Kunden får gennem aftalen mulighed for at modtage onlinebetalinger via sin hjemmeside.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunden får gennem aftalen mulighed for at modtage onlinebetalinger via sin hjemmeside."

Transkript

1 1. AFTALEN 1.1 AFTALE MED BAMBORA Nærværende betingelser finder anvendelse for aftale om kundens brug af Bambora betalingssystem. Bambora betalingssystem er ejet og drevet af Bambora Online, cvr (herefter benævnt Bambora). Kunden får gennem aftalen mulighed for at modtage onlinebetalinger via sin hjemmeside. Hvilke betalingsmidler, kunden ønsker at modtage på sin hjemmeside, samt hvilke af Bamboras tillægsydelser kunden ønsker, vælges af kunden i forbindelse med dennes bestilling på Bamboras hjemmeside. De valgte produkter fremgår udover af bestillingssiden også af den ordrebekræftelse, som Bambora elektronisk fremsender til kunden. Af ordrebekræftelsen fremgår også, hvilket oprettelsesgebyr og hvilke månedlige priser kunden på bestillingstidspunktet skal betale for de enkelte ydelser. 1.2 INDLØSNINGSAFTALE Kunden er forpligtet til at indgå særskilt aftale om indløsning af betaling med en indløser af de betalingsmidler, som kunden ønsker at anvende. Bambora kan ikke idriftsætte kundens løsning, før kunden har indgået sådanne aftaler. Såfremt kunden måtte ønske det, yder Bambora gerne vejledning omkring ansøgning om indløsningsaftale til indløser, men har desværre ikke mulighed for at indlevere sådan ansøgning på kundens vegne. Opnåelse af indløsningsaftale er til enhver tid alene kundens ansvar, og Bambora indestår ikke for, at kunden kan opnå sådan aftale. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for betaling af enhver omkostning i forbindelse med aftalen med indløser. Aftalen mellem Kunden og Bambora er i kraft, uanset om kunden opnår indløsningsaftale eller ej. 1.3 YDERLIGERE YDELSER Såfremt kunden ønsker at erhverve yderligere af Bamboras ydelser, skal kunden rette henvendelse til Bambora. Priserne på yderligere ydelser fremgår af Bamboras hjemmeside. Kunden skal være opmærksom på, at visse yderligere ydelser kræver indgåelse af ny indløsningsaftale. Der vil for sådanne yderligere ydelser, som ikke erhverves samtidig med nærværende aftale, blive indgået særskilt aftale. 2. YDELSEN 2.1 MODTAGELSE AF BETALINGER PÅ KUNDENS HJEMMESIDE Gennem nærværende aftale opnår kunden mulighed for ved hjælp af Bamboras betalingssystem at lade sine egne kunder betale online på sin hjemmeside. Bambora stiller en teknisk gateway til rådighed for kunden vedrørende de betalingsmidler, som kunden har valgt i forbindelse med dennes bestilling, og som fremgår af ordrebekræftelsen, ligesom Bambora leverer de af kunden valgte tillægsydelser. På Bamboras hjemmeside, kan kunden til enhver tid se, hvilke betalingsmidler Bambora understøtter, samt hvilke tillægsydelser Bambora udbyder. Betaling til kunden af de af kundens kunder betalte beløb sker på baggrund af den indløsningsaftale, som kunden indgår med indløser af det pågældende betalingsmiddel. Bambora er således uden ansvar for dette forhold.

2 2.2 DOMÆNE(R) Kunden er alene berettiget til at skabe adgang til betalingssystemet fra domæner, som er omfattet af kundens aftale. Kunden angiver eller ændrer selv sit domæne ved at logge ind på Bamboras hjemmeside. Med mindre kunden har indgået særlig aftale om andet med Bambora, omfatter kundens aftale ét domæne. Såfremt kunden ønsker adgang til betalingssystemet fra yderligere domæner, skal kunden rette henvendelse til Bambora. For hvert yderligere domæne udover ét opkræver Bambora et yderligere månedligt gebyr. 2.3 KODE OG SCRIPTS Kunden skal selv implementere sådan kode på sin hjemmeside, som muliggør, at kunden kan modtage betaling på sin hjemmeside ved hjælp af Bamboras betalingssystem. Bambora stiller udførlig teknisk dokumentation til rådighed for kunden. Kunden kan finde denne tekniske dokumentation på Bamboras hjemmeside under "epay.bambora.dk". Såfremt kunden ønsker Bamboras hjælp til implementering af kode eller scripts på sin hjemmeside, foretages sådant arbejde efter særlig aftale og i henhold til Bamboras til enhver tid gældende timepris for sådant arbejde. 2.4 KUNDENS AFTESTNING Efter indgåelse af nærværende aftale er kunden berettiget til at foretage aftestning af systemet i overensstemmelse med proceduren beskrevet af Bambora i "Kom i gang-guide", som findes på Bamboras hjemmeside, Kunden er forpligtet til at stille de oplysninger, som Bambora skal bruge for at teste kundens betalingsformular, til rådighed for Bambora. 2.5 STATISTIK Kunden har fra indgåelse af aftalen adgang til Bambora s statistik. Kunden opnår adgang til sine statistiske oplysninger ved at anvende log ind funktionen på Bamboras hjemmeside; og herefter logge ind med sit brugernavn og password. De valutaomregningskurser, der anvendes, hentes dagligt fra Danmarks Nationalbanks hjemmeside, men er alene vejledende. 3. DRIFT 3.1 OPPETID Bambora søger til enhver tid at have en så høj oppetid som mulig. Imidlertid kan nogen bestemt oppetid, bl.a. på grund af internettets natur, ikke garanteres. Bamboras oppetid er målt over en måned sædvanligvis omkring 99,8 %. For løbende at sikre en høj oppetid, vedligeholder og opdaterer Bambora løbende den anvendte hard- og software. Sådan vedligehold, der kan medføre nedetid i kortere perioder, søges i videst muligt omfang gennemført i perioden fra kl til kl Bambora søger at advisere kunden om vedligeholdelse via udsendelse af servic s i god tid, inden vedligeholdelsen gennemføres.

3 3.2 DRIFTSUPPORT Såfremt kunden har tegnet et business abonnement kan ved henvendelse til Bambora få udleveret telefonnummer til Bamboras driftvagt, som besvares døgnet rundet alle årets dage. Kunder med business abonnement er berettiget til at kontakte Bamboras driftvagt på det udleverede telefonnummer, såfremt de måtte opleve, at betalinger ikke gennemføres. Såfremt kunden henvender sig til driftvagten i anden anledning, faktureres kunden DKK 850,00 ekskl. moms. 4. SIKKERHED 4.1 KRYPTERING Enhver overførsel i betalingssystemet af kortdata fra kunden til Bambora samt Bamboras lagring af sådanne data sker i krypteret form. Bambora anvender i den forbindelse et SSL-certifikat udstedt af GlobalSign. Gyldigheden af SSL-certifikatet kan til enhver tid verificeres på Bamboras hjemmeside; BACKUP Bambora foretager daglig backup af alle servere og systemer. Backuppen foretages og opbevares i overensstemmelse med betingelserne for VISA/Mastercards PCI-certificering. PCI-kravene kan ses på VISA's hjemmeside, hvortil der findes link fra Bamboras hjemmeside. Såfremt kunden mister data på grund af Bamboras forhold, er Bambora behjælpelig med at reetablere disse data på baggrund af den seneste fungerende backup. Herudover kan kunden ikke rette krav mod Bambora i anledning af datatab. Såfremt kunden mister data på baggrund af forhold, som Bambora ikke er ansvarlig for, herunder kundens egne forhold, er Bambora mod særskilt vederlag kunden behjælpelig med at reetablere data fra den seneste fungerende backup i det omfang, det er muligt. Kunden opfordres dog selv til altid at foretage backup af sine egne data. 4.3 PASSWORDS I forbindelse med oprettelse af nærværende aftale bliver kunden tildelt et brugernavn og password, som kunden skal anvende, når der ønskes adgang til administration af kundens betalingsløsning hos Bambora. Kunden skal til enhver tid holde sit brugernavn og password hemmeligt. Såfremt kunden mistænker, at tredjemand har fået kendskab til kundens password, skal kunden straks informere Bambora om dette. Bambora kan stille krav til længden og kompleksiteten af kundens password og kan til enhver tid diskretionært kræve, at kunden ændrer sit password. 4.4 ANTIVIRUS Alle Bamboras servere er forsynet med et opdateret antivirusprogram. Kunden bør sikre sine computere med opdateret antivirusprogrammel. Såfremt Bambora gentagne gange modtager virus eller lignende fra kunden, kan Bambora afbryde forbindelsen til kunden, ligesom Bambora kan kræve, at kunden installerer et opdateret antivirusprogram. 4.5 KONTROL AF SIKKERHED

4 Bamboras it-systemer er certificerede og sikkerhedsgodkendt efter PCI-standarden af VISA/Mastercard og gennemgår årligt it-revision, foretaget af en anerkendt itsikkerhedsvirksomhed. Kvartalsvist foretager en anerkendt it-sikkerhedsvirksomhed scanning af Bamboras servere og netværk med henblik på at højne sikkerheden, herunder at hindre uberettiget indtrængen. 4.6 MISBRUG M.V. Bambora søger at hindre ethvert misbrug af sine ydelser, men kan ikke garantere, at misbrug eller indtrængen i Bamboras it-systemer ikke kan forekomme. Såfremt kunden mistænker, at der sker misbrug af kortdata, Bamboras ydelser, eller at der er sket eller vil ske forsøg på indtrængning i Bamboras it-systemer, skal dette straks meddeles Bambora. Tilsvarende skal kunden straks meddele Bambora, såfremt kunden har været udsat for misbrug af kortdata eller forsøg på eller faktisk indtrængen i de it-systemer, som kunden anvender. Såfremt Bambora skønner, at kunden misbruger betalingssystemet, overtræder sikkerhedsforskrifter og retningslinjer udstedt af Bambora eller indløser, eller at der sker misbrug fra et domæne tilhørende kunden, er Bambora uden varsel berettiget til at hindre kundens brug af betalingssystemet eller hindre adgang til betalingssystemet fra det pågældende domæne. Bambora fraskriver sig ethvert ansvar, såfremt kunden ikke har overholdt sikkerhedsforskrifter og retningslinjer udstedt af Bambora eller indløser, som kunden har indgået aftale med. Henvisning til de relevante sikkerhedsforskrifter og retningslinjer findes i Bamboras "Kom i gangguide", som findes på Bamboras hjemmeside. I guiden er det endvidere anført, hvor sikkerhedsforskrifter og retningslinjer kan findes. 4.7 VIDERESENDELSE AF KORTDATA Kunden er ikke berettiget til at videresende kortdata til egne eller tredjemands servere, medmindre modtageren, herunder kunden selv, er særskilt PCI-certificeret. Såfremt Bambora opdager, at kunden foretager sådan videresendelse, vil Bambora straks hindre kundens brug af Bamboras ydelser. Kunden vil først kunne opnå adgang til Bamboras ydelser, når kunden dokumenterer at overholde alle lovkrav og PCI-regler for betalingsmodtagere. Bambora er i sådanne tilfælde berettiget til at orientere relevante myndigheder og virksomheder, herunder indløsere mv., ligesom Bambora kan kræve, at kunden orienterer bestemte myndigheder, virksomheder eller betalingskortindehavere. 5. LOVLIGHED M.V. Bambora overholder de til enhver tid gældende lovregler for sin virksomhed og sine ydelser. Endvidere overholder Bambora krav fra de tilknyttede indløsere, VISA og Mastercard, herunder overholder Bambora PCI-standarden. Kunden er forpligtet til at overholde gældende lovgivning, betingelser stillet af den eller de indløsere, som kunden har indgået aftale med samt de betingelser, som gælder for betalingsmodtagere i PCI-standarden. Bambora påtager sig intet ansvar for lovligheden af kundens brug af betalingssystemet eller indholdet af de af kunden i forbindelse med løsningen indsendte data. Det er alene kundens ansvar at overholde lovgivningen over for egne kunder og tredjemand.

5 Kunden friholder Bambora for ethvert krav, som tredjemand eller offentlige myndigheder måtte rejse mod Bambora i anledning af påståede krænkelser af tredjemandsrettigheder eller kundens overtrædelse af gældende lovgivning eller betingelser stillet af indløser. Bambora er i anledning af sådanne henvendelser berettiget til uden varsel at hindre kundens brug af Bamboras ydelser. 6. PRISER OG BETALING 6.1 PRIS Den til enhver tid gældende pris for Bamboras ydelser fremgår af Bamboras hjemmeside, Endvidere fremgår den på tidspunktet for kundens bestilling af ydelserne gældende pris for de pågældende ydelser af den til kunden fremsendte ordrebekræftelse. Alle priser er anført ekskl. moms. Bambora er berettiget til at ændre sine priser med 3 måneders varsel. Prisstigninger vil blive varslet til kunden ved udsendelse af en til den af kundens kontaktperson oplyste adresse. Såfremt Bambora har varslet prisstigninger, er kunden berettiget til at opsige nærværende aftale med én måneds varsel til udløb samtidig med udløbet af Bamboras 3 måneders prisstigningsvarsel. Såfremt kunden ikke har opsagt aftalen til udløb samtidig med udløbet af Bamboras 3 måneders varsel, bliver kunden bundet af de varslede prisstigninger. 6.2 FAKTURERING Kunden faktureres forud for én abonnementsperiode. I forbindelse med første faktura, som udstedes ved indgåelser af aftalen, vil kunden endvidere blive faktureret for oprettelse samt øvrige aftalte ydelser for abonnementsperioden. Faktura fremsendes til kunden pr. til den af kundens kontaktperson angivne adresse. Udsendte fakturaer kan endvidere findes af kunden ved hjælp af kundens administrationsadgang til betalingssystemet. Ved hjælp af kundens administrationsadgang til systemet kan kunden endvidere vælge en anden faktureringsmetode. Andre faktureringsmetoder kan være belagt med gebyr. 6.3 BETALINGSBETINGELSER Fremsendte fakturaer forfalder til betaling senest 8 dage efter fakturadatoen. Kunden kan betale fremsendte fakturaer på Bamboras hjemmeside ved brug af Dankort, Visa/Dankort, Visa, Visa Electron eller MasterCard. Sådan betaling pålægges det til enhver tid gældende transaktionsgebyr for onlinebetaling. I tilfælde af forsinket betaling er Bambora berettiget til at opkræve rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned af det fulde tilgodehavende fra forfaldsdagen til betaling sker. Ved forsinket betaling vil Bambora fremsende rykkerskrivelser pr. til den af kundens kontaktperson angivne -adresse, ligesom rykkerskrivelse også fremsendes pr. brev til den af kunden oplyste faktureringsadresse. I forbindelse med udsendelse af rykkerskrivelser vil kunden blive pålagt et rykkergebyr på DKK 100,00 for hver rykkerskrivelse. Såfremt kunden fortsat ikke har betalt forfaldne fakturaer 7 dage efter afsendelse af første rykkerskrivelse pr. , eller Bambora har sendt sit krav mod kunden til inkasso, er Bambora endvidere berettiget til at hindre kundens brug af Bamboras ydelser, indtil kunden foretager betaling af Bamboras fulde tilgodehavende, herunder alle omkostninger ved inddrivelse af Bamboras krav, bl.a. inkassoomkostninger, renter mv.

6 Såfremt Bambora sender sit krav mod kunden til betaling, er kunden forpligtet til at betale Bamboras omkostninger herved. 7. SUPPORT OG KOMMUNIKATION 7.1 KONTAKT TIL BAMBORA Såfremt kunden har spørgsmål til driften af Bamboras betalingssystem, kan kunden på Bamboras hjemmeside finde svar på langt de fleste spørgsmål. Hvis kunden ikke finder svar på hjemmesiden, kan kunden kontakte Bambora pr. e- mail eller telefonisk på hverdage mellem kl og på telefonnummer Kunden er berettiget til gratis telefonsupport vedrørende kundens abonnement og betalingsløsning. Såfremt kunden anmoder om support vedrørende forhold, som ligger udenfor kundens abonnement eller betalingsløsning, er Bambora berettiget til at fakturere kunden for sådan support med Bamboras til enhver tid gældende timepris for support. Bambora vil orientere kunden om sådan betaling, inden support ydes. Spørgsmål til Bamboras bogholderi bedes sendt pr. . Spørgsmål vedrørende kundens kunders betalinger og kundens overførsel af penge skal rettes til den relevante indløser, idet Bambora ikke har adgang til oplysninger om dette. 7.2 KONTAKT TIL KUNDEN Kunden er til enhver tid forpligtet til og ansvarlig for at give Bambora oplysning, såfremt kundens adresse, -adresser eller øvrige kontaktoplysninger ændres. Kunden skal sørge for, at Bambora altid er i besiddelse af mindst én -adresse hos kunden, som kunden ofte kontrollerer for ny post. Kunden er forpligtet til at åbne for s fra Bambora i kundens eventuelle spamfilter. -adressen vil af Bambora bl.a. blive anvendt til fremsendelse af fakturaer, oplysninger om drift og lignende. Kunden har vedrørende de forskellige emner, som Bambora retter henvendelse til kunden omkring, mulighed for at angive forskellige kontaktpersoner og -adresser ved at logge ind på Bamboras hjemmeside. Kunden accepterer, at Bambora til den af kunden oplyste -adresse løbende sender s vedrørende ændringer og nyheder omkring Bambora. Såfremt kunden ikke ønsker sådanne henvendelser tilsendt, skal kunden skriftligt meddele Bambora dette eller fravælge sådanne henvendelser på Bamboras hjemmeside. 8. RETTIGHEDER Bambora har alle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, til den kode samt det øvrige materiale, der stilles til rådighed for kunden i forbindelse med nærværende aftale. Kunden opnår alene en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv brugsret til den til rådighed stillede kode og øvrigt materiale og er ikke berettiget til at kopiere koden eller øvrigt materiale i videre omfang end nødvendigt af hensyn til den brug, som nærværende aftale hjemler.

7 Kundens brugsret til den til rådighed stillede kode samt øvrigt materiale er til enhver tid betinget af rettidig betaling af ethvert udestående til Bambora. Kundens krænkelse af disse rettigheder betragtes som væsentlig misligholdelse af aftalen. 9. ANSVAR Parterne er ansvarlige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler. Bamboras erstatningsansvar over for kunden kan, uanset graden af uagtsomhed, herunder evt. erstatningsansvar for hændelig skade, aldrig overstige et beløb svarende til det af kunden til Bambora betalte vederlag for de seneste 12 måneder, før skaden indtrådte, og Bambora kan ikke drages til ansvar for kundens indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til; tab af indtjening, tabt avance, tab af goodwill eller øvrige forretningsmæssige tab, herunder tab påført tredjemand, tab af data samt øvrige følgeskader. Ansvarsfraskrivelsen gælder også produktansvar i det omfang, ufravigelige lovbestemmelser ikke er til hinder herfor. 10. FORCE MAJEURE Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for manglende overholdelse af aftalen eller skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at parten er ramt af force majeure. Som force majeure betegnes bl.a. krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, virus- eller hackerangreb, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt, underleverandørers force majeure samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre. 11. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR 11.1 AFTALEN OG ABONNEMENTETS IKRAFTTRÆDEN Aftalen mellem Bambora og kunden træder i kraft straks ved indgåelsen og løber indtil abonnementsperioden udløber. Kundens abonnement træder dog først i kraft, når Bambora modtager kundens indløsningsaftale, jf. pkt. 1.2, dog senest 60 dage efter indgåelse af aftalen. Med mindre andet er særskilt aftalt mellem kunden og Bambora, er abonnementsperioden på 12 måneder. Hvis en kunde særligt har aftalt en kortere abonnementsperiode end 12 måneder, og det har været nødvendigt for Bambora at rykke for betaling af en fremsendt faktura mere end én gang, vil efterfølgende abonnementsperioder ikke kunne aftales med kortere end 12 måneders varighed AUTOMATISK FORNYELSE AF ABONNEMENT Med mindre kunden har opsagt aftalen med Bambora, jf. pkt. 11.3, eller denne på anden vis er ophørt, påbegynder en ny abonnementsperiode ved udløbet af den hidtidige abonnementsperiode OPSIGELSE

8 Aftalen kan af hver af parterne opsiges skriftligt med én måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode. Såfremt kunden ønsker at opsige aftalen, opfordres kunden til at logge ind på Bamboras hjemmeside og vælge "Opsig abonnement." under menupunktet "Faktura". Bambora vil pr. e- mail til den for kundens kontaktperson angivne -adresse bekræfte kundens opsigelse. Alternativt kan kunden skriftligt meddele sin opsigelse til Bambora OPHÆVELSE Såfremt en af parterne væsentlig misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale, og misligholdelsen ikke er afhjulpet senest 14 dage efter den ikke-misligholdende part har afsendt skriftligt påkrav om dette til den misligholdende part, er den ikke-misligholdende part berettiget til at ophæve aftalen for fremtiden. Som væsentlig misligholdelse anses bl.a. manglende eller forsinket betaling FORTRYDELSESRET Kunden har som erhvervsdrivende ikke fortrydelsesret vedrørende den indgåede aftale. 12. FORTROLIGHED OG PERSONDATA 12.1 FORTROLIGHED Parterne er forpligtede til at fortroligholde enhver oplysning, de måtte få kendskab til om den anden part eller dennes forhold i forbindelse med udførelsen af nærværende aftale, herunder nærværende aftales indhold PERSONDATA I det omfang der i forbindelse med nærværende aftale behandles persondata på vegne af kunden, handler Bambora og Bamboras eventuelle underleverandører alene efter instruks fra kunden. Bambora træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Bambora skal på kundens anmodning give kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at sådanne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Kunden afholder enhver omkostning i denne forbindelse, herunder for Bamboras tidsforbrug KONKURRERENDE VIRKSOMHED Kunden er ikke berettiget til at anvende Bamboras ydelser til at drive virksomhed i konkurrence med Bambora, med mindre dette er særskilt aftalt. Intet i aftalen med kunden hindrer, at Bambora A/S driver virksomhed i konkurrence med kunden, og Bambora A/S er således berettiget til at drive enhver form for virksomhed, uanset dette måtte ske i konkurrence med kundens virksomhed. 13. OVERDRAGELSE

9 Kunden er ikke berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand uden Bamboras skriftlige samtykke. Bambora er berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand. 14. ÆNDRINGER Bambora er til enhver tid berettiget til at ændre specifikationer for betalingssystemet, ligesom Bambora til hver en tid uden varsel kan ændre sikkerhedsregler og retningslinjer, såfremt dette efter Bamboras vurdering er nødvendigt eller hensigtsmæssigt af sikkerhedshensyn. Sådanne ændringer vil blive adviseret på Bamboras hjemmeside, ligesom Bambora vil udsende en servic til kunden, der orienterer om ændringen. Bambora vil søge at give en frist, inden ændringen træder i kraft, men kan ikke garantere dette. Nærværende betingelser kan i øvrigt til enhver tid ændres af Bambora med 3 måneders varsel. Ændring af betingelserne vil blive varslet på Bamboras hjemmeside, ligesom Bambora vil udsende en servic til kunden, der orienterer om ændringen. Såfremt Bambora har varslet ændringer i betingelserne, der er til kundens ulempe, er kunden berettiget til at opsige nærværende aftale med én måneds varsel til udløb samtidig med udløbet af Bamboras 3 måneders ændringsvarsel. Såfremt kunden ikke har opsagt aftalen til udløb samtidig med udløbet af Bamboras 3 måneders ændringsvarsel, bliver kunden bundet af de ændrede betingelser. 15. TVISTER Enhver tvist mellem Bambora og kunden, der vedrører eller udspringer af nærværende betingelser, skal afgøres efter dansk ret med undtagelse af dansk rets regler om valg af lovgivning og værneting - ved Bamboras til enhver tid værende hjemting i Danmark.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR. LER-Service

GENERELLE BETINGELSER FOR. LER-Service GENERELLE BETINGELSER FOR LER-Service DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF EDB leverer LER-Service til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD 1. Psychcon A/S har udviklet en tjeneste, som kan bruges til at etablere videomøder mellem Kunden (behandleren) og dennes klienter (herefter benævnt Tjenesten ). Tjenesten

Læs mere

Forretningsbetingelser. for brugen af

Forretningsbetingelser. for brugen af Forretningsbetingelser for brugen af Forretningsbetingelser De nedenstående forretningsbetingelser er til enhver tid gældende for kundens brug af IT-systemer leveret af Siteloom Contracts ApS (fremover

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR ADMINISTRATIONSSERVICE

GENERELLE BETINGELSER FOR ADMINISTRATIONSSERVICE GENERELLE BETINGELSER FOR ADMINISTRATIONSSERVICE DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer administrationsservice til sine kunder. Disse betingelser

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

3.1. Aftalen vedrørende Kundens brug af Servicen træder i kraft ved Kundens accept af den, af Penneo, fremsendte ordrebekræftelse.

3.1. Aftalen vedrørende Kundens brug af Servicen træder i kraft ved Kundens accept af den, af Penneo, fremsendte ordrebekræftelse. Forretningsbetingelser for brug af Penneo 1. ANVENDELSE OG OMFANG 1.1. Disse forretningsbetingelser gælder for salg af tjenester fra PENNEO ApS ( PENNEO ) til sine kunder ( Kunder ), medmindre de udtrykkeligt

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement Standard Vilkår 1. Formål og omfang Disse Vilkår fastlægger rammerne for (Ingenium Golf) levering af Applikationer og Web-Services til Kunder, samt dertil knyttede abonnementer. Vilkårene kan udelukkende

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

3. Dokumentation Deloitte stiller brugerdokumentation til ectrl-løsningen til rådighed for Kunden.

3. Dokumentation Deloitte stiller brugerdokumentation til ectrl-løsningen til rådighed for Kunden. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Generelle vilkår 1. Anvendelsesområde

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTERS YDELSER MV.

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTERS YDELSER MV. ALMINDELIGE BETINGELSER FOR FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTERS YDELSER MV. 1. februar 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER for Finanssektorens Uddannelsescenters ydelser mv. INDHOLD: A B C D E F G H I J K A Generelt

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved EAN-Web forstås virksomheden EAN-Web A/S, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 24 21 27 42 1.2 Ved LE@N forstås det af EAN-Web ejede Web-EDI-baserede edb-system, som gør

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt.

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt. 1. ANVENDELSE Nærværende salgs- og forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelser") finder anvendelse på alle aftaler, kontrakter og serviceaftaler (Aftalen) mellem Jar House ApS ("JH") og kunder. Ved

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

LønAdministration Sverige

LønAdministration Sverige LønAdministration Sverige Regler Gældende fra 1. august 2015 1. Hvad er LønAdministration Sverige? LønAdministration Sverige er en ydelse, hvor Bluegarden på grundlag af oplysninger fra kunden foretager

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

SALG- & FORRETNINGS BETINGELSER. Gyldige fra 1. Oktober 2017 og erstatter alle tidligere versioner

SALG- & FORRETNINGS BETINGELSER. Gyldige fra 1. Oktober 2017 og erstatter alle tidligere versioner SALG- & FORRETNINGS BETINGELSER Gyldige fra 1. Oktober 2017 og erstatter alle tidligere versioner OM INKASSO DANMARK ApS Inkasso Danmark er et privatejet autoriseret inkassobureau med en mission om, at

Læs mere

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S OG [Kunden] VEDR. LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S CVR.nr. 27 48 99 82 Skansevej 2 3700 Rønne (i det følgende benævnt "ØSTKRAFT")

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

abonnementet. Lovsamling. brugeres adgang andre. benyttes af kan gøres nedlagt, og E-MAIL: TG@DGLDK.DK DGL APS CVR-NR.

abonnementet. Lovsamling. brugeres adgang andre. benyttes af kan gøres nedlagt, og E-MAIL: TG@DGLDK.DK DGL APS CVR-NR. KØBENHAVN, DEN 12. SEPTEMBER 20122 Abonnementsvilkår for DGL 1. Anvendelsesområde Disse vilkår gælder Lovsamling. for alle abonnementer på DGL Den GrønlandskeG e 2. Abonnentens og abonnentens brugeres

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

PERSONALEGUIDE. Regler og vilkår

PERSONALEGUIDE. Regler og vilkår PERSONALEGUIDE Regler og vilkår Version: Maj 2014 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 1.1 Aftale... 3 1.2 Kunden... 3 1.3 Kundeportal... 3 1.5 Værktøjer... 3 1.6 Bluegarden... 3 2. Aftalens omfang...

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere