Hvorfor opstod strejkerne?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor opstod strejkerne?"

Transkript

1 Kapitel 2 Folkestrejkerne 1943 Hvorfor opstod strejkerne? Selv lå jeg hamrende syg i isolation på Blegdamshospitalet, så derfor vil jeg lægge hovedvægten på beskrivelse af folkestrejkerne i 1944 og må nøjes med kilderne for strejkerne i 1943: I sin bog Myte og Sandhed i besættelseshistorien af Aage Trommer får vi en grundig information, og da jeg fornemmer, at han er nærmest virkeligheden, dvs. den, der bedst skelner mellem skidt og kanel, eller rettere forbigår efterkrigstidens skønmalerier og efterrationaliseringer, hviler den følgende fremstilling hovedsagelig på egne vurderinger og på oplysninger fra Trommers bog. Tyskerne var trængt på alle frontafsnit, man kunne se lys forude, og danskerne var dødsenstrætte af de tyske overgreb, man ville gerne give igen af et godt hjerte. Befæstningsarbejderne på Vestkysten sandsynliggjorde en invasion i Europa. Folket i al bred almindelighed havde opsparet en harme, et had om man vil, til tyskerne og til samarbejdsfolkenes sniksnak og æreløse underkastelse. Krigslykken vendte 1943; 2. februar Tyskerne kapitulerede i Stalingrad Tysk kapitulation i Tunis. Tyskernes forårs- og sommeroffensiv på Østfronten var endt med knusende nederlag. De russiske offensiver trængte tyskerne tilbage på sejrrige, elastiske tilbagetog Allieret landgang på Sicilien; Mussolini tages til fange. Japanerne overfalder Pearl Harbour. Hitler erklærer USA krig. 35

2 Tyske straffe 3.02; 12 personer idømmes fra 1-10 års fængsel for hjælp til kaniner (faldskærmsfolk) ; 8 dømmes for sabotage fra 1,5 til 4 års fængsel i Aalborg. Sabotager næsten dagligt mod fabrikker og jernbaner overalt i landet. Afdeling indrettes i Horsens Statsfængsel til afsoning af straffe afsagt ved tysk krigsret ; Tysk presse offentliggør fundet af massegrave ved Katyn. Goebbels beskylder russerne for massakren på tusinder af polske officerer. Den polske eksilregering i London kræver en undersøgelse. Røde Kors foretog en undersøgelse, hvor danske læger deltog. Man fældede ingen endegyldig dom. Alle troede, at man igen stod overfor en af de utallige tyske propagandatricks. Russerne beskylder nazisterne for at have foretaget massakren. Efter krigen fører russerne «bevis» efter «bevis» frem ved Krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, blandt andet vidner. Der bliver afsagt domme, og der henrettes. Massakren skulle således være udført af nazisterne. Læs: Folkemord og Korstog af Martin Evald Jensen si I 1990 indrømmede Sovjets præsident Gorbatjov, at Sovjet var ansvarlig for krigsforbrydelsen, der var udført efter ordre direkte fra Stalin. Norske holdninger Civil ulydighed Mellem og af Norges omkring lærere protesterer mod tvunget medlemskab af nazistisk fagforening, der er første led i Quislings forsøg på at oprette en nazistisk stat i Norge Det norske Quisling-regime betragter lærerprotester mod tvunget medlemskab af nazistisk fagforening som officielle opsigelser og lukker skolerne på grund af mangel på brændsel. Skolerne anvendte træ som brændsel Det norske undervisningsministerium modtager tusindvis af protestbreve mod lukningen af skolerne. 36 Goebbels 69

3 Det anslås, at op mod 10 procent af den norske befolkning deltog i protesten norske lærere «indkaldes» til samfundstjeneste Deadline for norske læreres accept af Quisling-regeringens samfundstjeneste Norsk politi deltager i arrrestationen af mandlige lærere. Lærerne i Sydnorge sendes til kz-lejren Grini ved Oslo, hvor kun tre af lærerne underkaster sig og bliver medlemmer af nazisternes fagforening De norske lærere i Grini flyttes til Jøstadmoes kz-lejren ved Lillehammer, 200 km nord for Oslo. Hertil kommer i alt 387 lærere norske lærere sendes fra Jøstadmoes via Trondheim til kz-lejr i Kirkenæs i Nordnorge Quisling, hans regimes undervisningsminister og landets politichef ankommer til Stabekk gymnasium, som omringes af norsk Gestapo. «I har ødelagt alt for mig», råber Quisling til lærerne, som arresteres De lærere, som havde været fraværende under Quislings besøg på Stabekk gymnasium, melder sig selv til politiet. De vil også arresteres Norsk pacifist i kz-lejr. Den norske pacifist Olaf Kullmann dør i kz-lejren Sachsenhausen. Hans norske medfange i Sachsenhausen, Øverland, skriver digtet Olaf Kullmann Quisling-regimet giver op og begynder hjemsendelsen af lærerne fra kz-lejren i Kirkenæs. Den brændte jords teknik Da de tyske tropper trak sig tilbage fra Østfronten gennem Finland, sprænger g ødelægger de alt, som kan have værdi for fjenden (russerne). Norske familier drives ud af deres huse, som afbrændes. Familierne gamle unge børn var overladt til en vinters polarkulde uden nogen form for at kunne søge læ og uden mulighed for at få mad. Organisationen Aldrig mere Krig startede et hjælpeprogram få dage efter kapitulationen, det var forberedt under krigen. 37

4 Marts Rigsdagsvalg maj kommunalvalg Danske holdninger 23.03; 1943; Rigsdagsvalg = Folketingsvalg i dag; 05.05; Kommunalvalg; kommunisterne opstiller «illegale lister» og får overalt overraskende stor tilslutning, størst med 19 % af stemmerne i Nakskov. Da disse to valg af historikere og andre er blevet og stadig fortolkes med ret så varierende og modstridende udsagn bringes her nogle hovedpunkter. Det bliver derefter op til dig at finde din personlige vurdering og fortolkning. Nogle endnu ubesvarede spørgsmål Valgperioder var udløbet, og valgene skulle derfor foretages i henhold til eksisterende valglove. Formål og interesser? Tyskernes? Samarbejdspolitikernes? Rigsbefuldmægtigede dr. Werner Best beder i skrivelse til Auswärtiges Amt om, og får tilladelse til at gennemføre Rigsdagsvalget. I det følgende refereres til dokument (Best 1) af Hauptmann R. Daub Feldpostnr.: H Qu. Af d stilet til Oberst von Wedel, Oberkommando der Wehrmacht, Bendlerstrasse 13/ 15, Berlin. (Best. 1) oversat i uddrag: Best synspunkter: «Folkeafstemningen vil uden tvivl gå over i historien som en bekræftelse på samlingspartiernes resultater. Valgresultatet vil bekræfte den stærkt tyskvenlige regering og en række af dens medarbejderes succes.»...dr. Bests formål er bevise det danske folks tilslutning til samarbejdspolitikken, dermed kunne han bedst fortsætte og sikre dansk industris og landbrugs leverancer til Tyskland og bevare en smuldrende popularitet i førerhovedkvarteret....dr. Best har nu fået sin politik berigtiget, idet Danmark i dag har leveret t. flæsk til Tyskland, lige så meget smør, fedt og andre varer (meget nær den tyske befolkning behov for en måned) og at det i også fremtiden gælder om at sikre disse enorme leveringer. Frem for alt må hele vor politik overfor danskerne være indrettet herpå. 38 Best, Werner dr. 50, 105, 113, 136

5 Af alle de besatte lande var Danmark den vigtigste leverandør af fødevarer Samarbejdspartierne formål var udover den traditionelle, indflydelse magt, ønsket om og håbet på en folkelig opbakning bag samarbejdet med tyskerne. Hvis DNSAP (nazisterne) ikke gik frem, kunne det tolkes som et uigenkaldeligt nej farvel til nazismen og en bekræftelse på, at vælgerne sluttede op om vort parlamentariske og demokratiske system. Valgpropaganda De «lovlige» partier valgte nationalistisk bragesnak med sang og blafrende Dannebrog som baggrund. De var dygtige og på trods af, at de førte en tvetunget tale gjorde propagandaen indtryk. Danskeren gik til valgurnerne under sloganet: STEM DANSK. Hvad det så end kunne være. Christmas Møller opfordrer fra London til at stemme på de gamle partier. Modstandsbevægelsen opfordrer til at stemme blankt. Her anes en splittelse; sandsynligvis med baggrund i de forhold som rådede i et besat og underkuet land. Et frit valg i et frit land havde sandsynligvis afdækket mudderpølene og dermed forårsaget et ganske andet forløb. Stemmedeltagelsen var rekordhøj 91%; men befolkningen fulgte ikke modstandsbevægelsen. Kun stemte blankt. Hvorledes kan/skal afstemningen tolkes? Ingen tvivl, hos nazisternes medløbere: Valgresultatet var belønning for et godt samarbejde. (Best 1) «Det danske nationalsocialistiske partis ringe resultat har næppe overrasket nogen, da den danske partifører i de sidste år har ført en overordentlig slet personalepolitik og trods åbenbare begunstigelser ikke har formået at forklare tyske holdninger og hensigter og dermed vinde en større tilhængerskare». Møller, Christmas 25, 29, 66 39

6 Kommentar Hermed gik det tyske terrorregime fri, skylden var partifører Fritz Clausens. Denne mistede yderligere tysk økonomisk støtte og måtte forlægge førerhovedkvarteret fra København til sin landbesiddelse for at reorganisere partiet. Husker du Hedtofts udtalelse i 1941? Han sagde: «Er der ingen grænse for, hvor vi (socialdemokratiske politikere) siger stop og nej? Kan vi over for vort parti, over for landets befolkning, over for vore nordiske brødrefolk, over for vor egen samvittighed og historien blive ved med eftergivenhed? Kan vor bevægelse og landets befolkning forstå alt dette uden at tage skade på deres sjæl? Er ikke denne principløse eftergivenhed en håbløs taktik, som blot fremmer den indre opløsning og det indre moralske sammenbrud som er den æreløse selvopgivelses uundgåelige konsekvens»? Afslørede valget folkets opbakning omkring den førte samarbejdspolitik? Gik danskerne ind for fortsat samarbejde med besættelsesmagten? Gik danskerne entydigt ind for demokratiet, og/ eller var det et tordnende nej til nazisterne? Kan den manglende tilslutning til modstandsbevægelsens opfordring tolkes som mangel på eller misforstået fædrelandskærlighed? Hvad kan det nytte? Eller en egoistisk tankegang at Fanden hytter sine jeg hytter mig med sloganet: Lille mis på vejen dér, hvis er du? Jeg er sku min egen? Var deres indre opløsning og indre moralske sammenbrud nu åbenbart for alle? Også for Hr. og Fru Jensen? Tog det danske folk afstand fra dem ved at smide dem ud d. 29. august? Senere vil vi se på, om d. 29. august stoppede deres moralske forfald, eller om de fortsatte på glidebanen, med deres landsforræderi med den skæve våbenfordeling blandt andet. 40

7 Som de fædrelandsskærlige opofrende foregangsmænd de påberåbte sig at være, skulle man have forventet, at når de nu af egen fri vilje gjorde sig selv arbejdsløse, ville de undlade at lette samfundet for skattekroner. Men de undså sig ikke for i denne «arbejdsløshedsperiode» at hæve deres fede hyre krigen igennem. Er det en politisk sandhed med modifikationer, når de senere påstod, at de gik selv? Sagt på anden vis: En politisk, lodret løgn? Var de kloge nok til at se, at forsvandt de ikke nu, ville de blive aflivet som forrædere? Populært sagt, var dynen, som de hævdede at beskytte deres landsmænd med, blevet for kort? Frygtede de, at folket ved et opgør igen tog dig selv til rette oversat frygtede de at blive slagtet under de lange knives nat? Fandt samarbejdspolitikerne selv denne grænse? Havde de principper? Hvilke? Havde har politikere samvittighed? Eller spillede tyskerne trumf ud og stillede krav, som de hvor gerne de end ville ikke kunne honorere uden senere at blive aflivet? En væsentlig årsag til d. 29. august var den militærstrategiske kendsgerning, at Værnemagten nu opfattede den danske Hær og Flåde samt den danske befolkning som tyskfjendtlige og dermed en trussel i tilfælde af allieret invasion, derfor ville Værnemagten have det danske forsvar afvæbnet og interneret. Planen for aktionen havde kodeordet Safari og blev planlagt allerede fra februar Folkeoprøret d. 29. august 1943 Samarbejdspolitikerne blev smidt på porten 41

8 Politikerne var passive men var de nu også det? deres uskrevne ordre til vort forsvar var: Gør ikke noget det er farligt, alligevel giver admiral Vedel ordren: Sænk og de sænkede flåden, men Hæren overgiver sig, endnu en gang. Igen uden kamp Hæren forærede alle sine våben til tyskerne Stimmungsbericht Sidst i august bliver jeg på mit arbejde meget hurtigt så syg, at to af mine lærekammerater må hjælpe mig hjem. Temmelig hjælpeløs bliver jeg nødtørftigt vasket og lagt i seng. Mor er ikke i tvivl, hun ringer efter dr. Solow, vor russisk jødiske læge, og kort tid efter er han på pletten. Penicillin var ikke kommet til Danmark. Lungebetændelse var en livstruende sygdom De skjuler ikke deres bekymring, og snart efter bæres jeg ned i en ambulance, det går mod Blegdamshospitalet. Dette hospital adskilte sig fra andre hospitaler ved at have epidemiafdelinger, det vil sige afdelinger, som man isolerede for at hindre farlige sygdommes smitten. Jeg var mistænkt for at have polio, børnelammelse. Dengang en frygtelig og dødsensfarlig sygdom, som hvis ikke man døde af den, kunne man blive invalideret i uhyggelig grad. Sygdommen har vi i snart mange år været forskånet for, takket været de lægevidenskabelige fremskridt med vacciner. Danmark har også her været i front, ikke mindst med de vacciner, som vi har sendt til børn i ulande. Polio = børnelammelse en invaliderende eller dræbende sygdom I 1985 arbejdede jeg i det nordlige Bangladesh med handicappede børn. Et af mine yndlingsbørn var Salem, lam af polio og epileptiker Danmark leverede i flere år vaccine mod polio, så børn selv i de ødeste områder blev vaccineret. Når jeg nævner dette, er det, fordi jeg her oplevede en følelse af stolthed og taknemmelighed over at være dansk. En følelse jeg tit savner. 42

9 Flere gange reddede jeg salems liv, hvilket senere gav problemer med hans mor, en dejlig, gæv kvinde, som gav mig en skideballe, da jeg rejste. Hun syntes, jeg var noget af en vatpik, når jeg bare rejste nu, hvor børnene havde knyttet sig til mig, nu hvor det bare gik fremad. Salem kunne ikke synke, så bare det, at få mad i ham uden at kvæle ham, var et problem, især da vi manglede alt, selv noget så banalt som en suttekop. I uger ligger jeg lammet af feber, og en nat lyder drøn på drøn; på sygeplejerskerne kan man mærke, at situationen ude i byen er katastrofal. Hvad sker? Rygterne svirrer, men jeg er simpelthen for udmattet til at sanse noget. En sygeplejerske kommer ind. Klokken er fem morgen, hun rejser mig op i sengen, støtter mig med puder og peger mod et vindue; der står min mor, Else. (Besøgende kom ikke ind, så længe man lå i isolation). Hvad ville hun? Hvorfor kører hun tværs gennem København på cykel midt om natten, medens bombers hule drøn og skyderi fra alle vinkler står om ørerne på folk? Hun var kørt derud for at være sikker på, at hendes barn ikke deltog i krigshandlingerne. For at være helt sikker bad hun om en samtale med lægen for afdelingen og gjorde det klart for ham, at han skulle holde mig inde, til der igen var ro i København. Gjorde han ikke det, ville hun personligt tage sig af ham. Han havde intet besvær med at holde sit løfte, for en nat skulle jeg på toilettet, og da jeg var noget genert anlagt, når sygeplejersker hjalp mig, prøvede jeg forsigtigt at sætte benene ud og gå selv. Men, men, jeg kunne ikke stå, faldt om og forsøgte derefter at kravle ud på toilettet. Nærmest bevidstløs blev jeg fundet på gulvet og fik alle tiders skideballe. Flere af sygeplejerskerne spurgte interesseret, hvad jeg dog lavede, siden min mor var så skræmt. Selvfølgelig holdt jeg mund, men fik dog smuglet illegale blade ind til dem. Da der senere opstod sød musik mellem mig og en sygeplejeelev, fik jeg her nogle tilholdssteder, som jeg jævnligt benyttede i min illegale periode. 43

10 Generelt kan jeg sige, at sygeplejersker i alle aldre og alle udgaver var nogle af mine bedste støtter, og hos dem fandt jeg nogle af mine bedste logier. Selv mange år efter mindes jeg med den største glæde de mange og lange samtaler, jeg havde med «farmor», noget familie til Gylling, en gæv sønderjyde, og hendes kollega. De var begge ansat på Finsen, på afdelinger med håbløst syge kræftpatienter. Menneskeværd, menneskerettigheder fik vi vendt og drejet, og disse to bidrog til en livsopfattelse, som jeg stadig værdsætter. Begge var verdensmestre i at skaffe logier, selv når det så værst ud. Hvad lærte Aage? Sygeplejersker er dejlige, bare man ikke fejler noget. Det tog over en måned efter dette sygeleje at komme til kræfter igen. Det var lungebetændelse; som dengang betød to måneders sygdom i vore dage takket været penicillin højst en uge, men dengang en livsfarlig sygdom.- August-oprøret 1943 Var strejkerne spontane? Lokale fænomener? Karakteristiske træk for strejkerne Strejkerne opstod spontant i provinsbyerne, mærkværdigvis nok ikke i hovedstaden, uden nogen form for koordinering og uden et fælles mål, men karakteristisk for dem alle er at: Årsagerne er hver gang lokale tyske provokationer, flere steder fremkaldt af de tyske straffe for udførte sabotagehandlinger og af tyske herremænds voldelige optræden, derfor bliver kravene præget af de lokale forhold. Strejkerne fremkaldtes af lokale sabotager, der udløste: Spærretid udgangsforbud undtagelsestilstand krigsretstilstand standretter. Blot nogle af de tyske herreretter, som serveredes for os danske. Forskellen var for mig stort set ens, en stormagts terror mod våbenløse civile. Når tyskerne brugte definitioner på deres terror, var det først og fremmest for at bringe terroren i en tilsyneladende overensstemmelse med internationale konventioner. Bekanntmachung er vist både for 1943 og

11 De tyske straffe var kollektive. Da straffens begreber og betydning for en befolkning kan være vanskelige at skelne imellem, bruger jeg eksemplets magt. 1943: På havnen i Esbjerg sætter sabotører ild til fiskekasser. Bålet oplyste den mørklagte by; tyskerne indfører som straf spærretid udgangsforbud fra kl. 22 til 5 morgen ; Esbjerg; Danmarks første folkestrejke Generalen henviser til Haager Landkrigslovens paragraffer, det skulle retfærdiggøre lovliggøre de tyske forbrydelser. Ved at bringe de tyske herreretter her, får du en mulighed for at forstå danskeres hverdag under det tyske åg. Samarbejdspolitikernes tro væbnere historikere påstår, at samarbejdspolitikerne samarbejdede med fjenden for at bevare Danmarks suverænitet. Lykkedes det? Var der noget at bevare? 45

12 Lørdag og søndag gadeoptøjer og slagsmål. Mandag formiddag går smede i strejke. Fagforeningsfolk (læs pampere), politi og den tyske kommandant forhandler, om eftermiddagen afblæses strejken. Tirsdag nedlægger arbejdere på befæstningsværkerne arbejdet, og da de vender tilbage til Esbjerg, nedlægges arbejdet på alle byens arbejdspladser. Onsdag lukker forretningerne, alle kontorer, også politiets. Københavnske fagforeningsfolk og politikere har på egen hånd uopfordret forhandlet med tyskerne og fremsætter et forligstilbud. Esbjergensernes krav var: Hæv udgangsforbudet, så går vi i arbejde, dette krav blev opfyldt. Ikke-vold og civil ulydighed sejrede over en krigsmagt Tysk terror i Odenses gader Folkestrejke i Odense; alt arbejde nedlægges på Odense Banegård; strejkerne breder sig på Fyn til Assens, Nyborg og Ringe; i Jylland til Esbjerg, Aalborg, Århus og Fredericia, i alt generalstrejke i 17 provinsbyer, men ikke i København. I Odense sænker en kommunistisk sabotagegruppe den tyske mineudlægger «Linz»; skibet hæves, og den tyske kommandant udsætter tyske vagter. Arbejderne protesterer, putter næverne i lommerne og ser passivt til. Kommandanten forbyder arbejderne at komme ind på deres arbejdsplads. Tyskerne truer og trygler. Svaret var: «Fjern vagterne». Vagterne blev fjernet og arbejdet genoptaget. Ikkevold og civil ulydigheds sejr over en krigsmagt Det nyttede; odenseanerne fik blod på tanden Tyske straffeforanstaltninger Gegenterror Sabotage mod fabrikken Thrige En borger stikkes ned af en tysker med en bajonet, og så er demonstrationer, gadeslagsmål og strejker i gang. Kampene i Odense var blodige og forbitrede og bredte sig hurtigt til Svendborg, hvor nogle fulde tyske marinesoldater turede rundt med byens piger og provokerede til de mange slagsmål. 46

13 Skal vi i dag tolke billedet, hvor folkets vrede er vendt mod ordensmagten, virker det vel uforståeligt og meningsløst på de fleste. men på dette tidspunkt af krigen har dansk politi endnu ikke markeret sine holdninger. Politiet opfattedes som loyale overfor samarbejdspolitikerne derfor angribes politiet. Billederne er fra Folkestrejken i Odense. Danskerne er efter min opfattelse et roligt, fredsommeligt folkefærd, konfliktsky for at sige det pænt så længe de har leverpostej nok. Men kommanderer man, eller jager man med dem, bliver de sure, så er det slut, og så er de ret ligeglade med konsekvenserne. Der er trods alt en grænse. Men hvor? drøn efter drøn lød; nat efter nat; ingen kunne være i tvivl. Havde sabotagen pustet liv og mod i danskerne? 47

14 Loyalitet overfor samarbejdspolitikerne målt i % Myte virkelighed i 1943? Diagrammerne tager som udgangspunkt begivenheder af særlig betydning. Luftangrebet på B&W. Tyskernes «krigslykke», som vendte med nederlaget ved Stalingrad. Statsminister Buhls stikkertale sep og folketingsvalget, hvor vælgerne fulgte samarbejdspolitikerne og ikke modstandsbevægelsens parole, dette er væsentlige dele f mit vurderingsgrundlag. Holdningerne er målt ved handlinger og ikke ved tomme ord, kolde skuldre alsang algang Royal Airforce-huer eller kongemærker. Man måler ikke en længde med et litermål. Det hjælper ikke, når man til havs skal gøre brug af skibsmotoren, at der i reklamerne kunne læses, at den udviklede 250 hestekræfter, når der ingen effekt er på skruen, når den skal bruges. (Skrueeffekt = virkningsgrad.) Det målte afhænger af, hvad man måler, og hvad man måler med. Dette er en måling foretaget med mine mildeste briller. Hvor grænsen mellem at være holdningsløs og landsforrædder ligger, er hårfin og særdeles vanskelig at afgøre. Personligt mener jeg, at den ligger der, hvor man tilbyder sin tjeneste, og der hvor man anstrengte sig mere, end man var nødsaget til. Hvis dette kriterium var brugt ved retsopgøret, ville det have knebet endnu mere med at skaffe plads i de danske fængsler efter krigen. Diagrammerne i % er en inhabil non-eksperts subjektive og uvidenskabelige vurdering baseret på en forvildet, hensynsløs, ungs oplevelser og erfaringer. Men jeg vil alligevel godt vædde ti stegte rødspætter med salt på halen på, at de trods min dybeste beklagelse afspejler, den virkelighed, størsteparten af den tids politikere og danskere med så stort held siden har forvansket. Ich war dabei. Leider! 48 B&W 62, 74, 90, 94

15 General von Hanneken bekendtgør magtovertagelsen; For at muliggøre en hurtig pådømmelse af forbrydelser af den art, som der flere gange er forøvet af den københavnske underverden, er de tyske domstole på Sjælland blevet bemyndiget til at pådømme de for dem påklagede forbrydelser under anvendelse af Standretsprocedure ; Forbud fra officiel tysk side mod kørsel med lastbiler og varebiler i Storkøbenhavn mellem kl. 16 og kl ; Forordning om spærretid i Storkøbenhavn. Forbud mod ansamlinger og møder. Fra officiel tysk side bekendtgøres: Af hensyn til den offentlige orden og sikkerhed er der med virkning fra mandag den 26. Juni 1944 truffet følgende Anordninger for det storkøbenhavnske byområde: 1. Det er forbudt at færdes eller opholde sig på offentlige gader, veje og pladser i tiden fra kl. 20 til 5. Undtagelser kræver særlig tilladelse, om hvilken andragende skal indgives til de danske politimyndigheder. 2. Ansamlinger af mere end fem personer er forbudt på offentlige gader, veje og pladser. 1943: 24.06; Standretter indføres i det sjællandske område ; Himmler udnævnes til tysk indenrigsminister ; Dr. Best stiller en lang række krav i to noter til den danske regering ; Undtagelsestilstand. 49

16 Meddelelse om straffe for forseelser mod forordninger fra den øverstbefalende over de tyske tropper i Danmark Strafafsoning i tyske straffeanstalter. 50 Best, Werner dr. 38, 105, 113, 136

17 Hvem klistrerede de tyske plakater op? Sandsynligvis et føl dvs. dansk reservebetjent, næppe en tysker. Det paradoksale er, at en dansker klistrer skidtet op og en anden river den ned. Risikoen var nedskydning eller tysk tugthus. Fra kompetent tysk side meddeles: Mange danske har endnu ikke gjort sig det klart, at under den militære undtagelsestilstand straffes selv små forseelser mod de udstedte forordninger og mod den tyske Værnemagts interesser strengt. Således er f. eks. i de første 14 dage efter undtagelsestilstandens indførelse forskellige steder i landet et større antal personer blevet stillet for tysk standret for nedrivning af bekendtgørelser fra den øverstbefalende for de tyske tropper, for fornærmelse mod den tyske Værnemagt eller enkelte medlemmer af den og for lignende forseelser. De er blevet idømt fængselsstraffe fra 2 måneder og op til flere år. I denne sammenhæng må det understreges, at enhver, der under undtagelsestilstanden idømmes en længere frihedsstraf for forseelser mod forordninger fra den øverstbefalende over de tyske tropper i Danmark må regne med, at straffens afsoning vil foregå i tyske straffeanstalter. I en række tilfælde er der allerede anordnet strafafsoning i de tyske straffeanstalter Advarsel mod at opholde sig på gaderne i spærretiden. Forbud mod at bære våben indskærpes. Fra officiel tysk side meddeles: Indførelsen af spærretiden i Storkøbenhavn har det formål at muliggøre en hurtig og virksom indskriden af tyske kræfter mod sabotører og voldsforbrydere, der optræder i grupper. Derfor er det ubetinget nødvendigt, at gaderne holdes fuldstændigt frie i spærretiden. Spærretid

18 I flere gader havde der natten mellem den 26. og 27. juni i spærretiden dannet sig grupper af personer, som ikke rettede sig efter de tyske anvisninger, og fra hvilke der endog blev skudt. I sådanne tilfælde har de tyske styrker befaling til ufortøvet at gøre brug af våbnene. Der vil fortsat blive skredet hårdt ind mod ethvert opløb i gaderne. Det tilrådes derfor, at man holder sig borte fra vinduerne i huse i nærheden og holde vinduerne lukket for at undgå mistanke om, at der vil blive skudt fra dem. Efter at der natten mellem den 26. og 27. juni som følge af opsætsighed er blevet dræbt 5 personer, og mange er blevet såret her i byen, må det håbes, at sådanne episoder ikke gentages. Opmærksomheden henledes på det absolutte forbud mod at bære våben og på, at personer, der er i besiddelse af våben, kan straffes med døden. Meddelelse om skærpelse af spærretiden i Storkøbenhavn på grund af sabotagehandlinger Fra kompetent tysk militær side meddeles: Den øverstbefalende over de tyske tropper i Danmark har, som følge af, at der i nætterne fra og september på ny er forefaldet et antal alvorlige sabotager, fastsat, at alle offentlige lokaler, biografer, teatre og andre forlystelsesetablissementer i Storkøbenhavn fra og med tirsdag den 14. september skal lukke kl. 20. Færdsel på gaderne er, ligeledes med øjeblikkelig virkning, forbudt i tiden, hvor færdselsforbudet er gældende. Færdsel på cykler i Storkøbenhavn er fremdeles forbudt i tiden fra kl. 20 kl. 5. Undtagne fra dette forbud er de samme personer som hidtil. Afspærringen af det i bekendtgørelse fra den øverstbefalende over de tyske tropper i Danmark af 9. september fastsatte kvarter på Vesterbro vedbliver at bestå som hidtil. Byen København har inden den 15. September 1943 kl. 15 at levere erstatning til samme værdi af 6 lastbiler tilhørende den tyske Værnemagt, som er blevet ødelagt ved sabotage. 52

19 Ved de ovennævnte tilfælde af sabotage er der, udover ødelæggelsen af de 6 Værnemagten tilhørende lastbiler for hvilke Københavns Kommune vil have at stille erstatning, i betydelig udstrækning sket skade på dansk ejendom. Det viser sig altså endnu en gang, at følgerne af de forbryderiske sabotagehandlinger udelukkende kommer til at bæres af det danske erhvervsliv og den danske befolkning. Så længe sabotørerne viser sig at kunne drive deres forbryderiske spil i nattetimerne, må færdselsforbudet i nattetimerne for den samlede befolkning opretholdes, eventuelt skærpes. Så beklageligt dette end er for befolkningen, må det dog på den anden side fastslås, at de pågældende tyske instanser allerede for at kunne gennemføre en hensynsløs bekæmpelse af sabotagen må holde gaderne frie for enhver færdsel i nattetimerne. Kommissærordren afgivet af Hitler beordrede alle tyske militære enheder til at aflive (skyde) personer på stedet, hvis de anså dem for at være fjender af Det tyske Rige. Denne ordre gjaldt alle besatte områder også Danmark. Kommunisterne fik skylden for strejkerne Men strejkerne var ikke koordinerede, der var ingen overordnet ledelse, og alle faglige organisationers ledelser (pamperne) blev sat ud af kraft. Ledelsen var overgået til arbejdspladserne, især til de respektive tillidsmænd, det var dem, der ledte slagets gang. Karakteristisk er det, at arbejdspladsernes socialdemokrater (venstrefløjen) bryder med højrefløjen. Det kommunistiske partis folk på arbejdspladserne trækker det store, tunge læs ved uddeling af flyveblade og illegale blade således, at de strejkende får relevante oplysninger, og strejkerne får effekt. Alle spekulationer om, at modstandsbevægelsen eller kommunisterne havde folk, der rejste rundt og hidsede folk op til at strejke, er igen et af de mange spøgelser, der er fremkommet efter krigen. Det var de lokale arbejdere, hvor kommunister på grund af deres nære forbindelser til arbejdspladserne gik med i strejkerne og øvede deres indflydelse for at opnå det bedst mulige resultat. Kommunisterne var en af dansk politi særdeles hårdt jagtet minoritet, som ikke havde det overskud af kraft, man i dag tillægger dem. Kommissærordren

20 Husk lige på, at 6 10 % af Det kommunistiske Partis medlemmer satte livet til under modstandskampen primært pga. af det danske politis indsats. Tænk lige på de kommunistiske gruppers sabotageaktiviteter i denne periode, man havde ikke ressourcer til også at gå ind i en overordnet organisatorisk indsats på landsplan. De «gamle» sabotører i KOPA, hvor størsteparten havde været spaniensfrivillige, var i det store og hele uskadeliggjort, ikke kun i København, men på landsplan. Disse sabotører var skudt under aktioner, henrettet, eller sad i tyske tugthuse eller kz-lejre. Strejkerne var et spontant, forholdsvis bredt, folkeligt udtryk for: Nu er det nok, hertil og ikke længere; her sætter vi grænsen. Kommunisternes repræsentation i fagbevægelsen er efter Vinterkrigen i Finland og Stalin Hitlerpagten vokset fra næsten ingenting til at have en afgørende overvægt på mange arbejdspladser. Endvidere var afstanden mellem traditionelt gode, lydige socialdemokratiske tillidsmænd og de kommunistiske arbejdere mindsket til minimum, man var i det store hele enige om kampens mål og midler på gulvplan. Besættelsen svejsede arbejderklassen sammen. Men! Fagbevægelsens øverste ledelse kæmpede samarbejdspolitikernes og dermed nazisternes sag med alle midler. De var illoyale mod de arbejdere, hvis interesser de skulle varetage; de forsøgte med mudderkastning at splitte og svine de strejkende, deres ledere og dermed også kommunisterne til. Dengang tog det på grund af valgsystemets finurlige indretning ca. syv år for folk på gulvplan at vælte en fagforenings øverste ledelse. Til beskyttelse af sine magtpositioner havde man på god demokratisk vis indbygget en række mekanismer, der lagde låg på oprør. Man skal derfor se de ledende socialdemokraters kamp mod augustoprøret som deres kamp mod kommunisterne for at bibeholde magt og deres fede ben efter krigen. Her var højrekræfterne i det danske socialdemokrati igen på linie med de øvrige europæiske socialdemokraters højrefløj fra Første Verdenskrig, de var småborgerskabets forkæmpere og beskyttere. De følte, at de stod med ryggen mod muren. 54

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret:

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret: 6. Reaktioner på fængslingen Der var ingen i hjemmene eller på skolen, der vidste, at drengene fra Churchill-klubben lavede sabotage. Forældrene var selvfølgelig chokerede, da deres sønner blev arresteret.

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

sup 5 Indhold 2. I 1937 udtaler Statsminister Stauning på Nordisk Møde i Lund:

sup 5 Indhold 2. I 1937 udtaler Statsminister Stauning på Nordisk Møde i Lund: sup 5 Indhold Samarbejdspolitik - vore magthavere, vort krigsvæsen til august 1943 Var den 9. april 1940 danmarkshistoriens største og mest beskidte forræderi? Jeg er ude af stand til at dokumentere dette.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE.

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Mindesten ved modtagepladsen for våben YVONNE på Groest Hede nord for Rørbæk Sø. Mindesten over våbenmodtagelse under besættelsen. Gamle modstandsfolk rejste stenen

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab.

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab. Vi har rekronstrueret en typisk tysk barak i 3d, som de så ud mange steder i Danmark. I begyndelsen af krigen ankom færdige moduler fra Tyskland, dvs. vægge af en meter i bredden med eller uden vinduer

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

4. I fængsel udflugter fra fængslet. Churchill-klubben stikker af og kommer tilbage igen

4. I fængsel udflugter fra fængslet. Churchill-klubben stikker af og kommer tilbage igen 4. I fængsel udflugter fra fængslet Churchill-klubben stikker af og kommer tilbage igen De 3 ældre medlemmer af Churchill-klubben fra Brønderslev-Afdelingen blev også indsat i Aalborg arrest. Da de andre

Læs mere

Til Tyskland og Danmarks bedste

Til Tyskland og Danmarks bedste http://www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ Til Tyskland og Danmarks bedste Per-Olof Johansson 20.06.2012 Jeg ender med det, som enhver selvfølgelig skal begynde

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning Registerundersøgelse N= 25.645 (1990 2009) Interviewundersøgelse (N=30) Uddybende interviewundersøgelse

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND

OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND NYNAZISMEN magt eller afmagt Frydenlund og forfatteren 1. udgave, 1. oplag, 2002 ISBN 978-87-7118-176-0

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Live-rollespil Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Spiloplæg Både IT-rollespillet og liverollespillet Fæstning og Fristed drejer sig om byens første hundrede år. Byens blev grundlagt som en militær

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Det er dog meget svært at tro på, at Perisic ikke vidste, hvad planen gik ud på i Bosnien og hvad hans støtte faktisk blev brugt til.

Det er dog meget svært at tro på, at Perisic ikke vidste, hvad planen gik ud på i Bosnien og hvad hans støtte faktisk blev brugt til. Kære venner, Nu har nogle af Jer måske læst de to artikler, som jeg sendte rundt, og jeg tænker, at det måske er rigtigst, at jeg lige tilføjer nogle personlige betgragtninger til det, som I har læst.

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007

Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007 Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007 Du skal anstrenge dig for at høre Harry Patch. 109 år gammel bliver den sidste overlevende soldat fra

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten SYV Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup Forlaget Vandkunsten Smertegrænsen Kirsten Thorup Der foregår noget uhyggeligt og gruopvækkende

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947. 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1

28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947. 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1 28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1 Den 27/8 1943 kom Best tilbage fra førerhovedkvarteret, hvortil han havde været kaldt. Kpt. 2 hentede

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Kan lægeløftet gradbøjes? Af JAN BO HANSEN Weekendavisen, 2000

Kan lægeløftet gradbøjes? Af JAN BO HANSEN Weekendavisen, 2000 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Kan lægeløftet gradbøjes? Af JAN BO HANSEN Weekendavisen, 000 I året 1 døde der mange flere civile tyskere i Danmark end der døde af danskere på grund af krigen - selvom vi tager

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Folkestrejke. Riffelsyndikatet 22.06.1944. Kapitel 2

Folkestrejke. Riffelsyndikatet 22.06.1944. Kapitel 2 Kapitel 2 Riffelsyndikatet 22.06.1944 Folkestrejke Af de mange beretninger om sabotageaktionerne mod Danmarks største våbenproducent, Dansk Industrisyndikat finder jeg Esben Kjeldbæks som den bedste, derfor

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

15. PLENARY PRÆSENTATION. SIDE OM SIDE: DEN GODE KLUBHUS DYNAMIK. Andy Wilson, Carriage house, Indiana.

15. PLENARY PRÆSENTATION. SIDE OM SIDE: DEN GODE KLUBHUS DYNAMIK. Andy Wilson, Carriage house, Indiana. Godmorgen! Jeg hedder Andy Wilson fra Carriage House i Fort Wayne, Indiana. Jeg er blevet spurgt, om jeg vil dele mit møde med konceptet at arbejde sammen side om side i Klubhuset. Jeg mener ikke, jeg

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere