DE NØDVENDIGE HÆNDER QUIZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE NØDVENDIGE HÆNDER QUIZ"

Transkript

1 DE NØDVENDIGE HÆNDER TILLÆG TIL KOMMUNALBLADET NR FREDAG 19. OKTOBER 2007 HK/Kommunal præsenterer AVIS på disse 12 sider projektet De nødvendige hænder / GOD LÆSNING HK/Kommunal vil hvert år PRIS belønne en ildsjæl i kampen for borgernes rettigheder / SIDE 11 HK/Kommunals formand- KIMS skab udfordrer medlemmer og politikere til debat / SIDE QUIZ Kender du dit fag og din fagforening? Tip 13 rigtige og vind en ipod nano / SIDE 12 HK ERNE YDER ET MÆRKBART BIDRAG TIL VELFÆRDEN. NU SKAL DET GØRES MERE SYNLIGT KUN DØDEN HAR KOLDE HÆNDER SÅKALDT ADMINISTRATIVT ARBEJDE DIT JOB MED ANDRE ØJNE HER ER DINE KOLLEGER SPRED DEBATTEN

2 DE NØDVENDIGE HÆNDER KUN DØDEN HAR KOLDE HÆNDER TEKST: OLA JØRGENSEN FOTO: SIMON KLEIN KNUDSEN INTERVIEW Politikere, der taler om varme eller kolde hænder, har ikke forstået, hvordan den offentlige sektor fungerer i praksis. Uden dygtige administrative medarbejdere ville kommuner og regioner falde fra hinanden. HK erne er velfærdssamfundets nødvendige hænder. Og dét må vi blive bedre til at forklare hinanden, kollegerne, cheferne og politikerne, siger Kim Simonsen og Bodil Otto. Borgerne er efterhånden blevet vant til, at den kommunale forvalt ning bare fungerer. Lærerens løn og pensionistens boligydelse kommer til tiden. Borgere og virksomheder kan få hurtige svar på alt fra børnehaver til byggetilladelser. Og søger man om støtte, får man præcis, hvad man har ret til. Folk kan let glemme, at der også bag kulisserne er dygtige og flittige medarbejdere, som holder velfærds maskinen kørende. Derfor tror visse politikere også, at man uden de store konsekvenser kan skære i administrationen. Jeg tror, de tager fejl. Og jeg håber, at de opdager det i tide, siger Kim Simonsen, formand for HK/Kommunal. Derfor vil han og HK/Kommunal nu sammen med medlemmerne gøre det tydeligere for alle parter, hvilken rolle de HK-ansatte kan spille i fremtidens velfærdssamfund. Det sker ved at kombinere ny viden om HK ernes arbejdsmarked med en grundig diskussion om, hvad de forskellige faggrupper bedst kan bidrage med. GØR DET DU ER BEDST TIL De senere år er der nemlig flyttet meget administrativt arbejde fra rådhusene ud til skolelærere, sygeplejersker, pædagoger og andre faggrupper på institutionerne. Den udvikling er ifølge næstformand Bodil Otto gået for vidt: Vi skal sørge for, at hver faggruppe laver det, de er uddannede og bedst til. Når vi mangler sygeplejersker, er det da tosset, at de skal lave lægesekretærernes arbejde. Også på mange andre områder vil det være både hurtigere, bedre og billigere at lade HK-uddannede løse de administrative opgaver, siger hun. Mange skoleinspektører har efterhånden kun kontakt med eleverne, når der opstår en krise. Og en sygeplejerske, der leder et større plejehjem, har sjældent direkte kontakt med de ældre. Begge ledere er nødt til at sidde og ordne kontrolplaner, økonomi, styring, personaleforhold osv. Hvorfor ikke overlade den slags til folk, der er uddannede til det? Det administrative arbejde stjæler tiden fra det virkelige lederskab, som alle efterlyser, tilføjer Kim Simonsen. NYE KRAV TIL HK ERNE I de senere år er mange opgaver på rådhuset blevet mere fagligt krævende. Det skyldes ikke kun opgave- og strukturreformen, men også at institutionerne i dag bliver styret på nye måder. I en moderne forvaltning skal medarbejderne blandt meget andet kunne arbejde med dokumentation og evaluering også på tværs af sektorer og faggrænser. De fleste HK ere har i dag spændende opgaver, som de løser dygtigt og samvittighedsfuldt. Udfordringen er at sikre, at de kan blive ved med det. Det kræver blandt andet, at både medarbejdere og fagforening diskuterer, hvad en HK er skal kunne i fremtiden, siger Bodil Otto. Hendes egen vurdering er, at der fremover vil være mindre bud efter allround-hk eren, der kan lidt af det hele. I stedet bliver der brug for en række mere specialiserede medarbejdere, der kan gå ind og udfylde bestemte funktioner på et højt niveau. Det kunne fx være inden for løn og personale, it eller borgerservice. Kim Simonsen mener, at cheferne alt for automatisk ansætter en akademiker, når kravene til en jobfunktion bliver større. Det var vel ikke meningen, at man skal have gået 5-7 år på universitetet for at klare noget administrativt arbejde. Det er da en dårlig måde at bruge ressourcerne på. Akademikerne skal ind overalt, hvor vi har brug for deres særlige kvalifikationer. Men det er der stadig rigtig mange steder i den offentlige sektor, vi ikke har, siger han. DEN USYNLIGE INDSATS Kim Simonsen og Bodil Otto ved godt, at HK/Kommunal har en stor opgave foran sig med at forklare omverdenen, hvor vigtige HK erne er for en effektiv og borgervenlig forvaltning af velfærdssamfundet.

3 02-03 PROJEKT DE NØDVENDIGE HÆNDER Projektet indeholder blandt andet følgende tre elementer: HK ERNES BETYDNING En uafhængig analyse af, hvilke fordele og ulemper der er ved at bruge HK erne på det kommunale og regionale område - i lyset af fremtidens behov for og udbud af arbejdskraft. Analysen udarbejdes af Rambøll Management. HK ERNES FAGLIGE PROFILER Hvilke forskellige fagprofiler har nutidens HK ere og hvordan oplever deres omverden, at de bidrager til velfærdsproduktionen? HK ERNE OG DE ANDRE Hvordan opfatter samarbejdspartnere og interessenter HK ernes arbejde og rolle i fremtidens velfærdssamfund. Resultaterne af disse analyser samles i en såkaldt hvidbog, der præsenteres op til kongressen i januar Læs mere om projektet på LARS LØKKE RASMUSSEN OM KOLDE OG VARME HÆNDER Ganske vist rummer en stor del af det administrative arbejde også direkte borgerkontakt. Men de færreste tænker nok over, at det ofte er en HK er, de møder i borgerservicebutikken, hos skoletandlægen eller på jobcenteret. Vi skal sørge for, at hver faggruppe laver det, de er uddannede og bedst til. Når vi mangler sygeplejersker, er det da tosset, at de skal lave lægesekretærernes arbejde. Det er svært at blive populær på at levere den slags service, som folk tager for givet. De har jo heller aldrig prøvet at undvære den for vores medlemmer vil hellere ligge vandret end at nedlægge arbejdet. Derfor har borgere, politikere og andre faggrupper måske ikke altid opdaget, hvad HK ernes arbejde faktisk betyder. Det sætter vi nu stærkere fokus på med projektet De nødvendige hænder, siger Bodil Otto. Projektet drejer sig ikke om, at HK erne skal stjæle opgaver fra andre, men om en mere intelligent arbejdsdeling mellem faggrupperne. Der skal ikke være én overflødig HK er ansat i den offentlige sektor. Og dem, der er ansat, skal være så velkvalificerede, at enhver kan se, at det nødvendige arbejde er lagt i de rette hænder, siger Kim Simonsen, OP MED HÆNDERNE Frem til kongressen har HK/Kommunal sat en række initiativer i gang, der klart og sagligt skal se på HK ernes rolle på fremtidens arbejdsmarked i kommuner og regioner. De vigtigste er nævnt i tekstboksen, og mange af dem forklares grundigere i denne avis. Men skal indsatsen for alvor bære frugt, må også tillidsrepræsentanter og medlemmer give deres besyv med i debatten. Vi kan et fag, som vi bør være stolte af. Men vi skal også være klar til at diskutere, hvad der reelt er kernen i faget, og hvordan vi synes, det skal udvikle sig. Hvis vi ikke selv har visioner og ambitioner for faget, skal der nok være nogen, der får det på vores vegne, siger Bodil Otto. Kim Simonsen er enig i, at også medlemmerne skal have hænderne op af lommerne og ikke kun for at række fingeren op på et medlemsmøde. Jeg kunne godt drømme om, at vi også blev lidt bedre til at slå i bordet over for blandt andre politikerne og den lokale ledelse. De har været så vant til loyale med arbej dere, at de fejlagtigt tror, vi finder os i hvad som helst fx at man kalder hårdtarbejdende og dygtige fagfolk for kolde hænder. Kun døden har kolde hænder, slutter formanden. De større regioner og kommuner giver netop mulighed for at frigive arbejdskraft fra kolde hænder til varme hænder fra opgaver vedrørende administration til den borgervendte service i fx ældrepleje, børneinstitutioner, skoler og sundhedsvæsen. JYLLANDSPOSTEN, 2. JANUAR 2007 Pengene skal selvfølgelig ikke gå til kolde hænder, når det er varme, der skal til. Med kvalitetsreformen sørger vi for, at kræfterne bliver brugt på en direkte service til borgerne. INFORMATION, 13. FEBRUAR 2007

4 DE NØDVENDIGE HÆNDER SÅKALDT ADMINISTRATIVT ARBEJDE TEKST: OLA JØRGENSEN FOTO: GITTE SOFIE HANSEN & SIMON KLEIN KNUDSEN Administrativt arbejde. Man kan næsten se støvet lægge sig på hylden med hvide ringbind og høre klonket, når den tunge arkivskuffe glider i. Men ordene og fordommene bedrager. Hverdagen for de fleste HK ere byder på varierede udfordringer, spændende opgaver og masser af kontakt med borgere og kolleger. Vi har samlet fire eksempler. PERSONLIG BORGERSERVICE Helle Mortensen abejder i borgerservice i Roskilde Kommune. Hun er en del af det team, der hver dag håndterer 400 persolige henvendelser foruden en lind strøm af s, breve og opringninger. Hendes seneste arbejdsdage giver indtryk af spændvidden i jobbet: I dag har jeg lært mine kolleger, hvordan man behandler sager om refusion af tilskud til tandbehandling inden for EU hvordan blanketterne ser ud, hvordan de skal forstås osv. Fredag og lørdag var jeg frontansvarlig for første gang. Den ene printer og borgernes kopimaskine virkede ikke, så det fiksede jeg. Derefter rådgav jeg kollegerne i at behandle skattekort. Indimellem har jeg ryddet op i butikken, fjernet kaffekopper og fordelt post i mapper til budet. Jeg har også vejledt nye kolleger i at gøre kassen op og stemme af. Faktisk mødte jeg meget tidligt, for vi havde 20 kinesiske studerende i butikken, der skulle have cpr-nummer. De fik lov at komme 8.15, så vi kunne ekspedere dem, inden de øvrige borgere kom. Både borgernes spørgsmål og forventninger har ændret sig meget, siden Helle Mortensens elevtid for godt 20 år siden. Før var folk taknemmelige for fx. at vide, hvornår lægen har åben konsultation. I dag tjekker de det selv på nettet. De spørgsmål, vi får, er blevet meget mere komplicerede. Og folk forventer, at vi har svar på rede hånd. Vores faglige stolthed ligger blandt andet i at give dem en både professionel og personlig betjening, uanset hvilken grad af hjælp de beder om, siger hun. ALT GLIDER LETTERE Esther Vium er lægesekretær på fødeafdelingen på Skejby Sygehus, der er landets næststørste med ca fødsler om året. Her er hun koordinator for seks lægesekretærer. Vi fungerer som et venligt og hjælpsomt filter mellem patienterne og det sundhedsfaglige personale. Vi forstyrrer først læger og jordemødre inde på fødestuerne, når det er absolut nødvendigt. Dermed udnytter vi afdelingens samlede ressourcer bedst. Og de andre faggrupper er glade for, at vi får tingene til at glide, så de kan passe deres arbejde, fortæller Esther Vium. Hun oplever, at de administrative opgavers omfang er vokset. Dels fordi andre faggrupper har lagt disse opgaver fra sig, dels fordi der er kommet flere registreringer. Jo mere teknologi, jo flere sekretærer er der brug for. For når mere kan registreres, bliver det også registreret, lyder hendes erfaring. Vi fungerer som et venligt og hjælpsomt filter mellem patienterne og det sundhedsfaglige personale. Vi forstyrrer først læger og jordemødre inde på fødestuerne, når det er absolut nødvendigt. LIGEVÆRDIG DIALOG Fiona Bassett-Burr er ansat i Høje Taastrup Jobcenter i den enhed, der hedder Jobservice. Enhedens og hendes primære opgave er at få folk i arbejde. Det er Fiona Bassett-Burr, der koordinerer indsatsten over for borgere, der ikke i forvejen er registreret som ledige eller jobsøgende. Desuden er hun ansvarlig for at modtage borgere fra andre EU-lande, der vil arbejde i Danmark samt at vejlede danskere, der vil arbejde i andre EU-lande. Når Fiona modtager en borger, er hun meget opmærksom på at etablere en afslappet og ligeværdig dialog. De fleste af os har netop søgt dette job, fordi vi gerne vil borgerkontakten. Det er jo ikke et kontorjob. Hvis ikke man evner det, kan man ikke bestride et job, hvor man er i kontakt med så mange forskellige mennesker hvoraf nogle har det rigtig skidt. Andre gør tingene værre, end de er, for at smutte udenom reglerne. Det har jeg pligt til at opdage, for vi skal have folk ud på arbejdsmarkedet. Men de syge skal behandles ordentligt. Vores fornemste opgave er at vise omsorg og være positive, men samtidig professionelle og realistiske, understreger hun. De fleste af os har netop søgt dette job, fordi vi gerne vil borgerkontakten. Det er jo ikke et kontorjob, slutter Fiona Bassett-Burr. INNOVATIVE LØSNINGER Britta Andersen er leder af Borgerservice i Holstebro Kommune. Hendes afdeling består af 42 medarbejdere fordelt på tre team. I borgerbutikken løser vi både serviceopgaver og myndighedsopgaver, så indimellem må vi give et nej til en borger, der ønsker et ja. Men det er medarbejderne rigtig gode til at formidle og forklare, så borgeren forstår og accepterer svaret, siger Britta Andersen. Hun betegner HK erne som utroligt omstillingsparate. De har klaret de nye opgaver og de mange udfordringer i forbindelse med sammenlægningen utrolig flot samtidig med at de har måttet tackle både egne, kollegers og borgeres frustrationer i samme anledning. Britta Andersen lægger vægt på, at HK erne ikke blot er pligtopfyldende, men også innovative. Det oplevede hun for nylig, da to praktiserende læger opløste en praksis. Det indebar, at samtlige ca patienter skal tilbydes at skifte læge. HK erne gode til at finde på og organisere. De er meget logiske og får øje på de enkle løsninger. Én af medarbejderne foreslog, at vi udnyttede mulighederne for selvbetjening. Vi formulerede et brev til de patienter og bad dem selv skifte læge via vores hjemmeside. Det benyttede sig af. Sådan noget er HK erne gode til at finde på og organisere. De er meget logiske og får øje på de enkle løsninger, siger hun.

5 04-05 Den kommunale service er blevet en integreret del af næsten alle borgeres hverdag. Ingen behøver at bekymre sig om alt det, der bare fungerer. De færreste tænker vel over, at der bag alle velfærdsydelser ligger en professionel faglig indsats fra det administrative personale. 85% af HK erne i kommunerne varetager opgaver med direkte borgerkontakt. 85% af HK/Kommunals medlemmer føler sig værdsat af brugerne.

6 DE NØDVENDIGE HÆNDER DIT JOB MED ANDRE ØJNE TEKST: OLA JØRGENSEN FOTO: GITTE SOFIE HANSEN TÆNK ALTERNATIVT Mange af fremtidens gode HK-job ligger ude på de større institutioner som uundværlige støtter for andre faggrupper, mener John Storm Pedersen. Hvorfor er det ikke vigtigt nok at være vandbærere i et velfungerende velfærdssamfund? Spørgsmålet kommer fra John Storm Pedersen. I dag lektor på RUC, tidligere mangeårig leder i såvel kommune som amt. Han undrer sig over, at den ideelle karrierevej for mange HK ere stadig er at rykke fra institutionerne og ind og op i den centrale forvaltning. Kvalifikationskravene er blevet så store og komplekse, at selv den dygtigste HK er i dag vil have meget svært ved at ende som kommunaldirektør. Akademikernes indtog i forvaltningerne lader sig ikke stoppe. Også derfor skal HK erne til at tænke i andre karrierebaner, siger John Storm Pedersen. UD AF RÅDHUSET Han anbefaler det administrative personale at holde øje med jobmuligheder ude i institutionerne. Det kan fx være på et stort sygehus, et gymnasium eller hos en områdeledelse, der har flere skoler eller daginstitutioner under sig. HK erne skal i højere grad være andre faggruppers super kompetente partnere i hverdagen. Der ligger masser af gode og spændende opgaver, som sygeplejersker, socialrådgivere og skolelærere ikke er de mest oplagte til selv at løse, siger John Storm Pedersen. Han peger på, at blandt andet kvalitetsreformen og digitaliseringen er en gave til den moderne HK er. Der bliver nemlig endnu mere brug for folk, der kan håndtere store digitale informations mængder. Som ikke er bange for et regneark. Og som kan holde styr på alt dét, institutionerne fremover skal dokumentere og rapportere. Strukturerne og tidsånden blæser i øjeblikket i retning af nye spænden de arbejdspladser for de HK ere, der har lyst og evner til at gå den vej. Og jo tættere HK erne er knyttet til driften af de centrale velfærds ydelser, jo mere synligt bliver det også, at de ikke kan undværes, siger han. TÆT PÅ ANDRE FAG John Storm Pedersen vurderer ikke, at der er meget fremtid i en række af de simplere HK-opgaver fx at indrapportere ferie, sygdom og børns fravær i skolen mv. Det kan de forskellige faggrupper let gøre selv elektronisk. HK erne skal derimod sætte sig på administrative opgaver, der er så komplekse, at de kræver komptencer, som ikke bare kan kopieres eller puttes ind i en computer. De opgaver ligger ofte i grænsefladerne til andre professioners domæner. For mange sygeplejersker, socialrådgivere og mellemledere på det pædagogiske område udfører i dag administrative opgaver både dyrere og dårligere end en specialiseret HK-medarbejder ville kunne, vurderer han. Det betyder ifølge John Storm Pedersen ikke, at HK erne skal vinke farvel til lederstillingerne. Der skal og vil stadig være masser af karriere muligheder. Fx som team- eller afdelingsledere på arbejdspladser med mange fagfæller. Men i stedet for at fokusere på dét, man ikke kan blive som HK er, skulle man hellere glæde sig over, hvor dejligt og spændende det kan blive at være HK er i fremtidens kommuner og regioner. Ellers får man heller aldrig trukket nye generationer til faget. Det vil være en skam. Ikke mindst for de faggrupper, der så skal lave administrativt arbejde, de måske hverken har lyst eller evner til, slutter han.

7 7 BEDRE SERVICE I FORRESTE RÆKKE Nutidens borgere forventer hurtig, kyndig og venlig betjening, når de møder den offentlige forvaltning. HK erne bliver derfor endnu mere afgørende for velfærdssamfundets image og effektivitet, vurderer Ib Oustrup. Den offentlige sektors største aktiv er samtidig dens vanskeligste udfordring. Navnet er den kompetente borger. På den ene side kan hun i dag ordne en meget stor del af sit mellemværende med kommunen med et par klik på nettet. På den anden side er hun vænnet til rollen som den vidende og kritiske kunde, der forventer god og kvalificeret service helst uden ventetid. Udfordringen fra den kompetente borger skal ifølge Ib Oustrup besvares af mindst lige så kompetente medarbejdere. For som adm. direktør for en stor medlemsorganisation Ingeniørforeningen i Danmark ved han, hvad folk forlanger: De vil gerne selv klare det meste på nettet. Men der er altid pct. af henvendelserne, der kræver personlig dialog eller et fysisk møde. Her skal der være rigtig gode folk i organisationens forreste linje. Og netop den grundlæggende borgerservice er en af kernerne i HK ernes faglighed, siger han og tilføjer, at man selvfølgelig må have højtuddannede specialister siddende i kulissen til at tage sig af de relativt få virkelig tunge sager. EFFEKTIVE PROCESSER Ifølge Ib Oustrup ligger HK-medarbejdernes anden store opgave i at sørge for, at den offentlige forvaltning arbejder så smart og effektivt som muligt. Begreber som kvalitetsudvikling, lean og den digitale organisation bør stå i enhver HK ers ordbog. Begreber som kvalitetsudvikling, lean og den digitale organisation bør stå i enhver HK ers ordbog. I min egen organisation er HK erne meget tæt involveret i den slags processer. Og de er hamrende gode til det. De er fx den drivende kraft i leanprojekter og i bestræbelserne på at levere en mere serviceorienteret og hurtigere sagsbehandling, siger han. MERE SEX, MINDRE SKRANKEPAVE Sidst men ikke mindst må HK erne og deres organisation være med til at tegne et nyt og mere attraktivt billede af det administrative arbejde. For hvordan gør man HK-arbejdet sexet og sjovt for nye generationer? spørger Ib Oustrup og svarer selv: Ved at fortælle, hvor digitalt, spændende, samarbejdspræget og serviceorienteret det faktisk er. Fordommene om den arrogante skrankepave må gøres til skamme med de mange eksempler på, at HK erne har fantastisk gode job, hvor de yder en nyttig indsats til gavn for borgerne. Det er synd, at dét billede ikke er mere udbredt, siger Ib Oustrup, der blandt andet også taler ud fra sine 12 års erfaring som kommunal topleder senest som kommunaldirektør i Fakse Kommune.

8 DE NØDVENDIGE HÆNDER HER ER DINE KOLLEGER OG JERES ARBEJDSMARKED TEKST: OLA JØRGENSEN INFORMATIONSGRAFIK: HALD ENGEL HER ARBEJDER VI VI ELSKER VORES ARBEJDSPLADS SELV OM VI ARBEJDER FOR HÅRDT VI ER VÆRDSAT AF KOLLEGERNE... HK/Kommunals medlemmer fordelt på sektorer Synes du alt i alt, at du er ansat på en attraktiv arbejdsplads? Hvilke former for psykiske arbejdsmiljøproblemer har du oplevet inden for det seneste år? Synes du alt i alt, at du bliver værdsat som medarbejder af følgende grupper? Alder områ Under 51% Tandklinikassistent 100% Løn og personale 94% Ingen Højt arbejdstempo Stress Udbrændthed 93% Dine kolleger HK/Kom 31, 27, 32, 8,8 19% 10% 6% 14% Bibliotek 92% Stabsfunktion 92% It 90% 85% Brugerne Hele of sektor 38, 26, Offentlige tjenester, administration mv. fx: Kontorassistent, fuldmægtig, bogholder, receptionist og it-leder Sundhed fx: Lægesekretær, tandklinikassistent, laborant og laboratorietekninkker Borgerservice 89% Andet 85% 81% Din nærmeste leder 27, 6,7 Undervisning og kultur fx: Skolesekretær, underviser og biblioteksassistent Beskæftigelses- og socialområdet fx: Jobkonsulent, socialformidler og sagsbehandler Miljø 83% Økonomi 80% 59% Din øverste leder Hele pr sektor 55, 22, Andre fx: Trafikplanlægger, webmaster og miljøteknikker Socialforvaltning 78% 30% Din politiske ledelse 16, 5,4 Lægesekretær 74% 35% 44% 36% 16% Godt halvdelen af HK/Kommunals medlemmer er be- 01 skæftiget med administrativt arbejde. Mange af disse understøtter arbejdet på de centrale velfærdsområdet som sundhedsvæsen, social omsorg, beskæftigelsesindsats, undervisning, dagtilbud mv. enten i forvaltningen eller ude i institutionerne. 02 Det store flertal af HK/Kommunals medlemmer synes, de er ansat på en attraktiv arbejdsplads. De sidste tre år er andelen endda steget en smule. Desværre er de tre største medlemsgrupper også de mindst tilfredse. 03 Næsten halvdelen af HK/- Kommunals medlemmer anser det høje arbejdstempo for et problem. En trejdel betegner deres tilstand som stress, og hver sjette føler sig udbrændt. Alle tre andele er faldet en smule siden Cirka 13 pct. har det seneste år haft sygefravær pga. psykisk overbelastning. Kun hvert tredje medlem kan sige sig helt fri for psykiske arbejdsmiljøproblemer. 04 At føle sig værdsat på jobbet er noget af det vigtigste i et godt psykisk arbejdsmiljø. HK erne oplever da også, at både kolleger, brugere og ledere generelt sætter pris på deres indsats. Til gengæld kan anerkendelsen fra topledelse og politikere ikke rigtig mærkes blandt de menige medarbejdere. Kilde: Danmarks Statistik og Arbejdsliv og analyseafdelingen, HK/Danmark. Kilde: Personalepolitisk undersøgelse Note: De 11 pct., der svarer ved ikke, er ikke regnet med i fordelingen. Kilde: Personalepolitisk undersøgelse 2006 Note: Kun udvalgte problemer er nævnt. Undersøgelsen dækker perioden juni juni Kilde: Personalepolitisk undersøgelse 2006.

9 08-09 Det typiske medlem af HK/Kommunal er en kvinde i 50 erne, der er godt tilfreds med sin arbejdsplads også selv om arbejdspresset ofte er lovlig højt. Hun føler sig anerkendt af kolleger, brugere og sin egen leder, men måske noget overset af de administrative og politiske topchefer. leger... OG HAR MASSER AF ERFARING Aldersfordeling på HK/Kommunals område i kommuner og regioner Under over 60 HK/Kommunal 31,8% 27,2% 32,6% 8,8% DER KOMMER TIL AT MANGLE HK ERE... Forventet efterspørgsel efter personale i kommuner og regioner KONTORPERSONALE Færre hænder Øget behov for HK ere... OG DER UDDANNES FOR FÅ ELEVER Elever i kommuner og amter % Alle tandklinikassistenterne svarede i en undersøgelse, at de er ansat på en attraktiv arbejdsplads. 51% Hver anden af HK/Kommunals medlemmer arbejder inden for offentlige tjenester, administration mv. se Hele offentlig sektor 38,8% 26,6% 27,6% 6,7% Hele privat sektor 55,2% 22,2% 16,9% 5,4% LÆGESEKRETÆRER Mangel på HK ere i Færre hænder Øget behov for HK ere Mangel på HK ere i % Hver tredje medlem er mellem 50 og 59 år. FLERE FAKTA PÅ BORDET Diskussioner og beslutninger om bemandingen af fremtidens offentlige sektor bør foregå på et solidt grundlag af viden og fakta. Derfor har HK/Kommunal bedt konsulentvirksomheden Rambøll Management om at samle og analysere alle relevante statistikker og undersøgelser, der kan kaste lys over spørgsmål som: 05 Om 15 år er fire ud af ti HK - ere i kommuner og regioner gået på pension. Andelen er noget højere end i resten af den offentlige sektor og betydeligt højere end på det private arbejdsmarked. Gruppen af medarbejdere under 40 år er bekymrende lille. 06 Der bliver markant færre kontoruddannede og lægesekretærer at vælge imellem, når de mange HK ere går på efterløn og pension. Samtidig begrænser det faldende elevtal og de små ungdomsårgange tilgangen af nye HK ere. Stiger behovet for HK ere en smule i takt med befolkningsuviklingen, vil næsten hver tredje af nutidens HK-stillinger være umulige at besætte i Gennem flere år har hverken amter eller kommuner oprettet elevpladser nok til at dække deres fremtidige behov. Trods udsigten til mangel på arbejdskraft er det samlede antal elever faldet med en tredjedel i siden I forhold til antallet af faglærte er elevandelen 9 pct. på det private arbejdsmarked og kun 6 pct. på det offentlige. strative arbejde til velfærdsproduktionen? efter administrativt personale sig fremover? udviklingen behovet for offentlige ydelser? at beskære de administrative funktioner? Kilde: Den fælleskommunale løndatabase samt registerbaseret arbejdsstyrkestatistik. Note: HK/Kommunal udgøres her kun af personalegrupperne kontorpersonale og lægesekretærer. Kilder: AE-rådet, FOA, LO, Danmarks Statistik, Den fælleskommunale løndatabase. Note: I beregningen af det fremtidige behov for kontoruddannede og lægesekretærer er der ikke taget hensyn til eventuelle skift i personalesammensætningen. Kilde: AE-Rådet. Note: En væsentlig del af faldet i elevtallet skyldes færre SoSu-elever. Undersøgelsens konklusioner og dokumentation bliver fremlagt på HK/Kommunals kongres i januar 2008.

10 DE NØDVENDIGE HÆNDER SPRED DEBATTEN OM DE NØDVENDIGE HÆNDER Som tillidsrepræsentant har du en særlig chance for at gøre opmærksom på den rolle, HK/Kommunals medlemmer spiller i en velfungerende offentlig sektor. DE NØDVENDIGE HÆNDER Forestillingen om, at man uden videre kan erstatte kolde hænder med varme er besnærende, men alt for simpel. Mange af de såkaldt varme hænder er dybt afhængige af, at der er styr på alt det administrative arbejde. Deværre kan tankegangen let få mærkbare konsekvenser, når kommuner og regioner lægger budgetter og fremtidsplaner. Derfor håber vi, at alle tillidsrepræsentanter på kommunale arbejdspladser vil være med til at bryde snakken om kolde og varme hænder. Lad os i stedet være med til at tage hul på den vigtige debat om de nødvendige hænder. Det vil sige, hvilke opgaver der skal løses, for at vores velfærdssamfund fungerer så godt, som det store flertal ønsker. Og hvilke hænder der skal løse dem. Som tillidsrepræsentant har du en særlig chance for at gøre opmærksom på den rolle, HK/Kommunals medlemmer spiller i en velfungerende offentlig sektor. Jo flere og bedre eksempler vi kan vise på frugterne af HK ernes arbejde, jo mere synligt bliver det, hvad de nødvendige hænder skal beskæftige sig med i fremtiden. TAG DEBATTEN Op til kongressen i januar 2008 sætter alle medlemskredse De nødvendige hænder på dagsordenen. Det sker på møder, hvor HK/Kommunal også vil bidrage med oplæg og inspiration. Men hvorfor ikke starte med at spørge dig selv og dine kolleger: Hvordan ville borgerne mærke det, hvis I ikke længere kunne levere jeres indsats i samme omfang, tempo og kvalitet som i dag fx på grund af nedskæringer? Hvad ville det konkret betyde for kolleger i andre faggrupper, hvis I ikke længere kunne levere den samme service og support? Hvor kan I selv blive bedre til at gøre det tydeligt for andre, hvad jeres indsats bidrager med på arbejdspladsen? Den debat vil HK/Kommunal gerne give inspiration til på den enkelte arbejdsplads, på klubmøder og i andre lokale fora. Derfor har vi lavet denne avis og en hjemmeside, hvor tillidsrepræsentanter kan hente materiale om De nødvendige hænder. DEN NØDVENDIGE HJEMMESIDE På hjemmesiden kan I blandt andet finde: gode argumenter for, at HK erne er nødvendige hænder en guide til at afholde lokale debatter om emnet plancher til oplæg om De nødvendige hænder denne projektavis lige til at printe en løbende status over, hvordan det går med projektet eksempler på de resultater, HK ere skaber i kommuner og regioner.

11 10-11 GØR HÆNDERNE SYNLIGE Mon dine venner ved, at det som regel er en HK er, der: sygedagpenge, når de er syge? Det er en HK er, der låner dig bøger på biblioteket skal ud og rejse? er rent? ophold og skriver deres journal? passer deres gamle mor? de søger på biblioteket? tilladelse til at bygge badeværelset om? fri for huller? HVEM KÆMPER BORGERNES SAG? HK/Kommunal stifter en ny borgerretspris. Den skal hvert år gives til en person eller organisation, der sikrer borgerne fair play i kommuner og regioner. DE SKAL FINDE VINDEREN En komité på følgende fem personer skal finde kandidater til prisen og udpege vinderen: KIM SIMONSEN Formand for HK/Kommunal. HANS ENGELL Politisk kommentator. Tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet og konservativ minister. Som ansatte i kommuner og regioner arbejder vi i borgernes tjeneste. I vores øjne er en god offentlig forvaltning noget, der angår både borgere og medarbejdere selv om vi står på hver sin side af skranken. Til god offentlig forvaltning hører, at alle borgere har krav på en fair behandling. Lad os kalde det borgernes rettigheder og retssikkerhed. Derfor har HK/Kommunal valgt at indstifte en Borgerretspris, der uddeles én gang hvert år. Prisen bliver første gang overrakt på kongressen i Modtageren får kroner plus en kaktus, som symboliserer både hårdførhed og kritisk brod. Prisen gives nemlig til en enkeltperson, græsrodsbevægelse, myndighed eller organisation, der støtter og kæmper for borgernes rettigheder og retssikkerhed. Det kan fx være én, der: kæmper for en mere gennemskuelig offentlig sektor hjælper borgere, der er kommet i klemme i systemet finder på forbedringer, der gavner borgerne taler borgernes sag over for kommune eller region indfører en service, som øger borgerens muligheder og retssikkerhed. EN SAG FOR HK/KOMMUNAL? Men skal HK/Kommunal ligefrem belønne en person eller organisation, der går i kødet på kommunen og dens medarbejdere måske også vores egne medlemmer? Svaret er et klart ja. For som medarbejdere er vi aktive medspillere i udviklingen af den offentlige sektor, og vi forventer, at alle spiller efter reglerne. Vi er klar til at slå ned på alle forhold på vores egen banehalvdel, der spænder ben for borgernes rettigheder og retssikkerhed. Derfor har HK/Kommunal valgt at anerkende og belønne dem, der sikrer borgerne fair play. Det er vores måde at være professionelle på. LAILA LUND Borgerrådgiver i Høje-Taastrup Kommune. Tidligere kommunaldirektør i Frederikssund Kommune. UFFE ELBÆK Direktør for World Outgames for homoseksuelle i København Desuden bestyrelsesformand for Kaospiloterne. OLE PASS Formand for socialcheferne i Danmark.

12 DE NØDVENDIGE HÆNDER KEND DIT FAG OG DIN FAGFORENING Det er en HK er, der skaffer dig et job, hvis du bliver ledig TIP 13 RIGTIGE Hvem har sagt: Med manglen på arbejdskraft er det ikke mindst vigtigt, at vi får forvandlet flere kolde hænder til varme hænder? 1 Lars Løkke Rasmussen x Helle Thorning-Schmidt 2 Pia Kjærsgaard Hvor meget kontorpersonale kommer der til at mangle om 15 år, hvis behovet for kontorpersonale stiger i takt med den almindelige befolkningsudvikling? 1 Der er HK ere nok til fremtidens behov x Cirka medarbejdere 2 Over medarbejdere Hvad tjener en lægesekretær i gennemsnit om måneden inkl. faste tillæg, eget og arbejdsgivers pensionsbidrag, genetillæg og feriegodtgørelse, men ekskl. overarbejde? 1 Cirka kr. x Cirka kr. 2 Cirka kr. Hvilket politisk parti regner i sit nyeste politiske oplæg med at kunne reducere det administrative arbejde i den offentlige sektor med stillinger? 1 Ny Alliance x Socialdemokraterne 2 Venstre Hvor stor en del af HK/ Kommunals medlemmer har ingen kompetencegivende uddannelse? 1 Cirka halvdelen x Cirka hver femte 2 Cirka 5 pct. Hvad er det største arbejdsfelt for HK/Kommunals cirka erhvervsaktive medlemmer? 1 Borgerservice x Lægesekretær 2 Løn og personale HK/Kommunal indstifter en ny pris, der uddeles første gang på kongressen i januar Hvad hedder prisen? 1 Borgerretsprisen x Ligestillingsprisen 2 Effektiviseringsprisen Hvilket område satsede HK/ Kommunal især på ved forårets trepartsforhandlinger med arbejdsgivere og regering? 1 Højere løn x Bedre uddannelse 2 Kortere arbejdstid Hvor ofte udkommer HK/Kommunals blad, Kommunalbladet? 1 Hver uge x Hver 2. uge 2 Hver måned Via HK/Kommunals hjemmeside kan du tage en personlig test. Hvad måler testen? 1 Dit stressniveau x Din intelligens 2 Dine it-færdigheder HK er en del af LOfamilien. Men hvor sidder HK/Kommunals formand Kim Simonsen med ved bordet? 1 I LOs daglige ledelse x I LOs hovedbestyrelse 2 Ingen af stederne Hvad hedder det projekt, HK/Kommunal har indledt for at sætte fokus på medlemmernes bidrag til fremtidens velfærdssamfund? 1 De usynlige hænder x De lunkne hænder 2 De nødvendige hænder HK/Danmark organiserer både offentligt og privat ansatte HK ere. Men hvem er der flest af? 1 Der er næsten dobbelt så mange privat ansatte x Der er 20 pct. flere offentligt ansatte 2 De to grupper er omtrent lige store UDGIVET AF HK/Kommunal ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Bettina Chimera & Elin Jørgensen Deltag i konkurrencen, og vind en ipod til dig selv eller til en flot julegave. Udfyld tipskuponen med de rigtige krydser på HK/Kommunals hjemmeside: Der trækkes lod om fem Apple ipod nano 8GB blandt de rigtige svar. Konkurrencen løber frem til 7. december, hvorefter vinderne og de rigtige svar afsløres på hjemmesiden. Vinderne får også direkte besked pr. . TEKST Ola Jørgensen, Klartekst GRAFISK DESIGN Hald Engel FOTO Gitte Sofie Hansen/Makwerk & Simon Klein Knudsen/Makwerk TRYK Hornslet Bogtrykkeri A/S DISTRIBUTION S-Mail/Post Danmark

DE NØDVENDIGE SPØRGSMÅL. Fem vigtige diskussioner om fremtidens HK-job i kommuner og regioner

DE NØDVENDIGE SPØRGSMÅL. Fem vigtige diskussioner om fremtidens HK-job i kommuner og regioner DE NØDVENDIGE SPØRGSMÅL 1 Fem vigtige diskussioner om fremtidens HK-job i kommuner og regioner 2 Hovedparten af de fakta, der præsenteres i dette hæfte, bygger på rapporten 'Den nødvendige viden'. Rapporten

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Advarsel til kommunerne Pas på det administrative underskud

Advarsel til kommunerne Pas på det administrative underskud Advarsel til kommunerne Pas på det administrative underskud 1 Hvad er et administrativt underskud? 2 Hvorfor vokser underskuddet? 3 Hvem betaler prisen? 4 Hvad kan der gøres i kommunen? 1 Hvad er et administrativt

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab Dagens emner Konkurrence om ydelser og aktiviteter Evidensbaserede ydelser Konkurrence nej. Evidens Ja. Ingen konkurrence

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

HK/Kommunal og det frivillige arbejde. HK/Kommunals retningslinjer for det offentlige Danmarks samarbejde med og brug af frivilligt arbejde.

HK/Kommunal og det frivillige arbejde. HK/Kommunals retningslinjer for det offentlige Danmarks samarbejde med og brug af frivilligt arbejde. HK/Kommunal og det frivillige arbejde HK/Kommunals retningslinjer for det offentlige Danmarks samarbejde med og brug af frivilligt arbejde. Hovedprincipper: HK/Kommunal støtter og anerkender værdien af

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet.

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. Formandens tale til topmødet 2014 -- Det talte ord gælder -- I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. I Danmark

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Sundhedsafdelingens medlemmer, at de ikke blev tilbudt fuld tid ved ansættelsen.

Sundhedsafdelingens medlemmer, at de ikke blev tilbudt fuld tid ved ansættelsen. ARBEJDSTID TID ER PENGE Et arbejde på deltid koster på løn og pension, og mange offentligt ansatte ved ikke, at de faktisk kan have ret til at komme op i tid Foto: Mark Knudsen/Monsun Susanne Yesilmen,

Læs mere

De klassiske medarbejdere

De klassiske medarbejdere De klassiske medarbejdere Rollespil 1: Servicecenterleder Lise Larsen Du sidder i virksomhedens servicecenter hvor I bl.a. skal holde styr på en masse aftaler, og det er efterhånden ved et være et mareridt.

Læs mere

Nu rykker robotterne ind på de offentlige kontorer

Nu rykker robotterne ind på de offentlige kontorer Nu rykker robotterne ind på de offentlige kontorer Statens Administration i tager denne måned tager hul på brugen af softwarerobotter, der kan tage sig af rutinearbejdet og mindske fejl. Forundersøgelser

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer.

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer. Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision er at sætte dagsorden for, hvordan befolkningen opnår mere sundhed og sikrer fysioterapeuter

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet ANALYSENOTAT Konsekvenser af besparelser på skoleområdet 1. februar 2012 Otte ud af 10 lærere på besparelsesramte skoler vurderer, at kvaliteten i folkeskolen er blevet lavere som en konsekvens af besparelserne.

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

2

2 1 2 3 Husk at selvom det er nærmest programmeret i os, at vi gerne vil svare, når vi bliver stillet et spørgsmål, så er det ok ikke at vide det! Og det der sker hvis du svarer på spørgsmål om adgangskrav

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration Elevbrochure Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration 1 Intro Side 3 Hvorfor blive kontorelev i Region Syddanmark i Vejle Side 4 Elevernes egne historier Side 5-9 Bonus info Side 10 job.regionsyddanmark.dk/wm307147

Læs mere

Borgere bliver presset, når de møder op på jobcentret, og deres sager ender med urimelige afgørelser.

Borgere bliver presset, når de møder op på jobcentret, og deres sager ender med urimelige afgørelser. UNFAIR Sagsbehandlere på jobcentre: Vi træffer urimelige afgørelser Af Henny Christensen Fredag den 22. december 2017 Sagsbehandlere ved landets jobcentre er ikke altid enige i de afgørelser, som de træffer

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 130 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr. 20060037360 Opgave nr. 1 JSL Beskæftigelsesministerens besvarelse

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening STYR PÅ LØNNEN Forord Gymnasielærere på hf, hhx, htx og stx skal have en væsentlig del af lønnen som lokale tillæg, hvis sektoren skal have et attraktivt lønniveau, som kan tiltrække og fastholde de dygtigste

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Ørestad Gymnasium Medarbejdertrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Ørestad Gymnasium Der har deltaget i alt medarbejdere

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Fagetik Værktøjskasse. Case Dialogkort Folder Det fagetiske hjul

Fagetik Værktøjskasse. Case Dialogkort Folder Det fagetiske hjul Fagetik Værktøjskasse Case Dialogkort Folder Det fagetiske hjul 1 En case Formålet med casen er at vise, hvordan et medlem eller en gruppe af medlemmer kan bruge fagetikken til at overveje hvilke fagetiske

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

Servicemål for. borgerkontakt

Servicemål for. borgerkontakt Servicemål for borgerkontakt 2 Servicemål for borgerkontakt Det kan du forvente, når du henvender dig til Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune er en moderne servicevirksomhed. Det betyder, at vi

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i:

Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i: Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i: HVAD der er vigtigt når du skal lave et professionelt CV HVORDAN du skal gøre det og HVORFOR du skal gøre det på den måde

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Kommunaludvalget 2011-12 KOU alm. del Bilag 118 Offentligt Myter og fakta om kommunalpolitik Du kan gøre en forskel Kommunalvalg Den 19. november 2013 er der valg til kommunalbestyrelserne i Danmarks 98

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Han navigerer folk rundt i kontanthjælpen

Han navigerer folk rundt i kontanthjælpen 26 marts 2015 Nr. 3-26. marts 2015. Nr. 3 Han navigerer folk rundt i kontanthjælpen En god portion livserfaring er det vigtigste i jobbet som medbetjener, mener Claus Vestinggård. Af Eva Birgitte Jensen

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere