VF - VM - VMF - VMP - VMC - VMCE - VT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VF - VM - VMF - VMP - VMC - VMCE - VT"

Transkript

1 (Oversættelse) Driftsvejledning til pneumatiske slangeventiler fra serierne VF - VM - VMF - VMP - VMC - VMCE - VT og Ex-serierne VMX - VMPX - VMCX - VFX

2 Indhold 1. SIKKERHEDSANVISNINGER... 3 Særlige betingelser og sikkerhedsanvisninger for anvendelse i eksplosionsfarlige områder ANVENDELSE Levetid Tilsigtet anvendelse Forkert anvendelse Funktion TEKNISK BESKRIVELSE Styring Tekniske data Driftsdata MONTERING Forberedelse Mekaniske forbindelser Tilslutning af styretrykledningen IDRIFTSÆTTELSE Forudsætninger Normaldrift VEDLIGEHOLDELSE OG ISTANDSÆTTELSE Generel information Inspektion Vedligeholdelsesintervaller Istandsættelse FEJL OPBEVARING BORTSKAFFELSE YDERLIGERE DOKUMENTATION VEDLIGEHOLDELSES-/REPARATIONSVEJLEDNING Generelle anvisninger om vedligeholdelse/reparation af slangeventilen Pneumatiske slangeventiler fra serie VF, DN Pneumatiske slangeventiler fra serie VF, DN Pneumatiske slangeventiler fra serien VMC, DN10-50, type F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA Pneumatiske slangeventiler fra serien VMC, DN65-80, type F, FA Pneumatiske slangeventiler fra serien VMC, DN65-80, type G, M, N, R, RA, T, TA, FT Pneumatiske slangeventiler fra serien VMC, DN100, type F, FA Pneumatiske slangeventiler fra serien VMC, DN 100, type G, M, R, RA, T, TA Pneumatiske slangeventiler fra serien VMC, DN , type F, FA, R, RA, T, TA Pneumatiske slangeventiler fra serie VMP, DN Pneumatiske slangeventiler fra serie VM+VMF, DN Pneumatiske slangeventiler fra serie VT, DN BILAG Mulige fejl på pneumatiske slangeventiler EF-Inkorporeringserklæring Internet: / 2/24

3 Denne drifts- og monteringsvejledning gør det muligt for dig at montere og idriftsætte de pneumatiske slangeventiler fra AKO på en sikker måde, nedenstående kaldt slangeventil. Læs og følg først disse sikkerhedsanvisninger og overhold drifts- og monteringsvejledningen. 1. Sikkerhedsanvisninger Installation, vedligeholdelse og idriftsættelse må kun udføres af uddannet specialiseret personale eller af personale, der er anvist af ejeren. En drifts- og monteringsvejledning med sikkerhedsanvisninger skal altid findes indenfor rækkevidde for vedligeholdelsespersonalet. ADVARSEL: Fare for at komme i klemme Når slangeventilen lukker kan der opstå alvorlige kvæstelser. XXstik ikke hænder eller andre kropsdele ind i åbningerne. XXTræf foranstaltninger, der gør det umuligt at stikke fingre eller hænder ind i slangeventilerne. XXPlacer eventuelt egnede advarsler Bemærk Slangeventil-konfigurationen (de enkelte deles materialer f.eks. membraner for pneumatiske slangeventiler) skal være egnet til driftsmediet. Bemærk På grund af opdateringer forandres dokumentationen konstant. Den aktuelle version er gyldig, denne finder du på Tag kun slangeventilen i brug i installeret tilstand (f.eks. i en rørledning). Anvend tør, oliefri og filtreret trykluft som styremedie, for at undgå korrosion og beskadigelser af slangeventilen og membranen. Ved fejl eller beskadigelser af slangeventilen skal styretrykket omgående afspærres og slangeventilen skal aflastes for ethvert tryk. Styretryktilslutningen må ikke fjernes under tryk. Slangeventilen må kun demonteres i trykløs tilstand. Hvis nødvendigt, skal ejeren ved høje temperaturer sørge for at der placeres en berøringsbeskyttelse, som markeres. Eventuelle advarsler som f.eks. "varm overflade" skal anbringes ved slangeventilen. ADVARSEL! Kontamineringsfare Hvis membranen på grund af temperatur over dens maksimale anvendelsesgrænser (også brand) bliver ødelagt, bliver pumpemediet muligvis forurenet (giftige gasser slipper ud). Desuden fungerer den pneumatiske slangeventil så ikke. XXUndgå mulige følgeskader på/igennem hele anlægget i henhold til de driftsinterne beskyttelsesforanstaltninger, der fremgår af hele anlæggets risikovurdering. Denne risikovurdering skal fremstilles af ejeren og dokumenteres. XXSørg for, at forurenet pumpemedie ikke kommer i omløb og bortskaffes i henhold til de lokale og landets forskrifter. XXUdskift den ødelagte pneumatiske slangeventil. Bemærk Når den pneumatiske slangeventil fryser på grund af dannelse af kondens og/eller lave temperaturer, fungerer den ikke. XXUndgå mulige følgeskader på/igennem hele anlægget i henhold til de driftsinterne beskyttelsesforanstaltninger, der fremgår af hele anlæggets risikovurdering. Denne risikovurdering skal fremstilles af ejeren og dokumenteres. XXOpvarm i givet fald den pneumatiske slangeventil. Bemærk Ved store temperaturforskelle mellem omgivelser, styremedie og driftsmedie, kan der dannes kondensvand i styremedierummet. Dette kan havne i styretrykledningen og skal tømmes ud/bortskaffes under kontrollerede former. Ved brand skal ejeren gøre slangeventilen trykløs, således at beskadigede slangeventiler ikke kan eksplodere. Informationen om maksimalt tryk og maksimal temperatur på typeskiltet skal følges og overholdes. I styretrykledningen skal der monteres en trykregulator/ trykbegrænser, og den skal indstilles på det styretryk, der skal beregnes. Optimalt styretryk (beregningseksempel) Driftstryk (fødetryk) 3,0 bar + differenstryk (se typeskilt) 2,5 bar = optimalt styretryk, der skal indstilles 5,5 bar Bemærk Ved tilbagevendende kontroller (f.eks. iht. BetrSichV) skal husene fyldes med vand, da det ellers er huset og ikke membranen, der er den trykbærende komponent. Prøvetrykket 1,43 x maks. styretryk (DGRL) og prøvens varighed op til DN150 = 60sec derefter 120sec (EN12266) må ikke overskrides. Internet: / 3/24

4 Særlige betingelser og sikkerhedsanvisninger for anvendelse i eksplosionsfarlige områder II Apparatgruppe II (produkter, der ikke anvendes i miner) Installation, vedligeholdelse og idriftsættelse skal overvåges og kontrolleres af en person, der er kvalificeret i eksplosionsbeskyttelse. Markeringen der er angivet på ex-typeskiltet er afgørende for anvendelsen af slangeventilen. 2 Apparatkategori 2 (slangeventilen er egnet til ex-zone 1/21 og 2/22) GD IIC Faretype GD (slangeventilen er egnet til anvendelse i atmosfærer med gas (damp/tåge) og støv) Maksimalt tilladt eksplosionsniveau for atmosfære inde og ude TX Temperaturklasse TX (temperaturklassen fastlægges af ejeren selv) Fig. 1 Eksempel Ex-slangeventil Fig. 2 Eksempel ATEX-slangeventil Ex-slangeventiler: Følgende slangeventiler er egnet til ex-zone 0;1;2 og 20;21;22 og er ikke underkastet ATEX: Serie Membran-type Tilslutningsudførelse-type (materiale) Hus-type (materiale) VX, VMX, VMCX, VMCEX, VMPX Mxxx.xxLF 10 (stål), 50 (rustfrit stål), 73 (POM) 10 (stål), 50 (rustfrit stål), 73 (POM) ATEX-slangeventiler: Følgende slangeventiler er egnet til ex-zone 1;2 og 21;22 og er underkastet ATEX: Serie Membran-type Tilslutningsudførelse-type (materiale): Hus-type (materiale Mærkning Billedtekst: I M2 II 2GD IIC TX VFX, VMX, VMCX, VMFX, VTX Mxxx.xxLF 50 (rustfrit stål), 31 (aluminium med stål), 35 (aluminium med rustfrit stål) 30 (aluminium) Til komponenter fra andre producenter som f.eks. trykmanometer eller andre udrustningsdele/tilbehør skal der foreligge egne overensstemmelsesvurderinger iht. ATEX 2014/34/EU hhv. 94/9/EF fra producenterne. Producenternes information mht. mærkningen X skal observeres. I givet fald skal VED0165 overholdes og observeres ved el-installationen. Slangeventilen med aluminium-hus er med standardudstyr kun tilladt til en transporthastighed på mindre end 1m/s. Ved transporthastigheder på 1 til 15 m/s må der kun anvendes flanger af gnistdæmpede metaller som bronze eller messing, der godkendes og leveres af producenten. Ved transporthastigheder på over 15 m/s må der kun anvendes flanger med plasticbøsninger, som kan aflede statisk elektricitet, der godkendes og leveres af producenten. Væskerne indeni må ikke forringe de egenskaber som membranerne har, som at kunne aflede statisk elektricitet eller resistens. Alle monterede, elektriske apparater som f.eks. magnetventiler, trykafbrydere og hurtigudluftere skal være egnede til ex-zonen, hvor driften foregår, og have en egen producentbeskrivelse eller overensstemmelsesvurdering angående anvendelse i ex-zoner. Tilbehør uden tilladelse til ex-området må ikke monteres i en ex-atmosfære. Anvend kun stoffer, der ikke kan medføre eksplosionsfare, som styremedie. Ejeren skal være opmærksom på, at pneumatik-/plasticslanger, der eventuelt anvendes, skal kunne aflede statisk elektricitet (<10^6 Ohm). Slangeventilerne skal være tilstrækkelig forbundet med den ledende, jordede rørledning. Slangeventilen skal inkluderes i potentialudligningen (mindst 4 mm² kobberleder ved ubeskyttet trækning). Til tilslutning af jordforbindelsen findes der en skrue med mærkning på slangeventilen. I M2 Sekskantet symbol (viser den specifikke mærkning for eksplosionsbeskyttelsen) Apparatgruppe I (produkter til miner) Apparatkategori M2 (slangeventilen er egnet til ex-zone 1/21 og 2/22) Potentialudligningen (jordforbindelsen) mellem rørledning og slangeventil skal kontrolleres med et egnet måleinstrument efter monteringen i rørledningen. Lagtykkelsen på en eventuel lakering/en eventuel beskyttende maling må ikke være større end 200 µm. Hvis der findes en lakering, skal den kontrolleres jævnligt og evt. udbedres. Lagtykkelsen må heller ikke overskride 200 µm Internet: / 4/24

5 på grund af udbedringen. Det er ikke tilladt at banke ventilen fri med slagværktøj. Støv- og olieaflejringer skal fjernes i rette tid, således at ingen farlige aflejringer og hybrider hhv. blandinger af olie, fedt og støv kan medføre glimtændinger. Ved drift i fødeområdet kan pumpemediets temperatur forøges på grund af friktion. Ejeren skal sikre, at det flydende medies temperatur indeni ikke er højere end 80 % af flammepunktet hhv. antændelsestemperaturen for pumpemediet samt gasserne og støvet, der kan danne ex-atmosfæren. Ellers gælder slangeventilens maksimale temperatur. Det skal udelukkes, at korrosionspartikler (f.eks. rustfilm) i pumpemediet kommer i kontakt med slangeventilens aluminium. Ejeren skal i givet fald sikkert forhindre, at huset af aluminium kommer i berøring med rustent jern ved hjælp af egnede foranstaltninger som f.eks. beskyttelseshus. Tilslutningsudførelser (f.eks. flange) af rent aluminium (30) må ikke anvendes. Ejeren skal sikkert forhindre at der forekommer antændelseskilder på grund af ioniserende stråling, røntgenstråling, katodisk korrosionsbeskyttelse, vagabonderende strømme, adiabatisk kompression, flammer og varme gasser, elektromagnetiske bølger, lynnedslag, gnister i forbindelse med friktion eller slag. Eftersom membraner er en sliddel, kan styremediet havne i fødeområdet via en lækage. Hvis pumpemediet er et flydende brændstof og blander sig med luft, kan der dannes et eksplosionsfarligt miljø i fødeområdet. Omvendt kan pumpemediet trænge ind i styretrykmediet og danne en eksplosionsfarlig atmosfære dér. Slangeventiler med en beskyttende coating (f.eks. lakering) af ikke ledende materiale skal monteres i anlægget med kontakt-/tandskiver (f.eks. DIN6797A). Ustabile gasser må ikke anvendes som pumpemedie. Atmosfæren ude og inde er placeret i eksplosionsgruppe IIC af ejeren. Dermed skal der tages hensyn til slangeventilens egnethed med henblik på den udvendige eksplosive atmosfære. Ejeren skal med relevante skilte sikre, at der ikke forekommer flammer og varme gasser i anlæggets eksplosionsbeskyttelseszoner. Til dette hører forbud mod rygning og åben ild. Efterfølgende forandringer af slangeventilen kræver en fornyet kontrol af eksplosionsbeskyttelsen. AKO-excertifikatet ophører at gælde. 2. Anvendelse Slangeventilerne er bedømt iht. retningslinjerne i direktivet om trykbærende udstyr (DGRL) 2014/68/EU, maskindirektivet (MRL) 2006/42/EF og ATEX-direktivet 2014/34/EU. Relevante overensstemmelseserklæringer og producentbeskrivelser skal læses og der skal tages hensyn til indholdet (se også kap. 10). 2.1 Levetid Slangeventilernes levetid er ved ideelle betingelser begrænset til 30 år (serie VMP 10 år). Levetiden hhv. antallet belastningsforandringer (tryksætning) formindskes på grund af forskellige faktorer. Faktorerne er påvirkninger på grund af miljø- og driftsforhold som omgivelses-/pumpemedietemperatur, slitage, sollys, koblingscyklusser, vibrationer under drift, spændinger på grund af monteringen, eksterne belastninger, snavset styreluft, korrosion eller beskadigelser under drift eller montering. For at bibeholde levetiden, skal ejeren kontrollere slangeventilerne med selvdefinerede vedligeholdelsesintervaller/ istandsættelsesforanstaltninger mht. beskadigelser (f.eks. revner, korrosion osv.). Vi anbefaler, at trykprøve huset hvert 10. år (serie VMP 5. år) med vand og 1,5 gange det maksimale styretryk og kontrollere det mht. utætheder (kontrol EN1266 P10). En beskadiget eller utæt slangeventil har nået slutningen af sin levetid, og må ikke længere anvendes. 2.2 Tilsigtet anvendelse Formålet med slangeventilen er at afspærre eller afbryde materialeflowet af væsker med faste og flydende bestanddele eller støv i rørledninger og slanger. Slangeventiler og tilbehørsdele skal betragtes individuelt til anvendelsen i ex-zoner, og være egnede til anvendelsen. Derfor kan de ikke leveres som sammenbygget enhed fra AKO. Tilbehørsdele er ikke sammenstillet som komponentgrupper iht. ATEX-retningslinjen Ejeren skal fastslå om leverede tilbehørsdele er egnede til anvendelse i ex-zoner. 2.3 Forkert anvendelse Tilsidesættelse af drifts- og monteringsvejledningen med sikkerhedsanvisninger. Drift af slangeventilen med ikke tilsigtet anvendelse. Drift af slangeventilen af ubeføjet eller ikke instrueret personale. Anvendelse af slangeventilen som udrustningsdel med sikkerhedsfunktion hhv. som endearmatur uden relevant fastgørelse. Montering af ikke originale reservedele. Overtrædelse af gældende standarder og love. Internet: / 5/24

6 AKO hæfter ikke for skader der forårsages på grund af at retningslinjerne, sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i drifts- og monteringsvejledningen tilsidesættes eller på grund af efterfølgende forandringer af slangeventilen. 2.4 Funktion På grund af trykforøgelsen i slangeventilhuset bliver en fleksibel elastomerslange (membran) presset sammen. Herved opstår der en læbeformet lukkekontur (ill. II). Pulver og korn op til en bestemt størrelse omsluttes af den elastiske membran. Derved sikres slangeventilens tæthed. Når styretrykket fjernes og på grund af membranens formstabilitet åbnes membranen igen (ill. I). Ill. I 3. Teknisk beskrivelse 3.1 Styring Styringen af slangeventilen skal ske vha. en styreventil, der er monteret direkte ved styretryktilslutningen (f.eks. 3/2-vejs-magnetventil). En eventuel styretrykledning mellem styreventil og slangeventil skal være så kort som muligt. Følgende ledningsdiametre anbefales: DN10-DN25 = NW 4 mm DN32-DN150 = NW 6 mm DN200 = NW 9 mm DN250-DN300 = NW 13 mm For at opnå en hurtigere åbning (styremedie trykluft) af membranen, anbefales det at montere en hurtigudluftningsventil direkte på styretilslutningen. En trykafbryder til overvågning af styretrykket hhv. visning af stillingen ÅBEN/LUKKET kan desuden monteres. Ved hjælp af denne trykafbryder kan en defekt membran i de fleste tilfælde registreres i rette tid, og udskiftningen kan udføres målrettet. Hvis slangeventilen anvendes i en vakuumproces med under 100 mbar undertryk, skal der placeres en trykudligning med produktstrømmen på styremediesiden. Anbefalinger vedrørende styring findes i det tekniske informationsblad "Styreeksempler slangeventiler" på Tekniske data Styremedie Monteringssted Gennemløbsretning Driftsmedie Trykluft, neutrale gasser, vand efter behag (se også kap. 4.3) efter behag gasformet, flydende, tørstoffer (A) Driftstryk (fødetryk) (B) + differenstryk (se typeskilt) (C) = optimalt styretryk, der skal indstilles Ill. II 3.3 Driftsdata Driftstryk (A) Styretryk (C) Differenstryk (B) Temperaturområde kan læses på typeskiltet se beregningseksempel sikkerhedsanvisninger og typeskilt kan læses på typeskiltet kan læses på typeskiltet Hvis typeskiltet mangler, skal AKO kontaktes omgående. ADVARSEL! Risiko for kvæstelser Forkerte driftsforhold kan forårsage personskader, skader på anlægget og slangeventilen. Bemærk Maksimale driftsforhold (temperatur / tryk / omgivelsespåvirkninger) må ikke overskrides, hhv. overskridelse af data skal forhindres på konstruktionsstedet. Kompletterende tekniske data for hver enkelt slangeventiltype findes i det relevante datablad. Internet: / 6/24

7 4. Montering 4.1 Forberedelse Inden montering af slangeventilen, skal der altid udføres en funktionstest. Alle pneumatikslanger/-ledninger på den pneumatiske styring skal kunne aflede statisk elektricitet (<10^6 Ohm) (indgår ikke i leveranden) og indbefattes i potentialudligningen. Hvis slangeventilen monteres i et anlæg med katodisk korrosionsbeskyttelse, må der ikke finde nogen gensidig påvirkning sted. Hvis nødvendigt, skal der monteres isoleringsstykker udenfor ex-zonen. 4.2 Mekaniske forbindelser ADVARSEL! Risiko for kvæstelser Anvendelse af uegnet løftegrej eller løfteudstyr kan fra DN 150 muligvis medføre alvorlige holdningsskader ved håndtering af den pneumatiske slangeventil. XXAnvend egnet løftegrej og løfteudstyr. XXUndervis monteringspersonalet jævnligt i henhold til forskrift til forebyggelse af uheld. ADVARSEL! Støjudvikling En usædvanlig støjudvikling kan tyde på en forkert forbindelse mellem den pneumatiske slangeventil og rør-/ slangeledningen hhv. tryklufttilslutningen eller en defekt membran. XXGentag i givet fald monteringen i henhold til vejledningen. XXUdfør jævnligt vedligeholdelse i forebyggende øjemed. XXForbind den fra fabrikken formonterede slangeventil med anlæggets tilslutninger. XXUndgå spændinger og påvirkning af ydre kræfter og momenter. XXDet skal sikres, at der ikke opstår skader på rørledningen på grund af monteringen af den pneumatiske slangeventil (statik). XXDe pneumatiske slangeventiler skal forbindes sikkert med rørledningen, således at de hverken selv kan falde ned, eller sammen med andre dele på rørledningen bøjes, brækker eller falder ned. XXAfhængigt af slangeventilens vægt og ved flere slangeventiler monteret på række, skal der placeres egnede støtter. XXDer må ikke opstå nogle utætheder i rørledningssystemet på grund af monteringen. XXSvingninger i anlægget kan medføre, at slangeventilen eller tilslutningerne ødelægges. Mellem en rørbøjning og slangeventilen skal der mindst være den dobbelte monteringslængde af slangeventilen, da der ved en kortere ledning opstår turbulens, der kan medføre for tidlig slitage af membranen eller flangen. X X Afhængigt af respektive slangeventils vægt og ved flere slangeventiler monteret på række, skal der placeres egnede støtter. Indvendig gevindtilslutning i henhold til DIN EN ISO 228 (G) eller ANSI/ASME B (NPT) Udfør tætningen af gevindtilslutningen med egnet tætningsmiddel som f.eks. PTFE-tætningssnor. Slangeventiler fra serien VMP/VMC: Udfør monteringen manuelt eller med en båndnøgle. Slangeventiler fra serien VM/VMF: Sikr tilslutningsgevindet ved slangeventilen mod at dreje med egnede gaffelnøgler, for at forhindre at membranen drejes ved monteringen. Flangetilslutning i henhold til DIN EN PN 10/16 eller ANSI B 16.5/150 lbs Anvend egnede, almindelige flangetætninger til tætning af flangetilslutningerne. Ved slangeventiler med en flangemembran bortfalder en yderligere flangetætning. Sørg for, at flangeoverfladerne er rene og ubeskadigede. Anvend flangeskruer i henhold til standarden. Skruelængden kan beregnes i henhold til flangetykkelsen i databladet til slangeventil-serien. Stram skruerne jævnt over kors, først op til 50 % og derefter op til 80 %. Stram skruerne en eller flere gange efter behov ved idriftsættelsen, for at sikre tætningsvirkningen. Andre tilslutninger (f.eks. gevind studs, tilsvejsningsender, tri-clamp, tankvognsflange) Tilslut alle andre tilslutninger iht. deres formål og iht. generel ingeniørpraksis. 4.3 Tilslutning af styretrykledningen Forbind slangeventilen med styretrykledningen. Indstil det beregnede styretryk på trykregulatoren/trykbegrænseren. Styremedie trykluft Styretrykledningen skal ved monteringen lægges således i rørledningen, at eventuelt kondensvand kan løbe ud af slangeventilen. Der skal altid placeres en vandudskiller foran slangeventilen. Styremedie vand Styreventiler skal være egnede til vand og ha en tilstrækkelig stor diameter. Dette påvirker slangeventilens lukke-/ åbningstid, og dermed også membranens brugstid. Internet: / 7/24

8 5. Idriftsættelse 5.1 Forudsætninger Slangeventilen må først tages i drift, når følgende foranstaltninger er truffet: Slangeventilen skal være fast forbundet med de dertil indrettede tilslutninger. Trykregulator/trykbegrænser skal være monteret i styretrykledningen og indstillet. Eventuelle nødvendige beskyttelsesanordninger skal findes og være funktionsduelige. Ejeren skal have bevist, at pumpemediet er kompatibelt med slangeventilens materialer. 5.2 Normaldrift Anvend udelukkende slangeventilen i henhold til formålet. Overhold sikkerhedsanvisningerne. Beskyttelses- og sikkerhedsanordninger eller advarsler, der er anbragt ved slangeventilen, må ikke fjernes. Uden styretryk er slangeventilen åben. Den lukkes først ved anliggende optimalt styretryk. Ved beskadigelser skal slangeventilen omgående trykaflastes og tages ud af drift. Hvis det tilladte drifts-/styretryk eller den tilladte driftstemperatur er blevet over- eller underskredet, skal slangeventilens membran kontrolleres. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse 6.1 Generel information Vedligeholdelse og istandsættelse må kun gennemføres med aflastet styretryk. Systemets ledninger skal være lukkede og trykløse. Styretrykledningen skal være fjernet fra slangeventilen. Strømforsyningen til monterede dele (f.eks. trykafbryder) skal være afbrudt. Man skal sikre, at der ikke er nogen eksplosionsfarlig atmosfære. Hvis der under vedligeholdelsen kan trænge farlige stoffer ud af slangeventilen, skal der træffes beskyttelsesforanstaltninger (f.eks. personlige værnemidler). Retningslinjer, sikkerhedsanvisninger og advarsler angående pumpemediet findes i det relevante sikkerhedsdatablad. Kontroller membranen jævnligt mht. slitage og beskadigelser. Kontroller at det optimale styretryk er indstillet korrekt og at slangeventilens tilslutninger og forbindelser sidder fast og tæt. 6.3 Vedligeholdelsesintervaller Ejeren har ansvar for, at der fremstilles en vedligeholdelsesplan, hvoraf vedligeholdelsesintervallerne også fremgår (se information om levetiden for membraner for pneumatiske slangeventiler i kap. 6.2). Fremstil en vedligeholdelsesplan baseret på erfaringerne fra inspektionerne. 6.4 Istandsættelse ADVARSEL! Høreskader Ved forkert montering ved udskiftning af membran kan membranen glide ud. Hvis membranen glider ud, lukkes luften pludseligt ud (knald). XXArbejd omhyggeligt. XXKontroller at membranen sidder korrekt inden funktionstesten. XXBrug høreværn. Beskadigede membraner, tilslutninger og forbindelser, beskyttelses- og sikkerhedsindstillinger skal istandsættes omgående eller udskiftes med originale reservedele. Slangeventilen må ikke anvendes før den fungerer perfekt igen. Potentialudligningen til alle anlægsdele skal genetableres fuldstændigt efter vedligeholdelsen. 7. Fejl I bilaget finder du en liste med mulige fejl, årsager og afhjælpning af disse. 8. Opbevaring Slangeventilen og reservemembranerne skal opbevares tørt, støvfrit og beskyttet mod UV-bestråling ved rumtemperatur. En opbevaringstid på 2 år bør ikke overskrides, da de tekniske egenskaber med tiltagende opbevaringstid bliver dårligere og dårligere på grund af ældning af elastomererne (f.eks. membraner). Længere opbevaringstid -> forkortet levetid 6.2 Inspektion Membranens levetid afhænger af styretrykket, membrankvaliteten, anvendelsestemperaturerne, pumpemediet, den nominelle bredde, varigheden/hvor ofte belastningsudveksling forekommer, styringen og dens komponenter. Kontroller at slangeventilen fungerer korrekt hver 3. måned. Afhængigt af driftsforholdene kan en funktionskontrol med anden/kortere tidsafstand være nødvendig. Fastslå inspektionsintervaller baseret på driftsbetingelserne og på hvor ofte ventilen aktiveres. Internet: / 8/24

9 9. Bortskaffelse Slangeventilens enkelte dele kan afleveres til genanvendelse. De lokale gældende miljødirektiver gælder for bortskaffelsen. 10. Yderligere dokumentation På Internet på eller efter forespørgsel kan følgende dokumentation fås: Kort vejledning (BAK_pV_...) Datablade (DB_pV_...) Tekniske informationsblade (TI_pV_...) Kodningslister (KL_pV_...) Overensstemmelseserklæringer (KE_pV_...) Inkorporeringserklæringer (EE_pV_...) Certifikater (HB_pV_...) Oplysning om den dokumentation, der søges, findes i artikelnumrene (se bestilling, følgeseddel, regning eller typeskilt). Det er kodificeret. Eksempel: VMC100.03x.50F.50LA Serie Tilslutningsudførelse (type) Der findes en udførlig nøgle i kodningslisterne (KL_pV_...). Internet: / 9/24

10 11. Vedligeholdelses-/reparationsvejledning 11.1 Generelt om slangeventilernes opbygning Skitseret opbygning af serierne VF+VT, DN40 til Styrelufttilslutning 4 Membran* 2 Hus 5 Skruer* 3 Flange* Skitseret opbygning af serierne VMC, DN10 til 50 (F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA) Styrelufttilslutning 4 Membran* 2 Hus 5 Skruer* 3 Muffedæksel/flange* 5 Skitseret opbygning af serierne VMC, DN65 til 100 (F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA, FT), + VMCE + VT Styrelufttilslutning 4 Membran* 2 Hus 5 Skruer* 3 Muffedæksel/flange* 5 * Sliddele Internet: / 10/24

11 Skitseret opbygning af serierne VMC DN125 til 150 (F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA) Styrelufttilslutning 4 Membran* 2 Hus 5 Monteringsskiver 3 Muffedæksel/flange* 6 Skruer* Skitseret opbygning af serierne VMP, DN10 til Styrelufttilslutning 5 Presszonenring 2 Hus 6 Hus O-ring* 3 Muffedæksel/flange* 7 Skruer* 4 Membran* 7 Skitseret opbygning af serierne VM+VMF, DN10 til Styrelufttilslutning 4 Membran* 2 Hus 5 Überwurfring 3 Muffe* * Sliddele 11.2 Generelle anvisninger om vedligeholdelse/ reparation af slangeventilen Anvend kun original AKO-monteringspasta, ikke lim, fedt eller olie! Anvend ikke skarpe eller spidse genstande ved monteringen, for at undgå beskadigelse af membran/ventil! Monteringshjælpemidler eller -sæt kan bestilles. Internet: / 11/24

12 11.3 Pneumatiske slangeventiler fra serie VF, DN Monteringshjælpemidler: AKO-monteringspasta MP200 til levnedsmiddelområdet MPL200 Demontering Stil slangeventilen op og hold fast i huset. Løsn møtrikkerne med en skruenøgle (NV19) over kors. Drej derefter slangeventilen og løsn også alle skruer over kors. Løft begge flanger af husenheden. Anvend evt. en kærvskruetrækker til dette. Tryk en flange skråt ind i membranen og sæt den fast med en skrue, underlagsskive og møtrik i et samlebolthul. Stram møtrikken med ca. en møtrikslængde. Hvis nødvendigt, smøres skruerne med egnet monteringsfedt, inden de skrues i. Tryk flangen overfor fastgørelsesskruen ind i membranen og stram den anden skrue, underlagsskive og møtrik med en møtrikslængde. Tryk eller træk membranen ud af huset. Anvend evt. en rørtang. Dette gøres lettere ved hjælp av AKO-monteringspastaen (MP200/MPL200), der smøres mellem membranen og huset. Drej ventilenheden 180 og stil den op igen. Gentag proceduren med den anden flange. Rengør derefter alle komponenter og kontroller om delene er beskadigede, ældede eller porøse. Udskift beskadigede dele. Stram nu omvekslende skruerne over kors på begge sider med maks. 30 Nm, til flangerne ligger på huset. Montering Skub membranen ind i huset, til den rager lige langt ud i begge ender. Hvis det går trægt, skal der anvendes lidt AKO-monteringspasta (MP200/MPL200) mellem membranen og huset. Smør AKO-monteringspasta (MP200/MPL200) på begge ender af membranen indvendigt og på flangens konus. Kontroller at slangeventilen fungerer, ved at lukke slangeventilen med det minimale styretryk. Vær da opmærksom på en korrekt læbeformet lukkekontur. Internet: / 12/24

13 11.4 Pneumatiske slangeventiler fra serie VF, DN Monteringshjælpemidler: Monteringssæt inkl. AKO-monteringspasta MP200 eller til levnedsmiddelområdet MPL200, AKO-monteringsrør, AKO-monteringsbræt, skruer til formontering Demontering Stil slangeventilen op og hold fast i huset. Løsn skruerne med en skruenøgle (NV19) over kors. Drej derefter slangeventilen og løsn også alle skruer over kors. Løft nu begge flanger af husenheden. Anvend evt. en kærvskruetrækker til dette. Sæt en flange på membranen, sæt skruerne til formonteringen i hullerne og stram møtrikkerne med underlagsskiverne manuelt, til der ikke er noget spillerum mellem flangens konus og membranen. Hvis nødvendigt, smøres skruerne med egnet monteringsfedt, inden de skrues i. Drej ventilenheden 180 og gentag proceduren med den anden flange. Stram skruerne, til der opstår et let tryk på membranen. Skub monteringsrøret ind i ventilen. Tryksæt huset vha. styrelufttilslutningen med ca. 2 bar luft (varierer afhængigt af nominel bredde). Smør AKO-monteringspasta (MP200/MLP200) mellem hus og membran. Tryk eller træk membranen ud af huset. Anvend evt. en rørtang eller et andet egnet hjælpemiddel. Rengør derefter alle komponenter og kontroller om delene er beskadigede, ældede eller porøse. Udskift beskadigede dele. Montering Smør følgende dele med AKO-monteringspasta (MP200/ MPL200): Membran indvendigt og udvendigt i begge ender Begge flangers konusser indvendige hushals på begge sider Skub eller tryk membranen ind i huset, til den rager lige langt ud i begge ender. Tryk membranen over flangens konus med en ringnøgle (NV19). Sørg for, at membranen rager lige langt ud på begge sider (ca. 5-7 mm). Stram skruerne til formontering på begge sider med skruenøglen (NV19). Luk styreluften ud af huset. Fjern monteringsrøret. Sæt samleboltene i resten af samlebolthullerne på hver flangeside og stram dem. Udskift skruerne til formontering med samlebolte på flangerne og stram også disse. Stram nu omvekslende skruerne over kors på begge sider med maks. 30 Nm, til flangerne ligger fast på huset. Kontroller at slangeventilen fungerer. Skub monteringsbrættet ind i ventilen, således at brættets smalle side peger mod lufttilslutningen. Hold godt fast i monteringsbrættet. Tryksæt huset med min. styretryk. Vær da opmærksom på en korrekt læbeformet lukkekontur. Gentag proceduren to til tre gange, for at give membranen den optimale lukkeretning. Internet: / 13/24

14 11.5 Pneumatiske slangeventiler fra serien VMC, DN10-50, type F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA Monteringshjælpemidler: AKO-monteringspasta MP200 til levnedsmiddelområdet MPL200 Smør AKO-monteringspasta (MP200/MPL200) på begge ender af membranen indvendigt og på muffedækslets/flangens konus. Demontering Stil slangeventilen op og hold fast i huset. Løsn skruerne med en skralde eller en skruenøgle (bit-torx 30 hhv. sekskant NV 10) over kors. Drej derefter slangeventilen og løsn også alle skruer over kors. Stil ventilenheden op med den ene hånd, og hold den fast. Sæt derefter muffedækslet/flangen skråt ind i membranen med den anden hånd og tryk muffedækslet/flangen ind. Løft begge muffedæksler/flanger af husenheden. Anvend evt. en kærvskruetrækker til dette. Juster muffedækslet/flangen, således at skruehullerne passer til husets huller. Sæt skruerne i de dertil indrettede huller. Ved type M sættes skruerne i inden muffedækslet/flangen sættes på. Tryk eller træk membranen ud af huset. Anvend evt. en rørtang. Dette gøres lettere ved hjælp av AKO-monteringspastaen (MP200/MPL200), der smøres mellem membranen og huset. Rengør derefter alle komponenter og kontroller om delene er beskadigede, ældede eller porøse. Udskift beskadigede dele. Hvis nødvendigt, smøres skruerne med egnet monteringsfedt, inden de skrues i. Tryk fortsat på muffedækslet/ flangen og stram skruerne over kors med en skralde eller skruenøgle, til muffedækslet/flangen slutter tæt til huset. Kontroller at alle skruernes tilspændingsmoment er tilstrækkeligt (maks. 6 Nm). Montering Skub membranen ind i huset, til underkanten lukker tæt og membranen rager ca. 3-7 mm op for oven. Hvis det går trægt, skal der anvendes lidt AKO-monteringspasta (MP200/MPL200) mellem membranen og huset. Drej ventilenheden 180 og stil den op igen. Gentag proceduren med det andet muffedæksel/flange. Kontroller at slangeventilen fungerer, ved at lukke slangeventilen med det minimale styretryk. Vær da opmærksom på en korrekt læbeformet lukkekontur. Internet: / 14/24

15 11.6 Pneumatiske slangeventiler fra serien VMC, DN65-80, type F, FA Monteringshjælpemidler: AKO-monteringspasta MP200, til levnedsmiddelområdet MPL200, evt. 4 skruer til formontering M10x30 ISO 4017 Demontering Stil slangeventilen op og hold fast i huset. Løsn skruerne med en skruenøgle (NV16) over kors. Drej derefter slangeventilen og løsn også alle skruer over kors. Smør AKO-monteringspasta (MP200/MPL200) på begge ender af membranen indvendigt og på flangens konus. Læg flangen med tætningsfladen nedad og konussen opad på et stabilt underlag. Tag huset med den indskubbede membran og sæt membranenden, der rager 5-6 mm ud, skråt på flangens konus. Tryk huset med membranen fast over konussen. Løft begge flanger af husenheden. Anvend evt. en kærvskruetrækker til dette. Hvis nødvendigt, smøres skruerne med egnet monteringsfedt, inden de skrues i. Tryk eller træk membranen ud af huset. Anvend evt. en rørtang. Dette gøres lettere ved hjælp av AKO-monteringspastaen (MP200/MPL200), der smøres mellem membranen og huset. Juster huset, således at gennemgangshullerne flugter med flangens gevindhuller. Tryk fortsat på huset, sæt skruerne i og stram dem over kors med skruenøglen, til skruerne låses fast i flangens gevindhuller. Rengør derefter alle komponenter og kontroller om delene er beskadigede, ældede eller porøse. Udskift beskadigede dele. Drej ventilenheden 180 og stil den op igen. Gentag proceduren med den anden flange. Kontroller at alle skruernes tilspændingsmoment er tilstrækkeligt (maks. 20 Nm). Montering Skub membranen ind i huset, til underkanten lukker tæt og membranen rager ca. 5-6 mm op for oven. Hvis det går trægt, skal der anvendes lidt AKO-monteringspasta (MP200/MPL200) mellem membranen og huset. Kontroller at slangeventilen fungerer, ved at lukke slangeventilen med det minimale styretryk. Vær da opmærksom på en korrekt læbeformet lukkekontur. html Internet: / 15/24

16 11.7 Pneumatiske slangeventiler fra serien VMC, DN65-80, type G, M, N, R, RA, T, TA, FT Monteringshjælpemidler: AKO-monteringspasta MP200, til levnedsmiddelområdet MPL200, evt. 4 skruer til formontering M10x45 ISO (FT=DIN912) Demontering Stil slangeventilen op og hold fast i huset. Løsn skruerne og møtrikkerne med en skruenøgle (NV 16 + FT = Unbraconøgle 8) over kors. Drej derefter slangeventilen og løsn også alle skruer over kors. Smør AKO-monteringspasta (MP200/MPL200) på begge ender af membranen indvendigt og på dækslets konus. Stil ventilenheden op, således at membranenden, der rager op, er for oven. Tryk et muffedæksel skråt ind i membranen og sæt den fast med en skrue til formontering, underlagsskive og møtrik i et skruehul. Stram møtrikken med ca. en møtrikslængde. Løft begge dæksler af husenheden. Anvend evt. en kærvskruetrækker til dette. Tryk eller træk membranen ud af huset. Anvend evt. en rørtang. Dette gøres lettere ved hjælp av AKO-monteringspastaen (MP200/MLP200), der smøres mellem membranen og huset. Hvis nødvendigt, smøres skruerne med egnet monteringsfedt, inden de skrues i. Juster dækslet således at skruehullerne passer til husets huller og tryk dækslet ind i membranen. Sæt skruerne med underlagsskiver og møtrikker i de dertil indrettede huller. Tryk fortsat på muffedækslet og stram skruerne og møtrikkerne over kors med skruenøglen (NV 16 + FT = Unbraconøgle 8), til muffedækslet slutter tæt til huset. Rengør derefter alle komponenter og kontroller om delene er beskadigede, ældede eller porøse. Udskift beskadigede dele. Montering Skub membranen ind i huset, til underkanten lukker tæt og membranen rager ca. 5-6 mm op for oven. Hvis det går trægt, skal der anvendes lidt AKO-monteringspasta (MP200/MPL200) mellem membranen og huset. Drej ventilenheden 180. Gentag proceduren med det andet dæksel. Kontroller at alle skruernes tilspændingsmoment er tilstrækkeligt (maks. 20 Nm). Kontroller at slangeventilen fungerer, ved at lukke slangeventilen med det minimale styretryk. Vær da opmærksom på en korrekt læbeformet lukkekontur. html Internet: / 16/24

17 11.8 Pneumatiske slangeventiler fra serien VMC, DN100, type F, FA Monteringshjælpemidler: Monteringssæt inkl. AKO-monteringspasta MP200, til levnedsmiddelområdet MPL200, AKO-monteringsrør, AKO-monteringsbræt, skruer til formontering Demontering Stil slangeventilen op og hold fast i huset. Løsn skruerne med en skruenøgle (NV 19) over kors. Drej derefter slangeventilen og løsn også alle skruer over kors. Løft begge flanger af husenheden. Anvend evt. en kærvskruetrækker til dette. Tryk den gamle membran væk fra huset med tommelfingeren. Smør AKO-monteringspasta (MP200/MLP200) mellem hus og membran. Læg flangen med tætningsfladen nedad og konussen opad på et stabilt underlag. Tag huset med den indskubbede membran og sæt membranenden, der rager lige meget ud, skråt på flangens konus. Tryk huset med membranen fast over konussen. Hvis nødvendigt, smøres skruerne med egnet monteringsfedt, inden de skrues i. Skru den anden skrue til formontering diagonalt i og stram den lidt. Drej ventilenheden 180 og gentag den beskrevne procedure med den anden flange. Skub monteringsrøret midt ind i ventilen. Tryksæt huset vha. styrelufttilslutningen med ca. 2 bar luft. Sørg for, at membranen rager lige langt ud på begge sider. Stram skruerne til formontering med skruenøglen. Fjern den gamle membran med en rørtang eller et andet egnet hjælpemiddel. Rengør derefter alle komponenter og kontroller om delene er beskadigede, ældede eller porøse. Udskift beskadigede dele. Montering Smør følgende dele med AKO-monteringspasta (MP200/ MPL200): Membran indvendigt og udvendigt i begge ender Begge flangers konusser indvendige hushals på begge sider Skub eller tryk membranen ind i huset og centrer membranen på midten, til den rager lige langt ud i begge ender. Luk styreluften ud af huset. Fjern monteringsrøret. Sæt samleboltene i de to andre huller på hver flangeside og stram dem. Udskift skruerne til formontering på flangerne med samlebolte. Stram nu omvekslende skruerne over kors på begge sider med maks. 30 Nm, til flangerne ligger fast på huset. Kontroller at slangeventilen fungerer, ved at lukke slangeventilen med det minimale styretryk. Vær da opmærksom på en korrekt læbeformet lukkekontur. Hvis lukkekonturen er trekantet, skal dette korrigeres ved hjælp af et monteringsbræt. Derved placeres monteringsbrættet med den smalle side i flugt med styrelufttilslutningen, og man holder godt fast. html Internet: / 17/24

18 11.9 Pneumatiske slangeventiler fra serien VMC, DN 100, type G, M, R, RA, T, TA Monteringshjælpemidler: Monteringssæt inkl. AKO-monteringspasta MP200, til levnedsmiddelområdet MPL200, AKO-monteringsrør, AKO-monteringsbræt, skruer til formontering Demontering Stil slangeventilen op og hold fast i huset. Løsn skruerne og møtrikkerne med en skruenøgle (sekskant NV 19) over kors. Drej derefter slangeventilen og løsn også alle skruer over kors. Løft begge dæksler af husenheden. Anvend evt. en kærvskruetrækker til dette. Tryk den gamle membran væk fra huset med tommelfingeren. Smør AKO-monteringspasta (MP200/MLP200) mellem hus og membran. Stil ventilenheden på et stabilt underlag. Tryk et dæksel skråt ind i membranen og sæt det fast med en skrue til formontering, underlagsskive og møtrik i et skruehul. Stram møtrikken med ca. en møtrikslængde. Hvis nødvendigt, smøres skruerne med egnet monteringsfedt, inden de skrues i. Skru den anden skrue til formontering diagonalt i og stram den lidt. Drej ventilenheden 180 og gentag proceduren med det andet dæksel. Skub monteringsrøret midt ind i ventilen. Tryksæt huset vha. styrelufttilslutningen med ca. 2 bar luft. Stram begge muffedækslers samlebolte. Fjern den gamle membran med en rørtang eller et andet egnet hjælpemiddel. Rengør derefter alle komponenter og kontroller om delene er beskadigede, ældede eller porøse. Udskift beskadigede dele. Sørg for, at membranen rager lige langt ud på begge sider. Stram skruerne til formontering med skruenøglen. Luk styreluften ud af huset. Fjern monteringsrøret. Sæt to samlebolte i hvert dæksel og stram dem. Udskift skruerne til formontering med samlebolte på begge dæksler og stram dem. Montering Smør følgende dele med AKO-monteringspasta (MP200/ MPL200): Membran indvendigt og udvendigt i begge ender Begge dækslers konusser indvendige hushals på begge sider Skub eller tryk membranen ind i huset og centrer membranen på midten, til den rager lige langt ud i begge ender. Stram nu omvekslende skruerne over kors på begge sider med maks. 30 Nm, til dækslerne ligger fast på huset. Kontroller at slangeventilen fungerer, ved at lukke slangeventilen med det minimale styretryk. Vær da opmærksom på en korrekt læbeformet lukkekontur. Hvis lukkekonturen er trekantet, skal dette korrigeres ved hjælp af et monteringsbræt. Derved placeres monteringsbrættet med den smalle side i flugt med styrelufttilslutningen, og man holder godt fast. Internet: / 18/24

19 11.10 Pneumatiske slangeventiler fra serien VMC, DN , type F, FA, R, RA, T, TA Monteringshjælpemidler: Monteringssæt inkl. AKO-monteringspasta MP200 eller til levnedsmiddelområdet MPL200, AKO-monteringsrør, AKO-monteringsbræt, skruer til formontering Demontering Stil slangeventilen op og hold fast i huset. Løsn skruerne med en skruenøgle (NV19) over kors. Drej derefter slangeventilen og løsn også alle skruer over kors. Løft nu begge flanger/muffedæksler af husenheden. Anvend evt. en kærvskruetrækker til dette. Tryk den gamle membran væk fra huset med tommelfingeren. Smør AKO-monteringspasta (MP200/MPL200) mellem hus og membran Tryk en flange/et muffedæksel skråt ind i membranen og sæt den/det fast med en skrue til formontering, monteringsskive (flade mod huset) og møtrik i et skruehul. Stram møtrikken med ca. en møtrikslængde. Hvis nødvendigt, smøres skruerne med egnet monteringsfedt, inden de skrues i. Juster noten i flangen/muffedækslet i forhold til skruen på huset. Tryk flangen/muffedækslet ind i membranen. Skru den anden skrue til formontering diagonalt i og stram den med ca. en møtrikslængde. Sæt yderligere to monteringsskruer i, drejet med 90. Drej ventilenheden 180 og gentag proceduren med den anden flange/muffedæksel. Skub monteringsrøret ind i ventilen. Tryksæt huset vha. styrelufttilslutningen med ca. 2 bar luft (varierer afhængigt af nominel bredde). Fjern den gamle membran med en rørtang eller et andet egnet hjælpemiddel. Rengør derefter alle komponenter og kontroller om delene er beskadigede, ældede eller porøse. Udskift beskadigede dele. Montering Smør følgende dele med AKO-monteringspasta (MP200/ MPL200): indvendige hushals Membran indvendigt og udvendigt i begge ender Begge flangers/muffedækslers konusser Skub eller tryk membranen ind i huset, til den rager lige langt ud i begge ender. Sørg for, at membranen rager lige langt ud på begge sider (ca. 5-8 mm). Stram skruerne til formontering på begge sider med skruenøglen (NV19). Luk styreluften ud af huset. Fjern monteringsrøret. Sæt samleboltene i resten af samlebolthullerne på hver flangeside/muffedækselside og stram dem. Udskift skruerne til formontering med samlebolte på flangerne/muffedækslerne og stram også disse. Stram nu omvekslende skruerne over kors på begge sider med maks. 30 Nm, til flangerne/muffedækslerne ligger fast på huset. Kontroller at slangeventilen fungerer. Skub monteringsbrættet ind i ventilen, således at brættets smalle side peger mod lufttilslutningen. Hold godt fast i monteringsbrættet. Tryksæt huset med min. styretryk. Vær da opmærksom på en korrekt læbeformet lukkekontur. Gentag proceduren to til tre gange, for at give membranen den optimale lukkeretning. Internet: / 19/24

20 11.11 Pneumatiske slangeventiler fra serie VMP, DN10-50 Monteringshjælpemidler: AKO-monteringspasta MP200 (til levnedsmiddelområdet MPL200) Smør er meget tyndt lag AKO-monteringspasta (MP200/ MPL200) på den ene ende af membranen udvendigt. Demontering Stil slangeventilen op og hold fast i huset. Løsn skruerne med en skralde (bit-torx 30) over kors. Drej derefter slangeventilen og løsn også alle skruer over kors. Skub membranens smurte ende igennem den første pressezonering ind i huset til membranen igennem den anden pressezonering er i niveau med husets underkant. Løft begge muffedæksler af husenheden. Anvend evt. en kærvskruetrækker til dette. Smør tilstrækkelig AKO-monteringspasta (MP200/MPL200) på begge ender af membranen indvendigt og på muffedækslets konus. Tryk eller træk membranen gennem pressezoneringen ud af huset. Dette gøres lettere ved hjælp av AKO-monteringspastaen (MP200/MLP200), der smøres mellem membranen og pressezoneringen. Stil ventilenheden op med den ene hånd, og hold den fast. Sæt derefter muffedækslet skråt ind i membranen med den anden hånd og tryk muffedækslet ind. Rengør derefter alle komponenter og kontroller om delene er beskadigede, ældede eller porøse. Udskift beskadigede dele. Udskift huset efter to monteringer, for at sikre gevindenes fasthed. Montering Træk tætningsringen over pressezoneringen og tryk den ind i den dertil indrettede not. Gentag proceduren med den anden pressezonering. Juster muffedækslet, således at skruehullerne passer til husets huller. Sæt skruerne i de dertil indrettede huller. Tryk fortsat på muffedækslet og stram skruerne over kors med en skralde, til muffedækslet slutter tæt til huset. Kontroller at alle skruernes tilspændingsmoment er tilstrækkeligt (maks. 4 Nm). Drej ventilenheden 180 og stil den op igen. Gentag proceduren med det andet muffedæksel. Skub begge pressezoneringe samt tætningsringe ind i huset. Kontroller at slangeventilen fungerer, ved at lukke slangeventilen med det minimale styretryk. Vær da opmærksom på en korrekt læbeformet lukkekontur. Internet: / 20/24

21 11.12 Pneumatiske slangeventiler fra serie VM+V- MF, DN10-50 Monteringshjælpemidler: AKO-monteringspasta MP200 til levnedsmiddelområdet MPL200 Stil enheden hus med membran lodret og hold den fast med den ene hånd. Med den anden hånd trykkes muffens konus ind i membranen. Demontering Sæt hele ventilen fast i en skruestik og fjern begge omløbermøtrikker manuelt. Løsn skruestikken og fjern begge møtrikker. Tryk eller træk membranen ud af huset. Anvend evt. en rørtang. Dette gøres lettere ved hjælp av AKO-monteringspastaen (MP200/MPL200), der smøres mellem membranen og huset. Tryk på muffen med den ene hånd, mens omløberringen sættes på muffen med den anden hånd. Tag godt fat, for at holde muffen trykket in. Tryk nu på muffen med en hånd og skru med den anden hånd omløberringen på husets gevind. Rengør derefter alle komponenter og kontroller om delene er beskadigede, ældede eller porøse. Udskift beskadigede dele. Drej ventilenheden 180 og monter den muffe med omløberring, således som beskrevet. Montering Skub membranen ind i huset, til den rager lige langt ud i begge ender. Dette gøres lettere ved hjælp av AKO-monteringspastaen (MP200/MPL200), der smøres mellem membranen og huset. Spænd ventilenheden med muffen fast vandret i en skruestik. Skru skruestikken så langt sammen at muffen ligger an mod huset. Stram nu begge omløberringe manuelt. Anvend ikke værktøj til at stramme. Anvisning: På ventilhuse af aluminium eller rustfrit stål skal gevindet på huset smøres med egnet monteringsfedt. Smør AKO-monteringspasta (MP200/MPL200) på begge ender af membranen indvendigt og på muffens konus. Kontroller at slangeventilen fungerer, ved at lukke slangeventilen med det minimale styretryk. Vær da opmærksom på en korrekt læbeformet lukkekontur. Internet: / 21/24

22 11.13 Pneumatiske slangeventiler fra serie VT, DN100 Monteringshjælpemidler: Monteringssæt inkl. AKOmonteringspasta MP200, til levnedsmiddelområdet MPL200, AKO-monteringsrør, AKO-monteringsbræt, skruer til formontering Demontering Stil slangeventilen op og hold fast i huset. Løsn skruerne med en skruenøgle (NV17) og unbraconøgle (8) over kors. Drej derefter slangeventilen og løsn også alle skruer over kors. Tryk en flange skråt ind i membranen og sæt den fast med en skrue til formontering, underlagsskive og møtrik i et skruehul. Stram møtrikken med ca. en møtrikslængde. Hvis nødvendigt, smøres skruerne med egnet monteringsfedt, inden de skrues i. Tryk flangen ind i membranen. Skru den anden skrue til formontering diagonalt i og stram den med ca. en møtrikslængde. Drej ventilenheden 180 og gentag proceduren med den anden flange. Løft nu begge flanger af husenheden. Anvend evt. en kærvskruetrækker til dette. Tryk den gamle membran væk fra huset med tommelfingeren. Smør AKO-monteringspasta (MP200/MPL200) mellem hus og membran Fjern den gamle membran med en rørtang eller et andet egnet hjælpemiddel. Rengør derefter alle komponenter og kontroller om delene er beskadigede, ældede eller porøse. Udskift beskadigede dele. Montering Smør følgende dele med AKO-monteringspasta (MP200/ MPL200): Membran indvendigt og udvendigt i begge ender Begge flangers konusser indvendige hushals på begge sider Skub eller tryk membranen ind i huset, til den rager lige langt ud i begge ender. Skub monteringsrøret ind i ventilen. Tryksæt huset vha. styrelufttilslutningen med ca. 2 bar luft. Sørg for, at membranen rager lige langt ud på begge sider. Stram skruerne til formontering med en skruenøgle (NV17) og en unbraconøgle (8). Luk styreluften ud af huset. Fjern monteringsrøret. Sæt samleboltene i de to andre huller på hver flangeside og stram dem. Udskift skruerne til formontering på flangerne med samlebolte. Stram nu omvekslende skruerne over kors på begge sider med maks. 20 Nm, til flangerne ligger fast på huset. Kontroller at slangeventilen fungerer, ved at lukke slangeventilen med det minimale styretryk. Vær da opmærksom på en korrekt læbeformet lukkekontur. Hvis lukkekonturen er trekantet, skal dette korrigeres ved hjælp af et monteringsbræt. Derved placeres monteringsbrættet med den smalle side i flugt med styrelufttilslutningen, og man holder godt fast. Internet: / 22/24

VF - VM - VMF - VMP - VMC - VMCE - VT

VF - VM - VMF - VMP - VMC - VMCE - VT Driftsvejledning (Original) til pneumatiske slangeventiler fra serierne VF - VM - VMF - VMP - VMC - VMCE - VT og Ex-serierne VMX - VMPX - VMCX - VFX Indhold 1. Sikkerhedsanvisninger... 3 2. Anvendelse....

Læs mere

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring.

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. HINDLE Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. Indhold 1 Opbevaring/beskyttelse 1 2 Montering 1 3 Rutinemæssig

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 DK Dansk Driftsvejledning 818582-02 Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 1 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4 Sikkerhedshenvisning...4

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702 Indledning AVK spadeventilen er en blødtættende, patenteret ventil med glat gennemløb. Den er selvrensende og tæt for flow i begge retninger. Fordele Lav vægt og kort byggelængde muliggør let installation

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Neotherm reguleringsventiler

Neotherm reguleringsventiler Pneumatisk reguleringsventil 3222/2780-1 (3222 med flangehus) Pneumatisk reguleringsventil 3222/2780-2 med positioner 3760 (3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil 3222/5825 (3222 med svejseender)

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA. Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA. Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321 Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321 Fig.1 Ventil Type 3321 med søjlelaterne for montage af elektrisk eller pneumatisk aktuator Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA Udgave februar 2004

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Beskrivelse VRB 2 og VRB 3 sikrer god kvalitet og lavt omkostningsniveau i varme-,

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

THR880i Ex. Sikkerhedsinstruktioner

THR880i Ex. Sikkerhedsinstruktioner THR880i Ex Sikkerhedsinstruktioner 1 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelse... 3 2 Sikkerhedsoplysninger... 3 3 Sikkerhedsregler... 3 4 Beskyttelse med batteridæksel... 5 4.1 Sådan skrues batteridækslet af...

Læs mere

NRG 211-1. Driftsvejledning 810559-00. Niveausonde NRG 211-1

NRG 211-1. Driftsvejledning 810559-00. Niveausonde NRG 211-1 NRG 211-1 Driftsvejledning 810559-00 Niveausonde NRG 211-1 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisninger... 7 Fare... 7 Oplysninger Pakningens indhold... 7 Systembeskrivelse... 7

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

Signalhorn 105 db (A)

Signalhorn 105 db (A) Signalhorn 105 db (A) Driftsvejledning Additional languages www.stahl-ex.com & CS Clifford & Snell Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger...3 1.1 Producent...3 1.2 Oplysninger

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler 3010052/3 IM-S24-15 CH Issue 3 DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Drift 2. Installation og ibrugtagning 3. Ventil valgmuligheder 4. Vedligehold

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil

Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil Anvendelse RA-DV ligeløb RA-DV er en serie trykuafhængige radiatorventiler, der er udviklet til brug i 2-rørs varmesystemer sammen med alle typer termostatfølere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Montagevejledning IN123 (nov. 2017)

Montagevejledning IN123 (nov. 2017) Montagevejledning IN123 (nov. 2017) Køle-kugleventil AT3534-K, AT3533-K DN15-50 S36FBS-K DN65-125 Korrekt flowretning Ventilen er mærket med en flowpil der angiver flowretningen gennem ventilen. Ventilens

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

AV K k o n t r a v e n t i l e r

AV K k o n t r a v e n t i l e r A V K I N T E R N A T I O N A L A / S AV K k o n t r a v e n t i l e r - H a r c h e c k p å f l o w e t 2 S e r i e 4 1 k o n t r a k l a p v e n t i l Det nyligt opdaterede program af kontraklapventiler

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL TJEP TJEP T-64C kombi MANUAL Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved spørgsmål,

Læs mere

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brændstofcellesystem VeGA Servicehæfte Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Figur Figur 5 Figur 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehæfte VeGA Serienummer VeGA

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Drift og vedligehold Manifold

Drift og vedligehold Manifold Drift og vedligehold Manifold 140522_040414:11_dk Adresse Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hjemmeside/ e-mail www.qmt3.com info@qmt3.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

Betjeningsvejledning. originalebrugsvejledning. TankQuick 100 F2. Oversættelse af den. Art.-Nr.: 013895201

Betjeningsvejledning. originalebrugsvejledning. TankQuick 100 F2. Oversættelse af den. Art.-Nr.: 013895201 Betjeningsvejledning TankQuick 100 F2 Art.-Nr.: 013895201 Oversættelse af den originalebrugsvejledning DK Vigtigt Før apparatet tages i brug skal betjeningsvejledningen ubetinget læses. Fejl og skader

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 8A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4. Demontering

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler DK Installationsvejledning trådløs mini-åbningsføler 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 58 - Indhold Forord...- 60 - Advarsler vedr. batteriet...- 61 - Sikkerhedshenvisninger...-

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør HVER RØG-/RØGEVAKUERINGSSPJÆLD SKAL INSTALLERES I HENHOLD TIL DENNE INSTALLATIONSVEJLEDNING! DK Vejledning til

Læs mere

Elektrometalhåndsave EHS 700 - EHS2L. 1. Savblad 2. Støttehåndtag 3. Håndtag 4. Afbryder 5. Modhold 6. Beskyttelsesbøjle 7. Beskyttelsesdæksel

Elektrometalhåndsave EHS 700 - EHS2L. 1. Savblad 2. Støttehåndtag 3. Håndtag 4. Afbryder 5. Modhold 6. Beskyttelsesbøjle 7. Beskyttelsesdæksel Elektrometalhåndsave EHS 700 - EHS2L 2 7 3 6 1 5 4 1. Savblad 2. Støttehåndtag 3. Håndtag 4. Afbryder 5. Modhold 6. Beskyttelsesbøjle 7. Beskyttelsesdæksel BAIER elektrometalhåndsave Tekniske data EHS

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Pneumatisk aktuator Type 3277

Pneumatisk aktuator Type 3277 Pneumatisk aktuator Type 3277 Fig. 1 Type 3277 Pneum. aktuator Fig. 2 Type 3277-5 Pneum. aktuator 1. Funktion og opbygning Den pneumatiske aktuator Type 3277 (Fig. 1) bliver primært brugt på SAMSON Ventil

Læs mere

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender)

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/5824 & Type SAMSON 3222/5825 Pneumatisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/2780-1 & Type SAMSON 3222/2780-2 Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-1 (Type

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere