K98968_ARKFOKUS_0507.indd 1 26/06/07 11:00:33

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K98968_ARKFOKUS_0507.indd 1 26/06/07 11:00:33"

Transkript

1 K98968_ARKFOKUS_0507.indd 1 26/06/07 11:00:33

2 Først og fremmest ser jeg en moderne fagforening som en interesseorganisation, hvor der skabes initiativer, der kan bidrage til medlemmernes hele liv. Dvs., at både arbejdsliv, lønforhold, barsel, efteruddannelse, karriereforløb mv. skal indtænkes og inddrages, så medlemmerne sikres et godt og udviklende arbejdsliv, som harmonerer med familielivet. En af de store opgaver, ARKITEKTFORBUNDET står over for i løbet af vinteren 2007, er forhandlingen om en ny overenskomst på det private område. Som det kunne læses i sidste nummer af ARKFOKUS, vil der nok blive debat om, hvor fleksibel overenskomsten skal være for den enkelte i forhold til, at overenskomsten samtidig skal sikre alle medlemmerne nogle generelle gode løn- og ansættelsesforhold. I broderlandet Sverige har man forsøgt sig med en vision om brancheudvikling, som man håber kan føre til højere løn osv. Det skal bla ske ved at kæde løndannelse og efteruddannelse sammen i et system, som er mere individuelt præget end i Danmark. Nu er det imidlertid ikke sikkert, at vi i Danmark kan bruge et tilsvarende system, men op til de kommende forhandlinger kan vi under alle omstændigheder forsøge at hente inspiration udefra bla hos svenskerne. Indtil videre er svenskerne dog klart dårligere stillet end os uden mindsteløn og med en 40 timers arbejdsuge før frokost. I danske fagforeninger bliver det mere og mere udbredt at tilbyde karriererådgivning til medlemmerne. Fænomenet hænger naturligt sammen med, at fagforeningerne gerne vil støtte deres medlemmer på flere områder end blot på de traditionelle løn- og ansættelsesområder, og ofte det viser sig, at karriererådgivningen bliver en meget efterspurgt ydelse til medlemmerne. Karriererådgivningen kan benyttes, både når en fastansat, et ledigt eller et opsagt medlem ønsker nyt job. Jeg mener, det kan være interessant at drøfte dette med medlemmerne og i bestyrelsen: Kunne karriererådgivning være et tilbud, som også medlemmer af ARKITEKTFOR- BUNDET ville benytte sig af? Skal forbundet arbejde i retning af at skabe et tilbud på området? Ledigheden inden for arkitektfaget er heldigvis på vej nedad; men der er stadig ca. 350 K98968_ARKFOKUS_0507.indd 2 27/06/07 12:00:52

3 ledige arkitekter i Danmark, og andelen af ledige arkitekter ligger dermed et stykke over den generelle akademikerledighed. Mine tanker om, hvordan vi får dem i job, går på et samarbejde med bla AAK (Akademikernes a-kasse), så vi i fællesskab kan få skabt nogle initiativer i form af jobkampagner over for virksomheder, og fælles netværksmøder, hvor vi kan vi kan bringe ledige arkitekter sammen med relevante arbejdsgivere. I den sammenhæng vil det også være godt, at medlemmerne får skabt rammer, så de selv i fællesskab kan hjælpe hinanden i job. På arbejdsmarkedet for højtuddannede gælder det nemlig generelt, at netværk er vejen frem til job, og mere netværksdannelse er vejen frem til bedre job. Forudsætningen for, at ARKITEKTFORBUNDET kan give gode og attraktive ydelser til medlemmerne, er indlysende nok, at så mange arkitekter som muligt melder sig ind i foreningen, og at der er en sund økonomi at lave aktiviteterne for. På nuværende tidspunkt er medlemstallet ca. 4500, og jeg vil anslå, at der er 1200 potentielle nye medlemmer på det danske arbejdsmarked alene på arkitektområdet. Dertil kommer et stigende antal designere, som i de kommende år udklækkes fra uddannelsesinstitutionerne, og som foreningen også tilbyder at organisere. I ARKITEKTFORBUNDET bliver vi nødt til at finde ud af, hvad der kan få potentielt nye medlemmer til at melde sig ind i foreningen, og så skal vi være gode til at udvikle og synliggøre disse aktiviteter. Dette skal gerne ske i samarbejde med medlemmerne selv, så udviklingen bliver organisk, og medlemmerne derigennem vil opleve foreningen som et levende sted. Lad mig derfor slutte med at opfordre både medlemmer og ikke-medlemmer til at kommentere mit indlæg: I hvilken retning ser I gerne, at ARKITEKTFORBUNDET bevæger sig i de kommende år? Denne debat kan naturligt foregå på vores hjemmeside: så vil vi i sekretariatet have noget at arbejde med, når vi skal skrive visionære oplæg, som bestyrelsen kan træffe beslutninger ud fra. K98968_ARKFOKUS_0507.indd 3 26/06/07 11:00:34

4 ROTTERDAM En stor slagterkniv bevæger sig i mekaniske ryk faretruende tæt henover min hånd. Kniven falder tungt og med millimeters nøjagtighed på den synlige stålplade i sprækkerne mellem mine udspredte fingre. Først langsomt, men så tager stikkene ellers gradvist fart, indtil kniven brat standser. Så stopper legen! Eller Mumbledy Peg, som den populært kaldes i de mange amerikanske film, som de fleste af os kender den fra. Til forskel fra filmens verden, er det dog her ikke et menneske, der fører kniven, men en robotarm, styret af en computer. Det indgår alt sammen som en del af det interaktive digitale kunstværk knife. hand.chop.bot, der er skabt af kunstnerkollektivet 5VOLTCORE, og som fra april kunne opleves i Rotterdam på den internationale kunstbiennale for digital kunst, DEAF07. Værket knife.hand.chop.bot lever med sin nærgående og grænseoverskridende interaktion mellem menneske og maskine fuldt og helt op til biennalens tema Interact or Die! Selvom det lyder temmelig hårdkogt, og ligeså godt kunne have stået i bloddryppende skrifttyper henover coveret på et heavy metal-album fra 80 erne, lå der skam fra kuratorgruppens side mere vidtløftige intentioner bag. Nemlig at pege på det faktum, at temaet i dag er mere aktuelt end nogensinde. Interaktionsbegrebet har vundet indpas på kryds og tværs af videnskab, kunst, design og arkitektur, som det altdominerende begreb, vor tid aflæses igennem. Nærmest som et allestedsnærværende princip for alt levende både naturlige og kunstige livsformer. Det er netop i kraft af den digitale teknologi, at man har fået indsigt i og mulighed for at arbejde med de interaktive processer, som mange før har troet lå uden for den menneskelige fatteevne. Takket være PET, fmri og andre avancerede scanningsteknologier har neurologer opdaget, at mentale processer er resultatet af tusindvis af neuroner fra forskellige steder i hjernen, der påvirker hinanden samtidig, så vi bliver i stand til fx at drikke en kop kaffe eller løse et matematisk problem. Computerens antivirus-software fungerer på nogenlunde samme måde som hjernens nervesystem. Ved at opfange bits og data fra et uoverskueligt antal servere rundt om i verden bliver antivirus-programmet i stand til at blokere for de mange daglige angreb fra trojanske heste, internetorme og ondsindede vira. Vores byer forandrer og udvikler sig som et resultat af et ret så indviklet samspil mellem politikere, borgergrupper og interessemodsætninger, som arkitekter og byplanlæggere forsøger at tilgodese ved bla at anvende strategier og kaosteorier hentet fra computerspil. Osv., osv. På DEAF07 havde man i år netop valgt at sætte fokus på den interaktive digitale kunst, som er særligt optaget af at udforske nye og uforudsigelige interaktionsformer mellem mennesker, dyr og computere. På hovedudstillingen, som havde til huse i det nyrenoverede Las Palmas, side om K98968_ARKFOKUS_0507.indd 4 26/06/07 11:00:35

5 side med Luxor Teatret, Hotel New York og snart også et spektakulært højhusbyggeri af OMA, kunne man fx opleve den amerikanske kunstner Garnet Hertz s noget særprægede Experiments in Galvinism (2003-4). Dette værk består af et akvarium fyldt med en klar væske og en død frø, hvori Hertz har implanteret en fiks lille webserver, som er tilkoblet internettet via et ethernet-kabel. Med det resultat, at når serveren kommunikerer med brugere ude på nettet, begynder frøens ben livligt at spjætte og bevæge sig. Ud over at vise nye måder, hvorpå vi vha. digital teknologi kan trodse lange afstande og gribe ind i den nære fysiske verden (telenærvær), omhandler værket muligheden for at forbinde biologiske kredsløb i organismer med teknologiske systemer: en frø med internettet, nerver og muskler med ledninger og kabler. Tilbage står indtrykket af elektricitet som et helt naturligt fænomen ja, selve livskraften, som værkets inspirationskilde, den italienske læge og fysiker Luigi Galvani, frimodigt påstod i slutningen af 1700-tallet. Lige så bemærkelsesværdig var Roman Kirschner fra det tysk-østrigske kunstnerkollektiv //////////fur////, som kunne opleves på en af biennalens mange workshops. Her præsenterede Kirschner en række af //////////furs//// seneste kunstprojekter, der alle forholder sig på én gang meget ironisk og kontant til hele diskussionen om, hvad det egentlig er for sociale kompetencer, børn og unge opøver gennem computerspil. Blandt disse projekter er Painstation, som for nylig modtog den prestigefulde ZKM-pris, der hvert år uddeles af Zentrum für Kunst und Medientechnologie i Karlsruhe. Painstation er en spillekonsol indrettet så snedigt, at hver spiller er nødt til at lægge sin ene hånd på en sensorudstyret plade for at aktivere konsollen. Med den anden kan han eller hun så styre joysticket i et pingpong-videospil, der mest af alt ligner en 2007-udgave af Tennis K98968_ARKFOKUS_0507.indd 5 26/06/07 11:00:37

6 for Two. Ligesom i William Higinbothams første computerspil fra 1958 går det her ud på hele tiden at returnere modstanderens bold. Blot er der lige den forskel, at man ikke kun taber point, hvis man misser. Derimod vil bolden uundgåeligt ramme et af tre symboler bag baglinjen, og derved udsætte hånden på pladen for enten opvarmning, stød eller slag. Men Painstation er andet og mere end et finurligt torturinstrument forklædt som et stykke simpel underholdning. Selvfølgelig beder værket os om at forholde os til den stigende kommercielle brug af vold i computerspil som Quake, Doom og Hitman. Til hvor skræmmende hurtigt vi glemmer alt om medmenneskelig indlevelse, når først adrenalinet og vindermentaliteten har taget over. Langt mere interessant er det dog at se Painstation, knife.hand.chop.bot. og flere af de andre interaktive kunstværker på DEAF07 som meget håndgribelige eksperimenter med det, alle inden for designverdenen netop nu går og snakker om emotional design. Emotional design er navnet på den relativt nye trend, der går ud på at designe digitale teknologier, så de i højere grad formår at tage højde for brugernes følelser. Behovet er bla opstået, fordi computeren har ændret sig radikalt fra engang kun at blive brugt af militæret til at beregne mulige missilbaner fra Sovjetunionens opstillede arsenal af kernevåben, til i dag, hvor den digitale teknologi har overtaget K98968_ARKFOKUS_0507.indd 6 26/06/07 11:00:39

7 arbejdsområder, som førhen ville have været utænkelige. Brugen af IT inden for sygehussektoren har fx flere steder bevirket, at noget af den nærhed og omsorg, som er så vital for forholdet mellem sygehuspersonale og patienter, er gået tabt. Men med emotional design er designere begyndt ihærdigt at interessere sig for, hvordan man kan skabe bløde teknologier med et menneskeligt ansigt. Det er et nyligt dansk projekt som RoBlood et glimrende eksempel på. RoBlood er et pilotprojekt, hvor ingeniører fra RobotCluster i Odense, bioanalytikere fra Vejle Sygehus og designere fra Designskolen Kolding er gået sammen for at udvikle en robot til at tage blodprøver. Lige netop sådan en maskine kan der meget vel blive brug for inden for nærmeste fremtid. Siden 1987 er antallet af blodprøver herhjemme stødt steget med 7 % årligt, bla fordi flere og flere sygdomme kan diagnosticeres ved hjælp af en blodprøve. Men det lægger beslag på en masse ressourcer, som i forvejen er knappe. Hele 40 % af bioanalytikernes arbejdstid går med at tappe blod, i stedet for at udføre de mere krævende opgaver, de i virkeligheden er uddannet til. Og med den skrigende mangel på sygeplejersker er der kun grund til at tro, at det problem blot vil blive forværret med årene. Derfra opstod ideen til RoBlood. Men det er en intim og følsom ting at skulle have taget en blodprøve, og hvordan bærer man sig lige ad med at designe en robot, som patienterne er trygge ved i den situation. Det er noget af en udfordring, da mange forbinder robotter med de killing-machines i film som Terminator og Matrix, som truer med menneskehedens nært forestående udryddelse. I forsøget på at gøre teknologien mere menneskelig, arbejdede en gruppe af designere derfor bla med at fremstille en maskine der i visuel design og funktion simulerer følelsen af at få et ordentligt og tryghedsskabende kram. Og hvad i alverden har det så med interaktiv kunst at gøre? En hel del, vil jeg vove at påstå, selvom der åbenlyst også er klare forskelle. RoBlood og et kunstprojekt som knife.hand.chop.bot undersøger på hver deres måde, om vi er parate til at have tillid og overlade ansvar til maskiner udstyret med en indlevelsesevne, der når alt kommer til alt, kan koges ned til en serie nuller og ettaller. Det er kunst- og medieorganisationen V2_ i Rotterdam, der står bag DEAF og andre lignende digitale udstillingsinitiativer i tiden mellem hver biennale. I år er det præcis 25 år siden, V2_ blev dannet for netop at gøre opmærksom på den digitale kunst som nøglen til at forstå vores gennemdigitaliserede verden. Det var i begyndelsen af 1980 erne i en tid, hvor internettet slet ikke fandtes, og hvor det endnu var særdeles uvist, om computeren ville gå hen og blive allemandseje. Men folkene bag V2_ kunne se længere ind i fremtiden end de fleste. Bla havde de opdaget, at der gik en lille gruppe programmører og computernørder rundt og opfandt sære apparater, som de sågar K98968_ARKFOKUS_0507.indd 7 26/06/07 11:00:41

8 K98968_ARKFOKUS_0507.indd 8 26/06/07 11:00:43

9 på new media-scenen, aldrig har set den digitale kunst som et projekt, der primært gik ud på éndimensionalt at kritisere den onde kapitalisme. Med flere spændende såkaldte research in art and developmentprogrammer (art+d) har V2_ tværtimod altid haft en mission om at lade kunsten møde kommercielle udfordringer fra erhvervslivet. Ud fra devisen om, at kreativitet og innovation først opstår i et spændingsfelt og bliver til som led i en ukontrollerbar udveksling af ideer mellem kunst, design og arkitektur. Det gælder for kunstorganisationer som V2_ som for alt muligt andet: Interact or Die! hævdede var kunst. Ofte var der tale om vilde og tilsyneladende utopiske eksperimenter med menneskers måde at bruge og kommunikere med teknologi på. Men kunstnernes skøre indfald viste sig gang på gang at foregribe trends, som først indtraf langt senere inden for IT-design og Human-Computer Interaction. Fx udviklingen hen imod at bygge computeren ind i alting omkring os (ubiquitous computing) fra huse og bygninger til snart sagt alle hverdagens genstande, såsom vores tøj, køleskabe, brødristere, osv. Der var ingen kunstmuseer, der på det tidspunkt ville have noget med digitalkunstnerne at gøre, så V2_ begyndte lidt efter lidt at arrangere forskellige events, hvor de fik lejlighed til at udstille deres ting og livligt diskutere hinandens ideer. En af de tilbagevendende events var DEAF, der i år afholdtes for 8. gang, og som i dag er blevet stedet, hvor designere og arkitekter valfarter til for at aflure kunstnerne deres fantasifulde greb om teknologien. Men også kunstig-intelligensforskere og folk fra de store medievirksomheders udviklingsafdelinger er at finde på forreste række under de mange happenings, workshops og seminarer, som spreder sig fra V2-bygningen på Witte de Withstraat ud over hele det pulserende Rotterdam i løbet af de lidt over to uger, DEAF normalt varer. En stor del af forklaringen på DEAFs succes hænger utvivlsomt sammen med, at V2_ modsat nogle af de andre aktører Interact or Die! Udstillingskatalog redigeret af Joke Brouwer og Arjen Mulder, udgivet af V2_Publishing, Rotterdam, 230 sider. 22,50. Kunstbiennalen DEAF07: V2_Institue for the unstable media Kunstnerkollektivet 5VOLTCORE: Gruppens interaktive kunstværk knife.hand.chop.bot kan opleves i aktion på YouTube: watch?v=0zuqdlmjn6g Garnet Hertz s Experiments in Galvanism og øvrige projekter kan ses på Den tysk-østrigske kunstnergruppe //////////fur////: Painstation: RoBlood: K98968_ARKFOKUS_0507.indd 9 26/06/07 11:00:44

10 Louise Campbell og Cecilie Manz optræder med deres nyskabende, prisbelønnede, funktionelle og anderledes smukke produkter i mammutværket &Fork efterfølgeren til Spoon fra Phaidon Press og her er de to danske designer-darlings kommet i godt kreativt selskab med 98 andre yngre innovative talenter i verdensstjerneklassen. Forlaget bad 10 kendere om hver at udvælge 10 yngre designere fra hele jordkloden, som inden for de seneste fem år har markeret sig med deres innovative eller grænseoverskridende produkter, og det er der kommet en stærkt inspirerende, vildt underholdende bog ud af med gode kontante tekster og en overflod af fotos. &Fork oser af kreativt overskud, livskraftig vovemod og talent for at tænke i nye baner indimellem iblandet et ordentligt skvæt menneskevenlig humor og tidens hotte internationale tendenser ser ifølge de 100 udvalgte designere og deres pro- dukter ud til at være: 1) design med indbygget social ansvarlighed, 2) design-etik over en bred kam, 3) miljøbevidsthed med genbrugsprodukter inden for næsten enhver genre, 4) designobjekter, der kan foldes eller fylder lidt i en overbefolket verden med pladsmangel, 5) bærbart design og personlig supersofistikeret højteknologi til interpersonelle relationer og mennesker, der konstant bevæger sig rundt i den moderne globale verden. ARKFOKUS har plukket fra siderne med et godt øje til design med indbygget humor og et enkelt eksempel fra bogens sidste sider, hvor de 10 designspecialister hver har udvalgt 1 stk. ældre design, der også har gjort en vis forskel. amg &Fork. Redaktion: Tom Dixon, Maria Helena Estrada, Pierre Keller m.fl. Phaidon Press. ISBN sider, rigt illustreret, 497 kr. excl. moms. K98968_ARKFOKUS_0507.indd 10 26/06/07 11:00:48

11 K98968_ARKFOKUS_0507.indd 11 26/06/07 11:00:53

12 Redningskrans hed den israelske udstilling på arkitekturbiennalen i Venedig Her præsenterede arkitekten Tula Amir israelske mindesmærker som et bud på Israels mest særegne arkitektur. Der er over 1600 officielle mindesmærker i landet: bygninger, monumenter, parker og skove bygget, rejst og plantet for at mindes dem, der blev myrdet i Holocaust; dem der kæmpede for landets oprettelse og overlevelse; dem der døde, inden de nåede frem, og dem, der blev dræbt i krige eller ved terrorangreb. Helt basalt er et mindesmærke et sted, man har opført for at kunne mindes. Og det turde være indlysende, at mindet over de døde må indtage en central plads i en jødisk stat, oprettet efter udryddelsen af seks millioner jøder i Europa en stat, der i sit første år inden det var sikkert, at den overhovedet ville kunne overleve allerede havde begravet næsten en tiendedel af sin befolkning. Men netop fordi krigene ikke synes at høre op, og prisen altid synes så ubærlig høj, har de israelske arkitekter, der har bygget nogle af landets mest væsentlige mindesmærker, benyttet sig af en række arkitektoniske hjælpemidler, der manipulerer følelsesmæssigt med dem, der besøger mindesmærket. Det er Tula Amirs væsentligste konklusion, efter at hun har analyseret israelske mindesmærker, bygget i årene fra kort efter statens oprettelse i 1949 til Amir har forsøgt at skrælle alt det udenoms af bygningsværkerne for at komme ind til essensen, og hun har afdækket, at samtlige arkitekter, der har bygget mindesmærker, har benyttet sig af en række arkitektoniske kontraster for at nå ét og samme mål. I Israel er mindet tredimensionalt. Det handler ikke kun om fortiden og nutiden men også om fremtiden. Det er noget helt særligt for israelske mindesmærker, siger Tula Amir og forklarer, at hun til biennale-udstillingen K98968_ARKFOKUS_0507.indd 12 26/06/07 11:00:54

13 valgte at analysere i alt femten mindesmærker. Fælles for dem alle sammen er, siger hun, at arkitekterne har benyttet sig af kontraster for at bringe de tre tidsdimensioner ind i bygningen. De har arbejdet med modsætningerne mellem åbne og lukkede strukturer. De spiller med lys over for mørke. De opstiller kontrasten Arkitekterne benytter sig af forskellige former for arkitektoniske modsætninger, som de bruger til at sige: Døden hører til i fortiden og i nutiden, men... der er også en fremtid. Dermed udtrykker arkitekturen, at døden som dette mindesmærke er bygget for at mindes ikke var forgæves. At døden var med til og muligvis prismet og kommer ud i den anden. Indgangens endegavl er lukket, og på den rå betonvæg vises film af dansende jødiske børn i Polen fra tiden, inden jødeudryddelserne begyndte. Den besøgende går så igennem sal efter sal i en zigzag-rute, der krydser prismet flere gange. Selve prismet er løftet, således at det hele tiden går op mellem det nære og det fjerne, og de benytter sig i høj grad af forholdet mellem højt og lavt. For at forklare dem, der besøger hendes udstilling, hvad hun mener med denne analyse, har Tula Amir bygget plexiglasmodeller af samtlige femten bygningsværker. Modellerne er stærkt stiliserede, så netop kontrasterne i hvert bygningsværk fremstår rent. Resultatet er overraskende, og i følgeskab med Tula Amirs forklaring står hendes tolkning meget klar. nødvendig for at bygge fremtiden, forklarer Tula Amir. En af de modeller, som Amir trækker frem, er en stiliseret udgave af arkitekten Moshe Safdies nye Yad Vashem Holocaust Museum i Jerusalem, som åbnede sidste år. Selve museet er bygget som et langt trekantet prisme, der skærer sig igennem den bjergtop, hvorpå bygningen er placeret. De besøgende går ind i den ene ende af ad bakke. Når man er færdig med at se alle salene med Holocausts død og ulykke, ender man ved prismets anden ende, der åbner sig ud imod himmelen og landskabet. Den besøgende, der til sidst befinder sig på en udendørs balkon, kan her se, at der ikke alene er lys og luft forude, men også et land og en fremtid og at fremtiden er lige netop her. I Jerusalem. I Israel. Hver eneste af de femten bygninger eller mindesmærker, Amir har analyseret, gør K98968_ARKFOKUS_0507.indd 13 26/06/07 11:00:57

14 K98968_ARKFOKUS_0507.indd 14 26/06/07 11:01:02

15 det, vi ser i Holocaustmuseet i Jerusalem hver på sin egen facon. Der er dem, der viser det omliggende landskab fra et tårn som fx mindesmærket for de soldater, der faldt i kampen for Negev i Befrielseskrigen, bygget af Dani Karavan i 1968, fortæller Tula Amir. Det meste af mindesmærket er gravet ned i en kunstig høj i ørkenlandskabet, mens man fra et højt udsigtstårn midt i komplekset kan se hele området, som om mindesmærket siger til den besøgende: Her ser du det, vi hvis navne står indgraveret i murene kæmpede for, så nu forstår du, hvad det betød. Flere mindesmærker benytter samme udsigtstårnsmodel. Andre har udbygget kontrasterne med yderligere en dimension. Ud over at være et mindesmærke fungerer bygningen som kulturcenter. Det gælder fx mindesmærket Yad Lebanim i Tel Aviv for de faldne bysbørn og mindesmærket i Kibbutz Nizanim. De fungerer begge både som mindesmærke og aktivt kulturcentrum. Her er de daglige aktiviteter, foredrag, keramik- og balletkurser, det levende bevis på, at fremtiden hviler på og vokser op af fortiden. I andre lande gør man det helt anderledes, fastslår Tula Amir. Hun sammenligner bla Holocaust-museet i Washington D.C. med Yad Vashem i Jerusalem. I det amerikanske museum ender den besøgendes tur igennem Holocausts rædsler i en lukket rotunde, hvor man kan tænde stearinlys under navnene på alle de menigheder, der blev udryddet. Det at tænde lys i det offentlige rum er en meget kristen, en meget katolsk ting at gøre. Det minder ikke på nogen måde om den jødiske tradition, hvor hver familie i hjemmet tænder et lys på årsdagen for et dødsfald. For mig at se, fortæller det noget helt andet. Nemlig, at vi befinder os i USA; det er som om de amerikanske Holocaustoverlevende siger, at nu har I set, hvordan vi har lidt, men vi befinder os i USA, og vi er en del af dette samfund, forklarer Amir. I udstillingskatalogen skriver den israelske historiker Idit Zertal om, hvordan samfund op igennem i historien har glorificeret soldaternes død. Hun tager udgangspunkt i Homer, der i Iliaden skriver om K98968_ARKFOKUS_0507.indd 15 26/06/07 11:01:04

16 K98968_ARKFOKUS_0507.indd 16 26/06/07 11:01:07

17 Achilles smukke død. Hun anklager det israelske samfund for når det mindes sine døde at være meget tæt på at glorificere døden selv. Som historiker forklarer hun hvorfor, det er sådan: Det fælles minde om de døde, skriver hun, hører med til opbygningen af en national identitet. Tula Amir har kaldt sin udstilling Redningskrans. Navnet et taget ud af et digt, skrevet af den israelske forfatter Yehuda Amihai, der igen og igen citeres ved soldaterbegravelser i Israel. I digtet sammenligner de døde soldater, der taler til de sørgende fra graven, de blomsterkranse, man lægger på deres grave, med redningskranse. Tula Amir holder fast i denne dobbelttydighed samtidigt med, at hun er meget forsigtig med ikke at få udstillingen til at fremstå politisk. Hun har ikke tænkt sig at sige, om det er godt eller skidt, at de israelske mindesmærker er en del af den zionistiske etos om man vil. Det opfatter Tula Amir slet ikke som sin opgave. Ligesom hun heller ikke er ude på at kritisere arkitekterne. Gennem sin helt basale arkitektoniske analyse af mindesmærker har hun blot villet afsløre, at arkitekturen er en del af samfundet og dermed repræsenterer det. Det er en tung burde, der hviler på skuldrene af en, der skal repræsentere sorg og mindet om mennesker, der er døde. Det er fuldt af følelser, og det er hverken simpelt eller funktionelt. Det er meget mere kompliceret end som så. Samtidig giver arkitekturen os værktøjerne til at manipulere med folks følelser ved hjælp af de bygninger, vi laver, og det spørgsmål, jeg rejser her, handler om, hvorvidt det er legitimt at bruge disse værktøjer. Eller om vi hellere skal afsondre os og bare præsentere tingene, som de er uden alle de undertoner, som man hidtil har brugt i mindesmærkerne. K98968_ARKFOKUS_0507.indd 17 26/06/07 11:01:11

18 Landskabsarkitekten Jørn Palle Schmidt kender substansen i sit fag som ingen anden, og han har i årenes løb skabt en lang række usædvanlige, betagende haver og grønne anlæg, som er robuste og frodige. Det er landskabsarkitektur med bæredygtige udtryksformer, stor herlighedsværdi og nærvær, der udstråler vitalitet, frugtbarhed og mangfoldighed bundet til brugen og stedet med tæt forbindelse til menneskets tilværelse. Landskabsarkitekt Annemarie Lunds biografi om Jørn Palle Schmidt Grøn form grønt modspil fortæller om mere end 50 års praktisk havekunst fra den lille til den store skala og bogen er et must have for alle, der glædes over jord, vand, naturens planterigdom og skønhed. Oplev Danmark med landskabsarkitekturen og bygningsværkerne set himmelhøjt fra oven og suverænt fotograferet med et klassisk manuelt Hasselblad-kamera. Det er luftfotografen Jan Kofod Winther, der tager os med på sightseeing med fugleperspektiv og præsenterer sine Danmarksbilleder i bogen Himmelskud han flyver altid alene i sit enmotors-fly og fotograferer med højre hånd ud ad det åbne vindue, mens han styrer flyet med venstre hånd. Kvinder på kirkegården og Terrorbombardementet 1807 hedder to af de rundvisninger, som Københavns Kommunes Center for Kirkegårde har på programmet i løbet af sommeren. Det er gratis, tilmelding er ikke nødvendig, og grupper kan bestille separate rundvisninger. Kirkegårdscentret har udgivet en fin lille turkalender 2007 med en kort beskrivelse af arrangementer og kirkegårde fra Assistens og Vestre til Bispebjerg, Brønshøj og Sundby og den er også nyttig at have med i lommen, hvis man foretrækker havevandring på kirkegårdene i sit eget selskab. Yderligere information: kirkegårdsvejleder Stine Helweg T og I 10 eventyrlige haver har forfatteren Peter Olesen og fotografen Henrik Bjerregrav besøgt grønne kvadratmeter, hvor frodig fantasi og original skabertrang ikke har ladet sig hæmme af den omsiggribende friserede pænhed. De grønne eventyrhistorier om haveejere og deres passioner når vidt omkring fra krydderurter til skulpturer eller udsigter fra en hulehave ved Krik Vig ud mod Vesterhavet til et husmandsted mellem Gudhjem og Østerlars med summende bier, frugthave, fugleliv og K98968_ARKFOKUS_0507.indd 18 26/06/07 11:01:16

19 Østersøkig. Og i Olesens udvalgte eventyr er der såmænd også blevet plads til en ægte arkitekturhave med formklippet taks og en blå skulptur: Inger og Johannes Exners koteletgrund, godt gemt af vejen i Marselisborgkvarteret i Århus. Haven består af rum Johannes Exners rum, formet og klippet egenhændigt af ham selv, for som den nu 80-årige arkitekt siger: Klipningen er ikke følt som en kontinuerlig belastning, snarere som en dejlig årligt tilbagevendende, kreativ begivenhed og den slags kreativt og meget personligt arbejde kan man ikke overlade til andre. Ny arkitektur og byudvikling: Er du klar til en gåtur i København? Oplev den nye arkitektur og byudvikling helt tæt på og deltag evt. i en fotokonkurrence mens du hører historierne bag hovedstadens bydele og deres arkitektur. CopenhagenX, der er udstillingsaktuel med Byen i forandring på Dansk Arkitektur Center, lancerer i løbet af sommeren seks forskellige podwalks fra rundtur i den fremtidsorienterede bydel Ørestad Nord til et nostalgisk strejftog på Nørrebro med dramatikeren Jokum Rohde som guide. Gåturen i Ørestad Nord har seks kapitler, fortalt af projektleder Mette Sindet Hansen fra Ørestad Nord Gruppen. Turen begynder ved Københavns Universitet i Njalsgade og fortsætter til Mikadoplads, Tietgenkollegiet, Boligslangen og IT Universitetet for at slutte ved DR Byen. Dramatikeren, forfatteren og forfaldsromantikeren Jokum Rohde er guide på podwalken gennem Nørrebro fra Dronning Louises Bro til Multipladsen, Idræts- og kulturhuset, Jægersborggade, Ny Nørrebro Park og Folmer Bendtsens Plads. Læs mere og tilmeld dig nyhedsbrev på En podwalk er en guidet tur som lydfil. CopenhagenX s arkitekturpodwalks er lige til at downloade og lægge ned på en mp3-afspiller for at tage med ud i byen. Vind en flyvetur over København: CopenhagenX har udskrevet en fotokonkurrence, hvor alle opfordres til at tage billeder af, hvordan de opfatter bydelene i hovedstaden. Udvalgte fotos vises på storskærm på udstillingen Byen i forandring. CopenhagenX-udstilling: Byen i forandring Åben alle dage indtil 21. okt Dansk Arkitektur Center Strandgade 27B 1401 København K Annemarie Lund: Grøn form grønt modspil. En bog om landskabsarkitekten Jørn Palle Schmidt. 176 sider, 375 kr., Arkitektens Forlag. Jan Kofod Winther: Himmelskud. 220 sider, 299 kr., Gyldendal. Peter Olesen: 10 eventyrlige haver, 136 sider, 269 kr., Thaning & Appel. K98968_ARKFOKUS_0507.indd 19 26/06/07 11:01:18

20 I Tjekkiets hovedstad Prag er der opstået voldsom diskussion i kølvandet på en arkitektkonkurrence om et nyt nationalbibliotek. Prag er den bedst bevarede af Europas hovedstæder, og derfor er det faldet mange for brystet, at dommerkomiteen med den internationale stjernearkitekt Zaha Hadid i spidsen netop valgte den tjekkisk-fødte engelske avantgarde-arkitekt Jan Kaplicky og hans Future Systems som vindere. Projektet, som er blevet døbt Blæksputten i folkemunde, skal ligge i Letna-parken, et stenkast fra Hradshin-slottet. Oven i diskussionen om formsproget er opstået ballade om selve afholdelsen af konkurrencen. Den tjekkiske arkitektforening har indsendt en klage til UIA, fordi man mener, at dommerkomiteen har været partisk, og at reglerne i flere tilfælde er blevet brudt. Debatten fortsætter... På den seneste liste over Skandinaviens ti største arkitektvirksomheder målt på omsætning og antal ansatte finder man hele fire Århus-tegnestuer. Men hvad er egentlig hemmeligheden bag de århusianske tegnestuers succes? Har det at gøre med Arkitektskolen Aarhus funktion som udklækningsanstalt? Eller er grunden snarere den, at tegnestuerne ligger lige op og ned ad hinanden i Århus Midtby og derfor har let ved at udveksle viden og ekspertise? Nu vil et forskningsprojekt med titlen Arkitekturklyngen i Århus forsøge at kaste lys over fænomenet. Forskningsprojektet, der løber frem til sommeren 2008, er et samarbejde mellem Institut for By og Landskab ved Arkitektskolen Aarhus og Københavns Universitet. Læs mere på Grønt er godt for øjnene og sjælen. Det har man erfaring for i Sverige, hvor Lantbruksuniversitet i Alnarp ved Malmø driver en terapihave, der behandler patienter med stress, angst og udbrændthed med stor succes. Og nu har Realdania besluttet at bakke økonomisk op om etableringen af den første terapihave her i landet. Det er Center for Skov, Landskab og Planlægning ved Københavns Universitet, som står bag behandlingshaven, der kommer til at ligge i Hørsholm, nord for København. Her vil hårdt ramte stresspatienter kunne få behandling på et nyt center under ledelse af stressekspert, dr.med Bo Netterstrøm (interviewet i ARKFOKUS 6/2006). Desuden er det tanken, at haven skal fungere som arbejdende værksted for terapihaveforskningen i det hele taget, hvad der åbner spændende perpektiver for socialt interesserede landskabsarkitekter og andre med interesse for Arkitektur og sundhed. Bernt arkitekten Bernt Petersen blev 70 i år, og det bliver nu fejret med en ny bog fra Arkitektens Forlag og en udstilling på Kunstindustrimuseet i København. Kendtest er hans superenkle Slidsestol fra 1982 den første kropsvenlige modernistiske stol med plan træplade, som man kunne sidde på uden at blive øm i bagdelen. Slidsestolen blev et ikon, men den er kun et punktnedslag i en stor og fin produktion. Hans møbler er ikke af den slags, der vækker opsigt med deres højtråbende formsprog. For ham er det vigtigste naturmaterialerne, det gode håndværk og det enkle visuelle udtryk og så er han mester i at tilpasse sine møbler til rummet. Bog: Møbel & rum 208 sider, pris: 318,50 kr., Arkitektens Forlag. Udstilling: Møbel og rum til 26. august, Kunstindustrimuseet, Bredgade, København. Så er diplomerne overrakt til årets afgængere på landets arkitektskoler. De mange timer ved tegnebordet og computeren har omformet de flyvske ideer til konkrete projekter, og nu inviteres omverdenen indenfor for at se resultatet. På Kunstakademiets Arkitektskole har man i år valgt at lade afgangsudstillingen vare hele sommeren så der er ingen undskyldning for at gå glip af de visionære streger. Afgang sommer, til 5. august, Udstillingen, Meldahls Smedie, Holmen. K98968_ARKFOKUS_0507.indd 20 26/06/07 11:01:20

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015 Invitation Woman 2015 Torsdag d. 27. august 2015 - kun for kvinder Kampgejst, inspiration og energiboost Woman - vores traditionsrige sensommer-event kun for kvinder - løber i år af stablen torsdag den

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Bevægelse Bevægelse i skolen

Bevægelse Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Intet mindre end en verdens-sensation!! 6 elektroniske legepladser samlet på ét sted Det begyndte med en Spider på legepladsen ved hovedindgangen, og nye lege kom

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Landets bedste skole, hvis du gerne vil gennem nåleøjet ved optagelsesprøven på arkitekt- & designskoler

Landets bedste skole, hvis du gerne vil gennem nåleøjet ved optagelsesprøven på arkitekt- & designskoler Landets bedste skole, hvis du gerne vil gennem nåleøjet ved optagelsesprøven på arkitekt- & designskoler MERE END 12 ÅRS DOKUMENTEREDE RESULTATER 9 ud af 10 af vores elever bliver optaget på arkitekt-

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Living. Blød beton. Bolig Tendens Design Brevkasse. Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4

Living. Blød beton. Bolig Tendens Design Brevkasse. Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4 Gå på opdagelse på vores nye website www.planet-huse.dk 8008-02 SØNDAG DEN 9. MARTS 2014 Bolig Tendens Design Brevkasse Living Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4 Blød beton Det

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Forord til dansk udgave:

Forord til dansk udgave: RUSK op I DIN KREATIVITET 5 Forord til dansk udgave: Du behøver ikke at læse bogen fra ende til anden. Du kan anvende den som opslagsbog og udvælge afsnit og kaste dig over den beskrevne kreative teknik.

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning Map of the future Innovation Bolig og Beklædning Hvordan navigerer din virksomhed i fremtidens livsstils industri? Kunne det være interessant med et landkort over fremtidens ukendte territorier? Ville

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Eksempler fra Dekorations kurset

Eksempler fra Dekorations kurset Che Bello Design Eksempler fra Dekorations kurset Hermed kan du se uddrag fra forskellige moduler på Dekorationskurset. Side1 Uddrag af: Modul 2 Dekorationskursus Velkommen til modul 2 i Bello Academy

Læs mere

t spi der ikke kan vinde$

t spi der ikke kan vinde$ t spil der ikke t spi der ikke kan vinde$ AF Mathias Skov Rasch kan vinde$ t spi der Flere og flere danskere kommer i berøring med ludomani enten som pårørende eller ludoman. Hos Center for Ludomani mærker

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

ledelse istanceledelse

ledelse istanceledelse D istance- Helle Søndergaard ledelse istanceledelse D nu med kapitel om global distanceledelse Forlaget BIOS Helle Søndergaard Distanceledelse BIOS Distanceledelse 2010 Helle Søndergaard Produktion: BIOS/Vinge

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Med kroppen i naturen

Med kroppen i naturen Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Udfordringen: Børns

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Flirt med SMS Væk hendes interesse SMS-Flirting hvorfor? Guiden her er skrevet til dig som gerne vil være bedre til eller lære at flirte og score over SMS. Den tager udgangspunkt i, at det er en ny pige

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Sex: Kvinders hemmeligheder i sengen

Sex: Kvinders hemmeligheder i sengen Sex: Kvinders hemmeligheder i sengen Danske kvinders sex-hemmelighed: Mere end halvdelen simulerer orgasme Af Susanne Johansson, december 2012 03 Hun stønner sig fri for mere sex 05 Gallup-undersøgelse:

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Valgfag for 7.-9. klasse

Valgfag for 7.-9. klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Event Engelsk Fashion, Art & Design Fransk Få dit 12-tal i matematik Hjemkundskab med fokus på sund kost og motion Outdoor

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO Læs om Sommerhold og CAMP LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2015 En tegneevent for voksne er blandt

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009?

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.18 / 2009 KONSULENT NYT Hvordan forbereder du dig bedst på 2009? Repræsentanter for Microsoft, Sun og Oracle giver deres bud på de vigtigste IT-tendenser i 2009 DET FRIE

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

En personlighedstest i forbindelse med en jobsøgning

En personlighedstest i forbindelse med en jobsøgning Af Anne Cathrine Schjøtt Personlighedstest: Lær dig selv at kende Personlighedstests er kommet for at blive. Derfor kan man lige så godt åbne sindet og blive gode venner med de skriftlige tests, lyder

Læs mere

Det Store, Venskabelige, men dog grav alvorlige, Sommerdystkonkurrence-show

Det Store, Venskabelige, men dog grav alvorlige, Sommerdystkonkurrence-show Det Store, Venskabelige, men dog grav alvorlige, Sommerdystkonkurrence-show 2014 Alle som én deltog i konkurrencen. Tak for det. Dommerne havde 130 billeder at forholde sig til og gav dem point fra 1-5.

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

STRATEGISK WAYFINDING

STRATEGISK WAYFINDING STRATEGISK WAYFINDING Vi giver mennesker tryghed i ukendte omgivelser ved - på en logisk og naturlig måde - at lede brugere fra A til B, så de når deres mål til tiden. Større og/eller komplekse byggerier

Læs mere

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev.

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev. NYHEDSBREV NR. 21, 19. NOVEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Iværksætteruge med fuld musik side 2 Iværksætterpris 2012 til Cre8tek Denmark side 4 Ingen udsigt til at Hjørring

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere