1. Indledning Dansk Epilepsiforenings rådgivning Generel statistik Hvor ringer medlemmerne fra? 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning Dansk Epilepsiforenings rådgivning 3. 2. Generel statistik Hvor ringer medlemmerne fra? 4"

Transkript

1

2 1. Indledning Dansk Epilepsiforenings rådgivning 3 2. Generel statistik Hvor ringer medlemmerne fra? 4 Hvor ringer medlemmerne fra? 4 Hvor mange år har man haft epilepsi, når rådgiverne kontaktes? 4 Hvilket behandlingssted er medlemmerne tilknyttet? 5 3. Statistik for sygeplejersken Hvor mange henvender sig? 6 Hvem henvender sig? 6 Hvilken aldersgruppe handler henvendelsen om? 7 Emner i rådgivningen 7 Er der efterarbejde? 11 Viderehenvisning 11 Samtalernes varighed? 11 Hvor mange er medlemmer eller ønsker at blive det? Statistik for socialrådgiveren Hvor mange henvender sig? 12 Hvem henvender sig? 13 Hvilken aldersgruppe handler henvendelsen om? 13 Emner i rådgivningen 14 Er der efterarbejde? 16 Viderehenvisning 16 Samtalernes varighed? 17 Hvor mange er medlemmer eller ønsker at blive det? Opsummering og overvejelser Rådgivernes arbejdsopgaver 19 Bilag 1: Rådgiverskema 20

3 1. Indledning: Dansk Epilepsiforenings rådgivning I 2009 har der i alt været 769 henvendelser til rådgivningen, heraf 348 via mail. Rådgivningen er for medlemmer af Dansk Epilepsiforening. Medlemmerne har mulighed for kontakt med rådgiverne: På telefon: På mail på hjemmesiden: Pr. brev Ved personligt fremmøde på landskontoret Medlemsrådgivningen er for øjeblikket åben i følgende tidsrum: Tirsdag: kl Torsdag: kl og Rådgiverne påtager sig ikke bisidderopgaver. Rådgivningen er anonym, og rådgiverne har tavshedspligt. 3

4 2. Generel statistik Hvor ringer medlemmerne fra? Den gule graf viser befolkningstallet i regionen set i forhold til det samlede antal indbyggere i Danmark. Vi kan igen i år se, at nogle regioner har et overforbrug af rådgivninger i forhold til det, som deres indbyggertal reelt set berettiger dem til. Det er dog fladet noget ud i forhold til sidste års tal, som havde den klare svaghed, at der kun var et begrænset antal registreringer. Ovenstående bygger på tilbagemeldinger fra 75 % af alle, som rådgiverne havde kontakt med ikke alle opgav, hvor de kom fra. Hvor mange år har man haft epilepsi, når rådgiverne kontaktes? Her kan vi konstatere, at sygeplejersken kommer tidligere på banen end socialrådgiveren. Statistikken viser, at spørgsmål, der relaterer sig til de behandlingsmæssige aspekter, ofte er det, der fylder i starten af et epilepsiforløb, mens eventuelle medfølgende psykosociale problemer ofte viser sig på et senere tidspunkt. 4

5 Hvilket behandlingssted er medlemmerne tilknyttet? (antal henvendelser) Behandlingssted Sygeplejerske Socialrådgiver Rigshospitalet Hillerød 11 5 Hvidovre 5 3 Glostrup 12 8 Epilepsihospitalet Næstved 1 2 Roskilde 1 6 Holbæk 2 1 Nykøbing Falster 1 OUH Esbjerg 5 2 Sønderborg 10 3 Kolding 2 4 Vejle 2 6 Randers 2 Århus Viborg 10 5 Holstebro 5 3 Herning 5 Skejby 9 1 Aalborg Privatprakt. neurolog 20 9 Andre (eksempelvis udland egen læge) Der er fortsat mange, som kontakter os pr. mail, hvor behandlingsstedet ikke er opgivet. Statistikken dækker således kun 60 % af dem, som har henvendt sig. Der tegner sig et billede af, at henvendelserne til socialrådgiveren igen i år primært kommer fra personer, som er tilknyttet de lands- og landsdeldækkende sygehuse. Mens billedet ser mere spredt ud for sygeplejerskens vedkommende. Der er iøjnefaldende mange henvendelser til socialrådgiveren fra medlemmer, som er tilknyttet Epilepsihospitalet. På den ene side må vi antage, at medlemmer med den sværest behandlelige epilepsi og dermed de største problemer er tilknyttet Epilepsihospitalet så her halter logikken ikke. Omvendt ligger Specialrådgivning om Epilepsi i tilknytning til Epilepsihospitalet, og det kan derfor undre, hvorfor så mange vælger at kontakte DEF i stedet? 5

6 3. Statistik for sygeplejersken Antal henvendelser: Der har i 2009 været 335 henvendelser til sygeplejersken, heraf 208 telefoniske, 122 på mails, og 5 henvendelser, hvor mennesker er mødt personligt op på landskontoret. Hvem henvender sig? 39 % af henvendelserne kommer fra personer med epilepsi, og 43 % fra pårørende. Hos de pårørende er det oftest mor, der ringer, i resten af tilfældene far, søskende, ægtefælle, datter, kæreste, veninde, værge, bedsteforældre og svigerforældre/svigerbørn. De resterende 18 % af henvendelserne er fra fagpersoner som: læger, sygeplejersker, 6

7 psykologer, fysio- og ergoterapeuter, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, socialrådgivere, arbejdsgivere, jobkonsulenter, journalister samt studerende. Hvilken aldersgruppe handler henvendelsen om? I 2009 handlede 69 % af henvendelserne om voksne med epilepsi, og de resterende 31 % om børn og unge under 18 år. Emner i rådgivningen: Samtalerne kan være komplekse, da de typisk berører flere emner og spørgsmål. Mange har viden om epilepsi i forvejen. Viden om epilepsi er indhentet på eller på andre hjemmesider på nettet. Mange har desuden læst det materiale, de har modtaget fra behandlere. Ved andre henvendelser er personens viden om epilepsi meget spinkel. Generel information om epilepsi (8 %) 7

8 Det drejer sig typisk om: Hvad er epilepsi? Hvordan opstår epilepsi? Anfaldsprovokerende faktorer. Epilepsiklassifikation: hvilken anfaldstype/hvilket syndrom er der tale om? Hvordan kan man forvente at have det efter et anfald? Hvilke undersøgelser indgår der typisk i et udredningsforløb? Behandlingsmuligheder Kognitive problemer Mange pårørende især forældre til voksne børn med epilepsi - er ofte i den situation, at de ikke har været med ved samtalen hos den behandlende læge, og derfor kan være meget usikre på, hvad epilepsi er, og hvilke behandlingsformer, der findes. Mange af de voksne børns forældre har ikke fortalt den unge, at de henvender sig til Dansk Epilepsiforening. Henvendelserne kan omhandle bekymring for behandlingen, uddannelse og valg af erhverv samt bekymringer om erkendelse af egen sygdom. Andre har brug for at få informationen om epilepsi gentaget, fordi de på tidspunktet, hvor informationen er givet, ikke har været i stand til at modtage ny viden - eller de har oplevet, at informationen har været mangelfuld. Mens andre har oplevet, at de ingen information har fået overhovedet. Medicinsk behandling (20 %) Selvom der er kommet nye og bedre muligheder for at ansøge om forhøjet tilskud til epilepsimedicin, er der stadig henvendelser om substitution. Der er i slutningen af året kommet henvendelser angående Topiramat, som er blevet substituerbar. Øvrige henvendelser om medicinsk behandling kan eksempelvis være: Spørgsmål om virkningen af den antiepileptiske behandling, tidshorisonten for bivirkninger og om nye medicinske behandlinger. En del henvendelser er kommet fra forældre, som har været i tvivl om, hvorvidt de ønskede opstart af medicinsk behandling til deres barn. Ved specifikke spørgsmål råder rådgiverne altid til at tage kontakt til behandlingsstedet. At leve med epilepsi (11 %) Mange lever med en usikkerhed og angst, fordi de aldrig ved, hvornår næste anfald kommer. Mange føler en stor afmagt over at miste kontrollen over deres liv, og over de indgreb eller begrænsninger, mange oplever som følge af epilepsien. Derfor kan epilepsien give anledning til følelsesmæssige og praktiske problemer for den enkelte og for hele familien. Nogle af henvendelserne kommer fra forældre, som har epilepsi, hvor børnene er involveret rent praktisk i akutte anfald og skal forholde sig til en sådan situation. Mange spørgsmål har drejet sig om stress, for lidt søvn, alkohol og blinkende cykellygter. Der har været henvendelser om A-pærer og generende blinkende juleudsmykning. Der har desuden været en del henvendelser om kognitive problemer. Nogle af de medlemmer, som har henvendt sig, var ikke klar over, at kognitive problemer er forbundet 8

9 med epilepsien. Af henvendelser fra voksne har de kognitive problemer især haft betydning for valg af uddannelse, eksamen og erhverv. Hos børn har de kognitive problemer rettet sig mod indlæring og social omgang. Frit sygehusvalg (13 %) Flere og flere ved, at der er mulighed for frit sygehusvalg. Når beslutningen er taget, og personen henvender sig i rådgivningen, er det ofte for at få råd om, hvordan skiftet foregår rent praktisk. Mange begrunder ønsket om skiftet med, at de oplever mangelfuld behandling eller ønsker en second opinion. I år har vi også opgjort, hvor mange, der kontaktede os om kommunikationen mellem behandler og patient. Det kan eksempelvis dreje sig om, at behandlingsstedet er meget svær at komme i kontakt med, at der ikke bliver ringet tilbage trods løfte om dette, og at personen ikke føler sig lyttet til. Anfaldsfænomener (14 %) Disse henvendelser kan komme fra fagpersoner, som er kommet i kontakt med mennesker med epilepsi, men som ikke har nogen basis viden om emnet. Det kan f.eks. være skolelærere, pædagoger, sundhedsplejersker osv. Henvendelserne kan også komme fra pårørende, eller fra personer med epilepsi, som oplever deres anfald anderledes. Henvendelserne handler oftest om: - Hvordan ser anfald ud? - Hvordan oplever den enkelte og omgivelserne anfaldet? - Førstehjælp ved anfald - Om symptomerne overhovedet er epilepsi - PNES Hjælpemidler (7 %) Henvendelserne drejer sig primært om epilepsi-alarmer og hovedpuder. Der har været en stigning på dette område. Kirurgi inkl. VNS (2 %) Henvendelserne vedrørende kirurgi ligger på samme stabile lave niveau som de foregående år. Henvendelserne har omhandlet udredningsprogram for kirurgi, og kontakt til andre, som er opereret. I slutningen af 2009 skabte DEF rammerne for en netværksdannelse for epilepsi opererede og deres pårørende. Interessen var stor, og der afholdes endnu et netværksmøde i starten af Mange har et behov for at komme i kontakt med andre opererede, hvorfor der altid henvises til foreningens samtaleforum. Henvendelserne har eksempelvis drejet sig om: Graviditet (1 %) - Hvor mange, der opereres pr. år i Danmark - Udredning til operation - Hvordan man får kontakt til andre pårørende eller epilepsiopererede. 9

10 Her handler spørgsmålene typisk om: P-piller (virkning eller mangel på samme), risikoen for arvelighed, føtal valproat syndrom, og om, hvorvidt anfald kan skade fosteret? Også spørgsmål om indretning af hjemmet, når barnet er født, har været rådgiverspørgsmål. Skole/daginstitution/SFO (6 %) Henvendelserne centrerer sig oftest om de sociale og indlæringsmæssige problemer, børn med epilepsi kan have i skolen, fordi mange af dem samtidig har kognitive problemer i større eller mindre grad. Og henvendelserne drejer sig om behov for afklaring om støtteforanstaltninger samt hvilken information, omgivelserne har brug for om epilepsiens konsekvenser. Mange af henvendelserne er mundet ud i informatørbesøg. Derudover har der været en del henvendelser vedrørende svømmeundervisning i skoletiden. Uddannelse og erhverv (1 %) Det kan typisk være en jobkonsulent, som ringer for at få nogle oplysninger om epilepsi samt hvilke problematikker, epilepsien kan give i forhold til uddannelses- og jobmuligheder. Diæt og kost (3 %) Henvendelserne handler primært om kost i dagligdagen. Spørgsmålene kan handle om usund kost, slik, sodavand, slankekure og deres indvirkning på epilepsien. Øvrige henvendelser har handlet om den ketogene diæt - eller den modificerede diæt. Alternativ behandling (1 %) Der er fortsat nogle henvendelser om alternativ behandling af epilepsi. Der har været spørgsmål angående akupunktur, massage, genoptræningsmetoder af alternativ art, og urtemedicin contra epilepsimedicin. Andet (12 %) Omfatter emner som medicintilskud, forsikring, rejsesygesikring og psykologbehandling. Pårørende kan have et ønske om psykologbehandling til, hvordan de kan takle hverdagen, når eksempelvis manden har epilepsi, samt hvordan de skal takle den angst, der er forbundet med at se sin nærmeste få anfald. Angsten kan også omhandle manglende erkendelse af egen sygdom for den epilepsi ramte. 10

11 Efterarbejde: 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja Nej I 28 % af henvendelserne har der været efterarbejde. Det handler ofte om at sende informationsmateriale ud såvel til fagpersoner som til medlemmer. En del af efterarbejdet omhandler informatørbesøg. Viderehenvisning: Viderehenvisning er typisk til: Foreningens hjemmeside, kronisk-ung.dk, Videnscenter om Epilepsi, informatørkorpset, lokalkredsene, psykolog/psykiater, egen læge/neurolog, hjælpemiddelbasen (www.hmi-basen.dk ), HGF, Codans Handi-forsikring, apoteket, epilepsisygeplejersker på sygehusene, keto-teamet på Epilepsihospitalet, udenlandske epilepsiforeninger samt foreningens socialrådgiver. Samtalernes varighed 60% 50% 40% 30% 20% 10% Fra 0-5 min. Fra 5-15 min. Fra min. Fra min. Over 45 min. 0% % af henvendelserne varer 5 minutter. 53 % af samtalerne varer fra 5-15 minutter. 24 % tager minutter. 6 % af henvendelserne varer minutter. 3 % tager over 45 minutter. Hvor mange er medlem eller ønsker at blive det? 76 % er medlem af Dansk Epilepsiforening, 21 % er ikke medlem, men vil gerne meldes ind. 3 % ønsker ikke medlemskab. Der er flest fagpersoner, som ikke ønsker medlemskab. 11

12 4. Statistik for socialrådgiveren Antal henvendelser: I perioden har der i alt været 434 henvendelser, heraf 193 telefoniske og 237 på mail samt fire personlige henvendelser på landskontoret. Henvendelsesfrekvensen er altså stort set den samme, som vi nu har set gennem en længere årrække. Til gengæld blev 2009 året, hvor socialrådgiveren for første gang oplevede, at antallet af henvendelser via mail oversteg antallet af telefoniske henvendelser. Den tendens vil antageligvis fortsætte de kommende år. Mailrådgivning kan være en problematisk størrelse at arbejde med, og som oftest afføder den, at socialrådgiveren beder medlemmet om at ringe, så man kan få snakket problemstillingen igennem. Det kan kun yderst sjældent lade sig gøre at give et fyldestgørende svar pr. mail ud fra de oplysninger, som medlemmerne afgiver i forbindelse med deres spørgsmål. Denne form for rådgivning giver derfor reelt set et ekstra tidsforbrug for rådgiveren. Til gengæld kan mailrådgivning for mange af de medlemmer, som har kognitive problemer (eksempelvis hukommelsesvanskeligheder), være et glimrende redskab til at huske, hvad der er blevet snakket om. Og ofte anbefaler socialrådgiveren også, at medlemmerne printer svarmailen ud og bringer den med videre i systemet til eksempelvis sagsbehandler eller jobcenter. 12

13 Hvem henvender sig? 60% 50% 40% 30% 20% Person med epilepsi Fagpersoner Pårørende 10% 0% % af dem, der henvender sig, har selv epilepsi. 45 % er pårørende, hvor det langt oftest er mor, der ringer (61 % af de pårørende, som ringer). De resterende 8 % er fagpersoner som eksempelvis: socialrådgivere, skolelærere, pædagoger, folk fra fagforeninger, læger, SOSU-assistenter, jobkonsulenter, sundhedsplejersker, hjælpemiddelleverandører, andre patientforeninger, Specialrådgivning om Epilepsi samt støtte-kontaktpersoner. Hvilken aldersgruppe handler henvendelsen om? Henvendelserne handler i 73 % af tilfældene om voksne med epilepsi (>18 år). Og 27 % om børn og unge (<18 år). Dette følger billedet fra de øvrige år. 13

14 Emner i rådgivningen: Erhverv, uddannelse, revalidering, fleksjob (24 %) Årets topscorere områder, som vi kan genkende fra stort set alle foregående år. Mange af dem, som ringer, har alvorlige problemer med enten at finde et egnet job, eller beholde det, de har i forvejen. Processen med at finde egnede løsninger for den enkelte borger med epilepsi kan være svær og lang. Det er håbet, at Dansk Epilepsiforenings arbejdsmarkedsprojekt How do you do...? også kan være en hjælpende hånd til de mange, som oplever problemerne på dette felt både de, som er ramt af epilepsien, og de fagpersoner, som skal finde frem til den egnede støtte. Se mere på hjemmesiden Servicelovens 100 (9 %) Her handler henvendelserne om mulighederne for at få dækket de ekstraudgifter, epilepsien giver voksne med epilepsi i dagligdagen. Det drejer sig typisk om: udgifter til medicin, ødelagt tøj, ødelagte ting i hjemmet, forsikringer samt transportudgifter. 14

15 Det er generelt indtrykket, at det er blevet tiltagende vanskeligt at få bevilget hjælp i henhold til 100. Servicelovens 41 (5 %) Omhandler dækning af merudgifter til børn med epilepsi. Servicelovens 42 (10 %) Her finder vi spørgsmålene om tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der har børn med epilepsi, og som på grund af barnets epilepsi ikke kan passe et arbejde enten helt eller delvist i længere tid eller periodevist. Der er en stigning i antallet af henvendelser, og det er fortsat et emne, som fylder i rådgivningen. Af foreningens medlemsundersøgelser kan vi også konstatere, at det både er en meget brugt og meget populær ordning. Skole/daginstitution (9 %) Spørgsmålene handler især om mulighederne for at få specialpædagogisk støtte til barnet samt hvilke klagemuligheder, man har i samme forbindelse. Det er også her, at klassikerne - spørgsmål, der vedrører svømmeundervisning og muligheden for at være med på lejrskoler - findes. Medicintilskud (9 %) Henvendelserne drejer sig fortsat mest om, hvordan medicintilskudssystemet fungerer samt om problemer med generisk substitution. Det er især tilskudsmulighederne, som kan være svære at gennemskue. Psykosociale samtaler (4 %) Her handler det som oftest om lange samtaler med medlemmer/pårørende, som har det meget vanskeligt med epilepsien. Samtalerne er ofte komplekse og berører mange forskellige vinkler på det at leve med epilepsi. Kørekort (9 %) Igen i år en af topscorerne, hvilket egentlig ikke kommer som nogen overraskelse. Vi kan mærke en tendens til, at stramningerne i den nye vejledning på området kaster flere henvendelser af sig. Det gælder især, at en del kommer i klemme i forhold til deres job på grund af etårs karantænen for bilkørsel ved førstegangsanfald. Hjælpemidler (4 %) Spørgsmålene handler i langt overvejende grad om mulighederne for bevilling af epilepsialarmer. Frit sygehusvalg (2 %) Der kommer færre henvendelser om dette emne til socialrådgiveren. Til gengæld er der kommet markant flere hos sygeplejersken. Forsikring/rejsesygesikring (7 %) Spørgsmål vedrørende forsikring henvises konsekvent videre til vores samarbejdspartner, HGF, hvor medlemmer har mulighed for at få decideret forsikringsrådgivning. 15

16 Spørgsmål om rejsesygesikring fylder dog fortsat en del. Og det er vores indtryk, at flere og flere bliver opmærksomme på de mulige problemer, der kan knytte sig til at rejse med en kronisk lidelse. Andet (8 %) Dækker over spørgsmål, som vedrører behandling, forsikringer samt rejsesygesikring. Efterarbejde: I 24 % af henvendelserne er der efterarbejde. Efterarbejdet består oftest i, at socialrådgiveren læser sagsakter, hjælper med at udfærdige ansøgninger/ankeskrivelser på vegne af et medlem og/eller yder sparring til medlemmer, som laver ansøgninger eller ankeskrivelser selv. Viderehenvisning: Socialrådgiveren har i 2009 viderehenvist medlemmer til yderligere rådgivning hos: Specialrådgivning om Epilepsi, Videnscenter om Epilepsi, patientvejlederne i regionerne, HGF, Handiforsikring, VISO, DUKH, Vidensnetværket, Forsikringsoplysningen, Patientforsikringen, Patientklagenævnet, embedslægerne, epilepsisygeplejersker, Dansk Epilepsiforenings kredse, alarmfirmaer, fagforeninger, a-kasser, samt foreningens sygeplejerske. 16

17 Samtalernes varighed: 6 % af henvendelserne gennemføres på 5 minutter. 32 % af henvendelserne gennemføres på 5-15 minutter. 39 % tager fra minutter. 10 % af henvendelserne varer minutter. 13 % tager over 45 minutter. Tendensen i 2009 er, at samtalerne bliver længere og mere komplekse. Hvor mange er medlem eller ønsker at blive det? 88 % af henvendelserne kommer fra medlemmer. 7 % af dem, som ikke er medlem, vil gerne være det. 5 % vil ikke meldes ind, og det drejer sig typisk om pårørende til medlemmer (søstre, mødre, fædre, fagpersoner o.l.). 17

18 5. Opsummering og overvejelser I denne 9. årsrapport fra rådgivningen er billedet fortsat ret stabilt for, hvad medlemmerne henvender sig om. Rådgiverne har nu haft over rådgivningshenvendelser, siden registreringen startede, og kan dermed levere et vægtigt og vigtigt bidrag til at beskrive de tanker og bekymringer, vores medlemskreds har. Rapporten giver dermed også foreningen et afsæt til, hvad man bør fokusere på i det daglige arbejde med at afhjælpe problemerne. Det kan eksempelvis være i forhold til artikler i medlemsbladet, nyheder til hjemmesiden samt øvrig patientstøtte i al almindelighed. Det kan i øvrigt konstateres, at erfaringerne fra rådgivningen flugter fint med de indsatsområder, som prioriteres i Dansk Epilepsiforening: arbejdsmarkedsprojektet How do you do...?, netværksdannelser samt kommende stormøder om kognitive problemer. En væsentlig del af rådgivernes tid bruges fortsat på at arbejde i dybden med de mange høringer og henvendelser, som Dansk Epilepsiforening modtager fra såvel Danske Handicaporganisationer som Danske Patienter. Det er generelt ikke indtrykket, at telefontiderne spiller negativt ind på medlemmernes mulighed for at få kontakt - især ikke nu, hvor vi kan se, at mails som kommunikationsform nærmer sig den foretrukne henvendelsesform. Fremtiden: Til næste års statistik tilføjes et nyt punkt - kognitive problemer - da vi ønsker et billede af, hvor mange der henvender sig om netop disse problemer, og i givet fald, hvilke kognitive problemer, der er tale om, og om der er foretaget neuropsykologiske vurderinger med henblik på f.eks. arbejdsmarked. Da mailkommunikation fylder stadigt mere i rådgivningen, vil rådgiverne og webmasteren forsøge at hjælpe medlemmerne med at få beskrevet deres situation mere fyldestgørende end hidtil i det koncept, som ligger på hjemmesiden. Det kan eksempelvis være via skriftlig vejledning om, hvad der kan være vigtigt at sende med af oplysninger i mailen. Den primære kommunikationsform for unge er mobiltelefonen, og derfor bør det undersøges, om der er mulighed for at tilbyde sms-rådgivning (evt. med WAP-mulighed). Det kan eksempelvis være i form af en række FAQ spørgsmål, som nok er det bedst egnede instrument at bruge i denne henseende. Af Lotte Vinther Andersen og Per Olesen 18

19 6. Rådgivernes arbejdsopgaver Sygeplejerske Lotte Vinther Andersen Arbejdsopgaver: Rådgivning Kurser, planlægning og undervisning Informatører supervision og rekruttering af nye Med i Webredaktionen Opbygge og vedligeholde netværk Sygehusbesøg Nyhedsbrev til netværket i forbindelse med medlemsbladets udgivelse Afholde møder med relevante samarbejdspartnere, f.eks.: hjælpemiddelfirmaer, medicinalvarefirmaer etc. Artikler og notitser til bladet / hjemmesiden / oplysningsmaterialer Deltage i møder i Social- og sundhedspolitisk udvalg, Dansk Epilepsiselskab mm. Politisk arbejde Socialrådgiver Per Olesen Arbejdsopgaver: Souschef Rådgivning Politisk arbejde og strategi Sekretær for Social- og sundhedspolitisk udvalg Med i Webredaktionen Medlem af Beskæftigelsespolitisk udvalg i Danske Handicaporganisationer Legater til medlemmerne samt sekretær for Fonden, der støtter forskning Artikler til bladet / hjemmesiden / oplysningsmaterialer Kontaktperson for foreningen i Danske Handicaporganisationer / Danske Patienter tillidsfolk Underviser på diverse kurser / møder etc. Vedligeholde netværk med rådgiverne i Dianalund / rådgivere i Odense / Danske Handicaporganisationer / Danske Patienter Arvesager 19

20 Bilag 1: Rådgiverskema: Dato: Mand / Kvinde Person med epilepsi Pårørende/hvem? Bekendt/Professionel:(hvem?) Alder på medlemmet med epilepsi? Antal år med epilepsi? Kommune: Behandlingssted: Hvem handler henvendelsen om? Rådgivning: Børn/Voksne Dreng/Pige Telefon / Mail Sygeplejerske: Socialrådgiver: Anfaldsfænomener: 100: Generel info om epilepsi: 41: At leve med epilepsi: (psykosoc. samtale) 42: Graviditet: Medicinsk behandling: Kirurgisk behandling/vns: Diæt/Kost: Kognitive problemer: Alternativ behandling: Kommunikation/retssikkerhed: Uddannelse/erhverv: Skole/daginst./SFO: Kørekort: Frit sygehusvalg/valg af anden behandler: Medicintilskud: Hjælpemidler: Forsikring/ rejsesygesikring: Andet: Medlemsinformationer: Medlem (antal år) Nej; men melder sig ind Vil ikke være medlem Tidsforbrug: (i minutter) 0-5 min min > 45 Efterarbejde: Ja / Nej : I givet fald hvad?: Evt. henvist videre til: 20

1. Indledning Dansk Epilepsiforenings rådgivning - sammenfatning 4. 2. Generel statistik Hvor ringer medlemmerne fra? 5

1. Indledning Dansk Epilepsiforenings rådgivning - sammenfatning 4. 2. Generel statistik Hvor ringer medlemmerne fra? 5 Årsrapport fra Dansk Epilepsiforenings rådgivning 1/1 2010 31/12 2010 1. Indledning Dansk Epilepsiforenings rådgivning - sammenfatning 4 2. Generel statistik Hvor ringer medlemmerne fra? 5 Hvor ringer

Læs mere

Årsrapport fra Dansk Epilepsiforenings rådgivning 1/1-2013 31/12-2013

Årsrapport fra Dansk Epilepsiforenings rådgivning 1/1-2013 31/12-2013 Årsrapport fra Dansk Epilepsiforenings rådgivning 1/1-2013 31/12-2013 1. Indledning Dansk Epilepsiforenings rådgivning sammenfatning 3 2. Generel statistik Hvor ringer medlemmerne fra? 4 Hvor mange år

Læs mere

Politik på behandlingsområdet Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Politik på behandlingsområdet Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Politik på behandlingsområdet Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Mennesker med epilepsi skal hurtigst muligt tilbydes den bedst mulige behandling, og det samlede behandlingstilbud skal indrettes

Læs mere

Rådgiverrapport 2014

Rådgiverrapport 2014 Rådgiverrapport 2014 Forord Kære læser Her præsenterer vi Dansk Epilepsiforenings 14. årsrapport fra foreningens rådgivningsfunktion. Rapporten har fået en ny facade og et andet design end vanligt. Til

Læs mere

Forord 3 1) Indledning 4 - Om Dansk Epilepsiforenings rådgivning 4

Forord 3 1) Indledning 4 - Om Dansk Epilepsiforenings rådgivning 4 Dansk Epilepsiforening Rådgiverrapport 2015 Indhold Forord 3 1) Indledning 4 - Om Dansk Epilepsiforenings rådgivning 4 2) Generel statistik 5 - Hvor ringer medlemmerne fra 5 - Hvor mange år har man haft

Læs mere

Tør. så du igen kan planlægge livet! Hvis din medicin ikke gør dig anfaldsfri, så spørg efter andre muligheder. at spørge!

Tør. så du igen kan planlægge livet! Hvis din medicin ikke gør dig anfaldsfri, så spørg efter andre muligheder. at spørge! Hvis din medicin ikke gør dig anfaldsfri, så spørg efter andre muligheder så du igen kan planlægge livet! Tør at spørge! Tal med din læge om andre behandlingsmuligheder. Medicinresistent epilepsi Tag kontrol

Læs mere

Hvad er Specialrådgivningen?

Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen Råd- og vejledningsforløb til forældre til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. serviceloven 11 stk. 7 og 8. Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på www.fibromyalgi.dk Kursuskatalog 2016 DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Tlf.: 33235560 Mail: dff@fibromyalgi.dk Husk at melde dig til

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen

Kræft i gang med hverdagen SOLRØD KOMMUNE Kræft i gang med hverdagen Støttemuligheder til kræftramte og deres pårørende i Solrød Kommune Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Telefon: 56182000 (telefonomstilling) www.solrod.dk

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Samarbejdet. mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark

Samarbejdet. mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark Samarbejdet mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark Velkommen til Psykiatrien i Region Syddanmark I denne folder kan du læse mere om samarbejdet med patienter og pårørende i Psykiatrien

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region syd Aktivitetsplan forår 2016 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-9 Aktiviteter i Rådgivning Odense 10-11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12-13

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol

Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol Den forebyggende samtale om alkohol erfaringer fra Frederikshavn kommune. Side 2 Hvem er jeg Rebekka Vestergaard Larsen Sygeplejerske i 12 år Arbejdet

Læs mere

PensionDanmark sundhedsordning

PensionDanmark sundhedsordning PensionDanmark sundhedsordning Konference om Sundhed i Muskler og Led hele arbejdslivet - NFA 8. Juni 2017, Sundhedsdirektør Kent Jensen PensionDanmark kort fortalt 695.000 medlemmer - heraf 380.000 aktive

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan forår 2016 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Børneskolen Filadelfia. Roskilde d. 4/

Børneskolen Filadelfia. Roskilde d. 4/ Børneskolen Filadelfia Roskilde d. 4/11 2016 Epilepsi er en kompleks kronisk hjernesygdom Epilepsi er mere end blot anfald. Barnets eller den unges og familiens mestring er ofte udfordret af komplekse

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

Rådgivningscenter København. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter København. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter København Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-10 Faste tilbud 11 Lad dig inspirere Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsopgaver

Socialrådgivernes arbejdsopgaver Helen M. Lustrup Socialrådgivernes arbejdsopgaver Præsentation af Helen Lustrup Rådgivning af medlemmer Det socialpolitiske Det sociale Hjørne Registrering af medlemshenvendelser i database Det socialpolitiske

Læs mere

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen 18 år hvilke muligheder er der for hjælp efter den sociale lovgivning (efterværn og voksenbestemmelser efter serviceloven) og efter lovgivningen om særligt

Læs mere

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk Kom med i ET GODT LIV selv med prostatakræft www.propa.dk Få et godt liv selv med prostatakræft Velkommen i s fællesskab 3 ud af 4 mænd over 75 år har kræftceller i prostata, men kun ganske få dør af den

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom.

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Socialrådgiver Marianne Vinther Kardiologisk afdeling Roskilde Sygehus Sygedagpenge Lov

Læs mere

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende Rådgivning Kræftens Bekæmpelse Her kan du få hjælp Tilbud til patienter og pårørende Sundhedscenter for Kræftramte Rådgivningsenheden Ryesgade 27 2200 København N Tlf. 35 27 18 00 Mødestedet på Frederiksberg

Læs mere

Sådan får medarbejderne gavn af sundhedspakken

Sådan får medarbejderne gavn af sundhedspakken Sådan får medarbejderne gavn af sundhedspakken 0 1 Hjælp til navigation i det offentlige system via Sundhedsdoktor Danica Sundhedsrådgivning sikrer, at sundhedssikringskunder kan få rådgivning ved afslag

Læs mere

Kære medlem, patient og familie

Kære medlem, patient og familie Har du cystenyrer? Kære medlem, patient og familie Har du fået diagnosen cystenyrer? Så kan Nyreforeningen hjælpe! Vi arbejder for at skabe gode vilkår, støtte og bedre livskvalitet for både patienter

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2009

Medlemsundersøgelse 2009 Spg. 1. Er det korrekt, at du er medlem af PTU? Ja 100 100% Nej 0 0% Spg. 2. Hvor længe har du været medlem af PTU? Under 1 år 4 4% 1-2 år 4 4% 3-5 år 11 11% 6-8 år 15 15% 9-12 år 22 22% 13-15 år 11 11%

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014 Menièretræf Herning d. 15.03.2014 Tilbud til menièreramte fra kommunikationscenter Program: Præsentation Center for Kommunikation Pædagogiske tilbud Andre rehabiliteringstilbud - Serviceloven - Hjælpemidler

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Årsstatistik 2015 Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Etnisk Konsulentteams statistik 2016

Etnisk Konsulentteams statistik 2016 Etnisk konsulentteam er forankret i Socialforvaltningen i Center for Forebyggelse og Rådgivning, og er et tilbud til ansatte i Københavns kommune. Da Etnisk Konsulentteam er VISO leverandør bruges teamet

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Dansk Epilepsiforening

Dansk Epilepsiforening Dansk Epilepsiforening Fleksjob og epilepsi sådan ser virkeligheden ud Dansk Epilepsiforening, 17. april 2012 Ledige fleksjob-visiterede, som uheldigvis har epilepsi er topmotiverede og flittige med at

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96 730 200 Rådgivningsafdelingen Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

Vagusstimulation - VNS

Vagusstimulation - VNS Vagusstimulation - VNS Program: Hvad er VNS-behandling Forløb forud og efter VNS-implantation Effekt af VNS-behandling VNS Overblik På verdensplan er der til dato over 70.000 epilepsi patienter, der er

Læs mere

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet Epilepsi bliver nemt overset Halvdelen af FOAs medlemmer i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok rustet til at opdage. Af Isabel Fluxá Rosado Hvert andet FOA-medlem i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap vi hjælper jer på vej Specialrådgivning familie rådgivning Esbjerg Kommunes Logo Børn & Kultur November 2011 1 Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Cand.scient.san, PhD Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Center for Global Sundhed, SDU Indvandrermedicinsk

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI UNG MED EPILEPSI Ung med epilepsi er skrevet af neuropsykolog Karin Nørgaard og sygeplejerske Dorthe Møller Schmidt, Epilepsiklinikken i Glostrup i samarbejde med Dansk Epilepsiforening. Afsnittet Dansk

Læs mere

2014 Årsrapport Forældrerådgivningen

2014 Årsrapport Forældrerådgivningen 2014 Årsrapport Forældrerådgivningen Indhold Kort resume af Årsrapport 2014... 2 Om Forældrerådgivningen... 2 Forældrerådgivningens rådgivere... 3 Antal henvendelser... 4 Hvilke problemstillinger henvender

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015.

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015. INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

Dansk Epilepsiforening Medlemsundersøgelse Nordic Excellence Worldwide

Dansk Epilepsiforening Medlemsundersøgelse Nordic Excellence Worldwide Dansk Epilepsiforening Medlemsundersøgelse 13 1 Agenda Resultater Hvad er status, og hvilke resultater er der fundet Kl. 17. 18.1 Workshop Hvad gør vi ved det? Kl. 18. 19.1 (debat i grupper og fremlæggelse)

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. Retspsykiatrisk afsnit P5

TIL PÅRØRENDE. Retspsykiatrisk afsnit P5 TIL PÅRØRENDE Retspsykiatrisk afsnit P5 Velkommen til pårørende! Retspsykiatrisk afsnit P5 byder dig velkommen som pårørende. Denne pjece er en information til dig, som pårørende og om, hvad du kan forvente

Læs mere

Pjecen trykkes i 6.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk

Pjecen trykkes i 6.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk ældre og epilepsi Ældre og epilepsi er forfattet af specialeansvarlig overlæge, Birthe Pedersen, Epilepsihospitalet i Dianalund, og sygeplejerske, Helene Meinild, og udgivet af Dansk Epilepsiforening med

Læs mere

Forældre til børn med diabetes

Forældre til børn med diabetes Forældre til børn med diabetes Samarbejdet med kommunen offentlige støttemuligheder - når barnet har diabetes d.6.februar 2012 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk Forventninger

Læs mere

Når du har været udsat for en fejl

Når du har været udsat for en fejl Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 3 Når du har været udsat for en fejl November 2006 Når du har været udsat for en fejl PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende cd-rom.

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Epilepsi Teksten stammer fra Dansk Epilepsiforening. Man kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: www.epilepsiforeningen.

Epilepsi Teksten stammer fra Dansk Epilepsiforening. Man kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: www.epilepsiforeningen. Epilepsi Teksten stammer fra Dansk Epilepsiforening. Man kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: www.epilepsiforeningen.dk Den simple forklaring på epilepsi Alle hjerner - og kroppe - fungerer

Læs mere

HVOR ER INDGANGEN TIL VIDEN? Ved Holger Bang-Møller, Europlan-konference 2015

HVOR ER INDGANGEN TIL VIDEN? Ved Holger Bang-Møller, Europlan-konference 2015 HVOR ER INDGANGEN TIL VIDEN? Ved Holger Bang-Møller, Europlan-konference 2015 Anna Bang-Møller, født december 2003, 11 år gammel; Albrights Hereditær Osteodystrofi med Pseudohypoparathyreoidisme (AHO med

Læs mere

Supervision & radgivning

Supervision & radgivning Supervision & radgivning R å d g i v n i n g s a f d e l i n g e n supervision_16x16.indd 1 22/03/09 22:41:41 Radgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Rådgivningsafdelingen, der er en selvstændig afdeling

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere