Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup"

Transkript

1 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup Foreningens formål: At være bindeled mellem fagforeningen og medlemmerne, og derved styrke sammenholdet. At oprette og deltage i fritidsaktiviteter af forskellig art til fordel for medlemmerne. At afholde debatmøder af faglig og social karakter, der kan højne medlemmernes kår. Foreningens målgruppe: Ældre med begrænset eller intet netværk. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: kr. Formål med formue: Til den normale drift af vore aktiviteter. Tilskud fra anden side: Ja, fra 3F Aalborg. Der er ansøgt kr. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Driften. Forventet udbytte: Glæde ved vore aktiviteter. Budgetterede udgiftsposter: Lidt af hvert. Der meddeles afslag, idet foreningen ikke tilhører målgruppen for frivilligt socialt arbejde jf. retningslinjerne.

2 2. 4 Kløveren Foreningens formål: Socialt samvær, rådgivning indenfor førtidspensionister. Foreningens målgruppe: Handicappede/fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: kr. Formål med formue: Administration m.m. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Administration, foredrag, synliggørelse. Forventet udbytte: Viden, socialt netværk. Budgetterede udgiftsposter: Administration Rådgivning Foredrag I alt Kr Kr Kr Kr. Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

3 De frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter for børn, unge og forældre på tværs af boligområder, nationaliteter og sociale skel. Give inspiration til leg og aktiviteter, der medvirker til positiv interaktion imellem børn og unge. Skabe rollemodeller for at udbygge og styrke det sociale netværk imellem de forskellige befolkningsgrupper i bydelen. Foreningen kan tilbyde følgende frivillige aktiviteter: Aktiviteter for børn og unge. Frivillige opgaver i samarbejde med andre foreninger og institutioner i bydelen. Foreningens målgruppe: Børn, unge og familier, fx udsatte unge. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge, erhvervsaktive og seniorer. Formue: kr. Formål med formue: at kunne opretholde driften i foreningen, at have arrangementer for børn. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Ovnatningsture i naturen, med naturvejleder. Dels for at give bybørnene et forhold tilnaturen og dels, har vi nogle problembørn i området,hvor en tæt voksenkontakt mangler. Vi håber på at igennem en lærende aktiv oplevelse,at udbygge et godt forholdtil børnene og lære dem at interagere i grupper. Vi har pædagoger under uddannelse,uddannet pædagog, ergoterapeut, forældre, naturintresserede, bedsteforældre i gruppen,så vi føler at vi er rimlig klædt på til opgaven. Forventet udbytte: En naturforståelse, at kunne leve af naturen, en tæt voksenkontakt. En positiv oplevelse. øget sammenhold på tværs af nationalitet, alder og adresse.

4 Budgetterede udgiftsposter: Soveposer, undelag m.m kogegrej, service m.m. Båludstyr fiskeudstyr. Transport Forplejning Telte i alt: Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr. Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

5 4. Aktive Ordblinde Foreningens formål: Fremme ordblindesagen, sikre ordblinde hjælp, oplyse om muligheder for hjælp. Foreningens målgruppe: Sygdomsgrupper (andre kronisk syge end sindslidende og handicappede). Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Erhvervsaktive. Formue: kr. Formål med formue: Afvikling af foredrag og udgivelse af blad. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Administrative udgifter og udgivelse af blad. Forventet udbytte: Hjælp til at klare problemerne med ordblindhed Budgetterede udgiftsposter: Administration, rådgivning, udgivelse af blad 4 gange årligt, foredrag Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

6 5. Aktivitetscentret Beltoften Foreningens formål: Arrangere udflugter, fester, underholdning m.m. for at skabe muligheder for pensionister, såvel enlige som par og dermed bryde pensionisters ensomhed. Foreningens målgruppe: Ensomme. Antal frivillige - Flere end 50 frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: kr. Formål med formue: Sparer op til 30 års fødselsdag på centret. Giver tilskud til de meget svage brugere, når de skal på ferie eller have oplevelser. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Udflugter i området med delvis brugerbetaling, arangere foredrag og hyggetimer. Forventet udbytte: Bedre livskvalitet og et værdigt otium Budgetterede udgiftsposter: beløbet skal dække leje af transportmiddel med lift til kørestolsbrugere. Foredrag Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

7 6. Astma Allergi Foreningen Foreningens formål: At forbedre livskvaliteten for folk med astma og allergi. Foreningens målgruppe: Sygdomsgrupper (andre kronisk syge end sindslidende og handicappede). Antal frivillige - Færre end 10 frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge, erhvervsaktive Formue: 0 kr. Formål med formue: Ingen. Tilskud fra anden side: Ja, andre kommuner og ministerielle puljer. Tryg Fonden, Astma Allergi Danmark, egenbetaling, donationer fra privatpersoner, Tips-Lotto driftsmidler. Der er ansøgt kr. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Udflugter, træningskursus, foredrag m.m. Forventet udbytte: Bedre kondition, sociale relationer, større selvtillid Budgetterede udgiftsposter: Udgifter til den frivillige indsats 2015 Honorar til undervisere kr. Overnatning og forplejning (lørdag-søndag) kr. Rejseomkostninger til/fra undervisningsstedet kr. I alt kr. Lejrudgifter for frivillige: El, vand, leje af kr. borde/stole håndværkere til installering** Diæter og transport v/opsætning og nedtagning kr. af lejrtelte Forpljening (mad, drikke, løn til kok**) kr. Rejseomkostninger til/fra lejr kr. T-shirts, trøjer osv kr. I alt kr. Udgifter i alt kr.

8 Budget luftballonen 2015 Lønninger, sygeplejersker, fysioterapeut, kr. diætvejleder og læge Administration (porto, papir, telefon, lokaleleje kr. m.m.) Lejrudgifter for 60 børn og 30 voksne i 14 dage, kr. leje af faciliteter, lagerleje mv. PR, Annoncer, plakater, oplysningsmateriale kr. Uddannelse, ledere, leje af lokaler, fortæring, kr. honorar til undervisere Transportudgifter, ledere (frivillige ledere kr. deltager gratis) Udflugter, Danmark (2 udflugter for hele lejren) kr. Forsikringer, deltagere, ledere kr. Ansvarsforsikring Uforudsete udgifter kr. Henlæggelse til kommende sommerkurser, kr. nyindkøb af flere telte, vedligeholdelse af materiel Udgifter i alt kr. Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

9 7. Asylforum Aalborg Foreningens formål: Skabe netværk og ligeværdig interaktion mellem asylansøgere, flygtninge, danskere og udlændinge. Foreningens målgruppe: Flygtninge/indvandrere (fx etniske minoriteter med integrationsproblemer). Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge, erhvervsaktive og seniorer Formue: 0 kr. Formål med formue: Der er ingen formue. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Foreningens drift, vores faste arrangementer (transport til asylansøgere) & støtte til større, åbne arrangementer. Forventet udbytte: Isolationen brydes, og der tilbydes fællesskab og medbestemmelse & ligeværdigt samvær. Budgetterede udgiftsposter: Værkstedsaktiviteter i Aalborg (syning, kr. computer, træ) Månedlige møder, herunder oplægsholdere og kr. forplejning Andre aktiviteter (workshops på asylcentre og i kr. Aalborg f.eks. mavedans, fodbold, sprogundervisning, foto-undervisning) Transport, med laveste kilometertakst til kr. dækning af: - Besøg i lejrene (hele Nordjylland) - Asylansøgeres deltagelse i aktiviteter kr. - De frivilliges deltagelse i eksterne aktiviteter i kr. andre byer - Større eksterne arrangementer (forplejning af kr. og transportstøtte til asylansøgere)

10 I alt kr. Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

11 8. Bedre Psykiatri Aalborg Foreningens formål: Pårørende forening til mennsker med psykisk sygdom. Foreningens målgruppe: Pårørende til ovennævnte grupper. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Erhvervsaktive og seniorer Formue: kr. Formål med formue: Afholdelse omk. til eksperthjælp samt til afh. af større arrangement i efteråret Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Informations- og oplysningsarrangementer - samt til etablering af pårørende grupper. Forventet udbytte: Bedre indsigt i hvorledes man forholder sig som pårørende Budgetterede udgiftsposter: Informations- og oplysningsaftener 2-3 arr kr. Temadag kr. Forældrenetværksgruppe kr. Samtale/pårørendegrupper kr. Lokale støtte/hjælpefunktioner kr. I alt Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

12 9. Billardklubben Lunden Skalborg Foreningens formål: Socialt samvær, reetablering og opbygning af socialt netværk for personer der ikke har det idag, opsøgende arbejde for at få så mange som muligt indlemmet i klubben. Billard spil, interne turneringer, samt turneringer med ligestillede klubber. Foreningens målgruppe: Ældre med begrænset eller intet netværk. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: kr. Formål med formue: Klubben har en husleje på kr./måned 3.500, hvorfor det er nødvendigt at sikre sammen med kontingenter at beløbet er til rådighed ultimo hver måned. Tilskud fra anden side: Ja, andre forvaltninger i Aalborg kommune.spar Nordfonden.Klubben får huslejetilskud fra Aalborg Kommune kr nr Der er ansøgt kr. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Nyt klæde til klubbens billardbord. Forventet udbytte: Socialt samvær, assistance ved arrangementer for Gølsmindes beboere Budgetterede udgiftsposter: Udskiftning af klæde til klubbens billard bord kr. Tilbud hjemtaget I alt Der meddeles afslag, idet foreningen ikke tilhører målgruppen for frivilligt socialt arbejde jf. retningslinjerne.

13 10. Bisiddernetværk Nordjylland Foreningens formål: Støtte til borgere der har brug for bisidder. f.eks. vedr. kommune, bank,læge, fogedret m.m. Foreningens målgruppe: Målgruppen er borgere der ikke føler sig i stand til at overse deres situation vedr. sager med kommunen, fogedret, økonomi m.m.de vil gerne have en støtte vedr. disse sager. Antal frivillige - Færre end 10 frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge, erhvervsaktive og seniorer Formue: kr. Formål med formue: Uforudsete udgifter - større tilgang af borgere end forventet. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Transport, IT support, Telefon, brochurer. Forventet udbytte: Tryghed, forståelse for egen situation, bedre sagsgang Budgetterede udgiftsposter: Transport ( kr. 2 pr. Km.) - administration - diverse Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

14 11. Blå Kors Danmark, Barnets Blå Hus Aalborg Foreningens formål: At drive børnestøttecenter for børn 0-14 år fra familier med misbrugsproblemer - fokus er forebyggelse og tidlig indsats. Foreningens målgruppe: Børn, unge og familier, fx udsatte unge. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge, erhvervsaktive og seniorer Formue: 0 kr. Formål med formue: Der er ingen formue i projektet. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Tilskud: fortæring for brugere kr og div. Aktiviteter/ture kr. Forventet udbytte: Med tidlig indsats øge familiers livsmestring/livskvalitet og skabe netværk Budgetterede udgiftsposter: Aktiviteter/ture Fortæring for brugere (2 aftener om ugen i uger) I alt Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

15 12. BOA - rådgivning for spiseforstyrrede og deres pårørende Foreningens formål: Vores formål er primært at yde støtte og rådgivning til spiseforstyrrede og deres pårørende. Sekundært at oplyse offentligheden om spiseforstyrrelsens symptomer, konsekvenser, årsager og håndteringsmuligheder. Foreningens målgruppe: Øvrige sygdomsgrupper - Andre (f.eks. Selvhjælpsgrupper), Misbrug af andet end alkohol (f.eks. Rådgivningstjenester). Antal frivillige - Færre end 10 frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge Erhvervsaktive Ikke oplyst Formue: kr. Formål med formue: Vi har et mindre disponibelt beløb til rådighed, så vi til enhver tid kan betale vores udgifter. Tilskud fra anden side: Ja, andre kommuner. Der er ansøgt kr. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Husleje, telefon og internet. Forventet udbytte: Målgruppen for rådgivning og støttegrupper er spiseforstyrrede personer og deres pårørende. Såvel spiseforstyrrede som deres pårørende står i en vanskelig og ofte afmægtig situation, som de ikke har nogen at snakke med om, og hvor de ikke ved hvor de kan Budgetterede udgiftsposter: Grundtilskud Lokaletilskud Aktivitetstilskud I alt Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

16 13. Borgerhjælp Øst Foreningens formål: Hjælp til ældre og handicappede, som den kommunale pleje eller familien ikke kan løse. Foreningens målgruppe: Ældre med begrænset eller intet netværk. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: 1500 kr. Formål med formue: Til glæde og gavn for vores målgruppe. F.eks invitere de ensomme ældre på besøg og kaffe på Smedegården, så de kan se og høre, hvor mange dejlige aktiviteter, de kan deltage i, møde andre ligestillede og komme lidt ud af ensomheden. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Adm. af foreningen,som telefon, kontorartikler, møder, generalforsamling, transportudgifter, m.v. Forventet udbytte: Bedre livskvalitet og glæde i hverdagen for vores målgruppe Budgetterede udgiftsposter: administration: porto, kontorartikler, telefon m.m. Gebyr til erhvervskonto Jyske Bank Transportudgifter Mødeudgifter for bestyrelse og frivillige hjælpere, borgeroplysning Generalforsamling I alt kr. 300 kr kr kr. 600 kr kr. Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

17 14. Bowlingklubben Kastanjegården Foreningens formål: Bowling + sociale aktiviteter. Foreningens målgruppe: Ældre med begrænset eller intet netværk. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: kr. Formål med formue: Baneleje. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Udflugter og afslutning. Forventet udbytte: Bowlingspil + afslutninger Budgetterede udgiftsposter: Transport I alt kr kr. Der meddeles afslag, idet foreningen ikke tilhører målgruppen for frivilligt socialt arbejde jf. retningslinjerne.

18 15. Bowlingklubben Optimisterne Foreningens formål: At samle ældre pensionister en gang om ugen i perioden 10. august til 20. maj året efter. med dette formål at være sammen rent socialt samt bowling i en time, efterfølgende mødes man til en kop kaffe for fælles hygge, specielt for enlige pensionister. Foreningens målgruppe: Ensomme. Antal frivillige - Færre end 10 frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: kr. Formål med formue: Det er noget ikke om en specielt større formue, idet udgangspunktet er at klubben skal kunne hvile i sig selv, ved bl.a de frivilliges gratis arbejdskraf. Da det ser ud som om vi bliver færre medlemmer gr. mange er ved være i en høj alder vil klubbens drift pr. medlem dermed vokse. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Det sociale samvær specielt både på det fysiske og scoiale, herunder er der mange enlige enten som enker eller fraskilte. Og der hermed forsøges at kunne holde til rene nettopriser, og samtidigt må bemærkes at der ikke nogen form for kørselstilskud til medlemmer. Forventet udbytte: Hovedsageligt på det fysiske, men så sandeligt også på det sociale hvor kommer afsted hjemmefra for at møde jævnaldrende have glæden ved sociale samvær. Budgetterede udgiftsposter: Kontor: udskrifter samt printer tilbehør herunder udgivelse af tosidet trykt foreningsfolder, endvidere køb og udskrivning af giro indbetalingskort. Diverse: Der afholdes julearrangement samt årsafslutning i maj måned, her vil klubben også støtte dette sociale arrangement. Der meddeles afslag, idet foreningen ikke tilhører målgruppen for frivilligt socialt arbejde jf. retningslinjerne.

19 16. Bryd Tavsheden (tidl. Børn og Unge i Voldsramte familier) Foreningens formål: Aktivt at hjælpe børn og unge, der er udsat for fysisk eller psykisk vold fra familie eller kæreste, til at erkende deres situation, give dem modet til at sætte ord på den, søge hjælp og handle. Vi tilbyder denne hjælp gennem målrettet, forebyggende arbejde og fagligt velfunderet rådgivning via alle relevante kanaler. Vi afholder temadage om børnevold og kærestevold som vi tilbyder gratis til grundskoler i hele landet. Foreningens målgruppe: Ofre for vold eller seksuelle overgreb (ikke kvinder og mænd i krise). Antal frivillige - Flere end 50 frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge, erhvervsaktive Formue: kr. Formål med formue: Projekt Rejsebasen - hvor en professionel rådgiver følger med på temadagene og yder kvalificeret direkte anonym rådgivning. Tilskud fra anden side: Ja, ministerielle puljer. Der er ansøgt kr. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Tilskuddet skal anvendes til at kunne afholde 2 temadage i Aalborg kommune. Her oplyses om vold i familien og kærestevold og om hvordan man kan få hjælp. Et team sammensat af Foreningen besøger en skole. I teamet sidder en repræsentant fra foreningen, en ung mand eller kvinde fortæller sin egen voldshistorie. Derudover er der en repræsentant fra det lokale politi og coach Henrik Munkholm fra Aalborg er også fast tilknyttet de fleste teamdage i Aalborg. For at bløde lidt op i det svære emne har vi en musiker med som har indspillet sange for foreningen. De fleste stiller frivilligt op men tilskuddet skal dække administration, materiale, lydanlæg, transport, en underviser og coach. Forventet udbytte: På temadagen fortæller vi de unge om at fysisk og psykisk vold er ulovligt i Danmark også som en del af opdragelsen. Vi fortæller hvordan de kan få hjælp hvir de er udsat for vold og hvordan dem omkring kan hjælpe deres kammerater. Vi opfordrer dem til at

20 Budgetterede udgiftsposter: Tilskuddet skal dække 2 temadage med følgende: Administration Bøger, flyers, dvd'er, plakater, porto og administrationlej af lydanlæg og musikerhonorar Transport Underviser Foredragsholder I alt kr kr kr kr kr kr. Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

21 17. Centerrådet, Storvorde Aktivitetscenter Foreningens formål: Centerrådet, Storvorde Aktivitetscenter har til formål at tilrettelægge og afvikle aktiviteter, der henvender sig bredt til centrets brugere. Foreningens målgruppe: Handicappede/fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: kr. Formål med formue: At den er øremærket anskaffelse af to elektriske kørestole til de absolut svageste personer. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: To særarrangementer/busudflugter rettet mod de absolut svageste i hhv. efteråret 2015 og foråret Forventet udbytte: En stimulerende sanseoplevelse til efterfølgende hyggesnak i dagligdagen mellem de ældre og plejepersonale/frivillige Budgetterede udgiftsposter: Transport i liftbus med chauffør til fast pris til udflugtsstederne inklusive af- og pålæsning dvs. fastspænding af kørestole Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

22 18. Centerrådet,aktivitetcentret Gavlen Tylstrup Foreningens formål: At underholde og aktivere ældre medborgere til større livsglæde. Foreningens målgruppe: Ensomme. Antal frivillige - Færre end 10 frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: kr. Formål med formue: Bruges til arrangementer eks.bustur og højskole dage frokoster. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: hjælp til udflugter, frokoster,højskoledage, foredragsholdere og annoncer. Forventet udbytte: hjælp til selvhjælp derved større netværk Budgetterede udgiftsposter: Foredragsholdere,underholdning, sommerudflugt Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

23 19. Dansk Tyrkisk Akademiker Union Foreningens formål: DTAU er en landsdækkende forening, der er et partipolitisk og religiøs uafhængig, samt en non-profit forening, som har til formål at være rollemodeller for alle borgere fra Tyrkiet i den danske offentlighed. DTAU har syv lokalbestyrelser i Danmark, hvoraf Aalborg Kommune er en af dem. Formålet med DTAU s lokalbestyrelse i Aalborg Kommune er, at danne et uddannelseskorps, som er bestående af akademiske studerende med oprindelse fra Tyrkiet. Uddannelseskorpset vil samtidig fungere som mentorer på forskellige uddannelsessteder (folkeskole, ungdomsuddannelse samt videregående uddannelse) med henblik på, at fremme og styrke uddannelsesniveauet blandt målgruppen. Foreningens målgruppe: Børn, unge og familier, fx udsatte unge. Antal frivillige - Færre end 10 frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge, erhvervsaktive Formue: 0 kr. Formål med formue: Der er ingen formue. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Idet foreningen er nyopstartet, kræver det ressourcer i forbindelse med promovering (flyers og plakater) samt transportudgifter til diverse arrangementer. Lokaler til månedsmøder i lokalbestyrelsen samt til de ovennævnte arrangementer. Endvidere søges tilskud til kontorartikler, administration, kaffe, te og anden forplejning samt fællesarrangementer for alle frivillige og borgere. Forventet udbytte: Øge de unges uddannelsesniveau gennem mentorordning, uddannelseskorps samt uddannelsesaftener rettet mod forældre for at inddrage deres forståelse i børnenes/unges uddannelsesudvikling. Eventuelt en lektiecafé for elever (folkeskole/ungdomsuddannelse). Budgetterede udgiftsposter: Idet foreningen er nyopstartet, kræver det ressourcer i forbindelse med promovering (flyers og plakater) samt transportudgifter til diverse arrangementer. Lokaler til månedsmøder i lokalbestyrelsen samt til de ovennævnte arrangementer. Endvidere søges tilskud til kontorartikler, administration, kaffe, te og anden forplejning samt fællesarrangementer for alle frivillige og borgere.forventet udbytte: Øge de unges uddannelsesniveau gennem mentorordning,

24 uddannelseskorps samt uddannelsesaftener rettet mod forældre for at inddrage deres forståelse i børnenes/unges uddannelsesudvikling. Eventuelt en lektiecafé for elever (folkeskole/ungdomsuddannelse).mentorordningens udbytte: Støtte, vejlede, rådgive ift. deres skolegang ved at inspirere med personlige udfordringer og guide børn/unge gennem uddannelsessystemet. Uddannelseskorpsets udbytte: Rekruttere og understøtte dygtige og motiverede mønsterbryders gang i det videregående uddannelsessystem. Ved hjælp af foredrag af de frivillige akademikere, får unge fra ikke-uddannelsesvante hjem, en særlig faglig og social introduktion og dermed en god start på deres uddannelse. Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

25 20. De Jurastuderendes Retshjælp, Aalborg Foreningens formål: De Jurastuderendes Retshjælp Aalborg er en organisation af jurastuderende ved Aalborg Universitet. Vores organisation bygger på frivilligt arbejde fra de studerende ved Juridisk Institut ved Aalborg Universitet. Der ydes gratisk juridisk rådgivning til nødlidende borgere. Foreningens målgruppe: Retshjælpen henvender sig reelt til alle, som har behov for gratis juridisk rådgivning. Erhvervsdrivende kan af forsikringsmæssige årsager ikke få rådgivning ved os. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge 0 0 Formue: kr. Formål med formue: Formålet er bl.a. indkøb af forplejning til de frivillige under sagsbehandling, indkøb af relevant litteratur, deltagergebyr på messer, kørselsgodtgørelse osv. Tilskud fra anden side: Ja, andre kommuner og ministerielle puljer. Foreningen støttes af Civilstyrelsen. Der er ansøgt kr. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Tilskuddet skal bl.a. anvendes til bl.a. faglige kurser, litteratur, forplejning til de frivillige og indkøb af opdateret litteratur. Forventet udbytte: Gratis juridisk rådgivning Budgetterede udgiftsposter: Administration: 2000 kr. Kurser og messer: 2000 kr. Diverse: 5000 kr. Retshjælpen søger om støtte til almindelige administrationsomkostninger. Dette indbefatter blæk til printer (som er den største udgiftspost her) så klientskemaer under sagsbehandling kan udprintes. Herudover almindelige kontorartikler generelt. Retshjælpen afholder løbende 2 faglige kurser hvert halve år, herudover deltager retshjælpen i karrieremesser. Det ansøgte beløb skal derfor bl.a. dække deltagergebyr og gaver til foredragsholdere, som i reglen afholder kurserne gratis. Det er af stor nødvendighed, at vores juridiske rådgiver løbende uddannes ved afholdelse af sådanne kurser. I dette forår afholdes blandt andet et lejeretskursus forestået af LLO og et kursus i Retten i Aalborg. Herudover afholdes der en årlig sommerhustur for retshjælperne, så sammenholdet og rådgivningssituationerne kan blive styrket ved øvelser - "Team Building". Under diverseposten søges der bl.a. om støtte til ny litteratur. Jurabøger er en

26 bekostelig omgang, og i kraft af at juraen løbende reguleres, skal bøgerne udskiftes for at vi kan være ajour og yde korrekt juridisk rådgivning til borgerne. Administration Kurser og messer Diverse I alt Kr kr Kr kr. Der bevilges kr. til udgifter forbundet med rådgivning, dog ikke juralitteratur.

27 21. De levende pinde Foreningens formål: Hjælper værdigt trængende herunder mødrehjælpen, børnehjørnet (Kirkens korshær), Parasollen, Børneafd. og neonatalafdelingerne på Aalborg sygehus Syd og diverse børnehjem i udlandet i år Litauen. Foreningens målgruppe: Ældre med begrænset eller intet netværk. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: 0 kr. Formål med formue: Hvis og når vi får sponsorpenge, bruges de kun til garn. Når vi mødes, betaler den enkelte selv for kaffe. Tilskud fra anden side: Ja, fra Menighedsrådet i Lindholm og Løvvangens kirkecenter. Der er ansøgt kr. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Da organisationen er en strikkeklub ønsker vi os tilskud til garn. Alt der strikkes er til tidligere nævnte organisationer mv. Forventet udbytte: De strikker for at glæde andre og mødes til fælles strikning, aflevering af det strikkede, modtagelse af nyt garn og hyggelig fællesskab en gang om måneden Budgetterede udgiftsposter: Beløbet skal udelukkende dække udgifter til mere garn Der meddeles afslag, idet foreningen ikke tilhører målgruppen for frivilligt socialt arbejde jf. retningslinjerne.

28 22. Den Sociale Café Hjerterummet, Blå Kors Foreningens formål: Hjerterummet er et værested, som yde omsorg og støtte til socialt udsatte. Foreningens målgruppe: Hjemløse. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge, erhvervsaktive og seniorer Formue: 0 kr. Formål med formue: Har ikke en disponible formue, men ligger kr. i projektet ved hjælp fra Blå Kors Danmark. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Socialt retshjælp til gæsterne samt forståelse af breve fra kommunen. Forventet udbytte: Forøge vore gæsters livskvalitet samt kendskab til ret og pligt. Budgetterede udgiftsposter: Lokaleleje: Lønudgifter til konsulent: Kursus/Foredrag: Administration: 2.400Oplysning og rekruttering: Ønskes et mere detaljeret budget, kan dette kan rekvireres pr. mail Lokaleleje Lønudgifter til konsulent Kursus/Foredrag Administration Oplysning og rekruttering I alt Kr Kr Kr Kr Kr Kr. Der meddeles afslag, idet ansøger modtog støtte i første ansøgningsrunde.

29 23. DJ Pensionisterne, Aalborg Foreningens formål: At samle DSB-pensionister Fra Aalborg, Til foredrag, kurser, sociale og kulturelle oplavelser samt hjælp til at komme videre. Foreningens målgruppe: Ældre med begrænset eller intet netværk. Antal frivillige - Færre end 10 frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: kr. Formål med formue: Til at betale foredragsholdere, instruktører, bus og lidt til papir og telefon udgifter. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Foredrag, udflugter, socialt samvær, hjælp til IT forståelse, kulturelt indblik og meget andet. Forventet udbytte: Komme ud af ensomheden, lære nyt om hverdagens opgaver i en digital tid, have oplevelser de kan tænke over og undersøge nærmere, kort sagt holde sig igang Budgetterede udgiftsposter: Lidt administration Kursus/foredrag Rådgivning/vejledning Selvhjælpsgrupper Støtte/kontaktperson Bus Entreer Ialt 500 kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr kr kr Kr. Der meddeles afslag, idet foreningen ikke tilhører målgruppen for frivilligt socialt arbejde jf. retningslinjerne.

30 24. Døves Seniorklub Nord Foreningens formål: Samle døve folkepensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere samt deres ægtefæller for at være til gavn for kulturelle aktiviteter og information om sociale problemer og rettigheder. Foreningens målgruppe: Ældre med begrænset eller intet netværk. Antal frivillige - Færre end 10 frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: kr. Formål med formue: Til aktiviter, information på tegnsprog 1 times tolk koster 700kr i timen. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Information, sociale aktiviteter, hindring af isolation og ensomhed, tolkning. Forventet udbytte: At give ældre døve de samme rettigheder og livskvalitet som hørende ældre Budgetterede udgiftsposter: Porto og kontorartikler Informationsmøder med tegnsprogstolkning Tolkning til besøg af kulturelle steder Håndarbejdsklub, sociale arrangementer, pensionisttræf for døve I alt Kr Kr kr Kr Kr. Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 Frivilligmarked 2014 Lørdag den 30. august kl. 11.00-15.00 på Gammel Torv i Aalborg Hvert år i slutningen af august afholder De Frivilliges

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens Organisation/Formål Bevilling kr. kr. bemærkninger 1 1-2010 Boligfonden

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

18 ansøgninger efterår 2013

18 ansøgninger efterår 2013 18 ansøgninger efterår 2013 Fokusgrupper: Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Alm. 18 Projekter Forening Ansøgt Ansøgt til / Aktivitet Indstilling

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Afbud: Per Ravn Pkt. Tekst Side 21 Godkendelse af referat fra møde den 6. juni 2013 1 22 Budget/regnskab 1 23 Unge

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Vejledning og gode råd til Red Barnets lokalforeningers dagarrangementer og kortvarige aktiviteter for børn Som frivillig kan du være

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET ! ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Faisl Khaled Abed står med sin fodbold på asfaltbanen i Holtbjerg. Hans grønne dynevest uden på den sorte hættetrøje holder vinterkulden ude. Gennem de sidste

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne Efteråret i Frivilligcenter Århus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser, tre foredrag og to fyraftensmøder at byde på. Igen i år kan vi tilbyde det populære regnskabskursus som afholdes

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 6 9990 1.6 lolo ISZ I7 1, FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE FORORD Mange ældre lever alene i København, og nogle er ensomme. For dem kan det være en stor udfordring at forlade hjemmet og deltage i nogle af de mange

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket)

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Frivillighedsudvalg Referat Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Afbud fra Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 14 Godkendelse af referat fra møde den 25. februar

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 197693 Brevid. 1262088 Ref. HELLES Dir. tlf. 46 31 31 50 helles@roskilde.dk NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

DECEMBERKONFERENCEN 2009

DECEMBERKONFERENCEN 2009 EMNE: Hvor går grænsen og hvem bestemmer, offentlige eller frivillige? VÆRT: Inger TID: 12.00-13.00 STED: 6 DELTAGERE: Inger, Gro, Kristin, Hans, Vinnie, Dorte, Ester, Anne m.fl. Kan det offentlige eller

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 179172Z0 1.6 W/0850171- FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS December 2005 Sorg og sygdom Et 2 dages kursus for frivillige, der støtter og rådgiver syge Der findes mange sygdomsforeninger i Aalborg Kommune, som gør et stort og nødvendigt

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE SEP., OKT., NOV., DEC. 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviteter... 3 Nada... 4 Krolf... 6 Petanque... 7 Motionshold... 8 Strikkeklub... 9 Mellemgruppe...10

Læs mere

Bliv frivillig. Gør en forskel for dig selv og for andre AALBORG

Bliv frivillig. Gør en forskel for dig selv og for andre AALBORG Bliv frivillig Gør en forskel for dig selv og for andre AALBORG Lektiecafé Ungdommens Røde Kors har fire lektiehjælpscaféer i Aalborg. Som frivillig kan du hjælpe med alt fra en 4. klasses matematikopgave

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Frivillighed i Faxe : Idé- og inspirationskatalog marts 2013 Selvhjælpsgrupper Grupper efter sygdom/lidelse, hvor deltagerne Ældre/unge Kræftens Bekæmpelse, CKFB, CBO, CSP, hjælper hinanden med både nærvær,

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere