Center for Ungdomsforskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Ungdomsforskning"

Transkript

1 Center for Ungdomsforskning Roskilde Universitetscenter P10 Universitetsvej 1 DK-4000 Roskilde Årsberetning 2003 Center for Ungdomsforskning blev etableret 1. januar 2000 på Roskilde Universitetscenter under Institut for Uddannelsesforskning. Bag centret står Foreningen Center for Ungdomsforskning, hvis formål er at drive eller støtte forskning i unges livssituation i Danmark samt at indsamle og formidle viden herom.

2 3 Forord ved bestyrelsesformand Michael Andersen På generalforsamlingen marts 2003 meddelte daværende formand Bjarke Steen Johansen at han efter 3 år som formand ikke ville stille op til formandsposten på grund af andre opgaver. Jeg blev som repræsentant for Danmarks Idræts-Forbund valgt som Bjarkes efterfølger og kunne overtage en velfungerende Forening som Bjarke var en af hovedkræfterne bag både med hensyn til skabelsen af selve organisationen og med hensyn til at rekruttere de første medlemmer til Foreningen. Jeg fik mao. meget forærende af Bjarke. Og det er jeg taknemmelig for. I bestyrelsen har vi i årets løb haft mange indholdsrige diskussioner der har bidraget til at udstikke pejlermærker for ungdomsforskningen og bidraget med konstruktiv kritik i forbindelse med de forskningsresultater CeFU løbende fremlægger i bestyrelsen. En af årets store begivenheder var den internationale ungdomsforskerkonference NYRIS 8: Youth Voice and Noise - i juni 2003 som CeFU var vært for. Konferencen var besøgt af omkring 150 forskere fra 16 lande og det var en enestående lejlighed til at placere CeFU på verdenskortet. Året har været præget af vokseværk i CeFU. I de 4 år CeFU har haft sit virke, er aktivitetsniveauet foreløbigt kulmineret i Men det har også betydet at det i løbet af efteråret 2003 stod klart for mig og lederen af CeFU at de betingelser som CeFU arbejder under, på Roskilde Universitetscenter er begrænsende for CeFU s videre udvikling. Derfor blev centerlederen og jeg enig om at opsige samarbejdsaftalen mellem Foreningen Center for Ungdomsforskning og Roskilde Universitetscenter repræsenteret ved Institut for Uddannelsesforskning (hvortil CeFU er tilknyttet). Hensigten med opsigelsen var at fremskynde en genforhandling af aftalen som under alle omstændigheder skulle genforhandles ved udgangen af Denne genforhandling blev sat i gang ved udgangen af Foreningen har i løbet af 2003 måttet sige farvel til 3 medlemmer men har kunnet byde 2 nye medlemmer velkommen i Foreningen. Det finansielle grundlag for Center for Ungdomsforskning er i 2003 kommet fra rekvireret forskning, hvor rekvirenterne er ministerier, interesseorganisationer og forskningsrådsbevillinger. Hertil kommer naturligvis medlemsbidrag fra Foreningens medlemmer som i 2003 i lighed med tidligere år var på ,- kr. pr. medlem. Endelig vil jeg sige tak til bestyrelsesmedlemmerne, centerleder Birgitte Simonsen og medarbejdere samt tak til samtlige samarbejdspartnere for et konstruktivt samarbejde i Vi ser frem til de nye opgaver og udfordringer i 2004.

3 4 Foreningen Center for Ungdomsforskning Ved årsskiftet 1999/2000 blev Center for Ungdomsforskning oprettet på Roskilde Universitetscenter. Initiativet til oprettelsen blev taget af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Ønsket var et dansk forskningscenter, hvor der produceres, samles og formidles forskningsbaseret viden om unge. Et forskningscenter, hvor der initieres forskning i unges levevis, livsvilkår og samspil med centrale samfundsmæssige organiseringer og institutioner. Bag Center for Ungdomsforskning står en kreds af danske institutioner, organisationer og virksomheder, som gennem medlemskab af Foreningen Center for Ungdomsforskning repræsenterer vigtige interesser i forhold til de unge og fungerer samtidig som et demokratisk grundlag bag forskningscentret. Medlemmerne fungerer som sparringspartnere i prioriteringen af centrets forskning, deltager i diskussionen af nye initiativer og aktiviteter og præsenteres løbende for de nyeste resultater og tendenser indenfor ungdomsforskningen. Ved indgangen til år 2004 består Foreningens medlemskreds af 20 medlemmer: Beskæftigelsesministeriet, Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Industri, Dansk Metal, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), BUPL-Forbundet for pædagoger og klubfolk, Forsvarets Værnepligt & Rekruttering, Frie Kostskolers Fællesråd, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), GODA - Gode Alkoholdninger (optaget ultimo 2003 med virkning 1. januar 2004), Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), HK-Danmark, Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integration, Novo Nordisk A/S (optaget ultimo 2003 med virkning 1. januar 2004), NP 3 communication (har ændret navn til Recommended ), Rigspolitiet, Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD), Socialministeriet samt Undervisningsministeriet. Ændringer i foreningens medlemskreds I 2003 blev GODA - Gode Alkoholdninger og Novo Nordisk A/S optaget som medlemmer med virkning fra januar Dansk Tipstjeneste A/S, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt TDC har i 2003 meldt sig ud af foreningen med virkning fra 1. januar Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsesmedlemmerne er på skift vært for bestyrelsesmøderne, således at medlemmerne og Centrets medarbejdere får indblik i de forskellige institutioner, organisationer og virksomheder som favnes af Foreningen Center for Ungdomsforskning. Bestyrelsen for Foreningen Center for Ungdomsforskning består af 9 medlemmer. Formand for bestyrelsen Michael Andersen er repræsentant for Danmarks Idræts-Forbund og næstformand er Jørgen Storm fra Forsvarets Værnepligt & Rekruttering. I bestyrelsen sidder i øvrigt Henrik W. Ol- sen fra Dansk Metal, Birgitte Nielsen fra Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Jacob Kragh Dalskov fra Gymnasieskolernes Lærerforening, Allan Baumann fra BUPL - Forbundet for pædagoger og klubfolk, Line Thaudahl Jakobson (indtrådt medio året som suppleant for Connie Yilmaz Janzen) fra Dansk Ungdoms Fællesråd, Gorm Hansen fra Frie Kostskolers Fællesråd samt Niels Schmidt fra Rigspolitiet.

4 5 Der er i år 2003 afholdt 5 bestyrelsesmøder samt den årlige generalforsamling: Bestyrelsesmøde afholdt hos Rigspolitiet Generalforsamling og bestyrelsesmøde i Foreningen Center for Ungdoms forskning afholdt hos CeFU, RUC Bestyrelsesmøde afholdt hos CeFU, RUC Bestyrelsesmøde afholdt hos Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Bestyrelsesmøde afholdt hos de Frie Kostskolers Fællesråd

5 6 Dokumentation og formidling CeFU s hjemmeside (www.cefu.dk) Hjemmesiden blev i november 2003 testet af Bedst på Nettet og fik tildelt fire netkroner af fem mulige. CeFU s hjemmesiden blev bedømt i kategorien for uddannelsesinstitutioner, hvilket bl.a. indebærer, at siden vurderes efter, om det er muligt for studerende at søge optagelse, udfylde tilmeldingsblanketter o. lign. online. CeFU s hjemmeside passede således ikke helt ind i denne kategori, eftersom CeFU ikke er en uddannelsesinstitution. Til trods for dette blev vurderet som sjette bedst af omkring tres vurderede hjemmesider. Hjemmesiden har i 2003 i gennemsnit haft godt besøgende pr. måned. I forhold til 2002 er det gennemsnitlige månedlige besøgstal steget med 86 procent. Som bruger kan man abonnere på forskellige områder af hjemmesiden. Er man abonnent får man pr. e-post besked, når der er sket ændringer på de sider man ønsker at følge med i. I alt var der ved udgangen af 2003 tegnet elektroniske abonnementer på forskellige dele af hjemmesiden. I forhold til 2002 er det en stigning på 67 procent. Koordinering af ungdomsforskningen i Danmark En af Centrets væsentlige opgaver er løbende at skabe overblik over den ungdomsforskning, der finder sted på mange forskellige institutioner og medvirke til at afdække, hvor der er udækkede forsknings- og udredningsbehov. I 2003 er ungdomsforskernetværket løbende blevet udbygget og indeholder nu oplysninger om cirka 180 ungdomsforskere i Danmark. På cefu.dk findes en oversigt over ungdomsforskere i Danmark, hvor forskernes forskningsprojekter, forskningsområder og tilknytning er beskrevet. På denne offentlige udgave - cefu.dk - af forskernetværket er der ved udgange af 2003 registreret 62 forskere. Ikke alle forskere i det samlede netværk ønsker deres navn og fagområde mv. oplyst på cefu.dk. Offentlighedsarbejde og public service Centret modtager dagligt henvendelser fra unge selv, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, foreninger, medier etc., med forespørgsler om litteratur, henvisninger eller viden om unge. Centret prioriterer henvendelserne højt som en del af den public service forpligtelse, der er en del af Centrets formål. Centrets medarbejdere deltager jævnligt i interviews i de trykte og elektroniske medier og udbreder kendskabet til Centret og dets forskning. Centrets medarbejdere ultimo 2003 Faste medarbejdere Birgitte Simonsen, professor og centerleder Noemi Katznelson, Ph.d.-stipendiat og forskningskoordinator Per Alsøe, dokumentationskoordinator Jens Christian Nielsen, adjunkt, projektleder og forskningskoordinator Niels-Henrik M. Hansen, forskningsassistent, informationsmedarbejder/redaktør Annette Lindorff, sekretær Liselotte Klint, studentermedarbejder Anja Vinthe r Jensen, studentermedarbejder

6 7 Projektmedarbejdere Andy Højholdt, forskningsassistent Anne Kofod, forskningsassistent Susanne Branner Jespersen, forskningsassistent Martin Molich, praktikant Tilknyttede forskere Bibi Hølge Hazelton, Ph.d. og forskningsadjunkt, Institut for Uddannelsesforskning Camilla Hutters, Ph.d.-stipendiat, Forskerskolen i Livslang Læring Finn M. Sommer, lektor, Institut for Uddannelsesforskning Jette Larsen, Ph.d.-stipendiat, Forskerskolen i Livslang Læring Jo Krøger, Ph.d., ekstern lektor, Institut for Uddannelsesforskning Kevin Mogensen, Ph.d.-stipendiat, Forskerskolen i Livslang Læring Kim Rasmussen, lektor, Institut for Uddannelsesforskning Knud Illeris, professor, Institut for Uddannelsesforskning Lars Ploug, Ph.d.-stipendiat, Forskerskolen i Livslang Læring Lars Ulriksen, lektor, Institut for Uddannelsesforskning Lene Larsen, adjunkt, Institut for Uddannelsesforskning Niels Ulrik Sørensen, Ph.d.-stipendiat, Forskerskolen i Livslang Læring Peter Koudahl, Ph.d.-stipendiat, Forskerskolen i Livslang Læring Steen Baagøe Nielsen, forskningsadjunkt, Institut for Uddannelsesforskning Søren Smidt, lektor, Institut for Uddannelsesforskning

7 8 Igangværende forskning Projekterne er grupperet efter de fem forskningsfelter, der er grundpillerne i Center for Ungdomsforsknings arbejde. Unge og uddannelse Fastholdelse i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Undersøgelsen vil i forskellige faser omhandle både Social og sundhedsuddannelsernes grundforløb, social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen. Undersøgelsen omhandler de mange forhold der influerer på oplevelserne af uddannelserne blandt både de unge der fungerer i uddannelsen og de der er frafaldstruede. Hvordan oplever eleverne den realitet de møder i uddannelserne? Hvordan relaterer ungdomskulturen sig til lærernes forventninger? Hvilke aspekter ved uddannelserne matcher elevernes forventninger og værdier i relation til uddannelserne og hvilke gør ikke? Hvilket samspil finder sted i mødet mellem lærerne og eleverne? - Forsker Lene Larsen Forventninger til universitetsstudier Projektet vil afdække disse tre perspektiver: de studerendes forudsætninger og forventninger til studiet, og lærernes og universitetets forudsætninger og forventninger. Målet med projektet er at få en bedre forståelse af de forhold som spiller ind på de videregående uddannelser. Det er hensigten at projektet skal give en mere nuanceret indsigt i de forestillinger, motiver og interesser som ligger bag de studerendes studievalg og studiepraksis, og samtidig en indsigt i de forskellige rationaler som ligger bag uddannelsernes tilrettelæggelse og lærernes undervisning. - Forsker Lars Ulriksen Frafald på læreruddannelsen Center for Ungdomsforskning er tilknyttet projektet som sparringspartner. Projektet gennemføres af et konsortium bestående af Blaagaard Seminarium, Vordingborg Seminarium og Århus Dag- og Aftenseminarium. Styregruppen for projektet er Rektorforsamlingens Uddannelsesudvalg. Undersøgelsen baserer sig primært på spørgeskemaoplysninger, og skal kortlægge, hvordan de studerende oplever studiemiljøet på læreruddannelsen, samt hvilke grunde der er for at afbryde uddannelsen. - Forskere Lars Ulriksen & dokumentationskoordinator Per Alsøe Kvinder i forsvar og politi Både politiet og forsvaret har et ønske om at dets personale i højere grad skal afspejle befolkningssammensætningen, og ønsker derfor at øge andelen af blandt andet kvinder. I lyset af dette ønske om at fremme ligestilling har denne undersøgelse til formål at undersøge unge kvinder som målgruppe for rekruttering til arbejde i forsvar og politi. Projektet afdækker de centrale faktorer i rekrutteringsarbejdet og lægger dermed op til mulige nye veje i dette arbejde. - Forsker Susanne Branner Jespersen

8 9 Unge, køn og karriere Projektet handler overordnet om 'gender-mainstreaming' af erhvervsvejledning af unge i den danske grundskole. Projektet fokuserer på om - og i givet fald hvordan - kønsperspektivet spiller ind i erhvervsvejledningen, med henblik på at bryde stereotype forestillinger, som skaber kønstraditionelle uddannelses- og karrierevalg. - Forsker St een Baagøe Nielsen Unges valg af videregående uddannelse (ph.d.-projek t) Betydningen af videregående uddannelse i unges liv Projektet følger 10 unge og deres proces med at vælge videregående uddannelse i årene efter studentereksamen. Undersøgelsens sigte er, at belyse hvilken betydning videregående uddannelse har i unges liv i dag, samt hvad unges uddannelsesvalg siger om den samfundsmæssige betydning af videregående uddannelse. - Forsker Camilla Hutters Unge og arbejde Vejledning på tværs Et evalueringsprojekt omkring vejledning. Projektet hedder Vejledning på tværs og er en del af Undervisningsministeriet og Kommunernes Landsforenings overordnede projekt om Kvalitet i Ungdomsvejledningen. Vejledning på tværs har fokus på samarbejdet og styrkelsen af det lokale vejledernetværk i Roskilde for at medvirke til at antallet af unge, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse reduceres. - Forsker Noemi Katznelson Ude i virkeligheden læringsrum i to uddannelsers praktikforløb Ude i virkeligheden er den afsluttende rapport fra en forskningsprojekt, der er blevet til i samarbejde mellem CeFU og Kommunernes Landsforening, Forbundet af Offentlige Ansatte og Dansk Socialrådgiverforening. Forskningsprojektet belyser gennem et stort interviewmateriale de formelle og informelle læringsrum, som findes i hhv. sosu-hjælperuddannelsens og socialrådgiveruddannelsens praktikforløb. Både praktikanter og praktikvejledere fra de to uddannelser er blevet interviewet. Fra organisationernes side er tanken dels at skaffe større indsigt i, hvilken betydning praktikforløbet har for den enkelte praktikant og dels hvordan vejlederne oplever deres funktion i praktikforløbet. Derudover åbner forskningsdesignet for, at de to uddannelser gennem et systematisk studie af praktikdelen vil kunne lære af hinanden. - Forskere Jo Krøjer & Anne Kofod Unge og demokrati Nye tider nye foreningsformer? I mange foreninger og organisationer er opmærksomheden omkring unges foreningsdeltagelse og frivillige arbejde, blevet forstærket gennem de seneste år. Mange ungdomsorganisationer og foreninger melder om vanskeligheder med at tiltrække, involvere og fastholde unge i foreningerne og deres frivillige arbejde. Fra såvel politiske ungdomspartier og fagforeninger som idræts-, natur- og fritidsforeninger kommer der enslydende meldinger om forandringer i de unges deltagelse og engagement: Unge opleves som mindre stabile, de vandrer ud og ind af foreningerne, de engagerer sig på nye måder og de er mindre tilbøjelige til at påtage sig de ulønnede lederhverv. Det er blandt andet disse meldinger det 2-årige forskningsprojekt Nye tider - nye foreninger? prøver at komme bagom. Gennem konkrete studier af idrætsforeninger, spejderforeninger, politiske ungdomspartier og kulturelle foreninger undersøger forskningsprojektet tendenser i unges deltagelse

9 10 og engagement i foreninger og i udviklingen af forenings- og fællesskabsformer. - Forskere Jens Christian Nielsen, Andy Højhold t og Birgitte Simonsen. Unge og marginalisering Ungdom og marginalisering i det senmoderne Danmark - om konsekvenserne af den øgede individualisering (ph.d.-projekt) Dette forskningsprojekt er et ph.d.-projekt, der stiller skarpt på samspillet mellem den individualiseringstendens, der er at spore i både uddannelses- og arbejdsløshedssystemet og de konsekvenser det har for de unge der enten er, eller er i fare for at blive marginaliserede i forhold til arbejdsmarkedet. Afhandlingen tager således afsæt i, at det i både uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikken gennem de seneste år har været et mål at udbrede viften af individuelt tilpassede muligheder for at kunne imødekomme unge med meget forskellige behov. Ph.d-projektet har til formål at undersøge, hvilke konsekvenser individualiseringen har for de "udsatte" unge. Allerede i udgangspunktet er individualiseringen med til at vanskeliggøre spørgsmålet om, hvilke unge der tilhører den såkaldte "restgruppe". Det er ikke som for år tilbage, hvor man i grove træk kunne finde frem til "restgruppen" ved at se på afgrænsede grupper som de ufaglærte og de arbejdsløse. I dag kan unge der af den ene eller anden grund er "udsatte" meget vel gemme sig i det ordinære uddannelsessystem (på erhvervsskolerne, handelsskolerne, gymnasierne) og på arbejdsmarkedet på grund af den øgede individualisering, den enorme bevægelighed og de mange sammenhænge der umiddelbart er gjort tilgængelige for alle unge. - Forsker Noemi Katznelson Unge og livsstil Maskulinitet og massekultur (ph.d.-projekt) Projektet om maskulinitet og massekultur bærer arbejdstitlen Den forfængelige mand - Maskulinitetens forandring i den senmoderne massekultur. Det analyserer med udgangspunkt i livshistoriske interviews de forandringer i den mandlige kønsidentitet, der er en konsekvens af massekulturens udbredelse i det senmoderne Danmark. Projektet identificerer især de forandringer, som er knyttet til den æstetisering af kulturen, der følger af denne udbredelse. Med henblik på en sådan identifikation vil den dels undersøge de æstetiske identitetspositioner, som massekulturen tilbyder manden i det senmoderne Danmark, og dels undersøge, hvordan han indarbejder disse positioner i sin kønsidentitet. - Forsker Niels Ulrik Sørensen Hvad har de gang i? En profilanalyse af Gentoftes unge Center for Ungdomsforskning har i samarbejde med Gentofte Kommune iværksat en kortlægning og profilering af kommunens unge. Undersøgelsen søger at beskrive de unge såvel statistisk som via fokusgruppeinterviews. I datamaterialet indgår der 1031 besvarelser samt 18 interviews med udsatte unge. Undersøgelsen forventes afsluttes medio marts Forsker Niels-Henrik M. Hansen Doping blandt unge idrætsudøvere (ph.d.-projekt) Projektet om ungdomskultur, livsstil og doping bærer arbejdstitlen: Doping blandt unge idrætsudøvere: et projekt omhandlende unge mænds risiko-bevidsthed, rationaler og handlinger i relation til brugen og opfattelsen af krop, sundhed og doping. Center for Ungdomsforskning ønsker ved at fokusere på de mandlige brugere af doping og deres sociale og kulturelle livsverden at komme til en større og bedre forståelse af baggrunden og moti-

10 11 vationen for at bruge doping. Intentionen er at undersøge de unge mænds holdninger, kendskab og erfaringer til og med doping som en integreret del af deres livspraksis, deres livsverden, for at undersøge hvordan grupper af unge mænds brug af doping indgår og forstås som et socialt og kulturel udtryk. Det vil blive belyst hvordan doping indgår internt i de unge mænds venskabskredse, hvad der betinger at man i nogle kredse tager afstand fra doping, mens det i andre måske medvirker til at integrere den enkelte unge i det større fællesskab af mænd. - Forsker Kevin Mogensen

11 12 Udgivelser fra Center for Ungdomsforskning i 2003 Tidsskrift Tidsskriftet Ungdomsforskning udkom første gang i 2000, og på det tidspunkt alene som et elektronisk tidsskrift på hjemmesiden Fra 2002 er tidsskriftet ligeledes udkommet i en trykt udgave, med fire temanumre pr. år. Den trykte udgave af tidsskriftet har ca. 700 abonnenter mens den elektroniske udgave på cefu.dk har 212 abonnenter. Forskningsassistent Niels-Henrik M. Hansen overtog medio 2003 posten som redaktør af tidsskriftet efter ph.d.-stipendiat Niels Ulrik Sørensen. I 2003 udkom tidsskriftet med følgende temanumre: 1 Unge og kriminalitet 2 Unge i periferien 3 Unge og miljø 4 Unge og rusmidler Desuden udgav centret et særnummer af tidsskriftet Ungdomsforskning i april 2003 med titlen: Nye tider nye foreningsformer? et forskningsprojekt om ungdom & foreningsliv. (Red. Jens Christian Nielsen). Bøger Perspektiver på ungdom & krop Unges kroppe er genstand for en omfattende omsværmelse, opmærksomhed og tilskrivning af betydning. Den unge idealiserede krop har ikke kun værdi blandt de unge; også andre grupper efterstræber ofte den ungdommelige krop som ideal. Men idealkroppen er sjældent identisk med hverdagskroppen, der tværtimod ofte er udgangspunkt for en række forskellige og modsatrettede følelser og erfaringer. Gennem ti tværvidenskabelige artikler giver bogen et rigt facetteret billede af problemfeltet. - Forsker Bibi Hølge-Hazelton (red.) Rapporter Skibsofficer Rapporten er udgivet i samarbejde med Danmarks Rederiforening. Rapporten er en kortlægning og analyse af samspillet mellem søfartserhvervet og de unge med særlig henblik på rekruttering. Undersøgelsen viser de forskelligartede forventninger og forestillinger de unge aspiranter har om deres skole- og sejlperioder inden de starter på uddannelsen, samt hvordan de oplever det sociale miljø og faglige forhold, når de har været under uddannelse i et stykke tid. - Forsker Kevin Mogensen

12 13 Ung-til-ung som forebyggende metode inden for feltet forebyggelse af alkohol- og stofmisbrug Baggrunden for rapporten er konstateringen af, at en lang række forskellige forebyggelsesprojekter henviser til Ung-til-Ung metoden, uden der tilsyneladende eksisterer en grundig, videnskabelig (evidensbaseret) viden om metodens "effekter". Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. - Forsker Bibi Hølge-Hazelton Konflikt på gadeplan når etnisk minoritetsungdom og politi mødes En ny undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning går tæt på etnisk minoritetsungdoms møde med politiet. Karakteristisk for en del af møderne er, at de er med til at fastholde parternes negative opfattelse af hinanden. De oplever ofte konflikten som uløselig. Den grundlæggende fornemmelse af konflikt fører i nogle tilfælde til at møderne eskalerer til åben konfrontation - som vi har set det i Vollsmose, Tåstrup, Nørrebro og Kokkedal. Rapporten går bag om konfrontationerne og giver både politi og unge taletid. - Forskere Susanne Branner Jespersen & Anthony Ansel-Henry Hvad har de gang i? - en profilanalyse af Holbæks unge 2003 Denne rapport skal medvirke til at give borgerne, herunder de unge, fagpersoner og beslutningstagere i Holbæk et indblik i de unges hverdag, følelser og tanker om deres liv. Materialet i rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse, hvor alle Holbæks unge mellem 13 og 25 år har haft mulighed for at deltage samt en række fokusgruppe- interviews, hvor udvalgte unge har givet deres besyv med. - Forsker Niels Henrik M. Hansen Artikler Uddannelse og zapperkultur? Af Birgitte Simonsen. I "KVAN - Et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen", nr.66, August 2003, 23. årgang. Hvad skal de studerende lære i fysik? Et lærerperspektiv Af Lars Ulriksen. I Nils O. Andersen & Kjeld Bagger Laursen (red.): Studieforløbsundersøgelser i naturvidenskab en antologi. København: CND-KU skriftserie nr , Københavns Universitet. Ungdom, kost & diabetes Af Bibi Hølge-Hazelton. I Barndom (Peer-reviewed). Forsvar for ph.d. afhandling Diabetes - en skole for livet. Af Bibi Hølge-Hazelton. I Nordiske Udkast nr Ungdomsbegrebet Af Birgitte Simonsen. I "Kompendium i pædagogik - til pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser", Af Britta Hørdam (red.), Samfundslitteratur. De nye unge - de nye voksne Af Birgitte Simonsen. I "Kompendium i pædagogik - til pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser", Af Britta Hørdam (red.), Samfundslitteratur. Læring Af Knud Illeris. I "Kompendium i pædagogik - til pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser", Af Britta Hørdam (red.), Samfundslitteratur. Unges læreprocesser Af Knud Illeris. I "Kompendium i pædagogik - til pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser", Af Britta Hørdam (red.), Samfundslitteratur.

13 14 Læringsforløb, læringsspring, stadier og modeller Af Knud Illeris. I "Kompendium i pædagogik - til pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser", Af Britta Hørdam (red.), Samfundslitteratur. Hvad snakker vi om nå r vi siger ungdom? Af Birgitte Simonsen. I Perspektiver på unge & krop Af: Bibi Hølge-Hazelton (red.), Roskilde Universitetsforlag. Unge mænds krops og trafikrisiko Af Kevin Mogensen. I Perspektiver på unge & krop Af: Bibi Hølge-Hazelton (red.), Roskilde Universitetsforlag. Mal Fanden på væggen! Diabetes, ungdom, krop og køn Af Bibi Hølge-Hazelton. I Perspektiver på ungdom & krop, Af: Bibi Hølge-Hazelton (red.), Roskilde Universitetsforlag. The Youth Movement - Challenging the trade union movement and its youth work. Af Jens Christian Nielsen. I Niels Warring og Christian Helms Jørgensen (red.): "Adult Education and The Labour Market VII - Volume B". Roskilde Universitetsforlag. Indignation og indflydelse som mulighedshorison t - om fagligt aktive unges veje på arbejds markedet Af Jens Christian Nielsen. I Christian Helms Jørgensen og Niels Warring (red.): Demokrati og deltagelse i arbejdslivet. Roskilde Universitetsforlag. Unge i bevægelse - en udfordring for det etablerede foreningsliv Af Jens Christian Nielsen. I Tidsskriftet Ungdomsforskning - særnummer april 2003 : Nye tider Nye foreningsformer? Center for Ungdomsforskning. Hvorfor beskæftige sig med ungdom og foreningsliv? En kommenteret oversigt over ud valgt forskning og dokumentation Af Andy Højholdt. I Tidsskriftet Ungdomsforskning - særnum- mer april 2003 : Nye tider Nye foreningsformer? Center for Ungdomsforskning. Samtale med ildsjæle og forskere Af Birgitte Simonsen. I Tidsskriftet Ungdoms forskning særnummer april 2003 : Nye tider Nye foreningsformer? Center for Ungdomsforskning. Rusmidler i provinsen Af Niels-Henrik M. Hansen. I Ungdomsforskning årg. 2, nr Unge og rusmidler. Center for Ungdomsforskning. Er det blevet værre? Af Per Alsøe. I Ungdomsforskning årg. 2, nr Unge og rus midler. Center for Ungdomsforskning. Håb - trods alt Af Birgitte Simonsen. I Ungdomsforskning årg. 2, nr Unge og miljø. Center for Ungdomsforskning. Unges til- og fravalg af de sundhedsfaglige uddannelser og jobs Af Noemi Katznelson og Camilla Hutters. I FOFU-nyt årg. 5, nr. 1 & om Rekrutteringskrise i sundhedsvæsnet. Hvad er de unges forventninger til arbejde? Af Noemi Katznelson. Artikel til P1-debat, synspunkt d. 26. maj, Mistillid mellem unge indvandrere og politiet. Af Susanne Branner Jespersen. I Synspunkt i Dansk Politi nr. 6, juni Med Anthony Ansel-Henry.

14 15 Konferencer Centret afholder hvert år en række konferencer. Konferencerne har forskellige målgrupper medlemmerne af Foreningen Center for Ungdomsforskning, forskere samt praktikere og andre med interesse for ungdomsforskning. Medlemskonferencer : Et kaleidoskopisk indblik i udvalgte dele af centrets aktuelle forskning På konferencen blev følgende projekter præsenteret: Unge i tal af Per Alsøe. Hvad har de gang i? af Niels-Henrik M. Hansen. Nye tider nye foreningsformer af Andy Højholdt og Jens Christian Nielsen. Fra fornemmelse til viden og handling af Lene Larsen. Møde mellem politi og unge nydan- skere af Anthony Ansel-Henry og Susanne Branner Jespersen. Rekruttering af nye elever i finans- sektoren, samt fastholdelse og integration af nyuddannede yngre medarbejdere af Morten Smistrup Ung-til-Ung. Om idealerne, myterne og realiteterne Ung-til-Ung er en bredt defineret og internationalt anvendt tilgang til at komme i kontakt med mange unge i forskellige sammenhænge: Ung-til-Ung som metode ved markedsføring af bestemte produkter, ved rekruttering til bestemte brancher, til fagforeninger og andre organisationer, og ved oplysning og rådgivning ved forebyggelse og bekæmpelse af f.eks. alkohol - og stofmisbrug. På konferencen blev det diskuteret hvad der virker og hvad der ikke virker. Hvad er ideal og hvad er realitet? Hvornår virker det og hvornår ikke? Hvad ved vi egentlig om det. Der var oplæg både fra forskere og fra folk, der er engageret i Ung-til-Ung arbejde i praksis. Forskertræf : Vilkår for dansk ungdomsforskning CeFU s forskertræf er et tilbagevendende netværksarrangement for forskere der arbejder med unge. Dette forskertræf tog afsæt i et oplæg af Gestur Gudmundsson, DPU, om udfordringer til ungdomsforskningen i dag. Dagen bød ellers på diskussioner om den på daværende tidspunkt forudstående Nordiske ungdomsforskningskonference og på erfaringsudveksling vedrørende: Idégenerering og finansiering af forskningsprojekter; Forskningsdesign og metoder indenfor ungdomsforskningen; og endelig formidling af forskningen til dens brugere. Åbne arrangementer : Kvalitet i Ungdomslivet målinger eller virkelighed Hvordan vurderer man hvad der er kvalitet i ungdomslivet kan det måles og hvem skal i givet fald opstille målene. Pædagoger fra vuggestue til videregående uddannelse formodes at kunne forholde sig til spørgsmålet: er det du laver kvalitet? Også den sociale og den frivillige sektor konfronteres med spørgsmålet. Arbejdet med mennesker har stor afstand fra indsats til resultat. Hvad er livskvalitet? Hvad synes unge selv? Oplæg af: Peter Dahler-Larsen, Ph.D, er professor i evaluering på Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet, Odense. Gestur Gudmundsson er gæstelektor, Ph.D, i pædagogisk sociologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Lars Ulriksen, Ph.D, er lektor i uddannelsesforskning ved Institut for Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter og tilknyttet CeFU : NYRIS 8: Youth Voice and Noise (international konference) Hovedtalerne ved konferencen var professor Zygmunt Baumann, professor Harriet Bjerrum Nielsen, professor Phil Cohen og professor Manuela du Bois-Raymond. Der var også oplæg om følgende emner: Political Identities in Late Modernity, Losers and winners of modern youth life, Youth Culture, New forms of collective identities og Reconstructions of the distinction between Childhood and Youth: challenges for theory and conceptualization.

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016

NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016 NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016 et kalejdoskopisk blik på dele af centerets forskning Netværkskonference på Center for Ungdomsforskning 30. marts 2016 NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016 et kalejdoskopisk blik

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET

TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET Om en øget polarisering mellem de, som kan begå sig, og de, som ikke kan og hvad det betyder for de unge selv og for alle dem, som er i berøring med de unge i hverdagen NETVÆRKS

Læs mere

(årsberetning ÅRSBERETNING 2004. Center for Ungdomsforskning

(årsberetning ÅRSBERETNING 2004. Center for Ungdomsforskning (årsberetning ÅRSBERETNING 2004 Center for Ungdomsforskning (årsberetning Center for Ungdomsforskning Årsberetning 2004 Center for Ungdomsforskning blev etableret 1. januar 2000 med henblik på at styrke

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

GENERATION MÅLRETTET?

GENERATION MÅLRETTET? GENERATION MÅLRETTET? Om unges integration - eller mangel på samme - i uddannelse og arbejde KONFERENCE DEN 8. NOVEMBER 2011 GENERATION MÅLRETTET? Om unges integration - eller mangel på samme - i uddannelse

Læs mere

HVOR ER UNGDOMSLIVET I DAG?

HVOR ER UNGDOMSLIVET I DAG? HVOR ER UNGDOMSLIVET I DAG? - 360 GRADER RUNDT OM UNGDOMSLIVET Netværkskonference for medlemmerne af foreningen Center for Ungdomsforskning, med rig mulighed for networking og udvikling af interessefællesskabet

Læs mere

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation KONFERENCE DEN 20. NOVEMBER 2013 Foto AFUK, layou Peter Aarhus UNGES MOTIVATION

Læs mere

Krisen, de unge og arbejdsmarkedet

Krisen, de unge og arbejdsmarkedet Krisen, de unge og arbejdsmarkedet Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 17. november 2009 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsarbejdsløshed er igen i stærk stigning

Læs mere

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER Flere unge behøver hjælp og støtte. Er ungdomslivet blevet mere udfordrende, eller skrøbeliggør vi de unge? Konference hos Center for Ungdomsforskning den 25. november 2014 UNGDOMSLIV

Læs mere

VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE

VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE - Hvor går de danske unge hen? KONFERENCE DEN 22. MARTS 2012 VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE - Hvor går de danske unge hen? Konference hos Center for Ungdomsforskning den 22. marts

Læs mere

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi de unges lyst til uddannelse og læring? 2012 Foto Penny Mathews, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 22. MAJ DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi unges

Læs mere

DE TOPMOTIVEREDE UNGE

DE TOPMOTIVEREDE UNGE DE TOPMOTIVEREDE UNGE Mens mange unge kæmper med motivationen, er andre unge tændt af et brændende engagement men hvordan skabes motivation og engagement blandt unge? Konference på Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Årsberetning 2005 - Center for Ungdomsforskning. Bilag 1: Årsberetning 2005

Årsberetning 2005 - Center for Ungdomsforskning. Bilag 1: Årsberetning 2005 Bilag 1: Årsberetning 2005 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord ved Bestyrelsesformand Michael Andersen 4 Foreningen Center for Ungdomsforskning 6 Center for Ungdomsforskning 7 Afsluttede forskningsprojekter i

Læs mere

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR -Pædagigisk problem eller mulighed? Hallo hører du efter, hvad jeg siger?. Har du ikke

Læs mere

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? 2012 Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 12. DECEMBER DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? Konference hos Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Brydninger i ungdomslivet Sørensen, N. U. (red.) & Pless, M. (red.) 2015 1 udg. Aalborg : Aalborg Universitetsforlag. 190 s. (Ungdomsliv; Nr. 3).

Brydninger i ungdomslivet Sørensen, N. U. (red.) & Pless, M. (red.) 2015 1 udg. Aalborg : Aalborg Universitetsforlag. 190 s. (Ungdomsliv; Nr. 3). Lektor Det Humanistiske Fakultet Institut for Læring og Filosofi Center for Ungdomsforskning Aalborg Universitet København Postaddresse: A.C. Meyers Vænge 15 2450 København SV Danmark Postaddresse: A.C.

Læs mere

UNGE PÅ KANTEN AF SAMFUNDET

UNGE PÅ KANTEN AF SAMFUNDET UNGE PÅ KANTEN AF SAMFUNDET hvem er de unge på kanten af samfundet, og hvordan kan de støttes? Konference hos Center for Ungdomsforskning 9. november 2017 UNGE PÅ KANTEN AF SAMFUNDET hvem er de unge på

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Niels Warring Christian Helms Jørgensen (red.) Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering Institut for

Læs mere

10 års forskning 2000-2010

10 års forskning 2000-2010 10 års forskning 2000-2010 Vidunderligt at være 10 år I 2010 er man en ung, når man er 10 år gammel. I gamle dage og det er ikke så længe siden så var en 10-årig et barn med alt det, der hørte barndommen

Læs mere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2007-1 MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA udgives af Det

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

#cefunet UNGE UDEN SIKKERHEDSNET. nye kompetencer til fremtidens usikre og globaliserede arbejdsliv?

#cefunet UNGE UDEN SIKKERHEDSNET. nye kompetencer til fremtidens usikre og globaliserede arbejdsliv? UNGE UDEN SIKKERHEDSNET nye kompetencer til fremtidens usikre og globaliserede arbejdsliv? Konference på Center for Ungdomsforskning 11. maj 2016 #cefunet UNGE UDEN SIKKERHEDSNET nye kompetencer til fremtidens

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

PROBLEMER MED MOTIVATIONEN HVORDAN KOMMER VI VIDERE?

PROBLEMER MED MOTIVATIONEN HVORDAN KOMMER VI VIDERE? PROBLEMER MED MOTIVATIONEN HVORDAN KOMMER VI VIDERE? elevers motivation er en forudsætning for at læring og uddannelse lykkes, men hvad er motivation, og hvordan fremmes den? Konference på Center for Ungdomsforskning

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Unge, identitet, motivation og valg Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk

Unge, identitet, motivation og valg Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk Fremtidens folkeskole i Odder: Overbygning og ungdom Hvordan bidrager vi til at 95 pct. af eleverne gennemfører en ungdomsuddannelse? Hvad kan vi gøre for, at eleverne

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING - SAMSKABELSE OM VIDENSINFORMERET SKOLEUDVIKLING VIA University College VIA University College 1 2015 Analyse af videnspredning Spredning af forsknings- og udviklingsviden med relevans for grundskolens

Læs mere

Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet

Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet 1 Danmark har et drengeproblem! Projekt DRIBLE: Drenges udfordringer i ungdomsuddannelserne. Projekt

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Dagsorden Mødedato: Torsdag den 2. juni 2016 Starttidspunkt: Fællesmøde kl. 13.00 14.00 Monofagligt møde kl. 14.00 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark

Læs mere

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen.

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen. Handelsskolernes forening af studievejledere 27/10-12: Vores forening er nu sluttet sammen med teknisk skoles og gymnasiets vejlederforeninger under navnet Ungdommens Uddannelsesvejlederforening UUVF.

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Arbejdspapir 8. oktober 2013 Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Ph.d. studerende ved IUP, AU og Lektor ved VIA UC Randi Boelskifte Skovhus

Læs mere

Projekt Forebyggelse på Tekniske Skoler. Forsker praktiker seminar: at skabe evidens i forebyggelsen

Projekt Forebyggelse på Tekniske Skoler. Forsker praktiker seminar: at skabe evidens i forebyggelsen Projekt Forebyggelse på Tekniske Skoler Forsker praktiker seminar: at skabe evidens i forebyggelsen Middelfart Resort & KonferenceCenter, November 2010 Projektleder Liselotte Ingholt Hvordan rekrutteres

Læs mere

Dropout versus push out Hvad vil det sige at undervise inkluderende?

Dropout versus push out Hvad vil det sige at undervise inkluderende? Dropout versus push out Hvad vil det sige at undervise inkluderende? Af Ulla Højmark Jensen Ph.d. Lektor i Unge og Ungdomsuddannelse på Institut for Filosofi og Læring Aalborg Universitet København Tre

Læs mere

Unga in i Norden: Referencegruppemøde

Unga in i Norden: Referencegruppemøde Unga in i Norden: Referencegruppemøde Roskilde Universitet 13. april 2015 Trine Wulf Andersen Lektor, phd Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning wulf@ruc.dk Program 11.00 11.15: Velkommen v/ Trine

Læs mere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere Rapport for Projekt Anvendelsesorientering i naturvidenskabelige fag Ribe Katedralskole Projektnr.: 129635 Sagsnr.: 049.65L.391 Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via

Læs mere

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Læring og it LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser Forfatterne

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Uddannelse 2014 Ph.d. i idræt 2009 Cand.scient., idræt og samfundsfag (1. juni) 2000 Studentereksamen

Uddannelse 2014 Ph.d. i idræt 2009 Cand.scient., idræt og samfundsfag (1. juni) 2000 Studentereksamen Karsten Elmose-Østerlund Adjunkt Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) Institut for Idræt og Biomekanik Bevægelse, Kultur og Samfund Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden

Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden Oplæg på Studievejledernes Nyborg-konference for vejledere ved ungdomsuddannelserne 3.november 2010 Lars Ulriksen, Institut for Naturfagenes Didaktik Dias

Læs mere

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg Side 1 af 8 Gå til hovedindhold Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher Søg Søg Job Markedsplads Annonceinfo Om Drenge og piger er stort set ens I hvert fald når det handler

Læs mere

Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb

Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Denne pixibog er et af produkterne af Equal-projektet Sammenhængende vejledning af

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Forskningsprojekt Januar 2009 December 2012 Det Strategiske Forskningsråd

Forskningsprojekt Januar 2009 December 2012 Det Strategiske Forskningsråd Forskningsprojekt Januar 2009 December 2012 Det Strategiske Forskningsråd Om projektet og deltagerne Baggrunde og problemstillinger Fokuspunkter og hypoteser Projektets design Resultater so far Professor

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Att skape dialog kring vägledning

Att skape dialog kring vägledning Att skape dialog kring vägledning A N N E T T E E R N S T L A U R I D S E N D I R E K T Ø R A A R H U S T E C H OG F O R M A N D F O R N A T I O N A L D I A L O G F O R U M F O R S T U D I E - O G E R

Læs mere

Referat af møde i Det Nationale Dialogforum den 27. marts 2015

Referat af møde i Det Nationale Dialogforum den 27. marts 2015 Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af møde i Det Nationale Dialogforum

Læs mere

Kultur! iskolebiblioteket?

Kultur! iskolebiblioteket? Kultur! iskolebiblioteket? Tom Jørgensen Kultur! iskolebiblioteket? En undersøgelse af skolebibliotekarers kulturopfattelse Roskilde Universitetsforlag Tom Jørgensen Kultur! i skolebiblioteket? En undersøgelse

Læs mere

Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet

Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet [1] BAGGRUND Sexologisk Forskningscenter (SeFo) er en forsknings- og undervisningsenhed under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Den åbne skole samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger

Den åbne skole samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger Den åbne skole samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger Astrid Haar Jakobsen 10. semester Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring of Filosofi Aalborg Universitet, København Abstract

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Workshop 1. Forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD

Workshop 1. Forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD Workshop 1 Forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD Ind i undervisningsrummet på EUD - et forskningsprojekt om EUD-eleverne og deres møde med erhvervsuddannelsernes grundforløb Forsker-praktikernetværkskonference

Læs mere

FL København. - nye strukturer? nye muligheder. Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? - sammen om ligestilling

FL København. - nye strukturer? nye muligheder. Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? - sammen om ligestilling 2015 FL 2015 - København - sammen om ligestilling - nye strukturer? nye muligheder for kvinder? Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? Baggrund: Fagbevægelsen, og især de kvindedominerede forbund,

Læs mere

Stilling Organisatorisk placering Emne/område for ph.d Partnerorganisation

Stilling Organisatorisk placering Emne/område for ph.d Partnerorganisation 4.4f 2 Dato 05. september, 2011 Initialer Igangværende ph.d.-forløb på Metropol per august 2011 Stilling Organisatorisk placering Emne/område for ph.d Partnerorganisation Ernæring Underviser F&U program

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

De unge, udfordringer og potentialer. Noemi Katznelson, Centerleder og lektor, Center for Ungdomsforskning, AAU Kbh

De unge, udfordringer og potentialer. Noemi Katznelson, Centerleder og lektor, Center for Ungdomsforskning, AAU Kbh De unge, udfordringer og potentialer Noemi Katznelson, Centerleder og lektor, Center for Ungdomsforskning, AAU Kbh 1. Tendens: Ungdomsfasen udvides barndommen skrumper Noemi Katznelson, 2. Tendens: Ændret

Læs mere

Materialer fra generalforsamlingen/konferencen F O R E N I N G E N A F 1 0. K L A S S E S K O L E R I D A N M A R K

Materialer fra generalforsamlingen/konferencen F O R E N I N G E N A F 1 0. K L A S S E S K O L E R I D A N M A R K Generalforsamling 2012 Materialer fra generalforsamlingen/konferencen Referat kan hentes her Formandens slides kan hentes her 10iCampus - Varde kan hentes her Hjørring - kommer her EVA - Kristine Bang

Læs mere

Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune

Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune Forslaget til Ungdomspolitik for Rudersdal Kommune tager udgangspunkt i de Kulturpolitiske værdier for Rudersdal Kommune: Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer

Læs mere

DE KRÆVENDE UNGE? SAMTIDENS UNGE SOM UDFORDRING FOR ARBEJDSPLADSER OG FAGLIGE ORGANISATIONER

DE KRÆVENDE UNGE? SAMTIDENS UNGE SOM UDFORDRING FOR ARBEJDSPLADSER OG FAGLIGE ORGANISATIONER DS - NYBORG STRAND - 1. OKTOBER 2013 DE KRÆVENDE UNGE? SAMTIDENS UNGE SOM UDFORDRING FOR ARBEJDSPLADSER OG FAGLIGE ORGANISATIONER INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ER DE UNGE FOR KRÆVENDE? Min

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Projektbeskrivelse De etniske minoriteters valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009 Tidligere undersøgelser

Projektbeskrivelse De etniske minoriteters valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009 Tidligere undersøgelser Projektbeskrivelse De etniske minoriteters valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009 Kasper Møller Hansen og Yosef Bhatti Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 10. august 2009 En vigtig parameter

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere

Den danske gymnasielov 2005

Den danske gymnasielov 2005 Den danske gymnasielov 2005 Stk. 5: Uddannelsen og skolekulturen som helhed skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folke-styre. Undervisningen

Læs mere

optagelse, gennemførelse og Velkommen til workshoppen: uddannelsesinstitutioner V/Randi Skovhus Helle Toft Vejledning i Lis Boysen

optagelse, gennemførelse og Velkommen til workshoppen: uddannelsesinstitutioner V/Randi Skovhus Helle Toft Vejledning i Lis Boysen Velkommen til workshoppen: Vejledning i uddannelsesinstitutioner optagelse, gennemførelse og karrierevejledning V/Randi Skovhus Helle Toft Lis Boysen Hovedspørgsmål for workshoppen: Hvad forstår man ved

Læs mere

En ny tid, en ny vidensproduktion?

En ny tid, en ny vidensproduktion? ELU og Danske Universiteters konference: Efter- og videreuddannelse på universiteterne status, udfordringer og perspektiver 1. april 2008 En ny tid, en ny vidensproduktion? Bent Gringer, SCKK bg@sckk.dk

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Oktober, 2007 Du kan ikke besvare denne nyhedsmail skriv i stedet til nyhedsbrevets redaktion på: lr@frivillighed.dk Indhold Nyt fra Center

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum P R O J EKTBESKRIVELSE Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum 1. Baggrund Mange unge udfordres på deres vej fra grundskolen til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE

UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE Christian Helms Jørgensen UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering

Læs mere

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Baggrund for initiativet I Region Syddanmark er der taget initiativ

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FOR FORÅRET 2016 Til alle interesserede, Professionshøjskolerne

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

danske ERHVERVSSKOLER i. rrjerwr

danske ERHVERVSSKOLER i. rrjerwr Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 134 Offentligt Mk VHP danske ERHVERVSSKOLER i. rrjerwr Februar 2010 Handelsgymnasiet - kvaliteter og udfordringer Dette hæfte indeholder de indtil nu vigtigste

Læs mere

Hvis uddannelse er eneste vej frem?

Hvis uddannelse er eneste vej frem? Hvis uddannelse er eneste vej frem? Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Generelle udfordringer til unge i dag Stadig større pres på unge til at tage en uddannelse og

Læs mere

HIT projektet og KOS. Side 1 af 5

HIT projektet og KOS. Side 1 af 5 HIT projektet og KOS Dette projektgrundlag udgør aftalen for samarbejdet mellem HIT projektet og KOS frem til 31. januar 2005. Aftalen kan herefter genforhandles med henblik på eventuel forlængelse. 1.

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Mellem skole og praktik

Mellem skole og praktik Mellem skole og praktik 1 Vibe Aarkrog Mellem skole og praktik Fire teoretiske forståelsesrammer til belysning af sammenhængen mellem skole og praktik i erhvervsuddannelserne Ph.d.-afhandling Danmarks

Læs mere

Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Konferencens formål Formidle de første (foreløbige) resultater Fremme refleksioner om problemstillinger

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere