SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008"

Transkript

1 ESS DOKUMENTDATO: SPØRGESKEMA ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: september - december

2 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid Kernemodul B1 B40 Politik, herunder politisk interesse, det politiske systems virkeevne, tillid, valgdeltagelse og andre former for deltagelse, partitilknytning, sociopolitiske holdninger Kernemodul C1 C36 Subjektivt velvære, social udstødelse, religion, oplevet diskrimination, national og etnisk identitet Roterende modul D1-D55 Sociale ydelser omfatter holdninger til tildeling af sociale ydelser, størrelsen på modtagergrupper, holdninger til beskatning, holdninger til levering af serviceydelser og sandsynlig fremtidig afhængighed af sociale ydelser. Roterende modul E1-E55 Aldersdiskrimination dækker holdninger til og oplevelser af aldersdiskrimination, aldersmæssig status, stereotyper, oplevelser af diskrimination og kontakt med folk i andre aldersgrupper. Kernemodul F1 F73 Sociodemografisk profil, herunder husstandens sammensætning, køn, alder, områdetype, respondentens uddannelse & beskæftigelse, partner, forældre, fagforeningsmedlemskab, indtægt, civilstand Supplerende spørgeskema Supplerende spørgeskema Supplerende spørgeskema Spørgeskema til intervieweren Afsnit G Sektion H Sektion J Sektion I Skala for menneskelige værdier Testspørgsmål Holdninger til globalisering Spørgsmål til besvarelse af intervieweren 2

3 SKRIV STARTTIDSPUNKT: / / (dd/mm/åå) SKRIV STARTTIDSPUNKT: (Brug 24-timers format) A1 KORT 1 Hvor lang tid bruger du i alt på at se fjernsyn på en almindelig hverdag? Slet ingen tid Mindre end ½ time ½ time til 1 time Mere end 1 time, højst 1½ time Mere end 1½ time, højst 2 timer Mere end 2 timer, højst 2½ time Mere end 2½ time, højst 3 timer Mere end 3 timer 00 GÅ TIL A GÅ TIL A A2 STADIG KORT 1 Hvor meget af den tid, du ser fjernsyn på en almindelig hverdag, bruger du på at se nyheder eller programmer om politik og aktuelle emner? Slet ingen tid 00 Mindre end ½ time 01 ½ time til 1 time 02 Mere end 1 time, højst 1½ time 03 Mere end 1½ time, højst 2 timer 04 Mere end 2 timer, højst 2½ time 05 Mere end 2½ time, højst 3 timer 06 Mere end 3 timer

4 A3 STADIG KORT 1 Hvor lang tid bruger du i alt på at høre radio på en almindelig hverdag? Slet ingen tid 00 GÅ TIL A5 Mindre end ½ time 01 ½ time til 1 time 02 Mere end 1 time, højst 1½ time 03 Mere end 1½ time, højst 2 timer 04 Mere end 2 timer, højst 2½ time 05 GÅ TIL A4 Mere end 2½ time, højst 3 timer 06 Mere end 3 timer 07 8 A4 STADIG KORT 1 Hvor meget af den tid, du hører radio på en almindelig hverdag, bruger du på at høre nyheder eller programmer om politik og aktuelle emner? Slet ingen tid 00 Mindre end ½ time 01 ½ time til 1 time 02 Mere end 1 time, højst 1½ time 03 Mere end 1½ time, højst 2 timer 04 Mere end 2 timer, højst 2½ time 05 Mere end 2½ time, højst 3 timer 06 Mere end 3 timer

5 A5 STADIG KORT 1 Hvor lang tid bruger du i alt på at læse aviser på en almindelig hverdag? Slet ingen tid 00 GÅ TIL A7 Mindre end ½ time 01 ½ time til 1 time 02 Mere end 1 time, højst 1½ time 03 Mere end 1½ time, højst 2 timer 04 Mere end 2 timer, højst 2½ time 05 GÅ TIL A6 Mere end 2½ time, højst 3 timer 06 Mere end 3 timer 07 8 A6 STADIG KORT 1 Og hvor meget af denne tid bruger du på at læse om politik og aktuelle emner? Slet ingen tid 00 Mindre end ½ time 01 ½ time til 1 time 02 Mere end 1 time, højst 1½ time 03 Mere end 1½ time, højst 2 timer 04 Mere end 2 timer, højst 2½ time 05 Mere end 2½ time, højst 3 timer 06 Mere end 3 timer 07 8 A7 KORT 2 Hvor ofte bruger du internettet eller til personlig brug enten hjemme eller på arbejde? Intv.: "Personlig brug" er privat brug eller fritidsbrug, der ikke har noget at gøre med arbejde eller erhverv. Ingen adgang hjemme eller på arbejde 00 Aldrig 01 Mindre end én gang om måneden 02 Én gang om måneden 03 Flere gange om måneden 04 Én gang om ugen 05 Flere gange om ugen 06 Hver dag

6 A8 KORT 3 Mener du, at de fleste mennesker i det store og hele er til at stole på, eller kan man ikke være for forsigtig, når man har med andre mennesker at gøre? Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at man ikke kan være for forsigtig, og 10 betyder, at de fleste mennesker er til at stole på. Intv.: "At man ikke kan være for forsigtig" vil sige, at man skal være på vagt eller altid i et vist omfang være mistænksom. Man kan ikke være for forsigtig De fleste mennes ker er til at stole på A9 KORT 4: Tror du, at de fleste mennesker ville prøve at udnytte dig, hvis de havde mulighed for det, eller ville de prøve at være reelle? Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at de fleste ville prøve at udnytte dig, og 10 betyder, at de fleste ville prøve at være reelle. Intv.: Udnytte": i betydningen at snyde eller bedrage. "Reelle": i betydningen at behandle ordentligt og hæderlig. De fleste mennesker De fleste mennesker ville prøve at ville prøve at udnytte være reelle mig A10 KORT 5: Mener du, at andre mennesker for det meste prøver at være hjælpsomme, eller tænker de mest på sig selv? Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at mennesker tænker mest på sig selv, og 10 betyder, at mennesker prøver mest at være hjælpsomme. Intv.: Der tænkes her på modsætningen mellem egoisme og uselvisk hjælpsomhed. Mennesker Mennesker tænker mest prøver mest på sig at være selv hjælpsomme 6

7 Tekst 1. Nu vil vi gerne stille dig nogle spørgsmål om politik og regering. B1 Hvor interesseret vil du sige, at du er i politik, er du - LÆS OP Meget interesseret 1 Ret interesseret 2 Næsten ikke interesseret 3 Slet ikke interesseret 4 B2 KORT 6 Hvor ofte virker politik så kompliceret, at du ikke rigtig forstår, hvad der foregår? Aldrig 1 Sjældent 2 Nu og da 3 Jævnligt 4 Ofte 5 B3 KORT 7 Hvor svært eller let har du ved at tage stilling til politiske spørgsmål? Intv.: "Politiske spørgsmål" refererer i denne sammenhæng til politiske debatter, politikker, kontroverser etc. Meget svært 1 Svært 2 Hverken let eller svært 3 Let 4 Meget let 5 7

8 B4 KORT 8: Fortæl mig på en skala fra 0-10, hvor stor tillid du personligt har til hver af de institutioner, jeg nævner. Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du slet ingen tillid har til institutionen, og 10 betyder, at du har fuld tillid til den. Slet ingen Tillid Fuld tillid B4 B5 KORT 8 B6 KORT 8 B7 KORT 8 B8 KORT 8 B9 KORT 8 B10 KORT 8 Hvor stor tillid har du til Folketinget? Hvor stor tillid har du til retssystemet? Hvor stor tillid har du til politiet? Hvor stor tillid har du til politikere? Hvor stor tillid har du til politiske partier? Hvor stor tillid har du til Europa- Parlamentet? Hvor stor tillid har du til FN? B11 I vore dage er der nogle mennesker, der af den ene eller anden grund ikke stemmer. Stemte du i ved det sidste folketingsvalg i november 2007? Ja 1 GÅ TIL B12 Nej 5 Var ikke stemmeberettiget 7 GÅ TIL B13 8

9 B12 Hvilket parti stemte du på ved det folketingsvalg? Socialdemokraterne Det Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti SF- Socialistisk Folkeparti Dansk Folkeparti Kristendemokraterne Venstre, Danmarks Liberale Parti Ny Alliance Enhedslisten, De Rød-Grønne Andet Skriv, hvis andet: Vil ikke svare Ved ikke

10 B13 Der er forskellige måder, hvorpå man kan prøve at forbedre forholdene i Danmark eller hjælpe med at forhindre, at tingene går galt. Har du foretaget dig noget af følgende i løbet af de seneste 12 måneder? Intv.: Hjælpe med at forhindre, at tingene går galt i betydningen at forebygge seriøse problemer i at opstå. B13 Har du Ja Nej Kontaktet en politiker eller embedsmand i stat eller kommune? B14 B15 B16 B17 B18 B19 Har du Arbejdet i et politisk parti eller en aktionsgruppe i løbet af de seneste 12 måneder? Har du Arbejdet i en anden organisation eller forening i løbet af de seneste 12 måneder? Har du Gået med eller fremvist kampagnebadge/ kampagneklistermærker i løbet af de seneste 12 måneder? Har du Skrevet under ved en underskriftsindsamling i løbet af de seneste 12 måneder? Har du Deltaget i en lovlig, offentlig demonstration i løbet af de seneste 12 måneder? Har du Boykottet bestemte produkter i løbet af de seneste 12 måneder?

11 B20a Er der et bestemt politisk parti, du føler dig tættere på end alle andre partier? Intv.: Føle sig tættere på": i betydningen det parti, man identificerer sig mest med, sympatiserer mest med eller er mest knyttet til, uanset hvordan man stemmer. Ja 1 GÅ TIL B20b Nej 5 GÅ TIL B21 B20b Hvilket parti? Socialdemokraterne Det Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti SF - Socialistisk Folkeparti Dansk Folkeparti Kristendemokraterne GÅ TIL B20c Venstre, Danmarks Liberale Parti Ny Alliance 08 Enhedslisten De Rød - Grønne Andet Skriv, hvis andet: Vil ikke svare Ved ikke GÅ TIL B21 B20c Hvor tæt føler du, at du er på dette parti? Føler du, at du er Meget tæt 1 Ret tæt 2 Ikke tæt 3 Slet ikke tæt 4 11

12 B21 Er du medlem af et politisk parti? Intv.: Her menes officielt medlemskab eller indmeldelse i et parti. Ja 1 GÅ TIL B22 Nej 5 GÅ TIL B23 B22 Hvilket parti? Socialdemokraterne Det Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti SF- Socialistisk Folkeparti Dansk Folkeparti Kristendemokraterne Venstre, Danmarks Liberale Parti Ny Alliance 08 Enhedslisten - De Rød - Grønne Andet Skriv, hvis andet: Vil ikke svare Ved ikke B23 KORT 9: I politik bruges sommetider betegnelserne venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala, hvor 0 betyder venstre, og 10 betyder højre? Venstre Højre 12

13 B24 KORT 10 Når alt tages i betragtning, hvor tilfreds er du så med dit liv som helhed? Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder særdeles utilfreds, og 10 betyder særdeles tilfreds Særdeles Særdeles utilfreds tilfreds B25 STADIG KORT 10: Hvor tilfreds er du generelt med den nuværende økonomiske situation i Danmark? Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder særdeles utilfreds, og 10 betyder særdeles tilfreds Særdeles Særdeles utilfreds tilfreds B26 STADIG KORT 10 Hvor tilfreds er du med den måde, den nuværende danske regering udfører sit arbejde på? Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder særdeles utilfreds, og 10 betyder særdeles tilfreds Særdeles Særdeles utilfreds tilfreds B27 STADIG KORT 10 Hvor tilfreds er du generelt med den måde, demokratiet fungerer på i Danmark? Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder særdeles utilfreds, og 10 betyder særdeles tilfreds Intv: Der menes det demokratiske system "i praksis", i modsætning til hvordan demokratiet "burde" fungere. Særdeles Særdeles utilfreds tilfreds 13

14 B28 KORT 11 Hvad mener du generelt om uddannelsesforholdene i Danmark i dag? Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder særdeles dårlige, og 10 betyder særdeles gode Intv.: "Uddannelsesforholdene" omfatter kvalitet, adgang og effektivitet. Særdeles Særdeles dårlige gode B29 STADIG KORT 11 Hvad mener du generelt om forholdene i sundhedssektoren i Danmark i dag? Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder særdeles dårlige, og 10 betyder særdeles gode Særdeles Særdeles dårlige gode 14

15 B30 KORT 12 I hvor høj grad, er du enig eller uenig i hvert af følgende udsagn. Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig B30 B31 KORT 12 B32 KORT 12 B33 KORT 12 Regeringen bør tage skridt til at reducere forskelle i indkomstniveau Bøsser og lesbiske har ret til at leve deres liv på den måde, de ønsker. Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn? Intv: Her menes livsstilsfrihed, frihed eller ret til at leve som homoseksuelle og lesbiske Politiske partier, der ønsker at omstyrte demokratiet, bør forbydes. Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn? Intv: "Demokrati" i betydningen et helt system eller en væsentlig del af et demokratisk system: regering, fri radio og frit tv, domstole etc. Man kan roligt regne med, at den moderne videnskab løser vores miljøproblemer. Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn? B34 KORT 13 Og nu til EU. Nogle mener, integrationen (i betydningen tættere samarbejde medlemslandene imellem) i EU skal fortsætte, mens andre mener, den allerede er gået for vidt. Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder at integrationen i EU er gået for vidt, og 10 betyder at den skal fortsætte Integrationen i EU Integrationen i EU er allerede skal gået for vidt fortsætte 15

16 TEKST 2. Nu kommer der nogle spørgsmål om mennesker, der flytter til Danmark fra andre lande. B35 KORT 14 I hvilket omfang synes du, at Danmark bør tillade mennesker, der tilhører samme race eller etniske gruppe som de fleste danskere, at flytte hertil? Intv.: "Hertil" = til Danmark i alle disse spørgsmål. Det skulle være dansk politik At tillade mange at flytte hertil 1 At tillade en del 2 At tillade nogle få 3 Ikke at tillade nogen 4 B36 STADIG KORT 14 I hvilket omfang synes du, at Danmark bør tillade mennesker, der tilhører en anden race eller stammer fra en anden etnisk gruppe end de fleste danskere, at flytte hertil? Intv.: "Hertil" = til Danmark. Det skulle være dansk politik At tillade mange at flytte hertil 1 At tillade en del 2 At tillade nogle få 3 Ikke at tillade nogen 4 B37 STADIG KORT 14 I hvilket omfang synes du, at Danmark bør tillade mennesker fra de fattigere lande uden for Europa, at flytte hertil? Intv.: "Hertil" = til Danmark Det skulle være dansk politik At tillade mange at flytte hertil 1 At tillade en del 2 At tillade nogle få 3 Ikke at tillade nogen 4 16

17 B38 KORT 15 Mener du, at det generelt er godt eller dårligt for Danmarks økonomi, at mennesker fra andre lande flytter hertil? Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder at det er dårligt for økonomien, og 10 at det er godt for økonomien. Intv.: "Hertil" = til Danmark Dårligt Godt for for økonomien økonomien B39 KORT 16 Mener du, at Danmarks kultur generelt undergraves eller beriges af, at mennesker fra andre lande flytter hertil? Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder at kulturen undergraves, og 10 at kulturen beriges Intv.: "Hertil" = til Danmark Kulturen Kulturen undergraves beriges B40 KORT 17 Bliver Danmark et bedre eller dårligere sted at bo af, at mennesker fra andre lande flytter hertil? Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder at Danmark bliver et dårligere sted at bo, og 10 at Danmark bliver et bedre sted at bo. Intv.: "Hertil" = til Danmark Dårligere Bedre sted sted at bo at bo 17

18 TEKST 3. Nu kommer der nogle spørgsmål om dig og dit liv. C1 KORT 18 Når alt tages i betragtning, hvor lykkelig synes du så, at du er? Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder særdeles ulykkelig og 10 særdeles lykkelig. Særdeles Særdeles ulykkelig lykkelig C2 KORT 19 Hvor ofte mødes du med venner, familie eller kollegaer? Intv.: "Mødes med" betyder mødes af egen fri vilje frem for på grund af arbejde eller af ren pligt. Aldrig 01 Mindre end én gang om måneden 02 Én gang om måneden 03 Flere gange om måneden 04 Én gang om ugen 05 Flere gange om ugen 06 Hver dag 07 8 C3 Har du nogen, du kan tale med om intime og personlige spørgsmål? Intv.: "Intime" betyder f.eks. sex eller familieforhold. "Personlig" kan også omfatte arbejdsog erhvervsrelaterede emner. Vi spørger til om IP kan tale med nogen om bare ét af emnerne. Ja 1 Nej 5 C4 KORT 20 Hvor ofte vil du mene, at du deltager i sociale aktiviteter sammenlignet med andre på din alder? Intv.: Sociale aktiviteter i betydningen sammenkomster/tilfældige møder med andre mennesker af egen fri vilje og for fornøjelsen frem for på grund af arbejde eller af pligt. Langt sjældnere end de fleste 1 Sjældnere end de fleste 2 Lige så ofte som andre 3 Oftere end de fleste 4 Meget oftere end de fleste 5 18

19 C5 Har du eller et medlem af din husstand været udsat for indbrudstyveri eller overfald inden for de sidste 5 år? Ja 1 Nej 5 C6 Hvor tryg føler du dig ved at gå alene her i området efter mørkets frembrud? Føler du dig Intv.: Her i området hentyder til IPs lokalområde. Meget tryg 1 Tryg 2 Utryg 3 Meget utryg 4 C7 KORT 21 Hvor ofte er du bekymret for at få indbrud i dit hjem? Hele tiden eller det 1 meste af tiden Nogen gange 2 Kun en gang imellem 3 Aldrig 4 GÅ TIL C8 GÅ TIL C9 C8 Har dine bekymringer om indbrud i hjemmet en alvorlig indvirkning på din livskvalitet 1 nogen indvirkning 2 ingen indvirkning på din livskvalitet 3 19

20 C9 Stadig KORT 21 Hvor ofte er du bekymret for, at du kan blive udsat for en voldelig forbrydelse? Intv.: En voldelig forbrydelse hentyder til såvel truslen om fysisk skade eller faktisk fysisk skade. Hele tiden eller det 1 meste af tiden Nogen gange 2 Kun en gang imellem 3 Aldrig 4 GÅ TIL C10 GÅ TIL TEKST 4 C10 Har dine bekymringer om at blive udsat for en voldelig forbrydelse... LÆS OP en alvorlig indvirkning på din livskvalitet 1 nogen indvirkning på din livskvalitet 2 ingen indvirkning på din livskvalitet 3 TEKST 4. Jeg vil nu gerne stille dig nogle spørgsmål om terrorisme. C11 Tror du, at et terrorangreb et sted i Europa i løbet af de næste 12 måneder er... LÆS OP meget sandsynligt 1 sandsynligt 2 ikke særlig sandsynligt 3 slet ikke sandsynligt 4 C12 Tror du, at et terrorangreb et sted i Danmark i løbet af de næste 12 måneder er... LÆS OP meget sandsynligt 1 sandsynligt 2 ikke særlig sandsynligt 3 slet ikke sandsynligt 4 20

21 C13 KORT 22 Hvor enig eller uenig er du i hvert af de følgende udsagn. Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig C13 C14 KORT 22 Hvis en mand mistænkes for at planlægge et terrorangreb i Danmark, skal politiet have beføjelser til at holde ham fængslet, indtil de er overbevist om, at han ikke er involveret. Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn? Man kan aldrig retfærdiggøre tortur af en fange i et dansk fængsel, selv om det måske kunne frembringe oplysninger, der kunne forhindre et terrorangreb. Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn?

22 TEKST 5. Det næste sæt spørgsmål drejer sig om dig selv. C15 Hvordan er dit helbred generelt? Vil du sige, at det er Intv.: Både fysisk og psykisk helbred Meget godt 1 Godt 2 Rimeligt 3 Dårligt 4 Meget dårligt 5 C16 Er du på nogen måde begrænset i dine daglige aktiviteter på grund af langvarig sygdom, handicap, svaghed eller psykiske problemer? Hvis ja, er det meget eller i nogen grad? Ja, meget 1 Ja, i nogen grad 2 Nej 5 C17 Betragter du dig selv som tilhørende en bestemt religion eller trosretning? Intv.: Her menes, at man identificerer sig med religionen eller trosretningen, ikke nødvendigvis officielt medlemskab. Ja 1 GÅ TIL C18 Nej 5 GÅ TIL C19 22

23 C18 Hvilken religion eller trosretning? Romersk-katolsk Protestantisk Østlig ortodoks Andre kristne religioner Jødisk Islam GÅ TIL C21 Østlige religioner Andre ikke-kristne religioner Ved ikke 88 Vil ikke svare C19 Har du nogensinde betragtet dig selv som tilhørende en bestemt religion eller trosretning? JA 1 GÅ TIL C20 Nej 5 GÅ TIL C21 C20 Hvilken religion eller trosretning? Romersk-katolsk Protestantisk Østlig ortodoks Andre kristne religioner Jødisk Islam Østlige religioner Andre ikke-kristne religioner Ved ikke 88 Vil ikke svare

24 C21 KORT 23 Uanset om du tilhører en bestemt religion eller ej, hvor religiøs vil du sige, at du er? Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder at du slet ikke er religiøs, og 10 at du er meget religiøs Slet ikke Meget religiøs religiøs C22 KORT 24 Bortset fra ved særlige lejligheder som bryllup eller begravelse, hvor ofte deltager du så i religiøse ceremonier/gudstjenester for tiden? Hver dag 01 Mere end én gang om ugen 02 Én gang om ugen 03 Mindst én gang om måneden 04 Kun på særlige helligdage 05 Sjældnere 06 Aldrig 07 8 C23 STADIG KORT 24 Hvor ofte beder du, bortset fra når du er til religiøse ceremonier/gudstjenester? Hver dag 01 Mere end én gang om ugen 02 Én gang om ugen 03 Mindst én gang om måneden 04 Kun på særlige helligdage 05 Sjældnere 06 Aldrig

25 C24 Vil du beskrive dig selv som tilhørende en gruppe, der diskrimineres imod i Danmark? Ja 1 GÅ TIL C25 Nej 5 GÅ TIL C26 C25 Af hvilke grunde diskrimineres den gruppe, du tilhører? Intv.: FÅ SVARET UDDYBET: Er der flere grunde? GERNE FLERE SVAR Hudfarve eller race 01 Nationalitet 01 Religion 01 Sprog 01 Etnisk gruppe 01 Alder 01 Køn 01 Seksualitet 01 Handicap 01 Andet (SKRIV) 01 8 C26 Er du dansk statsborger? Ja 1 GÅ TIL C28 Nej 5 GÅ TIL C27 C27 Hvilket statsborgerskab har du? SKRIV

26 C28 Er du født i Danmark Ja 1 GÅ TIL C31 Nej 5 GÅ TIL C29 GÅ TIL C31 C29 I hvilket land er du født? SKRIV C30 KORT 25 Hvor længe er det siden, du første gang flyttede til Danmark? Inden for det sidste år år siden år siden år siden 4 Over 20 år siden 5 C31 Hvilke eller hvilket sprog taler du mest derhjemme? SKRIV HVILKET/HVILKE, HØJST 2 SPROG C32 Tilhører du en etnisk minoritetsgruppe i Danmark? Intv.: "Tilhører" betyder her, at være tilknyttet eller identificere sig med gruppen. Ja 1 Nej 5 C33 Er din far født i Danmark? Ja 1 GÅ TIL C35 Nej 5 GÅ TIL C34 GÅ TIL C35 26

27 C34 I hvilket land er din far født? SKRIV C35 Er din mor født i Danmark? Ja 1 GÅ TIL Tekst 6 Nej 5 GÅ TIL C36 GÅ TIL Tekst 6 C36 I hvilket land er din mor født? SKRIV

28 TEKST 6. Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan samfundet fungerer. D1 Kort 26 Fortæl mig, hvor enig eller uenig du er i hvert af følgende udsagn. Det er acceptabelt med store indkomstforskelle for at belønne talent og indsats. Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn? Meget enig 1 Enig 2 Hverken enig eller uenig 3 Uenig 4 Meget uenig 5 D2 Stadig KORT 26 Børn skal i skolen lære at adlyde autoriteter. Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn? Meget enig 1 Enig 2 Hverken enig eller uenig 3 Uenig 4 Meget uenig 5 D3 Stadig KORT 26 En kvinde bør være indstillet på at skære ned på sit betalte arbejde for familiens skyld. Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn? (Intv: Kernefamilien, ikke den udvidede familie) Meget enig 1 Enig 2 Hverken enig eller uenig 3 Uenig 4 Meget uenig 5 28

29 D4 Stadig KORT 26 Hvis et samfund skal være retfærdigt, må der kun være små forskelle i levestandard. Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn? Meget enig 1 Enig 2 Hverken enig eller uenig 3 Uenig 4 Meget uenig 5 D5 Stadig KORT 26 Folk, der overtræder loven, bør straffes langt hårdere, end det i dag er tilfældet. Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn? Meget enig 1 Enig 2 Hverken enig eller uenig 3 Uenig 4 Meget uenig 5 D6 Stadig KORT 26 Når der mangler job, bør mænd have fortrinsret til et job frem for kvinder. Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn? Meget enig 1 Enig 2 Hverken enig eller uenig 3 Uenig 4 Meget uenig 5 29

30 D7 KORT 27: Hvor mange ud af hver 100 i den arbejdsaktive alder i Danmark, vil du mene, er arbejdsløse og samtidig arbejdssøgende? Vælg dit svar fra kort 27 Hvis du ikke er sikker, så gæt, så godt du kan eller flere 11 8 D8 STADIG KORT 27: Og hvor mange ud af hver 100 i den arbejdsaktive alder i Danmark, vil du mene, er langvarigt syg eller handicappet? Hvis du ikke er sikker, så gæt, så godt du kan eller flere

31 D9 STADIG KORT 27: Og hvor mange ud af hver 100 i den arbejdsdygtige alder i Danmark, vil du mene, mangler penge til det mest nødvendige? Husk, at hvis du er usikker, gætter du, så godt du kan eller flere 11 8 D10 STADIG KORT 27: Og hvor mange ud af hver 100 i den arbejdsdygtige alder I Danmark, vil du mene, er født uden for Danmark? Hvis du ikke er sikker, så gæt, så godt du kan eller flere

32 TEKST 7. De næste par spørgsmål drejer sig om, hvor gode eller dårlige forholdene i dag er for forskellige grupper i Danmark. Brug KORT 28, og angiv, hvad du generelt mener om levestandarden for følgende grupper. D11 KORT 28: Hvad mener du generelt om levestandarden for pensionister? Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, særdeles dårlig, og 10 betyder, særdeles god. Særdeles dårlig Særdeles god D12 STADIG KORT 28: Hvad mener du generelt om levestandarden for arbejdsløse? Giv din vurdering på en skala fra 0-10, hvor 0 betyder særdeles dårlig, og 10 betyder særdeles god. Særdeles dårlig Særdeles god D13 STADIG KORT 28: Hvad mener du alt i alt om muligheden for børnepasning til en overkommelig pris for forældre, der arbejder? Giv din vurdering på en skala fra 0-10, hvor 0 betyder særdeles dårlig, og 10 betyder særdeles god. Særdeles dårlig Særdeles god D14 STADIG KORT 28: Hvad mener du generelt om unges mulighed for at finde deres første fuldtidsjob i Danmark? Giv din vurdering på en skala fra 0-10, hvor 0 betyder særdeles dårlig, og 10 betyder særdeles god. Særdeles dårlig Særdeles god 32

33 D15 KORT 29: Folk har forskellige meninger om, hvad der skal være det offentliges ansvar og hvad der ikke skal. For hver af de opgaver jeg læser op, bedes du sige, hvor meget ansvar det offentlige skal have. Giv din vurdering på en skala fra 0 til betyder at det offentlige overhovedet ikke bør have noget ansvar, og 10 betyder, at det helt og holdent bør være det offentliges ansvar. Hvor meget ansvar bør det offentlige have for at sikre job til alle, der ønsker et? Bør overhovedet ikke være det offentliges ansvar Bør helt og holdent være der offentliges ansvar D16 STADIG KORT 29: Hvor meget ansvar bør det offentlige have for at sikre passende pleje til syge? Giv din vurdering på en skala fra 0-10, hvor 0 betyder at det offentlige overhovedet ikke bør have noget ansvar, og 10 betyder, at det helt og holdent bør være det offentliges ansvar. Bør overhovedet ikke være det offentliges ansvar Bør helt og holdent være der offentliges ansvar 33

34 D17 STADIG KORT 29: Hvor meget ansvar bør det offentlige have for at sikre en rimelig levestandard for ældre? Giv din vurdering på en skala fra 0-10, hvor 0 betyder at det offentlige overhovedet ikke bør have noget ansvar, og 10 betyder, at det helt og holdent bør være det offentliges ansvar. Bør overhovedet ikke være det offentliges ansvar Bør helt og holdent være der offentliges ansvar D18 STADIG KORT 29: Hvor meget ansvar mener du, det offentlige bør have for at sikre en rimelig levestandard for arbejdsløse? Giv din vurdering på en skala fra 0-10, hvor 0 betyder at det offentlige overhovedet ikke bør have noget ansvar, og 10 betyder, at det helt og holdent bør være det offentliges ansvar. Bør overhovedet ikke være det offentliges ansvar Bør helt og holdent være der offentliges ansvar D19 STADIG KORT 29: Hvor meget ansvar mener du, det offentlige bør have for at sikre en tilstrækkelig børnepasning til forældre, der arbejder? Giv din vurdering på en skala fra 0-10, hvor 0 betyder at det offentlige overhovedet ikke bør have noget ansvar, og 10 betyder, at det helt og holdent bør være det offentliges ansvar. Bør overhovedet ikke være det offentliges ansvar Bør helt og holdent være der offentliges ansvar 34

35 D20 STADIG KORT 29: P Hvor meget ansvar mener du, det offentlige bør have for at tilbyde betalt orlov til dem, der midlertidigt er nødt til at pleje et sygt familiemedlem? Giv din vurdering på en skala fra 0-10, hvor 0 betyder at det offentlige overhovedet ikke bør have noget ansvar, og 10 betyder, at det helt og holdent bør være det offentliges ansvar. Bør overhovedet ikke være det offentliges ansvar Bør helt og holdent være der offentliges ansvar 35

36 TEKST 8. Nu kommer der nogle spørgsmål om virkningen af sociale ydelser og servicetilbud på forskellige områder i Danmark. Ved sociale ydelser og servicetilbud tænker vi fx på sundhedsydelser, pension, dagpenge, kontanthjælp, børnetilskud etc. D21 KORT 30: Fortæl mig, hvor enig eller uenig du er i, de følgende udsagn om sociale ydelser i Danmark Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig D21 D22 KORT 30 D23 KORT 30 D24 KORT 30 D25 KORT 30 D26 KORT 30 De sociale ydelser i Danmark belaster økonomien for meget De sociale ydelser i Danmark forhindrer udbredt fattigdom. Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn? De sociale ydelser i Danmark giver mere lighed i samfundet. Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn? De sociale ydelser i Danmark tilskynder folk fra andre lande til at komme og bo her. Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn? De sociale ydelser i Danmark koster erhvervslivet for meget i afgifter og bidrag. Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn? De sociale ydelser i Danmark gør det lettere for folk at kombinere arbejde med familieliv. Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn?

37 Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig D27 KORT 30 D28 KORT 30 D29 KORT 30 De sociale ydelser i Danmark gør folk dovne Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn? De sociale ydelser i Danmark gør folk mindre villige til at tage sig af hinanden. Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn? De sociale ydelser i Danmark gør folk mindre villige til at tage sig af sig selv og deres familie. Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn?

38 D30 KORT 31: Når du stadig tænker på sociale ydelser og servicetilbud, hvor effektivt synes du da, at det danske sundhedsvæsen er? Giv din vurdering på en skala fra 0-10, hvor 0 betyder særdeles ineffektivt, og 10 betyder særdeles effektivt. Særdeles ineffektivt Særdeles effektivt D31 STADIG KORT 31: Hvor effektivt synes du, skattevæsnet er til ting som at besvare spørgsmål hurtigt nok, undgå fejl og hindre snyd? Giv din vurdering på en skala fra 0-10, hvor 0 betyder særdeles ineffektivt, og 10 betyder særdeles effektivt. Særdeles ineffektivt Særdeles effektivt D32 KORT 32: Fortæl mig, om du synes, at læger og sygeplejersker i Danmark giver visse personer særlige fordele eller behandler alle ens? Giv din vurdering på en skala fra 0-10, hvor 0 betyder, at de giver nogle personer særlige fordele, og 10 betyder, at de behandler alle ens. Giver nogle personer særlige fordele Behandler alle ens D33 STADIG KORT 32: Fortæl mig, om du mener, at skattevæsnet i Danmark giver visse personer særlige fordele eller behandler alle ens? Giv din vurdering på en skala fra 0-10, hvor 0 betyder, at de giver nogle personer særlige fordele, og 10 betyder, at de behandler alle ens. Giver nogle personer særlige fordele Behandler alle ens 38

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 KÆRE INTERVIEWERE Jeg repeterer lige praktiske regler for CAPI-interviewning: a) Arbejd ALTID med maksimalt skærmbillede b)

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Om ESS. Fridberg, Europæiske. holdninger. Kommission. rådighed på. Stikprøven. adressekort. nedenunder. dit navn.

Om ESS. Fridberg, Europæiske. holdninger. Kommission. rådighed på. Stikprøven. adressekort. nedenunder. dit navn. Instruktion us4252 ESS R5 20100 Om ESS ESS European Social Survey, eller den Europæiske Samfundsundersøgelse, som den hedder på dansk, er en europæisk undersøgelse, der i år bliver gennemført i 26 lande

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup CASA Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Det virker som om der hver uge udkommer en ny undersøgelse, der viser at danske unge i dag enten drikker mere end nogensinde, drikker

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Foreningen Far til støtte for børn og forældre. December 2013 nr. 2 - årgang 36. Forældreansvar

Foreningen Far til støtte for børn og forældre. December 2013 nr. 2 - årgang 36. Forældreansvar Foreningen Far til støtte for børn og forældre December 2013 nr. 2 - årgang 36 Forældreansvar SÆRNUMMER Forældreundersøgelse 2013 Forord Foreningen Far inviterede i foråret forældre af begge køn til, at

Læs mere