Hedeselskabet s.4 NR.3/11. September. Målebladet NR3/11 Hærvejen s.8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedeselskabet s.4 NR.3/11. September. Målebladet NR3/11 Hærvejen s.8"

Transkript

1 Hedeselskabet s.4 NR.3/11 September Målebladet NR3/11 Hærvejen s.8 1

2 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag - onsdag Torsdag: Fredag: lukket Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hovedbestyrelse: Thomas Wester-Andersen, formand Henrik Pangel, næstformand Jens Chr. Madsen, kasserer Karsten Vognsen, sekretær Sektion offentlig: Jimmy Petersen Dijana Ivanisivic Sektion privat: Knud Meller Nielsen Ditte Knudsen Charlotte Gosvig Nielsen Martin Aspelund Sekretariat: Kirsten Sørensen Birgit Kragh FTF FTF-A: Redaktion: Jan Slot-Carlsen, Houvej 187, 9370 Hals Mob: Jens Erik Bundgård, Sanatorievej 55, 6710 Esbjerg V Johnny Humlebæk, Violvej 38, 8680 Ry Knud Meller Nielsen, Roarvej 25, 8230 Åbyhøj Deadlines i 2011: Nr. deadline: udkommer: 1 6/2 6/3 2 10/5 1/6 3 1/8 1/9 4 1/11 1/12 Annoncepriser: 1/1 helside 2200 kr. Bagside 2750 kr. 1/2 side 1300 kr. 1/4 side 750 kr. tillæg pr. farve: 500 kr. Layout: Jan Slot-Carlsen Tryk: Alfa Bogtryk, Sorø ISSN: X 2 Målebladet NR3/11

3 fra formanden: GNOTHI SEAUTON Var den sætning man kunne læse, mejslet ind i indgangsportalen til Apollon tempel, da man for år siden opsøgte oraklet i Delfi for råd, indsigt og vejledning. Det er vigtig at have sig denne sætning en mente, når man søger råd om sin nuværende situation, samt hvad man skal fremadrettet. Uden denne sætning kan man ikke formulere sin problemstilling, og har ingen ide om i hvilken retning man skal bevæge sig. Dette er både problematisk for en selv, og for dem, som skal rådgive og vejlede. GNOTHI SEAUTON er oldgræsk og betyder KEND DIG SELV. Vi har alle behov for indsigt, både som spørger og som rådgiver. Oplyste mennesker lader sig ikke snyde af uoplyste rådgivere. I KLF søger vi indsigt og råd før vi vejleder. Dette gælder vedrørende udformningen af vores uddannelse, hvad vi som landmålere beskæftiger os med i dag, og hvad vi som landmålere skal beskæftige os med i fremtiden, samt hvordan vi kan videre- og efteruddanne os. Men det kræver at man støtter op om KLF. Vi har behov for alle; den nyuddannede, den garvede og pensionisten. For vi kender nemlig hinanden. GNOTHI SEAUTON. Thomas Wester-Andersen formand Målebladet NR3/11 3

4 Hærvejen, en kro og en snaps! Af ingeniør Arne Rosenkvist Dansk Vejhistorisk Selskab arne -rosenkvist mailtele.dk Hærvejen er altid god for en fortælling til Vejhistorisk hjørne. Så hvorfor ikke stoppe op ved broen over Gejlå nær ved den nuværende grænse til Tyskland. Her krydser Hærvejen, eller Oksevejen som den mest be tegnes ved her på egnen, Gejlå. Hærvejen følger som bekendt vandskel let op igennem Jylland til Viborg, nogle steder, som her ved Bommerlunder, ligger vandskellet så langt mød øst, at vejføringen vil siksakke slemt, hvis man helt skal undgå krydsninger over vandløb. Gejlå har sit ud spring øst for den gamle hovedvej 10 og løber parallel med grænsen på sin vej til Ve sterhavet. Det er Hærvejens sidste vandløb, inden den via Bov og Padborg krydser over grænsen fra Kroerne var jo fordelt langs med hovedfærselsårene med max 4 mil (ca. 30 km) imellem. Her ved Bommerlunder og Gejlåen lå der indtil 1880 den navnkundige Bommerlunder Kro, der mest var kendt for sin snaps. LAD OS BEGYNDE FORFRA Peter Schwennesen, en skipper fra Åbenrå, går i land og gifter sig med enken på den nylig opførte Bommerlunder kro. Kroen får nu først sin berømmelse efter 1759: her ban ker en syg og rejsetræf fransk rytterofficer på kroens dør. Den franske officer bliver velbeværtet af krofolkene under et længere sygeleje. Men da han skal rejse, kan han ikke betale for sin forplejning og tilbyder så som betaling en opskrift på brændevin. Kroejer Schwennesen var nok ikke helt klar over, hvor en god en handel han her havde gjort, men fornemmede nok mulighederne. For i 1760 søgte og fik han Kongelig Privilegie til brændevinsproduktion. Jeg har ladet mig fortælle, at Bommer lunderen var brygget på roer i modsætning til Aalborgsnapsen, der blev lavet på kar tofler. Men det er kendt, at Bommerlun dersnapsen ikke er så skarp som Den Røde Aalborg. Efter mange år med brændevinsbræn deri og krodrift dør Schwennesen i 1805, og sønnen tager over. Men han dør to år se nere, og enken gifter sig nu med Hans Benzer Møller, en driftig mand der fortsætter snapseproduktionen. DEN RØDE HANE GALER I 1836 brænder såvel kro som brændevinsbrænderiet. Møller genopfører det nu med tegltag, men tiden er ved at løbe fra Hærve jen; den ny hovedvej, Kongevejen, som den også kaldes, den senere hovedvej 10, træk ker trafikken væk fra Hærvejen, og i 1836 flyttes brænderiet til Herregården Søgård ved den nye vej. Kroen ved Bommerlund holder ud til 1880, og bliver brækket helt ned omkring På Søgård bliver Bommerlundersnapsen produceret, til Søgård også brænder i Produktionen flyttes nu til den stadig danske by Flensborg. Det får den fatale be tydning for snapsen, at den ildte fulgte med Sønderjylland hjem i Mindesten, hvor en rytter får overrakt en Bommerlundersnaps af kropigen Broen over Gejlå. Broen er med sine tøndehvælvsbuer af sten, en af de mest markante broer på Hærvejen (Oksevejen). Den er bygget af Thomas Friis fra Flensborg, som det ses på to sten indmuret i broen. Indvielsen af broen fandt sted 21. august På 200 året for snapsen i 1960 blev der rejst en mindesten ved Hærvejen til minde om Bommerlundersnapsen. Det er ikke mange af de gyldne dråber, der har fået et sådant minde. I årene op til Danmarks indtræden i fæl lesmarkedet var der toldbeskyttelse af den danske snaps. Dvs. at der blev betalt en af gift på al importeret spiritus, herunder også den kernedanske Bommerlundersnaps. Forfatteren lægger ikke skjul på, at han i 1972 stemte for Fællesmarkedet og dermed sikrede sig, at man igen kunne købe Bommerlundersnaps uden ekstra afgift. Men som min gamle ven og EF modstander, overlægen fra Kolding sagde: Det er sande lig første gang, jeg hører en positiv begrun delse for at gå ind i Fællesmarkedet! Foto CHJ 4 Målebladet NR3/11

5 Leica Viva Realisér dine opmålingsvisioner... lad os inspirere dig Leica Viva sætter fleksibilitet i system Visioner udspringer af kundskaber, kompetencer og kreativitet. At virkeliggøre dine visioner er dét, der gør arbejdet som landmåler så fascinerende. Vi ser det som vores opgave at give dig værktøjer til at løse dine opgaver og indfri dine mål så professionelt, effektivt og kreativt som muligt. Unikke idéer og løsninger er et resultat af inspiration og tillid til egne evner. Med Leica Viva får du et fuldt fleksibelt landmålingssystem til at virkeliggøre dine visioner. Hver vision i enhver dimension bliver let til virkelighed. Leica Viva byder dig velkommen lad os inspirere dig. Læs mere om Leicas produkter på eller ring på Tlf Målebladet NR3/11 5

6 Portræt Helle Alkærsig - karriereski og nyt liv Af Jens Erik Bundgaard Helle er født i Svendborg, men bor nu i Roskilde. Hun er 51 år. Har børnene Magnus på 24, Simon på 22 og - Nicoline der er 18 år og som stadig bor derhjemme. Helle har arbejdet 28 år i Skat/ Toldvæsenet og senest 6 år som sekretær på Sct. Hans. Hun ville oprindelig have været landmand. Det blev jeg ikke, siger hun og da min far døde og jeg arvede efter ham, tænkte jeg, at nu vil jeg have en uddannelse i noget der interesserer mig og hvor der efterfølgende er udsigt til et udendørs job. jeg er netop nu færdig med uddannelsenjeg nu i gang med uddannelsen som kort- og landmålingstekniker. Klar til måling med GPS udstyret. VIL I MARKEN - Da jeg læste i pjecen om uddannelsen, synes jeg ikke den var særlig oplysende, så jeg blev noget overrasket over det jeg skulle og skal igennem; men jeg er ikke blevet skuffet. Jeg glæder mig til rigtigt at komme i gang efter uddannelsesperiodens ophør. Efter mange år på kontor i mine tidligere jobs, er det nok ikke GIS medarbejder jeg ønsker at blive. Jeg går helt klart efter at komme i marken og måle. UDDANNELSEN PÅ KØBENHAVNS ERHVERVS AKADEMI -Det job jeg havde i praktiktiden på Landmålergården i Roskilde, var meget lærerigt og interessant. Det er sådan et job i et landinspektørfirma jeg gerne vil have. -Jeg startede på uddannelsen på Københavns Erhvervsakademi i Jeg er jo startet i en sen alder og det har været svært at lære. Det er mærkeligt at gå på skolen. Vi startede med at få oplyst, at vi er studerende og jeg opdagede, at det vi skulle undervises i, ofte kun blev gennemgået enkelte gange eller kun én gang. Vi har stort set ingen bøger. -Den praktiske undervisning synes jeg er god. Vi har haft gruppe-projekter hvor vi lavede en situationsplan af et plejehjem og vi har afsat grunde, huse og broer i 1., 2. og 3. semester. -Her i 4. semester skriver vi speciale i 4 uger. Jeg skriver om klimaforandringerne og de indvirkninger det har på oversvømmelser i vandløb. Det sker med en faglig vejleder fra Cowi. Afgangsprojektet omhandler net en matrikulær sag afsætning af en bygning detailmåling og udarbejdelse af en situationsplan. Jeg føler mig nogenlunde klædt på til arbejdet i marken, men er spændt på den matrikulære sag med de undersøgelser og den indsigt som det kræver. UNDERVISNINGEN - Hvis jeg skal kommentere på undervisningen, så synes jeg, at nogle af vores undervisere på skolen går hurtigt frem. Det kunne have været ønskeligt, at lærerne havde mere fornemmelse for, om alle er med. Jeg kunne godt have brugt mere undervisning i matematik og matrikulære forhold samt i GIS. Jeg er sikker på, at hvis vi havde haft mere undervisning i GIS kunne det for mit vedkommende have øget interessen for at bruge og arbejde med GIS. Jeg har ikke haft mulighed for at arbejde med MIA, fordi programmet ikke kunne installeres på min computer. Den praktiske undervisning har været rigtig god stor ros for den. -Skolen har LandCad, MapInfo og SDL. Der er blevet talt om, måske at skifte til MicroStation eller AutoCad, hvilket jeg synes er godt, fordi disse programmer blev brugt på mange af vores praktiksteder. Skolen skulle gerne være med på det sidste nye, så vi ikke mister kompetencer og vores fag får det svært. STUDIEJOB Helle har været så heldig, at hun samtidig med studierne har haft job på Landmålergården i Roskilde i 8 timer om ugen, i den periode hvor hun er i gang med de afsluttende opgaver og eksamener på skolen. Her arbejder hun selvstændigt med GPS 6 Målebladet NR3/11

7 og fungerer også som målemedhjælper. Det er en god støtte til udviklingen i jobbet. RIDESPORT OG ROSKILDEFESTIVALEN Helle har en hest, som hun arbejder meget med. Efter eksamen vil hun starte på distanceridning, der er en disciplin, hvor hest og rytter skal ride mange kilometer op til 160 km indenfor et døgn. Hun sidder i bestyrelsen i Roskilde Rideklub. En anden stor interesse er Roskilde-festivalen, hvor hun i gennem mange år har haft 60 medarbejdere under sig i forbindelse med salg af øl, vin og vand. I år skal hun ikke sælge øl med Rideklubben, men med landmålerholdet ud og sætte af til hvor boder mv. skal være. Helle spiller også badminton og elsker at slappe af med en god bog. Hun er netop ved at sælge hus og vil muligvis flytte i sin kolonihave, indtil byhuset dukker op. Det er en del af hendes ønske om at lave om på sin tilværelse og skabe et nyt liv. DET PERSONLIGE PLAN På det personlige plan er Helle en person der ikke er bange for at tage beslutninger. Hun virker rolig på andre mennesker og har også en indre ro, selv om der skal ske noget og hun kan være impulsiv. Hun elsker det fysiske og aktive liv og dyrker gerne motion. GLAD FOR KLF -Jeg har her under uddannelsen været meget glad for KLF, som jeg synes på bedste vis har taget sig af de studerendes forhold. Jeg synes også det er flot, at vi bliver inviteret med til generalforsamling, årsmøde og fest, uden det koster dyrt for os. Der er blevet grinet meget af os, når vi skal til landmåler fest. Der er blevet sagt: Husk nu at tage islænderen på når I skal til landmåler fest. Så galt er det nu ikke. Vi ta r sandelig vores fine tøj på. -Det sidste jeg vil sige er, at jeg havde tænkt, at jeg skulle have været i mesterlære, da jeg besluttede mig for en ny uddannelse. Nu blev det i stedet til, at jeg først skal i mesterlære når jeg har fået uddannelsen. Det er sikkert også meget godt, at have fået fyldt noget viden på forinden. Medstuderende Rasmus Reich Pedersen om Helle: Helle og jeg har arbejdet sammen igennem hele uddannelsen l kortog landmålingstekniker på KEA. Det er al d hyggeligt at arbejde sammen med Helle og hun ligger ikke på den lade side. Da vi har været i gruppe og arbejdet sammen fra uddannelses start, har jeg oplevet, hvordan og hvor meget Helle har udviklet sig. Helle arbejder al d hårdt for at forstå og løse de opgaver der bliver givet l hende. Derfor opnår Helle også al d et godt resultat. Sam dig er Helle al d god l at hjælpe andre med de ting som hun er god til, og hvis man har brug for en ekstra hånd i marken, kan hun al d finde d l at hjælpe. Derudover er Helle en rig gt hyggelig person, som godt kan lide en god kop kaffe og en sludder. Jeg må sige, at jeg beundre Helle for at være gået i gang med denne uddannelse i hendes alder. Helle beviser, at det aldrig er for sendt at går i gang med noget nyt. Helle med sin flotte Carissa på hestedagen i Målebladet NR3/11 7

8 Hedeselskabet Af Johnny Humlebæk På baggrund af, at KLF afholder et Regions klub møde/træf i Region Midt- og Nordjylland hos Hedeselskabet i Viborg, bringer vi her en beretning om selskabet fra stiftelsen i 1866 og til den virksomhed, det er i dag. Det Danske Hedeselskab har eksisteret siden Formålet var at gøre hedeegne, især i de jyske egne, til beboelige steder, hvor man kunne leve og have sit udkomme som jordbruger. Manden, der fik ideen til at gøre noget alvorligt ved hedeopdyrkningen, var Enrico Mylius Dalgas ( ). Dalgas var uddannet ingeniørofficer og havde deltaget i de Slesvigske krige og 1864 og havde gennem sit arbejde som vejingeniør i de jyske egne, fået et indgående kendskab i hedens dannelse og jordbundsforhold. Hertil kom, at han gennem sin færden blandt den lokale befolkning, hørte deres meninger og ønsker til ændring af deres livsbetingelser. De dårlige vilkår for hedebønderne var til stadighed i Dalgas tanker, og på den måde opstod tanken om at forbedre deres levevilkår gennem at frugtbargøre de jyske hedeegne. Den 28 marts 1866 blev Det danske Hedeselskab stiftet i Aarhus, hvor det havde kontor til Derefter flyttede det til Hjultorv i Viborg, hvor hovedkontoret stadig befinder sig, dog med en adresse der hedder Klostermarken 12 i Asmild i et nyt og fint kontorkompleks, hvor også Viborg domstol har til huse. Ved stiftelsesmødet den 28.marts var der foruden Dalgas flere af datidens fremsynede mænd, som det hed i den tids sprog, bl.a. overretsprokurator Georg Morville, godsejer F. Mourier Petersen, for at nævne til et par stykker. Indsatsen krævede selvsagt økonomiske midler, og det var flere af de herrer i stand til at få rejst. I de følgende år blev der taget fat på anlæggelse af nye plantager, et arbejde som staten allerede i 1788 havde påbegyndt i det midtjyske, med anlæg af Stendal og Ulvedal plantage ved Frederiks, og som man derfor allerede kunne se resultat af. Endvidere gik man i gang med etableringen af kunstige enge, opdyrkningen af heder med plantning af læhegn, jordforbedringer i form af mergling og dræning. Det bevirkede i de følgende år en ændring af et landskab, der fra at være et ørkenagtig og goldt sted med langt imellem husene, blev det til et bedre levested for en ny generation af hedebønder. Det siger næsten sig selv, at Hedeselskabet måtte følge med i udviklingen for betjene hedebonden med bl.a. jordforbedringsvirksomhed. Etablering af selskabets jordbrugslaboratorium og etablering af selskabets planteskoler viser, at det netop gjaldt om at være på forkant. At det så er lykkedes at omstille sig til at betjene ikke blot land- og skovbruget af i dag, men 8 Målebladet NR3/11

9 også at servicere samfundet som sådan inden for miljø og energi. Herunder har de også støttet udviklings og forskningsprojekter, som f.eks. næringstoffers belastning af vandmiljøet og etablering af minivådområder viser et selskab, der kan følge med tiden. At Hedeselskabet er en medlemsforening, er sikkert ukendt for mange. Hedeselskabet er en forening, hvis øverste myndighed er repræsentantskabet med op til 60 medlemmer, hvor de 48 er valgt af foreningens medlemmer. Hedeselskabet er altså en forening med status som erhvervsdrivende fond, som både driver kommerciel virksomhed gennem datterselskaber, der støtter udviklingen af ny viden og arbejder med formidlingen af viden inden for natur, miljø og energi. Dalgasgroup A/S varetager den kommercielle del af Hedeselskabets aktiviteter, foruden gennem selskabets øvrige datterselskaber. Der er p.t medarbejdere ansat, og med en egenkapital på godt 760 mio. kr. er selskabet godt rustet til at deltage i kommende opgaver inden for de førnævnte områder. Der er i visse af koncernens selskaber ansat KLT, bl.a. i ORBICON. Selskabets medlemskreds er på ca i dag, og udgør et bredt udsnit af befolkningen, som selvfølgelig er historisk betinget af, at der ikke er så mange hedebrug som tidligere. Til gengæld er medlemsskaren folk, der er er interesseret i udvikling og forskning indenfor natur og miljø, samt energiudviklingen, og som søger indflydelse på disse områder, bl.a. gennem det før omtalte repræsentantskab. Her er det netop også selskabets kampagne for tiden med den Åbne Dør der symboliser medlemmernes adgang til selskabets forskellige arrangementer, der er god og gammel tradition. Til at holde medlemmerne orienteret udgiver selskabet et fyldig tidsskriftet Vækst der kommer 4 gange om året. Det rummer artikler og indlæg om emner som vandmiljø, skovbrug, landskabspleje og bioenergi. Medlemmernes input spiller en vigtig rolle og er med til at sikre en forening i konstant udvikling, siger administrerende direktør Ove Kloch (der i øvrigt selv har en uddannelse som landmålingstekniker). Samtidig understreger han dog vigtigheden i, at inputtet er foreneligt med det at drive kommerciel virksomhed i det åbne land. Det er det grundlag foreningen bygger på, og som er vigtig, som det hed i selskabets pressemeddeles af 4. maj 2011 Som nævnt indledningsvis afholdt Region Midt og Nord et arrangement på Hedeselskabets hovedsæde i Viborg den 7. september Nærmere omtale af det møde kommer i Måleblad nr. 4/11. Målebladet NR3/11 9

10 Vejret - vundet og tabt Af Lektor, lic.geom Lars Ramshøj Denne ar kel handler om en spændende sag, der berører nogle centrale hævdsprincipper, og som fremhæver og anerkender et - e er min mening - væsentligt aspekt i hævdslæren. Det drejer sig om hævd på en vejret, og om denne vejret kan fortrænges. Sagen er refereret i MAD E og handler om en uudnyttet vejret. Forkortelserne MAD og OE står for dels Miljøretlige Afgørelser og Domme, og dels Ø for Østre Landsret. MAD findes i elektronisk udgave på men kræver abonne ment). Nu til sagen: En vej over en ejendom E havde tidligere gennem lang tid været brugt som sekundær adgangsvej til naboejendommen N, men henlå tilgroet på strækningen over naboejendommen såleønskede at bruge vejen. Han foretog derfor rydning af vejarealet på egen ejendom. Det fik naboen til at spær re vejen og opsætte et skilt med adgang forbudt. Danmarks Naturfredningsfor ening mente, at vejen også blev benyttet af almenheden, og aktiverede amtet, som meddelte naboejeren, at vejen skulle holdes åben for offentlighedens færdsel i henhold til naturbeskyttelseslovens 26, stk. 1. (I parentes bemærkes, at veje i det åbne land kan være omfattet af naturbe skyttelseslovens 26 a om nedlæggelse, selv om vejen ikke er en privat fællesvej). BORTFALD KRÆVER MODRÅDEN Naboen afviste, at E havde vejret, hvor for E stævnede N for at få anerkendt sin vejret. På baggrund af vidneudsagn vurderede byretten, at der var tale om en synbar råden (vejen havde i hvert fald tidligere fremtrådt som adgangsvej for E), hvorfor der kunne vindes hævd efter 20 års råden. E havde altså vejret - også selv om vejretten i en periode, efter den var vundet, ikke var blevet benyttet. Vejrettigheder bortfalder nemlig ikke alene, fordi de ikke udnyttes. For at der kan blive tale om bortfald, skal der være tale om modråden - altså af den pågældende ejer Dommen er den første klare anerkendelse af betydningen af synlighedsaspektet ved hævd.. Lars Ramhøj, lic. geom. AAU. des, at den i marken alene fremtråd te som adgangsvej til E. På det tidspunkt, hvor ejeren købte E, blev vejen ikke benyttet af naboejendommen. Ca. seks år senere fik også naboejendommen en ny ejer, der have været udøvet en aktivitet, der hindrer, at retten udnyt tes. Det må i øvrigt tilføjes, at der også kan vindes hævd på sekundære adgangsve je. Det afgørende for hævdserhvervelse er Foto Asger Sonne SYNLIGHED. En købers mulighed for at for trænge en utinglyst hævd afhænger meget af, om vejen fremtræder synligt i arken. alene, om der er rådet i et omfang, der kan begrunde hævd. Byretten afviste ekstinktion ud fra den direkte ordlyd af TL 26, stk. 1, hvorefter ejeren af den ejendom, hvorimod hævden er vundet, skal gøre indsigelse mod den utinglyste ret senes to år efter, at hans adkomst er lyst. Der var som nævnt ovenfor gået seks år. AFVEJNING AF HENSYN Naboen ankede til landsretten, som også anerkendte, at der var vundet hævd på vejretten. Derimod gik landsretten ind i en mere dybtgående vurdering af ekstinktionsreglen i 26. Denne bestem melse 10 Målebladet NR3/11

11 repræsenterer en afvejning af de hensyn, der på den ene side må tages til den godtroende købers mulighed for at fortrænge utinglyste rettigheder, og på den anden side til hævdserhververens ret. Hævdserhververen er typisk uvidende om, hvornår hævdstiden er udløbet, måske endog uvidende om, at der er vundet hævd. Han har derfor heller ikke nødvendigvis en forestilling om, at hævdsretten burde tinglyses for at opnå omsætningsbeskyttelse. Den manglende tinglysning er derfor typisk undskyldelig. Lovgiver har afvejet denne retskonflikt ved at begrænse den godtroende erhververs mulighed for at fortrænge den utinglyste hævd. Han har altså to år til at blive opmærksom på - og til at gøre indsigelse mod - hævdsretten. Indsigelse kan ske udenretligt, men af hensyn til beviset, er det nok en god ide at gøre det skriftligt eller i vidners nærvær. LANDSRETTEN TRÆDER I KARAKTER Landsretten pointerer nemlig for det første et forhold, som efter min mening er meget væsentligt, når man skal vurdere hævdsspørgsmål, og for det andet nuancerer ekstinktionsreglen. Hævdsforholdet mellem den rådende og ejeren af den ejendom, der rådes imod, er tosidigt: det beror på den ene side på en, der råder, og på den anden side, at ejeren undlader at imødegå - eller som her - undlader at påtale denne råden. Men dette tosidigheds forhold er jo kun intakt, hvis der rådes på en sådan måde, at ejeren har en mulighed for at få kendskab til rådighedsudøvelsen. Man vinder ikke ret ved at råde i det skjulte. Det er baggrunden for reglen om, at man ikke kan vinde ret ved snighævd. Dette forhold kom mer meget klart til udtryk i landsrettens begrundelse, hvor det anføres, at det er afgørende, at der er en aktuel udøvelse af hævden, som kan give erhververen anledning til at gøre sin ret gældende. Det skete først, da den hævdende begyndte at rydde vejen. Først da blev hævdsretten kendelig for ejeren. DOMMEN ANERKENDER SYNLIG- HEDSKRITERIUM Dommen er den første klare anerken delse af betydningen af synligheds aspektet, altså at rådighedsudøvelsen er synlig. Det er væsentligt og forhåbentlig præjudicerende. Det underbygger efter min mening implicit tosidighedsprincippets betydning i hævdsspørgsmål. Thi først fra det tidspunkt, hvor rådigheds udøvelsen fremtræder kendeligt, kan ejeren reagere og gøre sin ret gæl dende. Men dommen er også spændende, fordi den udvider toårsreglen. Tids perioden er ikke fikseret, men løber fra det tidspunkt, hvor ejeren har haft mulighed for at blive opmærksom på hævdsretten. Først når det sker, er der mulighed for at fortrænge hævdsret ten. Også selv om det sker seks år efter købet. Dommen må få den konsekvens, at usynlige hævdsrettigheder - f.eks. på tilstedeværelsesretten til en afløbs ledning over naboejendommen - efter denne dom kan fortrænges af ejeren, når han bliver opmærksom på lednin gen, selv om det sker mange år efter købet af ejendommen. Brugerkonference I foråret 2011 afholdt GEOTEAM brugerkonference i Middelfart. I det indholdsrige program for de 2 dages konference var et indlæg om GPS maskinstyring ved landmålingstekniker Knud Rolskov Rasmussen fra firmaet SITECH ( se Måleblad nr. 1/11 side 8). Når vi lige har sat fokus på det igen, er sagen nemlig den, at Knud i sidenhen har gjort opmærksom på, at man indenfor entreprenørbranchen har en forventning om, at man som Kort - og Landmålingstekniker er fortrolig med at håndtere GPS maskinstyring. Med denne håndtering menes datakendskab, noget Knud allerede kom ind på i sit indlæg på konferencen. Vurderingen af data og ikke mindst en kritisk vurdering af data er en KLT er opgave. I disse år hvor det går stærkt med den teknologiske udvikling indenfor jordentreprenørområdet, er tilsvarende udviklingen og hastigheden indenfor GPS maskinstyringen heller ikke blevet mindre. Vi vil derfor bestræbe os på, her i Målebladet at følge med i denne udvikling og bringe indslag, når nyheder melder sig. Målebladet NR3/11 11

12 Forhandlingskartellets OK-Konference Fra 11 l 13 Et personligt sanseindtryk fra Jimmy Petersen Onsdag d. 22. juni 2011 var jeg af KLF tilmeldt Forhandlingskartellets OK- Konference Fra 11 til 13. Mit første indtryk var, at det godt nok var en kort konference, at tænke sig fra klokken 11 til 13. Da jeg nærlæste de vedhæftede informationer til konferencen, kunne jeg se, at det drejede sig om en analyse af overenskomstresultatet for perioden fra 2011 til 2013 samt en diskussion om strategien for de næste overenskomstforhandlinger. Jeg havde i mit stille sind forestillet mig en forsamling, som den KTO havde på Axelborg, men dette var faktisk meget bedre, idet deltagerantallet var begrænset til 38 personer fra de respektive forbund i Forhandlingskartellet samt 5 personer fra Forhandlingskartellets sekretariat + et par gæster fra blandt andet PFA. Den lille forsamling gjorde, at alle kom til orde og at diskussioner blev mere intense. Konferencen blev holdt i Tivoli s Kongres & Hotel lokaler. Beliggenheden af dette ny opførte hotel og kongrescenter er fremragende både for ankomst i bil og med tog/bus. Som et lille kuriosum nævnte Per Seerup, at han havde talte med hotel ejeren og denne havde oplyst, at prisen for opførelsen af hotellet divideret ud på hvert hotelværelse var to millioner kroner. Det hele blev indledt med det sædvanlige elendige bake off, som man prøver, at sælge den danske befolkning som friskbagt bager brød. Dertil kan jeg kun sige, støt den lokale håndværksbager, der selvfølgelig benytter overenskomst ansatte medarbejdere. Nu skal dette jo ikke kun være en kulinarisk anmeldelse, men det kan da nævnes, at frokosten var fremragende. Formanden for FK (Forhandlingskartellet) Jørgen Mosbæk ( JM)indledte med, at kunne være frokost men fortsatte med, at konferencen skulle evaluere overenskomsten for samt skue mod de næste forhandlinger. JM nævnte fokus områderne for de kommunale forhandlinger : Lokal løn: - KL vil have lokal løndannelse, ikke forlodsfinanciering. - FK var klar til forlodsfinanciering. - Der er nu lagt et stort pres på de lokale skuldre ved de lokale lønforhanlinger. - Der skal nu findes en ny platform for lokal løndannelse. Lederuddannelse: - Ledere skal have ret til diplom uddannelse i ledelse. - KL imødekom kravet, men forsøgte at afvige ved kun at stille begrænsede midler til rådighed. Nye uddannelser: - FK ønskede overenskomstdækning for nye uddannelser. - Dette blev af KL afvist, med igen i 2013, ved at organisere de nyuddannede. - De små organisationer skal vise synlighed. Tillidsrepræsentantens (TR) fremtid: - KL ønskede at fjerne TR fra lokal indflydelse på indførelse af plustid. - KL synes at TR for besværlige, selvom ingen bruger plustid. Ved OK11 lærte vi: - KL er imod at forhandle emner, som de selv ønsker at tage sig af. - KL er imod forlodsfinanciering til lokal løn forbedringer. - KL ønsker større løn spredning. - KL anvender kontraktansættelser for at forhindre organisationer i at benytte forhandlingsretten ved lokal løn. Derved får KL magten over organisationsudviklingen på det kommunale område. Gert Johansen (Formand for Konstruktør foreningen) erstattede Kåre Lund ved præsentationen af de regionale forhandlinger: - Der var stor lighed imellem KL og regionernes bud. De konfererede med hinanden ved divergenser. - Regionerne havde modstand imod bachelor uddannelserne. De ønsker ikke at tildele dem forhandlingsretten til for eksempel maskinmestre, der havde en bachelor i offshore. Byggekonstruktørernes forening fik lusket ders bachelor uddannelse igennem ved OK08. - Maskinmestre og bygningskonstruktører er i FK. - Maskinmestrene ser et fald i studerende. - Bygningskonstruktørerne ser en stigning i studerende. - FK ønsker en bedre strategi for at sælge vores synspunkter på f.eks. uddannelsesområdet, offshore. - FTF store styrke er den store spredning i de deltagene foreninger. - Per Seerup var et fremragende bindeled ved forhandlingerne, med gode tilbagemeldinger. 12 Målebladet NR3/11

13 Derefter lagde Per Seerup op til åben diskussion om holdninger til holdninger ved følgende indlæg: - Allerede d. 9. september holder KTO møde om tilrettelæggelse af OK13 forhandlingerne. - OK11 var ikke nogen stor succes. - Forhåndsforventningerne til OK11 var små, de blev opfyldt. - Grete Kristensen fra Sundhedskartellet mente at regionerne og KL havde for mange at forhandle med. - Fordelingen så således ud: KTO 20 % AC 20 % FOA 20 % Sundhedskartellet 40 % - Sundhedskartellet er brudt ud af KTO. - Regionerne mente at 4 forhandlingspartnere var for mange. - Spørgsmålet er om de 4 enheder kan samles regionalt. - Sundhedskartellet betyder intet kommunalt. - Det kræver vedtægtsændringer for de enkelte forbund/kto, for at der kan forhandles samlet ved OK13. - Forholdet imellem forlodsfinancierede beløb til lokal løndannelse og generelle stigninger skal fastlægges. - KTO ønsker generelle løn stigninger, mens enkelte forbund ønsker forlodsbeløb til lokal løndannelse. Så var det tid til gruppe arbejde. Vi blev inddelt i 6 grupper. 3 af grupperne (den jeg deltog i) skulle arbejde med temaet Beskriv de 3 vigtigste krav ved OK13. De øvrige 3 grupper skulle arbejde med temaet Beskriv de 3 vigtigste forhold der sikrer medlemmerne lokal indflydelse. Den gruppe jeg deltog i bestod af Jørgen Mosbæk (Halinspektørenes Forening og formand for FK), Jens Krarup (Konstruktørforeningen), Pernille Jønsson (Dansk Musiker Forbund), Jens Nordentoft (PFA), og Hamis Jongo (Københavns Kommunes Embedsmandsforening). Diskussionen gik på, at der ved OK11 var ydet en stor indsats med et meget ringe resultat som følge. Den omvendte forhandlingsmodel fejlede. Den omvendte forhandlingsmodel går ud på, at få de fælles forhandlinger på plads først og dernæst kigge på de enkelte forbunds specielle ønsker. Dernæst kunne det konstateres, at chefer og specialkonsulenter udhuler ressourcerne til de lokale lønforhandlinger. Resultaterne fra de grupperne 1, 3 og 5 (Beskriv de tre vigtigste krav til OK13) blev præsenteret og lød som følger: Gruppe 1: Fastholdelse af lokal forhandlingsløn. Fastholdelse af forhandlingsretten. Kompetence udvikling. Gruppe 3: Fastholde den omvendte model. Sikring af realløn. Fastholde reguleringsordningen. Gruppe 5: Løn til lokal løndannelse. Skaffe midler til kompetence udvikling. Organisationerne skal være en del af processen. Præsentationen af rundbordsdiskussionernes resultat blev præsenteret på vidt forskellig vis. Mest suveræne indlæg kom fra Jørgen Frederiksen (Frederiksberg Kommunalforening) som indtog scenen bukkende suppleret med dobbelt V tegn. Den fælles diskussion vedrørende gruppernes arbejde gik på, at organisationerne skulle blive bedre til, at forklare hvad det er, de roder med. Eksempelvis: - At sikre realløn er at bevare købekraften. - Definere hvad reguleringsordningen egentlig går ud på og hvordan den reguleres. - At de indgåede overenskomstaftaler ofte er meget detaljerede. Per Seerup kommenterede til dette ved at sige Enkle aftaler i forståeligt sprog er mere salgsbare Jørgen Mosbæk rundede af med, at det var vigtigt at sikre organisationernes indflydelse. Resultaterne fra grupperne 2, 4 og 6 (Beskriv de 3 vigtigste forhold der sikrer medlemmerne lokal indflydelse) blev præsenteret og lød som følger: Gruppe 2: Engageret = En Gage Reddet Flere tillidsrepræsentanter (TR) samt bedre vilkår til TR. Bedre lokalsamarbejde imellem organisationerne pga. øget KL selvstændighed. Større gennemsigtighed/åbenhed omkring løn forhandlingerne. Gruppe 4: Øget medlemstal i organisationerne aktivere skruebrækkere. Fælles TR i medudvalg/hsu mv. (kært barn har mange navne). Styrke det lokale medudvalg/hsu Gruppe 6: Generelle lønstigninger fastholder medlemmerne. Respekt for TR-systemet. Bl.a. TR uddannelse. Organisationerne skal have fokus på lokalt niveau bl.a. arbejdsmiljø. Den efterfølgende diskussion medførte følgende kommentarer: - Større lokal diskussion i organisationerne imellem OK forhandlingerne reformen har betydelig større indflydelse end OK forhandlingerne. - Teksten i overenskomsten er ændret fra medarbejder til ansat. Hvad betyder det så? Målebladet NR3/11 13

14 Nye Kort og Landmålingsteknikere fra Københavns Tekniske Skole 2011 Dimitenderne fra øverst højre - mod venstre: Lars Holt, Jens Boelt Gregersen, Nicolai Kragsholm, Michael Wernblad, Kenneth Vensild, David Kjær Jensen, Jonatan Jacoby, Lasse Larsen, Rasmus Reich Pedersen, Allan Sommerlund Hansen, Søren Lyngs, Jes Lensen, Birger Visti, lærer, Ajdin Susic, Helle Alkærsig (se portræt andetsted i bladet), Ulla Ebbesen, Jakob Jespersen Thomas Ditmarsen Kort Nyt Af: Johnny Humlebæk Højdemodelvejledning En del kender landinspektør Svend Elgaard fra indlæget om Laserscanning til vejprojektering fra Årsmødet i Middelfart april Svend Elgaard, der er formand for Geoforums Højdemodeludvalg, har i Geoforums blad nr.125 side 13 oplyst, at der nu foreligger en dansksproget version af Højdemodelvejledningen. Svend Elgaard håber, at den vil blive til stor gavn for branchen både på leverandørside og på brugerside og dermed styrke videnniveauet i såvel den offentlige som den private sektor. Højdemodellen kan gratis downloades fra Geoforums hjemmeside under gaveboden. Spørgeskemaundersøgelse Fra sekretariatet side arbejdes der på at udsende et spørgeskema til KLF medlemmerne om kort tid. Formålet er at få afdækket arbejdsområder, blandt andet til brug for justeringer i undervisningen for Kort og Landmålingsteknikere. Spørgeskemaet vil blive udsendt som Nyhedsbrev. Det er i alles interesse, at man udfylder det - også for planlægning af kommende efteruddannelseskurser. Nye medlemmer Som noget nyt vil vi fremover bringe navnene på de nyoptagede medlemmer i KLF her under Kort Nyt. Vi byder velkommen til Kasper Andersen Niels Ulrik Iversen Teis Mortensen Jakob Ladefoged Suleyman Sarikaya Ebu Bekir Akinci Simon Nedergaard Nirmalan Bala Subramaniam Alexander Frost Andersen Kristian Skadhede Stefan L. Mørk Tonny Nybo Larsen Kim Linnet Malene Kjærsgaard Lærke Kallesøe Sinding Anders Kjær Skau Ændringer af BR10 Den 1. juli 2011 er der sket forskellige ændringer vedrørende anmeldelse og byggetilladelse i henhold til Bygningsreglementet BR 10 bl.a. i forbindelse af opførelse af garager, carporte og lignende. Adressen er: 250 år I år er det 250 år siden, at Danmark med Fredrik Vs samtykke og J.H.E. Bernstorff som udenrigsminister og organisator sendte en ekspedition afsted til Mellemøsten for at udforske de ret ukendte egne. Af ekspeditionens 6 deltagere var der kun en, der kom tilbage, nemlig Carsten Niebuhr, og som dermed kunne berette om de resultater og fund, man havde opnået på den næsten 7år lange rejse. Carsten Niebuhr var matematiker og landmåler og kortlagde en stor del af de områder, han gennemrejste. Kort, der i nogen tilfælde har været brugt næsten op til vor tid. I forbindelse med fejringen af 250 året har der været en udstilling på Det kongelige bibliotek, ligesom der i radio og TV har været indslag. For dem, der ikke nåede det og alligevel gerne vil læse om landmåleren fra marsken og den spændende rejse, kan jeg anbefale at læse Thorkild Hansens fantastiske bog Det lykkelige Arabien, trykt første gang i Målebladet NR3/11

15 Dimission på VIA, Campus Horsens 276 nyuddannede fra teknologi og business uddannelserne Fredag d. 1. juli blev der afholdt dimission for i alt 276 nyuddannede på VIA University College i Horsens, heriblandt var der 16 nye kort- og landmålingsteknikere. Med taler på både dansk og engelsk gav Jan Uwe Wolff, uddannelseschef for teknologi og business uddannelserne, samt John Dyrlund, regionsdirektør for COWI, de omkring 300 danske og udenlandske dimittender en række rosende ord med på vejen: I har netop gennemført meget koncentrerede og krævende uddannelser, som udmærker sig på flere måder. Naturligvis har de givet jer en stor og anvendelsesorienteret faglig viden inden for de felter, som I hver især har studeret, men de indeholder også en bredde, der gør, at I er i stand til at samarbejde tværfagligt med andre faggrupper. ( Jan Uwe Wolff ) Let me sum up the 4 important qualifications you carry with you when you leave VIA: You have got a global mindset. You have gained some professional key competences. You have learned how to learn new knowledge. You have learned how to work, not just as an individual, but also as a member of a group. ( John Dyrlund) De 16 nye kort- og landmålingsteknikere er: Palle Madsen Asbjørn Winther Lumbye Kim Linnet Kim Thormod Laut Søren Roel Jensen Mikkel Partridge Jensen Lasse Solvang Jensen Niels-Ulrik Iversen Hans Jürgen Herrmann Pia Gram Nils Peter Eriksen Peter Overgaard Danielsen Lars Bomholt Damgaard Jakob Mortensen Bøye Gísli Friðrik Blöndal Helle Potempa Målebladet NR3/11 15

16 Afgangsprojekter udarbejdet på kortog landmålingsteknikeruddannelsen, VIA, foråret 2011 RENOVERING AF FJERNVARMELED NINGER I AARHUS OG BEREGNING AF RESULTERNEDE BESPARELSE I VAR METAB MED GIS Helle Potempa Beregning af besparelse af varmetab ved renovering af fjernvarmeledninger. Beregningen er udarbejdet i Mapinfo og MapBasic. 3D VISUALISERING AF LANDSKAB OG BYGNINGER MED HENBLIK PÅ NYBE BYGGELSE Lars Bomholt Damgaard Jacob Mortensen Bøye Projektet er lavet med udgangspunkt i en fiktiv case, hvor FDF-lejren Sletten ønsker at opføre en ny kontorbygning på et område nær eksisterende bygninger. For at finde den bedste placering til denne nye bygning har de hyret en arkitekt, som har bestilt en 2D situationsplan med en nøjagtighed på 50mm i planen samt en visualisering af området i 3D. Deres eget eksisterende kortværk var ikke godt nok til opgaven eftersom det var sammensat af forskellige kortstumper og meget unøjagtigt. Til opmålingen af området er der benyttet RTK-GPS alle de steder, hvor dette var muligt. De steder, hvor det ikke var muligt, er indmålt med totalstation og autopolært beregnet i LandCAD ud fra RTK-GPS-opmålte fikspunkter. En kontrol af opmålingen viste at nøjagtigheden for datasættet ligger indenfor nøjagtighedskravet. Derefter er der udarbejdet en 2D situationsplan i LandCAD. Temaerne i denne plan er udvalgt efter en forbedret TK3 standard. 3D visualiseringen er resulteret i to forskellige produkter, henholdsvis en fysisk 3D-model og en flythrough-video. 3D- modellen viser kun en del af området med den mest karakteristiske bygning. Denne bygning er konstrueret i SketchUp og ved hjælp af MicroStation konverteret til STL- format. Slutteligt er den printet ud, ud fra STL-formatet på en 3D-printer til en pris på ca. 900 kr. Resten af modellen er skåret ud i hvid karton. Fly-through-videoen er ligeledes lavet i SketchUp. Selve dataene til modellen er eksporteret fra LandCAD til SketchUp. I SketchUp er der lavet flader over terræn, bygninger, stier og veje mm. På husfacaderne er der draperet stillbilleder. Til sidst er der lavet en 1,5 minut lang video, hvor hele området bliver præsenteret i højopløsning. 3D-modeller som fremstillet i dette projekt kan også bruges til eksempelvis vind- eller skyggeanalyser. TEMAKORT OVER P PLADS VED VIA Palle Madsen Opmåling med GPS og fremstilling af temakort over p-plads ved VIA - Campus Horsens. UDSTYKNINGSOPGAVE I SØVIND, RØDE MØLLE BANKE Hans Jürgen Herrmann I min afgangseksamen indgår, udarbejdning af en udstykningsplan over de matrikler. Videre i projektet skal jeg afsætte skelpunkter. Punkterne skal afsættes med den fornødne nøjagtighed, som er påkrævet ved afsætning af skelpunkter, alle afsatte punkter skal kvalitetsikres. Udstykning af matrikler er en af hovedopgave for kort og landmålingsteknikker, den matrikulære sag skal være så omfattende, at den i princippet kan godkendes og registreres hos Kort & Matrikelstyrelsen. Forslag l energiplanlægning for Odder kommune Kim Thormod Laut Jeg har i dette projekt sat mig for at komme med forslag til hvordan man kan fremme vedvarende energi i Odder kommune. Forslaget går ud på at etablere fem store solvarmeanlæg, samt at udvide fjernvarmenettet. Intentionen med denne udvidelse er, at det eksisterende fjernvarmenet og varmeværkerne skal forbindes. Dette vil give mulighed for en større grad af selvforsyning for Odder kommune, samt større mulighed for at styre energiproduktionen i retning af en mindre CO2- udledende energi-produktion. MOBIL LASERSCANNING Pia Gram, Søren Jensen, Lasse Solvang Jensen Rapporten omhandler temaet mobil laserscanning, og prøver at komme omkring nogle af de mange anvendelsesmuligheder der er, samt hvilke fejltyper man kan støde på. OPMÅLING AF VEJ Peter Overgaard Danielsen Det undersøges hvordan en nyasfalteret vej kan indmåles (as-built) og kortlægges i relevante CAD- programmer samt Google Earth GÅRDSANERING HORSENS MIDTBY Asbjørn Winther Lumbye, Kim Linnet, Niels-Ulrik Iversen Projektet omhandler de indledende opgaver med henblik på, at udarbejde et forslag til gårdssanering. Dette indebærer en detaljeret opmåling, der ender i en situationsplan over en karréen i Horsens midtby. Derudover er der udarbejdet et forslag til karréens fremtidige udseende efter en gårdsanering, og foretages en afsætning af nogle af de fremtidige forhold. 3D VISUALISERING AF GOLFBANER Mikkel Partridge Jensen, Nils Peter Eriksen, Gísli Friðrik Blöndal I projektet udarbejdes der en 3D visualisering over en golfbane ( Juelsminde Golfbane). Visualisering kan anvendes til golfbanes hjemmeside, i form af en PDF 3D visning eller anden form for visning, således at gæster eller medlemmer kan se banen i 3D format, med ortofoto som surface(overflade). Selve 3D visningen er tilknyttet forskellige informationer. Banen er opmålt med totalstation og GPS. Der er anvendt programmerne LandCAD/ MicroStation/ MapInfo og Google Sketchup til databehandlingen. 16 Målebladet NR3/11

17 FTF - Hovedorganisa on for offentligt og privat ansa e Unge søger tryghed og indflydelse i fagforeningen Kirstine Petersen Journalistisk medarbejder Ni ud af ti unge mener, at fagforeningen skaber tryghed. Hver anden mener, at grunden til at blive medlem er, at fagforeningen varetager deres interesser på politisk plan. Det viser tal fra en ny, omfattende undersøgelse fra FTF blandt over unge. Mens fagbevægelsen holder festdag med taler og røde faner, kan den glæde sig over, at en stor del af landets unge bakker op om sagen. De unge lægger især vægt på, at fagforeninger er gode til at skabe tryghed. Det mener ni ud af ti unge, der har medvirket i en ny, omfattende undersøgelse unge under 34 år har medvirket i undersøgelsen, der er den hidtil største fra FTF, der er hovedorganisation for ca offentligt og privat ansatte. Trygheden er ikke bare en fordel ved fagforeningen for et stort flertal af de unge. Det er også én af hovedårsagerne til at de rent faktisk vælger at melde sig ind i en fagforening. Således angiver 40 procent tryghed som grunden til at melde sig ind; 46 procent angiver personlig hjælp og rådgivning som motivet til at betale for et medlemskab. DERFOR FAGFORENING Fagforeninger må gerne kæmpe politisk Et andet godt argument for at melde sig ind er, at fagforeningen giver indflydelse. Halvdelen af de unge (49 procent) mener således, at et godt argument for at melde sig ind er, at fagforeningen kæmper for medlemmernes interesser på politisk plan. Gennem fagforeningen søger de unge også indflydelse på løn og arbejdsvilkår. Dette peger hele 80 procent af de unge på som et godt argument for at melde sig ind i en fagforening. Tallene er både overraskende og glædelige, mener Bente Sorgenfrey, formand for FTF. Halvdelen af de mange, vi har spurgt, lægger vægt på, at fagforeningen kæmper for deres interesser på politisk niveau. Det er glædeligt, at de unge er optaget af de politiske diskussioner, og af at vi som faglige organisationer arbejder politisk, siger hun. ARBEJDER FOR FAGET OG PROFESSIONEN Bente Sorgenfrey glæder sig desuden over, at de unge lægger vægt på, at deres fagforening bidrager aktivt til udviklingen det gælder både udviklingen af uddannelserne, faget, professionen og det enkelte medlems kompetencer. Undersøgelsen viser nemlig, at hele 90 procent af de unge mener, at deres fagforening arbejder for udvikling af deres fag og profession. 83 procent mener at deres fagforening bidrager aktivt til at udvikle deres uddannelse. Og 80 procent mener, at fagforeningen medvirker til kompetenceudvikling og efteruddannelse. Det er netop styrken for fagforeningerne på FTF-området, at de ikke kun arbejder for de traditionelle faglige spørgsmål som løn mm, men også for den faglige udvikling og dermed professionerne, siger hun. FAGFORENINGEN GIVER INDFLYDELSE Top tre over gode argumenter for at være medlem af en fagforening ifølge de unge. 1. Arbejder for bedre løn- og arbejdsvilkår 2. Hjælper med rådgivning og krisehjælp 3. Kæmper for mine interesser på politisk plan TRYGHED ER VIGTIG FOR DE UNGE Det er ikke overraskende, at de unge vægter tryghed så højt og måske højere end tidligere, mener professor ved institut for organisation under CBS, Henrik Holt Larsen. For tre-fem år siden var de unges hjerner kemisk renset for et oplevet behov for tryghed. De unge sagde Mig først og ikke 1. maj. Der var mangel på arbejdskraft, og de unge kunne derfor tillade sig at være kræsne og egoistiske i deres valg af job. Virksomhederne var nærmest nødt til at indfange nyansatte med lasso. I dag er det virksomhederne, der kan vælge og vrage, og der er kæmpestor ungdomsarbejdsløshed. Dermed kommer tryghed til at fylde meget mere på de unges nethinde, siger han. GLAD FOR EGEN FORENING De faggrupper, der er repræsenteret i undersøgelsen, tæller blandt andre bankansatte, pædagoger, lærere, sygeplejersker og andet sundhedspersonalet. Ni ud af ti af svarpersonerne er enige i, at deres fagforening er der, når de har brug for den, og at den støtter det enkelte medlem. Den følelse kender 30-årige Susanne Abildgren godt. Hun har været uddannet pædagog i fire år, og har selv oplevet, at fagforeningen skabte tryghed i en ellers utryg situation. Jeg sad som sikkerhedsrepræsentant i et job, hvor jeg havde en række kritikpunkter af ledelsen. De blev ikke modtaget særligt godt. Det gik så skævt, at jeg til sidst ikke kunne håndtere det, så jeg kontaktede min fagforening, som hjalp mig hele vejen igennem, forklarer hun. Målebladet NR3/11 17

18 Fagforeningen hjalp efterfølgende Susanne Abildgren med at blive fritstillet. Samtidigt blev hun tilbudt coachingtimer og vejledning. Hun er glad for den hjælp og tryghed, hun fik af foreningen. For tre-fem år siden var de unges hjerner kemisk renset for et oplevet behov for tryghed. De unge sagde Mig først og ikke 1. maj. I dag er der kæmpestor ungdomsarbejdsløshed. Dermed kommer tryghed til at fylde meget mere hos de unge HENRIK HOLT LARSEN, PRO- FESSOR CBS Fagforeningen giver en sikkerhed, når man er ansat, og det er rart at vide, at der er nogen, jeg kan henvende mig til, hvis jeg får problemer en anden gang. Jeg har altid bare været medlem af en fagforening, fordi det er noget, ens forældre siger, man bør. I dag kunne jeg ikke forestille mig, ikke at være medlem af en fagforening, uddyber hun. DET IDEELLE ARBEJDE ER ET TRYGT ARBEJDE Tallene viser, at de unge opfatter fagforeningen som tryghedsskabende. Samtidig efterspørger de netop tryghed, når de søger nyt job. 65 procent af de unge svarer, at det har stor betydning, at drømmejobbet går hånd i hånd med tryghed i ansættelsen. En sammenligning med en lignende undersøgelse fra FTF fra 2007 viser, at andelen af unge, der efterspørger tryghed, er steget med 18 procent frem til Det er en markant stigning, som kan skyldes finanskrisen, fortæller sociolog i Rådgivende sociologer, Sara Rosenmeier, som er en af hovedforfatter til rapporten om ungdomsundersøgelsen. Siden undersøgelsen i 2007 har de unge fået en meget stor bevidsthed om, at der har været en finansiel krise. De er nyuddannede og oplever derfor, at de har svært ved at få fast job og praktikpladser. Når der er jobmangel, er der mange kvalificerede ansøgere til de stillinger, de unge normalt ville søge, siger Sara Rosenmeier, De unge søger trygheden af forskellige grunde, forklarer hun videre: Tryghed i ansættelsen er mange ting. Først og fremmest betyder det, at man ikke bare kan blive fyret. Den anden ting er, at man føler sig sikker på, at man føler sig ordentligt behandlet. Det gælder både med henblik på arbejdsmiljøet, og at reglerne sørger for, at man bliver behandlet godt, hvis man skal på barsel eksempelvis, forklarer Sara Rosenmeier. Har du ændret adresse? Har du fået ny arbejdsgiver? Er din ansæ elsesstatus ændret? SÅ HUSK AT GIVE DIN FAGFORENING BESKED! 18 Målebladet NR3/11

19 - Digital imaging teknologi - icontrol WiFi fjernkontrol meter uden reflektor - iscan Feature Detection - ImageMaster 3D modellering IS Imaging Station grafit-werbeagentur.de Banegraven Slangerup Tlf.: IS Imaging Station Kun fra Topcon, pionere inden for digital foto opmåling. Målebladet NR3/11 19

20 Af Afs: KLF F Tinglevgade levg gade 1, 8000 Århus C. C B Sag: OPDAG HVORDAN DU KAN NÅ MERE TRIMBLE TOTALSTATIONER LØSNINGER DER LEVER OP TIL DINE BEHOV! DE NYE STJERNER FRA TRIMBLE Trimble R4 Ukompliceret Trimble R5 Fleksibel Trimble R6 Gennemprøvet Trimble R8 Trimble R7 Førsteklasses Omfattende GNSS-LØSNINGER FRA TRIMBLE Har du ikke allerede prøvet kombineret GPS og GLONASS med korrektioner fra GPSnet.dk bør du prøve det nu! Men pas på - det er stærkt vanedannende! 20 Målebladet NR3/11 GEOTEAM A/S Energivej 34, 2750 Ballerup Telefon:

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Vores nye motto er stadig På vej mod de 400.

SKRIFTLIG BERETNING. Vores nye motto er stadig På vej mod de 400. SKRIFTLIG BERETNING Til Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbunds 40. ordinære generalforsamling, onsdag den 26. august 2009 på Hotel Hvide Hus i Aalborg, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sociologforening

Generalforsamling i Dansk Sociologforening Generalforsamling i Dansk Sociologforening Mandag d. 23. februar 2015 Kl. 19:45-21:30 på Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag /2015 afsagde Landinspektørnævnet den 4. juli 2015 følgende: KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag /2015 afsagde Landinspektørnævnet den 4. juli 2015 følgende: KENDELSE: Om en landinspektørs adfærd i forbindelse med en skelafmærkning Landinspektør L afmærkede et skel uden forinden at have ladet klagerne udtale sig om skellets beliggenhed, selv om klagerne i 2011 havde

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer URAFSTEMNING 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige

Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige BERETNING FOR 2015 Indledning I 2015 har de børnesagkyndige psykologers arbejde for en gangs skyld ikke givet anledning til større debat i medierne.

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Formand Jørgen Østergaard bød velkommen til mødet.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Formand Jørgen Østergaard bød velkommen til mødet. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 18. september 2013 kl. 15.00 i bestyrelseslokalet, St. Kirkestræde 17 B, 9800 Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

KANTINELEDER. i Kost- og Servicesektoren

KANTINELEDER. i Kost- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E KANTINELEDER i Kost- og Servicesektoren Vil du have indflydelse på din overenskomst? Vil du være med til at udvikle dit fag? Føler du dig alene? Har du ordentlige fysiske

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2004. HER OG NU s femte udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Ændret ledelsesstil i TDC? Resultatet af medlemsundersøgelsen af de individuelle lønsamtaler

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

NORDJYSKE HÆNDER DET ER SJOVT. Ledige håndværkere er eftertragtede. vores nye medarbejdere. Beskæftigelsesregion Nordjylland

NORDJYSKE HÆNDER DET ER SJOVT. Ledige håndværkere er eftertragtede. vores nye medarbejdere. Beskæftigelsesregion Nordjylland NORDJYSKE HÆNDER Et magasin om vækst, initiativer og beskæftigelse i byggebranchen nr. 3 2014 DET ER SJOVT Ledige håndværkere er eftertragtede vores nye medarbejdere Beskæftigelsesregion Nordjylland Samarbejde

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Praktik i udlandet [PIU]

Praktik i udlandet [PIU] Praktik i udlandet [PIU] U I P Vil du have oplevelser, sprog og udfordringer? Hvis du tager hele eller en del af din praktik i udlandet, får du fra begyndelsen af din kar riere en uvurderlig international

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere