Center for Ungdomsforskning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Ungdomsforskning"

Transkript

1 Center for Ungdomsforskning Roskilde Universitetscenter P10 Universitetsvej 1 DK-4000 Roskilde Årsberetning 2003 Center for Ungdomsforskning blev etableret 1. januar 2000 på Roskilde Universitetscenter under Institut for Uddannelsesforskning. Bag centret står Foreningen Center for Ungdomsforskning, hvis formål er at drive eller støtte forskning i unges livssituation i Danmark samt at indsamle og formidle viden herom.

2 3 Forord ved bestyrelsesformand Michael Andersen På generalforsamlingen marts 2003 meddelte daværende formand Bjarke Steen Johansen at han efter 3 år som formand ikke ville stille op til formandsposten på grund af andre opgaver. Jeg blev som repræsentant for Danmarks Idræts-Forbund valgt som Bjarkes efterfølger og kunne overtage en velfungerende Forening som Bjarke var en af hovedkræfterne bag både med hensyn til skabelsen af selve organisationen og med hensyn til at rekruttere de første medlemmer til Foreningen. Jeg fik mao. meget forærende af Bjarke. Og det er jeg taknemmelig for. I bestyrelsen har vi i årets løb haft mange indholdsrige diskussioner der har bidraget til at udstikke pejlermærker for ungdomsforskningen og bidraget med konstruktiv kritik i forbindelse med de forskningsresultater CeFU løbende fremlægger i bestyrelsen. En af årets store begivenheder var den internationale ungdomsforskerkonference NYRIS 8: Youth Voice and Noise - i juni 2003 som CeFU var vært for. Konferencen var besøgt af omkring 150 forskere fra 16 lande og det var en enestående lejlighed til at placere CeFU på verdenskortet. Året har været præget af vokseværk i CeFU. I de 4 år CeFU har haft sit virke, er aktivitetsniveauet foreløbigt kulmineret i Men det har også betydet at det i løbet af efteråret 2003 stod klart for mig og lederen af CeFU at de betingelser som CeFU arbejder under, på Roskilde Universitetscenter er begrænsende for CeFU s videre udvikling. Derfor blev centerlederen og jeg enig om at opsige samarbejdsaftalen mellem Foreningen Center for Ungdomsforskning og Roskilde Universitetscenter repræsenteret ved Institut for Uddannelsesforskning (hvortil CeFU er tilknyttet). Hensigten med opsigelsen var at fremskynde en genforhandling af aftalen som under alle omstændigheder skulle genforhandles ved udgangen af Denne genforhandling blev sat i gang ved udgangen af Foreningen har i løbet af 2003 måttet sige farvel til 3 medlemmer men har kunnet byde 2 nye medlemmer velkommen i Foreningen. Det finansielle grundlag for Center for Ungdomsforskning er i 2003 kommet fra rekvireret forskning, hvor rekvirenterne er ministerier, interesseorganisationer og forskningsrådsbevillinger. Hertil kommer naturligvis medlemsbidrag fra Foreningens medlemmer som i 2003 i lighed med tidligere år var på ,- kr. pr. medlem. Endelig vil jeg sige tak til bestyrelsesmedlemmerne, centerleder Birgitte Simonsen og medarbejdere samt tak til samtlige samarbejdspartnere for et konstruktivt samarbejde i Vi ser frem til de nye opgaver og udfordringer i 2004.

3 4 Foreningen Center for Ungdomsforskning Ved årsskiftet 1999/2000 blev Center for Ungdomsforskning oprettet på Roskilde Universitetscenter. Initiativet til oprettelsen blev taget af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Ønsket var et dansk forskningscenter, hvor der produceres, samles og formidles forskningsbaseret viden om unge. Et forskningscenter, hvor der initieres forskning i unges levevis, livsvilkår og samspil med centrale samfundsmæssige organiseringer og institutioner. Bag Center for Ungdomsforskning står en kreds af danske institutioner, organisationer og virksomheder, som gennem medlemskab af Foreningen Center for Ungdomsforskning repræsenterer vigtige interesser i forhold til de unge og fungerer samtidig som et demokratisk grundlag bag forskningscentret. Medlemmerne fungerer som sparringspartnere i prioriteringen af centrets forskning, deltager i diskussionen af nye initiativer og aktiviteter og præsenteres løbende for de nyeste resultater og tendenser indenfor ungdomsforskningen. Ved indgangen til år 2004 består Foreningens medlemskreds af 20 medlemmer: Beskæftigelsesministeriet, Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Industri, Dansk Metal, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), BUPL-Forbundet for pædagoger og klubfolk, Forsvarets Værnepligt & Rekruttering, Frie Kostskolers Fællesråd, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), GODA - Gode Alkoholdninger (optaget ultimo 2003 med virkning 1. januar 2004), Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), HK-Danmark, Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integration, Novo Nordisk A/S (optaget ultimo 2003 med virkning 1. januar 2004), NP 3 communication (har ændret navn til Recommended ), Rigspolitiet, Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD), Socialministeriet samt Undervisningsministeriet. Ændringer i foreningens medlemskreds I 2003 blev GODA - Gode Alkoholdninger og Novo Nordisk A/S optaget som medlemmer med virkning fra januar Dansk Tipstjeneste A/S, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt TDC har i 2003 meldt sig ud af foreningen med virkning fra 1. januar Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsesmedlemmerne er på skift vært for bestyrelsesmøderne, således at medlemmerne og Centrets medarbejdere får indblik i de forskellige institutioner, organisationer og virksomheder som favnes af Foreningen Center for Ungdomsforskning. Bestyrelsen for Foreningen Center for Ungdomsforskning består af 9 medlemmer. Formand for bestyrelsen Michael Andersen er repræsentant for Danmarks Idræts-Forbund og næstformand er Jørgen Storm fra Forsvarets Værnepligt & Rekruttering. I bestyrelsen sidder i øvrigt Henrik W. Ol- sen fra Dansk Metal, Birgitte Nielsen fra Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Jacob Kragh Dalskov fra Gymnasieskolernes Lærerforening, Allan Baumann fra BUPL - Forbundet for pædagoger og klubfolk, Line Thaudahl Jakobson (indtrådt medio året som suppleant for Connie Yilmaz Janzen) fra Dansk Ungdoms Fællesråd, Gorm Hansen fra Frie Kostskolers Fællesråd samt Niels Schmidt fra Rigspolitiet.

4 5 Der er i år 2003 afholdt 5 bestyrelsesmøder samt den årlige generalforsamling: Bestyrelsesmøde afholdt hos Rigspolitiet Generalforsamling og bestyrelsesmøde i Foreningen Center for Ungdoms forskning afholdt hos CeFU, RUC Bestyrelsesmøde afholdt hos CeFU, RUC Bestyrelsesmøde afholdt hos Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Bestyrelsesmøde afholdt hos de Frie Kostskolers Fællesråd

5 6 Dokumentation og formidling CeFU s hjemmeside (www.cefu.dk) Hjemmesiden blev i november 2003 testet af Bedst på Nettet og fik tildelt fire netkroner af fem mulige. CeFU s hjemmesiden blev bedømt i kategorien for uddannelsesinstitutioner, hvilket bl.a. indebærer, at siden vurderes efter, om det er muligt for studerende at søge optagelse, udfylde tilmeldingsblanketter o. lign. online. CeFU s hjemmeside passede således ikke helt ind i denne kategori, eftersom CeFU ikke er en uddannelsesinstitution. Til trods for dette blev vurderet som sjette bedst af omkring tres vurderede hjemmesider. Hjemmesiden har i 2003 i gennemsnit haft godt besøgende pr. måned. I forhold til 2002 er det gennemsnitlige månedlige besøgstal steget med 86 procent. Som bruger kan man abonnere på forskellige områder af hjemmesiden. Er man abonnent får man pr. e-post besked, når der er sket ændringer på de sider man ønsker at følge med i. I alt var der ved udgangen af 2003 tegnet elektroniske abonnementer på forskellige dele af hjemmesiden. I forhold til 2002 er det en stigning på 67 procent. Koordinering af ungdomsforskningen i Danmark En af Centrets væsentlige opgaver er løbende at skabe overblik over den ungdomsforskning, der finder sted på mange forskellige institutioner og medvirke til at afdække, hvor der er udækkede forsknings- og udredningsbehov. I 2003 er ungdomsforskernetværket løbende blevet udbygget og indeholder nu oplysninger om cirka 180 ungdomsforskere i Danmark. På cefu.dk findes en oversigt over ungdomsforskere i Danmark, hvor forskernes forskningsprojekter, forskningsområder og tilknytning er beskrevet. På denne offentlige udgave - cefu.dk - af forskernetværket er der ved udgange af 2003 registreret 62 forskere. Ikke alle forskere i det samlede netværk ønsker deres navn og fagområde mv. oplyst på cefu.dk. Offentlighedsarbejde og public service Centret modtager dagligt henvendelser fra unge selv, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, foreninger, medier etc., med forespørgsler om litteratur, henvisninger eller viden om unge. Centret prioriterer henvendelserne højt som en del af den public service forpligtelse, der er en del af Centrets formål. Centrets medarbejdere deltager jævnligt i interviews i de trykte og elektroniske medier og udbreder kendskabet til Centret og dets forskning. Centrets medarbejdere ultimo 2003 Faste medarbejdere Birgitte Simonsen, professor og centerleder Noemi Katznelson, Ph.d.-stipendiat og forskningskoordinator Per Alsøe, dokumentationskoordinator Jens Christian Nielsen, adjunkt, projektleder og forskningskoordinator Niels-Henrik M. Hansen, forskningsassistent, informationsmedarbejder/redaktør Annette Lindorff, sekretær Liselotte Klint, studentermedarbejder Anja Vinthe r Jensen, studentermedarbejder

6 7 Projektmedarbejdere Andy Højholdt, forskningsassistent Anne Kofod, forskningsassistent Susanne Branner Jespersen, forskningsassistent Martin Molich, praktikant Tilknyttede forskere Bibi Hølge Hazelton, Ph.d. og forskningsadjunkt, Institut for Uddannelsesforskning Camilla Hutters, Ph.d.-stipendiat, Forskerskolen i Livslang Læring Finn M. Sommer, lektor, Institut for Uddannelsesforskning Jette Larsen, Ph.d.-stipendiat, Forskerskolen i Livslang Læring Jo Krøger, Ph.d., ekstern lektor, Institut for Uddannelsesforskning Kevin Mogensen, Ph.d.-stipendiat, Forskerskolen i Livslang Læring Kim Rasmussen, lektor, Institut for Uddannelsesforskning Knud Illeris, professor, Institut for Uddannelsesforskning Lars Ploug, Ph.d.-stipendiat, Forskerskolen i Livslang Læring Lars Ulriksen, lektor, Institut for Uddannelsesforskning Lene Larsen, adjunkt, Institut for Uddannelsesforskning Niels Ulrik Sørensen, Ph.d.-stipendiat, Forskerskolen i Livslang Læring Peter Koudahl, Ph.d.-stipendiat, Forskerskolen i Livslang Læring Steen Baagøe Nielsen, forskningsadjunkt, Institut for Uddannelsesforskning Søren Smidt, lektor, Institut for Uddannelsesforskning

7 8 Igangværende forskning Projekterne er grupperet efter de fem forskningsfelter, der er grundpillerne i Center for Ungdomsforsknings arbejde. Unge og uddannelse Fastholdelse i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Undersøgelsen vil i forskellige faser omhandle både Social og sundhedsuddannelsernes grundforløb, social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen. Undersøgelsen omhandler de mange forhold der influerer på oplevelserne af uddannelserne blandt både de unge der fungerer i uddannelsen og de der er frafaldstruede. Hvordan oplever eleverne den realitet de møder i uddannelserne? Hvordan relaterer ungdomskulturen sig til lærernes forventninger? Hvilke aspekter ved uddannelserne matcher elevernes forventninger og værdier i relation til uddannelserne og hvilke gør ikke? Hvilket samspil finder sted i mødet mellem lærerne og eleverne? - Forsker Lene Larsen Forventninger til universitetsstudier Projektet vil afdække disse tre perspektiver: de studerendes forudsætninger og forventninger til studiet, og lærernes og universitetets forudsætninger og forventninger. Målet med projektet er at få en bedre forståelse af de forhold som spiller ind på de videregående uddannelser. Det er hensigten at projektet skal give en mere nuanceret indsigt i de forestillinger, motiver og interesser som ligger bag de studerendes studievalg og studiepraksis, og samtidig en indsigt i de forskellige rationaler som ligger bag uddannelsernes tilrettelæggelse og lærernes undervisning. - Forsker Lars Ulriksen Frafald på læreruddannelsen Center for Ungdomsforskning er tilknyttet projektet som sparringspartner. Projektet gennemføres af et konsortium bestående af Blaagaard Seminarium, Vordingborg Seminarium og Århus Dag- og Aftenseminarium. Styregruppen for projektet er Rektorforsamlingens Uddannelsesudvalg. Undersøgelsen baserer sig primært på spørgeskemaoplysninger, og skal kortlægge, hvordan de studerende oplever studiemiljøet på læreruddannelsen, samt hvilke grunde der er for at afbryde uddannelsen. - Forskere Lars Ulriksen & dokumentationskoordinator Per Alsøe Kvinder i forsvar og politi Både politiet og forsvaret har et ønske om at dets personale i højere grad skal afspejle befolkningssammensætningen, og ønsker derfor at øge andelen af blandt andet kvinder. I lyset af dette ønske om at fremme ligestilling har denne undersøgelse til formål at undersøge unge kvinder som målgruppe for rekruttering til arbejde i forsvar og politi. Projektet afdækker de centrale faktorer i rekrutteringsarbejdet og lægger dermed op til mulige nye veje i dette arbejde. - Forsker Susanne Branner Jespersen

8 9 Unge, køn og karriere Projektet handler overordnet om 'gender-mainstreaming' af erhvervsvejledning af unge i den danske grundskole. Projektet fokuserer på om - og i givet fald hvordan - kønsperspektivet spiller ind i erhvervsvejledningen, med henblik på at bryde stereotype forestillinger, som skaber kønstraditionelle uddannelses- og karrierevalg. - Forsker St een Baagøe Nielsen Unges valg af videregående uddannelse (ph.d.-projek t) Betydningen af videregående uddannelse i unges liv Projektet følger 10 unge og deres proces med at vælge videregående uddannelse i årene efter studentereksamen. Undersøgelsens sigte er, at belyse hvilken betydning videregående uddannelse har i unges liv i dag, samt hvad unges uddannelsesvalg siger om den samfundsmæssige betydning af videregående uddannelse. - Forsker Camilla Hutters Unge og arbejde Vejledning på tværs Et evalueringsprojekt omkring vejledning. Projektet hedder Vejledning på tværs og er en del af Undervisningsministeriet og Kommunernes Landsforenings overordnede projekt om Kvalitet i Ungdomsvejledningen. Vejledning på tværs har fokus på samarbejdet og styrkelsen af det lokale vejledernetværk i Roskilde for at medvirke til at antallet af unge, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse reduceres. - Forsker Noemi Katznelson Ude i virkeligheden læringsrum i to uddannelsers praktikforløb Ude i virkeligheden er den afsluttende rapport fra en forskningsprojekt, der er blevet til i samarbejde mellem CeFU og Kommunernes Landsforening, Forbundet af Offentlige Ansatte og Dansk Socialrådgiverforening. Forskningsprojektet belyser gennem et stort interviewmateriale de formelle og informelle læringsrum, som findes i hhv. sosu-hjælperuddannelsens og socialrådgiveruddannelsens praktikforløb. Både praktikanter og praktikvejledere fra de to uddannelser er blevet interviewet. Fra organisationernes side er tanken dels at skaffe større indsigt i, hvilken betydning praktikforløbet har for den enkelte praktikant og dels hvordan vejlederne oplever deres funktion i praktikforløbet. Derudover åbner forskningsdesignet for, at de to uddannelser gennem et systematisk studie af praktikdelen vil kunne lære af hinanden. - Forskere Jo Krøjer & Anne Kofod Unge og demokrati Nye tider nye foreningsformer? I mange foreninger og organisationer er opmærksomheden omkring unges foreningsdeltagelse og frivillige arbejde, blevet forstærket gennem de seneste år. Mange ungdomsorganisationer og foreninger melder om vanskeligheder med at tiltrække, involvere og fastholde unge i foreningerne og deres frivillige arbejde. Fra såvel politiske ungdomspartier og fagforeninger som idræts-, natur- og fritidsforeninger kommer der enslydende meldinger om forandringer i de unges deltagelse og engagement: Unge opleves som mindre stabile, de vandrer ud og ind af foreningerne, de engagerer sig på nye måder og de er mindre tilbøjelige til at påtage sig de ulønnede lederhverv. Det er blandt andet disse meldinger det 2-årige forskningsprojekt Nye tider - nye foreninger? prøver at komme bagom. Gennem konkrete studier af idrætsforeninger, spejderforeninger, politiske ungdomspartier og kulturelle foreninger undersøger forskningsprojektet tendenser i unges deltagelse

9 10 og engagement i foreninger og i udviklingen af forenings- og fællesskabsformer. - Forskere Jens Christian Nielsen, Andy Højhold t og Birgitte Simonsen. Unge og marginalisering Ungdom og marginalisering i det senmoderne Danmark - om konsekvenserne af den øgede individualisering (ph.d.-projekt) Dette forskningsprojekt er et ph.d.-projekt, der stiller skarpt på samspillet mellem den individualiseringstendens, der er at spore i både uddannelses- og arbejdsløshedssystemet og de konsekvenser det har for de unge der enten er, eller er i fare for at blive marginaliserede i forhold til arbejdsmarkedet. Afhandlingen tager således afsæt i, at det i både uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikken gennem de seneste år har været et mål at udbrede viften af individuelt tilpassede muligheder for at kunne imødekomme unge med meget forskellige behov. Ph.d-projektet har til formål at undersøge, hvilke konsekvenser individualiseringen har for de "udsatte" unge. Allerede i udgangspunktet er individualiseringen med til at vanskeliggøre spørgsmålet om, hvilke unge der tilhører den såkaldte "restgruppe". Det er ikke som for år tilbage, hvor man i grove træk kunne finde frem til "restgruppen" ved at se på afgrænsede grupper som de ufaglærte og de arbejdsløse. I dag kan unge der af den ene eller anden grund er "udsatte" meget vel gemme sig i det ordinære uddannelsessystem (på erhvervsskolerne, handelsskolerne, gymnasierne) og på arbejdsmarkedet på grund af den øgede individualisering, den enorme bevægelighed og de mange sammenhænge der umiddelbart er gjort tilgængelige for alle unge. - Forsker Noemi Katznelson Unge og livsstil Maskulinitet og massekultur (ph.d.-projekt) Projektet om maskulinitet og massekultur bærer arbejdstitlen Den forfængelige mand - Maskulinitetens forandring i den senmoderne massekultur. Det analyserer med udgangspunkt i livshistoriske interviews de forandringer i den mandlige kønsidentitet, der er en konsekvens af massekulturens udbredelse i det senmoderne Danmark. Projektet identificerer især de forandringer, som er knyttet til den æstetisering af kulturen, der følger af denne udbredelse. Med henblik på en sådan identifikation vil den dels undersøge de æstetiske identitetspositioner, som massekulturen tilbyder manden i det senmoderne Danmark, og dels undersøge, hvordan han indarbejder disse positioner i sin kønsidentitet. - Forsker Niels Ulrik Sørensen Hvad har de gang i? En profilanalyse af Gentoftes unge Center for Ungdomsforskning har i samarbejde med Gentofte Kommune iværksat en kortlægning og profilering af kommunens unge. Undersøgelsen søger at beskrive de unge såvel statistisk som via fokusgruppeinterviews. I datamaterialet indgår der 1031 besvarelser samt 18 interviews med udsatte unge. Undersøgelsen forventes afsluttes medio marts Forsker Niels-Henrik M. Hansen Doping blandt unge idrætsudøvere (ph.d.-projekt) Projektet om ungdomskultur, livsstil og doping bærer arbejdstitlen: Doping blandt unge idrætsudøvere: et projekt omhandlende unge mænds risiko-bevidsthed, rationaler og handlinger i relation til brugen og opfattelsen af krop, sundhed og doping. Center for Ungdomsforskning ønsker ved at fokusere på de mandlige brugere af doping og deres sociale og kulturelle livsverden at komme til en større og bedre forståelse af baggrunden og moti-

10 11 vationen for at bruge doping. Intentionen er at undersøge de unge mænds holdninger, kendskab og erfaringer til og med doping som en integreret del af deres livspraksis, deres livsverden, for at undersøge hvordan grupper af unge mænds brug af doping indgår og forstås som et socialt og kulturel udtryk. Det vil blive belyst hvordan doping indgår internt i de unge mænds venskabskredse, hvad der betinger at man i nogle kredse tager afstand fra doping, mens det i andre måske medvirker til at integrere den enkelte unge i det større fællesskab af mænd. - Forsker Kevin Mogensen

11 12 Udgivelser fra Center for Ungdomsforskning i 2003 Tidsskrift Tidsskriftet Ungdomsforskning udkom første gang i 2000, og på det tidspunkt alene som et elektronisk tidsskrift på hjemmesiden Fra 2002 er tidsskriftet ligeledes udkommet i en trykt udgave, med fire temanumre pr. år. Den trykte udgave af tidsskriftet har ca. 700 abonnenter mens den elektroniske udgave på cefu.dk har 212 abonnenter. Forskningsassistent Niels-Henrik M. Hansen overtog medio 2003 posten som redaktør af tidsskriftet efter ph.d.-stipendiat Niels Ulrik Sørensen. I 2003 udkom tidsskriftet med følgende temanumre: 1 Unge og kriminalitet 2 Unge i periferien 3 Unge og miljø 4 Unge og rusmidler Desuden udgav centret et særnummer af tidsskriftet Ungdomsforskning i april 2003 med titlen: Nye tider nye foreningsformer? et forskningsprojekt om ungdom & foreningsliv. (Red. Jens Christian Nielsen). Bøger Perspektiver på ungdom & krop Unges kroppe er genstand for en omfattende omsværmelse, opmærksomhed og tilskrivning af betydning. Den unge idealiserede krop har ikke kun værdi blandt de unge; også andre grupper efterstræber ofte den ungdommelige krop som ideal. Men idealkroppen er sjældent identisk med hverdagskroppen, der tværtimod ofte er udgangspunkt for en række forskellige og modsatrettede følelser og erfaringer. Gennem ti tværvidenskabelige artikler giver bogen et rigt facetteret billede af problemfeltet. - Forsker Bibi Hølge-Hazelton (red.) Rapporter Skibsofficer Rapporten er udgivet i samarbejde med Danmarks Rederiforening. Rapporten er en kortlægning og analyse af samspillet mellem søfartserhvervet og de unge med særlig henblik på rekruttering. Undersøgelsen viser de forskelligartede forventninger og forestillinger de unge aspiranter har om deres skole- og sejlperioder inden de starter på uddannelsen, samt hvordan de oplever det sociale miljø og faglige forhold, når de har været under uddannelse i et stykke tid. - Forsker Kevin Mogensen

12 13 Ung-til-ung som forebyggende metode inden for feltet forebyggelse af alkohol- og stofmisbrug Baggrunden for rapporten er konstateringen af, at en lang række forskellige forebyggelsesprojekter henviser til Ung-til-Ung metoden, uden der tilsyneladende eksisterer en grundig, videnskabelig (evidensbaseret) viden om metodens "effekter". Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. - Forsker Bibi Hølge-Hazelton Konflikt på gadeplan når etnisk minoritetsungdom og politi mødes En ny undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning går tæt på etnisk minoritetsungdoms møde med politiet. Karakteristisk for en del af møderne er, at de er med til at fastholde parternes negative opfattelse af hinanden. De oplever ofte konflikten som uløselig. Den grundlæggende fornemmelse af konflikt fører i nogle tilfælde til at møderne eskalerer til åben konfrontation - som vi har set det i Vollsmose, Tåstrup, Nørrebro og Kokkedal. Rapporten går bag om konfrontationerne og giver både politi og unge taletid. - Forskere Susanne Branner Jespersen & Anthony Ansel-Henry Hvad har de gang i? - en profilanalyse af Holbæks unge 2003 Denne rapport skal medvirke til at give borgerne, herunder de unge, fagpersoner og beslutningstagere i Holbæk et indblik i de unges hverdag, følelser og tanker om deres liv. Materialet i rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse, hvor alle Holbæks unge mellem 13 og 25 år har haft mulighed for at deltage samt en række fokusgruppe- interviews, hvor udvalgte unge har givet deres besyv med. - Forsker Niels Henrik M. Hansen Artikler Uddannelse og zapperkultur? Af Birgitte Simonsen. I "KVAN - Et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen", nr.66, August 2003, 23. årgang. Hvad skal de studerende lære i fysik? Et lærerperspektiv Af Lars Ulriksen. I Nils O. Andersen & Kjeld Bagger Laursen (red.): Studieforløbsundersøgelser i naturvidenskab en antologi. København: CND-KU skriftserie nr , Københavns Universitet. Ungdom, kost & diabetes Af Bibi Hølge-Hazelton. I Barndom (Peer-reviewed). Forsvar for ph.d. afhandling Diabetes - en skole for livet. Af Bibi Hølge-Hazelton. I Nordiske Udkast nr Ungdomsbegrebet Af Birgitte Simonsen. I "Kompendium i pædagogik - til pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser", Af Britta Hørdam (red.), Samfundslitteratur. De nye unge - de nye voksne Af Birgitte Simonsen. I "Kompendium i pædagogik - til pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser", Af Britta Hørdam (red.), Samfundslitteratur. Læring Af Knud Illeris. I "Kompendium i pædagogik - til pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser", Af Britta Hørdam (red.), Samfundslitteratur. Unges læreprocesser Af Knud Illeris. I "Kompendium i pædagogik - til pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser", Af Britta Hørdam (red.), Samfundslitteratur.

13 14 Læringsforløb, læringsspring, stadier og modeller Af Knud Illeris. I "Kompendium i pædagogik - til pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser", Af Britta Hørdam (red.), Samfundslitteratur. Hvad snakker vi om nå r vi siger ungdom? Af Birgitte Simonsen. I Perspektiver på unge & krop Af: Bibi Hølge-Hazelton (red.), Roskilde Universitetsforlag. Unge mænds krops og trafikrisiko Af Kevin Mogensen. I Perspektiver på unge & krop Af: Bibi Hølge-Hazelton (red.), Roskilde Universitetsforlag. Mal Fanden på væggen! Diabetes, ungdom, krop og køn Af Bibi Hølge-Hazelton. I Perspektiver på ungdom & krop, Af: Bibi Hølge-Hazelton (red.), Roskilde Universitetsforlag. The Youth Movement - Challenging the trade union movement and its youth work. Af Jens Christian Nielsen. I Niels Warring og Christian Helms Jørgensen (red.): "Adult Education and The Labour Market VII - Volume B". Roskilde Universitetsforlag. Indignation og indflydelse som mulighedshorison t - om fagligt aktive unges veje på arbejds markedet Af Jens Christian Nielsen. I Christian Helms Jørgensen og Niels Warring (red.): Demokrati og deltagelse i arbejdslivet. Roskilde Universitetsforlag. Unge i bevægelse - en udfordring for det etablerede foreningsliv Af Jens Christian Nielsen. I Tidsskriftet Ungdomsforskning - særnummer april 2003 : Nye tider Nye foreningsformer? Center for Ungdomsforskning. Hvorfor beskæftige sig med ungdom og foreningsliv? En kommenteret oversigt over ud valgt forskning og dokumentation Af Andy Højholdt. I Tidsskriftet Ungdomsforskning - særnum- mer april 2003 : Nye tider Nye foreningsformer? Center for Ungdomsforskning. Samtale med ildsjæle og forskere Af Birgitte Simonsen. I Tidsskriftet Ungdoms forskning særnummer april 2003 : Nye tider Nye foreningsformer? Center for Ungdomsforskning. Rusmidler i provinsen Af Niels-Henrik M. Hansen. I Ungdomsforskning årg. 2, nr Unge og rusmidler. Center for Ungdomsforskning. Er det blevet værre? Af Per Alsøe. I Ungdomsforskning årg. 2, nr Unge og rus midler. Center for Ungdomsforskning. Håb - trods alt Af Birgitte Simonsen. I Ungdomsforskning årg. 2, nr Unge og miljø. Center for Ungdomsforskning. Unges til- og fravalg af de sundhedsfaglige uddannelser og jobs Af Noemi Katznelson og Camilla Hutters. I FOFU-nyt årg. 5, nr. 1 & om Rekrutteringskrise i sundhedsvæsnet. Hvad er de unges forventninger til arbejde? Af Noemi Katznelson. Artikel til P1-debat, synspunkt d. 26. maj, Mistillid mellem unge indvandrere og politiet. Af Susanne Branner Jespersen. I Synspunkt i Dansk Politi nr. 6, juni Med Anthony Ansel-Henry.

14 15 Konferencer Centret afholder hvert år en række konferencer. Konferencerne har forskellige målgrupper medlemmerne af Foreningen Center for Ungdomsforskning, forskere samt praktikere og andre med interesse for ungdomsforskning. Medlemskonferencer : Et kaleidoskopisk indblik i udvalgte dele af centrets aktuelle forskning På konferencen blev følgende projekter præsenteret: Unge i tal af Per Alsøe. Hvad har de gang i? af Niels-Henrik M. Hansen. Nye tider nye foreningsformer af Andy Højholdt og Jens Christian Nielsen. Fra fornemmelse til viden og handling af Lene Larsen. Møde mellem politi og unge nydan- skere af Anthony Ansel-Henry og Susanne Branner Jespersen. Rekruttering af nye elever i finans- sektoren, samt fastholdelse og integration af nyuddannede yngre medarbejdere af Morten Smistrup Ung-til-Ung. Om idealerne, myterne og realiteterne Ung-til-Ung er en bredt defineret og internationalt anvendt tilgang til at komme i kontakt med mange unge i forskellige sammenhænge: Ung-til-Ung som metode ved markedsføring af bestemte produkter, ved rekruttering til bestemte brancher, til fagforeninger og andre organisationer, og ved oplysning og rådgivning ved forebyggelse og bekæmpelse af f.eks. alkohol - og stofmisbrug. På konferencen blev det diskuteret hvad der virker og hvad der ikke virker. Hvad er ideal og hvad er realitet? Hvornår virker det og hvornår ikke? Hvad ved vi egentlig om det. Der var oplæg både fra forskere og fra folk, der er engageret i Ung-til-Ung arbejde i praksis. Forskertræf : Vilkår for dansk ungdomsforskning CeFU s forskertræf er et tilbagevendende netværksarrangement for forskere der arbejder med unge. Dette forskertræf tog afsæt i et oplæg af Gestur Gudmundsson, DPU, om udfordringer til ungdomsforskningen i dag. Dagen bød ellers på diskussioner om den på daværende tidspunkt forudstående Nordiske ungdomsforskningskonference og på erfaringsudveksling vedrørende: Idégenerering og finansiering af forskningsprojekter; Forskningsdesign og metoder indenfor ungdomsforskningen; og endelig formidling af forskningen til dens brugere. Åbne arrangementer : Kvalitet i Ungdomslivet målinger eller virkelighed Hvordan vurderer man hvad der er kvalitet i ungdomslivet kan det måles og hvem skal i givet fald opstille målene. Pædagoger fra vuggestue til videregående uddannelse formodes at kunne forholde sig til spørgsmålet: er det du laver kvalitet? Også den sociale og den frivillige sektor konfronteres med spørgsmålet. Arbejdet med mennesker har stor afstand fra indsats til resultat. Hvad er livskvalitet? Hvad synes unge selv? Oplæg af: Peter Dahler-Larsen, Ph.D, er professor i evaluering på Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet, Odense. Gestur Gudmundsson er gæstelektor, Ph.D, i pædagogisk sociologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Lars Ulriksen, Ph.D, er lektor i uddannelsesforskning ved Institut for Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter og tilknyttet CeFU : NYRIS 8: Youth Voice and Noise (international konference) Hovedtalerne ved konferencen var professor Zygmunt Baumann, professor Harriet Bjerrum Nielsen, professor Phil Cohen og professor Manuela du Bois-Raymond. Der var også oplæg om følgende emner: Political Identities in Late Modernity, Losers and winners of modern youth life, Youth Culture, New forms of collective identities og Reconstructions of the distinction between Childhood and Youth: challenges for theory and conceptualization.

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER Flere unge behøver hjælp og støtte. Er ungdomslivet blevet mere udfordrende, eller skrøbeliggør vi de unge? Konference hos Center for Ungdomsforskning den 25. november 2014 UNGDOMSLIV

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation KONFERENCE DEN 20. NOVEMBER 2013 Foto AFUK, layou Peter Aarhus UNGES MOTIVATION

Læs mere

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi de unges lyst til uddannelse og læring? 2012 Foto Penny Mathews, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 22. MAJ DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi unges

Læs mere

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? 2012 Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 12. DECEMBER DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? Konference hos Center for Ungdomsforskning

Læs mere

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR -Pædagigisk problem eller mulighed? Hallo hører du efter, hvad jeg siger?. Har du ikke

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Niels Warring Christian Helms Jørgensen (red.) Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering Institut for

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Arbejdspapir 8. oktober 2013 Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Ph.d. studerende ved IUP, AU og Lektor ved VIA UC Randi Boelskifte Skovhus

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

De unge, udfordringer og potentialer. Noemi Katznelson, Centerleder og lektor, Center for Ungdomsforskning, AAU Kbh

De unge, udfordringer og potentialer. Noemi Katznelson, Centerleder og lektor, Center for Ungdomsforskning, AAU Kbh De unge, udfordringer og potentialer Noemi Katznelson, Centerleder og lektor, Center for Ungdomsforskning, AAU Kbh 1. Tendens: Ungdomsfasen udvides barndommen skrumper Noemi Katznelson, 2. Tendens: Ændret

Læs mere

Frafald, overgange og inklusion - enkle svar eller svære spørgsmål?

Frafald, overgange og inklusion - enkle svar eller svære spørgsmål? IMODUS konference 19. jan 2012 Frafald, overgange og inklusion - enkle svar eller svære spørgsmål? Hvad er problemet med unges overgange? Restgruppen og indsatsen mod frafald : - når problemets løsning

Læs mere

DE KRÆVENDE UNGE? SAMTIDENS UNGE SOM UDFORDRING FOR ARBEJDSPLADSER OG FAGLIGE ORGANISATIONER

DE KRÆVENDE UNGE? SAMTIDENS UNGE SOM UDFORDRING FOR ARBEJDSPLADSER OG FAGLIGE ORGANISATIONER DS - NYBORG STRAND - 1. OKTOBER 2013 DE KRÆVENDE UNGE? SAMTIDENS UNGE SOM UDFORDRING FOR ARBEJDSPLADSER OG FAGLIGE ORGANISATIONER INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ER DE UNGE FOR KRÆVENDE? Min

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ KONFERENCE SCANDIC ODENSE 17.03.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK LÆRE OG FORSTÅ - PERFORME OG BESTÅ De unge får tudet ørerne fulde af, at de skal komme

Læs mere

Uddannelsesforbundets politiske repræsentationer

Uddannelsesforbundets politiske repræsentationer Uddannelsesforbundets politiske repræsentationer Internt: Hovedbestyrelsen (HB) Udvalget for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser (E-udvalget) (formand) (næstformand) Emmy Drongstrup Jensen Viggo Henning

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere Rapport for Projekt Anvendelsesorientering i naturvidenskabelige fag Ribe Katedralskole Projektnr.: 129635 Sagsnr.: 049.65L.391 Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

KREATIVITET SOM DRIVER I UDDANNELSESSYSTEMET

KREATIVITET SOM DRIVER I UDDANNELSESSYSTEMET KREATIVITET SOM DRIVER I UDDANNELSESSYSTEMET Vi går imod strømmen og leder efter skæve og anderledes tiltag i uddannelsessystemet, der kan styrke unges motivation og læring NETVÆRKS KONFERENCE DEN 25.

Læs mere

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Hvad er uddannelsesmødet 2014 er en national begivenhed der foregår lokalt i Nørre Nissum. tager pulsen på dansk uddannelsespolitik. giver

Læs mere

Forskellige virksomheder - forskellige krav. Virksomhedstyper, almene kvalifikationer og læringsrum

Forskellige virksomheder - forskellige krav. Virksomhedstyper, almene kvalifikationer og læringsrum Forskellige virksomheder - forskellige krav Virksomhedstyper, almene kvalifikationer og læringsrum Forskellige virksomheder - forskellige krav Virksomhedstyper, almene kvalifikationer og læringsrum Pernille

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) 1 2 "Vi har en uskreven regel om, at man ikke behøver at

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

INKLUSION I PRAKSIS KONFERENCE DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

INKLUSION I PRAKSIS KONFERENCE DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Konsekvensen af inklusionsloven fra august 2012 er, at

Læs mere

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Dokumentet består af tre dele: Første del er selve formidlings/rekrutteringsstrategien for fakultetet. Denne strategi er igen opdelt i

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Arbejdspapir August 2014 Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Ph.d. studerende ved IUP, AU og Lektor ved VIA UC Randi Boelskifte Skovhus og

Læs mere

Ungdomskultur vs. uddannelsesstruktur

Ungdomskultur vs. uddannelsesstruktur Ungdomskultur vs. uddannelsesstruktur - Unges tilgange til valg af videregående uddannelse Lektor og udviklingsleder Camilla Hutters Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus universitet www.cefu.dk Rationalet

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne U N V E R S T Y C O L L E G E LLLEBÆLT Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne Oplæg temadag klinisk undervisning 22.08.2012 Jette Rasmussen UNVERSTY

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Årsberetning 2006 - Center for Ungdomsforskning. Årsberetning 2006

Årsberetning 2006 - Center for Ungdomsforskning. Årsberetning 2006 Årsberetning 2006 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord ved Bestyrelsesformand Michael Andersen side 4 Foreningen Center for Ungdomsforskning side 6 Center for Ungdomsforskning side 7 Afsluttede forskningsprojekter

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole www.lilleskolerne.dk En sammenslutning af frie grundskoler Ny Kongensgade 10,1 1472 København K Telefon 4422 7920 Telefax 7020 2643 Forandringer præger

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

NOCA Årsberetning 2014

NOCA Årsberetning 2014 NOCA Årsberetning 2014 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCAåret 2014 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 16. april 2015 INDLEDNING Året 2014 i NOCA var et

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

Eud-elevernes perspektiv på god undervisning

Eud-elevernes perspektiv på god undervisning Eud-elevernes perspektiv på god undervisning Kvalitet i fremtidens erhvervsuddannelser og AMU Fællessalen på Christiansborg 31. Maj 2012 Ph.d.-stipendiat, Arnt Vestergaard Louw (arl@dpu.dk) Center for

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Helhedssyn og det tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet

Helhedssyn og det tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet Integrationsfaggruppen inviterer til konference og generalforsamling 22. marts 2010. Den tværfaglige integrationsindsats Overvejelser

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen?

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Workshop i Undervisningsministeriet 24. juni 2010 Formål med workshop Workshopdeltagerne skulle sammen se

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Morten Ubbesen Projektleder Aalborg Kommune Skole- og Kulturforvaltning Cand. Scient. Soc. Sociologisk samfundsanalyse

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Aktualitetsforedrag. Koordinator: Per Westersø, lektor pwe@viauc.dk

Aktualitetsforedrag. Koordinator: Per Westersø, lektor pwe@viauc.dk Aktualitetsforedrag Perioden 1. september 1. december Målgruppe: Socialrådgiveruddannelsens 3. studieår. Almen linje (5. og 6. semester) og Praktikvejledere. Formål: Disse foredrag er supplerende til fordybelseskurserne

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Brobygningsprojektet Kvalitativ afrapportering til Det Strategiske Forskningsråd

Brobygningsprojektet Kvalitativ afrapportering til Det Strategiske Forskningsråd Brobygningsprojektet Per Fibæk Laursen 30. september 2013 Brobygningsprojektet Kvalitativ afrapportering til Det Strategiske Forskningsråd Forskningsmæssige resultater Udgangspunktet for Brobygningsprojektet

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Unge og regional identitet

Unge og regional identitet Carsten Yndigegn Unge og regional identitet Forventninger og indstilling til livsbetingelser og livsmuligheder i den dansk-tyske grænseregion INSTITUT FOR GRÆNSEREGIONSFORSKNING 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere