FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden"

Transkript

1 avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 1 FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse LÆS OM Nu kan beboerne også få bad i weekenden Lange vagter fordel for patienter og pårørende Kompetenceudvikling sat på vagtplanen

2 avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 2 FÅ DEL I TIDEN Udgivet af parterne på det amtslige og kommunale arbejdsmarked Redaktion: Henrik Würtzenfeld, KTO Trine Schiørring Plesner, KL Mik Dalsgaard Jacobsen, Amtsrådsforeningen Tekst og foto: Journalist Claus Leick har ansvar for tekst, og fotojournalist Thomas Søndergaard har ansvar for casefotografier Nu kan beboerne også få bad i weekenden Der er blevet mere tid til de ældre på Skt. Klemensparkens Plejecenter. Forklaringen er en kombination af, at personalet har fået fleksible mødetider og er begyndt at arbejde efter 3+3-modellen. Desuden er der indført en ordning, der knytter beboerne særlig tæt til to medarbejdere Tryk og layout: Schweitzer A/S Udgivelse: Få del i tiden er den fjerde af i alt fem nyhedsaviser om erfaringerne med lokale arbejdstidsaftaler. Den sidste avis udkommer i maj/juni måned Nyhedsaviserne kan downloades på De er udgivet i fællesskab af: KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Oplag: Eftertryk er tilladt, dog med tydelig kildeangivelse. Nu er der ikke længere forskel på den service og pleje, som de ældre bliver tilbudt på hverdage og i weekenderne. Der er altid lige meget personale på vagt. Derfor er der også i weekenderne tid til at drikke en kop kaffe med beboerne eller hjælpe dem med at komme i bad. Sådan har det ikke altid været, og mange husker tilbage på weekenderne som dage, hvor personalet på Skt. Klemensparkens Plejecenter i Odense kun havde tid til det allermest nødvendige. Beboerne kunne tit i weekenderne ikke selv bestemme, hvornår de ville op om morgenen, hvornår de ville spise eller hvornår de ville i seng. Og gåtur og bad var der sjældent tid til. Men med indførelsen af 3+3-modellen er den tid forbi, hvor der er flere på arbejde på hverdage end i weekenderne. Der er konstant det samme antal medarbejdere på job, og det har fjernet en stor del af den stress og jag, som tidligere kendetegnede weekenderne på plejecentret. At de ældre har fået mere ro i deres weekender, og at det samtidig er blevet muligt at tilbyde dem en bedre service, oplever plejecentrets leder Anni Nielsen og sosu-assistent Inge Mikkelsen som en kæmpe faglig tilfredsstillelse. De behøver nu ikke længere at gå hjem med dårlig samvittighed, efter en fortravlet weekend med alt for lidt tid til de ældre. Ingen fremmede vikarer 3+3-modellen har også betydet, at beboerne ikke længere møder fremmed vikarer på plejecentret. I stedet træder det faste personale til i forbindelse med sygdom, ferie og kurser. Skiftet mellem tre dages arbejde og tre dages fri betyder, at hver medarbejder i løbet af et år arbejder lidt mindre end nor- 2 LOKALE ARBEJDSTIDSAFTALER

3 avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 3 Sosu-hjælper Anja Olsen (tv) og sosuhjælper Mariam Paludan i selskab med Jørgensen på Skt. Klemensparkens Plejecenter i Odense malt. Samlet bliver det til 18 dage, som så skal bruges til at vikariere for kollegerne. "Også her er 3+3-modellen en kæmpe fordel for beboerne, der altid er omgivet af det faste, kendte personale også ved sygdom og ferie. Det er uden tvivl noget de sætter pris på", påpeger Anni Nielsen og Inge Mikkelsen. Indførelsen af 3+3-modellen har for Skt. Klemensparkens Plejecenter betydet, at der skulle ansættes fire ekstra medarbejdere for at få vagtplanerne til at gå op. Økonomisk har det ikke betydet noget, fordi udgiften til de fire nye stillinger så rigeligt bliver dækket ind af besparelser på vikarkontoen. To kender alt til fru Hansen Det nye vagtsystem har også medført andre fordele for de ældre. Hvor de tidligere var i kontakt med flere forskellige ansatte i løbet af en uge, kan de ældre i dag nøjes med at have kontakt til to personer. I forbindelse med indførelsen af 3+3- modellen har medarbejdere og ledelse aftalt også at indføre et makkersystem, hvor en lille gruppe på tre beboere er fast knyttet til to medarbejdere. For de ældre betyder det, at de altid er tilknyttet de samme to personer og det oplever de fleste som meget trygt", forklarer Anni Nielsen. "Fordelen er, at vi kommer endnu tættere på de ældre vi ved næsten alt om dem, fordi vi hele tiden er i kontakt med den samme lille gruppe af beboere. Det er en fordel for de ældre, men også meget tilfredsstillende for os", forklarer Inge Mikkelsen. På den måde er det nemmere at være opmærksom på, om der sker mindre forandringer med de beboere, som over tid måske kan få betydning for deres helbred eller velvære. "Der er ingen tvivl om, at vi med den tættere kontakt til beboerne, bliver i stand til at yde en bedre pleje. Vi kan langt nemmere opfange de små signaler, som ikke umiddelbart har nogen betydning, men som kan få det på sigt", forklarer Anni Nielsen. Kan stå op når de vil Ud over at arbejde efter 3+3-modellen og makkersystemet, har de ansatte på plejecentret også fået mulig- hed for selv at bestemme deres daglige mødetider. Det betyder, at mange tilpasser deres mødetider, så de kan nå at få en morgen sammen med familien og efterfølgende aflevere børnene i skoler og daginstitutioner. Alle kan selvfølgelig ikke møde sent, men medarbejderne har forskellige ønsker og det har ikke været et problem at få alle perioder dækket ind. Plejepersonalet møder derfor på forskellige tidspunkter i løbet af morgenen. Tilsvarende går de ikke hjem på samme tidspunkter om eftermiddagen. "Også denne ordning er en fordel for både personalet og beboerne. Nu kan de ældre eksempelvis i højere grad selv bestemme, hvornår de vil op om morgenen", forklarer Anni Nielsen, og tilføjer: "Og om eftermiddagen er der blevet mere roligt, fordi alle ikke skal hjem på samme tidspunkt. Det foregår nu glidende, og det kan beboerne mærke". FAKTA OM ARBEJDSTIDSAFTALEN Det er frivilligt for medarbejderne på Skt. Klemensparkens Plejecenter, om de vil være med i 3+3-modellen. 13 ud af 42 medarbejdere har foreløbig valgt at være med i ordningen. Selvom det kun er en tredjedel af medarbejderne, giver det ikke problemer. Faktisk er det nemmere at få vagtplanen til at "gå op", når ikke alle arbejder efter 3+3-modellen, vurderer centerleder Anni Nielsen. Arbejdstiden er med 3+3-modellen ændret fra 37 timer om ugen til gennemsnitlig 33 timer om ugen. På grund af weekendtillæg og helligdage er medarbejderne ikke gået ned i løn, fordi betaling for weekender og helligdage bliver indregnet i lønnen. Et af hovedformålene med at indføre 3+3-modellen på plejecentret i Odense er at få nedbragt sygefraværet. En opgørelse over de første tre måneder med 3+3-modellen viser, at der er sket er kraftigt fald i antallet af sygedage. Der er i forbindelse med overgangen til 3+3-modellen på Skt. Klemensparkens Plejecenter indgået en lokalaftale med FOA. Aftalen omhandler især de tillæg, som medarbejderne i dag får udbetalt, som en slags kompensation for skiftende arbejdstider, weekendvagter mv. LOKALE ARBEJDSTIDSAFTALER 3

4 avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 4 FAKTA OM ARBEJDSTIDS- AFTALEN Interessen for at være med i det nye vagtsystem på B2 har været så stor, at det kun er nødvendigt at have 12-timers weekendvagter én gang i løbet af seks uger. Der arbejdes kun hver tredje weekend, og den anden weekendvagt i løbet af de seks uger er en almindelig 8-timersvagt. Undervejs i processen med at udarbejde det nye vagtsystem, har B2 haft tæt kontakt til de berørte fagforeninger Dansk Sygeplejeråd og FOA, og har efterfølgende indgået en lokalaftale med dem. Parterne blev blandt andet enige om: der skal være en vis hviletid før og efter en lang vagt eksempelvis skal man friholdes for vagt dagen efter en weekendvagt der skal være respekt for de medarbejdere, som ikke vil være med det skal være helt frivilligt at deltage der skal evalueres undervejs både ledelse og medarbejdere skal have mulighed for at sige fra undervejs Der er også lavet en aftale om, at nyt personale selv skal vælge, om de vil være med i ordningen eller ej. Desuden er det aftalt, at ordningen i første omgang er midlertidig. Herefter skal ordningen evalueres, før man beslutter sig endeligt for at overgå til et nyt, permanent, vagtsystem. Lange vagter fordel for patienter og pårørende Ud over at skabe bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv for personalet har patienter og pårørende også stor fornøjelse af 12-timersvagterne. På afdeling B2 på Herning Sygehus har det blandt andet sikret øget kontinuitet i plejen Der var både fokus på medarbejdere og patienter, da en arbejdsgruppe på medicinsk afdeling B2 på Herning Sygehus sidste år begyndte at undersøge fordele og ulemper ved at indføre 12-timersvagter. Fordelene for patienterne kunne være øget kontinuitet i plejen og oplevelsen af tryghed ved at personalet ikke hele tiden har vagtskifte, mens de ansatte kunne få flere friweekender. I dag kan afdelingssygeplejerske Bente Vig og de to sygeplejersker fra arbejdsgruppen, Benedikte Skajaa Dalsgaard og Gunna Andersen, konstatere, at det er gået som forventet. Både ansatte og patienter er særdeles tilfredse med det nye vagtsystem. "Når vi har de lange vagter, kan vi være sammen med patienterne før de lægger sig til at sove. Vi har på den måde mulighed for at aftale med patienterne, hvad de har behov for i løbet af natten. Og hvis de vågner i løbet af natten, er det ikke er en fremmed person de møder, men én de har talt med om aftenen. Det skaber ro og tryghed. Det er en kæmpe fordel både for os og patienterne, at vi kan snakke med dem om deres tilstand, hvor vi tidligere måtte læse os til disse oplysninger", siger Gunna Andersen Personalet på afdeling B2 har flere gange fået positive tilkendegivelser fra både patienter og pårørende, at de er glade for den forbedrede kontinuitet i plejen, som de lange vagter giver muligheder for. Sparer tid til rapportskrivning Tidligere var der tre daglige holdskift på weekendvagterne. Det betød, at der ved hvert vagtskifte skulle bruges tid på at skrive rapporter om patienterne. Det tog tid, og betød at der var mindre tid til pleje og kontakt med patienterne. "Nu er der kun vagtskifte to gange dagligt i løbet af weekenderne, og det sparer en del tid, fordi der samlet set skal laves færre rapporter. Vi får på den måde mere tid sammen med patienterne, og det er uden tvivl en fordel", forklarer afdelingssygeplejerske Bente Vig. 4 LOKALE ARBEJDSTIDSAFTALER

5 avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 5 "At der er færre vagtskift i løbet af en weekend betyder også, at der er mere ro på afdelingen især om natten. Vi har fået bedre tid til patienter og pårørende. Det giver en stor faglig tilfredsstillelse for os, at vi i højere grad kan være nærværende, når der er behov for det", siger Benedikte Skajaa Dalsgaard. Afdelingssygeplejerske Bente Vig er derfor meget tilfreds med det nye vagtsystem. Det er på een gang lykkedes både at sikre medarbejderne mere frihed i weekenderne, samtidig med at patienterne oplever fordele i form af mere kontinuitet og bedre tid til dem. "Jeg kan ikke forestille mig, at vi igen går tilbage til det gamle system også selvom det kan være hårdt at arbejde 12 timer i træk", siger hun. Bedre til at passe på hinanden "Det er klart, at man bliver mere træt af at være på en 12-timersvagt i forhold til en almindelig vagt. Men når jeg ser på sygefraværet, er det ikke steget i forbindelse med de lange vagter snarere tværtimod", forklarer Bente Vig. Hun er meget bevidst om arbejdsmiljøet, og at medarbejderne ikke bliver presset ud i urimelige situationer. "Vi er blevet rigtig gode til at passe på hinanden på de lange vagter. Vi giver plads til pauser ind i mellem også til dem der "kun" arbejder 8 timer", pointerer hun. Benedikte Skajaa Dalsgaard og Gunna Andersen er enige. Den helt store gevinst er dog den forbedrede mulighed for fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. "Der er ingen tvivl om, at mulighederne i den lokale arbejdstidsaftale har gjort os til en mere attraktiv arbejdsplads. Vi har allerede oplevet, at en medarbejder valgte at blive hos os på grund af arbejdstidsaftalen, hvor hun ellers havde fået job et andet sted", siger Bente Vig. Sygeplejerske Gunna Andersen hjælper en patient i seng på B2 på Henning Sygehus LOKALE ARBEJDSTIDSAFTALER 5

6 avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 6 Kompetenceudvikling sat på vagtplanen Tidligere var det svært at få tid til det udviklende arbejde, fordi der næsten altid kom noget i vejen. Nu er der i vagtplanen afsat timer eller hele dage, hvor plejepersonalet på neuro-traume-intensiv-afsnittet på Aalborg Sygehus på skift eller i grupper kan koncentrere sig om kompetenceudvikling Det har altid været svært at få tid til at fordybe sig i ny faglig viden, fordi travlhed eller sygdom alt for tit lagde beslag på alle medarbejdere på neuro-traume-intensiv-afsnittet på Aalborg Sygehus. Det slog næsten aldrig fejl, at når afdelingssygeplejerske Ruth Davidsen mente der var lidt overskydende tid til, at nogle af medarbejderne kunne trække sig tilbage i nogle timer i selskab med ny faglig viden, ja så væltede det enten ind med patienter eller også var der sygdom blandt kollegerne. Et forsøg med nye, individuelle vagtplaner har imidlertid gjort det nemmere at få tid til det udviklende arbejde. Nu er der i vagtplanen afsat tid til at plejepersonalet på skift eller i grupper kan arbejde med kompetenceudvikling. Og de kan tilmed selv bestemme, om de vil sidde på sygehuset eller hjemme i privaten og studere. "Det er på en helt anden måde blevet legalt, at medarbejderne bruger nogle dage på at sætte sig ind i ny viden, fordi der er taget hensyn til det i vagtplanen. Medarbejderne ved, at de kan regne med disse dage, og behøver ikke som tidligere at være frustrerede over at der aldrig var tid til kompetenceudvikling", siger afdelingssygeplejerske Ruth Davidsen. Bedre pleje og fastholdelse Det udviklende arbejde er både vigtigt i forhold til hele tiden at kunne tilbyde patienterne de bedste og nyeste behandlinger. "Men det har også stor betydning i forhold til fastholdelse af plejepersonalet. Et godt udviklingsmiljø er afgørende for lysten til at forblive på en arbejdsplads", forklarer Ruth Davidsen. Neuro-traume-intensiv-afsnittet har siden årsskiftet arbejdet efter den nye vagtplan. Der er derfor endnu kun begrænset erfaringer med planen. De første måneder er der dog blevet tid til at arbejde med en håndbog til nyansatte, at studere nye, in- 6 LOKALE ARBEJDSTIDSAFTALER

7 avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 7 Sygeplejerske Lone Jensen med kollegerne Jane B. Nielsen og Majbrit Sørensen på neuro-traume-intensiv-afsnittet på Aalborg Sygehus ternationale forskningsresultater, og studier i ny viden om en bestemt behandlingsmetode. "De øvrige på afdelingen får også udbytte af det udviklende arbejde, fordi vi har en aftale om, at resultaterne skal præsenteres på det førstkommende personalemøde", siger Ruth Davidsen. Sygeplejerske Annette Clausen var for nylig friholdt i fem dage til at arbejde med en personalehåndbog. "Det er en fordel at få lidt mere sammenhæng i det udviklende arbejde. Tidligere var der kun tid til at gå fra en halv eller hel dag engang i mellem", forklarer Annette Clausen. Hun kunne have arbejdet hjemme i de fem dage, men valgte at møde op på sygehuset. Ulempen var dog, at hun på grund af sygdom og "skæve" mødetider et par gange blev bedt om at hjælpe det øvrige personale på afdelingen. Synligt udviklingsarbejde Som ansvarlig for plejen på afsnittet er Ruth Davidsen meget glad for den nye ordning, hvor det udviklende arbejde nu figurerer på vagtplanen. "Det er vigtigt, at vi hele tiden udvikler os. Men det kan være meget svært at finde tiden til det, fordi der ikke er afsat tid til det i de normeringer, som afsnittet får tildelt". "Som leder står man derfor hele tiden i et dilemma, hvorvidt det er forsvarligt at bruge tid på det udviklende arbejde, når der er rigeligt at se til med patienterne", forklarer Ruth Davidsen, og fortsætter: "Men netop fordi kompetensudviklingen nu er blevet synlig, fordi det er en del af vagtplanen, oplever jeg, at det er nemmere at forsvare, at vi bruger tid på det". Der er dog svært at afsætte et fast antal dage til udviklende arbejde, fordi behovet ikke er det samme hele tiden. "I nogle perioder vil der være få, der arbejde med udvikling, mens der i andre perioder vil være et noget større behov. Derfor er det svært at sige præcist, hvor meget tid vi afsætter til det udviklende arbejde", supplerer Ruth Davidsen. Flest på job når der er travlt Når det er blevet muligt at planlægge det udviklende arbejde bedre end tidligere, hænger det sammen med nye principper for tilrettelæggelsen af arbejdstiderne på neuro-traume-intensiv-afsnittet på Aalborg Sygehus. Sammen med to andre afdelinger har plejepersonalet fået mulighed for i første omgang som forsøg et langt stykke hen ad vejen selv at bestemme deres arbejdstider både gennem individuelle mødetider og mulighed for 12-timersvagter i weekenderne. Samtidig bliver vagtplanerne nu i højere grad udarbejdet i forhold til, hvornår der er flest opgaver, der skal udføres. Vagtplanerne afspejler således døgnrytmen, arbejdsopgaverne og plejepersonalets individuelle ønsker. "Det betyder, at medarbejderne møder talstærkt ind i de timer, hvor der er flest opgaver. På den måde kan vi bedre end tidligere klare os ved sygdom. Derfor er det også muligt at sikre kontinuitet i udviklingsarbejdet", forklarer Ruth Davidsen. FAKTA OM ARBEJDSTIDS- AFTALEN Aalborg Sygehus har fra årsskiftet indført nye, individuelle mødetider for alt plejepersonale på tre afsnit et kirurgisk, et medicinsk og et intensivt. Medarbejdere og ledelse har i fællesskab brugt lang tid på at analysere og diskutere, hvordan døgnets opgaver kan løses bedst. Resultat er helt nye vagtplaner, hvor de enkeltes medarbejders ønsker kommer til udtryk eksempelvis har en del medarbejdere valgt at omlægge deres mødetider om morgenen, således at de har tid til at være sammen med deres børn. Det har kunnet lade sig gøre, fordi en del nattevagter gerne ville arbejdere lidt længere end til klokken Mellem 25 og 30 procent af sygeplejerskerne på de tre afsnit har ønsket engang i mellem at arbejde i 12 timer i weekenderne.til gengæld kan de nu nøjes med at være på vagt hver 3. weekend mod tidligere hver 2. weekend. Den nye arbejdstidsaftale på neuro-traume-intensiv-afsnit på Aalborg Sygehus fungerer i første omgang som et forsøg med deltagelse af i alt tre sygehus-afsnit. Der er indgået en lokalaftale med Dansk Sygeplejeråd. LOKALE ARBEJDSTIDSAFTALER 7

8 avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 8 Inspiration og advarsel om faldgruber Der er mange fordele ved at lade sig inspirere af andre arbejdspladsers erfaringer med at lave lokale arbejdstidsaftaler. Det giver ideer, som man måske ikke selv have fået. Samtidig er der mulighed for at få et vink om, hvor der kan være faldgruber. Det er erfaringerne blandt ledelsen og personalet på pensionatet Sonjavej i Aalborg. De har af to omgange haft besøg af repræsentanter fra børnehjemmet Søhuset, der er et af de ti rejsehold i lokale arbejdstidsaftaler. "Vi er blevet rigtigt godt klædt på til at kunne lave vores egen lokale arbejdstidsaftale. Vi har fået øjnene åbnet for en række forhold, som vi måske ikke selv var opmærksomme på, siger afdelingsleder Dorthe Gjerløv fra pensionatet Sonjavej. Ved det første møde med lederen fra Søhuset, var udbyttet en generel inspiration til at komme i gang med at lave en lokal arbejdstidsaftale. Ved det andet møde, var ledelsen og personalet på Sonjavej langt fremme i deres egen planlægning, men havde behov for at blive bekræftet i, at deres projekt kunne fungere i praksis. "Det var godt for os at få at vide, at det nemt kan tage meget lang tid at forberede og gennemføre et arbejdstidsprojekt. Samtidig var der nogle konkrete faldgruber, som Søhuset kunne advare os om", forklarer Dorthe Gjerløv. De to institutioner ligner hinanden og de to arbejdstidsaftaler har derfor også en række fællestræk. "Vi har ladet os inspirere af Søhuset, men har ikke lavet et kopi af deres aftale. Fordelen ved lokale arbejdstidsaftaler er jo netop, at de afspejler de specielle forhold, som kendetegner de enkelte arbejdspladser. Sådan er det også med vores aftale, der træder i kraft 1. juni", tilføjer hun. I lighed med pensionatet Sonjavej i Aalborg har alle andre kommunale og amtslige arbejdspladser mulighed for at trække eet af i alt 10 rejsehold med erfaring i at lave deres egen lokale arbejdstidsaftale. Hvert rejsehold består af en leder og en tillidsrepræsentant, der efter anmodning kan komme på besøg på din arbejdsplads. Tilbudet er gratis. Det eneste I skal betale er rejseholdets transportudgifter. Det er parterne på det (amts)kommunale arbejdsmarked, der har taget initiativet til etablering af rejseholdene, og som har afsat midler til projektet. Det er dog de enkelte rejsehold, der beslutter om de kan imødekomme alle ønsker om at få besøg af dem. Når pengene til rejseholdene er anvendt stopper tilbudet. Læs mere om de enkelte rejsehold på KL Frederiksberg Kommune Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Københavns Kommune

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 2 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler. 12-timers vagter er kun starten. Det hele er blevet nemmere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 2 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler. 12-timers vagter er kun starten. Det hele er blevet nemmere FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 2 om lokale arbejdstidsaftaler LÆS OM 12-timers vagter er kun starten Det hele er blevet nemmere Hver anden laver sin egen arbejdstidsplan FÅ DEL I TIDEN Udgivet af parterne

Læs mere

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007 Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance Balance hvorfor og hvordan? Om du oplever balance og sammenhæng i din tilværelse arbejdstiden, så den sikrer den nødvendige bemanding på har stor betydning

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

Arbejdstid og arbejdsmiljø

Arbejdstid og arbejdsmiljø Arbejdstid og arbejdsmiljø Temadag 21. marts 2012 for TR og AMR i FOA Århus Inger-Marie Wiegman, imw@teamarbejdsliv.dk, 29 84 01 64 MIN BAGGRUND OG MINE PLANER FOR FORMIDDAGEN 25 år som konsulent (og forsker)

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

Sundheds- og sygeplejefag 2

Sundheds- og sygeplejefag 2 Tillæg til Sundheds- og sygeplejefag 2 Plejeformer side 150-154 Af Anne Marker Gads Forlag Rundepleje Rundepleje kan kort beskrives sådan: Én person (fx afdelingssygeplejersken) leder og fordeler arbejdet

Læs mere

Projekt Power Napping. For nattevagter. på Dronning Ingrids Hjem

Projekt Power Napping. For nattevagter. på Dronning Ingrids Hjem Projekt Power Napping For nattevagter på Dronning Ingrids Hjem Projekt Power Napping for nattevagter på Dronning Ingrids Hjem Dato Bemærkninger Ansvarlig Projektbeskrivelse 100605 Lise Sommer Godkendt

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015 Sunde arbejdsrytmer bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. 24.-25. MARTS 2015. Karen Albertsen; kal@teamarbejdsliv.dk. PUBLIKATION FRA BAR SOSU Fokus er ikke så

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630

Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630 Introduktion til Time Care metoden Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630 Helt kort om Time Advice A/S Vi planlægger menneskers

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre 11. juni Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Demente bag vold i ældreplejen

Demente bag vold i ældreplejen (Forsidehenvisning) Demente bag vold i ældreplejen Hver tredje ansatte i ældreplejen udsættes for vold. Og det er i vid udstrækning de demente borgere, der står bag. Af Ina Rosdal og Emil Stenz Omkring

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Roskilde Kirkegårde Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Indledning I løbet af få år står vi over for en ny ansættelsessituation ved vore kirkegårde. Tidligere var en del af de

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT

DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT TRÆK GRÆNSEN Stadig flere af os er påvirket af det grænseløse arbejde. Den teknologiske udvikling gør det muligt for os at arbejde på alle tider af døgnet, og vi

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR

Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR 1 Tilbud om helbredskontrol Alle ansatte i Region Sjælland

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Inspiration til afsnitslederen og arbejdsmiljøgruppen Indledning Der findes en del materiale om, hvordan den enkelte medarbejder kan spise sundt, motionere og få gode sovevaner

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Tænk hvis du kunne flytte dit liv en time!

Tænk hvis du kunne flytte dit liv en time! Tænk hvis du kunne flytte dit liv en time! Nutidens samfund: 8-16 samfundet B-samfundet blev stiftet d. 27. december 2006 og har medlemmer i 50 lande. Vi arbejder for et fleksibelt samfund, der understøtter

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler Kommunernes Landsforening Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 1. Aftalens

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Giv arbejdstiden et serviceeftersyn! et værktøj til TR og leder i MED/SU

Giv arbejdstiden et serviceeftersyn! et værktøj til TR og leder i MED/SU Giv arbejdstiden et serviceeftersyn! et værktøj til TR og leder i MED/SU Giv arbejdstiden et serviceeftersyn! KL og Bibliotekarforbundets rapport Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers arbejdstid

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Evaluering af 12 timers vagter

Evaluering af 12 timers vagter Rapport Evaluering af s vagter Peter Barner-Rasmussen Kvalitetskoordinator Maj 3 I projektet deltog alt plejepersonale på de involverede afdelinger, såvel sygeplejersker - medlemmer af DSR - som sygehjælpere

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Vejledning til ledere og medarbejdere om forebyggelse af stress

Vejledning til ledere og medarbejdere om forebyggelse af stress Vejledning til ledere og medarbejdere om forebyggelse af stress godkendt af MED-Hovedudvalget den 24. oktober 2012 Vejledning til ledere og medarbejdere om forebyggelse af stress Denne vejledning er en

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

kobling af løn og kvalitetsmål

kobling af løn og kvalitetsmål kobling af løn og kvalitetsmål KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Indledning/forord Formålet med denne publikation er at skitsere nogle af de overvejelser, som ledelse og

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Arbejde og planlægning

Arbejde og planlægning Arbejde og planlægning det er tiden, der tæller! 1 Tilrettelæggelse af arbejdstiden hvor svært kan det være? Hvornår du skal arbejde, hvornår du kan holde fri, hvor vigtig og ofte undervurderet faktor

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation At præsentere / tage imod en ny kollega Dialog 1 Dialog 2 A: Det er Mike. Han er ny her. A: Hej, jeg er ny her. Jeg hedder Ivan. B: Hej, velkommen

Læs mere

Ældrepuljen gør en forskel

Ældrepuljen gør en forskel Ældrepuljen gør en forskel Tre historier om god ældrepleje, som ældrepuljen er med til at styrke Nyhedsbrev juli 2014 Center for Velfærd & Omsorg Ældrepuljen gør en forskel i Lejre Kommune Det er fire

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere