Diskrimination? Nej, ikke hos os!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diskrimination? Nej, ikke hos os!"

Transkript

1 Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination sker ofte utilsigtet. Denne pjece giver dig, som er leder, viden og gode råd, så du undgår, at det sker i din virksomhed. - plads til rummelighed

2 Fakta Undersøgelser har vist, at næsten hver fjerde indvandrer med ikke-vestlig baggrund har oplevet diskrimination i forbindelse med jobsøgning. (CEPOS, 2008) Otte ud af ti erhvervsskoler har oplevet, at virksomheder siger nej tak til praktikanter med anden etnisk baggrund end dansk. (Rockwoolfondens Forskningsenhed, 2008) En rundringning til plejecentre viste, at i syv ud af otte tilfælde var det accepteret af institutionen, at beboerne kunne bede om at få en hvid hjemmehjælper. (Mangfoldighedsnetværket, 2005) Undersøgelser har vist, at diskrimination opleves i forbindelse med både jobsøgning, forfremmelse, efteruddannelse, afskedigelse og samværet med kollegerne. (Møller og Togeby, 1999) En rundspørge blandt 350 virksomheder viser, at især nydanskere som arbejder i butikker, på servicestationer og indenfor plejeområdet, oplever at blive diskrimineret af virksomhedens kunder eller institutionens brugere. (Niras og Foreningen Nydansker, 2007) En svensk undersøgelse viser, at indvandrere, som skifter navn til et svensklydende navn, i gennemsnit øger deres indtægt med 161procent. (Arai og Thoursie, Stockholms Universitet, 2006) Hver fjerde sygeplejerske føler sig diskrimineret af patienter med indvandrerbaggrund, viser en undersøgelse. Manglende respekt for kvindeligt sundhedspersonale er den væsentligste årsag til forskellige former for krænkelser, som sygeplejerskerne oplever. (Fagbladet Sygeplejersken, 2006) En rundspørge til 800 europæiske virksomheder viser, at ca. halvdelen har en politik eller strategi for mangfoldighed. 83 procent af disse siger, at deres mangfoldighedsinitiativer har positive virkninger på virksomhedens resultater. (EU, 2005) En tredjedel af danskerne svarer i en undersøgelse, at de mener, at nydanskere har svært ved at falde til på deres arbejdsplads. (HK, 2009) Over 80 procent af danskerne siger, at de er positive over for, at der ansættes personer med anden etnisk baggrund på deres arbejdsplads.) (SFI, 2006) 2

3 Kan der være diskrimination i din virksomhed? Hvis du vil være sikker på at undgå diskrimination i din virksomhed, kan du overveje, hvordan du rekrutterer og ansætter. Mange ledere kommer til at diskriminere uden at ville det. Det er også en god ide at tænke lidt over samarbejdskulturen blandt medarbejderne. Der kan godt være diskrimination i det skjulte. Måske passer nogle af de spørgsmål her på siden på forholdene i din virksomhed: Har du af frygt for medarbejdernes reaktion fravalgt en nydansk jobsøger? Hvad tror du, dine medarbejdere vil sige til at få en nydansk kollega? Synes du, det er i orden generelt at fravælge nydanske ansøgere, hvis virksomheden tidligere har oplevet problemer med nydanske medarbejdere? Fx fordi de talte dårligt dansk. Ville nogen af jeres kunder se skævt til en medarbejder med anden etnisk baggrund? Synes du, det er ok, hvis en af jeres kunder, kræver at blive betjent af en etnisk dansk medarbejder? Hvordan ville du reagere, hvis du fandt ud af, at en kunde havde chikaneret en af dine medarbejdere pga. vedkommendes etniske baggrund eller religion? Kunne det ske, at en medarbejder med anden etnisk baggrund blev mobbet af kollegerne på din arbejdsplads? Synes du, det er ok at lave vittigheder eller sjove bemærkninger om indvandrere eller mennesker fra andre kulturer? Har den øverste ledelse i din virksomhed en holdning til diskrimination og ligebehandling? Ved medarbejderne, hvad ledelsens holdning er? Hvis du pga. nedskæringer var tvunget til at afskedige, ville du så være tilbøjelig til først at vælge medarbejdere med anden etnisk baggrund? Eller ville du omvendt skåne netop dem, fordi de ville stå svagere som arbejdsløse? En arbejdsgiver oplyser, at virksomheden ikke ansætter etniske minoriteter, fordi de efter hans mening ikke forstår dansk kultur og omgangsformen på danske arbejdspladser. 3

4 Hvad er diskrimination? Ifølge nudansk ordbog betyder diskrimination at gøre forskel i behandlingen af nogen, fx pga. køn, race eller religion. Forbuddet mod diskrimination findes i Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet og lyder således: Ved forskelsbehandling forstås i denne lov enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Loven skelner, som det fremgår, mellem direkte og indirekte diskrimination. Direkte diskrimination er når personens etniske baggrund er direkte årsag til forskelsbehandling. Indirekte diskrimination er, hvis en etnisk gruppe bliver ringere stillet end andre pga. nogle fælles regler eller krav, som arbejdsgiveren stiller i forbindelse med ansættelse eller udførelse af arbejdet. Langt den meste diskrimination i arbejdslivet sker ikke fordi lederne eller danskerne bevidst ønsker at diskriminere eller er racister. Tværtimod sker diskrimination oftest uden at den, der diskriminerer, er klar over det eller ønsker det. Lovgivningen forbyder også chikane dvs. opførsel i forbindelse med en persons race, hudfarve, religion eller etniske oprindelse, som virker krænkende eller nedværdigende. Det kan fx være i form af vittigheder eller latterliggørelse. Det er ikke en undskyldning, at man ikke ønsker at krænke med sin opførsel. Det er ulovligt, hvis blot det virker krænkende. Det er altså din pligt som arbejdsgiver eller leder at sikre, at der ikke forekommer chikane. En gruppe nyuddannede lærere med anden etnisk baggrund får afslag på deres ansøgninger med den begrundelse, at skolerne ikke har behov for flere tosprogede lærere. En jobannonce indeholder krav om, at ansøgere til stillingen som dørvogter skal være flydende i både mundtlig og skriftlig dansk. Er skriftlig dansk nødvendigt til denne stilling? 4

5 Tre almindelige situationer Eksempel Hvorfor er det diskrimination? Hvad kan man gøre i stedet? Rekruttering: Et ansættelsesudvalg bruger en stor del af ansættelsessamtalen med en ung kvinde med pakistansk baggrund til at tale om pakistansk kultur og traditioner, men forsømmer at udspørge hende om hendes faglige kvalifikationer. Bagefter konkluderer de, at ansøgeren ikke havde de nødvendige faglige kompetencer. Ansættelsesudvalget diskriminerer indirekte. De stiller ansøgeren ringere end andre ansøgere ved at bruge tid på spørgsmål, som ikke er relevante for jobbets udførelse. Ansættelsesudvalget bør begrænse sig til spørgsmål, som tager udgangspunkt i jobbeskrivelse og kompetencekravene. De bør gennemføre ens samtaler med alle ansøgere og vurdere dem ens ud fra de samme faglige kriterier. Spørgsmål om kultur og traditioner kan eventuelt tages op efter selve jobsamtalen. Praktik: En handelsskole kontakter en virksomhed for at få en praktikplads til en af skolens elever. Virksomheden vil gerne have en praktikant, men beder om, at det skal være en dansker, og begrunder det med, at de sidste år havde en praktikant med tyrkisk oprindelse, som ikke var god nok til sproget. Virksomheden diskriminerer direkte ved at afvise praktikanter med anden etnisk baggrund end dansk. Det er ikke en tilstrækkelig saglig begrundelse, at virksomheden tidligere har haft praktikanter med anden etnisk baggrund, som ikke levede op til forventningerne. Virksomheden bør undgå negative generaliseringer ud fra enkeltstående tilfælde. I stedet kan den med fordel præcisere og tydeliggøre, hvilke faglige, personlige og sproglige kompetencer, der er nødvendige for et vellykket praktikophold. Socialt samvær: En leder oplever, at en gruppe muslimske medarbejdere konsekvent udebliver fra fælles sociale arrangementer i virksomheden. Arrangementerne er ofte kendetegnet ved alkohol og traditionel dansk mad. Virksomheden diskriminerer indirekte medarbejdere af muslimsk baggrund. De muslimske medarbejdere stilles ringere end kollegaerne, når der til festerne ikke er mad og drikke, som er forenelig med deres religion. Lederen kan sørge for, at der også er acceptabel mad og drikke for de muslimske medarbejdere. Lederen kan så til gengæld præcisere, at virksomheden ønsker at alle medarbejdere deltager i sociale arrangementer med spisning. 5

6 Gode råd til rekruttering Tiltræk mangfoldighed i stillingsannoncen. Skriv direkte i ansøgningen, at I ønsker ansøgninger fra alle, der er kvalificerede uanset køn, etnicitet, religion, alder, handicap og seksuel orientering. Der er også gode erfaringer med at bruge flere sprog i annoncen eller annoncere med billeder af etnisk forskellige medarbejdere. Undgå lukkede netværk. Det er fristende at rekruttere gennem sine medarbejderes netværk, fordi det er let og ofte effektivt, men det udelukker mange fra overhovedet at høre om stillingen. Etniske minoriteter bliver indirekte diskrimineret, fordi de sjældent er del af eksisterende medarbejderes netværk. Bevar åbenheden trods enkelte dårlige erfaringer. Selvom du måske har dårlige erfaringer med enkelte personer med en bestemt etnisk baggrund, bør du ikke udelukke alle fra denne gruppe. Det vil fx være diskrimination, hvis du på forhånd beslutter at undgå unge med en bestemt nationalitet, fordi du tidligere har haft en medarbejder med samme baggrund, som ikke levede op til forventningerne. Vær klar i dine holdninger og forsvar dem indadtil og udadtil. Vær afklaret og tydelig om, at du ønsker at give alle en fair chance i forbindelse med rekruttering. Accepter, at nydanskere ikke altid kender alle spillets regler. At søge job, skrive ansøgninger og gå til jobsamtale er som et spil med usynlige regler. Ansøgere, som har andre erfaringer i livet eller et andet sprog som modersmål, fortæller ofte om sig selv på andre måder, end du selv ville gøre. Fokuser på, hvad de siger, i stedet for måden de siger det på. Husk på, at de faglige kvalifikationer godt kan være i orden, selvom man ikke er verdensmester i at skrive jobansøgninger på dansk eller præsentere sig til en jobsamtale. En arbejdsgiver fortæller en ung dansk-pakistansk medarbejder, at det ser godt ud på papiret, at virksomheden har én som ham ansat. 6

7 Tips til ansættelsessamtalen Stil de rigtige spørgsmål, så du undgår at komme til at diskriminere. Det giver dig også et korrekt billede af ansøgerens kompetencer. 1 En faldgrube kan være, at du af venlighed eller nysgerrighed kommer til at stille for mange spørgsmål, som fokuserer på irrelevante forhold. Det kan være kulturelle traditioner eller erfaringer, som ikke vedkommer jobbet. En anden faldgrube er, at du stiller spørgsmål, der afspejler dine fordomme. Her er nogle gode råd: 1. Hav en klar jobbeskrivelse og lav en liste over de kompetencer, som er nødvendige for at klare jobbet. 2. Når du har jobbeskrivelsen og kompetencekravene klar, så lav en liste over de emner og spørgsmål, som er vigtige at tale med ansøgerne om. 3. Hold samtalen til det faglige og jobrelevante ved at bruge ovennævnte liste. 4. Brug ikke for meget tid på spørgsmål om kultur eller indvandrerbaggrund. Disse spørgsmål kan eventuelt tages efter selve jobsamtalen. 5. Lav nogenlunde ens samtaler med alle ansøgere. 6. Når du efter samtalen bedømmer ansøgeren, så fokuser på de jobrelevante kompetencer. Stil fx ikke spørgsmål som: Hvorfor går muslimske kvinder med tørklæde? (Det er jobbet uvedkommende). Hvorfor flyttede din familie til Danmark? Er du glad for at bo i Danmark? (Det er ikke så relevant). Kan din mand acceptere, at du arbejder ude? (Det ville du ikke spørge en dansk kvinde om). Er du aktiv muslim? (Det er ulovligt at spørge om en persons religion, hvis det ikke er relevant for jobbet). 1 De gode råd til rekruttering og tips til ansættelsessamtaler er bl.a. baseret på lektor Iben Jensens forskning (RUC) beskrevet i artikler, rapporter og samtaler. 7

8 Sådan forebygger du Du har som leder stor indflydelse på stemningen og omgangstonen på arbejdspladsen. Med nogle få tiltag kan du gøre meget for at forebygge diskrimination i virksomheden. Gør dine holdninger og værdier tydelige. Alle i virksomheden skal vide, at virksomheden forventer god og respektfuld opførsel af alle medarbejdere, og at ingen former for diskrimination eller mobning accepteres. Ledelsens holdninger til takt og tone bør fremgå af personalepolitikken. Det er vigtigt, at du selv går foran med et godt eksempel, og sætter ord på dine holdninger og værdier i dagligdagen. Kunderne skal kende jeres værdier. Hvis din virksomhed er et sted, hvor mange ansatte har kontakt med kunder, er det en god idé, at kunderne kender og respekterer virksomhedens værdier og holdninger. Fortæl, hvad man skal gøre, hvis man oplever diskrimination. Sørg for, at alle medarbejdere ved, hvad de skal gøre og hvem de kan henvende sig til, hvis de oplever dårlig opførsel, mobning eller diskrimination. Medarbejderen kan henvende sig til en leder, sin tillidsrepræsentant eller sin fagforening. Alle former for diskrimination kan desuden anmeldes til Ligebehandlingsnævnet på www. ligebehandlingsnaevnet.dk. Hvis I har en personalehåndbog, så skriv disse ting ind i bogen. Giv alle et medansvar. Medarbejderne skal føle et medansvar for fællesskabet og den gode stemning på arbejdspladsen. Enhver medarbejder har ret og pligt til at sige fra og få standset diskrimination så tidligt som muligt. Fortæl medarbejderne, at de kan komme til dig, hvis de ikke selv kan standse dårlig opførsel og diskrimination. Vis hensyn til særlige behov og forvent alles deltagelse. I en verden, hvor folk er forskellige, giver det ikke mening at behandle alle ens. Men alle skal opleve retfærdighed og respekt for at trives. Vis så vidt muligt hensyn til forskellige behov, men forvent til gengæld at alle deltager og engagerer sig i virksomhedens fællesskab. En kvindelig leder oplever, at en mandlig medarbejder med ikke vestlig baggrund, ikke respekterer hend som leder, fordi hun er kvinde. 8

9 Sådan håndterer du konkret diskrimination Her er nogle gode råd, du kan bruge til at standse diskrimination i virksomheden, eller hvis du bliver kontaktet af en medarbejder, som oplever diskrimination. Hvis du har mistanke om, at en medarbejder diskrimineres af kolleger eller kunder, så tag fat i medarbejderen og spørg ind til det. Tilbyd, at du gerne vil lytte og hjælpe. Vær opmærksom på, at medarbejderen måske selv er i tvivl, om der foregår noget forkert. Lyt tålmodigt og lad være med at drage for hurtige konklusioner. Udvis forståelse, men sørg også for, at du får fat i det faktuelle: Hvad er der helt konkret sket? Hvornår var det? Hvor tit er det sket? Hvem var involveret? Hvem har set eller hørt noget? Dernæst bør du tage fat i de pågældende kolleger eller kunder. Søg professionel hjælp, hvis du ikke føler dig klædt på til opgaven eller har brug for sparring. Se på side 11, hvor du kan få hjælp. Sørg for at følge op overfor de involverede og få sagen lukket ordentligt. En malersvend siger i spøg til en lærling med somalisk baggrund: Nu skal du ikke sætte dine sorte fingre på den hvide væg. 9

10 Eksempler på jobannoncer og personalepolitikker En muslimsk kvinde har været midlertidig ansat i en børnehave og får afslag på sin ansøgning om fastansættelse delvis med den begrundelse, at hun faster i forbindelse med ramadanen. Lederen ser det som et problem, at hun i den periode ikke kan spise sammen med børnene. Lederen har et særligt ansvar for tolerancen på arbejdspladsen Århus kommunes fælles personalepolitik: Enhver som oplever eller overværer direkte eller indirekte diskrimination har en forpligtelse til at reagere aktivt for at bekæmpe den. Gennem vores jobannoncer afspejler vi, hvem vi er ved at afbillede fem forskellige medarbejdere og sætte deres fornavne på. Her kan man se, at nogle er nydanskere. Det har vi fået meget god respons på. Hanne Tidemand, driftschef ved Parkering København. Fordi regler tit er uskrevne, er de svære at håndtere for medarbejdere med anden etnisk baggrund. Derfor har vi skrevet de uskrevne regler ned sammen med medarbejdernes forventninger til hinanden. Vi har også et afsnit om humor, for selv om vi ønsker en arbejdsplads med rum til humor, så kan humor let misforstås. Souschef Ellen Nielsen, Voksentandplejen i København. Rotationssystemet har medført, at alle arbejder sammen med alle. Og vi har aldrig ballade med, hvem der står sammen med hvem om det er mænd eller kvinder, danskere, bosniere, serbere eller noget fjerde. Alle kan se, at de bliver behandlet ligeværdigt. Driftschef Kenn Pedersen i Dansk Retur System A/S. 10

11 Her kan du få mere viden og hjælp Gode råd til jobsamtalen, se Lov om forbud mod forskelsbehandling, se Beskæftigelsesministeriets Vejledning om forskelsbehandlingsloven, se Konkrete diskriminationssager behandles af Ligebehandlingsnævnet, se Læs mere om religion på arbejdspladsen, se pjecen Religion på det danske arbejdsmarked. Hvordan håndterer danske virksomheder religiøse medarbejderes interesser og behov? Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, Specifikt til sygeplejeområdet, se Vejledning til forebyggelse af diskrimination på Dansk sygeplejeråd, Institut for Menneskerettigheders temaside om diskrimination, se Læs mere om mangfoldighedsledelse i Mangfoldighed i arbejdslivet Når vi er lige men ikke ens af Susanne Nour & Lars Nellemann Thisted. Børsens Forlag En konkret guide til mangfoldighedsledelse, se Institut for Menneskerettigheders pris til virksomheder for mangfoldighed i arbejdslivet, se En værkfører giver afslag til en ansøger med Iransk baggrund og begrunder det med, at det vil give problemer blandt kollegerne, som ikke har den nødvendige tolerance. 11

12 Forebyg diskrimination Er der medarbejdere i din virksomhed, som oplever at blive diskrimineret? De fleste ledere svarer nej på det spørgsmål. De mener ikke, at der er diskrimination i deres virksomhed, og de ønsker det heller ikke. Skal du gøre noget ved et problem, du ikke kan se? Ja, for diskrimination foregår i det skjulte. Men det er ulovligt, og det kan medføre alvorlige skader på arbejdsklimaet og dermed på produktiviteten i din virksomhed. Tværtimod er der flere og flere virksomheder, som arbejder aktivt for mangfoldighed og integration. Men undersøgelser viser, at oplevelsen af diskrimination faktisk er ganske udbredt, og meget tyder på, at diskrimination oftest forekommer, uden at der ligger racistiske motiver eller bevidste intentioner bag diskrimination sker altså både ubevidst, og uden at vi ønsker det. Denne pjece henvender sig til dig, som er leder. Her får du viden, tips og ideer, så du bliver bedre i stand til at forebygge mod diskrimination og til at håndtere konkrete tilfælde af diskrimination, hvis de opstår. Pjecen sætter særligt fokus på diskrimination i forbindelse med etniske minoriteter på arbejdsmarkedet. Men der kan være mange andre årsager til diskrimination end etnicitet og det er ulovligt uanset årsagen. 12 CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats 2009 Redaktion: Lars Nellemann, Anne Friis Johansen og Jakob Rom Johansen Foto: Chilli Fotos CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, Århus C Tlf: cameleon.dk

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Layout:

Læs mere

Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund

Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund Ligebehandlingens Emma Gad Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund regionsyddanmark.dk På engelsk hedder det Diversity På

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER

MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL MANGFOLDIGHED OG LIGESTILLING Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt T A L E 23.08.2016 J.nr. 2016-4514 Ministerens tale ved samråd den 1. september 2016 om spørgsmål stillet ved jobsamtaler

Læs mere

Mennesker er forskellige. men vi skal alle have lige muligheder. Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling

Mennesker er forskellige. men vi skal alle have lige muligheder. Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Praktikkonsulenten i spændingsfeltet mellem virksomhedskrav og hensynet til ikke-disdiskrimination

Praktikkonsulenten i spændingsfeltet mellem virksomhedskrav og hensynet til ikke-disdiskrimination Slagelse, 28. april 2009 Praktikkonsulenten i spændingsfeltet mellem virksomhedskrav og hensynet til ikke-disdiskrimination Torben Tranæs Dagsorden Hvorfor denne undersøgelse? Diskrimination er ikke blot

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Juni 2012. Værd at vide om forskelsbehandling - en guide til jobcentermedarbejdere

Juni 2012. Værd at vide om forskelsbehandling - en guide til jobcentermedarbejdere Juni 2012 Værd at vide om forskelsbehandling - en guide til jobcentermedarbejdere SIDE 03 Indledning 1. Hvad er forskelsbehandling? Forskelsbehandling på en arbejdsplads er ulovligt. Men forskelsbehandling

Læs mere

Bilag 1. Interviewguide 1: Gruppeinterview Jonsstruplejren

Bilag 1. Interviewguide 1: Gruppeinterview Jonsstruplejren Bilag 1 Interviewguide 1: Gruppeinterview Jonsstruplejren Før interviewet: Kort præsentation af mig selv. Kort forklaring af afhandlingens emne. Hvorfor interviewet blev optaget og filmet. Hvad der bliver

Læs mere

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Finn Schwarz & Jens Jakob Hartmann Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Kapitel 1 Beskrivelse af regelsystemerne 13 1. Indledning og oversigt 13 2. Internationale og

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Værd at vide om forskelsbehandling for jobcentermedarbejdere

Værd at vide om forskelsbehandling for jobcentermedarbejdere Værd at vide om forskelsbehandling for jobcentermedarbejdere Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 1. Hvad er forskelsbehandling - Ulovlige forskelsbehandlingsgrunde - Definitioner 2. Eksempler og handlingsforslag

Læs mere

Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap

Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap 1 Målet med vores arbejde er et liv med lige muligheder. Det indebærer

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen?

Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen? Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen? Hvad er mobning? Det er mobning, når en eller flere personer på arbejdspladsen regelmæssigt og

Læs mere

- Om ligestilling for bøsser, lesbiske og biseksuelle på arbejdsmarkedet

- Om ligestilling for bøsser, lesbiske og biseksuelle på arbejdsmarkedet Det handler ikke om sex - Om ligestilling for bøsser, lesbiske og biseksuelle på arbejdsmarkedet Landsforeningen for bøsser og lesbiske, april 2003 Forord På det moderne arbejdsmarked stilles der stadig

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Forskelsbehandlingslove n. Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD

Forskelsbehandlingslove n. Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD + Forskelsbehandlingslove n Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD E-mail: pj@justadvice.dk 1 + Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet Diskriminationsgrunde:

Læs mere

personalepolitikker og forbuddet mod diskrimination ved advokat Yvonne Frederiksen

personalepolitikker og forbuddet mod diskrimination ved advokat Yvonne Frederiksen Nye udfordringer d for HR - personalepolitikker og forbuddet mod diskrimination ved advokat Yvonne Frederiksen I stigende grad fokus på, at personalepolitikker kan bruges som et led i at tiltrække og fastholde

Læs mere

EN GOD START FOR NYDANSKERE I FINANSSEKTOREN

EN GOD START FOR NYDANSKERE I FINANSSEKTOREN EN GOD START FOR NYDANSKERE I FINANSSEKTOREN RÅD OG VEJLEDNING TIL TILLIDSMÆND Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE TILLIDSMAND I de kommende

Læs mere

DISKRIMINATION USAGLIG FORSKELSBEHANDLING. Vejledning om diskrimination. og usaglig forskelsbehandling

DISKRIMINATION USAGLIG FORSKELSBEHANDLING. Vejledning om diskrimination. og usaglig forskelsbehandling ER IKKE DEN ENKELTES PROBLEM - MEN ET FÆLLES FAGLIGT ANLIGGENDE DISKRIMINATION & USAGLIG FORSKELSBEHANDLING Vejledning om diskrimination og usaglig forskelsbehandling til tillidsvalgte FIU-Ligestilling

Læs mere

Kultur, eksilstress, socio-økonomisk stress, traumer, ligebehandling At møde nye flygtninge - kultursensitivitet

Kultur, eksilstress, socio-økonomisk stress, traumer, ligebehandling At møde nye flygtninge - kultursensitivitet Kultur, eksilstress, socio-økonomisk stress, traumer, ligebehandling At møde nye flygtninge - kultursensitivitet 25.02.2016 Side 0 Side 1 Program 1. Flygtninges livssituation: flugt, eksil og traumer 2.

Læs mere

Mangfoldighedsorganisering. - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne

Mangfoldighedsorganisering. - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne Mangfoldighedsorganisering - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne Organisering handler om at involvere og engagere medlemmerne og gøre fagforeningen til en konkret, nærværende

Læs mere

Et fælles ansvar. Værktøj til forebyggelse af mobning og chikane i Teknik & Miljø

Et fælles ansvar. Værktøj til forebyggelse af mobning og chikane i Teknik & Miljø Et fælles ansvar Værktøj til forebyggelse af mobning og chikane i Teknik & Miljø Dette værktøj er resultatet af et arbejde, der har været gennemført i Teknik og Miljø i foråret 2014. Her blev der gennemført

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014 Integration på arbejdsmarkedet 2014 Lederne Maj 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne. Undersøgelsen

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Effektive omsorgssamtaler Workshop

Effektive omsorgssamtaler Workshop Effektive omsorgssamtaler Workshop Anette Hansen, seniorkonsulent, Cabi Mobil: 40385474 Mail: ah@cabiweb.dk Anette Hansen Seniorkonsulent Bl.a.: - Analyse af de langtidsfraværende i virksomheden Region

Læs mere

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet er nu klar. Baggrunden er, at der i disse år stilles øgede krav

Læs mere

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra?

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Nye danskere - ny arbejdskraft Et tilbud til virksomheden fra kommuner, AF, DA og LO i Frederiksborg Amt Nye danskere - ny arbejdskraft Overvejer I at ansætte nye

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

Farvel til floskler og fordomme?

Farvel til floskler og fordomme? Farvel til floskler og fordomme? MIKS-konference den 8. oktober 2008 Workshop Erfaringer og fortællinger fra minoritetsboardet Helle Stenum MixConsult Minoritetsboard: succeskriterier Bidrager til at generere

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning Ikke to mennesker er ens og heldigvis for det! 5 Loven og din beskyttelse Hvad siger loven? 6 Hvad kan du selv gøre 8 Det er vores

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Etniske minoriteter som frivillige i min forening hvordan?

Etniske minoriteter som frivillige i min forening hvordan? Etniske minoriteter frivillige med indsigt Etniske minoriteter som frivillige i min forening hvordan? Udgivet af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde September 2006 Udgivet af: Rådet for Frivilligt Socialt

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Finansieret af Arbejdsmarkedsrådet for Århus Amt, Koordinationsudvalget i Århus Kommune, Århus Kommune, Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og

Finansieret af Arbejdsmarkedsrådet for Århus Amt, Koordinationsudvalget i Århus Kommune, Århus Kommune, Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og /2PHGOHPPHUVPRGWDJHOVHDI LQGYDQGUHUHSnDUEHMGVSODGVHQ Finansieret af Arbejdsmarkedsrådet for Århus Amt, Koordinationsudvalget i Århus Kommune, Århus Kommune, Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI KVINDE 32 ÅR KRISTEN-ARMENIER TO BØRN PÅ HHV. 2 OG 4 ÅR UDDANNET REGNSKABSMEDARBEJDER INGEN ARBEJDSERFARING ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1)

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

ER I K L T - ME N ET F EN D

ER I K L T - ME N ET F EN D ER I KK ED EN EN K TE EL LE ING - ME NDL L T IG AN LI GG EN D E FIU-Li gestill ing i sama rbejde med 3F og Minist eriet f or Bør n, Ligest illing, Integr ation o g Sociale forhol d EHA N ET F ÆL ELSB SF

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Fra forskelsbehandling til fælles trivsel

Fra forskelsbehandling til fælles trivsel Fra forskelsbehandling til fælles trivsel LO-fagbevægelsens holdning til forskelsbehandling og diskrimination på baggrund af etnisk eller national oprindelse, race, tro, religion og hudfarve. Marts 2012

Læs mere

nu og fremover inspiration til god ledelse af mangfoldige medarbejdergrupper

nu og fremover inspiration til god ledelse af mangfoldige medarbejdergrupper Indvandrerkvinder Fra leder til leder i job inspiration til god ledelse af nu og fremover mangfoldige medarbejdergrupper Hvordan fastholder man kortuddannede indvandrerkvinder i job? En inspirationspjece

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

begrebskatalog drop diskrimination

begrebskatalog drop diskrimination begrebskatalog drop diskrimination 1 begrebskatalog 3 indhold Introduktion 6 Diskrimination (direkte og indirekte) Instruktion til diskrimination Chikane, Multipel diskrimination Racediskrimination Institutionel

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Rekruttering

fremtiden starter her... Gode råd om... Rekruttering fremtiden starter her... Gode råd om... Rekruttering INDHOLD Indledning 3 Stillingsannoncen 4 Ansættelsessamtalen og de forbudte spørgsmål 6 Rekruttering og persondata 7 Referencer, personlighedstest,

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Region Midtjylland Mangfoldighedspolitikken for Region Midtjylland er udformet på baggrund af input fra regionsrådet og ledelses- og MEDsystemet. Politikken er behandlet i Regions-MEDudvalget

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Oktober 2008 2 Mangfoldighed I Kommuner og Stat MIKS KL, Personalestyrelsen og syv statslige

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Dette nyhedsbrev er det første i en række nyhedsbreve om ledelse af mangfoldighed og de emner, der ligger inden for området. Nyhedsbrevet bliver udgivet

Læs mere

Kan du være DIG SELV. på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske

Kan du være DIG SELV. på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske homopjece:layout 1 09/08/07 9:38 Side 1 Kan du være DIG SELV på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske Indledning I Danmark har vi alle

Læs mere

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Politik for håndtering af mobning og chikane Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Personlig rådgivning. Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015. Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562

Personlig rådgivning. Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015. Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562 Personlig rådgivning Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015 Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562 Dette indlægs Vigtige punkter: Hvor kan talsmanden hente

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE?

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab

Læs mere

gladsaxe.dk Integrationspolitik

gladsaxe.dk Integrationspolitik gladsaxe.dk Integrationspolitik 2017 1 retning Forord I 2006 besluttede det daværende byråd, at Gladsaxe Kommune for første gang skulle have en egentlig integrationspolitik. Resultatet blev en politik,

Læs mere

Dine kvalifikationer tæller - ikke din alder

Dine kvalifikationer tæller - ikke din alder Dine kvalifikationer tæller - ikke din alder www.senioraftale. dk Det er forbudt at forskelsbehandle på grund af alder. Hvad betyder det? Forord Foto: Sisse Jarner Det er forbudt at forskelsbehandle på

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund

Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund Marianne Skytte Workshop: Fokus på anbragte og anbringelsestruede nydanske børn Seminar om marginaliserede nydanske børn og unge torsdag den 21. august

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Hvad sker der når en forening bliver arbejdsgiver?

Hvad sker der når en forening bliver arbejdsgiver? Hvad sker der når en forening bliver arbejdsgiver? Inspirationsseminar 20.November Dansk Forening for Rosport Helle Glyø helle@glyoe.com 22762760 Hvem er jeg? Helle Glyø Hvem er jeg? Selvstændig konsulent

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Stat og kommuner ansætter flere indvandrere med ikke-vestlig baggrund Af Ivan Mynster Fredag den 20. november 2015, 05:00

Stat og kommuner ansætter flere indvandrere med ikke-vestlig baggrund Af Ivan Mynster Fredag den 20. november 2015, 05:00 Stat og kommuner ansætter flere indvandrere med ikke-vestlig baggrund Af Ivan Mynster Fredag den 20. november 2015, 05:00 Del: Der er overvægt af indvandrere med lav løn og kort uddannelse i det offentlige.

Læs mere

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek institut for menneskerettigheder, 2005 Mekanisk, fotografisk eller anden

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk CSR & Employer Branding Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk Oversigt! Hvad I ikke får med hjem?! Employer Branding?! Hvad betyder CSR?! Hvorfor kan CSR betale sig?!

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Gør EU en forskel for kvinder og mænd i Danmark? Ligestillingskonference, Eigtveds Pakhus 27. september 2007

Gør EU en forskel for kvinder og mænd i Danmark? Ligestillingskonference, Eigtveds Pakhus 27. september 2007 Gør EU en forskel for kvinder og mænd i Danmark? Ligestillingskonference, Eigtveds Pakhus 27. september 2007 Marlene Wind, Lektor, PhD, Institut for Statskundskab København Universitet. EU har ikke traditionelt

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

Afklaring og individuel vejledning er vejen til integration

Afklaring og individuel vejledning er vejen til integration Afklaring og individuel vejledning er vejen til integration Der findes ikke én gylden metode til at få flere nydanskere ind på arbejdsmarkedet. Et vigtigt sted at starte er dog med afklaring og individuel

Læs mere

RET TIL AT VÆRE DEN, DU ER

RET TIL AT VÆRE DEN, DU ER SFs LGBT-POLITIK Juli 2011 Side 1 SF ønsker et mangfoldigt samfund, hvor mennesker har størst mulig frihed til at udfolde sig. Det gælder også individets mulighed for at udvikle sin seksuelle identitet

Læs mere

Den hemmelige identitet

Den hemmelige identitet 1 Den hemmelige identitet Materellel Tid Alder A6 2x40 min 10-12 Nøgleord: Mobning, normer, skolemiljø, LGBT Indhold En øvelse, der undersøger identitet og identitetsudtryk, og hvordan det er ikke at være

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Juni 2012. Sprogmentorordningen

Juni 2012. Sprogmentorordningen Juni 2012 Sprogmentorordningen 03 Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Side 4 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 13 Side 14 Forord Hvad er en sprogmentor? Hvordan etableres et forløb med sprogmentor

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Peer-Støtte i Region Hovedstaden

Peer-Støtte i Region Hovedstaden Peer-Støtte i Region Hovedstaden Erfaringer, der gør en forskel Indhold 1. Peer-støttemedarbejderens kvalifikationer s. 1 2. Opslag s. 2 3. Ansættelsesudvalg s. 2 4. Kriterier, hvad er vigtigt at kigge

Læs mere