Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden"

Transkript

1 Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2012 / årgang 90

2 DANISH Side 4: Egoisme! -No go... Indhold: Side 5: Bedre redderuddannelse Brandfolkenes Organisation Svanevej København NV Åbningstider Efter aftale Telefon: Daglig ledelse Side 7: Brand og -sikkerhedsmesse i Stockholm Side 8: OPSLAG for ytringsfriheden Side 9: De Grå Sider Side 10: Svendborg i BO Side 11: Indsats på Regnbuen Side 12: Ny vejledning om asbest udkommer snart Side 13: Eksklusivt BO bælte Side 14: Seniernyt Formand: Jesper Bronée Næstformand Tommy Kjær Bestyrelsen Frederiksberg ambulance Andreas Keil Frederiksberg brandmand Flemming Jørgensen Tårnby brandmester Jan Jørgensen København brandmand Johnny L. Jensen Thule air base brandmand Jesper Sommer Brandmanden udgives af Brandfolkenes Organisation Ansvarshavende Jesper Bronée Alle henvendelser om Brandmanden rettes til: Tommy Kjær Telefon: Trykker: KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A 2650 Hvidovre Fotograf: Kenneth Meyer Løssalg kr. 50,00 Årsabonnement kr. 198,00 Sagsbehandler ved arbejdskadesager: Bo A. Jensen komtaktes efter aftale. Tirsdag: Efter aftale Onsdag: Kl Torsdag: Kl Forsiden: Øverst: Denne nye svenske sprøjte blev afsløret på Skydd 2012 messen i Stockholm i september hvor cancer som arbejdsrelateret sygdom blev diskuteret (mere herom inde i bladet). Den lyserøde sprøjte med den røde særlige cancersløjfe lanceret for brandfolk kører allerede i udrykning som den ser ud på forsiden. Meningen er, at skabe fokus på den øgede risiko for visse cancerformer hos brandfolk som Brandmanden ved flere tilfælde har skrevet om. Brandfolkenes Organisation arbejder tæt sammen med bl.a. svenskerne for at forbedre forholdene for brandfolk i dette spørgsmål. Nederst: Virginia Weaver og Alex Forest talte om cancer hos brandfolk. 2

3 FORMANDENS LEDER Hvem har magten? Vi har i Danmark tradition for, at fagforeningerne skal varetage medlemmernes interesse på den bedst mulige måde. Desværre oplever medlemmerne af Brandfolkenes Organisation oftere og oftere, at de ikke har samme muligheder, som medlemmerne af FOA. Hvad der giver folk denne oplevelse, kan jeg ikke svare på, men jeg ved, at vores medlemmer til stadighed gør alt hvad de kan, for at deres respektive arbejdspladser skal blive bedre. Dette gælder på alle områder, og vi oplever også, at medlemmerne altid er åbne for dialog og forbedringer. Igennem flere år har FOA og nogle af FOAs medlemmer bevidst modarbejdet Brandfolkenes Organisation, selvom BO i dag står stærkere repræsenteret end nogensinde. Vi har i BO igennem flere år arbejdet hårdt og målrettet på, at organisationen skulle styrkes og spændende bredere end blot til at være en fagforening. Derfor er vi glade for, at vi i BO sammen med Reddernes Landsorganisation og Reddernes Faglige Klub har grundlagt en brancheorganisation, som i fremtiden vil markere sig som en organisation, som har ekspertiser indenfor alle områder af redningsbranchen i Danmark. I den nye brancheorganisation, som dækker både det private og det kommunale område på såvel deltids- som fuldtidssiden, er vi enige om, at et samarbejde på tværs af de faglige organisationer vil gavne alle, og derfor vil jeg opfordre til, at alle organisationer lader sig repræsentere i den nye organisation, for kun på denne måde, kan redningsbranchen stå stærkt i fremtiden. 3

4 EGOISME! -NO GO... Af næstformand Tommy Kjær Brandfolkenes Organisations (BO) har mange mål og visioner for brand og ambulancefolk i hele Danmark. Et af de vigtige er en samling af faget i én og samme fagforening/forbund. Det vil give os alle rigtig gode muligheder for at bevare de gode forhold vi har rundt omkring på arbejdspladserne, og samtidig mulighed for at forbedre forhold som trænger til forbedringer. En samling vil også give langt bedre mulighed for, at iværksætte brede undersøgelser som, f.eks. udbredelsen af cancer og psykiske lidelser således, at der derigennem kan skabes forebyggende foranstaltninger og erstatninger. Det vil også give mulighed for at få mere ens løn og arbejdsforhold uanset om vi er ansat i en kommunal eller privat virksomhed og dermed slippe af med den evige trussel om, at så overtager kommunen hhv. Falck bare. En trussel som jeg tror de fleste har måttet ligge øre til i tidens løb for at trykke, for faget irrelevante opgaver ned over os, eller for at få os til at løbe hurtigere sammen med kravet om lige eller endda endnu bedre service for borgerne. Et krav de fleste ved blot er en illusion. Enhver brand og ambulanceredder sætter sit eget liv på spil for lige netop borgerene i hver vores by hvis det viser sig nødvendigt og derfor bliver mange frustreret når forhold forringes og vores muligheder for at være der for borgerne gør det samme. I det hele taget vil det, at stå sammen alt i alt give bedre mulighed for os alle. Denne mulighed for sammenhold finder du i BO som det eneste sted i landet hvis det altså skal være en fagforening som er faglig Jeg er ked af at sige det, - men det findes ikke i FOA, KRIFA osv. osv. osv. En anden ting som jeg er ked af at sige, men som jeg føler nødvendigt er, at der i København hersker en modvilje imod samarbejde med BO og dermed udelukkelse af omkring halvdelen af styrken. BO har skrevet mails, skrevet i Brandmanden, telefoneret og direkte antruffet formanden for KbaK (en arbejdspladsklub i Københavns Brandvæsen) Thomas Brücker, og opfordret til samarbejde for vores fælles arbejdsplads i København. Hver gang afviser Thomas ethvert samarbejde Jeg har selv tidligere i år foreslået Thomas et månedligt møde imellem organisationerne hvor han kan benytte sig af vores viden. Men nej, vil ikke Faktisk virker det mere som om at KbaK og brandvæsnet i København har dannet fælles alliance med den vigtigste mission gennem forskelsbehandling, mobning, trusler om fremtidig karriere og udelukkelser, at komme BO til livs. Det er bare den helt gale vej at gå og det skaber kun tabere. Virkeligheden er faktisk at BO oplever medlemstilgang fra kollegaer som netop ser fordelene ved samarbejde og sammenhold. Jeg er nød til at opfordre alle til at melde sig ind i BO fællesskabet, hvor enhver bliver hørt og taget alvorligt og hvor der bliver arbejdet hårdt for ALLE i branchen. Sammenhold og samarbejde er altså den eneste vej frem og du vil et par steder inde i bladet kunne læse, at der heldigvis er nogen som har forstået og bakker op om. Individuel egoisme duer ikke NBS til København I 2014 skal Brandfolkenes Organisation være værter for NBS, og forberedelserne er allerede i gang. Til november i år afholder vi de første officielle NBS møder, hvor den overordnede plan for studiedagene skal forelægges studiestyrelsen og vi vil også på møderne præsentere hele holdet bag studiedagene. Derfor har vi brug for dig til at hjælpe med succesfuld planlægning og afvikling af NBS studiedagene i København. Vi har brug for hjælp til flere opgaver lige fra at have ansvar for hele indslag til at fungere som guider for de forskellige landes delegationer. Hvis du kunne tænke dig at hjælpe til, eller at høre mere om projektet vil vi meget gerne høre fra dig snarrest. Der vil blive afholdt et møde for alle jer som vil deltage hvor pladserne og opgaverne vil blive fordelt. Og vi kan love jer, at det ikke kun bliver arbejde, men også meget spænding og sjov og ballade. Du kan rette henvendelse til BO på 4

5 BEDRE REDDERUDDANNELSE Bedre uddannelse til reddere er stærkt påkrævet Af formand for Dansk Ambulance Råd Kenneth Lübcke Blandt reddere i Danmark er der et udbredt ønske om, at vi får en bedre uddannelse, end den vi har i dag. Vi ønsker en beskyttelse af vores fag - altså en reel autorisation - så det er Sundhedsstyrelsen, der kan tildele og fratage autorisationer. Det skal ikke være op til den enkelte entreprenør, som vi kender det i dag. Det skal heller ikke være op til ganske få læger at fastlægge, hvilke kompetencer en ambulancebehandler og paramediciner bør have eller kunne uddannes til. Det bør i et land som Danmark kunne nationaliseres og ikke efter laveste fællesnævner. Vi bør se sagen ud fra et samfundsmæssigt og økonomisk fornuftigt niveau, og det er præcis det ærinde, vi fra Dansk Ambulance Råd er ude i. Erhvervs- eller sundhedsuddannelse? I dag er redderuddannelsen en transportuddannelse, der er forankret i erhvervsskole-regi. Mange snakker om, at der skal den blive. Andre taler for, at uddannelsen flyttes til sundhedsskolerne og bliver en sundhedsuddannelse. Vi kan ikke blive uenige om, at der skal ændringer til, men om uddannelsen skal ligge det ene eller andet sted, må være et spørgsmål, vi skal debattere indgående. Det må handle om, hvem der tilbyder den bedste uddannelse og kan honorere de krav, der stilles af et velfærdssamfund. Derfor er mindst én ting også sikker: Niveauet skal hæves - også over SOSU-niveau, som fortalerne for en sundhedsuddannelse ellers fremhæver som det niveau, vi skal ramme. Betyder det så, at det ubetinget vil være en fordel med en fastholdelse af vores uddannelse i erhvervsskoleregi? Ikke nødvendigvis, for spørgsmålet er, om erhvervsskolerne kan honorere de højere krav og det niveau, som er bydende nødvendigt. Fra både tidligere og nuværende elever får vi meldinger om, at niveauet er meget lavt i forhold til elevernes skolemæssige baggrund. I dag er der jo en forholdsvis stor procentdel af landets redderelever, der har en gymnasial baggrund. De har derfor en del af de almene fag på højere niveau end det, der undervises i på den nuværende uddannelse. Reddere skal have reelle kompetencer Set i en uddannelsesmæssig sammenhæng tror jeg dog relativt hurtigt, der kan skabes enighed om, at ambulanceassistentuddannelsen og ambulancebehandler-uddannelsen skal lægges sammen, så der kommer en behandler-uddannet redder ud fra skolen med en reel kompetence. Vi kan ikke fortsætte som i dag, hvor redderen kommer ud fra skolen som ambulanceassistent uden selvstændige kompetencer. Vedkommende har reelt ikke nogen mulighed for videreuddannelse, med mindre der er et mandskabsflow hos den entreprenør, som den pågældende er ansat hos. Og med udsigt til udbudsrunder hvert femte år kan ambulanceassistenten blive fanget og risikere at stå udenfor ved nedskæringer, eller hvis en anden entreprenør overtager arbejdsopgaven. Muligheder for at vælge Med én samlet uddannelse har den enkelte redder større mulighed for at vælge, og spørgsmålet er, om det ikke er her, der skal lægges en professionsbachelor ind, når nu redderen er i gang med uddannelsesforløbet, så assistent og behandleruddannelsen samlet set bliver en professionsbachelor. Det vil også give langt flere muligheder fremover for den enkle redder med hensyn til merit på andre uddannelser. Nogle mener, at en evt. professionsbachelor først skal lægges ind på paramedicineruddannelsen. Det vil dog være tvivlsomt, om der overhovedet vil kunne gives accept fra arbejdsgiveren i forhold til at undvære en uddannet redder i så langt et uddannelsesforløb. Vi er nødt til at have in mente, at en stor del af al efter- og videreuddannelse gives med skelen til de driftmæssige hensyn hos arbejdsgiverne. 5

6 BEDRE REDDERUDDANNELSE Jeg mener klart, at paramedicineruddannelsen bør være en specialuddannelse, som vi kender det fra specialsygeplejerskeuddannelserne, for med en sådan model vil uddannelsestiden afspejle andre sundhedsuddannelser på specialniveau. I dag tager det op til otte år at blive paramediciner, og størstedelen af uddannelsesforløbet er praktisk erfaring. Med nytænkningen gives der ikke køb på tidshorisonten, men der tillægges mere teori i uddannelsen, og det vil klart være en fordel. Med en omlægning af uddannelsen kommer dét at blive paramediciner dermed også til at modsvare andre længerevarende uddannelser, når der kigges på varighed. Vi skal kunne bevæge os frit Jeg oplever, at der fra flere sider opsættes en form for et skræmmebillede af, at en omlægning af uddannelserne vil bringe kommende elever/studerende på SU, og til det synes jeg, man må sige: Ja, der jo en bagside ved alt, og videreudvikling og opkvalificering har en pris. Modsat kan man så sige, at udsigten til at kunne bevæge sig frit og videre i uddannelsessystemet - også efter endt assistentuddannelse - kan kun være en gevinst, og det er en mulighed, der ikke eksisterer i dag. Som det er i dag, skal redderen efter endt assistentuddannelse starte helt forfra, såfremt vedkommende ikke kan få job og måske derfor ønsker en anden sundhedsuddannelse. Vi ser jo i dag, at der f.eks. er tilgang til vores fag af uddannede sygeplejersker, som kan få merit, men meritten gælder ikke den anden vej. Faglige og menneskelige kompetencer Når vi er ved at se på uddannelsesmulighederne fra helikopterperspektiv, bør vi også fokusere på efter- og videreuddannelse for reddergruppen. I øjeblikket er der stort fokus på, hvilke faglige kompetencer har vi, og om vi kan træne dem. Der er heller ingen tvivl om, at simulationstræning er kommet for at blive, og det er en rigtig god måde at få trænet faglige kompetencer på. Dog skal opfordringen også pege i retning af, at vi som gruppe ikke skal glemme de menneskelige kompetencer. Her halter uddannelsessystemet efter, og der er ikke så stor vilje til at prioritere sådanne tiltag. Jeg mener, vi bør stille større krav til relevante efter- videreuddannelser. Kursustilbuddene skal udvikles, og her må vi sige, at kataloget på sundhedsskolerne byder på en meget bred vifte af tilbud, som vil kunne skræddersyes til vores brug. Erhvervsskolerne har et lignende katalog, men det er svært at genkende den færdiguddannede ambulancebehandler/paramediciner her. Ingen tvivl er der dog om, at her også vil være et udviklingspotentiale. Er der andre muligheder? Om vores faggruppe ønsker en Erhvervsuddannelse vs. en Sundhedsuddannelse, og hvad der vil være det bedste, er et vanskeligt spørgsmål at svare på. Der kan uden tvivl opstilles skræmmebilleder på begge sider, og spørgsmålet er i virkeligheden, om vi skal udvide perspektivet? Debattere det bredt med alle de argumenter, der måtte være for det ene og for det andet? Måske når vi frem til, at uddannelsen skal forankres et helt andet sted? Hvorfor f.eks. ikke overveje, om den skal sortere i regi af Undervisningsministeriet ligesom et væld af andre uddannelser? 6 Arkivfoto. Fotograf: Kenneth Meyer

7 BRAND OG -SIKKERHEDSMESSE Cancer højrisiko blandt Brandfolk. Midt i en tid med rygelov, regulering af partikeludledning fra vore transportmidler og megen anden regulering, kan man måske overse den meget store risiko for erhvervsbetingede cancerlidelser, som Brandfolk udsættes for i udførelsen af almindeligt brandmandsarbejde. Af Overchauffør, AMR ved Københavns Brandvæsen S. Pehrson Dette arbejder to ildsjæle for at regeringer og lovgivere indenfor Arbejdsmiljø ikke glemmer. Virginia Weaver, professor ved John Hopkins Universitet, og Alex Forrest, Brandmand og advokat, har taget det store arbejde på sig, dels at informere om og søge at ændre lovgiveres syn på hvor stor risiko brandmænd verden over løber, ved at udføre deres job. På en nyligt afholdt Brand-og sikkerhedsmesse i Stockholm, havde to af Brandmandens udsendte den store ære og inspirerende fornøjelse at høre og møde de to dedikerede personer. Virginia Weaver lagde ud med at præsentere sine 15 års forskning og specialistviden, i form af en præsentation, tilsat sin sagkundskab og forklaring på de mange undersøgelser der er ligger til grund for de argumenter, der for nuværende har ovebevist lovgivere i 41 ud af 50 stater i USA, samtlige provinser i Canada samt hele Australien, om at cancer ER en arbejdsbetinget erhvervssygdom, der derfor kan udløse erstatning på linje med andre arbejdsrelaterede sygdomme. Alex Forrest kunne efterfølgende, med sine 24 års erfaring som Brandmand, begrunde de videnskabelige fakta på det helt jordnære plan vi alle kender til. Det er ikke én brand der slår os ihjel, men det er de hundrede brande vi møder over hele vores karriere fortæller Alex, og fortsætter, Det er lige meget hvor i verden vi bekæmper brande, for alle brande indeholder cancerfremkaldende dampe og partikler Udbredt brug af kunststoffer i snart alle de steder vi arbejder, har en kraftig indflydelse på at alle former for cancer bliver en større og større risiko. Plastik er den store ukendte faktor, idet plastik i forskellige former, indeholder særdeles mange af de rigtig giftige kemiske forbindelser der ikke blot angriber lunger, svælg ved indånding o. lign. men også indeholder stoffer der kan optages gennem blottet hud. En anden væsentlig ubehagelig spiller her er sod. Sod er som bekendt et meget sammensat stof, der indeholder alskens stoffer såsom Asbest partikler, der ved forarbejdning (nedtagning, brud osv.) bliver så små partikler, at de kan optages og dermed vandre gennem organismen, for at sætte sig på indre organer og fremkalde f.eks. lungehindekræft, strubekræft, tyktarmskræft. (Asbest problematikken vil blive beskrevet i anden artikel her i Brandmanden, da ny Vejledning er på vej). Vor indsats dragter er gode til at modstå den varme vi møder, men afgjort ikke gode nok til at skærme os mod de stoffer der fremkalder bl.a. de kræftformer der er de store dræbere i de veldokumenterede undersøgelser der nu gennem mange år er blevet foretaget af forskere verden rundt. Undersøgelser der viser at Brandfolk er 5 gange så udsatte for visse cancerformer end den normale befolkning og hvis man dertil lægger, at fleste brandfolk ligger i den gode ende, hvad angår fysik, motion som del af jobbet og sundhedspolitikker i bl.a. sund kost o. lign., er tallet måske endda højere end undersøgelserne viser. Vi bør som Brandfolk, have en lovgivning der anerkender cancer som værende en erhvervsrisiko på linje med tilskadekomst i tjenesten og som kan kompensere os og vore familier, i det tilfælde at vi pådrager os den sygdom. Tiden er ikke til debat, men til handling. 7 Alex Forest og Viginia Weaver foran cancerbrandbilen på messen i Stockholm. Foto: Stig Pehrson

8 OPSLAG FOR YTRINGSFRIHED I Københavns Brandvæsen kan ikke alle, trods samtalekultur, tale frit. I Korpsbefaling nr.10/2012 står der bl.a.: Det er kun meddelelser, der har været igennem Stab og Sekretariat, der kan ophænges lokalt og/eller udsendes. Stab og Sekretariat afgør løbende og fra sag til sag, hvad der er acceptabelt og forbeholder sig ret til at afvise indlæg, som er i strid med ovennævnte. Denne ret har Stab og Sekretariat benyttet sig af, så derfor har Brandmanden valgt at bringe det strengt forbudte opslag i lighedens og ytringsfrihedens navn Brandmandens redaktion har læst det åbne brev til Brandchefen som dog er reduceret til dette ret uskyldige opslag. Redaktionen Opslag til samtlige stationer Efter at have læst den frygtede korpsbefaling om ledelsens beslutning ang. fyringer, så må man undres!!! Hvordan kan fyring af 22 mand PLUDSELIG med et trylleslag forvandles til at der skal ansættes op til flere mand. I min optik lugter det langt væk. Hvorfor skulle vi gå rundt med denne frygt i alt for lang tid??? Sygefraværet bliver bragt på banen som meget uacceptabelt, hvorfor mon!!! Så indfører vi bare lige det forhadte værktøj - omlagte vagter. Så skal det nok blive godt. Den stemning der hersker blandt kollegaerne i brandvæsenet, er lige nu på nulpunktet. Det er ulideligt. En af grundene er at kun halvdelen af mandskabet bliver hørt. Vores fagforening/talerør, Brandfolkenes Organisation, bliver holdt uden før døren, og det skal der laves om på NU. Så til alle jer/os: Er det ikke på tide at vi nu, uanset fagligt tilhørsforhold (Bo- Kbak-BMK-Krifa og lign.) i fællesskab får sat rammerne for vores fælles arbejdsplads, så vi dermed ALLE får brugt vores ret til medarbejderindflydelse. Jeg mener at de faglige organisationer bør få sat gang i en fællesdialog med ledelsen, så vi derigennem kan få skabt de gode og værdige rammer vi har krav på, og dermed også får arbejdsglæden tilbage, hvis det ikke er for sent. Med venlig hilsen 296 Reidar Nielsen 1. rode St. F 8

9 »DE GRÅ SIDER«DØDSFALD Tidligere 541 Jørgen Peder Møller afgik pludselig ved døden den 30. august 2013 i sin have i Værløse. Bisættelsen fandt sted fra Farum Kirke den 8. september. Jørgen afgik fra Københavns Brandvæsen som overbrandmester fra st. Ø. og blev 81 år. SENIORFØDSELSDAGE 2/11 (615) Henry Christoffersen Lundebjerggårdsvej 82, 1. th Skovlunde 75 år. 19/11 (579) Ejgil Nielsen Sigurdsvej 13, 3650 Ølstykke 85 år. 20/11 (210) Svend Aage Holst Lemberggade 16, 4. tv København S. 90 år. 22/12 (Gentofte) Erik Hansen Høje Gladsaxe 64, 3. th Søborg 80 år. TAKSIGELSE En stor Tak til seniorklubben for opmærksomheden ved min 80 års Fødselsdag den 22. september Flasken vil blive nydt ved passende lejlighed hvor jeg vil tænke på jer alle. Venlig Hilsen 595 Allan D Hansen DEADLINE FOR INDLÆG TIL BRANDMANDEN 1. DECEMBER 1.FEBRUAR 2013 INDLÆG TIL BRANDMANDEN MAILES TIL : Log ind på BO s hjemmeside: Tilmeld dig nyhedsbrev på hjemmesiden og modtag e- mail når det kommer nyt information 9

10 SVENDBORG I BO Tillidsmand Jesper Larsen Hej kolleger rundt i landet. Station Svendborg er kommet med i Brandfolkenes Organisation (BO, red.). Da vi i flere år ikke har været med i nogen fagforening har vi søgt efter et mere uafhængigt alternativ, hvor faglighed og branchesammenhold er vigtige parametre. Samtlige 33 deltidsansatte på station Svendborg blev meldt ind i BO den Svendborg er en mellemstor kommune med omkring indbyggere og stationen råder over flere specielkøretøjer som vi senere vil fortælle om. Svendborg har altid leveret en del brandmænd til stationen på Thule, som også i mange år har været, -og stadig er medlemmer af BO, og jeg vil hermed gerne overbringe en hilsen til vores dygtige kollegaer i Grønland. Vi mærker til stadighed at blive presset på både vores løn og arbejdsvilkår som desværre forringes i øjeblikket. Vi har bl.a. igennem et halvt års tid været prøvestation for nye pagere (bipper, red.) hvilket medfører at vi kan overvåges via GPS fra vagtcentralen. Mange føler sig overvåget af systemet og det bør give en debat omkring overvågning. Vi har ikke noget at skjule men det føles ikke i orden. Det fungerer sådan at vi kvitterer på pageren om vi kommer eller ikke kommer til de enkelte brandudkald. Derved skulle vagtcentralen kunne kalde andre folk, evt. de nærmeste. Det er dog min opfattelse at systemet stadig ikke virker optimalt. Desuden kan der bygges en masse ting ind i systemet som f.eks. hvornår vi træder ind på stationen. Kun fantasien sætter vist grænsen. Det skal pointeres, at vi ikke tidligere har oplevelser med for få fremmødte til udkald. Alle vagter er altid dækket ind med folk og eventuelle bytninger i vagterne skaber heller ikke problemer med fremmøde, så det er svært at få øje på den driftmæssige fordel ved disse pagere set i lyset af de ovenstående gener. På stationen har vi nogle fagligt aktive brandfolk som udgør bestyrelsen i Svendborg Brandmandsforening, der er vores klub. Sammenholdet imellem de deltidsansatte på stationen er højt og der er mange deltagere når der foregår diverse arrangementer, hvad enten det er af faglige eller sociale arrangementer. Svendborg Brandmandsforening har også fokus på sammenhold imellem stationens deltidsansatte og de fastansatte reddere. Med venlig hilsen Tillidsmand Jesper Larsen Svendborg Brandfolkenes Organisation er stolte over at byde kollegaerne fra Svendborg velkommen i BO fællesskabet. I næste nummer af Brandmanden glæder vi os til også at byde Ringe, som også har tilsluttet sig fællesskabet velkommen. 10

11 INDSATS PÅ REGNBUEN Fredag den 22. juni 2012 kl. 16:52:18, blev vi fra Station Svendborg kaldt til røgudvikling i daginstitution Regnbuen, som er en kombineret vuggestue / børnehave. Af Niels Tilsted Svendborg Brandmandsforening Vi kørte en normal udrykning, med følgende køretøjer: 1 A-sprøjte 1558 med 4 mand stigevogn 2555 med 2 mand vogn 1561 skæreslukker med 1 mand og tankvogn 2563 med 1 mand. Ved ankomst viste det sig, at leder af institution var på stedet og havde låst op for os og kunne fortælle, at der ikke opholdt sig hverken voksne eller børn inde i bygningen. Der blev sendt 2 røgdykkere med HT ind i huset, som konstaterede røg, men ingen ild. De iværksatte hurtigt udluftning, hvorefter der trænger flere brandfolk ind og hele huset blev effektivt eftersøgt for at konstatere at der som oplyst ikke var mennesker i bygningen. Vi blev hurtigt klar over kilden til røgudviklingen der viste sig at komme fra varmegenanvendelsesanlæggets elektrisk del i motoren. Selve indsatsen var ikke på nogen måde stor, men lige den dag var der sommerafslutning for hele dagsinstitutionen med forældre lige ved siden af huset. Det var noget af en uventet oplevelse for alle de børn og forældre, som var med ved sommerfesten, at der pludselig ankom 4 røde brandbiler med horn og blink. Efterfølgende modtog jeg en mail fra lederen af huset: Hej Niels, Jeg har fået din mail adresse af Lene, da jeg har behov for at udtrykke min store tilfredshed med jeres arbejde d. 22. juni da der udviklede sig røg i vores ventilationssystem i Regnbuen på Skovvej 16. Jeg tror ikke der gik 5 minutter fra jeg havde ringet, til I var der med fire biler, og allerede havde en slange inde i huset. Der gik heller ikke længe før I havde lokaliseret kilden til røgen. Alle følte at de var i de bedste hænder, og det var et professionelt og meget imponerende stykke arbejde vi var vidner til. Samtidig var hver og en af jer smilende og venlige, og udviste et overskud man sjældent ser. Vil du være rar at videre sende en kæmpe tak fra mig til dine kolleger for den forbilledlige indsats. Samtlige forældre der var til stede var lige som jeg - meget imponerede over den indsats. Vi har i sandhed et brandvæsen i Svendborg vi kan være stolte af. Mange tak, og god sommer. Med venlig hilsen Michael Axelsen Pædagogisk teamleder Sundet Afdeling: Regnbuen Skovvej 16 Billederne er taget af en af forældrene til et af Regnbuens børn og venligst sendt til Brandmanden. Den sommerfest vil vist blive husket meget længe. 11

12 NY VEJLEDNING OM ASBEST Asbest på brandsteder ændringer i lovgivningen og ny vejledning Da jeg blev spurgt om jeg ville medvirke til fremstilling af ny vejledning i Forholdsregler ved Asbestforurenede brandsteder, blev jeg opildnet og glad, da jeg i flere år nu, har søgt at bibringe mine kollegaer, både i mit eget Brandvæsen og ved tema dage i BO en større viden om farligheden ved netop dette stof for os brandfolk. Af Overchauffør, AMR ved Københavns Brandvæsen S. Pehrson Ved en større brand i et dæklager i 2007 blev brandmandskabet omfattet af disse forholdsregler og det viste sig ved nærmere eftersyn, at disse forholdsregler var blevet overhalet af lovgivningen på netop dette punkt, noget som sikkert mange brandvæsener ville have oplevet, da vejledningen for vor branche stammer tilbage fra Derfor mødtes Seniorkonsulent Finn Olsen, Frits Nielsen fra Arbejdsmiljø København og jeg for at revidere den nuværende, forældede branchevejledning så den afspejler den nugældende lovgivning. Efter gennemgang af eksisterende vejledning og gennemgang af nye regler fik vi lavet udkast som sendtes til gennemsyn hos Arbejdstilsynet. Tilbage igen blev jeg positivt overasket ved at se væsentlige stramninger i vort udkast, til fordel for de medarbejdere der måtte støde på kontakt med asbest. Et krav om instruktion skal bl.a. udarbejdes for alle medarbejdere inden indsats. Derudover skal Indsatsleder/holdleder (arbejdsgivers repræsentant), alene på mistanken om tilstedeværelse af asbest, iværksætte de forholdsregler som vejledningen vil indeholde. Der vil ligeledes være krav om bad og rengøring af personel i nærhed af brandsted, så spredning af asbestfibre minimeres. En yderligere stramning af reglerne er at der skal foregå en registrering af det indsatte personel og at denne registrering skal opbevares i 40 år. Grunden til dette er, at de cancerformer som asbestfibrene kan forårsage, typisk er meget lang til om at udvikle sig. (henvisning til artikel om cancer??) Særlige forholdsregler ved indsats i områder med asbest Støvdæmpning: Det er forbudt at bruge højtryksspuling på asbestholdige materialer. I stedet anvendes lavtrykståge også til dæmpning af det generelle støvniveau på skadestedet og dets omgivelser. Med fordel kan skum anvendes da det er støvdæmpende i flere dage f.eks. BIO FOR. Efterslukning: Den nødvendige efterslukning foretages også med luftforsynet åndedrætsværn.. Oprydningsfasen: Når den nødvendige efterslukning har fundet sted, er brandstedet at betragte som et almindeligt asbestforurenet område og alt arbejde skal herefter foregå i henhold til gældende regler. Som det ses fra det ovenstående, er forholdsregler ved selve indsatsen ikke lavet så meget om, dog er der en skærpelse i form af anvendt åndedrætsværn under selve slukningen og efterslukningen. Her skal man anvende luftforsynet åndedrætsværn. Brug af skum (BIO FOR eller A-skum), har vist sige særdeles virksomt da det binder løse asbest fibre i lang tid. Sidst men ikke mindst skal der udarbejdes en særlig asbest-apv hvor der er risiko for at støde på asbestholdigt materiale. APV-en skal beskrive de foranstaltninger, der skal foretages for at overholde de særlige asbestregler. APV-en skal laves før brandberedskabet skal ud og slukke en brand i en bygning, hvor der er risiko for at støde på asbestholdigt materiale, således at der er en plan for hvordan slukning af en brand med asbestholdige materialer skal foregå. APV-en skal være skriftlig. APV-en skal være tilgængelig på virksomheden, så både ledelsen, medarbejderne og Arbejdstilsynet kan læse den. Den lokale APV kan tage udgangspunkt i de beskrevne forholdsregler, som bl.a. beskriver beklædningsforhold, støvdæmpning, efterslukning, oprydning, omklædning, rengøring, instruktion. Den endelige branche vejledning forventes at være tilgængelig i begyndelsen af

13 EKSKLUSIVT BO BÆLTE Igennem længere tid har Brandmanden arbejdet med at designe og få fremstillet et bælte for BO. Bæltet med spænde skulle udfylde flere krav: Sort læderbælte i god kvalitet med mulighed for længdejustering Flot spænde i solid kvalitet med symboler der repræsenterer BO og medlemmerne Spændet er udført i 3D, har en svag bue og måler 60x90 mm. Bæltet er 38 mm bredt. Tekst på spændet: BRANDFOLKENES ORGANISATION / STIFTET 3. JUNI 1898 Symbolerne i spændet står for ambulancefolk. Fagforening. Brandfolk. Der er gammelt nyt og, som står for tradition og fornyelse. Bæltet skal ses som en dyb respekt for de kollegaer i brand og redningsbranchen, som dagligt sætter livet på spil for at redde andre og for hvis arbejdsforhold og sikkerhed BO dagligt arbejder for. Der er nogle små detaljer som skal rettes på både bælte og spænde før jeg er helt tilfreds og før der bliver lavet et antal til salg. Mit håb er, at kunne nå at have dem klar lige før jul. Lige så snart der er prøver klar vil det blive meddelt via Brandfolkenes Organisation på Facebook og her i Brandmanden med pris og købsvejledning. Der vil blive mulighed for at få indgraveret sit brandmandsnummer på bagsiden. Redaktør Tommy Kjær 13

14 SENIORNYT Kære seniormedlemmer. Den tidligere korpslæge Steffen Høgskilde frygter, at kredsløbsrøgdykkere har fået skader af at bruge kredsløbsapparater. Han nævner problemer med hjerte, lunger og evnen til at regulere kroppens temperatur som symptomer. Jeg vil derfor høre, om der er nogle tidligere kredsløbsrøgdykkere, der har problemer med hjertet, lungerne eller måske med evnen til at regulere kropstemperaturen. Hvis Steffen Høgskilde har ret, er det yderst relevant, at omfanget skal undersøges, så de folk, der har problemer, får erstatning, og nye ikke får skader i fremtiden. Jeg håber, at du vil stå frem hvis du har nogle af de problemer og dermed være medvirkende til, at de kollegaer som arbejder i kredsløbsapparater undgår samme langtidsvirkninger som følge deraf. Du vil måske ikke kunne sige, om din sygdom eller skade er opstået som følge af, at de har anvendt kredsløbsapparat, men netop derfor er det vigtigt med din hjælp så det kan blive klarlag om det overvejende er kredsløbsrøgdykkere, der har problemer på hjerte, lunger eller evne til at regulere temperaturen. Sven Præst Mandagsmøderne er startet på Svanevej, og her var, mandag den 1. oktober. 42 medlemmer mødte op til dette sæsonens første møde, og der var en rigtig god stemning. De næste møder er mandag den 5. november og mandag den 3. december, hvor vi også har vores julefrokost. Møderne afholdes i tidsrummet fra kl til Efterårsfesten på Gyrstinge Skovkro afholdes tirsdag den 23. oktober, busserne kører fra Ingerslevsgade ved DGI byen kl , men skulle der være enkelte, der har glemt at tilmelde sig, så er det stadigvæk muligt. Prisen for at deltage er 225 kr. Seniorklubbens julefrokost afholdes på mandagsmødet den 3. december, prisen for deltagelse er i år 150 kr. Hvis man til traktementet, som naturligvis er god mad, ønsker Akvavit, så er det op til den enkelte selv at medbringe det. Tilmelding til dette arrangement kan ske til kassereren Bent Wenneberg ved mandagsmødet den 5. november eller på tlf

15 The VIKING advantage En effektiv indsats - også fra VIKING Når ilden buldrer og alt går hurtigt, er det vigtigt, at en brandmand kan stole på sit udstyr - for der er ikke tid til andet! Med en unik viden om tekstiler og lokale indsatsforhold, har VIKING udviklet en række innovative og fleksible branddragter, der øger sikkerheden og beskytter, når brandmændene er allermest sårbare. VIKING er det sikre valg, når det handler om kvalitet, leveringsevne samt hurtig og effektiv service af branddragter. Og med et stærkt lokalt netværk er vi aldrig langt væk. VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S Saedding Ringvej 13. DK-6710 Esbjerg V. Denmark. Tel Fax Brandmanden_H149xB210_december2011.indd 3 07/12/ Betaling af Giro på netbank. Når der indbetales på netbank, og der kun er påført et gironummer på indbetalingskortet, i dette tilfælde seniorklubbens Giro , så skal man forrest på linjen, hvor gironummeret skal stå, vælge kort nr. (01), og i meddelelsesboksen skrive, hvad betalingen vedrører. Abonnement på Brandmanden inkl. lommekalenderen 2013 koster 145 kr. Bestyrelsen anbefaler at tegne et abonnement på Brandmanden, da Seniorklubben har spalteplads i bladet, i abonnementet er samtidig en årlig tilsendelse af lommekalenderen. Henvendelse til Tommy Kjær eller tlf Får I computer og en adresse, så send venligst adressen til Sven Præst Søsvinget Ishøj Tlf eller på mail Sven Præst 15

16 Indbygget brandsikkerhed Rockwool stenuld giver ekstra sikkerhed Rockwool stenuld har markedets suverænt bedste brandmodstandsevne. Den tåler over 1000 C og er klassificeret i den bedste brandklasse (klasse A, ubrændbar). Rockwool afgiver desuden ingen brændende dråber og minimal røg ved en brand. Disse afgørende egenskaber kan sikre, at mennesker kommer ud af bygningerne, og at slukningsmandskabet kan nå at slukke branden, inden bygningen overtændes og styrter sammen. Få mere at vide på 16

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2012 / årgang 90 Leder Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i April 2015

Brandvæsenets udrykninger i April 2015 Brandvæsenets udrykninger i April 015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst Småredskaber 7 1 HT-rør 1 1 strålerør 1-3 strålerør 1 Over 3 strålerør 0 Blind 18 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2012 / årgang 90 DANISH Side 4: Fagbevægelsen Indhold:

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Redskaber Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Kort og godt - Derfor skal dagplejen være helt røgfri De vigtigste budskaber Problemet I dag kan små børn blive udsat for tobaksrøgens giftige

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Dagsorden til møde i LUU

Dagsorden til møde i LUU Dagsorden til møde i LUU Dato: Tirsdag den 20. december 2011 kl. 9.00 13.00 i mødelokale 1 Deltagere: Medlemmer: Erna Leth, Region Midtjylland (EL) Birthe Foldbjerg, Ikast-Brande kommune (BF) Grethe Nielsen,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand 2014 Beredskabsstyrelsen 2014 2 Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 4 Farer ved spildevandet 4 Smittefare og mikroorganismer

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev Nr. 4. 2010. Ambulancemøderne. Den 29 samt 31 marts blev der afholdt 2 møder der havde til hensigt at belyse årsagerne til en del af de mange udfordringer vi alle sammen slås med i dagligdagen

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA. Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA. Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Landsorganisationen Organisation i Danmark nr.2 / April 2012 / årgang 90 Indhold:

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne folder finder

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2012 / årgang 90 DANISH Indhold: Side 4: 75 år med NBS

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND RÅD MOD BRAND ME D Leg aldrig med ild! Tænd aldrig stearinlys, uden der er en voksen sammen med dig! Dæk aldrig elektriske pærer til! Røgalarmer er vigtige at have der hvor man bor! Ring 112 hvis du opdager

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere