105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1"

Transkript

1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) møde Tirsdag den 9. september 2014 kl Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven. (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v.). Af skatteministeren (Morten Østergaard). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 2) 1. behandling af lovforslag nr. L 201: Forslag til finanslov for finansåret Af finansministeren (Bjarne Corydon). (Fremsættelse ). 3) 1. behandling af lovforslag nr. L 202: Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret Af finansministeren (Bjarne Corydon). (Fremsættelse ). 4) 1. behandling af lovforslag nr. L 203: Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene (Konsekvenser af Aftaler om Vækstpakke 2014 m.v.). Af finansministeren (Bjarne Corydon). (Fremsættelse ). Det første punkt på dagsordenen er: 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven. (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v.). Af skatteministeren (Morten Østergaard). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 09:20 Forhandling Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet, og vi går til afstemning. Afstemning Kl. 09:20 Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes nu. Jeg slutter afstemningen. For stemte 98 (V, S, DF, RV, SF og EL), imod stemte 10 (LA og KF), hverken for eller imod stemte 0. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Samtykke til behandling Mødet er åbnet. Kl. 09:20 Det punkt, der er opført som nr. 1 på dagsordenen, kan kun med Tingets samtykke behandles i dette møde. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg samtykket som givet. Det er givet. Det næste punkt på dagsordenen er: 2) 1. behandling af lovforslag nr. L 201: Forslag til finanslov for finansåret Af finansministeren (Bjarne Corydon). (Fremsættelse ). Forhandling Kl. 09:21 Forhandlingen er åbnet. Hr. Peter Christensen som Venstres ordfører. Kl. 09:21 (Ordfører) Jeg kendte engang en klog socialdemokrat. Han var påpasselig med skatteborgernes penge, og han tog ingen risici med dansk økonomi.

2 2 Tirsdag den 9. september 2014 (L 201) Nu hænger den slags socialdemokrater jo ikke på træerne, så derfor var jeg glad for ham, og jeg husker stadig, hvordan han sidste år sagde sådan her:»... det ligger uden for rammerne af en ansvarlig linje at øge underskuddet yderligere. Dette ville medføre en ganske betydelig risiko for overskridelse af grænsen i budgetloven og Finanspagten, hvilket vil kunne svække troværdigheden om den danske økonomi.«den kloge socialdemokrat var finansministeren i 2013, nemlig hr. Bjarne Corydon, og det citat, jeg fremhævede, kan man læse i sidste års finanslov. Desværre har finansministeren i 2014 ikke lyttet til finansministeren i Den finansminister, vi har nu, har sat forsigtigheden over styr. Han vil gå lige til kanten og øge underskuddet på de offentlige finanser til 3 pct. af BNP det maksimalt tilladte. Der skal ikke meget til, at det kan gå galt, hvis f.eks. indtægterne fra pensionsbeskatningen svigter, eller hvis regeringens særdeles optimistiske skøn for væksten viser sig at være forkerte, sådan som de har været mange gange tidligere. Vi risikerer så at få en ny henstilling fra EU på grund af regeringens letsindighed. Det er at skabe usikkerhed; det er at tage chancer om Danmarks økonomiske troværdighed; og det er at løbe en unødig risiko i forhold til de obligationsrenter, som boligmarkedet er så afhængigt af. Oven på krisen arbejder danskerne hårdt på at nedbringe deres gæld, og det er derfor, at privatforbruget lader vente på sig. Hvis regeringen gør gælden dyrere, kan det for alvor blive vanskeligt at komme ud af krisen. Nu kan man jo så konstatere, at vi går ind i et valgår, og sådan opførte Socialdemokraterne sig også sidst, vi gik ind i et valgår. Dengang lovede Socialdemokraterne fair løsning og fair forandring. Det blev heldigvis aldrig til noget, for regeringsmagten har altså indtil videre haft en civiliserende effekt på Socialdemokraterne. Men nu er det, som om Socialdemokraterne kan mærke magten forsvinde igen, og så vender man tilbage til fortidens synder. Én ting er regeringens grænsesøgende adfærd med hensyn til det offentlige underskud det er galt nok i sig selv noget andet er regeringens underlige prioriteringer i finansloven. Lad mig bare give et eksempel: Først lægger regeringen op til at fjerne boligjobordningen, som har sikret beskæftigelse i byggeriet blandt håndværkere tømrere, elektrikere og vvs-folk og dernæst lægger regeringen op til at øge fradraget for fagforeningskontingenter til de allerdyreste fagforeninger. Måske giver det et par job til et par fagforeningsbureaukrater, der kan hjælpe regeringen, men det giver ikke et eneste ærligt og redeligt job i den private sektor. Det er ren bestikkelsespolitik. I Venstre har vi to mål med vores finanslovsforslag. For det første vil vi sikre troværdighed om dansk økonomi, så vi kan komme godt ud af krisen og der er tryghed om familiernes gæld. Derfor har vi med vores finanslovsudspil sikret en sikkerhedsmargin på 4 mia. kr. For det andet vil vi opmuntre til vækst ude i samfundet ved at lette en række byrder på borgere og virksomheder. Derfor lægger vi op til skatte- og afgiftslettelser for 5 mia. kr., herunder bl.a. en fortsættelse af boligjobordningen og en afskaffelse af NO x -afgiften og en række punktafgifter. Vores midler er enkle og ligetil. Vi vil holde de offentlige udgifter i ro i kraft af et udgiftsstop. Vi vil gerne have vækst, men væksten skal være ude i samfundet, ude hos borgerne og ikke i de offentlige udgifter. Det er derfor, at vi udtrykkeligt siger udgiftsstop og ikke nulvækst. Det gør vi for at understrege, at Venstre er stærk tilhænger af vækst der, hvor pengene kommer fra, nemlig hos de private, og ikke der, hvor de bruges, nemlig i det offentlige. Kl. 09:26 Da VK-regeringen i 2010 lancerede tanken om at lægge låg over de offentlige udgifter, var der mange økonomer, der satte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet kunne realiseres. Men når man kigger på, hvordan virkeligheden så har været ude i kommunerne, f.eks. fra 2011 til 2013, og kigger på de kommunale serviceudgifter, har der været et udgiftsstop, ja, udviklingen har endda været svagt negativ. Venstres politik er dermed i fuld overensstemmelse med virkeligheden. Et udgiftsstop, på den måde som vi har foreslået det, giver i princippet mulighed for at have det samme antal offentligt ansatte og kunne købe det samme antal varer. Men vi har ikke tænkt os, at den offentlige sektor skal støbes i beton. Nogle steder skal vi bruge mere, andre steder skal vi bruge mindre inden for rammerne af udgiftsstoppet. Hvis man vil bruge flere penge ét sted, skal der prioriteres eller effektiviseres andre steder. Vi finder i alt finansiering for 12 mia. kr. og bruger 8 mia. kr. Det giver en bundlinje, som er 4 mia. kr. bedre end den, der er i regeringens finanslovsudspil, og dermed en sundere økonomisk politik. Vi undgår at gå helt op på et underskud i størrelsesordenen 3 pct. af BNP, og vi undgår dermed at gå helt til kanten af EU's regler for underskud. Nogle vil sikkert spørge, hvor mange ekstra arbejdspladser vores finanslovsforslag så giver, og jeg vil afstå fra at sætte præcise tal på, men ifølge Dansk Byggeri giver boligjobordningen ca arbejdspladser, ifølge Dansk Metal giver NO x -afgiften arbejdspladser, og ifølge Finansministeriet giver ændrede harmonikrav op til arbejdspladser. En del af vores finansiering er fra udisponerede puljer og reserver i regeringens eget finanslovsforslag, det er ca. 4 mia. kr. Derudover er der en satspulje, en forskningsreserve m.v. Der er så selvfølgelig nogle meget konkrete områder, hvor vi ganske enkelt mener, at der er behov for, at vi skærer til. Vi foreslår en besparelse på 2,6 mia. kr. på ulandsbistanden ved at holde os til FN-målet om en ulandsbistand på 0,7 pct. af BNI. Dermed vil vi fortsat være blandt de kun fem lande i verden, som opfylder FN-målet, og hver dansker vil stadig væk betale kr. i ulandsbistand, hvilket er cirka dobbelt så meget, som både tyskere og franskmænd betaler. Vi vil holde fast i et fradragsloft for fagforeningskontingenter på kr. og i stedet bruge de 510 mio. kr. på at hjælpe alle danskere med f.eks. boligjob eller lavere skat i bunden af skalaen. Vi vil altså ikke kun hjælpe regeringens venner i fagbevægelsen, men alle danskere i beskæftigelse. Med beskæftigelsesreformen fra juni effektiviserede vi beskæftigelsesindsatsen sammen med regeringen, og det gav 1,4 mia. kr. fuldt indfaset. I 2015 foreslår vi så at effektivisere for yderligere 600 mio. kr. på ydelserne og satsen. Der er stadig meget at komme efter i et af verdens dyreste beskæftigelsessystemer. Endelig foreslår vi besparelser på udlændingeområdet på 1 mia. kr., der skal neutralisere udgifter ved de 31 lempelser, som regeringen har gennemført. Udlændingepolitikken skal normaliseres, og omkostningerne skal ned. Regeringen har afskaffet starthjælpen, 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet. Det har betydet, at det slet ikke kan betale sig at arbejde for en stor gruppe udlændinge, der har en ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Også på integrationsområdet er der ufattelig meget at komme efter. Hvis indvandrere fra ikkevestlige lande var i beskæftigelse på samme niveau som indvandrere, der kommer fra vestlige lande, ville de offentlige finanser være forbedret med 17 mia. kr. 17 mia. kr. er mange sundhedsudspil i regeringens målestok. Jeg har noteret mig, at regeringen regner med at indgå en aftale om finansloven med SF og Enhedslisten, sådan er udspillet tilrettelagt, men på Venstres vegne skal jeg alligevel give regeringen et løfte om, at vores dør er åben for konstruktive forhandlinger også selv om det måtte være finansministerens dør. Det kunne jo vise sig, at SF og Enhedslisten er endnu mere uansvarlige end det, regeringen kan holde til. I Venstre hjælper vi altid gerne med at bringe Danmark på ret kurs, som vi har gjort så ofte før. Det fremgår jo af regeringsgrundlaget side 9, at udgangspunktet for regeringen er VK-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand, og det skal jeg endnu en gang, som jeg altid plejer, kvittere for. Så i Venstre tager vi det ikke ilde op, at regeringen lægger ud med at afprøve SF's og En-

3 Tirsdag den 9. september 2014 (L 201) 3 hedslistens realitetssans. Vi ved jo fra tidligere, at den onde virkelighed hurtigt kan gå op for regeringen, og at regeringen kan skifte mening, sådan som det er sket så tit. Venstre fremlægger altså et finanslovsudspil med fokus på et sundt Danmark, der ligger inden for rammerne af en ansvarlig linje, og som ikke vil medføre en ganske betydelig risiko for overskridelse af grænsen i budgetloven og finanspagten, hvilket ellers ville kunne svække troværdigheden om den danske økonomi. Kl. 09:32 Tak til ordføreren. Så er der en serie korte bemærkninger. Først er det hr. Jesper Petersen. Værsgo. Kl. 09:32 Jesper Petersen (S): Tak for det. Diskussionen om nulvækst er jo meget central. Frem mod 2020 vil regeringen bruge 20 mia. kr. mere på velfærd. Kan hr. Peter Christensen bekræfte, at Venstre vil bruge netto 0 kr. mere på velfærdsområder sammenlignet med regeringen? Kl. 09:33 Kl. 09:33 Altså, et udgiftsstop betyder, at vi vil regulere budgetterne år for år med den lønstigning, der er i samfundet, og den prisstigning, der er på varer. Og det råderum, der så skabes, når man ser på mellemfristede fremskrivninger, ønsker vi at bruge til at skabe vækst og beskæftigelse i den private sektor. Kl. 09:33 Hr. Jesper Petersen. Kl. 09:33 Jesper Petersen (S): Ja, men det lyder som det, vi har hørt før. Og jeg vil egentlig gerne foreholde ordføreren et citat fra det udspil, der kom i går. Det fremgår om nulvækst, at: Det offentlige forbrug vil altså blive fremskrevet med pris- og lønudviklingen, men samlet set skal der hverken bruges flere eller færre kroner næste år. Så vil jeg gerne spørge: Er det korrekt forstået, at når I kan fremlægge et finanslovsudspil, hvor der både er nulvækst og øgede udgifter på sundhedsområdet, er det, fordi I tilsvarende reducerer det offentlige forbrug, altså ingen ekstra udgifter til velfærd? Kl. 09:34 Kl. 09:34 Det er fuldstændig korrekt, at hvis man ikke vil øge en af verdens største offentlige sektorer og man gerne vil prioritere f.eks. sundhed, så må man jo prioritere noget andet ned, og det er bl.a. også derfor, vi foreslår, at vi holder os til FN's målsætning om udviklingsbistand. Vi synes ikke, at vi skal give mere, end FN anbefaler også fordi vi sådan set, selv om vi går ned på FN's målsætning, stadig væk vil være en af de nationer, der giver mest altså, der vil kun være fire andre lande, der giver lige så meget, som vi gør. Så det hedder at prioritere. Det tror vi er sundt, især fordi det vil efterlade et politisk råderum og et økonomisk råderum til, at man kan gøre noget for at øge konkurrencekraften i det her land. Hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt, for hvis ikke vi forbedrer de konkurrencevilkår, som vores danske arbejdspladser har, så forsvinder de i stort antal, og der kommer i hvert fald ikke nye til. Og vi har også brug for at skabe flere arbejdspladser, især efter den økonomiske krise, som ramte Danmark, og hvor godt og vel arbejdspladser forsvandt i Danmark. Kl. 09:35 Så er der en kort bemærkning fra fru Camilla Hersom. Kl. 09:35 Tak. Jeg forstår Venstres finanslovsudspil sådan, at der skal ske et løft på sundhedsområdet, altså en realvækst, også hen over årene. Vil ordføreren bekræfte det? Kl. 09:35 Kl. 09:35 Ja, det kan jeg meget nemt bekræfte. For det, vi lægger op til, er jo, at vi bruger 1 mia. kr. på bl.a. en kræftpakke 4, og de udgifter vil jo være varige udgifter som følge af de ekstra tiltag, man tager inden for patientrettigheder, og tiltag, man tager inden for kræftområdet. Og den finansiering, vi har fundet, er også varig. Kl. 09:36 Fru Camilla Hersom. Kl. 09:36 Så sundhedsområdet skal altså fuldstændig friholdes fra alt, hvad der hedder afgiftsstop, nulvækst eller noget som helst andet. Der er også afsat 250 mio. kr. i en tryghedspulje. Betyder det også, at politiet skal udelukkes fra nulvækst og udgiftsstop? Kl. 09:36 Kl. 09:36 Ikke nødvendigvis, for det er jo en prioritering, vi laver. Jeg forholder mig til vores forslag her for 2015 sådan, at hvis det i forbindelse med de tiltag, vi lægger frem at man kan gøre, også i forhold til en bandepakke, er varige udgifter, der vil være, så har vi også en varig finansiering. Men for også at vende tilbage til det tidligere spørgsmål vil jeg sige, at ligesom regeringen lægger op til, at der skal være en produktivitetsudvikling, f.eks. inden for sundhedsområdet, er det også noget, vi altid vil have med. For det er en god idé, at man hele tiden prøver at kigge på, om de mange penge, man i forvejen har, kan bruges bedre. Og på lige præcis sundhedsområdet har det jo vist sig både under den her regering og også, da vi havde ansvaret i VK-regeringen at de har været rigtig, rigtig gode til at få en øget produktivitet, altså at få flere behandlinger ud af de samme penge. Kl. 09:37 Hr. Rasmus Prehn for en kort bemærkning.

4 4 Tirsdag den 9. september 2014 (L 201) Kl. 09:37 Rasmus Prehn (S): Jeg kan forstå på Venstres ordfører, at på sundhedsområdet gælder nulvæksten ikke. Når det kommer til politiet, er man måske parat til at lave besparelser. Men er der andre velfærdsområder, som Venstre er parat til at friholde for nulvækst? Kl. 09:37 Kl. 09:37 Jeg vil lige sige, for at der ikke opstår en misforståelse, at det, at man har et udgiftsstop, ikke betyder besparelser. Det betyder, at hvis man ikke gøre andet, vil man jo alt andet lige kunne have det samme antal betjente ansat, som man har i dag. Det er klart, at når det kommer til en diskussion om, hvorvidt man skal låse den offentlige sektor fast i beton, må vi sige, at det vil være helt skørt, for så vil man jo skulle lovgive imod, at f.eks. den socialdemokratiske borgmester på Bornholm udliciterer nogle opgaver, sådan som hun har gjort. Det ville jo være helt skørt. Men den økonomi, som der vil være i årene fremover i forhold til den offentlige sektor, vil muliggøre, at man kan have det samme antal offentligt ansatte. Kl. 09:38 Hr. Rasmus Prehn. Kl. 09:38 Rasmus Prehn (S): Man bliver jo noget forvirret her, for i går kunne vi høre den ene halvdel af Venstres formandskab, Venstres næstformand hr. Kristian Jensen, give udtryk for, at nulvækst er det samme som besparelser og afskedigelser. Nu siger Venstres finansordfører så noget andet. Men jeg vil gerne have svar på et spørgsmål mere her. Sidste år var Venstre med til at afsætte 1 mia. kr. ekstra til de ældre. Skal ældreområdet omfattes af nulvækst fremover? Kl. 09:39 Kl. 09:39 Nu vil jeg lige anholde gengivelsen af Politikens artikel i går, for jeg læste den også, og den gengivelse, vi fik her i salen, er jeg simpelt hen ikke enig i. Det, som Venstres næstformand blev spurgt om, var, om det, hvis regeringen gør en af verdens største offentlige sektorer Holland har vist overhalet os større, så vil kunne give flere offentligt ansatte, end der er i dag. Det vil jeg jo ikke kunne afvise, og det kan hr. Kristian Jensen heller ikke det kommer lidt an på, hvor man har tænkt sig at bruge de penge. Og det kan vi ikke få svar på. Men det, der er en væsentlig pointe, er, at det, at man har et udgiftsstop, betyder, at man kan have det samme antal i år. Det er klart, at vi ikke kan få flere offentligt ansatte, hvis vi ikke bruger flere penge, men vi kan have det samme antal. Og vi vil også kunne have bedre service, end vi har i dag, ved at man bruger pengene klogere. Og det lægger regeringen i øvrigt også selv op til i sine økonomiske planer, altså at man skal bruge pengene klogere. Kl. 09:40 Hr. Jonas Dahl for en kort bemærkning. Kl. 09:40 Jonas Dahl (SF): Tak for det. I SF er vi optagede af at finde en løsning for de ledige, som er blevet ramt af dagpengereformen. For noget tid siden var Venstres formand ude i at bevæge sig lidt i samme retning, og han sagde, at han kunne få øje på elementer af vores dagpengesystem, som ideelt set kunne være anderledes. Er Venstre klar til at lægge stemmer til det, som også Dansk Folkeparti har foreslået, nemlig en kortere genoptjeningsperiode eller en længere dagpengeperiode? Kl. 09:40 Kl. 09:40 Vores holdning er, at vi lavede dagpengereformen for at have endnu et element til at gøre dansk økonomi sundere og rette op på den ubalance, der var imellem de offentlige udgifter og indtægter. Nu har regeringen så nedsat en dagpengekommission, og der siger vi, at hvis den kommer frem med nogle forslag, som vil gøre systemet åbenlyst stærkere og bedre, er vi da parate til at lytte til det. Men det ændrer jo ikke ved, at vi stadig væk har en økonomisk balance, der skal holdes. Så inden for rammerne af en sund økonomi og balance lytter vi da gerne til det, hvis der måtte komme gode forslag fra kommissionen. Kl. 09:41 Hr. Jonas Dahl. Kl. 09:41 Jonas Dahl (SF): Problemet er jo bare, at frem til, at den her kommission måske er færdig med sit arbejde i slutningen af 2015 eller starten af 2016, vil der være op mod danskere opgjort på præcis samme måde, som da VK-regeringen lavede sit regnestykke om, at det ville være , der ville miste dagpengeretten der mister dagpengeretten. Er Venstre ikke bekymrede for de mennesker, som så skal sidde og vente på, at en kommission arbejder? Så vil jeg bare gerne spørge igen: Er Venstre villig til at lægge stemmer til det, som også Dansk Folkeparti har foreslået, nemlig en kortere genoptjeningsperiode og en længere dagpengeperiode? Kl. 09:42 Kl. 09:42 Nej, det er vi ikke, hvis det ikke kan holdes inden for en ansvarlig økonomisk ramme. Det siger sig selv, for så har hele reformarbejdet jo dybest set været meningsløst, for der var jo en grund til, at man lavede reformerne. Jeg tror måske, at hr. Jonas Dahl som tidligere minister i regeringen burde være den rette til at forklare, hvorfor man ikke hidtil har gjort noget ved det, for det går jeg da ud fra at der har været en grund til. SF har været et meget engageret medlem af den nuværende regering, og der kom ikke noget forslag i den retning, som der blev spurgt ind til nu. Jeg skal jo ikke stå og oversætte hvorfor; det er SF nok selv bedre til. Kl. 09:43 Hr. Frank Aaen for en kort bemærkning.

5 Tirsdag den 9. september 2014 (L 201) 5 Kl. 09:43 Frank Aaen (EL): Nu kan man jo altid gå over til polemiske svar i stedet for at forholde sig til et problem, der er ude i samfundet. Så der er indtil videre mennesker, der har mistet deres dagpengeret; det ser ud til, at det bliver til inden for kort tid. Hele formålet med reformen var at sætte gang i beskæftigelsen. Det vil sige, at dem, der fik frataget deres dagpengeret, kunne komme i arbejde. Det er jo ikke sket. Folk er ikke kommet i arbejde. Folk er røget ud og har mistet deres dagpenge uden at komme i arbejde. Når nu reformen har fået det resultat, at det ikke bare er femten gange så mange, der har mistet dagpengeretten, som forudset, og der heller ikke er kommet folk i arbejde af den grund, var det så ikke værd at overveje, om det var en klog reform? Kl. 09:43 Kl. 09:44 Mit svar tidligere var ikke et forsøg på at være polemisk. Jeg har det bare lidt sådan, når man snakker økonomi, at jeg ikke giver ret meget for, at man ikke ser problemer, når man har ansvaret, men ser dem, lige så snart man er ude af døren. Det giver jeg ikke ret meget for. Og heller ikke at man kan køre på frihjul og ikke har svaret på, hvordan vi så skal sikre en balance i dansk økonomi. Det giver jeg ikke rigtig noget for. Jeg er så til gengæld enig med Enhedslisten i, at det, at man lavede reformer, var for at sikre en sund dansk økonomi, men at det jo ikke skulle stå alene. Man skal også bruge alle de værktøjer, man kan, for at skabe job, så dem, der er på dagpenge, har en reel mulighed for at komme ud i aktiv beskæftigelse. Og der synes jeg der er nok at kritisere regeringen for. For jeg synes ikke, de har brugt de muligheder, der er. Og det finanslovsforslag, vi debatterer lige nu, er jo et rigtig godt eksempel, hvor det, der virker her og nu, nemlig en boligjobordning, bliver sløjfet, for at man kan give et fradrag til de dyreste fagforeninger. Hvorfor ikke bruge de instrumenter, vi ved virker? Kl. 09:45 Hr. Frank Aaen. Kl. 09:45 Frank Aaen (EL): Nu var det nok ikke tilfældigt lige før, at Venstres finansordfører ikke ville sætte tal på den beskæftigelse, der var effekten af Venstres forslag, for det ville mildest talt være et meget pauvert resultat. Men jeg spørger bare igen: Vi har ca mennesker, der har mistet eller snart vil miste deres ret til dagpenge, og uanset hvad er der ikke nogen udsigt til, at de kommer i arbejde, heller ikke med Venstres forslag, heller ikke med andre tilsvarende politikertricks, som Venstre kommer med. Når nu der er så mange mennesker, der bliver ramt, er det så ikke noget, der bekymrer Venstre? Er det så ikke noget, man vil prøve at gøre noget ved? Eller siger man bare, at det var en skam? Kl. 09:46 Kl. 09:46 Jamen det, vi siger, er, at skulle Dagpengekommissionen komme med nogle forslag, som inden for en økonomisk ansvarlig ramme vil gøre systemet bedre, så lytter vi gerne til det. Vi tror stadig væk, at den bedste hjælp, man kan give ledige, er at frembringe flere job, så de har en reel mulighed for at komme i beskæftigelse. Det er den bedste hjælp. Så vil jeg også lige anholde, at Enhedslisten bliver ved med at fokusere på, at det er personer. Altså, jeg har jo set opgørelser, der viser, at det er et langt, langt mindre antal, som står uden nogen form for forsørgelse. Kl. 09:46 Fru Pernille Rosenkratz-Theil for en kort bemærkning. Kl. 09:46 Pernille Rosenkrantz-Theil (S): Jeg har et relativt simpelt spørgsmål til Venstres finansordfører. Det drejer sig om det udspil, Venstre kom med i går, hvor der bliver sat tal på, om end vi ikke kender modellen for, hvordan et såkaldt moderne kontanthjælpsloft skal se ud. Jeg skal bare spørge helt simpelt: Anerkender Venstres ordfører, at indførelsen af et moderne kontanthjælpsloft vil betyde, at der kommer flere fattige børn i Danmark? Kl. 09:47 Kl. 09:47 Næh, det vil jeg ikke anerkende. Altså, vi har i vores beregninger taget udgangspunkt i det kontanthjælpsloft, som regeringen afskaffede. Vi har også sagt, at vi synes, man skal lave en moderniseret udgave af det, men det arbejde er vi ikke færdige med endnu. De tal, vi opererer med, er altså i forhold til det kontanthjælpsloft, som regeringen afskaffede, og hvis jeg skulle acceptere den præmis, så ville det være det samme som at stå her på talerstolen og sige, at rigtig mange danske familier, som er på arbejdsmarkedet, og som tjener, lad os sige kr. om måneden, er fattige. De har rent faktisk et lavere rådighedsbeløb, end hvis man er to, der er på kontanthjælp og har to børn. For der viser beregningerne og svar fra regeringen, at hvis den ene af dem får tilbudt et job, skal den person tjene kr. om måneden, før man har en økonomisk gevinst ved at tage et arbejde. Det synes jeg er forkert. Kl. 09:48 Fru Pernille Rosenkrantz-Theil. Kl. 09:48 Pernille Rosenkrantz-Theil (S): Jamen det kunne være, at finansordføreren skulle læse fattigdomsredegørelsen, for det er faktisk sådan, at der er grupper på det danske arbejdsmarked, som lever i fattigdom. Så det er sådan set ret præcist beskrevet. Men det, jeg bare skal spørge om, er, at når man vil indføre et kontanthjælpsloft, vil det så betyde, at der kommer flere eller færre fattige børn i Danmark? Det, der jo var udviklingen, mens Venstre og Konservative havde regeringsmagten, var, at fattigdomsraten buldrede deropad. Og det, der så er sket efterfølgende, er, at det faktisk er lykkedes os at knække børnefattigdomskurven. Det er vi selvfølgelig mægtig glade for, og det har præcis handlet om kontanthjælpsloftet, og det har handlet om de særlig lave fattigdomsydelser. Så for os er det naturligvis af-

6 6 Tirsdag den 9. september 2014 (L 201) gørende, at de her ydelser ikke kommer tilbage igen, og at kontanthjælpsloftet ikke bliver genindført, for det vil betyde, at børn vokser op i fattigdom i Danmark. Men helt simpelt: Betyder det, at der kommer flere eller færre fattige børn i Danmark, hvis man genindfører kontanthjælpsloftet? Kl. 09:49 Kl. 09:49 Jamen jeg anerkender slet ikke begrebet fattigdom i den her sammenhæng. For det er jo det samme som at sige, at man simpelt hen ikke vil forholde sig til, hvad helt almindelige hårdtarbejdende danskere har til rådighed. Det vil Socialdemokratiet slet ikke diskutere. Den pointe vil man slet ikke forholde sig til, for konsekvensen af, at vi ikke har loft over, hvor mange ydelser man sammenlagt kan få fra det offentlige inklusive de indirekte med fripladser og andet er jo, at man skal op at tjene kr., som jeg sagde før, for at det kan svare sig at få et arbejde. Det synes jeg er usundt for et samfund, og jeg synes også, det moralsk er forkert, at vi har skabt et system, hvor man ingen gevinst har ved at tage et arbejde. Jeg tænker nogle gange på, hvad dem derude, der har et job til kr. om måneden, tænker, når de sidder og hører den her debat. Men jeg kan forstå, at man opstiller nogle kriterier som i øvrigt er helt anderledes end dem, som Socialdemokratiet opererede med omkring fattigdom, da man var i oppposition og så måler man op mod dem. Hvad med at forholde sig til virkeligheden? Hvad gør vi ved de kontanthjælpsmodtagere, for hvem det ikke kan gå at tage et arbejde? Kl. 09:50 Hr. Thomas Jensen med en kort bemærkning. Kl. 09:50 Thomas Jensen (S): Tak. Efter at have læst Venstres finanslovsudspil og har hørt hr. Peter Christensens tale her i dag, er spørgsmålet, der presser sig på, om ordføreren anerkender, at de besparelser, der ligger på udlændingepolitikken og på ulandsbistanden, kun kan bruges én gang. Kl. 09:51 Ja, det gør jeg. Thomas Jensen. Kl. 09:51 Kl. 09:51 Kl. 09:51 Thomas Jensen (S): Hvis vi så ser 1 år tilbage og ser på det udspil, som Venstre kom med sidste år, var udlændingepolitikken og ulandsbistanden jo også i spil. Og for 1 år siden ville Venstre jo bruge dem på en masse skattelettelser. De blev så ikke gennemført i den udstrækning, som Venstre ønskede det, så jeg vil bare spørge: Hvis nu Venstres ønsker sidste år var blevet gennemført, ville Venstre jo ikke i år have haft råd til at lave den udgiftsstigning, som man lægger op til på sundhedsområdet med 1 mia. kr. Er det rigtigt forstået? Kl. 09:51 Kl. 09:51 Der er ingen grund til i Folketingssalen at stå og skændes om noget, der er åbenlyst, for man kan kun bruge penge én gang. Og al den stund det ikke lykkedes for os sidste år at få udviklingsbistanden til at være 0,7 pct. af BNI, foreslår vi det igen i år. Jeg synes, spørgsmålet er lidt underligt, men lad det stå. Kl. 09:52 Hr. Nadeem Farooq for en kort bemærkning. Kl. 09:52 Nadeem Farooq (RV): Tak. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at fatte mig i korthed med mit spørgsmål. Jeg er egentlig en smule på jagt efter at få afklaret, om det her med nulvækst også gælder på sundhedsområdet. Ja eller nej? Kl. 09:52 Kl. 09:52 Vi har sagt helt fra starten af, at et af de områder, hvor der er et pres på de offentlige budgetter, er sundhedsområdet. Det skyldes både det forhold, at vi bliver flere ældre, men det skyldes også, at der hele tiden opfindes bedre behandlinger, dyrere medicin og andet. Så vi har fra starten af sagt, at sundhedsområdet godt kan være et af de områder, hvor der skal tilføres flere midler, og det viser vi jo sådan set også med det her finanslovsudspil fra Venstre, hvor vi siger, at vi gerne vil prioritere sundhed, og det betyder selvfølgelig, at vi skal finde pengene et andet sted, og det er det, vi har lagt frem. Vi laver en indsats, der bl.a. muliggør, at vi kan lave en kræftpakke 4, at vi kan få udredt kræftområdet, sådan at man kan få en sammenhængende planlægning i forbindelse med året før, at vi kan sætte penge af til, at man kan få fundet kræft og behandlet kræft hurtigere, at man kan give patienten en kontaktlæge, så vedkommende hjælpes rundt i sundhedssystemet. Det er jo alt sammen noget, vi ønsker skal fortsætte, og derfor er det en varig udgift, og derfor er der også fundet varig finansiering til det. Kl. 09:54 Hr. Nadeem Farooq. Kl. 09:54 Nadeem Farooq (RV): Tak for valgtalen. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge om noget. Sundhed skulle så være undtaget fra nulvækst er der andre områder? For det virker, som om der er en hel bruttoliste af områder, der så alligevel er undtaget fra nulvækst. Så jeg kunne godt tænke mig, at ordføreren bringer klarhed over, hvilke områder der egentlig er undtaget fra nulvækst. Kl. 09:54

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt 10. oktober 2016 J.nr. 16-1458020 Politik, Lovmodel og Økonomi MLN Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november Betænkning. over

Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november Betænkning. over Til lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Betænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2015

Betænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2015 Til lovforslag nr. L 1 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Finansudvalget den 6. november 2014 Betænkning over Forslag til finanslov for finansåret 2015 [af finansministeren (Bjarne Corydon)] 1.

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 18. december 2013 SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Dette notat sammenligner effekten på den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi.

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 30. september 2015, samrådsspørgsmål T om omfanget og konsekvenserne

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love.

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne DI Analysepapir, januar 2012 Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Det offentlige forbrug udgør en i både historisk og international sammenhæng

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel.

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Af skatteministeren

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Så mange gange er mindst et nøgleord nævnt

Så mange gange er mindst et nøgleord nævnt Sektioner Søg Menu UDE AF FOKUS Politikernetaberinteresefor arbejdsmarkedet Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 6. maj 2015, 05:00 Del: Folketingets opmærksomhed på job, arbejdsløshed og dagpenge kølner.

Læs mere

L 55 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love.

L 55 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 55 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

112. møde. Onsdag den 26. juni 2013 (D) 1

112. møde. Onsdag den 26. juni 2013 (D) 1 Onsdag den 26. juni 2013 (D) 1 112. møde Onsdag den 26. juni 2013 kl. 12.00 Dagsorden 1) 2. behandling af lovforslag nr. L 229: Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil.

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Af Skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling:

Læs mere

Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden - UgebrevetA4.dk 19-10-2015 19:45:45

Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden - UgebrevetA4.dk 19-10-2015 19:45:45 DAGPENGEUDSPIL Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 19. oktober 2015, 14:00 Del: Dagpengesystemet får en tiltrængt

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Der findes mange forskellige ambitioner i denne verden. Nogen ambitioner er gode, andre

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

111. møde. Fredag den 19. august 2016 (D) 1

111. møde. Fredag den 19. august 2016 (D) 1 Fredag den 19. august 2016 (D) 1 111. møde Fredag den 19. august 2016 kl. 10.00 Dagsorden 1) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 197: Forslag til folketingsbeslutning om et dansk bidrag

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm.  Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat Thornings 1. maj dagpengeudmelding løser ikke grundproblemerne i dagpengereformen!

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Indslaget er på hjemmesiden annonceret under overskriften: Flere ledige var ligefrem en forudsætning for dagpengereformen.

Indslaget er på hjemmesiden annonceret under overskriften: Flere ledige var ligefrem en forudsætning for dagpengereformen. Forudsætning for dagpengereformen. Det følgende er en afskrift af P1 Orientering, fredag den 2. november 2012, kl. 16.09 17.00. Det konkrete indslag blev bragt 16.44, jf. DR s hjemmeside. Indslaget er

Læs mere

Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs

Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs En artikel fra KRITISK DEBAT Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs Skrevet af: Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 15. februar 2013 Konkurrenceevnepakkerne er den

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet VLAK-regeringen har meldt ud, at den vil finde besparelser på 5,25 mia. kr. på overførselsområdet som finansiering til skattereformen. VLAKs målsætning er, at disse besparelser skal øge beskæftigelsen

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark.

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Nye standpunkter og 2020-forlig

Nye standpunkter og 2020-forlig En kommentar fra Kritisk Debat Nye standpunkter og 2020-forlig Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 15. april 2011 Man kan ikke tage patent på bevingede ord. Det gælder også politikere. Derfor behøver

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"?

ER S + SF LOVLIGT UNDSKYLDT I AT FØRE BLÅ POLITIK? 1 Kommentar ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"? Intro: Den røde regering tegner fremover til kun at ville føre blå politik. Men nu raser debatten om, hvorvidt man er lovligt undskyldt

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Notat UDFALD AF DAGPENGESYSTEMET PÅ OP TIL 32.000 I HELE 2013 TRUER.

KRITISKE ANALYSER. Notat UDFALD AF DAGPENGESYSTEMET PÅ OP TIL 32.000 I HELE 2013 TRUER. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. Ikke partitilknyttet kendt fra Den Alternative Velfærdskommission www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat

Læs mere

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven.

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. (Ændring af skatteordningen for

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Tema 1. Økonomi krisepakker?

Tema 1. Økonomi krisepakker? Tema 1 Økonomi krisepakker? 1 Eksamens-synopsis i samfundsfag Ordet synopsis bruges om en kort skriftlig beskrivelse af handling og pointe i et skuespil eller en film. Inden et filmselskab skyder penge

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Analyse 12. marts 2012

Analyse 12. marts 2012 12. marts 2012 Kickstarten og henstillingerne fra EU Danmark er et af meget få EU-lande som fører lempelig finanspolitik i 2012. Lempelsen er af samme størrelsesorden, som i den tidligere regerings finanslovsforslag

Læs mere

37. møde. Onsdag den 17. december 2014 (D) 1. Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen):

37. møde. Onsdag den 17. december 2014 (D) 1. Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen): Onsdag den 17. december 2014 (D) 1 Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen): 37. møde Onsdag den 17. december 2014 kl. 9.00 Dagsorden 1) 1. del af 3. behandling af lovforslag nr. L 1: Forslag til

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund, NOTAT:

KRITISKE ANALYSER. Af økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund,  NOTAT: 1 KRITISKE ANALYSER Af økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund, www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk NOTAT: REGERINGENS FINANLOVSFORSLAG FOR 2015 MANGLER SVAR PÅ TIDENS STORE UDFORDRINGER.

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER 2 ORDFØRER/KONTAKT: VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER SF viser her, hvordan finansloven kunne se ud, hvis

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter d. 22.10.2014 Kommentar til lovforslag om udgiftslofter Formandsskabets bemærkninger til lovforslagene indgår i Dansk Økonomi, efterår 2014. Dette notat opsummerer disse bemærkninger. Finansministeren

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Analyse. Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger. 19. november Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch

Analyse. Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger. 19. november Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch Analyse 19. november 2015 Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch Regeringens målsætning er, at flere skal i arbejde og at færre skal være på offentlig forsørgelse.

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark?

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark? Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt T A L E 9. november 2016 Samrådstale vedr. spørgsmål T-V J.nr. 2016-7561 SYD/CAP MTA/MMA Samrådsspørgsmål T Ministeren

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 214-1 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 124 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8

Læs mere

Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere

Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere Af chefkonsulent Kirstine Flarup Tofthøj, kift@di.dk Maj 2017 Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere De seneste 10 års politiske reformer, som er gennemført af skiftende regeringer og folketingsflertal,

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 5. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 559 (Alm. del) af 21. september

Læs mere

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om:

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om: Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016 I dette nyhedsbrev kan du læse om: - Dansk Folkeparti vil have en hjemsendelsesstrategi - Vækst i hele Danmark - Spørgsmål om udgifter til flygtninge - Aftale

Læs mere

Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen

Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen Kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen vil kraftigt øge antallet af fattige i Danmark og vil næsten fordoble antallet af fattige børn. Det skyldes,

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 22. september 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 24 (L 201) af 9.

Læs mere

Man må rose DA for at være præcise i deres forslag om at beskære overførselsindkomsterne. Men man skal bare være klar over konsekvenserne.

Man må rose DA for at være præcise i deres forslag om at beskære overførselsindkomsterne. Men man skal bare være klar over konsekvenserne. SÆNKELOFT Erhvervsråd: DA-reformer vil sende 50.000 ud i fattigdom Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Mia Fanefjord Pedersen Onsdag den 17. juni 2015, 05:00 Del: DA vil få 85.000 flere i arbejde ved at

Læs mere