PRESSEN. Hvem vil egentlig hedde Viden & Kultur? [BIBLIOTEKARFORBUNDET]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRESSEN. Hvem vil egentlig hedde Viden & Kultur? [BIBLIOTEKARFORBUNDET]"

Transkript

1 Fay Weldon: Jeg skriver for at ændre verden Farvel til Brian Mikkelsen Bibliotekaranalyser bag virksomhedskøb PRESSEN? 9. oktober Hvem vil egentlig hedde Viden & Kultur?

2 L eder formanden har ordet Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg Tlf Fax Internet: Ekspedition mandag-fredag kl BF s hovedbestyrelse Formand: Pernille Drost Tlf. A: , P: Næstformand: Mette Kjeldsen Sloth Frederiksberg Kommunes Biblioteker Tlf. A: , P: Øvrige hovedbestyrelse: Matthias Eiriksson, Danmarks Statistiks Bibliotek Tlf. A: , P: Karen Buus, Esbjerg Bibliotek Tlf. A: , P: Per Kjær Fredborg,Århus Kommunes Biblioteker Tlf. A: , P: Berit Sandholdt Jacobsen, Greve Bibliotek Tlf. A: , P: Kim Josefsen, Dansk BiblioteksCenter (DBC) Tlf. A: , P: Søren Kløjgaard, Hasle Bibliotek Tlf. A: , P: Lone Krøgh, Lemvig Bibliotek Tlf. A: , P: Joan Mühldorff, HvidovreBibliotekerne Tlf. A: , P: E-post: Jette Rasmussen, Koldingbibliotekerne, Vamdrup Bibliotek Tlf. A: Direktør: Johnny Roj-Larsen, Faglig Afdeling: Bruno Pedersen, afdelingschef, Konsulenter: Nanna Berg, kommunikationskonsulent, Niels Bergmann, webredaktør, faggruppeansvarlig, Arne Svane Frei, webmaster, Ann Oliveira, karriererådgiver, Konsulenter, løn- og ansættelse: Karin Madsen, privatområdet, kommuner i Region Midtjylland, Lone Rosendal, København, kommuner i Region Sjælland og kommuner i den jyske del af Region Syddanmark, Susanne Høgdahl Thomsen, kommuner i Region Nordjylland, kommuner i den fynske del af Region Syddanmark samt alle regionsansatte, Helle Fridberg: Region Hovedstaden ekskl. København, Ulla Thorborg, statsområdet, Telefonvagten: kl : Forsiden: Fokus på hvad forbundet skal hedde: Viden & Kultur [Bibliotekarforbundet] eller BF eller fortsat Bibliotekarforbundet? Grafik: Rumfang og KLS/Grethe Olsen. Fokus på medlemsfordelene IBibliotekarforbundet harvialtid medlemmerne ifokus.det gælder iden dagligeservicering, vedvoresarrangementsplanlægning, og nårhovedbestyrelsen træfferbeslutningeromforskellige politik-ogsagsområder.allebeslutningeroghandlingerskerudfra, at de skal tilgodesemedlemmerneskollektive og individuelle behov. De fleste medarbejderepådeoffentlige arbejdspladser hardaogsåaktivtvalgt at væremedlemmer af forbundet. Menvi må dog konstatere,atder er ansatte, der vælger at ståudenfor det fagligefællesskab og slet ikke er organiserede.derfor vilbibliotekarforbundet igangsætteen kampagne foratsætte fokuspåbibliotekarforbundets organiseringsprocentførst på det offentligeområde og senere også på det privatearbejdsmarked.det gørvi både foratskabe et overblik, mensamtidig vilviogsågerne gøre opmærksomme på,hvorfor det er en fordel at væremedlem af en fagforening. Både lønmæssigt og fagligt. Bibliotekarforbundet vilsætte fokuspå, at vi somfagforeningerfinansieret udelukkende af medlemmerne.det arbejde, der udføresved overenskomstforhandlingernepådet offentligearbejdsmarked, er betaltafmedlemmerne.men resultatet gælder ogsåfor de kolleger,der ikke betaler til Bibliotekarforbundet, og man kanspørge,omdet er rimeligt. På det offentligeområde er forbundets tillidsrepræsentanter vigtigeaktører. Tillidsrepræsentanterne er Bibliotekarforbundets repræsentanter på de enkeltearbejdspladser, og de er specialuddannettil at varetage medlemmernes behov. Udover lønforhandlingerskal tillidsrepræsentanterne væremed til at løselokaleproblemer og spørgsmål i samarbejde medden lokale ledelse. De er samtidigt medlemmernestalerør og harpligt til at underretteledelsen om de problemer,som medlemmerne oplever på arbejdspladsen. Både kommunaltog statsligt stilles der istigendegrad store krav til tillidsrepræsentanterne iforhold til problemløsning, og de harhaftetstort ansvarved de mange kommunesammenlægningerogfusioner. Medlemmerne på det privat arbejdsmarked harsjældententillidsrepræsentant og er afhængigeafden direkte kontakttil forbundets fagligekonsulenterogvejledningved de individuelle kontrakter. Og det er afgørende, at vi somfagforeningkan matche deres behovogunderstøttederesfagligeudvikling. En anden vigtig opgave forbibliotekarforbundet er,atbringe medlemmer sammen og understøtte netværkblandtvoresmange forskelligemedlemsgrupper. Derfor afholder vi en lang række forskelligearrangementeroverhele landet, således at medlemmer kanmødes ud frafagligeinteresser, få styrketderes kompetencer og ikke mindstfåmulighed for at møde andremedlemmer og eventueltdanne netværk såvel formelle som uformelle. Bibliotekarforbundet vil nu gennem vores tillidsrepræsentanter tage kontakt til ikke-organiserede på alle vores offentlige arbejdspladser og fortælle dem de fordele, det giver dem at være medlem af Bibliotekarforbundet. Det handler ikke om at male skræmmebilleder om, hvor galt det kan gå, hvis ikke man er i fagforeningen. Men om at forklare at hvis ikke man i fællesskab arbejder for ordentlige løn- og arbejdsvilkår, så sker der ingenting. PERNILLE DROST

3 INDHOLD Fortællinger giver ro Verdenskongres for børne- og ungdomslitteratur bød på oplæg om, hvordan litteratur hjælper børn igennem kriser og giver ro til at tackle traumer. Verdensklasse på Møn Fra sin base på Møn kan bibliotekar Marianne Hiort-Lorenzen tiltrække store internationale forfatter navne. Kært barn har mange navne Skal Bibliotekarforbundet have nyt navn eller skal det ikke. Ifølge en prøveafstemning foretrækker flertallet forbundets nuværende navn. Hovedbestyrelsens forslag får ringe tilslutning. Afskedssalut til kanon-kongen Han var især sportens minister, men tidligere kulturminister Brian Mikkelsen skal også huskes for kultur-kanon og karenstid. Viden & Kultur- også et strategisk valg Bibliotekarforbundets formand Pernille Drost argumenterer for, at skifte navn tilviden & Kultur [Bibliotekarforbundet]. Verden på Weldonsk Fay Weldon er hovednavnet på arrangementet Verdenslitteratur på Møn. Bibliotekspressen har mødt hende. Det rykker det her Bibliotekar DB Ruth Kruse Kappelgaard er ansat i rådgivningsvirksomheden Quartz Strategy Consultants, hvor hun gør store virksomheder i stand til at lægge strategier for køb eller salg. Bibliotekar med hang til medicin Når Faggruppen for Medicinsk Information mødes kan det være for at sikre forskningsbaserede søgeresultater eller måske for at tage på virksomhedsbesøg hos et medicinalfirma. 10 I DETTE NUMMER Debat 24 Nye job 28 Personnyt Lindevangs Allé Frederiksberg Tlf Fax Internet: Udgiver: Bibliotekarforbundet Redaktion: Ansvarsh. redaktør Henrik Hermann, Sune Annoncer: DG Media as, Studiestræde 5-7, 1455 København K, Tlf ,fax Bladudvalg: Matthias Eiriksson, Øjvind Harkamp, Hanne K. Kjergård, Lise Marie Kofod, Kristine N. Ledet og Laila B. Sørensen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S ISSN Medlem af Dansk Fagpresseforening Abonnement: Ingelise Dyrlund Frederiksen, Årsabonnement: 550 kr. Udland 950 kr. BF-medlemmer modtager automatisk bladet Oplag: Distribueret oplag iflg. Dansk Oplagskontrol: Dette nummer er trykt i eksemplarer Adresseændring skal af Bibliotekarforbundets medlemmer meddeles til BF s medlemsafdeling. Uregelmæssigheder i leveringen meddeles til det lokale postkontor.

4 Facebook eksploderer Det sociale netværk Facebook er i løbet af det seneste år eksploderet og har overhalet samtlige andre sociale netværk på internetteteftertrykkeligt. I juni 2007 var Facebook med godt 52 millioner brugere kun halvt så stort som konkurrenten Myspace,der dengang havde godt og vel 114 millioner profiler. Et år efter har Facebook med en vækst på 153 procent givet Myspace baghjul. Forholdet mellem de to netværk er nu 132 millioner brugere mod knap 118 millioner. Tilstrømningen til Facebook er stor over hele verden, men særligt det sydamerikanske kontinent er det seneste år kommet op på tasterne med en vækst på 1055 procent. æbelø Film på bibliotek.dk En verden af filmoplevelser åbner sig nu for brugerne på bibliotek.dk. En ny filmsøgeside gør det muligt at søge imellem de mere end filmtitler,som de danske biblioteker råder over. Brugerne er således ikke begrænset af deres lokale biblioteks udbud, men kan bestille hjem fra hele landet. Lånerne kan lave målrettede søgninger, hvor forskellige kriterier som for eksempel genre, nationalitet,»tilladtfor«, DVDeller Blue-Ray kombineres. Prøv selv på Højere dagpenge æbelø Er det rimeligt, at højtlønnede akademikere og faglærte skal nøjes med den almindelige dagpengesats? Det spørgsmål bliver rejst af formanden for Dansk Industri, Hans Skov Christensen. Han åbner for, at højtlønnede akademikere og faglærte arbejdere i en kortere periode kan få en højere dagpengesats. Den udmelding erformand iakademi- kernes Centralorganisation, Sine Sunesen, glad for. - Det er meget glædeligt med den udmelding fra DI. Når selv arbejdsgiverne kan se, at der er et behov for en højere dagpengeydelse til nogle grupper, så er det fordi, der er nogle kæmpe ubalanceproblemer, som truer hele dagpengesystemet. Det handler om at bevare hele systemet og om, at det skal være attraktivt for folk at være medlem, har hun udtalt til Berlingske Tidende. lerche Næse tiluniversitetsbibliotek Biblioteket på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Århus Universitet har fået en næse i en sag om uberettiget opkrævede gebyrer, som nu skal betales tilbage. Økonomisk er det en pille, der er til at sluge for biblioteket. Den samlede sum af de omstridte gebyrer løber op i beskedne 350 kroner, men sagen har principiel karakter og kan vise sig at have betydning for mange flere lånere end Johnny Jens Bomber ellerbøger Den Colombianske frihedsbevægelse FARC kan andet end at føre guerilla-krig. Organisationen, som optræder på både Danmarks og EU s liste over terrororganisationer,har meddelt,at en donation på kroner fra Den Faglige Klub i TIB København vil blive brugt til at bygge et bibliotek. Viggo Toften Jørgensen fra DenFaglige Klub glæder sig ifølge Berlingske Tidende over,at pengene udmønter sig i noget så ukrigerisk som et bibliotek: -Det kanmåskeværemed til at nuancere den debat, der for øjeblikket er i Danmark, siger han, men understreger at pengene er givet betingelsesløst og dermed også kunne være brugt til at føre krig for. Sørensen, som i den konkrete sag er den forurettede part. Danmarks Pædagogiske Bibliotek har opkrævet gebyr for overskredet afleveringsfrist for flere enheder, som er lånt samme dag, og det er ifølge afgørelsen fra Styrelsen for Bibliotek og Medier ikke tilladt. Et gebyr kan kun opkræves én gang per udlånsdato og ikke per lånt enhed. I Venezuela har den omstridte terrororganisation FARC lagt navn til graffiti på en mur, men organisationen vil også støtte det skrevne ord på en mere traditionel måde ved at bruge danske støttekroner betalt af bibliotekarer til et bibliotek. Foto: Scanpix/Juan Barreto æbelø -Vierafden opfattelse, at det er fuldstændig legalt at føre væbnet kamp iet land, hvor man risikerer fængsling, tortur og drab for at være i opposition til det siddende regime,siger Viggo Toften Jørgensen. Nyheden om,at FARC vil bygge et bibliotek for de danske penge,kommer samtidig med, at t-shirt-firmaet Fighters+Lovers ved landsretten blev dømt for terrorfinansiering, fordi de ville sende penge fra salg af t-shirts til FARC og den palæstinensiske organisation PFLP,som også officielt betragtes som en terrororganisation i Danmark og EU. æbelø

5 Bibliotekar med sløjfe På Blågårdens Bibliotek er der masser af børn - men i Århus har man konstateret, at man i udsatte familier sparer på lånerkortet for at undgå, at børnene får bøder, familien ikke kan betale. Arkivfoto: Jakob Boserup. Udsattebørnudenlånerkort Stik imod bibliotekets grundidé er der en tendens til social skævvridning i,hvilke børn der har lånerkort, og hvilke der ikke har. I den socialt belastede Århus-forstad Gellerup har kun hvert fjerde barn under 18 år lånerkort, og i Hasle to busstop derfra er det kun hver ottende. Den bekymrende forklaring på de få lånerkorterifølgebibliotekerneøkonomisk smalhalsibørnenesbagland.mangesocialt udsatte familier afstår fra at oprette lånerkort til deres børn for at undgå bøder. - Det er ofte økonomiske hensyn, der styrer det. Familierne er bange for at få bøder, de ikke kan betale, siger chef for Århus lokalbiblioteker, Britta Bitsch, til Jyllands-Posten. På politisk niveau skaber udviklingen bekymring, og kulturrådmand, Flemming Knudsen, vil tage sagen op på de kommende budgetforhandlinger. - Det er naturligvis stærkt beklageligt, siger hanogtilføjer: -Jeg tror,at bibliotekerne spiller en stor rolle, ikke kun når det gælder information, men også når det gælder integration. BF:Justering af pension æbelø En forhøjet dødsfaldssum fra til kroner og erstatning ved invaliditet og kritisk sygdom, indtil du fylder 67 år,og ikke somidag til du fylder 60 år.det er to justeringer, som BF har forhandlet sig frem til for alle BF-medlemmer ansat i det offentlige med pensionsordning i selskabet Sampension. Derudover er den nuværende ordning 3i 1livspension,som alle medlemmer i det offentlige bliver tilbudt at gå over på i foråret 2009, justeret. Den væsentligste ændring er en bedre dækning ved tabt erhvervsevne fra 20 procent af ens nuværende løn til 40 procent. Desuden får man erstatningen på de 40 procent allerede ved 50 procent nedsat arbejdsevne og ikke som nu, hvor man skal være to tredjedele invalid,før det udløsererstatning. -Det er et valg,vihar truffetudfra en analyseafvoresmedlemmersindkomstniveau,oghvad de har behov for,hvis uheldet er ude,siger formand for BF Pernille Drost. Ilighed med mange andre pensionsordninger påmarkedet er ordningen etmar- kedsrenteprodukt. Ifølge alle statistikker vil det over tid give mere iafkast til det enkeltemedlem og dermedmereipension. Alle ændringerne træder ikraft fra januar Medlemmer på de tidligere ordninger får iforåret 2009 skriftligt tilbudom at overflytte deres pensionskroner til det nyeste pensionsprodukt,3i1livspension. Alle vil modtage en personlig prognose fra Sampension, der viser, hvad det vil betyde ikroner og øre,atændre sin pension og forsikringsforhold.sampension vil også afholde informationsmøder rundt ilandet. Bibliotekspressen vil ietsenere nummer belyse pensionsordningen efter de nyeju- steringer. mønsted Gavekort til bibliotekariske guldkorn og vejledningomgodtlæsestof. Detvar,hvad en låner fik af sine kolleger,dahan gik på pension. De mente, det var oplagt atstarte pensionisttilværelsen med enindføring i alle bibliotekets gratis tilbud. På Odense Centralbibliotek blev deoverrasket over ideen, men har taget den til sig. -Måske skulle alle biblioteker tilbyde en time med enbibliotekar til alle, som går på pension. Der erjoallerede nogle som automatisk sende enbog til børn,der fylder et år, såhvorfor ikke pensionister, siger bibliotekar påodense Centralbibliotek Michael Larsen. mønsted Bibliotekskatten Katten Dewey erblevet kult oghar gjort sin madmor,biblioteksleder Vicky Myron,til millionær. Hunfandt den forfrosne røde killing i1988 mellem bøgerne pådet lille bibliotek SpencerPublicLibrary istaten Iowa, og i19årvar Dewey fast inventar. -Han passede perfekt til min plan om at gøre biblioteket til et varmt oghjemligt sted, siger Vicky Myron til Library Journal. Da Dewey døde i2006, var der nekrologer i249 aviser inklusiv The New York Times.Idag er dens livshistorie blevet 1,2 millioner dollars værd for bibliotekslederen, der har solgt historien til et forlag. Bogen, der også handler om Vicky Myrons eget liv med blandt andet kræft, hedder Dewey: The Small Town Library Cat Who Touched theworld. mønsted Støt sproget På Nordisk Råds møde islutningen afsep- tember blev kultur-oguddannelsesudvalget enigt om at kritisere denordiske landes undervisnings- og kulturministre for ikke at bekymre sig nok omdeskandinaviske sprog. -Viskal være ambitiøse ogfastholde Norden som enforgangsregion, når det gælder sprogspørgsmål.det nordiske sprogfællesskab er åbent ogdemokratisk,ogdet er vigtigt, at vi også ifremtiden kan forstå hinandens modersmål,siger socialdemokraternes kulturordfører, Mogens Jensen. Kultur og uddannelsesudvalget peger blandt andet på,atoversættelsesstøtten på kulturområdet bør indgå ienhelhedsorien- teret plan for på den måde at styrke sprogforståelsen. lerche

6 Fortællinger giverbørnro Kriseramte børn bruger fortællinger til at forme deres selv og skabe ro i kaos. Det var en af de konklusioner, man kunne drage oven på IBBY s netop overståede verdenskongres for børne- og ungdomslitteratur. af KAREN LYNGGAARD -Giv børn historier,der kan åbne sindet og hjertet. Lær dem at komme gennem Verdenskongres i København: 500 litteraturfolk fra hele kloden var i dagene september i København for at følge den 31. verdenskongres for børne- og ungdomslitteratur, der havde hovedtemaet Stories in History - History in Stories. Ved åbningsarrangementet blev kongressens prestigefyldte H.C. Andersen-medalje overrakt af dronning Margrethe til den schweiziske forfatter Jürg Schubiger og den italienske illustrator Roberto Innocenti. Næste kongres afholdes i september 2010 i Spanien med temaet The Strength of Minorities. Læs mere her kampe og kriser og giv dem redskaber til at kontrollere deres liv, så de ikke bliver andres ofre.giv dem håb gennem fortællinger, som kan bruges til at skabe det indre landskab. Ordenestårogdirrerilokalet. Derbliverpudsetnæse, tørret en tåre og nikket rundtomkring isalen, hvor en stordel af de 500 kongres-deltagere, fra det meste af verden, har svært ved at skjule deres bevægelse over den stærke og følelsesladede opfordring, der kommer fra forfatteren Josefine Ottesen. Hunerden sidste af ialt tretalere, der i to intense timer har holdt publikum fanget med indlæg, der alle kredser om relationen børn-litteratur-krise. Med udgangspunkt i sin serie om pigen Mira, beskriverjosefineottesen, hvordan hun har brugt skriveprocessen terapeutisk. Som datter af en jødisk mor,»arver«josefine Ottesen en historisk betinget stigmatisering og lidelse,»en fortælling«, der bliver styrende for hendes liv langt op i voksenlivet. Men som altså gennem Mira-bøgerne transformeres til en styrke, der sætter hende i stand at vælge sine egne fortællinger. -Vælg jeres historier med omhu. Fordi den måde,i fortæller om jer selv til andre og jeresslægt, er medtil at afgøre om en spiral af had og ondskab kan blive brudt, eller den vil eskalere. Det er fortællinger, der former voresmåde at tænkepåog vores forventninger til verden omkring os. Derfor er det vigtigt medfortællinger, som bibringer verden venskab og kærlighed. Menhusk:vikan ikke fortælle om lyset uden også at fortælle om mørket, sagde den karismatiske forfatter,der var trukket i headset og bevægede sig gestikulerende og scenevant rundt på podiet. Fortællingens mission Den franske antropolog Michèle Petit, valgte at blive siddende bag den røde dug og sit manuskript ved podiebordet. Men på sit charmerende engelsk og med en afdæmpet og indlevende facon, fik hun nærmest tilhørerne til at lette sig i stolen for at få det hele med.hendes feltstudier fra Argentina, Colombia,Brasilien og Mexico satte en fed stregunder,hvorvæsentligefortællingerog litteratur er. Især for børn og unge i kriseområder.et budskab,der i øvrigt er helt i tråd med det, der står øverst på dagsorden for IBBY, der arrangerer verdenskongresserne. Hun har studeret en række læse- og skriveprojekter for børn og unge fra områder ramt af for eksempel væbnet konflikt, vold, stofmisbrug eller fattigdom. Børn og unge,som altså er vokset op meget langt fra bøger,men som har fået chance for at læse, skrive og diskutere. Hendes pointe er, at de børn,ligesom andre børn og voksne skriver deres egne historier ind mellem linjerne i de bøger,som de læser. -Tekst skaber ikke læsere.men læsere

7 skaber noget, når de tilegner sig og transformerer de fortællinger og ord,de læser og hører. Børn,der er så heldigeathave adgang til bøger tidligt i livet, tager dét fra dem, de kan overføre til deres private dramaer,og som kan bruges til at iscenesætte deres egne historier,sagde Michèle Petit. Derfor handler det at læse blandt andet om at skabe et rum, hvor man selv kan være. For nogle af de børn, Michèle Petit mødte, er litteraturen bogstavelig talt et beskyttelsesrum, de kan søge skjul i, hvis de for eksempel lever i eksil eller jævnligt må flygte. På et spørgsmål om, hvilke slags tekster, der kangive folk styrke til at få fodfæste eller fortsætte deres liv, svarede MichèlePetit: -Det er meget overraskende,hvad folk vælger at læse.ogdet er uanset om de forsøger at finde ord,der kan sætte dem fri, give deres liv mening eller de har brug for at få ladet hjertet op. Men det er endnu mere overraskende,at folk gør hvad som helst for at finde ord, historier og metaforer, de kan bruge i deres proces, siger Michèle Petit. Voksen udenpå Den norske forfatter Grethe Haagenrud har ligesom Ottesen brugt litteraturen til at komme overens med historier fra sit eget liv. I serien om Sofie og Kathrine beskriver den nu 70-årige tidligere skolelærer de to pigers opvækst under tyskernes besættelse af Norge,hvor hendes egen familie blev tvangsevakueret fra den nordnorske hjemstavn Finnmark. Forfatteren låner den seksårige Sofies stemme til at tale om det, der var tabuiseret og for smertefuldt for den voksne Grethe at tale om. - Det var egentlig ikke nogen, der forbød os at tale om krigen, efter vi kom tilbage. Men vi gjorde det ikke. Hvis vi gjorde, var det sjove ting, vi talte om. Ufarlige minder, siger Grethe Haagenrud, der tog hul på sit litterære og mentale arbejde med at skabe lys i mørket i På spørgsmålet om,hvorfor hun har skrevetenbørnebog,rykkerforfatteren uroligt frem og tilbage i sædet. Hun kan ikke finde svaret. For nok er bogen en bog om og til børn.men de voksne, der var børn under besættelsen, og som stadig bærer på barnets uforløste angst og manglende fodfæste i en kaotisk barndom, får beviseligt stort måske størst? udbytte af teksten. - Jeg oplever ofte, at folk fortæller om deres egne oplevelser, når jeg holder foredrag i Nordnorge. Og når jeg spørger dem, om de har haft mulighed for at bearbejde deres traumatiske oplevelser, så svarer de: Fortalt andre om det? Talt om det? Bearbejdet det? Nej, da krigen endte, talte vi ikke mere om det. Det er først nu med historien om Sofie og Katrine, at det er kommet. n Karen Lynggaard er freelancejournalist. GladereBibliotek! bobles. De danske succes møbler, som gør både børn ogvoksne lidt gladere! Nu hos Eurobib Direct. Eurobib Direct Dit store biblioteksvarehus Tel

8 Marianne Hiort-Lorenzen(tv) står bag forfatterarrangementer ud over det sædvanlige. Her er det den britiske forfatter Fay Weldon (th), der gæster Møn. Foto: Sigurd Bojesen. Læs interview med Fay Weldon på side 20. VerdensklassepåMøn Med arrangementet Verdenslitteratur på Møn, er det lykkedes tidligere bibliotekarchef Marianne Hiort-Lorenzen at gøre Møn til et eksotisk omdrejningspunkt for et litterært møde mellem verdensberømte af KAREN LYNGGAARD forfattere og deres læsere. MarianneHiort-Lorenzen vilikkeløfte sløret for, hvem der bliver æresgæst, når Verdenslitteratur på Møn fejrer tiårs jubilæum til næste år.enten er det, fordidet viltage spændingen ud af det litterære sammentræf, som hun har været primus motor for siden starten af Eller også er det, fordi hun ikke veddet endnu. Detser nu ikke ud til at bekymre hende.som gammel projektmager har hun lang træning i at tåle kaos, siger hun. Men derudover er succesen på forhånd i hus. Særligt årets arrangement med Fay Weldon, der fik den danske presse frem i skoene og resulterede i store interviews i de landsdækkende aviser,har sat fokus på det eksklusive arrangement på den syddanske ø. Hvis hun ville, kunne hun faktisk sælge billetterne på forhånd.men det vil hun ikke. -Jeg er interesseret i at formidle både litteratur og kultur, og når man ikke kan booke de 250 pladser på forhånd,er det ud fra tanken om, at så mange forskellige mennesker som muligt skal have chancen for at deltage i den vidunderlige oplevelse, det er at være med siger hun. Højkvalitet Verdenslitteratur på Møn tog sin begyndelse med den tyske mesterfortæller Günther Grass, der takkede ja til at væreendel af det»højkvalitets-arrangement«, der havde formet sig i Marianne Hiort-Lorenzens hoved. Det handlede om at skabe fordybelse Verdenslitteratur på Møn Et årligt tilbagevendende litteraturtræf,hvor verdenskendte forfattere og deres læsere mødes. Svenske Kerstin Ekman, sydafrikanske André Brink og israelske Amos har blandt andre været på programmet. Arrangementet afvikles i samarbejde med Teaterhøjskolen Rødkilde og er støttet af en række sponsorer. Læs mere på og koncentration om én forfatter,og om at få en masse mennesker til at»forelske sig«i Møn,og få øjnene op for den rigdom af kunst, natur og engagement, som øen har at byde på. I dag er den utraditionelle litteraturbegivenhed rammen om et møde mellem internationalt anerkendte forfattere og deres danske, svenske og nordtyske læsere,hvor de indtager litteratur, musik og lækker mad. Arrangementet foregår i forsamlingshuset Ottekanten, og spisningen i parken til Teaterhøjskolen i Rødkilde,der med Marianne Hiort-Lorenzens ord»ligner noget Tornerose har glemt«. Siden 2000 har forfattere som norske Erik Fosnes Hansen og islandske Einar Màr Gudmundsson været på den lille ø i det syddanske for at fortælle om deres forfatterskaber. Og dét forfattere og læsere opnår i de timer,de tilbringer i hinanden selskab,er både unikt og eksotisk, mener arrangementets stifter. -Det adskiller sig fra andre litteraturarrangementer i landet, fordi det er så langt. Iløbet af de tretimer opstår der en koncentration, der er følelig. Der sker en sammensmeltning mellem personerne og litteraturenoggenklang meddemennesker, der er til stede.det er fantastisk,siger Marianne Hiort-Lorenzen. n Karen Lynggaard er freelancejournalist.

9 SUND SOUND APS VED KLÆDEBO HØRSHOLM TELEFON

10 10

11 Kært barn harmange navne Hvad skal Bibliotekarforbundet hedde i fremtiden?bibliotekspressen har afholdt prøveafstemninger, og den klare vinder på to ud af tre afstemningssteder er Bibliotekarforbundets nuværende navn. tekst: ANETTE LERCHE foto: JAKOB BOSERUP Et flertal blandt 70 studerende på Danmarks Biblioteksskole foretrækker Bibliotekarforbundets nuværende navn. Navnet Bibliotekarforbundet lyder også bedst i ørerne på en gruppe folkebibliotekarer med arbejdsplads i Lyngby nord for København, mens en gruppe statsansatte i Århus foretrækker navneforslaget BF. Det viser en prøveafstemning, som Bibliotekspressen har gennemført i løbet af september måned. Første prøveafstemning fandt sted på biblioteksskolen en tirsdag formiddag, hvor en stor gruppe tredje semesterstuderende sad samlet i auditoriet. Bibliotekspressen uddelte stemmesedler, hvor de studerende kunne sætte kryds i et af tre felter og dermed tage stilling til, om de foretrak Bibliotekarforbundets nuværende navn, hovedbestyrelsens navneforslag Viden & Kultur [Bibliotekarforbundet] eller det alternative navneforslag BF stillet af Birger Kriegbaum Sørensen. 70 studerende udfyldte stemmesedlerne, og udfaldet viste en klar opbakning til Bibliotekarforbundets nuværende navn. Hele 43 procent mente således, at Bibliotekarforbundet allerede i dag har det rigtige navn. Det er den mest sigende titel. Den udstråler professionalisme, skriver en studerende i sin kommentar til, hvorfor vedkommende foretrækker, at Bibliotekarforbundet forsat skal hedde Bibliotekarforbundet. En anden nøjes med at konstatere, at Bibliotekarforbundet er et skidegodt navn. De to nye navneforslag fik lige stor opbakning blandt de studerende. 27 procent foretrak Viden & Kultur [Bibliotekarforbundet]. For det er det, der rammer bredest og samtidig fortæller noget, begrunder en studerende sit valg. Andre 27 procent foretrak navneforslaget BF og en studerende begrunder sit valg således: Synes det er fint med en forkortelse. Det er nok for mange andre forbund. Århus foretrækker bf For at lodde stemningen på et par bibliotekariske arbejdspladser, sendte Bibliotekspressen blandt andet en mail ud til bibliotekarerne på Stadsbiblioteket i Lyngby Taarbæk og stillede dem samme spørgsmål som de studerende. Hvilket af u Kommentarer Hermed et udvalg af de kommentarer, Bibliotekspressen fik ved prøveafstemningerne til de tre navneforslag Bibliotekarforbundet forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere. Vi har altid været bibliotekarer, og det ændrer skiftende jobfunktioner ikke på (studerende) Jeg synes det er mere klart. De to nye forslag er for vage. (studerende) Jeg er noget gammeldags og synes, ordet bibliotekar er både dækkende og trendy. Hovedbestyrelsens forslag er helt håbløst det kan være hvem som helst, der er medlem der. (folkebibliotekar) Viden & Kultur [Bibliotekarforbundet] Jeg har det fint med det nuværende navn, men tror, vi udelukker for mange af de unge, vi gerne vil have med i BF, så derfor stemmer jeg på hovedbestyrelsens forslag. Designmæssigt vil det også blive bedre, tror jeg. (folkebibliotekar) BF (evt. med skiftende undertitler) Synes ingen af forslagene er ideelle, men BF er bare det bedste af de tre mulige. (studerende) Egentlig er vi jo, og bliver ved med at være bibliotekarer, men jeg siger aldrig andet en BF, så det vil jeg stemme på her og nu. (folkebibliotekar) Blanke stemmer Synes ikke om nogle af forslagene. BF skal ud. Hvad med Informationsspecialist Forbundet (studerende) Streg Bibliotekarforbundet, så vi hedder Forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere (studerende) 11

pressen Fremtidsudsigter: Det betaler sig at være cand.scient.bibl.

pressen Fremtidsudsigter: Det betaler sig at være cand.scient.bibl. 6 2008 Karruseltur: Formandens noter fra en hektisk overenskomst Børn i butikken: Fremtidens børnebibliotekar tør lege Kan forskningsbiblioteker være en mediebasker? pressen 3. april 2008 Fremtidsudsigter:

Læs mere

PRESSEN. Kommunale besparelser suger kraften ud af bibliotekerne

PRESSEN. Kommunale besparelser suger kraften ud af bibliotekerne 19 2010 Mød 12 kandidater til hovedbestyrelsen Generalforsamlingen 2010 Bydelsmødre på Nørrebro PRESSEN 25. november 2010 Kommunale besparelser suger kraften ud af bibliotekerne L eder formanden har ordet

Læs mere

Sms dig til flere brugere Porcelænshaven: Fra bogløst til bibliotekarløst bibliotek Smutvej til flersproget materiale kvit og frit

Sms dig til flere brugere Porcelænshaven: Fra bogløst til bibliotekarløst bibliotek Smutvej til flersproget materiale kvit og frit 5 2008 Sms dig til flere brugere Porcelænshaven: Fra bogløst til bibliotekarløst bibliotek Smutvej til flersproget materiale kvit og frit pressen 13. m arts 2008 Fem GLASkLAre IT-TrendS L eder formanden

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere

Tema KAMPEN OM ØLBY BIBLIOTEK

Tema KAMPEN OM ØLBY BIBLIOTEK BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN APRIL 2015 Tema KAMPEN OM ØLBY BIBLIOTEK 04 RETSSAG OM FYRING 6 NYE LEDERROLLER Axiell og bibliotheca på årsmødet Vi vil gerne takke for de mange besøg på db s årsmøde

Læs mere

MORTEN ROSENMEIER FÅR ÅRETS DØSSINGPRIS FOR AT GØRE OPHAVSRETTEN SPISELIG

MORTEN ROSENMEIER FÅR ÅRETS DØSSINGPRIS FOR AT GØRE OPHAVSRETTEN SPISELIG BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN OKTOBER 2014 ALTMETRICS GUIDE TIL GOD FORSKNING? MORTEN ROSENMEIER FÅR ÅRETS DØSSINGPRIS FOR AT GØRE OPHAVSRETTEN SPISELIG 09 Interview: DET BEDSTE VED DANMARK ER BIBLIOTEKERNE

Læs mere

Tema: OPDAG NYE BRANCHER OG SKAB DIT EGET JOB

Tema: OPDAG NYE BRANCHER OG SKAB DIT EGET JOB BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN DECEMBER 2014 Tema: OPDAG NYE BRANCHER OG SKAB DIT EGET JOB INTERVIEW MED NY FORMAND TINE JØRGENSEN 11 FORSKER: VI BLIVER KOLLEKTIVT STUPIDE MØD BF S NYE HOVEDBESTYRELSE

Læs mere

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2009 LÆR MERE OM IT

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2009 LÆR MERE OM IT DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 5. 2009 LÆR MERE OM IT - på biblioteket! NY Gallup og Statistik 2008: Danskernes e-lån vokser markant Biblioteket er fantastisk vigtigt: Interview med kulturordførerne NEXT LIBRARY

Læs mere

Fyret for at sige chefen imod

Fyret for at sige chefen imod 0 8 23. april 2008 Socialrådgivere på Samsø: Fyret for at sige chefen imod OK08 på plads Ni ud af ti sagde ja 5 Hala og Ahlam i Sandholm Løsladt uden varsel 6 Hemmelig millionær Støtter socialrådgivers

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Knud Romer. Trusler i Avedøre SÆLG DINE KOMPETENCER. Biblioteket giver ro og fordybelse KONSULENT- BRANCHEN INDEFRA BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN

Knud Romer. Trusler i Avedøre SÆLG DINE KOMPETENCER. Biblioteket giver ro og fordybelse KONSULENT- BRANCHEN INDEFRA BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN MARTS 2014 KONSULENT- BRANCHEN INDEFRA Trusler i Avedøre SÆLG DINE KOMPETENCER 03 Knud Romer Biblioteket giver ro og fordybelse BiBliotekets døgnboks smartlocker smartlocker

Læs mere

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 1 I 2014 for ansatte i private virksomheder privat bladet HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 Stort tema Sådan bygger du oven på dine kompetencer Arbejdstiden er blevet fleksibel

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

ENSOM PÅ LEDERKONTORET

ENSOM PÅ LEDERKONTORET 17 10. november 2011 ENSOM PÅ LEDERKONTORET DET VILLE JEG GERNE VÆRE HJEMLØSE OM DRØMMEJOBBET 10 VOLDSRAMT BLEV GIDSEL KOMMUNER SLÅS OM IKKE AT BETALE 14 HVAD MED DE LEDIGE? BUD FRA PRAKTIKERE OG POLITIKERE

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

SE VIRKELIGHEDEN I ØJNENE

SE VIRKELIGHEDEN I ØJNENE 05 17. marts 2011 KARI KILLÉN SE VIRKELIGHEDEN I ØJNENE LEDIGHEDEN LAVEST I TI ÅR SOCIALRÅDGIVERE ER EFTERTRAGTEDE 10 HUSK AT STEMME OM OK11 ET GODT RESULTAT TRODS ALT 8 VI KAN MERE MED FLERE... HVAD ER

Læs mere

magisterbladet Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Hvad var nu lige meningen

magisterbladet Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Hvad var nu lige meningen magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 13 31. AUGUST 2012 Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Fleksjobbere er en gevinst ikke

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN FÆLLESSKAB GENSYNSGLÆDE. Social rådgiver dage 2013

SOCIALRÅDGIVEREN FÆLLESSKAB GENSYNSGLÆDE. Social rådgiver dage 2013 15/13 SOCIALRÅDGIVEREN & Social rådgiver dage 2013 FÆLLESSKAB GENSYNSGLÆDE Løntjek fangede fejl Kontanthjælpsreform skaber frustration Kommunalvalg gav socialrådgivere succes 5HURTIGE Vi tænker ledelse

Læs mere

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 09 31. maj 2012 ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 FREMTIDENS KOLLEGER NY FORSKNING OM STUDE- RENDES

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010 Fængselsfunktionæren 2 Fængselsforbundet Februar 2010 Nr. 2-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 24 Multimedieskat rammer også fængselsbetjente 15 Sparerunde rammer lønbudgettet hårdt 26 Ringere sikkerhed

Læs mere

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre Politisk Vi sikrer fremtiden! En debat om skattelettelser og velfærd Interview med Henriette Kjær og Henrik Sass Larsen Økonomi Interview med Lene Espersen Voxpop Stemmer fra gaden og bagland Den store

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2008 Nr. 3-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse de næste fire år 16 Grønt lys til ny grunduddannelse 18

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

ramt af ludomani Sygelig trang til at spille poker og andre spil på internettet koster flere ansatte i finanssektoren jobbet

ramt af ludomani Sygelig trang til at spille poker og andre spil på internettet koster flere ansatte i finanssektoren jobbet Finansforbundets magasin nr. 1, 2008 ramt af ludomani Sygelig trang til at spille poker og andre spil på internettet koster flere ansatte i finanssektoren jobbet Læs side 10 FSP Pension ønsker alle et

Læs mere

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik.

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik. [Nummer 335 16. januar, 2014] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK REGERINGENS POLITIK SKABER FATTIGDOM RACISMEFRI BY Racismefri By er et forsøg på at opbygge bredt og lokalt imod racisme

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER. Læsningens magi. om børn, bøger og læselyst

LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER. Læsningens magi. om børn, bøger og læselyst LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER Læsningens magi om børn, bøger og læselyst Læselyst. Kulturministeriets kampagne om børn og bøger Læsningens magi om børn, bøger og læselyst Læsningens

Læs mere