1. INDLEDNING REVISION... 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9"

Transkript

1

2 1. INDLEDNING OVERORDNET OM PROCESSEN TEKNIK OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET LØSNINGENS FLOW GEMME-FUNKTIONALITET VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST KLADDEFUNKTION SAMMENLIGNINGSTAL OMGØRELSE INDBERETNINGER KALENDER-FUNKTIONALITET VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER VALUTA LEDELSESPÅTEGNING REVISION REVISION ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG FRAVALG AF REVISION REVIEW-ERKLÆRING ASSISTANCE-ERKLÆRING UNDEROVERSKRIFTER LEDELSESBERETNING NØGLETAL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE VISNING AF EKSTRA FELTER AUTOSUMMERING FORTEGN UDARBEJDELSE AF NOTER PENGESTRØMSOPGØRELSE NOTER FEJLKODER ANVENDELSE AF INTERNET BROWSER TEKSTKOPIERING AFSLUTNING KONTAKT

3 1. Indledning Regnskab Basis kan anvendes af danske virksomheder og fonde i regnskabsklasse B, der aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven. Regnskab Basis kan herudover ligeledes anvendes af virksomheder og fonde i regnskabsklasse C, hvis Regnskab Basis indeholder de elementer for regnskabsklasse C, som den pågældende virksomhed har behov for ved indberetning af årsrapporten. Det er ikke muligt at indberette koncernregnskab i Regnskab Basis. Det kan man derimod gøre via indberetningsløsningen Regnskab Special. Regnskab Basis er et værktøj til udarbejdelse og indsendelse af digitale årsrapporter. Det er ikke nødvendigt for brugere af Regnskab Basis at investere i særligt XBRL-software. Det skal bemærkes, at virksomhedens ledelse altid vil være ansvarlig for, at årsrapporten opfylder gældende lovgivning. 2. Overordnet om processen Brugeren af Regnskab Basis skal have en Nem ID/digital signatur, som anvendes til logon. Efter logon kan løsningen straks anvendes til regnskabsudarbejdelse. Processen for anvendelse af Regnskab Basis: Gå ind på Vælg søg og skriv Regnskab Basis Indtast/og eller kopier alle regnskabsoplysninger Udskriv en papirkopi af årsrapporten og få den godkendt og underskrevet på generalforsamlingen Log atter på vælg Søg og skriv Regnskab Basis Vælg din oprettede kladde og klik på Indberet godkendt årsrapport Gem din kvittering og den underskrevne kopi af årsrapporten 2.1 Teknik Regnskab Basis danner på baggrund af de indtastede oplysninger en digital årsrapport i XBRL format og PDF-format. Løsningen bygger på formatet inline-xbrl, som bl.a. bruges til dannelsen af hhv. XBRL og PDF. 3. Overordnet om opbygning og funktionalitet 3.1 Løsningens flow Flowet i Regnskab Basis er opbygget med udgangspunkt i en typisk årsrapport. Regnskab Basis består af en række forskellige sider, som man skal igennem, inden årsrapporten er færdig. Man starter på siden Start og ender på siden Afslut indtastning. Man kan løbende følge med i hvor langt, man er i processen. I venstre side vises en oversigt, hvor det er markeret, hvor man befinder sig. Det er muligt selv at vælge den rækkefølge, man ønsker at udarbejde årsrapporten i. 3

4 Figur: Visning af oversigt af flowet i løsningen 3.2 Gemme-funktionalitet Regnskab Basis gemmer med korte intervaller, hvilket betyder, at man har mulighed for at arbejde videre med årsrapporten. Det vil sige, at du kan arbejde med en virksomheds årsrapport over flere dage. Regnskab Basis gemmer løbende de indtastede data, og man kan logge af og på, som man vil. 3.3 Vis årsrapport i udkast Man har løbende mulighed for at se indhold og udseende for den digitale årsrapport. Øverst på de enkelte sider i løsningen findes feltet Vis årsrapport i udkast. Ved at trykke herpå får man vist årsrapporten i udkast som PDF. Figur: Visning af Vis årsrapport i udkast knappen 3.4 Kladdefunktion Regnskab Basis understøtter ligeledes en kladdefunktion. Dette betyder, at du altid vil få vist dine igangværende kladder, når du er logget på løsningen. Herudover muliggør kladdefunktionen, at du kan arbejde med flere årsrapporter samt over flere dage. 3.5 Sammenligningstal For at kunne indtaste sammenligningstal i resultatopgørelsen og balancen, er man nødt til at indtaste sidste regnskabsperiode under afsnittet Virksomhedsoplysninger. Sammenligningstallene skal angives i hele kroner, og kan altså ikke indtastes som tusind kroner. Ved førstegangsindberetning af digitale regnskaber er det nødvendigt at indtaste både indeværende års regnskabstal og sammenligningstal. Vær opmærksom på, at der ikke sker autosummering af sammenligningstallene. Ved efterfølgende indrapporteringer er Regnskab 4

5 Basis dog udviklet således, at tidligere sammenligningstal vil blive gemt med mulighed for at kunne blive hentet frem. Dette hjælper med til at spare regnskabsbrugeren for genindtastning. Figur: Visning af mulighed for indhentning af sammenligningstal Når brugeren har valgt at bruge sammenligningstal, bliver der også mulighed for at få genindlæst enkelte dele af den tidligere indberettede årsrapport, herunder ledelsespåtegning, ledelsesberetning og hoved- og nøgletalsoversigt, anvendt regnskabspraksis samt noter. Brugeren vil få tilbudt at bruge den tidligere indberettede tekst som sin nye skabelon, se eksempel på ledelsespåtegning nedenfor. 5

6 Figur: Visning af mulighed for anvendelse af gammel ledelsespåtegning 3.6 Omgørelse Hvis brugeren har konstateret en væsentlig fejl i regnskabet, efter regnskabet er blevet indberettet, er det muligt at få omgjort sit regnskab. Regnskab Basis gør det muligt at få genindlæst sit regnskab, så væsentlige fejl kan korrigeres og indberette på ny. Det er dog en forudsætning, at man anvender samme digitale signatur, som man gjorde ved første indberetning. Hvis man ikke kan fremfinde sin regnskabskladde, og man har flere digitale signaturer, da check for en sikkerheds skyld om kladden ikke er knyttet til en af dem. Det skal hertil bemærkes, at omgørelse af et regnskab udelukkende er muligt i tilfælde at væsentlige fejl. Styrelsen vil på baggrund af det ændrede regnskab vurdere, hvorvidt omgørelse tillades. Det omgjorte regnskab vil således først blive offentliggjort efter styrelsens godkendelse. Indberetter brugeren den nye årsrapport indtil kl på samme dag, som den først indsendte, vil der ske en automatisk offentliggørelse af den senest indberettede årsrapport. 3.7 Indberetninger Regnskab Basis giver mulighed for at se alle de indberetninger, som man har foretaget med sin digitale signatur. Dette kan gøres, når man er på start siden. Det kan f.eks. gavne i de tilfælde, hvor man er i tvivl om, styrelsen har modtaget årsrapporten. Man vil dog altid få tilsendt en kvittering på eller pr. post, som bekræftelse på modtagelsen af årsrapporten. 6

7 Figur: Visning af mulighed for at se indberetninger de seneste 24 timer for tilknyttet digitale signatur. Systemet er endvidere lavet således, at man har mulighed for at foretage flere indberetninger for samme årsrapport, hvor den sidste indberetning er den, som styrelsen offentliggør. Den sidste indberetning skal dog foretages inden kl samme dag, som man foretager den første indberetning, se ligeledes afsnit Kalender-funktionalitet Ved indtastning af regnskabsperiode, kan kalender-funktionaliteten benyttes. Denne funktionalitet kan f.eks. anvendes, hvis man oplever nogle udfordringer ved manuel indtastning af regnskabsperioden. Funktionaliteten er tilgængelig for både regnskabsperiode og sidste regnskabsperiode. Figur: Visning af mulighed for at benytte kalender-funktion ved indtastning af regnskabsperiode. 4. Virksomhedsoplysninger Regnskab Basis henter på baggrund af indtastet CVR-nr. de offentligt registrerede virksomhedsoplysninger, så brugeren sparer tid. Såfremt oplysningerne ikke er korrekte, kan disse tilrettes manuelt i løsningen. Bemærk dog, at virksomheden har pligt til særskilt at anmelde ændringen til Erhvervsstyrelsen. 4.1 Valuta På fanen virksomhedsoplysninger er det muligt at skifte mellem indberetningsvaluta. Øverst på siden kan man vælge at rette oplysningerne, hvorefter man præsenteres for forskellige valutaer. 7

8 Figur: Visning af mulighed for ændring af valuta Tryk herefter ret oplysninger, hvorefter den korrekte valuta kan vælges. Figur: Visning af mulighed for ændring af valuta 4.2 Information om revisorvirksomhed Det er muligt ved indtastning af information om revisorvirksomhed blot at angive revisorvirksomhedens CVR-nummer. Systemet henter derefter de registrerede oplysninger om revisorvirksomheden frem. Vær dog opmærksom på, at det er nødvendigt aktivt at klikke på den fremkomne adresse, før informationen lagres. Figur: Visning af hentning af information om revisorvirksomhed 5. Ledelsespåtegning På denne side har brugeren mulighed for at skrive sin ledelsespåtegning. 8

9 Figur: Visning af mulighed for ledelsespåtegning Det er muligt at kopiere tekst fra eksempelvis word. Erhvervsstyrelsen anbefaler dog, at teksten først kopieres over i simplet tekstprogram, som f.eks. Notesblok eller lign. Dermed sikres det, at der ikke medtages skjult formatering, se også afsnit Revision Regnskab Basis vil først spørge brugeren, hvorvidt der er fravalgt revision eller ej. 6.1 Revision Hvis virksomheden aflægger årsrapport, som er revideret af en godkendt revisor, skal brugeren på denne side indtaste erklæringen. Det er muligt selv at udfylde de angivne felter, eller man kan vælge mellem et antal skabeloner, som dækker forskellige erklæringstyper, se nedenfor: Figur: Visning af valg af mulige skabeloner i forbindelse med revision Skabelonerne afspejler FSR danske revisorers standardpåtegninger. Er det en godkendt revisor, som foretager indberetningen af årsrapporten, lægger han/hun sin afgivne erklæring ind i løsningen. 9

10 Er det virksomheden, som foretager indberetningen af årsrapporten, lægger han/hun erklæringen ind på vegne af den godkendte revisor. 6.2 Erklæring om udvidet gennemgang En virksomhed i regnskabsklasse B, som har pligt til at udarbejde årsrapport, kan i stedet lade sit regnskab revidere efter erklæringsstandarden udvidet gennemgang. Det er muligt selv at udfylde de angivne felter, eller man kan vælge skabeloner, som automatisk udfylder tekster i felterne. Figur: Visning af erklæring om udvidet gennemgang ved nej til fravalg af revision forud for aflæggelse af regnskab. Skabelonerne er udarbejdet efter vejledning fra Erhvervsstyrelsen og FSR danske revisorer. Det skal bemærkes, at skabelonerne blot er vejledninger, og afvigelser kan ske alt efter erklæringens karakter. Følgende virksomheder kan ikke benytte sig af udvidet gennemgang: Virksomheder i regnskabsklasse C og D Erhvervsdrivende fonde Holdingvirksomheder, hvis holdingvirksomheden og de virksomheder, der besidder kapitalandele i og udøver betydelige indflydelse over, tilsammen overskrider to af følgende størrelser: o en balancesum på 36 mio. kr. o en nettoomsætning på 72 mio. kr. o et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på Fravalg af revision Hvis virksomheden opfylder betingelserne om fravalg af revision, kan brugeren gå direkte videre til næste side. Betingelserne for fravalg af revision er følgende: Hvis årsregnskabet revideres, skal det i tilknytning til ledelsespåtegningen oplyses, hvis generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan i en virksomhed, der opfylder betingelserne for fravalg af revision, har truffet beslutning om, at årsregnskabet for det 10

11 kommende regnskabsår ikke skal revideres. Herudover skal medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer i ledelsespåtegningen for denne regnskabsperiode erklære, hvorvidt virksomheden opfylder betingelserne for fravalg af revision. En virksomhed, som er omfattet af regnskabsklasse B kan undlade at lade årsrapporten revidere, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: En balancesum på 4 mio. kr. En nettoomsætning på 8 mio. kr. og Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12 Undtagelsen gælder ikke for erhvervsdrivende fonde, idet disse har pligt til at lade årsrapporten revidere uanset størrelse. Hvis generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan har fravalgt revision i regnskabsåret forud for det regnskab, der aflægges for, har virksomheden mulighed for at benytte sig af erklæringen om udvidet gennemgang for det aflæggende regnskab. Her kan man selv vælge at udfylde de angivne felter eller man kan benytte sig af skabelonerne, som automatisk udfylder felterne. Figur: Visning af erklæring om udvidet gennemgang ved fravalg af revision for regnskabsåret forud for aflæggelse af regnskab. Skabelonerne er udarbejdet efter vejledning fra Erhvervsstyrelsen og FSR danske revisorer. Det skal dog bemærkes, at skabelonerne blot er vejledninger, og afvigelser kan forekomme alt efter erklæringens karakter. 6.4 Review-erklæring Brugeren har ligeledes mulighed for at tilføje en review-erklæring. Det er muligt selv at udfylde de angivne felter, eller man kan vælge mellem et antal skabeloner, som dækker forskellige erklæringstyper, se nedenfor: 11

12 Figur: Visning af valg af mulige skabeloner i forbindelse med review Er det en godkendt revisor, som foretager indberetningen af årsrapporten, lægger han/hun sin afgivne erklæring ind i løsningen. Er det virksomheden, som foretager indberetningen af årsrapporten, lægger han/hun erklæringen ind på vegne af den godkendte revisor. 6.5 Assistance-erklæring Figur: Visning af mulighed for assistance erklæring Brugeren har ligeledes mulighed for at vælge assistance-erklæring. Vælges assistanceerklæring medfører dette, at der på forsiden af årsrapporten kommer til at stå, at den er urevideret. 12

13 Figur: Visning af forside af årsrapport ved assistance-erklæring 6.6 Underoverskrifter Årsrapporter med en uafhængig revisors påtegning eller en erklæring om udvidet gennemgang, har mulighed for at angive modifikation til revisors konklusion. Hvis der ikke er nogle modifikationer til revisors konklusion, så kan man vælge ingen underoverskrift. Figur: Visning af underoverskrifter i afsnittet Revision. På figuren er der vist et eksempel på en konklusion med forbehold. 7. Ledelsesberetning På denne side har brugeren mulighed for at skrive sin ledelsesberetning. 13

14 Det er muligt at kopiere tekst fra eksempelvis word. Erhvervsstyrelsen anbefaler dog, at teksten først kopieres over i simplet tekstprogram, som f.eks. Notesblok eller lign. Dermed sikres det, at der ikke medtages skjult formatering, se også afsnit Nøgletal Der er mulighed for at indrapportere nøgletal i forbindelse med ledelsesberetningen. Det er ikke et krav for virksomheder i regnskabsklasse B at angive hoved- og nøgletal i forbindelse med ledelsesberetningen. Det er udelukkende en mulighed, såfremt man har tilvalgt dette element fra regnskabsklasse C, jf. årsregnskabslovens 101. Figur: Visning af tabellen Nøgletal under fanen ledelsesberetning 8. Anvendt regnskabspraksis På denne side har brugeren mulighed for at skrive afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Brugeren skal øverst på siden oplyse om virksomhedens regnskabsklasse. Det er muligt at kopiere tekst fra eksempelvis word. Erhvervsstyrelsen anbefaler dog, at teksten først kopieres over i simplet tekstprogram, som f.eks. Notesblok eller lign. Dermed sikres det, at der ikke medtages skjult formatering, se også afsnit Resultatopgørelse og balance Brugeren bliver til at starte med mødt med et valg mellem en arts- eller funktionsopdelt resultatopgørelse. Resultatopgørelse og balance er opbygget efter bilag 2 i årsregnskabsloven. Herudover er der enkelte tilføjelser, som er almen praksis at anvende. Det betyder, at brugeren kun kan 14

15 anvende de foruddefinerede elementer i resultatopgørelse og balance. Det er dermed ikke muligt at opfinde egne tekster for de enkelte elementer. 9.1 Visning af ekstra felter Som udgangspunkt præsenteres brugeren for de hyppigst anvendte felter først. Såfremt man ikke umiddelbart kan finde det felt, man ønsker at anvende, kan man klikke på feltet vis ekstra felter ovenfor den givne gruppe. Når visning af alle felter er slået til, vises de felter, man har mulighed for at indtaste i. Figur: Visning af mulighed for Vis ekstra felter 9.2 Autosummering Der er indbygget autosummeringer i resultatopgørelse og balance på dette års tal, uanset om man anvender den simple visning eller visning af ekstra felter. Hvis man oplever nogle besværligheder ved autosummeringer, så har man mulighed for at slå autosum fra og manuelt indtaste sine oplysninger. 9.3 Fortegn Ved indtastning af tal i resultatopgørelse og balance skal beløbene angives med deres naturlige værdi. Det vil eksempelvis sige, at negative tal skal angives med minus foran. 9.4 Udarbejdelse af noter Ønsker brugeren at tilføje en note til en given post i resultatopgørelsen og balancen, skal dette ske på siden for indtastning af tal til henholdsvis resultatopgørelse og balance. Når man står ud for en linje, hvor man ønsker en note, trykker man på note-ikonet. Herefter har man mulighed for at udarbejde en note. Figur: Visning af ikon til anvendelse for noter På de hyppigst anvendte noter er der udarbejdet standardnoter, man kan bruge som inspiration, eksempelvis standardnoten for materielle anlægsaktiver nedenfor: 15

16 Figur: Visning af standard note for materielle anlægsaktiver Herudover kan man i noterne ligeledes vælge mellem tre typer standard skabeloner. Brugeren skal blot klikke på skabelon ikonet i notens øverste venstre hjørne. Herefter åbnes et vindue, hvor man kan vælge mellem tre typer skabeloner. Figur: Visning af indsættelse af standard skabeloner Når man har udarbejdet en note, skal man trykke på feltet Gem, hvorefter noten gemmes og vises som en del af årsrapporten. Det er muligt at foretage standard korrektioner, slet, omdøb osv. Ønsker man at tilføje en ekstra linje, er dette også muligt. Blot højreklik i skabelonerne inde i noten og gå ned under række og indsæt række. Samme procedure for indsættelse af kolonner 16

17 Figur: Visning af mulighed for indsættelse af ekstra rækker 10. Pengestrømsopgørelse På denne side har brugeren mulighed for at udarbejde en pengestrømsopgørelse. Det er ikke et krav for virksomheder i regnskabsklasse B at udarbejde en pengestrømsopgørelse. Det er udelukkende en mulighed, såfremt man har tilvalgt dette element fra regnskabsklasse C. jf. årsregnskabsloven 78, stk. 1. Figur: Visning af mulighed for indsættelse af pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen fungerer på samme måde som resultatopgørelsen og balancen ved, at man blot indtaster de relevante data i de tilhørende felter. Pengestrømsopgørelsen er som udgangspunkt prædefineret med autosum. For at fjerne dette klikkes blot i feltet autosum. Figur: Visning af mulighed for fravalg af autosum 17

18 11. Noter Såfremt man ønsker at indsætte en note, der ikke relaterer sig til et bestemt regnskabstal fra resultatopgørelse eller balance, har man muligheden på siden Noter. Figur: Visning af mulighed for indsættelse af ekstra noter Her kan man vælge mellem et antal noter 12. Fejlkoder Følgende er en oversigt samt forklaring på de hyppigst forekommende fejlkoder. Når man trykker "start indtastning" på forsiden, kan man møde følgende fejlkoder: Figur: Visning af risiko for fejlkode Fejlkode 10001: Der er opstået en fejl ved kald til de underliggende systemer for CVR-oplysninger. Prøv eventuelt igen lidt senere Fejlkode 10002: Der fandtes ingen virksomhed svarende til det angivne CVR-nr. Husk at CVR-nr. består af 8 sammenhængende cifre. Fejlkode 10003: Du har allerede en eksisterende årsrapport klar til indsendelse for dette CVR-nr. Du kan derfor ikke oprette en TEST-kladde for samme CVR-nr. Fejlkode 10004: Du har allerede en eksisterende kladde for dette CVR-nr. Du kan derfor ikke oprette en TESTkladde for samme CVR-nr. Fejlkode 10005: 18

19 Du har allerede en eksisterende TEST-årsrapport klar til indsendelse for dette CVR-nr. Du kan derfor ikke oprette en kladde for samme CVR-nr. Slet TEST-kladden, hvis du ønsker at danne en ny kladde. Fejlkode 10006: Du har allerede en eksisterende TEST-kladde for dette CVR-nr. Du kan derfor ikke oprette en kladde for samme CVR-nr. Slet TEST-kladden, hvis du ønsker at danne en ny kladde. Fejlkode 10007: Der skal angives et CVR-nr. ved start af indtastning. Fejlkode 10008: Det angivne CVR-nr. skal bestå af 8 sammenhængende cifre. Fejlkode 10009: Der er angivet en forkert dato. Husk datoformatet er dd-mm-åååå. Fejlkode 10010: Datoen for generalforsamlingen skal ligge efter regnskabsperiodens afslutning. Fejlkode 10024: Regnskab for tidligere regnskabsperiode kunne ikke indlæses. Prøv eventuelt igen lidt senere. Fejlkode 10025: Datoen for generalforsamlingen må ikke ligge efter dags dato. Fejlkode 10029: Datoen må ikke være før år 2000 eller efter år Fejlkode 10030: Du har flere kladder for dette CVR-nr. Du bør derfor slette en eller flere kladder, så du højst har én kladde for samme CVR-nr. 13. Anvendelse af internet browser I nogle henseender kan man opleve, at siden på Regnskab Basis ikke ser optimal ud. Det kan være i forbindelse med layout, nogle funktioner ikke fungerer hensigtsmæssigt, eller man har problemer med at navigere i selve løsningen. Dette kan i nogle tilfælde være et browserproblem. Det kan derfor være en god idé at forsøge sig i en anden browser og se om problemet er det samme. Man kan f.eks. forsøge sig i Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox eller en helt fjerde internet browser. 14. Tekstkopiering Erhvervsstyrelsen anbefaler ikke, at man kopierer direkte fra sit tekstediteringsprogram fra f.eks. Word eller Excel eller lignende. Dette begrundes med, at der ved kopieringen kan komme skjult formateringskode med over i Regnskab Basis, som man ikke umiddelbart kan se, og som systemet ikke nødvendigvis accepterer. Dette vil fremkomme ved en valideringsfejl under Afslut indtastning. Erhvervsstyrelsen anbefaler, at man kopierer fra et simpelt tekstediteringsprogram, som f.eks. notesblok eller lignende. På denne måde kan man imødekomme eventuelle valideringsfejl. Notesblok kan hentes via Start/Programmer/Tilbehør 19

20 15. Afslutning Når årsrapporten er færdigudarbejdet og klar til godkendelse på generalforsamlingen, udskrives, godkendes og underskrives denne, hvorefter der sker endelig indberetning på sidste side i Regnskab Basis. Ved indberetning bliver brugeren bedt om at oplyse navn og adresse, som skal bruges til fremsendelse af kvittering. Herudover modtager brugeren en kvittering direkte på skærmen, som ligeledes bliver sendt til indsenders oplyste adresse. Bemærk, at indsender indestår for, at der foreligger et underskrevet eksemplar af årsrapporten. 16. Kontakt Du er velkommen til at kontakte Erhvervsstyrelsen, hvis du har spørgsmål, forbedringsforslag eller lignende. Henvendelse kan ske til Erhvervsstyrelsen på tlf eller via kontaktformularen på hjemmesiden. 20

Brugervejledning til Regnskab Basis

Brugervejledning til Regnskab Basis Brugervejledning til Regnskab Basis Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen maj 2016 1. INDLEDNING... 4 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 4 2.1 TEKNIK... 5 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET...

Læs mere

Enkelte bestemmelser indeholder indholdsmæssige ændringer. Disse bestemmelser nævnes i det følgende.

Enkelte bestemmelser indeholder indholdsmæssige ændringer. Disse bestemmelser nævnes i det følgende. Erhvervsstyrelsen, 18. marts 2014 Grethe Krogh Jensen J.nr. 2014-0037032 Bestemmelser med indholdsmæssige ændringer i udkast til Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Erhvervsstyrelsen, den 29. april 2015 Grethe Krogh Jensen UDKAST Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 5. januar 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Micro-opdatering... 3 Virksomhedsregnskaber... 6 Ny taksonomi (01-10-2016)... 6 Nye erklæringer... 7 Opdatering

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017 4. september 2017 Årsafslutning 2017.5 Indhold Nyheder til Årsafslutning 2017.5... 2 1 Virksomheder... 3 1.1 Ny note til visning af resultatdisponering for regnskabsklasse C... 3 1.2 Kontrol af anvendt

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Indledning... Valg af taksonomi... 3 Generelt om udfyldelse af elementer... 3 4 Forside... 4 5 Virksomhedsoplysninger... 5 6 Ledelsespåtegning... 8 7 Revisor

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 21. marts 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Virksomheder... 3 Små rettelser af erklæringer... 3 Anvendt regnskabspraksis for andelsboligforeninger... 4 Fejlrettelser i

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Digital indberetning af Årsrapport XBRL Version 2013.01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in og overfør filerne til din computer 4 Indberet

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017 4. september 2017 Årsafslutning 2017.5 Indhold Nyheder til Årsafslutning 2017.5... 2 1 Virksomheder... 3 1.1 Ny note til visning af resultatdisponering for regnskabsklasse C... 3 1.2 Kontrol af anvendt

Læs mere

Professionel focus på IT til revisorer. Digitale årsrapporter fakta og myter

Professionel focus på IT til revisorer. Digitale årsrapporter fakta og myter Professionel focus på IT til revisorer Digitale årsrapporter fakta og myter Program Hvad er XBRL? Hvad er et digitalt regnskab? Metoder / muligheder Hyppige spørgsmål Hvad er XBRL? XBRL er ikke et særligt

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 30. august 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Tilføjet nyt installationsscript... 3 Virksomheds regnskaber... 3 Opdatering af XBRL... 3 Tilføjet tjekboks

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt Folketingets Skatteudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 1. juni 2016 Besvarelse af spørgsmål 466 alm. del stillet af udvalget

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 2015 Version 1. Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

ISOLERING-PRISER.DK ApS

ISOLERING-PRISER.DK ApS ISOLERING-PRISER.DK ApS Årsrapport 6. april 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/08/2012 Martin Bjerg Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0014843

Læs mere

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE Du kan nemt lave din egen selvangivelse ved at logge ind med dit NemID på www.skat.dk. Du forbereder dig ved at have følgende parat: NemID Dit investorskattebilag

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2 Vejledning for det elektroniske sælgeroplysningsskema (ver. 1. 01-09-2016) Indholdsfortegnelse 1 Sælgeroplysningsskema... 2 1.1 Bygningssagkyndig udfylder...2 1.1.1 Sælger kan svare på alle spørgsmål...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2015.2 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D 14. marts 2013 V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D Folketinget vedtog den 6. december 2012 en ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Ændringen betyder, at virksomheder i regnskabsklasse

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, januar 208 Version.8 Erhvervsstyrelsen, januar 208, Version.8 Side Forord Dette dokument beskriver

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, august 2016 Version 1.6 Erhvervsstyrelsen, august 2016, version 1.6 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, januar 208 Version.9 Erhvervsstyrelsen, januar 208, Version.8 Side Forord Dette dokument beskriver

Læs mere

JYSK P-KONTROL ApS. Årsrapport 26. juli december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JYSK P-KONTROL ApS. Årsrapport 26. juli december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JYSK P-KONTROL ApS Årsrapport 26. juli 2010-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2012 Elly Thomsen Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 1057 af 08/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen) BEK nr 778 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016599 Senere

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr.

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr. MS4V ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011 Violeta Muncanovic Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Undervisningsministeriet Controllerkontoret Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Version 3.0 af 11. marts 2010 side 1 af 8 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail

Læs mere

HOMELANDSERVICE S.M.B.A.

HOMELANDSERVICE S.M.B.A. HOMELANDSERVICE S.M.B.A. Årsrapport 28. juli 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2012 Vesna Milenkovic Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning version 2015.1 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning giver

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

STRAWINSKY ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2012

STRAWINSKY ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2012 STRAWINSKY ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2012 Poul Mahrt Dirigent (Urevideret) Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode. Pr april 2016

Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode. Pr april 2016 Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode Pr. e-mail: lisfod@erst.dk 15. april 2016 Vejledning til indsendelsesbekendtgørelsen Tak for muligheden for at kommentere

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant for nye indberettere NB Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS ÅRSRAPPORT 2014/2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11 2015 Jon Lorentsfeldt Dirigent CVR-nr. 35 64 08 86 Årsrapport 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 22. april 2014 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Økonomisk-Administrativt Center Sagsnr.: 16/02746 April 2017 Indhold 1. Brugernavn, kodeord og login...

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til digital indberetning til Energitilsynet

Vejledning til digital indberetning til Energitilsynet Vejledning til digital indberetning til Energitilsynet EnergiData Online Indberetninger til Energitilsynet foretages i Energitilsynets digitale indberetningsmiljø. Adgang til de digitale indberetninger

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr erhvervs- og selskabsstyrelsen Claus Pedersen Biler ApS Rørkærvej 36 4760 Vordingborg CVR-nr. 33370830 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/6-2012 Opstillet

Læs mere

Ny indsendelsesbekendtgørelse

Ny indsendelsesbekendtgørelse Ny indsendelsesbekendtgørelse - betyder mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har den 10. september 2015 udsendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat.

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Indberetningsprocessen består af følgende trin: 1. Brugeren logger på med NemId medarbejdersignatur.

Læs mere

Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017

Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017 Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017 www.beierholm.dk Tjeklisten har til formål at give overblik over oplysningskrav og medvirke til overholdelse af disse i årsrapporter

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning. Indhold Start/installation

Læs mere

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG Arbejdsgang Beskrivelse Handling Overblik over opgaver Du får nu vist Forsiden. Hver fane har en farve, som er unik for den specifikke rolle, og dermed

Læs mere

IT vejledning i MUS for medarbejdere

IT vejledning i MUS for medarbejdere IT vejledning i MUS for medarbejdere Indhold 1 Indledning... 2 2 MUS processen... 2 3 AUHRA pålogning og startside... 2 4 Medarbejder modtager invitation til MUS... 5 5 Medarbejderens forberedelse til

Læs mere

Opgave: Digitalisering af et dokument

Opgave: Digitalisering af et dokument Denne opgave omhandler digitaliseringen af et Veje i Frederikssund Kommune. I opgaven gennemgås følgende: Oprettelse af mapper og sider på hjemmesiden Indsættelse af tekst, billeder, links til PDF og hjemmesider

Læs mere

CDMS INVEST ApS. E Christensens Vej Ikast. Årsrapport 1. oktober september 2016

CDMS INVEST ApS. E Christensens Vej Ikast. Årsrapport 1. oktober september 2016 CDMS INVEST ApS E Christensens Vej 6 7430 Ikast Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2017 Hennng Lund Dirigent

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015 HHT-HOLDING ApS Stentoften 28 9550 Mariager Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/01/2016 Per Møller Pedersen

Læs mere