Kajs Avis Nr september 2007 Side 1 af 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12"

Transkript

1 Kajs Avis Nr september 2007 Side 1 af 12 Skuddrama i Berlin - Skatten i FK - Findes den på Flyvestationen? - Værd at vide om FK - Sparebøsser Jonstrupsamlingen Børnetallet Usynlige politikere Socdem 100år Kobøvs - Farumkommissionen Sidste fly i Værløse Skuespil og/eller skueplads? Optagelserne til en film om Oberst Stauffenberg, der blev skudt i denne gård i Berlin den 21. juli Berlin Avisens udsendte i Berlin torsdag den 20. september og kom forbi en filmoptagelse af en grim episode fra før Kajs Avis' tid: 20. juli 1944 attentatet på Hitler. Problemet i dag var ikke så alvorligt som dengang men de amerikanske filmmagere fik først nej, siden ja til at bruge de autentiske lokaler som kulisser. De sig noget truende over for besøgende til Bendlerblock, hvor lederen af attentatet oberst Stauffenberg dengang arbejdede for den tyske overkommando. Det fik mig til at tænke på blind autoritetstro i forbindelse med censur, fordi et privat vagtværn havde til opgave at holde offentligheden tilbage. Men Deres udsendte fik udvirket adgang til gården og dokumentationscentret på 2. sal i bygningen, hvorfra disse billeder stammer. Stauffenberg ville være fyldt 100 år den 15. november, men blev skudt 21. juli 1944 lige her. /hansjorn Bendlerblock i amerikanske klæder Så hæv dog den skat Skattestigning eller besparelser ind til benet? SFO forslaget skulle aldrig være sendt ud. Bibliotekernes personale beskæres samtidig med, at de får flere opgaver. Sæt dog skatten op! Sådan lød det mange gange fra borgerne i Furesø kommune ved budgetmødet d. 20. sept. Og det udløste hver gang taktfaste klapsalver. Der var stort fremmøde med langt over 300 mennesker, der først hørte på borgmesterens indledende beklagelse over, at det ikke var gået så godt som forventet i den ny kommune. Jeg er overbevist om, at Furesø bliver Nordsjællands perle, sagde han, vi mangler bare lige det med økonomien.. Og så redegjorde han for, hvad der var gået galt, og hvilke muligheder der nu er for at skaffe de mindst 75 millioner, der mangler i Mange tilhørere til budgetmødet i Farum Kulturhus d. 20. sept (fortsættes på side 2) Byrådsmøde 26. sept. Dagsorden og et senere næsten enslydende referat kan ses på kommunens hjemmeside i Acrobatformatet. Det fylder den hele 55 A4-sider. Dagsorden: 115. Anmodning om punkt fra Enhedslisten om mulighed for borgerne kan høre byrådsmøderne via internettet Godkendelse af bilag til Økonomiregulativet 117. Indberetning af forventet regnskab Revisionsberetning nr. 6 vedrørende tidligere Farum Kommune samt endelig godkendelse af regnskab Revisionsberetning nr. 5 vedrørende tidligere Værløse Kommune samt endelig godkendelse af regnskab Revisionsberetning nr. 4 vedrørende Sammenlægningsudvalget samt endelig godkendelse af regnkskab Anlægsbevillingsbevilling til bygningsændringer i forbindelse med sammenlægningen 122. Lønsumsstyring Furesø Kommunes medlemskab af FC Nordsjælland Erhverv 124. Disponering af delområde 2b og 6 på Farum Kaserne 125. Fredningsforslag for Stavnsholtkilen 126. Revideret følgebrev til Fredningsnævnet - Flyvestation Værløse 127. Valgplakater - Regler for ophængning 128. Rådighedsbeløb til vandledninger og vandtilslutningsafgifter i Bøgehaven 129. Frigivelse af bevilling på anlægsnr og Ekstraordinær bygningsvedligehold 130. Beskæftigelsesplan Analyse Børn, Unge og Familieområdet 2007, anden opfølgning 132. Høringssvar - Standarder for sagsbehandling - Del II af den Sammenhængende Børn og Unge Politik i Furesø Kommune 133. Børnesammensætning i Furesø Kommune. Læs Kajs noter på side 6

2 Kajs Avis Nr september 2007 Side 2 af 12 Så hæv dog den skat (fortsat fra forsiden) Man kan sætte skatten op, spare på serviceniveauet og genforhandle aftalen med Indenrigsministeriet. Det er de 3 muligheder, vi skal gøre brug af, hvis vi ikke vil risikere at blive sat under administration, fortsatte han. Så delte folk sig og gik i de forskellige udvalg. Jeg gik i Kulturudvalget og hørte på forslag om salg af Ellens Lyst, Vejgården i Farum og Farum Musikhus. Om store besparelser på Skovgården og på museerne. Om hvordan man forestiller sig, at museernes og Kulturhusets arbejdsområder overtages af bibliotekets personale, samtidig med at dette personale indskrænkes. Bortset fra at arkivar rimer på bibliotekar har de 2 grupper vist ikke meget til fælles, indvendte en deltager. Kulturudvalgsformanden var selvsagt ikke begejstret for besparelserne, og da en tilhører sagde: Så sæt dog skatten op!, spurgte han, hvad vi syntes om brugerbetaling i stedet for. Det fik en Skovhusdame til at sige, at så flyttede man bare rundt på problemet, for hvis skolerne skulle betale for at komme på Skovhuset, skulle der jo bruges flere penge på skoleområdet. Økonomidirektøren prøvede at trøste ved at sige, at fusionen i Furesø ikke var slået rigtig igennem, så det hjælper, når den kommer ordentlig i gang. Der var både kritiske og konstruktive bemærkninger til forslaget, men de vigtigste var måske 2 advarsler: I skal passe på ikke at tage glæden fra folk, og I må ikke glemme de frivilliges arbejdskraft den er kæmpestor i vor kommune. Inde ved siden af i Skoleudvalget var frustrationen over spareforslaget vist endnu mere udtalt. Her gik bølgerne tårnhøjt over det forslag om at ændre miniklubberne til en SFO ordning, som vist først og fremmest handler om at sætte forældrebetalingen op. Altså igen brugerbetaling. Forældre og personale i miniklubberne mener, at den ændring vil få fatale følger for de svage familier. Det mente SFs Helene Lund også ved den efterfølgende panelrunde i salen. SFO forslaget skulle aldrig være sendt ud! udtalte hun. De enkelte ordførere blev fra salen bedt om at svare på, hvordan de konkret stillede sig til en skatteforhøjelse. S, SF, R og Enhedslisten var villige til at hæve skatten. K ville ikke afvise en skattestigning, Furesølistens Kurt Bork var imod, og Venstre vidste vist ikke rigtig, hvor de var. Lars Carpens var imod, vi har skattestop, sagde han, mens borgmesteren hårdt presset udtalte, at han ville tale med de andre om det. Politikerne blev kritiseret for ikke at have fremlagt et overslag over en skattestigning. Jamen, det er meget enkelt, sagde borgmesteren, en stigning på 1 procentpoint betyder 65 millioner i indtægt. At dømme efter stemningen og udtalelserne i salen, hvor rigtig mange var fra Farum, betaler vi vor skat med glæde i Furesø. Man kan læse mere om budgetforslag på: Og så kan man indsende høringssvar til: Furesø Kommune Stiager 2, 3500 Værløse. Sidste frist kl. 12. Mærk kuverten Budget. /nina ps! Der er indkommet et læserbrev fra Frank Severin Hansen Borger i Furesø kommune: Det er umoralsk som vi desværre ikke har plads til i dette nummer, men det findes under debatforum på avisens hjemmeside. Flyvestationen tager interessen Det er muligt flyvestationen tager interessen, men hvornår tager man sig sammen og lader højt kvalificerede økonomer se på, om den kommunale drift kunne gennemlyses... Nu skal man virkelig opleve, at der må være nogen, der spørger, hvornår man tager sig sammen og lader nogle mere end højt kvalificerede økonomer se på, om den kommunale drift kunne gennemlyses... Det er da ubehageligt, hvis det viser sig, at en kommune forudser et krak om få år og ikke nyder så megen respekt hos tilsynet, at man rykker til med en indsats. Det er da ubehageligt, at nogen venter feber og ikke gør noget ved tegn på, at noget er sygt. Det er utroligt, at selv de mest tydelige tegn på, at der er problemer - nærmest følges op af en hovedrysten og en antydning af, at DEN KOMMUNE IKKE FATTER, HVAD DERES OPGAVE ER. DET ER TYDELIGT GEN- GIVET, AT BORGMESTE- REN HAR VÆRET UDE MED SINE UDMELDIN- GER på baggrund af administrationens beskrivelser. Der er meget andet, der har optaget folketingets medlemmer ned til de, der fik det mindste stemmetal - og de får ikke lov at være synlige. Skal man forstå det på den måde, at folketingets flertal kasserer Furesø kommunes vurderinger og dermed administrationens indsats? Ugens digt En dag vil verden Atter være stor En dag vil solen Atter skinne hvor vi bor En dag vil månen Lyse på vor' vej En dag vil vejen Atter føre hen til dig En dag om kort tid Er den lange ventetid forbi En dag vil man si' At ingen er så lykkelig som vi En dag er jeg væk Og ingen på jord vil huske mig En dag, og det' nu Vil jeg være oppe i himlen hos dig /michael

3 Kajs Avis Nr september 2007 Side 3 af 12 Jordformuesalg Når borgmestre solgte vore jordformue, var det fordi kommunen skulle overleve. Ja, man sagde indledende, at skulle kommunen overleve med den gode service man havde, skulle kommunen have flere borgere - derfor skulle alle arealer omsættes i midler i løbet af få år... Det vil være synligt på områder, som arbejder med veje, lys på veje, snerydning og glatførebekæmpelse. Man troede det ikke - men inden længe skal borgere selv ud og rydde sne, gruse, salte, og så skal man også selv betale vejbelysning. Antydninger af forsøg andre steder har givet udklip, der dufter af gode idéer. Der er ikke beregnet med pligten til at rydde skoleveje - rydde så redningsfolk, sygeplejersker, hjemmehjælpere og biler med mad kan komme rundt. Det er her kommunen HAR en pligt til at deltage, det skal nok få hensygnende lokale bestyrelser ud af røret - hvis ikke man skal føle sig løbet over ende. Det kan være, man skal indstille lidt af udgifterne, der er forudset i første omgang i millionklassen skal strøs udover den forurenede del af flyvestationen. Man skulle måske drøfte det med borgerne og være stiv i blikket og nægte at overtage ansvaret for det område, som nogen kaldte en gave og andre misundte os. Farum Bytorv udvides Så skal man igen overveje, hvad der kan betale sig, når centerforeningen i Værløse måske selv skal overtage snerydning, oprydning m.m.m., fordi der skal spares. Det er jo det, man skal tale om i teknisk udvalg, hvor man skal tage til efterretning, at der er forskel på centerudgifter - hvis det ene center er totalt overdækket. Man undgår sikkert ikke, at man pålægger butikker i Bymidten en afgift efter facademeter, fordi der også her skal spares penge. Om opskrifter på dit liv... Peter Møller - der har lavet mange mål - skal have sagt, at,,der findes ingen opskrift på succes, men der findes opskrifter på fiasko, og det er at forsøge at behage alle mennesker"... Har du tid, så lad det stå et øjeblik... Der er mange, der når et mål - ingen forstår andres indsats - men mange kunne blive standupper - alene ved deres egne herligheder. Der er opgaver, der løses - det gør ikke noget, det tager tid - bare det lykkedes. Giv ikke udtryk for din tilfredshed, og giv ikke udtryk for, at du vil give nogen en hjælp. Deres ubehjælpsomhed tror, at du tilbyder en hånd - fordi du vil ind på dem. Her har du nemlig opdaget, nogen der vil ind på dig. Sig nej til,,en hånd''. Det kan være farligt... FORLEDEN DAG traf jeg en mand, der så nedtrykt og ulykkelig ud. Han havde startet morgenen med at udtrykke sig med, at han var glad, han var tilfreds og nærmest lykkelig. Han havde ingen problemer. Den slags afbryder straks samtalen. Sådan kan ingen normale mennesker udtrykke sig i et land, hvor man forsømmer så meget - og hvor man drøfter MERE VELFÆRD... Sparetid i kommuner Der var kommuner, hvor det så dyrt ud med rengøringen - her måtte det kunne gøres billigere. Vedligeholdelse var ikke noget fremskridt - her kunne ingen se, hvis man sparede... o.s.v. Der var skoler, hvor varmen var dyr - her kunne man lukke af for varmen, når det var nat og dage, hvor der hverken var børn eller lærere. Ingen forstod siden, at der opstod et og andet, som gjorde det usundt at være i lokalerne. Der opstod situationer, hvor personalet måtte tage sygedage, fordi læger erklærede, at det var usundt at arbejde, hvor der var mere fugt end velvære. Men på den anden side - kulturen kunne man jo ikke spare på. Bymidten skal spare Meget kort tid efter at kommunens stolthed BYMID- TEN ikke alene var blevet nomineret i top 5 - men også blevet det femte bedste steder at handle ind - finder politikere på besparelser. Man tror at de, der arbejder, de der risikerer en butik, og de der tæller kasserne op - grinende kører ud over kommunegrænserne hver aften uden at efterlade afkast til den kommune, der giver dem så meget gratis. Nu går det jo så godt, at man godt kan måle facaden op for at uddele procentvise regninger, fordi kommunens folk (vores folk) skal stille med folk og maskinel for at rydde for sne - strø salt og sand- suge tyggegummi, papir, pizzaer og spor af rester af den rygende befolkning op - og så videre. Når det går godt, kunne man godt hente lidt brugerbetaling... Ingen skal tro, man nu ikke kommer til at opdage, at der vil være noget, der ikke bliver som det var... Velfærd og overvågning Det er klart - hvis man ikke kan aflønne personale for deres ydelser, kan man prøve med at foreslå, at nogen skal tilbydes mere velfærd. I DANMARK ser man ikke meget politi, uden det er for at kontrollere. Nogen vil gerne vide mere om, hvem

4 Kajs Avis Nr september 2007 Side 4 af 12 der er med i det hemmelige politi - medens andre undrer sig over, hvor mange der en ansat og arbejder med emnet. Nu skal det gå op for dine børn, at man ikke kan vide, hvornår dine børns mobiltelefon bliver aflyttet. Når du rejser med forsinkede tog, kan det være du når at blive fotograferet fra alle sider - så man efterfølgende kan studere dine bevægelser. Hvis du på et offentligt sted studerer et spejl, kan du ikke vide, om der en dag sidder er kamera bag. Hvis du passeres af nogen, der spørger dig, kan du ikke være sikker på, at man ikke optager dine ord på et bånd - eller tager billeder, du ikke kan løbe fra. Når man spørger på et rådhus, om de ansatte ikke også burde kunne se sager fra din side - fortæller man, at det må du ikke regne med. De skal efterleve reglementer og den slags. Men i særlig grad repræsentere kommunen - som ikke her - også ER DIG... Preben Elkjær siger fornuftige ord om tilværelsen,,tilværelsen skal jo stadig fungere, og for mig fungerer det kun, hvis jeg har et arbejde''. Og så hænger man et par revnede bukser frem med et løst hængende ti-tal. Det sker man lader kendte udtale sig om et og andet for at sikre, at nogen ser det. Preben Elkjær rundede de 50 år den 11. september 2007 og ses her på Værløse Stadion i 2000 [webredaktionel note) FØRSTEGANGSINDTRYK- KET kan være et indtryk. der holder hele livet igennem - og det burde man gøre noget ved... SANKT GEORGS GILDET kan man i særlig grad prise. fordi så mange mænd virkelig har følt. de har fundet en baggrund for bruge sig til noget - hvor andre bare,,ikke har tid''... Københavnerborgmester og kosmetik En borgmester i København kritiseres for kosmetik. Blandt andet for at bruge kommunens penge til køb af kosmetiske midler... Det kan man godt se, når man tager nærbilleder i forbindelse med spørgsmål, hvor man vil hente svaret på, hvordan han selv syntes det går... Når man skal spare i kommunen... Ingen skole uden fuld dækning på alle pladser. Det gælder ikke mindre på institutionerne, hvis børnetallet går ned, og forældrebetalingen skal svare til normeringen. Det er af stor betydning, prognoserne virker. Som det står til i øjeblikket, forbereder man lukning af en vuggestue i Hareskov og en skole i Farum. Det har altid skabt bekymring - men det der vil være værre er, om de, der mangler institution i Farum, tilbydes plads i det gamle Værløse eller omvendt. Når det skal være en lykke at blive endnu ældre.. Det ligger ligefrem i kortene, at mennesker skal have en længere fremtid. Det er derfor værd at forberede sig på, at den ene part kan blive senil - måske kun periodevis. Man fortæller, at man kan forberede sig på det - man kan få hjælp - hvis man søger den i tide. Der orienteres ikke meget om det - men det kan vel også være svært at få sin makker med til lægen for at drøfte - konstatere de ændringer eller symptomer, man føler er undervejs. Der er personer man skal være høflige overfor Det mener Lynne Truss i bogen,,talk to the Hand''. Hun nævner de mennesker, der tages hensyn til - ved at vise respekt og høflighed: De ældre. De der ved mere end du gør. De der ved mindre end du gør. De der kom først. De der har uddannelsesmæs sige kvalifikationer dog så vidt angår det diskuterede emne. Du er i deres hjem. De hjalp dig engang økonomisk. De har været gode mod dig hele dit liv. De er mindre heldigt stillet end du er. De har opnået status i der omgivende samfund. Du ekspederer dem i en forretning. De har ret - De er din chef. De arbejder for dig. De er en politibetjent/lærer/- læge-dommer. De har brug for hjælp. De gør dig en tjeneste. De har betalt for billetterne. Du ringede til dem, ikke omvendt. De har et trivielt arbejde. Det triste tegner løbesedler Det er ofte noget man tænker over, at det er negative oplysninger, der får nogen til at betale for en avis - der er sprængfyldt med negative historier om dagliglivets bagsider. Det er også trist, at skulle det gå nogen godt - vil man straks starte en undersøgelse af, hvordan det kunne lade sig gøre. Richard Møller Nielsen vandt aldrig journalisternes hjerte. Men da han over hals og hoved skulle samle et fodboldhold i 1992, var alle enige om, at nu skulle de ikke blamere sig ved alt for dårlige præstationer i de indledende kampe. Træner og holdet uden forberedelser skabte nok dansk fodbolds største præstation - men mangen en journalist sad tilbage med stod undren. Men det er en del af charmen ved fodbold.

5 Kajs Avis Nr september 2007 Side 5 af 12 Jonstrupsamlingen På det gamle Jonstrup seminarium er der i bygning E et lille museum - Jonstrupsamlingen. Her kan man se en udstilling om læreruddannelsens historie Udstillingen blev i 2002 udarbejdet af Dansk Skolemuseum og realiseret ved midler fra Værløse kommune. En lille gruppe af tidligere seminarieelever påtog sig at holde åbent første søndag i hver måned. Driften af museet skulle være i Skolemuseets regi. Museet har været omtalt i Kajs Avis, og indtil kommunesammenlægningen figurerede det også i Værløse kulturkalender. Besøgstallet på disse søndage var ikke enormt, men der kom mange forbi, der viste interesse for stedet. Lederen af Dansk Skolemuseum og søndagsvagterne mødtes en gang imellem, og der blev bl.a. lavet vagtplaner. På et tidspunkt luftede lederen den tanke, at Værløse museum overtog driften. Det blev vist kun ved tanken, for lederen af Furesø museer venter på en henvendelse fra Skolemuseet. Og med de store besparelser, som skal foretages i Furesø, har det vist lange udsigter med en overdragelse. Ak, ja - tiden går, og de flinke søndagsvagter laver nu selv vagtplaner, for det er meget nemmere, synes Skolemuseet. Alle søndagsvagterne, undtagen én. Jeg gider ikke være med mere - ikke før tilhørsforholdet er bragt i orden. /nina Værd vide Furesø at om Kommune Økonomiudvalgsmødet den 19. sept. Furesø kommune har et antal retssager og voldgiftssager rejst af kommunen eller mod kommunen. En status vil blive forelagt byrådet om 6 måneder. Det oplyses, at udgifterne til advokatbistand overstiger det budgetterede beløb. Furesø kommune blev startet med de to kassebeholdninger fra de to kommuner, der ialt var 85,5 millioner. Man skal drøfte borgmesterkæde, hvortil der på budgettet er afsat , men man vil forsøge at få dele af udgifterne sponsoreret. Furesø kommune skal indberette, hvad man forventer årets regnskab ender på. Det skal ske inden 1. oktober. Man skulle drøfte rekruttering og fastholdelse af personale. Revisionens bemærkninger til Farum kommunes regnskab viser, at den indsats, der blev sat i gang i Farum, har båret frugt. Teknikudvalgsmødet den 19. september Revisionen havde tre kommentarer til Værløse kommunes regnskab, men ingen til sammenlægningsudvalgets. Det havde kostet 1,5 millioner at ombygge de tre rådhuse til Furesø kommunes administration. Man udsatte drøftelsen af et forslag om at borgere, der havde en henvendelse til kommunen, kunne redegøre for deres sager på det pågældende udvalgsmøde - ved mødet i august. Nu skulle det igen drøftes. Man skulle drøfte forslag til lønsumstyring. Man skulle drøfte kommunens medlemsskab af FC Nordsjælland. En række andre kommuner er medlemmer af deres lokale boldklub. Man skal drøfte tilladelse til at opføre en laboratoriebygning på flyvestationen. Der er tale om en bygning på 376 m 2, der skal respektere skovbyggelinier. Forvaltningen indstiller at der gives tilladelse og dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Godt forslag til byrådet Der var engang de lokale medlemmer af kommunalbestyrelsen tog sig tid til at ringe og tale med de, der havde skrevet til kommunen om én eller anden sag. Det var medlemmer, der gerne ville vide lidt mere om emnet og derfor søgte oplysninger. Senere års viden har fortalt, at mange har forud snakket med medlemmer af et udvalg, før de sendte deres henvendelse til kommunen. Nu har en større gruppe af byrådet foreslået, at de der havde en sag, der var sendt til kommunen, skulle have lov til at få foretræde for udvalget for at forklare og redegøre for sin sag. Det er et forslag, der burde vinde flertal, fordi det er meget vigtigt for ansøgere, at de kan redegøre for sagen for at undgå, den får en anden behandling, fordi der mangler forklaring og mere oplysning. Det er også en mulighed for at komme hinanden nærmere. I Værløse havde man engang en ordning, hvor man kunne træffe aftale om et møde med borgmesteren, forskellige udvalgsformænd - ligesom der var træffetid for formanden for det sociale udvalg. Børneudvalget havde møde den 13. sept. Det var et ekstraordinært møde. Man skulle drøfte besparelser forud for det nye budget. I de kommende år vil børnetallet gå ned, og det kunne få indflydelse på skoler og institutioner. Det er her man drøftede lukning af vuggestuen på

6 Kajs Avis Nr september 2007 Side 6 af 12 Månedalsstien og salget af en legestue. Bybækskolen skal muligvis nedlægges På Skoleudvalgsmødet den 13. sept. - der var ekstraordinært - drøftede man det faldende børnetal. Man drøftede en mulig nedlæggelse af skolelandbruget og Bybækskolen. Denne trænger til renovering, hvis den skal fortsætte. Hvis man nedlægger denne skole, kan der opføres 70 boliger, og grunden kan give en indtægt på 30 millioner - det er hvad det vil koste at renovere og ombygge skolen. ET VIGTIGT BUDGET- MØDE DEN 20.9 Budskabet om dette vigtige møde fyldte en overskrift og fem linier i kommunens annonce. PAS OG KØREKOST samles i Furesø kommune på Stiager. Her ordner man så det fornødne. Kommunen anbefaler brugen af kondomer og har afviklet en kampagne. Der er sket undervisning i brugen af det forebyggende middel. INDTIL 120O METER FRA DIN STATION efterlyser man nu gode idéer til udnyttelse af dette område, der noget nær er det mest centrale område i det bymæssige. DER ER MANGLENDE VEJVEDLIGEHOLDELSE AF RYETHØJVEJ, og derfor afviklede man vejsyn den 26. sept. Det er en privat fællesvej. ØJVIND VILSHOLM, der er byrådspolitiker, har givet udtryk for, at det ikke giver kommunen større indtægter - ved at forøge antallet af borgere. Byrådets møde den 26. sept. Man skal behandle et forslag fra Enhedslisten, der foreslog, at man lagde lydfilerne fra byrådsmødet på internettet så borgerne kunne aflytte dem. Det er et år siden man stillede forslaget og det blev lovet at man hurtigst muligt ville realisere forslaget. Derfor foreslog man denne gang, at lydfilerne fra de tre sidste møde lægges på hjemmesiden. Fremover anmoder man om at Enhedslisten får lydfilerne så vil man lægge dem ind på listens egen hjemmeside. Man skal tage stilling til revisionsrapporter vedr. regnskaber for de tidligere Farum og Værløse kommuner. Vedrørende indførelse af lønsumstyring viser høringen og de 40 svar, at stort set alle udtrykker en positiv holdning. Der er dog emner man skal se nærmere på. Man skal drøfte et fortsat medlemsskab af FCN. i Værløse var kommunen medlem af Værløse-Farum Erhvervsklub. Der er tale om kr. om året, der ikke er budgetlagt. Man skal tage stilling til forslag til regler om ophængning af valgplakater og nedtagning. Forvaltningen kan nedtage plakater der er til gene for trafiksikkerheden. Der sker en stigning i, hvad det koster at hjælpe et svært socialt belastet barn. Det ville i 2006 have kostet om året. Nu da kommunen skal dække alle udgifter, koster det kr. om året. se evt. den diminutive dagsorden på forsiden... [web-redaktionen] Det er svært at vide, hvad de unge vil med livet Der er i hvert fald ikke mange, der har oplevet, hvor demokratiet arbejder. Det er også synd, at man roder sig ind i så meget, at man mister sine rene papirer. Det er surt, når man allerede i en ung alder ikke kan få lov at sortere tomme flasker, fordi man ikke mere har sine papirer i orden. Nu har man ikke mere pladser til de unge, man anholder - men må slippe dem løs på gaden, selvom man har udført en gerning, der skal straffes. Men ude i det omgivende demokratiske samfund har man faste regler - ikke for at genere dig eller mig - men for at beskytte borgere mod ubehageligheder. Budgettet for Region Hovedstaden vedtaget: Hospitalsplan og psykiatriplan sikret en god start... Der er hakkeordninger i enhver sport De, der kan tro, de kan skabe hold uden former for hakkeorden, tror fejl. Man kan heller ikke bare købe sig til et hold, der er harmoni i - eller fuld harmoni. Der er medvindstrænere og trænere, der skal have år for at skabe et hold. På samme måde med hold og spillere. Der er hold, der er medvindshold på samme måde, som der er medvindsspillere. Der er hold, hvor der er klubånd og hold, hvor det ikke eksisterer. Der er medvindshold, der oplever modvind og næsten aldrig finder fodfæstet igen. Det er altid synd, når noget går galt - men det er måske charmen med fodbold, at man ikke alt for meget skal markedsføre, at man er de bedste... Der skal spares millioner i de nye budgetter Selvom Værløse kommune nåede at sælge de sidste af sine jordværdier inden sammenslutningen, lyder det som om, der er store problemer, der betyder beskæringer på alle områder. ET BUDGETSEMINAR har aldrig løst problemer, fordi helheden forsvinder, fordi den enkelte taler mest om,,sin syge moster'', hvad det vist hedder.

7 Kajs Avis Nr september 2007 Side 7 af 12 Kommunens budgetter hænger sammen, og trods diverse udmeldinger har borgmesterens eget parti intet ønske om at komme til undsætning. Det ville måske være rimeligt, at man i den forbindelse bestemte at ville takke NEJ til gaven, som man kaldte det. Lad staten selv rydde op og bruge tid og penge på noget, der ikke er kommunens bord. Når statens ministerium har ændret på sine udmeldinger og aftaler, burde kommunen med samme ret frasige sig retten til at modtage en såkaldt gave - der måske i sidste ende kan ødelægge meget i den nye kommune. I første mange år vil det føre til årlige udgifter, man i dag ikke har en fornemmelse af. Når det forud er bestemt, at kommunen kun måtte tjene 100 millioner på den indsats, var det rimeligt, at man sagde nej tak. For der skal ofres adskillige millioner på diverse anlæg, kontrol, vagtsystemer, arkitekter m.m.m., før der dukker antydning af indtægter op. Der er meget nyt i dagens aviser Man kan komme med et nyt fly på en jomfrurejse, der f.eks. kan koste , hvis man kan få en billet. DER ER USUNDE ARBEJDSPLADSER. Det kan koste meget sygefravær og mange udgifter til vikarer og oplæring. Det kan skyldes mange ting, at det går rent galt med personalet. Det kan være lokalerne, det kan være kollegaer, og det kan være arbejdstid- eller så meget andet. Statens udgifter til sygedagpenge næste år vil stige med 490 millioner, siger Berlingske Tidende. DSB passer ikke tiden - det passer ikke de rejsende - men de, der altid kommer for sent, oplever, at NU NÅR DE DERES TOG... Ministeren for ligestilling er med i udgivelse af en NY SKOLEAVIS, der bearbejder ligestillingen mellem mennesker - og det er da et tilbud, der rettes til landets skoler og børn. Når børnetallet svinder Det syntes naturligt, når kommunen stiller plads på skole og i institution - og man sikrer pladser nok. Men det skaber problemer, når børnetallet svinder. Alle skoler og alle institutioner har en normering, der svarer til antallet af børn. Når der mangler børn, mangler der forældrebetaling, og det skaber økonomiske problemer. Man kan heller ikke leve med halve lærere eller halve pædagoger - eller det, der er mindre. Derfor må det bekymre borgere, når der skal skæres i en skole eller nedlægges en børneinstitution. Men hvis forældre har passeret den fødedygtige alder, er det ikke mere deres behov, man skal dække. Men på den anden side kan der ved udskiftning i boligmassen til sin tid blive mangel på den institution, man nedlægger. Da man indrettede vuggestue på Månedalsstien, påstod en politiker, at den var bedre placeret et andet sted i kommunen. Over firs - og fuld af livskraft Denne bog kan købes i Værløse boghandel og er skrevet af ældre, der er grebet af at være i fuld aktivitet og gode idéer til at komme videre, nu da man er på vej ind i 90'erne. Kunstnerinden Maria Lüders Hansen er en af skribenterne, og det kan anbefales, at den kommer til at ligge i mangt et hjem. Denne lokale kunstnerinde arbejder meget med andre former for kunst - men forklarer, at der er mistet meget ved, at bogstaver i dag skal være elektroniske eller formes på computer. Der lå meget kultur i gamle tiders håndskrifter. Man kunne næsten for et øjeblik glemme, hvad der stod, for man var betaget af håndskriften. Her er tale om en bog, der kunne være en opkvikker til de, der aldrig før har været oppe i firserne. Køb den og tag ved lære. Der er mange ledige I hovedstaden og på Sjælland var de de to første måneder af ledige. Det er det højeste antal ubesatte stillinger i hele landet. Det er da trist, man ved siden af har så mange, der efterspørger arbejdskraft. Hvis ikke man har en uddannelse, er der da mange, der oplever at skulle lære et eller andet i et nyt job, før de er på fuld ydelse. Det er da meget klart Man opstiller ikke uden videre trefløjede spejle her og der - det kunne godt give mennesker ret ubehagelige fornemmelser. Det er ikke sjovt at se sig selv fra siden. DET ER UNDERLIGT, at der er så meget, man kan sponsorere sig til. Men ikke til håndsæbe. Der ligger som regel et lille stykke, der kan forsvinde i hånden. Sure opstød i massevis TROVÆRDIGHED ER EN GOD TING. Nu viser det sig så, at der er TV-stationer, der har medarbejdere, der har skåret i troværdigheden. I EN TID HVOR DET VISER SIG, at ANSVARET ikke holder vand. Det er markedsført ved alle gøremål, men når ansvaret skal

8 Kajs Avis Nr september 2007 Side 8 af 12 afprøves, viser det slet ikke at fungere. Der er måske end ikke registreret tilfælde, hvor det har virket til fordel for nogen. DET VAR HOS MICHAEL nogen spurgte, hvad de skulle gøre, hvis de var til en fest, hvor sidepersonerne hele tiden opfordrede til at fylde mere i glasset. De var selv imod at drikke. Svaret lød: sig du er på antabus. EN ANDEN SPØRGER VILLE VIDE, hvad hun skulle gøre for at få 200 kr igen, som hun havde lånt nogen, der ikke havde betalt dem tilbage. Opsøg ham og lån 200 kr. af ham... Glæd dig over din egen egn Ved sammenlægningen af kommuner rundt om i dette land ødelægger man noget, der bandt borgerne sammen på,,deres egn''. Det er en tanke værd, at borgere på et vist tidspunkt er færdige med at flytte rundt. Nu har de virkelig fundet et sted, der er ting, de kan gøre brug af, her bygger de deres hus - eller tømmer resterne af muligheder ved at købe det hus, der skal være deres verden. Ingen forestiller sig, at de der valgte Farum eller Værløse, ikke har undersøgt andre steder. Men man har fravalgt andre steder ud fra et valg. Generationskløften er ikke noget, der findes men noget, der skabes (HVA 1974) Værdien af tekst på papir... Der findes ikke noget mere værdifuldt end tekst på tryk. Derfor har orientering måske også altid været et problem - for dem der gerne selv ville styre denne form for kommen-hinanden-ved... DET ER NATURLIGT, at de, der vil fortælle noget, gerne vil forme, hvad der skal stå og helst - sikre, at man ikke ændrer på det, der skal stå. Men orientering er også en beskrivelse af, hvad der ikke kom til at stå - for den såkaldte orientering kan i høj grad være mange ting. Det kan efterlade mange spørgsmål - som nogen med vilje har skabt grundlag for. Man skal ikke sige eller skrive alt, hvad man ved, så derfor opstår diskussioner - hvad det var, HAN HAVDE SAGT ELLER SKREVET. Derfor er styringen af, hvad der står afhængig af, om nogen spørger: Hvorfor skriver man noget, der efterlader behov for spørgsmål? Hvorfor efterlyser man behov for spørgetid, hvis ikke man kan svare på spørgsmålene? Eller besvarer dem med, at spørgeren skal få et skriftligt svar. ER DET ÅBEN- HED? Usynlige politikere Det er en primitiv løsning, at man skal sende kommunens personale ud til opgør med de lokale borgere, fordi man skal nedlægge en skole, en vuggestue, børnehave eller fritidsklub... Hvis politikere vil vinde forståelse for deres virke, ville det være rimeligt, at de befandt sig i det team, der repræsenterede så vigtigt et område. En lejlighed, der desværre kalder på 100% af den lokale befolknings forældre - fordi man nu kommer tæt på deres lokalitet. Politikere har gennem tiderne overladt til embedsfolkene at rage kastanier ud af ilden - og undlader ved sådanne lejligheder at vise flaget og give indtryk af, hvad de indeholder. Men det er mere og mere blevet en vane, at den slags aktiviteter kan der ikke blive tid til. Man er åbenbar tilfreds med, at der møder en halv snes borgere op til det månedlige møde, uden at de fremmødte tager noget med sig hjem. Samarbejde med nabokommunen Fremtiden for Hareskov skole kunne godt blive en fremtid med et nærmere forhold til forældrehjem i nabokommunerne. F.eks. Herlev, Gladsaxe og Ballerup. Det sidste års tid har indtil flere børn haft en skoleplads i Hareskov skole.det har været en udmærket løsning, også fordi det måske har passet godt m.h.t. nærhed. Få områder har ligget så afskåret fra det øvrige område som Hareskovby. Det havde i det gamle Værløse også givet det indtryk at,,de der i Hareskov gerne ville have en bom ved Skovridergården og pleje deres egne forhold'' - ligesom man kunne sige, at de var noget for sig selv. Men geografisk har byområdet skov på de to sider, og kommunegrænser til Herlev, Gladsaxe og Ballerup kommune. Så i dag ville det ikke være et problem at tage børn til ledige pladser på skolen - fordi det måske ville være en straf at flytte børn fra andre dele af det gamle Værløse til HARESKOV. Hæder til lokal avis og dens medarbejdere Nye tal fra Gallup viser, at FURESØ AVIS er den mest læste af fredagsudgaverne i hele Nordsjælland. Faktisk læses hvert eksemplar af flere i husstanden, hvilket er usædvanligt. På UGEAVISERNES seminar i Odense modtog FURESØ AVIS,,sølvprisen'' for artiklen,,midt i en sorg'', af redaktør René Schriver. To andre bidrag, der var skrevet af journalisterne Mette Andersen og Jesper Kappel, fik rosende omtale. Ugeavisernes forening af lokale ugesviser, der har

9 Kajs Avis Nr september 2007 Side 9 af 12 medlemmer af 225 aviser fra hele landet, havde tilbudt at modtage bidrag i tre kategorier. Der var Nyhedshistorier - feature samt redaktionelle historier, idéer og initiativer. Hjertelig tillykke... Der er god orientering i overskrifter Der er færre og færre, der griber ind, når de oplever vold... Vi pumpes med PR i alle medier - skjulte annoncer og den slags. Kirkeministeriet har udskrevet en konkurrence om nye melodier til salmer. Enhver uddannelse får større betydning for et barn og de unge, hvis de får støtte fra hjemmet. ASBEST har stadigvæk en stor betydning for de, der skal arbejde i lokaler, hvor asbest er anvendt. AVISER, der skal uddeles i det syddanske område, oplever, at det koster mere og mere at få aviserne uddelt. Det viser sig nu - og flere steder - at fyringer kan hænge sammen med personlig hævn. Det er også sparerunder Der skal spares - der skal skæres - der skal ryddes op - der skal ændres - der skal fyres og kastes væk. Næsten i én uendelighed. Det er ikke svært at forstå, at det ikke er så ligetil at skulle finde et andet arbejdssted - og ændre sit liv, fordi man nu havde nået et stade, hvor man hørte til. Nu skal man igen til at arbejde sig op ad rangstigen gennem tilpasning og læretid og systemer og rytmer, der er anderledes. Nyt arbejdssted - nye kollegaer og andre former - måske skal man være glad for, at lønnen ikke gik helt så meget ned. Ingen sundhed uden sygeplejersker Udmeldinger fortæller, at der er mange ledige stole på sygeplejerskeskolerne - og det er i hvert fald ikke gode tegn. I år er der udsigt til 400 tomme stole. Det er vist noget af det mest triste at konstatere i en tid, hvor der rundt om mangler sygeplejersker til så mange opgaver. Det er jo ikke alene på de faste steder - men for de, der arbejder ude og kommer rundt i de mange hjem, er det måske noget af det vigtigste, at man har sygeplejersker i tilstrækkelig grad. Hjemmehjælpere vil have mere i løn Det er ikke underligt, at hjemmehjælpere vil have noget for deres indsats. Nu skal man løbe yderligere hurtigt, fordi man skal styres af elektroniske midler, så man kan nå mest muligt på ingen tid. HJEMMEHJÆLPERNE er erstatningen for plejehjemmet, men bare en anden form og mere med hensyntagen til borgerne - der en tid endnu kan bevæge sig i vante omgivelser - som de er fortrolige med. HJEMMEHJÆLPERNE er en fortsættelse af husmoderafløseren, der var tilknyttet kommunen for mange år tilbage. Og det var meget ofte husmødre eller andre kvinder - der ikke havde nogen uddannelse. Til alt held har man mænd, og nu kommer de unge ind i billedet. Der kunne godt bruges flere - forlyder det - men det er ikke alle steder, man får unge, der vil arbejde i området. Det er som en hjemmehjælper siger det - meget hårdt. Der er ikke mange, der kan have kræfter til at deltage i selv den gratis motion. Efter en lang arbejdsdag er man færdig... Det vrimler med 6- skandaler Aviser er fulde af den slags. Ingen ved om det skyldes udfordrende påklædning - den måde man går på eller den lette påklædning. Det eneste man ved med fuld ret er, at det meget sjældent er mænd, der er ude for overfald eller dens slags overtrædelser af sædelig omgang med andre. Det er bare trist, at det næsten handler om emnet i hver dags løbeseddel - og det er da surt, at vi skal læse, hvad man oplever i andre verdensdele. Kunne man ikke blive fri for at vade rundt i de mange tragedier. Heldigvis viser det flere steder, at det havde været en løgn... Det er surt, når køer bøvser Nu viser undersøgelser, at man ude på landet bør have problemer med gårde med stort antal køer, fordi de bøvser og prutter... Men man skal leve med det - for man kan ikke leve uden mælken. 80% af gasudslip ude på landet stammer fra produktionen af slagtedyr - siger Ritzau. Motion er en god vej til sundhed Undersøgelser viser nu, at de, der bruger meget af deres fritid til motion, får et behageligere liv. Så se bare at komme i gang med et eller andet. Det er en ganske god idé f.eks. at cykle en tur til Frederikssund og tage toget tilbage igen - det holder i hvert fald i Værløse og indimellem i Hareskov. Kajs Avis Ord Service eller KAOS mød op fredag ml på InformationsCentret på vej til Stationen og se dig for..

10 Kajs Avis Nr september 2007 Side 10 af 12 Det frie ord trives af og til Når man læser, hvad der rører sig i de danske politiske partier, kan man opleve, at man ser forskelligt på retten til at bruge de frie ord. Der er da også nogen, der bagefter tager sig i at tænke over, hvad det var, nogen hørte, de mente, de havde sagt... Det mister ikke i styrke ved at blive beskrevet i aviser med billeder og vidners kommentarer... Socialdemokratiet efter de første 100år SOCIALDEMOKRATIETS to foreninger i den nye kommune fejrede, at de endnu hver for sig - sammen - fejrede de første 100 år - før man slår medlemmerne sammen. Socialdemokraterne i Værløse fik uddelt et skrift, der bredt beskriver udviklingen gennem de mange år - og det indgår af bevaringsværdige minder, man har om det gamle Værløse. Festlighederne blev afholdt på det tilbagevendte Værløse-klenodie den 15. sept. 2007, hvor kendte ansigter havde lovet at være til stede. Helle Thorning-Schmidt, folketingskandidat Nick Hækkerup, folketingsmedlem Mette Frederiksen. De lokale byrådsmedlemmer Jesper Bach, Kurt Bork Christensen, Helene Lund, Lone Christensen, Jørn Johan Nielsen og Lisbeth Lykke Harsvik. Jubilæet blev fejret på det tilbagevendte lokale,,kystens perle'' Furesøbad den 15. sept med deltagelse af en række kendte ansigter der ville bidrage til, at festlighederne fyldte godt i medierne. Værløse- socialdemokraterne har som tidligere nævnt udsendt et skrift, der bør bevares i mappen af bevaringsværdige materialer, der beskriver et langt liv på Værløse-egnen. 100 års historie beskriver en periode der har gennemgået så store fremskridt, at man ikke på noget andet,,100 års forløb'' vil finde 100 år med den udvikling. Det er derfor også værdifuldt at man i skriftet har nævnt personer, der på deres tid har deltaget i en udvikling med så store resultater. Når man fejrer de første 100 år Når socialdemokraterne i Farum og Værløse den kunne fejre de første 100 år - mindes man en forbundsformand, der engang sagde, at,,man havde sejret ad Helvede til''. Enhver ældre socialdemokrat kan være stolt af den indsats, der er udført som årene er gået. Og de første mange år var ikke en dans på roser - selvom den skulle blive partiets blomster-symbol. Mangt et partimedlem har sukket over, at partiet har skabt så gode forhold, at man stort set har mistet alle sine initiativer og end ikke har, hvad man kalder partiets egen avis. Mange har mistet interessen for at støtte de, der gjorde det muligt at sikre borgere egen bolig, forskellige uddannelser, studenterhue, sommerhus, lystbåd og rejser to gange om året. Da man startede fjernvarme op i Værløse Da man sendte de første breve ud fra Gydesen Larsen, forklarede man, at der kunne spares penge ved fjernvarme med at spare skorstenen væk. Det varede ikke mange år, før man fik skorstene på langt de fleste huse. Nu fordi det var blevet en modesag at have en pejs i stuen. Men varmeværket var hurtigt ude - for aftalerne lød på, at hovedvarmen skulle tages fra varmeværket. Fra 24timer ved man, at der den var en artikel, der lader brændeforhandler Nina Thomsen give læserne gode råd ved køb af brænde. Og det var nok noget, man skulle skrive sig bag øret - før man løber ud i noget der giver skuffelser. Gode tiltag i Gladsaxe skolevæsen Gladsaxe har givet alle elever i 8-10.klasse en gratis usb-nøgle, der kan bæres i en nøglering. Ved at sætte den til sin computer kan man bl.a. komme i kontakt med SSP-kontaktcenter for unge. Bagsværd skole har for nylig indviet et udendørs laboratorium - ved siden af en ny legeplads. 300-timers reglen har sat sine spor Kravet om at man skal have taget 300 timers arbejde i forbindelse med kontanthjælp har sat gang i mangt et hjem. Men som det hedder rundt om - så har mange kommuner været særdeles aktive og givet borgerne en god hjælp. Det er dog ikke mange kommuner, der selv har fundet arbejde til de, der var kommet i nød. Farlige vædsker i flyene... Selvom man ved, at mennesket består af ca. 70% vand, er der mange former for vædsker, man ikke må tage med i flyet. To-tre mennesker kan mødes i flyet og blande vædsker og fremstille en bombe... Man må heller ikke tage kunstgødning med i flyet - det kan også skabe ravage. Nu forlyder det, at man måske godt må have nogle vædsker med i håndbagagen.

11 Kajs Avis Nr september 2007 Side 11 af 12 Underligt - for man må godt købe vædsker i lufthavnen - og måske kan man blande dem og skabe en ulykkelig situation. Det er noget, man skal være varsom med, hvis man ikke i sit eget hjem ved, hvad der bliver en bombe, hvis man blander to-tre vædsker. Men vædsker der, drikkes før kontrollen, er dermed ikke mere farlige stoffer. Svært at sælge sommerhuse med indtægt Det har vist sig, at de der overtog et gammelt sommerhus og erstattede det med et bedre - mister værdier. Der er nemlig steder, hvor der er loft på, hvad man må tage for salg af sommerhus. Det har chokeret mange, der ville sælge deres sommerhus efter kostbare forbedringer. Sommerhuse bliver nemlig ofte erstattet af nye bygninger, og det har mange ment, man med rette kunne lægge på prisen. Men der er forskellige ordninger, hvor man f.eks. skal have godkendt ændringer af husets kvalitet eller skal have godkendt en værdiforøgelse. Livet før vi fik supermarkeder Med sponsorstøtte har man nu fået en bog, der beskriver 100 år bag købmandens disk. Man beretter om Haderslev, der engang havde 55 købmænd og om Ribe, der engang med sine indbyggere havde 44 købmænd. Men der er naturligvis et væld af gode historier i den bog, der beskriver købmandens 100-årige historie. Når København skal spare 278 milloner kr. Det kommer ikke til at gå stille af, når man ser at det skal hentes på børne-og ungeområdet. Det betyder omrokeringer og færre hænder til de mange opgaver på institutionerne. Ved siden af har man jo hørt, at der også skulle lidt mere i lønningsposen - men der kan nok også blive svært. Endelig taler man om at nedlægge institutioner eller sammenlægge o.s.v. Det viser sig heller ikke at være tilfredstillende for hjem og børn. Koens mælk det vigtigste de første år... I FARUM BYCENTER havde man den første uge i september besøg af Nordsjællands Landboforening, der havde ko og kalve med. Her fik børnene lov at se, hvor mælken kom fra. Man fik også at vide, hvad koen lever af, og hvordan det går til, når den hvide vædske skal se dagens lys. DET VAR I GAMLE DAGE HÅNDARBEJDE, men i vore dage ses den slags kun ved sådanne lejligheder som på Farum bytorv. Det er mere og mere blevet en aktivitet, der foregår automatisk og så smart, at landmanden kan sidde på sit kontor og styre malkningen. Men den medarbejder, der ellers passer køerne, ved bedre, det viser sig nemlig at hans pleje af køer og tilstedeværelse kan give større udbytte. Søndag den 23. sept. var en stor dag Denne dag kunne man tage med s-toget gratis så mange ture, man havde tid til - uden der skulle løses billet. Det var i anledning af den nye køreplan der nu giver 10-minutters drift overalt og til alle. Det skal også betyde at alle tog holder ved Hareskov station - med undtagelse af de hurtige tog, man sætter ind i myldretiden. Men så må man håbe, der er togførere nok, og der er togsæt til så mange vogne ude i trafikken. Forhåbentlig holder køreledningerne og trafiklys. Men sygdomme kan man ikke undgå. Der er tale om landvindinger på banenettet. Hareskov Pizzaria Færdig før du er i butikken... Den har SORTE penge, den der fører andre bag lyset. Da Marie Kruse Skolen kom til Farum... Dengang betragtede man det som en fordel for skolevæsenet, og som årene er gået, er der sket store forbedringer. Marie Kruse skolen indviede den 28.september den helt unikke sciencebygning, der er kommet til. Undervisningsminister BERTEL HAARDER deltog sammen med borgmester Jesper Bach og formanden for planudvalget Lars Carpens. Hareskovby bevarer skær af posthus Når nu resterne af det dejlige folkebibliotek igen flyttes tilbage til skolen er det vel et spørgsmål om man derved kan bevare sit bibliotek? Nu slås det sammen med skolebiblioteket, og posthuset og personalet har accepteret en fællesordning, der betyder, at man hjælpes ad med arbejdet, afvikler aktiviteterne - med hensyn-

12 Kajs Avis Nr september 2007 Side 12 af 12 tagen til ferier, sygdom og hvad der ellers opstår i så bred en aktivitet. Smukt badmintonresultat i Værløse BADMINTON Det var et meget smukt resultat, som Værløse-spilleren Tine Rasmussen vendte hjem med, da hun ude i Tokyo slog fem kinesiske stjernespillere i træk. Det var ligesom en stor opmuntring også for DANSK BADMINTON, der havde mistet noget, da Camilla valgte at stå af. Et stort tillykke også til Værløse Badminton og den lykkelige spiller. Cantinos på Læssevej De er rigtig gode til at lave pizza'er ring Cantinos Pizza Grill & Kebab House Læssevej 5, 3500 Værløse FARUMKOMMISSIONEN slutter 2010 Morten Pihl skriver i JyllandsPosten den 9.9. at kommissionen regner med at komme med en vurdering af hvordan det kunne gå så galt i Farum. Kommissionen, der har arbejdet med sagen siden 2003, har hidtil kostet 24,6 millioner. De 9,8 til personale og 8,9 til bisiddere for implicerede politikere og embedsmænd. For øjeblikket kører der to sager mod den tidligere borgmester og en straffesag mod 12 byrådsmedlemmer af byrådet i Farum... Det skal blive underligt at se reaktionen på sagen mod de tolv politikere, hvis borgmesteren bliver frikendt. HVIS de tolv politikere bliver dømt, er det tankevækkende, at de næsten bliver hårdere dømt end en måske dømt borgmester. Man skal ikke glemme, at en borgmester er ret højt lønnet, medens byrådets politikere er lønnede som fritidspolitikere - der som borgere end ikke kunne afvise at varetage et job, de er valgt til. Rapporten ventes færdig i løbet af NU SKAL DU VIR- KELIG PASSE PÅ Fra september i år skal alle dine telefonopkald og e- mail registreres som led i terrorbekæmpelsen. Læst i POLITIKEN den 15.september. Har din kommune fortalt dig det... Eller din politiker... Din fagforening eller din nabo... DET ER ET MEGET VOLD- SOMT INDGREB I DIT PRIVATLIV skriver POLITIKEN... Og det gør din politiker ikke noget ved. HAN ER VED AT KOBLE SIG AF DIG - FORDI KUN DE, DER HAR ADGANG TIL HJEMMESIDE får visse informationer. Ta' og læs Politiken... Vinkel Radio Reparation af Fjernsyn. Radio. Båndoptagere tel Pilevænget 11, Hareskovby Hurtig udrykning Sidste mand lukker og slukker Det er lige før man får lyst til at hidkalde det amerikanske luftvåben og bede om hjælp fra deres DC3- afdeling, når den enlige danske svale af slagsen flyver sin sidste tur fra Værløse på lørdag den 29. september. Luftbroen til Berlin reddede engang en storby i en kritisk situation men i Furesø Kommune er det omvendt: Her smider vi lejligheden væk til at værne om dette herlige minde om en tid, hvor Flyvestation Værløse lyste op over det ganske land ikke blot ved vejrmeldinger, men ved redningssituationer, pavebesøg og meget mere. Men der skal SPARES og det går så også ud over den lille maskine, der hidtil har haft husly i en hangar og adgang til en start- og landingsbane af mindre målestok. Hvor smålig kan man efterhånden blive i dansk lokalpolitik? DC3-eren flytter til lufthavnen ved Roskilde, og vi vil aldrig mere høre dens beroligende summen hver onsdag og lørdag i sommertiden. /hansjorn (der vil forsøge at skrive en artikel om den sidste flyvning fra FSN hvis vejret arter sig, er hans Deres udsendte på den sidste mission sammen med familien) Aagaards Herreklip kr.190 Børneklip kr.155 Pensionister kr.155 herresalon Bestil tid på: telf Skandrups Allé 2, Hareskovby Dagl. 7:30-17:30, fred. til 19, lørd. til 12 MANDAG LUKKET Vinduespolereren.dk Bedre, billigere og mere præcis Nils Wedel Tlf.: Priser fra: 1 plans hus ude 125,- kr. Pensionistbolig inde/ude 125,- kr. Glasaltaner inde/ude 200,- kr. Op til 25% rabat ved fast aftale. RedaktionsNoter Kajs Avis er en netavis: der også udgives på papir efter anfordring. Den sælges fra Kajs Bod på Bymidten hver fredag mellem for en rund ti'er sort på hvidt... Redaktionen af dette numme er sluttet den søndag den 23. september 2007 og indeholder artikler nr Avisen er sat med Palatino punkt 10 - skrevet i Open Office og afleveret som en.pdf-fil... Styret på fineste vis af Ubuntu Feisty Fawn... Redaktionen har følgende telefonnumre: Kaj privat Kaj (Bymidten) Hans Jørn Du kan også skrive til: Redaktør Kaj Øgaard Sørensen Gl. Hareskovvej 261 Hareskovby 3500 Værløse kajsavis(a)gmail.com

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Madens historier. Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST

Madens historier. Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST Madens historier Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST Mælk og ost Mmmmm, jeg ELSKER mælk, siger Rasmus. Derhjemme får jeg kærnemælk. Ved du så, at mælk kommer fra koen? Og at man kan lave mælk

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen REFERAT Social- og Handicapcentret 07-11-2012 Referat fra møde i Udsatterådet den 6. november 2012 Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen Ikke fremmødte med

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,1IRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 14 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 Uge 27-2010 DET ER IKKE NEMT AT SKAFFE SIG EN ANDEN BOLIG HVIS MAN ER

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Hareskov Skole. Dagsorden. Skolebestyrelsesmøde. Tirsdag den 17. april 2012 kl. 17.00-20.00

Hareskov Skole. Dagsorden. Skolebestyrelsesmøde. Tirsdag den 17. april 2012 kl. 17.00-20.00 Hareskov Skole Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 17. april 2012 kl. 17.00-20.00 Dagsorden Møde nr. 18 Fraværende: Mødeleder: Jan-Christian Haxthausen KORT ORIENTERING OM AKTUELLE SAGER: 1. KORT ORIENTERING

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere