K98968_ARKFOKUS_0507.indd 1 26/06/07 11:00:33

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K98968_ARKFOKUS_0507.indd 1 26/06/07 11:00:33"

Transkript

1 K98968_ARKFOKUS_0507.indd 1 26/06/07 11:00:33

2 Først og fremmest ser jeg en moderne fagforening som en interesseorganisation, hvor der skabes initiativer, der kan bidrage til medlemmernes hele liv. Dvs., at både arbejdsliv, lønforhold, barsel, efteruddannelse, karriereforløb mv. skal indtænkes og inddrages, så medlemmerne sikres et godt og udviklende arbejdsliv, som harmonerer med familielivet. En af de store opgaver, ARKITEKTFORBUNDET står over for i løbet af vinteren 2007, er forhandlingen om en ny overenskomst på det private område. Som det kunne læses i sidste nummer af ARKFOKUS, vil der nok blive debat om, hvor fleksibel overenskomsten skal være for den enkelte i forhold til, at overenskomsten samtidig skal sikre alle medlemmerne nogle generelle gode løn- og ansættelsesforhold. I broderlandet Sverige har man forsøgt sig med en vision om brancheudvikling, som man håber kan føre til højere løn osv. Det skal bla ske ved at kæde løndannelse og efteruddannelse sammen i et system, som er mere individuelt præget end i Danmark. Nu er det imidlertid ikke sikkert, at vi i Danmark kan bruge et tilsvarende system, men op til de kommende forhandlinger kan vi under alle omstændigheder forsøge at hente inspiration udefra bla hos svenskerne. Indtil videre er svenskerne dog klart dårligere stillet end os uden mindsteløn og med en 40 timers arbejdsuge før frokost. I danske fagforeninger bliver det mere og mere udbredt at tilbyde karriererådgivning til medlemmerne. Fænomenet hænger naturligt sammen med, at fagforeningerne gerne vil støtte deres medlemmer på flere områder end blot på de traditionelle løn- og ansættelsesområder, og ofte det viser sig, at karriererådgivningen bliver en meget efterspurgt ydelse til medlemmerne. Karriererådgivningen kan benyttes, både når en fastansat, et ledigt eller et opsagt medlem ønsker nyt job. Jeg mener, det kan være interessant at drøfte dette med medlemmerne og i bestyrelsen: Kunne karriererådgivning være et tilbud, som også medlemmer af ARKITEKTFOR- BUNDET ville benytte sig af? Skal forbundet arbejde i retning af at skabe et tilbud på området? Ledigheden inden for arkitektfaget er heldigvis på vej nedad; men der er stadig ca. 350 K98968_ARKFOKUS_0507.indd 2 27/06/07 12:00:52

3 ledige arkitekter i Danmark, og andelen af ledige arkitekter ligger dermed et stykke over den generelle akademikerledighed. Mine tanker om, hvordan vi får dem i job, går på et samarbejde med bla AAK (Akademikernes a-kasse), så vi i fællesskab kan få skabt nogle initiativer i form af jobkampagner over for virksomheder, og fælles netværksmøder, hvor vi kan vi kan bringe ledige arkitekter sammen med relevante arbejdsgivere. I den sammenhæng vil det også være godt, at medlemmerne får skabt rammer, så de selv i fællesskab kan hjælpe hinanden i job. På arbejdsmarkedet for højtuddannede gælder det nemlig generelt, at netværk er vejen frem til job, og mere netværksdannelse er vejen frem til bedre job. Forudsætningen for, at ARKITEKTFORBUNDET kan give gode og attraktive ydelser til medlemmerne, er indlysende nok, at så mange arkitekter som muligt melder sig ind i foreningen, og at der er en sund økonomi at lave aktiviteterne for. På nuværende tidspunkt er medlemstallet ca. 4500, og jeg vil anslå, at der er 1200 potentielle nye medlemmer på det danske arbejdsmarked alene på arkitektområdet. Dertil kommer et stigende antal designere, som i de kommende år udklækkes fra uddannelsesinstitutionerne, og som foreningen også tilbyder at organisere. I ARKITEKTFORBUNDET bliver vi nødt til at finde ud af, hvad der kan få potentielt nye medlemmer til at melde sig ind i foreningen, og så skal vi være gode til at udvikle og synliggøre disse aktiviteter. Dette skal gerne ske i samarbejde med medlemmerne selv, så udviklingen bliver organisk, og medlemmerne derigennem vil opleve foreningen som et levende sted. Lad mig derfor slutte med at opfordre både medlemmer og ikke-medlemmer til at kommentere mit indlæg: I hvilken retning ser I gerne, at ARKITEKTFORBUNDET bevæger sig i de kommende år? Denne debat kan naturligt foregå på vores hjemmeside: så vil vi i sekretariatet have noget at arbejde med, når vi skal skrive visionære oplæg, som bestyrelsen kan træffe beslutninger ud fra. K98968_ARKFOKUS_0507.indd 3 26/06/07 11:00:34

4 ROTTERDAM En stor slagterkniv bevæger sig i mekaniske ryk faretruende tæt henover min hånd. Kniven falder tungt og med millimeters nøjagtighed på den synlige stålplade i sprækkerne mellem mine udspredte fingre. Først langsomt, men så tager stikkene ellers gradvist fart, indtil kniven brat standser. Så stopper legen! Eller Mumbledy Peg, som den populært kaldes i de mange amerikanske film, som de fleste af os kender den fra. Til forskel fra filmens verden, er det dog her ikke et menneske, der fører kniven, men en robotarm, styret af en computer. Det indgår alt sammen som en del af det interaktive digitale kunstværk knife. hand.chop.bot, der er skabt af kunstnerkollektivet 5VOLTCORE, og som fra april kunne opleves i Rotterdam på den internationale kunstbiennale for digital kunst, DEAF07. Værket knife.hand.chop.bot lever med sin nærgående og grænseoverskridende interaktion mellem menneske og maskine fuldt og helt op til biennalens tema Interact or Die! Selvom det lyder temmelig hårdkogt, og ligeså godt kunne have stået i bloddryppende skrifttyper henover coveret på et heavy metal-album fra 80 erne, lå der skam fra kuratorgruppens side mere vidtløftige intentioner bag. Nemlig at pege på det faktum, at temaet i dag er mere aktuelt end nogensinde. Interaktionsbegrebet har vundet indpas på kryds og tværs af videnskab, kunst, design og arkitektur, som det altdominerende begreb, vor tid aflæses igennem. Nærmest som et allestedsnærværende princip for alt levende både naturlige og kunstige livsformer. Det er netop i kraft af den digitale teknologi, at man har fået indsigt i og mulighed for at arbejde med de interaktive processer, som mange før har troet lå uden for den menneskelige fatteevne. Takket være PET, fmri og andre avancerede scanningsteknologier har neurologer opdaget, at mentale processer er resultatet af tusindvis af neuroner fra forskellige steder i hjernen, der påvirker hinanden samtidig, så vi bliver i stand til fx at drikke en kop kaffe eller løse et matematisk problem. Computerens antivirus-software fungerer på nogenlunde samme måde som hjernens nervesystem. Ved at opfange bits og data fra et uoverskueligt antal servere rundt om i verden bliver antivirus-programmet i stand til at blokere for de mange daglige angreb fra trojanske heste, internetorme og ondsindede vira. Vores byer forandrer og udvikler sig som et resultat af et ret så indviklet samspil mellem politikere, borgergrupper og interessemodsætninger, som arkitekter og byplanlæggere forsøger at tilgodese ved bla at anvende strategier og kaosteorier hentet fra computerspil. Osv., osv. På DEAF07 havde man i år netop valgt at sætte fokus på den interaktive digitale kunst, som er særligt optaget af at udforske nye og uforudsigelige interaktionsformer mellem mennesker, dyr og computere. På hovedudstillingen, som havde til huse i det nyrenoverede Las Palmas, side om K98968_ARKFOKUS_0507.indd 4 26/06/07 11:00:35

5 side med Luxor Teatret, Hotel New York og snart også et spektakulært højhusbyggeri af OMA, kunne man fx opleve den amerikanske kunstner Garnet Hertz s noget særprægede Experiments in Galvinism (2003-4). Dette værk består af et akvarium fyldt med en klar væske og en død frø, hvori Hertz har implanteret en fiks lille webserver, som er tilkoblet internettet via et ethernet-kabel. Med det resultat, at når serveren kommunikerer med brugere ude på nettet, begynder frøens ben livligt at spjætte og bevæge sig. Ud over at vise nye måder, hvorpå vi vha. digital teknologi kan trodse lange afstande og gribe ind i den nære fysiske verden (telenærvær), omhandler værket muligheden for at forbinde biologiske kredsløb i organismer med teknologiske systemer: en frø med internettet, nerver og muskler med ledninger og kabler. Tilbage står indtrykket af elektricitet som et helt naturligt fænomen ja, selve livskraften, som værkets inspirationskilde, den italienske læge og fysiker Luigi Galvani, frimodigt påstod i slutningen af 1700-tallet. Lige så bemærkelsesværdig var Roman Kirschner fra det tysk-østrigske kunstnerkollektiv //////////fur////, som kunne opleves på en af biennalens mange workshops. Her præsenterede Kirschner en række af //////////furs//// seneste kunstprojekter, der alle forholder sig på én gang meget ironisk og kontant til hele diskussionen om, hvad det egentlig er for sociale kompetencer, børn og unge opøver gennem computerspil. Blandt disse projekter er Painstation, som for nylig modtog den prestigefulde ZKM-pris, der hvert år uddeles af Zentrum für Kunst und Medientechnologie i Karlsruhe. Painstation er en spillekonsol indrettet så snedigt, at hver spiller er nødt til at lægge sin ene hånd på en sensorudstyret plade for at aktivere konsollen. Med den anden kan han eller hun så styre joysticket i et pingpong-videospil, der mest af alt ligner en 2007-udgave af Tennis K98968_ARKFOKUS_0507.indd 5 26/06/07 11:00:37

6 for Two. Ligesom i William Higinbothams første computerspil fra 1958 går det her ud på hele tiden at returnere modstanderens bold. Blot er der lige den forskel, at man ikke kun taber point, hvis man misser. Derimod vil bolden uundgåeligt ramme et af tre symboler bag baglinjen, og derved udsætte hånden på pladen for enten opvarmning, stød eller slag. Men Painstation er andet og mere end et finurligt torturinstrument forklædt som et stykke simpel underholdning. Selvfølgelig beder værket os om at forholde os til den stigende kommercielle brug af vold i computerspil som Quake, Doom og Hitman. Til hvor skræmmende hurtigt vi glemmer alt om medmenneskelig indlevelse, når først adrenalinet og vindermentaliteten har taget over. Langt mere interessant er det dog at se Painstation, knife.hand.chop.bot. og flere af de andre interaktive kunstværker på DEAF07 som meget håndgribelige eksperimenter med det, alle inden for designverdenen netop nu går og snakker om emotional design. Emotional design er navnet på den relativt nye trend, der går ud på at designe digitale teknologier, så de i højere grad formår at tage højde for brugernes følelser. Behovet er bla opstået, fordi computeren har ændret sig radikalt fra engang kun at blive brugt af militæret til at beregne mulige missilbaner fra Sovjetunionens opstillede arsenal af kernevåben, til i dag, hvor den digitale teknologi har overtaget K98968_ARKFOKUS_0507.indd 6 26/06/07 11:00:39

7 arbejdsområder, som førhen ville have været utænkelige. Brugen af IT inden for sygehussektoren har fx flere steder bevirket, at noget af den nærhed og omsorg, som er så vital for forholdet mellem sygehuspersonale og patienter, er gået tabt. Men med emotional design er designere begyndt ihærdigt at interessere sig for, hvordan man kan skabe bløde teknologier med et menneskeligt ansigt. Det er et nyligt dansk projekt som RoBlood et glimrende eksempel på. RoBlood er et pilotprojekt, hvor ingeniører fra RobotCluster i Odense, bioanalytikere fra Vejle Sygehus og designere fra Designskolen Kolding er gået sammen for at udvikle en robot til at tage blodprøver. Lige netop sådan en maskine kan der meget vel blive brug for inden for nærmeste fremtid. Siden 1987 er antallet af blodprøver herhjemme stødt steget med 7 % årligt, bla fordi flere og flere sygdomme kan diagnosticeres ved hjælp af en blodprøve. Men det lægger beslag på en masse ressourcer, som i forvejen er knappe. Hele 40 % af bioanalytikernes arbejdstid går med at tappe blod, i stedet for at udføre de mere krævende opgaver, de i virkeligheden er uddannet til. Og med den skrigende mangel på sygeplejersker er der kun grund til at tro, at det problem blot vil blive forværret med årene. Derfra opstod ideen til RoBlood. Men det er en intim og følsom ting at skulle have taget en blodprøve, og hvordan bærer man sig lige ad med at designe en robot, som patienterne er trygge ved i den situation. Det er noget af en udfordring, da mange forbinder robotter med de killing-machines i film som Terminator og Matrix, som truer med menneskehedens nært forestående udryddelse. I forsøget på at gøre teknologien mere menneskelig, arbejdede en gruppe af designere derfor bla med at fremstille en maskine der i visuel design og funktion simulerer følelsen af at få et ordentligt og tryghedsskabende kram. Og hvad i alverden har det så med interaktiv kunst at gøre? En hel del, vil jeg vove at påstå, selvom der åbenlyst også er klare forskelle. RoBlood og et kunstprojekt som knife.hand.chop.bot undersøger på hver deres måde, om vi er parate til at have tillid og overlade ansvar til maskiner udstyret med en indlevelsesevne, der når alt kommer til alt, kan koges ned til en serie nuller og ettaller. Det er kunst- og medieorganisationen V2_ i Rotterdam, der står bag DEAF og andre lignende digitale udstillingsinitiativer i tiden mellem hver biennale. I år er det præcis 25 år siden, V2_ blev dannet for netop at gøre opmærksom på den digitale kunst som nøglen til at forstå vores gennemdigitaliserede verden. Det var i begyndelsen af 1980 erne i en tid, hvor internettet slet ikke fandtes, og hvor det endnu var særdeles uvist, om computeren ville gå hen og blive allemandseje. Men folkene bag V2_ kunne se længere ind i fremtiden end de fleste. Bla havde de opdaget, at der gik en lille gruppe programmører og computernørder rundt og opfandt sære apparater, som de sågar K98968_ARKFOKUS_0507.indd 7 26/06/07 11:00:41

8 K98968_ARKFOKUS_0507.indd 8 26/06/07 11:00:43

9 på new media-scenen, aldrig har set den digitale kunst som et projekt, der primært gik ud på éndimensionalt at kritisere den onde kapitalisme. Med flere spændende såkaldte research in art and developmentprogrammer (art+d) har V2_ tværtimod altid haft en mission om at lade kunsten møde kommercielle udfordringer fra erhvervslivet. Ud fra devisen om, at kreativitet og innovation først opstår i et spændingsfelt og bliver til som led i en ukontrollerbar udveksling af ideer mellem kunst, design og arkitektur. Det gælder for kunstorganisationer som V2_ som for alt muligt andet: Interact or Die! hævdede var kunst. Ofte var der tale om vilde og tilsyneladende utopiske eksperimenter med menneskers måde at bruge og kommunikere med teknologi på. Men kunstnernes skøre indfald viste sig gang på gang at foregribe trends, som først indtraf langt senere inden for IT-design og Human-Computer Interaction. Fx udviklingen hen imod at bygge computeren ind i alting omkring os (ubiquitous computing) fra huse og bygninger til snart sagt alle hverdagens genstande, såsom vores tøj, køleskabe, brødristere, osv. Der var ingen kunstmuseer, der på det tidspunkt ville have noget med digitalkunstnerne at gøre, så V2_ begyndte lidt efter lidt at arrangere forskellige events, hvor de fik lejlighed til at udstille deres ting og livligt diskutere hinandens ideer. En af de tilbagevendende events var DEAF, der i år afholdtes for 8. gang, og som i dag er blevet stedet, hvor designere og arkitekter valfarter til for at aflure kunstnerne deres fantasifulde greb om teknologien. Men også kunstig-intelligensforskere og folk fra de store medievirksomheders udviklingsafdelinger er at finde på forreste række under de mange happenings, workshops og seminarer, som spreder sig fra V2-bygningen på Witte de Withstraat ud over hele det pulserende Rotterdam i løbet af de lidt over to uger, DEAF normalt varer. En stor del af forklaringen på DEAFs succes hænger utvivlsomt sammen med, at V2_ modsat nogle af de andre aktører Interact or Die! Udstillingskatalog redigeret af Joke Brouwer og Arjen Mulder, udgivet af V2_Publishing, Rotterdam, 230 sider. 22,50. Kunstbiennalen DEAF07: V2_Institue for the unstable media Kunstnerkollektivet 5VOLTCORE: Gruppens interaktive kunstværk knife.hand.chop.bot kan opleves i aktion på YouTube: watch?v=0zuqdlmjn6g Garnet Hertz s Experiments in Galvanism og øvrige projekter kan ses på Den tysk-østrigske kunstnergruppe //////////fur////: Painstation: RoBlood: K98968_ARKFOKUS_0507.indd 9 26/06/07 11:00:44

10 Louise Campbell og Cecilie Manz optræder med deres nyskabende, prisbelønnede, funktionelle og anderledes smukke produkter i mammutværket &Fork efterfølgeren til Spoon fra Phaidon Press og her er de to danske designer-darlings kommet i godt kreativt selskab med 98 andre yngre innovative talenter i verdensstjerneklassen. Forlaget bad 10 kendere om hver at udvælge 10 yngre designere fra hele jordkloden, som inden for de seneste fem år har markeret sig med deres innovative eller grænseoverskridende produkter, og det er der kommet en stærkt inspirerende, vildt underholdende bog ud af med gode kontante tekster og en overflod af fotos. &Fork oser af kreativt overskud, livskraftig vovemod og talent for at tænke i nye baner indimellem iblandet et ordentligt skvæt menneskevenlig humor og tidens hotte internationale tendenser ser ifølge de 100 udvalgte designere og deres pro- dukter ud til at være: 1) design med indbygget social ansvarlighed, 2) design-etik over en bred kam, 3) miljøbevidsthed med genbrugsprodukter inden for næsten enhver genre, 4) designobjekter, der kan foldes eller fylder lidt i en overbefolket verden med pladsmangel, 5) bærbart design og personlig supersofistikeret højteknologi til interpersonelle relationer og mennesker, der konstant bevæger sig rundt i den moderne globale verden. ARKFOKUS har plukket fra siderne med et godt øje til design med indbygget humor og et enkelt eksempel fra bogens sidste sider, hvor de 10 designspecialister hver har udvalgt 1 stk. ældre design, der også har gjort en vis forskel. amg &Fork. Redaktion: Tom Dixon, Maria Helena Estrada, Pierre Keller m.fl. Phaidon Press. ISBN sider, rigt illustreret, 497 kr. excl. moms. K98968_ARKFOKUS_0507.indd 10 26/06/07 11:00:48

11 K98968_ARKFOKUS_0507.indd 11 26/06/07 11:00:53

12 Redningskrans hed den israelske udstilling på arkitekturbiennalen i Venedig Her præsenterede arkitekten Tula Amir israelske mindesmærker som et bud på Israels mest særegne arkitektur. Der er over 1600 officielle mindesmærker i landet: bygninger, monumenter, parker og skove bygget, rejst og plantet for at mindes dem, der blev myrdet i Holocaust; dem der kæmpede for landets oprettelse og overlevelse; dem der døde, inden de nåede frem, og dem, der blev dræbt i krige eller ved terrorangreb. Helt basalt er et mindesmærke et sted, man har opført for at kunne mindes. Og det turde være indlysende, at mindet over de døde må indtage en central plads i en jødisk stat, oprettet efter udryddelsen af seks millioner jøder i Europa en stat, der i sit første år inden det var sikkert, at den overhovedet ville kunne overleve allerede havde begravet næsten en tiendedel af sin befolkning. Men netop fordi krigene ikke synes at høre op, og prisen altid synes så ubærlig høj, har de israelske arkitekter, der har bygget nogle af landets mest væsentlige mindesmærker, benyttet sig af en række arkitektoniske hjælpemidler, der manipulerer følelsesmæssigt med dem, der besøger mindesmærket. Det er Tula Amirs væsentligste konklusion, efter at hun har analyseret israelske mindesmærker, bygget i årene fra kort efter statens oprettelse i 1949 til Amir har forsøgt at skrælle alt det udenoms af bygningsværkerne for at komme ind til essensen, og hun har afdækket, at samtlige arkitekter, der har bygget mindesmærker, har benyttet sig af en række arkitektoniske kontraster for at nå ét og samme mål. I Israel er mindet tredimensionalt. Det handler ikke kun om fortiden og nutiden men også om fremtiden. Det er noget helt særligt for israelske mindesmærker, siger Tula Amir og forklarer, at hun til biennale-udstillingen K98968_ARKFOKUS_0507.indd 12 26/06/07 11:00:54

13 valgte at analysere i alt femten mindesmærker. Fælles for dem alle sammen er, siger hun, at arkitekterne har benyttet sig af kontraster for at bringe de tre tidsdimensioner ind i bygningen. De har arbejdet med modsætningerne mellem åbne og lukkede strukturer. De spiller med lys over for mørke. De opstiller kontrasten Arkitekterne benytter sig af forskellige former for arkitektoniske modsætninger, som de bruger til at sige: Døden hører til i fortiden og i nutiden, men... der er også en fremtid. Dermed udtrykker arkitekturen, at døden som dette mindesmærke er bygget for at mindes ikke var forgæves. At døden var med til og muligvis prismet og kommer ud i den anden. Indgangens endegavl er lukket, og på den rå betonvæg vises film af dansende jødiske børn i Polen fra tiden, inden jødeudryddelserne begyndte. Den besøgende går så igennem sal efter sal i en zigzag-rute, der krydser prismet flere gange. Selve prismet er løftet, således at det hele tiden går op mellem det nære og det fjerne, og de benytter sig i høj grad af forholdet mellem højt og lavt. For at forklare dem, der besøger hendes udstilling, hvad hun mener med denne analyse, har Tula Amir bygget plexiglasmodeller af samtlige femten bygningsværker. Modellerne er stærkt stiliserede, så netop kontrasterne i hvert bygningsværk fremstår rent. Resultatet er overraskende, og i følgeskab med Tula Amirs forklaring står hendes tolkning meget klar. nødvendig for at bygge fremtiden, forklarer Tula Amir. En af de modeller, som Amir trækker frem, er en stiliseret udgave af arkitekten Moshe Safdies nye Yad Vashem Holocaust Museum i Jerusalem, som åbnede sidste år. Selve museet er bygget som et langt trekantet prisme, der skærer sig igennem den bjergtop, hvorpå bygningen er placeret. De besøgende går ind i den ene ende af ad bakke. Når man er færdig med at se alle salene med Holocausts død og ulykke, ender man ved prismets anden ende, der åbner sig ud imod himmelen og landskabet. Den besøgende, der til sidst befinder sig på en udendørs balkon, kan her se, at der ikke alene er lys og luft forude, men også et land og en fremtid og at fremtiden er lige netop her. I Jerusalem. I Israel. Hver eneste af de femten bygninger eller mindesmærker, Amir har analyseret, gør K98968_ARKFOKUS_0507.indd 13 26/06/07 11:00:57

14 K98968_ARKFOKUS_0507.indd 14 26/06/07 11:01:02

15 det, vi ser i Holocaustmuseet i Jerusalem hver på sin egen facon. Der er dem, der viser det omliggende landskab fra et tårn som fx mindesmærket for de soldater, der faldt i kampen for Negev i Befrielseskrigen, bygget af Dani Karavan i 1968, fortæller Tula Amir. Det meste af mindesmærket er gravet ned i en kunstig høj i ørkenlandskabet, mens man fra et højt udsigtstårn midt i komplekset kan se hele området, som om mindesmærket siger til den besøgende: Her ser du det, vi hvis navne står indgraveret i murene kæmpede for, så nu forstår du, hvad det betød. Flere mindesmærker benytter samme udsigtstårnsmodel. Andre har udbygget kontrasterne med yderligere en dimension. Ud over at være et mindesmærke fungerer bygningen som kulturcenter. Det gælder fx mindesmærket Yad Lebanim i Tel Aviv for de faldne bysbørn og mindesmærket i Kibbutz Nizanim. De fungerer begge både som mindesmærke og aktivt kulturcentrum. Her er de daglige aktiviteter, foredrag, keramik- og balletkurser, det levende bevis på, at fremtiden hviler på og vokser op af fortiden. I andre lande gør man det helt anderledes, fastslår Tula Amir. Hun sammenligner bla Holocaust-museet i Washington D.C. med Yad Vashem i Jerusalem. I det amerikanske museum ender den besøgendes tur igennem Holocausts rædsler i en lukket rotunde, hvor man kan tænde stearinlys under navnene på alle de menigheder, der blev udryddet. Det at tænde lys i det offentlige rum er en meget kristen, en meget katolsk ting at gøre. Det minder ikke på nogen måde om den jødiske tradition, hvor hver familie i hjemmet tænder et lys på årsdagen for et dødsfald. For mig at se, fortæller det noget helt andet. Nemlig, at vi befinder os i USA; det er som om de amerikanske Holocaustoverlevende siger, at nu har I set, hvordan vi har lidt, men vi befinder os i USA, og vi er en del af dette samfund, forklarer Amir. I udstillingskatalogen skriver den israelske historiker Idit Zertal om, hvordan samfund op igennem i historien har glorificeret soldaternes død. Hun tager udgangspunkt i Homer, der i Iliaden skriver om K98968_ARKFOKUS_0507.indd 15 26/06/07 11:01:04

16 K98968_ARKFOKUS_0507.indd 16 26/06/07 11:01:07

17 Achilles smukke død. Hun anklager det israelske samfund for når det mindes sine døde at være meget tæt på at glorificere døden selv. Som historiker forklarer hun hvorfor, det er sådan: Det fælles minde om de døde, skriver hun, hører med til opbygningen af en national identitet. Tula Amir har kaldt sin udstilling Redningskrans. Navnet et taget ud af et digt, skrevet af den israelske forfatter Yehuda Amihai, der igen og igen citeres ved soldaterbegravelser i Israel. I digtet sammenligner de døde soldater, der taler til de sørgende fra graven, de blomsterkranse, man lægger på deres grave, med redningskranse. Tula Amir holder fast i denne dobbelttydighed samtidigt med, at hun er meget forsigtig med ikke at få udstillingen til at fremstå politisk. Hun har ikke tænkt sig at sige, om det er godt eller skidt, at de israelske mindesmærker er en del af den zionistiske etos om man vil. Det opfatter Tula Amir slet ikke som sin opgave. Ligesom hun heller ikke er ude på at kritisere arkitekterne. Gennem sin helt basale arkitektoniske analyse af mindesmærker har hun blot villet afsløre, at arkitekturen er en del af samfundet og dermed repræsenterer det. Det er en tung burde, der hviler på skuldrene af en, der skal repræsentere sorg og mindet om mennesker, der er døde. Det er fuldt af følelser, og det er hverken simpelt eller funktionelt. Det er meget mere kompliceret end som så. Samtidig giver arkitekturen os værktøjerne til at manipulere med folks følelser ved hjælp af de bygninger, vi laver, og det spørgsmål, jeg rejser her, handler om, hvorvidt det er legitimt at bruge disse værktøjer. Eller om vi hellere skal afsondre os og bare præsentere tingene, som de er uden alle de undertoner, som man hidtil har brugt i mindesmærkerne. K98968_ARKFOKUS_0507.indd 17 26/06/07 11:01:11

18 Landskabsarkitekten Jørn Palle Schmidt kender substansen i sit fag som ingen anden, og han har i årenes løb skabt en lang række usædvanlige, betagende haver og grønne anlæg, som er robuste og frodige. Det er landskabsarkitektur med bæredygtige udtryksformer, stor herlighedsværdi og nærvær, der udstråler vitalitet, frugtbarhed og mangfoldighed bundet til brugen og stedet med tæt forbindelse til menneskets tilværelse. Landskabsarkitekt Annemarie Lunds biografi om Jørn Palle Schmidt Grøn form grønt modspil fortæller om mere end 50 års praktisk havekunst fra den lille til den store skala og bogen er et must have for alle, der glædes over jord, vand, naturens planterigdom og skønhed. Oplev Danmark med landskabsarkitekturen og bygningsværkerne set himmelhøjt fra oven og suverænt fotograferet med et klassisk manuelt Hasselblad-kamera. Det er luftfotografen Jan Kofod Winther, der tager os med på sightseeing med fugleperspektiv og præsenterer sine Danmarksbilleder i bogen Himmelskud han flyver altid alene i sit enmotors-fly og fotograferer med højre hånd ud ad det åbne vindue, mens han styrer flyet med venstre hånd. Kvinder på kirkegården og Terrorbombardementet 1807 hedder to af de rundvisninger, som Københavns Kommunes Center for Kirkegårde har på programmet i løbet af sommeren. Det er gratis, tilmelding er ikke nødvendig, og grupper kan bestille separate rundvisninger. Kirkegårdscentret har udgivet en fin lille turkalender 2007 med en kort beskrivelse af arrangementer og kirkegårde fra Assistens og Vestre til Bispebjerg, Brønshøj og Sundby og den er også nyttig at have med i lommen, hvis man foretrækker havevandring på kirkegårdene i sit eget selskab. Yderligere information: kirkegårdsvejleder Stine Helweg T og I 10 eventyrlige haver har forfatteren Peter Olesen og fotografen Henrik Bjerregrav besøgt grønne kvadratmeter, hvor frodig fantasi og original skabertrang ikke har ladet sig hæmme af den omsiggribende friserede pænhed. De grønne eventyrhistorier om haveejere og deres passioner når vidt omkring fra krydderurter til skulpturer eller udsigter fra en hulehave ved Krik Vig ud mod Vesterhavet til et husmandsted mellem Gudhjem og Østerlars med summende bier, frugthave, fugleliv og K98968_ARKFOKUS_0507.indd 18 26/06/07 11:01:16

19 Østersøkig. Og i Olesens udvalgte eventyr er der såmænd også blevet plads til en ægte arkitekturhave med formklippet taks og en blå skulptur: Inger og Johannes Exners koteletgrund, godt gemt af vejen i Marselisborgkvarteret i Århus. Haven består af rum Johannes Exners rum, formet og klippet egenhændigt af ham selv, for som den nu 80-årige arkitekt siger: Klipningen er ikke følt som en kontinuerlig belastning, snarere som en dejlig årligt tilbagevendende, kreativ begivenhed og den slags kreativt og meget personligt arbejde kan man ikke overlade til andre. Ny arkitektur og byudvikling: Er du klar til en gåtur i København? Oplev den nye arkitektur og byudvikling helt tæt på og deltag evt. i en fotokonkurrence mens du hører historierne bag hovedstadens bydele og deres arkitektur. CopenhagenX, der er udstillingsaktuel med Byen i forandring på Dansk Arkitektur Center, lancerer i løbet af sommeren seks forskellige podwalks fra rundtur i den fremtidsorienterede bydel Ørestad Nord til et nostalgisk strejftog på Nørrebro med dramatikeren Jokum Rohde som guide. Gåturen i Ørestad Nord har seks kapitler, fortalt af projektleder Mette Sindet Hansen fra Ørestad Nord Gruppen. Turen begynder ved Københavns Universitet i Njalsgade og fortsætter til Mikadoplads, Tietgenkollegiet, Boligslangen og IT Universitetet for at slutte ved DR Byen. Dramatikeren, forfatteren og forfaldsromantikeren Jokum Rohde er guide på podwalken gennem Nørrebro fra Dronning Louises Bro til Multipladsen, Idræts- og kulturhuset, Jægersborggade, Ny Nørrebro Park og Folmer Bendtsens Plads. Læs mere og tilmeld dig nyhedsbrev på En podwalk er en guidet tur som lydfil. CopenhagenX s arkitekturpodwalks er lige til at downloade og lægge ned på en mp3-afspiller for at tage med ud i byen. Vind en flyvetur over København: CopenhagenX har udskrevet en fotokonkurrence, hvor alle opfordres til at tage billeder af, hvordan de opfatter bydelene i hovedstaden. Udvalgte fotos vises på storskærm på udstillingen Byen i forandring. CopenhagenX-udstilling: Byen i forandring Åben alle dage indtil 21. okt Dansk Arkitektur Center Strandgade 27B 1401 København K Annemarie Lund: Grøn form grønt modspil. En bog om landskabsarkitekten Jørn Palle Schmidt. 176 sider, 375 kr., Arkitektens Forlag. Jan Kofod Winther: Himmelskud. 220 sider, 299 kr., Gyldendal. Peter Olesen: 10 eventyrlige haver, 136 sider, 269 kr., Thaning & Appel. K98968_ARKFOKUS_0507.indd 19 26/06/07 11:01:18

20 I Tjekkiets hovedstad Prag er der opstået voldsom diskussion i kølvandet på en arkitektkonkurrence om et nyt nationalbibliotek. Prag er den bedst bevarede af Europas hovedstæder, og derfor er det faldet mange for brystet, at dommerkomiteen med den internationale stjernearkitekt Zaha Hadid i spidsen netop valgte den tjekkisk-fødte engelske avantgarde-arkitekt Jan Kaplicky og hans Future Systems som vindere. Projektet, som er blevet døbt Blæksputten i folkemunde, skal ligge i Letna-parken, et stenkast fra Hradshin-slottet. Oven i diskussionen om formsproget er opstået ballade om selve afholdelsen af konkurrencen. Den tjekkiske arkitektforening har indsendt en klage til UIA, fordi man mener, at dommerkomiteen har været partisk, og at reglerne i flere tilfælde er blevet brudt. Debatten fortsætter... På den seneste liste over Skandinaviens ti største arkitektvirksomheder målt på omsætning og antal ansatte finder man hele fire Århus-tegnestuer. Men hvad er egentlig hemmeligheden bag de århusianske tegnestuers succes? Har det at gøre med Arkitektskolen Aarhus funktion som udklækningsanstalt? Eller er grunden snarere den, at tegnestuerne ligger lige op og ned ad hinanden i Århus Midtby og derfor har let ved at udveksle viden og ekspertise? Nu vil et forskningsprojekt med titlen Arkitekturklyngen i Århus forsøge at kaste lys over fænomenet. Forskningsprojektet, der løber frem til sommeren 2008, er et samarbejde mellem Institut for By og Landskab ved Arkitektskolen Aarhus og Københavns Universitet. Læs mere på Grønt er godt for øjnene og sjælen. Det har man erfaring for i Sverige, hvor Lantbruksuniversitet i Alnarp ved Malmø driver en terapihave, der behandler patienter med stress, angst og udbrændthed med stor succes. Og nu har Realdania besluttet at bakke økonomisk op om etableringen af den første terapihave her i landet. Det er Center for Skov, Landskab og Planlægning ved Københavns Universitet, som står bag behandlingshaven, der kommer til at ligge i Hørsholm, nord for København. Her vil hårdt ramte stresspatienter kunne få behandling på et nyt center under ledelse af stressekspert, dr.med Bo Netterstrøm (interviewet i ARKFOKUS 6/2006). Desuden er det tanken, at haven skal fungere som arbejdende værksted for terapihaveforskningen i det hele taget, hvad der åbner spændende perpektiver for socialt interesserede landskabsarkitekter og andre med interesse for Arkitektur og sundhed. Bernt arkitekten Bernt Petersen blev 70 i år, og det bliver nu fejret med en ny bog fra Arkitektens Forlag og en udstilling på Kunstindustrimuseet i København. Kendtest er hans superenkle Slidsestol fra 1982 den første kropsvenlige modernistiske stol med plan træplade, som man kunne sidde på uden at blive øm i bagdelen. Slidsestolen blev et ikon, men den er kun et punktnedslag i en stor og fin produktion. Hans møbler er ikke af den slags, der vækker opsigt med deres højtråbende formsprog. For ham er det vigtigste naturmaterialerne, det gode håndværk og det enkle visuelle udtryk og så er han mester i at tilpasse sine møbler til rummet. Bog: Møbel & rum 208 sider, pris: 318,50 kr., Arkitektens Forlag. Udstilling: Møbel og rum til 26. august, Kunstindustrimuseet, Bredgade, København. Så er diplomerne overrakt til årets afgængere på landets arkitektskoler. De mange timer ved tegnebordet og computeren har omformet de flyvske ideer til konkrete projekter, og nu inviteres omverdenen indenfor for at se resultatet. På Kunstakademiets Arkitektskole har man i år valgt at lade afgangsudstillingen vare hele sommeren så der er ingen undskyldning for at gå glip af de visionære streger. Afgang sommer, til 5. august, Udstillingen, Meldahls Smedie, Holmen. K98968_ARKFOKUS_0507.indd 20 26/06/07 11:01:20

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000.

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. 2. interview Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. Briefing: Der er ikke nogen forkerte svar. Er du kunstinteresseret? Ja, meget. Jeg arbejder

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan LØRDAG 23.APRIL skrevet af Allan Tidligt op og med flyet til Melbourne. Vi lander midt på formiddagen og finder den gratis turist-sporvogn som bringer os frem til hotellet hvor vi efterlader bagagen og

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen

Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen Det er en lidt speciel høring, der om lidt begynder her på Arbejdermuseet. Dels er

Læs mere

Løbetræning for begyndere 1

Løbetræning for begyndere 1 Løbetræning for begyndere 1 Lige nu sidder du med en PDF-fil der forhåbentlig vil gavne dig og din løbetræning. Du sidder nemlig med en guide til løbetræning for begyndere. Introduktion Denne PDF-fil vil

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Undervisningsvejledning

Undervisningsvejledning Undervisningsvejledning Baggrund Undervisningsvejledning Denne undervisningsvejledning er lavet med henblik på at understøtte undervisningen af unge uledsagede asylansøgere ud fra filmen It s Your Safety-net!.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015 Invitation Woman 2015 Torsdag d. 27. august 2015 - kun for kvinder Kampgejst, inspiration og energiboost Woman - vores traditionsrige sensommer-event kun for kvinder - løber i år af stablen torsdag den

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005 Det grænseløse arbejde Hvilke årsager kan der være til, at mange føler sig pressede i hverdagen? Tilgangen til problemstillingen - overskrifterne

Læs mere

HPU projekt 2009. Kahri Bennekow Brandbjerg Højskole. Tidssøjlen

HPU projekt 2009. Kahri Bennekow Brandbjerg Højskole. Tidssøjlen HPU projekt 2009 Kahri Bennekow Brandbjerg Højskole Tidssøjlen Indledning Med dette projekt vil jeg, ved hjælp af den narrative metode, eksperimentere med en ny udtryksform og et konkret produkt, til synliggørelse

Læs mere

Nye Vinde - nye muligheder. Torben Wiese

Nye Vinde - nye muligheder. Torben Wiese Udover at være kåret til Danmarks anden bedste foredragsholder er Torben Wiese også coach, forfatter og underviser i at ændre dårlige vaner til gode vaner. Torben er et energisk menneske med viljestyrke

Læs mere

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Kom op på 12 sider trænings -hesten igen Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få motivationen tilbage INDHOLD: Derfor er det

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11.

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Af domprovst Anders Gadegaard Alt er givet os. Taknemmeligheden er den

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

En professionel Networkers historie

En professionel Networkers historie En professionel Networkers historie Hele mit liv har jeg set, hvordan mine forældre har Networket som en naturlig del af deres hverdag - både privat og erhvervsmæssigt. For mig er det derfor kommet meget

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Forord til dansk udgave:

Forord til dansk udgave: RUSK op I DIN KREATIVITET 5 Forord til dansk udgave: Du behøver ikke at læse bogen fra ende til anden. Du kan anvende den som opslagsbog og udvælge afsnit og kaste dig over den beskrevne kreative teknik.

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Det Gode Liv. Grøn og Mad

Det Gode Liv. Grøn og Mad Det Gode Liv Grøn og Mad Hvordan går(d) det? I flere af gårdene er der rigtig gode og varme sammenhold. Der afholdes jævnligt fællesarrangementer og fester. I andre gårde er fællesskabet endnu ikke blevet

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Billeder. psykiatri. på fremtidens. Verdens Mentale Sundhedsdag 10.10.2013. Rønnebæksholm

Billeder. psykiatri. på fremtidens. Verdens Mentale Sundhedsdag 10.10.2013. Rønnebæksholm Billeder på fremtidens psykiatri Verdens Mentale Sundhedsdag 10.10.2013 Rønnebæksholm Du står med et kunstkatalog i hånden! Kataloget er udgivet i forbindelse med kunstudstillingen på Verdens Mentale Sundhedsdag

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København 34 Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København Når hjælperen bliver en ven Af Merete Rømer Engel, journalist FOTO Christian

Læs mere

HUB FOR DESIGN & LEG

HUB FOR DESIGN & LEG RESPEKT FOR LEGEN I SIG SELV HUB FOR DESIGN & LEG ÅBENHED OVER FOR DET NYE OG UAFPRØVEDE LEGEUDVIKLING MED HØJ FAGLIGHED FRIHED OG FLEKSIBILITET MOTIVATION OG ENGAGEMENT 10 INDSIGTER OM DEN DANSKE TILGANG

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

ledelse istanceledelse

ledelse istanceledelse D istance- Helle Søndergaard ledelse istanceledelse D nu med kapitel om global distanceledelse Forlaget BIOS Helle Søndergaard Distanceledelse BIOS Distanceledelse 2010 Helle Søndergaard Produktion: BIOS/Vinge

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

DRØMMER DU OM EN KREATIV FREMTID?

DRØMMER DU OM EN KREATIV FREMTID? ARKITEKTUR / DESIGN AF TØJ / ACCESSORIES TEKSTIL / MØBLER / BYER OG RUM / ILLUSTRATION INTERAKTIONSDESIGN / GRAFISK DESIGN DRØMMER DU OM EN KREATIV FREMTID? JEG HAR IKKE KUN LÆRT AT TEGNE, MEN OGSÅ UDVIKLET

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

GRATIS GUIDE. 3 simple trin til at forstå dine drømme

GRATIS GUIDE. 3 simple trin til at forstå dine drømme GRATIS GUIDE 3 simple trin til at forstå dine drømme Forstå dine drømme - og find modet til at være dig selv Introduktion Denne guide er især tiltænkt dig, som gerne enten vil gå i gang med drømmearbejde,

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO TILMELDING NU LEN Læs om skoler Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO TILMELDING NU LEN Læs om skoler Horsens Kunstmuseum Læs om top Sommer skoler BILLED fremtid starter her SKO din kreative LEN Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2013 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2013 Det er her en kreativ fritid og fremtid

Læs mere

Så kald det lige hvad du vil

Så kald det lige hvad du vil Så kald det lige hvad du vil Af Tommy Krabbe Resumé: I artiklen sættes fokus på nødvendigheden af social kapital og vigtigheden af at arbejde med begreberne samarbejde, tillid og retfærdighed. 20 December

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje. Oplysning om selvindsigt. Charlotte Grøhn Matthiesen

Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje. Oplysning om selvindsigt. Charlotte Grøhn Matthiesen Spørg dig selv Larmende længsler og sjælens forunderlige veje Oplysning om selvindsigt Charlotte Grøhn Matthiesen Spørg dig selv Copyright 2012 Charlotte Grøhn Matthiesen All rights reserved Udgivet 2012

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen:

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: Som designer med en arkitektbaggrund har jeg en god og bred forståelse for den kreative arbejdsproces i mange forskellige sammenhænge.

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Karriereudviklingsværktøj Karriereanker

Karriereudviklingsværktøj Karriereanker Karriereudviklingsværktøj Karriereanker Karriereudvikling Du skal forsøge at besvare spørgsmålene så ærligt og hurtigt som muligt. Det tager ca. 15 minutter at udfylde skemaet. Hvor rigtige er følgende

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Børn og Pligter. (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme]

Børn og Pligter. (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme] Børn og Pligter (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme] Pligter er vigtige for dit barn Opdragelse et ord der sætter mange tanker i gang, både negative og positive.

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere