Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup"

Transkript

1 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup Foreningens formål: At være bindeled mellem fagforeningen og medlemmerne, og derved styrke sammenholdet. At oprette og deltage i fritidsaktiviteter af forskellig art til fordel for medlemmerne. At afholde debatmøder af faglig og social karakter, der kan højne medlemmernes kår. Foreningens målgruppe: Ældre med begrænset eller intet netværk. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: kr. Formål med formue: Til den normale drift af vore aktiviteter. Tilskud fra anden side: Ja, fra 3F Aalborg. Der er ansøgt kr. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Driften. Forventet udbytte: Glæde ved vore aktiviteter. Budgetterede udgiftsposter: Lidt af hvert. Der meddeles afslag, idet foreningen ikke tilhører målgruppen for frivilligt socialt arbejde jf. retningslinjerne.

2 2. 4 Kløveren Foreningens formål: Socialt samvær, rådgivning indenfor førtidspensionister. Foreningens målgruppe: Handicappede/fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: kr. Formål med formue: Administration m.m. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Administration, foredrag, synliggørelse. Forventet udbytte: Viden, socialt netværk. Budgetterede udgiftsposter: Administration Rådgivning Foredrag I alt Kr Kr Kr Kr. Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

3 De frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter for børn, unge og forældre på tværs af boligområder, nationaliteter og sociale skel. Give inspiration til leg og aktiviteter, der medvirker til positiv interaktion imellem børn og unge. Skabe rollemodeller for at udbygge og styrke det sociale netværk imellem de forskellige befolkningsgrupper i bydelen. Foreningen kan tilbyde følgende frivillige aktiviteter: Aktiviteter for børn og unge. Frivillige opgaver i samarbejde med andre foreninger og institutioner i bydelen. Foreningens målgruppe: Børn, unge og familier, fx udsatte unge. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge, erhvervsaktive og seniorer. Formue: kr. Formål med formue: at kunne opretholde driften i foreningen, at have arrangementer for børn. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Ovnatningsture i naturen, med naturvejleder. Dels for at give bybørnene et forhold tilnaturen og dels, har vi nogle problembørn i området,hvor en tæt voksenkontakt mangler. Vi håber på at igennem en lærende aktiv oplevelse,at udbygge et godt forholdtil børnene og lære dem at interagere i grupper. Vi har pædagoger under uddannelse,uddannet pædagog, ergoterapeut, forældre, naturintresserede, bedsteforældre i gruppen,så vi føler at vi er rimlig klædt på til opgaven. Forventet udbytte: En naturforståelse, at kunne leve af naturen, en tæt voksenkontakt. En positiv oplevelse. øget sammenhold på tværs af nationalitet, alder og adresse.

4 Budgetterede udgiftsposter: Soveposer, undelag m.m kogegrej, service m.m. Båludstyr fiskeudstyr. Transport Forplejning Telte i alt: Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr. Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

5 4. Aktive Ordblinde Foreningens formål: Fremme ordblindesagen, sikre ordblinde hjælp, oplyse om muligheder for hjælp. Foreningens målgruppe: Sygdomsgrupper (andre kronisk syge end sindslidende og handicappede). Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Erhvervsaktive. Formue: kr. Formål med formue: Afvikling af foredrag og udgivelse af blad. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Administrative udgifter og udgivelse af blad. Forventet udbytte: Hjælp til at klare problemerne med ordblindhed Budgetterede udgiftsposter: Administration, rådgivning, udgivelse af blad 4 gange årligt, foredrag Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

6 5. Aktivitetscentret Beltoften Foreningens formål: Arrangere udflugter, fester, underholdning m.m. for at skabe muligheder for pensionister, såvel enlige som par og dermed bryde pensionisters ensomhed. Foreningens målgruppe: Ensomme. Antal frivillige - Flere end 50 frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: kr. Formål med formue: Sparer op til 30 års fødselsdag på centret. Giver tilskud til de meget svage brugere, når de skal på ferie eller have oplevelser. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Udflugter i området med delvis brugerbetaling, arangere foredrag og hyggetimer. Forventet udbytte: Bedre livskvalitet og et værdigt otium Budgetterede udgiftsposter: beløbet skal dække leje af transportmiddel med lift til kørestolsbrugere. Foredrag Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

7 6. Astma Allergi Foreningen Foreningens formål: At forbedre livskvaliteten for folk med astma og allergi. Foreningens målgruppe: Sygdomsgrupper (andre kronisk syge end sindslidende og handicappede). Antal frivillige - Færre end 10 frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge, erhvervsaktive Formue: 0 kr. Formål med formue: Ingen. Tilskud fra anden side: Ja, andre kommuner og ministerielle puljer. Tryg Fonden, Astma Allergi Danmark, egenbetaling, donationer fra privatpersoner, Tips-Lotto driftsmidler. Der er ansøgt kr. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Udflugter, træningskursus, foredrag m.m. Forventet udbytte: Bedre kondition, sociale relationer, større selvtillid Budgetterede udgiftsposter: Udgifter til den frivillige indsats 2015 Honorar til undervisere kr. Overnatning og forplejning (lørdag-søndag) kr. Rejseomkostninger til/fra undervisningsstedet kr. I alt kr. Lejrudgifter for frivillige: El, vand, leje af kr. borde/stole håndværkere til installering** Diæter og transport v/opsætning og nedtagning kr. af lejrtelte Forpljening (mad, drikke, løn til kok**) kr. Rejseomkostninger til/fra lejr kr. T-shirts, trøjer osv kr. I alt kr. Udgifter i alt kr.

8 Budget luftballonen 2015 Lønninger, sygeplejersker, fysioterapeut, kr. diætvejleder og læge Administration (porto, papir, telefon, lokaleleje kr. m.m.) Lejrudgifter for 60 børn og 30 voksne i 14 dage, kr. leje af faciliteter, lagerleje mv. PR, Annoncer, plakater, oplysningsmateriale kr. Uddannelse, ledere, leje af lokaler, fortæring, kr. honorar til undervisere Transportudgifter, ledere (frivillige ledere kr. deltager gratis) Udflugter, Danmark (2 udflugter for hele lejren) kr. Forsikringer, deltagere, ledere kr. Ansvarsforsikring Uforudsete udgifter kr. Henlæggelse til kommende sommerkurser, kr. nyindkøb af flere telte, vedligeholdelse af materiel Udgifter i alt kr. Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

9 7. Asylforum Aalborg Foreningens formål: Skabe netværk og ligeværdig interaktion mellem asylansøgere, flygtninge, danskere og udlændinge. Foreningens målgruppe: Flygtninge/indvandrere (fx etniske minoriteter med integrationsproblemer). Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge, erhvervsaktive og seniorer Formue: 0 kr. Formål med formue: Der er ingen formue. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Foreningens drift, vores faste arrangementer (transport til asylansøgere) & støtte til større, åbne arrangementer. Forventet udbytte: Isolationen brydes, og der tilbydes fællesskab og medbestemmelse & ligeværdigt samvær. Budgetterede udgiftsposter: Værkstedsaktiviteter i Aalborg (syning, kr. computer, træ) Månedlige møder, herunder oplægsholdere og kr. forplejning Andre aktiviteter (workshops på asylcentre og i kr. Aalborg f.eks. mavedans, fodbold, sprogundervisning, foto-undervisning) Transport, med laveste kilometertakst til kr. dækning af: - Besøg i lejrene (hele Nordjylland) - Asylansøgeres deltagelse i aktiviteter kr. - De frivilliges deltagelse i eksterne aktiviteter i kr. andre byer - Større eksterne arrangementer (forplejning af kr. og transportstøtte til asylansøgere)

10 I alt kr. Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

11 8. Bedre Psykiatri Aalborg Foreningens formål: Pårørende forening til mennsker med psykisk sygdom. Foreningens målgruppe: Pårørende til ovennævnte grupper. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Erhvervsaktive og seniorer Formue: kr. Formål med formue: Afholdelse omk. til eksperthjælp samt til afh. af større arrangement i efteråret Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Informations- og oplysningsarrangementer - samt til etablering af pårørende grupper. Forventet udbytte: Bedre indsigt i hvorledes man forholder sig som pårørende Budgetterede udgiftsposter: Informations- og oplysningsaftener 2-3 arr kr. Temadag kr. Forældrenetværksgruppe kr. Samtale/pårørendegrupper kr. Lokale støtte/hjælpefunktioner kr. I alt Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

12 9. Billardklubben Lunden Skalborg Foreningens formål: Socialt samvær, reetablering og opbygning af socialt netværk for personer der ikke har det idag, opsøgende arbejde for at få så mange som muligt indlemmet i klubben. Billard spil, interne turneringer, samt turneringer med ligestillede klubber. Foreningens målgruppe: Ældre med begrænset eller intet netværk. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: kr. Formål med formue: Klubben har en husleje på kr./måned 3.500, hvorfor det er nødvendigt at sikre sammen med kontingenter at beløbet er til rådighed ultimo hver måned. Tilskud fra anden side: Ja, andre forvaltninger i Aalborg kommune.spar Nordfonden.Klubben får huslejetilskud fra Aalborg Kommune kr nr Der er ansøgt kr. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Nyt klæde til klubbens billardbord. Forventet udbytte: Socialt samvær, assistance ved arrangementer for Gølsmindes beboere Budgetterede udgiftsposter: Udskiftning af klæde til klubbens billard bord kr. Tilbud hjemtaget I alt Der meddeles afslag, idet foreningen ikke tilhører målgruppen for frivilligt socialt arbejde jf. retningslinjerne.

13 10. Bisiddernetværk Nordjylland Foreningens formål: Støtte til borgere der har brug for bisidder. f.eks. vedr. kommune, bank,læge, fogedret m.m. Foreningens målgruppe: Målgruppen er borgere der ikke føler sig i stand til at overse deres situation vedr. sager med kommunen, fogedret, økonomi m.m.de vil gerne have en støtte vedr. disse sager. Antal frivillige - Færre end 10 frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge, erhvervsaktive og seniorer Formue: kr. Formål med formue: Uforudsete udgifter - større tilgang af borgere end forventet. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Transport, IT support, Telefon, brochurer. Forventet udbytte: Tryghed, forståelse for egen situation, bedre sagsgang Budgetterede udgiftsposter: Transport ( kr. 2 pr. Km.) - administration - diverse Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

14 11. Blå Kors Danmark, Barnets Blå Hus Aalborg Foreningens formål: At drive børnestøttecenter for børn 0-14 år fra familier med misbrugsproblemer - fokus er forebyggelse og tidlig indsats. Foreningens målgruppe: Børn, unge og familier, fx udsatte unge. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge, erhvervsaktive og seniorer Formue: 0 kr. Formål med formue: Der er ingen formue i projektet. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Tilskud: fortæring for brugere kr og div. Aktiviteter/ture kr. Forventet udbytte: Med tidlig indsats øge familiers livsmestring/livskvalitet og skabe netværk Budgetterede udgiftsposter: Aktiviteter/ture Fortæring for brugere (2 aftener om ugen i uger) I alt Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

15 12. BOA - rådgivning for spiseforstyrrede og deres pårørende Foreningens formål: Vores formål er primært at yde støtte og rådgivning til spiseforstyrrede og deres pårørende. Sekundært at oplyse offentligheden om spiseforstyrrelsens symptomer, konsekvenser, årsager og håndteringsmuligheder. Foreningens målgruppe: Øvrige sygdomsgrupper - Andre (f.eks. Selvhjælpsgrupper), Misbrug af andet end alkohol (f.eks. Rådgivningstjenester). Antal frivillige - Færre end 10 frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge Erhvervsaktive Ikke oplyst Formue: kr. Formål med formue: Vi har et mindre disponibelt beløb til rådighed, så vi til enhver tid kan betale vores udgifter. Tilskud fra anden side: Ja, andre kommuner. Der er ansøgt kr. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Husleje, telefon og internet. Forventet udbytte: Målgruppen for rådgivning og støttegrupper er spiseforstyrrede personer og deres pårørende. Såvel spiseforstyrrede som deres pårørende står i en vanskelig og ofte afmægtig situation, som de ikke har nogen at snakke med om, og hvor de ikke ved hvor de kan Budgetterede udgiftsposter: Grundtilskud Lokaletilskud Aktivitetstilskud I alt Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

16 13. Borgerhjælp Øst Foreningens formål: Hjælp til ældre og handicappede, som den kommunale pleje eller familien ikke kan løse. Foreningens målgruppe: Ældre med begrænset eller intet netværk. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: 1500 kr. Formål med formue: Til glæde og gavn for vores målgruppe. F.eks invitere de ensomme ældre på besøg og kaffe på Smedegården, så de kan se og høre, hvor mange dejlige aktiviteter, de kan deltage i, møde andre ligestillede og komme lidt ud af ensomheden. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Adm. af foreningen,som telefon, kontorartikler, møder, generalforsamling, transportudgifter, m.v. Forventet udbytte: Bedre livskvalitet og glæde i hverdagen for vores målgruppe Budgetterede udgiftsposter: administration: porto, kontorartikler, telefon m.m. Gebyr til erhvervskonto Jyske Bank Transportudgifter Mødeudgifter for bestyrelse og frivillige hjælpere, borgeroplysning Generalforsamling I alt kr. 300 kr kr kr. 600 kr kr. Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

17 14. Bowlingklubben Kastanjegården Foreningens formål: Bowling + sociale aktiviteter. Foreningens målgruppe: Ældre med begrænset eller intet netværk. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: kr. Formål med formue: Baneleje. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Udflugter og afslutning. Forventet udbytte: Bowlingspil + afslutninger Budgetterede udgiftsposter: Transport I alt kr kr. Der meddeles afslag, idet foreningen ikke tilhører målgruppen for frivilligt socialt arbejde jf. retningslinjerne.

18 15. Bowlingklubben Optimisterne Foreningens formål: At samle ældre pensionister en gang om ugen i perioden 10. august til 20. maj året efter. med dette formål at være sammen rent socialt samt bowling i en time, efterfølgende mødes man til en kop kaffe for fælles hygge, specielt for enlige pensionister. Foreningens målgruppe: Ensomme. Antal frivillige - Færre end 10 frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: kr. Formål med formue: Det er noget ikke om en specielt større formue, idet udgangspunktet er at klubben skal kunne hvile i sig selv, ved bl.a de frivilliges gratis arbejdskraf. Da det ser ud som om vi bliver færre medlemmer gr. mange er ved være i en høj alder vil klubbens drift pr. medlem dermed vokse. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Det sociale samvær specielt både på det fysiske og scoiale, herunder er der mange enlige enten som enker eller fraskilte. Og der hermed forsøges at kunne holde til rene nettopriser, og samtidigt må bemærkes at der ikke nogen form for kørselstilskud til medlemmer. Forventet udbytte: Hovedsageligt på det fysiske, men så sandeligt også på det sociale hvor kommer afsted hjemmefra for at møde jævnaldrende have glæden ved sociale samvær. Budgetterede udgiftsposter: Kontor: udskrifter samt printer tilbehør herunder udgivelse af tosidet trykt foreningsfolder, endvidere køb og udskrivning af giro indbetalingskort. Diverse: Der afholdes julearrangement samt årsafslutning i maj måned, her vil klubben også støtte dette sociale arrangement. Der meddeles afslag, idet foreningen ikke tilhører målgruppen for frivilligt socialt arbejde jf. retningslinjerne.

19 16. Bryd Tavsheden (tidl. Børn og Unge i Voldsramte familier) Foreningens formål: Aktivt at hjælpe børn og unge, der er udsat for fysisk eller psykisk vold fra familie eller kæreste, til at erkende deres situation, give dem modet til at sætte ord på den, søge hjælp og handle. Vi tilbyder denne hjælp gennem målrettet, forebyggende arbejde og fagligt velfunderet rådgivning via alle relevante kanaler. Vi afholder temadage om børnevold og kærestevold som vi tilbyder gratis til grundskoler i hele landet. Foreningens målgruppe: Ofre for vold eller seksuelle overgreb (ikke kvinder og mænd i krise). Antal frivillige - Flere end 50 frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge, erhvervsaktive Formue: kr. Formål med formue: Projekt Rejsebasen - hvor en professionel rådgiver følger med på temadagene og yder kvalificeret direkte anonym rådgivning. Tilskud fra anden side: Ja, ministerielle puljer. Der er ansøgt kr. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Tilskuddet skal anvendes til at kunne afholde 2 temadage i Aalborg kommune. Her oplyses om vold i familien og kærestevold og om hvordan man kan få hjælp. Et team sammensat af Foreningen besøger en skole. I teamet sidder en repræsentant fra foreningen, en ung mand eller kvinde fortæller sin egen voldshistorie. Derudover er der en repræsentant fra det lokale politi og coach Henrik Munkholm fra Aalborg er også fast tilknyttet de fleste teamdage i Aalborg. For at bløde lidt op i det svære emne har vi en musiker med som har indspillet sange for foreningen. De fleste stiller frivilligt op men tilskuddet skal dække administration, materiale, lydanlæg, transport, en underviser og coach. Forventet udbytte: På temadagen fortæller vi de unge om at fysisk og psykisk vold er ulovligt i Danmark også som en del af opdragelsen. Vi fortæller hvordan de kan få hjælp hvir de er udsat for vold og hvordan dem omkring kan hjælpe deres kammerater. Vi opfordrer dem til at

20 Budgetterede udgiftsposter: Tilskuddet skal dække 2 temadage med følgende: Administration Bøger, flyers, dvd'er, plakater, porto og administrationlej af lydanlæg og musikerhonorar Transport Underviser Foredragsholder I alt kr kr kr kr kr kr. Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

21 17. Centerrådet, Storvorde Aktivitetscenter Foreningens formål: Centerrådet, Storvorde Aktivitetscenter har til formål at tilrettelægge og afvikle aktiviteter, der henvender sig bredt til centrets brugere. Foreningens målgruppe: Handicappede/fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: kr. Formål med formue: At den er øremærket anskaffelse af to elektriske kørestole til de absolut svageste personer. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: To særarrangementer/busudflugter rettet mod de absolut svageste i hhv. efteråret 2015 og foråret Forventet udbytte: En stimulerende sanseoplevelse til efterfølgende hyggesnak i dagligdagen mellem de ældre og plejepersonale/frivillige Budgetterede udgiftsposter: Transport i liftbus med chauffør til fast pris til udflugtsstederne inklusive af- og pålæsning dvs. fastspænding af kørestole Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

22 18. Centerrådet,aktivitetcentret Gavlen Tylstrup Foreningens formål: At underholde og aktivere ældre medborgere til større livsglæde. Foreningens målgruppe: Ensomme. Antal frivillige - Færre end 10 frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: kr. Formål med formue: Bruges til arrangementer eks.bustur og højskole dage frokoster. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: hjælp til udflugter, frokoster,højskoledage, foredragsholdere og annoncer. Forventet udbytte: hjælp til selvhjælp derved større netværk Budgetterede udgiftsposter: Foredragsholdere,underholdning, sommerudflugt Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

23 19. Dansk Tyrkisk Akademiker Union Foreningens formål: DTAU er en landsdækkende forening, der er et partipolitisk og religiøs uafhængig, samt en non-profit forening, som har til formål at være rollemodeller for alle borgere fra Tyrkiet i den danske offentlighed. DTAU har syv lokalbestyrelser i Danmark, hvoraf Aalborg Kommune er en af dem. Formålet med DTAU s lokalbestyrelse i Aalborg Kommune er, at danne et uddannelseskorps, som er bestående af akademiske studerende med oprindelse fra Tyrkiet. Uddannelseskorpset vil samtidig fungere som mentorer på forskellige uddannelsessteder (folkeskole, ungdomsuddannelse samt videregående uddannelse) med henblik på, at fremme og styrke uddannelsesniveauet blandt målgruppen. Foreningens målgruppe: Børn, unge og familier, fx udsatte unge. Antal frivillige - Færre end 10 frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge, erhvervsaktive Formue: 0 kr. Formål med formue: Der er ingen formue. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Idet foreningen er nyopstartet, kræver det ressourcer i forbindelse med promovering (flyers og plakater) samt transportudgifter til diverse arrangementer. Lokaler til månedsmøder i lokalbestyrelsen samt til de ovennævnte arrangementer. Endvidere søges tilskud til kontorartikler, administration, kaffe, te og anden forplejning samt fællesarrangementer for alle frivillige og borgere. Forventet udbytte: Øge de unges uddannelsesniveau gennem mentorordning, uddannelseskorps samt uddannelsesaftener rettet mod forældre for at inddrage deres forståelse i børnenes/unges uddannelsesudvikling. Eventuelt en lektiecafé for elever (folkeskole/ungdomsuddannelse). Budgetterede udgiftsposter: Idet foreningen er nyopstartet, kræver det ressourcer i forbindelse med promovering (flyers og plakater) samt transportudgifter til diverse arrangementer. Lokaler til månedsmøder i lokalbestyrelsen samt til de ovennævnte arrangementer. Endvidere søges tilskud til kontorartikler, administration, kaffe, te og anden forplejning samt fællesarrangementer for alle frivillige og borgere.forventet udbytte: Øge de unges uddannelsesniveau gennem mentorordning,

24 uddannelseskorps samt uddannelsesaftener rettet mod forældre for at inddrage deres forståelse i børnenes/unges uddannelsesudvikling. Eventuelt en lektiecafé for elever (folkeskole/ungdomsuddannelse).mentorordningens udbytte: Støtte, vejlede, rådgive ift. deres skolegang ved at inspirere med personlige udfordringer og guide børn/unge gennem uddannelsessystemet. Uddannelseskorpsets udbytte: Rekruttere og understøtte dygtige og motiverede mønsterbryders gang i det videregående uddannelsessystem. Ved hjælp af foredrag af de frivillige akademikere, får unge fra ikke-uddannelsesvante hjem, en særlig faglig og social introduktion og dermed en god start på deres uddannelse. Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

25 20. De Jurastuderendes Retshjælp, Aalborg Foreningens formål: De Jurastuderendes Retshjælp Aalborg er en organisation af jurastuderende ved Aalborg Universitet. Vores organisation bygger på frivilligt arbejde fra de studerende ved Juridisk Institut ved Aalborg Universitet. Der ydes gratisk juridisk rådgivning til nødlidende borgere. Foreningens målgruppe: Retshjælpen henvender sig reelt til alle, som har behov for gratis juridisk rådgivning. Erhvervsdrivende kan af forsikringsmæssige årsager ikke få rådgivning ved os. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge 0 0 Formue: kr. Formål med formue: Formålet er bl.a. indkøb af forplejning til de frivillige under sagsbehandling, indkøb af relevant litteratur, deltagergebyr på messer, kørselsgodtgørelse osv. Tilskud fra anden side: Ja, andre kommuner og ministerielle puljer. Foreningen støttes af Civilstyrelsen. Der er ansøgt kr. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Tilskuddet skal bl.a. anvendes til bl.a. faglige kurser, litteratur, forplejning til de frivillige og indkøb af opdateret litteratur. Forventet udbytte: Gratis juridisk rådgivning Budgetterede udgiftsposter: Administration: 2000 kr. Kurser og messer: 2000 kr. Diverse: 5000 kr. Retshjælpen søger om støtte til almindelige administrationsomkostninger. Dette indbefatter blæk til printer (som er den største udgiftspost her) så klientskemaer under sagsbehandling kan udprintes. Herudover almindelige kontorartikler generelt. Retshjælpen afholder løbende 2 faglige kurser hvert halve år, herudover deltager retshjælpen i karrieremesser. Det ansøgte beløb skal derfor bl.a. dække deltagergebyr og gaver til foredragsholdere, som i reglen afholder kurserne gratis. Det er af stor nødvendighed, at vores juridiske rådgiver løbende uddannes ved afholdelse af sådanne kurser. I dette forår afholdes blandt andet et lejeretskursus forestået af LLO og et kursus i Retten i Aalborg. Herudover afholdes der en årlig sommerhustur for retshjælperne, så sammenholdet og rådgivningssituationerne kan blive styrket ved øvelser - "Team Building". Under diverseposten søges der bl.a. om støtte til ny litteratur. Jurabøger er en

26 bekostelig omgang, og i kraft af at juraen løbende reguleres, skal bøgerne udskiftes for at vi kan være ajour og yde korrekt juridisk rådgivning til borgerne. Administration Kurser og messer Diverse I alt Kr kr Kr kr. Der bevilges kr. til udgifter forbundet med rådgivning, dog ikke juralitteratur.

27 21. De levende pinde Foreningens formål: Hjælper værdigt trængende herunder mødrehjælpen, børnehjørnet (Kirkens korshær), Parasollen, Børneafd. og neonatalafdelingerne på Aalborg sygehus Syd og diverse børnehjem i udlandet i år Litauen. Foreningens målgruppe: Ældre med begrænset eller intet netværk. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: 0 kr. Formål med formue: Hvis og når vi får sponsorpenge, bruges de kun til garn. Når vi mødes, betaler den enkelte selv for kaffe. Tilskud fra anden side: Ja, fra Menighedsrådet i Lindholm og Løvvangens kirkecenter. Der er ansøgt kr. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Da organisationen er en strikkeklub ønsker vi os tilskud til garn. Alt der strikkes er til tidligere nævnte organisationer mv. Forventet udbytte: De strikker for at glæde andre og mødes til fælles strikning, aflevering af det strikkede, modtagelse af nyt garn og hyggelig fællesskab en gang om måneden Budgetterede udgiftsposter: Beløbet skal udelukkende dække udgifter til mere garn Der meddeles afslag, idet foreningen ikke tilhører målgruppen for frivilligt socialt arbejde jf. retningslinjerne.

28 22. Den Sociale Café Hjerterummet, Blå Kors Foreningens formål: Hjerterummet er et værested, som yde omsorg og støtte til socialt udsatte. Foreningens målgruppe: Hjemløse. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge, erhvervsaktive og seniorer Formue: 0 kr. Formål med formue: Har ikke en disponible formue, men ligger kr. i projektet ved hjælp fra Blå Kors Danmark. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Socialt retshjælp til gæsterne samt forståelse af breve fra kommunen. Forventet udbytte: Forøge vore gæsters livskvalitet samt kendskab til ret og pligt. Budgetterede udgiftsposter: Lokaleleje: Lønudgifter til konsulent: Kursus/Foredrag: Administration: 2.400Oplysning og rekruttering: Ønskes et mere detaljeret budget, kan dette kan rekvireres pr. mail Lokaleleje Lønudgifter til konsulent Kursus/Foredrag Administration Oplysning og rekruttering I alt Kr Kr Kr Kr Kr Kr. Der meddeles afslag, idet ansøger modtog støtte i første ansøgningsrunde.

29 23. DJ Pensionisterne, Aalborg Foreningens formål: At samle DSB-pensionister Fra Aalborg, Til foredrag, kurser, sociale og kulturelle oplavelser samt hjælp til at komme videre. Foreningens målgruppe: Ældre med begrænset eller intet netværk. Antal frivillige - Færre end 10 frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: kr. Formål med formue: Til at betale foredragsholdere, instruktører, bus og lidt til papir og telefon udgifter. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Foredrag, udflugter, socialt samvær, hjælp til IT forståelse, kulturelt indblik og meget andet. Forventet udbytte: Komme ud af ensomheden, lære nyt om hverdagens opgaver i en digital tid, have oplevelser de kan tænke over og undersøge nærmere, kort sagt holde sig igang Budgetterede udgiftsposter: Lidt administration Kursus/foredrag Rådgivning/vejledning Selvhjælpsgrupper Støtte/kontaktperson Bus Entreer Ialt 500 kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr kr kr Kr. Der meddeles afslag, idet foreningen ikke tilhører målgruppen for frivilligt socialt arbejde jf. retningslinjerne.

30 24. Døves Seniorklub Nord Foreningens formål: Samle døve folkepensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere samt deres ægtefæller for at være til gavn for kulturelle aktiviteter og information om sociale problemer og rettigheder. Foreningens målgruppe: Ældre med begrænset eller intet netværk. Antal frivillige - Færre end 10 frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: kr. Formål med formue: Til aktiviter, information på tegnsprog 1 times tolk koster 700kr i timen. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Information, sociale aktiviteter, hindring af isolation og ensomhed, tolkning. Forventet udbytte: At give ældre døve de samme rettigheder og livskvalitet som hørende ældre Budgetterede udgiftsposter: Porto og kontorartikler Informationsmøder med tegnsprogstolkning Tolkning til besøg af kulturelle steder Håndarbejdsklub, sociale arrangementer, pensionisttræf for døve I alt Kr Kr kr Kr Kr. Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området Nr. Forening / organisationen s navn Vedtægter vedlagt ja/nej kontaktperson Driftregnskab 2011 vedlagt ja/nej Formue / kassebeholdn ing(senest opgjorte) Foreningens sociale arbejde målgruppen antal brugere

Læs mere

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Udarbejdet af Sundhedsafdelingen i Herning Kommune December 2008 Akutte instanser AA s vagttelefon (Anonyme alkoholikere)...70

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk

Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk CENTER FOR SUND ALDRING Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk Erfaringer fra ti gode virkerum for sundhed i København Signe Gronwald Petersen, Maria Benavente Rasmussen

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark Indholdsfortegnelse Sammenfatning s. 3 Kapitel 1 Indledning s.5 Inddragelse og deltagelse i det danske demokrati s.6 Den svageste og mest belastede gruppe

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere