Dansk Folkehjælps tidslinie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Folkehjælps tidslinie"

Transkript

1 Dansk Folkehjælps tidslinie 1907 Arbejdernes Samariter Forening stiftes den 31. juli. Det var udelukkende en københavnsk afdeling. Hovedopgaven var at etablere samariterkurser. Maleren Frederik M. Nielsen (senere navneskifte til Hagengaard) vælges som afdelingens første formand. Den første bestyrelse omfattede en tandteknikker, to maskinarbejdere, en murer og en arbejdsmand. Foreningen beslutter sig for ikke at ville være aktive i tilfælde af krigslignende tilstande 1908 Mange byggekrak medførte, at mange medlemmer af ASF igen måtte melde sig ud, fordi de ikke havde råd til at være medlem af Foreningen. Det første samariterkursus afholdes i Foreningen Der var enighed om, at ASF i første omgang skulle koncentrere sig om at uddanne samaritter og oprette nye afdelinger Foreningen nedlægges midlertidigt, fordi mange ikke kunne betale kontingent. Arbejdersamaritterne får en ny opgave at være strandvagt. Der opstår uenighed med Dansk Røde Kors om, hvordan der kan samarbejdes Arbejdernes Samariter Forening frasiger igen første gang var i 1907 at være en del af den militære forberedelse til den forestående krig, som frygtedes at komme Der stilles første gang forslag om at oprette en særlig ungdomsafdeling i Arbejdernes Samariter Forening Fra Fagbevægelsen stilles der krav til den nedsatte arbejdstidskommission om særligt hensyn til arbejdere i sundhedsfarlige bedrifter Arbejdernes Samariter Forening indmelder sig i Dansk Røde Kors Arbejdernes Samariter Forening beslutter at blive en underafdeling af Dansk Røde Kors, men beslutningen gennemføres aldrig Dansk Røde Kors forsøger at udelukke Arbejdernes Samariter Forening fra indflydelse i korpsets ledelse På Helsingør Skibsværft etableres en lokalafdeling af arbejdersamaritterne Arbejdernes Samariter Forening, der var en del af Dansk Røde Kors, foreslår igen oprettelsen af en ungdomsafdeling Det første egentlige regeringsforslag vedr. sikring af arbejderbeskyttelse lanceres, men gennemføres ikke Arbejdernes Samariter Forening udruster en ambulance og gør den klar til at deltage i borgerkrigen i Spanien Arbejdernes Samariter Forening deltager i et socialdemokratisk fredsarrangement, hvilket vækker Dansk Røde Kors vrede, og Røde Kors forlanger formandens afgang. Arbejdersamariterne får vagtopgaver i Tivoli i København Arbejdernes Samariter Forening melder sig ud af Dansk Røde Kors 1933 Arbejdernes Samariter Forbund oprettes den 3. december på en kongres i København. Initiativtagerne var afdelingerne i København, Glostrup og Helsingør. Som forbundsformand for det ny forbund blev valgt A. W. Bech. Det samlede antal personlige medlemmer ved forbundets start var 400 medlemmer. På strandvagten på Amagerstranden i København behandledes mere end personer Opfordring til arbejdere over hele landet om at danne lokale afdelinger af Arbejdernes Samariter Forbund. ASF stiller krav om mindst en samarit på hver arbejdsplads. De første danske arbejdsmiljøundersøgelser gennemføres på Bornholms granitfabrikker nye afdelinger af Arbejdernes Samariter Forbund ser dagens lys. Ungdomskursus i Odense, som bliver starten på oprettelsen af en ungdomsafdeling under Arbejdernes Samariter Forbund Ved slutningen af året registreres næsten medlemmer af forbundet. I løbet af året blev der oprettet 23 nye lokale afdelinger. Arbejdernes Samariter Forbund havde nu i alt 53 afdelinger. Forbundet etablerer et godt samarbejde med redningskorpsene Falck og Zonen Kongres nr. 2 afholdes i København. På kongressen var der stor debat om tilhørsforholdet til den socialdemokratiske arbejderbevægelse. Der blev registreret 11 ungdomsafdelinger under Arbejdernes Samariter Forbund. En sag om eksem for ansatte på en sukkerfabrik gav stor debat om erhvervssygdomme og den manglende lægelige indsats på området Det blev et forrygende år for Arbejdernes Samariter Forbund. Der blev registreret 74 lokale afdelinger under Arbejdernes Samariter Forbund. Medlemstallet var nu voksne, heraf kvinder. Der blev holdt 83 samariterkurser med deltagere. 576 foreninger er tilknyttet lokalafdelingerne under Arbejdernes Samariter Forbund. De ydede i tilskud og gaver var kr ,00

2 1939 Forbundsformand A.W. Bech fratræder sin post på hovedbestyrelsens opfordring. Næstformand, Harry Mikkelsen, konstitueres som ny formand indtil næste kongres Den konstituerede formand, Harry Mikkelsen, fratræder på hovedbestyrelsesmøde. Den tidligere formand, A.W. Bech, vælges af hovedbestyrelsen som ny formand. Den første internationale hjælpeaktion iværksætter Arbejdernes Samariter Forbund i Finland. Danmark besættes af Tyskland den 9. april. Afdeling nr. 100 registreres. Samarbejdsaftale mellem Arbejdernes Samariter Forbund og Dansk Røde Kors indgås, hvor parterne anerkender hinandens samariteruddannelse Samaritterne uddannes om forholdsregler ved krigsgas. Indsatsen for at sikre landets badestrande forstærkes. Ordningen med vandresenge til ubemidlede bliver landsdækkende. De første ferielejre for børn startes op i Jylland. A.W. Bech fratræder som forbundsformand, fordi han var kommunist. I stedet vælges Hans Christiansen som ny forbundsformand. Forbundets medlemstal opgøres til ca medlemmer. Arbejdernes Samariter Forbund modtager henvendelse fra modstandsbevægelsen om evt. hjælp ved ulykker Pjecen Krigsgas sælges fra forbundskontoret. Der debatteres, hvordan man kan undervise i seksuallære. Brev fra Justitsministeren udsendes om, at kommunister ikke må have tillidshverv i arbejderbevægelsen. Den første lærebog, Førstehjælp, udgives af Arbejdernes Samariter Forbund Uddannelsen i rensnings- og forholdsregler ved gasangreb fortsætter Medlemshvervningen er i fokus på et møde i Arbejdernes Samariter Forbund. Nye bærestole for handicappede præsenteres af lokalafdelingen i Århus. Helsingør afdeling modtager en erkendtlighed fra Helsingør Værft for sit arbejde Arbejdernes Samariter Forbund indvier i Skæring ved Århus første eget feriehjem for børn og unge. Bogen Sexuel Hygiejne tilbydes Forbundets medlemmer. Medlemmer landet over orienteres om behandlingen af skudsår. Den frivillige luftbeskyttelse i København mobiliseres - Arbejdernes Samariter Forbund er med. Et væbnet røveri på forbundets kontor fjernede medlemskartoteket Der informeres aktivt om bombeskader. Medlemmer af Arbejdernes Samariter Forbund bliver frivillige vagter for flygtninge i Horserødlejren i Nordsjælland. Den første lysbehandling af syge sker i lokalafdelingen i Haderslev. En indsamling for at skaffe penge til et forbundshus igangsættes. Flere af Forbundets afdelinger opfører eller skaffer sig feriehjem eller kolonier. Afdelingen i Århus afvikler sin første sommerlejr for arbejderbørn Kongres afholdes i Nørresundby 18. og 19. april. Det besluttes, at Arbejdernes Samariter Forbund skal have en fuldtids forretningsfører. Som første forretningsfører vælges Ejner Boch. Bogen Katastrofesminkning udgives af Arbejdernes Samariter Forbund på eget forlag. Agitation for flere medlemmer gennemføres over hele landet. Forbundet har søgt om tilladelse til at holde en offentlig indsamlingsdag Arbejdernes Samariter Forbund rejser debatten om arbejdsbetingede sygdomme. Der etableres en brevskole for arbejdersamaritter. Forbundet tager initiativ til nedsættelse af en Komité for Sikkerhedstjeneste på arbejdspladserne. Forbundets medlemstal toppede i årets løb: medlemmer, fordelt på 162 lokalafdelinger. Arbejdernes Samariter Forbund går imod Lottekorpsets optagelse i Dansk Luftværnsforening Der er rigtig god gang i afvikling af ferielejre i forbundets feriehjem Folketinget vedtager en forbedret ulykkesforsikringslov 1949 Arbejdernes Samariter Forbund afholder sin første Mærkedag Kongres afholdes 7. og 8. april i København. Frode Thomsen blev valgt som ny forbundsformand Arbejdernes Samariter Forbund inviteres til at medvirke ved udsendelsen af Svagføres Udflugtstog, som arrangeres af Socialdemokraten. Forbundet tog initiativ til en indsamling til befolkningen i Holland efter store oversvømmelser i landet På hovedbestyrelsesmødet vælges professor Poul Bonnevie som Arbejdernes Samariter Forbunds første præsident. Præsidenten foreslog kort tid efter etablering af Danmarkshjælpen, som skulle koordinere indsamlinger og hjælpearbejdet i Danmark Nordisk uge for arbejdersamaritter afholdes i Motala i Sverige. International konference i Hamborg stifter Arbejdersamariternes Internationale, IAH. Forbundets lokalafdelinger råder over næsten 600 vandresenge, som udlånes til familier, der har svært ved at klare økonomien efter nye fødsler. Forbundets afdeling i Holstebro beslutter sig for at bygge et Folkets Hus ved hjælp af frivillig arbejdskraft.

3 1954 Kongres afholdes april i Usikkerhed om Arbejdernes Samariter Forbund skal gå med i den nye internationale organisation Arbeiter Samariter International, ASI. ASF sender nødhjælp til Østrig efter oversvømmelser fra floden Donau. Der blev registreret 22 lokale ungdomsafdelinger. 50 østrigske børn kommer til Danmark på et 3-ugers rekreationsophold. Fabriksloven fra 1913 blev afløst af en moderne arbejderbeskyttelseslov En ny arbejderbeskyttelseslov træder i kraft 1. april Danmarkshjælpen bliver lagt i mølposen 1956 Ungarnshjælpen igangsættes efter den sovjetiske invasion i landet. Arbejdernes Samariter Forbund er med til at starte Dansk Flygtningehjælp. Arbejdstiden for landsbrugets medhjælpere blev nedsat til 9 timer dagligt om sommeren og til 8 timer om vinteren Flygtninge fra Ungarn på kolonier i Danmark. Forbundets medlemstal opgjort til Arbejdernes Samariter Forbund melder sig ind i IAH, Internationalens Arbeiter Hilfswerk Kongres afholdes april i Fredericia. Første gang den sociale gruppering i Forbundet, Dansk Folkehjælp, markerer sig selvstændigt. Arbejdernes Ungarnshjælp etableres. Arbejdersamaritterne påtager sig mange steder at rense strande før sommerbadningen starter. 45-timers arbejdsuge indføres efter mæglingsforslag. Asbestens farlighed blev rejst som debat af prof. Poul Bonnevie og Cementarbejdernes Fagforening i Ålborg Debat om mund-til-mund-metoden til afløsning af Holger-Nielsen-metoden. De første husmoderferier arrangeres. Forbundet havde nu 123 lokale afdelinger Den første feriekoloni for handicappede børn oprettes. Håndbog for tillidsmænd, instruktører og samaritter udgives af Forbundet. Der blev registreret ca vagtsteder for de frivillige arbejdersamaritter Principbeslutning om at oprette plejehjem. Det første Solhvervsmærke udgives. Arbejdernes Samariter Forbund har god gang i sit kursusarbejde og afholder en række instruktørkurser Kongres afholdes april i det ny Folkets Hus i København. Organisationens navn Arbejdernes Samariter Forbund erstattes af navnet Landsorganisationen ASF-Dansk Folkehjælp. Der vedtages også et nyt formål og nye opgaver. Tegningerne til det første organisationsplejehjem offentliggøres. Forbundets kursusarbejde sættes i system. Mere end personer afslutter samariterkursus med diplom. ASF-Dansk Folkehjælp registrerer mere end behandlinger af samaritterne på arbejdspladserne Der blev etableret samaritervagter med samaritter i vagterne. Tilsammen havde de vagttimer, og på de vagter behandlede de patienter. På virksomhederne er der ydet førstehjælp til patienter aktive medlemmer er også bloddonorer. Afdelingerne rådede over 195 vandresenge, der har været udlånt to gange i gennemsnit. Der blev renset 41 badestrande for sten, glasskår mv. i et antal, der ikke kunne tælles Den 22. december tages de første spadestik til plejehjemmet Frederik Hagengaard i København, senere Arbejdersamariten. Samarbejdsaftale mellem ASF-Dansk Folkehjælp og Dansk Røde Kors om at arbejde for oprettelse af et nyt organ Førstehjælpsrådet. Forbundets medlemstal blev opgjort til medlemmer Nødhjælp i form af tøj mv. sendes til Algeriet. Indsamling af penge til Island efter vulkanudbrud. Der holdes rejsegilde på ASF-Dansk Folkehjælps plejehjem Frederik Hagengaard i Brønshøj Kongres afholdes i Århus. Forslag om, at ASF-Dansk Folkehjælp skal etablere vuggestuer, børnehaver og fritidshjem. Kun ganske få afdelinger forsøger sig med det de følgende år. Premiere på en præsentationsfilm om Forbundets arbejde. Forbundsformanden provokerer med en idé om indførelse af en ASFuniform Plejehjemmet Arbejdersamariten i København indvies den 26. maj. ASF-Dansk Folkehjælps afdeling i Gladsaxe-Gentofte får sin egen handicapbus. Debatten om fælles uniform eller arbejdsdragt er markant. Som ny forbundsformand vælges Willy Sørensen Kongres afholdes i Nyborg Organisationen drøfter ny strategi for medlemshvervning Indsamling af ca kr. til fordel for ofrene for naturkatastrofe på Island iværksættes Kongres afholdes i Nyborg Beretning for 1996 beskriver denne periode på følgende måde: Indtil kongressen i 1978 skete der ikke de store nyheder. Det var de gammelkendte aktiviteter, organisationen arbejdede med Kongres afholdes i Nyborg. Som ny forbundsformand blev valgt Kurt Hansen.

4 1979 Uro i Polen efter dannelsen af Solidaritet. ASF sender medicin og tøj som hjælp. Som forbundets ny præsident blev valgt Hans Buchardt Pedersen LO støtter ASFs opprioritering af det internationale arbejde Første bevilling fra DANIDA den såkaldte apartheidsbevilling til ANC og SWAPO i Tanzania. Hjælpen bestod af hospitaler, udstyr, førstehjælpskurser mv Hjælpeaktion for flygtninge i Libanon efter massakre i flygtningelejre. Sygeplejersker til hospital i Libanon. Forbundskontoret flytter til Herlufsholmsvej. Kongres afholdes i Nyborg. Fhv. minister J.K. Hansen afløser Hans Buchardt Pedersen som præsident ASF-Dansk Folkehjælp er aktiv i hjælpearbejde i Polen med mad og medicin Der blev i årets løb oprettet 10 nye lokalafdelinger. Hjælpeaktioner i Afghanistan, Pakistan og Eritrea : Indsamling, medicin, hospitalsudstyr, biler, landbrugsstøtte og sygeplejersker. DACAAR starter sine første programmer i Pakistan Landsmøde afholdes i Middelfart Kongres afholdes i Katastrofe på atomkraftværket i Tjernobyl i Sovjetunionen. Forbundskontoret flytter til Roskildevej 147 i Albertslund Det første nummer af Folkehjælpsbladet udsendes. Forbundsformand for Specialarbejderforbundet, Hardy Hansen, udpeges som ny præsident for organisationen. Samarbejde med Dansk Funktionærforbund om ferieophold for ældre og handicappede medlemmer. ASF- Dansk Folkehjælp stiller hjælpere til rådighed Hjælpeaktion i Mozambique i samarbejde med IAH. Skole opbygges. ASF-Dansk Folkehjælp indleder hjælpearbejde i Sovjetunionen. Landsdækkende hjertestopkampagne i samarbejde med Hjerteforeningen. Holeby Kro og Gæstgivergård overtages og omdannes til Aktivitetscenter. Lærebøger udgives af ASF-Dansk Folkehjælps eget forlag. ASF-Dansk Folkehjælp sender nødhjælp til den jordskælvsramte befolkning i Armenien Handicaplære et arbejdshæfte udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Ekstraordinær kongres afholdes til vedtagelse af et sæt nye vedtægter Hjælpeaktion i Rumænien. Sovjetunionens opløsning. Nødhjælp til Georgien, bl.a. med genopbygning af hospital. Ferieophold for enlige forsørgere påbegyndes. Repræsentantskabsmøde i Hardy Hansen genvælges som præsident for ASF-Dansk Folkehjælp. Ny plan for forbundets kursusvirksomhed gennemføres Det første rekreationsophold i Danmark for russiske børn fra Tjernobylområdet. Hjælpeaktioner i Armenien og Skt. Petersborg i Rusland. Konflikten på Balkan starter, flygtningelejre etableres af organisationen. Nødhjælp sendes til Bulgarien og Rumænien. Landsmødet afholdes i Vejle. Det vedtages, at en slags uniformering skal ske. Kurt Hansen afgår som forbundsformand. Som ny forbundsformand blev valgt Ib Jensen. Generalsekretær Max Simonsen foreslår navneskift til Dansk Grønne Kors Silkeborg. Nødhjælpsforsendelse til Sct. Petersborg. Nødhjælp til Bosnien, Albanien og Kroatien. Den første medlemsuniform tages i brug Opførelsen af Region Vest ved Horsens påbegyndes. Da året var omme, havde russiske børn fra Tjernobyl været på ferie i fire uger. ASF-Dansk Folkehjælp adopterer et hospital i Rusland. Center for Folkehjælp Blagovest åbnes i Moskva med hjælp fra ASF- Dansk Folkehjælp. Landsmøde afholdes i Vejle Hjælpeaktioner til Litauen og Somalia, herunder minerydning. Center for Folkehjælp Blagovest indviede sit hus i Moskva. ASF-Dansk Folkehjælp havde som en del af en hjælpepakke ladet huset opføre. Samariter International, SAINT, stiftes Landsmøde afholdes i Vejle. Igen debat om organisationens navn. Partnerskabskontrakt med ECHO. En ny uddannelse af Farvandsvæsenets redningsfolk sættes i værk. Tilladelse til etablering af Den grønne humanitære Højskole gives af Undervisningsministeriet, men skolen kommer aldrig i gang En undervisningsbus kørte i Forbundets førstehjælpskampagne km rundt i Danmark. Den gjorde holdt 126 steder for at gennemføre førstehjælpsuddannelser Hjælpeaktion med renovering af boliger i Polen efter store oversvømmelser. ASF-Dansk Folkehjælp deltager aktivt i indvielsen af Storebæltsbroen. Landsmøde afholdes i Nykøbing F Frøleverancer til Nordkorea igangsættes. Nødhjælp til Polen, Kaliningrad og Armenien. Repræsentantskabsmøde afholdes på Metalskolen i Jørlunde. DDG Danish Demining Group stiftes.

5 1999 Oprettelse af flygtningelejre i Albanien. Hjælpeaktion i Kosovo med opførelse af boliger. Landsmøde afholdes i Vejle. Forbundets medlemstal blev opgjort til ca personlige medlemmer. Et nyt Førstehjælpsråd erstatter Beredskabsstyrelsens Førstehjælpsudvalg Nødhjælpsaktion med oprettelse af teltlejr i Tyrkiet efter voldsomme jordskælv og genopbygning af skadede hospitaler og skoler. Hjælpeaktion i Ingusjetien og Tjetenien. ASF-Dansk Folkehjælp får ny organisationsstruktur. Repræsentantskabsmøde i Der opføres et katastrofelager på 500 m2 i tilknytning til hovedkontoret i Holeby Hjælpeaktion for ca flygtninge i Serbien. Fortsat hjælpeaktion i Kosovo og Kaliningrad. Landsmøde afholdes i Vejle ASF-Dansk Folkehjælp indgår historisk aftale med FNs Flygtningehøjkommisariat om principper og regler for hjælpearbejde for flygtninge. Reception i anledning af organisationens 95 års jubilæum. Indvielse af ASF-Dansk Folkehjælps museum i Sølvgade i København. Præsentation af ASF-Dansk Folkehjælps to første ambassadører, Ole Løvig Simonsen og T.C. Nilsson. Barn nr fra Tjernobyl-området i Rusland på rekreationsophold i Danmark Skolebygningsprojekt i Afghanistan i samarbejde med DAARTT. Klaus Nørlem bliver ny generalsekretær for ASF-Dansk Folkehjælp. Nødhjælp, rehabilitering, sociale aktiviteter, uddannelse og vand- og sanitetsarbejde i gang i Kosovo, Irak, Afghanistan og Sovjetunionen. Landsmøde afholdes i Glyngøre. Vejle Pilotprojektet Intet kørekort - uden Førstehjælp afvikles for køreskoleelever. ASF-Dansk Folkehjælp etablerer en erhvervsgruppe. Vejle. Nødhjælp til Iran efter jordskælv. Fyrværkerikatastrofe i Seest ved Kolding: ASF-Dansk Folkehjælp igangsætter indsamling til ofrene. ASF-Dansk Folkehjælp melder sig ind i ISOBRO Tsunamien i Asien: ASF-Dansk Folkehjælp arbejder aktivt på Sri Lanka. Repræsentantskabsmøde i Vejle med strukturændringer vedr. nye regioner. Der registreres mere end arbejdsulykker på landets arbejdspladser. Efter mange års debat får organisationen dens første egentlige vagtsamariteruniform. Landsmøde i Jørlunde Årsmøde afholdes på Metalskolen i Jørlunde. Der vedtages strategi- og handlingsplaner for de næste års nationale og internationale arbejde. Forslag om at ændre navnet på organisationen til Dansk Folkehjælp vedtages ikke. SAINT, Samaritan International, omfatter nu 16 medlemsorganisationer eller associerede medlemmer med tilsammen over 2,5 mio. individuelle medlemmer, aktive frivillige og fuldtidsansatte. En længe ønsket anbefaling fra ASF- Dansk Folkehjælp om undervisning i førstehjælp ved erhvervelse af kørekort bliver vedtaget ved lov. Ordningen træder i kraft 1. oktober Forbundets medlemstal opgjort til ca personlige medlemmer. Aftale om ferieophold for grønlandske Børn Organisationen markerer sit 100 års jubilæum, markeres igennem året med en række forskellige aktiviteter. Den 31. oktober afholdes den officielle jubilæumsreception for alle medlemmer i Cirkusbygningen i København. Et nyt initiativ om førstehjælp i folkeskolen lanceres af organisationen. For første gang i mange år, oplever organisationen en mindre medlemsfremgang. Organisationen åbner den første lokalafdeling på Grønland. Samaritian International afholder sin internationale fagkongres SAINT FO- RUM 2007 i Svendborg, med organisationen som arrangør. Organisationen åbner en repræsentation i Uganda Nyt integrationsprogram starter op i København under navnet Taking the Lead. Samaritterne kan tilføje endnu en uddannelse til deres cv nemlig uddannelsen i Håndtering Af Tilskadekomne. Direktør Gert Jonassen trådte ind i ASF-Dansk Folkehjælps ambassadørgruppe Årsmødet afholdes i Glyngøre To nye lokalafdelinger starter i Aalborg og Guldborgsund. En ny genbrugsbutik i Præstø slår dørene op. Mike Tramp bliver ambassadør for ASF-Dansk Folkehjælp. Foreningen Østifterne blev på ASF- Dansk Folkehjælps årsmøde, valgt som ÅRETS FOLKEHJÆLPER. Årsmødet afholdes i Vejle Organisationen ændrer på årsmødet navn til Dansk Folkehjælp. Regionerne nedlægges. Joseph Seboko fra SASO blev på Dansk Folkehjælps årsmøde, valgt som ÅRETS FOLKEHJÆLPER. Annette Heick, Camilla Martin, Christine Antorini samt Vibeke Hartkorn bliver ambassadører for Dansk Folkehjælp. Jordskælvet i Haiti: Dansk Folkehjælp arbejder aktivt i Haiti.

6 2011 Dansk Folkehjælp tager de sociale medier i brug via Facebook. Dansk Folkehjælp sender udsatte på gratis ferie og er således den største feriehjælpsorganisation i Danmark. To nye lokalafdelinger starter i Frederikshavn og Fredensborg. Ægteparret Rikke og Niels Rask modtager prisen som Årets Folkehjælper 2011 for deres store indsats i forbindelse med indsamlingen til Dansk Folkehjælps julehjælp. Christian Bitz bliver udnævnt som ambassadør for Dansk Folkehjælp Dansk Folkehjælps formand Ib Jensen går på pension, den 38-årige næstformand Thomas E. Pedersen vælges som ny formand. Grethe Stief udnævnes som Årets Folkehjælper, for hendes forbilledlige engagement i forbindelse med Dansk Folkehjælps udviklingsarbejde i Afghanistan. TV-kokken Claus Holm bliver ambassadør for Dansk Folkehjælp Dansk Folkehjælp fik på landsplan ensartet kontingent for medlemmer. Hus Forbi bliver tildelt prisen Årets Folkehjælper 2013 for den store succes de har med at forene ønsket om at støtte en udsat målgruppe igennem principperne om hjælp til selvhjælp med en socialøkonomisk virksomhed, og som samtidig sætter fokus på hjemløse og udsattes levevilkår i Danmark. En ny lokalafdeling starter i Gladsaxe. Dansk Folkehjælp åbner 6 genbrugsbutikker rundt om i landet. Målet er at åbne mange flere genbrugsbutikker i løbet af årene Dansk Folkehjælp flytter organisationens hovedkontor fra Lolland til Nykøbing Falster. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd bliver tildelt Årets Folkehjælper 2014 for deres fokus på samfundsmæssige og økonomiske udfordringer og løsninger. Gældsrådgivning til fattige familier bliver et nyt indsatsområde i Dansk Folkehjælp. Dansk Folkehjælp indgår aftale med det Afghanske Undervisningsministerium om kvalitetssikring af skolebyggeringer i en række provinser af Afghanistan.

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

DECEMBER 2003 NR. 66 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL:

DECEMBER 2003 NR. 66 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: Foto fra pressemøde den 29. oktober 2003 Pengeyngelkampagne over 6 måneder skal sikre en fortsættelse af ASF-Dansk Folkehjælps sociale arbejde for børn og unge i Serbien DECEMBER 2003 NR. 66 UDKOMMER 4

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL:

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: TEMA AFGHANISTAN JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk De tre tenorer synger for et godt formål

Læs mere

Dansk-russisk samvirke i 75 år. 60 år med Sovjetunionen. Asger Pedersen, Københavnsformand

Dansk-russisk samvirke i 75 år. 60 år med Sovjetunionen. Asger Pedersen, Københavnsformand Dansk-russisk samvirke i 75 år Udgivet af: Dansk-Russisk Forening, juni 1999. Udgivet med støtte fra Hermod Lannungs Fond i anledning af Dansk-Russisk Forenings 75 års jubilæum. Asger Pedersen, landssekretær

Læs mere

25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE

25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE 25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE 2 0 0 5 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID 25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE Revideret marts 2005 Frivilligafdelingen Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10,

Læs mere

Folkehjælp TEMA. Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger. til rollemodel. Oktober 2008 nr. 85 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp

Folkehjælp TEMA. Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger. til rollemodel. Oktober 2008 nr. 85 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp Folkehjælp Oktober 2008 nr. 85 Udgives af TEMA Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger til rollemodel Indhold: 1 Leder 2 Frem med succeshistorierne 4 Taking the Lead 6 Besir tager føringen 8 Vi skal

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

20 år i solidaritet med andre - for at forandre

20 år i solidaritet med andre - for at forandre 20 år i solidaritet med andre - for at forandre 20 år i solidaritet med andre for at forandre Udgivet af: FIC, Fagligt Internationalt Center Teglværksgade 27,1. 2100 København Ø T: +45 3325 3854 E: fic@fic.dk

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

25 spørgsmål og svar om flygtninge

25 spørgsmål og svar om flygtninge 25 spørgsmål og svar om flygtninge 2012 Forord Hvem er flygtning? Bliver afviste asylansøgere sendt hjem? Hvor mange mennesker er på flugt? 25 spørgsmål og svar om flygtninge Revideret medio 2012 Dansk

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte ÅRS RAPPORT 2014 Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte er talerør for socialt udsatte mennesker. Her tænkes især på hjemløse, stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, mennesker med sindslidelse,

Læs mere

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund Hvordan bruges denne bog? Denne bog er en generel orientering om det danske samfund, og hvad det vil sige at være ny medborger i Danmark.

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik 44447747#6330 3 Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere

Læs mere

Velfærd, solidaritet og fællesskab

Velfærd, solidaritet og fællesskab Velfærd, solidaritet og fællesskab Landsbrancheklubben 3F kommunale/regionale specialarbejdere 1951-2011 Af Anne Brædder, Arne Hansen og Peter Jonassen Klubbens kontaktoplysninger Landsbrancheklubben for

Læs mere

30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014

30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014 30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014 Fremstilling Fremstillingen af International afdelings jubilæumshæfte er foregået i et samarbejde med forskellige parter. Fotos Alle billeder

Læs mere

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer NR.1 FEBRUAR 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere LLO overtager radiostation Beviset for de alt for dyre huslejer To kommuner som benhårde udlejere Nyt netværk omkring Dan-Ejendomme Seks nye boligpolitiske

Læs mere

Gartnernes Fagforening i 75 år

Gartnernes Fagforening i 75 år Gartnernes Fagforening i 75 år Gartnernes Fagforening i 75 år Gartnernes Fagforening i 75 år Udgivet 2014 af 3F Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening Servicegruppen Den Grønne Gruppe Mølle Allé

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005.

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. 30. april 2006 Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. Årsberetningen er i anledning af herbergets 10 års jubilæum skrevet, så den dækker begivenheder og erfaringer i perioden

Læs mere

Christine Antorini. 34 Ældreråd. Ny stor sudoku. Jeg er helt pjattet med idéen om, at seniorerne støtter de unge i deres uddannelse.

Christine Antorini. 34 Ældreråd. Ny stor sudoku. Jeg er helt pjattet med idéen om, at seniorerne støtter de unge i deres uddannelse. FAGLIGE SENIORER Nr. 21 Forår 2014 Ny stor sudoku Vind 500 kroner Jeg er helt pjattet med idéen om, at seniorerne støtter de unge i deres uddannelse. Christine Antorini 18 Jytte Hilden Ældre har også drømme

Læs mere

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider Beretning 2004-2005 Resume Indledning: Også i 2004-2005 har Konstruktørforeningens arbejde været præget af forandringsvilje. En af milepælene er det forslag, som bestyrelsen sætter til debat og efterfølgende

Læs mere

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr.

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. NR. 1 FORÅR 2015 Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. tilbage Ny uddannelse 14 22 16 Værnsfælles militærpoliti 5 TEMA Forsikringer Overblik og råd om forsikringer Mere travlt end nogensinde

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004 Klub 37 Siemens 100 år 1904-2004 1 Højspændingsfolk fra 1950érne 2 Kollegaer på en af de utallige skovturer. Siemens & Halske elektrikere og smede fra 1890érne foran værkstedet i St. Kongensgade Siemens

Læs mere