FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden"

Transkript

1 avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 1 FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse LÆS OM Nu kan beboerne også få bad i weekenden Lange vagter fordel for patienter og pårørende Kompetenceudvikling sat på vagtplanen

2 avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 2 FÅ DEL I TIDEN Udgivet af parterne på det amtslige og kommunale arbejdsmarked Redaktion: Henrik Würtzenfeld, KTO Trine Schiørring Plesner, KL Mik Dalsgaard Jacobsen, Amtsrådsforeningen Tekst og foto: Journalist Claus Leick har ansvar for tekst, og fotojournalist Thomas Søndergaard har ansvar for casefotografier Nu kan beboerne også få bad i weekenden Der er blevet mere tid til de ældre på Skt. Klemensparkens Plejecenter. Forklaringen er en kombination af, at personalet har fået fleksible mødetider og er begyndt at arbejde efter 3+3-modellen. Desuden er der indført en ordning, der knytter beboerne særlig tæt til to medarbejdere Tryk og layout: Schweitzer A/S Udgivelse: Få del i tiden er den fjerde af i alt fem nyhedsaviser om erfaringerne med lokale arbejdstidsaftaler. Den sidste avis udkommer i maj/juni måned Nyhedsaviserne kan downloades på De er udgivet i fællesskab af: KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Oplag: Eftertryk er tilladt, dog med tydelig kildeangivelse. Nu er der ikke længere forskel på den service og pleje, som de ældre bliver tilbudt på hverdage og i weekenderne. Der er altid lige meget personale på vagt. Derfor er der også i weekenderne tid til at drikke en kop kaffe med beboerne eller hjælpe dem med at komme i bad. Sådan har det ikke altid været, og mange husker tilbage på weekenderne som dage, hvor personalet på Skt. Klemensparkens Plejecenter i Odense kun havde tid til det allermest nødvendige. Beboerne kunne tit i weekenderne ikke selv bestemme, hvornår de ville op om morgenen, hvornår de ville spise eller hvornår de ville i seng. Og gåtur og bad var der sjældent tid til. Men med indførelsen af 3+3-modellen er den tid forbi, hvor der er flere på arbejde på hverdage end i weekenderne. Der er konstant det samme antal medarbejdere på job, og det har fjernet en stor del af den stress og jag, som tidligere kendetegnede weekenderne på plejecentret. At de ældre har fået mere ro i deres weekender, og at det samtidig er blevet muligt at tilbyde dem en bedre service, oplever plejecentrets leder Anni Nielsen og sosu-assistent Inge Mikkelsen som en kæmpe faglig tilfredsstillelse. De behøver nu ikke længere at gå hjem med dårlig samvittighed, efter en fortravlet weekend med alt for lidt tid til de ældre. Ingen fremmede vikarer 3+3-modellen har også betydet, at beboerne ikke længere møder fremmed vikarer på plejecentret. I stedet træder det faste personale til i forbindelse med sygdom, ferie og kurser. Skiftet mellem tre dages arbejde og tre dages fri betyder, at hver medarbejder i løbet af et år arbejder lidt mindre end nor- 2 LOKALE ARBEJDSTIDSAFTALER

3 avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 3 Sosu-hjælper Anja Olsen (tv) og sosuhjælper Mariam Paludan i selskab med Jørgensen på Skt. Klemensparkens Plejecenter i Odense malt. Samlet bliver det til 18 dage, som så skal bruges til at vikariere for kollegerne. "Også her er 3+3-modellen en kæmpe fordel for beboerne, der altid er omgivet af det faste, kendte personale også ved sygdom og ferie. Det er uden tvivl noget de sætter pris på", påpeger Anni Nielsen og Inge Mikkelsen. Indførelsen af 3+3-modellen har for Skt. Klemensparkens Plejecenter betydet, at der skulle ansættes fire ekstra medarbejdere for at få vagtplanerne til at gå op. Økonomisk har det ikke betydet noget, fordi udgiften til de fire nye stillinger så rigeligt bliver dækket ind af besparelser på vikarkontoen. To kender alt til fru Hansen Det nye vagtsystem har også medført andre fordele for de ældre. Hvor de tidligere var i kontakt med flere forskellige ansatte i løbet af en uge, kan de ældre i dag nøjes med at have kontakt til to personer. I forbindelse med indførelsen af 3+3- modellen har medarbejdere og ledelse aftalt også at indføre et makkersystem, hvor en lille gruppe på tre beboere er fast knyttet til to medarbejdere. For de ældre betyder det, at de altid er tilknyttet de samme to personer og det oplever de fleste som meget trygt", forklarer Anni Nielsen. "Fordelen er, at vi kommer endnu tættere på de ældre vi ved næsten alt om dem, fordi vi hele tiden er i kontakt med den samme lille gruppe af beboere. Det er en fordel for de ældre, men også meget tilfredsstillende for os", forklarer Inge Mikkelsen. På den måde er det nemmere at være opmærksom på, om der sker mindre forandringer med de beboere, som over tid måske kan få betydning for deres helbred eller velvære. "Der er ingen tvivl om, at vi med den tættere kontakt til beboerne, bliver i stand til at yde en bedre pleje. Vi kan langt nemmere opfange de små signaler, som ikke umiddelbart har nogen betydning, men som kan få det på sigt", forklarer Anni Nielsen. Kan stå op når de vil Ud over at arbejde efter 3+3-modellen og makkersystemet, har de ansatte på plejecentret også fået mulig- hed for selv at bestemme deres daglige mødetider. Det betyder, at mange tilpasser deres mødetider, så de kan nå at få en morgen sammen med familien og efterfølgende aflevere børnene i skoler og daginstitutioner. Alle kan selvfølgelig ikke møde sent, men medarbejderne har forskellige ønsker og det har ikke været et problem at få alle perioder dækket ind. Plejepersonalet møder derfor på forskellige tidspunkter i løbet af morgenen. Tilsvarende går de ikke hjem på samme tidspunkter om eftermiddagen. "Også denne ordning er en fordel for både personalet og beboerne. Nu kan de ældre eksempelvis i højere grad selv bestemme, hvornår de vil op om morgenen", forklarer Anni Nielsen, og tilføjer: "Og om eftermiddagen er der blevet mere roligt, fordi alle ikke skal hjem på samme tidspunkt. Det foregår nu glidende, og det kan beboerne mærke". FAKTA OM ARBEJDSTIDSAFTALEN Det er frivilligt for medarbejderne på Skt. Klemensparkens Plejecenter, om de vil være med i 3+3-modellen. 13 ud af 42 medarbejdere har foreløbig valgt at være med i ordningen. Selvom det kun er en tredjedel af medarbejderne, giver det ikke problemer. Faktisk er det nemmere at få vagtplanen til at "gå op", når ikke alle arbejder efter 3+3-modellen, vurderer centerleder Anni Nielsen. Arbejdstiden er med 3+3-modellen ændret fra 37 timer om ugen til gennemsnitlig 33 timer om ugen. På grund af weekendtillæg og helligdage er medarbejderne ikke gået ned i løn, fordi betaling for weekender og helligdage bliver indregnet i lønnen. Et af hovedformålene med at indføre 3+3-modellen på plejecentret i Odense er at få nedbragt sygefraværet. En opgørelse over de første tre måneder med 3+3-modellen viser, at der er sket er kraftigt fald i antallet af sygedage. Der er i forbindelse med overgangen til 3+3-modellen på Skt. Klemensparkens Plejecenter indgået en lokalaftale med FOA. Aftalen omhandler især de tillæg, som medarbejderne i dag får udbetalt, som en slags kompensation for skiftende arbejdstider, weekendvagter mv. LOKALE ARBEJDSTIDSAFTALER 3

4 avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 4 FAKTA OM ARBEJDSTIDS- AFTALEN Interessen for at være med i det nye vagtsystem på B2 har været så stor, at det kun er nødvendigt at have 12-timers weekendvagter én gang i løbet af seks uger. Der arbejdes kun hver tredje weekend, og den anden weekendvagt i løbet af de seks uger er en almindelig 8-timersvagt. Undervejs i processen med at udarbejde det nye vagtsystem, har B2 haft tæt kontakt til de berørte fagforeninger Dansk Sygeplejeråd og FOA, og har efterfølgende indgået en lokalaftale med dem. Parterne blev blandt andet enige om: der skal være en vis hviletid før og efter en lang vagt eksempelvis skal man friholdes for vagt dagen efter en weekendvagt der skal være respekt for de medarbejdere, som ikke vil være med det skal være helt frivilligt at deltage der skal evalueres undervejs både ledelse og medarbejdere skal have mulighed for at sige fra undervejs Der er også lavet en aftale om, at nyt personale selv skal vælge, om de vil være med i ordningen eller ej. Desuden er det aftalt, at ordningen i første omgang er midlertidig. Herefter skal ordningen evalueres, før man beslutter sig endeligt for at overgå til et nyt, permanent, vagtsystem. Lange vagter fordel for patienter og pårørende Ud over at skabe bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv for personalet har patienter og pårørende også stor fornøjelse af 12-timersvagterne. På afdeling B2 på Herning Sygehus har det blandt andet sikret øget kontinuitet i plejen Der var både fokus på medarbejdere og patienter, da en arbejdsgruppe på medicinsk afdeling B2 på Herning Sygehus sidste år begyndte at undersøge fordele og ulemper ved at indføre 12-timersvagter. Fordelene for patienterne kunne være øget kontinuitet i plejen og oplevelsen af tryghed ved at personalet ikke hele tiden har vagtskifte, mens de ansatte kunne få flere friweekender. I dag kan afdelingssygeplejerske Bente Vig og de to sygeplejersker fra arbejdsgruppen, Benedikte Skajaa Dalsgaard og Gunna Andersen, konstatere, at det er gået som forventet. Både ansatte og patienter er særdeles tilfredse med det nye vagtsystem. "Når vi har de lange vagter, kan vi være sammen med patienterne før de lægger sig til at sove. Vi har på den måde mulighed for at aftale med patienterne, hvad de har behov for i løbet af natten. Og hvis de vågner i løbet af natten, er det ikke er en fremmed person de møder, men én de har talt med om aftenen. Det skaber ro og tryghed. Det er en kæmpe fordel både for os og patienterne, at vi kan snakke med dem om deres tilstand, hvor vi tidligere måtte læse os til disse oplysninger", siger Gunna Andersen Personalet på afdeling B2 har flere gange fået positive tilkendegivelser fra både patienter og pårørende, at de er glade for den forbedrede kontinuitet i plejen, som de lange vagter giver muligheder for. Sparer tid til rapportskrivning Tidligere var der tre daglige holdskift på weekendvagterne. Det betød, at der ved hvert vagtskifte skulle bruges tid på at skrive rapporter om patienterne. Det tog tid, og betød at der var mindre tid til pleje og kontakt med patienterne. "Nu er der kun vagtskifte to gange dagligt i løbet af weekenderne, og det sparer en del tid, fordi der samlet set skal laves færre rapporter. Vi får på den måde mere tid sammen med patienterne, og det er uden tvivl en fordel", forklarer afdelingssygeplejerske Bente Vig. 4 LOKALE ARBEJDSTIDSAFTALER

5 avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 5 "At der er færre vagtskift i løbet af en weekend betyder også, at der er mere ro på afdelingen især om natten. Vi har fået bedre tid til patienter og pårørende. Det giver en stor faglig tilfredsstillelse for os, at vi i højere grad kan være nærværende, når der er behov for det", siger Benedikte Skajaa Dalsgaard. Afdelingssygeplejerske Bente Vig er derfor meget tilfreds med det nye vagtsystem. Det er på een gang lykkedes både at sikre medarbejderne mere frihed i weekenderne, samtidig med at patienterne oplever fordele i form af mere kontinuitet og bedre tid til dem. "Jeg kan ikke forestille mig, at vi igen går tilbage til det gamle system også selvom det kan være hårdt at arbejde 12 timer i træk", siger hun. Bedre til at passe på hinanden "Det er klart, at man bliver mere træt af at være på en 12-timersvagt i forhold til en almindelig vagt. Men når jeg ser på sygefraværet, er det ikke steget i forbindelse med de lange vagter snarere tværtimod", forklarer Bente Vig. Hun er meget bevidst om arbejdsmiljøet, og at medarbejderne ikke bliver presset ud i urimelige situationer. "Vi er blevet rigtig gode til at passe på hinanden på de lange vagter. Vi giver plads til pauser ind i mellem også til dem der "kun" arbejder 8 timer", pointerer hun. Benedikte Skajaa Dalsgaard og Gunna Andersen er enige. Den helt store gevinst er dog den forbedrede mulighed for fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. "Der er ingen tvivl om, at mulighederne i den lokale arbejdstidsaftale har gjort os til en mere attraktiv arbejdsplads. Vi har allerede oplevet, at en medarbejder valgte at blive hos os på grund af arbejdstidsaftalen, hvor hun ellers havde fået job et andet sted", siger Bente Vig. Sygeplejerske Gunna Andersen hjælper en patient i seng på B2 på Henning Sygehus LOKALE ARBEJDSTIDSAFTALER 5

6 avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 6 Kompetenceudvikling sat på vagtplanen Tidligere var det svært at få tid til det udviklende arbejde, fordi der næsten altid kom noget i vejen. Nu er der i vagtplanen afsat timer eller hele dage, hvor plejepersonalet på neuro-traume-intensiv-afsnittet på Aalborg Sygehus på skift eller i grupper kan koncentrere sig om kompetenceudvikling Det har altid været svært at få tid til at fordybe sig i ny faglig viden, fordi travlhed eller sygdom alt for tit lagde beslag på alle medarbejdere på neuro-traume-intensiv-afsnittet på Aalborg Sygehus. Det slog næsten aldrig fejl, at når afdelingssygeplejerske Ruth Davidsen mente der var lidt overskydende tid til, at nogle af medarbejderne kunne trække sig tilbage i nogle timer i selskab med ny faglig viden, ja så væltede det enten ind med patienter eller også var der sygdom blandt kollegerne. Et forsøg med nye, individuelle vagtplaner har imidlertid gjort det nemmere at få tid til det udviklende arbejde. Nu er der i vagtplanen afsat tid til at plejepersonalet på skift eller i grupper kan arbejde med kompetenceudvikling. Og de kan tilmed selv bestemme, om de vil sidde på sygehuset eller hjemme i privaten og studere. "Det er på en helt anden måde blevet legalt, at medarbejderne bruger nogle dage på at sætte sig ind i ny viden, fordi der er taget hensyn til det i vagtplanen. Medarbejderne ved, at de kan regne med disse dage, og behøver ikke som tidligere at være frustrerede over at der aldrig var tid til kompetenceudvikling", siger afdelingssygeplejerske Ruth Davidsen. Bedre pleje og fastholdelse Det udviklende arbejde er både vigtigt i forhold til hele tiden at kunne tilbyde patienterne de bedste og nyeste behandlinger. "Men det har også stor betydning i forhold til fastholdelse af plejepersonalet. Et godt udviklingsmiljø er afgørende for lysten til at forblive på en arbejdsplads", forklarer Ruth Davidsen. Neuro-traume-intensiv-afsnittet har siden årsskiftet arbejdet efter den nye vagtplan. Der er derfor endnu kun begrænset erfaringer med planen. De første måneder er der dog blevet tid til at arbejde med en håndbog til nyansatte, at studere nye, in- 6 LOKALE ARBEJDSTIDSAFTALER

7 avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 7 Sygeplejerske Lone Jensen med kollegerne Jane B. Nielsen og Majbrit Sørensen på neuro-traume-intensiv-afsnittet på Aalborg Sygehus ternationale forskningsresultater, og studier i ny viden om en bestemt behandlingsmetode. "De øvrige på afdelingen får også udbytte af det udviklende arbejde, fordi vi har en aftale om, at resultaterne skal præsenteres på det førstkommende personalemøde", siger Ruth Davidsen. Sygeplejerske Annette Clausen var for nylig friholdt i fem dage til at arbejde med en personalehåndbog. "Det er en fordel at få lidt mere sammenhæng i det udviklende arbejde. Tidligere var der kun tid til at gå fra en halv eller hel dag engang i mellem", forklarer Annette Clausen. Hun kunne have arbejdet hjemme i de fem dage, men valgte at møde op på sygehuset. Ulempen var dog, at hun på grund af sygdom og "skæve" mødetider et par gange blev bedt om at hjælpe det øvrige personale på afdelingen. Synligt udviklingsarbejde Som ansvarlig for plejen på afsnittet er Ruth Davidsen meget glad for den nye ordning, hvor det udviklende arbejde nu figurerer på vagtplanen. "Det er vigtigt, at vi hele tiden udvikler os. Men det kan være meget svært at finde tiden til det, fordi der ikke er afsat tid til det i de normeringer, som afsnittet får tildelt". "Som leder står man derfor hele tiden i et dilemma, hvorvidt det er forsvarligt at bruge tid på det udviklende arbejde, når der er rigeligt at se til med patienterne", forklarer Ruth Davidsen, og fortsætter: "Men netop fordi kompetensudviklingen nu er blevet synlig, fordi det er en del af vagtplanen, oplever jeg, at det er nemmere at forsvare, at vi bruger tid på det". Der er dog svært at afsætte et fast antal dage til udviklende arbejde, fordi behovet ikke er det samme hele tiden. "I nogle perioder vil der være få, der arbejde med udvikling, mens der i andre perioder vil være et noget større behov. Derfor er det svært at sige præcist, hvor meget tid vi afsætter til det udviklende arbejde", supplerer Ruth Davidsen. Flest på job når der er travlt Når det er blevet muligt at planlægge det udviklende arbejde bedre end tidligere, hænger det sammen med nye principper for tilrettelæggelsen af arbejdstiderne på neuro-traume-intensiv-afsnittet på Aalborg Sygehus. Sammen med to andre afdelinger har plejepersonalet fået mulighed for i første omgang som forsøg et langt stykke hen ad vejen selv at bestemme deres arbejdstider både gennem individuelle mødetider og mulighed for 12-timersvagter i weekenderne. Samtidig bliver vagtplanerne nu i højere grad udarbejdet i forhold til, hvornår der er flest opgaver, der skal udføres. Vagtplanerne afspejler således døgnrytmen, arbejdsopgaverne og plejepersonalets individuelle ønsker. "Det betyder, at medarbejderne møder talstærkt ind i de timer, hvor der er flest opgaver. På den måde kan vi bedre end tidligere klare os ved sygdom. Derfor er det også muligt at sikre kontinuitet i udviklingsarbejdet", forklarer Ruth Davidsen. FAKTA OM ARBEJDSTIDS- AFTALEN Aalborg Sygehus har fra årsskiftet indført nye, individuelle mødetider for alt plejepersonale på tre afsnit et kirurgisk, et medicinsk og et intensivt. Medarbejdere og ledelse har i fællesskab brugt lang tid på at analysere og diskutere, hvordan døgnets opgaver kan løses bedst. Resultat er helt nye vagtplaner, hvor de enkeltes medarbejders ønsker kommer til udtryk eksempelvis har en del medarbejdere valgt at omlægge deres mødetider om morgenen, således at de har tid til at være sammen med deres børn. Det har kunnet lade sig gøre, fordi en del nattevagter gerne ville arbejdere lidt længere end til klokken Mellem 25 og 30 procent af sygeplejerskerne på de tre afsnit har ønsket engang i mellem at arbejde i 12 timer i weekenderne.til gengæld kan de nu nøjes med at være på vagt hver 3. weekend mod tidligere hver 2. weekend. Den nye arbejdstidsaftale på neuro-traume-intensiv-afsnit på Aalborg Sygehus fungerer i første omgang som et forsøg med deltagelse af i alt tre sygehus-afsnit. Der er indgået en lokalaftale med Dansk Sygeplejeråd. LOKALE ARBEJDSTIDSAFTALER 7

8 avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 8 Inspiration og advarsel om faldgruber Der er mange fordele ved at lade sig inspirere af andre arbejdspladsers erfaringer med at lave lokale arbejdstidsaftaler. Det giver ideer, som man måske ikke selv have fået. Samtidig er der mulighed for at få et vink om, hvor der kan være faldgruber. Det er erfaringerne blandt ledelsen og personalet på pensionatet Sonjavej i Aalborg. De har af to omgange haft besøg af repræsentanter fra børnehjemmet Søhuset, der er et af de ti rejsehold i lokale arbejdstidsaftaler. "Vi er blevet rigtigt godt klædt på til at kunne lave vores egen lokale arbejdstidsaftale. Vi har fået øjnene åbnet for en række forhold, som vi måske ikke selv var opmærksomme på, siger afdelingsleder Dorthe Gjerløv fra pensionatet Sonjavej. Ved det første møde med lederen fra Søhuset, var udbyttet en generel inspiration til at komme i gang med at lave en lokal arbejdstidsaftale. Ved det andet møde, var ledelsen og personalet på Sonjavej langt fremme i deres egen planlægning, men havde behov for at blive bekræftet i, at deres projekt kunne fungere i praksis. "Det var godt for os at få at vide, at det nemt kan tage meget lang tid at forberede og gennemføre et arbejdstidsprojekt. Samtidig var der nogle konkrete faldgruber, som Søhuset kunne advare os om", forklarer Dorthe Gjerløv. De to institutioner ligner hinanden og de to arbejdstidsaftaler har derfor også en række fællestræk. "Vi har ladet os inspirere af Søhuset, men har ikke lavet et kopi af deres aftale. Fordelen ved lokale arbejdstidsaftaler er jo netop, at de afspejler de specielle forhold, som kendetegner de enkelte arbejdspladser. Sådan er det også med vores aftale, der træder i kraft 1. juni", tilføjer hun. I lighed med pensionatet Sonjavej i Aalborg har alle andre kommunale og amtslige arbejdspladser mulighed for at trække eet af i alt 10 rejsehold med erfaring i at lave deres egen lokale arbejdstidsaftale. Hvert rejsehold består af en leder og en tillidsrepræsentant, der efter anmodning kan komme på besøg på din arbejdsplads. Tilbudet er gratis. Det eneste I skal betale er rejseholdets transportudgifter. Det er parterne på det (amts)kommunale arbejdsmarked, der har taget initiativet til etablering af rejseholdene, og som har afsat midler til projektet. Det er dog de enkelte rejsehold, der beslutter om de kan imødekomme alle ønsker om at få besøg af dem. Når pengene til rejseholdene er anvendt stopper tilbudet. Læs mere om de enkelte rejsehold på KL Frederiksberg Kommune Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Københavns Kommune

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007 Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance Balance hvorfor og hvordan? Om du oplever balance og sammenhæng i din tilværelse arbejdstiden, så den sikrer den nødvendige bemanding på har stor betydning

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK UDVIKLING. Artikelsamling om erfaringer fra amterne

PERSONALEPOLITIK UDVIKLING. Artikelsamling om erfaringer fra amterne PERSONALEPOLITIK I UDVIKLING Artikelsamling om erfaringer fra amterne Forord Der er i de seneste år gennemført en lang række personalepolitiske projekter i amterne. Det er bl.a. sket som led i udviklingen

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Familieliv - arbejdsliv

Familieliv - arbejdsliv Familieliv - arbejdsliv Børnefamilierne mangler tid sammen Familieliv - arbejdsliv 1 Familieliv - arbejdsliv Redaktion: Ole Larsen Tekst: Ingrid Pedersen Foto: Karsten Weirup, Harry Nielsen November 2007

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Fleksjob er for alle virksomheder

Fleksjob er for alle virksomheder S IDE 8 Kontakt fagforeningen Hvis du ønsker at vide mere om fleksjob, kan du kontakte en lokal fagforening: Anlægs- og Bygningsarbejdernes Fagforening. Tlf. 8943 4050. Kontakt Ole Christiansen. Blik-

Læs mere

Arbejde og planlægning

Arbejde og planlægning Arbejde og planlægning det er tiden, der tæller! 1 Tilrettelæggelse af arbejdstiden hvor svært kan det være? Hvornår du skal arbejde, hvornår du kan holde fri, hvor vigtig og ofte undervurderet faktor

Læs mere

Drop-in SYGEPLEJERSKEN. har slået hul på ventelisten. Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5. Med på job: En mere personlig stuegang 18

Drop-in SYGEPLEJERSKEN. har slået hul på ventelisten. Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5. Med på job: En mere personlig stuegang 18 Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5 Med på job: En mere personlig stuegang 18 Akutte patienter oplever flere smerter 36 Dansk sygeplejerske i Afghanistan 40 SYGEPLEJERSKEN 11. a u g u s t 2

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Evaluering af 12 timers vagter

Evaluering af 12 timers vagter Rapport Evaluering af s vagter Peter Barner-Rasmussen Kvalitetskoordinator Maj 3 I projektet deltog alt plejepersonale på de involverede afdelinger, såvel sygeplejersker - medlemmer af DSR - som sygehjælpere

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Sundt arbejdsliv. Hvem bestemmer din sundhed? Byggeriets sunde tråd. Grænser for sundhed. Grøn benzin på hverdagen

Sundt arbejdsliv. Hvem bestemmer din sundhed? Byggeriets sunde tråd. Grænser for sundhed. Grøn benzin på hverdagen Hvem bestemmer din sundhed? Byggeriets sunde tråd Grænser for sundhed Grøn benzin på hverdagen Indhold I det offentlige 37 grader celsius... 3 Elastik i hverdagen... 4 På byggepladsen Leder Alle skal have

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Ny teknologi i ældreplejen

Ny teknologi i ældreplejen Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik? Fire scenarier til et projekt i Teknologirådet Teknologirådet Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser Helle Holt & Marie Louise Lind Socialforskningsinstituttet Beskæftigelse og erhverv Marts 2004 2 Om undersøgelsen Danmarks

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Arbejdstidsfleksibilitet eller indflydelse

Arbejdstidsfleksibilitet eller indflydelse Indflydelse på egen arbejdstid som løsningen på tilpasningen mellem arbejdsliv og familieliv Helle Holt Artiklen diskuterer, hvordan organisationsforandringer med henblik på at gøre to arbejdspladser mere

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere