FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden"

Transkript

1 avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 1 FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse LÆS OM Nu kan beboerne også få bad i weekenden Lange vagter fordel for patienter og pårørende Kompetenceudvikling sat på vagtplanen

2 avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 2 FÅ DEL I TIDEN Udgivet af parterne på det amtslige og kommunale arbejdsmarked Redaktion: Henrik Würtzenfeld, KTO Trine Schiørring Plesner, KL Mik Dalsgaard Jacobsen, Amtsrådsforeningen Tekst og foto: Journalist Claus Leick har ansvar for tekst, og fotojournalist Thomas Søndergaard har ansvar for casefotografier Nu kan beboerne også få bad i weekenden Der er blevet mere tid til de ældre på Skt. Klemensparkens Plejecenter. Forklaringen er en kombination af, at personalet har fået fleksible mødetider og er begyndt at arbejde efter 3+3-modellen. Desuden er der indført en ordning, der knytter beboerne særlig tæt til to medarbejdere Tryk og layout: Schweitzer A/S Udgivelse: Få del i tiden er den fjerde af i alt fem nyhedsaviser om erfaringerne med lokale arbejdstidsaftaler. Den sidste avis udkommer i maj/juni måned Nyhedsaviserne kan downloades på De er udgivet i fællesskab af: KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Oplag: Eftertryk er tilladt, dog med tydelig kildeangivelse. Nu er der ikke længere forskel på den service og pleje, som de ældre bliver tilbudt på hverdage og i weekenderne. Der er altid lige meget personale på vagt. Derfor er der også i weekenderne tid til at drikke en kop kaffe med beboerne eller hjælpe dem med at komme i bad. Sådan har det ikke altid været, og mange husker tilbage på weekenderne som dage, hvor personalet på Skt. Klemensparkens Plejecenter i Odense kun havde tid til det allermest nødvendige. Beboerne kunne tit i weekenderne ikke selv bestemme, hvornår de ville op om morgenen, hvornår de ville spise eller hvornår de ville i seng. Og gåtur og bad var der sjældent tid til. Men med indførelsen af 3+3-modellen er den tid forbi, hvor der er flere på arbejde på hverdage end i weekenderne. Der er konstant det samme antal medarbejdere på job, og det har fjernet en stor del af den stress og jag, som tidligere kendetegnede weekenderne på plejecentret. At de ældre har fået mere ro i deres weekender, og at det samtidig er blevet muligt at tilbyde dem en bedre service, oplever plejecentrets leder Anni Nielsen og sosu-assistent Inge Mikkelsen som en kæmpe faglig tilfredsstillelse. De behøver nu ikke længere at gå hjem med dårlig samvittighed, efter en fortravlet weekend med alt for lidt tid til de ældre. Ingen fremmede vikarer 3+3-modellen har også betydet, at beboerne ikke længere møder fremmed vikarer på plejecentret. I stedet træder det faste personale til i forbindelse med sygdom, ferie og kurser. Skiftet mellem tre dages arbejde og tre dages fri betyder, at hver medarbejder i løbet af et år arbejder lidt mindre end nor- 2 LOKALE ARBEJDSTIDSAFTALER

3 avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 3 Sosu-hjælper Anja Olsen (tv) og sosuhjælper Mariam Paludan i selskab med Jørgensen på Skt. Klemensparkens Plejecenter i Odense malt. Samlet bliver det til 18 dage, som så skal bruges til at vikariere for kollegerne. "Også her er 3+3-modellen en kæmpe fordel for beboerne, der altid er omgivet af det faste, kendte personale også ved sygdom og ferie. Det er uden tvivl noget de sætter pris på", påpeger Anni Nielsen og Inge Mikkelsen. Indførelsen af 3+3-modellen har for Skt. Klemensparkens Plejecenter betydet, at der skulle ansættes fire ekstra medarbejdere for at få vagtplanerne til at gå op. Økonomisk har det ikke betydet noget, fordi udgiften til de fire nye stillinger så rigeligt bliver dækket ind af besparelser på vikarkontoen. To kender alt til fru Hansen Det nye vagtsystem har også medført andre fordele for de ældre. Hvor de tidligere var i kontakt med flere forskellige ansatte i løbet af en uge, kan de ældre i dag nøjes med at have kontakt til to personer. I forbindelse med indførelsen af 3+3- modellen har medarbejdere og ledelse aftalt også at indføre et makkersystem, hvor en lille gruppe på tre beboere er fast knyttet til to medarbejdere. For de ældre betyder det, at de altid er tilknyttet de samme to personer og det oplever de fleste som meget trygt", forklarer Anni Nielsen. "Fordelen er, at vi kommer endnu tættere på de ældre vi ved næsten alt om dem, fordi vi hele tiden er i kontakt med den samme lille gruppe af beboere. Det er en fordel for de ældre, men også meget tilfredsstillende for os", forklarer Inge Mikkelsen. På den måde er det nemmere at være opmærksom på, om der sker mindre forandringer med de beboere, som over tid måske kan få betydning for deres helbred eller velvære. "Der er ingen tvivl om, at vi med den tættere kontakt til beboerne, bliver i stand til at yde en bedre pleje. Vi kan langt nemmere opfange de små signaler, som ikke umiddelbart har nogen betydning, men som kan få det på sigt", forklarer Anni Nielsen. Kan stå op når de vil Ud over at arbejde efter 3+3-modellen og makkersystemet, har de ansatte på plejecentret også fået mulig- hed for selv at bestemme deres daglige mødetider. Det betyder, at mange tilpasser deres mødetider, så de kan nå at få en morgen sammen med familien og efterfølgende aflevere børnene i skoler og daginstitutioner. Alle kan selvfølgelig ikke møde sent, men medarbejderne har forskellige ønsker og det har ikke været et problem at få alle perioder dækket ind. Plejepersonalet møder derfor på forskellige tidspunkter i løbet af morgenen. Tilsvarende går de ikke hjem på samme tidspunkter om eftermiddagen. "Også denne ordning er en fordel for både personalet og beboerne. Nu kan de ældre eksempelvis i højere grad selv bestemme, hvornår de vil op om morgenen", forklarer Anni Nielsen, og tilføjer: "Og om eftermiddagen er der blevet mere roligt, fordi alle ikke skal hjem på samme tidspunkt. Det foregår nu glidende, og det kan beboerne mærke". FAKTA OM ARBEJDSTIDSAFTALEN Det er frivilligt for medarbejderne på Skt. Klemensparkens Plejecenter, om de vil være med i 3+3-modellen. 13 ud af 42 medarbejdere har foreløbig valgt at være med i ordningen. Selvom det kun er en tredjedel af medarbejderne, giver det ikke problemer. Faktisk er det nemmere at få vagtplanen til at "gå op", når ikke alle arbejder efter 3+3-modellen, vurderer centerleder Anni Nielsen. Arbejdstiden er med 3+3-modellen ændret fra 37 timer om ugen til gennemsnitlig 33 timer om ugen. På grund af weekendtillæg og helligdage er medarbejderne ikke gået ned i løn, fordi betaling for weekender og helligdage bliver indregnet i lønnen. Et af hovedformålene med at indføre 3+3-modellen på plejecentret i Odense er at få nedbragt sygefraværet. En opgørelse over de første tre måneder med 3+3-modellen viser, at der er sket er kraftigt fald i antallet af sygedage. Der er i forbindelse med overgangen til 3+3-modellen på Skt. Klemensparkens Plejecenter indgået en lokalaftale med FOA. Aftalen omhandler især de tillæg, som medarbejderne i dag får udbetalt, som en slags kompensation for skiftende arbejdstider, weekendvagter mv. LOKALE ARBEJDSTIDSAFTALER 3

4 avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 4 FAKTA OM ARBEJDSTIDS- AFTALEN Interessen for at være med i det nye vagtsystem på B2 har været så stor, at det kun er nødvendigt at have 12-timers weekendvagter én gang i løbet af seks uger. Der arbejdes kun hver tredje weekend, og den anden weekendvagt i løbet af de seks uger er en almindelig 8-timersvagt. Undervejs i processen med at udarbejde det nye vagtsystem, har B2 haft tæt kontakt til de berørte fagforeninger Dansk Sygeplejeråd og FOA, og har efterfølgende indgået en lokalaftale med dem. Parterne blev blandt andet enige om: der skal være en vis hviletid før og efter en lang vagt eksempelvis skal man friholdes for vagt dagen efter en weekendvagt der skal være respekt for de medarbejdere, som ikke vil være med det skal være helt frivilligt at deltage der skal evalueres undervejs både ledelse og medarbejdere skal have mulighed for at sige fra undervejs Der er også lavet en aftale om, at nyt personale selv skal vælge, om de vil være med i ordningen eller ej. Desuden er det aftalt, at ordningen i første omgang er midlertidig. Herefter skal ordningen evalueres, før man beslutter sig endeligt for at overgå til et nyt, permanent, vagtsystem. Lange vagter fordel for patienter og pårørende Ud over at skabe bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv for personalet har patienter og pårørende også stor fornøjelse af 12-timersvagterne. På afdeling B2 på Herning Sygehus har det blandt andet sikret øget kontinuitet i plejen Der var både fokus på medarbejdere og patienter, da en arbejdsgruppe på medicinsk afdeling B2 på Herning Sygehus sidste år begyndte at undersøge fordele og ulemper ved at indføre 12-timersvagter. Fordelene for patienterne kunne være øget kontinuitet i plejen og oplevelsen af tryghed ved at personalet ikke hele tiden har vagtskifte, mens de ansatte kunne få flere friweekender. I dag kan afdelingssygeplejerske Bente Vig og de to sygeplejersker fra arbejdsgruppen, Benedikte Skajaa Dalsgaard og Gunna Andersen, konstatere, at det er gået som forventet. Både ansatte og patienter er særdeles tilfredse med det nye vagtsystem. "Når vi har de lange vagter, kan vi være sammen med patienterne før de lægger sig til at sove. Vi har på den måde mulighed for at aftale med patienterne, hvad de har behov for i løbet af natten. Og hvis de vågner i løbet af natten, er det ikke er en fremmed person de møder, men én de har talt med om aftenen. Det skaber ro og tryghed. Det er en kæmpe fordel både for os og patienterne, at vi kan snakke med dem om deres tilstand, hvor vi tidligere måtte læse os til disse oplysninger", siger Gunna Andersen Personalet på afdeling B2 har flere gange fået positive tilkendegivelser fra både patienter og pårørende, at de er glade for den forbedrede kontinuitet i plejen, som de lange vagter giver muligheder for. Sparer tid til rapportskrivning Tidligere var der tre daglige holdskift på weekendvagterne. Det betød, at der ved hvert vagtskifte skulle bruges tid på at skrive rapporter om patienterne. Det tog tid, og betød at der var mindre tid til pleje og kontakt med patienterne. "Nu er der kun vagtskifte to gange dagligt i løbet af weekenderne, og det sparer en del tid, fordi der samlet set skal laves færre rapporter. Vi får på den måde mere tid sammen med patienterne, og det er uden tvivl en fordel", forklarer afdelingssygeplejerske Bente Vig. 4 LOKALE ARBEJDSTIDSAFTALER

5 avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 5 "At der er færre vagtskift i løbet af en weekend betyder også, at der er mere ro på afdelingen især om natten. Vi har fået bedre tid til patienter og pårørende. Det giver en stor faglig tilfredsstillelse for os, at vi i højere grad kan være nærværende, når der er behov for det", siger Benedikte Skajaa Dalsgaard. Afdelingssygeplejerske Bente Vig er derfor meget tilfreds med det nye vagtsystem. Det er på een gang lykkedes både at sikre medarbejderne mere frihed i weekenderne, samtidig med at patienterne oplever fordele i form af mere kontinuitet og bedre tid til dem. "Jeg kan ikke forestille mig, at vi igen går tilbage til det gamle system også selvom det kan være hårdt at arbejde 12 timer i træk", siger hun. Bedre til at passe på hinanden "Det er klart, at man bliver mere træt af at være på en 12-timersvagt i forhold til en almindelig vagt. Men når jeg ser på sygefraværet, er det ikke steget i forbindelse med de lange vagter snarere tværtimod", forklarer Bente Vig. Hun er meget bevidst om arbejdsmiljøet, og at medarbejderne ikke bliver presset ud i urimelige situationer. "Vi er blevet rigtig gode til at passe på hinanden på de lange vagter. Vi giver plads til pauser ind i mellem også til dem der "kun" arbejder 8 timer", pointerer hun. Benedikte Skajaa Dalsgaard og Gunna Andersen er enige. Den helt store gevinst er dog den forbedrede mulighed for fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. "Der er ingen tvivl om, at mulighederne i den lokale arbejdstidsaftale har gjort os til en mere attraktiv arbejdsplads. Vi har allerede oplevet, at en medarbejder valgte at blive hos os på grund af arbejdstidsaftalen, hvor hun ellers havde fået job et andet sted", siger Bente Vig. Sygeplejerske Gunna Andersen hjælper en patient i seng på B2 på Henning Sygehus LOKALE ARBEJDSTIDSAFTALER 5

6 avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 6 Kompetenceudvikling sat på vagtplanen Tidligere var det svært at få tid til det udviklende arbejde, fordi der næsten altid kom noget i vejen. Nu er der i vagtplanen afsat timer eller hele dage, hvor plejepersonalet på neuro-traume-intensiv-afsnittet på Aalborg Sygehus på skift eller i grupper kan koncentrere sig om kompetenceudvikling Det har altid været svært at få tid til at fordybe sig i ny faglig viden, fordi travlhed eller sygdom alt for tit lagde beslag på alle medarbejdere på neuro-traume-intensiv-afsnittet på Aalborg Sygehus. Det slog næsten aldrig fejl, at når afdelingssygeplejerske Ruth Davidsen mente der var lidt overskydende tid til, at nogle af medarbejderne kunne trække sig tilbage i nogle timer i selskab med ny faglig viden, ja så væltede det enten ind med patienter eller også var der sygdom blandt kollegerne. Et forsøg med nye, individuelle vagtplaner har imidlertid gjort det nemmere at få tid til det udviklende arbejde. Nu er der i vagtplanen afsat tid til at plejepersonalet på skift eller i grupper kan arbejde med kompetenceudvikling. Og de kan tilmed selv bestemme, om de vil sidde på sygehuset eller hjemme i privaten og studere. "Det er på en helt anden måde blevet legalt, at medarbejderne bruger nogle dage på at sætte sig ind i ny viden, fordi der er taget hensyn til det i vagtplanen. Medarbejderne ved, at de kan regne med disse dage, og behøver ikke som tidligere at være frustrerede over at der aldrig var tid til kompetenceudvikling", siger afdelingssygeplejerske Ruth Davidsen. Bedre pleje og fastholdelse Det udviklende arbejde er både vigtigt i forhold til hele tiden at kunne tilbyde patienterne de bedste og nyeste behandlinger. "Men det har også stor betydning i forhold til fastholdelse af plejepersonalet. Et godt udviklingsmiljø er afgørende for lysten til at forblive på en arbejdsplads", forklarer Ruth Davidsen. Neuro-traume-intensiv-afsnittet har siden årsskiftet arbejdet efter den nye vagtplan. Der er derfor endnu kun begrænset erfaringer med planen. De første måneder er der dog blevet tid til at arbejde med en håndbog til nyansatte, at studere nye, in- 6 LOKALE ARBEJDSTIDSAFTALER

7 avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 7 Sygeplejerske Lone Jensen med kollegerne Jane B. Nielsen og Majbrit Sørensen på neuro-traume-intensiv-afsnittet på Aalborg Sygehus ternationale forskningsresultater, og studier i ny viden om en bestemt behandlingsmetode. "De øvrige på afdelingen får også udbytte af det udviklende arbejde, fordi vi har en aftale om, at resultaterne skal præsenteres på det førstkommende personalemøde", siger Ruth Davidsen. Sygeplejerske Annette Clausen var for nylig friholdt i fem dage til at arbejde med en personalehåndbog. "Det er en fordel at få lidt mere sammenhæng i det udviklende arbejde. Tidligere var der kun tid til at gå fra en halv eller hel dag engang i mellem", forklarer Annette Clausen. Hun kunne have arbejdet hjemme i de fem dage, men valgte at møde op på sygehuset. Ulempen var dog, at hun på grund af sygdom og "skæve" mødetider et par gange blev bedt om at hjælpe det øvrige personale på afdelingen. Synligt udviklingsarbejde Som ansvarlig for plejen på afsnittet er Ruth Davidsen meget glad for den nye ordning, hvor det udviklende arbejde nu figurerer på vagtplanen. "Det er vigtigt, at vi hele tiden udvikler os. Men det kan være meget svært at finde tiden til det, fordi der ikke er afsat tid til det i de normeringer, som afsnittet får tildelt". "Som leder står man derfor hele tiden i et dilemma, hvorvidt det er forsvarligt at bruge tid på det udviklende arbejde, når der er rigeligt at se til med patienterne", forklarer Ruth Davidsen, og fortsætter: "Men netop fordi kompetensudviklingen nu er blevet synlig, fordi det er en del af vagtplanen, oplever jeg, at det er nemmere at forsvare, at vi bruger tid på det". Der er dog svært at afsætte et fast antal dage til udviklende arbejde, fordi behovet ikke er det samme hele tiden. "I nogle perioder vil der være få, der arbejde med udvikling, mens der i andre perioder vil være et noget større behov. Derfor er det svært at sige præcist, hvor meget tid vi afsætter til det udviklende arbejde", supplerer Ruth Davidsen. Flest på job når der er travlt Når det er blevet muligt at planlægge det udviklende arbejde bedre end tidligere, hænger det sammen med nye principper for tilrettelæggelsen af arbejdstiderne på neuro-traume-intensiv-afsnittet på Aalborg Sygehus. Sammen med to andre afdelinger har plejepersonalet fået mulighed for i første omgang som forsøg et langt stykke hen ad vejen selv at bestemme deres arbejdstider både gennem individuelle mødetider og mulighed for 12-timersvagter i weekenderne. Samtidig bliver vagtplanerne nu i højere grad udarbejdet i forhold til, hvornår der er flest opgaver, der skal udføres. Vagtplanerne afspejler således døgnrytmen, arbejdsopgaverne og plejepersonalets individuelle ønsker. "Det betyder, at medarbejderne møder talstærkt ind i de timer, hvor der er flest opgaver. På den måde kan vi bedre end tidligere klare os ved sygdom. Derfor er det også muligt at sikre kontinuitet i udviklingsarbejdet", forklarer Ruth Davidsen. FAKTA OM ARBEJDSTIDS- AFTALEN Aalborg Sygehus har fra årsskiftet indført nye, individuelle mødetider for alt plejepersonale på tre afsnit et kirurgisk, et medicinsk og et intensivt. Medarbejdere og ledelse har i fællesskab brugt lang tid på at analysere og diskutere, hvordan døgnets opgaver kan løses bedst. Resultat er helt nye vagtplaner, hvor de enkeltes medarbejders ønsker kommer til udtryk eksempelvis har en del medarbejdere valgt at omlægge deres mødetider om morgenen, således at de har tid til at være sammen med deres børn. Det har kunnet lade sig gøre, fordi en del nattevagter gerne ville arbejdere lidt længere end til klokken Mellem 25 og 30 procent af sygeplejerskerne på de tre afsnit har ønsket engang i mellem at arbejde i 12 timer i weekenderne.til gengæld kan de nu nøjes med at være på vagt hver 3. weekend mod tidligere hver 2. weekend. Den nye arbejdstidsaftale på neuro-traume-intensiv-afsnit på Aalborg Sygehus fungerer i første omgang som et forsøg med deltagelse af i alt tre sygehus-afsnit. Der er indgået en lokalaftale med Dansk Sygeplejeråd. LOKALE ARBEJDSTIDSAFTALER 7

8 avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 8 Inspiration og advarsel om faldgruber Der er mange fordele ved at lade sig inspirere af andre arbejdspladsers erfaringer med at lave lokale arbejdstidsaftaler. Det giver ideer, som man måske ikke selv have fået. Samtidig er der mulighed for at få et vink om, hvor der kan være faldgruber. Det er erfaringerne blandt ledelsen og personalet på pensionatet Sonjavej i Aalborg. De har af to omgange haft besøg af repræsentanter fra børnehjemmet Søhuset, der er et af de ti rejsehold i lokale arbejdstidsaftaler. "Vi er blevet rigtigt godt klædt på til at kunne lave vores egen lokale arbejdstidsaftale. Vi har fået øjnene åbnet for en række forhold, som vi måske ikke selv var opmærksomme på, siger afdelingsleder Dorthe Gjerløv fra pensionatet Sonjavej. Ved det første møde med lederen fra Søhuset, var udbyttet en generel inspiration til at komme i gang med at lave en lokal arbejdstidsaftale. Ved det andet møde, var ledelsen og personalet på Sonjavej langt fremme i deres egen planlægning, men havde behov for at blive bekræftet i, at deres projekt kunne fungere i praksis. "Det var godt for os at få at vide, at det nemt kan tage meget lang tid at forberede og gennemføre et arbejdstidsprojekt. Samtidig var der nogle konkrete faldgruber, som Søhuset kunne advare os om", forklarer Dorthe Gjerløv. De to institutioner ligner hinanden og de to arbejdstidsaftaler har derfor også en række fællestræk. "Vi har ladet os inspirere af Søhuset, men har ikke lavet et kopi af deres aftale. Fordelen ved lokale arbejdstidsaftaler er jo netop, at de afspejler de specielle forhold, som kendetegner de enkelte arbejdspladser. Sådan er det også med vores aftale, der træder i kraft 1. juni", tilføjer hun. I lighed med pensionatet Sonjavej i Aalborg har alle andre kommunale og amtslige arbejdspladser mulighed for at trække eet af i alt 10 rejsehold med erfaring i at lave deres egen lokale arbejdstidsaftale. Hvert rejsehold består af en leder og en tillidsrepræsentant, der efter anmodning kan komme på besøg på din arbejdsplads. Tilbudet er gratis. Det eneste I skal betale er rejseholdets transportudgifter. Det er parterne på det (amts)kommunale arbejdsmarked, der har taget initiativet til etablering af rejseholdene, og som har afsat midler til projektet. Det er dog de enkelte rejsehold, der beslutter om de kan imødekomme alle ønsker om at få besøg af dem. Når pengene til rejseholdene er anvendt stopper tilbudet. Læs mere om de enkelte rejsehold på KL Frederiksberg Kommune Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Københavns Kommune

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 1 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler. Vagtplanen er et personalegode. Tid til at følge børnene i skole

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 1 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler. Vagtplanen er et personalegode. Tid til at følge børnene i skole FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 1 om lokale arbejdstidsaftaler LÆS OM Vagtplanen er et personalegode Tid til at følge børnene i skole Flere fridage og fleksible mødetider FÅ DEL I TIDEN Udgivet af parterne

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN. med erfaring i lokale arbejdstidsaftaler. rejsehold

FÅ DEL I TIDEN. med erfaring i lokale arbejdstidsaftaler. rejsehold FÅ DEL I TIDEN med erfaring i lokale arbejdstidsaftaler 10 rejsehold 2 10 rejsehold med erfaring i lokale arbejdstidsaftaler Har I planer om at lave en lokal arbejdstidsaftale, kan det være en god idé

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 2 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler. 12-timers vagter er kun starten. Det hele er blevet nemmere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 2 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler. 12-timers vagter er kun starten. Det hele er blevet nemmere FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 2 om lokale arbejdstidsaftaler LÆS OM 12-timers vagter er kun starten Det hele er blevet nemmere Hver anden laver sin egen arbejdstidsplan FÅ DEL I TIDEN Udgivet af parterne

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN. Det er vores håb, at konferencen vil inspirere endnu flere arbejdspladser til at sætte arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse

FÅ DEL I TIDEN. Det er vores håb, at konferencen vil inspirere endnu flere arbejdspladser til at sætte arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse FÅ DEL I TIDEN Hvorfor fastholde traditionelle vagtplaner og arbejdstider, hvis medarbejdere, brugere og ledelsen kan opnå fordele med nye, lokale aftaler om arbejdstiden. Arbejdstidsaftaler som kan skabe

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 5 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler perspektiver og muligheder

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 5 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler perspektiver og muligheder FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 5 om lokale arbejdstidsaftaler perspektiver og muligheder LÆS OM Attraktivt med fleksible arbejdstider Arbejdstidsaftaler vigtig medicin for sygehusene Arbejdstiden skal bruges

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007 Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance Balance hvorfor og hvordan? Om du oplever balance og sammenhæng i din tilværelse arbejdstiden, så den sikrer den nødvendige bemanding på har stor betydning

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet?

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af JydskeVestkysten i samarbejde med FOA Sønderjylland. Figur 1 Figur 2: I alt har 516 svarpersoner svaret

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

Arbejdstid og arbejdsmiljø

Arbejdstid og arbejdsmiljø Arbejdstid og arbejdsmiljø Temadag 21. marts 2012 for TR og AMR i FOA Århus Inger-Marie Wiegman, imw@teamarbejdsliv.dk, 29 84 01 64 MIN BAGGRUND OG MINE PLANER FOR FORMIDDAGEN 25 år som konsulent (og forsker)

Læs mere

lev bedre med natarbejde tips til dig med natarbejde

lev bedre med natarbejde tips til dig med natarbejde lev bedre med natarbejde tips til dig med natarbejde 1 Lev bedre med 2 natarbejde Fremstillet af: SID s holddriftudvalg Kampmannsgade 4 1790 København V Produktion: NKN Grafisk a/s Fotos: Harry Nielsen

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

SENIOR SERVICE Drift. Initiativer i Senior Service Drift en attraktiv arbejdsplads VEJLE KOMMUNE den attraktive arbejdsplads

SENIOR SERVICE Drift. Initiativer i Senior Service Drift en attraktiv arbejdsplads VEJLE KOMMUNE den attraktive arbejdsplads SENIOR SERVICE Drift den attraktive arbejdsplads VEJLE KOMMUNE 2011 Initiativer i Senior Service Drift en attraktiv arbejdsplads 2 Forord Byrådet har i forbindelse med budget 2012 besluttet at bevillige

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN

DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN Lave bemandinger på plejehjem om natten rammer særligt de demensramte beboere. På grund af deres sygdom er de ofte vågne, når andre sover, og de har brug for personale,

Læs mere

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Skema til rundvisning og mundtlig introduktion Rundvisning på Stenhøj Områdeleder Kommunikationsveje Til og fra områdeleder Tavshedspligt Målsætning/værdigrundlag Personalehåndbog/Computer Personalevelkomst

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse Samarbejde om arbejdstid og uddannelse veje til rekruttering og fastholdelse i dansk detailhandel Anna Ilsøe Jonas Felbo-Kolding Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Samarbejde

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Konsekvenser af fleksible arbejdstider. Anne Helene Garde 7. Oktober 2010

Konsekvenser af fleksible arbejdstider. Anne Helene Garde 7. Oktober 2010 Konsekvenser af fleksible arbejdstider A H l G d Anne Helene Garde 7. Oktober 2010 Hvad siger sygeplejerskerne? 100 80 60 40 20 0 Dag Aften Nat 2-hold 3-hold Andelen (%) af sygeplejersker, som oplever,

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Livsfasepolitik I Region Midtjyllands livsfasepolitik defineres det, at vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset hvilken

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 6 LÆS OM. Evaluering af brugen af lokale arbejdstidsaftaler

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 6 LÆS OM. Evaluering af brugen af lokale arbejdstidsaftaler FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 6 Evaluering af brugen af lokale arbejdstidsaftaler LÆS OM Arbejdstidsaftaler indfrier ønsker Gode aftaler kræver samarbejde Rammeaftalens muligheder er velkendte FÅ DEL I

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Nedsæt tempoet, når I gør rent

Nedsæt tempoet, når I gør rent KOST-SERVICE Nedsæt tempoet, når I gør rent Et TR-/AMR-værktøj til dig og din arbejdsplads Helbred og arbejde i højt tempo Personer, som arbejder med rengøring, er på benene stort set hele dagen. Samtidig

Læs mere

Sundheds- og sygeplejefag 2

Sundheds- og sygeplejefag 2 Tillæg til Sundheds- og sygeplejefag 2 Plejeformer side 150-154 Af Anne Marker Gads Forlag Rundepleje Rundepleje kan kort beskrives sådan: Én person (fx afdelingssygeplejersken) leder og fordeler arbejdet

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Vælg farve. Pas godt på dig selv! HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen

Information til ansatte om. Natarbejde. Vælg farve. Pas godt på dig selv! HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Information til ansatte om Natarbejde Vælg farve Pas godt på dig selv! HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen 2 Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet 1 De 10 kriterier i de 5 hovedområder Hovedområde: Livskvalitet: Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen Evalueringsrapport Fleksible åbningstider i dagplejen Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning og baggrund... 3 Metodisk tilgang... 3 Resultater... 3 Kendskab til ordningen om fleksible åbningstider

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Projekt Power Napping. For nattevagter. på Dronning Ingrids Hjem

Projekt Power Napping. For nattevagter. på Dronning Ingrids Hjem Projekt Power Napping For nattevagter på Dronning Ingrids Hjem Projekt Power Napping for nattevagter på Dronning Ingrids Hjem Dato Bemærkninger Ansvarlig Projektbeskrivelse 100605 Lise Sommer Godkendt

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt 60 år (2 seniordage)

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.:

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.: Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Tak for det tilsendte link fra Ældre og Sundhed vedrørende udfærdigelsen af velfærdspolitikken (første udkast regner jeg med).

Tak for det tilsendte link fra Ældre og Sundhed vedrørende udfærdigelsen af velfærdspolitikken (første udkast regner jeg med). Oversigt over høringssvar modtaget af Ældre- og Sundhed. 1. Hanne Davidsen 2. Ældre Sagen Allerød 3. Venstre Allerød 4. Elsie W. Andersen Kære Dorthe Jay Allerød den 10. marts 2016 Tak for det tilsendte

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Hørsholm Kommune. Udbud af Plejecentret Margrethelund Hverdagsblikke

Hørsholm Kommune. Udbud af Plejecentret Margrethelund Hverdagsblikke Hørsholm Kommune Udbud af Plejecentret Margrethelund Hverdagsblikke 22. april 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Om Margrethelund... 4 3. Livet på Margrethelund... 5 4. Den gode flytning... 6

Læs mere

Modtagelse og organisering af nye kolleger

Modtagelse og organisering af nye kolleger Modtagelse og organisering af nye kolleger Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver FOA, Analysesektionen 5. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via forbundets

Læs mere

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg Afdeling: FAM Svendborg Sygehus Udarbejdet Oversygeplejerske Anne Pedersen Valdemarsgade 53 5700 Svendborg af: E-mail: anne.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 05.01. 2013 Telefon: 21380367 Notat vedr.

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR

Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR 1 Tilbud om helbredskontrol Alle ansatte i Region Sjælland

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Løvfrøen Nylars Adresse: Bøgevej 11, 3720 Nylars Telefon: løv56 97 13 63 Leder: Lene Reiths Tilsynsførende: Faglig konsulent Lene

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INSPIRATION TIL. Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked

INSPIRATION TIL. Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked INSPIRATION TIL Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked Selvrealisering Vi står overfor en ny generationer som samfundet, sundhedsvæsenet, virksomhederne og mange enkeltpersoner ikke har opnået

Læs mere

Hvordan skaber man arbejdsglæde og øget nærvær?

Hvordan skaber man arbejdsglæde og øget nærvær? Kontaktperson: Arbejdsmiljøkonsulent Bente Fjordside Administrativt Center Hospitalsenheden Vest tlf. 9912 5014 e-mail: abfj@ringamt.dk Referencer: Værdigrundlaget for Ringkjøbing Amt: www.ringamt.dk publikationer

Læs mere

Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev. Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden

Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev. Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden Rigtig god fornøjelse! Helle www.cbaf.dk Center for Balance mellem Arbejdsliv

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Center for Velfærd & Omsorg. Nyhedsbrev marts 2015

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Center for Velfærd & Omsorg. Nyhedsbrev marts 2015 Ældreliv Aktiv & Sund hele livet Nyhedsbrev marts 2015 Center for Velfærd & Omsorg Aktiv og sund hele livet Med nyhedsbrevet her vil vi gerne fortælle om, hvad vi gør for at skabe et aktivt og sundt ældreliv

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Modtagelse af nye kolleger på skolen

Modtagelse af nye kolleger på skolen Modtagelse af nye kolleger på skolen Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt, at de

Læs mere

Arbejdspladsskemaet Det korte skema.

Arbejdspladsskemaet Det korte skema. Arbejdspladsskemaet Det korte skema. I det korte skema ønskede vi både at reducere antallet af skalaer og antallet af spørgsmål i forhold til det mellemlange skema. Vi startede derfor på en frisk med at

Læs mere

Sundhedsafdelingens medlemmer, at de ikke blev tilbudt fuld tid ved ansættelsen.

Sundhedsafdelingens medlemmer, at de ikke blev tilbudt fuld tid ved ansættelsen. ARBEJDSTID TID ER PENGE Et arbejde på deltid koster på løn og pension, og mange offentligt ansatte ved ikke, at de faktisk kan have ret til at komme op i tid Foto: Mark Knudsen/Monsun Susanne Yesilmen,

Læs mere

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på.

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på. Få mere viden og inspiration på Tænk højt Du har også mulighed for at komme med dine input og erfaringer, som andre kan få glæde af. - send en e-mail til awf@odense.dk Her kan du finde materiale både til

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015 Sunde arbejdsrytmer bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. 24.-25. MARTS 2015. Karen Albertsen; kal@teamarbejdsliv.dk. PUBLIKATION FRA BAR SOSU Fokus er ikke så

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Høringssvar vedr. NOTAT: Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspres for Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Høringssvar vedr. NOTAT: Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspres for Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Høringssvar vedr. NOTAT: Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspres for Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Side 3. Tiltag 3. Vedr. reducering af plejecentrenes basispakker:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere