Asra nyt. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. 27. Årgang Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Asra nyt. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. 27. Årgang Nr. 1 2010"

Transkript

1 Asra nyt Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 27. Årgang Nr Grethe Andersen - fhv. Fagforeningsformand, byrådsmedlem m.m. kommer til fortælleaften i ASRA hvor hun vil fortælle om sit organisationsarbejde i bl.a.syerskernes Fagforening. Læs om arrangementet på bagsiden af bladet

2 ASRA NYT Ugives af ASRA Ålykkevej Herning Tlf: Arkivet har normalt åbent Onsdag mellem 10,00 og 15,00 Eller efter aftale Redaktion: Bent Kruuse Elly Madsen Jørn Jensen Leo Skaaning Ansvarlig Formand Andreas Iversen Hjemmeside Formand Andreas Iversen Tlf: Kasserer Jørn Jensen Tlf: Deadline for næste nummer den 1. marts 2010 Bladet trykkes med støtte fra 3F Holstebro Kontingentbetaling for Sammen med ASRA Nyt vil du/i i kuverten finde et indbetalingskort til betaling af kontingent for Vi har gennem de seneste år arbejdet for at få nye medlemmer. Og også med en pæn succes. Vi mister imidlertid også medlemmer hvert år. Personlige medlemmer, hvor man kan sige der er en "naturlig" afgang, men også faglige og politiske organisationer, hvor der stadig finder fusioner sted. En udvikling vi sikkert ikke har set afslutningen på endnu. For ASRA s økonomi er det derfor meget afgørende at kontingentet bliver betalt, således at vi kan fortsætte arbejdet med at registrere og fastholde arbejdernes/arbejderbevægelsens historie. Vort mål er at den daglige drift skal dækkes af kontingentbetalinger, og de specielle arrangementer, så som turen til København samt fortælleaftner m.m. skal klares via vor reservekapital samt diverse tilskud. Vi håber meget at du/i vil fortsætte medlemsskabet af ASRA og snarest honorere vor opkrævning. Venlig hilsen Jørn Jensen kasserer 2

3 Leder midlertidig blevet løst, med at vi i vores nuværende lejemål har fået stillet en lokale til rådighed oven på de nuværende. Så må vi jo se hvordan det går på længere sigt. Formand: Andreas Iversen Ja, så er der igen gået et år. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske ASRA's medlemmer et godt nytår samt tak for det gamle år der er gået. En særlig tak skal der lyde til bestyrelsen og ikke mindst til arkivholdet for et godt samarbejde, og den store indsats de har ydet i det forgangne år. I året der er gået har vi fået utrolig mange arkivalier, (hvad vi virkelig er glade for), både fra partiet og fagbevægelsen. Vi har virkelig kunnet mærke at der er sket nogle fusioner inden for partiet og fagbevægelsen. Det har ikke været uden problemer, da vores arkivar Elly har været syg samt at vi har pladsproblemer. Elly er nu kommet i gang igen (ja, hun nyder det) og vi er ved at komme til bunds i de indleverede arkivalier. Angående pladsproblemerne, er de Det nye år starter også godt med modtagelse af arkivalier. Jeg har i uge tre sammen med Jørgen hentet 6 flyttekasser med protokoller og fagblade m.m. fra de gamle DBTF lokaler på Sandvigvej i Herning. Noget af materialet er helt tilbage fra de blev stiftet, så det er virkelig spændende. Ligeledes fik vi seks faner. Jeg har lige modtaget en mail fra en tidligere formand i Aulum som meddeler at han har medlemsoversigt og protokoller for Socialdemokratiet i Aulum og Feldborg startende i 1943, samt en fane fra Socialdemokratiet i Aulum fra Disse effekter vil snarest muligt blive afhentet. Jeg vil gerne hermed rette en stor tak til de personer/foreninger der har bidraget med ting til ASRA. Det nye år blev starten på en ny skattereform, der er vedtaget af regeringen og Dansk Folkeparti. Skattereformen blev vældig opreklameret med, at alle skal betale mindre i skat. 3

4 Ja undskyld jeg synes det er fuldstændig tåbeligt at regeringen og Dansk Folkeparti giver Peter Straarup kroner i skattelettelse i år, mens almindelige hårdtarbejdende danskere og pensionister får en lang næse og dårligere velfærd. Til sammenligning får en almindelig pensionist i lejebolig en skattelettelse på 150 kroner om måneden. Endnu værre er det, at det samtidig er kommet frem i pressen, at både Herlev (er sket), Frederiksberg og nu Hvidovre Hospitaler skal fyre til sammen 800 læger. sygeplejersker og andet sundhedspersonale, fordi de har foretaget for mange operationer, og derved overskredet budgetterne. Personalet har jo netop opfyldt regeringens krav om, at ventelisterne skal bringes ned. Vores Region vil også blive ramt af besparelser. Det ville have været bedre, om regeringen havde undladt skattelettelserne til de rige, og i stedet brugt pengene i sundhedssektoren. Andreas Iversen formand Danske Ordsprog Hvad er ordsprog i grunden? I almidelighed indgår ordsprog i vort dagligsprog, uden vi tænker nærmere over det; og hvis man søger at definere eller afgrænse hvad et ordsprog dybest set er, opstår der let problemer. Prøv at tolke disse ordsprog,måske er det ikke så let som det var i gamle dage hvor man brugte dem flittigt. Lad konen regere en dag om ugen, men lad hende ikke vide, hvad dag det er 4 Nød lærer nøgen kvinde at spinde Mænd er som luft, men hvem kan trække vejret uden? Der er udgivet en lille samling af danske ordsprog Danske Ordsprog og Mundheld

5 Befrielsen efter 2. verdenskrig set fra gulvhøjde. Af Elly Madsen - Skjern jaget væk. Fabrikken og stadion med skydebaner og friluftsbad var også besat og alt var lukket inde i 2,5 m højt pigtråd med 10 cm imellem rækkerne. Stedet var en underafdeling af Ålborg flyvekommando. Lederen deroppe fra kom somme tider på inspektion. Ham kaldte de "Atombomben." Elly Madsen I 1945 var jeg 9 år gammel, men alligevel er det ikke meget jeg husker fra befrielsen. Her er de brudstykker, jeg husker. Jeg husker mest de situationer, hvor jeg har været meget bange, men det var ikke noget jeg snakkede om derhjemme. Vi boede i Vingsted, en meget lille landsby med en station, en fabrik, et stadion med friluftsbad og skydebane og endelig en proprietærgård med sommerrestaurant og el- værk til jævnstrøm. Derudover var der huse. Min mor var ekspeditrice på stationen, hvor vi også boede. Alle huse omkring os var besat af tyskerne, der kom til Vingsted i foråret 1944, og folk var Der startede et større byggeri rundt i bøgeskovene, lagerrum og bunkers og sågar et kulturhus med en stor biografsal samt et lazaret. Derfor var der meget travlt på stationen med såvel arbejdstog som godsvogne med mursten og byggematerialer. Det betød, at min mor brød sammen, og lukkede sig inde i soveværelset i flere dage. Jeg fik ikke noget at vide om hvorfor, men hun kom da ud igen, og vi fik ansat en hushjælp. Samtidig blev min far ansat til at være med til at køre stationen indtil sommeren Tyskerne kunne godt være ubehagelige, hvis der ikke lige kunne skaffes godsvogne eller at godstoget ikke kunne trække flere vogne den dag. Lokoførerne påstod, de ikke havde vand nok på kedlen. Men straks blev der boret til en pumpe lige uden for vores have. Nu var der ikke den undskyldning. 5

6 De, der kørte for tyskerne f. eks. med mursten, cement eller brunkul, skulle først forbi et kørselskontor, som var anbragt lige uden for vore vinduer. Pladsen foran var selvfølgelig altid et stort ælte lavet af hestevognene uanset, hvor tit der blev kørt grus på. Mange bønder fik sig en god fortjeneste her. Det siges, at de var gode til at læsse mursten med huller imellem, og da der ingen brovægt var, var et læs et læs. Lederen af kørselskontoret var dansker og meget flink syntes jeg. Far og mor kunne også godt lide ham. Elly med sine søskende Allerede i sommeren 1944 fik vi bygget et beskyttelsesrum af sveller og med en masse græstørv over ind i lerskrænten uden for vores hus. Vi var jo i farezonen, da fabrikken lige over for kunne være bombemål. Nogen tid før befrielsen hørte vi sidst på dagen torden i vest fra en klar himmel. Mor var straks klar over, at det var bomber. Sekunder efter så vi fly komme op over skoven i vest og forsvinde. Vi kastede os over i beskyttelsesrummet, hvor vi sad længe. Mor var bange og jeg var så bange, at jeg kan mærke det endnu. Vi havde soveværelser på 1. sal, men i ugen efter blev alle madrasser samlet i den midterste stue hvor vi sov på gulvet alle 5. Inden vi skulle sove kontrollerede mor, om vi nu havde vores legitimationskort om halsen - hvis nu... Det viste sig, at det var de allierede, der havde bombet Vandel flyveplads, og da det ikke ligger ret langt i luftlinie fra Vingsted, var mor overbevist om, at det blev vores tur næste gang. Den 5.maj om aftenen, da mor lige havde sendt et tog afsted, ( hun havde stadig den sorte kittel på) gik hun hen til radioen, der stod på en høj hjørnehylde og skruede ind på England. Hun stod med ryggen til mig med øret til apparatet og kikkede ud af vinduet mod vest. Jeg vidste ikke, det var noget særligt, men pludselig råbte hun: "Krigen er forbi, krigen er forbi. 6

7 Skynd dig ud og hente far." Jeg styrtede ud til brændeskuret, hvor far kløvede træ. Jeg råbte også: "Krigen er forbi. Kom ind til mor. Kom nu". Men far svarede: "Ja ja, tag den nu med ro. Jeg skal lige være færdig." Langsomt gjorde han sig færdig og gik så ind. Lidt senere kom én af vagtposterne fra fabrikken over i ventesalen og smed sit gevær på bænken og erklærede, at nu gik han hjem. Han var fra Polen!! Far snakkede længe med ham. På fabrikken, hvor en del af tyskernes administration foregik, blev der en værre renden rundt. Min far sagde de for rundt " som en lort i en pispotte " Men alt det med lys i vinduer og klokkeringning og jubel. Det mærkede vi ikke noget til. Ca. 14 dage efter befrielsen kom englænderne til Vingsted. Jeg husker, at jeg ved rygtet styrtede hen til landevejen i kludesko (som mor havde syet) og forklæde, som vi ellers altid tog af, når vi skulle noget. Vi troede det var Montgomery, der kom. Vi så bare nogle tanks, der kørte ind i området. Da englænderne så hvilke lagre, der var af krigsmateriel, blev alt lukket af for danskerne, og nu begyndte de en afbrænding i branddamme, så himlen var skjult af sort røg over byen. Røgen stammede fra f. eks. gasmasker og flydæk. På fabrikken var bl. a. lager med en masse flymotorer og navigationsmateriel. Det blev smadret med store forhamre og smidt ud til skrot mellem spor 2 og spor 3. Senere blev det sendt væk i mange jernbanevogne. Min storebror sneg sig til at kravle i bunkerne om aftenen og samle kobbertråd, som man kunne få en god pris for. Efter 14 dage forsvandt englænderne, og nu kunne danske modstandsfolk endelig komme ind. Da var der stort set kun bygningerne tilbage, og de blev brugt til en flygtningelejr. I dag er der ikke noget tilbage af de store byggerier. Alt blev renoveret tilbage til Vingsted stadions tidligere udseende En enkelt episode husker jeg også fra de sidste dage af krigen. Da skulle jeg passere mange "spanske ryttere" og vise "ausweis", som jeg altid gik med om halsen, for at komme i skole! For man skulle passe sin skole Et par dage efter befrielsen kørte en lastbil i mørkningen op foran huset og bevæbnede mænd sprang ud. Jeg blev gennet ind i stuen, men jeg ved, at far havde skjult nogen bildæk og vist noget benzin for lederen af kørselskontoret. Han var også med i lastbilen. Det var modstandsfolk, der havde arresteret ham. Han kom senere til Frøslev. Mor var meget bange og troede, at far ville blive taget med, men han slap fri. 7

8 Da tyskerne i lange kolonner var på vej hjem, oplevede jeg en morgen, at de havde gjort holdt på landevejen mellem Vingsted og Ødsted, så jeg måtte gå helt ovre i venstre side af vejen af skræk mindst en kilometer eller to. Jeg skævede engang imellem over og husker barnevogne og cykler og trækvogne med alskens ragelse på. Jeg var så lammet, men jeg tror såmænd ikke de ville gøre mig noget. Men hvorfor sendte min mor mig afsted? Det har jeg tit tænkt på, men fik aldrig spurgt hende. Mor havde det sådan, at hun ikke ville snakke om krigen, og man skulle jo i skole lige meget hvad. En enkelt episode mere: Omkring den tid efter befrielsen, var der stor ufred mellem beboerne i Vingsted.Beskyldningerne røg gennem luften. Hos lille Åge, der var pensionist, og som boede i et hvidt hus, blev der malet to meter høje hagekors med tjære. Hvem der havde gjort det, vidste man ikke. De blev naturligvis kalket over, men kunne godt skimtes gennem kalken. Rygterne ville vide, at deres sidste barn, var faldet efter tyskerne!! Man var så uenige, at når nogen fra den ene fløj kom på stationen og skulle med toget, og én fra det andet hold var i ventesalen, ventede vedkommende med at gå ind og købe billet til den anden var gået ud. Man kunne ikke tåle synet af hinanden. Jeg har på fornemmelsen, at min mor forholdt sig neutral mellem alle parter, for som ekspeditrice på stationen skulle man kunne snakke med alle. Det er nok grunden til at krigen var tabuemne derhjemme. Hun har nok vidst meget!! Vingsted station i 1950 erne 8

9 Fra de gamle protokoller Ved. Leo Skaaning Når man sidder og læser i det gamle protokoller, er det med en vis ydmyghed. Man fornemmer den alvor der er gået til opgaverne, og at det ikke har været let at være bestyrelse i en fagforening. Tager man referatet fra en generalforsamling i Murernes fagforening i Brande fra kan man få en fornemmelse af hvad det var for emner man behandlede. Generalforsamling afholdt i Murernes Fagforening i Brande Formanden aabnede mødet og bød de mødte velkommen. Aksel xxxxxxx åbnede mødet og gav en oversigt over den Kooperative Forening. Regnskabet Dernest gik man til den egentlige Generalforsamling hvor Formanden mindede om, at det i år var 10 aar siden Foreningen var oprettet og gav en kort oversigt over Foreningens Virksomhed i de forløbne aar. Dernest aflagde Formanden Beretning ved Oplæsning af Forhandlingsprotokollen. Beretningen godkendtes Derefter oplæste Kassereren Regnskabet der Balancerede med 5245 Kr. og 17 Øre og sluttede med en Kassebeholdning paa 339 Kr. og 90 øre Regnskabet godkendtes enstemmigt. Ved valg af Formand, Kasserer og Bestyrelse foretoges Genvalg, Ligeledes Supleanter og Revisorer og Fanebærer. Øvrige valg Genvalg 9 Under Eventuelt oplæste formanden Maanedsberetning og en Skrivelse fra De Samvirkende Fagforbund tillige med en opgørelse af Lønstatestik. Der forelå en Skrivelse fra Brande Tekniske Skole om et Tilskud til Skolens Drift, det vedtoges at yde 30 Kr. i tilskud I en Skrivelse fra Afdelingen i Kallundborg angaaende tidligere Medlem I.P.xxxx St. Thorlund med anmodning om oplysning om vedkommende, da han søgte Optagelse i Afdelingen der. Kxxxx oplæste et Brev han havde faaet fra Afdelingen, ligeledes et Brev til Kxxxx privat med Forsøg paa Bestikkelse og Trusler om at komme med graverende Oplysninger paa rette sted om Kxxxx Opførsel i Afdelingen. Ligeledes læste Madsen en fra Jensen der var skrevet i September 1922 og en anden Skrivelse fra Kallundborg Afdeling. En Skrivelse med Oplysninger om Jensens forhold blev affattet. Saaledes forhandlet på Generalforsamlingen. Mødt 7 Medl.

10 Der er også referater fra bestyrelsesmøder: Den Afholdtes bestyrelsesmøde hos Kassereren, angaaende en Sag med Murermester XXXX i Thyregod, der er Blokeret. Efter en Personlig Henvendelse til Kassereren om Forhandling med Afdelingen, han mente han var urigtig behandlet. Efter indhentede Oplysninger besluttede Bestyrelsen at sende følgende Skrivelse til XXXX som han aldrig svarede på: Afskrift Hr. Murermester Xxxx Xxxxxxx i Thyregod. Paa er Bestyrelsesmøde den 1/ har vi drøftet den Sag der er mellem dig og Fagforeningen. Vi mener du dengang var saa gammel Medlem at du vidste hvordan man kunde blive udmeldt af Fagforeningen og at en Udtale til en af dine Arbejdskammerater om at du vilde udmeldes, ikke kan betragtes som et virkelig Forsøg paa at blive Lovlig udmeldt. Restansen kan vi ikke give dig fri for, men du maa betale afdragsvis i tre Maaneder, med en trediepart hver Maaned, eller en Part hver uge i 13 Uger Gaar du ind paa dette bliver Blokaden straks hævet og træder i kraft igen, hvis ikke Overenskomsten overholdes. Dette er med Forbehold af Forbundets sanktion. Mødet sluttet! Fagforeningen står medlemmer bi Den 29/3.29 afholdtes Bestyrelsesmøde hos Formanden angående et Andragende fra I.Chr. Xxxxxx om et Laan paa 50 Kr. til Hjælp til Bogen. Bestyrelsen var enige om at hjælpe ham den gang paa Betingelse af at han afdrager Laanet med 15% af Ugelønnen eller mindst 5 Kr. pr. Uge Generalforsamlingen bestemtes til Fredag aften den 5/ Mødet sluttet Når vi skriver xxxx omkring nogle navne, er det fordi vi gerne vil beskytte omtalte personer/firmaers identitet. 10

11 Problemer indbyrdes klarede man på bedste vis: 11/ Fællesmøde mellem Murernes Fagforening og Tekstilarbejdernes Fagforening. Formanden for Murerne indledte med en Skrivelse fra Forbundet om at faa afholdt et Fællesmøde for at faa bilagt Stridighederne Fagforeningerne imellem. Det blev oplyst at Tekstilarbejderne der havde kalket paa Fabrikken ikke havde faaet Murernes Timebetaling for Arbejdet. Man blev enige om at man fra Murerne side vilde se bort fra dette, naar vi saa kunde faa en Ordning for Fremtiden. Tekstilarbejderne gik ind paa at vedtage paa en Generalforsamling, at de ikke maatte tage Murerarbejde i Fremtiden. Gennemgående i protokollen kan man se, at Murernes fagforening støtter såvel Teknisk skole som Arbejdernes Oplysningsforbund, ved hver generalforsamling med 25 til 40 kr. i hele årtiet 1930 til 1940, dog er der et enkelt år, hvor der oprettes en DUI afdeling i Brannde, og hvor man vedtager på generalforsamlingen at en tillidsmand skal have 50 kr. for at være tillidsmand, det år vedtager man at udsætte tilskudet til Teksnisk skole til næste generalforsamling. Tragiske hændelser kom på generalforsamlingen Mandag den afholdes Ekstraordinær Generalforsamling. Formanden bød velkommen og omtalte den store Ulykkestilfælde, som skete i sidste Uge paa Martinsens Fabrik, hvor en Kollega blev dræbt. Et æret været hans Minde Dernæst omtalte Formanden, det Forhold at 2 Kollegaer ikke har overholdt den Vedtægtsmæssige Arbejdstid. Efter en del Diskusion enedes man om, at en gentagelse af dette Forhold vilde medføre Exklution af Forbundet 11

12 Socialdemokratisk Kvindeudvalg - Lemvig Vi prøver at gengive det der står i protokollerne i samme sprog som det står, og i retskrivningen fra dengang. F.eks. skrives å = aa og alle navneord med stort. Ligeledes skrev man dengang: kunde skulde og vilde, så det er ikke fordi vi eller de ikke kan stave, sådan var det bare. I de gamle protokoller er der ofte flotte Bestyrelsesmøde den udformede sider, som her protokollen Efter et Møde Torsdag den fra Socialdemokratisk Kvindeudvalg paa Industrihotellet sammen med Fru i Lemvig. Rasmussen fra Horsens som Taler, Denne forside er tegnet af en gammel kending i ASRA, nemlig for- skulde mødes Fredag Eftermiddag for blev det bestemt at Kvindeudvalget mand for Socialdamokraterne i Lemvig O.V.Høft, som ASRA har udarbej- faa nogle Oplysninger angaaende sammen med Fru Rasmussen at kunde det et særnummer om. Kvinders arbejde. 12

13 Først var hele Bestyrelsen samlet og da blev arbejdet fordelt til følgende: Salen var godt opvarmet Bordene pyntet med smukke Blomster. Formand Fru Klinkby Kasserer Fru Høfft Sekratær Fru Højland Hansen Medlem Fru Møller Medlem Fru Søbjerg Medlem Fru Thødt Sammen med Fru Rasmussen blev vor forrige Formand inden for Foreningen Fru Margrethe Pedersen inviteret til Kaffe hvor Fru Klinkby takkede for godt Samarbejde og syntes Fru Pedersen skulde samles med os. Fru Pedersen lovede at hjælpe os hvis der var noget hun kunde og Fru Rasmussen gav nogle gode Oplysninger vi muligvis kunde føre frem her i Lemvig. Bestyrelsesmøde Fru Klinkby bød os velkommen paa Industrihotellet og havde faaet en Skrivvelse om at deltage i et Talekursus i 6 uger 1 gang som skulde afholdes paa KFUK for alle Kvindelige Foreninger her i Lemvig, og vi blev enige om alle at deltage deri Bestyrelsesmøde Festen for de gamle paa Industrihotellet mødte vi alle op kl.1. Alt var ordnet og gik pænt og præcis saa da kl. var 13 var det hele færdigt og saa festligt ud. Bestyrelsesmøde den Mødet blev afholdt hos vor Formand. Fru Thora Møller, hvor Hr. Skovgaard gav Oplysninger om Husmoderhjælp. Skovgaard mente at de Kvinder som Arbejdede her i Lemvig skulde vi se at faa dem organiseret. Vi skulde gaa ud og samle dem sammen til et Møde med en dygtig Taler som var selverhvervende. Samtidig blev det vedtaget at der blev bevilget 5 kr. til hver af Damerne hvor Mødet blev afholdt til Hjælp til Kaffe og Brød og disse kunde hæves hos Partiets kasserer Martin Jensen Sangaften den Torsdag Aften var der Musik og Sangaften paa Industrihotellet, hvor Frk Balle og Fru Lønskov havde lovet at underholde. Aftenen kom Frk. Balle og Fru Lønskov der skulde underhold var mødt, men der var saa koldt i Spisestuen. Fr. Balle inviterede os alle der var mødt hjem til sig, hvor der var en dejlig varme i hendes hyggelige Stue. Frk. Balle gav Kaffe og spillede og Sang med os og for os. Frk. Lønskov sang flere Sange og Fru Møller læste op for os. En dejlig Aften fik vi ud af det. 13

14 Hyggeaften hos Kvindeudvalget September 1955 Socialdemokratisk kvindeudvalg i Lemvig havde i aftes indbudt til hyggeaften på Missionshotellet (stod der at læse i avisen) Der var fremmødt ca. 50 deltagere. Fru Højland Hansen bød velkommen til de fremmødte, og specielt til gæsterne fra Holstebro. Overpostbud Normann Andersen Holstebro gav derefter en orienterende politisk oversigt og talte bl.a. om skattereformen og skolereformen. Hvis Kvindeudvalgene fik en lærer til at forelægge skolereformen, var der basis for en god diskussionsaften og muligt også en Studiekred. For talerens eget vedkommende ville han af hensyn til de yngste gå ind for hobbyundervisning under aftenskoleloven. Hvorfor skulle vi alene interessere os for de ældres hobbyvirksomhed? Taleren omtalte ekstemporal-spil og karakteriserede det nærmest som en slags rundbordskonference. Det problem, der skulle belyses i aften var bolignøden. Og det var taget lige ud af hverdagen. Sammen med sin frue, et ungt ægtepar fra Holstebro og fru Tea Salskov viste Normann Andersen derpå, hvordan man arrangerer et ekstemporalspil på den omtalte baggrund. Det blev gjort nydeligt. Efter kaffebordet underholdt Norm- 14 ann Andersen med småhistorier. Aftenen slutte med, at Fru Højland takkede gæsterne og de fremmøde for en god aften, hvorefter man sang Fred hviler over land og By Bolignøden blev debateret på mødet Udvalgsmøde d Udvalgsmøde hos Magna Husmann. Formanden bød velkommen, dernæst var det emnet om en vogn til Fagenes fest, som blev vedtaget. Udvalgsmøde d Udvalgsmøde hos formanden. Efter vi var budt velkommen blev der forelagt en række emner til hyggeaftener i vinter, den første holdes den på Missionshotellet med redaktør Olufsen som taler, vi blev enige om at indbyde mændene, vi skal have amerikansk lotteri. (et tæppe)

15 obs! I gamle dage brugte sekretæren at skrive referat fra møderne ind i protokoller, så eftertiden kunne se hvad man havde arbejdet med, og hvad man havde af problemer i foreningen. I dag foregår meget på EDB, bliver sendt til medlemmer af bestyrelser på insternettet, og ofte glemmer man at gemme kopier til eftertiden, på den måde går der desværre meget historie tabt. De gamle protokoller er guld for ASRA, som arkiverer og gemmer dem til eftertiden, og mange fag og partiforeninger har allerede benyttet sig af ASRAs arkiv, når de skulle have jubilæum eller andre historiske begivenhedder. Vi har sågar haft henvendelse fra Århus Universitet, som manglede oplysninger om Tekstilarbejderne, og hvor vi med glæde kunne hjælpe dem. Så til dig, som overvejer hvad du skal med protokollerne, Tænk på ASRA, vi er til for dig og arbejderhistorien. 15 her en gammel protokol fra 1933

16 Dagsorden for generalforsamlingen i ASRA den 3. marts 2010 Kl. 19,00 i 3F Midtjylland - Vestergade 27. Herning Til Asras medlemmer - Der indkaldes hermed til generalforsamling Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Beretning v/ formand Andreas Iversen 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/ Jørn Jensen 5. Fremlæggelse af budget 6. Fastsættelse af kontingent for Indkomne forslag 8. Valg: a. Valg af kasserer for 2 år På valg er: Jørn Jensen - Herning b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer På valg er: Leo Skaaning - Herning Hans Agerup - Herning c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter På valg er: Jørgen Iversen - Snejbjerg Ingrid Preisler Andreassen - Tjørring d. Valg af 2 revisorer På valg er: Villy Grøn - Vildbjerg Erik Christensen - Herning e. Valg af revisorsuppleant På valg er: Egon Karlsen - Videbæk 9. Eventuelt Forslag som skal behandles på generalforsamlingen under punkt 7. skal være formanden ihænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Vi håber at se rigtig mange til generalforsamlingen, læg mærke til arrangementet med Grethe Andersen inden generalforsamlingen Bestyrelsen 16

17 Hjælp - Hjælp - Hjælp. I ASRA Nyt nr annoncerede vi efter hjælp til arkivarbejde. Annoncen var bevidst holdt i en humoristisk tone, men det har måske forledt vore læsere til at tvivle på at det var alvorligt ment. Men det er virkelig alvorligt ment. Vi mangler hjælp til forskelligt arbejde i vort arkiv. Det er ikke sådan at vi forventer en person der fra dag 1 går ind og påtager sig ansvaret som arkivar, men der er mange forskellige jobs i arkivet, og man bestemmer selv hvad og hvor meget man vil involveres i. Det vi laver i arkivet er registrering og arkivering af arkivalier, der indleveres fra privatpersoner og faglige og politiske organisationer. Grundet de mange sammenlægninger af fagforbund og partiforeninger har vi gennem de seneste år fået indleveret ganske meget og derfor mangler vi nogle flere hænder. Vi får også indleveret mange bøger og fotos der skal registreres og sættes på plads. Udover arkivarbejdet laver vi også nærværende blad, altså ASRA Nyt, der udkommer 4 gange årligt, samt sørger for at vor udstillingsmontre kommer rundt i vort arbejdsområde. Det vil sige at der i montren skal være udstillingsmateriale der er relevant i forhold til stedet den skal opstilles, ligesom den skal fragtes fra sted til sted. Udstillingsmontren sættes op Dette arbejde er vi en lille flok der går og hygger os med. Vi kommer fra hele det gamle Ringkøbing amt og er aldersmæssigt fra midt i 60erne til først i 80erne. Men vi mangler altså nogle mennesker der vil give en hånd med som medhjælp til det nævnte arbejde. Vi mødes i dagtimerne hver 2. onsdag i arkivet på Ålykkevej i Herning og dine eventuelle transportomkostninger vil blive refunderet. 17

18 Vi håber du på grundlag af disse oplysninger kunne få interesse for at deltage i arbejdet, og det skal understreges at vi har et meget fint arbejdsklima med tid til mange drillerier og også tid til en kop kaffe med hyggesnak Henvendelse og yderligere oplysninger kan ske til en arkivmedarbejder eller et bestyrelsesmedlem, ligesom du kan få yderligere oplysninger om ASRA på vor hjemmeside Jørn Jensen Har du husket at tilmelde dig turen til Arbejdermuseet i København??? Du kan nå det endu, vi har enkelte ledige pladser, men det skal være inden: den 15.februar Læs om turen på brevet, som medsendes som bilag i dette blad. Nyd en kop kaffe med Richs i Kafeen Indgangspartiet på Arbejdermuseet Ølhalle Fra den faste udstilling Trange tider 18

19 Den gamle Redacteurs Klumme af Bent Kruuse Nye tider Tingene ændrer sig, ikke altid nødvendigvis til det bedre, når vi ser på det med nostalgiens briller. Når vi ser tilbage på julen, en gammel institution, hvilende på såvel et kristent som et hedensk grundlag, er den meget anderledes fra den gang de ældste af os var børn og unge og indtil i dag, hvor det er os, der er den gamle bedstemor eller bedstefar (der skal have en hue, der sikrer mod frost og snue ). Når vi i en stille stund sætter os og tænker tilbage, har mange ting ændret sig. Uden her at lave en opremsning (det tillader pladsen ikke), så kan bare nævnes at der altid var sne! og som det fremgår af gamle billeder, f.eks. gamle julekort, så vadede den stakkels landpost gennem snedriverne, for at aflevere juleposten. Man kan så sige, at på trods af at han nu er motoriseret, har han lige så svært ved at komme frem, når der endelig, som i år falder sne. Den mest iøjnefaldende forskel på den gang og nu er, at han i dag næppe medbringer så mange julekort. En ting er at julekortene i Den gamle Redacteurs Klumme i dag er erstattet af julebreve i kuverter, en anden ting er, at mængden af julekort er erstattet af e-post, og sms er. At de gammeldags håndskrevne julekort er erstattet af elektroniske julehilsener er tidens trend, men modsat at de håndgribelige julekort kan gemmes vil de elektroniske julekort blive deletet, når de er læst. Personligt synes jeg de håndskrevne julehilsener er hyggeligere en de elektroniske, men den ændring der er sket, er jo blot i overensstemmelse med hvad vi gør resten af året. Så hvorfor ikke? Julen er stadig traditioner som den altid har været. Blot på en anden måde. Hvad kan vi gøre ved det? Jo, vi kan sørge for at minderne om de gode gamle dage bliver skrevet ned og bevaret. En forsinket julegave ASRA vil sætte stor pris på. 19

20 Fortælleaften onsdag d. 3. marts 2010 hos 3 F i Herning. Grethe Andersen ASRA har gennem årene arrangeret fortælleaftner, hvor forskellige mennesker har fortalt om deres liv og opvækst, herunder specielt deres arbejdsliv. Denne aften får vi besøg af Grethe Andersen fra Herning. Grethe var igennem ca. 20 år, i årene , formand for Syerskernes Fagforening i Herning, ligesom hun i en længere årrække var medlem af forbundets hovedbestyrelse. Grethe var også i en periode medlem af Herning Byråd (S). Grethe vil fortælle om sit organisationsarbejde, hvor man tidligere havde den tætte kontakt til medlem- merne, bl.a. ved at man kom på arbejdspladserne og opkrævede fagforeningskontingent. Grethe vil også fortælle om sit arbejde som fagforeningsformand i en periode, hvor tekstilindustrien gennemgik store forandringer, specielt med udflytning af syarbejdet til lavtlønsområder. En periode hvor medlemsantallet gradvis faldt, hvilket slutteligt resulterede i en fusion med Tekstilarbejdernes Fagforening. Grethe vil også fortælle om sit arbejde som syerske inden hun gik ind i organisationsarbejdet, ligesom hun vil komme ind på sit byrådsarbejde, som medlem af Socialudvalget. Arrangementet finder sted hos: 3 F i Vestergade i Herning onsdag d. 3. marts kl. 19,00 og alle er velkommen. Tag gerne venner og bekendte med. Der er gratis adgang. Efter Grethe s foredrag afholder ASRA generalforsamling.

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 32 årgang nr. 1 2015 ASRAs formand gennem 8 år, Andreas Iversen, takker af på den kommende generalforsamling, som afholdes den 25. februar 2015 hos

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere