Hedeselskabet s.4 NR.3/11. September. Målebladet NR3/11 Hærvejen s.8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedeselskabet s.4 NR.3/11. September. Målebladet NR3/11 Hærvejen s.8"

Transkript

1 Hedeselskabet s.4 NR.3/11 September Målebladet NR3/11 Hærvejen s.8 1

2 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag - onsdag Torsdag: Fredag: lukket Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hovedbestyrelse: Thomas Wester-Andersen, formand Henrik Pangel, næstformand Jens Chr. Madsen, kasserer Karsten Vognsen, sekretær Sektion offentlig: Jimmy Petersen Dijana Ivanisivic Sektion privat: Knud Meller Nielsen Ditte Knudsen Charlotte Gosvig Nielsen Martin Aspelund Sekretariat: Kirsten Sørensen Birgit Kragh FTF FTF-A: Redaktion: Jan Slot-Carlsen, Houvej 187, 9370 Hals Mob: Jens Erik Bundgård, Sanatorievej 55, 6710 Esbjerg V Johnny Humlebæk, Violvej 38, 8680 Ry Knud Meller Nielsen, Roarvej 25, 8230 Åbyhøj Deadlines i 2011: Nr. deadline: udkommer: 1 6/2 6/3 2 10/5 1/6 3 1/8 1/9 4 1/11 1/12 Annoncepriser: 1/1 helside 2200 kr. Bagside 2750 kr. 1/2 side 1300 kr. 1/4 side 750 kr. tillæg pr. farve: 500 kr. Layout: Jan Slot-Carlsen Tryk: Alfa Bogtryk, Sorø ISSN: X 2 Målebladet NR3/11

3 fra formanden: GNOTHI SEAUTON Var den sætning man kunne læse, mejslet ind i indgangsportalen til Apollon tempel, da man for år siden opsøgte oraklet i Delfi for råd, indsigt og vejledning. Det er vigtig at have sig denne sætning en mente, når man søger råd om sin nuværende situation, samt hvad man skal fremadrettet. Uden denne sætning kan man ikke formulere sin problemstilling, og har ingen ide om i hvilken retning man skal bevæge sig. Dette er både problematisk for en selv, og for dem, som skal rådgive og vejlede. GNOTHI SEAUTON er oldgræsk og betyder KEND DIG SELV. Vi har alle behov for indsigt, både som spørger og som rådgiver. Oplyste mennesker lader sig ikke snyde af uoplyste rådgivere. I KLF søger vi indsigt og råd før vi vejleder. Dette gælder vedrørende udformningen af vores uddannelse, hvad vi som landmålere beskæftiger os med i dag, og hvad vi som landmålere skal beskæftige os med i fremtiden, samt hvordan vi kan videre- og efteruddanne os. Men det kræver at man støtter op om KLF. Vi har behov for alle; den nyuddannede, den garvede og pensionisten. For vi kender nemlig hinanden. GNOTHI SEAUTON. Thomas Wester-Andersen formand Målebladet NR3/11 3

4 Hærvejen, en kro og en snaps! Af ingeniør Arne Rosenkvist Dansk Vejhistorisk Selskab arne -rosenkvist mailtele.dk Hærvejen er altid god for en fortælling til Vejhistorisk hjørne. Så hvorfor ikke stoppe op ved broen over Gejlå nær ved den nuværende grænse til Tyskland. Her krydser Hærvejen, eller Oksevejen som den mest be tegnes ved her på egnen, Gejlå. Hærvejen følger som bekendt vandskel let op igennem Jylland til Viborg, nogle steder, som her ved Bommerlunder, ligger vandskellet så langt mød øst, at vejføringen vil siksakke slemt, hvis man helt skal undgå krydsninger over vandløb. Gejlå har sit ud spring øst for den gamle hovedvej 10 og løber parallel med grænsen på sin vej til Ve sterhavet. Det er Hærvejens sidste vandløb, inden den via Bov og Padborg krydser over grænsen fra Kroerne var jo fordelt langs med hovedfærselsårene med max 4 mil (ca. 30 km) imellem. Her ved Bommerlunder og Gejlåen lå der indtil 1880 den navnkundige Bommerlunder Kro, der mest var kendt for sin snaps. LAD OS BEGYNDE FORFRA Peter Schwennesen, en skipper fra Åbenrå, går i land og gifter sig med enken på den nylig opførte Bommerlunder kro. Kroen får nu først sin berømmelse efter 1759: her ban ker en syg og rejsetræf fransk rytterofficer på kroens dør. Den franske officer bliver velbeværtet af krofolkene under et længere sygeleje. Men da han skal rejse, kan han ikke betale for sin forplejning og tilbyder så som betaling en opskrift på brændevin. Kroejer Schwennesen var nok ikke helt klar over, hvor en god en handel han her havde gjort, men fornemmede nok mulighederne. For i 1760 søgte og fik han Kongelig Privilegie til brændevinsproduktion. Jeg har ladet mig fortælle, at Bommer lunderen var brygget på roer i modsætning til Aalborgsnapsen, der blev lavet på kar tofler. Men det er kendt, at Bommerlun dersnapsen ikke er så skarp som Den Røde Aalborg. Efter mange år med brændevinsbræn deri og krodrift dør Schwennesen i 1805, og sønnen tager over. Men han dør to år se nere, og enken gifter sig nu med Hans Benzer Møller, en driftig mand der fortsætter snapseproduktionen. DEN RØDE HANE GALER I 1836 brænder såvel kro som brændevinsbrænderiet. Møller genopfører det nu med tegltag, men tiden er ved at løbe fra Hærve jen; den ny hovedvej, Kongevejen, som den også kaldes, den senere hovedvej 10, træk ker trafikken væk fra Hærvejen, og i 1836 flyttes brænderiet til Herregården Søgård ved den nye vej. Kroen ved Bommerlund holder ud til 1880, og bliver brækket helt ned omkring På Søgård bliver Bommerlundersnapsen produceret, til Søgård også brænder i Produktionen flyttes nu til den stadig danske by Flensborg. Det får den fatale be tydning for snapsen, at den ildte fulgte med Sønderjylland hjem i Mindesten, hvor en rytter får overrakt en Bommerlundersnaps af kropigen Broen over Gejlå. Broen er med sine tøndehvælvsbuer af sten, en af de mest markante broer på Hærvejen (Oksevejen). Den er bygget af Thomas Friis fra Flensborg, som det ses på to sten indmuret i broen. Indvielsen af broen fandt sted 21. august På 200 året for snapsen i 1960 blev der rejst en mindesten ved Hærvejen til minde om Bommerlundersnapsen. Det er ikke mange af de gyldne dråber, der har fået et sådant minde. I årene op til Danmarks indtræden i fæl lesmarkedet var der toldbeskyttelse af den danske snaps. Dvs. at der blev betalt en af gift på al importeret spiritus, herunder også den kernedanske Bommerlundersnaps. Forfatteren lægger ikke skjul på, at han i 1972 stemte for Fællesmarkedet og dermed sikrede sig, at man igen kunne købe Bommerlundersnaps uden ekstra afgift. Men som min gamle ven og EF modstander, overlægen fra Kolding sagde: Det er sande lig første gang, jeg hører en positiv begrun delse for at gå ind i Fællesmarkedet! Foto CHJ 4 Målebladet NR3/11

5 Leica Viva Realisér dine opmålingsvisioner... lad os inspirere dig Leica Viva sætter fleksibilitet i system Visioner udspringer af kundskaber, kompetencer og kreativitet. At virkeliggøre dine visioner er dét, der gør arbejdet som landmåler så fascinerende. Vi ser det som vores opgave at give dig værktøjer til at løse dine opgaver og indfri dine mål så professionelt, effektivt og kreativt som muligt. Unikke idéer og løsninger er et resultat af inspiration og tillid til egne evner. Med Leica Viva får du et fuldt fleksibelt landmålingssystem til at virkeliggøre dine visioner. Hver vision i enhver dimension bliver let til virkelighed. Leica Viva byder dig velkommen lad os inspirere dig. Læs mere om Leicas produkter på eller ring på Tlf Målebladet NR3/11 5

6 Portræt Helle Alkærsig - karriereski og nyt liv Af Jens Erik Bundgaard Helle er født i Svendborg, men bor nu i Roskilde. Hun er 51 år. Har børnene Magnus på 24, Simon på 22 og - Nicoline der er 18 år og som stadig bor derhjemme. Helle har arbejdet 28 år i Skat/ Toldvæsenet og senest 6 år som sekretær på Sct. Hans. Hun ville oprindelig have været landmand. Det blev jeg ikke, siger hun og da min far døde og jeg arvede efter ham, tænkte jeg, at nu vil jeg have en uddannelse i noget der interesserer mig og hvor der efterfølgende er udsigt til et udendørs job. jeg er netop nu færdig med uddannelsenjeg nu i gang med uddannelsen som kort- og landmålingstekniker. Klar til måling med GPS udstyret. VIL I MARKEN - Da jeg læste i pjecen om uddannelsen, synes jeg ikke den var særlig oplysende, så jeg blev noget overrasket over det jeg skulle og skal igennem; men jeg er ikke blevet skuffet. Jeg glæder mig til rigtigt at komme i gang efter uddannelsesperiodens ophør. Efter mange år på kontor i mine tidligere jobs, er det nok ikke GIS medarbejder jeg ønsker at blive. Jeg går helt klart efter at komme i marken og måle. UDDANNELSEN PÅ KØBENHAVNS ERHVERVS AKADEMI -Det job jeg havde i praktiktiden på Landmålergården i Roskilde, var meget lærerigt og interessant. Det er sådan et job i et landinspektørfirma jeg gerne vil have. -Jeg startede på uddannelsen på Københavns Erhvervsakademi i Jeg er jo startet i en sen alder og det har været svært at lære. Det er mærkeligt at gå på skolen. Vi startede med at få oplyst, at vi er studerende og jeg opdagede, at det vi skulle undervises i, ofte kun blev gennemgået enkelte gange eller kun én gang. Vi har stort set ingen bøger. -Den praktiske undervisning synes jeg er god. Vi har haft gruppe-projekter hvor vi lavede en situationsplan af et plejehjem og vi har afsat grunde, huse og broer i 1., 2. og 3. semester. -Her i 4. semester skriver vi speciale i 4 uger. Jeg skriver om klimaforandringerne og de indvirkninger det har på oversvømmelser i vandløb. Det sker med en faglig vejleder fra Cowi. Afgangsprojektet omhandler net en matrikulær sag afsætning af en bygning detailmåling og udarbejdelse af en situationsplan. Jeg føler mig nogenlunde klædt på til arbejdet i marken, men er spændt på den matrikulære sag med de undersøgelser og den indsigt som det kræver. UNDERVISNINGEN - Hvis jeg skal kommentere på undervisningen, så synes jeg, at nogle af vores undervisere på skolen går hurtigt frem. Det kunne have været ønskeligt, at lærerne havde mere fornemmelse for, om alle er med. Jeg kunne godt have brugt mere undervisning i matematik og matrikulære forhold samt i GIS. Jeg er sikker på, at hvis vi havde haft mere undervisning i GIS kunne det for mit vedkommende have øget interessen for at bruge og arbejde med GIS. Jeg har ikke haft mulighed for at arbejde med MIA, fordi programmet ikke kunne installeres på min computer. Den praktiske undervisning har været rigtig god stor ros for den. -Skolen har LandCad, MapInfo og SDL. Der er blevet talt om, måske at skifte til MicroStation eller AutoCad, hvilket jeg synes er godt, fordi disse programmer blev brugt på mange af vores praktiksteder. Skolen skulle gerne være med på det sidste nye, så vi ikke mister kompetencer og vores fag får det svært. STUDIEJOB Helle har været så heldig, at hun samtidig med studierne har haft job på Landmålergården i Roskilde i 8 timer om ugen, i den periode hvor hun er i gang med de afsluttende opgaver og eksamener på skolen. Her arbejder hun selvstændigt med GPS 6 Målebladet NR3/11

7 og fungerer også som målemedhjælper. Det er en god støtte til udviklingen i jobbet. RIDESPORT OG ROSKILDEFESTIVALEN Helle har en hest, som hun arbejder meget med. Efter eksamen vil hun starte på distanceridning, der er en disciplin, hvor hest og rytter skal ride mange kilometer op til 160 km indenfor et døgn. Hun sidder i bestyrelsen i Roskilde Rideklub. En anden stor interesse er Roskilde-festivalen, hvor hun i gennem mange år har haft 60 medarbejdere under sig i forbindelse med salg af øl, vin og vand. I år skal hun ikke sælge øl med Rideklubben, men med landmålerholdet ud og sætte af til hvor boder mv. skal være. Helle spiller også badminton og elsker at slappe af med en god bog. Hun er netop ved at sælge hus og vil muligvis flytte i sin kolonihave, indtil byhuset dukker op. Det er en del af hendes ønske om at lave om på sin tilværelse og skabe et nyt liv. DET PERSONLIGE PLAN På det personlige plan er Helle en person der ikke er bange for at tage beslutninger. Hun virker rolig på andre mennesker og har også en indre ro, selv om der skal ske noget og hun kan være impulsiv. Hun elsker det fysiske og aktive liv og dyrker gerne motion. GLAD FOR KLF -Jeg har her under uddannelsen været meget glad for KLF, som jeg synes på bedste vis har taget sig af de studerendes forhold. Jeg synes også det er flot, at vi bliver inviteret med til generalforsamling, årsmøde og fest, uden det koster dyrt for os. Der er blevet grinet meget af os, når vi skal til landmåler fest. Der er blevet sagt: Husk nu at tage islænderen på når I skal til landmåler fest. Så galt er det nu ikke. Vi ta r sandelig vores fine tøj på. -Det sidste jeg vil sige er, at jeg havde tænkt, at jeg skulle have været i mesterlære, da jeg besluttede mig for en ny uddannelse. Nu blev det i stedet til, at jeg først skal i mesterlære når jeg har fået uddannelsen. Det er sikkert også meget godt, at have fået fyldt noget viden på forinden. Medstuderende Rasmus Reich Pedersen om Helle: Helle og jeg har arbejdet sammen igennem hele uddannelsen l kortog landmålingstekniker på KEA. Det er al d hyggeligt at arbejde sammen med Helle og hun ligger ikke på den lade side. Da vi har været i gruppe og arbejdet sammen fra uddannelses start, har jeg oplevet, hvordan og hvor meget Helle har udviklet sig. Helle arbejder al d hårdt for at forstå og løse de opgaver der bliver givet l hende. Derfor opnår Helle også al d et godt resultat. Sam dig er Helle al d god l at hjælpe andre med de ting som hun er god til, og hvis man har brug for en ekstra hånd i marken, kan hun al d finde d l at hjælpe. Derudover er Helle en rig gt hyggelig person, som godt kan lide en god kop kaffe og en sludder. Jeg må sige, at jeg beundre Helle for at være gået i gang med denne uddannelse i hendes alder. Helle beviser, at det aldrig er for sendt at går i gang med noget nyt. Helle med sin flotte Carissa på hestedagen i Målebladet NR3/11 7

8 Hedeselskabet Af Johnny Humlebæk På baggrund af, at KLF afholder et Regions klub møde/træf i Region Midt- og Nordjylland hos Hedeselskabet i Viborg, bringer vi her en beretning om selskabet fra stiftelsen i 1866 og til den virksomhed, det er i dag. Det Danske Hedeselskab har eksisteret siden Formålet var at gøre hedeegne, især i de jyske egne, til beboelige steder, hvor man kunne leve og have sit udkomme som jordbruger. Manden, der fik ideen til at gøre noget alvorligt ved hedeopdyrkningen, var Enrico Mylius Dalgas ( ). Dalgas var uddannet ingeniørofficer og havde deltaget i de Slesvigske krige og 1864 og havde gennem sit arbejde som vejingeniør i de jyske egne, fået et indgående kendskab i hedens dannelse og jordbundsforhold. Hertil kom, at han gennem sin færden blandt den lokale befolkning, hørte deres meninger og ønsker til ændring af deres livsbetingelser. De dårlige vilkår for hedebønderne var til stadighed i Dalgas tanker, og på den måde opstod tanken om at forbedre deres levevilkår gennem at frugtbargøre de jyske hedeegne. Den 28 marts 1866 blev Det danske Hedeselskab stiftet i Aarhus, hvor det havde kontor til Derefter flyttede det til Hjultorv i Viborg, hvor hovedkontoret stadig befinder sig, dog med en adresse der hedder Klostermarken 12 i Asmild i et nyt og fint kontorkompleks, hvor også Viborg domstol har til huse. Ved stiftelsesmødet den 28.marts var der foruden Dalgas flere af datidens fremsynede mænd, som det hed i den tids sprog, bl.a. overretsprokurator Georg Morville, godsejer F. Mourier Petersen, for at nævne til et par stykker. Indsatsen krævede selvsagt økonomiske midler, og det var flere af de herrer i stand til at få rejst. I de følgende år blev der taget fat på anlæggelse af nye plantager, et arbejde som staten allerede i 1788 havde påbegyndt i det midtjyske, med anlæg af Stendal og Ulvedal plantage ved Frederiks, og som man derfor allerede kunne se resultat af. Endvidere gik man i gang med etableringen af kunstige enge, opdyrkningen af heder med plantning af læhegn, jordforbedringer i form af mergling og dræning. Det bevirkede i de følgende år en ændring af et landskab, der fra at være et ørkenagtig og goldt sted med langt imellem husene, blev det til et bedre levested for en ny generation af hedebønder. Det siger næsten sig selv, at Hedeselskabet måtte følge med i udviklingen for betjene hedebonden med bl.a. jordforbedringsvirksomhed. Etablering af selskabets jordbrugslaboratorium og etablering af selskabets planteskoler viser, at det netop gjaldt om at være på forkant. At det så er lykkedes at omstille sig til at betjene ikke blot land- og skovbruget af i dag, men 8 Målebladet NR3/11

9 også at servicere samfundet som sådan inden for miljø og energi. Herunder har de også støttet udviklings og forskningsprojekter, som f.eks. næringstoffers belastning af vandmiljøet og etablering af minivådområder viser et selskab, der kan følge med tiden. At Hedeselskabet er en medlemsforening, er sikkert ukendt for mange. Hedeselskabet er en forening, hvis øverste myndighed er repræsentantskabet med op til 60 medlemmer, hvor de 48 er valgt af foreningens medlemmer. Hedeselskabet er altså en forening med status som erhvervsdrivende fond, som både driver kommerciel virksomhed gennem datterselskaber, der støtter udviklingen af ny viden og arbejder med formidlingen af viden inden for natur, miljø og energi. Dalgasgroup A/S varetager den kommercielle del af Hedeselskabets aktiviteter, foruden gennem selskabets øvrige datterselskaber. Der er p.t medarbejdere ansat, og med en egenkapital på godt 760 mio. kr. er selskabet godt rustet til at deltage i kommende opgaver inden for de førnævnte områder. Der er i visse af koncernens selskaber ansat KLT, bl.a. i ORBICON. Selskabets medlemskreds er på ca i dag, og udgør et bredt udsnit af befolkningen, som selvfølgelig er historisk betinget af, at der ikke er så mange hedebrug som tidligere. Til gengæld er medlemsskaren folk, der er er interesseret i udvikling og forskning indenfor natur og miljø, samt energiudviklingen, og som søger indflydelse på disse områder, bl.a. gennem det før omtalte repræsentantskab. Her er det netop også selskabets kampagne for tiden med den Åbne Dør der symboliser medlemmernes adgang til selskabets forskellige arrangementer, der er god og gammel tradition. Til at holde medlemmerne orienteret udgiver selskabet et fyldig tidsskriftet Vækst der kommer 4 gange om året. Det rummer artikler og indlæg om emner som vandmiljø, skovbrug, landskabspleje og bioenergi. Medlemmernes input spiller en vigtig rolle og er med til at sikre en forening i konstant udvikling, siger administrerende direktør Ove Kloch (der i øvrigt selv har en uddannelse som landmålingstekniker). Samtidig understreger han dog vigtigheden i, at inputtet er foreneligt med det at drive kommerciel virksomhed i det åbne land. Det er det grundlag foreningen bygger på, og som er vigtig, som det hed i selskabets pressemeddeles af 4. maj 2011 Som nævnt indledningsvis afholdt Region Midt og Nord et arrangement på Hedeselskabets hovedsæde i Viborg den 7. september Nærmere omtale af det møde kommer i Måleblad nr. 4/11. Målebladet NR3/11 9

10 Vejret - vundet og tabt Af Lektor, lic.geom Lars Ramshøj Denne ar kel handler om en spændende sag, der berører nogle centrale hævdsprincipper, og som fremhæver og anerkender et - e er min mening - væsentligt aspekt i hævdslæren. Det drejer sig om hævd på en vejret, og om denne vejret kan fortrænges. Sagen er refereret i MAD E og handler om en uudnyttet vejret. Forkortelserne MAD og OE står for dels Miljøretlige Afgørelser og Domme, og dels Ø for Østre Landsret. MAD findes i elektronisk udgave på men kræver abonne ment). Nu til sagen: En vej over en ejendom E havde tidligere gennem lang tid været brugt som sekundær adgangsvej til naboejendommen N, men henlå tilgroet på strækningen over naboejendommen såleønskede at bruge vejen. Han foretog derfor rydning af vejarealet på egen ejendom. Det fik naboen til at spær re vejen og opsætte et skilt med adgang forbudt. Danmarks Naturfredningsfor ening mente, at vejen også blev benyttet af almenheden, og aktiverede amtet, som meddelte naboejeren, at vejen skulle holdes åben for offentlighedens færdsel i henhold til naturbeskyttelseslovens 26, stk. 1. (I parentes bemærkes, at veje i det åbne land kan være omfattet af naturbe skyttelseslovens 26 a om nedlæggelse, selv om vejen ikke er en privat fællesvej). BORTFALD KRÆVER MODRÅDEN Naboen afviste, at E havde vejret, hvor for E stævnede N for at få anerkendt sin vejret. På baggrund af vidneudsagn vurderede byretten, at der var tale om en synbar råden (vejen havde i hvert fald tidligere fremtrådt som adgangsvej for E), hvorfor der kunne vindes hævd efter 20 års råden. E havde altså vejret - også selv om vejretten i en periode, efter den var vundet, ikke var blevet benyttet. Vejrettigheder bortfalder nemlig ikke alene, fordi de ikke udnyttes. For at der kan blive tale om bortfald, skal der være tale om modråden - altså af den pågældende ejer Dommen er den første klare anerkendelse af betydningen af synlighedsaspektet ved hævd.. Lars Ramhøj, lic. geom. AAU. des, at den i marken alene fremtråd te som adgangsvej til E. På det tidspunkt, hvor ejeren købte E, blev vejen ikke benyttet af naboejendommen. Ca. seks år senere fik også naboejendommen en ny ejer, der have været udøvet en aktivitet, der hindrer, at retten udnyt tes. Det må i øvrigt tilføjes, at der også kan vindes hævd på sekundære adgangsve je. Det afgørende for hævdserhvervelse er Foto Asger Sonne SYNLIGHED. En købers mulighed for at for trænge en utinglyst hævd afhænger meget af, om vejen fremtræder synligt i arken. alene, om der er rådet i et omfang, der kan begrunde hævd. Byretten afviste ekstinktion ud fra den direkte ordlyd af TL 26, stk. 1, hvorefter ejeren af den ejendom, hvorimod hævden er vundet, skal gøre indsigelse mod den utinglyste ret senes to år efter, at hans adkomst er lyst. Der var som nævnt ovenfor gået seks år. AFVEJNING AF HENSYN Naboen ankede til landsretten, som også anerkendte, at der var vundet hævd på vejretten. Derimod gik landsretten ind i en mere dybtgående vurdering af ekstinktionsreglen i 26. Denne bestem melse 10 Målebladet NR3/11

11 repræsenterer en afvejning af de hensyn, der på den ene side må tages til den godtroende købers mulighed for at fortrænge utinglyste rettigheder, og på den anden side til hævdserhververens ret. Hævdserhververen er typisk uvidende om, hvornår hævdstiden er udløbet, måske endog uvidende om, at der er vundet hævd. Han har derfor heller ikke nødvendigvis en forestilling om, at hævdsretten burde tinglyses for at opnå omsætningsbeskyttelse. Den manglende tinglysning er derfor typisk undskyldelig. Lovgiver har afvejet denne retskonflikt ved at begrænse den godtroende erhververs mulighed for at fortrænge den utinglyste hævd. Han har altså to år til at blive opmærksom på - og til at gøre indsigelse mod - hævdsretten. Indsigelse kan ske udenretligt, men af hensyn til beviset, er det nok en god ide at gøre det skriftligt eller i vidners nærvær. LANDSRETTEN TRÆDER I KARAKTER Landsretten pointerer nemlig for det første et forhold, som efter min mening er meget væsentligt, når man skal vurdere hævdsspørgsmål, og for det andet nuancerer ekstinktionsreglen. Hævdsforholdet mellem den rådende og ejeren af den ejendom, der rådes imod, er tosidigt: det beror på den ene side på en, der råder, og på den anden side, at ejeren undlader at imødegå - eller som her - undlader at påtale denne råden. Men dette tosidigheds forhold er jo kun intakt, hvis der rådes på en sådan måde, at ejeren har en mulighed for at få kendskab til rådighedsudøvelsen. Man vinder ikke ret ved at råde i det skjulte. Det er baggrunden for reglen om, at man ikke kan vinde ret ved snighævd. Dette forhold kom mer meget klart til udtryk i landsrettens begrundelse, hvor det anføres, at det er afgørende, at der er en aktuel udøvelse af hævden, som kan give erhververen anledning til at gøre sin ret gældende. Det skete først, da den hævdende begyndte at rydde vejen. Først da blev hævdsretten kendelig for ejeren. DOMMEN ANERKENDER SYNLIG- HEDSKRITERIUM Dommen er den første klare anerken delse af betydningen af synligheds aspektet, altså at rådighedsudøvelsen er synlig. Det er væsentligt og forhåbentlig præjudicerende. Det underbygger efter min mening implicit tosidighedsprincippets betydning i hævdsspørgsmål. Thi først fra det tidspunkt, hvor rådigheds udøvelsen fremtræder kendeligt, kan ejeren reagere og gøre sin ret gæl dende. Men dommen er også spændende, fordi den udvider toårsreglen. Tids perioden er ikke fikseret, men løber fra det tidspunkt, hvor ejeren har haft mulighed for at blive opmærksom på hævdsretten. Først når det sker, er der mulighed for at fortrænge hævdsret ten. Også selv om det sker seks år efter købet. Dommen må få den konsekvens, at usynlige hævdsrettigheder - f.eks. på tilstedeværelsesretten til en afløbs ledning over naboejendommen - efter denne dom kan fortrænges af ejeren, når han bliver opmærksom på lednin gen, selv om det sker mange år efter købet af ejendommen. Brugerkonference I foråret 2011 afholdt GEOTEAM brugerkonference i Middelfart. I det indholdsrige program for de 2 dages konference var et indlæg om GPS maskinstyring ved landmålingstekniker Knud Rolskov Rasmussen fra firmaet SITECH ( se Måleblad nr. 1/11 side 8). Når vi lige har sat fokus på det igen, er sagen nemlig den, at Knud i sidenhen har gjort opmærksom på, at man indenfor entreprenørbranchen har en forventning om, at man som Kort - og Landmålingstekniker er fortrolig med at håndtere GPS maskinstyring. Med denne håndtering menes datakendskab, noget Knud allerede kom ind på i sit indlæg på konferencen. Vurderingen af data og ikke mindst en kritisk vurdering af data er en KLT er opgave. I disse år hvor det går stærkt med den teknologiske udvikling indenfor jordentreprenørområdet, er tilsvarende udviklingen og hastigheden indenfor GPS maskinstyringen heller ikke blevet mindre. Vi vil derfor bestræbe os på, her i Målebladet at følge med i denne udvikling og bringe indslag, når nyheder melder sig. Målebladet NR3/11 11

12 Forhandlingskartellets OK-Konference Fra 11 l 13 Et personligt sanseindtryk fra Jimmy Petersen Onsdag d. 22. juni 2011 var jeg af KLF tilmeldt Forhandlingskartellets OK- Konference Fra 11 til 13. Mit første indtryk var, at det godt nok var en kort konference, at tænke sig fra klokken 11 til 13. Da jeg nærlæste de vedhæftede informationer til konferencen, kunne jeg se, at det drejede sig om en analyse af overenskomstresultatet for perioden fra 2011 til 2013 samt en diskussion om strategien for de næste overenskomstforhandlinger. Jeg havde i mit stille sind forestillet mig en forsamling, som den KTO havde på Axelborg, men dette var faktisk meget bedre, idet deltagerantallet var begrænset til 38 personer fra de respektive forbund i Forhandlingskartellet samt 5 personer fra Forhandlingskartellets sekretariat + et par gæster fra blandt andet PFA. Den lille forsamling gjorde, at alle kom til orde og at diskussioner blev mere intense. Konferencen blev holdt i Tivoli s Kongres & Hotel lokaler. Beliggenheden af dette ny opførte hotel og kongrescenter er fremragende både for ankomst i bil og med tog/bus. Som et lille kuriosum nævnte Per Seerup, at han havde talte med hotel ejeren og denne havde oplyst, at prisen for opførelsen af hotellet divideret ud på hvert hotelværelse var to millioner kroner. Det hele blev indledt med det sædvanlige elendige bake off, som man prøver, at sælge den danske befolkning som friskbagt bager brød. Dertil kan jeg kun sige, støt den lokale håndværksbager, der selvfølgelig benytter overenskomst ansatte medarbejdere. Nu skal dette jo ikke kun være en kulinarisk anmeldelse, men det kan da nævnes, at frokosten var fremragende. Formanden for FK (Forhandlingskartellet) Jørgen Mosbæk ( JM)indledte med, at kunne være frokost men fortsatte med, at konferencen skulle evaluere overenskomsten for samt skue mod de næste forhandlinger. JM nævnte fokus områderne for de kommunale forhandlinger : Lokal løn: - KL vil have lokal løndannelse, ikke forlodsfinanciering. - FK var klar til forlodsfinanciering. - Der er nu lagt et stort pres på de lokale skuldre ved de lokale lønforhanlinger. - Der skal nu findes en ny platform for lokal løndannelse. Lederuddannelse: - Ledere skal have ret til diplom uddannelse i ledelse. - KL imødekom kravet, men forsøgte at afvige ved kun at stille begrænsede midler til rådighed. Nye uddannelser: - FK ønskede overenskomstdækning for nye uddannelser. - Dette blev af KL afvist, med igen i 2013, ved at organisere de nyuddannede. - De små organisationer skal vise synlighed. Tillidsrepræsentantens (TR) fremtid: - KL ønskede at fjerne TR fra lokal indflydelse på indførelse af plustid. - KL synes at TR for besværlige, selvom ingen bruger plustid. Ved OK11 lærte vi: - KL er imod at forhandle emner, som de selv ønsker at tage sig af. - KL er imod forlodsfinanciering til lokal løn forbedringer. - KL ønsker større løn spredning. - KL anvender kontraktansættelser for at forhindre organisationer i at benytte forhandlingsretten ved lokal løn. Derved får KL magten over organisationsudviklingen på det kommunale område. Gert Johansen (Formand for Konstruktør foreningen) erstattede Kåre Lund ved præsentationen af de regionale forhandlinger: - Der var stor lighed imellem KL og regionernes bud. De konfererede med hinanden ved divergenser. - Regionerne havde modstand imod bachelor uddannelserne. De ønsker ikke at tildele dem forhandlingsretten til for eksempel maskinmestre, der havde en bachelor i offshore. Byggekonstruktørernes forening fik lusket ders bachelor uddannelse igennem ved OK08. - Maskinmestre og bygningskonstruktører er i FK. - Maskinmestrene ser et fald i studerende. - Bygningskonstruktørerne ser en stigning i studerende. - FK ønsker en bedre strategi for at sælge vores synspunkter på f.eks. uddannelsesområdet, offshore. - FTF store styrke er den store spredning i de deltagene foreninger. - Per Seerup var et fremragende bindeled ved forhandlingerne, med gode tilbagemeldinger. 12 Målebladet NR3/11

13 Derefter lagde Per Seerup op til åben diskussion om holdninger til holdninger ved følgende indlæg: - Allerede d. 9. september holder KTO møde om tilrettelæggelse af OK13 forhandlingerne. - OK11 var ikke nogen stor succes. - Forhåndsforventningerne til OK11 var små, de blev opfyldt. - Grete Kristensen fra Sundhedskartellet mente at regionerne og KL havde for mange at forhandle med. - Fordelingen så således ud: KTO 20 % AC 20 % FOA 20 % Sundhedskartellet 40 % - Sundhedskartellet er brudt ud af KTO. - Regionerne mente at 4 forhandlingspartnere var for mange. - Spørgsmålet er om de 4 enheder kan samles regionalt. - Sundhedskartellet betyder intet kommunalt. - Det kræver vedtægtsændringer for de enkelte forbund/kto, for at der kan forhandles samlet ved OK13. - Forholdet imellem forlodsfinancierede beløb til lokal løndannelse og generelle stigninger skal fastlægges. - KTO ønsker generelle løn stigninger, mens enkelte forbund ønsker forlodsbeløb til lokal løndannelse. Så var det tid til gruppe arbejde. Vi blev inddelt i 6 grupper. 3 af grupperne (den jeg deltog i) skulle arbejde med temaet Beskriv de 3 vigtigste krav ved OK13. De øvrige 3 grupper skulle arbejde med temaet Beskriv de 3 vigtigste forhold der sikrer medlemmerne lokal indflydelse. Den gruppe jeg deltog i bestod af Jørgen Mosbæk (Halinspektørenes Forening og formand for FK), Jens Krarup (Konstruktørforeningen), Pernille Jønsson (Dansk Musiker Forbund), Jens Nordentoft (PFA), og Hamis Jongo (Københavns Kommunes Embedsmandsforening). Diskussionen gik på, at der ved OK11 var ydet en stor indsats med et meget ringe resultat som følge. Den omvendte forhandlingsmodel fejlede. Den omvendte forhandlingsmodel går ud på, at få de fælles forhandlinger på plads først og dernæst kigge på de enkelte forbunds specielle ønsker. Dernæst kunne det konstateres, at chefer og specialkonsulenter udhuler ressourcerne til de lokale lønforhandlinger. Resultaterne fra de grupperne 1, 3 og 5 (Beskriv de tre vigtigste krav til OK13) blev præsenteret og lød som følger: Gruppe 1: Fastholdelse af lokal forhandlingsløn. Fastholdelse af forhandlingsretten. Kompetence udvikling. Gruppe 3: Fastholde den omvendte model. Sikring af realløn. Fastholde reguleringsordningen. Gruppe 5: Løn til lokal løndannelse. Skaffe midler til kompetence udvikling. Organisationerne skal være en del af processen. Præsentationen af rundbordsdiskussionernes resultat blev præsenteret på vidt forskellig vis. Mest suveræne indlæg kom fra Jørgen Frederiksen (Frederiksberg Kommunalforening) som indtog scenen bukkende suppleret med dobbelt V tegn. Den fælles diskussion vedrørende gruppernes arbejde gik på, at organisationerne skulle blive bedre til, at forklare hvad det er, de roder med. Eksempelvis: - At sikre realløn er at bevare købekraften. - Definere hvad reguleringsordningen egentlig går ud på og hvordan den reguleres. - At de indgåede overenskomstaftaler ofte er meget detaljerede. Per Seerup kommenterede til dette ved at sige Enkle aftaler i forståeligt sprog er mere salgsbare Jørgen Mosbæk rundede af med, at det var vigtigt at sikre organisationernes indflydelse. Resultaterne fra grupperne 2, 4 og 6 (Beskriv de 3 vigtigste forhold der sikrer medlemmerne lokal indflydelse) blev præsenteret og lød som følger: Gruppe 2: Engageret = En Gage Reddet Flere tillidsrepræsentanter (TR) samt bedre vilkår til TR. Bedre lokalsamarbejde imellem organisationerne pga. øget KL selvstændighed. Større gennemsigtighed/åbenhed omkring løn forhandlingerne. Gruppe 4: Øget medlemstal i organisationerne aktivere skruebrækkere. Fælles TR i medudvalg/hsu mv. (kært barn har mange navne). Styrke det lokale medudvalg/hsu Gruppe 6: Generelle lønstigninger fastholder medlemmerne. Respekt for TR-systemet. Bl.a. TR uddannelse. Organisationerne skal have fokus på lokalt niveau bl.a. arbejdsmiljø. Den efterfølgende diskussion medførte følgende kommentarer: - Større lokal diskussion i organisationerne imellem OK forhandlingerne reformen har betydelig større indflydelse end OK forhandlingerne. - Teksten i overenskomsten er ændret fra medarbejder til ansat. Hvad betyder det så? Målebladet NR3/11 13

14 Nye Kort og Landmålingsteknikere fra Københavns Tekniske Skole 2011 Dimitenderne fra øverst højre - mod venstre: Lars Holt, Jens Boelt Gregersen, Nicolai Kragsholm, Michael Wernblad, Kenneth Vensild, David Kjær Jensen, Jonatan Jacoby, Lasse Larsen, Rasmus Reich Pedersen, Allan Sommerlund Hansen, Søren Lyngs, Jes Lensen, Birger Visti, lærer, Ajdin Susic, Helle Alkærsig (se portræt andetsted i bladet), Ulla Ebbesen, Jakob Jespersen Thomas Ditmarsen Kort Nyt Af: Johnny Humlebæk Højdemodelvejledning En del kender landinspektør Svend Elgaard fra indlæget om Laserscanning til vejprojektering fra Årsmødet i Middelfart april Svend Elgaard, der er formand for Geoforums Højdemodeludvalg, har i Geoforums blad nr.125 side 13 oplyst, at der nu foreligger en dansksproget version af Højdemodelvejledningen. Svend Elgaard håber, at den vil blive til stor gavn for branchen både på leverandørside og på brugerside og dermed styrke videnniveauet i såvel den offentlige som den private sektor. Højdemodellen kan gratis downloades fra Geoforums hjemmeside under gaveboden. Spørgeskemaundersøgelse Fra sekretariatet side arbejdes der på at udsende et spørgeskema til KLF medlemmerne om kort tid. Formålet er at få afdækket arbejdsområder, blandt andet til brug for justeringer i undervisningen for Kort og Landmålingsteknikere. Spørgeskemaet vil blive udsendt som Nyhedsbrev. Det er i alles interesse, at man udfylder det - også for planlægning af kommende efteruddannelseskurser. Nye medlemmer Som noget nyt vil vi fremover bringe navnene på de nyoptagede medlemmer i KLF her under Kort Nyt. Vi byder velkommen til Kasper Andersen Niels Ulrik Iversen Teis Mortensen Jakob Ladefoged Suleyman Sarikaya Ebu Bekir Akinci Simon Nedergaard Nirmalan Bala Subramaniam Alexander Frost Andersen Kristian Skadhede Stefan L. Mørk Tonny Nybo Larsen Kim Linnet Malene Kjærsgaard Lærke Kallesøe Sinding Anders Kjær Skau Ændringer af BR10 Den 1. juli 2011 er der sket forskellige ændringer vedrørende anmeldelse og byggetilladelse i henhold til Bygningsreglementet BR 10 bl.a. i forbindelse af opførelse af garager, carporte og lignende. Adressen er: 250 år I år er det 250 år siden, at Danmark med Fredrik Vs samtykke og J.H.E. Bernstorff som udenrigsminister og organisator sendte en ekspedition afsted til Mellemøsten for at udforske de ret ukendte egne. Af ekspeditionens 6 deltagere var der kun en, der kom tilbage, nemlig Carsten Niebuhr, og som dermed kunne berette om de resultater og fund, man havde opnået på den næsten 7år lange rejse. Carsten Niebuhr var matematiker og landmåler og kortlagde en stor del af de områder, han gennemrejste. Kort, der i nogen tilfælde har været brugt næsten op til vor tid. I forbindelse med fejringen af 250 året har der været en udstilling på Det kongelige bibliotek, ligesom der i radio og TV har været indslag. For dem, der ikke nåede det og alligevel gerne vil læse om landmåleren fra marsken og den spændende rejse, kan jeg anbefale at læse Thorkild Hansens fantastiske bog Det lykkelige Arabien, trykt første gang i Målebladet NR3/11

15 Dimission på VIA, Campus Horsens 276 nyuddannede fra teknologi og business uddannelserne Fredag d. 1. juli blev der afholdt dimission for i alt 276 nyuddannede på VIA University College i Horsens, heriblandt var der 16 nye kort- og landmålingsteknikere. Med taler på både dansk og engelsk gav Jan Uwe Wolff, uddannelseschef for teknologi og business uddannelserne, samt John Dyrlund, regionsdirektør for COWI, de omkring 300 danske og udenlandske dimittender en række rosende ord med på vejen: I har netop gennemført meget koncentrerede og krævende uddannelser, som udmærker sig på flere måder. Naturligvis har de givet jer en stor og anvendelsesorienteret faglig viden inden for de felter, som I hver især har studeret, men de indeholder også en bredde, der gør, at I er i stand til at samarbejde tværfagligt med andre faggrupper. ( Jan Uwe Wolff ) Let me sum up the 4 important qualifications you carry with you when you leave VIA: You have got a global mindset. You have gained some professional key competences. You have learned how to learn new knowledge. You have learned how to work, not just as an individual, but also as a member of a group. ( John Dyrlund) De 16 nye kort- og landmålingsteknikere er: Palle Madsen Asbjørn Winther Lumbye Kim Linnet Kim Thormod Laut Søren Roel Jensen Mikkel Partridge Jensen Lasse Solvang Jensen Niels-Ulrik Iversen Hans Jürgen Herrmann Pia Gram Nils Peter Eriksen Peter Overgaard Danielsen Lars Bomholt Damgaard Jakob Mortensen Bøye Gísli Friðrik Blöndal Helle Potempa Målebladet NR3/11 15

16 Afgangsprojekter udarbejdet på kortog landmålingsteknikeruddannelsen, VIA, foråret 2011 RENOVERING AF FJERNVARMELED NINGER I AARHUS OG BEREGNING AF RESULTERNEDE BESPARELSE I VAR METAB MED GIS Helle Potempa Beregning af besparelse af varmetab ved renovering af fjernvarmeledninger. Beregningen er udarbejdet i Mapinfo og MapBasic. 3D VISUALISERING AF LANDSKAB OG BYGNINGER MED HENBLIK PÅ NYBE BYGGELSE Lars Bomholt Damgaard Jacob Mortensen Bøye Projektet er lavet med udgangspunkt i en fiktiv case, hvor FDF-lejren Sletten ønsker at opføre en ny kontorbygning på et område nær eksisterende bygninger. For at finde den bedste placering til denne nye bygning har de hyret en arkitekt, som har bestilt en 2D situationsplan med en nøjagtighed på 50mm i planen samt en visualisering af området i 3D. Deres eget eksisterende kortværk var ikke godt nok til opgaven eftersom det var sammensat af forskellige kortstumper og meget unøjagtigt. Til opmålingen af området er der benyttet RTK-GPS alle de steder, hvor dette var muligt. De steder, hvor det ikke var muligt, er indmålt med totalstation og autopolært beregnet i LandCAD ud fra RTK-GPS-opmålte fikspunkter. En kontrol af opmålingen viste at nøjagtigheden for datasættet ligger indenfor nøjagtighedskravet. Derefter er der udarbejdet en 2D situationsplan i LandCAD. Temaerne i denne plan er udvalgt efter en forbedret TK3 standard. 3D visualiseringen er resulteret i to forskellige produkter, henholdsvis en fysisk 3D-model og en flythrough-video. 3D- modellen viser kun en del af området med den mest karakteristiske bygning. Denne bygning er konstrueret i SketchUp og ved hjælp af MicroStation konverteret til STL- format. Slutteligt er den printet ud, ud fra STL-formatet på en 3D-printer til en pris på ca. 900 kr. Resten af modellen er skåret ud i hvid karton. Fly-through-videoen er ligeledes lavet i SketchUp. Selve dataene til modellen er eksporteret fra LandCAD til SketchUp. I SketchUp er der lavet flader over terræn, bygninger, stier og veje mm. På husfacaderne er der draperet stillbilleder. Til sidst er der lavet en 1,5 minut lang video, hvor hele området bliver præsenteret i højopløsning. 3D-modeller som fremstillet i dette projekt kan også bruges til eksempelvis vind- eller skyggeanalyser. TEMAKORT OVER P PLADS VED VIA Palle Madsen Opmåling med GPS og fremstilling af temakort over p-plads ved VIA - Campus Horsens. UDSTYKNINGSOPGAVE I SØVIND, RØDE MØLLE BANKE Hans Jürgen Herrmann I min afgangseksamen indgår, udarbejdning af en udstykningsplan over de matrikler. Videre i projektet skal jeg afsætte skelpunkter. Punkterne skal afsættes med den fornødne nøjagtighed, som er påkrævet ved afsætning af skelpunkter, alle afsatte punkter skal kvalitetsikres. Udstykning af matrikler er en af hovedopgave for kort og landmålingsteknikker, den matrikulære sag skal være så omfattende, at den i princippet kan godkendes og registreres hos Kort & Matrikelstyrelsen. Forslag l energiplanlægning for Odder kommune Kim Thormod Laut Jeg har i dette projekt sat mig for at komme med forslag til hvordan man kan fremme vedvarende energi i Odder kommune. Forslaget går ud på at etablere fem store solvarmeanlæg, samt at udvide fjernvarmenettet. Intentionen med denne udvidelse er, at det eksisterende fjernvarmenet og varmeværkerne skal forbindes. Dette vil give mulighed for en større grad af selvforsyning for Odder kommune, samt større mulighed for at styre energiproduktionen i retning af en mindre CO2- udledende energi-produktion. MOBIL LASERSCANNING Pia Gram, Søren Jensen, Lasse Solvang Jensen Rapporten omhandler temaet mobil laserscanning, og prøver at komme omkring nogle af de mange anvendelsesmuligheder der er, samt hvilke fejltyper man kan støde på. OPMÅLING AF VEJ Peter Overgaard Danielsen Det undersøges hvordan en nyasfalteret vej kan indmåles (as-built) og kortlægges i relevante CAD- programmer samt Google Earth GÅRDSANERING HORSENS MIDTBY Asbjørn Winther Lumbye, Kim Linnet, Niels-Ulrik Iversen Projektet omhandler de indledende opgaver med henblik på, at udarbejde et forslag til gårdssanering. Dette indebærer en detaljeret opmåling, der ender i en situationsplan over en karréen i Horsens midtby. Derudover er der udarbejdet et forslag til karréens fremtidige udseende efter en gårdsanering, og foretages en afsætning af nogle af de fremtidige forhold. 3D VISUALISERING AF GOLFBANER Mikkel Partridge Jensen, Nils Peter Eriksen, Gísli Friðrik Blöndal I projektet udarbejdes der en 3D visualisering over en golfbane ( Juelsminde Golfbane). Visualisering kan anvendes til golfbanes hjemmeside, i form af en PDF 3D visning eller anden form for visning, således at gæster eller medlemmer kan se banen i 3D format, med ortofoto som surface(overflade). Selve 3D visningen er tilknyttet forskellige informationer. Banen er opmålt med totalstation og GPS. Der er anvendt programmerne LandCAD/ MicroStation/ MapInfo og Google Sketchup til databehandlingen. 16 Målebladet NR3/11

17 FTF - Hovedorganisa on for offentligt og privat ansa e Unge søger tryghed og indflydelse i fagforeningen Kirstine Petersen Journalistisk medarbejder Ni ud af ti unge mener, at fagforeningen skaber tryghed. Hver anden mener, at grunden til at blive medlem er, at fagforeningen varetager deres interesser på politisk plan. Det viser tal fra en ny, omfattende undersøgelse fra FTF blandt over unge. Mens fagbevægelsen holder festdag med taler og røde faner, kan den glæde sig over, at en stor del af landets unge bakker op om sagen. De unge lægger især vægt på, at fagforeninger er gode til at skabe tryghed. Det mener ni ud af ti unge, der har medvirket i en ny, omfattende undersøgelse unge under 34 år har medvirket i undersøgelsen, der er den hidtil største fra FTF, der er hovedorganisation for ca offentligt og privat ansatte. Trygheden er ikke bare en fordel ved fagforeningen for et stort flertal af de unge. Det er også én af hovedårsagerne til at de rent faktisk vælger at melde sig ind i en fagforening. Således angiver 40 procent tryghed som grunden til at melde sig ind; 46 procent angiver personlig hjælp og rådgivning som motivet til at betale for et medlemskab. DERFOR FAGFORENING Fagforeninger må gerne kæmpe politisk Et andet godt argument for at melde sig ind er, at fagforeningen giver indflydelse. Halvdelen af de unge (49 procent) mener således, at et godt argument for at melde sig ind er, at fagforeningen kæmper for medlemmernes interesser på politisk plan. Gennem fagforeningen søger de unge også indflydelse på løn og arbejdsvilkår. Dette peger hele 80 procent af de unge på som et godt argument for at melde sig ind i en fagforening. Tallene er både overraskende og glædelige, mener Bente Sorgenfrey, formand for FTF. Halvdelen af de mange, vi har spurgt, lægger vægt på, at fagforeningen kæmper for deres interesser på politisk niveau. Det er glædeligt, at de unge er optaget af de politiske diskussioner, og af at vi som faglige organisationer arbejder politisk, siger hun. ARBEJDER FOR FAGET OG PROFESSIONEN Bente Sorgenfrey glæder sig desuden over, at de unge lægger vægt på, at deres fagforening bidrager aktivt til udviklingen det gælder både udviklingen af uddannelserne, faget, professionen og det enkelte medlems kompetencer. Undersøgelsen viser nemlig, at hele 90 procent af de unge mener, at deres fagforening arbejder for udvikling af deres fag og profession. 83 procent mener at deres fagforening bidrager aktivt til at udvikle deres uddannelse. Og 80 procent mener, at fagforeningen medvirker til kompetenceudvikling og efteruddannelse. Det er netop styrken for fagforeningerne på FTF-området, at de ikke kun arbejder for de traditionelle faglige spørgsmål som løn mm, men også for den faglige udvikling og dermed professionerne, siger hun. FAGFORENINGEN GIVER INDFLYDELSE Top tre over gode argumenter for at være medlem af en fagforening ifølge de unge. 1. Arbejder for bedre løn- og arbejdsvilkår 2. Hjælper med rådgivning og krisehjælp 3. Kæmper for mine interesser på politisk plan TRYGHED ER VIGTIG FOR DE UNGE Det er ikke overraskende, at de unge vægter tryghed så højt og måske højere end tidligere, mener professor ved institut for organisation under CBS, Henrik Holt Larsen. For tre-fem år siden var de unges hjerner kemisk renset for et oplevet behov for tryghed. De unge sagde Mig først og ikke 1. maj. Der var mangel på arbejdskraft, og de unge kunne derfor tillade sig at være kræsne og egoistiske i deres valg af job. Virksomhederne var nærmest nødt til at indfange nyansatte med lasso. I dag er det virksomhederne, der kan vælge og vrage, og der er kæmpestor ungdomsarbejdsløshed. Dermed kommer tryghed til at fylde meget mere på de unges nethinde, siger han. GLAD FOR EGEN FORENING De faggrupper, der er repræsenteret i undersøgelsen, tæller blandt andre bankansatte, pædagoger, lærere, sygeplejersker og andet sundhedspersonalet. Ni ud af ti af svarpersonerne er enige i, at deres fagforening er der, når de har brug for den, og at den støtter det enkelte medlem. Den følelse kender 30-årige Susanne Abildgren godt. Hun har været uddannet pædagog i fire år, og har selv oplevet, at fagforeningen skabte tryghed i en ellers utryg situation. Jeg sad som sikkerhedsrepræsentant i et job, hvor jeg havde en række kritikpunkter af ledelsen. De blev ikke modtaget særligt godt. Det gik så skævt, at jeg til sidst ikke kunne håndtere det, så jeg kontaktede min fagforening, som hjalp mig hele vejen igennem, forklarer hun. Målebladet NR3/11 17

18 Fagforeningen hjalp efterfølgende Susanne Abildgren med at blive fritstillet. Samtidigt blev hun tilbudt coachingtimer og vejledning. Hun er glad for den hjælp og tryghed, hun fik af foreningen. For tre-fem år siden var de unges hjerner kemisk renset for et oplevet behov for tryghed. De unge sagde Mig først og ikke 1. maj. I dag er der kæmpestor ungdomsarbejdsløshed. Dermed kommer tryghed til at fylde meget mere hos de unge HENRIK HOLT LARSEN, PRO- FESSOR CBS Fagforeningen giver en sikkerhed, når man er ansat, og det er rart at vide, at der er nogen, jeg kan henvende mig til, hvis jeg får problemer en anden gang. Jeg har altid bare været medlem af en fagforening, fordi det er noget, ens forældre siger, man bør. I dag kunne jeg ikke forestille mig, ikke at være medlem af en fagforening, uddyber hun. DET IDEELLE ARBEJDE ER ET TRYGT ARBEJDE Tallene viser, at de unge opfatter fagforeningen som tryghedsskabende. Samtidig efterspørger de netop tryghed, når de søger nyt job. 65 procent af de unge svarer, at det har stor betydning, at drømmejobbet går hånd i hånd med tryghed i ansættelsen. En sammenligning med en lignende undersøgelse fra FTF fra 2007 viser, at andelen af unge, der efterspørger tryghed, er steget med 18 procent frem til Det er en markant stigning, som kan skyldes finanskrisen, fortæller sociolog i Rådgivende sociologer, Sara Rosenmeier, som er en af hovedforfatter til rapporten om ungdomsundersøgelsen. Siden undersøgelsen i 2007 har de unge fået en meget stor bevidsthed om, at der har været en finansiel krise. De er nyuddannede og oplever derfor, at de har svært ved at få fast job og praktikpladser. Når der er jobmangel, er der mange kvalificerede ansøgere til de stillinger, de unge normalt ville søge, siger Sara Rosenmeier, De unge søger trygheden af forskellige grunde, forklarer hun videre: Tryghed i ansættelsen er mange ting. Først og fremmest betyder det, at man ikke bare kan blive fyret. Den anden ting er, at man føler sig sikker på, at man føler sig ordentligt behandlet. Det gælder både med henblik på arbejdsmiljøet, og at reglerne sørger for, at man bliver behandlet godt, hvis man skal på barsel eksempelvis, forklarer Sara Rosenmeier. Har du ændret adresse? Har du fået ny arbejdsgiver? Er din ansæ elsesstatus ændret? SÅ HUSK AT GIVE DIN FAGFORENING BESKED! 18 Målebladet NR3/11

19 - Digital imaging teknologi - icontrol WiFi fjernkontrol meter uden reflektor - iscan Feature Detection - ImageMaster 3D modellering IS Imaging Station grafit-werbeagentur.de Banegraven Slangerup Tlf.: IS Imaging Station Kun fra Topcon, pionere inden for digital foto opmåling. Målebladet NR3/11 19

20 Af Afs: KLF F Tinglevgade levg gade 1, 8000 Århus C. C B Sag: OPDAG HVORDAN DU KAN NÅ MERE TRIMBLE TOTALSTATIONER LØSNINGER DER LEVER OP TIL DINE BEHOV! DE NYE STJERNER FRA TRIMBLE Trimble R4 Ukompliceret Trimble R5 Fleksibel Trimble R6 Gennemprøvet Trimble R8 Trimble R7 Førsteklasses Omfattende GNSS-LØSNINGER FRA TRIMBLE Har du ikke allerede prøvet kombineret GPS og GLONASS med korrektioner fra GPSnet.dk bør du prøve det nu! Men pas på - det er stærkt vanedannende! 20 Målebladet NR3/11 GEOTEAM A/S Energivej 34, 2750 Ballerup Telefon:

NR.3/10. September. Målebladet NR3/10 1

NR.3/10. September. Målebladet NR3/10 1 NR.3/10 September Målebladet NR3/10 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14

Læs mere

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt,

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, Bo Overgaard fra det nystartede Jeg har også et brevkort, der er benyttet Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, med fokus på dybdedataopsamling i det Arktiske

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

RYD OP I DIT HOVEDE SOCIALRÅDGIVEREN. Undervisere i praktik i kommunen Mindre sygefravær i Esbjerg Arbejdsgiverne stiller barske krav i OK13

RYD OP I DIT HOVEDE SOCIALRÅDGIVEREN. Undervisere i praktik i kommunen Mindre sygefravær i Esbjerg Arbejdsgiverne stiller barske krav i OK13 01/13 SOCIALRÅDGIVEREN Undervisere i praktik i kommunen Mindre sygefravær i Esbjerg Arbejdsgiverne stiller barske krav i OK13 RYD OP I DIT HOVEDE Behov for supervision vokser i takt med øget fokus på økonomi

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN FÆLLESSKAB GENSYNSGLÆDE. Social rådgiver dage 2013

SOCIALRÅDGIVEREN FÆLLESSKAB GENSYNSGLÆDE. Social rådgiver dage 2013 15/13 SOCIALRÅDGIVEREN & Social rådgiver dage 2013 FÆLLESSKAB GENSYNSGLÆDE Løntjek fangede fejl Kontanthjælpsreform skaber frustration Kommunalvalg gav socialrådgivere succes 5HURTIGE Vi tænker ledelse

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2008 Nr. 3-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse de næste fire år 16 Grønt lys til ny grunduddannelse 18

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

Fyret for at sige chefen imod

Fyret for at sige chefen imod 0 8 23. april 2008 Socialrådgivere på Samsø: Fyret for at sige chefen imod OK08 på plads Ni ud af ti sagde ja 5 Hala og Ahlam i Sandholm Løsladt uden varsel 6 Hemmelig millionær Støtter socialrådgivers

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills . 15 MALEREN Maleruddannelserne får mere kvalitet SIDE 16 Mike og Marco knokler forud for WorldSkills SIDE 12 OG 30 03 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK JUNI RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK Bygningsmalere

Læs mere

Skoleledelse, pædagogik & ny teknologi. Side 4-7. 3 Marts 2008 Magasin for Skolelederne

Skoleledelse, pædagogik & ny teknologi. Side 4-7. 3 Marts 2008 Magasin for Skolelederne 3 Marts 2008 Magasin for Skolelederne Skoleledelse, pædagogik & ny teknologi Side 4-7 Glade skoleledere Side 8 Rapanden fra Rinkeby Side 13 Feminisering af skolen Side 21 og 25 Analyse: Troværdig leder?

Læs mere

Uddannelse/ efteruddannelse

Uddannelse/ efteruddannelse FORMANDSBLADET 5 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 5 oktober 2014 TEMA: Uddannelse/ efteruddannelse Erfaren formand greb ny chance Formænd fra hele landet så på Metrobyggeri i København

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Er det folks egen skyld, at de er fede?

Er det folks egen skyld, at de er fede? AF METTE MØRK, JOURNALIST DE 5 SKARPE Er det folks egen skyld, at de er fede? Overvægtige bliver stadig mere marginaliserede og er det egentlig deres egen skyld? De fem skarpe har spurgt sociolog Nanna

Læs mere