Fremtidens kommunale tandpleje fremtidens forening for ansatte tandlæger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens kommunale tandpleje fremtidens forening for ansatte tandlæger"

Transkript

1 Fremtidens kommunale tandpleje fremtidens forening for ansatte tandlæger Af Birgitte Sindrup, formand for DOFT. Generalforsamlingen 2014 blev startskuddet til en medlemsdebat om fremtiden både den kommunale tandplejes fremtid, de offentligt ansatte tandlægers fremtid og foreningens fremtid. Foreningen vil selvfølgelig bestræbe sig på at påvirke udviklingen, så der skabes den bedst mulige fremtid for den kommunale tandpleje og for de ansatte tandlæger. Og hvis bestræbelserne lykkes, gør vi samtidig det, der er bedst for fremtidens forening for offentligt ansatte tandlæger. Baggrunden for fremtidens udfordringer for den kommunale tandpleje er i vid udstrækning konsekvenserne af transformationsprocessen fra velfærdsstat til konkurrencestat. En proces, der i høj grad er skabt og drevet af liberaliseringen af verdensmarkedet og nationalstaternes behov for at kunne konkurrere på det nye globale marked. Velfærdsstatens grundpille var forsørgelse af borgeren fra vugge til krukke, mens konkurrencestatens grundpille er aktivering af borgerne og virksomhederne, så de gennem effektivitet og produktivitet kan opretholde og forbedre konkurrenceevnen. Konsekvenserne er reformerne på uddannelsesområdet, socialområdet, sundhedsområdet, skatteområdet og arbejdsmarkedsområdet. Nødvendigheden af reformerne er der bred politisk enighed om, mens selve gennemførelsen ikke altid kan samle den samme brede politiske tilslutning. Konkurrencestatens udfordringer bliver skærpet af ændringerne i befolkningens sammensætning: vækst i andelen af ældre medborgere og fald i andelen af børn og unge. Væksten i andelen af ældre medborgere kommer til at lægge et fortsat stigende pres på de kommunale udgifter til pleje og sundhed, der langt overgår de besparelser på daginstitutions- og skoleområde, som kommunerne kan forvente med et faldende børnetal. Kommunerne må derfor tænke i konkurrencestatens præmisser om mere effektivitet og produktivitet. Debatten om den kommunale tandplejes fremtid kommer derfor til at handle om, hvor og hvordan vi får den kommunale tandpleje placeret i det nære sundhedsvæsen. Hvilke borgere skal i konkurrencestaten have tilbudt offentligt betalt opsøgende, sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende tandpleje? Hvordan skal den kommunale tandpleje samarbejde med øvrige kommunale institutioner, forvaltninger og disses medarbejdere i løsningen af det nære sundhedsvæsens sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende opgaver? Er vi parate med innovative løsninger og tør vi være first movers? Udfordringen for alle fagforeninger er i disse år at rekruttere og fastholde medlemmer. Fremtidens forening skal forsøge at levere flest mulig af de serviceydelser, som medlemmerne efterspørger og som ikke-medlemmer og ikke-medlemsgrupper vil finde attraktive. Udfordringerne for DOFT er at finde ud af, hvilke ydelser medlemmerne og potentielle nye medlemmer og medlemsgrupper efterspørger, hvordan de skal se ud og skal leveres.

2 Udfordringen er også at få aktiveret medlemmerne til at tage del i udviklingen og produktionen af ydelserne, så der opnås en følelse af ejerskab og fællesskab med deraf følgende loyalitet over for foreningen. Debatten om foreningens fremtid kommer derfor først og fremmest til at handle om de serviceydelser, foreningen skal levere for at være en attraktiv og konkurrencedygtig fagforening for ansatte tandlæger. Hovedbestyrelsen opfordrer jer til at diskutere fremtiden for den kommunale tandpleje og for foreningen på jeres arbejdspladser, i lokalforeningerne, i jeres tandlægenetværk, og hvor I ellers mødes med kolleger. Hovedbestyrelsen vil fortsætte nogle af de debatter, der startede på Generalforsamlingen dels på LIF-temadagen i november og på medlemsmøder (Roadshows) i løbet af Vi kommer gerne og lytter med og deltager også gerne i debatten. 29. oktober 2014

3 KORT NYT Møde med Sundhedsudvalget - fem punkter på dagsordenen. Udviklingsdagen havde ni oplægsholdere på programmet og stort fremmøde. SFI inviterer til konference om etnicitet i udsatte grupper. Sundhedsudvalget var inviteret til Peter Bangs Vej DOFT lagde den 21. oktober hus til et møde med repræsentanter for Folketingets Sundhedsudvalg, hvor udgangspunktet var hovedbestyrelsens input til udvalget. Blandt andet oplever DOFT, at den finanslovsbevilling på 180 millioner kr., der er givet til tandpleje til socialt udsatte danskere, kunne anvendes langt mere effektivt end det sker i dag, ved at udbrede Herlevordningen. De andre punkter på dagsordenen var Omsorgstandpleje - opfølgning på serviceeftersynet. Udvidelse af ungdomstandplejetilbuddets aldersgrænser. Frit valg for de årige og sidst men ikke mindst tandlægeuddannelserne, turnus og specialisering. Sundhedsudvalget lod vente på sig pga. en bombetrussel mod Københavns Rådhus, der satte indre by på den anden ende, men da udvalget først ankom, var der stor og velvillig lydhørhed. Vi krydser fingre! Udviklingsdagen - viden i hverdagen, viden hver dag! For 6. gang i år afholdte DOFT Udviklingsdag, og traditionen tro var der fuldt hus. I år var der sat ni oplægsholdere på programmet i tidsrummet 9.30 til med hvert et ti-minutters oplæg. Oplæggene favnede bredt lige fra fem års kliniske resultater fra SEAL-projektet, oplæg om non-operativ karieskontrol til scor-registreringer og vurdering af kæbeledsfunktionen.

4 På den efterfølgende generalforsamling blev der stillet forslag om, at Udviklingsdagen gennemføres hvert og ikke kun hvert andet år. Forslaget er taget ad notam. Kulturelt eller socialt? Etnicitet i udsatte grupper Den 11. december 2014 sætter SFI med en heldagskonference idgi-byen i København fokus på etnicitet i udsatte grupper. Se det fulde program og mulighed for tilmelding via linket nederst. Etniske minoriteter er overrepræsenterede blandt udsatte i Danmark. Færre drenge får en uddannelse, flere børn vokser op i fattigdom, færre kvinder er en del af arbejdsmarkedet og flere ældre har sundhedsproblemer og lever en isoleret tilværelse. Det kan være vanskeligt at afgøre, hvorvidt der er tale om sociale eller kulturelle udfordringer. Kræver det særlig viden og særlige indsatser at arbejde med udsatte blandt etniske minoriteter og i så fald hvilke? På en stor konference den 11. december vil forskere præsentere den nyeste viden om etnicitet i udsatte grupper. Praktikere vil bidrage med erfaringer fra arbejdet med udsatte blandt etniske minoriteter; i daginstitutionerne og skolerne, på ungdomsuddannelserne og arbejdsmarkedet og i ældreplejen. Målgruppen for konferencen er fagfolk, der arbejder med socialt udsatte. Det er både frontmedarbejderen på døgninstitutionen, skolelæreren, konsulenten og institutionslederen. Konferencen er den sjette i SFI s konference-række under overskriften Inklusion en utopi?. Pris for deltagelse, kr ,- Læs mere om konferencen her

5 Vi kontakter løbende alle landets kommunale tandplejer for at lave en profil af jer i nyhedsbrevet. Intentionen er, at profilen skal inspirere kolleger, og målet er at komme hele landet rundt. Profil DKTE om erosioner i grænselandet Kasuistik Nøgletal Profil af Tønder kommunale tandpleje Af Ea Nielsen. Fotos Nana Reimers og Ejgil Lihn. Vibeke Thrane er konstitueret overtandlæge i Tønder. Hun behandler patienter tre dage om ugen. Man kan godt sige at vi har udfordringer på forskellige områder. Dels har vi en geografisk stor kommune, der arealmæssigt er den femtestørste i Danmark. Vi har en decentral løsning i vores klinikstruktur, men vi har reduceret lidt i det efter kommunesammenlægningen i 2007." Tandplejen i Tønder består af fem kommunale klinikker og et samarbejde med privat praksis i Løgumkloster, der har de 500 børn, der bor i Løgumkloster By. Tønder er et landbrugsområde, og man prioriterer nærheden og dermed at der skal være mange klinikker. En af de største udfordringer i Tønder er et kraftigt faldende børnetal: i 2007 havde vi børn i tandplejen, nu er vi nede på ca børn. Det skyldes blandt andet stor fraflytning. Vibeke Thrane forklarer, at der ikke er mange muligheder for videreuddannelse i Tønder. Der er en bagerskole, en skorstensfejerskole og en lokoførerskole. Det betyder at mange unge forlader byen, når de skal uddanne sig. Omsorgstandplejen Tønder er en kommune med en stor omsorgstandpleje. Det er sygeplejerskerne på plejehjem og ældrecentre, der visiterer, og dem har man et rigtigt godt samarbejde med, fortæller Vibeke Thrane: Ved kommunesammenlægningen fik vi lavet en god

6 ordning om et samarbejde med sygeplejerskerne. I marts i år havde vi 318 omsorgspatienter og 30 specialtandplejepatienter, som går i regionstandplejen. Omsorgstandplejen foregår både rundt på tandklinikkerne, i eget hjem og på plejehjemmene. Men meget af behandlingen er baseret på at tandplejepersonalet kommer i borgernes eget hjem til både profylakse og behandling. I en kommune som København kan man ikke komme hjem til folk, hvor man skal op på fjerde sal med udstyr. Der er forholdene anderledes i Tønder, der er lidt nemmere tilgængelighed, fordi mange af de ældre bor i hus. Vibeke Thrane forklarer, at en del af de ældreboliger, der er i kommunen, har elevator, hvilket gør det nemmere for tandplejepersonalet at få udstyret med sig. Tandlægen i omsorgstandplejen har lupbriller og udnytter at borgeren ligger i egen hospitalsseng, der kan indstilles. Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet var i maj 2014 med ude at følge medarbejdernes arbejdsdag i omsorgstandplejen og gav herefter en beskrivelse af, at der var tale om meget statisk arbejde med strakt arm, hvor man står langt fra patienterne. Det gav et påbud om ændringer. Herefter har der været en høring, hvor tandplejen har indsendt flere forslag til tiltag. Tønder har indsendt høringssvar med konkrete forslag til forbedringer af arbejdsmiljøet i oktober Vi vender tilbage til Tønder, når der foreligger svar på høringssvaret. Ergonomiske tiltag i tandplejen Krebs Ergonomi har givet hele tandplejen kursus. De ansatte har både været på et helt overordnet kursus og haft besøg på alle klinikker i kommunen, hvor de er blevet undervist i, hvordan man indstiller stole, og hvilke arbejdsstillinger der er hensigtsmæssige. Alle skal lave øvelser hver dag, der styrker fysikken og forebygger skader. Medarbejderne i omsorgstandplejen har fået et kort til et fitnesscenter, og her må de bruge en halv time af arbejdstiden om ugen på at træne. Vibeke Thrane fortæller, at der skal være opfølgning med Mette Krebs om et år. Der er aftaler med kommunens ergo- og fysioterapeuter om, at de skal med ud i omsorgstandplejen mindst en gang om året eller efter behov. Hvilke ændringer har I ellers indført for at forbedre arbejdsmiljøet? Der er massagebrikse på næsten alle plejehjem, der kan indstilles i højden. Et andet tiltag er, at vi har købt mindre kufferter til udstyret, så personalet ikke skal løfte på helt så meget.

7 Vibeke Thrane fortæller også, at man har vedtaget, at man ikke vil bruge helt så lang tid på hver behandling, netop for at undgå langvarige uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. I stedet må tandplejepersonalet komme igen en anden dag. Hvad har det betydet for personalet? De virker positive og vil gerne benytte sig af tilbuddet om at gå i fitnesscenter. Alle synes, at det er godt og kan se, at der er stort behov. Rekruttering af personale Vibeke Thrane fortæller, at når Gunner Holm, der er leder af omsorgstandplejen, går på pension ved årsskiftet, kan det være en løsning at bruge hjemmetandpleje.dk alt efter hvad arbejdstilsynet når frem til, og hvordan rekrutteringen går. Vi er udfordret på, at det er svært at rekruttere nye tandlæger, fortæller hun. Omsorgstandplejen har lige haft ansættelsessamtaler, og der var kun to til samtale. Det er også svært at få tandplejere. Der har var kun to ansøgere til en netop opslået stilling. Caries og forebyggelse Der er en del børn med erosionsskader. Vi ligger jo tæt på Tyskland og har en del tilflyttere fra Tyskland, hvor de ikke har samme gode tandsundhed og forebyggelse som i Danmark", fortæller overtandlægen. I Tønder har tandplejen været ude i 4. klasse og lære børnene at børste tænder og indfarve. Det program skal ifølge Vibeke Thrane moderniseres, blandt andet ved at man vil vise film på skolerne. Der er ansat en ny tandplejer i kommunen med gåpåmod og mange nye ideer. Der er også planer om en ny indsats om erosioner i 6. klasserne. Tønders nøgletal: Læs nøgletallene her Tønders cariestal (DMFS småbørn og DMFS skolebørn) sammenlignet med landstal i 2013 er: Tønder Hele landet 3-årige 0,25 0,16 5-årige 0,71 0,71 7-årige 0,13 0,07 12-årige 0,87 0,74 15-årige 1,97 1,76

8 Link til tandlæge Mette Lyngs DKTE om erosioner i yderområderne Hvad gør I for at opspore udsatte børn? "Dem vi kender, dem gør vi en ekstra indsats på, og vi er opmærksomme når der er mindre søskende. Vi baserer det på klinikassistenternes lokalkendskab. Vi har et godt samarbejde med kommunens myndighedsafdeling, der er leder af sundhedsplejen og kan træffe særlige foranstaltninger. Desuden samarbejder vi med kommunens frontteam, der består af sagsbehandlere. Hvis børnene for eksempel udebliver, så laver vi underretninger meget tidligere end for bare et år siden." Hvis vi er bekymrede kan vi kontakte frontteamet pr. telefon. Det startede vi med for lige godt et år siden. Vi laver mange flere underretninger nu, og meget tidligere i forløbet af udeblivelser. Vi har strammet op på det. Og vi indkalder igen på trods af at der er sendt underretning. Vi indkalder børnene første gang, når de er et år. Det har vi gjort igennem et stykke tid nu, fordi vi har haft meget småbørnscaries i området, men det har vi fået ned ved at vi har fat i dem så tidligt. I Tønder Kommunale Tandpleje bruger man anerkendende kommunikation. Vibeke Thrane forklarer, at man for eksempel bruger den metode, når børnene kommer til tandlægen efter mange udeblivelser. Her hjælper det ifølge Vibeke Thrane ikke med skæld ud og løftede pegefingre. I tandplejen har de holdt et kursus i anerkendende kommunikation. Vi havde Hanne Aalling Risager til at komme og fortælle. Hun er forfatter til bogen Fra Fejlfinder til Ressourcedetektiv. En bog, som Vibeke Thrane, varmt anbefaler. "Vi var virkelig begejstrede. Det handler om at finde folks ressourcer, at bruge nudging og anerkendende kommunikation. Vi har tre klinikker, der ligger på skolerne, og har en god dialog med forældrene. Langt de fleste børn følges med deres forældre til tandlægen." Tønder Kommunale Tandpleje har 11 procent udeblivelser Tandplejen har individuel behovstandpleje med individuel indkaldelsesfrekvens Tandplejen har lige indført SMS-system, hvor de ellers har sendt brev hjem med indkaldelse.

9 Kasuistik fra omsorgstandplejen i Tønder Kommune Case: Nancy, 79 år. Udarbejdet af klinikassistent Malene Yde Petersen og tandplejer Hanne Rosenberg, Tønder Kommunale Tandpleje. Omsorgstandplejen modtager henvendelse fra privat tandlæge, Tandlægehuset i Løgumkloster, ang. en af deres patienter, Nancy. De er blevet kontaktet af personer omkring Nancy, da hun har tandsmerter. Transport til tandklinikken i Løgumkloster er besværlig. Tandklinikken forespørger derfor om mulighed for omsorgstandpleje til Nancy hurtigst muligt. Vi oplyser om visiterings-regler og meddeler, at vi vil besøge Nancy, så snart vi har modtaget ansøgningen/tilmeldingen til omsorgstandpleje. I ansøgningen oplyses det, at Nancy bor alene i eget hjem, hvor svigerinden, hjemmeplejen og naboen har sin gang. Nancy sidder i kørestol, når hun er ude af huset, men bliver mobiliseret med støtte af gangredskab og personstøtte i hjemmet. Hun har haft en hjerneblødning for år tilbage, som gør det svært for hende at tale. Nancy har ikke familie helt tæt på, men en svigerinde, der bor i Tinglev, ca. 30 km. derfra. Hun bestræber sig på at komme så tit hun kan og overnatter også af og til, når hun synes Nancy er for dårlig til at være alene. Det oplyses fra de pårørende, at Nancy har smerter fra kindtand/-tænder i overkæben. Yderligere oplyses det, at Nancy vil være sengeliggende, når vi kommer. Hjemmeplejen vil bestræbe sig på, at der kan være en sosu-assistent, når vi ankommer ved første besøg. Den 29. april 2014 besøger vores tandplejer og en klinikassistent Nancy. Vi ankommer til et lille gammelt hus med meget små rum og meget lidt arbejdsplads til os. Nancy er sengeliggende i stuen, i en hospitalsseng. Sengen kan pga. pladsmangel ikke flyttes ud. På trods af Nancys dårlige tale, formår hun at forklare os, hvor smerterne er. Vi udfylder undersøgelsesblanket. Nancy vil meget gerne have ekstraheret 7+. Før andet besøg har vores tandlæge talt med Nancys egen læge ang. medicinliste og ekstraktion. Den 7. maj 2014 besøger vi Nancy igen til behandling. Denne dag har vi to personer med fra arbejdstilsynet, som skal følge os på denne dag. Dette er Nancy samt hjemmeplejen oplyst om og har givet accept til.

10 Inden dette besøg er det aftalt, at Nancys nabo vil komme og være der. Naboen er endnu ikke kommet, da vi ankommer. Så i første omgang går vi ind uden arbejdstilsynet. Her hilser vi på Nancy, som er sengeliggende. Vi sikrer os at arbejdstilsynet må kigge med. Vi vurderer, hvordan vi bedst kan stille vores udstyr op, da hele huset er småt og trangt. Det er besværligt, men vi får det hen. På trods af at Nancy har svært ved at tale, formår hun fint med fagter og pegekort at kommunikere med os. Der er ingen tvivl hos Nancy, hvilken tand, der gør ondt. Vi starter med at børste Nancys tænder og lægge en bedøvelse. Nancy klare det rigtig fint, og tanden bliver ekstraheret uden problemer. Nancy udtrykker glæde og lettelse efter endt behandling. Vi udleverer salivagel og arbejdstilsynet lægger deres visitkort. Vi slutter med at orientere naboen og svigerinden om behandlingen. Efterfølgende er vi i kontakt med svigerinden om videre behandling af Nancy. Men Nancys almene tilstand gør, at vi ikke kommer til at behandle hende yderligere. Vi får meddelelse om Nancys død 20. juni oktober 2014

11 Generalforsamling og ny Hovedbestyrelse Tre nye hovedbestyrelses-medlemmer blev valgt med stående applaus. Det samme gjorde formanden, de to genvalgte medlemmer. Den nye hovedbestyrelse er, øverst fra venstre, Rikke Svanterud Larsen, filialleder i Randers. Hanne Jacobsen, distriktstandlæge i Silkeborg, Rikke Østergaard Reich, overtandlæge i Frederikssund. Nederst fra venstre. Sammia Jepsen, filialleder i Roskilde. Formand Birgitte Sindrup, overtandlæge i Ishøj, Ida Nøhr Larsen, overtandlæge i Albertslund. (De sidste tre er genvalgt). Jesper Hohwy, overtandlæge i Brønderslev, blev valgt som suppleant. Af Lene Outzen Foghsgaard. Foto: DOFT, Heidi Lundsgaard. Som et ny tiltag introducerede Hovedbestyrelsen i år fem borddiskussioner med hver deres tema. Kongstanken var at samle refleksioner og input til den nye Hovedbestyrelse, så de har dem at arbejde med i den næste periode. De godt 40 medlemmer, der deltog i Generalforsamlingen, kunne frit sætte sig ved et af bordene, og det viste sig hurtigt, at især to temaer trak medlemmer: "Kan vi sælge ud af arvesølvet f.eks. arbejdstiden og tandplejens ledelse - hvad skal prisen i givet fald være?" - "Hvordan bliver de kommunale tandplejer bedre til at erfaringsudveksle?". Efter en times diskussioner ved bordene, fremlagde bordformanden gruppens input i plenum. Inputtene blev taget med tilbage til Peter Bangs Vej. Den umiddelbare tilbagemelding til Hovedbestyrelsen på temadiskussioner i mindre grupper var positiv.

12 Se materialet til Generalforsamlingen, udsendt før GF Birgitte Sindrup stillede op til endnu en periode som formand for DOFT, og hun blev enstemmigt genvalgt. Formandens beretning var fremtidsorienteret og handlede om de udfordringer ikke kun foreningen, men også kommunal tandpleje generelt står over for. Læs formandens beretning Lars Høvenhoff var traditionen tro dirigenten med den nypudsede klokke, der styrede medlemmerne sikkert og lunt gennem eftermiddagen. Kan vi sælge ud af arvesølvet f.eks. arbejdstiden og tandplejens ledelse? Sådan lød et af spørgsmålene ved bord 5, hvor Carsten Christensen, formand for Forhandlingsudvalget i DOFT, var bordformand. Ved bordet nåede man til den konklusion, at man kunne acceptere en forhandlet løsning, hvor man får ændringen i arbejdstiden forhandlet om til løn, som så efterfølgende kan bruges til at købe sig ned i tid, uden at lønnen bliver reduceret. Snakken gik blandt andet på, at alternativet kunne være, at man intet får for en ændring af arbejdstiden. Det kunne man frygte set i lyset af hvordan det gik på lærerområdet. Der var umiddelbart ikke stemning for at slække på kravet om, at det skal være en tandlæge, som skal lede tandplejen, men der var en tydelig opfordring til at alle tandlæger, som har den mindste interesse for ledelse skal tilbydes uddannelse på gunstige vilkår. Som et punkt på dagsordenen var også opfordringen til en vedtægtsændring, der gav Hovedbestyrelsen mandat til at konstituere sig med et medlem mindre, dvs. i alt

13 seks valgte medlemmer mod til gengæld at invitere to studerende med i den nye hovedbestyrelse. De to studerende får taleret, men ikke stemmeret og skal findes i Odontologisk Forening i både København og Aarhus. Ændringen blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten lukkede Generalforsamlingen 2015 kl og takkede for god ro og orden. 29. oktober 2014

14 Tag med DOFT til fremtiden Mandag den 17. november inviterer DOFT dig ind i fremtiden. Og ordet er dit! Årets LIF Temadag stiller skarpt på morgendagens kommunale tandpleje, og inviterer dig til at komme med dit bud. Den kommunale tandpleje er under forandring. De kommunale prioriteringsdiskussioner og den demografiske udvikling vil få konsekvenser. Hvilke opgaver skal fremtidens offentlige tandpleje løse, og hvordan handler vi proaktivt, så vi sikrer fremtidens kommunale tandpleje? På dagen får du også et indblik i, hvordan kvalitetssikring og kvalitetsudvikling anvendes som ledelsesværktøj i den kommunale tandpleje. Du kan stadig nå at tilmelde dig.

15 Fokus på ergonomi i tandplejen I Helsingør Kommune har man indstillet tandplejen til Arbejdsmiljørådets pris i kategorien "Muskel-skeletale påvirkninger". Begrundelsen er, at Tandplejen har gjort et stort arbejde for at skabe gode ergonomiske forhold og dermed sundhed og arbejdsglæde for medarbejderne. Vi har talt med tandlæge og souschef Mette Nabe-Nielsen om projektet og bringer også ergoterapeutens gode råd. Der er sket en ændring af kulturen, så vi kan godt sige til og fra når vi sidder og arbejder i uhensigtsmæssige stillinger, og det er simple regler, vi følger for at huske de gode arbejdsstillinger. Mette Nabe-Nielsen, souschef i Helsingør Kommunale Tandpleje Af Ea Nielsen. Interview med Mette Nabe-Nielsen. Baggrunden for projektet er, at medarbejderne gennem flere år i arbejdspladsvurderingerne har meldt tilbage, at de har ondt i nakke og skuldre. Det er et tilbagevendende problem, og det var et ønske fra arbejdsmiljørepræsentanterne at vi afholdt et kursus i forebyggelse af arbejdsrelaterede skader. Tandplejen henvendte sig nu til ergoterapeut Louise Knudsen, som er ansat på et plejehjem i kommunen. Forinden havde tandplejen undersøgt eksterne konsulentfirmaer, men blev nysgerrige på, om ikke vi selv kunne løse opgaven på tværs i egen kommune. Først blev der holdt et indledende møde med ergoterapeuten og arbejdsmiljørepræsentanterne, hvor man drøftede hvilke ergonomiske udfordringer, man skulle fokusere på. Herefter kom Louise Knudsen ud på alle klinikkerne og efter besøgene har medarbejderne sammen lavet aftaler distriktsvis. Eksempel på aftale: Det handler om nogle enkle overordnede regler, og så handler det om, at man hjælper hinanden. Vi gør hinanden opmærksomme på, hvis vi sidder i en uhensigtsmæssig arbejdsstilling, og vi har fokus på, hvad vi skal undgå i den det daglige arbejde på klinikkerne. Vi har besluttet at samarbejdet med ergoterapeuterne i kommunen skal fortsætte og vil gerne gentage besøgene på klinikkerne om to år igen."

16 Mette Nabe-Nielsen har fået mange positive tilbagemeldinger fra medarbejderne i tandplejen. Hun fortæller, at kollegerne blandt andet skriver, at det er godt, at man kan tale om det og hjælpe hinanden. Mange melder tilbage at de kan mærke en forskel. Ifølge Mette Nabe-Nielsen handler det også om, at det er nogle meget simple regler man skal følge. Regler, der er lette at huske og være opmærksomme på i en behandlingssituation, tå og tud for eksempel, der på en nem og kort måde fortæller, hvordan man skal sidde ned uden at vride eller dreje kroppen, når man behandler. De vigtigste råd om arbejdsstillinger. Skab variant, jo mere variation i arbejdsstillingerne, jo bedre! Vær nysgerrig. Kan tingene gøres på en anden måde? Man skal udfordre sig selv og hinanden, og man skal turde komme med kommentarer, når vi ser en kollega sidde forkert eller uhensigtsmæssig. Brug hæve-sænkeborde, så personalet kan stå op og skrive journal - netop for at skabe variationsmuligheder. Tandlæger og tandplejere kan med fordel stå op til så meget klinisk arbejde som muligt. Start for eksempel med at lave undersøgelser stående og udvid det stående arbejde til så mange behandlinger som muligt. Brug hinanden og vær bevidst om jeres ressourcer. Vælg, hvordan I vil holde fokus i hverdagen. Træn jer selv i at bruge unit og hjælpemidler optimalt. Inddrag patienten endnu mere og stil krav til patienterne. Ændring i tandplejens kultur Der er sket en ændring af kulturen, så vi kan godt kan sige til og fra, når vi sidder og arbejder i uhensigtsmæssige stillinger, og det er simple regler, vi følger for at huske de gode arbejdsstillinger. Udover samarbejdet med ergoterapeuterne forsøger vi også at købe behandlerstole der passer til personalet og har fokus på arbejdsmiljøet i tandplejen. Fordelene ved at bruge en ergoterapeut, som er ansat internt i kommunen, har ifølge Mette Nabe-Nielsen været, at man har udnyttet det tværfaglige samarbejde i kommunen. Hun siger. Vi er jo vant til at arbejde tværfagligt, men her har det været viden i forhold til os selv. At det er en ergoterapeut fra kommunen betyder, at vidensdelingen bliver i kommunen, og at vi lettere kan komme i kontakt med andre fagpersoner internt, hvis vi har brug for hjælp. De vigtigste budskaber om arbejdsstilling:

17 Jo mere variation i arbejdsstillingerne, jo bedre! Vær nysgerrig. Kan tingene gøres på en anden måde? Man skal udfordre sig selv og hinanden, og man skal turde komme med kommentarer, når vi ser en kollega sidde forkert eller uhensigtsmæssig. Brug hæve-sænkeborde, så personalet kan stå op og skrive journal - netop for at skabe variationsmuligheder. Tandlæger og tandplejere kan med fordel stå op til så meget klinisk arbejde som muligt. Start for eksempel med at lave undersøgelser stående og udvid det stående arbejde til så mange behandlinger som muligt. Brug hinanden og vær bevidst om jeres ressourcer. Vælg, hvordan I vil holde fokus i hverdagen. Træn jer selv i at bruge unit og hjælpemidler optimalt. Inddrag patienten endnu mere og stil krav til patienterne. Ergoterapeutens iagttagelser Louise Knudsen lagde mærke til, at tandplejepersonalet automatisk og ukritisk sætter os ned, før vi har sat os ind i, hvad arbejdsopgaven indeholder. Man bliver slaver af vaner og rutiner, hvilket er ganske naturligt og derfor også en stor udfordring. Hun anbefaler, at man f.eks. kan starte en undersøgelse stående og så vurdere, om arbejdet fortsat kan udføres stående. Også patienterne kan bidrage til bedre arbejdsstillinger. Patienten kan blive bedt om at flytte sig, om at dreje hovedet eller om at løfte hagen, så behandleren bedre kan komme til. Det er væsentligt at huske på, at patienten kun ligger kort tid i stillingen, mens teamet i tandplejen skal arbejde i arbejdsstillingerne i 40 år! Louise Knudsen, ergoterapeut i Helsingør Kommune Louise Knudsen anbefaler, at ved indkøb af nyt udstyr, at man er bevidste om sine behov, altså stiller krav. Så ved man, hvilket udstyr, der ledes efter. Det giver ejerskab og støtter tandplejen i at udnytte hele potentialet for at få mere variation. Patienten kun ligger kort tid i stillingen, mens teamet i tandplejen skal arbejde i arbejdsstillingerne i 40 år! Louise Knudsen Vores arbejdssituation er et vilkår, som vi ikke kan ændre, forklarer ergoterapeuten. Vi arbejder ofte i en lille mund, på behandlingsumodne børn, hvilket kan føre til uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Behandleren sidder ofte på højre balle og med venstre hofte skubbet ud til siden og skuldrene løftede. Dette medfører at højre hofte arbejder statisk, når vi forsøger at nå fodpedalen. Samtidig kan det medføre, at man laver et vrid i ryggen. De hyppigste symptomer fra bevægeapparatet, som Louise Knudsen iagttog, er smerter fra nakke, skulder og lænd. Tandlægen udfører ensidigt gentaget arbejde, og det kræver en stærk og veltrænet krop. Dyrk derfor en eller anden form for styrketræning, råder hun, så man møder op på arbejdet med en krop, der kan klare de daglige udfordringer.

18 Man bliver aldrig færdige med at arbejde med arbejdsstillinger, det er en løbende proces, som kun har effekt, hvis den integreres i hverdagen. Små realistiske ændringer fører til større velvære helt enkelt. Gode råd fra ergoterapeut Louise Knudsen til tandplejens personale: Varier dine arbejdsstillinger Stå op så meget som muligt. Arbejd med tud og tå i samme retning det reducerer lændeproblemer. Skub hagen ind og lav lang nakke. Det reducerer nakkeproblemer. Hav ligevægt i arbejdsstillingerne, dvs. sid på begge baller, stå med lige meget vægt på begge ben. Lav om på vaner og rutiner. Planlæg din dag, så den varieres. Læg patienten så langt tilbage som muligt Bed patienten ændre stilling, så du bedre kan komme til. Afprøv/test lupbriller, så øjnene ikke anstrenges. Vær opmærksom på hinanden, støt hinanden. Indstil operatørstolen og patientstolen hensigtsmæssigt og variér ofte. Hold dig i form. Undgå vrid i ryggen og løftede skuldre. Brug armstøtte -det reducerer skulderproblemer. Udpeg en vidensperson på klinikken, som sætter sig ind i, hvordan alt udstyr virker og indstilles så udstyret bruges optimalt. Brug den store viden personalet har. Det medfører en følelse af ejerskab og giver større tilfredshed. Få kontrolleret arbejdsstillinger mindst hvert tredje år af terapeut. Forbered mødet grundigt. Ved indkøb af nyt udstyr: Stil krav. Udpeg to personer fra tandplejen, som skal undersøge forskellige løsningsmuligheder. Louise Knudsen oplyser f.eks., at det virker som om, at spytfontænerne er alt for store på vores units, hvilket begrænser klinikassistenterne i deres arbejde. Unitens arm til bakken og frontophængt udstyr er for kort, og patientstolen kan ikke køres så højt op, at man kan stå op og arbejde komfortabelt. Vigtig læresætning. Spørg: HVORDAN? Og ikke HVORFOR?

19 Praktikturnus for 4. semester kandidatstuderende i uge 5, forvent at de studerende ringer! Tekst: Tandlægeskolen København. Tandlægeskolen i København arrangerer igen praktikturnus for 4. semester kandidatstuderende. Praktikturnus består af to dage i privat praksis og to dage i den kommunale tandpleje. De studerende finder selv deres praktiksteder. Mange klinikker kan dermed forvente at blive ringet op af en tandlægestuderende, som gerne vil i praktik. Da de studerende gerne vil aftale praktikophold i god tid, kan det forventes at de henvender sig allerede fra nu. Aftalen skal være på plads inden 1. december Vi håber, at så mange som muligt vil modtage en studerende og dermed deltage i uddannelsen af vore kommende kolleger. Praktikturnus har været afholdt i mere end 10 år og indgår som et fast element af uddannelsen. Næste praktikturnus foregår som regel i uge fra mandag den 26/1 til fredag den 30/1. Ideen med praktikturnus er at give de studerende et indblik i de mange aspekter af en tandlæges arbejde. Vi forventer, at den studerende inddrages i, hvordan dagligdagen på en tandklinik foregår, herunder f.eks. hvordan man planlægger en arbejdsdag, samarbejdet med det øvrige klinikpersonale og naturligvis arbejdet ved stolen. Herudover forestiller vi os, at den studerende inddrages i diskussioner om behandlingsplanlægning for patienter med omfattende behandlingsbehov. Praktikturnus betyder ikke, at den studerende skal behandle patienter. Hvis du alligevel lader en tandlægestuderende udføre tandlægelige opgaver, hvilket autorisationsloven giver mulighed for, er det vigtigt at vide, at du har det fulde ansvar for dette. Tandlægeforeningens Patientforsikring har oplyst, at alle behandlingsskader, som en autoriseret tandlæge har ansvaret for, er dækket, uanset hvem der har lavet skaden. Med venlig hilsen Lisa Bøge Christensen, lektor, tlf Eva Reinwald, sekretær, tlf

20 Personalia oktober Runde fødselsdage i november år Karen Hjardem, 10. november Theresia Præstegaard, 10. november 60 år Irma Anette Andersen, 5. november Ilka-Verena F. Løkke, 24. november Jobskifte Vivi Therese Tran er ansat i Haderslev med virkning fra 22. september 2014 Specialtandlæge Astrid Kenrad er ansat i Sorø med virkning fra 1. oktober 2014 Anja Kobel er ansat i Odense med virkning fra 1. oktober 2014 Maria Fortuna er ansat i Lolland med virkning fra 1. oktober 2014 Susanne Marie Bach er ansat i Kolding med virkning fra 1. oktober 2014.

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 29. oktober, 2014.

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 29. oktober, 2014. Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 29. oktober, 2014. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014 Fremtidens kommunale

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde fredag den 24. oktober 2014

Referat af Hovedbestyrelsesmøde fredag den 24. oktober 2014 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Diana Joel, Steen Overgaard Larsen, Jesper Hohwy, Ida Nøhr Larsen, Ulla Stauner, Carsten Christensen, Merete Stenstrup Lars Holsaae Deltagere: Birgitte Sindrup

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

De skæve. Ind under stolen. Af Marie Duedahl

De skæve. Ind under stolen. Af Marie Duedahl Af Marie Duedahl De skæve jeg går rundt på en dentalmesse, kan jeg altid se, Når hvem der er tandlæge, og hvem der er klinikassistent. De bøjer til hver sin side. Mette Krebs Birkeland er ergonomisk konsulent

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø)

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Projekt Forflytning Resultat af spørgeskemaundersøgelse Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Antal besvarelser før-måling: 118 personer Antal besvarelser efter-måling: 106 personer APV

Læs mere

Vi vil omsætte de nyeste

Vi vil omsætte de nyeste Storklinik Nytænkende klinikstruktur i Frederikshavn Ann-Louise Madvig, skribent. Finn Folsted, fotograf Et lille år efter TNT sidst var i Frederikshavn, er vi på besøg igen. Sidst så vi på tegninger og

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden.

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Vi har fået input til guiden fra tidligere værter for DOFT s Sommerskole, hvor knap 100

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2015

Referat af Hovedbestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2015 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, Carsten Christensen, Helle Søderberg, Jesper Hohwy Lars Holsaae Deltagere: Birgitte

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet 1 DIGITALISERINGEN STILLER NYE KRAV Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm.

Læs mere

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed 2014 DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed I DOFT rummer vi alle ansatte tandlæger. Uanset hvilken af de fire sektorer, du arbejder i, hvad enten det er i staten, regionerne, kommunerne

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg 2008

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg 2008 Indledning Team for forebyggende hjemmebesøg har efter aftale med leder Dorte Olsen valgt at udarbejde en kort årsrapport for 2008. Rapporten indeholder konkrete tal og en beskrivelse af de forebyggende

Læs mere

Etnisk Jobteam i Odense Kommune

Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam ligger midt i Vollsmose og er af den grund ikke kun kulturelt, men også fysisk midt i hjertet af Odense Kommunes integrationsarbejde. Etnisk Jobteam er et

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

» 10 minutters træning på BFH 2014-2016. Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut

» 10 minutters træning på BFH 2014-2016. Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut » 10 minutters træning på BFH 2014-2016 Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut BFH 2010-2016 (5 ¾ år) Alectia siden 1.2.2016 » Strategi for ergonomien: OL på BFH » Startskuddet. » Fra tilbud

Læs mere

Dental ergonomi. Kroppen

Dental ergonomi. Kroppen Dental ergonomi METTE KREBS Normalt er det tandlægen, der spørger patienten, hvordan det går med tænderne. Men hvordan går det med tandlægerne? Inden for de sidste par år har undersøgelser fra både Dansk

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Sundhed - den bedste personalegode

Sundhed - den bedste personalegode Sundhed - den bedste personalegode Værd at vide om en kompetent partner Vi sætter fagligheden i højsædet. Det er nemt at skrive, men hos Ergopartner sætter vi handling bag ordene, og tilbyder dig et resultatorienteret

Læs mere

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet.

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Kære praktikvært Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Hvert år sender vi ca.70 tandplejerstuderende i

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads?

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? HVORFOR SUNDHEDS ARBEJDE? Vi tilbringer omkring halvdelen af vores vågne timer på arbejdspladsen. Derfor betyder arbejdspladsen

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

ELASTIKTRÆNING TIL SLAGTERIER

ELASTIKTRÆNING TIL SLAGTERIER FOREBYGGELSESPAKKE ELASTIKTRÆNING TIL SLAGTERIER DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om elastiktræningspakken 3 Sådan gør I 5 Fase 1: Forberedelse og opstart 5 Fase

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Slip af med hovedpinen

Slip af med hovedpinen Slip af med hovedpinen Stort set alle danskere oplever at have hovedpine en gang imellem. Men der er faktisk noget, du selv kan gøre for at slippe af med den. Blandt andet kan for mange hovedpinepiller

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til?

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? 4/2016 Sjælland & Øerne Tema: Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? Det går ikke! Læs de stærke beretninger Henriks kommentar Ingen senere tilbagetrækning uden bedre forebyggelse 69,5 år. Så

Læs mere

Vi fik politisk indflydelse

Vi fik politisk indflydelse 1986: Lov om Tandpleje TNL afholder deres første lederkursus på Nyborg Strand Nyborg Strand betyder noget som leder, det giver fagligt udbytte og socialt netværk. Rita Kaae 1987: Fritvalgsordningen for

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2013

Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus

Arbejdsmiljø og Computermus branchevejledning fra BAR KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD OM ARBEJDE MED TASTATUR

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Mundtlig beretning til generalforsamlingen i De Offentlige Tandlæger 2012

Mundtlig beretning til generalforsamlingen i De Offentlige Tandlæger 2012 Mundtlig beretning til generalforsamlingen i De Offentlige Tandlæger 2012 Det var en mørk og stormfuld aften, vinden peb i de gamle egetræer ved baneoverskæringen, og gadelamperne dinglede i deres tynde

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Træ og møbler Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Arbejdstilsynet gennemfører i perioden 2011til og med 2015 særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 12. oktober 2016

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 12. oktober 2016 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, Gitte Bruun, Carsten Christensen, Helle Søderberg, Jesper Hohwy Lars Holsaae

Læs mere

Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011

Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011 Fremmødte: 23 Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011 Velkomst: regionsformand Lise Hansen 1. Dirigent: Karen Dam Referent: Merethe Fehrend Karen Dam erklærede generalforsamlingen lovligt varslet.

Læs mere

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed Horsens Kommunes strategi for tandsundhed VELFÆRD OG SUNDHED 1 Tandplejen Horsens kommune. Vision: Sunde tænder i sunde munde for alle hele livet. Mission : Mest muligt tandsundhed for pengene. Dette opnås

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune Virksomhedsplan Ringsted Kommunale Tandpleje For perioden 2014-2015 1. Beskrivelse af virksomheden hvem er vi? Ringsted Kommunale Tandpleje er en institution, der tilbyder

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Indretning af skærmarbejdsplads

Indretning af skærmarbejdsplads Indretning af skærmarbejdsplads APV 2014 - SKOLER Variation Den bedste måde at hjælpe dig selv i det daglige er ved at variere. Overvej f.eks.: Kan du variere din siddestilling? Husk indimellem: ret ryggen

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Årsberetning for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave 2012

Årsberetning for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave 2012 Årsberetning for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave 2012 Dagsorden: 1. Præsentation af personalet 2. Fokuspunkter 3. Uddannelse for personalet 4. Forældrerådet 5. Indretning/fremtidsplaner 6. Dokumentation

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

AM minutters træning på BFH Anne Jacobsen Seniorkonsulent, fysioterapeut Alectia pr BFH (5 ¾ år)

AM minutters træning på BFH Anne Jacobsen Seniorkonsulent, fysioterapeut Alectia pr BFH (5 ¾ år) AM2016 10 minutters træning på BFH 2014-2016 Anne Jacobsen Seniorkonsulent, fysioterapeut Alectia pr.1.2.2016 BFH 2010-2016 (5 ¾ år) » Strategi for ergonomien: OL på BFH » Startskuddet. » Ansøgning puslespil

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 16. august 2016

Referat af Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 16. august 2016 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, Gitte Bruun, Andreas Vangsted, Carsten Christensen, Helle Søderberg, Jesper Hohwy

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen. Der vælges referent og dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Der vælges stemmetællere.

Velkommen til generalforsamlingen. Der vælges referent og dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Der vælges stemmetællere. Referat Generalforsamling, SAND Trekanten, 25.02.2016 Til stede: Betina, Malene, Poul, Per, Pernille, Jan, Lene, Jakob Til stede fra SANDs sekretariat: Sanna, Rene N. Velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012.

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Tilstede: Susanne Wolfsberg, Carsten Hansen, Natacha Soelberg, Bente Holm, Anne Quitzau og Twiggy Liljehult. Forslag til Møderække

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

Syv bud på den bedste ansøgning

Syv bud på den bedste ansøgning XXX Af xxx Syv bud på den bedste ansøgning Hvorfor skal tandplejen vælge dig som ansøger what s in it.. ikke kun for dig, men også for tandklinikken? Sidste spørgsmål er især vigtigt at få besvaret, og

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Velfærdsledelsesværktøj 5

Velfærdsledelsesværktøj 5 Velfærdsledelsesværktøj 5 Brug hånd, mund og fod og få kvalitet og effektivitet Ledere og medarbejdere på de borgernære områder oplever i stigende grad, at der er stort fokus på effektivitet. Mange oplever,

Læs mere

SUNDHEDSORDNING FOR SENIORERE FOR ANSATTE OVER 55 ÅR, SOM HØRER UNDER LO/FTF

SUNDHEDSORDNING FOR SENIORERE FOR ANSATTE OVER 55 ÅR, SOM HØRER UNDER LO/FTF SUNDHEDSORDNING FOR SENIORERE FOR ANSATTE OVER 55 ÅR, SOM HØRER UNDER LO/FTF 1 VELKOMMEN TIL SUNDHEDSORDINGEN FOR 55+ I GULDBORGSUND KOMMUNE ET NYT TILTAG TIL FORBEDRING AF SUNDHED OG TRIVSEL I november

Læs mere

Om PC-Pausen Indstil program Indstil Extras Kontakt

Om PC-Pausen Indstil program Indstil Extras Kontakt 1. Skuldre/nakke 2. Skuldre/arme 3. Brystmuskler/ryg Pauser 5. Ryg/ben/biceps 6. Skuldre/nakke 7. Skuldre/arme 8. Skuldre/bryst/triceps 9. Lår/hofte 10. Fødder 11. Hænder 12. Øjenøvelser Indstil program

Læs mere

Referat Sygehjælpere

Referat Sygehjælpere Referat Sygehjælpere 1. Velkomst og præsentation Navneopråb, liste rundt til mailadresser og præsentationsrunde med navn og hvor vi kommer fra. Særlig velkomst til de nye faggrupperepræsentanter. 2. Valg

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, studenterrepræsentant fra tandlægeskolen i København og studenterrepræsentant

Læs mere

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis NOTAT 7. august 2013 Sagsbehandler: Praksis i akut tilbud i Frederiksberg Kommune Dok.nr.: 2013/0015495-1 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Plan og Projektstab KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Skærmarbejde og helbred - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Indhold Indledning - Vores bange anelser blev bekræftet 3 Gener ved skærmarbejde 4 Så ondt gør det 5 Medicin, behandling og sygefravær

Læs mere

Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune.

Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune. Formål med aftalen. Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune. De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne,

Læs mere

Løft rigtigt, når I gør rent

Løft rigtigt, når I gør rent KOST-SERVICE Løft rigtigt, når I gør rent - et TR/AMR værktøj til dig og din arbejdsplads Dette værktøj er til dig, som er arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller tillidsrepræsentant (TR). Du kan læse om,

Læs mere

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet.

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Kære praktikvært Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Hvert år sender vi 70 tandplejerstuderende i praktik

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere