DE NØDVENDIGE HÆNDER QUIZ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE NØDVENDIGE HÆNDER QUIZ"

Transkript

1 DE NØDVENDIGE HÆNDER TILLÆG TIL KOMMUNALBLADET NR FREDAG 19. OKTOBER 2007 HK/Kommunal præsenterer AVIS på disse 12 sider projektet De nødvendige hænder / GOD LÆSNING HK/Kommunal vil hvert år PRIS belønne en ildsjæl i kampen for borgernes rettigheder / SIDE 11 HK/Kommunals formand- KIMS skab udfordrer medlemmer og politikere til debat / SIDE QUIZ Kender du dit fag og din fagforening? Tip 13 rigtige og vind en ipod nano / SIDE 12 HK ERNE YDER ET MÆRKBART BIDRAG TIL VELFÆRDEN. NU SKAL DET GØRES MERE SYNLIGT KUN DØDEN HAR KOLDE HÆNDER SÅKALDT ADMINISTRATIVT ARBEJDE DIT JOB MED ANDRE ØJNE HER ER DINE KOLLEGER SPRED DEBATTEN

2 DE NØDVENDIGE HÆNDER KUN DØDEN HAR KOLDE HÆNDER TEKST: OLA JØRGENSEN FOTO: SIMON KLEIN KNUDSEN INTERVIEW Politikere, der taler om varme eller kolde hænder, har ikke forstået, hvordan den offentlige sektor fungerer i praksis. Uden dygtige administrative medarbejdere ville kommuner og regioner falde fra hinanden. HK erne er velfærdssamfundets nødvendige hænder. Og dét må vi blive bedre til at forklare hinanden, kollegerne, cheferne og politikerne, siger Kim Simonsen og Bodil Otto. Borgerne er efterhånden blevet vant til, at den kommunale forvalt ning bare fungerer. Lærerens løn og pensionistens boligydelse kommer til tiden. Borgere og virksomheder kan få hurtige svar på alt fra børnehaver til byggetilladelser. Og søger man om støtte, får man præcis, hvad man har ret til. Folk kan let glemme, at der også bag kulisserne er dygtige og flittige medarbejdere, som holder velfærds maskinen kørende. Derfor tror visse politikere også, at man uden de store konsekvenser kan skære i administrationen. Jeg tror, de tager fejl. Og jeg håber, at de opdager det i tide, siger Kim Simonsen, formand for HK/Kommunal. Derfor vil han og HK/Kommunal nu sammen med medlemmerne gøre det tydeligere for alle parter, hvilken rolle de HK-ansatte kan spille i fremtidens velfærdssamfund. Det sker ved at kombinere ny viden om HK ernes arbejdsmarked med en grundig diskussion om, hvad de forskellige faggrupper bedst kan bidrage med. GØR DET DU ER BEDST TIL De senere år er der nemlig flyttet meget administrativt arbejde fra rådhusene ud til skolelærere, sygeplejersker, pædagoger og andre faggrupper på institutionerne. Den udvikling er ifølge næstformand Bodil Otto gået for vidt: Vi skal sørge for, at hver faggruppe laver det, de er uddannede og bedst til. Når vi mangler sygeplejersker, er det da tosset, at de skal lave lægesekretærernes arbejde. Også på mange andre områder vil det være både hurtigere, bedre og billigere at lade HK-uddannede løse de administrative opgaver, siger hun. Mange skoleinspektører har efterhånden kun kontakt med eleverne, når der opstår en krise. Og en sygeplejerske, der leder et større plejehjem, har sjældent direkte kontakt med de ældre. Begge ledere er nødt til at sidde og ordne kontrolplaner, økonomi, styring, personaleforhold osv. Hvorfor ikke overlade den slags til folk, der er uddannede til det? Det administrative arbejde stjæler tiden fra det virkelige lederskab, som alle efterlyser, tilføjer Kim Simonsen. NYE KRAV TIL HK ERNE I de senere år er mange opgaver på rådhuset blevet mere fagligt krævende. Det skyldes ikke kun opgave- og strukturreformen, men også at institutionerne i dag bliver styret på nye måder. I en moderne forvaltning skal medarbejderne blandt meget andet kunne arbejde med dokumentation og evaluering også på tværs af sektorer og faggrænser. De fleste HK ere har i dag spændende opgaver, som de løser dygtigt og samvittighedsfuldt. Udfordringen er at sikre, at de kan blive ved med det. Det kræver blandt andet, at både medarbejdere og fagforening diskuterer, hvad en HK er skal kunne i fremtiden, siger Bodil Otto. Hendes egen vurdering er, at der fremover vil være mindre bud efter allround-hk eren, der kan lidt af det hele. I stedet bliver der brug for en række mere specialiserede medarbejdere, der kan gå ind og udfylde bestemte funktioner på et højt niveau. Det kunne fx være inden for løn og personale, it eller borgerservice. Kim Simonsen mener, at cheferne alt for automatisk ansætter en akademiker, når kravene til en jobfunktion bliver større. Det var vel ikke meningen, at man skal have gået 5-7 år på universitetet for at klare noget administrativt arbejde. Det er da en dårlig måde at bruge ressourcerne på. Akademikerne skal ind overalt, hvor vi har brug for deres særlige kvalifikationer. Men det er der stadig rigtig mange steder i den offentlige sektor, vi ikke har, siger han. DEN USYNLIGE INDSATS Kim Simonsen og Bodil Otto ved godt, at HK/Kommunal har en stor opgave foran sig med at forklare omverdenen, hvor vigtige HK erne er for en effektiv og borgervenlig forvaltning af velfærdssamfundet.

3 02-03 PROJEKT DE NØDVENDIGE HÆNDER Projektet indeholder blandt andet følgende tre elementer: HK ERNES BETYDNING En uafhængig analyse af, hvilke fordele og ulemper der er ved at bruge HK erne på det kommunale og regionale område - i lyset af fremtidens behov for og udbud af arbejdskraft. Analysen udarbejdes af Rambøll Management. HK ERNES FAGLIGE PROFILER Hvilke forskellige fagprofiler har nutidens HK ere og hvordan oplever deres omverden, at de bidrager til velfærdsproduktionen? HK ERNE OG DE ANDRE Hvordan opfatter samarbejdspartnere og interessenter HK ernes arbejde og rolle i fremtidens velfærdssamfund. Resultaterne af disse analyser samles i en såkaldt hvidbog, der præsenteres op til kongressen i januar Læs mere om projektet på LARS LØKKE RASMUSSEN OM KOLDE OG VARME HÆNDER Ganske vist rummer en stor del af det administrative arbejde også direkte borgerkontakt. Men de færreste tænker nok over, at det ofte er en HK er, de møder i borgerservicebutikken, hos skoletandlægen eller på jobcenteret. Vi skal sørge for, at hver faggruppe laver det, de er uddannede og bedst til. Når vi mangler sygeplejersker, er det da tosset, at de skal lave lægesekretærernes arbejde. Det er svært at blive populær på at levere den slags service, som folk tager for givet. De har jo heller aldrig prøvet at undvære den for vores medlemmer vil hellere ligge vandret end at nedlægge arbejdet. Derfor har borgere, politikere og andre faggrupper måske ikke altid opdaget, hvad HK ernes arbejde faktisk betyder. Det sætter vi nu stærkere fokus på med projektet De nødvendige hænder, siger Bodil Otto. Projektet drejer sig ikke om, at HK erne skal stjæle opgaver fra andre, men om en mere intelligent arbejdsdeling mellem faggrupperne. Der skal ikke være én overflødig HK er ansat i den offentlige sektor. Og dem, der er ansat, skal være så velkvalificerede, at enhver kan se, at det nødvendige arbejde er lagt i de rette hænder, siger Kim Simonsen, OP MED HÆNDERNE Frem til kongressen har HK/Kommunal sat en række initiativer i gang, der klart og sagligt skal se på HK ernes rolle på fremtidens arbejdsmarked i kommuner og regioner. De vigtigste er nævnt i tekstboksen, og mange af dem forklares grundigere i denne avis. Men skal indsatsen for alvor bære frugt, må også tillidsrepræsentanter og medlemmer give deres besyv med i debatten. Vi kan et fag, som vi bør være stolte af. Men vi skal også være klar til at diskutere, hvad der reelt er kernen i faget, og hvordan vi synes, det skal udvikle sig. Hvis vi ikke selv har visioner og ambitioner for faget, skal der nok være nogen, der får det på vores vegne, siger Bodil Otto. Kim Simonsen er enig i, at også medlemmerne skal have hænderne op af lommerne og ikke kun for at række fingeren op på et medlemsmøde. Jeg kunne godt drømme om, at vi også blev lidt bedre til at slå i bordet over for blandt andre politikerne og den lokale ledelse. De har været så vant til loyale med arbej dere, at de fejlagtigt tror, vi finder os i hvad som helst fx at man kalder hårdtarbejdende og dygtige fagfolk for kolde hænder. Kun døden har kolde hænder, slutter formanden. De større regioner og kommuner giver netop mulighed for at frigive arbejdskraft fra kolde hænder til varme hænder fra opgaver vedrørende administration til den borgervendte service i fx ældrepleje, børneinstitutioner, skoler og sundhedsvæsen. JYLLANDSPOSTEN, 2. JANUAR 2007 Pengene skal selvfølgelig ikke gå til kolde hænder, når det er varme, der skal til. Med kvalitetsreformen sørger vi for, at kræfterne bliver brugt på en direkte service til borgerne. INFORMATION, 13. FEBRUAR 2007

4 DE NØDVENDIGE HÆNDER SÅKALDT ADMINISTRATIVT ARBEJDE TEKST: OLA JØRGENSEN FOTO: GITTE SOFIE HANSEN & SIMON KLEIN KNUDSEN Administrativt arbejde. Man kan næsten se støvet lægge sig på hylden med hvide ringbind og høre klonket, når den tunge arkivskuffe glider i. Men ordene og fordommene bedrager. Hverdagen for de fleste HK ere byder på varierede udfordringer, spændende opgaver og masser af kontakt med borgere og kolleger. Vi har samlet fire eksempler. PERSONLIG BORGERSERVICE Helle Mortensen abejder i borgerservice i Roskilde Kommune. Hun er en del af det team, der hver dag håndterer 400 persolige henvendelser foruden en lind strøm af s, breve og opringninger. Hendes seneste arbejdsdage giver indtryk af spændvidden i jobbet: I dag har jeg lært mine kolleger, hvordan man behandler sager om refusion af tilskud til tandbehandling inden for EU hvordan blanketterne ser ud, hvordan de skal forstås osv. Fredag og lørdag var jeg frontansvarlig for første gang. Den ene printer og borgernes kopimaskine virkede ikke, så det fiksede jeg. Derefter rådgav jeg kollegerne i at behandle skattekort. Indimellem har jeg ryddet op i butikken, fjernet kaffekopper og fordelt post i mapper til budet. Jeg har også vejledt nye kolleger i at gøre kassen op og stemme af. Faktisk mødte jeg meget tidligt, for vi havde 20 kinesiske studerende i butikken, der skulle have cpr-nummer. De fik lov at komme 8.15, så vi kunne ekspedere dem, inden de øvrige borgere kom. Både borgernes spørgsmål og forventninger har ændret sig meget, siden Helle Mortensens elevtid for godt 20 år siden. Før var folk taknemmelige for fx. at vide, hvornår lægen har åben konsultation. I dag tjekker de det selv på nettet. De spørgsmål, vi får, er blevet meget mere komplicerede. Og folk forventer, at vi har svar på rede hånd. Vores faglige stolthed ligger blandt andet i at give dem en både professionel og personlig betjening, uanset hvilken grad af hjælp de beder om, siger hun. ALT GLIDER LETTERE Esther Vium er lægesekretær på fødeafdelingen på Skejby Sygehus, der er landets næststørste med ca fødsler om året. Her er hun koordinator for seks lægesekretærer. Vi fungerer som et venligt og hjælpsomt filter mellem patienterne og det sundhedsfaglige personale. Vi forstyrrer først læger og jordemødre inde på fødestuerne, når det er absolut nødvendigt. Dermed udnytter vi afdelingens samlede ressourcer bedst. Og de andre faggrupper er glade for, at vi får tingene til at glide, så de kan passe deres arbejde, fortæller Esther Vium. Hun oplever, at de administrative opgavers omfang er vokset. Dels fordi andre faggrupper har lagt disse opgaver fra sig, dels fordi der er kommet flere registreringer. Jo mere teknologi, jo flere sekretærer er der brug for. For når mere kan registreres, bliver det også registreret, lyder hendes erfaring. Vi fungerer som et venligt og hjælpsomt filter mellem patienterne og det sundhedsfaglige personale. Vi forstyrrer først læger og jordemødre inde på fødestuerne, når det er absolut nødvendigt. LIGEVÆRDIG DIALOG Fiona Bassett-Burr er ansat i Høje Taastrup Jobcenter i den enhed, der hedder Jobservice. Enhedens og hendes primære opgave er at få folk i arbejde. Det er Fiona Bassett-Burr, der koordinerer indsatsten over for borgere, der ikke i forvejen er registreret som ledige eller jobsøgende. Desuden er hun ansvarlig for at modtage borgere fra andre EU-lande, der vil arbejde i Danmark samt at vejlede danskere, der vil arbejde i andre EU-lande. Når Fiona modtager en borger, er hun meget opmærksom på at etablere en afslappet og ligeværdig dialog. De fleste af os har netop søgt dette job, fordi vi gerne vil borgerkontakten. Det er jo ikke et kontorjob. Hvis ikke man evner det, kan man ikke bestride et job, hvor man er i kontakt med så mange forskellige mennesker hvoraf nogle har det rigtig skidt. Andre gør tingene værre, end de er, for at smutte udenom reglerne. Det har jeg pligt til at opdage, for vi skal have folk ud på arbejdsmarkedet. Men de syge skal behandles ordentligt. Vores fornemste opgave er at vise omsorg og være positive, men samtidig professionelle og realistiske, understreger hun. De fleste af os har netop søgt dette job, fordi vi gerne vil borgerkontakten. Det er jo ikke et kontorjob, slutter Fiona Bassett-Burr. INNOVATIVE LØSNINGER Britta Andersen er leder af Borgerservice i Holstebro Kommune. Hendes afdeling består af 42 medarbejdere fordelt på tre team. I borgerbutikken løser vi både serviceopgaver og myndighedsopgaver, så indimellem må vi give et nej til en borger, der ønsker et ja. Men det er medarbejderne rigtig gode til at formidle og forklare, så borgeren forstår og accepterer svaret, siger Britta Andersen. Hun betegner HK erne som utroligt omstillingsparate. De har klaret de nye opgaver og de mange udfordringer i forbindelse med sammenlægningen utrolig flot samtidig med at de har måttet tackle både egne, kollegers og borgeres frustrationer i samme anledning. Britta Andersen lægger vægt på, at HK erne ikke blot er pligtopfyldende, men også innovative. Det oplevede hun for nylig, da to praktiserende læger opløste en praksis. Det indebar, at samtlige ca patienter skal tilbydes at skifte læge. HK erne gode til at finde på og organisere. De er meget logiske og får øje på de enkle løsninger. Én af medarbejderne foreslog, at vi udnyttede mulighederne for selvbetjening. Vi formulerede et brev til de patienter og bad dem selv skifte læge via vores hjemmeside. Det benyttede sig af. Sådan noget er HK erne gode til at finde på og organisere. De er meget logiske og får øje på de enkle løsninger, siger hun.

5 04-05 Den kommunale service er blevet en integreret del af næsten alle borgeres hverdag. Ingen behøver at bekymre sig om alt det, der bare fungerer. De færreste tænker vel over, at der bag alle velfærdsydelser ligger en professionel faglig indsats fra det administrative personale. 85% af HK erne i kommunerne varetager opgaver med direkte borgerkontakt. 85% af HK/Kommunals medlemmer føler sig værdsat af brugerne.

6 DE NØDVENDIGE HÆNDER DIT JOB MED ANDRE ØJNE TEKST: OLA JØRGENSEN FOTO: GITTE SOFIE HANSEN TÆNK ALTERNATIVT Mange af fremtidens gode HK-job ligger ude på de større institutioner som uundværlige støtter for andre faggrupper, mener John Storm Pedersen. Hvorfor er det ikke vigtigt nok at være vandbærere i et velfungerende velfærdssamfund? Spørgsmålet kommer fra John Storm Pedersen. I dag lektor på RUC, tidligere mangeårig leder i såvel kommune som amt. Han undrer sig over, at den ideelle karrierevej for mange HK ere stadig er at rykke fra institutionerne og ind og op i den centrale forvaltning. Kvalifikationskravene er blevet så store og komplekse, at selv den dygtigste HK er i dag vil have meget svært ved at ende som kommunaldirektør. Akademikernes indtog i forvaltningerne lader sig ikke stoppe. Også derfor skal HK erne til at tænke i andre karrierebaner, siger John Storm Pedersen. UD AF RÅDHUSET Han anbefaler det administrative personale at holde øje med jobmuligheder ude i institutionerne. Det kan fx være på et stort sygehus, et gymnasium eller hos en områdeledelse, der har flere skoler eller daginstitutioner under sig. HK erne skal i højere grad være andre faggruppers super kompetente partnere i hverdagen. Der ligger masser af gode og spændende opgaver, som sygeplejersker, socialrådgivere og skolelærere ikke er de mest oplagte til selv at løse, siger John Storm Pedersen. Han peger på, at blandt andet kvalitetsreformen og digitaliseringen er en gave til den moderne HK er. Der bliver nemlig endnu mere brug for folk, der kan håndtere store digitale informations mængder. Som ikke er bange for et regneark. Og som kan holde styr på alt dét, institutionerne fremover skal dokumentere og rapportere. Strukturerne og tidsånden blæser i øjeblikket i retning af nye spænden de arbejdspladser for de HK ere, der har lyst og evner til at gå den vej. Og jo tættere HK erne er knyttet til driften af de centrale velfærds ydelser, jo mere synligt bliver det også, at de ikke kan undværes, siger han. TÆT PÅ ANDRE FAG John Storm Pedersen vurderer ikke, at der er meget fremtid i en række af de simplere HK-opgaver fx at indrapportere ferie, sygdom og børns fravær i skolen mv. Det kan de forskellige faggrupper let gøre selv elektronisk. HK erne skal derimod sætte sig på administrative opgaver, der er så komplekse, at de kræver komptencer, som ikke bare kan kopieres eller puttes ind i en computer. De opgaver ligger ofte i grænsefladerne til andre professioners domæner. For mange sygeplejersker, socialrådgivere og mellemledere på det pædagogiske område udfører i dag administrative opgaver både dyrere og dårligere end en specialiseret HK-medarbejder ville kunne, vurderer han. Det betyder ifølge John Storm Pedersen ikke, at HK erne skal vinke farvel til lederstillingerne. Der skal og vil stadig være masser af karriere muligheder. Fx som team- eller afdelingsledere på arbejdspladser med mange fagfæller. Men i stedet for at fokusere på dét, man ikke kan blive som HK er, skulle man hellere glæde sig over, hvor dejligt og spændende det kan blive at være HK er i fremtidens kommuner og regioner. Ellers får man heller aldrig trukket nye generationer til faget. Det vil være en skam. Ikke mindst for de faggrupper, der så skal lave administrativt arbejde, de måske hverken har lyst eller evner til, slutter han.

7 7 BEDRE SERVICE I FORRESTE RÆKKE Nutidens borgere forventer hurtig, kyndig og venlig betjening, når de møder den offentlige forvaltning. HK erne bliver derfor endnu mere afgørende for velfærdssamfundets image og effektivitet, vurderer Ib Oustrup. Den offentlige sektors største aktiv er samtidig dens vanskeligste udfordring. Navnet er den kompetente borger. På den ene side kan hun i dag ordne en meget stor del af sit mellemværende med kommunen med et par klik på nettet. På den anden side er hun vænnet til rollen som den vidende og kritiske kunde, der forventer god og kvalificeret service helst uden ventetid. Udfordringen fra den kompetente borger skal ifølge Ib Oustrup besvares af mindst lige så kompetente medarbejdere. For som adm. direktør for en stor medlemsorganisation Ingeniørforeningen i Danmark ved han, hvad folk forlanger: De vil gerne selv klare det meste på nettet. Men der er altid pct. af henvendelserne, der kræver personlig dialog eller et fysisk møde. Her skal der være rigtig gode folk i organisationens forreste linje. Og netop den grundlæggende borgerservice er en af kernerne i HK ernes faglighed, siger han og tilføjer, at man selvfølgelig må have højtuddannede specialister siddende i kulissen til at tage sig af de relativt få virkelig tunge sager. EFFEKTIVE PROCESSER Ifølge Ib Oustrup ligger HK-medarbejdernes anden store opgave i at sørge for, at den offentlige forvaltning arbejder så smart og effektivt som muligt. Begreber som kvalitetsudvikling, lean og den digitale organisation bør stå i enhver HK ers ordbog. Begreber som kvalitetsudvikling, lean og den digitale organisation bør stå i enhver HK ers ordbog. I min egen organisation er HK erne meget tæt involveret i den slags processer. Og de er hamrende gode til det. De er fx den drivende kraft i leanprojekter og i bestræbelserne på at levere en mere serviceorienteret og hurtigere sagsbehandling, siger han. MERE SEX, MINDRE SKRANKEPAVE Sidst men ikke mindst må HK erne og deres organisation være med til at tegne et nyt og mere attraktivt billede af det administrative arbejde. For hvordan gør man HK-arbejdet sexet og sjovt for nye generationer? spørger Ib Oustrup og svarer selv: Ved at fortælle, hvor digitalt, spændende, samarbejdspræget og serviceorienteret det faktisk er. Fordommene om den arrogante skrankepave må gøres til skamme med de mange eksempler på, at HK erne har fantastisk gode job, hvor de yder en nyttig indsats til gavn for borgerne. Det er synd, at dét billede ikke er mere udbredt, siger Ib Oustrup, der blandt andet også taler ud fra sine 12 års erfaring som kommunal topleder senest som kommunaldirektør i Fakse Kommune.

8 DE NØDVENDIGE HÆNDER HER ER DINE KOLLEGER OG JERES ARBEJDSMARKED TEKST: OLA JØRGENSEN INFORMATIONSGRAFIK: HALD ENGEL HER ARBEJDER VI VI ELSKER VORES ARBEJDSPLADS SELV OM VI ARBEJDER FOR HÅRDT VI ER VÆRDSAT AF KOLLEGERNE... HK/Kommunals medlemmer fordelt på sektorer Synes du alt i alt, at du er ansat på en attraktiv arbejdsplads? Hvilke former for psykiske arbejdsmiljøproblemer har du oplevet inden for det seneste år? Synes du alt i alt, at du bliver værdsat som medarbejder af følgende grupper? Alder områ Under 51% Tandklinikassistent 100% Løn og personale 94% Ingen Højt arbejdstempo Stress Udbrændthed 93% Dine kolleger HK/Kom 31, 27, 32, 8,8 19% 10% 6% 14% Bibliotek 92% Stabsfunktion 92% It 90% 85% Brugerne Hele of sektor 38, 26, Offentlige tjenester, administration mv. fx: Kontorassistent, fuldmægtig, bogholder, receptionist og it-leder Sundhed fx: Lægesekretær, tandklinikassistent, laborant og laboratorietekninkker Borgerservice 89% Andet 85% 81% Din nærmeste leder 27, 6,7 Undervisning og kultur fx: Skolesekretær, underviser og biblioteksassistent Beskæftigelses- og socialområdet fx: Jobkonsulent, socialformidler og sagsbehandler Miljø 83% Økonomi 80% 59% Din øverste leder Hele pr sektor 55, 22, Andre fx: Trafikplanlægger, webmaster og miljøteknikker Socialforvaltning 78% 30% Din politiske ledelse 16, 5,4 Lægesekretær 74% 35% 44% 36% 16% Godt halvdelen af HK/Kommunals medlemmer er be- 01 skæftiget med administrativt arbejde. Mange af disse understøtter arbejdet på de centrale velfærdsområdet som sundhedsvæsen, social omsorg, beskæftigelsesindsats, undervisning, dagtilbud mv. enten i forvaltningen eller ude i institutionerne. 02 Det store flertal af HK/Kommunals medlemmer synes, de er ansat på en attraktiv arbejdsplads. De sidste tre år er andelen endda steget en smule. Desværre er de tre største medlemsgrupper også de mindst tilfredse. 03 Næsten halvdelen af HK/- Kommunals medlemmer anser det høje arbejdstempo for et problem. En trejdel betegner deres tilstand som stress, og hver sjette føler sig udbrændt. Alle tre andele er faldet en smule siden Cirka 13 pct. har det seneste år haft sygefravær pga. psykisk overbelastning. Kun hvert tredje medlem kan sige sig helt fri for psykiske arbejdsmiljøproblemer. 04 At føle sig værdsat på jobbet er noget af det vigtigste i et godt psykisk arbejdsmiljø. HK erne oplever da også, at både kolleger, brugere og ledere generelt sætter pris på deres indsats. Til gengæld kan anerkendelsen fra topledelse og politikere ikke rigtig mærkes blandt de menige medarbejdere. Kilde: Danmarks Statistik og Arbejdsliv og analyseafdelingen, HK/Danmark. Kilde: Personalepolitisk undersøgelse Note: De 11 pct., der svarer ved ikke, er ikke regnet med i fordelingen. Kilde: Personalepolitisk undersøgelse 2006 Note: Kun udvalgte problemer er nævnt. Undersøgelsen dækker perioden juni juni Kilde: Personalepolitisk undersøgelse 2006.

9 08-09 Det typiske medlem af HK/Kommunal er en kvinde i 50 erne, der er godt tilfreds med sin arbejdsplads også selv om arbejdspresset ofte er lovlig højt. Hun føler sig anerkendt af kolleger, brugere og sin egen leder, men måske noget overset af de administrative og politiske topchefer. leger... OG HAR MASSER AF ERFARING Aldersfordeling på HK/Kommunals område i kommuner og regioner Under over 60 HK/Kommunal 31,8% 27,2% 32,6% 8,8% DER KOMMER TIL AT MANGLE HK ERE... Forventet efterspørgsel efter personale i kommuner og regioner KONTORPERSONALE Færre hænder Øget behov for HK ere... OG DER UDDANNES FOR FÅ ELEVER Elever i kommuner og amter % Alle tandklinikassistenterne svarede i en undersøgelse, at de er ansat på en attraktiv arbejdsplads. 51% Hver anden af HK/Kommunals medlemmer arbejder inden for offentlige tjenester, administration mv. se Hele offentlig sektor 38,8% 26,6% 27,6% 6,7% Hele privat sektor 55,2% 22,2% 16,9% 5,4% LÆGESEKRETÆRER Mangel på HK ere i Færre hænder Øget behov for HK ere Mangel på HK ere i % Hver tredje medlem er mellem 50 og 59 år. FLERE FAKTA PÅ BORDET Diskussioner og beslutninger om bemandingen af fremtidens offentlige sektor bør foregå på et solidt grundlag af viden og fakta. Derfor har HK/Kommunal bedt konsulentvirksomheden Rambøll Management om at samle og analysere alle relevante statistikker og undersøgelser, der kan kaste lys over spørgsmål som: 05 Om 15 år er fire ud af ti HK - ere i kommuner og regioner gået på pension. Andelen er noget højere end i resten af den offentlige sektor og betydeligt højere end på det private arbejdsmarked. Gruppen af medarbejdere under 40 år er bekymrende lille. 06 Der bliver markant færre kontoruddannede og lægesekretærer at vælge imellem, når de mange HK ere går på efterløn og pension. Samtidig begrænser det faldende elevtal og de små ungdomsårgange tilgangen af nye HK ere. Stiger behovet for HK ere en smule i takt med befolkningsuviklingen, vil næsten hver tredje af nutidens HK-stillinger være umulige at besætte i Gennem flere år har hverken amter eller kommuner oprettet elevpladser nok til at dække deres fremtidige behov. Trods udsigten til mangel på arbejdskraft er det samlede antal elever faldet med en tredjedel i siden I forhold til antallet af faglærte er elevandelen 9 pct. på det private arbejdsmarked og kun 6 pct. på det offentlige. strative arbejde til velfærdsproduktionen? efter administrativt personale sig fremover? udviklingen behovet for offentlige ydelser? at beskære de administrative funktioner? Kilde: Den fælleskommunale løndatabase samt registerbaseret arbejdsstyrkestatistik. Note: HK/Kommunal udgøres her kun af personalegrupperne kontorpersonale og lægesekretærer. Kilder: AE-rådet, FOA, LO, Danmarks Statistik, Den fælleskommunale løndatabase. Note: I beregningen af det fremtidige behov for kontoruddannede og lægesekretærer er der ikke taget hensyn til eventuelle skift i personalesammensætningen. Kilde: AE-Rådet. Note: En væsentlig del af faldet i elevtallet skyldes færre SoSu-elever. Undersøgelsens konklusioner og dokumentation bliver fremlagt på HK/Kommunals kongres i januar 2008.

10 DE NØDVENDIGE HÆNDER SPRED DEBATTEN OM DE NØDVENDIGE HÆNDER Som tillidsrepræsentant har du en særlig chance for at gøre opmærksom på den rolle, HK/Kommunals medlemmer spiller i en velfungerende offentlig sektor. DE NØDVENDIGE HÆNDER Forestillingen om, at man uden videre kan erstatte kolde hænder med varme er besnærende, men alt for simpel. Mange af de såkaldt varme hænder er dybt afhængige af, at der er styr på alt det administrative arbejde. Deværre kan tankegangen let få mærkbare konsekvenser, når kommuner og regioner lægger budgetter og fremtidsplaner. Derfor håber vi, at alle tillidsrepræsentanter på kommunale arbejdspladser vil være med til at bryde snakken om kolde og varme hænder. Lad os i stedet være med til at tage hul på den vigtige debat om de nødvendige hænder. Det vil sige, hvilke opgaver der skal løses, for at vores velfærdssamfund fungerer så godt, som det store flertal ønsker. Og hvilke hænder der skal løse dem. Som tillidsrepræsentant har du en særlig chance for at gøre opmærksom på den rolle, HK/Kommunals medlemmer spiller i en velfungerende offentlig sektor. Jo flere og bedre eksempler vi kan vise på frugterne af HK ernes arbejde, jo mere synligt bliver det, hvad de nødvendige hænder skal beskæftige sig med i fremtiden. TAG DEBATTEN Op til kongressen i januar 2008 sætter alle medlemskredse De nødvendige hænder på dagsordenen. Det sker på møder, hvor HK/Kommunal også vil bidrage med oplæg og inspiration. Men hvorfor ikke starte med at spørge dig selv og dine kolleger: Hvordan ville borgerne mærke det, hvis I ikke længere kunne levere jeres indsats i samme omfang, tempo og kvalitet som i dag fx på grund af nedskæringer? Hvad ville det konkret betyde for kolleger i andre faggrupper, hvis I ikke længere kunne levere den samme service og support? Hvor kan I selv blive bedre til at gøre det tydeligt for andre, hvad jeres indsats bidrager med på arbejdspladsen? Den debat vil HK/Kommunal gerne give inspiration til på den enkelte arbejdsplads, på klubmøder og i andre lokale fora. Derfor har vi lavet denne avis og en hjemmeside, hvor tillidsrepræsentanter kan hente materiale om De nødvendige hænder. DEN NØDVENDIGE HJEMMESIDE På hjemmesiden kan I blandt andet finde: gode argumenter for, at HK erne er nødvendige hænder en guide til at afholde lokale debatter om emnet plancher til oplæg om De nødvendige hænder denne projektavis lige til at printe en løbende status over, hvordan det går med projektet eksempler på de resultater, HK ere skaber i kommuner og regioner.

11 10-11 GØR HÆNDERNE SYNLIGE Mon dine venner ved, at det som regel er en HK er, der: sygedagpenge, når de er syge? Det er en HK er, der låner dig bøger på biblioteket skal ud og rejse? er rent? ophold og skriver deres journal? passer deres gamle mor? de søger på biblioteket? tilladelse til at bygge badeværelset om? fri for huller? HVEM KÆMPER BORGERNES SAG? HK/Kommunal stifter en ny borgerretspris. Den skal hvert år gives til en person eller organisation, der sikrer borgerne fair play i kommuner og regioner. DE SKAL FINDE VINDEREN En komité på følgende fem personer skal finde kandidater til prisen og udpege vinderen: KIM SIMONSEN Formand for HK/Kommunal. HANS ENGELL Politisk kommentator. Tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet og konservativ minister. Som ansatte i kommuner og regioner arbejder vi i borgernes tjeneste. I vores øjne er en god offentlig forvaltning noget, der angår både borgere og medarbejdere selv om vi står på hver sin side af skranken. Til god offentlig forvaltning hører, at alle borgere har krav på en fair behandling. Lad os kalde det borgernes rettigheder og retssikkerhed. Derfor har HK/Kommunal valgt at indstifte en Borgerretspris, der uddeles én gang hvert år. Prisen bliver første gang overrakt på kongressen i Modtageren får kroner plus en kaktus, som symboliserer både hårdførhed og kritisk brod. Prisen gives nemlig til en enkeltperson, græsrodsbevægelse, myndighed eller organisation, der støtter og kæmper for borgernes rettigheder og retssikkerhed. Det kan fx være én, der: kæmper for en mere gennemskuelig offentlig sektor hjælper borgere, der er kommet i klemme i systemet finder på forbedringer, der gavner borgerne taler borgernes sag over for kommune eller region indfører en service, som øger borgerens muligheder og retssikkerhed. EN SAG FOR HK/KOMMUNAL? Men skal HK/Kommunal ligefrem belønne en person eller organisation, der går i kødet på kommunen og dens medarbejdere måske også vores egne medlemmer? Svaret er et klart ja. For som medarbejdere er vi aktive medspillere i udviklingen af den offentlige sektor, og vi forventer, at alle spiller efter reglerne. Vi er klar til at slå ned på alle forhold på vores egen banehalvdel, der spænder ben for borgernes rettigheder og retssikkerhed. Derfor har HK/Kommunal valgt at anerkende og belønne dem, der sikrer borgerne fair play. Det er vores måde at være professionelle på. LAILA LUND Borgerrådgiver i Høje-Taastrup Kommune. Tidligere kommunaldirektør i Frederikssund Kommune. UFFE ELBÆK Direktør for World Outgames for homoseksuelle i København Desuden bestyrelsesformand for Kaospiloterne. OLE PASS Formand for socialcheferne i Danmark.

12 DE NØDVENDIGE HÆNDER KEND DIT FAG OG DIN FAGFORENING Det er en HK er, der skaffer dig et job, hvis du bliver ledig TIP 13 RIGTIGE Hvem har sagt: Med manglen på arbejdskraft er det ikke mindst vigtigt, at vi får forvandlet flere kolde hænder til varme hænder? 1 Lars Løkke Rasmussen x Helle Thorning-Schmidt 2 Pia Kjærsgaard Hvor meget kontorpersonale kommer der til at mangle om 15 år, hvis behovet for kontorpersonale stiger i takt med den almindelige befolkningsudvikling? 1 Der er HK ere nok til fremtidens behov x Cirka medarbejdere 2 Over medarbejdere Hvad tjener en lægesekretær i gennemsnit om måneden inkl. faste tillæg, eget og arbejdsgivers pensionsbidrag, genetillæg og feriegodtgørelse, men ekskl. overarbejde? 1 Cirka kr. x Cirka kr. 2 Cirka kr. Hvilket politisk parti regner i sit nyeste politiske oplæg med at kunne reducere det administrative arbejde i den offentlige sektor med stillinger? 1 Ny Alliance x Socialdemokraterne 2 Venstre Hvor stor en del af HK/ Kommunals medlemmer har ingen kompetencegivende uddannelse? 1 Cirka halvdelen x Cirka hver femte 2 Cirka 5 pct. Hvad er det største arbejdsfelt for HK/Kommunals cirka erhvervsaktive medlemmer? 1 Borgerservice x Lægesekretær 2 Løn og personale HK/Kommunal indstifter en ny pris, der uddeles første gang på kongressen i januar Hvad hedder prisen? 1 Borgerretsprisen x Ligestillingsprisen 2 Effektiviseringsprisen Hvilket område satsede HK/ Kommunal især på ved forårets trepartsforhandlinger med arbejdsgivere og regering? 1 Højere løn x Bedre uddannelse 2 Kortere arbejdstid Hvor ofte udkommer HK/Kommunals blad, Kommunalbladet? 1 Hver uge x Hver 2. uge 2 Hver måned Via HK/Kommunals hjemmeside kan du tage en personlig test. Hvad måler testen? 1 Dit stressniveau x Din intelligens 2 Dine it-færdigheder HK er en del af LOfamilien. Men hvor sidder HK/Kommunals formand Kim Simonsen med ved bordet? 1 I LOs daglige ledelse x I LOs hovedbestyrelse 2 Ingen af stederne Hvad hedder det projekt, HK/Kommunal har indledt for at sætte fokus på medlemmernes bidrag til fremtidens velfærdssamfund? 1 De usynlige hænder x De lunkne hænder 2 De nødvendige hænder HK/Danmark organiserer både offentligt og privat ansatte HK ere. Men hvem er der flest af? 1 Der er næsten dobbelt så mange privat ansatte x Der er 20 pct. flere offentligt ansatte 2 De to grupper er omtrent lige store UDGIVET AF HK/Kommunal ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Bettina Chimera & Elin Jørgensen Deltag i konkurrencen, og vind en ipod til dig selv eller til en flot julegave. Udfyld tipskuponen med de rigtige krydser på HK/Kommunals hjemmeside: Der trækkes lod om fem Apple ipod nano 8GB blandt de rigtige svar. Konkurrencen løber frem til 7. december, hvorefter vinderne og de rigtige svar afsløres på hjemmesiden. Vinderne får også direkte besked pr. . TEKST Ola Jørgensen, Klartekst GRAFISK DESIGN Hald Engel FOTO Gitte Sofie Hansen/Makwerk & Simon Klein Knudsen/Makwerk TRYK Hornslet Bogtrykkeri A/S DISTRIBUTION S-Mail/Post Danmark

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at sætte fokus på vort syn på den offentlige sektor

Jeg vil gerne starte med at sætte fokus på vort syn på den offentlige sektor Oplæg Sophia Indledning Jeg vil gerne starte med at sætte fokus på vort syn på den offentlige sektor Hvordan opfører de sig de der offentlig ansatte a. Storm P og arbejdsmanden med skovlen b. Vores egen

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række Først og fremmest leder Fokus på de kommunale ledere i forreste række 1 Indhold Introduktion....side 4 Fakta om førstelinjeledere....side 8 Seks temaer til refleksion og dialog: 1. Hvordan oplever du rollen

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013 Strategiske indsatsområder 2013-16 Vedtaget på kongressen, maj 2013 1 Kost, ernæring og sundhed: En hjørnesten i velfærdssamfundet Kost, ernæring og sundhed udgør nogle af velfærdssamfundets vigtigste

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B

Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B Cæcilie, Gitte og Christa Katutura State Hospital Vi har i ti

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Vi prøver at opfylde folks drømme

Vi prøver at opfylde folks drømme Jann nne Børg rges esen en, afde deli ling ngsl sled er Tiltaget med brugerdrevet innovation startede i 2008, og indbragte Camillagården KLs Lille Innovationspris i 2010. Vi prøver at opfylde folks drømme

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdoms arbejdsløshed på valg 2013 Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 Allan Bærentzen Landssekretær i Socialpolitisk Forening Arbejdsløsheden blandt unge under 30

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse

NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse FTF og Væksthus for ledelse om ledernes oplevelse af anerkendelse, erfaring med manglen på arbejdskraft, oplevelse af eget ledelsesrum og oplevelse af politisk opbakning

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed

Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed Nr. 2 - oktober 08 Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed Redaktør: Informationsmedarbejder, Louise Birch Riley, louise.riley@odder.dk Var du med til DHL-stafetten? Næsten hver fjerde medarbejder var med

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov En pjece til mænd om barsel Far på barsel Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov 1 Kære Helt konkret mener HK, at 12 uger af barselsorloven skal øremærkes til fædre. 2

Læs mere

Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu.

Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Kongres 2009 Forelæggelse af målprogram for 2010-2013 v/kim Simonsen Kære kongres (1. slide på bagtæppet HK er overalt) Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Det er helt afgørende

Læs mere