-, sikkerheds- eller fællestillidsrepræsentant, kan du få stort udbytte af at besøge den Sociale café for tillidsvalgte. Her kan du i uformelle rammer stille de spørgsmål, du går og tumler med og få en masse konkret viden med hjem. Du kan blandt andet få mere at vide om reglerne for sygedagpenge og besked om redskab til fastholdelse, når en kollega har været syg i længere tid og om, hvad en paragraf 56-aftale er, for blot at nævne nogle vigtige emner. Den kommende Sociale café afholdes onsdag den 10. november kl i undervisnings lokale 1, 1. sal. Opgang D hos FOA Social- og Sundhedsafdelingen, Godt håbs vej 15, 2000 Frederiksberg. Tilmelding skal ske senest fredag den 5. november til Uddannelses - afdelingen på Husk navn og cpr. nr. oktober 2010 nr. 6 infoa 17

18 Årsregnskab 2009 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 31. december 2009 Regnskab Budget Note t. kr. t. kr. 1 Kontingent, netto Øvrige indtægter Indtægter Aktivitetspulje Lønninger Faglige aktiviteter Mødeaktiviteter Uddannelsesaktiviteter Bladudgivelse Information Administration Ejendommens drift Kantinedrift Omkostninger Resultat før afskr., renter og skat Afskrivninger Resultat før renter og skat Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Skat af årets indkomst Årets resultat Årets resultat foreslås disponeret således: Overført til aktivitetspulje 614 Overført til formue Resultatopgørelsen er godkendt af FOA Social- og Sundhedsafdelingens bestyrelse den 20. april infoa oktober 2010 nr. 6

19 FOTO: FINN SVENSSON Juletræsfest i Brøndby Hallen Igen i år er der juletræsfest for alle medlemmer af FOA Socialog Sundhedsafdelingen og deres familier. Traditionen tro julehygger vi sammen med medlemmerne af FOA Kommunale Lønarbejdere i Storkøbenhavn (KLS). Juletræsfesten afholdes i Brøndby Hallen lørdag den 27. november 2010 kl og kl Billetsalget begynder mandag den 4. oktober og slutter fredag den 29. oktober. Billetterne der koster 50 kroner for både børn og voksne kan købes i fagforeningens åbningstid. Ved køb af billetter skal medlemskab dokumenteres ved cpr. nummer, hvilket også gælder, når du køber billetter for kollegaer. Med billetten følger: Børn: Sodavand, godtepose og julegave. Voksne: Kaffe og æbleskiver. Vi gør opmærksom på, at der ikke må medbringes mad- og drikkevarer i Brøndby Hallen. oktober 2010 nr. 6 infoa 19

20 Hun talte ikke til borgeren i tv-klippet! Infoas redaktion er blevet bekendt med, at vi i forbindelse med omtalen af dommen i Fælledgårdsagen infoa nr. 5, 2010 har viderebragt fejlagtige oplysninger om et af vores medlemmer. Det beklager vi meget og bringer her en rettelse RETTELSE AF LISE LOTTE BLICHER BENDTSEN I infoa nr. 5, der udkom torsdag den 2. september, fremgår det af artiklen Dømt for brug af skjult kamera, at daværende gruppeleder og stedfortræder for afdelingerne på tværs på Omsorgscentret Fælledgården, Susanne Sørensen, var med til at hjælpe en beboer fra toilettet over i en kørestol, og at hun sammen med kollega Joan Christensen talte i en tone, der ikke lever op til den faglige standard. Dette er imidlertid ikke korrekt. Susanne Sørensen optræder ikke på tvklippet. Man kan kun høre hende i brudstykker ude fra gangen. Det er altså ikke Susanne Sørensen, der taler i en uacceptabel tone til beboeren. I infoa nr. 6, 2009 bragte vi en længere beskrivelse af, hvad der rent faktisk skete på Fælledgården. Vi bringer her afsnittet med Susanne Sørensens forklaring på sin rolle i den såkaldte dokumentar-udsendelse om Fælledgården. Et afsnit, der langt bedre forklarer omstændighederne i forbin del - se med tv-udsendelsen. Uddrag fra De ansatte taler ud, side 22-27, infoa nr. 6, 2009: Afdelingsleder Susanne Sørensen: Susanne Sørensen, 54 år, er i dag afdelingsleder på Plejehjemmet Nybodergården. Hun var ansat på Fælledgården i 10 år. På tidspunktet for tv-optagelserne var hun gruppeleder og stedfortræder for afdelingsledere på tværs. Tv-klippet: Som stedfortræder for afdelings - ledere på tværs er Susanne Sørensen kun med i en meget lille del af udsendelsen fra Fælledgården. Hun er med i det klip, hvor en beboer skal af toilettet, men hvor han ikke vil bruge lift. Sproget i klippet er meget barsk inde på toilettet, men Susanne Sørensen hører man kun i brudstykker ude fra gangen. MJ* (skriver dagbog): Den 11. januar 2006 oplevede jeg en situation, hvor den næsten blinde (F) blev meget vred. Han skulle af toilettet, men (F) ville ikke bruge en lift, fordi han ikke var vant til at bruge den. MJ (skjulte optagelser): Vi kommer Niels, men vi er lige nødt til at bruge en lift. Social- og sundhedshjælper (E): Vi har slæbt rundt på ham hele dagen, og nu gider jeg ham ikke mere. Nu er det jo anden gang, han kommer på toilettet, efter han er kommet op, ikke? Susanne***: Ja, det forstår jeg ikke, men spørgsmålet er, hvad gør vi nu, ikke? E**: Lader ham sidde til i morgen. Susanne: Han kan godt stå på sine egne ben, og han kan jo også godt støtte på benene, ikke? MJ: Nej, de glider sådan. Susanne: Gør de det? Derefter følger en længere seance, hvor MJ og E forsøger at få F til at bruge liften. E: Så begynder min tålmodighed at slippe op. Susanne: Selvfølgelig gør den det, og så siger vi: Så stopper vi lige her, ikke. Vi er her kun for at hjælpe, ikke. *) Journalistpraktikant Marike Jensen **) Plejehjemsansat ***) Susanne Sørensen Susanne Sørensens kommentar Jeg er i gang ovenpå på min egen afdeling og skulle lige til at bade en beboer, da der bliver ringet. Jeg bliver tilkaldt i form af min stilling som stedfortræder for afdelingslederen, og jeg går derned med det samme, da både Marike og den anden medarbejder i klippet er nogle, jeg har rekvireret fra en anden afdeling på grund af sygdom og ferie på den pågældende af deling. Så de kender ikke beboeren i klippet. Så jeg tager elevatoren ned fra 4. til 1. sal, så vi kan få løst, hvordan vi får beboeren af toilettet. Jeg forklarer fagligt og pædagogisk, hvordan de skal bruge liften hele arbejdsgangen og spørger, om de kan klare sig selv, og det kan de godt, siger de. Jeg går derned igen senere og får talt situationen igennem med Marike. Jeg forklarer hende baggrunden, hvad beboeren er for en person, og at han godt kan provokere og sige nogle meget grimme ting til personalet. Jeg taler også med den anden ansatte om, hvordan det er gået, men der er klippet så meget ud af det, der er blevet sagt, så det fremstår som noget helt andet, end det budskabet egentlig var. FOTO: FINN SVENSSON 20 infoa oktober 2010 nr. 6

Monica vendte tilbage som pædagogmedhjælper Side 22-23. Aktiviteterne er nu midt i bladet

Monica vendte tilbage som pædagogmedhjælper Side 22-23. Aktiviteterne er nu midt i bladet FOA Aalborg Nyt - Lokalt medlemsblad for FOA - Fag og Arbejde, Aalborg - 30. september 2010. Nr. 5. 14. årgang Monica vendte tilbage som pædagogmedhjælper Side 22-23 Aalborg NYT Aktiviteterne er nu midt

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Iværksætterne Bioanalytikere starter egen virksomhed Studerende tager ansvaret for fru Larsens nye hofte dbio ruster sig til konflikt

Iværksætterne Bioanalytikere starter egen virksomhed Studerende tager ansvaret for fru Larsens nye hofte dbio ruster sig til konflikt Danske Bioanalytikere 4. januar 2008 01 08 Iværksætterne Bioanalytikere starter egen virksomhed Studerende tager ansvaret for fru Larsens nye hofte dbio ruster sig til konflikt kolofon indhold 2 dbio nr.

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Tal om misbrugsmonstret

Tal om misbrugsmonstret NR 2 JUNI 2010 TEMA Lederne skal gå forrest i kampen for patientsikkerhed CHEFEN PÅ GULVET En lukket psykiatrisk afdeling set indefra KØNSFORSKEREN Derfor får kvinder mindre i løn Marianne Gunst-Møller:

Læs mere

SE VIRKELIGHEDEN I ØJNENE

SE VIRKELIGHEDEN I ØJNENE 05 17. marts 2011 KARI KILLÉN SE VIRKELIGHEDEN I ØJNENE LEDIGHEDEN LAVEST I TI ÅR SOCIALRÅDGIVERE ER EFTERTRAGTEDE 10 HUSK AT STEMME OM OK11 ET GODT RESULTAT TRODS ALT 8 VI KAN MERE MED FLERE... HVAD ER

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2008 Nr. 3-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse de næste fire år 16 Grønt lys til ny grunduddannelse 18

Læs mere

Takt og tone for lederen

Takt og tone for lederen Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 1:2009:marts Medarbejderen ser, hører og følger lederen. Derfor skal lederen kunne sætte

Læs mere

RYD OP I DIT HOVEDE SOCIALRÅDGIVEREN. Undervisere i praktik i kommunen Mindre sygefravær i Esbjerg Arbejdsgiverne stiller barske krav i OK13

RYD OP I DIT HOVEDE SOCIALRÅDGIVEREN. Undervisere i praktik i kommunen Mindre sygefravær i Esbjerg Arbejdsgiverne stiller barske krav i OK13 01/13 SOCIALRÅDGIVEREN Undervisere i praktik i kommunen Mindre sygefravær i Esbjerg Arbejdsgiverne stiller barske krav i OK13 RYD OP I DIT HOVEDE Behov for supervision vokser i takt med øget fokus på økonomi

Læs mere

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE STRESS MAGASINET XXX HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE CLAUS HJORT FREDERIKSEN: DIREKTØRERNE SKAL GÅ FORREST DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS NR. 02 FEBRUAR 2006 1 INDHOLD

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

7GODE RÅD MIN FAGLIGE STOLTHED FORSVANDT. N r 02 14. Min styrke vores velfærd. til den alvorlige samtale SIDE 43 tema:

7GODE RÅD MIN FAGLIGE STOLTHED FORSVANDT. N r 02 14. Min styrke vores velfærd. til den alvorlige samtale SIDE 43 tema: Min styrke vores velfærd N r 02 14 SOCIAL& SUNDHED 20. marts NYHEDER / DEBAT / DINE PENGE / A-KASSEN / QUIZ / 7GODE RÅD til den alvorlige samtale SIDE 43 tema: GODT ARBEJDSMILJØ ER MILLIARDER VÆRD Nu kan

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Word Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp H O V E D S T A D E N JANUAR/2010 Når du har brug for hjælp Anja Svendsen bad forgæves Krifa om hjælp, da hun ikke fik den løn, hun havde krav på. I dag får hun hjælp fra HK. Så nu har jeg lært, at det

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere