Vidnesbyrd for menigheden bind 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vidnesbyrd for menigheden bind 7"

Transkript

1

2

3 Vidnesbyrd for menigheden bind 7 Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

4

5 Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free Online Books collection on the Ellen G. White Estate Web site. About the Author Ellen G. White ( ) is considered the most widely translated American author, her works having been published in more than 160 languages. She wrote more than 100,000 pages on a wide variety of spiritual and practical topics. Guided by the Holy Spirit, she exalted Jesus and pointed to the Scriptures as the basis of one s faith. Further Links A Brief Biography of Ellen G. White About the Ellen G. White Estate End User License Agreement The viewing, printing or downloading of this book grants you only a limited, nonexclusive and nontransferable license for use solely by you for your own personal use. This license does not permit republication, distribution, assignment, sublicense, sale, preparation of derivative works, or other use. Any unauthorized use of this book terminates the license granted hereby. Further Information For more information about the author, publishers, or how you can support this service, please contact the Ellen G. White Estate at We are thankful for your interest and feedback and wish you God s blessing as you read. i

6 Indhold Information about this Book i Sektion et ANTAGELIG TJENESTE Det sjælevindende arbejde Signal om fremrykning Et altid udvidende arbejde Et altid udvidende arbejde Arbejde for menighedsmedlemmer Jordens øde steder Jordens øde steder Selvunderholdende missionærer Selvunderholdende missionærer Arbejdere fra rækkerne Udbredelse af korsets sejr Menighedens arbejde Menighedens arbejde Helligånden, vor kraft Helligånden, vor kraft Apostlene fik kraft Apostlene fik kraft Den samme kraft skal åbenbares i dag Den samme kraft skal åbenbares i dag Arbejdet I byerne Arbejdet I stor-newyork Udskyd ikke længere Familieandagt Ansvar I ægteskabet Sektion to Vort sanatoriearbejde Værkets omfang New York city New York City De sydlige stater De sydlige stater ii

7 Indhold iii I alle lande I alle lande Kendskab til sundehedens grundsætninger Vore sanatoriearbejderes høje kald Et budskab til vore læger Værdien I udendørs liv Bort fra byerne På landet Ikke blandt rige Tanker I forbindelse med byggeri Ikke for fornøjelsessøgende Generalisering Tegnet på vor orden Sektion tre Helsekost Sundhedsmissionsarbejdet I vore byer Arbejdet med resturenterne Hjælpernes omsorg Hjælpernes omsorg Lukke vore resturanter om sabbaten Lukke vore restauranter om sabbaten Sunde fødevarer Fremstilling af sundhedsfødevarer Til vore brødre i alle lande Til vore brødre i alle lande Et ondt arbejde Et ondt arbejde Undervis folket Vidner for sandheden En åbenbaring af kristelige principper En åbenbaring af kristelige principper Redskaber i missionens tjeneste Redskaber i missionens tjeneste Uddannelsessteder for arbejderne Uddannelsessteder for arbejderne Guds mål opfyldt Guds mål opfyldt Vort samfunds litteratur

8 iv Vidnesbyrd for menigheden bind 7 Hensigten med vore skrifter Hensigten med vore skrifter Personlig erfaring nødvendig for arbejderne Personlig erfaring nødvendig for arbejderne Stof til udgivelse Stof til udgivelse Enighed Enighed Artikler om erfaringer Artikler om erfaringer Budskabet for denne tid Budskabet for denne tid Udgivelse af bøger Udgivelse af bøger Priser Priser Oversættelser Oversættelser Kommercielt arbejde Anledninger ved kommercielt arbejde Anledninger ved kommercielt arbejde Ikke i første række Ikke i første række Priser Priser Demoraliserende litteratur Demoraliserende litteratur Forlag på missionsmarken Forlagenes forhold til hinanden Konsolidering Konsolidering Konkurrence Konkurrence Samarbejde Samarbejde Kolpotøren Forfattere Menighedens pligt over for forlaget

9 Indhold v Forlagets pligt overfor menigheden Guds redskabers hellighed Afhængighed af Gud Samarbejde Selvbeherskelse og troskab Faren ved upassende læsning Undgå gæld Tro og mod Selvopofrelse Sektion fem I de sydlige stater Sydstaternes behov En appel for den farvede race En appel for den farvede race Et kald fra den farvede race Et kald fra den farvede race Et evangelium for de fattige Et evangelium for de fattige Hvad kan gøres? Hvad kan gøres? Indflydelsesrige centre Nashville som et center Nashville som et center Belæring til arbejderne Vær ved godt mod Sektion seks Råd til byrdebærere Prædikanter og forretningsanliggender Oplær mænd i forretninger Oplær mænd i forretninger Rette principper absolut nødvendige Rette principper absolut nødvendige Tag tid til at tale med Gud Prædikantarbejdet Bestyrrelsesmøder Kostens forbindelse med bestyrelsesmøder Kostens forbindelse med bestyrelsesmøder Menighedstugt

10 vi Vidnesbyrd for menigheden bind 7»Giv agt på hverandre« Til lærerne på vore skoler Aggressive anstrengelser Aggressive anstrengelser Kristi hilsen til verden Kristi hilsen til verden Udseende Udseende Kraft fra det høje Kraft fra det høje Hensynsfuldhed mod dem som kæmper med vanskeligheder. 250 Ukloge forandringer Ukloge forandringer Et kald til tjeneste Et kald til tjeneste En klog fordeling af midler Vore ældre pionerfolk Omsorg for arbejdere Arbejdere er forsømte Arbejdere er forsømte Skaffe hjem til arbejdere Skaffe hjem til arbejdere Vore sanatorier en tilflugt for arbejdere Vore Sanatorier en tilflugt for arbejdere En arbejder-fond En arbejder-fond

11 Sektion et ANTAGELIG TJENESTE Det sjælevindende arbejde DET SJÆLEVINDENDE ARBEJDE [Herren har givet mig et budskab til sit folk. De må vågne op, udvide deres landområde og opslå deres telte. Mine brødre og søstre, I er blevet købt og prisen betalt og alt, hvad I har og er, skal bruges til Guds ære og jeres medmenneskers gavn. Kristus døde på korset for at frelse verden fra at gå fortabt i synd. Han beder om dit samarbejde i denne gerning. Du skal være hans hjælpende hånd. Med oprigtig, usvækket styrke skal du søge at frelse de fortabte. Husk, det var dine synder der gjorde det nødvendigt for Kristus at dø på korset. Da du tog imod Kristus som din Frelser forpligtede du dig til at bære korset sammen med ham. Du er forenet med ham i liv og død, en del af den store frelsesplan. I Mesterens Tjeneste side 130] [Kristi nådes forvandlende magt former og danner den, der forpligter sig til at tjene Gud. Gennemsyret af Forløserens Ånd, er han rede til at fornægte sig selv, rede til at tage korset op, rede til at bringe et hvilket som helst offer for Mesteren. Han er ikke længere ligegyldig over for mennesker der går fortabt omkring ham. Han er hævet over at søge sit eget. Han er skabt på ny i Kristus og det har [10] ikke længere nogen betydning for ham at tjene sig selv. Han forstår, at hver eneste del af hans væsen tilhører Kristus, som har forløst ham fra syndens slaveri. Hvert øjeblik af hele hans fremtid er købt med Guds enbårne Søns dyrebare blod. Er din påskønnelse af Golgatas offer så stor, at du er villig til at tilsidesætte alle andre interesser for at frelse mennesker? Det samme indtrængende ønske om at frelse syndere, som kendetegnede Frelserens liv vil også kendetegne hans sande efterfølgere. Den kristne har intet ønske om at leve for sig selv Med glæde helliger han alt, hvad han har og er, i Mesterens tjeneste. Han drives af et uudsigeligt ønske om at vinde sjæle for Kristus.] Dem som intet har 7

12 8 Vidnesbyrd for menigheden bind 7 [11] af dette ønske, skulle hellere bekymre sig for deres frelse. Lad dem bede om tjenesteånd. [Hvordan kan jeg bedst ære ham, som jeg tilhører i kraft af skabelsen og forløsningen? Dette spørgsmål må vi stille os selv. Med ængstelig omsorg søger den, som virkelig er omvendt, at redde dem, der stadig ligger under for Satans magt. Han nægter at gøre noget, der ville hindre ham i denne gerning. Hvis han har børn, forstår han, at arbejdet må begynde med hans egen familie. Hans børn er uendelig dyrebare for ham. Han ved, at de hører til de yngste medlemmer i Herrens familie, så han sætter al sin magt ind på at give dem et grundlag, så de vil vælge at stille sig på Herrens side. Han har forpligtet sig til at tjene, ære og adlyde Kristus. Derfor viser han tålmodig udholdenhed for at oplære sine børn, så de aldrig bliver fjendtligt indstillet mod Frelseren. Ansvaret for at frelse børnene fra fjendens magt har Gud lagt på børnenes forældre. Dette er deres gerning, en gerning, de under ingen omstændigheder må misrøgte. De forældre, som har en levende forbindelse med Kristus, vil ikke hvile, før de ser deres børn sikre i folden. De vil gøre dette til den største og vigtigste opgave i deres liv. Kristus alene side 51] Forældre, forsøm ikke det arbejde der venter på jer i menigheden i jeres egen familie. Dette er jeres første missionsarbejde. Det vigtigeste arbejde I kan gøre er at sætte jeres børn på Herrens side. Når de fejler, så behandel dem ømt og dog fast. Lad dem stå sammen med jer imod onder, som Satan forsøger at ødelægge menneskers sjæle og legemer med. Del korsets hemmelighed med dem, den hemmelighed der for jer betyder helligelse, genløsning og evig sejr. Hvis I tager jeres børn med jer ind til Herrens tjeneste, hvilken sejr vil du da vinde! Hvis familierne omkring jer er imod sandheden, så stræb imod at de må overgive sig til Kristi krav. Arbejd tålmodigt, klogt, omhyggeligt, vind jer vej ved kærlighedens ømme tjeneste. Overbring sandheden på en sådan måde at den vil kunne ses i al sin skønhed, udøv en indflydelse som ikke kan modstås. Således vil fordommenes mure nedbrydes. Hvis dette arbejde udrettes redeligt, hvis fædre og mødre ville arbejde for deres egne familiemedlemmer og så for dem omkring dem, opløfte Kristus ved et gudsfrygtigt liv, ville tusindvis sjæle frel-

13 Sektion etantagelig TJENESTEDet sjælevindende arbejde 9 ses. Når Guds folk er sandt omvendte, når de indser, at forpligtelsen at arbejde for dem inden for deres rækkevidde hviler på dem, når de ikke lader midler være ubenyttede for at redde syndere fra fjendens magt, vil skammen fjernes fra vore menigheder. Nu har vi kun lidt tid tilbage til at berede os for evigheden. Måtte Herren åbne sit folks lukkede øjne og opildne deres sløve sanser, så de må indse at evangeliet er Guds kraft til frelse for dem som tror. [12] Måtte de se vigtigheden i at give en så ren og retfærdig fremstilling af Gud, at verden må se ham i hans skønhed. Måtte de fyldes så meget med Kristi iboende Ånd at verden ikke kan få kraft til at skille dem fra arbejdet, at overbringe mennesker de vidunderlige muligheder sjæle, som antager Kristus, har. Der er brug for stor alvor i alle vort arbejdes linier. Tiden er gået. Guds tjenere skal ikke være»lunkne i jeres iver; vær brændende i ånden; tjen Herren.«Folk behøver sandheden og ved alvorlige, trofaste bestræbelser skal den gives til dem. Sjæle skal der sørges for, bedes for, arbejdes for. Alvorlige appeller skal gøres. Brændende bønner skal opsendes. Vor matte, åndsløse bønner skal ændres til bønner med inderlig interesse. Guds ord erklærer:»bed for hverandre, for at I må blive helbredt; en retfærdigs bøn har en mægtigt virkende kraft:«verden er vort slidsomme missions?arbejdsområde og vi skal gå frem for at arbejde, omgivet med Getsemane og Golgatas atmosfære. [13]

14 Signal om fremrykning [14] SIGNAL OM FREMRYKNING Det er en evig Jehova?lov at han, som antager sandheden, som verden behøver, skal gøre det til sit første arbejde at forkynde sandheden. Men hvem er der, som gør fortabende synderes byrder til deres egne? Idet jeg ser på Guds bekendende folk og ser deres uvillighed for at tjene Ham, fyldes mit hjerte så meget med smerte at jeg ikke kan udtrykke det. Hvor få er fortrolig med Gud i hans højtidelige, afsluttende værk. Der er tusinder der skal advares, alligevel er det kun ganske få, der helliger sig helt til arbejdet og være villige til at blive eller gøre hvad som helst kun for at vinde sjæle for Kristus. Jesus døde for at frelse verden. I ydmyghed, i beskedenhed, i uselviskhed, arbejdede han og arbejder for syndere. Men mange af dem som burde samarbejde med ham er sig selv nok og er ligegyldige. Hos Guds folk i dag er der en frygtelig mangel på sympati som burde næres for ufrelse sjæle. Vi taler om Kristne missioner. Vore stemmers lyd skal kunne høres; men mærker vi at Kristi følsomme hjerte længes efter dem uden for folden? Hvis vore hjerter ikke slår enstemmigt med Kristi hjerte, hvordan kan vi så forstå det arbejdets hellighed og betydning, som vi er kaldet til ved ordene:»jeres vejledere... våger over jeres sjæle som de, der engang skal gøre regnskab.«hebr.13,17. Gud venter på at mænd og kvinder skal opdage deres ansvar. Han venter på at de skal forbinde sig selv med ham. Lad dem bemærke signalet om at rykke frem og ikke længere være efternøglere i gennemførelsen af Herrens vilje. Indser vi hvor mange mennesker i verden der faktisk venter på vore aktiviteter? Fra kvarterer, hvor vi mindst venter det, vil der komme tilskyndelser, om at vi må gå frem og give verden det sidste nådesbudskab. Prædikanter og folk, vågn op! Vær hurtig til at se og gribe enhver anledning og mulighed I får til at dreje forsynets hjul. [Gud, Kristus og de himmelske engle virker med intensitet for at holde Satans frygtelige vrede i tøjler, så at Guds plan ikke 10

15 Signal om fremrykning 11 skal blive hindret. Gud leder og hersker. Han styrer verdensaltets anliggender. Lad hans stridsmænd skride frem til Sejr. Lad der være fuldkommen enhed inden for deres rækker. Lad dem drive krigen tilbage til fjendens port. Som en mægtig Sejrherre vil Gud virke for dem. Tiden og værket side 5] [Evangeliets budskab bør lyde i vore menigheder og kalde dem til en verdensomfattende aktion. Medlemmerne må have en større tro og blive inspireret til større nidkærhed af deres usynlige himmelske medarbejdere, af bevidstheden om deres uudtømmelige hjælpekilder, af det vældige foretagende, de er med i og af den magt, deres ledere er i besiddelse af. De, der giver sig ind under Guds magt for at blive ledet og styret af ham, vil erkende en stadig udvikling af de begivenheder, han har bestemt skal finde sted. Inspireret af hans Ånd, som gav sit liv, for at verden kunne få liv, vil de ikke længere stå magtesløse og blot henvise til, hvad de ikke formår. De vil iføre sig den himmelske rustning og tage kampen op, besluttede på at vove alt for Gud i forvisningen om, at han i sin almagt vil udfylde deres behov. I Mesterens Tjeneste side 95]

16 Et altid udvidende arbejde Et altid udvidende arbejde [15] [16] Guds tjenere skal gøre brug af alle ressourcer for at udvide hans rige. Apostlen Paulus erklærer at det»er godt og velbehageligt for Gud, vor frelser, som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden,«at»bøn, påkaldelse, forbøn og tak [gøres] for alle mennesker«1.tim.2, Og Jakob siger:»så skal I vide, at den, der omvender en synder fra den vildfarelse, han er kommen ud i, frelser hans sjæl fra døden og skjuler en mangfoldighed af synder. «Jak.5,20. Enhver troende er blevet bedt om at forene sig med sine brødre i frembringelsen af invitationen:»kom! for nu er det rede.«luk 14,17 Enhver skal opmuntre andre til at gøre et helhjertet arbejde. Dybtfølte invitationer vil gives af en levende menighed. Tørstende sjæle vil ledes til livets vand. Apostlene bar en ansvarsbyrde for at udvide deres arbejdsområde, for at forkynde evangeliet i regionerne derude. Fra deres eksempel lærer vi at der ikke skal være lediggængere i Herrens vingård. Hans tjenere skal hele tiden udvide omkredsen af deres arbejdsområde. De skal hele tiden gøre mere, aldrig mindre. Herrens arbejde er at udvide og gøre bredere indtil det omfatter hele verden. Efter en missionstur, tog Paulus og Barnabas tilbage igen og besøgte menighederne de havde oprettet og udvalgte mænd til at stå sammen med dem i arbejdet. Således skal Guds tjenere arbejde i dag, udvælge og oplære værdige unge mænd som nybyggere. Gud! hjælp os til at hellige os selv, så andre, ved vort eksempel, kan helliges og blive i stand til at gøre et vellykket Kristus?sjælevindende arbejde. Vi nærmer os afslutningen af denne jords historie; snart skal vi stå foran den store hvide trone. Snart vil jeres arbejdstid være forbi for evigt. Vent på anledninger til at sige ord i rette tid til dem I kommer i kontakt med. Vent ikke på bekendtskaber før I giver dem sandhedens uvurderlige rigdomme. Gå til arbejdet og veje vil åbne sig for jer. 12

17 Et altid udvidende arbejde 13 På dommens dag vil Golgataofferets betydning blive helt klar for den fortabte. De ser hvad de har mistet ved ikke at være trofaste. De tror det var deres privilegium at få det fornemme, rene selskab. Men det er for sent. Det sidste kald er gjort. Klagen er hørt:»kornhøst er omme, frugthøst endt og vi er ej frelst!«jer.8,20. [Det tunge ansvar med at advare verden om den kommende dom hviler på os. Fra alle sider, fra nær og fjern lyder der råb om hjælp. Gud opfordrer sin menighed til at stå op og iføre sig styrke. Der kan vindes en uforgængelig krone; himmelen kan vindes. Verden, som er ved at forgå i uvidenhed, skal oplyses. Herren kommer 2.apr] Verden vil blive overbevist, ikke ved det der kommer fra talerstolen, men ved menighedens levemåde. Prædikanten bag talerstolen kundgører evangeliets teori; medens menighedens praktiske medfølelse viser sin kraft. [Selv om menigheden er svækket og mangelfuld og stadig trænger til advarsel og råd, er den ikke desto mindre genstand for Kristi højeste opmærksomhed. Han udfører nådens eksperimenter på menneskelige hjerter og frembringer sådanne forvandlinger i karakteren, [17 ] at engle forbavses og giver deres glæde udtryk i lovsange. De fryder sig ved tanken om, at syndige, fejlende menneskevæsener således kan forvandles. Vejl f menigh bd. 2 side 300] [Idet den tredje engels budskab stiger til et højt råb, vil megen kraft og herlighed ledsage dets forkyndelse. Guds folks ansigter vil stråle af lys fra himmelen. Herren kommer 13.jul] Herren vil udruste mænd og kvinder - ja, børn som han gjorde med Samuel - til hans arbejde og gøre dem til sine budbringere. Han som aldrig slumrer eller sover våger over at enhver arbejder, vælger sit arbejdsområde. Alle i himlen ser på den krig, som Guds tjenere, under tilsyneladende nedslående forhold, fører. Nye sejre fås, ny ære vindes, idet Herrens tjenere, samler sig rundt om Forløserens banner og går frem for at stride troens gode strid. Alle de himmelske engle er til tjeneste for Guds ydmyge, troende folk; og idet Herrens hær af medarbejdere derunder synger deres lovprisning, stemmer koret, deroppe, i med dem i taksigelse og tilskriver Gud og hans Søn pris. [Ingen er tilsyneladende mere hjælpeløs og dog i virkeligheden mere uovervindelig, end den sjæl der føler sin intethed og stoler helt på Frelserens fortjenester. Gud ville sende alle himmelens engle til

18 14 Vidnesbyrd for menigheden bind 7 [18] hjælp for en sådan, hellere end tillade ham at blive besejret. Buds t unge side 48] Krigsråbet lyder over rækkerne. Lad alle korsets soldater rykke frem til fronten, ikke i sig selv, men i ydmyghed og beskedenhed og med fast tro på Gud. Dit og mit arbejde vil ophøre med dette liv. I en lille stund skal vi hvile i graven, men når kaldet kommer, skal vi tage arbejdet op igen, i Guds rige.

19 Arbejde for menighedsmedlemmer ARBEJDE FOR MENIGHEDSMEDLEMMER [Vi har et budskab fra Herren, som vi skal give verden - et budskab, som skal forkyndes i Åndens krafts rige fylde. Vore prædikanter bør indse nødvendigheden af at søge og frelse det fortabte. Der må rettes direkte henvendelser til de uomvendte.»da farisæerne så det, spurgte de hans disciple:»hvorfor spiser jeres Mester sammen med toldere og syndere?«men da Jesus hørte det, sagde han: De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Gå hen og lær, hvad det vil sige:»barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.«det er denne opgave, han har overdraget til os. Der har aldrig været større behov for den end i denne tid. Har Gud ikke pålagt sine prædikanter den opgave at bringe orden i menighederne? Det ser ud, som om dette arbejde næppe er gjort før, så det må gøres igen. Når man ser efter menighedens medlemmer på denne måde og arbejder for dem, bliver de religiøse svæklinge. Hvis ni tiendedele af de anstrengelser, som bliver gjort for dem som kender sandheden, var blevet gjort for dem, som aldrig har hørt sandheden, ville fremgangen have været meget større. Gud har holdt sine velsignelser tilbage, fordi hans folk ikke har arbejdet i overensstemmelse med hans anvisninger. De, som kender sandheden, bliver svækket, når vore prædikanter vier dem den tid og de talenter, som skulle have været brugt på de uomvendte. I mange af vore menigheder i byerne taler prædikanterne sabbat efter sabbat og menighedens medlemmer kommer til Guds hus sabbat efter sabbat uden at have noget at fortælle om de velsignelser, som de har modtaget ved at være til velsignelse for andre. De har ikke arbejdet gennem ugen for at efterleve den undervisning, som de fik om sabbatten. Så længe menighederne ikke gør noget [19] som helst for at bringe andre den hjælp, som de selv får, vil resultatet blive åndelig afmagt. 15

20 16 Vidnesbyrd for menigheden bind 7 [20] Den største hjælp, vort folk kan få, er at lære at arbejde for Gud og at forlade sig på ham i stedet for på prædikanterne. De bør forene sig med hans hær af arbejdere og yde ham en trofast tjeneste. Der er tidspunkter, hvor det sømmer sig, at vore prædikanter taler i menighederne om sabbatten og holde korte prædikener, som er fulde af liv og Kristi kærlighed, men menighedens medlemmer skal ikke vente en prædiken hver sabbat. Lad os huske på, at vi er fremmede og pilgrimme på Jorden og at vi søger efter et bedre land, et himmelsk. Lad os arbejde med en sådan alvor, en sådan hengivenhed, at syndere bliver draget til Kristus. De, som har sluttet sig til Herren og indgået en pagt med ham om at arbejde i hans tjeneste, er forpligtede til at forene sig med Herren i det store, herlige arbejde at frelse sjæle. Lad menighedens medlemmer udføre deres del med troskab igennem ugen og fortælle om deres erfaringer om sabbatten. Da bliver mødet som mad i rette tid og det bringer nyt liv og ny kraft til alle de tilstedeværende. Når Guds folk indser den store trang til at arbejde således, som Kristus arbejdede, for at omvende syndere, vil de vidnesbyrd, som de aflægger til sabbatsgudstjenesten, være fulde af kraft. Så vil de med glæde fortælle om den dyrebare erfaring, som de har haft i deres arbejde for andre. Vore prædikanter skal ikke bruge tiden til at arbejde for dem, som allerede har taget imod sandheden. Med Kristi kærlighed brændende i deres hjerter skal de gå ud for at vinde syndere for Frelseren. De skal så sandhedens sædekorn ved alle vande. Sted efter sted skal besøges og den ene menighed efter den anden skal oprettes. De, som tager standpunkt for sandheden, skal organiseres i menigheder og derefter skal prædikanten rejse videre til andre felter, som er lige så vigtige. Så snart der er blevet organiseret en menighed, bør prædikanten sætte medlemmerne i arbejde. De trænger til at lære, hvordan de skal arbejde, så de opnår resultater. Prædikanten bør bruge mere af sin tid til at undervise end til at prædike. Han bør lære medlemmerne, hvordan de kan bibringe andre den kundskab, som de selv har taget imod, Samtidig med at de nyomvendte lærer at søge råd hos dem, som har mere erfaring i arbejdet, bør de lære, at de ikke må sætte prædikanten i Guds sted. Prædikanterne er kun mennesker og de er behæftet med skrøbeligheder. Vi skal søge vejledning hos Kristus.

21 Arbejde for menighedsmedlemmer 17»Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed. Af hans fylde har vi alle modtaget og det nåde over nåde.«joh 1, Evangeliets kraft skal komme over de grupper, som er blevet organiseret og gøre dem skikket til tjeneste. Nogle af de nyomvendte vil blive så fyldt med Guds kraft, at de straks tager fat på at arbejde. De vil arbejde med en sådan flid, at de hverken har tid eller lyst til at svække deres brødres hænder med uvenlig kritik. Deres eneste ønske er at bringe sandheden ud til fjerne lande. Herren har vist mig det arbejde, som skal udføres i byerne. De troende i disse byer kan arbejde for Gud i nærheden af deres hjem. De skal arbejde stille og beskedent og bringe himmelens atmosfære [21] med sig overalt, hvor de færdes. Hvis de lader selvet ude af betragtning og altid viser hen til Kristus, vil man kunne mærke deres stærke indflydelse. Når en arbejder overgiver sig til Herrens tjeneste uden forbehold, får han en erfaring, som sætter ham i stand til at arbejde for Mesteren med større fremgang. Den indflydelse, som drog ham til Kristus, hjælper ham med at drage andre til Kristus. Man lægger måske aldrig det ansvar på ham at blive offentlig taler, men han er alligevel en Guds tjener og hans arbejde vidner om, at han er født af Gud. Det er ikke Herrens hensigt, at størstedelen af arbejdet med at så sandhedens sæd skal overlades til prædikanterne. Mænd, som ikke er kaldet til prædikegerningen, bør opmuntres til at arbejde for Mesteren efter deres evner. Hundreder af mænd og kvinder, som nu går ledige, kunne udføre et tilfredsstillende arbejde. Ved at bringe sandheden ind i hjemmene til deres venner og naboer kan de gøre et stort arbejde for Mesteren. Der er ikke personsanseelse hos Gud. Han vil bruge ydmyge, Gudhengivne kristne selv om de ikke har fået en så grundig uddannelse som visse andre. Lad sådanne tage arbejdet op for ham ved at virke fra hjem til hjem. Når de sidder i hjemmene, kan de, hvis de er ydmyge, forsigtige og gudfrygtige, gøre mere for at tilfredsstille familiens virkelige behov, end en ordineret prædikant. Hvorfor føler de troende ikke en dybere, mere alvorlig bekymring for mennesker, som ikke kender Kristus? Hvorfor kommer der ikke to eller tre sammen for at bede Gud om at frelse et bestemt menneske og derefter endnu et? I vore menigheder bør der dannes grupper, som

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

KOLPORTØR EVANGELISTEN

KOLPORTØR EVANGELISTEN KOLPORTØR EVANGELISTEN Ellen G. White Copyright 2013 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

02 - Vi kommer ind for din trone. 01- Jeg si r dig tak

02 - Vi kommer ind for din trone. 01- Jeg si r dig tak 01- Jeg si r dig tak m Jeg si r dig tak F F/ For alt hvad du har gjort for mig. m Mit hjerte strømmer over F F/ f ubeskrivelig kærlighed. 02 - Vi kommer ind for din trone E F#m7 Vi kommer ind for in trone.

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Bønnebogens indhold. Salmebogens Bønnebog 753

Bønnebogens indhold. Salmebogens Bønnebog 753 Salmebogens Bønnebog 753 Bønnebogens indhold BØN (indledning) 1.-2. Morgen- og aftenbøn i Luthers lille Katekismus MENNESKELIVET 3.-6. At møde dagen Livsaldre 7.-8. Samliv og ægteskab Forældre og børn

Læs mere

Lære og Pagter AFSNIT 1

Lære og Pagter AFSNIT 1 Lære og Pagter AFSNIT 1 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith under en særlig konference af ældster i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som blev afholdt i Hiram, Ohio 1. november 1831.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette!

Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette! Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette! AF LARS HYLDGÅRD JENSEN 1 2 Indhold 1. Hvis Gud er god Hvorfor er

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden bind 9

Vidnesbyrd for menigheden bind 9 Vidnesbyrd for menigheden bind 9 Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen.

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Mening og meningsløshed, godt og ondt, er side om side i vores menneskeliv.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere