Dansk Folkehjælps tidslinie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Folkehjælps tidslinie"

Transkript

1 Dansk Folkehjælps tidslinie 1907 Arbejdernes Samariter Forening stiftes den 31. juli. Det var udelukkende en københavnsk afdeling. Hovedopgaven var at etablere samariterkurser. Maleren Frederik M. Nielsen (senere navneskifte til Hagengaard) vælges som afdelingens første formand. Den første bestyrelse omfattede en tandteknikker, to maskinarbejdere, en murer og en arbejdsmand. Foreningen beslutter sig for ikke at ville være aktive i tilfælde af krigslignende tilstande 1908 Mange byggekrak medførte, at mange medlemmer af ASF igen måtte melde sig ud, fordi de ikke havde råd til at være medlem af Foreningen. Det første samariterkursus afholdes i Foreningen Der var enighed om, at ASF i første omgang skulle koncentrere sig om at uddanne samaritter og oprette nye afdelinger Foreningen nedlægges midlertidigt, fordi mange ikke kunne betale kontingent. Arbejdersamaritterne får en ny opgave at være strandvagt. Der opstår uenighed med Dansk Røde Kors om, hvordan der kan samarbejdes Arbejdernes Samariter Forening frasiger igen første gang var i 1907 at være en del af den militære forberedelse til den forestående krig, som frygtedes at komme Der stilles første gang forslag om at oprette en særlig ungdomsafdeling i Arbejdernes Samariter Forening Fra Fagbevægelsen stilles der krav til den nedsatte arbejdstidskommission om særligt hensyn til arbejdere i sundhedsfarlige bedrifter Arbejdernes Samariter Forening indmelder sig i Dansk Røde Kors Arbejdernes Samariter Forening beslutter at blive en underafdeling af Dansk Røde Kors, men beslutningen gennemføres aldrig Dansk Røde Kors forsøger at udelukke Arbejdernes Samariter Forening fra indflydelse i korpsets ledelse På Helsingør Skibsværft etableres en lokalafdeling af arbejdersamaritterne Arbejdernes Samariter Forening, der var en del af Dansk Røde Kors, foreslår igen oprettelsen af en ungdomsafdeling Det første egentlige regeringsforslag vedr. sikring af arbejderbeskyttelse lanceres, men gennemføres ikke Arbejdernes Samariter Forening udruster en ambulance og gør den klar til at deltage i borgerkrigen i Spanien Arbejdernes Samariter Forening deltager i et socialdemokratisk fredsarrangement, hvilket vækker Dansk Røde Kors vrede, og Røde Kors forlanger formandens afgang. Arbejdersamariterne får vagtopgaver i Tivoli i København Arbejdernes Samariter Forening melder sig ud af Dansk Røde Kors 1933 Arbejdernes Samariter Forbund oprettes den 3. december på en kongres i København. Initiativtagerne var afdelingerne i København, Glostrup og Helsingør. Som forbundsformand for det ny forbund blev valgt A. W. Bech. Det samlede antal personlige medlemmer ved forbundets start var 400 medlemmer. På strandvagten på Amagerstranden i København behandledes mere end personer Opfordring til arbejdere over hele landet om at danne lokale afdelinger af Arbejdernes Samariter Forbund. ASF stiller krav om mindst en samarit på hver arbejdsplads. De første danske arbejdsmiljøundersøgelser gennemføres på Bornholms granitfabrikker nye afdelinger af Arbejdernes Samariter Forbund ser dagens lys. Ungdomskursus i Odense, som bliver starten på oprettelsen af en ungdomsafdeling under Arbejdernes Samariter Forbund Ved slutningen af året registreres næsten medlemmer af forbundet. I løbet af året blev der oprettet 23 nye lokale afdelinger. Arbejdernes Samariter Forbund havde nu i alt 53 afdelinger. Forbundet etablerer et godt samarbejde med redningskorpsene Falck og Zonen Kongres nr. 2 afholdes i København. På kongressen var der stor debat om tilhørsforholdet til den socialdemokratiske arbejderbevægelse. Der blev registreret 11 ungdomsafdelinger under Arbejdernes Samariter Forbund. En sag om eksem for ansatte på en sukkerfabrik gav stor debat om erhvervssygdomme og den manglende lægelige indsats på området Det blev et forrygende år for Arbejdernes Samariter Forbund. Der blev registreret 74 lokale afdelinger under Arbejdernes Samariter Forbund. Medlemstallet var nu voksne, heraf kvinder. Der blev holdt 83 samariterkurser med deltagere. 576 foreninger er tilknyttet lokalafdelingerne under Arbejdernes Samariter Forbund. De ydede i tilskud og gaver var kr ,00

2 1939 Forbundsformand A.W. Bech fratræder sin post på hovedbestyrelsens opfordring. Næstformand, Harry Mikkelsen, konstitueres som ny formand indtil næste kongres Den konstituerede formand, Harry Mikkelsen, fratræder på hovedbestyrelsesmøde. Den tidligere formand, A.W. Bech, vælges af hovedbestyrelsen som ny formand. Den første internationale hjælpeaktion iværksætter Arbejdernes Samariter Forbund i Finland. Danmark besættes af Tyskland den 9. april. Afdeling nr. 100 registreres. Samarbejdsaftale mellem Arbejdernes Samariter Forbund og Dansk Røde Kors indgås, hvor parterne anerkender hinandens samariteruddannelse Samaritterne uddannes om forholdsregler ved krigsgas. Indsatsen for at sikre landets badestrande forstærkes. Ordningen med vandresenge til ubemidlede bliver landsdækkende. De første ferielejre for børn startes op i Jylland. A.W. Bech fratræder som forbundsformand, fordi han var kommunist. I stedet vælges Hans Christiansen som ny forbundsformand. Forbundets medlemstal opgøres til ca medlemmer. Arbejdernes Samariter Forbund modtager henvendelse fra modstandsbevægelsen om evt. hjælp ved ulykker Pjecen Krigsgas sælges fra forbundskontoret. Der debatteres, hvordan man kan undervise i seksuallære. Brev fra Justitsministeren udsendes om, at kommunister ikke må have tillidshverv i arbejderbevægelsen. Den første lærebog, Førstehjælp, udgives af Arbejdernes Samariter Forbund Uddannelsen i rensnings- og forholdsregler ved gasangreb fortsætter Medlemshvervningen er i fokus på et møde i Arbejdernes Samariter Forbund. Nye bærestole for handicappede præsenteres af lokalafdelingen i Århus. Helsingør afdeling modtager en erkendtlighed fra Helsingør Værft for sit arbejde Arbejdernes Samariter Forbund indvier i Skæring ved Århus første eget feriehjem for børn og unge. Bogen Sexuel Hygiejne tilbydes Forbundets medlemmer. Medlemmer landet over orienteres om behandlingen af skudsår. Den frivillige luftbeskyttelse i København mobiliseres - Arbejdernes Samariter Forbund er med. Et væbnet røveri på forbundets kontor fjernede medlemskartoteket Der informeres aktivt om bombeskader. Medlemmer af Arbejdernes Samariter Forbund bliver frivillige vagter for flygtninge i Horserødlejren i Nordsjælland. Den første lysbehandling af syge sker i lokalafdelingen i Haderslev. En indsamling for at skaffe penge til et forbundshus igangsættes. Flere af Forbundets afdelinger opfører eller skaffer sig feriehjem eller kolonier. Afdelingen i Århus afvikler sin første sommerlejr for arbejderbørn Kongres afholdes i Nørresundby 18. og 19. april. Det besluttes, at Arbejdernes Samariter Forbund skal have en fuldtids forretningsfører. Som første forretningsfører vælges Ejner Boch. Bogen Katastrofesminkning udgives af Arbejdernes Samariter Forbund på eget forlag. Agitation for flere medlemmer gennemføres over hele landet. Forbundet har søgt om tilladelse til at holde en offentlig indsamlingsdag Arbejdernes Samariter Forbund rejser debatten om arbejdsbetingede sygdomme. Der etableres en brevskole for arbejdersamaritter. Forbundet tager initiativ til nedsættelse af en Komité for Sikkerhedstjeneste på arbejdspladserne. Forbundets medlemstal toppede i årets løb: medlemmer, fordelt på 162 lokalafdelinger. Arbejdernes Samariter Forbund går imod Lottekorpsets optagelse i Dansk Luftværnsforening Der er rigtig god gang i afvikling af ferielejre i forbundets feriehjem Folketinget vedtager en forbedret ulykkesforsikringslov 1949 Arbejdernes Samariter Forbund afholder sin første Mærkedag Kongres afholdes 7. og 8. april i København. Frode Thomsen blev valgt som ny forbundsformand Arbejdernes Samariter Forbund inviteres til at medvirke ved udsendelsen af Svagføres Udflugtstog, som arrangeres af Socialdemokraten. Forbundet tog initiativ til en indsamling til befolkningen i Holland efter store oversvømmelser i landet På hovedbestyrelsesmødet vælges professor Poul Bonnevie som Arbejdernes Samariter Forbunds første præsident. Præsidenten foreslog kort tid efter etablering af Danmarkshjælpen, som skulle koordinere indsamlinger og hjælpearbejdet i Danmark Nordisk uge for arbejdersamaritter afholdes i Motala i Sverige. International konference i Hamborg stifter Arbejdersamariternes Internationale, IAH. Forbundets lokalafdelinger råder over næsten 600 vandresenge, som udlånes til familier, der har svært ved at klare økonomien efter nye fødsler. Forbundets afdeling i Holstebro beslutter sig for at bygge et Folkets Hus ved hjælp af frivillig arbejdskraft.

3 1954 Kongres afholdes april i Usikkerhed om Arbejdernes Samariter Forbund skal gå med i den nye internationale organisation Arbeiter Samariter International, ASI. ASF sender nødhjælp til Østrig efter oversvømmelser fra floden Donau. Der blev registreret 22 lokale ungdomsafdelinger. 50 østrigske børn kommer til Danmark på et 3-ugers rekreationsophold. Fabriksloven fra 1913 blev afløst af en moderne arbejderbeskyttelseslov En ny arbejderbeskyttelseslov træder i kraft 1. april Danmarkshjælpen bliver lagt i mølposen 1956 Ungarnshjælpen igangsættes efter den sovjetiske invasion i landet. Arbejdernes Samariter Forbund er med til at starte Dansk Flygtningehjælp. Arbejdstiden for landsbrugets medhjælpere blev nedsat til 9 timer dagligt om sommeren og til 8 timer om vinteren Flygtninge fra Ungarn på kolonier i Danmark. Forbundets medlemstal opgjort til Arbejdernes Samariter Forbund melder sig ind i IAH, Internationalens Arbeiter Hilfswerk Kongres afholdes april i Fredericia. Første gang den sociale gruppering i Forbundet, Dansk Folkehjælp, markerer sig selvstændigt. Arbejdernes Ungarnshjælp etableres. Arbejdersamaritterne påtager sig mange steder at rense strande før sommerbadningen starter. 45-timers arbejdsuge indføres efter mæglingsforslag. Asbestens farlighed blev rejst som debat af prof. Poul Bonnevie og Cementarbejdernes Fagforening i Ålborg Debat om mund-til-mund-metoden til afløsning af Holger-Nielsen-metoden. De første husmoderferier arrangeres. Forbundet havde nu 123 lokale afdelinger Den første feriekoloni for handicappede børn oprettes. Håndbog for tillidsmænd, instruktører og samaritter udgives af Forbundet. Der blev registreret ca vagtsteder for de frivillige arbejdersamaritter Principbeslutning om at oprette plejehjem. Det første Solhvervsmærke udgives. Arbejdernes Samariter Forbund har god gang i sit kursusarbejde og afholder en række instruktørkurser Kongres afholdes april i det ny Folkets Hus i København. Organisationens navn Arbejdernes Samariter Forbund erstattes af navnet Landsorganisationen ASF-Dansk Folkehjælp. Der vedtages også et nyt formål og nye opgaver. Tegningerne til det første organisationsplejehjem offentliggøres. Forbundets kursusarbejde sættes i system. Mere end personer afslutter samariterkursus med diplom. ASF-Dansk Folkehjælp registrerer mere end behandlinger af samaritterne på arbejdspladserne Der blev etableret samaritervagter med samaritter i vagterne. Tilsammen havde de vagttimer, og på de vagter behandlede de patienter. På virksomhederne er der ydet førstehjælp til patienter aktive medlemmer er også bloddonorer. Afdelingerne rådede over 195 vandresenge, der har været udlånt to gange i gennemsnit. Der blev renset 41 badestrande for sten, glasskår mv. i et antal, der ikke kunne tælles Den 22. december tages de første spadestik til plejehjemmet Frederik Hagengaard i København, senere Arbejdersamariten. Samarbejdsaftale mellem ASF-Dansk Folkehjælp og Dansk Røde Kors om at arbejde for oprettelse af et nyt organ Førstehjælpsrådet. Forbundets medlemstal blev opgjort til medlemmer Nødhjælp i form af tøj mv. sendes til Algeriet. Indsamling af penge til Island efter vulkanudbrud. Der holdes rejsegilde på ASF-Dansk Folkehjælps plejehjem Frederik Hagengaard i Brønshøj Kongres afholdes i Århus. Forslag om, at ASF-Dansk Folkehjælp skal etablere vuggestuer, børnehaver og fritidshjem. Kun ganske få afdelinger forsøger sig med det de følgende år. Premiere på en præsentationsfilm om Forbundets arbejde. Forbundsformanden provokerer med en idé om indførelse af en ASFuniform Plejehjemmet Arbejdersamariten i København indvies den 26. maj. ASF-Dansk Folkehjælps afdeling i Gladsaxe-Gentofte får sin egen handicapbus. Debatten om fælles uniform eller arbejdsdragt er markant. Som ny forbundsformand vælges Willy Sørensen Kongres afholdes i Nyborg Organisationen drøfter ny strategi for medlemshvervning Indsamling af ca kr. til fordel for ofrene for naturkatastrofe på Island iværksættes Kongres afholdes i Nyborg Beretning for 1996 beskriver denne periode på følgende måde: Indtil kongressen i 1978 skete der ikke de store nyheder. Det var de gammelkendte aktiviteter, organisationen arbejdede med Kongres afholdes i Nyborg. Som ny forbundsformand blev valgt Kurt Hansen.

4 1979 Uro i Polen efter dannelsen af Solidaritet. ASF sender medicin og tøj som hjælp. Som forbundets ny præsident blev valgt Hans Buchardt Pedersen LO støtter ASFs opprioritering af det internationale arbejde Første bevilling fra DANIDA den såkaldte apartheidsbevilling til ANC og SWAPO i Tanzania. Hjælpen bestod af hospitaler, udstyr, førstehjælpskurser mv Hjælpeaktion for flygtninge i Libanon efter massakre i flygtningelejre. Sygeplejersker til hospital i Libanon. Forbundskontoret flytter til Herlufsholmsvej. Kongres afholdes i Nyborg. Fhv. minister J.K. Hansen afløser Hans Buchardt Pedersen som præsident ASF-Dansk Folkehjælp er aktiv i hjælpearbejde i Polen med mad og medicin Der blev i årets løb oprettet 10 nye lokalafdelinger. Hjælpeaktioner i Afghanistan, Pakistan og Eritrea : Indsamling, medicin, hospitalsudstyr, biler, landbrugsstøtte og sygeplejersker. DACAAR starter sine første programmer i Pakistan Landsmøde afholdes i Middelfart Kongres afholdes i Katastrofe på atomkraftværket i Tjernobyl i Sovjetunionen. Forbundskontoret flytter til Roskildevej 147 i Albertslund Det første nummer af Folkehjælpsbladet udsendes. Forbundsformand for Specialarbejderforbundet, Hardy Hansen, udpeges som ny præsident for organisationen. Samarbejde med Dansk Funktionærforbund om ferieophold for ældre og handicappede medlemmer. ASF- Dansk Folkehjælp stiller hjælpere til rådighed Hjælpeaktion i Mozambique i samarbejde med IAH. Skole opbygges. ASF-Dansk Folkehjælp indleder hjælpearbejde i Sovjetunionen. Landsdækkende hjertestopkampagne i samarbejde med Hjerteforeningen. Holeby Kro og Gæstgivergård overtages og omdannes til Aktivitetscenter. Lærebøger udgives af ASF-Dansk Folkehjælps eget forlag. ASF-Dansk Folkehjælp sender nødhjælp til den jordskælvsramte befolkning i Armenien Handicaplære et arbejdshæfte udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Ekstraordinær kongres afholdes til vedtagelse af et sæt nye vedtægter Hjælpeaktion i Rumænien. Sovjetunionens opløsning. Nødhjælp til Georgien, bl.a. med genopbygning af hospital. Ferieophold for enlige forsørgere påbegyndes. Repræsentantskabsmøde i Hardy Hansen genvælges som præsident for ASF-Dansk Folkehjælp. Ny plan for forbundets kursusvirksomhed gennemføres Det første rekreationsophold i Danmark for russiske børn fra Tjernobylområdet. Hjælpeaktioner i Armenien og Skt. Petersborg i Rusland. Konflikten på Balkan starter, flygtningelejre etableres af organisationen. Nødhjælp sendes til Bulgarien og Rumænien. Landsmødet afholdes i Vejle. Det vedtages, at en slags uniformering skal ske. Kurt Hansen afgår som forbundsformand. Som ny forbundsformand blev valgt Ib Jensen. Generalsekretær Max Simonsen foreslår navneskift til Dansk Grønne Kors Silkeborg. Nødhjælpsforsendelse til Sct. Petersborg. Nødhjælp til Bosnien, Albanien og Kroatien. Den første medlemsuniform tages i brug Opførelsen af Region Vest ved Horsens påbegyndes. Da året var omme, havde russiske børn fra Tjernobyl været på ferie i fire uger. ASF-Dansk Folkehjælp adopterer et hospital i Rusland. Center for Folkehjælp Blagovest åbnes i Moskva med hjælp fra ASF- Dansk Folkehjælp. Landsmøde afholdes i Vejle Hjælpeaktioner til Litauen og Somalia, herunder minerydning. Center for Folkehjælp Blagovest indviede sit hus i Moskva. ASF-Dansk Folkehjælp havde som en del af en hjælpepakke ladet huset opføre. Samariter International, SAINT, stiftes Landsmøde afholdes i Vejle. Igen debat om organisationens navn. Partnerskabskontrakt med ECHO. En ny uddannelse af Farvandsvæsenets redningsfolk sættes i værk. Tilladelse til etablering af Den grønne humanitære Højskole gives af Undervisningsministeriet, men skolen kommer aldrig i gang En undervisningsbus kørte i Forbundets førstehjælpskampagne km rundt i Danmark. Den gjorde holdt 126 steder for at gennemføre førstehjælpsuddannelser Hjælpeaktion med renovering af boliger i Polen efter store oversvømmelser. ASF-Dansk Folkehjælp deltager aktivt i indvielsen af Storebæltsbroen. Landsmøde afholdes i Nykøbing F Frøleverancer til Nordkorea igangsættes. Nødhjælp til Polen, Kaliningrad og Armenien. Repræsentantskabsmøde afholdes på Metalskolen i Jørlunde. DDG Danish Demining Group stiftes.

5 1999 Oprettelse af flygtningelejre i Albanien. Hjælpeaktion i Kosovo med opførelse af boliger. Landsmøde afholdes i Vejle. Forbundets medlemstal blev opgjort til ca personlige medlemmer. Et nyt Førstehjælpsråd erstatter Beredskabsstyrelsens Førstehjælpsudvalg Nødhjælpsaktion med oprettelse af teltlejr i Tyrkiet efter voldsomme jordskælv og genopbygning af skadede hospitaler og skoler. Hjælpeaktion i Ingusjetien og Tjetenien. ASF-Dansk Folkehjælp får ny organisationsstruktur. Repræsentantskabsmøde i Der opføres et katastrofelager på 500 m2 i tilknytning til hovedkontoret i Holeby Hjælpeaktion for ca flygtninge i Serbien. Fortsat hjælpeaktion i Kosovo og Kaliningrad. Landsmøde afholdes i Vejle ASF-Dansk Folkehjælp indgår historisk aftale med FNs Flygtningehøjkommisariat om principper og regler for hjælpearbejde for flygtninge. Reception i anledning af organisationens 95 års jubilæum. Indvielse af ASF-Dansk Folkehjælps museum i Sølvgade i København. Præsentation af ASF-Dansk Folkehjælps to første ambassadører, Ole Løvig Simonsen og T.C. Nilsson. Barn nr fra Tjernobyl-området i Rusland på rekreationsophold i Danmark Skolebygningsprojekt i Afghanistan i samarbejde med DAARTT. Klaus Nørlem bliver ny generalsekretær for ASF-Dansk Folkehjælp. Nødhjælp, rehabilitering, sociale aktiviteter, uddannelse og vand- og sanitetsarbejde i gang i Kosovo, Irak, Afghanistan og Sovjetunionen. Landsmøde afholdes i Glyngøre. Vejle Pilotprojektet Intet kørekort - uden Førstehjælp afvikles for køreskoleelever. ASF-Dansk Folkehjælp etablerer en erhvervsgruppe. Vejle. Nødhjælp til Iran efter jordskælv. Fyrværkerikatastrofe i Seest ved Kolding: ASF-Dansk Folkehjælp igangsætter indsamling til ofrene. ASF-Dansk Folkehjælp melder sig ind i ISOBRO Tsunamien i Asien: ASF-Dansk Folkehjælp arbejder aktivt på Sri Lanka. Repræsentantskabsmøde i Vejle med strukturændringer vedr. nye regioner. Der registreres mere end arbejdsulykker på landets arbejdspladser. Efter mange års debat får organisationen dens første egentlige vagtsamariteruniform. Landsmøde i Jørlunde Årsmøde afholdes på Metalskolen i Jørlunde. Der vedtages strategi- og handlingsplaner for de næste års nationale og internationale arbejde. Forslag om at ændre navnet på organisationen til Dansk Folkehjælp vedtages ikke. SAINT, Samaritan International, omfatter nu 16 medlemsorganisationer eller associerede medlemmer med tilsammen over 2,5 mio. individuelle medlemmer, aktive frivillige og fuldtidsansatte. En længe ønsket anbefaling fra ASF- Dansk Folkehjælp om undervisning i førstehjælp ved erhvervelse af kørekort bliver vedtaget ved lov. Ordningen træder i kraft 1. oktober Forbundets medlemstal opgjort til ca personlige medlemmer. Aftale om ferieophold for grønlandske Børn Organisationen markerer sit 100 års jubilæum, markeres igennem året med en række forskellige aktiviteter. Den 31. oktober afholdes den officielle jubilæumsreception for alle medlemmer i Cirkusbygningen i København. Et nyt initiativ om førstehjælp i folkeskolen lanceres af organisationen. For første gang i mange år, oplever organisationen en mindre medlemsfremgang. Organisationen åbner den første lokalafdeling på Grønland. Samaritian International afholder sin internationale fagkongres SAINT FO- RUM 2007 i Svendborg, med organisationen som arrangør. Organisationen åbner en repræsentation i Uganda Nyt integrationsprogram starter op i København under navnet Taking the Lead. Samaritterne kan tilføje endnu en uddannelse til deres cv nemlig uddannelsen i Håndtering Af Tilskadekomne. Direktør Gert Jonassen trådte ind i ASF-Dansk Folkehjælps ambassadørgruppe Årsmødet afholdes i Glyngøre To nye lokalafdelinger starter i Aalborg og Guldborgsund. En ny genbrugsbutik i Præstø slår dørene op. Mike Tramp bliver ambassadør for ASF-Dansk Folkehjælp. Foreningen Østifterne blev på ASF- Dansk Folkehjælps årsmøde, valgt som ÅRETS FOLKEHJÆLPER. Årsmødet afholdes i Vejle Organisationen ændrer på årsmødet navn til Dansk Folkehjælp. Regionerne nedlægges. Joseph Seboko fra SASO blev på Dansk Folkehjælps årsmøde, valgt som ÅRETS FOLKEHJÆLPER. Annette Heick, Camilla Martin, Christine Antorini samt Vibeke Hartkorn bliver ambassadører for Dansk Folkehjælp. Jordskælvet i Haiti: Dansk Folkehjælp arbejder aktivt i Haiti.

6 2011 Dansk Folkehjælp tager de sociale medier i brug via Facebook. Dansk Folkehjælp sender udsatte på gratis ferie og er således den største feriehjælpsorganisation i Danmark. To nye lokalafdelinger starter i Frederikshavn og Fredensborg. Ægteparret Rikke og Niels Rask modtager prisen som Årets Folkehjælper 2011 for deres store indsats i forbindelse med indsamlingen til Dansk Folkehjælps julehjælp. Christian Bitz bliver udnævnt som ambassadør for Dansk Folkehjælp Dansk Folkehjælps formand Ib Jensen går på pension, den 38-årige næstformand Thomas E. Pedersen vælges som ny formand. Grethe Stief udnævnes som Årets Folkehjælper, for hendes forbilledlige engagement i forbindelse med Dansk Folkehjælps udviklingsarbejde i Afghanistan. TV-kokken Claus Holm bliver ambassadør for Dansk Folkehjælp Dansk Folkehjælp fik på landsplan ensartet kontingent for medlemmer. Hus Forbi bliver tildelt prisen Årets Folkehjælper 2013 for den store succes de har med at forene ønsket om at støtte en udsat målgruppe igennem principperne om hjælp til selvhjælp med en socialøkonomisk virksomhed, og som samtidig sætter fokus på hjemløse og udsattes levevilkår i Danmark. En ny lokalafdeling starter i Gladsaxe. Dansk Folkehjælp åbner 6 genbrugsbutikker rundt om i landet. Målet er at åbne mange flere genbrugsbutikker i løbet af årene Dansk Folkehjælp flytter organisationens hovedkontor fra Lolland til Nykøbing Falster. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd bliver tildelt Årets Folkehjælper 2014 for deres fokus på samfundsmæssige og økonomiske udfordringer og løsninger. Gældsrådgivning til fattige familier bliver et nyt indsatsområde i Dansk Folkehjælp. Dansk Folkehjælp indgår aftale med det Afghanske Undervisningsministerium om kvalitetssikring af skolebyggeringer i en række provinser af Afghanistan.

Folkehjælp. Marts 2007 nr. 79 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. 100med folkehjælp

Folkehjælp. Marts 2007 nr. 79 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. 100med folkehjælp Folkehjælp Marts 2007 nr. 79 Udgives af År 100med folkehjælp Årsudsendelser 2006 11/01/06 12:48 Side 1 Dansk KundeIndex kårer forsikringskundernes favorit Ta en ALKA og bliv en af Danmarks mest tilfredse

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Når katastrofen rammer hårdest. Ansvarshavende og tilrettelæggelse: Klaus Nørlem og Bente Larsen

Indholdsfortegnelse. Når katastrofen rammer hårdest. Ansvarshavende og tilrettelæggelse: Klaus Nørlem og Bente Larsen Beretning 2005 Indholdsfortegnelse 4 Når katastrofen rammer hårdest 6 Ny målgruppe for socialt arbejde 8 Fokus på uddannelse 10 Øget indsats på det sociale område 12 Svære betingelser for udvikling 14

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Orientering fra formanden Der arbejdes hårdt i afdelingen, både i bestyrelsen, inklusiv suppleanter, blandt samaritter, instruktører og andre tovholdere med de opgaver, som hver især har påtaget sig. Vel

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal?

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Diskussionsoplæg til mødet i Nordisk Udlændingeudvalg, den 3. maj 25, Island (dagsordenspunkt 4) Asylansøgertallet

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

RØDE KORS FUNDRAISING RØDE KORS / 2014 1

RØDE KORS FUNDRAISING RØDE KORS / 2014 1 RØDE KORS FUNDRAISING 2014 RØDE KORS / 2014 1 FUNDRAISING Fundraising kan defineres på mange måder, men handler grundlæggende om at skaffe midler til det projekt, som du eller din organisation har påtaget

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Arbejderbevægelsens Bibliotek

Arbejderbevægelsens Bibliotek Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.Vi The Labour Movement Library and Archive, Denmark " Bibliothek und Archiv derarbeiterbewegungpänemark. Nørrebrogade 66 D * DK2200 København N. Tel.:(+45)35.36.15.22

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Referat af 41.forretningsudvalgsmøde i DUI-LEG og VIRKE

Referat af 41.forretningsudvalgsmøde i DUI-LEG og VIRKE Referat af det 41. forretningsudvalgsmøde DATO: Torsdag den 13. august 2015 TID: Kl. 17.00 21.00 STED: Forbundshuset, DUI-LEG og VIRKE Mågevej 22 2650 Hvidovre Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar.

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. Skal man bruge EPP systemet? Jeg er instruktør fra DKF gamle uddannelsessystem hvad skal jeg gøre? Er EPP kun for havkajakker? Hvor finder jeg kano standarderne?

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt i Upsalagade 20 B, 2100 København Ø

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer Indfødsretsprøven 17. juni 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense

Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense Vedtægter for... 1 International Medical Cooperation Committee Odense... 1 Kapitel 1: Navn og relationer... 2 Kapitel 2: Vision og formål...

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere