Morten Korch og lægerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morten Korch og lægerne"

Transkript

1 Mogens Norn HISTORIE 461 Morten Korch og lægerne Doktor»Ole foretrækker efter sin frikendelse at fortsætte som alment praktiserende læge på Lilleø frem for at fortsætte hospitalskarrieren med mulighed for at blive berømt professor.«mogens Norn ser på Morten Korchs skildringer af læger. Norn mener, det giver et godt billede af datidens læger, og at skildrin gerne er sandfærdige. I en af romanerne er hovedpersonen Doktor Ole. biografi: Forfatteren er gæstekurator ved Medicinsk Museion, Københavns Universitet, og professor emeritus i øjensygdomme. forfatters adresse: Bomhoffs Have 12, 3. th., 1872 Frederiksberg C. Morten Luther Gudmund Korch ( ) blev uddannet som kommis, arbejdede som købmand og forretningsmand på Fyn. Desværre blev han ofte snydt af medejer og andre pengefolk, så han kom på fallittens rand. I søvnløse nætter bad han til Gud for at befri ham for økonomiske bekymringer. I 1910»flygtede«han til Sjælland, blev direktør for Hakkemose Keramik og Flisefabrik i Tåstrup, hvor økonomien desværre ikke blev bedre. Korch har skrevet mindst 62 bøger, med de posthumt udgivne værker bliver det til godt 100. Flere af hans romaner er filmatiseret (Det gamle guld, De røde heste, Det store løb (1), Fløjtespilleren, i alt 18 i 1977). De fleste romaner foregår på landet på Fyn, hvis natur og jævne mennesker Korch elskede, selvom romanerne næsten alle er skrevet på Sjælland. Det er folkelige romaner, hvor overklassemennesker begår økonomiske forbrydelser, og hvor to unge idealiserede mennesker bliver forelsket. Svindlerierne bliver afsløret, og de to elskende får hinanden til sidst. Nogle vil mene, at det er triviel, alt for populær litteratur. Dog er menneskeskildringerne ofte historisk interessante. Andre kan være tragiske, ofte delvis egne levnedsskildringer. Det er første gang, en dansk digter skildrer småborgeren modsat borgeren og underklassen. Korch vil gerne lære menigmand at læse romaner. Formålet med nærværende artikel er at analysere Korchs skildringer af lægerne. Det

2 462 giver et godt billede af datidens læger, fordi Korch er en god iagttager. Sammenholdt med hans dagbog og andre kilder synes skildringerne at være sandfærdige, modsat en række andre skønlitterære forfattere. Korchs forfatterskab er tiden I en af romanerne er hovedpersonen læge: Doktor Ole Ole Jæger er en rigtig doktor, altså dr.med. (2). I romanen står:»ole Jægers doktor disputats havde vagt Opmærksomhed langt udenfor Landets Grænser... senere skrev jeg (Ole) et Værk om Rygmarven og Hjernen og... flere Operationer... 2 gange kaldt til Stockholm... fået den store US-Lincoln- Pris«Som konstitueret overlæge følte Ole sig som»en lille Vorherre, som et tilknappet, utilnærmeligt Væsen«. Han var en højt anset»læge med Haab om at blive Professor«. Ole er en»berømt hjernespe cialist«. Romanen Doktor Ole udkom i 1949, men må tænkes at omhandle en tidligere periode. I 1934 blev Edvard Busch leder af en neurokirurgisk afdeling, og de neurokirurgiske operationer blev nu almindelige. Busch ( ) var oplært hos Olivecrona i Stockholm, modsat Korchs opdigtede Ole Jæger, der tværtimod hjalp i Stockholm som pioner. Før 1934 kunne professor V. Schaldemose ( ) på Rigshospitalet udføre få neurokirurgiske operationer (3). Korchs roman må foregå i perioden »Unge læger... har ofte en Slags Psykose med Hensyn til Kvinder... især Hospitalslæger er de mest forkælede af alle Tidens Mandfolk. Paa Hospitalet er lægen saa uendelig stor, en ren Gud. Han kan blive en udmærket Ægtemand, hvis hun er stor nok til at faa ham til at føle sig lille og knæle ned for hendes Fødder«. Disse citater viser lægens høje rang i denne periode, han er tilbedt som en Gud. Sammenlign f.eks. med Ib Henrik Cavling ( ), hvor man ser op til lægen som et statusobjekt i de populære naive romaner. Dette står i skarp kontrast til vor tids læge, der ofte er underlagt kritik, erstatningskrav, mistro, hån, endog voldelige overgreb. Lægefejl Doktor Oles patient og halvkusine Mimmi Vinkel dør efter Ole har givet hende en indsprøjtning mod hendes galdestenssmerter. Ole har formentlig givet en overdosis af kokain (skal vel være morfin). Rygtet går på, at Ole skal arve tante Mimmi, hvilket ikke gør sagen bedre. Ole får depression. Ole mister sin hospitalsstilling.»jeg havde et Par hensynsløse og indflydelsesrige Modstandere... Ældre kolleger, der blev forbigaaet for min Skyld«. Korch forstår åbenbart karrierens og pladsologiens store betydning for læger. Ole får dog lov til at beholde sin jus practicanti og bliver»forvist«til Lilleø ved Fyn som ø-læge. Ved politiets afhøring erklærer Ole, at»mimi fik 3 streger cocain og ikke en smule

3 463 Fig.1. Omslaget til Morten Korchs roman Doktor Ole. Kusken venter, mens doktoren er på besøg i det landlige strådækkede hus. Forlagets tilladelse til reproduktion er opnået (Morten A. Korch). mere«. Obduktionen blev først udført 3 dage senere, og her fandt man»mere end dobbelt saa meget Giftstof, som det jeg havde givet, hun kunde dog ikke været død som Følge af Giften«, hvilket er nævnt 2 gange i bogen. Ole renses efterhånden for anklagerne om drab eller grov lægefejl. Oles moder mener:»du kan endnu naa at blive en berømt Mand«. Ole svarer:»jeg passer ikke mere i Hospitalslægens Uniform«. Ole vil fortsætte som læge for Lilleø. Han vil også fortsætte sine videnskabelige studier,»men jeg tror, jeg maa begynde forfra. Jeg har nu lært, jeg viste for lidt. Jeg vil være tro mod min Videnskab, men jeg vil dyrke den med større Varsomhed og Ydmyghed«. Efter den krimiagtige dramatik, der er spredt over hele bogen, når vi altså frem til, at dr.ole er helt uskyldig. Skurken er den nærmeste arving til afdøde, nemlig Claus Clauden, der trænger desperat til penge. Han har spekuleret, oprettet et stort fingeret selskab Nordsø Export og belånt sin faders aktier. Han regner med at arve fru Mimmi. Hun bør dø straks, så han kan disponere over pengene. Ole foretrækker efter sin frikendelse at fortsætte som alment praktiserende læge på Lilleø frem for at fortsætte hospitalskarri-

4 464 eren med mulighed for at blive berømt professor. Korch fremhæver således den praktiserende læge med tæt og hjerteligt forhold til sine patienter frem for hospitalslægen, der har ambitioner og udfører videnskabelige arbejder, der ikke altid er tilstrækkelig velfunderede. Dette harmonerer godt med Morten Korchs menneskesyn i øvrigt. Den jævne mand, småborgeren, landmanden, fiskeren, er idealet, mens overklassen ofte rummer økonomiske svindlere og skurke. Ø-læge Doktor Ole er ofte på sygebesøg i hjemmene på den lille ø. Her bringes nogle citater fra bogen, der illustrerer huslægegernin - gen, som Korch opfatter den. Ved patientens seng:»jeg har taget hans Haand og set ind i hans hjerte«.»ole havde tidligere haft«saa travlt, at Bilerne ikke kørte ham hurtigt nok, han gik nu her til Fods med sin Taske i Haanden«. Købmand Jepsens hustru Dora er lam i ben og hofte, Ole gør hende næsten smertefri. Ole besøgte en kone, som led af galdesten. Ole sætter et knæ i led på en fisker. Lene havde»paadraget sig et Laarbensbrud efter Fald... Hun burde egentlig have været på Sygehuset, men det vilde hun ikke«.»en Læge burde vel egentlig holde paa Værdigheden og altid gaa med Hat«, udtaler Ole i en dramatisk situation, hvor han mangler hatten. Den lille pige»ole klædte hende af, varsomt, den lille Anna skulde måske dø. Feberen var meget, meget høj. Han gav hende en kraftig medicin. Han havde vovet meget«. Hun overlever og bliver helt rask igen.»vi Læger raader ikke over Liv og Død«, siger Ole til en patient, der ønsker sin dystre prognose»der er ingen, der kan tælle sine Dage og Timer«. Oles næstsidste replik i bogen:»jo saa vil jeg se at blive en virkelig god Doktor Ole. Det havde jeg helt glemt og det er dog noget af det vigtigste«. Ruth Linde er en ung smuk pige, patient hos Ole. Gennem hele romanen følger vi spændt hendes skæbne. Hun var under et væddeløb faldet af hesten, havde slået sig slemt og fået et spark. Siden har hun været lam. Ole tilbyder at operere omkring hendes rygmarv, så de klemte nerver kan befries, en aldrig tidligere udført pioneroperation. Med denne operation skulle Ruth hjælpe Ole til»ære og Berømmelse... Hvis operationen lykkes, er dette første Gang, en saadan Skade er blevet helbredt.«i den følgende tid tilser og træner Ole sin patient præoperativt:»de maa bruge Trisser til Armene... hver Dag«. Ruth knipler og tegner lidt. Ole bliver efterhånden forelsket i Ruth.»Maaske var det blot en af de Lægeforelskelser, han kendte saa godt fra Hospita-

5 465 let... Han havde taget sin Overlægemine paa og prøvede at være kløgtig og reserveret«, mens han undersøgte Ruth. Faderen, redaktør Linde, spørger:»tør De operere? Jeg spørger også for Britta«, som er hans for længst afdøde kone. Ole indretter nu en operationsstue i redaktørvillaens øverste etage med nymalede vægge, omhyggelig rengjort, der er operationsbord, instrumenter, vask, sygeplejerske og en anæstesilæge. Ole taler med patienten lige før operationen. Ruth udbryder:»nu ved De, at jeg elsker Dem«, idet hun holdt fast paa hans hoved. Ole:»Jeg ved ikke, om det er rigtigt at fri til dig, jeg er jo din læge«. Ole forstod,»hvorfor de fleste Læger ikke holdt af at behandle Mennesker, som de selv havde kær«. Ole følte under operationen, at han rørte ved»celler i Rygmarvssystemet, som hvis der var sket den mindste Fejl, kunde føre til den evige Søvn... Måske var det... farligt at hindre Gud i det, han havde bestemt«. Vi får ingen detaljer om operationens forløb. Det må have været svært for Ole at føre kniven med en rolig hånd. Ruths opvågning efter narkosen varede dramatisk længe. Dette døgn havde lært ham, hvor lidt han trods sine mange afhandlinger vidste om kortlægningen af hjernen og rygmarven. Pludselig vågner Ruth, nu mirakuløst helt vågen:»jeg er ikke lam mere i mine Hofter, jeg kan bevæge dem, selv om det gør lidt ondt. Den egentlige Lammelse i Hoften og Underkroppen var forsvundet«. Efter alle disse begivenheder har Ole ændret standpunkt:»ruth var meget nær ved at dø. Jeg har ikke tænkt på Ære og Berømmelse, jeg tænkte kun på Ruths liv... Jeg vil aldrig foretage en saadan Operation mere«. Ruth:»Hvor er det dejligt at føle Græsset og den dejlige Jord under Fødderne igen. Jeg er ikke... træt endnu, jeg kunde godt gaa meget længere«. Ole:»Hun vil vist blive ved med at være halt, men det gør intet. Jeg er glad for hende, som hun er.«doktor Oles allersidste replik i romanen:»ruth... er gaaet helt ned til Skrænten for at se efter mig«. Økonomiske svindlere som Claus Clauden er velkendt fra andre romaner og fra Korchs egen dagbog. Det er, som Morten Korch selv har været offer for flere svindlere, måske var han økonomisk lidt naiv? Andre romaner I Korchs historiske romaner omtales Justus Badskær (4),»heksen«Mette, der helbreder med folkemedicin (5), den kloge kone i Nærå som foretrækkes frem for doktoren i Røjle (6) og smeden, der kurerer»bæster, Kretur og Folk«(7). Tidens sociale forhold afsløres: Lægen dr. Helsted behandler overklassen, repræsenteret af»den kære etatsraad, der er kortaandet, cyanotisk og burde skaane sig selv«i modsætning til»arbejde, der er god

6 466 medicin for almindelige mennesker«. Der tages ikke hensyn til arbejdsulykker (8). I de senere romaner skildres omhyggelige huslæger, en kriminalkyndig læge, en sportslæge, Mikkel Hindhedes kostanbefalinger, diagnoser og prognoser (9 19). Korchs roman»det store Løb«fra 1947 (1) er den dramatiske historie om et hestevæddeløb på Klampenborg Banen. Rytteren bliver før løbet slået ned af konkurrenten og gemt bevidstløs i kirkens krypt på Fyn. Det lykkes dog at finde rytteren i allersidste øjenblik. Den praktiserende læge dr. Hansen indvilger i rytterens ambulancetransport, men ikke til behandling for hjernerystelse og brækket arm på hospitalet, men derimod med udrykning til væddeløbsbanen! Dr. Hansen giver rytteren beroligende indsprøjtninger i ambulance og på færgen. Lige før løbet giver dr. Hansen stimulerende injektion, så den nærmest dopede patient vinder løbet foran konkurrenten. Her optræder lægen som sportslæge eller snarere som en ven af familien, der redder situationen, men udsætter patienten for en alt for stor helbredsrisiko.»doktor Hansen... havde givet ham et kraftigt stimulerende middel. Han haabede nu, at han kunde taale det«. Efter løbet blev rytteren»støttet og halvt baaret... og lagt paa Bagsædet. Han var halvt bevidstløs... han laa med lukkede Øjne og talte ikke«. I Korchs roman Frodige Dage fra 1952 (20) har Sara fået lupus vulgaris (hudtuberkulose). Hun bliver behandlet på Finsen Instituttet i dagene lige før Jul. Her skildres dr. Lomholt (Svend ), som er gift med»en datter af Niels Finsen«(Gudrun ).»Det er en af de Læger, Sara satte størst Pris paa«. Lupus-patienterne var frygtede, fordi de var meget vansirede. Lomholt fortæller, at mange tillige mister stemmen. Sara cykler til behandling på Finsen Instituttet og er nødt til at hvile sig, inden hun med Nicolaj, sin mand, kan cykle hjem igen. Sara vælter i de frosne spor næ sten lige foran en sporvogn. Romanen hviler på Korchs egne erindringer. Nicolaj er pseudonym for Morten og Sara for hans hustru Sophie. Dagbog Korchs erindringer udkom posthumt i 1972 (21). Man forstår, at hans liv ofte har været tragisk. Hans første hustru Elna Frydendahl får lungetuberkulose med langvarigt sanatorieophold. Hans anden hustru Sophie får lupus,»led ondt«og blev lysbehandlet i flere år på Finsen Instituttet. To sønner dør tidligt. Korchs forfatterskab nedrakkes af biblioteksfolk (naiv, ingen litterær værdi). Forretningsmæssigt lider han nederlag hos første hustrus slægtning og flygter derfor fra Fyn. Korch savner Fyn og køber til sidst i sit liv en lille forsømt gård Bro Skovlund ved Holse Station nær Brenderup på Fyn. Mak (Morten Andreas) er Korchs søn af andet ægteskab. Mak har udgivet faderens

7 467 dagbøger, suppleret med noter, breve og egne kommentarer (22, 23). Mak hævder, at Morten Korch selv havde slim på lungerne ved fødslen, hvorfor han blev spinkel og svagelig. Han blev født i lærerhjemmet i Over Holluf på Fyn og efter kommisuddannelse i Nyborg tog han til Odense i Det første indtryk skildres udførligt i dagbogen:»jeg fortsatte gennem Nørregade, der kom den joviale doktor Ehnhuus i sin høje gig, han hilste og svingede med pisken... han kørte rundt på landet... huserede hårdhændet med sine fattige patienter, men gav dem en tikrone i stedet for at få penge«må være Christian Lund E. ( ).»Den høje stiftfysikus Seedorff med de kloge øjne«(morten Carl, ) og overlæge Møller på sygehuset med sin høje hat. Hans konsultationsværelse var altid stopfuldt af fattige patienter«. Møller vurderede Korch til at kunne betale 10 kr. som privatpatient (Peter Kisby Johannes Møller ( ), læge ved Odense Sygehus fra 1885, overlæge på kirurgisk afdeling sammesteds , titulær professor 1912). Korchs første hustru føder 5 børn, hvoraf nr. 3 og 4 er tvillinger. Drengen Karl dør straks, mens pigen Ellen er svag, lægen hævdede, hun ikke kunne leve. I Korchs mindebog om hustruen Elna (23) beskrives hendes tuberkulose sygdom lige fra anden fødsel. Hun bliver i 1903 indlagt på Helsebod Sanatorium ved Hjallelse på Fyn, hvor Korch ofte cykler på besøg. Elna er sengeliggende fra juni 1905»opgivet af lægerne, Hoste forværret, vi maatte made hende som et lille Barn«. Hun dør 7. februar 1907 i Morten Korchs arme, mens hushjælpen Ane flygter ud af værelset. Korch søger nu en bedre hushjælp til sine mange børn og vælger blandt 100 tilbud Sophie Bruun, der tiltræder juni 1907 og senere bliver hans hustru. Sophie får lungebetændelse i Deres praktiserende læge gennem mange år Oldenburg erklærer rent ud, at hun ikke kan overleve. Sophies svoger Valentin, kommer fra København i Påsken til stor beroligelse og er»af stor værdi«, så Sophie overlever. De nævnte læger er Theodor Vilhelm Oldenburg ( ) og Gustav Vilhelm Valentiner ( ), distriktslæge i Køge , derefter privatiserende i København. Om forelskelse skriver Korch i sin dagbog:»at den kan gøre underværker, forme en mand mere end års studier«. Han nævner ulovlig kærlighed, der ikke kan indpasses i datidens samfund. Han priser sine to trofaste hustruer, men beder ofte Gud om tilgivelse. Mange af hans romanskikkelser er bygget på egne forelskelser, andre skildrer den trofaste hustru. Ved en dialektaften i den lærde filologiske forening optræder Korch som vellykket skuespiller med fynsk dialekt og roses af professor Brøndum Nielsen. Morten Korchs dagbog er også senere udgivet med kommentarer af

8 468 Maria Rytter (24). Hun supplerer dagbogen: Sophie fik tidligt lupus, gik i årevis til lys behandling på Finsen Instituttet i 1920 erne, hvortil hun cyklede før Morten Korch fik bil. Fire fem dage før sin død beundrede Morten Korch hende:»hendes Hud var ganske gylden, hvilket skyldtes de mange Lysbade... Hun var sødt skabt... ikke den mindste Flig paa hendes Krop... var mærket... af hendes Sygdom... Hun lo til sig selv i Spejlet«. Konklusion Morten Korch er sædvanligvis undervurderet, fordi han var talsmand for det småborgerlige miljø og fordi han skrev så meget (janteloven?). Korchs lægeskildringer fra afslører følgende af historisk interesse: Korch sammenligner hospitalslægen med familielægen, den alment praktiserende læge. Han har mest sympati for sidstnævnte. Heller ikke i dag kan vi undvære gate keeper lægen med de medmenneskelige egenskaber. Det medicinske fakultet hånes som repræsentant for magthaverne i overensstemmelse med Korchs syn på visse svindlere i høje stillinger i modsætning til den jævne befolkning på landet. Videnskab og disputats kan være overfladigsk, måske af karrieremæssige grunde eller for at komme først med en sensationel opdagelse. I dag vil teamwork og peer review til en vis grad modvirke dette. Dr.Ole vil forsætte sine videnskabelige undersøgelser, men nu dybtgående grundigt. Man kunne ønske, han havde nutidens billeddannende isotopteknik: Hvor sidder sjælen? Selvom dette ikke kan løse problemet om det evige liv. Lægen betragtes i Korchs samtid som nærmest hersker over liv og død, i hvert fald noget helt fremragende. I dag går pa tienten på internettet, stiller selv en (forkert?) diagnose, kræver urimelige undersøgelser og behandlinger. Mange patienter har måske mere tillid til alternativ behandling. Dr. Ole forelsker sig seksuelt i den unge lamme patient Ruth. Her er et aktuelt etisk problem: Ole burde overtale Ruth til straks at skifte læge. Det vil Ole dog ikke, fordi hendes redning er hans neurokirurgiske pioner operation. Der var mange religiøse sekter i tiden omkring år Dr. Ole tolererer de forskellige trosretninger, trods sin naturvidenskabelige grundholdning. Interessekonflikter: ingen angivet. litteratur 1. Korch M. Det store Løb. København: Morten A. Korchs Forlag, 1947: Korch M. Doktor Ole. København: Branner og Korch, Riishede J. Neurokirurgi. I: Københavns Uni-

9 469 versitet VII: København, Korch M. Kong Frederiks Korporal. København: Morten A. Korchs Forlag, Genoptrykt Korch M. De Ellekær Bønder. København: Branner og Korch, Korch M. Møllen i Lunde. Føljeton. Land og By Genoptrykt 1959 og Korch M. Liv og Lune; 21 Fortællinger. København: CA Reitzels Forlag, Genudgivet København: Morten A. Korchs Forlag, Korch M. Sin egen Sti. E. Jespersens Forlag, Genudgivet: Brødrene på Kampholm. København: Branner og Korch, Korch M. En Vagabond. De tusind Hjem Genudgivet København: Branner og Korch, Korch M. Byens bedste Mand. Føljeton. Land og By 1919: Genudgivet København: Forlag Branner og Korch, 1961, Korch M. Kongemøllen, Fortælling fra den gamle Fabrik. København: Branner og Korch, 1918, Korch M. Junker og Co. København: Branner og Korch, 1922, Korch M. Perler på Snor Genudgivet København: P. Asschenfeldts Forlag, Korch M. Kampen om Abildgården; Fortællinger. Hus og Hjems Forlag 1939; Korch M. Ved den blå Fjord. Forlaget Haase, 1943, 1944, Korch M. Fløjtespilleren. København: Branner og Korch, Genudgivet København: P. Asschenfeldts Forlag, Korch M. Fiskeren på Lynæs. København: Branner og Korch, Korch M. Den røde Sten. København: Branner og Korch, Korch M. Fortællingen Følgesvende. Fortællingen Den hvide Hest. I: Korch M. Kærlighed. 12 udvalgte noveller. København: Branner og Korch, 1983: 63 ff. og 149 ff. 20. Korch M. Frodige Dage. København: Branner og Korch, 1952: Korch M. Tæl kun de lyse Timer. Erindringer. København: Branner og Korch, Korch MA. Min Far Morten Korch. København: Branner og Korch, Korch MA. Der går ingen lige Vej. København: Branner og Korch, Rytter M. Den ukendte Morten Korch. Dagbøger, breve og optegnelser fra 1876 til København: Høst og Søn, 2000:

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen.

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAVR TIL Den lukkede bog NAVN: Før du læser bogen OPGAV 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAV 2 Instruktion: Læs her om de vigtigste personer i første del. Personerne: Frederikke Romanens

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

På jagt efter historiske fortællinger i. Den Fynske Landsby årgang. Billederne er hentet fra wikipedia

På jagt efter historiske fortællinger i. Den Fynske Landsby årgang. Billederne er hentet fra wikipedia På jagt efter historiske fortællinger i Den Fynske Landsby 5.- 6.årgang Billederne er hentet fra wikipedia Velkommen I Den Fynske landsby ser det ud på samme måde, som der kan have set ud i 1800-tallet.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lucia-gudstjeneste i Bejsnap 13. december s.i advent II

Lucia-gudstjeneste i Bejsnap 13. december s.i advent II I dag har vi et dejligt solskinsvejr, og det nyder vi i fulde drag, for det er småt med lyset for tiden. Mørket har magten uden for i disse dage. Det er mørkt når vi står op, og det begynder allerede at

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Af sognepræst Kristine S. Hestbech. Salmer: 290, 302, 31, 725, 724

Af sognepræst Kristine S. Hestbech. Salmer: 290, 302, 31, 725, 724 Man kan sige, at Gud tilbyder den eneste kærlighed, der varer evigt, nemlig troen på at vi er så elsket, at døden og dermed ensomheden ophæves i det evige liv. Prædiken til søndag den 1.juni 2014, dagen

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45) 16. trin. II 11. september 2016 Sundkirken 10 Salmer: 754 Se, nu stiger solen 21 Du følger, Herre 551 Der er en vej 828 Det er påske 233 Jesus lever 406 Søndag morgen Bøn: Vor Gud og far Kald os ud af

Læs mere

Søren Kierkegaard Kulturproduktion & Edition NONSK Kultur

Søren Kierkegaard Kulturproduktion & Edition NONSK Kultur H.C. Andersen Lykke-Peer Lykke-Peer er et af H.C. Andersens mest kendte og elskede værker. Det er en fortælling om hovedpersonen Peers opstigen til en fremtrædende operasanger og komponist. Den kendte

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato åå mm-dd Dit studieløbenummer Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde EuroQol Angiv ved at sætte kryds i een

Læs mere

Gud har en plan -4. Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig!

Gud har en plan -4. Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig! Gud har en plan -4 Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 4: At Gud vil bruge dem. Gud har skabt mennesker, fordi han ønsker et samarbejde med dem. Han har givet jorden til mennesker,

Læs mere

Juledag Læsninger: Esajas 9,1-6a Heb 1, 15 Lukas 2, 1-14

Juledag Læsninger: Esajas 9,1-6a Heb 1, 15 Lukas 2, 1-14 Juledag 2016 Læsninger: Esajas 9,1-6a Heb 1, 15 Lukas 2, 1-14 Salmer: 94: Det kimer nu 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 118: Julen har englelyd 119: Julen har bragt 99: Velkommen igen, Guds engle små

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23. 12-2015 side 1 Prædiken til julesøndag 2015. Tekst. Matt. 2,13-23. Verdens skæve gang. Det gør ondt i sjælen at læse og høre denne tekst om barnemordene i Betlehem. Betlehem som vi har forbundet med julens

Læs mere

14.s.e.trin. II 2016 Bejsnap kl. 9.00, Ølgod

14.s.e.trin. II 2016 Bejsnap kl. 9.00, Ølgod Et menneske, der lider af en uhelbredelig sygdom, kan føle sig magtesløs og uden muligheder. Det menneske, som har fået at vide, at den sygdom, man lider af, ikke kan kureres, kan opleve det som om han

Læs mere

14. s.e.trin. B Johs 5,1-15 Salmer: Det er meget inspirerende at høre et godt og velforberedt foredrag.

14. s.e.trin. B Johs 5,1-15 Salmer: Det er meget inspirerende at høre et godt og velforberedt foredrag. 14. s.e.trin. B. 2016 Johs 5,1-15 Salmer: 331-658-52 157-400-7 Det er meget inspirerende at høre et godt og velforberedt foredrag. Også selvom man ikke er enig med foredragsholderen. Det er godt at høre

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

Men betyder i reglen nej. Du er sød, men Det vil sige, det er du ikke alligevel.

Men betyder i reglen nej. Du er sød, men Det vil sige, det er du ikke alligevel. Herfølge kirke, 2. s. e. trin, 14.6. 2015. Salmer: 745-396 - 292/320-722 369. Nå, så dumper denne Jesus fortælling da ned lige midt i en valgkamp, der er på sit højeste og hedeste netop nu. Hvilket besynderligt

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

Hebr 12,1-13: v1 Så lad da også os, Hebr 11: Troen og tros-heltene:

Hebr 12,1-13: v1 Så lad da også os, Hebr 11: Troen og tros-heltene: Hebr 12,1-13: v1 Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os, v2 idet

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (Matt. 2, 13-23) Bøn: Vor Gud og far Vis os håbet og frelsen midt i verdens grusomheder.

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (Matt. 2, 13-23) Bøn: Vor Gud og far Vis os håbet og frelsen midt i verdens grusomheder. Julesøndag II 31. december 2017 Sundkirken 10 Salmer: 125 Mit hjerte altid vanker 336 Vor Gud han er så fast 117 En rose så jeg 652 Vor Herre til dig må jeg ty 102 Et lidet barn 712 Vær velkommen Dette

Læs mere

"Kræften og Magdas handicap blev mit vendepunkt"

Kræften og Magdas handicap blev mit vendepunkt "Kræften og Magdas handicap blev mit vendepunkt" Landsholdsspiller i håndbold Rikke Nielsen fortæller om at blive kræftsyg, samtidig med, at hun (uventet) blev mor til en datter med Downs syndrom Af Lene

Læs mere

Prædiken til 14. s. e. trin. 21. sept. 2014 kl. 10.00

Prædiken til 14. s. e. trin. 21. sept. 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 14. s. e. trin. 21. sept. 2014 kl. 10.00 747 Lysets engel 448 Fyldt af glæde 441 Alle mine kilder 157 Betesdasøjlernes buegange Bernhard Christensen Nadververs 143 v. 7 på Op alle folk på

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

De gode gamle dage, eller?

De gode gamle dage, eller? De gode gamle dage, eller? Måden verden og samfundet ser ud på i dag, ligger meget langt væk fra den måde verden og samfundet så ud på i gamle dage. Nu er gamle dage jo et enormt vidt begreb, så jeg vil

Læs mere

/ Fastelavn 15. februar 2015 Dom kl Matt

/ Fastelavn 15. februar 2015 Dom kl Matt Prædiken holdt i Haderslev Domkirke søndag 15. februar 2015 af sognepræst Henning Wehner 402-441 - 450-192 / 142-208 29 Fastelavn 15. februar 2015 Dom kl.10.00 Matt 3.13-17 Ved gudstjenesten i dag handler

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig.

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. 22.s.e.trin.B. 2016 Matt 18,1-14 Salmer: 750-289-593 52-423-31 Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. Havde de ikke forstået noget som helst. Men det er jo såre

Læs mere

Samtalen. Lotte Blicher Mørk. Anna Weibull. Hospitalspræst Rigshospitalet Palliativt afsnit. Praktiserende læge, Åbylægerne Grenaa

Samtalen. Lotte Blicher Mørk. Anna Weibull. Hospitalspræst Rigshospitalet Palliativt afsnit. Praktiserende læge, Åbylægerne Grenaa Samtalen. Anna Weibull Praktiserende læge, Åbylægerne Grenaa Diplom NSCPM 2007 Medforfatter DSAMs palliationsvejledning Lotte Blicher Mørk Hospitalspræst Rigshospitalet Palliativt afsnit Medforfatter SSTs

Læs mere

Alt det, som mange mennesker troede, at de havde lagt bag sig, kan blusse op med fornyet voldsom styrke, når boet skal gøres op, og der skal deles

Alt det, som mange mennesker troede, at de havde lagt bag sig, kan blusse op med fornyet voldsom styrke, når boet skal gøres op, og der skal deles 1. søndag i fasten, 2. tkt. rk. 2016 Læsninger: 1. Mos 4, 1-12 Jak 1,9-16 Luk 22, 24-32 Salmer: 747: Lysets engel 498: Gud efter dig jeg længes 557: Her vil ties 70: Du kom til vor runde jord 697: Herre,

Læs mere

2.sø.ifasten 2014. Men der er også dem, for hvem det er redningen, at Gud findes, når livet bliver kaotisk.

2.sø.ifasten 2014. Men der er også dem, for hvem det er redningen, at Gud findes, når livet bliver kaotisk. 2.sø.ifasten 2014 Jeg var ved tandlægen forleden. Desværre kom jeg lidt for sent til at læse ugebladene, det er ellers en dejlig stund, at sidde og vente, for min tandlæge holder mange blade og aviser.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Tekster: Es 60,1-6, Matt 2,1-12 Salmer: 122 Den yndigste rose, 136 Dejlig er, 138 De hellig tre konger (mel. Østrigsk julevise), 131 Blåt vælded lys

Tekster: Es 60,1-6, Matt 2,1-12 Salmer: 122 Den yndigste rose, 136 Dejlig er, 138 De hellig tre konger (mel. Østrigsk julevise), 131 Blåt vælded lys Tekster: Es 60,1-6, Matt 2,1-12 Salmer: 122 Den yndigste rose, 136 Dejlig er, 138 De hellig tre konger (mel. Østrigsk julevise), 131 Blåt vælded lys (mel. Haumann) Så ender julen, - for nogle er den måske

Læs mere

Prædiken til 26. dec. kl juledag

Prædiken til 26. dec. kl juledag 1 Prædiken til 26. dec. kl. 10.00 2014-2. juledag 122 Den yndigste rose 129 julebudet til dem, der bygge - Hartmann 105 Venner sagde Guds engel blidt 131 - Blåt vældes lys frem - Haumann 439 O, du Guds

Læs mere

Tilgivelse. Tilgivelsestest Hvordan kan man bede om tilgivelse?

Tilgivelse. Tilgivelsestest Hvordan kan man bede om tilgivelse? Tilgivelse Er det altid vigtigt at sige undskyld? Hvorfor eller hvorfor ikke? Hvad synes du er sværest at bede om tilgivelse, når du har lavet en fejl, eller at tilgive nogen, som har gjort dig ondt? Tilgivelsestest

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Prædiken, en julemeditation Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 25. december 2011 kl. 16 Juledag Johs. 1, 1-14 Salmer:

Prædiken, en julemeditation Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 25. december 2011 kl. 16 Juledag Johs. 1, 1-14 Salmer: Prædiken, en julemeditation Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 25. december 2011 kl. 16 Juledag Johs. 1, 1-14 Salmer: 129 102 125-111 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: I begyndelsen

Læs mere

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har prædiken til Nytårsdag fredag den 1/1 2016 II: Matt 6,5-13 i Ølgod Kirke. Ved Jens Thue Harild Buelund.

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

I vores lykke-fikserede verden, er det så nemt som fod i hose at få dagens fortælling om Jesus galt i halsen og brække troens ben på den.

I vores lykke-fikserede verden, er det så nemt som fod i hose at få dagens fortælling om Jesus galt i halsen og brække troens ben på den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 21. februar 2016 Kirkedag: 2.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 402 * 388,1-4 * 299 * 643 * 388,5 * 609,4-5 LL: 402 * 388 * 643 * 609,4-5 I vores

Læs mere

Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht

Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht 19. s. e. Trin. - 11. oktober 2015 - Haderslev Domkirke kl. 10.00 3 31-518 / 675 473 435 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus (2,1-12): Da

Læs mere

En liden Stund. En prædiken af. Kaj Munk

En liden Stund. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

7. søndag efter trinitatis I Salmer: 743, 36, 597, 492, 477, 471

7. søndag efter trinitatis I Salmer: 743, 36, 597, 492, 477, 471 7. søndag efter trinitatis I Salmer: 743, 36, 597, 492, 477, 471 Zakæus var nok blevet mobbet, fordi han var lille og sky. Nu hævned han sig gennem jobbet; som tolder i Jeriko by. Sådan lyder det første

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

Tekster: Mika 6,6-8, 1 Tim 1,12-17, Matt 20,20-28

Tekster: Mika 6,6-8, 1 Tim 1,12-17, Matt 20,20-28 Salmer: Vejby 9.00 Tillægget 814: Denne morgens mulighed, 493 Gud Herren så til jorden ned, 694 Jesus at du blev min broder, 676 Guds fred er mer end englevagt Lem 10.30 Tillægget 814: Denne morgens mulighed,

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Tekst: Johs 11,19-45 Salmer: 18, 434, 51, 228, 467, 754 v.6-7, 544. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord

Tekst: Johs 11,19-45 Salmer: 18, 434, 51, 228, 467, 754 v.6-7, 544. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord 1 Jesper Stange 16. søndag efter trinitatis, den 11. september 2016 Vor Frue kirke kl. 17 Tekst: Johs 11,19-45 Salmer: 18, 434, 51, 228, 467, 754 v.6-7, 544. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød

Læs mere

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/ Der findes øjeblikke i livet, hvor det er som om himlen rører jorden. Øjeblikke af svimlende lykke; øjeblikke, hvor alting står klart for en, og man forstår, hvad det hele handler om, øjeblikke, der gør

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os del i den kærlighed, som overvinder døden. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs.

Bøn: Vor Gud og far Giv os del i den kærlighed, som overvinder døden. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. Palmesøndag II 20. marts 2016 Sundkirken 10 Salmer: 84 Gør døren høj 57 Herre, fordi du 151 Med sin alabasterkrukke 380 Op dog, Zion 217 Min Jesus lad 173 Ét vidste han Bøn: Vor Gud og far Giv os del i

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Kroppene i kølerummet

Kroppene i kølerummet 2 Kroppene i kølerummet I kapellet på Regionshospitalet Viborg står der hvide gummistøvler klar til obduktioner. Kølerum passer på ligene. Kapelassistenterne går blandt de døde og har vænnet sig til lugten

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Da bøgernes titler kan forveksles, markeres Kristustro med 1 og Kristusliv med 2.

Da bøgernes titler kan forveksles, markeres Kristustro med 1 og Kristusliv med 2. Til videre studie Til dig som har lyst at studere lidt på egen hånd Har du lyst til at beskæftige dig mere med det tema, som er gennemgået på kurset, kan du spørge din leder om forslag til litteratur.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 21.s.e.trinitatis Prædiken til 21.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Johs. 4,46-53.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 21.s.e.trinitatis Prædiken til 21.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Johs. 4,46-53. Lindvig Osmundsen Side 1 11-11-2015 Prædiken til 21.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Johs. 4,46-53. Det er ikke let at bevare troen. Men kan vi leve uden troen? Den kamp kender vi. Der er ikke ret mange

Læs mere

Herre Jesus Kristis. Tak at du blev menneske født af Maria. Lev med os, så tro, håb og kærlighed bliver vore kendetegn. AMEN

Herre Jesus Kristis. Tak at du blev menneske født af Maria. Lev med os, så tro, håb og kærlighed bliver vore kendetegn. AMEN Mariæ Bebudelse Hurup og Gettrup 2015 Lukas 1, 26-38 Herre Jesus Kristis. Tak at du blev menneske født af Maria. Lev med os, så tro, håb og kærlighed bliver vore kendetegn. AMEN Lyset stråler med forårssolen

Læs mere

Fonden En god start i livet har fået lov til at genoptrykke bogen såvel af forlaget som af forfatteren.

Fonden En god start i livet har fået lov til at genoptrykke bogen såvel af forlaget som af forfatteren. KROGHS FORLAG A/S eksisterer ikke mere. Fonden En god start i livet har fået lov til at genoptrykke bogen såvel af forlaget som af forfatteren. FORORD En kombination af to ting er årsagen til denne bog.

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

(Forbederen beder den pågældende stations bøn, evt. fulgt af et øjebliks stilhed)

(Forbederen beder den pågældende stations bøn, evt. fulgt af et øjebliks stilhed) Bøn i fastetiden F: Jeg er Herren, din Gud; du skal ikke have andre guder end mig. Guds øjne er langt klarere end solen, de ser ind i de skjulteste kroge af menneskenes hjerter. Far ikke vild! Hverken

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere