Asra nyt. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. 27. Årgang Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Asra nyt. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. 27. Årgang Nr. 1 2010"

Transkript

1 Asra nyt Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 27. Årgang Nr Grethe Andersen - fhv. Fagforeningsformand, byrådsmedlem m.m. kommer til fortælleaften i ASRA hvor hun vil fortælle om sit organisationsarbejde i bl.a.syerskernes Fagforening. Læs om arrangementet på bagsiden af bladet

2 ASRA NYT Ugives af ASRA Ålykkevej Herning Tlf: Arkivet har normalt åbent Onsdag mellem 10,00 og 15,00 Eller efter aftale Redaktion: Bent Kruuse Elly Madsen Jørn Jensen Leo Skaaning Ansvarlig Formand Andreas Iversen Hjemmeside Formand Andreas Iversen Tlf: Kasserer Jørn Jensen Tlf: Deadline for næste nummer den 1. marts 2010 Bladet trykkes med støtte fra 3F Holstebro Kontingentbetaling for Sammen med ASRA Nyt vil du/i i kuverten finde et indbetalingskort til betaling af kontingent for Vi har gennem de seneste år arbejdet for at få nye medlemmer. Og også med en pæn succes. Vi mister imidlertid også medlemmer hvert år. Personlige medlemmer, hvor man kan sige der er en "naturlig" afgang, men også faglige og politiske organisationer, hvor der stadig finder fusioner sted. En udvikling vi sikkert ikke har set afslutningen på endnu. For ASRA s økonomi er det derfor meget afgørende at kontingentet bliver betalt, således at vi kan fortsætte arbejdet med at registrere og fastholde arbejdernes/arbejderbevægelsens historie. Vort mål er at den daglige drift skal dækkes af kontingentbetalinger, og de specielle arrangementer, så som turen til København samt fortælleaftner m.m. skal klares via vor reservekapital samt diverse tilskud. Vi håber meget at du/i vil fortsætte medlemsskabet af ASRA og snarest honorere vor opkrævning. Venlig hilsen Jørn Jensen kasserer 2

3 Leder midlertidig blevet løst, med at vi i vores nuværende lejemål har fået stillet en lokale til rådighed oven på de nuværende. Så må vi jo se hvordan det går på længere sigt. Formand: Andreas Iversen Ja, så er der igen gået et år. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske ASRA's medlemmer et godt nytår samt tak for det gamle år der er gået. En særlig tak skal der lyde til bestyrelsen og ikke mindst til arkivholdet for et godt samarbejde, og den store indsats de har ydet i det forgangne år. I året der er gået har vi fået utrolig mange arkivalier, (hvad vi virkelig er glade for), både fra partiet og fagbevægelsen. Vi har virkelig kunnet mærke at der er sket nogle fusioner inden for partiet og fagbevægelsen. Det har ikke været uden problemer, da vores arkivar Elly har været syg samt at vi har pladsproblemer. Elly er nu kommet i gang igen (ja, hun nyder det) og vi er ved at komme til bunds i de indleverede arkivalier. Angående pladsproblemerne, er de Det nye år starter også godt med modtagelse af arkivalier. Jeg har i uge tre sammen med Jørgen hentet 6 flyttekasser med protokoller og fagblade m.m. fra de gamle DBTF lokaler på Sandvigvej i Herning. Noget af materialet er helt tilbage fra de blev stiftet, så det er virkelig spændende. Ligeledes fik vi seks faner. Jeg har lige modtaget en mail fra en tidligere formand i Aulum som meddeler at han har medlemsoversigt og protokoller for Socialdemokratiet i Aulum og Feldborg startende i 1943, samt en fane fra Socialdemokratiet i Aulum fra Disse effekter vil snarest muligt blive afhentet. Jeg vil gerne hermed rette en stor tak til de personer/foreninger der har bidraget med ting til ASRA. Det nye år blev starten på en ny skattereform, der er vedtaget af regeringen og Dansk Folkeparti. Skattereformen blev vældig opreklameret med, at alle skal betale mindre i skat. 3

4 Ja undskyld jeg synes det er fuldstændig tåbeligt at regeringen og Dansk Folkeparti giver Peter Straarup kroner i skattelettelse i år, mens almindelige hårdtarbejdende danskere og pensionister får en lang næse og dårligere velfærd. Til sammenligning får en almindelig pensionist i lejebolig en skattelettelse på 150 kroner om måneden. Endnu værre er det, at det samtidig er kommet frem i pressen, at både Herlev (er sket), Frederiksberg og nu Hvidovre Hospitaler skal fyre til sammen 800 læger. sygeplejersker og andet sundhedspersonale, fordi de har foretaget for mange operationer, og derved overskredet budgetterne. Personalet har jo netop opfyldt regeringens krav om, at ventelisterne skal bringes ned. Vores Region vil også blive ramt af besparelser. Det ville have været bedre, om regeringen havde undladt skattelettelserne til de rige, og i stedet brugt pengene i sundhedssektoren. Andreas Iversen formand Danske Ordsprog Hvad er ordsprog i grunden? I almidelighed indgår ordsprog i vort dagligsprog, uden vi tænker nærmere over det; og hvis man søger at definere eller afgrænse hvad et ordsprog dybest set er, opstår der let problemer. Prøv at tolke disse ordsprog,måske er det ikke så let som det var i gamle dage hvor man brugte dem flittigt. Lad konen regere en dag om ugen, men lad hende ikke vide, hvad dag det er 4 Nød lærer nøgen kvinde at spinde Mænd er som luft, men hvem kan trække vejret uden? Der er udgivet en lille samling af danske ordsprog Danske Ordsprog og Mundheld

5 Befrielsen efter 2. verdenskrig set fra gulvhøjde. Af Elly Madsen - Skjern jaget væk. Fabrikken og stadion med skydebaner og friluftsbad var også besat og alt var lukket inde i 2,5 m højt pigtråd med 10 cm imellem rækkerne. Stedet var en underafdeling af Ålborg flyvekommando. Lederen deroppe fra kom somme tider på inspektion. Ham kaldte de "Atombomben." Elly Madsen I 1945 var jeg 9 år gammel, men alligevel er det ikke meget jeg husker fra befrielsen. Her er de brudstykker, jeg husker. Jeg husker mest de situationer, hvor jeg har været meget bange, men det var ikke noget jeg snakkede om derhjemme. Vi boede i Vingsted, en meget lille landsby med en station, en fabrik, et stadion med friluftsbad og skydebane og endelig en proprietærgård med sommerrestaurant og el- værk til jævnstrøm. Derudover var der huse. Min mor var ekspeditrice på stationen, hvor vi også boede. Alle huse omkring os var besat af tyskerne, der kom til Vingsted i foråret 1944, og folk var Der startede et større byggeri rundt i bøgeskovene, lagerrum og bunkers og sågar et kulturhus med en stor biografsal samt et lazaret. Derfor var der meget travlt på stationen med såvel arbejdstog som godsvogne med mursten og byggematerialer. Det betød, at min mor brød sammen, og lukkede sig inde i soveværelset i flere dage. Jeg fik ikke noget at vide om hvorfor, men hun kom da ud igen, og vi fik ansat en hushjælp. Samtidig blev min far ansat til at være med til at køre stationen indtil sommeren Tyskerne kunne godt være ubehagelige, hvis der ikke lige kunne skaffes godsvogne eller at godstoget ikke kunne trække flere vogne den dag. Lokoførerne påstod, de ikke havde vand nok på kedlen. Men straks blev der boret til en pumpe lige uden for vores have. Nu var der ikke den undskyldning. 5

6 De, der kørte for tyskerne f. eks. med mursten, cement eller brunkul, skulle først forbi et kørselskontor, som var anbragt lige uden for vore vinduer. Pladsen foran var selvfølgelig altid et stort ælte lavet af hestevognene uanset, hvor tit der blev kørt grus på. Mange bønder fik sig en god fortjeneste her. Det siges, at de var gode til at læsse mursten med huller imellem, og da der ingen brovægt var, var et læs et læs. Lederen af kørselskontoret var dansker og meget flink syntes jeg. Far og mor kunne også godt lide ham. Elly med sine søskende Allerede i sommeren 1944 fik vi bygget et beskyttelsesrum af sveller og med en masse græstørv over ind i lerskrænten uden for vores hus. Vi var jo i farezonen, da fabrikken lige over for kunne være bombemål. Nogen tid før befrielsen hørte vi sidst på dagen torden i vest fra en klar himmel. Mor var straks klar over, at det var bomber. Sekunder efter så vi fly komme op over skoven i vest og forsvinde. Vi kastede os over i beskyttelsesrummet, hvor vi sad længe. Mor var bange og jeg var så bange, at jeg kan mærke det endnu. Vi havde soveværelser på 1. sal, men i ugen efter blev alle madrasser samlet i den midterste stue hvor vi sov på gulvet alle 5. Inden vi skulle sove kontrollerede mor, om vi nu havde vores legitimationskort om halsen - hvis nu... Det viste sig, at det var de allierede, der havde bombet Vandel flyveplads, og da det ikke ligger ret langt i luftlinie fra Vingsted, var mor overbevist om, at det blev vores tur næste gang. Den 5.maj om aftenen, da mor lige havde sendt et tog afsted, ( hun havde stadig den sorte kittel på) gik hun hen til radioen, der stod på en høj hjørnehylde og skruede ind på England. Hun stod med ryggen til mig med øret til apparatet og kikkede ud af vinduet mod vest. Jeg vidste ikke, det var noget særligt, men pludselig råbte hun: "Krigen er forbi, krigen er forbi. 6

7 Skynd dig ud og hente far." Jeg styrtede ud til brændeskuret, hvor far kløvede træ. Jeg råbte også: "Krigen er forbi. Kom ind til mor. Kom nu". Men far svarede: "Ja ja, tag den nu med ro. Jeg skal lige være færdig." Langsomt gjorde han sig færdig og gik så ind. Lidt senere kom én af vagtposterne fra fabrikken over i ventesalen og smed sit gevær på bænken og erklærede, at nu gik han hjem. Han var fra Polen!! Far snakkede længe med ham. På fabrikken, hvor en del af tyskernes administration foregik, blev der en værre renden rundt. Min far sagde de for rundt " som en lort i en pispotte " Men alt det med lys i vinduer og klokkeringning og jubel. Det mærkede vi ikke noget til. Ca. 14 dage efter befrielsen kom englænderne til Vingsted. Jeg husker, at jeg ved rygtet styrtede hen til landevejen i kludesko (som mor havde syet) og forklæde, som vi ellers altid tog af, når vi skulle noget. Vi troede det var Montgomery, der kom. Vi så bare nogle tanks, der kørte ind i området. Da englænderne så hvilke lagre, der var af krigsmateriel, blev alt lukket af for danskerne, og nu begyndte de en afbrænding i branddamme, så himlen var skjult af sort røg over byen. Røgen stammede fra f. eks. gasmasker og flydæk. På fabrikken var bl. a. lager med en masse flymotorer og navigationsmateriel. Det blev smadret med store forhamre og smidt ud til skrot mellem spor 2 og spor 3. Senere blev det sendt væk i mange jernbanevogne. Min storebror sneg sig til at kravle i bunkerne om aftenen og samle kobbertråd, som man kunne få en god pris for. Efter 14 dage forsvandt englænderne, og nu kunne danske modstandsfolk endelig komme ind. Da var der stort set kun bygningerne tilbage, og de blev brugt til en flygtningelejr. I dag er der ikke noget tilbage af de store byggerier. Alt blev renoveret tilbage til Vingsted stadions tidligere udseende En enkelt episode husker jeg også fra de sidste dage af krigen. Da skulle jeg passere mange "spanske ryttere" og vise "ausweis", som jeg altid gik med om halsen, for at komme i skole! For man skulle passe sin skole Et par dage efter befrielsen kørte en lastbil i mørkningen op foran huset og bevæbnede mænd sprang ud. Jeg blev gennet ind i stuen, men jeg ved, at far havde skjult nogen bildæk og vist noget benzin for lederen af kørselskontoret. Han var også med i lastbilen. Det var modstandsfolk, der havde arresteret ham. Han kom senere til Frøslev. Mor var meget bange og troede, at far ville blive taget med, men han slap fri. 7

8 Da tyskerne i lange kolonner var på vej hjem, oplevede jeg en morgen, at de havde gjort holdt på landevejen mellem Vingsted og Ødsted, så jeg måtte gå helt ovre i venstre side af vejen af skræk mindst en kilometer eller to. Jeg skævede engang imellem over og husker barnevogne og cykler og trækvogne med alskens ragelse på. Jeg var så lammet, men jeg tror såmænd ikke de ville gøre mig noget. Men hvorfor sendte min mor mig afsted? Det har jeg tit tænkt på, men fik aldrig spurgt hende. Mor havde det sådan, at hun ikke ville snakke om krigen, og man skulle jo i skole lige meget hvad. En enkelt episode mere: Omkring den tid efter befrielsen, var der stor ufred mellem beboerne i Vingsted.Beskyldningerne røg gennem luften. Hos lille Åge, der var pensionist, og som boede i et hvidt hus, blev der malet to meter høje hagekors med tjære. Hvem der havde gjort det, vidste man ikke. De blev naturligvis kalket over, men kunne godt skimtes gennem kalken. Rygterne ville vide, at deres sidste barn, var faldet efter tyskerne!! Man var så uenige, at når nogen fra den ene fløj kom på stationen og skulle med toget, og én fra det andet hold var i ventesalen, ventede vedkommende med at gå ind og købe billet til den anden var gået ud. Man kunne ikke tåle synet af hinanden. Jeg har på fornemmelsen, at min mor forholdt sig neutral mellem alle parter, for som ekspeditrice på stationen skulle man kunne snakke med alle. Det er nok grunden til at krigen var tabuemne derhjemme. Hun har nok vidst meget!! Vingsted station i 1950 erne 8

9 Fra de gamle protokoller Ved. Leo Skaaning Når man sidder og læser i det gamle protokoller, er det med en vis ydmyghed. Man fornemmer den alvor der er gået til opgaverne, og at det ikke har været let at være bestyrelse i en fagforening. Tager man referatet fra en generalforsamling i Murernes fagforening i Brande fra kan man få en fornemmelse af hvad det var for emner man behandlede. Generalforsamling afholdt i Murernes Fagforening i Brande Formanden aabnede mødet og bød de mødte velkommen. Aksel xxxxxxx åbnede mødet og gav en oversigt over den Kooperative Forening. Regnskabet Dernest gik man til den egentlige Generalforsamling hvor Formanden mindede om, at det i år var 10 aar siden Foreningen var oprettet og gav en kort oversigt over Foreningens Virksomhed i de forløbne aar. Dernest aflagde Formanden Beretning ved Oplæsning af Forhandlingsprotokollen. Beretningen godkendtes Derefter oplæste Kassereren Regnskabet der Balancerede med 5245 Kr. og 17 Øre og sluttede med en Kassebeholdning paa 339 Kr. og 90 øre Regnskabet godkendtes enstemmigt. Ved valg af Formand, Kasserer og Bestyrelse foretoges Genvalg, Ligeledes Supleanter og Revisorer og Fanebærer. Øvrige valg Genvalg 9 Under Eventuelt oplæste formanden Maanedsberetning og en Skrivelse fra De Samvirkende Fagforbund tillige med en opgørelse af Lønstatestik. Der forelå en Skrivelse fra Brande Tekniske Skole om et Tilskud til Skolens Drift, det vedtoges at yde 30 Kr. i tilskud I en Skrivelse fra Afdelingen i Kallundborg angaaende tidligere Medlem I.P.xxxx St. Thorlund med anmodning om oplysning om vedkommende, da han søgte Optagelse i Afdelingen der. Kxxxx oplæste et Brev han havde faaet fra Afdelingen, ligeledes et Brev til Kxxxx privat med Forsøg paa Bestikkelse og Trusler om at komme med graverende Oplysninger paa rette sted om Kxxxx Opførsel i Afdelingen. Ligeledes læste Madsen en fra Jensen der var skrevet i September 1922 og en anden Skrivelse fra Kallundborg Afdeling. En Skrivelse med Oplysninger om Jensens forhold blev affattet. Saaledes forhandlet på Generalforsamlingen. Mødt 7 Medl.

10 Der er også referater fra bestyrelsesmøder: Den Afholdtes bestyrelsesmøde hos Kassereren, angaaende en Sag med Murermester XXXX i Thyregod, der er Blokeret. Efter en Personlig Henvendelse til Kassereren om Forhandling med Afdelingen, han mente han var urigtig behandlet. Efter indhentede Oplysninger besluttede Bestyrelsen at sende følgende Skrivelse til XXXX som han aldrig svarede på: Afskrift Hr. Murermester Xxxx Xxxxxxx i Thyregod. Paa er Bestyrelsesmøde den 1/ har vi drøftet den Sag der er mellem dig og Fagforeningen. Vi mener du dengang var saa gammel Medlem at du vidste hvordan man kunde blive udmeldt af Fagforeningen og at en Udtale til en af dine Arbejdskammerater om at du vilde udmeldes, ikke kan betragtes som et virkelig Forsøg paa at blive Lovlig udmeldt. Restansen kan vi ikke give dig fri for, men du maa betale afdragsvis i tre Maaneder, med en trediepart hver Maaned, eller en Part hver uge i 13 Uger Gaar du ind paa dette bliver Blokaden straks hævet og træder i kraft igen, hvis ikke Overenskomsten overholdes. Dette er med Forbehold af Forbundets sanktion. Mødet sluttet! Fagforeningen står medlemmer bi Den 29/3.29 afholdtes Bestyrelsesmøde hos Formanden angående et Andragende fra I.Chr. Xxxxxx om et Laan paa 50 Kr. til Hjælp til Bogen. Bestyrelsen var enige om at hjælpe ham den gang paa Betingelse af at han afdrager Laanet med 15% af Ugelønnen eller mindst 5 Kr. pr. Uge Generalforsamlingen bestemtes til Fredag aften den 5/ Mødet sluttet Når vi skriver xxxx omkring nogle navne, er det fordi vi gerne vil beskytte omtalte personer/firmaers identitet. 10

11 Problemer indbyrdes klarede man på bedste vis: 11/ Fællesmøde mellem Murernes Fagforening og Tekstilarbejdernes Fagforening. Formanden for Murerne indledte med en Skrivelse fra Forbundet om at faa afholdt et Fællesmøde for at faa bilagt Stridighederne Fagforeningerne imellem. Det blev oplyst at Tekstilarbejderne der havde kalket paa Fabrikken ikke havde faaet Murernes Timebetaling for Arbejdet. Man blev enige om at man fra Murerne side vilde se bort fra dette, naar vi saa kunde faa en Ordning for Fremtiden. Tekstilarbejderne gik ind paa at vedtage paa en Generalforsamling, at de ikke maatte tage Murerarbejde i Fremtiden. Gennemgående i protokollen kan man se, at Murernes fagforening støtter såvel Teknisk skole som Arbejdernes Oplysningsforbund, ved hver generalforsamling med 25 til 40 kr. i hele årtiet 1930 til 1940, dog er der et enkelt år, hvor der oprettes en DUI afdeling i Brannde, og hvor man vedtager på generalforsamlingen at en tillidsmand skal have 50 kr. for at være tillidsmand, det år vedtager man at udsætte tilskudet til Teksnisk skole til næste generalforsamling. Tragiske hændelser kom på generalforsamlingen Mandag den afholdes Ekstraordinær Generalforsamling. Formanden bød velkommen og omtalte den store Ulykkestilfælde, som skete i sidste Uge paa Martinsens Fabrik, hvor en Kollega blev dræbt. Et æret været hans Minde Dernæst omtalte Formanden, det Forhold at 2 Kollegaer ikke har overholdt den Vedtægtsmæssige Arbejdstid. Efter en del Diskusion enedes man om, at en gentagelse af dette Forhold vilde medføre Exklution af Forbundet 11

12 Socialdemokratisk Kvindeudvalg - Lemvig Vi prøver at gengive det der står i protokollerne i samme sprog som det står, og i retskrivningen fra dengang. F.eks. skrives å = aa og alle navneord med stort. Ligeledes skrev man dengang: kunde skulde og vilde, så det er ikke fordi vi eller de ikke kan stave, sådan var det bare. I de gamle protokoller er der ofte flotte Bestyrelsesmøde den udformede sider, som her protokollen Efter et Møde Torsdag den fra Socialdemokratisk Kvindeudvalg paa Industrihotellet sammen med Fru i Lemvig. Rasmussen fra Horsens som Taler, Denne forside er tegnet af en gammel kending i ASRA, nemlig for- skulde mødes Fredag Eftermiddag for blev det bestemt at Kvindeudvalget mand for Socialdamokraterne i Lemvig O.V.Høft, som ASRA har udarbej- faa nogle Oplysninger angaaende sammen med Fru Rasmussen at kunde det et særnummer om. Kvinders arbejde. 12

13 Først var hele Bestyrelsen samlet og da blev arbejdet fordelt til følgende: Salen var godt opvarmet Bordene pyntet med smukke Blomster. Formand Fru Klinkby Kasserer Fru Høfft Sekratær Fru Højland Hansen Medlem Fru Møller Medlem Fru Søbjerg Medlem Fru Thødt Sammen med Fru Rasmussen blev vor forrige Formand inden for Foreningen Fru Margrethe Pedersen inviteret til Kaffe hvor Fru Klinkby takkede for godt Samarbejde og syntes Fru Pedersen skulde samles med os. Fru Pedersen lovede at hjælpe os hvis der var noget hun kunde og Fru Rasmussen gav nogle gode Oplysninger vi muligvis kunde føre frem her i Lemvig. Bestyrelsesmøde Fru Klinkby bød os velkommen paa Industrihotellet og havde faaet en Skrivvelse om at deltage i et Talekursus i 6 uger 1 gang som skulde afholdes paa KFUK for alle Kvindelige Foreninger her i Lemvig, og vi blev enige om alle at deltage deri Bestyrelsesmøde Festen for de gamle paa Industrihotellet mødte vi alle op kl.1. Alt var ordnet og gik pænt og præcis saa da kl. var 13 var det hele færdigt og saa festligt ud. Bestyrelsesmøde den Mødet blev afholdt hos vor Formand. Fru Thora Møller, hvor Hr. Skovgaard gav Oplysninger om Husmoderhjælp. Skovgaard mente at de Kvinder som Arbejdede her i Lemvig skulde vi se at faa dem organiseret. Vi skulde gaa ud og samle dem sammen til et Møde med en dygtig Taler som var selverhvervende. Samtidig blev det vedtaget at der blev bevilget 5 kr. til hver af Damerne hvor Mødet blev afholdt til Hjælp til Kaffe og Brød og disse kunde hæves hos Partiets kasserer Martin Jensen Sangaften den Torsdag Aften var der Musik og Sangaften paa Industrihotellet, hvor Frk Balle og Fru Lønskov havde lovet at underholde. Aftenen kom Frk. Balle og Fru Lønskov der skulde underhold var mødt, men der var saa koldt i Spisestuen. Fr. Balle inviterede os alle der var mødt hjem til sig, hvor der var en dejlig varme i hendes hyggelige Stue. Frk. Balle gav Kaffe og spillede og Sang med os og for os. Frk. Lønskov sang flere Sange og Fru Møller læste op for os. En dejlig Aften fik vi ud af det. 13

14 Hyggeaften hos Kvindeudvalget September 1955 Socialdemokratisk kvindeudvalg i Lemvig havde i aftes indbudt til hyggeaften på Missionshotellet (stod der at læse i avisen) Der var fremmødt ca. 50 deltagere. Fru Højland Hansen bød velkommen til de fremmødte, og specielt til gæsterne fra Holstebro. Overpostbud Normann Andersen Holstebro gav derefter en orienterende politisk oversigt og talte bl.a. om skattereformen og skolereformen. Hvis Kvindeudvalgene fik en lærer til at forelægge skolereformen, var der basis for en god diskussionsaften og muligt også en Studiekred. For talerens eget vedkommende ville han af hensyn til de yngste gå ind for hobbyundervisning under aftenskoleloven. Hvorfor skulle vi alene interessere os for de ældres hobbyvirksomhed? Taleren omtalte ekstemporal-spil og karakteriserede det nærmest som en slags rundbordskonference. Det problem, der skulle belyses i aften var bolignøden. Og det var taget lige ud af hverdagen. Sammen med sin frue, et ungt ægtepar fra Holstebro og fru Tea Salskov viste Normann Andersen derpå, hvordan man arrangerer et ekstemporalspil på den omtalte baggrund. Det blev gjort nydeligt. Efter kaffebordet underholdt Norm- 14 ann Andersen med småhistorier. Aftenen slutte med, at Fru Højland takkede gæsterne og de fremmøde for en god aften, hvorefter man sang Fred hviler over land og By Bolignøden blev debateret på mødet Udvalgsmøde d Udvalgsmøde hos Magna Husmann. Formanden bød velkommen, dernæst var det emnet om en vogn til Fagenes fest, som blev vedtaget. Udvalgsmøde d Udvalgsmøde hos formanden. Efter vi var budt velkommen blev der forelagt en række emner til hyggeaftener i vinter, den første holdes den på Missionshotellet med redaktør Olufsen som taler, vi blev enige om at indbyde mændene, vi skal have amerikansk lotteri. (et tæppe)

15 obs! I gamle dage brugte sekretæren at skrive referat fra møderne ind i protokoller, så eftertiden kunne se hvad man havde arbejdet med, og hvad man havde af problemer i foreningen. I dag foregår meget på EDB, bliver sendt til medlemmer af bestyrelser på insternettet, og ofte glemmer man at gemme kopier til eftertiden, på den måde går der desværre meget historie tabt. De gamle protokoller er guld for ASRA, som arkiverer og gemmer dem til eftertiden, og mange fag og partiforeninger har allerede benyttet sig af ASRAs arkiv, når de skulle have jubilæum eller andre historiske begivenhedder. Vi har sågar haft henvendelse fra Århus Universitet, som manglede oplysninger om Tekstilarbejderne, og hvor vi med glæde kunne hjælpe dem. Så til dig, som overvejer hvad du skal med protokollerne, Tænk på ASRA, vi er til for dig og arbejderhistorien. 15 her en gammel protokol fra 1933

16 Dagsorden for generalforsamlingen i ASRA den 3. marts 2010 Kl. 19,00 i 3F Midtjylland - Vestergade 27. Herning Til Asras medlemmer - Der indkaldes hermed til generalforsamling Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Beretning v/ formand Andreas Iversen 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/ Jørn Jensen 5. Fremlæggelse af budget 6. Fastsættelse af kontingent for Indkomne forslag 8. Valg: a. Valg af kasserer for 2 år På valg er: Jørn Jensen - Herning b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer På valg er: Leo Skaaning - Herning Hans Agerup - Herning c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter På valg er: Jørgen Iversen - Snejbjerg Ingrid Preisler Andreassen - Tjørring d. Valg af 2 revisorer På valg er: Villy Grøn - Vildbjerg Erik Christensen - Herning e. Valg af revisorsuppleant På valg er: Egon Karlsen - Videbæk 9. Eventuelt Forslag som skal behandles på generalforsamlingen under punkt 7. skal være formanden ihænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Vi håber at se rigtig mange til generalforsamlingen, læg mærke til arrangementet med Grethe Andersen inden generalforsamlingen Bestyrelsen 16

17 Hjælp - Hjælp - Hjælp. I ASRA Nyt nr annoncerede vi efter hjælp til arkivarbejde. Annoncen var bevidst holdt i en humoristisk tone, men det har måske forledt vore læsere til at tvivle på at det var alvorligt ment. Men det er virkelig alvorligt ment. Vi mangler hjælp til forskelligt arbejde i vort arkiv. Det er ikke sådan at vi forventer en person der fra dag 1 går ind og påtager sig ansvaret som arkivar, men der er mange forskellige jobs i arkivet, og man bestemmer selv hvad og hvor meget man vil involveres i. Det vi laver i arkivet er registrering og arkivering af arkivalier, der indleveres fra privatpersoner og faglige og politiske organisationer. Grundet de mange sammenlægninger af fagforbund og partiforeninger har vi gennem de seneste år fået indleveret ganske meget og derfor mangler vi nogle flere hænder. Vi får også indleveret mange bøger og fotos der skal registreres og sættes på plads. Udover arkivarbejdet laver vi også nærværende blad, altså ASRA Nyt, der udkommer 4 gange årligt, samt sørger for at vor udstillingsmontre kommer rundt i vort arbejdsområde. Det vil sige at der i montren skal være udstillingsmateriale der er relevant i forhold til stedet den skal opstilles, ligesom den skal fragtes fra sted til sted. Udstillingsmontren sættes op Dette arbejde er vi en lille flok der går og hygger os med. Vi kommer fra hele det gamle Ringkøbing amt og er aldersmæssigt fra midt i 60erne til først i 80erne. Men vi mangler altså nogle mennesker der vil give en hånd med som medhjælp til det nævnte arbejde. Vi mødes i dagtimerne hver 2. onsdag i arkivet på Ålykkevej i Herning og dine eventuelle transportomkostninger vil blive refunderet. 17

18 Vi håber du på grundlag af disse oplysninger kunne få interesse for at deltage i arbejdet, og det skal understreges at vi har et meget fint arbejdsklima med tid til mange drillerier og også tid til en kop kaffe med hyggesnak Henvendelse og yderligere oplysninger kan ske til en arkivmedarbejder eller et bestyrelsesmedlem, ligesom du kan få yderligere oplysninger om ASRA på vor hjemmeside Jørn Jensen Har du husket at tilmelde dig turen til Arbejdermuseet i København??? Du kan nå det endu, vi har enkelte ledige pladser, men det skal være inden: den 15.februar Læs om turen på brevet, som medsendes som bilag i dette blad. Nyd en kop kaffe med Richs i Kafeen Indgangspartiet på Arbejdermuseet Ølhalle Fra den faste udstilling Trange tider 18

19 Den gamle Redacteurs Klumme af Bent Kruuse Nye tider Tingene ændrer sig, ikke altid nødvendigvis til det bedre, når vi ser på det med nostalgiens briller. Når vi ser tilbage på julen, en gammel institution, hvilende på såvel et kristent som et hedensk grundlag, er den meget anderledes fra den gang de ældste af os var børn og unge og indtil i dag, hvor det er os, der er den gamle bedstemor eller bedstefar (der skal have en hue, der sikrer mod frost og snue ). Når vi i en stille stund sætter os og tænker tilbage, har mange ting ændret sig. Uden her at lave en opremsning (det tillader pladsen ikke), så kan bare nævnes at der altid var sne! og som det fremgår af gamle billeder, f.eks. gamle julekort, så vadede den stakkels landpost gennem snedriverne, for at aflevere juleposten. Man kan så sige, at på trods af at han nu er motoriseret, har han lige så svært ved at komme frem, når der endelig, som i år falder sne. Den mest iøjnefaldende forskel på den gang og nu er, at han i dag næppe medbringer så mange julekort. En ting er at julekortene i Den gamle Redacteurs Klumme i dag er erstattet af julebreve i kuverter, en anden ting er, at mængden af julekort er erstattet af e-post, og sms er. At de gammeldags håndskrevne julekort er erstattet af elektroniske julehilsener er tidens trend, men modsat at de håndgribelige julekort kan gemmes vil de elektroniske julekort blive deletet, når de er læst. Personligt synes jeg de håndskrevne julehilsener er hyggeligere en de elektroniske, men den ændring der er sket, er jo blot i overensstemmelse med hvad vi gør resten af året. Så hvorfor ikke? Julen er stadig traditioner som den altid har været. Blot på en anden måde. Hvad kan vi gøre ved det? Jo, vi kan sørge for at minderne om de gode gamle dage bliver skrevet ned og bevaret. En forsinket julegave ASRA vil sætte stor pris på. 19

20 Fortælleaften onsdag d. 3. marts 2010 hos 3 F i Herning. Grethe Andersen ASRA har gennem årene arrangeret fortælleaftner, hvor forskellige mennesker har fortalt om deres liv og opvækst, herunder specielt deres arbejdsliv. Denne aften får vi besøg af Grethe Andersen fra Herning. Grethe var igennem ca. 20 år, i årene , formand for Syerskernes Fagforening i Herning, ligesom hun i en længere årrække var medlem af forbundets hovedbestyrelse. Grethe var også i en periode medlem af Herning Byråd (S). Grethe vil fortælle om sit organisationsarbejde, hvor man tidligere havde den tætte kontakt til medlem- merne, bl.a. ved at man kom på arbejdspladserne og opkrævede fagforeningskontingent. Grethe vil også fortælle om sit arbejde som fagforeningsformand i en periode, hvor tekstilindustrien gennemgik store forandringer, specielt med udflytning af syarbejdet til lavtlønsområder. En periode hvor medlemsantallet gradvis faldt, hvilket slutteligt resulterede i en fusion med Tekstilarbejdernes Fagforening. Grethe vil også fortælle om sit arbejde som syerske inden hun gik ind i organisationsarbejdet, ligesom hun vil komme ind på sit byrådsarbejde, som medlem af Socialudvalget. Arrangementet finder sted hos: 3 F i Vestergade i Herning onsdag d. 3. marts kl. 19,00 og alle er velkommen. Tag gerne venner og bekendte med. Der er gratis adgang. Efter Grethe s foredrag afholder ASRA generalforsamling.

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Privatisering af vores veje

Privatisering af vores veje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 3 oktober 2011 14. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Marts 2010. Dienesmindes Venner Fur Landevej 41 7800 Skive Tlf. 9759 7013. Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Marts 2010. Dienesmindes Venner Fur Landevej 41 7800 Skive Tlf. 9759 7013. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Herved indkaldes til ordinær generalforsamling på Dienesminde, Fur Landevej 41, 7800 Skive Søndag den 28. marts 2010 kl. 14.00 Dagsorden: Marts 2010 Valg af dirigent.

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen d. 29.10.2012. Der er sket rigtig mange ting siden sidste generalforsamling.

Formandens beretning ved generalforsamlingen d. 29.10.2012. Der er sket rigtig mange ting siden sidste generalforsamling. Formandens beretning ved generalforsamlingen d. 29.10.2012. Velkommen til vor 17. generalforsamling. Så skal jeg igen stå for formandsberetningen, som jeg også gjorde for 17 år siden, da vi startede med

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Program Forår 2017 Alle arrangementer holdes i Struer Aktivitetscenter, med mindre andet annonceres.

Program Forår 2017 Alle arrangementer holdes i Struer Aktivitetscenter, med mindre andet annonceres. Program Forår 2017 Alle arrangementer holdes i Struer Aktivitetscenter, med mindre andet annonceres. Adressen er: Skolegade 5A, 7600 Struer Side 1 Lidt information fra formanden Hej alle HK seniorer Vi

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere