Sammenligning af Arthroskopisk - og Røntgenscore på albuer af forbenshalte hunde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenligning af Arthroskopisk - og Røntgenscore på albuer af forbenshalte hunde."

Transkript

1 Sammenligning af Arthroskopisk - og Røntgenscore på albuer af forbenshalte hunde. Fagdyrlægeopgave Troels Dalgaard 2005

2 Sammendrag Der gives en kort beskrivelse af albueledsdysplasiens ætiologi, patologi, diagnose og behandling. I en undersøgelse omfattende 13 albueled sammenlignes røntgenscore med en ny måde at score albuer på, ved hjælp af en arthroskopisk undersøgelse. Det ser ud som om der er en korrelation mellem de to måder at score på. Det ser dog også ud til, at en væsentlig del af patienterne, som ikke viser forandringer på røntgen, alligevel har forandringer, der svarer til patologien ved albueledsdysplasi. Indledning Historie: Oprindeligt blev begrebet albueledsdysplasi introduceret til at beskrive en arthrotisk tilstand i albueleddet, i hvilken der nogle gange, men ikke altid var en ununited anconeus proces (UAP) (Corley og Carlson 1968). Senere blev Fragmenteret Processus coronoideus (FCP) af Processus coronoideus medialis, og Osteochondritis dissecans (OCD) af Condylus medialis inddraget som årsag til arthrose i albueleddet hos hund. I dag har The International Elbow Working Group (IEWG) adopteret begrebet albueledsdysplasi til at beskrive alle forandringer, der fører til arthrose i albueleddet uanset underliggende årsag. Albueledsdysplasi betyder i dag en række udviklingsmæssige forandringer i albueleddet, der inkluderer FCP af Processus coronoideus medialis, Osteochondrose af Condylus medialis humeri, Ununited Processus Anconeus UAP, samt Inkongruens af albueleddet. Anatomi: Albueleddet er et sammensat hængselsled, der består af tre forskellige led: Articulatio humeroulnaris, Articulatio humeroradialis og Articulatio radioulnaris (se Fig. 1 ). De tre led er omgivet af en fælles ledkapsel. Capitulum er den del af condylus humeri, der artikulerer med hovedet af radius og danner Articulatio humeroradialis, som bærer hovedparten af hundens vægt. Trochlea humeri artikulerer med den seminulære Incisura Trochlearis, som medialt ender i Processus coronoideus medialis. Proksimalt ender Incisura Trochlearis i Processsus anconeus. Disse danner Articulatio humeroulnaris (Fig.1 og 2 ). Processus anconeus artikulerer ligeledes med Fossa olecrani og forhindrer overekstension af leddet, samt nedsætter sagittal bevægelighed og rotation af leddet. Det mediale kollaterale ligament forhindrer abduktion og ekstern rotation af leddet, mens det laterale kollaterale ligament forhindrer adduktion og intern rotation. Af andre strukturer, der understøtter albueleddet, kan nævnes Lig. anulare radii, Lig. Olecrani og det interosseøse ligament mellem ulna og radius. Troels Dalgaard

3 Fig. 1 frit efter Trostel et al (2003) - Lateral og kranial projektion af de den distale Humerus dexter og den proksimale del af Ulna. Fig. 2 frit efter Trostel et al (2003) Kranial projektion af den venstre albue og sagittal projektion af den proksimale del af Ulna og Radius De tre separate led i albuen er indtegnet med cirkler. Troels Dalgaard

4 Ætiologi og Patogenese Ætiologi og patogenese omkring albueledsdysplasi er endnu ikke endelig klarlagt. I øjeblikket diskuteres tre forskellige hypoteser: Osteochondrose, dysplasi af Incisura trochlearis, og asynkron vækst af ulna og radius. Osteochondrose blev oprindelig beskrevet af Olsson (1993) som en defekt af den enchondrale ossifikation, der fører til produktion af en dårlig bruskmatrix, som igen fører til revnedannelser i brusken. Dette kan medføre afstødning af brusken som osteochondritis dissecans, altså en forandring der ikke skyldes mekaniske kræfters påvirkning af brusken. I en undersøgelse af Grøndalen (1981) fandt hun dog kun histologiske forandringer svarende til osteochondrose på få hunde. De fleste forandringer i brusken var overfladiske erosioner uden forandringer i de dybere brusklag. Hos mennesker findes læsioner kaldet transchondrale frakturer, der minder om osteochondrose hos hunden. Disse menes at skyldes traumatisk påvirkning af brusken. Hos hunden ligger to af prædilektionsstederne lige over for hinanden, således at forandringerne på condylus medialis måske i virkeligheden skyldes trykpåvirkning fra Processus coronoideus medialis, og er det der kaldes kissing leasions (Trostel et al 2003). En anden forklaring på forandringer i albueleddet ved albueledsdysplasi, kan være en asynkronvækst af Ulna og Radius således, at der dannes et trappetrin mellem disse, hvilket ses på flere albuebilleder hos hunde med albueledsdysplasi (Morgan et al 2000). Dette blev understøttet af Wind (1986), der i en undersøgelse med røntgenoptagelser af 825 hunde viste, at hunderacer, der var disponeret for albueledsdysplasi, havde en relativt forstørret proksimal ulna. Det forøgede tryk, fra Ulna på Condylus medialis humeri kunne give en forklaring på FCP og kissing lesions, men ikke UAP, tværtimod ville man kunne forvente, at der ville være en forøget ledspalte mellem den proksimale del af Incisura trochlearis og Trochlea på Humerus, men dette er ikke tilfældet (Morgan et al 2000). At albueledsdysplasi hos hund skyldes dysplasi af Incisura trochlearis blev først foreslået af Wind (1986) og Wind and Packard (1986). De foreslog at albueledsdysplasi hos hund skyldtes inkongruens af albueledet, som følge af en fejludvikling af Incisura trochlearis, der medfører at denne bliver elliptisk af udformning og for lille til at omslutte Trochlea humeri. Derved bliver humerus skubbet fremad, Processus coronoideus medialis bliver løftet i forhold til Radius, hvilket igen medfører, at trykpåvirkningen på Processus coronoideus øges, og foranlediger denne til at frakturere eller beskadiges i det hele taget. Der vil ligeledes være et forøget tryk på Condylus medialis humeri lige over for Processus coronoideus, der bevirker trykskader på denne de såkaldte kissing lesions. Processus anconeus bliver også påvirket med et forøgede tryk, hvilket igen kan bevirke små bevægelser af denne, der medfører en manglende fastvoksning - altså UAP. Dette er den første hypotese, der forklarer alle forandringer i albueleddet ved albueledsdysplasi. UAP ses dog sjældent sammen med FCP og Kissing lesions (Trostel et al 2003), så muligvis er der mere end en forklaring. Incidens og Arvelighed Albueledsdysplasi rammer fortrinsvis store racer. Disponerede racer er Berner Sennen, Rottweiler, Schæfer, Golden Retriever og Labrador Retriever. Men andre racer og blandingshunde kan også Troels Dalgaard

5 have albueledsdysplasi. UAP ses oftest hos Schæfer, mens OCD oftest ses hos Retrieverne og FCP ses hos alle disponerede racer (Trostel et al 2003 og Morgan et al 2000). I øjeblikket er de 5 hyppigste racer i USA der bliver registreret hos Orthopaedic Foundation for Animals (OFA 2005): Chow Chow, Rottweiler, Berner Sennen, Shar Pei og New Foundlænder. I Danmark er de racer med den største risiko, blandt dem der registreres i DKK regi: Rottweiler, Broholmer, Amerikansk Staffordshire terrier, og Berner Sennen (Sønderup 2004). Ofte er begge led involveret, og ofte er der både OCD og FCP (30-40 %) i samme led. UAP ses sjældent i samme led som FCP og OCD (0,2 %) (Trostel et al 2003). Arvelighed af albueledsdysplasi er sandsynliggjort gennem flere undersøgelser. Undersøgelser hos rottweilere har vist, at sandsynligheden for at få albueledsdysplasi er signifikant større ved at parre afficerede forældre i forhold til ikke afficerede forældre (Grøndalen og Lingaas 1991, Swensson et al 1997). I et studie af røntgenbilleder på 4515 hunde sandsynliggjordes, at albueledsdysplasi er en polygenetisk nedarvet sygdom hos Berner Sennen og Rottweiler, med en arvelighedskoefficient på 0,28-0,34 hos Berner Sennen og ,40 hos Rottweiler. Sandsynligheden for at få albueledsdysplasi for afkommet var signifikant større, hvis forældrene havde albueledsdysplasi, og risikoen steg med alvorligheden af arthrose hos forældrene. Derudover var der en sammenhæng mellem hofteledsdysplasi og albueledsdysplasi (Swensson et al 1997). Arvelighed hos schæfer af UAP er vist flere gange bl.a. af Corley og Carlsson (1968). Diagnose: Klinik: De fleste hunde viser kliniske symptomer i 5-8 måneders alderen, men dette kan variere fra 3 mdr til 2 år. Der er ømhed ved fleksion og ekstension af albueleddet. Mange hunde vil stå med albuen adduceret og carpus abduceret. Der kan være hævelse i albuen. Senere kan de arthrotiske forandringer være så omfattende, at der er nedsat bevægelighed i albuen (Morgan et al 2000). Røntgen: UAP diagnosen stilles forholdsvis nemt på et røntgenbillede i lateral projektion, der kan dog være problemer ved ældre arthrotiske led, hvor forandringerne kan være så store, at man ikke kan se Processus anconeus. Men som oftest kan man se Processus anconeus som en fraktureret del af Ulna med arthrotiske forandringer omkring fraktur - stedet (Morgan et al 2000). Diagnosen for FCP, OCD/Kissing lesions og Inkongruens er vanskeligere at diagnosticere. Igennem tiden er mange forskellige projektioner blevet foreslået til at identificerer FCP på røntgenbilleder. Men da forandringerne ofte er af brusk alene, og da de ofte ligger med radius projiceret ovenpå, kan det være vanskeligt at skelne f.eks. FCP. Derfor må man ofte se efter andre forandringer, der indikere, at der er patologiske tilstande i albueleddet. Disse er skitseret i oversigten på næste side. Fig. 3 Ununited processus anconeus (UAP), frakturlinie L) Troels Dalgaard

6 a Oversigt over radiologiske forandringer hos den unge hund med FCP (frit efter Morgan et al 2000) C1 C3 b d C2 I Inkongruens Forstørrelse af den humeroulnare ledspalte (fig. 4,c1) Forstørrelse af den humeroradiale ledspalte (fig. 4, c2) Trappetrin mellem Incisura trochlearis og Radius (fig 4,b) Utydeligt omrids af Processus coronoideus medialis (fig. 4,d) Kranial forskydning Condylus humeri Forsnævring af ledspalte mellem humerus og anconeus (fig. 4,c3) Fig 4 : forandringer ved FCP i albuen hos hund a) exostose dorsalt på anconeus, b) trappetrin mellem Inc. trochlearis og radius, c) tegn på inkongruens og d) utydelig omrids af Proc. coronoideus med. II Osteofytose Distale del af Incisura trochlearis Proksimal del af Processus anconeus (se fig. 4,a) Senere ses forandringer andre steder i leddet f.eks. exostoser kranialt på radius. OCD ses bedst på den kraniokaudale projektion, hvor der nogle gange kan ses en opklaring på condylus humeri medialis. Murphy et al (1998) mente at inkongruens i albuen blev bedst vurderet ved et 90 flekteret mediolateralt billede. I en anden undersøgelse af Mason et al (2002), var der en dårlig specificitet og sensitivitet ved de normale optagelser af albuebilleder. I Danmark bruger vi protokollen fra: The International Elbow Working Group (IEWG) ( hvor der bruges et mediolateralt billede af albuen i 45 fleksion, til at gradinddele albuen m.h.t. arthrose. Se tabel 1 Tabel 1 The International Elbow Working Group (IEWG) ( Albueledsdysplasi score Radiologiske fund 0 I Normalt Albueled Mild Arthrose Normalt albueled ingen tegn på inkongruens eller arthrose Sclerose af Incisura trochlearis, eller Trappetrin på 2mm mellem Ulna og Radius eller osteofytdannelser <2mm. II III Moderat Arthrose Alvorlig Arthrose Osteofytdannelser fra 2-5mm Osteofytdannelser > 5mm eller diagnose af primær årsag til albueledsdysplasi (FCP, UAP eller OCD) Troels Dalgaard

7 Diagnosen af albueledsdysplasi baserer sig meget på røntgenologiske fund af exostoser i forskellige størrelser. Det screeningsprogram vi bruger i Danmark og andre steder i verden, bygger da også på dette. Problemet er, at de sekundære fund af exostoser ofte ikke ses før hunden er 7-8 mdr. gammel (Van Bree og Van Ryssen 1995), og i mindst en undersøgelse kunne det tyde på, at hunde har den bedste prognose, hvis de bliver opereret inden de er 6 mdr. gamle (Brunberg og Allgoever 1996). Samtidig kan der være radiologiske forandringer, uden der er patologiske fund under kirurgi (Van Bree og Van Ryssen 1995). Derudover kan det være meget svært, at stille den specifikke diagnose for FCP eller OCD på røntgen (Morgan et al 2000, Trostel et al 2003, Van Bree og Van Ryssen 1995, Bardet 1997). Flere undersøgelser har vist, at arthroskopi er en god måde til at diagnosticere FCP og OCD i albueleddet (Bardet 1997, Jantur et al 2002, Van Bree og Van Ryssen 1995, 1998, Van Ryssen og Van Bree 1997, Morgan et al 2000 og Beale et al 2003). Ifølge Van Bree og Van Ryssen (1995), fandt de arthroskopiske forandringer i 20 % af albueleddene, hvor der ikke var forandringer på røntgen. Af andre alternative diagnostiske metoder kan nævnes MRI som er en god metode til at diagnosticere ikke forskubbede FCP fragmenter (Snaps et al 1997) og CT scanning som ligeledes er en god metode til at diagnosticere FCP forandringer, bl.a. med hensyn til form og størrelse af fragmentet, specielt hvis fragmentet er forskubbet. Er fragmentet ikke forskubbet finder CT scanningen dem ikke i 20 % af tilfældene (Van Bree og Van Ryssen 1995). Behandling: Behandlingen af albueledsdysplasi kan enten være kirurgisk eller konservativ (medicinsk behandling, vægtkontrol mm.). Igennem årene er der foreslået en lang række forskellige operationer af albueledsdysplasi. Trostel et al (2003) har i deres artikel prøvet at samle en række publicerede data omkring forskellige operationsmetoder for albueledsdysplasi. Med hensyn til FCP er der samlet ni undersøgelser fra 1979 til Disse er af forskellig udformning mht. til aldersgrupper, racer, operationsmetode og hvor lang tid, man har fulgt patienterne. Der er også forskel på, om man har sammenlignet med sig selv, eller med f. eks en gruppe der fik medicinsk behandling. Ligeledes er der stor forskel på, hvor mange patienter der var med i undersøgelsen (7-109). Generelt kan man sige, at der ikke er forskel på om man opererer eller behandler medicinsk både hvad angår klinik og arthrosescore på røntgen. Det ser dog ud som om, de fleste der er opereret bliver bedre. Spørgsmålet er om de ville være blevet bedre alligevel. Mht. til UAP ser det ud som om, man har de bedste resultater med mindst arthrose ved at skruefiksere Processus anconeus og lave osteotomi af Ulna (Trostel et al 2003). Bekæmpelsen af albueledsdysplasi, er baseret på screening af albuer ved hjælp af røntgenbilleder. Dette bygger på, at de arthrotiske forandringer i et led afspejler sig i de røntgenologiske forandringer. Men om dette er tilfældet, er ikke dokumenteret. I det efterfølgende sammenlignes den kendte score for arthrose (IEWG) med en ny måde at score patologien i albueled på forbenshalte hunde, nemlig ved en arthroskopisk score. Dels for at se om der er en sammenhæng mellem de 2 måder at score på, og dels for at se om der er bedre sammenhæng mellem klinik og arthroskopi end der er mellem klinik og røntgen. Troels Dalgaard

8 Materialer og Metoder. Alle hunde der deltog i undersøgelsen, blev først diagnosticeret som havende forbenshalthed, der kunne henføres til albueleddet. Der blev derefter taget røntgenbilleder af de berørte led, hvor hundene var sederet i en blanding af Medetomidin/Butorphanol. Røntgenbillederne blev taget i medio-lateral projektion med albuen bøjet 45. Billederne blev sendt til Dorte Hald Nielsen på KVL, der normalt scorer albuer for Dansk Kennelklub (DKK). Billederne var blændet for DHN, og blev bedømt efter at der var scoret arthroskopisk. Billederne blev scoret efter protokollen hos the International Elbow Working Group (IEWG) (se tabel 1). Hundene blev præmedicineret med Acepromazin og Buthorphanol, anæstesi blev induceret med propofol,og vedligeholdt med isofluran. Hundene blev arthroskoperet i de berørte albuer som beskrevet af Beale et al (2003). Der blev brugt dels et Wolf 30 foreoblique 2,4 mm arthroskop, dels et Dyonics 2,7 mm 30 foreoblique. Der blev brugt dels lyskilder fra Wolf og dels fra Smith and Nephew, samt et chip kamera fra samme firmaer. Arthroskopier af albuerne blev optaget med kamera, gemt i DVD format, og bedømt af undertegnede senere. Til at bedømme den arthroskopiske score blev der brugt en modificeret udgave af Innes og Sadalaks (unpublished data) system, idet tre af de fem anatomiske områder, som de foreslår nemlig: Incisura trochlearis, Condylus humeri medialis og Processus coronoideus medialis blev bedømt. Områderne Processus coronoideus laterales og Fovea capitis radii bedømtes ikke. De nævnte områder blev bedømt som beskrevet af Innes og Sadalak(unpublished data) og gengivet i tabel 2, samt efter billederne i bilag 1, som venligst er udlånt af Innes, og som er brugt i hans undersøgelse som eneste introduktion til bedømmerne. Den arthroskopiske score for de tre områder blev lagt sammen, således at den samlede arthrotiske score kan ligge mellem 0 til 12. Sammenhængen mellem arthroskopisk score og røntgenscore blev undersøgt i en Spearmans Rank Correlation test, da data er nonparametriske, med signifikans niveau på 5%. Til at udregne denne brugtes Medcalc. Tabel 2 Innes og Sadalak (Unpublished data) Arthroskopisk Score Anatomisk Beskrivelse 0 Normal brusk-hvid glat og skinnende I II III IV Mild Fibrillering/Erosion mat, hævet eller med sprækker men uden eksponering af subchondralt benvæv Moderat Erosion - Mere end 50 % af overfladen viser tegn på erosion, men mindre end 50 % eksponering af subchondralt benvæv. Alvorlig Erosion - Øer af brusk, men mere end 50 % eksponering af subchondralt benvæv. Ekstrem Erosion, intet brusk tilbage i hele området. Troels Dalgaard

9 Resultater: Resultaterne for røntgenscore og arthroskopisk score er samlet i tabel 3. Tabel 3: Resultater af røntgen - og arthroskopisk score på hunde der indgik i undersøgelsen. Alder (mdr.) Race Køn Røntgenscore Incisura Trochlearis Processus coronideus Condylus medialis Samlet Arthroskopisk Score 7 Labrador hun Bull Mastif han Rottweiler han Schæfer Hun Labrador han Labrador han (k) Rottweiler hun Labrador han Schæfer han labrador han Labrador hun Labrador hun Newfoundl. han Der indgik tretten albuer i undersøgelsen fordelt på tolv hunde. Der var fire hunner og 8 hanner, med en gennemsnits alder på 2 år (5 mdr. til 9 år). Den gennemsnitlige røntgenscore for de tretten albuer var 1,2, og den gennemsnitlige arthroskopiske score var 4,6. Fordelingen af hunde på racer var seks labrador, to Rottweilere, to Schæfere, en Bull Mastif og en New Foundlænder. De tre albuer der scorede højest røntgenologisk var også de eneste albuer, der havde forandringer i Incisura trochlearis. En hund indgik med to albuer, der begge havde højest mulige arthroskopiscore. De andre hunde havde kun forandringer på prædilektionsstederne Processus coronoideus og Condylus medialis. Spermans Rank coefficient blev udregnet til 0,726 med en p værdi på 0,012. Fire hunde havde røntgenscoren 0, men havde alligevel arthroskopiske forandringer i albueleddet. Dvs. alle undersøgte hunde havde forandringer i leddet når man undersøgte dem arthroskopisk, mens kun 67 % havde forandringer på røntgen. Diskussion I denne undersøgelse kunne der påvises en statistisk sikker sammenhæng mellem arthroskopisk score og røntgenscore. Dette svarer til Innes og Sadalak (unpublished data), som i deres undersøgelse på 23 albuer fandt en meget sikker sammenhæng mellem de to metoder. I deres undersøgelse scorede de fem anatomiske områder, selvom der ofte kun var forandringer i Troels Dalgaard

10 prædilektionsstederne (Innes 2005). I nærværende undersøgelse fandtes ligeledes oftest forandringer i prædilektionsstederne. Sammenhængen mellem de to scoremetoder afhænger dog i høj grad af den ældre labrador, som indgik med to albuer, der begge havde en arthroskopisk score på 12. Hvis man tager denne hund ud af undersøgelsen, bliver p-værdien = 0,091, dvs. ikke signifikant. Det ser heller ikke ud til, at der er en sammenhæng mellem de to scoremetoder, hvis man ser på dem der rønstgenscorer 0-2. Således er der f.eks. en større arthroskopisk middelscore ved røntgenscore 1 end ved røntgenscore 2. Man kan altså ikke påstå, at en albue der scorer 1 på røntgen er bedre end en der scorer 2. Ved arthroskopi fandtes der patologiske forandringer i alle albuer, der indgik i undersøgelsen, men i fire ud af tretten albuer fandtes ingen røntgenforandringer altså næsten 31 %. Det svarer nogenlunde til hvad Van Bree og Van Ryssen(1995) fandt. Det giver anledning til eftertanke som kliniker, idet man må overveje, om man ikke burde undersøge en forbenshalt hund nærmere f.eks. ved hjælp af arthroskopi, også selvom denne ikke viser forandringer på røntgen. En god klinisk undersøgelse er altså stadig vigtig i forbindelse med albueledsdysplasi. Så vidt vides er der endnu ikke publiceret et scoringssystem til at score albueled arthroskopisk, og dermed heller ikke tidligere publiceret en undersøgelse som denne. Innes og Sadalak(unpublished data) udviklede et system, hvor de scorede fem anatomiske områder i albuen. De validerede deres undersøgelse for overensstemmelse mellem fire observanter og mellem to observationer med 14 dages mellemrum. Beale et al (2003) introducerer et arthroskopisk scoresystem, men hvordan de er kommet frem til det, eller om de har valideret det nævnes ikke. Scoringssystemet i denne undersøgelse er som sagt en modifikation af Innes og Sadalaks system, hvor der scores tre anatomiske områder. Det har ikke været muligt at validere denne undersøgelse mellem to observationer pga. for få data til en Wilcoxon test. I Danmark vælger vi at screene albuer i forbindelse med avl, ved hjælp af et røntgenbillede af albuen i medio-lateral projektion, hvor albuen er bøjet 45. Dette har vist sig effektivt i Sverige, hvor det er lykkedes at nedbringe antallet af hunde med albueledsdysplasi gennem selektion (Swensson et al 1997). Diagnosen af FCP og OCD forbedres dog væsentligt, hvis man bruger andre projektioner (Lang et al 1998; Hazewinkel og Voorhaut 1986). Lang et al (1998) viste, at ved at bruge en røntgenscore, hvor der ikke kun tages hensyn til de arthrotiske forandringer, men også til diagnosen af primær lidelse kunne man fange 12 % af de falsk negative på den traditionelle scoremetode. Da diagnosen for både FCP og OCD er svær at stille røntgenologisk uden yderligere projektioner (Hazewinkel og Voorhaut 1986), kunne man forestille sig, at røntgenscoren for de fire 0-hunde ville have været anderledes, hvis man havde brugt en alternativ score med flere projektioner. Evnen til at danne exostoser afhænger i øvrigt af alder og race (Lang et al 1998), så man burde korrigere for dette, men undersøgelsen her har været for lille. Fordelingen af hanhunde og tæver svarer i øvrigt også godt til Van Ryssens og Van Brees (1997) undersøgelse. Det kan diskuteres om det overhovedet er relevant at have et røntgenscoresystem, når man tænker på de patologiske forandringer, der blev fundet i albueleddene. Enten har patienten albueledsdysplasi, eller også har den ikke. I denne undersøgelse var der patologi, der formodentlig med tiden kunne fører til invaliderende sygdom, i alle albuer der havde røntgenologiske forandringer. For gradinddelingen taler undersøgelsen af Swensson et al (1997), der viste at parrer man normale forældre med forældre med score 2-3, er der signifikant større sandsynlighed for at afkommet får albueledsdysplasi end hvis man parrer normale forældre med forældre med score 1. I Danmark bruger man ikke avlsrestriktioner i forbindelse med albueledsdysplasi. Restriktionerne ligger alene i at scoren kan stå i stambogen og køber så kan vælge ikke at købe hunde fra forældre der er albueledsscoret, og som har albuescore 0. Eneste lokalklub som bruger restriktionerne er Broholmerne, som kun må bruge forældre der scorer 0 eller 1. Troels Dalgaard

11 Konklusion: Der ser ud til at være en sammenhæng mellem arthroskopisk score og røntgenscore. Dog ser det ud som om en væsentlig del af albuerne scores falsk negativ på røntgen. Alle albuer der indgik i undersøgelsen havde patologiske forandringer i brusken. Arthroskopi er en god måde at finde de falsk negative fra en røntgenundersøgelse. En god klinisk undersøgelse er et vigtigt redskab i diagnosen af albueledsdysplasi. Taksigelser Tak til Dorthe Hald Nielsen KVL, for endnu engang velvilligt at have stillet sig til rådighed med faglig kompetence, og til Søren Snude Skovsgaard Petersen for velvilligt at have stillet materiale og vejledning til rådighed. Referenceliste: Bardet JF: Arthoscopy of the Elbow in Dogs Part II: The cranial Portals in The Diagnosis and Treatment of the Lesions of the Coronoid Process V.C.O.T. F. K. Schatthauer Publishers, Stuttgart-Newyork 1997, 10, pp Beale BS; Donald AH; Schulz KS, Whitney WO: Arthroscopically Assisted Surgery of the Elbow joint, Small Animal Arthroscopy, 2003 Elsevier Science, Saunders, pp Brunnberg L; Allgoewer I: Age-related results of the treatment of elbow dysplasia (FCP) in the Bernese Mountain Dog: Vet comp orthop traumatol 1996,9, Corley EA and Carlson: Genetic Aspects of Canine Elbow Dysplasia: AVMA , Grøndalen J & Grøndalen T: Arthrosis in the Elbow Joint of Young Rapidly Growing Dogs V: Nord Vet.-Med. 1981,33, 1-16 Grøndalen J & Lingaas F: Arthrosis in the Elbow Joint of Young Rapidly growing dogs: a genetic investigation: Journal of Small Animal Practice 1991, 32, Hazewinkel HA & Voorhaut G : Tijdschr Diergeneeskd Dec 15;111, 24: , abstract only Innes JF; Sadalak D: Arthroscopic assesment of chondropathy in dogs with elbowdysplasia: relationship to radiological and biochemical parameters, unpublished data Innes: Personal communication 2005 The International Elbow Working Group (IEWG) ( Jantur I; Meyer- Lindenberg A; Fehr M: EJCAP 2002, 12, Lang J; Busato A; Baumgartner D; Flückiger M. & Weber U.Th: Comparison of two classification protocols in the evaluation of elbow dysplasia in the dog, JSAP 1998, 39, Troels Dalgaard

12 Mason DR; Schulz KS; Samii VF; Fujita Y; Hornof W; Hergesell EJ; Craig DL, Morgan JP and Kass PH : Sensitivity of Radiographic Evaluation of Radio-Ulnar Incongruence in the Dog In Vitro Vet. Surg., 31, 2002, Morgan JP; Wind A; Davidson AP: Hereditary Bone and Joint Diseases in the Dog, Sclütersche, 2000, pp Murphy ST; Daniel DL; Shiroma JT; Neuwirth LA; Parker RB; Kubilis PS: Effect of radiographic positioning on interpretation of cubital joint congruity in dogs : 1998 AJVR 59, 11, Olsson SE: Patophysiology, morphology and clinical signs of osteochondrosis in the dog in Bojrap MJ (ed): Disease Mechanisms in small animal surgery, ed 2 Philadelphia, Lippincott, Wiliams and Wilkins, 1993, pp Orthopaedic Foundation for Animals OFA: Snaps FR; Balligand MH; Saunders JH; Park RD; Dondelinger RF : Comparison of radiography, magnetic resonance imaging, and surgical findings in dogs with elbow dysplasia : AJVR 1997, 58 12, Sønderup SE : HD/AA statistik 2004: Hunden 3, 2005, Swenson L; Audell L; Hedhammer Å: Prevalence and inheritance of and selection for elbow arthrosis in Bernese Mountain Dogs and Rottweilers in Sweden and Benifit:Cost analysis of a screening and control program. JAVMA, 210, 2, 1997, Trostel TC; McLaughlin RM; Pool RR: Canine Elbow Dysplasia Anatomy and Pathogenesis Compendium on continuing education for the practicing veterinarian 25, 10 oct 2003, Van Bree H & Van Ryssen B: Diagnostic and Surgical Arthroscopy in Osteochondrosis Lesions : Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 1998, 28, Van Bree H & Van Ryssen B : Imaging the canine elbow: radiography, computed tomography and arthroscopy : Veterinary Annual, Bristol John Wright and Sons 1995, 35, Van Ryssen B & Van Bree H: Arthroscopic findings in 100 dogs with elbow lameness, Vet. Rec. 1997,140, Wind AP: Elbow Incongruity and Developmental Elbow disease in the Dog: Part I, JAAHA, 22, 86, Wind AP; Packard ME: Elbow Incongruity and Developmental Elbow Diseases in the Dog, Part II JAAHA, 22, 86, Troels Dalgaard

13 Bilag 1 Troels Dalgaard

Sammenligning af arthroskopisk score og røntgenscore på albuer af forbenshalte hunde

Sammenligning af arthroskopisk score og røntgenscore på albuer af forbenshalte hunde ORIGINALARTIKLEL Sammenligning af arthroskopisk score og røntgenscore på albuer af forbenshalte hunde - høj røntgenscore medfører også en høj arthroskopisk score, men negativ røntgenscore er ikke ensbetydende

Læs mere

Albueledsdysplasi er defineret som osteochondrose i albueleddet.

Albueledsdysplasi er defineret som osteochondrose i albueleddet. Friis Lara E. Friis Mikkelsen El - Vej 13, Seest DK 6000 Kolding Tlf. (45) 75528303 email: efriism@stofanet.dk ALBUELEDSDYSPLASI DEFINITION. Den danske betegnelse albueledsdysplasi, der gennem de seneste

Læs mere

Fracture dislocation of the elbow. Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital

Fracture dislocation of the elbow. Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital Fracture dislocation of the elbow Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital AO Advanced Principles Course Middelfart 11-14. april 2016 Fracture dislocation of the elbow Albue

Læs mere

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik 90% af manglende og fejldiagnoser Klinisk og radiologisk diagnostik Diagnose Alder, køn Anamnese Henvisning Anatomisk lokalisation Anamnese Klinisk undersøgelse Klinisk undersøgelse Konklusion?? What to

Læs mere

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Januar: Ingen afgørelser indkommet i januar 2012. Februar: Ingen afgørelser indkommet i februar 2012. Marts: Ingen afgørelser indkommet

Læs mere

Albuen forfra normalt billede. Frakturer og luxationer i albuen. Albuen fra siden normalt billede. Den løftede fedtpude. Den anteriore humerale linie

Albuen forfra normalt billede. Frakturer og luxationer i albuen. Albuen fra siden normalt billede. Den løftede fedtpude. Den anteriore humerale linie Albuen forfra normalt billede Frakturer og luxationer i albuen Caput radii Collum radii Capitulum humeri Trochlea humeri Epicondylis medialis et lateralis 1 2 Albuen fra siden normalt billede Den løftede

Læs mere

Mastocytomer hos hunden

Mastocytomer hos hunden Cancerregistret, nyhedsbrev. Mastocytomer hos hunden Hund Mastocytomer er en af de mest almindelige tumorer på verdensplan i huden hos hunden og tidligere studier har fundet at de repræsenterer ca. 20%

Læs mere

Overekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch

Overekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch Overekstremiteten Michel Bach Hellfritzsch Skulderbæltet Skulderbæltet Art. sternoclavicularis Art. acromioclavicularis Art. humeri Scapula Clavicula Clavicula (1) (2) Optagelse (1) er foretaget kraniokaudalt

Læs mere

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk Søren Kold Aalborg Sygehus Mål Breddeøget fodledsgaffel: hvorfor? Præ-operativ diagnostik Stabil vs. ustabil fraktur SE II eller SE IV Syndesmose-ruptur:

Læs mere

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases fra 2005-2006 Jon Vedding Nielsen Dyrlæge Forekomst Overordnet en ikke hyppig lidelse Hyppigste fraktur af de lange knogler Anamnese Akut opstået støttehalthed

Læs mere

What to look for!!!!!! 90% af alle manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik

What to look for!!!!!! 90% af alle manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik 90% af alle manglende og fejldiagnoser Klinisk og radiologisk diagnostik Diagnose Alder, køn Anamnese Anatomisk lokalisation Klinisk undersøgelse Konklusion? Henvisning Anamnese Klinisk undersøgelse? What

Læs mere

Albuen forfra normalt billede. Frakturer og luxationer i albuen. Albuen fra siden normalt billede. Den løftede fedtpude. Den løftede fedtpude

Albuen forfra normalt billede. Frakturer og luxationer i albuen. Albuen fra siden normalt billede. Den løftede fedtpude. Den løftede fedtpude Albuen forfra normalt billede Frakturer og luxationer i albuen Caput radii Collum radii Capitulum humeri Trochlea humeri Epicondylis medialis et lateralis 1 2 Albuen fra siden normalt billede Den løftede

Læs mere

Frakturer og luxationer i albuen

Frakturer og luxationer i albuen Frakturer og luxationer i albuen 1 Albuen forfra normalt billede Caput radii Collum radii Capitulum humeri Trochlea humeri Epicondylis medialis et lateralis 2 Albuen fra siden normalt billede Olecranon

Læs mere

Grundlaget for beregning af alle former for avlsindeks er at få fastlagt populationens

Grundlaget for beregning af alle former for avlsindeks er at få fastlagt populationens Hvad er HD? HD står for hofteledsdysplasi. Det er en lidelse, hvor lårbenshovedet og hofteskålen ikke er tilpasset hinanden optimalt. HD er en arvelig betinget sygdom. Arvegangen er "polygenetisk", d.v.s.

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit)

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) HÅNDEN Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) Tenosynovit lokaliseret til 1. dorsale kulisse som indeholder abductor pollicis longus og extensor pollicis brevis senerne. Lidelsen er hyppigst

Læs mere

13/09/2015. Merrill s Atlas of Radiographic positioning and Radiologic Procedures (Mosby)

13/09/2015. Merrill s Atlas of Radiographic positioning and Radiologic Procedures (Mosby) 2 Definition Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus Læren om, hvordan en patient lejres i røntgenapparatet og hvordan røntgenapparatet indstilles,

Læs mere

Frakturer og luksationer. September 16

Frakturer og luksationer. September 16 Frakturer og luksationer. September 16 Radiolog rolle Gode henvisninger med oplysning om: 1: traumemekanisme og traume alder. 2:Symptomer 3: Punktum maximum, hvis muligt. Smerter. Obs svigt af osteosyntesemateriale..

Læs mere

Indlæg om røntgenfund forekomst og betydning ved

Indlæg om røntgenfund forekomst og betydning ved Indlæg om røntgenfund forekomst og betydning ved travheste v/dyrlæge Jon Vedding Nielsen Lidt om forelæseren: 32 år, dyrlæge siden 2001 Oprindelig fra Nordjylland, nordvest for Aalborg Rideheste - Military,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Cancerregisteret er blevet præsenteret i forbindelse med en foredragsturne om klinisk onkologi arrangeret af Kruuse A/S. Det har allerede medført, at en række klinikker

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

15/09/2016. Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus. Definition

15/09/2016. Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus. Definition Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus 1 2 Definition Læren om, hvordan en patient lejres i røntgenapparatet og hvordan røntgenapparatet indstilles,

Læs mere

Osteochondrose i albueleddet hos

Osteochondrose i albueleddet hos ORIGINALARTIKEL Osteochondrose i albueleddet hos Del 1: Forekomst i fire besætninger og sammenhæng mellem forskellige ledforandringer Sammendrag Formålet med undersøgelsen var at redegøre for forekomsten

Læs mere

Suprakondylære humerusfrakturer. AOT Advanced Principles Course Middelfart april 2016

Suprakondylære humerusfrakturer. AOT Advanced Principles Course Middelfart april 2016 Suprakondylære humerusfrakturer Lasse Bayer AOT Advanced Principles Course Middelfart april 2016 Anatomi Triangular struktur skaber styrke Lateral column Medial column Trochlea Anatomi Trochlea er centrum

Læs mere

Røntgen quiz. Fra kursus i skadestue radiologi 25. maj 2011 YODA

Røntgen quiz. Fra kursus i skadestue radiologi 25. maj 2011 YODA Røntgen quiz Fra kursus i skadestue radiologi 25. maj 2011 YODA Quiz Der er ved hvert spørgsmål angivet, hvor mange point du kan få. Svaret er på den følgende side, så gå ikke videre før du har gættet.

Læs mere

Journal beskrivelse. Basis uddannelse i ultralydsscanning

Journal beskrivelse. Basis uddannelse i ultralydsscanning Journal beskrivelse Basis uddannelse i ultralydsscanning Hvorfor? Dokumentation Ydelse Samarbejdspartnere Faglighed Diagnosticere, gøre status, se ændringer Systematik nedsætter fejl og måleusikkerheder

Læs mere

INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI/BILLEDANATOMI HOLD R05S D. 25. JANUAR 2006 KL. 9.00 13.00

INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI/BILLEDANATOMI HOLD R05S D. 25. JANUAR 2006 KL. 9.00 13.00 INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI/BILLEDANATOMI HOLD R05S D. 25. JANUAR 2006 KL. 9.00 13.00 Sættet består af 1 sammensætningsopgave, 8 essayopgaver, 3 figuropgaver, 4 opgaver i billedanatomi samt et svarark

Læs mere

AVLSARBEJDET FREMOVER

AVLSARBEJDET FREMOVER AVLSARBEJDET FREMOVER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen El-vej 13, Seest dk 6000 Kolding (45)61 66 83 03 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf.

Læs mere

Indeks for HD BLUP - AM

Indeks for HD BLUP - AM Indeks for HD Per Madsen Seniorforsker Aarhus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Genetikk og Bioteknologi Forskningscenteret Foulum, Danmark Hofteledsdysplasi (HD) er en lidelse,

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Oversigtsdias. gravhunde - Status. Normal disk-opbygning

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Oversigtsdias. gravhunde - Status. Normal disk-opbygning Dias 1 Oversigtsdias Viden på Bordet: Avlsprogrammet for diskusprolaps hos gravhunde - Status Dias Viden på Bordet: Avlsprogrammet for diskusprolaps hos gravhunde - Status Baggrund for avlsprogrammet Arvelighed

Læs mere

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer Niels-Chr. G. Hansen Årligt antal nye tilfælde af lungekræft i Danmark 5000 4000 Antal 3000 2000 1000 0 1940

Læs mere

Nyt paragdime for hoftelidelser hos yngre voksne

Nyt paragdime for hoftelidelser hos yngre voksne 1403 Nyt paragdime for hoftelidelser hos yngre voksne Anders Troelsen, Steffen Jacobsen & Kjeld Søballe Hoftedysplasi og»femoroacetabular impingement«hoftedysplasi og»femoroacetabular impingement«disponerer

Læs mere

SPONDYLOSIS DEFORMANS HOS BOXER

SPONDYLOSIS DEFORMANS HOS BOXER SPONDYLOSIS DEFORMANS HOS BOXER BILLEDDIAGNOSTIK UDVIKLING OG ARV Dyrlæge Louise Rosenvinge Pahle Agenda Specialeprojekt Spondylosis deformans DISH (Diffus Idiopatisk Skeletal Hyperostosis) Spondylose

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Subklinisk fragmentation af distale patella efter desmotomi af ligamentum patellae mediale.

Subklinisk fragmentation af distale patella efter desmotomi af ligamentum patellae mediale. Subklinisk fragmentation af distale patella efter desmotomi af ligamentum patellae mediale. En retrospektiv undersøgelse af prævalensen hos et udsnit af heste i Danmark Hovedopgave Fagdyrlægeuddannelsen

Læs mere

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er der igen nyt fra Dansk Veterinært Cancerregister! Der er sket meget siden sidst; Antallet af indberetninger vokser og så har vi fået vores egen hjemmeside. Hjemmesiden

Læs mere

Avlsrådets og Maine Coon Klubbens racespecifikke avlsanbefalinger for Maine Coon (MCO)

Avlsrådets og Maine Coon Klubbens racespecifikke avlsanbefalinger for Maine Coon (MCO) Avlsrådets og Maine Coon Klubbens racespecifikke avlsanbefalinger for Maine Coon (MCO) Generelt Lidelse PK-Def (Pyruvate Kinase Deficiency) Arvelig form for anæmi, dvs. en sygdom i blodet. Symptomerne

Læs mere

3. OE knogler, led, muskler. Overekstremiteten. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1

3. OE knogler, led, muskler. Overekstremiteten. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Overekstremiteten Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet Dias 1 Plan: Overekstremiteten Resumé fra sidst OE knogler (fokus: fremspring) OE led (skulder + albue) Palpation af knoglefremspring

Læs mere

De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer

De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer Hovedfunktionsniveau Skulder Diagnose Indgreb Skopisk/lukket Åbent DS420 Clavikel Reposition af KNBJ12 DS427A Multipel clavikel

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen?

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Indledning Deltagerprocenten er en af de vigtigste faktorer for et screeningsprograms effekt. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvilke barrierer

Læs mere

Renal Dysplasi en kronisk nyresygdom

Renal Dysplasi en kronisk nyresygdom Katarina Tengvall og Maria Hurst Renal Dysplasi en kronisk nyresygdom Renal dysplasi er en medfødt nyresygdom som rammer unge hunde. Sygdommen er uhelbredelig og hundene dør oftest af kronisk nyresvigt

Læs mere

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1000 registreringer!

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1000 registreringer! Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1 registreringer! Et nyt år og et nyt navn; Landbohøjskolen hører nu officielt under Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin

Læs mere

Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange

Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange AO-Principles, Middelfart, April 2015 Marianne Vestergaard Lind, Overlæge Ortopædkirurgisk Klinik, Traumesektionen Rigshospitalet Skadesmekanisme

Læs mere

MPH Introduktionsmodul: Epidemiologi og Biostatistik 23.09.2003

MPH Introduktionsmodul: Epidemiologi og Biostatistik 23.09.2003 Opgave 1 (mandag) Figuren nedenfor viser tilfælde af mononukleose i en lille population bestående af 20 personer. Start og slut på en sygdoms periode er angivet med. 20 15 person number 10 5 1 July 1970

Læs mere

Frakturer og luxationer i bækkenet og hoftenære frakturer

Frakturer og luxationer i bækkenet og hoftenære frakturer Frakturer og luxationer i bækkenet og hoftenære frakturer 1 Bækkenfrakturer Følg cortex i den store ring og forarmen obturatorium Vær særlig opmærksom på acetabulum 2 Eksempel på acetabulumfraktur Samtidig

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Information om nyt indeks for HD Schæferhundeklubben 2010. Kevin Byskov Dansk Kvæg Team for avlsværdivurdering

Information om nyt indeks for HD Schæferhundeklubben 2010. Kevin Byskov Dansk Kvæg Team for avlsværdivurdering Information om nyt indeks for HD Schæferhundeklubben 2010 Kevin Byskov Dansk Kvæg Team for avlsværdivurdering Disposition Grundlæggende forskelle på ny og gammel model Teoretisk del Aktuelle data Præsentation

Læs mere

Del 1: Prævalens og radiologiske forandringer

Del 1: Prævalens og radiologiske forandringer originalartikel Juvenil osteoarthrose i hasens Del 1: Prævalens og radiologiske forandringer Summary The objective of this study was to estimate the prevalence of juvenile osteoarthrosis in the distal

Læs mere

Bækkenfrakturer. Frakturer og luxationer i bækkenet og hoftenære frakturer. Eksempel på acetabulumfraktur. Eksempel på acetabulumfraktur

Bækkenfrakturer. Frakturer og luxationer i bækkenet og hoftenære frakturer. Eksempel på acetabulumfraktur. Eksempel på acetabulumfraktur Bækkenfrakturer Frakturer og luxationer i bækkenet og hoftenære frakturer Følg cortex i den store ring og forarmen obturatorium Vær særlig opmærksom på acetabulum 1 2 Eksempel på acetabulumfraktur Eksempel

Læs mere

3. OE knogler, led, muskler. Overekstremiteten. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1

3. OE knogler, led, muskler. Overekstremiteten. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Overekstremiteten Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet Dias 1 Opsummering Dias 2 Plan: Overekstremiteten OE knogler OE led (skulder + albue) Palpation OE muskler - elevpræsentationer

Læs mere

Tommelfinger fleksion/ekstension side 16. 2.-5. finger fleksion/ekstension MCP-led side 17. 2.-5. finger fleksion/ekstension PIP-led side 18

Tommelfinger fleksion/ekstension side 16. 2.-5. finger fleksion/ekstension MCP-led side 17. 2.-5. finger fleksion/ekstension PIP-led side 18 Indholdsfortegnelse Introduktion side 3 Måling af ledbevægelighed side 4 Albue fleksion/ekstension side 7 Underarm supination side 8 Underarm pronation side 9 Håndled fleksion/ekstension side 10 Håndled

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Objectives Distale tibia Behandling og resultater - historisk Moderne behandlingsprincipper Resultater Proksimale tibia Moderne behandlingsprincipper Mekaniske

Læs mere

Medie og internet søgninger - Valide kilder og information omkring hundebid I Danmark?

Medie og internet søgninger - Valide kilder og information omkring hundebid I Danmark? Medie og internet søgninger - Valide kilder og information omkring hundebid I Danmark? Debatten omkring farlige hunde, har i mange år huseret i Danmark og igennem tiden har farlighedens racer rykket fra

Læs mere

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Generalforsamling i Cavalierklubben den 27. April 2014 27. April 2014 Agenda Hvad er de gældende avlsrestriktioner for Cavalieren i DKK? Hvilke

Læs mere

Nye resultater fra det danske screeningsprojekt

Nye resultater fra det danske screeningsprojekt Nye resultater fra det danske screeningsprojekt International Lungekræftdag 2015 17.November 2015 Jesper Holst Pedersen Overlæge, dr.med. Thoraxkirurgisk Klinik, Screening for lungecancer er principielt

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Projekttitel/aspekt Kontakt Fagkonsulent/ projektleder Kontakt søgespecialist NKR for behandling af meniskpatologi i knæet. Guidelines Nis Nissen / Lone

Læs mere

Vurdering af ledbevægelighed

Vurdering af ledbevægelighed Vurdering af ledbevægelighed Ledbevægelighed Passiv ledbevægelighed (PROM) beskriver den bevægelse, som personen kan udføre i afslappet tilstand med assistance fra en anden person, fra sig selv eller genstand

Læs mere

Korrektion af anisomeli og aksefejlstillinger hos børn. Med specielt fokus på anvendelsen af 8-plates

Korrektion af anisomeli og aksefejlstillinger hos børn. Med specielt fokus på anvendelsen af 8-plates Korrektion af anisomeli og aksefejlstillinger hos børn. Med specielt fokus på anvendelsen af 8-plates Bjarne Lundgaard Børnesektoren Ortopædkirurgisk afdeling, OUH. Årsager til anisomeli Helsing 1989:

Læs mere

Et klinisk prævalens studie af radiologiske tegn på degenerativ ledlidelse hos 43 katte over 8 år i Storkøbenhavns området.

Et klinisk prævalens studie af radiologiske tegn på degenerativ ledlidelse hos 43 katte over 8 år i Storkøbenhavns området. Et klinisk prævalens studie af radiologiske tegn på degenerativ ledlidelse hos 43 katte over 8 år i Storkøbenhavns området. Thomas Hessner, Cand.med.vet. Sammendrag Formål: At finde prævalensen af radiologiske

Læs mere

Hvordan scores RA røntgenbilleder med Sharp/van der Heijde metoden?

Hvordan scores RA røntgenbilleder med Sharp/van der Heijde metoden? Hvordan scores røntgenbilleder? Hvordan scores RA røntgenbilleder med Sharp/van der Heijde metoden? Lykke Midtbøll Ørnbjerg, læge, ph.d.studerende DANBIO og Center for Artritforskning, Glostrup Hospital

Læs mere

Diagnostiske indikationer for CT og MRI

Diagnostiske indikationer for CT og MRI SMÅDYR Diagnostiske indikationer for CT og MRI CT (computer tomografi) og MRI (magnetresonansundersøgelse) er inden for de sidste år blevet tilgængelig som diagnostiske metoder i mindre husdyrpraksis,

Læs mere

Børn & Unge Idræt & Skader

Børn & Unge Idræt & Skader Børn & Unge Idræt & Skader Torsdag den 5.februar 2015 Medical and Scientific Department 2015-2018 Tommy Frisgaard Øhlenschlæger Administrerende- Uddannelsesansvarlig- overlæge Institute of sportsmedicine

Læs mere

Vejledende besvarelser til opgaver i kapitel 14

Vejledende besvarelser til opgaver i kapitel 14 Vejledende besvarelser til opgaver i kapitel 14 Opgave 1 a) Det første trin i opstillingen af en hypotesetest er at formulere to hypoteser, hvoraf den ene støtter den teori vi vil teste, mens den anden

Læs mere

Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen

Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen 1 Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen Der er tale om et vridtraume, når tilskadekomne har været udsat for en relevant belastning, der kan medføre et vrid i leddet. Der kan

Læs mere

Camilla Ryge MD PhD Fagkonsulent i SST

Camilla Ryge MD PhD Fagkonsulent i SST Camilla Ryge MD PhD Fagkonsulent i SST NKR - baggrund Finanslov 2012 afsat 20 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til at udarbejde 50 nationale kliniske retningslinjer. En national klinisk retningslinje

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

OR stiger eksponentielt med forskellen i BMI komplicet model svær at forstå og analysere simpel model

OR stiger eksponentielt med forskellen i BMI komplicet model svær at forstå og analysere simpel model Epidemiologi og biostatistik. Uge 5, torsdag. marts 1 Morten Frydenberg, Institut for Biostatistik. 1 Analyse af overlevelsesdata (ventetidsdata) Censurering (højre + andet) Kaplan-Meyer kurver Det statistiske

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

Genetiske Aspekter af Hofteledsdysplasi hos Hunde

Genetiske Aspekter af Hofteledsdysplasi hos Hunde D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Genetiske Aspekter af Hofteledsdysplasi hos Hunde Bachelorprojekt i Husdyrvidenskab 15 ECTS Marianne

Læs mere

Magnetic resonance imaging- MRI. Hardware. Hardware. Hardware. MRI princip Røntgen, Ultralyd, MRI, Artroskopi -kode

Magnetic resonance imaging- MRI. Hardware. Hardware. Hardware. MRI princip Røntgen, Ultralyd, MRI, Artroskopi -kode Magnetic resonance imaging- MRI Basale principper and hyppigt forekommende læsioner Jon Vedding Nielsen, DVM, Cert. Eq. Diseases Smedekursus i samarbejde med Ib Jessen APS Ansager, d. 12. januar 2012 Røntgen,

Læs mere

Arne Lücke og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

Arne Lücke og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 12. 15. september 2016 Kursusleder: Arne Lücke og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL)

Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL) Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL) Cytologisk årsmøde 2-3 marts 2012, Odense Marianne Waldstrøm Specialechef, ledende

Læs mere

Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser

Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser Hans Viggo Johannsen Skulder og albueklinikken Ortopædkirurgisk afd. E Hvilke lidelser 1. Impingement

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

Nøgleord til beskrivelse af fund. Uregelmæssig struktur: bruges om knogle, ligamenter, sener og muskler

Nøgleord til beskrivelse af fund. Uregelmæssig struktur: bruges om knogle, ligamenter, sener og muskler Nøgleord til beskrivelse af fund Journalskrivning Typiske nøgleord - oversigt Homogen/Uhomogen. bruges ofte om sene- og muskelvæv Uregelmæssig struktur: bruges om knogle, ligamenter, sener og muskler Ensartet

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer)

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) 9. december 2013 j.nr. 4-1013-28/1/MAKN Baggrund og formål

Læs mere

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse Dagsorden Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse Københavns Massageuddannelse : Art. Genus Gennemgang af lårets muskulatur Udspring, hæfte og funktion Muskelfremkaldelse PAUSE Knæskader Praktisk

Læs mere

OVERSIGT OVER ANTAL AFLIVEDE HUNDE

OVERSIGT OVER ANTAL AFLIVEDE HUNDE Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF Alm.del Bilag 359 Offentligt ULOVLIGE HUNDE OVERSIGT OVER ANTAL AFLIVEDE HUNDE Antal hunde aflivet i medfør af hundelovens 1 b, jf. 1 a (forbudte

Læs mere

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference hanne hintze En stor del af den odontologiske radiologiske forskning er koncentreret omkring evaluering

Læs mere

Vesikoureteral refluks (VUR) hos børn

Vesikoureteral refluks (VUR) hos børn TM Vesikoureteral refluks (VUR) hos børn Brochure til patienter/forældre V2-1663-DK-Foraeldre pjece-oceana11.indd 1 23-09-2011 12:50:03 Forstå VUR Dit barn har en lidelse som kaldes Vesikoureteral refluks

Læs mere

CT-TRAUME CHECKLISTE ET FORSLAG. Michael Heyman cand.med.,ph.d. speciallæge i radiologi

CT-TRAUME CHECKLISTE ET FORSLAG. Michael Heyman cand.med.,ph.d. speciallæge i radiologi CT-TRAUME CHECKLISTE ET FORSLAG Michael Heyman cand.med.,ph.d. speciallæge i radiologi Dansk Radiologisk Selskabs 8. årsmøde og Videnskabeligt møde for Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin,

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier Epidemiologi og biostatistik Diagnostik og screening Forelæsning, uge 5, Svend Juul Hvordan stiller man en diagnose? Symptomer - passive: patientens spontane rapport - aktive: svar på målrettede spørgsmål

Læs mere

Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital

Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital Faisal Mahmood MR och Strålterapi, Varberg 12. november 2013 Overview MRI projects in radiation therapy

Læs mere

Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-vej 13, Seest, DK 6000 Kolding (45)

Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-vej 13, Seest, DK 6000 Kolding (45) Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-vej 13, Seest, DK 6000 Kolding (45) 61 66 83 03 Friis Lara DKK 07962 1R.CACIB (Lorenzo v. Isidora - Friis Hetta) Nogle personer har skrevet til mig om jeg ikke

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Du er, hvad du spiser

Du er, hvad du spiser Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Accelererer mejeriprodukter Huntingtons Sygdom? Er der et link mellem indtaget af mælkeprodukter

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

Formandsmøde. 5. Januar 2013. Formandsmøde 5. januar 2013. Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne?

Formandsmøde. 5. Januar 2013. Formandsmøde 5. januar 2013. Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne? Formandsmøde 5. Januar 2013 Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne? Repræsentantskabet besluttede i januar 2012 følgende hovedpunkter: Udstillingskravet skal afskaffes for alle

Læs mere

AO Basic 2015. Principper for behandling af diafysære frakturer

AO Basic 2015. Principper for behandling af diafysære frakturer AO Basic 2015 Principper for behandling af diafysære frakturer Afgrænsning Vi kommer ind på følgende: 1.Lange rørknoglers funktion og tolerance 2.Frakturtyper og skadesmekanisme 3.Vurdering af patienten

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 4: Evidenstabel Rhondali et al. (50) 2012 Deskriptivt studie (III) ++ 118 uhelbredeligt syge kræftpatienter med akutte symptomer fra deres sygdom eller behandling på > 18 år indlagt på en akut palliativ

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere