105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1"

Transkript

1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) møde Tirsdag den 9. september 2014 kl Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven. (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v.). Af skatteministeren (Morten Østergaard). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 2) 1. behandling af lovforslag nr. L 201: Forslag til finanslov for finansåret Af finansministeren (Bjarne Corydon). (Fremsættelse ). 3) 1. behandling af lovforslag nr. L 202: Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret Af finansministeren (Bjarne Corydon). (Fremsættelse ). 4) 1. behandling af lovforslag nr. L 203: Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene (Konsekvenser af Aftaler om Vækstpakke 2014 m.v.). Af finansministeren (Bjarne Corydon). (Fremsættelse ). Det første punkt på dagsordenen er: 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven. (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v.). Af skatteministeren (Morten Østergaard). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 09:20 Forhandling Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet, og vi går til afstemning. Afstemning Kl. 09:20 Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes nu. Jeg slutter afstemningen. For stemte 98 (V, S, DF, RV, SF og EL), imod stemte 10 (LA og KF), hverken for eller imod stemte 0. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Samtykke til behandling Mødet er åbnet. Kl. 09:20 Det punkt, der er opført som nr. 1 på dagsordenen, kan kun med Tingets samtykke behandles i dette møde. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg samtykket som givet. Det er givet. Det næste punkt på dagsordenen er: 2) 1. behandling af lovforslag nr. L 201: Forslag til finanslov for finansåret Af finansministeren (Bjarne Corydon). (Fremsættelse ). Forhandling Kl. 09:21 Forhandlingen er åbnet. Hr. Peter Christensen som Venstres ordfører. Kl. 09:21 (Ordfører) Jeg kendte engang en klog socialdemokrat. Han var påpasselig med skatteborgernes penge, og han tog ingen risici med dansk økonomi.

2 2 Tirsdag den 9. september 2014 (L 201) Nu hænger den slags socialdemokrater jo ikke på træerne, så derfor var jeg glad for ham, og jeg husker stadig, hvordan han sidste år sagde sådan her:»... det ligger uden for rammerne af en ansvarlig linje at øge underskuddet yderligere. Dette ville medføre en ganske betydelig risiko for overskridelse af grænsen i budgetloven og Finanspagten, hvilket vil kunne svække troværdigheden om den danske økonomi.«den kloge socialdemokrat var finansministeren i 2013, nemlig hr. Bjarne Corydon, og det citat, jeg fremhævede, kan man læse i sidste års finanslov. Desværre har finansministeren i 2014 ikke lyttet til finansministeren i Den finansminister, vi har nu, har sat forsigtigheden over styr. Han vil gå lige til kanten og øge underskuddet på de offentlige finanser til 3 pct. af BNP det maksimalt tilladte. Der skal ikke meget til, at det kan gå galt, hvis f.eks. indtægterne fra pensionsbeskatningen svigter, eller hvis regeringens særdeles optimistiske skøn for væksten viser sig at være forkerte, sådan som de har været mange gange tidligere. Vi risikerer så at få en ny henstilling fra EU på grund af regeringens letsindighed. Det er at skabe usikkerhed; det er at tage chancer om Danmarks økonomiske troværdighed; og det er at løbe en unødig risiko i forhold til de obligationsrenter, som boligmarkedet er så afhængigt af. Oven på krisen arbejder danskerne hårdt på at nedbringe deres gæld, og det er derfor, at privatforbruget lader vente på sig. Hvis regeringen gør gælden dyrere, kan det for alvor blive vanskeligt at komme ud af krisen. Nu kan man jo så konstatere, at vi går ind i et valgår, og sådan opførte Socialdemokraterne sig også sidst, vi gik ind i et valgår. Dengang lovede Socialdemokraterne fair løsning og fair forandring. Det blev heldigvis aldrig til noget, for regeringsmagten har altså indtil videre haft en civiliserende effekt på Socialdemokraterne. Men nu er det, som om Socialdemokraterne kan mærke magten forsvinde igen, og så vender man tilbage til fortidens synder. Én ting er regeringens grænsesøgende adfærd med hensyn til det offentlige underskud det er galt nok i sig selv noget andet er regeringens underlige prioriteringer i finansloven. Lad mig bare give et eksempel: Først lægger regeringen op til at fjerne boligjobordningen, som har sikret beskæftigelse i byggeriet blandt håndværkere tømrere, elektrikere og vvs-folk og dernæst lægger regeringen op til at øge fradraget for fagforeningskontingenter til de allerdyreste fagforeninger. Måske giver det et par job til et par fagforeningsbureaukrater, der kan hjælpe regeringen, men det giver ikke et eneste ærligt og redeligt job i den private sektor. Det er ren bestikkelsespolitik. I Venstre har vi to mål med vores finanslovsforslag. For det første vil vi sikre troværdighed om dansk økonomi, så vi kan komme godt ud af krisen og der er tryghed om familiernes gæld. Derfor har vi med vores finanslovsudspil sikret en sikkerhedsmargin på 4 mia. kr. For det andet vil vi opmuntre til vækst ude i samfundet ved at lette en række byrder på borgere og virksomheder. Derfor lægger vi op til skatte- og afgiftslettelser for 5 mia. kr., herunder bl.a. en fortsættelse af boligjobordningen og en afskaffelse af NO x -afgiften og en række punktafgifter. Vores midler er enkle og ligetil. Vi vil holde de offentlige udgifter i ro i kraft af et udgiftsstop. Vi vil gerne have vækst, men væksten skal være ude i samfundet, ude hos borgerne og ikke i de offentlige udgifter. Det er derfor, at vi udtrykkeligt siger udgiftsstop og ikke nulvækst. Det gør vi for at understrege, at Venstre er stærk tilhænger af vækst der, hvor pengene kommer fra, nemlig hos de private, og ikke der, hvor de bruges, nemlig i det offentlige. Kl. 09:26 Da VK-regeringen i 2010 lancerede tanken om at lægge låg over de offentlige udgifter, var der mange økonomer, der satte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet kunne realiseres. Men når man kigger på, hvordan virkeligheden så har været ude i kommunerne, f.eks. fra 2011 til 2013, og kigger på de kommunale serviceudgifter, har der været et udgiftsstop, ja, udviklingen har endda været svagt negativ. Venstres politik er dermed i fuld overensstemmelse med virkeligheden. Et udgiftsstop, på den måde som vi har foreslået det, giver i princippet mulighed for at have det samme antal offentligt ansatte og kunne købe det samme antal varer. Men vi har ikke tænkt os, at den offentlige sektor skal støbes i beton. Nogle steder skal vi bruge mere, andre steder skal vi bruge mindre inden for rammerne af udgiftsstoppet. Hvis man vil bruge flere penge ét sted, skal der prioriteres eller effektiviseres andre steder. Vi finder i alt finansiering for 12 mia. kr. og bruger 8 mia. kr. Det giver en bundlinje, som er 4 mia. kr. bedre end den, der er i regeringens finanslovsudspil, og dermed en sundere økonomisk politik. Vi undgår at gå helt op på et underskud i størrelsesordenen 3 pct. af BNP, og vi undgår dermed at gå helt til kanten af EU's regler for underskud. Nogle vil sikkert spørge, hvor mange ekstra arbejdspladser vores finanslovsforslag så giver, og jeg vil afstå fra at sætte præcise tal på, men ifølge Dansk Byggeri giver boligjobordningen ca arbejdspladser, ifølge Dansk Metal giver NO x -afgiften arbejdspladser, og ifølge Finansministeriet giver ændrede harmonikrav op til arbejdspladser. En del af vores finansiering er fra udisponerede puljer og reserver i regeringens eget finanslovsforslag, det er ca. 4 mia. kr. Derudover er der en satspulje, en forskningsreserve m.v. Der er så selvfølgelig nogle meget konkrete områder, hvor vi ganske enkelt mener, at der er behov for, at vi skærer til. Vi foreslår en besparelse på 2,6 mia. kr. på ulandsbistanden ved at holde os til FN-målet om en ulandsbistand på 0,7 pct. af BNI. Dermed vil vi fortsat være blandt de kun fem lande i verden, som opfylder FN-målet, og hver dansker vil stadig væk betale kr. i ulandsbistand, hvilket er cirka dobbelt så meget, som både tyskere og franskmænd betaler. Vi vil holde fast i et fradragsloft for fagforeningskontingenter på kr. og i stedet bruge de 510 mio. kr. på at hjælpe alle danskere med f.eks. boligjob eller lavere skat i bunden af skalaen. Vi vil altså ikke kun hjælpe regeringens venner i fagbevægelsen, men alle danskere i beskæftigelse. Med beskæftigelsesreformen fra juni effektiviserede vi beskæftigelsesindsatsen sammen med regeringen, og det gav 1,4 mia. kr. fuldt indfaset. I 2015 foreslår vi så at effektivisere for yderligere 600 mio. kr. på ydelserne og satsen. Der er stadig meget at komme efter i et af verdens dyreste beskæftigelsessystemer. Endelig foreslår vi besparelser på udlændingeområdet på 1 mia. kr., der skal neutralisere udgifter ved de 31 lempelser, som regeringen har gennemført. Udlændingepolitikken skal normaliseres, og omkostningerne skal ned. Regeringen har afskaffet starthjælpen, 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet. Det har betydet, at det slet ikke kan betale sig at arbejde for en stor gruppe udlændinge, der har en ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Også på integrationsområdet er der ufattelig meget at komme efter. Hvis indvandrere fra ikkevestlige lande var i beskæftigelse på samme niveau som indvandrere, der kommer fra vestlige lande, ville de offentlige finanser være forbedret med 17 mia. kr. 17 mia. kr. er mange sundhedsudspil i regeringens målestok. Jeg har noteret mig, at regeringen regner med at indgå en aftale om finansloven med SF og Enhedslisten, sådan er udspillet tilrettelagt, men på Venstres vegne skal jeg alligevel give regeringen et løfte om, at vores dør er åben for konstruktive forhandlinger også selv om det måtte være finansministerens dør. Det kunne jo vise sig, at SF og Enhedslisten er endnu mere uansvarlige end det, regeringen kan holde til. I Venstre hjælper vi altid gerne med at bringe Danmark på ret kurs, som vi har gjort så ofte før. Det fremgår jo af regeringsgrundlaget side 9, at udgangspunktet for regeringen er VK-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand, og det skal jeg endnu en gang, som jeg altid plejer, kvittere for. Så i Venstre tager vi det ikke ilde op, at regeringen lægger ud med at afprøve SF's og En-

3 Tirsdag den 9. september 2014 (L 201) 3 hedslistens realitetssans. Vi ved jo fra tidligere, at den onde virkelighed hurtigt kan gå op for regeringen, og at regeringen kan skifte mening, sådan som det er sket så tit. Venstre fremlægger altså et finanslovsudspil med fokus på et sundt Danmark, der ligger inden for rammerne af en ansvarlig linje, og som ikke vil medføre en ganske betydelig risiko for overskridelse af grænsen i budgetloven og finanspagten, hvilket ellers ville kunne svække troværdigheden om den danske økonomi. Kl. 09:32 Tak til ordføreren. Så er der en serie korte bemærkninger. Først er det hr. Jesper Petersen. Værsgo. Kl. 09:32 Jesper Petersen (S): Tak for det. Diskussionen om nulvækst er jo meget central. Frem mod 2020 vil regeringen bruge 20 mia. kr. mere på velfærd. Kan hr. Peter Christensen bekræfte, at Venstre vil bruge netto 0 kr. mere på velfærdsområder sammenlignet med regeringen? Kl. 09:33 Kl. 09:33 Altså, et udgiftsstop betyder, at vi vil regulere budgetterne år for år med den lønstigning, der er i samfundet, og den prisstigning, der er på varer. Og det råderum, der så skabes, når man ser på mellemfristede fremskrivninger, ønsker vi at bruge til at skabe vækst og beskæftigelse i den private sektor. Kl. 09:33 Hr. Jesper Petersen. Kl. 09:33 Jesper Petersen (S): Ja, men det lyder som det, vi har hørt før. Og jeg vil egentlig gerne foreholde ordføreren et citat fra det udspil, der kom i går. Det fremgår om nulvækst, at: Det offentlige forbrug vil altså blive fremskrevet med pris- og lønudviklingen, men samlet set skal der hverken bruges flere eller færre kroner næste år. Så vil jeg gerne spørge: Er det korrekt forstået, at når I kan fremlægge et finanslovsudspil, hvor der både er nulvækst og øgede udgifter på sundhedsområdet, er det, fordi I tilsvarende reducerer det offentlige forbrug, altså ingen ekstra udgifter til velfærd? Kl. 09:34 Kl. 09:34 Det er fuldstændig korrekt, at hvis man ikke vil øge en af verdens største offentlige sektorer og man gerne vil prioritere f.eks. sundhed, så må man jo prioritere noget andet ned, og det er bl.a. også derfor, vi foreslår, at vi holder os til FN's målsætning om udviklingsbistand. Vi synes ikke, at vi skal give mere, end FN anbefaler også fordi vi sådan set, selv om vi går ned på FN's målsætning, stadig væk vil være en af de nationer, der giver mest altså, der vil kun være fire andre lande, der giver lige så meget, som vi gør. Så det hedder at prioritere. Det tror vi er sundt, især fordi det vil efterlade et politisk råderum og et økonomisk råderum til, at man kan gøre noget for at øge konkurrencekraften i det her land. Hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt, for hvis ikke vi forbedrer de konkurrencevilkår, som vores danske arbejdspladser har, så forsvinder de i stort antal, og der kommer i hvert fald ikke nye til. Og vi har også brug for at skabe flere arbejdspladser, især efter den økonomiske krise, som ramte Danmark, og hvor godt og vel arbejdspladser forsvandt i Danmark. Kl. 09:35 Så er der en kort bemærkning fra fru Camilla Hersom. Kl. 09:35 Tak. Jeg forstår Venstres finanslovsudspil sådan, at der skal ske et løft på sundhedsområdet, altså en realvækst, også hen over årene. Vil ordføreren bekræfte det? Kl. 09:35 Kl. 09:35 Ja, det kan jeg meget nemt bekræfte. For det, vi lægger op til, er jo, at vi bruger 1 mia. kr. på bl.a. en kræftpakke 4, og de udgifter vil jo være varige udgifter som følge af de ekstra tiltag, man tager inden for patientrettigheder, og tiltag, man tager inden for kræftområdet. Og den finansiering, vi har fundet, er også varig. Kl. 09:36 Fru Camilla Hersom. Kl. 09:36 Så sundhedsområdet skal altså fuldstændig friholdes fra alt, hvad der hedder afgiftsstop, nulvækst eller noget som helst andet. Der er også afsat 250 mio. kr. i en tryghedspulje. Betyder det også, at politiet skal udelukkes fra nulvækst og udgiftsstop? Kl. 09:36 Kl. 09:36 Ikke nødvendigvis, for det er jo en prioritering, vi laver. Jeg forholder mig til vores forslag her for 2015 sådan, at hvis det i forbindelse med de tiltag, vi lægger frem at man kan gøre, også i forhold til en bandepakke, er varige udgifter, der vil være, så har vi også en varig finansiering. Men for også at vende tilbage til det tidligere spørgsmål vil jeg sige, at ligesom regeringen lægger op til, at der skal være en produktivitetsudvikling, f.eks. inden for sundhedsområdet, er det også noget, vi altid vil have med. For det er en god idé, at man hele tiden prøver at kigge på, om de mange penge, man i forvejen har, kan bruges bedre. Og på lige præcis sundhedsområdet har det jo vist sig både under den her regering og også, da vi havde ansvaret i VK-regeringen at de har været rigtig, rigtig gode til at få en øget produktivitet, altså at få flere behandlinger ud af de samme penge. Kl. 09:37 Hr. Rasmus Prehn for en kort bemærkning.

4 4 Tirsdag den 9. september 2014 (L 201) Kl. 09:37 Rasmus Prehn (S): Jeg kan forstå på Venstres ordfører, at på sundhedsområdet gælder nulvæksten ikke. Når det kommer til politiet, er man måske parat til at lave besparelser. Men er der andre velfærdsområder, som Venstre er parat til at friholde for nulvækst? Kl. 09:37 Kl. 09:37 Jeg vil lige sige, for at der ikke opstår en misforståelse, at det, at man har et udgiftsstop, ikke betyder besparelser. Det betyder, at hvis man ikke gøre andet, vil man jo alt andet lige kunne have det samme antal betjente ansat, som man har i dag. Det er klart, at når det kommer til en diskussion om, hvorvidt man skal låse den offentlige sektor fast i beton, må vi sige, at det vil være helt skørt, for så vil man jo skulle lovgive imod, at f.eks. den socialdemokratiske borgmester på Bornholm udliciterer nogle opgaver, sådan som hun har gjort. Det ville jo være helt skørt. Men den økonomi, som der vil være i årene fremover i forhold til den offentlige sektor, vil muliggøre, at man kan have det samme antal offentligt ansatte. Kl. 09:38 Hr. Rasmus Prehn. Kl. 09:38 Rasmus Prehn (S): Man bliver jo noget forvirret her, for i går kunne vi høre den ene halvdel af Venstres formandskab, Venstres næstformand hr. Kristian Jensen, give udtryk for, at nulvækst er det samme som besparelser og afskedigelser. Nu siger Venstres finansordfører så noget andet. Men jeg vil gerne have svar på et spørgsmål mere her. Sidste år var Venstre med til at afsætte 1 mia. kr. ekstra til de ældre. Skal ældreområdet omfattes af nulvækst fremover? Kl. 09:39 Kl. 09:39 Nu vil jeg lige anholde gengivelsen af Politikens artikel i går, for jeg læste den også, og den gengivelse, vi fik her i salen, er jeg simpelt hen ikke enig i. Det, som Venstres næstformand blev spurgt om, var, om det, hvis regeringen gør en af verdens største offentlige sektorer Holland har vist overhalet os større, så vil kunne give flere offentligt ansatte, end der er i dag. Det vil jeg jo ikke kunne afvise, og det kan hr. Kristian Jensen heller ikke det kommer lidt an på, hvor man har tænkt sig at bruge de penge. Og det kan vi ikke få svar på. Men det, der er en væsentlig pointe, er, at det, at man har et udgiftsstop, betyder, at man kan have det samme antal i år. Det er klart, at vi ikke kan få flere offentligt ansatte, hvis vi ikke bruger flere penge, men vi kan have det samme antal. Og vi vil også kunne have bedre service, end vi har i dag, ved at man bruger pengene klogere. Og det lægger regeringen i øvrigt også selv op til i sine økonomiske planer, altså at man skal bruge pengene klogere. Kl. 09:40 Hr. Jonas Dahl for en kort bemærkning. Kl. 09:40 Jonas Dahl (SF): Tak for det. I SF er vi optagede af at finde en løsning for de ledige, som er blevet ramt af dagpengereformen. For noget tid siden var Venstres formand ude i at bevæge sig lidt i samme retning, og han sagde, at han kunne få øje på elementer af vores dagpengesystem, som ideelt set kunne være anderledes. Er Venstre klar til at lægge stemmer til det, som også Dansk Folkeparti har foreslået, nemlig en kortere genoptjeningsperiode eller en længere dagpengeperiode? Kl. 09:40 Kl. 09:40 Vores holdning er, at vi lavede dagpengereformen for at have endnu et element til at gøre dansk økonomi sundere og rette op på den ubalance, der var imellem de offentlige udgifter og indtægter. Nu har regeringen så nedsat en dagpengekommission, og der siger vi, at hvis den kommer frem med nogle forslag, som vil gøre systemet åbenlyst stærkere og bedre, er vi da parate til at lytte til det. Men det ændrer jo ikke ved, at vi stadig væk har en økonomisk balance, der skal holdes. Så inden for rammerne af en sund økonomi og balance lytter vi da gerne til det, hvis der måtte komme gode forslag fra kommissionen. Kl. 09:41 Hr. Jonas Dahl. Kl. 09:41 Jonas Dahl (SF): Problemet er jo bare, at frem til, at den her kommission måske er færdig med sit arbejde i slutningen af 2015 eller starten af 2016, vil der være op mod danskere opgjort på præcis samme måde, som da VK-regeringen lavede sit regnestykke om, at det ville være , der ville miste dagpengeretten der mister dagpengeretten. Er Venstre ikke bekymrede for de mennesker, som så skal sidde og vente på, at en kommission arbejder? Så vil jeg bare gerne spørge igen: Er Venstre villig til at lægge stemmer til det, som også Dansk Folkeparti har foreslået, nemlig en kortere genoptjeningsperiode og en længere dagpengeperiode? Kl. 09:42 Kl. 09:42 Nej, det er vi ikke, hvis det ikke kan holdes inden for en ansvarlig økonomisk ramme. Det siger sig selv, for så har hele reformarbejdet jo dybest set været meningsløst, for der var jo en grund til, at man lavede reformerne. Jeg tror måske, at hr. Jonas Dahl som tidligere minister i regeringen burde være den rette til at forklare, hvorfor man ikke hidtil har gjort noget ved det, for det går jeg da ud fra at der har været en grund til. SF har været et meget engageret medlem af den nuværende regering, og der kom ikke noget forslag i den retning, som der blev spurgt ind til nu. Jeg skal jo ikke stå og oversætte hvorfor; det er SF nok selv bedre til. Kl. 09:43 Hr. Frank Aaen for en kort bemærkning.

5 Tirsdag den 9. september 2014 (L 201) 5 Kl. 09:43 Frank Aaen (EL): Nu kan man jo altid gå over til polemiske svar i stedet for at forholde sig til et problem, der er ude i samfundet. Så der er indtil videre mennesker, der har mistet deres dagpengeret; det ser ud til, at det bliver til inden for kort tid. Hele formålet med reformen var at sætte gang i beskæftigelsen. Det vil sige, at dem, der fik frataget deres dagpengeret, kunne komme i arbejde. Det er jo ikke sket. Folk er ikke kommet i arbejde. Folk er røget ud og har mistet deres dagpenge uden at komme i arbejde. Når nu reformen har fået det resultat, at det ikke bare er femten gange så mange, der har mistet dagpengeretten, som forudset, og der heller ikke er kommet folk i arbejde af den grund, var det så ikke værd at overveje, om det var en klog reform? Kl. 09:43 Kl. 09:44 Mit svar tidligere var ikke et forsøg på at være polemisk. Jeg har det bare lidt sådan, når man snakker økonomi, at jeg ikke giver ret meget for, at man ikke ser problemer, når man har ansvaret, men ser dem, lige så snart man er ude af døren. Det giver jeg ikke ret meget for. Og heller ikke at man kan køre på frihjul og ikke har svaret på, hvordan vi så skal sikre en balance i dansk økonomi. Det giver jeg ikke rigtig noget for. Jeg er så til gengæld enig med Enhedslisten i, at det, at man lavede reformer, var for at sikre en sund dansk økonomi, men at det jo ikke skulle stå alene. Man skal også bruge alle de værktøjer, man kan, for at skabe job, så dem, der er på dagpenge, har en reel mulighed for at komme ud i aktiv beskæftigelse. Og der synes jeg der er nok at kritisere regeringen for. For jeg synes ikke, de har brugt de muligheder, der er. Og det finanslovsforslag, vi debatterer lige nu, er jo et rigtig godt eksempel, hvor det, der virker her og nu, nemlig en boligjobordning, bliver sløjfet, for at man kan give et fradrag til de dyreste fagforeninger. Hvorfor ikke bruge de instrumenter, vi ved virker? Kl. 09:45 Hr. Frank Aaen. Kl. 09:45 Frank Aaen (EL): Nu var det nok ikke tilfældigt lige før, at Venstres finansordfører ikke ville sætte tal på den beskæftigelse, der var effekten af Venstres forslag, for det ville mildest talt være et meget pauvert resultat. Men jeg spørger bare igen: Vi har ca mennesker, der har mistet eller snart vil miste deres ret til dagpenge, og uanset hvad er der ikke nogen udsigt til, at de kommer i arbejde, heller ikke med Venstres forslag, heller ikke med andre tilsvarende politikertricks, som Venstre kommer med. Når nu der er så mange mennesker, der bliver ramt, er det så ikke noget, der bekymrer Venstre? Er det så ikke noget, man vil prøve at gøre noget ved? Eller siger man bare, at det var en skam? Kl. 09:46 Kl. 09:46 Jamen det, vi siger, er, at skulle Dagpengekommissionen komme med nogle forslag, som inden for en økonomisk ansvarlig ramme vil gøre systemet bedre, så lytter vi gerne til det. Vi tror stadig væk, at den bedste hjælp, man kan give ledige, er at frembringe flere job, så de har en reel mulighed for at komme i beskæftigelse. Det er den bedste hjælp. Så vil jeg også lige anholde, at Enhedslisten bliver ved med at fokusere på, at det er personer. Altså, jeg har jo set opgørelser, der viser, at det er et langt, langt mindre antal, som står uden nogen form for forsørgelse. Kl. 09:46 Fru Pernille Rosenkratz-Theil for en kort bemærkning. Kl. 09:46 Pernille Rosenkrantz-Theil (S): Jeg har et relativt simpelt spørgsmål til Venstres finansordfører. Det drejer sig om det udspil, Venstre kom med i går, hvor der bliver sat tal på, om end vi ikke kender modellen for, hvordan et såkaldt moderne kontanthjælpsloft skal se ud. Jeg skal bare spørge helt simpelt: Anerkender Venstres ordfører, at indførelsen af et moderne kontanthjælpsloft vil betyde, at der kommer flere fattige børn i Danmark? Kl. 09:47 Kl. 09:47 Næh, det vil jeg ikke anerkende. Altså, vi har i vores beregninger taget udgangspunkt i det kontanthjælpsloft, som regeringen afskaffede. Vi har også sagt, at vi synes, man skal lave en moderniseret udgave af det, men det arbejde er vi ikke færdige med endnu. De tal, vi opererer med, er altså i forhold til det kontanthjælpsloft, som regeringen afskaffede, og hvis jeg skulle acceptere den præmis, så ville det være det samme som at stå her på talerstolen og sige, at rigtig mange danske familier, som er på arbejdsmarkedet, og som tjener, lad os sige kr. om måneden, er fattige. De har rent faktisk et lavere rådighedsbeløb, end hvis man er to, der er på kontanthjælp og har to børn. For der viser beregningerne og svar fra regeringen, at hvis den ene af dem får tilbudt et job, skal den person tjene kr. om måneden, før man har en økonomisk gevinst ved at tage et arbejde. Det synes jeg er forkert. Kl. 09:48 Fru Pernille Rosenkrantz-Theil. Kl. 09:48 Pernille Rosenkrantz-Theil (S): Jamen det kunne være, at finansordføreren skulle læse fattigdomsredegørelsen, for det er faktisk sådan, at der er grupper på det danske arbejdsmarked, som lever i fattigdom. Så det er sådan set ret præcist beskrevet. Men det, jeg bare skal spørge om, er, at når man vil indføre et kontanthjælpsloft, vil det så betyde, at der kommer flere eller færre fattige børn i Danmark? Det, der jo var udviklingen, mens Venstre og Konservative havde regeringsmagten, var, at fattigdomsraten buldrede deropad. Og det, der så er sket efterfølgende, er, at det faktisk er lykkedes os at knække børnefattigdomskurven. Det er vi selvfølgelig mægtig glade for, og det har præcis handlet om kontanthjælpsloftet, og det har handlet om de særlig lave fattigdomsydelser. Så for os er det naturligvis af-

6 6 Tirsdag den 9. september 2014 (L 201) gørende, at de her ydelser ikke kommer tilbage igen, og at kontanthjælpsloftet ikke bliver genindført, for det vil betyde, at børn vokser op i fattigdom i Danmark. Men helt simpelt: Betyder det, at der kommer flere eller færre fattige børn i Danmark, hvis man genindfører kontanthjælpsloftet? Kl. 09:49 Kl. 09:49 Jamen jeg anerkender slet ikke begrebet fattigdom i den her sammenhæng. For det er jo det samme som at sige, at man simpelt hen ikke vil forholde sig til, hvad helt almindelige hårdtarbejdende danskere har til rådighed. Det vil Socialdemokratiet slet ikke diskutere. Den pointe vil man slet ikke forholde sig til, for konsekvensen af, at vi ikke har loft over, hvor mange ydelser man sammenlagt kan få fra det offentlige inklusive de indirekte med fripladser og andet er jo, at man skal op at tjene kr., som jeg sagde før, for at det kan svare sig at få et arbejde. Det synes jeg er usundt for et samfund, og jeg synes også, det moralsk er forkert, at vi har skabt et system, hvor man ingen gevinst har ved at tage et arbejde. Jeg tænker nogle gange på, hvad dem derude, der har et job til kr. om måneden, tænker, når de sidder og hører den her debat. Men jeg kan forstå, at man opstiller nogle kriterier som i øvrigt er helt anderledes end dem, som Socialdemokratiet opererede med omkring fattigdom, da man var i oppposition og så måler man op mod dem. Hvad med at forholde sig til virkeligheden? Hvad gør vi ved de kontanthjælpsmodtagere, for hvem det ikke kan gå at tage et arbejde? Kl. 09:50 Hr. Thomas Jensen med en kort bemærkning. Kl. 09:50 Thomas Jensen (S): Tak. Efter at have læst Venstres finanslovsudspil og har hørt hr. Peter Christensens tale her i dag, er spørgsmålet, der presser sig på, om ordføreren anerkender, at de besparelser, der ligger på udlændingepolitikken og på ulandsbistanden, kun kan bruges én gang. Kl. 09:51 Ja, det gør jeg. Thomas Jensen. Kl. 09:51 Kl. 09:51 Kl. 09:51 Thomas Jensen (S): Hvis vi så ser 1 år tilbage og ser på det udspil, som Venstre kom med sidste år, var udlændingepolitikken og ulandsbistanden jo også i spil. Og for 1 år siden ville Venstre jo bruge dem på en masse skattelettelser. De blev så ikke gennemført i den udstrækning, som Venstre ønskede det, så jeg vil bare spørge: Hvis nu Venstres ønsker sidste år var blevet gennemført, ville Venstre jo ikke i år have haft råd til at lave den udgiftsstigning, som man lægger op til på sundhedsområdet med 1 mia. kr. Er det rigtigt forstået? Kl. 09:51 Kl. 09:51 Der er ingen grund til i Folketingssalen at stå og skændes om noget, der er åbenlyst, for man kan kun bruge penge én gang. Og al den stund det ikke lykkedes for os sidste år at få udviklingsbistanden til at være 0,7 pct. af BNI, foreslår vi det igen i år. Jeg synes, spørgsmålet er lidt underligt, men lad det stå. Kl. 09:52 Hr. Nadeem Farooq for en kort bemærkning. Kl. 09:52 Nadeem Farooq (RV): Tak. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at fatte mig i korthed med mit spørgsmål. Jeg er egentlig en smule på jagt efter at få afklaret, om det her med nulvækst også gælder på sundhedsområdet. Ja eller nej? Kl. 09:52 Kl. 09:52 Vi har sagt helt fra starten af, at et af de områder, hvor der er et pres på de offentlige budgetter, er sundhedsområdet. Det skyldes både det forhold, at vi bliver flere ældre, men det skyldes også, at der hele tiden opfindes bedre behandlinger, dyrere medicin og andet. Så vi har fra starten af sagt, at sundhedsområdet godt kan være et af de områder, hvor der skal tilføres flere midler, og det viser vi jo sådan set også med det her finanslovsudspil fra Venstre, hvor vi siger, at vi gerne vil prioritere sundhed, og det betyder selvfølgelig, at vi skal finde pengene et andet sted, og det er det, vi har lagt frem. Vi laver en indsats, der bl.a. muliggør, at vi kan lave en kræftpakke 4, at vi kan få udredt kræftområdet, sådan at man kan få en sammenhængende planlægning i forbindelse med året før, at vi kan sætte penge af til, at man kan få fundet kræft og behandlet kræft hurtigere, at man kan give patienten en kontaktlæge, så vedkommende hjælpes rundt i sundhedssystemet. Det er jo alt sammen noget, vi ønsker skal fortsætte, og derfor er det en varig udgift, og derfor er der også fundet varig finansiering til det. Kl. 09:54 Hr. Nadeem Farooq. Kl. 09:54 Nadeem Farooq (RV): Tak for valgtalen. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge om noget. Sundhed skulle så være undtaget fra nulvækst er der andre områder? For det virker, som om der er en hel bruttoliste af områder, der så alligevel er undtaget fra nulvækst. Så jeg kunne godt tænke mig, at ordføreren bringer klarhed over, hvilke områder der egentlig er undtaget fra nulvækst. Kl. 09:54

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven.

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. (Ændring af skatteordningen for

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

HVEM SKAL BETALE LØKKES REGNINGER?

HVEM SKAL BETALE LØKKES REGNINGER? HVEM SKAL BETALE LØKKES REGNINGER? BAGGRUNDSPAPIR OM KONSEKVENSERNE AF NULVÆKST: FÆRRE OFFENTLIGT ANSATTE FÆRRE PENGE TIL VELFÆRD NEDSKÆRINGER I OVERFØRSLER Hvad skal det koste dig, hvis Lars Løkke bliver

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder) Tale til Folkemødet 2015 14. juni 2015 (Det talte ord gælder) Det er dejligt at være på Bornholm. Det er femte gang, der er Folkemøde. For fire år siden stod jeg her i Allinge på en lille scene oppe ved

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Ti udfordringer for vækst:

Ti udfordringer for vækst: Ti udfordringer for vækst: Produktiviteten står i stampe Konkurrenceevnen er under pres Uddannelsesniveauet sakker efter de bedste lande Demografisk modvind Samlet arbejdsudbud kun gennemsnitligt i OECD

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og ejendomsavancebeskatningsloven.

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og ejendomsavancebeskatningsloven. Page 1 of 99 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og

Læs mere

KRITISKE DISKUSSIONER

KRITISKE DISKUSSIONER 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund ikke partiorganiseret medlem af centrum - venstre www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Rev. 25/8-2011 KAN 2020 PLANERNE LØSE DE

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Sverige har anvist en vej ud af krisen

Sverige har anvist en vej ud af krisen Dansk Industri Analysepapir, dec. 0 Sverige har anvist en vej ud af krisen Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og konsulent Claus Aastrup Seidelin, clas@di.dk Sverige har med de beslutninger,

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 KÆRE LARS Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 19.

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf: 3337 5080 KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Indledning Regeringen har

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Tale til åbningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 4. oktober 2012 Klausuleret til talen er holdt

Tale til åbningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 4. oktober 2012 Klausuleret til talen er holdt Tale til åbningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 4. oktober 2012 Klausuleret til talen er holdt ----------------------- DET TALTE ORD GÆLDER -------------------------- Hvor skal vi

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Budgetlovens nye vagthund

Budgetlovens nye vagthund Budgetlovens nye vagthund Oplæg i Finanspolitisk Netværk 3. juni 2015 Direktør John Smidt i De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Agenda 1. De finanspolitiske rammer Lidt om baggrund, herunder den

Læs mere

Rasmus Horn Langhoff. August 2014. Indhold. Kære socialdemokrater, venner og læsere af mit nyhedsbrev. Side 1 af 7

Rasmus Horn Langhoff. August 2014. Indhold. Kære socialdemokrater, venner og læsere af mit nyhedsbrev. Side 1 af 7 Rasmus Horn Langhoff August 2014 Indhold Sundhedspakke er kernesocialdemokratisk 3 Danmark har brug for stærke fagforeninger 3 Hvor er pengene, Dansk Folkeparti 4 Fælles svendebrevskampagne med LO 5 Kære

Læs mere

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20928440 August 2015 Et flertal af befolkningen er positivt indstillet overfor en række reformer. De fleste vælgere siger ja til f. eks. større valgfrihed

Læs mere

12. møde. Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1

12. møde. Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1 12. møde Tirsdag den 4. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) 1. (eneste) behandling af beslutningsforslag nr. B 3: Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Tale til vækstkonference i CEPOS, 8. december 2014

Tale til vækstkonference i CEPOS, 8. december 2014 Tale til vækstkonference i CEPOS, 8. december 2014 Kristian Jensen, næstformand i Venstre Det talte ord gælder Tak for invitationen til at komme her i dag på CEPOS s vækstkonference. Det har jeg glædet

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Det er helt afgørende, at man ikke bare på forhånd siger, at man skal sidde i regering for enhver pris. For selvfølgelig handler det om indholdet.

Det er helt afgørende, at man ikke bare på forhånd siger, at man skal sidde i regering for enhver pris. For selvfølgelig handler det om indholdet. PARTILEDERRUNDE SF-formand er klar til at gå i regering igen Af Gitte Redder @GitteRedder Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 14. august 2015, 05:00 Del: Drømmeriet skal tilbage i SF, og det skal

Læs mere

Analyse 19. september 2012

Analyse 19. september 2012 19. september 1. Konsekvenser af en kortere dagpengeperiode Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 13 afkortet fra til år. I analysen undersøges lediges afgang fra dagpengesystemet omkring det tidspunkt,

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven.

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven. Page 1 of 45 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan

Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan På baggrund af Finansministeriets familietypemodel har AE beregnet konsekvenserne af VKOs genopretningsplan for en række danske familier. Beregningerne

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 0 89 29. november 2012 Efterspørgslen efter sundhedsydelser er stor. Det skyldes bl.a. den aldrende befolkning, et højere velstandsniveau og et

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Større befolkning øger det offentlige forbrug

Større befolkning øger det offentlige forbrug NOTAT 14-0426 - MELA - 09.04.2015 KONTAKT: METTE LANGAGER - MELA@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Større befolkning øger det offentlige forbrug Det offentlige forbrug skal vokse med 11 mia. kr. frem til 2020

Læs mere

Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft

Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft Kontanthjælpsloft Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft Der er en økonomisk gevinst ved at arbejde i Danmark. Venstre vil dog indføre et såkaldt moderne kontanthjælpsloft

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 222 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. juni 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

København og Aarhus er ude af krisen

København og Aarhus er ude af krisen STORBYFEST København og Aarhus er ude af krisen Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 23. september 2014, 05:00 Del: facebook twitter Google+ Google+ Send mail Både i København og Aarhus er der

Læs mere

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj John Smidt De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Finanspolitisk konference, Færøerne 18. maj 2015 Agenda

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven.

L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere