Suppleringskatalog Kapitel 2 Elektronisk adgangskontrol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Suppleringskatalog Kapitel 2 Elektronisk adgangskontrol"

Transkript

1 Forsikring & Pension September 2017 Suppleringskatalog Kapitel 2 Elektronisk adgangskontrol (ADK) Forsikring & Pension Philip Heymans Allé Hellerup Tlf

2 Indholdsfortegnelse 10 Indledning 3 20 Definitioner 4 30 Referencer 4 40 Elektronisk adgangskontrol 5 50 ADK og forsikringskrav Adgangskontrol defineret ved standarden EN & Anlægsejerens/brugerens overvejelser vedrørende ADK-system.6 80 Anlægsprojektering Installation Dokumentation Overdragelse Eftersyn Adgangskontrol og brandsikkerhed.11

3 10 Indledning Elektroniske Adgangskontrolsystemer (ADK), der er projekteret og installeret i henhold til denne vejledning, har det formål, at de kontrollerer og evt. registrere adgang til et fysisk afgrænset område. Populært siges: hvem må komme hvor hvornår, og hvordan opnås adgangen. ADK-systemer kan have samme eller forskelligt niveau af kontrol i og uden for arbejdstiden. Tilsvarende kan niveauet af kontrol variere fra område til område i virksomheden. ADK-systemer må ikke forveksles med Automatiske Indbrudsalarmeringsanlæg (AIA), som har til formål automatisk at alarmere om indbrud eller forsøg herpå. Denne vejledning handler kun om ADK-systemer, som er defineret i standarderne EN og EN Vejledningen er udarbejdet af Forsikring & Pension i samarbejde med organisationerne SikkerhedsBranchen og TEKNIQ. I tilknytning til vejledningen findes to dokumenter: Appendiks A: Teknisk Specifikation for Adgangskontrolanlæg 2017, SikkerhedsBranchen Appendiks B: Behovsvurdering Side 3

4 20 Definitioner Adgangskontrolenhed: Enhed, som varetager signalbehandling om et adgangspunkt. Benævnelse i standarden EN er ACU. Adgangspunkt: Ind-/udgangen til et kontrolleret område, hvor adgangen er begrænset ved hjælp af et lukke. Anti-passback: Kontrolfunktion, som forhindrer brugere i at opnå adgang, såfremt organisationens krav til ind- og udlæsning ikke er overholdt. Benyttes f.eks. til at sikre optælling af antallet af personer i et område. Fejl-adfærd: Brugeres overlagte eller uoverlagte overtrædelser af regler, som medfører alarm i et adgangspunkt. Genkendelsesudstyr: Tastatur, magnetkortlæser, RF-læser eller lignende, som modtager data fra bruger om dennes identitet. Grænseflade: De bygningsdele, der omslutter de sikrede lokaler, genstande og personer. ID-nøgle: Fysisk eller biometrisk medie, f.eks. kort eller fingeraftryk, der anvendes til betjening. Kontrolområde: Område, hvortil brugerens rettigheder til adgang kontrolleres. PIN-kode: Memoreret kode, der anvendes til betjening. Sikringsniveau: Krav til sikring og overvågning, jf. Forsikring & Pensions sikringsniveauer. Skalovervågning: Overvågning mod oplukning og gennembrydning af lukker i grænsefladen. 30 Referencer EN :2013 Alarmsystemer og elektroniske sikkerhedssystemer Del 11-1 Elektroniske adgangskontrolsystemer System- og komponentkrav. EN :2014 Alarmsystemer og elektroniske sikkerhedssystemer Del 11-2 Elektroniske adgangskontrolsystemer Anvendelsesvejledning. AIA-kataloget 2008, Forsikring & Pension. Sikringskataloget 2014, Forsikring & Pension. Teknisk Specifikation for Adgangskontrolanlæg 2017, SikkerhedsBranchen Elsikkerhedsloven Persondataloven, snart Persondataforordningen Side 4

5 40 Elektronisk adgangskontrol Det er almindeligvis hoteller, virksomheder, offentlige institutioner og andre, som har komplicerede aflåsningsbehov, særlige værdier og/eller følsomme informationer, der benytter elektronisk adgangskontrol. ADK-systemer anvendes gerne som supplement til eller i stedet for mekanisk aflåsning med traditionelle nøgler, oftest pga.: Mekaniske låse kræver fysiske nøgler, som kan blive tabt eller kopieret, hvilket udgør en risiko og/eller en økonomisk byrde, ved omlægning af låsene og fabrikation af nye nøgler, herunder distribution af disse. I et ADK-system kan ID-nøgler/koder hurtigt udskiftes og uden forstyrrelse af øvrige brugere. Adgangsdøre i et ADK-system kan opbygges og programmeres på et væld af forskellige måder: Fra fuld-automatisk åbning og lukning af døren efter læsning af berøringsfri ID-nøgle til ekstra-højt sikkerhedsniveau med flere koder og ID-nøgler for åbning af døren. I valget af ADK-system må virksomheden gøre sig overvejelser om, hvad systemet skal kunne, set i forhold til virksomhedens størrelse, sikringskrav og funktionsønsker (se punkt 70 og Appendiks A og B). Et ADK-system kan bidrage til håndtering af en række risici, f.eks. indbrud, trusler, terror, industrispionage, brand, arbejdsmiljø, energispild og miljøskader. 50 ADK og forsikringskrav Krav om ADK-system kan indgå som supplerende sikring i en forsikringsaftale. I dette tilfælde skal man være opmærksom på, at systemet skal være installeret af en ADK-installatør, der er registreret hos Forsikring & Pension. Hvor ADK-systemet anvendes som mekanisk sikring, skal systemet give samme sikkerhed for tegn på voldeligt opbrud samt modstand mod opbrud, som mekaniske enheder kan. Låseenhederne skal således have den klassificering, som sikringsniveauet angiver. Krav til låseenheder findes i Forsikring & Pensions Sikringskatalog, herunder krav til delenes prøvning, klassificering og certificering, kapitel 7. I Forsikring & Pensions AIA-katalog fane 110 er integrationen med AIA- og ADKsystemer beskrevet, herunder krav til systemdelene, samt begrænsninger og muligheder i anvendelsen. Hvor ADK-systemets overvågningsdetektorer anvendes som elektronisk overvågning mod indbrud, skal de registrere indbrud eller forsøg herpå så tidligt som muligt, og der skal afsendes alarm til en kontrolcentral, så en reaktion kan iværksættes og eventuelle følgeskader begrænses. Detektorer, der indgår i skalovervågning, skal altid tilsluttes selvstændigt detektorkredsløb for skalovervågning. Nævnte detektorkredsløb skal uden forsinkelse videregive alarm til AIA-anlægget, hvis der sker detektion af indbrud eller forsøg herpå. Side 5

6 Hvor sikringskravet indebærer krav til den indvendige aflåsning, må indvendige ADK-enheder i grænsefladen ikke lade autoriserede ADK-brugere passere, så længe AIA-anlægget er tilkoblet. Hvis sikringskravet indebærer krav til den indvendige aflåsning, skal UD-tryk (eller lign.) være uden funktion, så længe AIA-anlægget er tilkoblet. Hvis ADK-systemet anvendes til skalovervågning og/eller betjening af AIA-anlægget, og så længe AIA-anlægget er tilkoblet, skal alarmer vedr. adgangspunkter uden forsinkelse videregives som alarm til AIA-anlægget. Hvor ADK-system er integreret med AIA-anlæg, gælder et enslydende krav til serviceberedskab som for AIA-anlæg, beskrevet i AIA-kataloget. 60 Adgangskontrol defineret ved standarden EN & 2 I standarden EN :2013 er der fastlagt fire klasser (grades) for ADKsystemer, som relaterer systemfunktionalitet til risikoniveau. Virksomheden kan således med udgangspunkt i sit risikoniveau vurdere, hvilken klasse (grade) som er passende. De fire klasser er beskrevet i denne vejlednings Appendiks A. 70 Anlægsejerens/brugerens overvejelser vedrørende ADK-system Valgmulighederne, når det gælder ADK-systemer, er omfattende, og valget afhænger af, hvilke værdier der skal beskyttes mod hvilke trusler. Til støtte for valget af adgangskontrolsystem er udarbejdet et værktøj, Appendiks B Behovsvurdering, som sammen med Teknisk Specifikation for Adgangskontrolanlæg 2017, SikkerhedsBranchen, tilsikrer et fyldestgørende grundlag for valget. I Teknisk Specifikation for Adgangskontrolanlæg 2017, SikkerhedsBranchen, redegøres for, at følgende parametre om adgangspunkterne skal afklares: Adgangspunkter og kontrolområder Genkendelsesudstyr på begge sider af adgangspunktet Genkendelsesmetode på begge sider af adgangspunktet Overvågningsmetode for adgangspunktet Forbindelse til overvågningsklient Beskyttelse af adgangspunktets udstyr uden for kontrolområdet Særlige funktioner Såfremt der fastlægges klassificering for hvert adgangspunkt eller kontrolområde, grade 1-4 jf. den europæiske norm DS/EN , giver normen rammerne for de anførte parametre. Ud over dette er der også behov for overvejelser om anlæggets kapacitet: Hvor omfattende og kompleks er adgangskontrolbehovet i virksomheden, målt på brugere og deres indbyrdes forskellighed. Side 6

7 Endelig fremgår det af Teknisk Specifikation for Adgangskontrolanlæg 2017, SikkerhedsBranchen, at der skal tages stilling til en række overordnede parametre for det samlede system: Administration af adgangskontrolsystem Transmission af alarmer Integration med andre anlæg Kortproduktion Specialfunktioner Operativsystem Backup af database 71 Introduktion til Teknisk Specifikation for Adgangskontrolanlæg I tilknytning til denne vejledning findes Appendiks A: Teknisk Specifikation for Adgangskontrolanlæg 2017, udgivet af SikkerhedsBranchen, som et dokument i tilknytning til certificeringsordningen for ADK-installatører. Specifikationen er et værktøj til installatører i forhold til udarbejdelse af specifikationen for et adgangskontrolsystem samt overordnet dokumentation for systemets funktionalitet og installationsmæssige udførelse. Specifikationen understøtter således dialogen med kunde, forsikringsselskab, rådgivere og andre interessenter, som er involveret i udarbejdelsen af specifikationen for et givent adgangskontrolsystem. Parterne får endvidere et samlet overblik over væsentlige parametre i det leverede adgangskontrolanlæg. Denne vejledning skærper i nogle tilfælde kravene til adgangskontrolsystemer, i forhold til Teknisk Specifikation for Adgangskontrolanlæg, f.eks. ved integration med AIA-anlæg. 72 ADK-Systemets kapacitet Til specifikationen for ADK-systemet er der brug for oplysninger om kapacitetsbehovet: Hvor mange brugere skal ADK-systemet kunne håndtere i alt? Skal alle ansatte benytte ADK-systemet? Er der leverandører, gæster eller andre, som skal benytte ADK-systemet? Hvor mange forskellige brugergrupper er der behov for? Skal alle have de samme rettigheder, eller er der forskel på, hvem der må opnå adgang, hvor hvornår og i givet fald: Hvor mange forskellige forskelle skal ADK-systemet kunne håndtere? Også adgangskontrollens kompleksitet afklares: Er der behov for at regulere brugergrupperne forskelligt i forhold til tid? Skal der være forskel på, hvordan og om brugergrupperne opnår adgang i forhold til tid? Er der behov for at regulere dørenes styring forskelligt i forhold til tid? Skal der være forskellig styring afhængigt af, om det er dag, aften eller nat, om det er mandag eller torsdag? Side 7

8 73 Særlige funktioner I Teknisk Specifikation for Adgangskontrolanlæg 2017, SikkerhedsBranchen, angives en lang række særlige funktioner, som kan knyttes til et adgangspunkt. Eksempler er: Supplering med billede eller personlig kontakt, begrænsninger givet af systemet selv eller andre systemer, f.eks. sluse-funktion, anti-passback, elevatorstyring eller adgangshindring til tilkoblet AIA-område. Funktionsbeskrivelser for specifikke ADK-systemer samt den europæiske standard EN & -2 vil kunne supplere denne ikke-udtømmende oplistning af specialfunktioner. 74 Daglig drift og vedligeholdelse Et ADK-system, som har en vis kompleksitet i sig, indebærer løbende vedligehold: Administration af brugere og tidsstyringer, instruktion af brugere samt vedligeholdelse af adgangspunkters mekaniske komponenter (låse, dørpumper, karmoverførsler og læserhoveder) for blot at nævne nogle væsentlige. Der skal således i virksomheden foretages en overvejelse om, hvem der besidder kompetence til at varetage disse opgaver, og oftest ses opgaven delt mellem en administrativ medarbejder og en teknisk servicemedarbejder. 80 Anlægsprojektering Projekteringen af ADK-systemet skal fastlægges på baggrund af de ønskede niveauer af kontrol og med hensyntagen til det fastlagte sikringsniveau for tyverisikringen, som altid skal opfyldes, hvor det er foreskrevet. ADK-systemet skal projekteres, således at: Det er tilpasset miljøet og arbejdsgangene, og at uønskede alarmer og fejladfærd begrænses mest muligt. Systemet har en opdeling, hvor fejl på ét adgangspunkt så vidt muligt ikke umuliggør adgang til kontrolområdet. Betjening af adgangspunktet kun er muligt ved brug af korrekt ID-nøgle. Det altid er muligt at foretage mindre udvidelser. I forhold til projekteringen skal anlæggets specifikation være udarbejdet med udgangspunkt i de parametre, som er anført i afsnit 70, hvoraf mange er uddybet i Appendix A. Parametrene samler sig om to centrale elementer: Adgangspunkter: Hvilke, hvilken kontrol ved udgang, hvilken kontrol ved indgang, overvågning af dør/lukke, overvågning af lås, overvågning af udstyr, on- eller offline og eventuelle særlige funktioner. Systemoplysninger: Software, databasens placering, enkelt- eller flerbruger eller selvbetjent administration, alarmtransmission, integration, kortproduktion, specialfunktioner, database-backup. Andre elementer, der højner kvaliteten af adgangskontrolsystemet, kan være: Side 8

9 Stillingtagen til tidsforsinkelser i systemet og til alarmsignalers transmission til kontrolcentral eller anden modtager, forholdsordre for anlægget, samt supplerende udstyr som f.eks. dørpumper og personkarusseller. 81 Supplerende anbefalinger Et adgangspunkt, som er en manuel dør, låge eller lign., bør påmonteres dørpumpe eller anden mekanisme, som sikrer at adgangspunktet automatisk lukker efter brugers passage. Perioden, hvor et adgangspunkt er oplåst, når en bruger har fået tilladelse til passage, bør være kortest mulig. For i de perioder, hvor adgangspunktet har status Åben, Frigivet, Holdt, Forceret eller Opbrudt, kan adgang gennem adgangspunktet opnås af enhver, som har mulighed for at nå frem til adgangspunktet. Risikoen for ikke-kontrolleret og registreret adgang forefindes således i alle perioder, hvor adgangspunktet er andet end låst og lukket, dvs. status Normal. Dette giver anledning til stillingtagen om, hvor lang tid en lås skal være oplåst, og om eventuelt supplement med TV-overvågning eller slusefunktion. Alarmsignaler, som opstår ved brugeres fejladfærd eller ved indbrud, bør hurtigst muligt videregives. Hvor en bruger overtræder reglerne for passage af et adgangspunkt, herunder overskrider tidsrammen, så status Holdt eller Forceret generes, er der tale om fejl-adfærd, og alarm udløses. For et adgangspunkt skal der tages beslutning om, hvor lang tid, der skal gå, før status-meddelelserne Holdt, Forceret og Opbrudt videregives som alarm til respondant; lokalt, centralt eller på kontrolcentral. Vær opmærksomhed på denne vejlednings afsnit 50 og Installation ADK-systemer, der er installeret i henhold til denne vejledning, giver følgende kvaliteter: Anlægget er en fast installation af en kvalitet, som ikke i virkemåde eller pålidelighed forringes af driftsmiljøet. Installationen er udført håndværksmæssigt korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Installationen er i overensstemmelse med gældende love, regler, normer, m.v. Installationen bør ske i henhold til AIA-kataloget, fane 40. Hvor ADK-systemet benyttes til elektronisk skalovervågning, hvor der af forsikringsselskabet er oplyst et sikringsniveau, skal installation ske i henhold til AIAkataloget, fane 40. Side 9

10 Såfremt ADK-systemet har adgangspunkter, som er yderdøre til det fri, skal der inden installation fremlægges dokumentation, som redegør for den laveste driftstemperatur for disse adgangspunkter. 100 Dokumentation Dokumentation for anlægget skal afleveres til kunden senest 2 uger efter overdragelse af anlægget. Dokumentationen kan efter aftale med kunden være i elektronisk form. Formatet aftales med kunden. For et ADK-system skal dokumentationen af installationen indeholde information om følgende: Installationsadressen. Ansvarlig for udarbejdelse af specifikation for ADK-system (kopi vedlægges). Systemets adgangspunkter og kontrolområder og deres klassifikation. (Alternativt gives oplysning om adgangspunkters genkendelsesudstyr, UD-tryk, overvågning af lås og overvågning af lukket. Dokumentation for anvendte systemdele. Dokumentation for anvendt operativ- og databasesystem. Kontraktlige aftaler om drift, service, vedligeholdelse og eftersyn, herunder tidsfrister for installatørens beredskab. Integration med andre anlæg: AIA, TVO, Porttelefon, Andet:. Alarmoverførselstype og klassificering. Evt. nøgleboks, type, klassifikation, overvågning og placering. Brugergrupper: Antal, beskrivelse og metode(r) til brugergenkendelse. Forholdsordre. Vejledning til vedligeholdelse af låse og automatiske lukkemekanismer. 110 Overdragelse Ved overdragelse af anlægget fra installatør til anlægsejer afleveres brugermanual til anlægsejer. Brugermanualen skal være på dansk eller efter aftale med kunden på andet sprog. Forud for overdragelsen foretages idriftsættelse af anlægget, omfattende: Funktionsprøve af adgangspunkter. Funktionsprøve af eventuel integration. Funktionsprøve af alarmsender. Inspektion af synlige installationer. Måling af forsyningsspændingsniveau i kædeforbindelsers fjerneste punkt. Kontrol af netspænding. Kontrol af batterispænding. Evt. kontrol af indhold i nøgleboks. Endvidere foretages der ved overdragelsen instruktion af anlægsejer: Instruktion i korrekt betjening. Instruktion om alarm- og fejltilstand. Side 10

11 Instruktion i vedligeholdelse af låse og automatiske lukkemekanismer. Instruktion i systemadministration: Administration af brugere: Oprettelse, ændring og sletning. Administration af tidsskemaer for brugergrupper og dørstyringer. Support til brugere. 120 Eftersyn Det påhviler anlægsejer at påse, at det installerede ADK-system opfylder behovet for kontrol og registrering af adgang. Endvidere skal anlægsejer påse, at systemet regelmæssigt efterses og serviceres. Det påhviler ADK-installatøren ved overdragelse og ved eftersyn af et ADK-system at sørge for, at anlægsejer får det nødvendige kendskab til systems virkemåde, så: Kontrolleret og registreret adgang forekommer i det ønskede omfang. Systemets brugerdatabase og anden systemadministration er ajourført. Adgangspunkters låse og automatisk lukkefunktion er funktionsduelige. Aftale om eftersyn bør være indgået med en certificeret ADK-installatør og omfatte: Eftersyn af adgangskontrolsystemet mindst hvert 3. år. Eftersyn og vedligehold af mekaniske komponenter mindst hvert år. Ajourføring af forholdsordrer hvert år. Hvor ADK-systemet er integreret med AIA-anlæg, skal eftersyn udføres årligt, og forholdsordren skal ajourføres mindst en gang hvert år. Et eftersyn skal omfatte: Funktionsprøve og nødvendig rensning/rengøring af adgangspunkter. Funktionsprøve af alarmsenders signalafgivelse til kontrolcentral. Inspektion af synlige installationer. Kontrol af netspænding og batterier. Ajourføring af forholdsordrer. 130 Adgangskontrol og brandsikkerhed ADK-systemet skal tilgodese regler for brandsikkerheden, herunder regler for flugtvejsdøre og andre udganges tydelighed og anvendelse. Det er ikke tilladt at hindre eller besvære flugt gennem nødudgange, som f.eks. ved aflåsning, som ikke kan oplåses ved enkelthåndsbetjening i en flugtsituation. Særligt henledes opmærksomheden på risikoen ved fuldautomatiserede døre, som alene kan åbnes ved fjernbetjening eller elektronisk ADK. Dette er kun tilladt, hvis der samtidigt gives anden flugtvej. Hvor der er installeret et ABA-anlæg, kan brandalarmsignal fra ABA-anlægget gives til ADK-anlægget, så metoden til brugerkendelse for passage lempes. Hvor det er risikomæssigt forsvarligt, kan brandalarmsignalet frigive adgangspunkter. Side 11

12 Hvor det er relevant, muligt og forsvarligt kan brandtryk benyttes som UD-tryk, så brandalarm aktiveres og adgangspunkt samtidigt frigives. Side 12

AIA-katalog Fane 10 Definitioner

AIA-katalog Fane 10 Definitioner Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 10 Definitioner Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Definitioner...

Læs mere

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg mv. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG FANE 110 Integration med adgangskontrol - kortlæser uden for det sikrede område 10 Forord 20 Projektering 30 Sabotageovervågning 40 Informationsgivning 50 Betjening Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

AIA-kataloget Fane 00 Indledning

AIA-kataloget Fane 00 Indledning Forsikring & Pension September 2016 AIA-kataloget Fane 00 Indledning Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Generel

Læs mere

AIA-katalog Fane 130 Kvalitetsguide

AIA-katalog Fane 130 Kvalitetsguide Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 130 Kvalitetsguide Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord...

Læs mere

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner FANE 010 Definitioner Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K Tlf. 33 43 55 00 Fax 33 43 55 01 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk SIDE 7 SEPTEMBER 2008 Definitioner AIA-anlæg

Læs mere

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011 September 2010 rettet februar 2011 Adgangskontrol Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning FANE 030 0 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning 20 Valg af detektor Generelt Skalovervågning/celleovervågning Rumovervågning Objektovervågning Anvendelse og placering Forsikring

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Juli 2016 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring

Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring Forsikring & Pension April 2014 Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg

AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITETSGUIDE FANE 130. Forord

KVALITETSGUIDE FANE 130. Forord FANE 130 Forord Forsikring & Pension har i samarbejde med TEKNIQ og SikkerhedsBranchen udarbejdet en kvalitetsguide, som tænkes anvendt som et hjælpeværktøj for AIA-installatørerne i forbindelse med planlægning,

Læs mere

Sikringskatalog. Kapitel 10. Vagtydelser

Sikringskatalog. Kapitel 10. Vagtydelser Specifikation august 2010 Sikringskatalog Kapitel 10 Vagtydelser Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 10 Indledning... 2 20 Referencer...

Læs mere

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11 Indhold Alfabetisk ordliste 2 Låsekasser 7 Låsedele 9 Låsesystemer 11 1 Alfabetisk ordliste AIA-anlæg (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) Skafor-godkendt er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk

Læs mere

TV-overvågning (TVO) Kravspecifikation. Forsikring & Pension. september Certificering af TVO-virksomheder

TV-overvågning (TVO) Kravspecifikation. Forsikring & Pension. september Certificering af TVO-virksomheder Forsikring & Pension september 2017 TV-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-virksomheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling FANE 060 10 Alment 20 Adgangsniveau 30 Autorisation 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling 50 Afstilling af indbrudsalarmtilstand Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København

Læs mere

AIA-katalog Fane 160 Transmissionssystemer

AIA-katalog Fane 160 Transmissionssystemer Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 160 Transmissionssystemer Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation FANE 140 10 Forord 20 Det certificerende organ 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden 40 Krav til dokumentation 50 Ikrafttrædelse, registrering m.m. Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K

Læs mere

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Januar 2016 Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

TRANSMISSIONSSYSTEMER

TRANSMISSIONSSYSTEMER FANE 160 10 Forord 20 Definitioner 30 Generelt 40 Alarmtransmissionssystemer i henhold til EN 50131 og EN 50136 50 Forklaring til kravene jf. EN 50131 og EN 50136 Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

Udvendig aflåsning med hængelås skal ske med hængelås med tilhørende beslag svarende til mindst F&P GRØN klasse.

Udvendig aflåsning med hængelås skal ske med hængelås med tilhørende beslag svarende til mindst F&P GRØN klasse. Sikringsniveau Minimumskrav til Mekanisk Skalsikring kalsikring betyder, at alle yderdøre, vinduer, porte og lemme til forsikringsstedet skal være forsvarligt aflåst. Udvendig aflåsning med hængelås skal

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

STRATEGI FOR ETABLERING AF INDBRUDSALARMSYSTE MER

STRATEGI FOR ETABLERING AF INDBRUDSALARMSYSTE MER STRATEGI FOR ETABLERING AF INDBRUDSALARMSYSTE MER Side 1 af 6 STRATEGI FOR ETABLERING AF INDBRUDSALARMSYSTEMER Gældende fra: 20. december 2015 Version 1.1 TOPL Indhold Forord:... 3 Gyldighed:... 3 Formål:...

Læs mere

Mekanisk installatørvirksomhed. Kravspecifikation. Forsikring & Pension Juni Certificering af Mekaniske installatørvirksomheder

Mekanisk installatørvirksomhed. Kravspecifikation. Forsikring & Pension Juni Certificering af Mekaniske installatørvirksomheder Forsikring & Pension Juni 2017 Mekanisk installatørvirksomhed Kravspecifikation Certificering af Mekaniske installatørvirksomheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91

Læs mere

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10 Side 1 af 10 Bilag 6 Levering Indhold 1. Levering... 2 1.1 Leveringssted... 2 1.2 Fastsættelse af leveringstidspunkt... 2 2. Leveringsfrister, udeblivelse mv.... 3 2.1 Levering af Årligt serviceeftersyn...

Læs mere

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk indbrudssikring August 2010 Mekanisk indbrudssikring Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Referencer 3. Definitioner 3

Indhold. Indledning 3. Referencer 3. Definitioner 3 Indhold Indledning 3 Referencer 3 Definitioner 3 Opbygning og funktion 6 ADK anlæggets grundlæggende funktioner ADK anlæggets opbygning Diagram over adgangskontrolforløb Generelle krav 9 Sikkerhedsklassificering

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND

VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND 7563-6 VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-6 (Tillæg

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Oktober 2007 Mekanisk indbrudssikring kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Indholdsfortegnelse (klikbar)

Læs mere

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG FANE 150 10 Alment Indledning 20 Definitioner Generel terminologi Udstyrsterminologi Funktionsterminologi Energiforsyningsterminologi Faciliteter 30 Intern informationsgivning Generelt Forsikring & Pension

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Brandsikringsanlæg i Danmark

Brandsikringsanlæg i Danmark Brandsikringsanlæg i Danmark Indlæg ved FG-konference, 2014 Jacob Andersen, DBI Sprinklerinspektør Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 28-03-2014 / JAN / Møde Program DBI Brandsikringsanlæg

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5)

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5 (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Sikringskategorier Side 3 Minimumskrav til sikring af bygninger Side 4 Opbevaring af tanede

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

ADGANGSKONTROL INSTALLATIONS DESIGN - YDERDØR AUTOMATISK

ADGANGSKONTROL INSTALLATIONS DESIGN - YDERDØR AUTOMATISK ADGANGSKONTROL INSTALLATIONS DESIGN - YDERDØR AUTOMATISK Side 1 af 12 ADGANGSKONTROL INSTALLATIONS DESIGN - YDERDØR AUTOMATISK Gældende fra 01. juni 2016 Version 1.2 TOPL Indhold Forord:... 3 Generelt...

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

I alle 3. Rumsikring.

I alle 3. Rumsikring. Hvad hedder de 3 hovedsikringsområder inden for sikringsteknik? Perimetersikring, skalsikring og rumsikring. Hvilket sikringsområde hører et hegn til? Perimetersikring. Hvilket sikringsområde hører en

Læs mere

G4S ACADEMY FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER

G4S ACADEMY FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER G4S ACADEMY FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER VEJLEDNING VERSION 160815 FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER INFORMATION Denne vejledning er skrevet til brugere/ejere af AIA-anlæg (Automatisk Indbruds

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelserudarbejdet i samarbejde Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og Dok: 232685-13 Rev.:

Læs mere

Før valg af adgangskontrol - kundekrav. Krav kunden bør stille til sit adgangskontrolsystem

Før valg af adgangskontrol - kundekrav. Krav kunden bør stille til sit adgangskontrolsystem Krav kunden bør stille til sit adgangskontrolsystem Her er opstillet en række krav, det er vigtigt og relevant, at kunden stiller til sit kommende adgangskontrolsystem. Et forkert valg kan medføre, at

Læs mere

Specifikation for. projektering, installation og anvendelse af tågesikringsanlæg. Forsikring & Pension Specifikation juli 2007

Specifikation for. projektering, installation og anvendelse af tågesikringsanlæg. Forsikring & Pension Specifikation juli 2007 Specifikation juli 2007 Specifikation for projektering, installation og anvendelse af tågesikringsanlæg Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Suppleringskatalog Kapitel 5 Sporingssystemer - vejledning

Suppleringskatalog Kapitel 5 Sporingssystemer - vejledning Forsikring & Pension Marts 2016 Suppleringskatalog Kapitel 5 Sporingssystemer - vejledning Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

AIA-katalog Fane 150 Krav til installerede anlæg - centraludstyr

AIA-katalog Fane 150 Krav til installerede anlæg - centraludstyr Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 150 Krav til installerede anlæg - centraludstyr Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Alt i NøgleR. låsesystem BRAND ABA/ABDL. www.bagger-laase.dk

Alt i NøgleR. låsesystem BRAND ABA/ABDL. www.bagger-laase.dk Alt i NøgleR låsesystem gitre ADGANG PENGESKABE ALARM TÅGE VIDEO ABA/ABDL BRAND AUTOMATIK DØRTELEFON Lokal service Lad Overskrift vores erfaring ISO 9001-certificeret komme installatør dig af til mekanisk

Læs mere

Vi forstår at passe på dig

Vi forstår at passe på dig SPECIALTILB Alarmpakke (Dansikring Di UD kr. 995 rects normalp ris kr. 2.495) og fra kr. 299 i månedligt se rviceabonnement inkl. installatio n foretaget af pr ofessionel alarmmontør og gratis sikkerhedstjek

Læs mere

STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYST EMER

STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYST EMER STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYST EMER Side 1 af 7 STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYSTEMER Gældende fra 12. april 2016 Version 1.6 TOPL Indhold Forord:... 3 Gyldighed:... 3 Formål:...

Læs mere

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Retningslinje 001-006 Konference, 24-09-2014 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 24-09-2014 / AFJ / Møde Præskriptive krav Funktions- krav

Læs mere

G4S ACADEMY ÅBNE KONTRA LUKKEDE SYSTEMER

G4S ACADEMY ÅBNE KONTRA LUKKEDE SYSTEMER G4S ACADEMY ÅBNE KONTRA LUKKEDE SYSTEMER VEJLEDNING VERSION 161031 ÅBNE KONTRA LUKKEDE SYSTEMER INFORMATION Når du skal købe et sikringsanlæg skal du huske, at det typisk er et langvarigt ejer- og partnerskab.

Læs mere

KriminalPræventiv MiljøPlanlægning

KriminalPræventiv MiljøPlanlægning Forebyggelse af kriminalitet i erhvervsområder KriminalPræventiv MiljøPlanlægning Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag Erhvervsområdet: Baldershøj - Vejleåvej - Industribuen

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

KeyWatcher Touch. Howeni Eurosafe A/S Howeni Standard Rødager Allé 125-127 DK-2610 Rødovre Telefon +457010 5588. Version 150411

KeyWatcher Touch. Howeni Eurosafe A/S Howeni Standard Rødager Allé 125-127 DK-2610 Rødovre Telefon +457010 5588. Version 150411 er et netværksbaseret modulært og skalerbart intelligent nøglestyringssystem. Hver enkelt nøgle er overvåget med total kontrol over, hvem der må fjerne nøglen samt hvem, hvornår og hvor der reelt er fjernet

Læs mere

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Amaliegade 10, 1256 København K, Tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 19 550 000/April 2005 April 2005 Vejledning om reaktion ved alarm fra indbrudsalarmanlæg Indholdsfortegnelse

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Version 9 18.8.10. Kravspecifikationer. Certificering af Distributører af brand- og sikringsprodukter

Version 9 18.8.10. Kravspecifikationer. Certificering af Distributører af brand- og sikringsprodukter Version 9 18.8.10 Kravspecifikationer Certificering af Distributører af brand- og sikringsprodukter 10 Forord 10.10 Disse kravspecifikationer anviser de krav, der skal opfyldes, for at opnå certificering

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SmartAir - Adgangskontrolsystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SmartAir et fleksibelt og enkelt adgangskontrolsystem SmartAir er velegnet til virksomheder, boligforeninger, kommuner

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 2. udgave Marts 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut DBI retningslinie 232 Automatiske brandalarmanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

Nøgleskabe og værdiskabe. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Nøgleskabe og værdiskabe. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Nøgleskabe og værdiskabe ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Med forseglings-nøgleringe kan man sikre sig at et godt overblik og forenkle administrationen af nøglerne. Intelligente

Læs mere

KEYWATCHER TOUCH. Howeni Eurosafe A/S Howeni Standard Rødager Allé DK-2610 Rødovre Telefon KeyWatcher Touch - Version

KEYWATCHER TOUCH. Howeni Eurosafe A/S Howeni Standard Rødager Allé DK-2610 Rødovre Telefon KeyWatcher Touch - Version KEYWATCHER TOUCH KeyWatcher Touch er et netværksbaseret modulært og skalerbart intelligent nøglestyringssystem. Hver enkelt nøgle er overvåget med total kontrol over, hvem der må fjerne nøglen samt hvem,

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med Dansk

Læs mere

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24 1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varslingsanlæg Projektering og installation DBI retningslinie 24 Forord DBI retningslinie 24 Varslingsanlæg - Projektering og installation

Læs mere

Suppleringskatalog Kapitel 6 Værdihåndtering

Suppleringskatalog Kapitel 6 Værdihåndtering Forsikring & Pension November 2015 Suppleringskatalog Kapitel 6 Værdihåndtering Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

El-eftersyn i landbrugsbedrifter

El-eftersyn i landbrugsbedrifter 13.02.2017 El-eftersyn i landbrugsbedrifter vejledning til el-eftersyn i landbrugsbedrifter Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk

Læs mere

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE VERSION 151001 VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE HOWENI INSTITUTE SIDE 1 1. Introduktion Denne vejledning er udarbejdet med fokus på indbrudssikring, tyverisikring og røverisikring af primært varevogne

Læs mere

1384 Flugtvejsterminal Manual DK

1384 Flugtvejsterminal Manual DK 1384 Flugtvejsterminal Manual DK Opdateret November 2013 1 Sideanvisning Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4-5 Montering og installation... 5-8 Tilslutninger med profil 10... 8-9 Tilslutninger med profil

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 SLM Grafisk ISBN 978-87-92018-55-7 Automatiske brandalarmanlæg Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk

Læs mere

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sådan er tyveridækningen... 3 Minimumskrav til tyverisikring af bygninger, skurvogne, containere og køretøjer... 3 Anbefalinger til tyverisikring af virksomhedens lokaler

Læs mere

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Februar 2002 Særlige Vejledning sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder Forsikring & Pension Indholdsfortegnelse 000 Indledning 3 10 Alment 3 100 Forskrifter og regler 6

Læs mere

6588-1 Marts 2015. tyverisikring

6588-1 Marts 2015. tyverisikring 6588-1 Marts 2015 Regler for tyverisikring Topdanmark Forsikring A/S Regler for Tyverisikring 6588-1 Marts 2015 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik

AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik AIA-AUTOMATISKE INDBRUDSALARMANLÆG sikringsanlæg 1 & 2 10 dage Installation adressérbare sikringsanlæg 5 dage 44038 5 dage Design af anlæg 44039 5 dage Sikringsanlæg

Læs mere

KeyWatcher Illuminated

KeyWatcher Illuminated er et modulært og skalerbart intelligent nøglestyringssystem. Hver enkelt nøgle er overvåget med total kontrol over, hvem der må fjerne nøglen samt hvem, hvornår og hvor der reelt er fjernet en nøgle samt

Læs mere

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med

Læs mere

Aperio. Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Aperio. Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Aperio Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Online adgangskontrol på glasdøre, kan hurtigt blive både dyrt og besværligt. Det er ikke tilfældet

Læs mere

Edb-udstyret skal fysisk være beskyttet, så en person der søger at angribe Randers kommunes netværk ikke har uhindret adgang til edb-udstyret.

Edb-udstyret skal fysisk være beskyttet, så en person der søger at angribe Randers kommunes netværk ikke har uhindret adgang til edb-udstyret. Bilag 2 Fysisk sikkerhed 1 Hvorfor fysisk sikkerhed Sikkerheden i et hvert edb-system er grundlæggende afhængigt af, at kravene til den fysiske sikkerhed er opfyldt. Disse krav til fysisk sikkerhed skal

Læs mere

Overordnet standard for sikrings-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for sikrings-installationer. Maj 2017 Version 1.0

Overordnet standard for sikrings-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for sikrings-installationer. Maj 2017 Version 1.0 Overordnet standard for sikrings-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for sikrings-installationer. Maj 2017 Version 1.0 2017 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409,

Læs mere

DS 484:2005. Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484

DS 484:2005. Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484 DS 484:2005 Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484 Informationssikkerhedsstrategi Ledelsen skal godkende en skriftlig informationssikkerhedspolitik, som skal offentliggøres og kommunikeres

Læs mere

UniLock System 10. Manual til PC-styret visitationskontrol. Version 1.0 Revision

UniLock System 10. Manual til PC-styret visitationskontrol. Version 1.0 Revision UniLock System 10 Manual til PC-styret visitationskontrol Software NIS127 Version 1.0 Revision 111014 Denne software anvendes på en LS10-låsecomputer. Softwaren er en kopi af standard adgangskontrol NIS101-1.1

Læs mere

Suppleringskatalog Kapitel 4 TV-overvågning (TVO)

Suppleringskatalog Kapitel 4 TV-overvågning (TVO) Forsikring & Pension September 2017 Suppleringskatalog Kapitel 4 TV-overvågning (TVO) Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT.

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT. Indhold Indledning 2 Valg af låsetyper til privatboligen 2 Checkliste før ferien 4 Andre råd 5 Regler 6 1 Indledning Ved tyverisikring af private hjem bør der specielt lægges vægt på, at den grundlæggende

Læs mere

ADGANGSKONTROL INSTALLATIONS DESIGN - YDERDØR

ADGANGSKONTROL INSTALLATIONS DESIGN - YDERDØR ADGANGSKONTROL INSTALLATIONS DESIGN - YDERDØR Side 1 af 11 ADGANGSKONTROL INSTALLATIONS DESIGN - YDERDØR Gældende fra 01. juni 2016 Version 1.5 TOPL Indhold Forord:... 3 Generelt... 3 Komponentbeskrivelse...

Læs mere

Smartair Anti-passback

Smartair Anti-passback Smartair Anti-passback Brug og opsætning Indholdsfortegnelse Anvendelse... 3 Definitioner... 3 Introduktion... 3 Anti-passback typer... 3 Afvist anti-passback... 3 Adgang m/log anti-passback... 5 Nulstille

Læs mere

Siemens Building Technologies A/S. Tonny Funch Teknisk Chef

Siemens Building Technologies A/S. Tonny Funch Teknisk Chef AG Integrerede sikringssystemer Siemens Building Technologies A/S Tonny Funch Teknisk Chef Title 1 AG Integrerede sikringssystemer Arbejdsgruppen afholdt sit første møde tirsdag den 25. juni 2002 i Forsikringens

Læs mere

Sikringsanlæg, opsætning af integrerede

Sikringsanlæg, opsætning af integrerede Sikringsanlæg, opsætning af integrerede anlæg - E353 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikringsanlæg, opsætning af integrerede anlæg - E353...3 Opgaver - Sikringsanlæg, opsætning af integrerede anlæg - E353...9 2-20

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Bestemmelser For Automatiske brandbeskyttelsesanlæg

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Bestemmelser For Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Bestemmelser For Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Formål Der skal til Østjyllands Brandvæsen, Forebyggende afdeling, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt

Læs mere

Nøglefrit låsesystem

Nøglefrit låsesystem Nøglefrit låsesystem Låsene i denne serie er udviklet i samarbejde med den verdensberømte designvirksomhed Designit i Århus, som er kendt for at udvikle design til blandt andre Bang & Olufsen, Stelton

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

SmartAir. Offline adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SmartAir. Offline adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SmartAir Offline adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SmartAir et enkelt og fleksibelt system SmartAir er et adgangskontrolsystem, der er velegnet til både virksomheder,

Læs mere

CLIQTM. Et låsesystem der kombinerer mekanik og elektronik. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQTM. Et låsesystem der kombinerer mekanik og elektronik. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQTM Et låsesystem der kombinerer mekanik og elektronik ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Det bedste fra to verdener CLIQ TM er et låsesystem baseret på en mekanisk nøgle kombineret

Læs mere

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Ændringer er markeret med rødt Retningslinjer for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere