Dansk Folkehjælps tidslinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Folkehjælps tidslinie"

Transkript

1 Dansk Folkehjælps tidslinie 1907 Arbejdernes Samariter Forening stiftes den 31. juli. Det var udelukkende en københavnsk afdeling. Hovedopgaven var at etablere samariterkurser. Maleren Frederik M. Nielsen (senere navneskifte til Hagengaard) vælges som afdelingens første formand. Den første bestyrelse omfattede en tandteknikker, to maskinarbejdere, en murer og en arbejdsmand. Foreningen beslutter sig for ikke at ville være aktive i tilfælde af krigslignende tilstande 1908 Mange byggekrak medførte, at mange medlemmer af ASF igen måtte melde sig ud, fordi de ikke havde råd til at være medlem af Foreningen. Det første samariterkursus afholdes i Foreningen Der var enighed om, at ASF i første omgang skulle koncentrere sig om at uddanne samaritter og oprette nye afdelinger Foreningen nedlægges midlertidigt, fordi mange ikke kunne betale kontingent. Arbejdersamaritterne får en ny opgave at være strandvagt. Der opstår uenighed med Dansk Røde Kors om, hvordan der kan samarbejdes Arbejdernes Samariter Forening frasiger igen første gang var i 1907 at være en del af den militære forberedelse til den forestående krig, som frygtedes at komme Der stilles første gang forslag om at oprette en særlig ungdomsafdeling i Arbejdernes Samariter Forening Fra Fagbevægelsen stilles der krav til den nedsatte arbejdstidskommission om særligt hensyn til arbejdere i sundhedsfarlige bedrifter Arbejdernes Samariter Forening indmelder sig i Dansk Røde Kors Arbejdernes Samariter Forening beslutter at blive en underafdeling af Dansk Røde Kors, men beslutningen gennemføres aldrig Dansk Røde Kors forsøger at udelukke Arbejdernes Samariter Forening fra indflydelse i korpsets ledelse På Helsingør Skibsværft etableres en lokalafdeling af arbejdersamaritterne Arbejdernes Samariter Forening, der var en del af Dansk Røde Kors, foreslår igen oprettelsen af en ungdomsafdeling Det første egentlige regeringsforslag vedr. sikring af arbejderbeskyttelse lanceres, men gennemføres ikke Arbejdernes Samariter Forening udruster en ambulance og gør den klar til at deltage i borgerkrigen i Spanien Arbejdernes Samariter Forening deltager i et socialdemokratisk fredsarrangement, hvilket vækker Dansk Røde Kors vrede, og Røde Kors forlanger formandens afgang. Arbejdersamariterne får vagtopgaver i Tivoli i København Arbejdernes Samariter Forening melder sig ud af Dansk Røde Kors 1933 Arbejdernes Samariter Forbund oprettes den 3. december på en kongres i København. Initiativtagerne var afdelingerne i København, Glostrup og Helsingør. Som forbundsformand for det ny forbund blev valgt A. W. Bech. Det samlede antal personlige medlemmer ved forbundets start var 400 medlemmer. På strandvagten på Amagerstranden i København behandledes mere end personer Opfordring til arbejdere over hele landet om at danne lokale afdelinger af Arbejdernes Samariter Forbund. ASF stiller krav om mindst en samarit på hver arbejdsplads. De første danske arbejdsmiljøundersøgelser gennemføres på Bornholms granitfabrikker nye afdelinger af Arbejdernes Samariter Forbund ser dagens lys. Ungdomskursus i Odense, som bliver starten på oprettelsen af en ungdomsafdeling under Arbejdernes Samariter Forbund Ved slutningen af året registreres næsten medlemmer af forbundet. I løbet af året blev der oprettet 23 nye lokale afdelinger. Arbejdernes Samariter Forbund havde nu i alt 53 afdelinger. Forbundet etablerer et godt samarbejde med redningskorpsene Falck og Zonen Kongres nr. 2 afholdes i København. På kongressen var der stor debat om tilhørsforholdet til den socialdemokratiske arbejderbevægelse. Der blev registreret 11 ungdomsafdelinger under Arbejdernes Samariter Forbund. En sag om eksem for ansatte på en sukkerfabrik gav stor debat om erhvervssygdomme og den manglende lægelige indsats på området Det blev et forrygende år for Arbejdernes Samariter Forbund. Der blev registreret 74 lokale afdelinger under Arbejdernes Samariter Forbund. Medlemstallet var nu voksne, heraf kvinder. Der blev holdt 83 samariterkurser med deltagere. 576 foreninger er tilknyttet lokalafdelingerne under Arbejdernes Samariter Forbund. De ydede i tilskud og gaver var kr ,00

2 1939 Forbundsformand A.W. Bech fratræder sin post på hovedbestyrelsens opfordring. Næstformand, Harry Mikkelsen, konstitueres som ny formand indtil næste kongres Den konstituerede formand, Harry Mikkelsen, fratræder på hovedbestyrelsesmøde. Den tidligere formand, A.W. Bech, vælges af hovedbestyrelsen som ny formand. Den første internationale hjælpeaktion iværksætter Arbejdernes Samariter Forbund i Finland. Danmark besættes af Tyskland den 9. april. Afdeling nr. 100 registreres. Samarbejdsaftale mellem Arbejdernes Samariter Forbund og Dansk Røde Kors indgås, hvor parterne anerkender hinandens samariteruddannelse Samaritterne uddannes om forholdsregler ved krigsgas. Indsatsen for at sikre landets badestrande forstærkes. Ordningen med vandresenge til ubemidlede bliver landsdækkende. De første ferielejre for børn startes op i Jylland. A.W. Bech fratræder som forbundsformand, fordi han var kommunist. I stedet vælges Hans Christiansen som ny forbundsformand. Forbundets medlemstal opgøres til ca medlemmer. Arbejdernes Samariter Forbund modtager henvendelse fra modstandsbevægelsen om evt. hjælp ved ulykker Pjecen Krigsgas sælges fra forbundskontoret. Der debatteres, hvordan man kan undervise i seksuallære. Brev fra Justitsministeren udsendes om, at kommunister ikke må have tillidshverv i arbejderbevægelsen. Den første lærebog, Førstehjælp, udgives af Arbejdernes Samariter Forbund Uddannelsen i rensnings- og forholdsregler ved gasangreb fortsætter Medlemshvervningen er i fokus på et møde i Arbejdernes Samariter Forbund. Nye bærestole for handicappede præsenteres af lokalafdelingen i Århus. Helsingør afdeling modtager en erkendtlighed fra Helsingør Værft for sit arbejde Arbejdernes Samariter Forbund indvier i Skæring ved Århus første eget feriehjem for børn og unge. Bogen Sexuel Hygiejne tilbydes Forbundets medlemmer. Medlemmer landet over orienteres om behandlingen af skudsår. Den frivillige luftbeskyttelse i København mobiliseres - Arbejdernes Samariter Forbund er med. Et væbnet røveri på forbundets kontor fjernede medlemskartoteket Der informeres aktivt om bombeskader. Medlemmer af Arbejdernes Samariter Forbund bliver frivillige vagter for flygtninge i Horserødlejren i Nordsjælland. Den første lysbehandling af syge sker i lokalafdelingen i Haderslev. En indsamling for at skaffe penge til et forbundshus igangsættes. Flere af Forbundets afdelinger opfører eller skaffer sig feriehjem eller kolonier. Afdelingen i Århus afvikler sin første sommerlejr for arbejderbørn Kongres afholdes i Nørresundby 18. og 19. april. Det besluttes, at Arbejdernes Samariter Forbund skal have en fuldtids forretningsfører. Som første forretningsfører vælges Ejner Boch. Bogen Katastrofesminkning udgives af Arbejdernes Samariter Forbund på eget forlag. Agitation for flere medlemmer gennemføres over hele landet. Forbundet har søgt om tilladelse til at holde en offentlig indsamlingsdag Arbejdernes Samariter Forbund rejser debatten om arbejdsbetingede sygdomme. Der etableres en brevskole for arbejdersamaritter. Forbundet tager initiativ til nedsættelse af en Komité for Sikkerhedstjeneste på arbejdspladserne. Forbundets medlemstal toppede i årets løb: medlemmer, fordelt på 162 lokalafdelinger. Arbejdernes Samariter Forbund går imod Lottekorpsets optagelse i Dansk Luftværnsforening Der er rigtig god gang i afvikling af ferielejre i forbundets feriehjem Folketinget vedtager en forbedret ulykkesforsikringslov 1949 Arbejdernes Samariter Forbund afholder sin første Mærkedag Kongres afholdes 7. og 8. april i København. Frode Thomsen blev valgt som ny forbundsformand Arbejdernes Samariter Forbund inviteres til at medvirke ved udsendelsen af Svagføres Udflugtstog, som arrangeres af Socialdemokraten. Forbundet tog initiativ til en indsamling til befolkningen i Holland efter store oversvømmelser i landet På hovedbestyrelsesmødet vælges professor Poul Bonnevie som Arbejdernes Samariter Forbunds første præsident. Præsidenten foreslog kort tid efter etablering af Danmarkshjælpen, som skulle koordinere indsamlinger og hjælpearbejdet i Danmark Nordisk uge for arbejdersamaritter afholdes i Motala i Sverige. International konference i Hamborg stifter Arbejdersamariternes Internationale, IAH. Forbundets lokalafdelinger råder over næsten 600 vandresenge, som udlånes til familier, der har svært ved at klare økonomien efter nye fødsler. Forbundets afdeling i Holstebro beslutter sig for at bygge et Folkets Hus ved hjælp af frivillig arbejdskraft.

3 1954 Kongres afholdes april i Usikkerhed om Arbejdernes Samariter Forbund skal gå med i den nye internationale organisation Arbeiter Samariter International, ASI. ASF sender nødhjælp til Østrig efter oversvømmelser fra floden Donau. Der blev registreret 22 lokale ungdomsafdelinger. 50 østrigske børn kommer til Danmark på et 3-ugers rekreationsophold. Fabriksloven fra 1913 blev afløst af en moderne arbejderbeskyttelseslov En ny arbejderbeskyttelseslov træder i kraft 1. april Danmarkshjælpen bliver lagt i mølposen 1956 Ungarnshjælpen igangsættes efter den sovjetiske invasion i landet. Arbejdernes Samariter Forbund er med til at starte Dansk Flygtningehjælp. Arbejdstiden for landsbrugets medhjælpere blev nedsat til 9 timer dagligt om sommeren og til 8 timer om vinteren Flygtninge fra Ungarn på kolonier i Danmark. Forbundets medlemstal opgjort til Arbejdernes Samariter Forbund melder sig ind i IAH, Internationalens Arbeiter Hilfswerk Kongres afholdes april i Fredericia. Første gang den sociale gruppering i Forbundet, Dansk Folkehjælp, markerer sig selvstændigt. Arbejdernes Ungarnshjælp etableres. Arbejdersamaritterne påtager sig mange steder at rense strande før sommerbadningen starter. 45-timers arbejdsuge indføres efter mæglingsforslag. Asbestens farlighed blev rejst som debat af prof. Poul Bonnevie og Cementarbejdernes Fagforening i Ålborg Debat om mund-til-mund-metoden til afløsning af Holger-Nielsen-metoden. De første husmoderferier arrangeres. Forbundet havde nu 123 lokale afdelinger Den første feriekoloni for handicappede børn oprettes. Håndbog for tillidsmænd, instruktører og samaritter udgives af Forbundet. Der blev registreret ca vagtsteder for de frivillige arbejdersamaritter Principbeslutning om at oprette plejehjem. Det første Solhvervsmærke udgives. Arbejdernes Samariter Forbund har god gang i sit kursusarbejde og afholder en række instruktørkurser Kongres afholdes april i det ny Folkets Hus i København. Organisationens navn Arbejdernes Samariter Forbund erstattes af navnet Landsorganisationen ASF-Dansk Folkehjælp. Der vedtages også et nyt formål og nye opgaver. Tegningerne til det første organisationsplejehjem offentliggøres. Forbundets kursusarbejde sættes i system. Mere end personer afslutter samariterkursus med diplom. ASF-Dansk Folkehjælp registrerer mere end behandlinger af samaritterne på arbejdspladserne Der blev etableret samaritervagter med samaritter i vagterne. Tilsammen havde de vagttimer, og på de vagter behandlede de patienter. På virksomhederne er der ydet førstehjælp til patienter aktive medlemmer er også bloddonorer. Afdelingerne rådede over 195 vandresenge, der har været udlånt to gange i gennemsnit. Der blev renset 41 badestrande for sten, glasskår mv. i et antal, der ikke kunne tælles Den 22. december tages de første spadestik til plejehjemmet Frederik Hagengaard i København, senere Arbejdersamariten. Samarbejdsaftale mellem ASF-Dansk Folkehjælp og Dansk Røde Kors om at arbejde for oprettelse af et nyt organ Førstehjælpsrådet. Forbundets medlemstal blev opgjort til medlemmer Nødhjælp i form af tøj mv. sendes til Algeriet. Indsamling af penge til Island efter vulkanudbrud. Der holdes rejsegilde på ASF-Dansk Folkehjælps plejehjem Frederik Hagengaard i Brønshøj Kongres afholdes i Århus. Forslag om, at ASF-Dansk Folkehjælp skal etablere vuggestuer, børnehaver og fritidshjem. Kun ganske få afdelinger forsøger sig med det de følgende år. Premiere på en præsentationsfilm om Forbundets arbejde. Forbundsformanden provokerer med en idé om indførelse af en ASFuniform Plejehjemmet Arbejdersamariten i København indvies den 26. maj. ASF-Dansk Folkehjælps afdeling i Gladsaxe-Gentofte får sin egen handicapbus. Debatten om fælles uniform eller arbejdsdragt er markant. Som ny forbundsformand vælges Willy Sørensen Kongres afholdes i Nyborg Organisationen drøfter ny strategi for medlemshvervning Indsamling af ca kr. til fordel for ofrene for naturkatastrofe på Island iværksættes Kongres afholdes i Nyborg Beretning for 1996 beskriver denne periode på følgende måde: Indtil kongressen i 1978 skete der ikke de store nyheder. Det var de gammelkendte aktiviteter, organisationen arbejdede med Kongres afholdes i Nyborg. Som ny forbundsformand blev valgt Kurt Hansen.

4 1979 Uro i Polen efter dannelsen af Solidaritet. ASF sender medicin og tøj som hjælp. Som forbundets ny præsident blev valgt Hans Buchardt Pedersen LO støtter ASFs opprioritering af det internationale arbejde Første bevilling fra DANIDA den såkaldte apartheidsbevilling til ANC og SWAPO i Tanzania. Hjælpen bestod af hospitaler, udstyr, førstehjælpskurser mv Hjælpeaktion for flygtninge i Libanon efter massakre i flygtningelejre. Sygeplejersker til hospital i Libanon. Forbundskontoret flytter til Herlufsholmsvej. Kongres afholdes i Nyborg. Fhv. minister J.K. Hansen afløser Hans Buchardt Pedersen som præsident ASF-Dansk Folkehjælp er aktiv i hjælpearbejde i Polen med mad og medicin Der blev i årets løb oprettet 10 nye lokalafdelinger. Hjælpeaktioner i Afghanistan, Pakistan og Eritrea : Indsamling, medicin, hospitalsudstyr, biler, landbrugsstøtte og sygeplejersker. DACAAR starter sine første programmer i Pakistan Landsmøde afholdes i Middelfart Kongres afholdes i Katastrofe på atomkraftværket i Tjernobyl i Sovjetunionen. Forbundskontoret flytter til Roskildevej 147 i Albertslund Det første nummer af Folkehjælpsbladet udsendes. Forbundsformand for Specialarbejderforbundet, Hardy Hansen, udpeges som ny præsident for organisationen. Samarbejde med Dansk Funktionærforbund om ferieophold for ældre og handicappede medlemmer. ASF- Dansk Folkehjælp stiller hjælpere til rådighed Hjælpeaktion i Mozambique i samarbejde med IAH. Skole opbygges. ASF-Dansk Folkehjælp indleder hjælpearbejde i Sovjetunionen. Landsdækkende hjertestopkampagne i samarbejde med Hjerteforeningen. Holeby Kro og Gæstgivergård overtages og omdannes til Aktivitetscenter. Lærebøger udgives af ASF-Dansk Folkehjælps eget forlag. ASF-Dansk Folkehjælp sender nødhjælp til den jordskælvsramte befolkning i Armenien Handicaplære et arbejdshæfte udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Ekstraordinær kongres afholdes til vedtagelse af et sæt nye vedtægter Hjælpeaktion i Rumænien. Sovjetunionens opløsning. Nødhjælp til Georgien, bl.a. med genopbygning af hospital. Ferieophold for enlige forsørgere påbegyndes. Repræsentantskabsmøde i Hardy Hansen genvælges som præsident for ASF-Dansk Folkehjælp. Ny plan for forbundets kursusvirksomhed gennemføres Det første rekreationsophold i Danmark for russiske børn fra Tjernobylområdet. Hjælpeaktioner i Armenien og Skt. Petersborg i Rusland. Konflikten på Balkan starter, flygtningelejre etableres af organisationen. Nødhjælp sendes til Bulgarien og Rumænien. Landsmødet afholdes i Vejle. Det vedtages, at en slags uniformering skal ske. Kurt Hansen afgår som forbundsformand. Som ny forbundsformand blev valgt Ib Jensen. Generalsekretær Max Simonsen foreslår navneskift til Dansk Grønne Kors Silkeborg. Nødhjælpsforsendelse til Sct. Petersborg. Nødhjælp til Bosnien, Albanien og Kroatien. Den første medlemsuniform tages i brug Opførelsen af Region Vest ved Horsens påbegyndes. Da året var omme, havde russiske børn fra Tjernobyl været på ferie i fire uger. ASF-Dansk Folkehjælp adopterer et hospital i Rusland. Center for Folkehjælp Blagovest åbnes i Moskva med hjælp fra ASF- Dansk Folkehjælp. Landsmøde afholdes i Vejle Hjælpeaktioner til Litauen og Somalia, herunder minerydning. Center for Folkehjælp Blagovest indviede sit hus i Moskva. ASF-Dansk Folkehjælp havde som en del af en hjælpepakke ladet huset opføre. Samariter International, SAINT, stiftes Landsmøde afholdes i Vejle. Igen debat om organisationens navn. Partnerskabskontrakt med ECHO. En ny uddannelse af Farvandsvæsenets redningsfolk sættes i værk. Tilladelse til etablering af Den grønne humanitære Højskole gives af Undervisningsministeriet, men skolen kommer aldrig i gang En undervisningsbus kørte i Forbundets førstehjælpskampagne km rundt i Danmark. Den gjorde holdt 126 steder for at gennemføre førstehjælpsuddannelser Hjælpeaktion med renovering af boliger i Polen efter store oversvømmelser. ASF-Dansk Folkehjælp deltager aktivt i indvielsen af Storebæltsbroen. Landsmøde afholdes i Nykøbing F Frøleverancer til Nordkorea igangsættes. Nødhjælp til Polen, Kaliningrad og Armenien. Repræsentantskabsmøde afholdes på Metalskolen i Jørlunde. DDG Danish Demining Group stiftes.

5 1999 Oprettelse af flygtningelejre i Albanien. Hjælpeaktion i Kosovo med opførelse af boliger. Landsmøde afholdes i Vejle. Forbundets medlemstal blev opgjort til ca personlige medlemmer. Et nyt Førstehjælpsråd erstatter Beredskabsstyrelsens Førstehjælpsudvalg Nødhjælpsaktion med oprettelse af teltlejr i Tyrkiet efter voldsomme jordskælv og genopbygning af skadede hospitaler og skoler. Hjælpeaktion i Ingusjetien og Tjetenien. ASF-Dansk Folkehjælp får ny organisationsstruktur. Repræsentantskabsmøde i Der opføres et katastrofelager på 500 m2 i tilknytning til hovedkontoret i Holeby Hjælpeaktion for ca flygtninge i Serbien. Fortsat hjælpeaktion i Kosovo og Kaliningrad. Landsmøde afholdes i Vejle ASF-Dansk Folkehjælp indgår historisk aftale med FNs Flygtningehøjkommisariat om principper og regler for hjælpearbejde for flygtninge. Reception i anledning af organisationens 95 års jubilæum. Indvielse af ASF-Dansk Folkehjælps museum i Sølvgade i København. Præsentation af ASF-Dansk Folkehjælps to første ambassadører, Ole Løvig Simonsen og T.C. Nilsson. Barn nr fra Tjernobyl-området i Rusland på rekreationsophold i Danmark Skolebygningsprojekt i Afghanistan i samarbejde med DAARTT. Klaus Nørlem bliver ny generalsekretær for ASF-Dansk Folkehjælp. Nødhjælp, rehabilitering, sociale aktiviteter, uddannelse og vand- og sanitetsarbejde i gang i Kosovo, Irak, Afghanistan og Sovjetunionen. Landsmøde afholdes i Glyngøre. Vejle Pilotprojektet Intet kørekort - uden Førstehjælp afvikles for køreskoleelever. ASF-Dansk Folkehjælp etablerer en erhvervsgruppe. Vejle. Nødhjælp til Iran efter jordskælv. Fyrværkerikatastrofe i Seest ved Kolding: ASF-Dansk Folkehjælp igangsætter indsamling til ofrene. ASF-Dansk Folkehjælp melder sig ind i ISOBRO Tsunamien i Asien: ASF-Dansk Folkehjælp arbejder aktivt på Sri Lanka. Repræsentantskabsmøde i Vejle med strukturændringer vedr. nye regioner. Der registreres mere end arbejdsulykker på landets arbejdspladser. Efter mange års debat får organisationen dens første egentlige vagtsamariteruniform. Landsmøde i Jørlunde Årsmøde afholdes på Metalskolen i Jørlunde. Der vedtages strategi- og handlingsplaner for de næste års nationale og internationale arbejde. Forslag om at ændre navnet på organisationen til Dansk Folkehjælp vedtages ikke. SAINT, Samaritan International, omfatter nu 16 medlemsorganisationer eller associerede medlemmer med tilsammen over 2,5 mio. individuelle medlemmer, aktive frivillige og fuldtidsansatte. En længe ønsket anbefaling fra ASF- Dansk Folkehjælp om undervisning i førstehjælp ved erhvervelse af kørekort bliver vedtaget ved lov. Ordningen træder i kraft 1. oktober Forbundets medlemstal opgjort til ca personlige medlemmer. Aftale om ferieophold for grønlandske Børn Organisationen markerer sit 100 års jubilæum, markeres igennem året med en række forskellige aktiviteter. Den 31. oktober afholdes den officielle jubilæumsreception for alle medlemmer i Cirkusbygningen i København. Et nyt initiativ om førstehjælp i folkeskolen lanceres af organisationen. For første gang i mange år, oplever organisationen en mindre medlemsfremgang. Organisationen åbner den første lokalafdeling på Grønland. Samaritian International afholder sin internationale fagkongres SAINT FO- RUM 2007 i Svendborg, med organisationen som arrangør. Organisationen åbner en repræsentation i Uganda Nyt integrationsprogram starter op i København under navnet Taking the Lead. Samaritterne kan tilføje endnu en uddannelse til deres cv nemlig uddannelsen i Håndtering Af Tilskadekomne. Direktør Gert Jonassen trådte ind i ASF-Dansk Folkehjælps ambassadørgruppe Årsmødet afholdes i Glyngøre To nye lokalafdelinger starter i Aalborg og Guldborgsund. En ny genbrugsbutik i Præstø slår dørene op. Mike Tramp bliver ambassadør for ASF-Dansk Folkehjælp. Foreningen Østifterne blev på ASF- Dansk Folkehjælps årsmøde, valgt som ÅRETS FOLKEHJÆLPER. Årsmødet afholdes i Vejle Organisationen ændrer på årsmødet navn til Dansk Folkehjælp. Regionerne nedlægges. Joseph Seboko fra SASO blev på Dansk Folkehjælps årsmøde, valgt som ÅRETS FOLKEHJÆLPER. Annette Heick, Camilla Martin, Christine Antorini samt Vibeke Hartkorn bliver ambassadører for Dansk Folkehjælp. Jordskælvet i Haiti: Dansk Folkehjælp arbejder aktivt i Haiti.

6 2011 Dansk Folkehjælp tager de sociale medier i brug via Facebook. Dansk Folkehjælp sender udsatte på gratis ferie og er således den største feriehjælpsorganisation i Danmark. To nye lokalafdelinger starter i Frederikshavn og Fredensborg. Ægteparret Rikke og Niels Rask modtager prisen som Årets Folkehjælper 2011 for deres store indsats i forbindelse med indsamlingen til Dansk Folkehjælps julehjælp. Christian Bitz bliver udnævnt som ambassadør for Dansk Folkehjælp Dansk Folkehjælps formand Ib Jensen går på pension, den 38-årige næstformand Thomas E. Pedersen vælges som ny formand. Grethe Stief udnævnes som Årets Folkehjælper, for hendes forbilledlige engagement i forbindelse med Dansk Folkehjælps udviklingsarbejde i Afghanistan. TV-kokken Claus Holm bliver ambassadør for Dansk Folkehjælp Dansk Folkehjælp fik på landsplan ensartet kontingent for medlemmer. Hus Forbi bliver tildelt prisen Årets Folkehjælper 2013 for den store succes de har med at forene ønsket om at støtte en udsat målgruppe igennem principperne om hjælp til selvhjælp med en socialøkonomisk virksomhed, og som samtidig sætter fokus på hjemløse og udsattes levevilkår i Danmark. En ny lokalafdeling starter i Gladsaxe. Dansk Folkehjælp åbner 6 genbrugsbutikker rundt om i landet. Målet er at åbne mange flere genbrugsbutikker i løbet af årene Dansk Folkehjælp flytter organisationens hovedkontor fra Lolland til Nykøbing Falster. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd bliver tildelt Årets Folkehjælper 2014 for deres fokus på samfundsmæssige og økonomiske udfordringer og løsninger. Gældsrådgivning til fattige familier bliver et nyt indsatsområde i Dansk Folkehjælp. Dansk Folkehjælp indgår aftale med det Afghanske Undervisningsministerium om kvalitetssikring af skolebyggeringer i en række provinser af Afghanistan.

110 ÅRS JUBILÆUM SÅDAN BEGYNDTE DET. Foreningen får en ny opgave. Samaritterne er til stede på strandene og hjælper også med at holde dem rene.

110 ÅRS JUBILÆUM SÅDAN BEGYNDTE DET. Foreningen får en ny opgave. Samaritterne er til stede på strandene og hjælper også med at holde dem rene. 110 ÅRS JUBILÆUM 1907-2017 1907 1908 1910 1912 1927 1931 1933 1933 1935 1936 1938 SÅDAN BEGYNDTE DET Arbejdernes Samariter Forening stiftes den 31. juli som en københavnsk forening på initiativ af Frederik

Læs mere

Folkehjælp. Marts 2007 nr. 79 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. 100med folkehjælp

Folkehjælp. Marts 2007 nr. 79 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. 100med folkehjælp Folkehjælp Marts 2007 nr. 79 Udgives af År 100med folkehjælp Årsudsendelser 2006 11/01/06 12:48 Side 1 Dansk KundeIndex kårer forsikringskundernes favorit Ta en ALKA og bliv en af Danmarks mest tilfredse

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

RØDE KORS HISTORIE. 24. juni 2011. Internationalt Røde Kors historie kort fortalt:

RØDE KORS HISTORIE. 24. juni 2011. Internationalt Røde Kors historie kort fortalt: 24. juni 2011 RØDE KORS HISTORIE Internationalt Røde Kors historie kort fortalt: 1828 Schweizeren Henry Dunant fødes 8. maj. 1859 Slaget ved Solferino. Henry Dunant etablerer en upartisk og neutral hjælpetjeneste.

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg

Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg Morten Skov Christiansen Næstformand LO Dagsorden 1. Den aktuelle arbejdsmiljøsituation 2. Udfordringer ift. stigende tilbagetrækning. Hvad kan vi gøre?

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,3 millioner mennesker. Over en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN

DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN ARBEJDSPAPIR 115 IMMIGRATION OG INTEGRATION AUGUST 2016 De illegale indvandrere i Danmark Arbejdspapir 115 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Når katastrofen rammer hårdest. Ansvarshavende og tilrettelæggelse: Klaus Nørlem og Bente Larsen

Indholdsfortegnelse. Når katastrofen rammer hårdest. Ansvarshavende og tilrettelæggelse: Klaus Nørlem og Bente Larsen Beretning 2005 Indholdsfortegnelse 4 Når katastrofen rammer hårdest 6 Ny målgruppe for socialt arbejde 8 Fokus på uddannelse 10 Øget indsats på det sociale område 12 Svære betingelser for udvikling 14

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

RØDE KORS FUNDRAISING RØDE KORS / 2014 1

RØDE KORS FUNDRAISING RØDE KORS / 2014 1 RØDE KORS FUNDRAISING 2014 RØDE KORS / 2014 1 FUNDRAISING Fundraising kan defineres på mange måder, men handler grundlæggende om at skaffe midler til det projekt, som du eller din organisation har påtaget

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 2. februar 2017 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0421 Dok.: MHH40258 Besvarelse af spørgsmål nr. S 822 fra medlem af Folketinget Christine Antorini (S). Spørgsmål:

Læs mere

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens Bilag 5 Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens 1 Byen vokser og indbyggerne har det bedre 2 66.000 flere indbyggere i KK Antal indbyggere 580.000 570.172 560.000 540.000 520.000 500.000 480.000

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Svar på Spørgsmål 405 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 4. februar 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2011-792-1557

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Maj 2008 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2007 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2007 på 38.934 elever.

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Om dig. Dit hjem og din familie. 1. Er du en pige eller en dreng? (1) Pige (2) Dreng. I dette skema bruger vi tal som svar på spørgsmålene.

Om dig. Dit hjem og din familie. 1. Er du en pige eller en dreng? (1) Pige (2) Dreng. I dette skema bruger vi tal som svar på spørgsmålene. Om dig 1. Er du en pige eller en dreng? (1) Pige (2) Dreng I dette skema bruger vi tal som svar på spørgsmålene. 6 er det bedste: meget godt/meget enig/i meget høj grad/altid 1 er det dårligste: slet ikke/aldrig

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

ASF-Dansk Folkehjælp Beretning 2004. ... i handling og solidaritet

ASF-Dansk Folkehjælp Beretning 2004. ... i handling og solidaritet ASF-Dansk Folkehjælp Beretning 2004... i handling og solidaritet Indholdsfortegnelse 4 Når katastrofen rammer 6 Aktion Nabohjælp 8 Hurtig respons på katastrofer 10 Ferielejre for udsatte 12 Katastrofer

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Juli 2015 M&A-markedet i Danmark Historisk højt 1. halvår for salg af danske virksomheder Salg af danske virksomheder: Salget af danske

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere