Kan du være DIG SELV. på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan du være DIG SELV. på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske"

Transkript

1 homopjece:layout 1 09/08/07 9:38 Side 1 Kan du være DIG SELV på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske

2 Indledning I Danmark har vi alle samme ret til at blive respekteret og til at være åben om vores valg af partner og vores seksuelle tilhørsforhold. Derfor er spørgsmålet om seksualitet ikke bare en privatsag. Heteroseksuelle ser ofte seksualiteten som en selvfølgelighed, men så enkelt fungerer verden sjældent for lesbiske og bøsser på arbejdsmarkedet. LO s Ugebrev A4 gennemførte i 2005 den første undersøgelse om forekomsten af diskrimination på grund af seksuel orientering i Danmark. Op mod 39 procent af de adspurgte homoseksuelle havde oplevet i større eller mindre grad at blive diskrimineret på jobbet. Mange har oplevet ubehagelige hentydninger og følt sig holdt udenfor. 1 A4 undersøgelsen har ført til, at flere fagforeninger har sat seksuel orientering på dagsordenen. LO har i samarbejde med Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske besluttet at bidrage til en styrket informationsindsats. Derfor denne pjece. I denne pjece bliver du præsenteret for nogle overordnede fakta om gruppen af bøsser og lesbiske i det danske samfund. Et forhåndskendskab til gruppen, er første forudsætning, for at udrydde eventuelle fordomme og de værste myter der måtte eksistere. Pjecen beskriver videre hvordan og hvorfor seksualitet spiller en rolle i arbejdslivet. Flere og flere lesbiske og bøsser vælger i dag at stå åbent frem med deres seksualitet på arbejdspladsen. For nogle er det helt naturligt at gøre, men for andre opleves det som grænseoverskridende og mere problematisk. Det er vigtigt, at du gør dig nogle tanker om hvordan du som tillidsrepræsentant, faglig aktiv eller kollega, mest hensigtsmæssigt forholder dig til spørgsmålet. Heldigvis er det sjældent noget som er spor dramatisk. Homoseksuelle er forskellige, men ellers lige så almindelige som alle andre mennesker. Både for dig og for dine kollegaer med en anden seksuel orientering, handler det om, at alle ønsker at kunne være sig selv på jobbet. Pjecen giver en kort introduktion til de vigtigste regler og principper i loven om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, hvis du en dag bliver konfronteret med en sag på arbejdspladsen. Men ellers er ligebehandling, uanset årsag, jo først og fremmest en positiv udfordring. Pjecen kommer med bud på hvordan større åbenhed om seksuel orientering kan håndteres, og hvordan det kan bidrage til et bedre psykisk arbejdsmiljø for alle. 1. Ugebrevet A4, , s

3 LO og LO s forbund har tradition for at kæmpe for alle menneskers ret til en ligeværdig behandling. I LO s værdigrundlag hedder det at: Alle mennesker er forskellige, men alle har lige værdi, og skal have lige rettigheder og muligheder. Ingen må diskrimineres, hverken direkte eller indirekte på grund af køn, alder, handicap, race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse. 2 Alle mennesker har en seksuel orientering, enten som hetero- bi- eller homoseksuelle. Der er dog sjældent egentlig diskrimination forbundet med at være heteroseksuel. I modsætning til vores køn, etniske tilhørsforhold og eventuelle funktionsnedsættelser er vores seksuelle orientering sjældent noget synligt kendetegn. Enkelt sagt, betyder homo ens, modsat hetero, som betyder forskellig. Dvs. at mennesker som er homoseksuelle tiltrækkes at partnere med samme køn. I daglig tale omtaler vi henholdsvis kvindelige og mandlige homoseksuelle som lesbiske og bøsser. 2. LOs værdigrundlag

4 Lesbiske og bøsser er en del af samfundet Set i et historisk perspektiv har lesbiske og bøsser næppe nogensinde befundet sig i en bedre situation i Danmark. Samfundet er blevet mere og mere accepterende over for denne gruppe, som tidligere har haft prædikatet, seksuelle afvigere. Et vidnesbyrd om at homoseksuelles rettigheder i dag er alment gyldige principper i det danske samfund er at godt 70 procent af danskerne billiger homoseksuelle parforhold (33 Gundelach, Nørregård-Nielsen (2007) Tænketanken om udfordringer for Integrationsindsatsen i Danmark, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration). Alligevel hører krænkelser af homoseksuelle til billedet af virkeligheden verden over. Fx. omfatter FN s flygtningekonvention ikke krænkelser grundet homoseksualitet. Selv om frigørelsen af lesbiske og bøsser er nået langt herhjemme, findes der stadigvæk eksempler på manglende accept og manglende ligestilling i samfundet. Begreber og fakta om lesbiske og bøsser i samfundet Danmark skrev tilbage i 1989 verdenshistorie ved at indføre det Registrerede Partnerskab for personer af samme køn. Nu er modellen udbredt over hele verden. I dag har flere lande overhalet Danmark, og tillader at man bliver gift helt på lige fod med heteroseksuelle par. Diagnosen homoseksualitet blev fjernet fra Sundhedsstyrelsen liste over sygdomme i På verdensplan forsvandt diagnosen først fra WHO s liste i Det er i dag udbredt og almindeligt at lesbiske og bøsser får børn og danner familier. Disse familier kaldes for regnbuefamilier. Lesbiske har gennem mange år kæmpet for at opnå lige rettigheder til graviditetsbehandling og lige adgang til barselsorlov. Lesbiske forældrepar har ifølge lovgivningen kun 50 ugers barsel til deling, heteroseksuelle par har 52 uger. Der findes ingen officielle opgørelser over antallet af homoseksuelle, men det antages at 5 til 10 procent af befolkningen tilhører gruppen i Danmark Når homoseksuelle er åbne om deres seksuelle orientering over for familie, venner og kollegaer, siger man at de springer ud af skabet. Retten til åbenhed har derfor altid været et afgørende punkt i lesbiskes og bøssers politiske kamp for respekt og lige rettigheder. 4

5 Friheden til at være sig selv på arbejdspladsen Bøsse? Lesbisk? Hvad kommer det dog mig ved! Sådan kan en typisk reaktion være, når spørgsmålet om seksuel orientering dukker op, men selvfølgelig kommer spørgsmålet alle ved. Vi bruger meget tid på arbejdspladsen og det er helt almindeligt at tale om private ting med sine kolleger. Derfor er det vigtigt fx. at kunne være åben om sin partners køn. Alle kan bidrage til åbenheden og gerne positivt signalere, at kollegaer, der er lesbiske eller bøsser, er fuldt ud accepterede og velkomne på arbejdspladsen. 3 Hemmelighedskræmmeriet Åbenhed om private forhold, herunder seksualitet er blevet normen i det danske samfund. Ikke desto mindre opleves spørgsmålet tit mere kompliceret for lesbiske og bøsser på arbejdspladsen. Af frygt for omgivelsernes eventuelt negative reaktioner vælger mange, at skjule deres seksuelle identitet. Det betyder i praksis, at man helst undgår at tale om sit private og sociale liv. Nogle gange benytter homoseksuelle sig af hvide løgne. Det sker typisk ved at man undgår at sætte køn på sin eventuelle kæreste eller partner. Det skaber utryghed, når man hele tiden skal holde helt almindelige dagligdags emner hemmelige. Homoseksuelle risikerer at føle sig udenfor det sociale fællesskab på virksomheden. Dette kan opleves som en alvorlig stressfaktor. Eksempler på god praksis i personalepolitikken DSB DSB s personalepolitik bygger på et grundsyn med respekt for mennesker og deres forskelligheder. Alle skal have lige muligheder i DSB uanset køn, race, hudfarve, politisk anskuelse, seksuel orientering og national, social eller etnisk oprindelse. Alle har et medansvar for ligebehandlingen og for at der ikke sker diskriminering. Forudsætningen er at vi alle respekterer de menneskelige forskelle. Det giver samtidig en bredere og bedre løsning af arbejdsopgaverne Pjecen handler først og fremmest om bøsser og lesbiskes forhold i arbejdslivet, forhold som i nogle situationer også har relevans for biseksuelle og transseksuelle personer. 4. Personalepolitikken om politik og værdier i DSB finder du på 5

6 IBM Danmark IBM opfordrer kvinder og mænd uanset alder, etnisk oprindelse, religion, handicap eller seksuel orientering til at søge ledige stillinger. Vi mener, at mangfoldighed er et aktiv for vores medarbejdere, vores forretning og vores succes i markedet. 6 Ind og ud af skabet Det er en udbredt misforståelse at tro, at homoseksuelle springer ud af skabet én gang for alle. Det gør bøsser og lesbiske hele livet igennem hver gang de havner i en ny situation, som fx. på en ny arbejdsplads. Hvor dramatisk springet føles i det enkelte tilfælde, afhænger selvfølgelig helt af omgivelsernes reaktion. Nogle gange er frygten for at stå frem hos den enkelte homoseksuelle overdrevet. 5 Det tyder flere undersøgelser heldigvis på. Her kan omgivelserne nemt medvirke til at undgå en misforstået usikkerhed. Det gælder fx. i den daglige omgangstone. Samarbejdsudvalget på arbejdspladsen kan bidrage til åbenheden og accepten, fx. ved at seksuel orientering indføjes i virksomhedens personalepolitik. 6. IBM om ansættelse og mangfoldighedsledelse, se nærmere hos 5. Eksempelvis viser Ugebrevet A4 s undersøgelse, at 79% af respondenterne ikke har fortrudt, at de har åbnet sig over for kollegerne. 6

7 Eksempler fra dagligdagen Lise fortæller i kaffepausen om oplevelserne på sommerhusturen med konen i weekenden, men i kollegaernes ører lyder det mere, som om hun fortæller om sin seksualitet. John vil overfor kollegerne egentligt gerne bare nævne sin seksualitet som en naturlige del af sin personlighed, men han oplever, han er havnet i en bås som firma-bøssen evig og altid bliver han afkrævet svar på spørgsmål om bøsser. Jens har betroet sig til kollegaen Jan og fortalt, han er bøsse. Først troede han, at han kunne stole på Jan, men nu løber sladderen. Men alle lader som ingenting og siger intet til Jens. Pernille stak sidste år en hvid løgn til chefen og omtalte sin kæreste Britt som sin nære veninde. Nu fortæller chefens sekretær imidlertid alle på arbejdspladsen, at hun har set Pernille holde Britt i hånd inde i byen. Respekten for det hele menneske Åbne homoseksuelle kender også til uskrevne regler om, at man helst ikke snakker om det. Selv om man er personligt afklaret om sin seksuelle orientering og er åben over for de fleste mennesker, oplever lesbiske og bøsser en gang imellem, at man ikke på samme måde som ens heteroseksuelle kollegaer kan bringe personlige og private forhold ind i det kollegiale fællesskab. Her er det vigtigt at huske, at seksuel orientering jo ikke er en hobby, man kan vælge fra eller til, men snarere en grundlæggende og integreret del af den enkeltes liv. Selv om lesbiske og bøsser erfaringsmæssigt kan opleve at føle sig usynliggjorte, betyder det ikke at man som homoseksuel omvendt ønsker en overdreven stor opmærksomhed. Det er uheldigt, når nogen ufrivilligt påduttes titlen som firmabøssen. Det mest almindelige er, at homoseksuelle nævner deres seksualitet i en sidebemærkning, á la i øvrigt er jeg også lesbisk. Heteroseksuelle kollegaer fortæller også indirekte om deres seksualitet, bare de omtaler familien. Homoseksuelle kvinder og mænd er overalt på arbejdsmarkedet Færdige forestillinger og fikse idéer om det typisk kvindelige og mandlige, også kaldet for køns stereotyper, hæfter sig ofte til lesbiskes og bøssers arbejdsliv. Alle bøsser er frisører eller sygeplejersker! Nogle gange er det sådan. Muligvis har nogle homoseksuelle kvinder og mænd bevidst valgt at søge ind i branche hvor de har en fornemmelse af, at der er accept og højt til loftet. Men lesbiske og bøsser befinder sig overalt på arbejdsmarkedet, i alle brancher og i alle typer af arbejdsfunktioner. Generelt er det derfor ikke korrekt at tale om typiske homoseksuelle fag. Når homoseksuelle bliver til bøsser Lesbiske og bøsser er ikke altid ligestillede på arbejdsmarkedet, ligesom det heller ikke gælder for kvinder og mænd i øvrigt. Særligt lesbiske risikerer at op- 7

