Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup"

Transkript

1 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup Foreningens formål: At være bindeled mellem fagforeningen og medlemmerne, og derved styrke sammenholdet. At oprette og deltage i fritidsaktiviteter af forskellig art til fordel for medlemmerne. At afholde debatmøder af faglig og social karakter, der kan højne medlemmernes kår. Foreningens målgruppe: Ældre med begrænset eller intet netværk. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: kr. Formål med formue: Til den normale drift af vore aktiviteter. Tilskud fra anden side: Ja, fra 3F Aalborg. Der er ansøgt kr. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Driften. Forventet udbytte: Glæde ved vore aktiviteter. Budgetterede udgiftsposter: Lidt af hvert. Der meddeles afslag, idet foreningen ikke tilhører målgruppen for frivilligt socialt arbejde jf. retningslinjerne.

2 2. 4 Kløveren Foreningens formål: Socialt samvær, rådgivning indenfor førtidspensionister. Foreningens målgruppe: Handicappede/fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: kr. Formål med formue: Administration m.m. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Administration, foredrag, synliggørelse. Forventet udbytte: Viden, socialt netværk. Budgetterede udgiftsposter: Administration Rådgivning Foredrag I alt Kr Kr Kr Kr. Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

3 De frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter for børn, unge og forældre på tværs af boligområder, nationaliteter og sociale skel. Give inspiration til leg og aktiviteter, der medvirker til positiv interaktion imellem børn og unge. Skabe rollemodeller for at udbygge og styrke det sociale netværk imellem de forskellige befolkningsgrupper i bydelen. Foreningen kan tilbyde følgende frivillige aktiviteter: Aktiviteter for børn og unge. Frivillige opgaver i samarbejde med andre foreninger og institutioner i bydelen. Foreningens målgruppe: Børn, unge og familier, fx udsatte unge. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge, erhvervsaktive og seniorer. Formue: kr. Formål med formue: at kunne opretholde driften i foreningen, at have arrangementer for børn. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Ovnatningsture i naturen, med naturvejleder. Dels for at give bybørnene et forhold tilnaturen og dels, har vi nogle problembørn i området,hvor en tæt voksenkontakt mangler. Vi håber på at igennem en lærende aktiv oplevelse,at udbygge et godt forholdtil børnene og lære dem at interagere i grupper. Vi har pædagoger under uddannelse,uddannet pædagog, ergoterapeut, forældre, naturintresserede, bedsteforældre i gruppen,så vi føler at vi er rimlig klædt på til opgaven. Forventet udbytte: En naturforståelse, at kunne leve af naturen, en tæt voksenkontakt. En positiv oplevelse. øget sammenhold på tværs af nationalitet, alder og adresse.

4 Budgetterede udgiftsposter: Soveposer, undelag m.m kogegrej, service m.m. Båludstyr fiskeudstyr. Transport Forplejning Telte i alt: Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr. Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

5 4. Aktive Ordblinde Foreningens formål: Fremme ordblindesagen, sikre ordblinde hjælp, oplyse om muligheder for hjælp. Foreningens målgruppe: Sygdomsgrupper (andre kronisk syge end sindslidende og handicappede). Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Erhvervsaktive. Formue: kr. Formål med formue: Afvikling af foredrag og udgivelse af blad. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Administrative udgifter og udgivelse af blad. Forventet udbytte: Hjælp til at klare problemerne med ordblindhed Budgetterede udgiftsposter: Administration, rådgivning, udgivelse af blad 4 gange årligt, foredrag Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

6 5. Aktivitetscentret Beltoften Foreningens formål: Arrangere udflugter, fester, underholdning m.m. for at skabe muligheder for pensionister, såvel enlige som par og dermed bryde pensionisters ensomhed. Foreningens målgruppe: Ensomme. Antal frivillige - Flere end 50 frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: kr. Formål med formue: Sparer op til 30 års fødselsdag på centret. Giver tilskud til de meget svage brugere, når de skal på ferie eller have oplevelser. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Udflugter i området med delvis brugerbetaling, arangere foredrag og hyggetimer. Forventet udbytte: Bedre livskvalitet og et værdigt otium Budgetterede udgiftsposter: beløbet skal dække leje af transportmiddel med lift til kørestolsbrugere. Foredrag Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

7 6. Astma Allergi Foreningen Foreningens formål: At forbedre livskvaliteten for folk med astma og allergi. Foreningens målgruppe: Sygdomsgrupper (andre kronisk syge end sindslidende og handicappede). Antal frivillige - Færre end 10 frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge, erhvervsaktive Formue: 0 kr. Formål med formue: Ingen. Tilskud fra anden side: Ja, andre kommuner og ministerielle puljer. Tryg Fonden, Astma Allergi Danmark, egenbetaling, donationer fra privatpersoner, Tips-Lotto driftsmidler. Der er ansøgt kr. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Udflugter, træningskursus, foredrag m.m. Forventet udbytte: Bedre kondition, sociale relationer, større selvtillid Budgetterede udgiftsposter: Udgifter til den frivillige indsats 2015 Honorar til undervisere kr. Overnatning og forplejning (lørdag-søndag) kr. Rejseomkostninger til/fra undervisningsstedet kr. I alt kr. Lejrudgifter for frivillige: El, vand, leje af kr. borde/stole håndværkere til installering** Diæter og transport v/opsætning og nedtagning kr. af lejrtelte Forpljening (mad, drikke, løn til kok**) kr. Rejseomkostninger til/fra lejr kr. T-shirts, trøjer osv kr. I alt kr. Udgifter i alt kr.

8 Budget luftballonen 2015 Lønninger, sygeplejersker, fysioterapeut, kr. diætvejleder og læge Administration (porto, papir, telefon, lokaleleje kr. m.m.) Lejrudgifter for 60 børn og 30 voksne i 14 dage, kr. leje af faciliteter, lagerleje mv. PR, Annoncer, plakater, oplysningsmateriale kr. Uddannelse, ledere, leje af lokaler, fortæring, kr. honorar til undervisere Transportudgifter, ledere (frivillige ledere kr. deltager gratis) Udflugter, Danmark (2 udflugter for hele lejren) kr. Forsikringer, deltagere, ledere kr. Ansvarsforsikring Uforudsete udgifter kr. Henlæggelse til kommende sommerkurser, kr. nyindkøb af flere telte, vedligeholdelse af materiel Udgifter i alt kr. Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

9 7. Asylforum Aalborg Foreningens formål: Skabe netværk og ligeværdig interaktion mellem asylansøgere, flygtninge, danskere og udlændinge. Foreningens målgruppe: Flygtninge/indvandrere (fx etniske minoriteter med integrationsproblemer). Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge, erhvervsaktive og seniorer Formue: 0 kr. Formål med formue: Der er ingen formue. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Foreningens drift, vores faste arrangementer (transport til asylansøgere) & støtte til større, åbne arrangementer. Forventet udbytte: Isolationen brydes, og der tilbydes fællesskab og medbestemmelse & ligeværdigt samvær. Budgetterede udgiftsposter: Værkstedsaktiviteter i Aalborg (syning, kr. computer, træ) Månedlige møder, herunder oplægsholdere og kr. forplejning Andre aktiviteter (workshops på asylcentre og i kr. Aalborg f.eks. mavedans, fodbold, sprogundervisning, foto-undervisning) Transport, med laveste kilometertakst til kr. dækning af: - Besøg i lejrene (hele Nordjylland) - Asylansøgeres deltagelse i aktiviteter kr. - De frivilliges deltagelse i eksterne aktiviteter i kr. andre byer - Større eksterne arrangementer (forplejning af kr. og transportstøtte til asylansøgere)

10 I alt kr. Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

11 8. Bedre Psykiatri Aalborg Foreningens formål: Pårørende forening til mennsker med psykisk sygdom. Foreningens målgruppe: Pårørende til ovennævnte grupper. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Erhvervsaktive og seniorer Formue: kr. Formål med formue: Afholdelse omk. til eksperthjælp samt til afh. af større arrangement i efteråret Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Informations- og oplysningsarrangementer - samt til etablering af pårørende grupper. Forventet udbytte: Bedre indsigt i hvorledes man forholder sig som pårørende Budgetterede udgiftsposter: Informations- og oplysningsaftener 2-3 arr kr. Temadag kr. Forældrenetværksgruppe kr. Samtale/pårørendegrupper kr. Lokale støtte/hjælpefunktioner kr. I alt Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

12 9. Billardklubben Lunden Skalborg Foreningens formål: Socialt samvær, reetablering og opbygning af socialt netværk for personer der ikke har det idag, opsøgende arbejde for at få så mange som muligt indlemmet i klubben. Billard spil, interne turneringer, samt turneringer med ligestillede klubber. Foreningens målgruppe: Ældre med begrænset eller intet netværk. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: kr. Formål med formue: Klubben har en husleje på kr./måned 3.500, hvorfor det er nødvendigt at sikre sammen med kontingenter at beløbet er til rådighed ultimo hver måned. Tilskud fra anden side: Ja, andre forvaltninger i Aalborg kommune.spar Nordfonden.Klubben får huslejetilskud fra Aalborg Kommune kr nr Der er ansøgt kr. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Nyt klæde til klubbens billardbord. Forventet udbytte: Socialt samvær, assistance ved arrangementer for Gølsmindes beboere Budgetterede udgiftsposter: Udskiftning af klæde til klubbens billard bord kr. Tilbud hjemtaget I alt Der meddeles afslag, idet foreningen ikke tilhører målgruppen for frivilligt socialt arbejde jf. retningslinjerne.

13 10. Bisiddernetværk Nordjylland Foreningens formål: Støtte til borgere der har brug for bisidder. f.eks. vedr. kommune, bank,læge, fogedret m.m. Foreningens målgruppe: Målgruppen er borgere der ikke føler sig i stand til at overse deres situation vedr. sager med kommunen, fogedret, økonomi m.m.de vil gerne have en støtte vedr. disse sager. Antal frivillige - Færre end 10 frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge, erhvervsaktive og seniorer Formue: kr. Formål med formue: Uforudsete udgifter - større tilgang af borgere end forventet. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Transport, IT support, Telefon, brochurer. Forventet udbytte: Tryghed, forståelse for egen situation, bedre sagsgang Budgetterede udgiftsposter: Transport ( kr. 2 pr. Km.) - administration - diverse Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

14 11. Blå Kors Danmark, Barnets Blå Hus Aalborg Foreningens formål: At drive børnestøttecenter for børn 0-14 år fra familier med misbrugsproblemer - fokus er forebyggelse og tidlig indsats. Foreningens målgruppe: Børn, unge og familier, fx udsatte unge. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge, erhvervsaktive og seniorer Formue: 0 kr. Formål med formue: Der er ingen formue i projektet. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Tilskud: fortæring for brugere kr og div. Aktiviteter/ture kr. Forventet udbytte: Med tidlig indsats øge familiers livsmestring/livskvalitet og skabe netværk Budgetterede udgiftsposter: Aktiviteter/ture Fortæring for brugere (2 aftener om ugen i uger) I alt Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

15 12. BOA - rådgivning for spiseforstyrrede og deres pårørende Foreningens formål: Vores formål er primært at yde støtte og rådgivning til spiseforstyrrede og deres pårørende. Sekundært at oplyse offentligheden om spiseforstyrrelsens symptomer, konsekvenser, årsager og håndteringsmuligheder. Foreningens målgruppe: Øvrige sygdomsgrupper - Andre (f.eks. Selvhjælpsgrupper), Misbrug af andet end alkohol (f.eks. Rådgivningstjenester). Antal frivillige - Færre end 10 frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge Erhvervsaktive Ikke oplyst Formue: kr. Formål med formue: Vi har et mindre disponibelt beløb til rådighed, så vi til enhver tid kan betale vores udgifter. Tilskud fra anden side: Ja, andre kommuner. Der er ansøgt kr. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Husleje, telefon og internet. Forventet udbytte: Målgruppen for rådgivning og støttegrupper er spiseforstyrrede personer og deres pårørende. Såvel spiseforstyrrede som deres pårørende står i en vanskelig og ofte afmægtig situation, som de ikke har nogen at snakke med om, og hvor de ikke ved hvor de kan Budgetterede udgiftsposter: Grundtilskud Lokaletilskud Aktivitetstilskud I alt Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

16 13. Borgerhjælp Øst Foreningens formål: Hjælp til ældre og handicappede, som den kommunale pleje eller familien ikke kan løse. Foreningens målgruppe: Ældre med begrænset eller intet netværk. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: 1500 kr. Formål med formue: Til glæde og gavn for vores målgruppe. F.eks invitere de ensomme ældre på besøg og kaffe på Smedegården, så de kan se og høre, hvor mange dejlige aktiviteter, de kan deltage i, møde andre ligestillede og komme lidt ud af ensomheden. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Adm. af foreningen,som telefon, kontorartikler, møder, generalforsamling, transportudgifter, m.v. Forventet udbytte: Bedre livskvalitet og glæde i hverdagen for vores målgruppe Budgetterede udgiftsposter: administration: porto, kontorartikler, telefon m.m. Gebyr til erhvervskonto Jyske Bank Transportudgifter Mødeudgifter for bestyrelse og frivillige hjælpere, borgeroplysning Generalforsamling I alt kr. 300 kr kr kr. 600 kr kr. Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

17 14. Bowlingklubben Kastanjegården Foreningens formål: Bowling + sociale aktiviteter. Foreningens målgruppe: Ældre med begrænset eller intet netværk. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: kr. Formål med formue: Baneleje. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Udflugter og afslutning. Forventet udbytte: Bowlingspil + afslutninger Budgetterede udgiftsposter: Transport I alt kr kr. Der meddeles afslag, idet foreningen ikke tilhører målgruppen for frivilligt socialt arbejde jf. retningslinjerne.

18 15. Bowlingklubben Optimisterne Foreningens formål: At samle ældre pensionister en gang om ugen i perioden 10. august til 20. maj året efter. med dette formål at være sammen rent socialt samt bowling i en time, efterfølgende mødes man til en kop kaffe for fælles hygge, specielt for enlige pensionister. Foreningens målgruppe: Ensomme. Antal frivillige - Færre end 10 frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: kr. Formål med formue: Det er noget ikke om en specielt større formue, idet udgangspunktet er at klubben skal kunne hvile i sig selv, ved bl.a de frivilliges gratis arbejdskraf. Da det ser ud som om vi bliver færre medlemmer gr. mange er ved være i en høj alder vil klubbens drift pr. medlem dermed vokse. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Det sociale samvær specielt både på det fysiske og scoiale, herunder er der mange enlige enten som enker eller fraskilte. Og der hermed forsøges at kunne holde til rene nettopriser, og samtidigt må bemærkes at der ikke nogen form for kørselstilskud til medlemmer. Forventet udbytte: Hovedsageligt på det fysiske, men så sandeligt også på det sociale hvor kommer afsted hjemmefra for at møde jævnaldrende have glæden ved sociale samvær. Budgetterede udgiftsposter: Kontor: udskrifter samt printer tilbehør herunder udgivelse af tosidet trykt foreningsfolder, endvidere køb og udskrivning af giro indbetalingskort. Diverse: Der afholdes julearrangement samt årsafslutning i maj måned, her vil klubben også støtte dette sociale arrangement. Der meddeles afslag, idet foreningen ikke tilhører målgruppen for frivilligt socialt arbejde jf. retningslinjerne.

19 16. Bryd Tavsheden (tidl. Børn og Unge i Voldsramte familier) Foreningens formål: Aktivt at hjælpe børn og unge, der er udsat for fysisk eller psykisk vold fra familie eller kæreste, til at erkende deres situation, give dem modet til at sætte ord på den, søge hjælp og handle. Vi tilbyder denne hjælp gennem målrettet, forebyggende arbejde og fagligt velfunderet rådgivning via alle relevante kanaler. Vi afholder temadage om børnevold og kærestevold som vi tilbyder gratis til grundskoler i hele landet. Foreningens målgruppe: Ofre for vold eller seksuelle overgreb (ikke kvinder og mænd i krise). Antal frivillige - Flere end 50 frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge, erhvervsaktive Formue: kr. Formål med formue: Projekt Rejsebasen - hvor en professionel rådgiver følger med på temadagene og yder kvalificeret direkte anonym rådgivning. Tilskud fra anden side: Ja, ministerielle puljer. Der er ansøgt kr. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Tilskuddet skal anvendes til at kunne afholde 2 temadage i Aalborg kommune. Her oplyses om vold i familien og kærestevold og om hvordan man kan få hjælp. Et team sammensat af Foreningen besøger en skole. I teamet sidder en repræsentant fra foreningen, en ung mand eller kvinde fortæller sin egen voldshistorie. Derudover er der en repræsentant fra det lokale politi og coach Henrik Munkholm fra Aalborg er også fast tilknyttet de fleste teamdage i Aalborg. For at bløde lidt op i det svære emne har vi en musiker med som har indspillet sange for foreningen. De fleste stiller frivilligt op men tilskuddet skal dække administration, materiale, lydanlæg, transport, en underviser og coach. Forventet udbytte: På temadagen fortæller vi de unge om at fysisk og psykisk vold er ulovligt i Danmark også som en del af opdragelsen. Vi fortæller hvordan de kan få hjælp hvir de er udsat for vold og hvordan dem omkring kan hjælpe deres kammerater. Vi opfordrer dem til at

20 Budgetterede udgiftsposter: Tilskuddet skal dække 2 temadage med følgende: Administration Bøger, flyers, dvd'er, plakater, porto og administrationlej af lydanlæg og musikerhonorar Transport Underviser Foredragsholder I alt kr kr kr kr kr kr. Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

21 17. Centerrådet, Storvorde Aktivitetscenter Foreningens formål: Centerrådet, Storvorde Aktivitetscenter har til formål at tilrettelægge og afvikle aktiviteter, der henvender sig bredt til centrets brugere. Foreningens målgruppe: Handicappede/fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: kr. Formål med formue: At den er øremærket anskaffelse af to elektriske kørestole til de absolut svageste personer. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: To særarrangementer/busudflugter rettet mod de absolut svageste i hhv. efteråret 2015 og foråret Forventet udbytte: En stimulerende sanseoplevelse til efterfølgende hyggesnak i dagligdagen mellem de ældre og plejepersonale/frivillige Budgetterede udgiftsposter: Transport i liftbus med chauffør til fast pris til udflugtsstederne inklusive af- og pålæsning dvs. fastspænding af kørestole Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

22 18. Centerrådet,aktivitetcentret Gavlen Tylstrup Foreningens formål: At underholde og aktivere ældre medborgere til større livsglæde. Foreningens målgruppe: Ensomme. Antal frivillige - Færre end 10 frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: kr. Formål med formue: Bruges til arrangementer eks.bustur og højskole dage frokoster. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: hjælp til udflugter, frokoster,højskoledage, foredragsholdere og annoncer. Forventet udbytte: hjælp til selvhjælp derved større netværk Budgetterede udgiftsposter: Foredragsholdere,underholdning, sommerudflugt Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

23 19. Dansk Tyrkisk Akademiker Union Foreningens formål: DTAU er en landsdækkende forening, der er et partipolitisk og religiøs uafhængig, samt en non-profit forening, som har til formål at være rollemodeller for alle borgere fra Tyrkiet i den danske offentlighed. DTAU har syv lokalbestyrelser i Danmark, hvoraf Aalborg Kommune er en af dem. Formålet med DTAU s lokalbestyrelse i Aalborg Kommune er, at danne et uddannelseskorps, som er bestående af akademiske studerende med oprindelse fra Tyrkiet. Uddannelseskorpset vil samtidig fungere som mentorer på forskellige uddannelsessteder (folkeskole, ungdomsuddannelse samt videregående uddannelse) med henblik på, at fremme og styrke uddannelsesniveauet blandt målgruppen. Foreningens målgruppe: Børn, unge og familier, fx udsatte unge. Antal frivillige - Færre end 10 frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge, erhvervsaktive Formue: 0 kr. Formål med formue: Der er ingen formue. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Idet foreningen er nyopstartet, kræver det ressourcer i forbindelse med promovering (flyers og plakater) samt transportudgifter til diverse arrangementer. Lokaler til månedsmøder i lokalbestyrelsen samt til de ovennævnte arrangementer. Endvidere søges tilskud til kontorartikler, administration, kaffe, te og anden forplejning samt fællesarrangementer for alle frivillige og borgere. Forventet udbytte: Øge de unges uddannelsesniveau gennem mentorordning, uddannelseskorps samt uddannelsesaftener rettet mod forældre for at inddrage deres forståelse i børnenes/unges uddannelsesudvikling. Eventuelt en lektiecafé for elever (folkeskole/ungdomsuddannelse). Budgetterede udgiftsposter: Idet foreningen er nyopstartet, kræver det ressourcer i forbindelse med promovering (flyers og plakater) samt transportudgifter til diverse arrangementer. Lokaler til månedsmøder i lokalbestyrelsen samt til de ovennævnte arrangementer. Endvidere søges tilskud til kontorartikler, administration, kaffe, te og anden forplejning samt fællesarrangementer for alle frivillige og borgere.forventet udbytte: Øge de unges uddannelsesniveau gennem mentorordning,

24 uddannelseskorps samt uddannelsesaftener rettet mod forældre for at inddrage deres forståelse i børnenes/unges uddannelsesudvikling. Eventuelt en lektiecafé for elever (folkeskole/ungdomsuddannelse).mentorordningens udbytte: Støtte, vejlede, rådgive ift. deres skolegang ved at inspirere med personlige udfordringer og guide børn/unge gennem uddannelsessystemet. Uddannelseskorpsets udbytte: Rekruttere og understøtte dygtige og motiverede mønsterbryders gang i det videregående uddannelsessystem. Ved hjælp af foredrag af de frivillige akademikere, får unge fra ikke-uddannelsesvante hjem, en særlig faglig og social introduktion og dermed en god start på deres uddannelse. Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

25 20. De Jurastuderendes Retshjælp, Aalborg Foreningens formål: De Jurastuderendes Retshjælp Aalborg er en organisation af jurastuderende ved Aalborg Universitet. Vores organisation bygger på frivilligt arbejde fra de studerende ved Juridisk Institut ved Aalborg Universitet. Der ydes gratisk juridisk rådgivning til nødlidende borgere. Foreningens målgruppe: Retshjælpen henvender sig reelt til alle, som har behov for gratis juridisk rådgivning. Erhvervsdrivende kan af forsikringsmæssige årsager ikke få rådgivning ved os. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge 0 0 Formue: kr. Formål med formue: Formålet er bl.a. indkøb af forplejning til de frivillige under sagsbehandling, indkøb af relevant litteratur, deltagergebyr på messer, kørselsgodtgørelse osv. Tilskud fra anden side: Ja, andre kommuner og ministerielle puljer. Foreningen støttes af Civilstyrelsen. Der er ansøgt kr. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Tilskuddet skal bl.a. anvendes til bl.a. faglige kurser, litteratur, forplejning til de frivillige og indkøb af opdateret litteratur. Forventet udbytte: Gratis juridisk rådgivning Budgetterede udgiftsposter: Administration: 2000 kr. Kurser og messer: 2000 kr. Diverse: 5000 kr. Retshjælpen søger om støtte til almindelige administrationsomkostninger. Dette indbefatter blæk til printer (som er den største udgiftspost her) så klientskemaer under sagsbehandling kan udprintes. Herudover almindelige kontorartikler generelt. Retshjælpen afholder løbende 2 faglige kurser hvert halve år, herudover deltager retshjælpen i karrieremesser. Det ansøgte beløb skal derfor bl.a. dække deltagergebyr og gaver til foredragsholdere, som i reglen afholder kurserne gratis. Det er af stor nødvendighed, at vores juridiske rådgiver løbende uddannes ved afholdelse af sådanne kurser. I dette forår afholdes blandt andet et lejeretskursus forestået af LLO og et kursus i Retten i Aalborg. Herudover afholdes der en årlig sommerhustur for retshjælperne, så sammenholdet og rådgivningssituationerne kan blive styrket ved øvelser - "Team Building". Under diverseposten søges der bl.a. om støtte til ny litteratur. Jurabøger er en

26 bekostelig omgang, og i kraft af at juraen løbende reguleres, skal bøgerne udskiftes for at vi kan være ajour og yde korrekt juridisk rådgivning til borgerne. Administration Kurser og messer Diverse I alt Kr kr Kr kr. Der bevilges kr. til udgifter forbundet med rådgivning, dog ikke juralitteratur.

27 21. De levende pinde Foreningens formål: Hjælper værdigt trængende herunder mødrehjælpen, børnehjørnet (Kirkens korshær), Parasollen, Børneafd. og neonatalafdelingerne på Aalborg sygehus Syd og diverse børnehjem i udlandet i år Litauen. Foreningens målgruppe: Ældre med begrænset eller intet netværk. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: 0 kr. Formål med formue: Hvis og når vi får sponsorpenge, bruges de kun til garn. Når vi mødes, betaler den enkelte selv for kaffe. Tilskud fra anden side: Ja, fra Menighedsrådet i Lindholm og Løvvangens kirkecenter. Der er ansøgt kr. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Da organisationen er en strikkeklub ønsker vi os tilskud til garn. Alt der strikkes er til tidligere nævnte organisationer mv. Forventet udbytte: De strikker for at glæde andre og mødes til fælles strikning, aflevering af det strikkede, modtagelse af nyt garn og hyggelig fællesskab en gang om måneden Budgetterede udgiftsposter: Beløbet skal udelukkende dække udgifter til mere garn Der meddeles afslag, idet foreningen ikke tilhører målgruppen for frivilligt socialt arbejde jf. retningslinjerne.

28 22. Den Sociale Café Hjerterummet, Blå Kors Foreningens formål: Hjerterummet er et værested, som yde omsorg og støtte til socialt udsatte. Foreningens målgruppe: Hjemløse. Antal frivillige frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge, erhvervsaktive og seniorer Formue: 0 kr. Formål med formue: Har ikke en disponible formue, men ligger kr. i projektet ved hjælp fra Blå Kors Danmark. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Socialt retshjælp til gæsterne samt forståelse af breve fra kommunen. Forventet udbytte: Forøge vore gæsters livskvalitet samt kendskab til ret og pligt. Budgetterede udgiftsposter: Lokaleleje: Lønudgifter til konsulent: Kursus/Foredrag: Administration: 2.400Oplysning og rekruttering: Ønskes et mere detaljeret budget, kan dette kan rekvireres pr. mail Lokaleleje Lønudgifter til konsulent Kursus/Foredrag Administration Oplysning og rekruttering I alt Kr Kr Kr Kr Kr Kr. Der meddeles afslag, idet ansøger modtog støtte i første ansøgningsrunde.

29 23. DJ Pensionisterne, Aalborg Foreningens formål: At samle DSB-pensionister Fra Aalborg, Til foredrag, kurser, sociale og kulturelle oplavelser samt hjælp til at komme videre. Foreningens målgruppe: Ældre med begrænset eller intet netværk. Antal frivillige - Færre end 10 frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: kr. Formål med formue: Til at betale foredragsholdere, instruktører, bus og lidt til papir og telefon udgifter. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Foredrag, udflugter, socialt samvær, hjælp til IT forståelse, kulturelt indblik og meget andet. Forventet udbytte: Komme ud af ensomheden, lære nyt om hverdagens opgaver i en digital tid, have oplevelser de kan tænke over og undersøge nærmere, kort sagt holde sig igang Budgetterede udgiftsposter: Lidt administration Kursus/foredrag Rådgivning/vejledning Selvhjælpsgrupper Støtte/kontaktperson Bus Entreer Ialt 500 kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr kr kr Kr. Der meddeles afslag, idet foreningen ikke tilhører målgruppen for frivilligt socialt arbejde jf. retningslinjerne.

30 24. Døves Seniorklub Nord Foreningens formål: Samle døve folkepensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere samt deres ægtefæller for at være til gavn for kulturelle aktiviteter og information om sociale problemer og rettigheder. Foreningens målgruppe: Ældre med begrænset eller intet netværk. Antal frivillige - Færre end 10 frivillige. Rekruttering - Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer Formue: kr. Formål med formue: Til aktiviter, information på tegnsprog 1 times tolk koster 700kr i timen. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Information, sociale aktiviteter, hindring af isolation og ensomhed, tolkning. Forventet udbytte: At give ældre døve de samme rettigheder og livskvalitet som hørende ældre Budgetterede udgiftsposter: Porto og kontorartikler Informationsmøder med tegnsprogstolkning Tolkning til besøg af kulturelle steder Håndarbejdsklub, sociale arrangementer, pensionisttræf for døve I alt Kr Kr kr Kr Kr. Der bevilges kr. til aktiviteter for målgruppen.

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt, socialt arbejde jf. Servicelovens 18 og Aalborg Kommunes retningslinjer. Der kan søges to gange om året: Den 15. oktober og den 15. april. Foreninger, der

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Tidligere retningslinjer Foreslåede retningslinjer Det nye er Forenkling i overskrifter, der

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 090715 Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fokus på frivilligt socialt arbejde I Sundhed og Omsorg At udvikle samarbejdet med frivillige foreninger er en hjørnesten

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen - 2016

Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Nr. Forening Kort beskrivelse Ansøgt 2016 Bevilliget 2016 Bevilliget 2015 Kategori Planlægning af 2 årlige 1 Vejlefjords Venner arrangementer for 5.000 Sygdomsgrupper og

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014 Budget for 337.299 kr. Bevilget til sundhedsfremmende tiltag i henhold til Overført fra Årets frivillige sociale pris 22.341 kr. - 4.000 kr. Sundhedspolitikken eserveret til nye foreninger i - 3.500 kr.

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Nr. Ansøger Aktiviteten/projektets formål Beskrivelse Ansøgt beløb Bevilling 1. Alkorådet (søgt begge puljer) Rådgivning og oplysning til misbrugeren

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2017-18 og 79 Her kan du se, hvilke spørgsmål der skal besvares i det elektroniske ansøgningsskema. Hvilken pulje søges der om midler fra? 18: Støtte frivilligt socialt arbejde, der

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Retningslinjer og vejledning

Retningslinjer og vejledning Retningslinjer og vejledning Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Juni 2011 Indhold: 1. Hvad er frivilligt socialt arbejde..s.3 2. Tilskudsmuligheder..s.5 3. Retningslinjer

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 Frivilligmarked 2014 Lørdag den 30. august kl. 11.00-15.00 på Gammel Torv i Aalborg Hvert år i slutningen af august afholder De Frivilliges

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr 18, 1. tildelingsrunde 2015, sag 14/14952 Organisation/forening KundeidBidragsnr. Søger Bemærkning Bevilling Bevilget 2014 Ikke umiddelbart berettiget I alt Ældre Aktivcentret Glamsbjerg 8002 55 Foredragsholdere

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2016 18 og 79 Ansøger (forening, organisation, gruppe) I det videre skema anvendes betegnelsen "forening" om ansøger Foreningens navn Kontaktperson Adresse Telefon E-mail Gentag e-mail

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2014

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2014 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2014 Uenighed i ansøgninger skrevet med rødt. Enighed for i alt kr. 54.60 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt

Læs mere

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Røde Kors Ældre som er særligt udsatte eller ensomme Besøgstjenesten, Vågetjenesten, Sociale cafeer, Cykling uden alder, kaffeklub

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

FriRummet. Projekt: 18 Frivilligt socialt arbejde Ansøgt: (Test) Status: Ansøgning modtaget ID #: Oplysninger om ansøger

FriRummet. Projekt: 18 Frivilligt socialt arbejde Ansøgt: (Test) Status: Ansøgning modtaget ID #: Oplysninger om ansøger FriRummet Projekt: 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016 Ansøgt: 22-06-2016 (Test) Status: Ansøgning modtaget ID #: 36-182 Oplysninger om ansøger Forens navn Hvad er forens formål - som beskrevet i forens

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem Ansøgninger vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 2017 1. ansøgningsrunde Børn/unge: Dok. 1 Dansk Præmatur Forening 2 Ungdmens Røde Kors Støtte og rådgivning til familier og fagpersoner til for

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2008 2. runde Nr.: 1 Kontakt mellem Mennesker 2 Ældre Sagen -Gudme Nyt uddannelsesforløb for frivillige sociale foreninger Tillægsansøgning til oprindelig ansøgning,

Læs mere

Retningslinjer for 18 puljen

Retningslinjer for 18 puljen Retningslinjer for 18 puljen Revisionsoplæg, juni 2015 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen 1 Indholdsfortegnelse Puljens formål... 3 Ansøgningsfrist...

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service RETNINGSLINJER September 2011 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede 18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede Alm. 18 Projekter Dokumen Bemærkning tation for til an- 2014 ca. Forening Ansøgt Beløb Ansøgt

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger april 2013-18 midler Ansøger Bevilget beløb i 2012 2013 - Aktivitet Ansøgt beløb i april 2013 Lokal forankring Rungsted Sogns Menighedspleje Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter

Læs mere

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn)

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) 1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) AnsøgerNavn Projekttitel 2015 2014 2013 Backspin Social Cafe for socialt udsatte familier 70.000 BenzoRådgivningen

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet,

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde 18 pr. 1.april 2008 for indsatsområderne: Flygtninge og indvandrere: Ansøger: 1. Klub Heimdal. Kontaktgruppen for flygtninge/indvandrere i. 2. Flygtningevennerne

Læs mere

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Odense d.1. august 2008 Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Udarbejdet af Louise Munk Poulsen Karen Thomsen Pia Bache Mikkelsen Koordinator i Medlem af SINDs besty- Formand for SIND

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde)

Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde) Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde) Holdninger der danner grundlag for tildelingen af tilskud - Jammerbugt Kommune stiller så vidt muligt lokaler gratis til rådighed for

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Notat vedr. analyse af Værestedet.

Notat vedr. analyse af Værestedet. HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDL. Dato: 20.07.2009 Notat vedr. analyse af Værestedet. Værestedet flytter pr. 1.9.2009 til nye lokaler i Humlehuset på Bryggerivej. Efter aftale med direktør Ulla Andersen er der

Læs mere

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne Efteråret i Frivilligcenter Århus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser, tre foredrag og to fyraftensmøder at byde på. Igen i år kan vi tilbyde det populære regnskabskursus som afholdes

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Røde Kors Hovedstaden

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem 1 Børns Vilkår Rådgivning til børn og unge 2 Ungdommens Røde Kors Oplevelser for børn af udsatte familier 3 Natteravnene i Aabenraa Skabe tryghed for unge i nattelivet 4 Red Barnet, Aabenraa Netværk for

Læs mere

Skema over ansøgere 1. runde 2016

Skema over ansøgere 1. runde 2016 Skema over ansøgere 1. runde 2016 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering støtte støtte 1. Ældre Sagen Aktiviteterne omfatter blandt andet tryghedskald, besøgstjeneste, demenscafé,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 18-puljen 18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats,

Læs mere

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden Ansøger Ansøgt Tilskud Projektets aktiviteter Bemærkninger til ansøgning beløb Ældre og ensomme Tværfaglig seniorklub 10.000 2.000 Foredrag mv. på klubdage i efteråret Foreningen har modtaget kr. 10.000

Læs mere

Tildelte midler fra 18 puljen til nye og ekstraordinære tiltag i 2015

Tildelte midler fra 18 puljen til nye og ekstraordinære tiltag i 2015 Oversigt over 18-ansøgninger til "Puljen til nye eller ekstraordinære aktviteter" 015 1 3 4 5 A B C D E F G H Journal nr. E-015-1- 1 E-015-1- Forening el. lign Julehjælpen v/ Rene Husted Vahl, København

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab over 18 støtte i Hvidovre Kommune tildelt i 2012 Side 1 Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. og Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens målgrup.

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger oktober - 18 midler Ansøger april - Aktivitet Ansøgt beløb Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS 15.000 kr. LMS arbejder for at skabe bedre rammer for personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Den Gule Kultur

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

Nr. Forening Bevilget beløb 2012. Bevilling 1. runde 2015. Bevilget beløb 2013. Ansøgt beløb 1. runde 2015. Bevilget beløb 2014

Nr. Forening Bevilget beløb 2012. Bevilling 1. runde 2015. Bevilget beløb 2013. Ansøgt beløb 1. runde 2015. Bevilget beløb 2014 Nr. Forening Bevilget beløb 2012 Bevilget beløb 2013 Bevilget beløb 2014 Ansøgt beløb 1. runde 2015 Bevilling 1. runde 2015 1. 9220 De Frivillige 21.000 58.533 10.000 2. AF-Aalborg Seniorklub 2.000 2.000

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Tønder Kommune yder tilskud til forskellige aktiviteter, som har et aktiverende og forebyggende sigte jf.

Læs mere

I alt 823.506 723506-208406

I alt 823.506 723506-208406 Tilskud 18 midler 2010 Kt. 599 00 120-50 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap april 2010 Samlet budget 1.700.000 politisk besparelse 185.000 1.515.000 34% til Frivillighusene 515100 25%

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Farvekode: Grøn = Patientforening Lilla= Aktivitet i lokalområdet Blå = Ældreforening Alm. 18 Projekter Orange = Sårbare og udsatte grupper Brun= Misbrugsområdet Rød=Aktiviteter

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Statistik på 18 ansøgere i

Statistik på 18 ansøgere i Statistik på 18 ansøgere i 2012-2016 Nedenstående tabeller vedrører uddelingen af 18-puljen/Frivillighedsmidler i Sociale Forhold og Beskæftigelse i perioden fra 2012 til 2016. I årene fra 2012 til 2015

Læs mere

1. 4-Kløveren. Tilskud 2011: 2.000 kr. Tilskud 2012: 2.000 kr. Tilskud 2013: 2.000 kr. Indstilling 1. runde 2014: 2.000 kr.

1. 4-Kløveren. Tilskud 2011: 2.000 kr. Tilskud 2012: 2.000 kr. Tilskud 2013: 2.000 kr. Indstilling 1. runde 2014: 2.000 kr. 1. 4-Kløveren Tilskud 2011: 2.000 Tilskud 2012: 2.000 Tilskud 2013: 2.000 Indstilling 1. runde 2014: 2.000 Beskrivelse af organisation/forening: 4-Kløveren er en lokalforening som tilbyder førtidspensionister,

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2014 for indsatsområderne for 2015

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2014 for indsatsområderne for 2015 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2015 Ansøger Aktivitet/Projekt Formål/indsats Ansøgt beløb Indstilling 1. Hjerneskadefore ningen

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Indstillingsskema rundeuddeling

Indstillingsskema rundeuddeling 1.2-2016 Indstillingsskema 18 2016-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i

Læs mere

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2016/0000050 Dato: 5. februar 2016 Titel: Administrationens bemærkninger til ansøgningerne Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Dansk Landsforening for hals- og mundhuleopererede

Læs mere

Skemaer for 79 tilskud for Frederiksberg Kommune

Skemaer for 79 tilskud for Frederiksberg Kommune Skemaer for 79 tilskud for Frederiksberg Kommune Ansøgers stamoplysninger Foreningens navn Aktivitetscentret V.O.C Adresse Gl. Jernbanevej 25 Postnr. 2500 Valby CVR: 39777118 Formand: Helle Bjerre Kildebakken

Læs mere

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Indhold Fokus i det frivillige sociale arbejde... 4 Samarbejdet om det frivillige sociale arbejde... 5 Tilskudsfordeling... 8 Ansøgning om midler

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Fysiske rammer De eksisterende fysiske rammer danner udgangspunkt for en samlet indsats på området. Rammerne for aktivitetscentrene er:

Fysiske rammer De eksisterende fysiske rammer danner udgangspunkt for en samlet indsats på området. Rammerne for aktivitetscentrene er: NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Esben Frederiksen Sekretariat & Sundhed D 4646 4720 E esfr@lejre.dk Dato: 12. april 2011 J.nr.: 11/3473 Organisering

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2015

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2015 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2015 LUNDBYE-VARDINGHUS-GUDNASON JAZZ KONCERT Gratis koncert for jazz- og musikelskere på Gammel Torv med trioen Søren Lundbye (piano), Henrik

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

18 ansøgninger efterår 2013

18 ansøgninger efterår 2013 18 ansøgninger efterår 2013 Fokusgrupper: Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Alm. 18 Projekter Forening Ansøgt Ansøgt til / Aktivitet Indstilling

Læs mere