K98968_ARKFOKUS_0507.indd 1 26/06/07 11:00:33

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K98968_ARKFOKUS_0507.indd 1 26/06/07 11:00:33"

Transkript

1 K98968_ARKFOKUS_0507.indd 1 26/06/07 11:00:33

2 Først og fremmest ser jeg en moderne fagforening som en interesseorganisation, hvor der skabes initiativer, der kan bidrage til medlemmernes hele liv. Dvs., at både arbejdsliv, lønforhold, barsel, efteruddannelse, karriereforløb mv. skal indtænkes og inddrages, så medlemmerne sikres et godt og udviklende arbejdsliv, som harmonerer med familielivet. En af de store opgaver, ARKITEKTFORBUNDET står over for i løbet af vinteren 2007, er forhandlingen om en ny overenskomst på det private område. Som det kunne læses i sidste nummer af ARKFOKUS, vil der nok blive debat om, hvor fleksibel overenskomsten skal være for den enkelte i forhold til, at overenskomsten samtidig skal sikre alle medlemmerne nogle generelle gode løn- og ansættelsesforhold. I broderlandet Sverige har man forsøgt sig med en vision om brancheudvikling, som man håber kan føre til højere løn osv. Det skal bla ske ved at kæde løndannelse og efteruddannelse sammen i et system, som er mere individuelt præget end i Danmark. Nu er det imidlertid ikke sikkert, at vi i Danmark kan bruge et tilsvarende system, men op til de kommende forhandlinger kan vi under alle omstændigheder forsøge at hente inspiration udefra bla hos svenskerne. Indtil videre er svenskerne dog klart dårligere stillet end os uden mindsteløn og med en 40 timers arbejdsuge før frokost. I danske fagforeninger bliver det mere og mere udbredt at tilbyde karriererådgivning til medlemmerne. Fænomenet hænger naturligt sammen med, at fagforeningerne gerne vil støtte deres medlemmer på flere områder end blot på de traditionelle løn- og ansættelsesområder, og ofte det viser sig, at karriererådgivningen bliver en meget efterspurgt ydelse til medlemmerne. Karriererådgivningen kan benyttes, både når en fastansat, et ledigt eller et opsagt medlem ønsker nyt job. Jeg mener, det kan være interessant at drøfte dette med medlemmerne og i bestyrelsen: Kunne karriererådgivning være et tilbud, som også medlemmer af ARKITEKTFOR- BUNDET ville benytte sig af? Skal forbundet arbejde i retning af at skabe et tilbud på området? Ledigheden inden for arkitektfaget er heldigvis på vej nedad; men der er stadig ca. 350 K98968_ARKFOKUS_0507.indd 2 27/06/07 12:00:52

3 ledige arkitekter i Danmark, og andelen af ledige arkitekter ligger dermed et stykke over den generelle akademikerledighed. Mine tanker om, hvordan vi får dem i job, går på et samarbejde med bla AAK (Akademikernes a-kasse), så vi i fællesskab kan få skabt nogle initiativer i form af jobkampagner over for virksomheder, og fælles netværksmøder, hvor vi kan vi kan bringe ledige arkitekter sammen med relevante arbejdsgivere. I den sammenhæng vil det også være godt, at medlemmerne får skabt rammer, så de selv i fællesskab kan hjælpe hinanden i job. På arbejdsmarkedet for højtuddannede gælder det nemlig generelt, at netværk er vejen frem til job, og mere netværksdannelse er vejen frem til bedre job. Forudsætningen for, at ARKITEKTFORBUNDET kan give gode og attraktive ydelser til medlemmerne, er indlysende nok, at så mange arkitekter som muligt melder sig ind i foreningen, og at der er en sund økonomi at lave aktiviteterne for. På nuværende tidspunkt er medlemstallet ca. 4500, og jeg vil anslå, at der er 1200 potentielle nye medlemmer på det danske arbejdsmarked alene på arkitektområdet. Dertil kommer et stigende antal designere, som i de kommende år udklækkes fra uddannelsesinstitutionerne, og som foreningen også tilbyder at organisere. I ARKITEKTFORBUNDET bliver vi nødt til at finde ud af, hvad der kan få potentielt nye medlemmer til at melde sig ind i foreningen, og så skal vi være gode til at udvikle og synliggøre disse aktiviteter. Dette skal gerne ske i samarbejde med medlemmerne selv, så udviklingen bliver organisk, og medlemmerne derigennem vil opleve foreningen som et levende sted. Lad mig derfor slutte med at opfordre både medlemmer og ikke-medlemmer til at kommentere mit indlæg: I hvilken retning ser I gerne, at ARKITEKTFORBUNDET bevæger sig i de kommende år? Denne debat kan naturligt foregå på vores hjemmeside: så vil vi i sekretariatet have noget at arbejde med, når vi skal skrive visionære oplæg, som bestyrelsen kan træffe beslutninger ud fra. K98968_ARKFOKUS_0507.indd 3 26/06/07 11:00:34

4 ROTTERDAM En stor slagterkniv bevæger sig i mekaniske ryk faretruende tæt henover min hånd. Kniven falder tungt og med millimeters nøjagtighed på den synlige stålplade i sprækkerne mellem mine udspredte fingre. Først langsomt, men så tager stikkene ellers gradvist fart, indtil kniven brat standser. Så stopper legen! Eller Mumbledy Peg, som den populært kaldes i de mange amerikanske film, som de fleste af os kender den fra. Til forskel fra filmens verden, er det dog her ikke et menneske, der fører kniven, men en robotarm, styret af en computer. Det indgår alt sammen som en del af det interaktive digitale kunstværk knife. hand.chop.bot, der er skabt af kunstnerkollektivet 5VOLTCORE, og som fra april kunne opleves i Rotterdam på den internationale kunstbiennale for digital kunst, DEAF07. Værket knife.hand.chop.bot lever med sin nærgående og grænseoverskridende interaktion mellem menneske og maskine fuldt og helt op til biennalens tema Interact or Die! Selvom det lyder temmelig hårdkogt, og ligeså godt kunne have stået i bloddryppende skrifttyper henover coveret på et heavy metal-album fra 80 erne, lå der skam fra kuratorgruppens side mere vidtløftige intentioner bag. Nemlig at pege på det faktum, at temaet i dag er mere aktuelt end nogensinde. Interaktionsbegrebet har vundet indpas på kryds og tværs af videnskab, kunst, design og arkitektur, som det altdominerende begreb, vor tid aflæses igennem. Nærmest som et allestedsnærværende princip for alt levende både naturlige og kunstige livsformer. Det er netop i kraft af den digitale teknologi, at man har fået indsigt i og mulighed for at arbejde med de interaktive processer, som mange før har troet lå uden for den menneskelige fatteevne. Takket være PET, fmri og andre avancerede scanningsteknologier har neurologer opdaget, at mentale processer er resultatet af tusindvis af neuroner fra forskellige steder i hjernen, der påvirker hinanden samtidig, så vi bliver i stand til fx at drikke en kop kaffe eller løse et matematisk problem. Computerens antivirus-software fungerer på nogenlunde samme måde som hjernens nervesystem. Ved at opfange bits og data fra et uoverskueligt antal servere rundt om i verden bliver antivirus-programmet i stand til at blokere for de mange daglige angreb fra trojanske heste, internetorme og ondsindede vira. Vores byer forandrer og udvikler sig som et resultat af et ret så indviklet samspil mellem politikere, borgergrupper og interessemodsætninger, som arkitekter og byplanlæggere forsøger at tilgodese ved bla at anvende strategier og kaosteorier hentet fra computerspil. Osv., osv. På DEAF07 havde man i år netop valgt at sætte fokus på den interaktive digitale kunst, som er særligt optaget af at udforske nye og uforudsigelige interaktionsformer mellem mennesker, dyr og computere. På hovedudstillingen, som havde til huse i det nyrenoverede Las Palmas, side om K98968_ARKFOKUS_0507.indd 4 26/06/07 11:00:35

5 side med Luxor Teatret, Hotel New York og snart også et spektakulært højhusbyggeri af OMA, kunne man fx opleve den amerikanske kunstner Garnet Hertz s noget særprægede Experiments in Galvinism (2003-4). Dette værk består af et akvarium fyldt med en klar væske og en død frø, hvori Hertz har implanteret en fiks lille webserver, som er tilkoblet internettet via et ethernet-kabel. Med det resultat, at når serveren kommunikerer med brugere ude på nettet, begynder frøens ben livligt at spjætte og bevæge sig. Ud over at vise nye måder, hvorpå vi vha. digital teknologi kan trodse lange afstande og gribe ind i den nære fysiske verden (telenærvær), omhandler værket muligheden for at forbinde biologiske kredsløb i organismer med teknologiske systemer: en frø med internettet, nerver og muskler med ledninger og kabler. Tilbage står indtrykket af elektricitet som et helt naturligt fænomen ja, selve livskraften, som værkets inspirationskilde, den italienske læge og fysiker Luigi Galvani, frimodigt påstod i slutningen af 1700-tallet. Lige så bemærkelsesværdig var Roman Kirschner fra det tysk-østrigske kunstnerkollektiv //////////fur////, som kunne opleves på en af biennalens mange workshops. Her præsenterede Kirschner en række af //////////furs//// seneste kunstprojekter, der alle forholder sig på én gang meget ironisk og kontant til hele diskussionen om, hvad det egentlig er for sociale kompetencer, børn og unge opøver gennem computerspil. Blandt disse projekter er Painstation, som for nylig modtog den prestigefulde ZKM-pris, der hvert år uddeles af Zentrum für Kunst und Medientechnologie i Karlsruhe. Painstation er en spillekonsol indrettet så snedigt, at hver spiller er nødt til at lægge sin ene hånd på en sensorudstyret plade for at aktivere konsollen. Med den anden kan han eller hun så styre joysticket i et pingpong-videospil, der mest af alt ligner en 2007-udgave af Tennis K98968_ARKFOKUS_0507.indd 5 26/06/07 11:00:37

6 for Two. Ligesom i William Higinbothams første computerspil fra 1958 går det her ud på hele tiden at returnere modstanderens bold. Blot er der lige den forskel, at man ikke kun taber point, hvis man misser. Derimod vil bolden uundgåeligt ramme et af tre symboler bag baglinjen, og derved udsætte hånden på pladen for enten opvarmning, stød eller slag. Men Painstation er andet og mere end et finurligt torturinstrument forklædt som et stykke simpel underholdning. Selvfølgelig beder værket os om at forholde os til den stigende kommercielle brug af vold i computerspil som Quake, Doom og Hitman. Til hvor skræmmende hurtigt vi glemmer alt om medmenneskelig indlevelse, når først adrenalinet og vindermentaliteten har taget over. Langt mere interessant er det dog at se Painstation, knife.hand.chop.bot. og flere af de andre interaktive kunstværker på DEAF07 som meget håndgribelige eksperimenter med det, alle inden for designverdenen netop nu går og snakker om emotional design. Emotional design er navnet på den relativt nye trend, der går ud på at designe digitale teknologier, så de i højere grad formår at tage højde for brugernes følelser. Behovet er bla opstået, fordi computeren har ændret sig radikalt fra engang kun at blive brugt af militæret til at beregne mulige missilbaner fra Sovjetunionens opstillede arsenal af kernevåben, til i dag, hvor den digitale teknologi har overtaget K98968_ARKFOKUS_0507.indd 6 26/06/07 11:00:39

7 arbejdsområder, som førhen ville have været utænkelige. Brugen af IT inden for sygehussektoren har fx flere steder bevirket, at noget af den nærhed og omsorg, som er så vital for forholdet mellem sygehuspersonale og patienter, er gået tabt. Men med emotional design er designere begyndt ihærdigt at interessere sig for, hvordan man kan skabe bløde teknologier med et menneskeligt ansigt. Det er et nyligt dansk projekt som RoBlood et glimrende eksempel på. RoBlood er et pilotprojekt, hvor ingeniører fra RobotCluster i Odense, bioanalytikere fra Vejle Sygehus og designere fra Designskolen Kolding er gået sammen for at udvikle en robot til at tage blodprøver. Lige netop sådan en maskine kan der meget vel blive brug for inden for nærmeste fremtid. Siden 1987 er antallet af blodprøver herhjemme stødt steget med 7 % årligt, bla fordi flere og flere sygdomme kan diagnosticeres ved hjælp af en blodprøve. Men det lægger beslag på en masse ressourcer, som i forvejen er knappe. Hele 40 % af bioanalytikernes arbejdstid går med at tappe blod, i stedet for at udføre de mere krævende opgaver, de i virkeligheden er uddannet til. Og med den skrigende mangel på sygeplejersker er der kun grund til at tro, at det problem blot vil blive forværret med årene. Derfra opstod ideen til RoBlood. Men det er en intim og følsom ting at skulle have taget en blodprøve, og hvordan bærer man sig lige ad med at designe en robot, som patienterne er trygge ved i den situation. Det er noget af en udfordring, da mange forbinder robotter med de killing-machines i film som Terminator og Matrix, som truer med menneskehedens nært forestående udryddelse. I forsøget på at gøre teknologien mere menneskelig, arbejdede en gruppe af designere derfor bla med at fremstille en maskine der i visuel design og funktion simulerer følelsen af at få et ordentligt og tryghedsskabende kram. Og hvad i alverden har det så med interaktiv kunst at gøre? En hel del, vil jeg vove at påstå, selvom der åbenlyst også er klare forskelle. RoBlood og et kunstprojekt som knife.hand.chop.bot undersøger på hver deres måde, om vi er parate til at have tillid og overlade ansvar til maskiner udstyret med en indlevelsesevne, der når alt kommer til alt, kan koges ned til en serie nuller og ettaller. Det er kunst- og medieorganisationen V2_ i Rotterdam, der står bag DEAF og andre lignende digitale udstillingsinitiativer i tiden mellem hver biennale. I år er det præcis 25 år siden, V2_ blev dannet for netop at gøre opmærksom på den digitale kunst som nøglen til at forstå vores gennemdigitaliserede verden. Det var i begyndelsen af 1980 erne i en tid, hvor internettet slet ikke fandtes, og hvor det endnu var særdeles uvist, om computeren ville gå hen og blive allemandseje. Men folkene bag V2_ kunne se længere ind i fremtiden end de fleste. Bla havde de opdaget, at der gik en lille gruppe programmører og computernørder rundt og opfandt sære apparater, som de sågar K98968_ARKFOKUS_0507.indd 7 26/06/07 11:00:41

8 K98968_ARKFOKUS_0507.indd 8 26/06/07 11:00:43

9 på new media-scenen, aldrig har set den digitale kunst som et projekt, der primært gik ud på éndimensionalt at kritisere den onde kapitalisme. Med flere spændende såkaldte research in art and developmentprogrammer (art+d) har V2_ tværtimod altid haft en mission om at lade kunsten møde kommercielle udfordringer fra erhvervslivet. Ud fra devisen om, at kreativitet og innovation først opstår i et spændingsfelt og bliver til som led i en ukontrollerbar udveksling af ideer mellem kunst, design og arkitektur. Det gælder for kunstorganisationer som V2_ som for alt muligt andet: Interact or Die! hævdede var kunst. Ofte var der tale om vilde og tilsyneladende utopiske eksperimenter med menneskers måde at bruge og kommunikere med teknologi på. Men kunstnernes skøre indfald viste sig gang på gang at foregribe trends, som først indtraf langt senere inden for IT-design og Human-Computer Interaction. Fx udviklingen hen imod at bygge computeren ind i alting omkring os (ubiquitous computing) fra huse og bygninger til snart sagt alle hverdagens genstande, såsom vores tøj, køleskabe, brødristere, osv. Der var ingen kunstmuseer, der på det tidspunkt ville have noget med digitalkunstnerne at gøre, så V2_ begyndte lidt efter lidt at arrangere forskellige events, hvor de fik lejlighed til at udstille deres ting og livligt diskutere hinandens ideer. En af de tilbagevendende events var DEAF, der i år afholdtes for 8. gang, og som i dag er blevet stedet, hvor designere og arkitekter valfarter til for at aflure kunstnerne deres fantasifulde greb om teknologien. Men også kunstig-intelligensforskere og folk fra de store medievirksomheders udviklingsafdelinger er at finde på forreste række under de mange happenings, workshops og seminarer, som spreder sig fra V2-bygningen på Witte de Withstraat ud over hele det pulserende Rotterdam i løbet af de lidt over to uger, DEAF normalt varer. En stor del af forklaringen på DEAFs succes hænger utvivlsomt sammen med, at V2_ modsat nogle af de andre aktører Interact or Die! Udstillingskatalog redigeret af Joke Brouwer og Arjen Mulder, udgivet af V2_Publishing, Rotterdam, 230 sider. 22,50. Kunstbiennalen DEAF07: V2_Institue for the unstable media Kunstnerkollektivet 5VOLTCORE: Gruppens interaktive kunstværk knife.hand.chop.bot kan opleves i aktion på YouTube: watch?v=0zuqdlmjn6g Garnet Hertz s Experiments in Galvanism og øvrige projekter kan ses på Den tysk-østrigske kunstnergruppe //////////fur////: Painstation: RoBlood: K98968_ARKFOKUS_0507.indd 9 26/06/07 11:00:44

10 Louise Campbell og Cecilie Manz optræder med deres nyskabende, prisbelønnede, funktionelle og anderledes smukke produkter i mammutværket &Fork efterfølgeren til Spoon fra Phaidon Press og her er de to danske designer-darlings kommet i godt kreativt selskab med 98 andre yngre innovative talenter i verdensstjerneklassen. Forlaget bad 10 kendere om hver at udvælge 10 yngre designere fra hele jordkloden, som inden for de seneste fem år har markeret sig med deres innovative eller grænseoverskridende produkter, og det er der kommet en stærkt inspirerende, vildt underholdende bog ud af med gode kontante tekster og en overflod af fotos. &Fork oser af kreativt overskud, livskraftig vovemod og talent for at tænke i nye baner indimellem iblandet et ordentligt skvæt menneskevenlig humor og tidens hotte internationale tendenser ser ifølge de 100 udvalgte designere og deres pro- dukter ud til at være: 1) design med indbygget social ansvarlighed, 2) design-etik over en bred kam, 3) miljøbevidsthed med genbrugsprodukter inden for næsten enhver genre, 4) designobjekter, der kan foldes eller fylder lidt i en overbefolket verden med pladsmangel, 5) bærbart design og personlig supersofistikeret højteknologi til interpersonelle relationer og mennesker, der konstant bevæger sig rundt i den moderne globale verden. ARKFOKUS har plukket fra siderne med et godt øje til design med indbygget humor og et enkelt eksempel fra bogens sidste sider, hvor de 10 designspecialister hver har udvalgt 1 stk. ældre design, der også har gjort en vis forskel. amg &Fork. Redaktion: Tom Dixon, Maria Helena Estrada, Pierre Keller m.fl. Phaidon Press. ISBN sider, rigt illustreret, 497 kr. excl. moms. K98968_ARKFOKUS_0507.indd 10 26/06/07 11:00:48

11 K98968_ARKFOKUS_0507.indd 11 26/06/07 11:00:53

12 Redningskrans hed den israelske udstilling på arkitekturbiennalen i Venedig Her præsenterede arkitekten Tula Amir israelske mindesmærker som et bud på Israels mest særegne arkitektur. Der er over 1600 officielle mindesmærker i landet: bygninger, monumenter, parker og skove bygget, rejst og plantet for at mindes dem, der blev myrdet i Holocaust; dem der kæmpede for landets oprettelse og overlevelse; dem der døde, inden de nåede frem, og dem, der blev dræbt i krige eller ved terrorangreb. Helt basalt er et mindesmærke et sted, man har opført for at kunne mindes. Og det turde være indlysende, at mindet over de døde må indtage en central plads i en jødisk stat, oprettet efter udryddelsen af seks millioner jøder i Europa en stat, der i sit første år inden det var sikkert, at den overhovedet ville kunne overleve allerede havde begravet næsten en tiendedel af sin befolkning. Men netop fordi krigene ikke synes at høre op, og prisen altid synes så ubærlig høj, har de israelske arkitekter, der har bygget nogle af landets mest væsentlige mindesmærker, benyttet sig af en række arkitektoniske hjælpemidler, der manipulerer følelsesmæssigt med dem, der besøger mindesmærket. Det er Tula Amirs væsentligste konklusion, efter at hun har analyseret israelske mindesmærker, bygget i årene fra kort efter statens oprettelse i 1949 til Amir har forsøgt at skrælle alt det udenoms af bygningsværkerne for at komme ind til essensen, og hun har afdækket, at samtlige arkitekter, der har bygget mindesmærker, har benyttet sig af en række arkitektoniske kontraster for at nå ét og samme mål. I Israel er mindet tredimensionalt. Det handler ikke kun om fortiden og nutiden men også om fremtiden. Det er noget helt særligt for israelske mindesmærker, siger Tula Amir og forklarer, at hun til biennale-udstillingen K98968_ARKFOKUS_0507.indd 12 26/06/07 11:00:54

13 valgte at analysere i alt femten mindesmærker. Fælles for dem alle sammen er, siger hun, at arkitekterne har benyttet sig af kontraster for at bringe de tre tidsdimensioner ind i bygningen. De har arbejdet med modsætningerne mellem åbne og lukkede strukturer. De spiller med lys over for mørke. De opstiller kontrasten Arkitekterne benytter sig af forskellige former for arkitektoniske modsætninger, som de bruger til at sige: Døden hører til i fortiden og i nutiden, men... der er også en fremtid. Dermed udtrykker arkitekturen, at døden som dette mindesmærke er bygget for at mindes ikke var forgæves. At døden var med til og muligvis prismet og kommer ud i den anden. Indgangens endegavl er lukket, og på den rå betonvæg vises film af dansende jødiske børn i Polen fra tiden, inden jødeudryddelserne begyndte. Den besøgende går så igennem sal efter sal i en zigzag-rute, der krydser prismet flere gange. Selve prismet er løftet, således at det hele tiden går op mellem det nære og det fjerne, og de benytter sig i høj grad af forholdet mellem højt og lavt. For at forklare dem, der besøger hendes udstilling, hvad hun mener med denne analyse, har Tula Amir bygget plexiglasmodeller af samtlige femten bygningsværker. Modellerne er stærkt stiliserede, så netop kontrasterne i hvert bygningsværk fremstår rent. Resultatet er overraskende, og i følgeskab med Tula Amirs forklaring står hendes tolkning meget klar. nødvendig for at bygge fremtiden, forklarer Tula Amir. En af de modeller, som Amir trækker frem, er en stiliseret udgave af arkitekten Moshe Safdies nye Yad Vashem Holocaust Museum i Jerusalem, som åbnede sidste år. Selve museet er bygget som et langt trekantet prisme, der skærer sig igennem den bjergtop, hvorpå bygningen er placeret. De besøgende går ind i den ene ende af ad bakke. Når man er færdig med at se alle salene med Holocausts død og ulykke, ender man ved prismets anden ende, der åbner sig ud imod himmelen og landskabet. Den besøgende, der til sidst befinder sig på en udendørs balkon, kan her se, at der ikke alene er lys og luft forude, men også et land og en fremtid og at fremtiden er lige netop her. I Jerusalem. I Israel. Hver eneste af de femten bygninger eller mindesmærker, Amir har analyseret, gør K98968_ARKFOKUS_0507.indd 13 26/06/07 11:00:57

14 K98968_ARKFOKUS_0507.indd 14 26/06/07 11:01:02

15 det, vi ser i Holocaustmuseet i Jerusalem hver på sin egen facon. Der er dem, der viser det omliggende landskab fra et tårn som fx mindesmærket for de soldater, der faldt i kampen for Negev i Befrielseskrigen, bygget af Dani Karavan i 1968, fortæller Tula Amir. Det meste af mindesmærket er gravet ned i en kunstig høj i ørkenlandskabet, mens man fra et højt udsigtstårn midt i komplekset kan se hele området, som om mindesmærket siger til den besøgende: Her ser du det, vi hvis navne står indgraveret i murene kæmpede for, så nu forstår du, hvad det betød. Flere mindesmærker benytter samme udsigtstårnsmodel. Andre har udbygget kontrasterne med yderligere en dimension. Ud over at være et mindesmærke fungerer bygningen som kulturcenter. Det gælder fx mindesmærket Yad Lebanim i Tel Aviv for de faldne bysbørn og mindesmærket i Kibbutz Nizanim. De fungerer begge både som mindesmærke og aktivt kulturcentrum. Her er de daglige aktiviteter, foredrag, keramik- og balletkurser, det levende bevis på, at fremtiden hviler på og vokser op af fortiden. I andre lande gør man det helt anderledes, fastslår Tula Amir. Hun sammenligner bla Holocaust-museet i Washington D.C. med Yad Vashem i Jerusalem. I det amerikanske museum ender den besøgendes tur igennem Holocausts rædsler i en lukket rotunde, hvor man kan tænde stearinlys under navnene på alle de menigheder, der blev udryddet. Det at tænde lys i det offentlige rum er en meget kristen, en meget katolsk ting at gøre. Det minder ikke på nogen måde om den jødiske tradition, hvor hver familie i hjemmet tænder et lys på årsdagen for et dødsfald. For mig at se, fortæller det noget helt andet. Nemlig, at vi befinder os i USA; det er som om de amerikanske Holocaustoverlevende siger, at nu har I set, hvordan vi har lidt, men vi befinder os i USA, og vi er en del af dette samfund, forklarer Amir. I udstillingskatalogen skriver den israelske historiker Idit Zertal om, hvordan samfund op igennem i historien har glorificeret soldaternes død. Hun tager udgangspunkt i Homer, der i Iliaden skriver om K98968_ARKFOKUS_0507.indd 15 26/06/07 11:01:04

16 K98968_ARKFOKUS_0507.indd 16 26/06/07 11:01:07

17 Achilles smukke død. Hun anklager det israelske samfund for når det mindes sine døde at være meget tæt på at glorificere døden selv. Som historiker forklarer hun hvorfor, det er sådan: Det fælles minde om de døde, skriver hun, hører med til opbygningen af en national identitet. Tula Amir har kaldt sin udstilling Redningskrans. Navnet et taget ud af et digt, skrevet af den israelske forfatter Yehuda Amihai, der igen og igen citeres ved soldaterbegravelser i Israel. I digtet sammenligner de døde soldater, der taler til de sørgende fra graven, de blomsterkranse, man lægger på deres grave, med redningskranse. Tula Amir holder fast i denne dobbelttydighed samtidigt med, at hun er meget forsigtig med ikke at få udstillingen til at fremstå politisk. Hun har ikke tænkt sig at sige, om det er godt eller skidt, at de israelske mindesmærker er en del af den zionistiske etos om man vil. Det opfatter Tula Amir slet ikke som sin opgave. Ligesom hun heller ikke er ude på at kritisere arkitekterne. Gennem sin helt basale arkitektoniske analyse af mindesmærker har hun blot villet afsløre, at arkitekturen er en del af samfundet og dermed repræsenterer det. Det er en tung burde, der hviler på skuldrene af en, der skal repræsentere sorg og mindet om mennesker, der er døde. Det er fuldt af følelser, og det er hverken simpelt eller funktionelt. Det er meget mere kompliceret end som så. Samtidig giver arkitekturen os værktøjerne til at manipulere med folks følelser ved hjælp af de bygninger, vi laver, og det spørgsmål, jeg rejser her, handler om, hvorvidt det er legitimt at bruge disse værktøjer. Eller om vi hellere skal afsondre os og bare præsentere tingene, som de er uden alle de undertoner, som man hidtil har brugt i mindesmærkerne. K98968_ARKFOKUS_0507.indd 17 26/06/07 11:01:11

18 Landskabsarkitekten Jørn Palle Schmidt kender substansen i sit fag som ingen anden, og han har i årenes løb skabt en lang række usædvanlige, betagende haver og grønne anlæg, som er robuste og frodige. Det er landskabsarkitektur med bæredygtige udtryksformer, stor herlighedsværdi og nærvær, der udstråler vitalitet, frugtbarhed og mangfoldighed bundet til brugen og stedet med tæt forbindelse til menneskets tilværelse. Landskabsarkitekt Annemarie Lunds biografi om Jørn Palle Schmidt Grøn form grønt modspil fortæller om mere end 50 års praktisk havekunst fra den lille til den store skala og bogen er et must have for alle, der glædes over jord, vand, naturens planterigdom og skønhed. Oplev Danmark med landskabsarkitekturen og bygningsværkerne set himmelhøjt fra oven og suverænt fotograferet med et klassisk manuelt Hasselblad-kamera. Det er luftfotografen Jan Kofod Winther, der tager os med på sightseeing med fugleperspektiv og præsenterer sine Danmarksbilleder i bogen Himmelskud han flyver altid alene i sit enmotors-fly og fotograferer med højre hånd ud ad det åbne vindue, mens han styrer flyet med venstre hånd. Kvinder på kirkegården og Terrorbombardementet 1807 hedder to af de rundvisninger, som Københavns Kommunes Center for Kirkegårde har på programmet i løbet af sommeren. Det er gratis, tilmelding er ikke nødvendig, og grupper kan bestille separate rundvisninger. Kirkegårdscentret har udgivet en fin lille turkalender 2007 med en kort beskrivelse af arrangementer og kirkegårde fra Assistens og Vestre til Bispebjerg, Brønshøj og Sundby og den er også nyttig at have med i lommen, hvis man foretrækker havevandring på kirkegårdene i sit eget selskab. Yderligere information: kirkegårdsvejleder Stine Helweg T og I 10 eventyrlige haver har forfatteren Peter Olesen og fotografen Henrik Bjerregrav besøgt grønne kvadratmeter, hvor frodig fantasi og original skabertrang ikke har ladet sig hæmme af den omsiggribende friserede pænhed. De grønne eventyrhistorier om haveejere og deres passioner når vidt omkring fra krydderurter til skulpturer eller udsigter fra en hulehave ved Krik Vig ud mod Vesterhavet til et husmandsted mellem Gudhjem og Østerlars med summende bier, frugthave, fugleliv og K98968_ARKFOKUS_0507.indd 18 26/06/07 11:01:16

19 Østersøkig. Og i Olesens udvalgte eventyr er der såmænd også blevet plads til en ægte arkitekturhave med formklippet taks og en blå skulptur: Inger og Johannes Exners koteletgrund, godt gemt af vejen i Marselisborgkvarteret i Århus. Haven består af rum Johannes Exners rum, formet og klippet egenhændigt af ham selv, for som den nu 80-årige arkitekt siger: Klipningen er ikke følt som en kontinuerlig belastning, snarere som en dejlig årligt tilbagevendende, kreativ begivenhed og den slags kreativt og meget personligt arbejde kan man ikke overlade til andre. Ny arkitektur og byudvikling: Er du klar til en gåtur i København? Oplev den nye arkitektur og byudvikling helt tæt på og deltag evt. i en fotokonkurrence mens du hører historierne bag hovedstadens bydele og deres arkitektur. CopenhagenX, der er udstillingsaktuel med Byen i forandring på Dansk Arkitektur Center, lancerer i løbet af sommeren seks forskellige podwalks fra rundtur i den fremtidsorienterede bydel Ørestad Nord til et nostalgisk strejftog på Nørrebro med dramatikeren Jokum Rohde som guide. Gåturen i Ørestad Nord har seks kapitler, fortalt af projektleder Mette Sindet Hansen fra Ørestad Nord Gruppen. Turen begynder ved Københavns Universitet i Njalsgade og fortsætter til Mikadoplads, Tietgenkollegiet, Boligslangen og IT Universitetet for at slutte ved DR Byen. Dramatikeren, forfatteren og forfaldsromantikeren Jokum Rohde er guide på podwalken gennem Nørrebro fra Dronning Louises Bro til Multipladsen, Idræts- og kulturhuset, Jægersborggade, Ny Nørrebro Park og Folmer Bendtsens Plads. Læs mere og tilmeld dig nyhedsbrev på En podwalk er en guidet tur som lydfil. CopenhagenX s arkitekturpodwalks er lige til at downloade og lægge ned på en mp3-afspiller for at tage med ud i byen. Vind en flyvetur over København: CopenhagenX har udskrevet en fotokonkurrence, hvor alle opfordres til at tage billeder af, hvordan de opfatter bydelene i hovedstaden. Udvalgte fotos vises på storskærm på udstillingen Byen i forandring. CopenhagenX-udstilling: Byen i forandring Åben alle dage indtil 21. okt Dansk Arkitektur Center Strandgade 27B 1401 København K Annemarie Lund: Grøn form grønt modspil. En bog om landskabsarkitekten Jørn Palle Schmidt. 176 sider, 375 kr., Arkitektens Forlag. Jan Kofod Winther: Himmelskud. 220 sider, 299 kr., Gyldendal. Peter Olesen: 10 eventyrlige haver, 136 sider, 269 kr., Thaning & Appel. K98968_ARKFOKUS_0507.indd 19 26/06/07 11:01:18

20 I Tjekkiets hovedstad Prag er der opstået voldsom diskussion i kølvandet på en arkitektkonkurrence om et nyt nationalbibliotek. Prag er den bedst bevarede af Europas hovedstæder, og derfor er det faldet mange for brystet, at dommerkomiteen med den internationale stjernearkitekt Zaha Hadid i spidsen netop valgte den tjekkisk-fødte engelske avantgarde-arkitekt Jan Kaplicky og hans Future Systems som vindere. Projektet, som er blevet døbt Blæksputten i folkemunde, skal ligge i Letna-parken, et stenkast fra Hradshin-slottet. Oven i diskussionen om formsproget er opstået ballade om selve afholdelsen af konkurrencen. Den tjekkiske arkitektforening har indsendt en klage til UIA, fordi man mener, at dommerkomiteen har været partisk, og at reglerne i flere tilfælde er blevet brudt. Debatten fortsætter... På den seneste liste over Skandinaviens ti største arkitektvirksomheder målt på omsætning og antal ansatte finder man hele fire Århus-tegnestuer. Men hvad er egentlig hemmeligheden bag de århusianske tegnestuers succes? Har det at gøre med Arkitektskolen Aarhus funktion som udklækningsanstalt? Eller er grunden snarere den, at tegnestuerne ligger lige op og ned ad hinanden i Århus Midtby og derfor har let ved at udveksle viden og ekspertise? Nu vil et forskningsprojekt med titlen Arkitekturklyngen i Århus forsøge at kaste lys over fænomenet. Forskningsprojektet, der løber frem til sommeren 2008, er et samarbejde mellem Institut for By og Landskab ved Arkitektskolen Aarhus og Københavns Universitet. Læs mere på Grønt er godt for øjnene og sjælen. Det har man erfaring for i Sverige, hvor Lantbruksuniversitet i Alnarp ved Malmø driver en terapihave, der behandler patienter med stress, angst og udbrændthed med stor succes. Og nu har Realdania besluttet at bakke økonomisk op om etableringen af den første terapihave her i landet. Det er Center for Skov, Landskab og Planlægning ved Københavns Universitet, som står bag behandlingshaven, der kommer til at ligge i Hørsholm, nord for København. Her vil hårdt ramte stresspatienter kunne få behandling på et nyt center under ledelse af stressekspert, dr.med Bo Netterstrøm (interviewet i ARKFOKUS 6/2006). Desuden er det tanken, at haven skal fungere som arbejdende værksted for terapihaveforskningen i det hele taget, hvad der åbner spændende perpektiver for socialt interesserede landskabsarkitekter og andre med interesse for Arkitektur og sundhed. Bernt arkitekten Bernt Petersen blev 70 i år, og det bliver nu fejret med en ny bog fra Arkitektens Forlag og en udstilling på Kunstindustrimuseet i København. Kendtest er hans superenkle Slidsestol fra 1982 den første kropsvenlige modernistiske stol med plan træplade, som man kunne sidde på uden at blive øm i bagdelen. Slidsestolen blev et ikon, men den er kun et punktnedslag i en stor og fin produktion. Hans møbler er ikke af den slags, der vækker opsigt med deres højtråbende formsprog. For ham er det vigtigste naturmaterialerne, det gode håndværk og det enkle visuelle udtryk og så er han mester i at tilpasse sine møbler til rummet. Bog: Møbel & rum 208 sider, pris: 318,50 kr., Arkitektens Forlag. Udstilling: Møbel og rum til 26. august, Kunstindustrimuseet, Bredgade, København. Så er diplomerne overrakt til årets afgængere på landets arkitektskoler. De mange timer ved tegnebordet og computeren har omformet de flyvske ideer til konkrete projekter, og nu inviteres omverdenen indenfor for at se resultatet. På Kunstakademiets Arkitektskole har man i år valgt at lade afgangsudstillingen vare hele sommeren så der er ingen undskyldning for at gå glip af de visionære streger. Afgang sommer, til 5. august, Udstillingen, Meldahls Smedie, Holmen. K98968_ARKFOKUS_0507.indd 20 26/06/07 11:01:20

Fysisk planlægger til Plankontoret

Fysisk planlægger til Plankontoret 7/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Soft CellS Stategi for fremtidens landsbyer dansk arkitekt i argentina tema: ledelse i arkitektverdenen www.mim.dk Fysisk planlægger til Plankontoret

Læs mere

Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk. www.arkfo.dk

Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk. www.arkfo.dk Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk www.arkfo.dk Arkitekterne har længe været forkælet med fuld beskæftigelse. Vi har planlagt hele bydele og bygget med et arkitektonisk overskud og en optimisme,

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Arkitekturformidling. Arkitektur er mere end værket i sig selv. Josefine Lykke

Arkitekturformidling. Arkitektur er mere end værket i sig selv. Josefine Lykke Arkitekturformidling. Arkitektur er mere end værket i sig selv. Josefine Lykke Citat. Bygningskunsten er noget andet og mere [end planer, snit og facader]. Man skal ikke vente, at man kan forklare præcist,

Læs mere

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Opfinderbogen - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Denne bog er tilegnet det kreative menneske, som hele tiden får nye ideer. Ideer, som muligvis kan blive til salgbare produkter eller tjenesteydelser.

Læs mere

Kruseduller på den fede måde

Kruseduller på den fede måde P R O F I L MAGASIN Kultur- og byliv Erhverv Sport Profil Tema Gastronomi FEBRUAR 2012 Kruseduller på den fede måde En rynke kan have sin helt egen historie og det skal man ikke tage fra den gratis magasin

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006 Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek 52 I Unge og biblioteker Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen NÅR JEG BLIVER STOR Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen GIV ELEVERNE MAGTEN OVER DERES EGEN LÆRING 16 INSPIRERENDE EKSEMPLER FRA HELE NORDEN GENERAL- SEKRETÆREN TAGER ORDET: Vi skal leve af

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Velkommen til Teknologirådets website om teknologi og tid.

Velkommen til Teknologirådets website om teknologi og tid. Teknologi og tid Debatoplæg De 4 debat-aftener Referater og oplæg fra de 4 debataftener Elektronisk konference Velkommen til Teknologirådets website om teknologi og tid. Supplerende Artikler Links Teknologi-rådets

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET TEMA: Innovation SKAL VI LEVE AF INNOVATION, ELLER ER DET KEJSERENS NYE KLÆDER? Fremtidens skole Er

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Forside: Povl Anker Buhl Grafisk tegnestue Korrektur: Buttle Sprog & Formidling Illustration:

Læs mere

IT & medier i undervisningen. - inspiration til skoler og skolebiblioteker

IT & medier i undervisningen. - inspiration til skoler og skolebiblioteker IT & medier i undervisningen - inspiration til skoler og skolebiblioteker Kommunernes Skolebiblioteksforening 2009 Indholdsfortegnelse Tænd mobilen Af Martin Spenner, partner Lommefilm.dk side 3 Filmstriben

Læs mere