8 leve sig selv blive sat i en usynliggjort rolle. I medierne ses en tendens til at bøsserne stjæler billedet. Det kan både være positivt og negativt. Undersøgelser fra Sverige peger på, at bøsser i mandsdominerede erhverv som byggebranchen, militæret og politiet i særlig grad er udsatte for homofobi, dvs. fjendtlige og aggressive ytringer over for homoseksualitet. 7 Tænk før du taler! Humor er en vigtig del af vores arbejdsliv også når det gælder private forhold. Kunsten at skelne mellem god og dårlig humor kan være hårfin. Husk at spørge dig selv om du griner af andre eller om du griner med andre. Det første kan nemt få folk til at føle sig udenfor. Det andet kan modsat give en god følelse af fællesskab og samhørighed. Vittigheder om lesbiske og bøsser florerer på mange arbejdspladser. I et trygt og åbent arbejdsmiljø er det ok. Direkte nedsættende udtryk er aldrig acceptable. Her gælder undskyldninger om at, hos os har vi da vist ingen homoseksuelle ikke. Det er der ingen der ved. Familiemedlemmer og venner til lesbiske og bøsser, oplever det også som krænkende, at skulle lægge øre til nedsættende tale om homoseksuelle. En del lesbiske og bøsser har ingen problemer med at være sig selv. Andre føler sig skrøbelige og påvirkelige, når de fx. i kantinen må lægge øre til dårlige jokes om deres seksualitet. Generelt gælder det, at arbejdspladsen ofte er det sidste sted bøsser og lesbiske springer ud. Her har vi alle et ansvar for at bidrage til et trygt arbejdsmiljø. 7. Forsberg m.fl. (2003) Homosexuallas villkor i arbetslivet, Karlstad Universitet, Sverige. 8

9 Brug af Loven om forbud imod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet Lovgivningen er helt klar når det gælder forbuddet imod usaglig forskelsbehandling, dvs. diskrimination og/eller chikanerier af homoseksuelle i arbejdslivet. Bemærk at loven gælder i alle ansættelsesforholdets faser, dvs. både ved rekruttering, under ansættelsen og ved jobbets eventuelle ophør. Hovedpunkter i loven Ved forskelsbehandling forstås enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Chikane skal betragtes som forskelsbehandling, når en uønsket optræden i relation til en persons seksuelle orientering finder sted med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima for den pågældende. En arbejdsgiver må ikke anmode om, indhente eller modtage og gøre brug af oplysninger om seksuel orientering ved ansættelse af en lønmodtager. Reglerne om delt bevisbyrde gælder i diskriminationssager. Dvs. at lønmodtageren ikke alene skal løfte beviset for at diskriminering har fundet sted. Der er tale om ulovlig diskriminering både når den har været tilsigtet eller utilsigtet. (Kilde: Retsinfo) 9

10 homopjece:layout 1 09/08/07 9:38 Side 10 Råd og idéer til den faglige indsats på arbejdspladsen om seksuel orientering Informér tydeligt om, at diskrimination og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering er akkurat lige så uacceptabel som forskelsbehandling pga. køn, etnicitet, alder, handicap og religion. Undgå at antage, at alle som udgangspunkt er heteroseksuelle! 5 10 procent af befolkningen er homoseksuelle. Det gælder formentlig også på din arbejdsplads. Sørg for at seksuel orientering gøres til et åbent element i indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø. Vær opmærksom på at nybagte lesbiske medmødre ikke har lige muligheder for fædre-orlov. Lesbiske medmødre kan først anerkendes som juridiske forældre 3 måneder efter barnets fødsel og er derfor ikke omfattet af den almindelige lovgivning om fædreorlov. Tag højde for dette i overenskomsten eller i personalepolitikken. Hav forståelse for, at homo- og biseksuelle kan føle sig tvunget til at lyve om eller fortie private forhold for at undgå at blive afsløret. Undlad at fortælle andre om kollegaers homo- eller biseksualitet, med mindre den pågældende direkte har bedt om det. 10 Lad være med at udvise misforstået hensyntagen ved at ignorere eventuelle problemer. Foregår der chikane og mobning af homoseksuelle kolleger er det ikke alene ulovligt, det er også højst skadeligt for arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø, det er krænkende for den, det går ud over, og det er dårligt kollegaskab.

11 Ligebehandling et fælles ansvar på arbejdspladsen Fagforeninger, tillidsrepræsentanter og kolleger spiller en vigtig rolle for at hjælpe diskriminationsramte medlemmer på vej. Ingen skal finde sig i diskrimination. I den forbindelse har tillidsrepræsentanten og fagforeningen et særdeles vigtigt ansvar for at hjælpe medlemmer, som mener sig udsatte for forskelsbehandling. Et godt eksempel er retssagen fra 2007, hvor en bagersvend, der blev chikaneret fordi han var bøsse, blev støttet af sin fagforening, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet, NNF. 8 Forbundet vandt retssagen mod bagermesteren og bagersvenden fik en erstatning på kr. Sagen fik stor opmærksomhed i medierne som den første sag om diskriminering på grund af seksuel orientering. Personalekonflikter løses i almindelighed bedst mellem de implicerede parter lokalt på arbejdspladsen. Men hvis tingene først er gået i hårdknude skal du bede din fagforening om hjælp. 8. Du kan læse mere om sagen på 11

12 Læs mere LO s ligestillingsportal, bringer information om faglige vinkler på problematikken om seksuel orientering. Hos LO Danmarks søsterorganisationer i Norge og Sverige finder du også meget udmærket information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet. Hos portalen for Fag bevægelsens Interne Uddannelser er der en linksamling om chikane af homoseksuelle i arbejdslivet. 9 Landsforeningen for Bøsser og Lesbiskes hjemmeside, har en temasektion om arbejdsmarkedsforhold, her findes information om lovgivning, undersøgelser, forskning samt links til udenlandske hjemmesider m.m. 10 I Sverige har man en såkaldt Ombudsmand for homoseksuelle, hvor du kan finde en omfattende dokumentation om diskriminering grundet seksuel orientering (www.homo.se). Mangfoldighedskampagnen hos Institut for Menneskerettigheder informerer også om diskrimination, hvor du kan læse mere uddybende information om den gældende lovgivning om ligebehandling i arbejdslivet (www.mangfoldighed.dk). Varenummer: 4804 Udgiver: LO & Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, 2007 Udgivet med støtte fra EU året for Lige Muligheder 07 Redaktion: Peter Ussing, LBL Kim Jensen, HK Jane Egholm, 3F Jette Lykke Jensen, LO Layout: Kirsten Sonne/baghus Trykkeri: Silkeborg Bogtryk Ligestillingsministeriets kampagneside, oplyser om initiativer og ak - tiviteter i EU året for lige muligheder (www.lige07.dk). 9. FIU Nettethttp.//up.fiu.dk/linksamling/default.aspex?termID=

Kan du være DIG SELV. på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske

Kan du være DIG SELV. på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske Kan du være DIG SELV på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske Indledning I Danmark har vi alle samme ret til at blive respekteret og

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

- Om ligestilling for bøsser, lesbiske og biseksuelle på arbejdsmarkedet

- Om ligestilling for bøsser, lesbiske og biseksuelle på arbejdsmarkedet Det handler ikke om sex - Om ligestilling for bøsser, lesbiske og biseksuelle på arbejdsmarkedet Landsforeningen for bøsser og lesbiske, april 2003 Forord På det moderne arbejdsmarked stilles der stadig

Læs mere

RET TIL AT VÆRE DEN, DU ER

RET TIL AT VÆRE DEN, DU ER SFs LGBT-POLITIK Juli 2011 Side 1 SF ønsker et mangfoldigt samfund, hvor mennesker har størst mulig frihed til at udfolde sig. Det gælder også individets mulighed for at udvikle sin seksuelle identitet

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt T A L E 23.08.2016 J.nr. 2016-4514 Ministerens tale ved samråd den 1. september 2016 om spørgsmål stillet ved jobsamtaler

Læs mere

Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund

Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund Ligebehandlingens Emma Gad Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund regionsyddanmark.dk På engelsk hedder det Diversity På

Læs mere

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

Familie på mange måde opsamling fra Temadag. FIU-ligstilling 2011

Familie på mange måde opsamling fra Temadag. FIU-ligstilling 2011 Familie på mange måde opsamling fra Temadag. FIU-ligstilling 2011 I arbejdslivet antager vi ofte en enshed vi antager implicit, at alle har de samme behov, arbejder ens og skal behandles på samme måde.

Læs mere

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Bidrag til arbejdet i Udvalget om øremærket barsel Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Kommissoriet for udvalget om øremærkning af barsel indeholder

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Layout:

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Hadforbrydelser og homofobi. Materielle Tid Alder C10 60 min 16-17. Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø. Indhold

Hadforbrydelser og homofobi. Materielle Tid Alder C10 60 min 16-17. Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø. Indhold 1 Hadforbrydelser og homofobi Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø Indhold På baggrund af en brainstorm om skældsord skal eleverne reflektere over, hvordan almindeligt brugte skældsord som

Læs mere

Måling af LGBT-personers oplevelse af åbenhed på arbejdsmarkedet

Måling af LGBT-personers oplevelse af åbenhed på arbejdsmarkedet Måling af LGBT-personers oplevelse af åbenhed på arbejdsmarkedet Målingen er foretaget af Epinion for LO, FTF og AC blandt 500 beskæftigede på det danske arbejdsmarked, der alle identificerer sig som andet

Læs mere

LGBT. Ligestilling på arbejdspladsen

LGBT. Ligestilling på arbejdspladsen LGBT Ligestilling på arbejdspladsen Informations- og værktøjsmateriale til tillidsvalgte og kollegaer om lesbiskes, bøssers, biseksuelles og transpersoners ligestilling på arbejdspladsen Indhold Forord

Læs mere

MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER

MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL MANGFOLDIGHED OG LIGESTILLING Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Den hemmelige identitet

Den hemmelige identitet 1 Den hemmelige identitet Materellel Tid Alder A6 2x40 min 10-12 Nøgleord: Mobning, normer, skolemiljø, LGBT Indhold En øvelse, der undersøger identitet og identitetsudtryk, og hvordan det er ikke at være

Læs mere

Diskrimination? Nej, ikke hos os!

Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination sker ofte utilsigtet. Denne pjece giver dig, som er leder, viden og gode råd, så du undgår, at det sker i din virksomhed. - plads til rummelighed Fakta

Læs mere

Seksualitet, køn og normer

Seksualitet, køn og normer C O P E N H A G E N G A Y & L E S B I A N FILMFESTIVAL 2 0 0 8 Seksualitet, køn og normer Et undervisningsmateriale af Karen Ewers, Bonnie Vittrup og Cecilie Nørgaard TIL LÆREREN Introduktion til Seksualitet,

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Region Midtjylland Mangfoldighedspolitikken for Region Midtjylland er udformet på baggrund af input fra regionsrådet og ledelses- og MEDsystemet. Politikken er behandlet i Regions-MEDudvalget

Læs mere

Etnohomoerne på spring og på vej

Etnohomoerne på spring og på vej Etnohomoerne på spring og på vej Det kan godt være hårdt at være både homoseksuel og etnisk minoritet. Men etnohomoerne vil ikke have medlidenhed. De vil bare have plads til at være sig selv. Af Marianne

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

Et fælles ansvar. Værktøj til forebyggelse af mobning og chikane i Teknik & Miljø

Et fælles ansvar. Værktøj til forebyggelse af mobning og chikane i Teknik & Miljø Et fælles ansvar Værktøj til forebyggelse af mobning og chikane i Teknik & Miljø Dette værktøj er resultatet af et arbejde, der har været gennemført i Teknik og Miljø i foråret 2014. Her blev der gennemført

Læs mere

DISKRIMINATION USAGLIG FORSKELSBEHANDLING. Vejledning om diskrimination. og usaglig forskelsbehandling

DISKRIMINATION USAGLIG FORSKELSBEHANDLING. Vejledning om diskrimination. og usaglig forskelsbehandling ER IKKE DEN ENKELTES PROBLEM - MEN ET FÆLLES FAGLIGT ANLIGGENDE DISKRIMINATION & USAGLIG FORSKELSBEHANDLING Vejledning om diskrimination og usaglig forskelsbehandling til tillidsvalgte FIU-Ligestilling

Læs mere

Mennesker er forskellige. men vi skal alle have lige muligheder. Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling

Mennesker er forskellige. men vi skal alle have lige muligheder. Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds

Læs mere

Fra forskelsbehandling til fælles trivsel

Fra forskelsbehandling til fælles trivsel Fra forskelsbehandling til fælles trivsel LO-fagbevægelsens holdning til forskelsbehandling og diskrimination på baggrund af etnisk eller national oprindelse, race, tro, religion og hudfarve. Marts 2012

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Kultur, eksilstress, socio-økonomisk stress, traumer, ligebehandling At møde nye flygtninge - kultursensitivitet

Kultur, eksilstress, socio-økonomisk stress, traumer, ligebehandling At møde nye flygtninge - kultursensitivitet Kultur, eksilstress, socio-økonomisk stress, traumer, ligebehandling At møde nye flygtninge - kultursensitivitet 25.02.2016 Side 0 Side 1 Program 1. Flygtninges livssituation: flugt, eksil og traumer 2.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE UDGIVET DECEMBER 2015 2 3 FOREBYG SEKSUEL CHIKANE I denne pjece kan I læse anbefalinger til, hvordan I kan forebygge og håndtere seksuel chikane udøvet

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

INFOARK. Kan kopieres til eleverne. Fortsættes på næste side...

INFOARK. Kan kopieres til eleverne. Fortsættes på næste side... Kan kopieres til eleverne INFOARK Sociale kompetencer, relationer og fællesskaber Unge giver ofte udtryk for, at de er i tvivl om, hvordan de skal tolke andres handlinger, kropssprog og signaler, når det

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

ER I K L T - ME N ET F EN D

ER I K L T - ME N ET F EN D ER I KK ED EN EN K TE EL LE ING - ME NDL L T IG AN LI GG EN D E FIU-Li gestill ing i sama rbejde med 3F og Minist eriet f or Bør n, Ligest illing, Integr ation o g Sociale forhol d EHA N ET F ÆL ELSB SF

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

LO-måling om LGBT-personer 1 på arbejdspladsen

LO-måling om LGBT-personer 1 på arbejdspladsen Sagsnr. 14-2301 Ref. LSH/edo Den 3. august 2015 LO-måling om LGBT-personer 1 på arbejdspladsen Supplerende notat med tilføjelse af kønsopdelte data. Målingen er gennemført af Epinion for LO i perioden

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Oplag: 2.000 Redaktion: Nadja Christy, CO-industri Tekst: Azad Cakmak og Nadja Christy, CO-industri Illustrationer: Mette Ehlers Design og grafisk produktion:

Læs mere

gladsaxe.dk Integrationspolitik

gladsaxe.dk Integrationspolitik gladsaxe.dk Integrationspolitik 2017 1 retning Forord I 2006 besluttede det daværende byråd, at Gladsaxe Kommune for første gang skulle have en egentlig integrationspolitik. Resultatet blev en politik,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden FACEBOOK PÅ JOBBET Facebook er blevet utrolig populært i Danmark - også på arbejdspladsen. De sidste tal viser at knapt 2 mio. danskere

Læs mere

Forskelsbehandlingslove n. Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD

Forskelsbehandlingslove n. Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD + Forskelsbehandlingslove n Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD E-mail: pj@justadvice.dk 1 + Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet Diskriminationsgrunde:

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

FOLKETINGS- VALG 2015 LGBT DAN MARK. Bøsser Lesbiske Biseksuelle Transpersoner Interkønnede

FOLKETINGS- VALG 2015 LGBT DAN MARK. Bøsser Lesbiske Biseksuelle Transpersoner Interkønnede FOLKETINGS- VALG 2015 LGBT DAN MARK Bøsser Lesbiske Biseksuelle Transpersoner Interkønnede Verdens bedste? Overhovedet ikke! Danmark 9. plads Mange tror, Danmark ligger helt oppe i toppen, når det gælder

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Rikke Andreassen. Stik mig det hudfarvede plaster. Integration og biblioteker Kulturelle perspektiver 23. jan. 2008, kl. 14.15-14.50 14.

Rikke Andreassen. Stik mig det hudfarvede plaster. Integration og biblioteker Kulturelle perspektiver 23. jan. 2008, kl. 14.15-14.50 14. Rikke Andreassen Malmö Universitet & Q & A Stik mig det hudfarvede plaster Integration og biblioteker Kulturelle perspektiver 23. jan. 2008, kl. 14.15-14.50 14.50 Sprog og kulturmøder: Dagens oplæg Hvordan

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse

CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse Vejledning til arbejdsgivere om mulighederne for at anvende CPR oplysninger til en opgørelse over medarbejderes oprindelse. Hvorfor en vejledning om CPR-opgørelse

Læs mere

SEKSUEL CHIKANE I ET SAMFUNDSMÆSSIGT PERSPEKTIV

SEKSUEL CHIKANE I ET SAMFUNDSMÆSSIGT PERSPEKTIV SEKSUEL CHIKANE I ET SAMFUNDSMÆSSIGT PERSPEKTIV ANETTE BORCHORST INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Konference om seksuel chikane på arbejdspladsen Arbejdstilsynet, Hotel Scandic, Vejle 24. November 2015 Hvad

Læs mere

Det Inkluderende Samfund

Det Inkluderende Samfund Det Inkluderende Samfund Institut for Menneskerettigheder Efter indstilling fra Institut for Menneskerettigheder (IMR) blev et Ligebehandlingsudvalg den 24. april 2003 nedsat af Rådet for Menneskerettigheder

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Vejledning til Forebyggelse af diskrimination

Vejledning til Forebyggelse af diskrimination Vejledning til Forebyggelse af diskrimination Vejledning til Forebyggelse af diskrimination Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Aasted, Egedal & Filipsen ApS Grafisk Enhed 06-25 Copyright

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet er nu klar. Baggrunden er, at der i disse år stilles øgede krav

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol - tværprofessionelt samarbejde ved humanitære katastrofer med fokus på flygtninge Intersektionalitet

Professionshøjskolen Metropol - tværprofessionelt samarbejde ved humanitære katastrofer med fokus på flygtninge Intersektionalitet Side 1 Professionshøjskolen Metropol - tværprofessionelt samarbejde ved humanitære katastrofer med fokus på flygtninge Intersektionalitet Side 2 Program 1. Introduktion 2. Intersektionalitet som teori

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Gør EU en forskel for kvinder og mænd i Danmark? Ligestillingskonference, Eigtveds Pakhus 27. september 2007

Gør EU en forskel for kvinder og mænd i Danmark? Ligestillingskonference, Eigtveds Pakhus 27. september 2007 Gør EU en forskel for kvinder og mænd i Danmark? Ligestillingskonference, Eigtveds Pakhus 27. september 2007 Marlene Wind, Lektor, PhD, Institut for Statskundskab København Universitet. EU har ikke traditionelt

Læs mere

INSPIRATION. > Best practice på LGBT-området

INSPIRATION. > Best practice på LGBT-området INSPIRATION LGBT Danmark (Foreningen for lesbiske, bøsser, biseksuelle og trans personer): http://lgbt.dk/politik/arbejdsmarked/ FIU-Ligestillingsmateriale om LGBT på arbejdspladsen: http://fiu-ligestilling.dk/tools_materials/lgbt-ligestilling-pa-arbejdspladsen/

Læs mere

FN s handicapkonvention

FN s handicapkonvention PÆDAGOGISK FN s handicapkonvention Rettigheder for personer med handicap Indhold Indledning 3 Artikel 1 5 Formål Artikel 3 6 Gererelle principper 6 Artikel 19 8 Retten til et selvstændigt liv og til at

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk CSR & Employer Branding Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk Oversigt! Hvad I ikke får med hjem?! Employer Branding?! Hvad betyder CSR?! Hvorfor kan CSR betale sig?!

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport

Læs mere

FIU-Ligestilling - Tema om Vold Voldsudøveren - din Kollega

FIU-Ligestilling - Tema om Vold Voldsudøveren - din Kollega PROGRAM: FIU-Ligestilling - Tema om Vold Voldsudøveren - din Kollega Partnervold omfang Kort om forskellige former for partnervold Voldsudøverens profil Oplæg Velkommen til Flemming Froider DISKUSSION

Læs mere

Mobning. Sammenfatningsrapport

Mobning. Sammenfatningsrapport Mobning Sammenfatningsrapport Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? Svarprocent: 1% (N=881)Spørgsmålstype: Vælg en Ja, dagligt 8 Ja, ugentligt 37 Ja, månedligt

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

begrebskatalog drop diskrimination

begrebskatalog drop diskrimination begrebskatalog drop diskrimination 1 begrebskatalog 3 indhold Introduktion 6 Diskrimination (direkte og indirekte) Instruktion til diskrimination Chikane, Multipel diskrimination Racediskrimination Institutionel

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

VISO konference 1. dec. 2015

VISO konference 1. dec. 2015 VISO konference 1. dec. 2015 Mutya Koudal, specialkonsulent Styrelsen for International Rekruttering og Integration Ære er svært at forklare. Det er de bare. Det er noget, man har og den skal man passe

Læs mere

Dansk, historie, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, samfundsfag

Dansk, historie, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, samfundsfag 1 Heteronormen Nøgleord: LGBT, normer Indhold Materialet indeholder tre aktiviteter, hvor eleverne skal reflektere over, hvad normer er, og hvordan de påvirker vores opfattelse af os selv og andre. Den

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere