Region Hovedstaden. Grønt regnskab Grønt regnskab Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe"

Transkript

1 Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

2 2 GRØNT REGNSKAB 2013

3 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Basisoplysninger Ledelsens redegørelse Status på strategiske ledelsestiltag Regionens væsentligste miljøpåvirkninger Vigtigste resultater Indsatsområder Miljø- og energiledelse Kommunikation og formidling Klima Energi Brugsvand Affaldsressourcer Kemikalier Spildevand Miljørigtige indkøb Bæredygtigt byggeri og grøn erhvervsudvikling Miljørigtig it GRØNT REGNSKAB

4 Forord I Region Hovedstaden har vi en klar målsætning om at være en grøn, sund og innovativ region. I det grønne regnskab for 2013 kan du læse, hvordan vi i Region Hovedstaden arbejder for lavere energiforbrug, mindre affald, færre miljøproblematiske stoffer, renere spildevand og for mange andre grønne initiativer. Vi giver også eksempler på, hvordan grønne initiativer bliver til i innovative samarbejder med private virksomheder og dermed både skaber jobs, eksportmuligheder og vækst i regionen. Det er det, vi kalder grøn vækst. Vi mener også, at en grøn region er en god forudsætning for borgernes sundhed. Derfor giver det rigtig god mening for os at satse på miljøet i hospitalsdriften og i alle andre af vores opgaver som Danmarks største sundhedsvirksomhed. Jeg håber, at du bliver inspireret til at være med til at udvikle vores region i en grøn og bæredygtig retning; til gavn for borgernes sundhed, regionens vækst og ikke mindst miljøet. Sophie Hæstorp Andersen Regionsrådsformand 4 GRØNT REGNSKAB 2013

5 1 Indledning Med grønt regnskab 2013 er det sjette år Region Hovedstaden opgør energiforbrug og affaldsdannelse regnskabet indeholder endvidere en oversigt over, hvilke miljøbelastende stoffer der anvendes. Regionen vil med det grønne regnskab give alle interesserede information om, hvordan hospitaler og institutioner påvirker miljø og sundhed i regionen. Region Hovedstaden er en stor sundhedsvirksomhed, der i 2013 behandlede knap 5 mio. patienter ambulant, gennemførte ca. 0,5 mio. operationer og havde patienter liggende til behandling i 1,9 mio. sengedage. Det påvirker miljø og sundhed. Ambitionen er, at alle regionens hospitaler, institutioner, virksomheder og centre skal drives bæredygtigt, så sundhedssektoren selv bidrager til en renere og sundere region og dermed til en øget livskvalitet for regionens borgere. Regionens intensioner er samtidig at bidrage til innovation og grøn vækst ved at efterspørge og udvikle bæredygtige løsninger, der samtidig skaber arbejdspladser og eksportmuligheder for danske virksomheder. Data I det grønne regnskab for 2013 viser Region Hovedstaden, hvilke aktiviteter den har sat i gang og gennemført. Desuden vises data for forbrug og miljøpåvirkninger for energi og affald samt oversigter over anvendelse af kemikalier og udledning af uønskede stoffer med spildevandet. Grønt Regnskab 2013 omfatter fem kapitler I kapitel 1 3 beskrives ledelsens redegørelse,herunder hvilke ledelsesmæssige aktiviteter der er gennemført, hvilke miljøproblemer der er de væsentligste samt en oversigt over de vigtigste resultater. I kapitel 4 gøres der status på alle regionens politisk vedtagne indsatsområder som stammer fra Strategi- og handlingsplan for bæredygtig udvikling INDLEDNING GRØNT REGNSKAB

6 2 Basisoplysninger Region Hovedstadens grønne regnskab omfatter regionen som virksomhed, der er en stor og sammensat organisation, hvis største opgave er hospitalsdrift. Det grønne regnskab 2013 gør status på forbrug og miljøpåvirkninger samt gennemførte miljø- og energiaktiviteter for følgende enheder. (Se tekstboks nedenunder). Regionens driftsomkostninger for 2013 var ca. 34 mia. kr., og der er ansat medarbejdere i Region Hovedstaden. enheder dækket af det grønne regnskab 2013: Hospitaler otte somatiske hospitaler fordelt på 11 matrikler Region hovedstadens medarbejdere er beskæftiget inden for disse områder: Hospitaler Psykiatri Privatpraktiserende læger og speciallæger Behandlere og psykologer Tandlæger Handicaptilbud Miljø Uddannelse Kultur Forskning og innovation Erhverv Trafik Amager og Hvidovre Hospitaler ansatte Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler ansatte Bornholms Hospital 556 ansatte Gentofte Hospital ansatte Glostrup Hospital ansatte Herlev Hospital ansatte Nordsjællands Hospital ansatte Rigshospitalet ansatte Psykiatrien psykiatriske centre, tre sociale tilbud og ét børn- og ungetilbud Region Hovedstadens Apotek 477 ansatte Et produktionsapotek, der producere en række lægemidler til regionens hospitaler samt til mange hospitaler i Danmark Den Sociale Virksomhed ansatte 11 handicaptilbud målrettet børn og voksne med fysisk og psykisk handicap, kriminel baggrund mv. Koncernstabe 837 ansatte Regionsgården Administration inden for planlægning, økonomi, regional udvikling, indkøb, byggeri, innovation og grøn vækst mm. Den Præhospitale Virksomhed 141 ansatte Indgår ikke i dataopgørelsen i grønt regnskab It- medico- og telefoni 626 ansatte Indgår ikke i dataopgørelsen i grønt regnskab HR & Uddannelse 279 ansatte Indgår ikke i dataopgørelsen i grønt regnskab Regionen total ansatte. For flere oplysninger og fakta om Region Hovedstaden henvises til *) Opgørelsen er fra og omfatter antal ansatte omregnet til fuldtidsansatte (som fuldtidsansatte funktionærer og tjenestemandsansatte). Antallet af deltidsansatte er omregnet til fuldtidsansatte. 6 GRØNT REGNSKAB BASISOPLYSNINGER

7 Bornholms Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Gentofte Hospital Regionsrådet Glostrup Hospital Amager og Hvidovre Hospitaler Center for It, Medico og Telefoni Center for Økonomi Center for Regional Udvikling Herlev Hospital Region Hovedstadens Psykiatri Center for HR Center for Sundhed Center for Kommunikation Den Præhospitale Virksomhed Koncerndirektion Sekretariat Nordsjællands Hospital Den Sociale Virksomhed Rigshospitalet Region Hovedstadens Apotek 2 BASISOPLYSNINGER GRØNT REGNSKAB

8 3 Ledelsens redegørelse Region Hovedstaden driver en lang række af landets mest avancerede hospitaler og institutioner. Regionens ca medarbejdere behandler årligt ca. 1,5 mio. patienter og det påvirker miljøet og klimaet. Aktivitetsniveauet er stigende fra år til år og der behandles flere og flere patienter på de samme kvadratmeter, hvilket samtidig betyder et stigende ressourceforbrug og øget miljøbelastning. Eksempelvis blev der i 2013 anvendt 483 MWh energi og ca kemikalier i driften samt genereret 17 tusind tons affald. Region Hovedstaden styrker derfor i disse år miljøindsatsen ved at optimere ressourceanvendelsen og mindske miljøbelastningen. For at realisere ambitionen om omstilling til en mere bæredygtig hospitalsdrift blev Miljørigtig drift og udvikling i 2013 udpeget som et ud af ti strategiske indsatsområder af regionens koncerndirektion og hospitalsdirektører samt politisk godkendt april Det betyder bl.a., at der i de kommende år vil komme styrket ledelsesmæssigt fokus på regionens miljøindsats. Boks 3.1 Regionens målsætninger for bæredygtig udvikling er at: arbejde systematisk med at effektivisere miljøindsatserne og løbende forbedre miljøpræstationerne. sikre et tæt samspil mellem miljøindsatser, regionens kerneopgaver og prioritering af ressourcer. sikre vidensdeling og spredning af god praksis mellem regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe samt med de øvrige regioner. motivere og involvere medarbejderne aktivt i det forebyggende miljøarbejde. mindske miljø- og klimabelastningen fra regionens aktiviteter. mindske anvendelsen af miljøskadelige materialer og produkter. anvende den renest mulige teknologi inden for de økonomiske rammer. understøtte innovation og udvikling af bæredygtige løsninger, produkter og materialer, der bidrager til en positiv miljøpåvirkning. sikre en løbende dialog med og information af medarbejdere, samarbejdspartnere og borgere. Regionens overordnede ledelsesmæssige mål for 2015: Miljø- og energiledelse skal være integreret i regionens generelle virksomhedsstyring. Strategisk miljø- og energiledelse er integreret på alle ledelsesniveauer. Der er implementeret miljø- og energiledelse på alle regionens hospitaler og virksomheder. Boks GRØNT REGNSKAB LEDELSENS REDEGØRELSE

9 Med Strategi- og handlingsplan for bæredygtig udvikling foreligger der en række politisk vedtagne målsætninger, der sætter rammen for miljøarbejdet i regionen (målsætningerne er vist i boks 3.1). Der er endvidere vedtaget tre ledelsesmæssige mål (vist i boks 3.2 ), samt mål for hvert af regionens 11 indsatsområder (indsatsområderne er vist i boks 3.3 ). I afsnit 4 er der gjort status på, hvordan det går med at opfylde målene på alle indsatsområder. I 2013 blev der som supplement til Strategi- og handlingsplan for bæredygtig udvikling politisk vedtaget fire konkrete mål for energi og affald. Hvert hospital skal bidrage til gennemførelse af regionens mål ved at sætte konkrete mål i deres lokale handlingsplaner. For at kunne sætte konkrete mål og pege på de største potentialer for miljø- og energiforbedringer er der i 2013 gennemført systematisk kortlægning af energianvendelse, affaldsdannelse, miljøproblematiske kemikalier mm. Kortlægningen vil fortsætte i 2014 således, at hospitalerne har et kvalificeret grundlag for at sætte mål i deres lokale handlingsplaner samt at vurdere investeringsbehovet. Boks 3.3 Regions Hovedstadens 11 målsatte indsatsområder frem til 2015: 1. Miljø- og energiledelse 2. Kommunikation og formidling 3. Klima 4. Energi 5. Brugsvand 6. Affald 7. Kemikalier 8. Spildevand 9. Miljørigtige indkøb 10. Bæredygtigt byggeri og grøn erhvervsudvikling 11. Miljørigtig it 3 LEDELSENS REDEGØRELSE GRØNT REGNSKAB

10 3.1 Status på strategiske ledelsestiltag I 2013 blev såvel koncernledelsen som hospitalsledelserne i stigende grad en del af miljøarbejdet, og der er opnået flere fremskridt med implementeringen af miljø- og energiledelse. I boks 3.4 herunder ses, hvilke overordnede ledelsesmæssige tiltag der er gennemført på henholdsvis koncernniveau og på hospitalsniveau i 2012 og Udfordringen har været at afstemme de overordnede ambitioner og mål med hospitalernes økonomiske rammer. Generelt har hospitalerne i 2013 opprioriteret organiseringen og forankringen af miljø- og energiarbejdet, lige fra direktionsinddragelse til etablering af projektgrupper med medarbejdere fra forskellige arbejdsområder. Koordineringsgruppen for miljø- og energiledelse (KOOR-gruppen), der består af tekniske chefer, driftschefer eller facility managers fra hospitalerne samt repræsentanter fra Koncern Økonomi, har været et omdrejningspunkt for at effektuere regionens mål til mere konkrete tiltag på hospitalerne og afstemme ambitionsniveau med de reelle muligheder og rammer på hospitalerne. KOOR-gruppen udpegede blandt andet en række krav for miljø- og energiledelse på hospitaler for 2012 og 2013 (se boks 3.5), som blev godkendt af den Udvidede Direktørkreds (UD), der består af regionens koncerndirektører samt hospitalsdirektører. I afsnit 4.1 er der gjort status på, hvilke miljø- og energiledelsesmæssige tiltag de enkelte hospitaler har gennemført. Boks 3.4 Tiltag på koncernniveau Gennemførelse af mål i Strategi- og handlingsplan for bæredygtig udvikling Grønt regnskab årligt Regionens model for miljø- og energiledelse samt krav To regionale miljøkoordinatorer og fire miljø- og energikonsulenter Koordineringsgruppen for miljø- og energiledelse afstemmer tiltag på koncernniveau med gennemførelse på hospitalsniveau ERFA grupper for energi, affald, kemikalier og spildevand. Tiltag på hospitalsniveau Bæredygtighed som tema i fire ud af ni hospitalers udviklingsaftaler Miljøpolitik på syv ud af ni hospitaler Organisering af miljø- og energiledelse på otte ud af ni hospitaler Handlingsplan med mål og aktiviteter. Otte ud af ni har lavet handlingsplaner med målsætninger. To har konkrete mål frem til 2015 Grønt regnskab er udarbejdet for 2013 på et hospital mens syv hospitaler er i gang. Miljø- og energikoordinatorer ansat på otte ud af ni hospitaler. Krav til miljø- og energiledelse 2012 Udpege en lokal miljøkoordinator, der bl.a. skal bidrage til implementering af miljø- og energiledelse Udarbejde en lokal miljø- og energihandlingsplan gældende frem til 2015 Fastlægge veldefinerede målsætninger og mål for miljø- og energiindsatsen Afsætte budget og ressourcer til at realisere handlingsplanen Gøre relevante dele af organisationen bekendt med handlingsplanen Udarbejde en miljøpolitik Udarbejde et lokalt grønt regnskab (for 2012) Miljø- og energiledelse fuldt implementeret Boks GRØNT REGNSKAB LEDELSENS REDEGØRELSE

11 På figur 3.1 vises koblingen mellem regionens samlede miljø - energiledelse og de enekelte hospitaler mm. HOSPITALER OG VIRKSOMHEDER KONCERNEN Politik og mål Politik og mål Politik og mål Opfølgning og evaluering Implementering Handlingsplan Opfølgning og evaluering Handlingsplan Opfølgning og evaluering Implementering Handlingsplan Implementering Politik og mål Politik og mål Opfølgning og evaluering Handlingsplan Opfølgning og evaluering Handlingsplan Implementering Implementering Politik og mål Politik og mål Opfølgning og evaluering Handlingsplan Politik og mål Opfølgning og evaluering Handlingsplan Implementering Opfølgning og evaluering Handlingsplan Implementering Implementering 3 LEDELSENS REDEGØRELSE GRØNT REGNSKAB

12 3.2 Regionens væsentligste miljøpåvirkninger Regionens væsentligste miljøpåvirkninger Regionens største forbrug er energi, kemikalieholdige produkter og lægemidler, der direkte påvirker miljø og sundhed lokalt. Derudover indkøbes der mange produkter, serviceydelser og byggematerialer, der produceres og transporteres fra andre verdensdele. Derved påvirker regionen indirekte miljø og sundhed andre steder på kloden. De væsentligste direkte miljøpåvirkninger fra regionens hospitaler er: udledning til luften og CO 2 -påvirkning udledning af lægemidler, patogener, dvs. mikroorganismer, der fremkalder sygdom som for eksempel vira, bakterier, svampe eller parasitter, antibiotika og kemikalier med spildevandet, der påvirker de omgivende vandmiljøer bortskaffelse af store mængder af forskellige typer affald. Figur 3.2 viser Region Hovedstadens væsentligste aktiviteter, forbrug og udledninger i 2013 Indkøbes for 10 mia. kr Fordelt på ca varetyper Miljømærkning i indkøbssystemer i alt 630 produkter Miljøkrav stillet i udbud i Affald Total mængder Forbrænding Genanvendelse Klinisk risikoaffald tons tons tons tons Energiforbrug Varme El MWh MWh MWh Energi tons CO 2 El tons CO 2 varme tons CO 2 Antal lægemidler Ca Vandforbrug 1,06 mio. m 3 Drift Driftsomkostninger 34 mia. kr Inversteringsramme 194 mio. kr Bygningsmasse 1.9 mio. m 2 Sengedage 1.9 mio. Ambulante besøg 4.8 mio. Operationer inkl. 0,5 mio. ambulatorieoperationer Lægemidler spildevandsproblematiske Ca. 40 Spildevand 1.06 mio. m 3 Antal kemikalier Ca Kemikalier spildevandsproblematiske ca GRØNT REGNSKAB LEDELSENS REDEGØRELSE

13 3.3 Vigtigste resultater Regionens hospitaler og institutioner har gennemført en række tiltag for at nedbringe energiforbruget, anvendelsen af farlige kemikalier, affaldsmængderne mm. Samtidig er produktionen steget, dvs. at der behandles flere og flere patienter på regionens hospitaler. På trods af denne stigning er det lykkedes hospitaler og institutioner at begrænse energiforbruget, så det ikke stiger i samme grad. Produktivitetsniveauet er i nedenstående figur illustreret gennem DRG-værdier. DRG-produktionsværdien (DRG=Diagnose Relaterede Grupper) bruges som et indirekte mål for produktiviteten på hospitalerne. Tallet fremkommer ved, at alle hospitalernes behandlingstilbud, fx hofte- eller blindtarmsoperationer, er værdisat på landsplan (DRG-takst). DRG-produktionsværdien er summen af alle behandlinger ganget med deres respektive DRG-takst. I figuren kan man se, at affaldsmængden er steget i næsten samme grad som produktiviteten i Resultater for: 1. Miljø- og energiledelse Regionen er i gang med at implementere miljø- og energiledelse på hospitaler og institutioner. I 2013 har der været specielt fokus på organisering og forankring af miljø- og energiarbejdet, kortlægning af energi, kemikalie og lægemiddeludledning samt affald og genanvendelse. Otte hospitaler har udarbejdet handlingsplaner med målsætninger og to med konkrete mål frem til Næste trin på hospitalerne er fastlæggelse af konkrete mål og identifikation af aktiviteter og ressourcemuligheder til gennemførelse. 2. Kommunikation og formidling I 2013 blev regionens grønne hjemmeside bæredygtig suppleret med en fælles kommunikationsplatform på intranettet, REGI, grønnere hospitaler, hvor nøglemedarbejdere mm. kan se alle regionens mål, undersøgelser og resultater både for regionen men også for hvert hospital og virksomhed. 3. Klima Se under 4.4 Energi, 4.9 Miljørigtige indkøb, 4.10 Bæredygtigt byggeri og 4.11 Miljørigtig it, 4. Energi Samlet set er Region Hovedstadens målte energiforbrug faldet fra 2012 til 2013 med 0,9 %. Dette dækker over et samlet fald på varmeforbruget på 2,7 %, samt en stigning i elforbruget på 2,4 %. CO 2 -udledningen fra varme og el er samlet set uændret. Der er et stykke vej endnu for at nå målet, da de energiforbrugende aktiviteter på hospitalerne Energiforbrug Affaldsmængde 2012 Indeks = Produktivitet (DRG) Vandforbrug Figur Viser produktionen (DRG) indekseret samt energi og vandforbrug og affaldsmængde. Produktiviteten er steget. Affaldsmængden er ligeledes steget. Derimod er energi og vandforbrug ikke steget, hvilket skyldes en række besparende aktiviteter. er stigende. Endvidere er der anlægsloft på energibesparende foranstaltninger. 5. Brugsvand Region Hovedstaden brugte hhv. 1,04 mio. og 1,06 mio. m³ brugsvand i hhv og Det vil sige, at forbruget steg med 1,3 %. En øget bygningsmasse samt øgede aktiviteter er medvirkende til et øget vandforbrug. 6. Affaldsressourcer I 2013 udgjorde affald til genanvendelse fra hospitalerne 18,1 % af den samlede affaldsmængde fra disse. Det er en fremgang på 0,7 % i forhold til året før. Årsagen er, at hospitaler og virksomheder er blevet bedre til at sortere pap, papir, plast, madaffald, tonere og elektronikaffald fra til genanvendelse. Der er dog stadig et stykke vej til målet på 23,7 % affald til genanvendelse i Kemikalier Regionens hospitaler anvender knap 4000 forskellige kemikalier og ca lægemidler, hvoraf nogle anses for uønskede i miljøet og arbejdsmiljøet. I 2013 blev de mest problematiske kemikalier udpeget på baggrund af de foreliggende data. Et nyt kemikaliestyrings it system blev indkøbt i 2013 og data er under opgradering. Regionens mål er at substituere de mest problematiske kemikalier ved indkøb og byggeri ud fra en prioriteret top 10 liste. 3 LEDELSENS REDEGØRELSE GRØNT REGNSKAB

14 8. Spildevand Hospitalerne har i 2013 arbejdet med udformning af spildevandsansøgninger og regionen har ved kortlægning af kemikalier og lægemidler fundet, at ca. 80 kemikalier og ca. 40 lægemidler er problematiske for sundhed og miljø i spildevandet. To ud af ni hospitaler har indsendt en spildevandsansøgning til kommunen. Regionens mål er, at alle hospitaler i 2015 skal have en spildevandstilladelse fra kommunerne, herunder overholdelse af vejledende grænseværdier for kemikalier og lægemidler. 9. Miljørigtige indkøb Region Hovedstadens indkøb omfatter ca varer. I 2013 blev der stillet miljøkrav i 28 af regionens udbudsforretninger. Opfyldelse af miljøkrav bliver løbende synliggjort i regionens nye indkøbssystem, hvor der p.t. er ca. 630 produkter med en sådan markering. 10. Bæredygtigt byggeri og grøn erhvervsudvikling I samtlige rådgiverudbud og projektkonkurrencer for de store hospitalsbyggerier indgår udvalgte miljø- og klimahensyn besluttet af regionsrådet. Således bliver rådgiverne bl.a. bedømt på deres evne til at bygge bæredygtigt. Regionen ansøgte staten om 222 mio. kr. til at nedbringe energiforbruget i det færdige byggeri. 11. Miljørigtig it På it-området er der i 2013 fortsat udskiftet til tynde klienter samt virtualiseret servere, så antallet af servere er nedbragt. Tynde klienter er computere uden harddisk koblet op på en server. Der tænkes energi og miljø ind ved indkøb af itudstyr, samt etablering af datacentre. Samlet vurdering Samlet viser det grønne regnskab for 2013, at ikke alle mål i Strategi- og handlingsplan for bæredygtig udvikling blev nået i Dette skydes primært tre ting. Dels har der været anlægsloft, og derfor er det ikke muligt at gennemføre mange planlagte miljø- og energibesparende tiltag. Dels har man ikke medarbejderressourcer til at gennemføre projekterne i praksis. Endelig har man ikke har haft det nødvendige grundlag i form af kortlagte basislinjer til prioritering af aktiviteter med de største effektpotentialer i forhold til investerede ressourcer. Kortlægning er en forudsætning for at sætte realistiske mål samt for at udpege områder med de største innovative og grønne vækstpotentialer. Der er i 2013 gjort tydelige fremskridt i arbejdet med grønnere hospitaler, men der er et stykke vej endnu inden regionens mål opfyldes. Regionens samlede energiforbrug skal således reduceres 3 % fra 2011 til Det samlede klimakorrigerede energiforbrug er faldet med i alt 0,6 % fra (hhv0,1 % fra 2011 til 2012 og med 0,5 % fra 2012 til 2013). Udfordringen er nu at reducere energiforbruget med 2,4 % frem til Der ligger ligeledes en udfordring i at blive bedre til at genanvende affald. Affaldsgenanvendelsen skal øges fra 17,4 i 2012 til 23,4 % i Genanvendelsesdelen blev i 2013 større, men kun 0,7 %. Dvs., at udfordringen er at øge genanvendelsen med 5,3 % frem til Risikoaffald skal reduceres fra 9,4 % i 2012 til 6,6 % i Dvs., at der skal fokus på bedre sortering, så risikoaffaldet reduceres 2,8 % frem til Endelig er det en udfordring at få indsendt spildvandsansøgninger til kommunerne. Kommunerne stiller krav om overholdelse af vejledende grænseværdier og anvendelse af den reneste tilgængelige teknologi. Dette kan opnås ved etablering af lokal rensning samt ved begrænsning af anvendelsen af de mest problematiske kemikalier, eksempelvis ved at købe produkter med mindre miljøproblematiske kemikalier. Spildevandsindsatsen i Region Hovedstaden har i 2013 været koblet til innovation og afprøvning af nye rense teknologiske løsninger. Udfordringen fremover er at øge efterspørgsel på mere miljøvenlige produkter. 14 GRØNT REGNSKAB LEDELSENS REDEGØRELSE

15 Binder regionens grønne ambitioner og hospitalernes virkelighed sammen Alle overordnede beslutninger i Region Hovedstaden vedrørende miljø- og energi på hospitaler og virksomheder gennemføres i tæt dialog med koordineringsgruppen for Miljø- og Energi (KOOR). I KOOR har vi været med til at udvikle den model for miljø- og energiledelse, som er ved at blive implementeret på regionens hospitaler og psykiatri. Jeg synes, det er en meget brugbar model, der kombinerer overordnede fælles politisk mål og lokal forankring med bl.a. lokale miljøkoordinatorer, der kender det enkelte hospital og sikrer konkret implementering. Samtidigt er det også muligt at få en hjælpende hånd fra regionens miljøkonsulenter. Og så er det rart, at regionen ikke bare har udstukket en række grønne krav, men at det sker i dialog, fortæller Morten Holle, der er formand for KOOR og afdelingsleder for Facility Management ved Nordsjællands Hospital. Det tager selvfølgelig tid at integrere miljø og energi i de daglige beslutninger, der træffes af ledere og medarbejdere, men jeg synes, at vi er kommet rigtig godt fra start, siger Morten Holle. Ambitionsniveauet er forskelligt, men stødt stigende hele vejen rundt Hospitalernes grønne ambitionsniveau er forskelligt, men fælles for alle er, at de grønne ambitioner er stødt stigende. Ligesom det gælder de grønne forventninger og krav fra omverdenen. Derfor har fx Nordsjællands Hospital de seneste år arbejdet på at mindske hospitalets elforbrug ved bl.a. at optimere på hospitalets ventilationssystem og belysningsarmaturer. I flere tilfælde har Region Hovedstaden ydet den fornødne økonomiske støtte mod at få del i den økonomiske besparelse. Vinderen er miljøet, regionens fælles økonomi og dermed os alle sammen. God hospitalsdrift er naturligvis også energirigtig drift. På Nordsjællands Hospital ønsker vi først og fremmes at være patienternes hospital. Jeg tror ikke, det er muligt at være patienternes hospital uden også at være et grønt hospital, understreger Morten Holle. Der er fortsat et grønt potentiale Miljørigtig drift og udvikling er blevet et strategisk indsatsområde i regionen, og Morten Holle ser frem til at følge og fortsat understøtte denne udvikling i de kommende år: Jeg ser gerne, at vi i de kommende år bliver endnu bedre til fx at tage højde for energiforbrug ifm. indkøb af diverse apparater og medicoteknisk udstyr, så ikke alle vores anstrengelser for at spare energi opsluges af nyt energitungt udstyr. Ligesom vi på affaldsområdet bør se på, om vi ikke kan begrænse vores ressourceforbrug og genanvende en større andel af vores affald, blot for at nævne to eksempler, udtaler han. 3 LEDELSENS REDEGØRELSE GRØNT REGNSKAB

16 4 Indsatsområder 4.1 Miljø- og energiledelse Regionens mål er, at alle hospitaler, virksomheder og centre skal have miljø- og energiledelse fuldt implementeret i Miljø- og energiledelse er det organisatoriske og ledelsesmæssige værktøj, der skal sikre, at både regionen samlet - og hvert hospital, center og virksomhed systematisk og fortløbende arbejder med større ressourceeffektivitet og mindre miljøbelastning. Det er en organisatorisk udfordring, der ikke mindst stiller krav om ledelsesmæssig forankring og en nødvendig ressourceallokering Regionens hospitaler og virksomheder har arbejdet med miljø og energi gennem en årrække og der er gennemført rigtig mange aktiviteter og projekter, der har nedbragt miljøbelastningen. Men det er forskelligt fra hospital til hospital, hvilke områder der har været fokus på og hvor højt det har været prioriteret i organisationen. Generelt har der været mest fokus på energi, da der også er et økonomisk incitament til at reducere energiforbruget. I 2013 har administrationen og hospitalerne arbejdet målrettet med at organisere miljø- og energiarbejdet samt med at kortlægge energi, kemikalier og lægemidler, spildevand og affald. Dermed kan man prioritere de områder med de største forbedringspotentialer og opsætte realistiske mål i handlingsplanerne. Organisering af regionens tværgående miljø- og energiarbejde Miljø- og energiarbejdet er forankret i Center for Regional Udvikling fra Indtil var det forankret i Koncern Økonomi. Alle overordnede beslutninger vedrørende miljø- og energiledelse og regionens andre indsatsområder gennemføres i tæt dialog med Koordineringsgruppen for miljø og energi (KOOR). Valg og gennemførelse af konkrete tværgående aktiviteter for energi, affald, kemikalier, spildevand mm. gennemføres i tæt dialog med ERFA-grupper med fagfolk fra hospitaler og virksomheder samt med KOORgruppen. Figur Organisering af koncernens tværgående miljø- og energiarbejde. Koordineringsgruppe for miljø og energi (KOOR) ERFA-gruppe for CTS (central tilstandsstyring) ERFA-gruppe for energi og brugsvand ERFA-gruppe for affald ERFA-gruppe for kemikalier ERFA-gruppe for spildevand 16 GRØNT REGNSKAB INDSATSOMRÅDER

17 Koncern Økonomi og Center for Regional Udvikling Koncern Økonomi var ansvarlig for koordineringen frem til Center for Regional Udvikling koordinerer efter omstruktureringen, der trådte i kraft fremover regionens tværgående miljøindsats på regionens hospitaler og virksomheder. Opgaven varetages af to miljøkoordinatorer, der sidder i enheden for klima og ressourcer i Center for Regional Udvikling. Center for Regional Udvikling har endvidere et konsulentteam bestående af fire specialister, der yder vejledning og bistand til konkrete aktiviteter ude på hospitalerne og de tværgående virksomheder. Koordineringsgruppen for miljø og energi (KOOR) Koncern Økonomi etablerede Koordineringsgruppen for miljø- og energi (KOOR), der består af facility managers, drift og/eller tekniske chefer fra ni hospitaler samt repræsentanter fra Koncern Økonomi, Center fra Regional Udvikling samt Center for Økonomi. Hillerød Hospital har formandskabet. KOOR er det ledelsesmæssige bindeled mellem regionsniveauet og hospitalsniveauet. Der foregår vidensdeling på ledelsesniveau i gruppen. ERFA-grupper Der eretableret fem ERFA-grupper inden for energi, CTS, kemikalier, affald og spildevand. ERFA-grupperne består af miljøkoordinatorer og nøglepersoner fra hospitaler og virksomheder samt Center for Regional Udviklings miljøkoordinatorer og miljøkonsulenter. Center for Regional Udvikling har formandskabet for affald, kemikalier og spildevand og Rigshospitalet for energi. ERFA-grupperne er det faglige bindeled mellem regionens tværgående mål og aktiviteter i Strategi- og handlingsplan for bæredygtig udvikling og de lokale mål og aktiviteter på hospitalerne. Der arbejdes med analyser, tværgående projekter, konkrete lokale projekter på hospitalerne og vidensdeling. Der inviteres jævnligt eksterne oplægsholdere, der formidler ny viden, informerer om nye lovtiltag samt om nationale og internationale erfaringer og projekter. Der deltager mellem ni og 24 medarbejdere i hver gruppe. Center for Regional Udviklings koordinerende opgaver består af AT: udarbejde regionens Strategi- og handlingsplan for bæredygtig udvikling. implementere miljø- og energiledelse. udarbejde regionens grønne regnskab. drive KOOR-gruppen samt ERFA-grupperne. gennemføre regionens tværgående miljø- og energiaktiviteter sammen med hospitaler og virksomheder inden for energi, kemikalier, affald og spildevand. kortlægge miljøproblematiske kemikalier, lægemidler og spildevand på tværs af hospitalerne, energi mm. bidrage med ideer til projekter, der kan skabe innovation og grøn vækst. igangsætte og udvikle renere teknologiprojekter. facilitere vidensopbygning og vidensdeling. udbygge kommunikationsplatforme. motivere og inddrage ledere og nøglemedarbejdere på hospitaler, virksomheder og stabe i det tværgående arbejde. udføre politikerbetjening. udføre konkrete konsulent opgaver på hospitalerne. 4 INDSATSOMRÅDER GRØNT REGNSKAB

18 Center for Regional Udviklings rolle Regionens miljøkoordinatorer Miljøkoordinatorerne knytter det regionale niveau og hospitalsniveauet sammen. De står bl.a. for strategiske indsatser samt dialogen med KOOR-gruppen og hospitalernes fagfolk om fastlæggelse af nye tværgående regionale,mål og gennemførelsen af de tværgående aktiviteter i ERFA-grupperne herunder vidensopbygning, udvikling af nye metoder og skabeloner af generel karakter. Regionens miljø- og energikonsulenter Center for Regional Udviklings miljø- og energikonsulenter er ligeledes et vigtigt bindeled mellem det regionale niveau og hospitalsniveauet. De arbejder tæt sammen med miljøkoordinatorer og fagfolk ude på hospitalerne om konkrete projekter, som hospitalerne har ønsket konsulentbistand til. Samtidig skal de formidle regionens overordnede mål og vurdere om hospitalsprojekterne er i tråd med målene. KOORs opgaver er at: facilitere implementering og organisering af miljø- og energiledelse på hospitaler og virksomheder. tilpasse indsatser og aktiviteter til hospitalerne og virksomhedernes behov og ønsker. følge op på Handlingsplan for bæredygtig udvikling. prioritere, forme, igangsætte, monitorere og evaluere tværgående mål og aktiviteter i Strategi- og handlingsplan for bæredygtig udvikling. udvikle og igangsætte nye projekter inden for energi, miljø og bæredygtighed efter behov. følge og guide arbejdet i ERFA-grupperne på et overordnet niveau samt at styrke erfaringsudveksling, vidensdeling og kendskabet til god praksis virksomhederne imellem. have en dialog om og give input til relevante planer og strategier, som regionsrådet beslutter skal udarbejdes. ERFA-gruppernes opgaver er at: medvirke til at implementere regionens miljø- og energimål. styrke erfaringsudveksling, vidensdeling og kendskabet til god praksis hospitaler og virksomheder imellem samt indhente ny viden inden for ERFA-gruppens indsatsområder. samarbejde med KOOR og medvirke til at udvikle og igangsætte nye projekter inden for ERFA-gruppens indsatsområder. nedsætte arbejdsgrupper med deltagelse af relevante aktører, herunder konsulenter, til implementering af konkrete projekter/aktiviteter inden for gruppens indsatsområder. følge og støtte arbejdsgruppernes indsats. give regelmæssige tilbagemeldinger til KOOR vedr. status på arbejdet i arbejdsgrupperne. samarbejde med KOOR om planer og strategier, som regionsrådet beslutter skal udarbejdes Status på tværgående aktiviteter Administrationen har i samarbejde med KOOR-gruppen gennemført en række aktiviteter, der skal underbygge implementeringen af miljø- og energiledelse både på det regionale niveau og på det lokale niveau på hospitaler og virksomheder. Aktiviteterne er valgt og gennemført i dialog med hospitalerne specielt med hospitalernes miljøkoordinatorer. 18 GRØNT REGNSKAB INDSATSOMRÅDER

19 Tabel Status på tværgående ledelsesmæssige aktiviteter. Tværgående aktivitet Succeskriterium Status 1. Udarbejdelse i løbet af 2012 af implementeringsplan for miljø- og energiledelse på hospitaler, og virksomheder, så alle bidrager til realiseringen af målene. At der foreligger en godkendt plan for implementering af miljø- og energiledelse. Ansvarlig: Koncern Økonomi Målet er ikke nået. Ledelsesmæssigt nedprioriteret i administrationen. 2. Udvikling af en basismodel for implementering af miljø- og energiledelse i Region Hovedstaden. 3. Fortsat vidensopbygning omkring miljø- og energiledelse hos relevante ledere samt nøglemedarbejdere, bl.a. gennem tilbud om kurser og workshops på flere ledelsesniveauer. 4. Initiativer vedr. lokale miljøhandlingsplaner. Udarbejdet handlingsplaner med konkrete mål for indsatsområder. 5. Udarbejdelse af forslag til, hvordan miljø- og energiledelse kan integreres i regionens generelle virksomhedsstyring. 6. Fortsat udarbejdelse og videreudvikling af et årligt grønt regnskab med status over aktiviteter, forbrug og miljøpåvirkninger, herunder udvikling således, at det grønne regnskab indeholder data på flere områder for hver virksomhed. 7. Understøttelse af hospitaler og virksomheders miljø- og energiledelse, bl.a. gennem prioritering af ressourcer, ved at skabe mulighed for realisering af miljø- og energiledelsesarbejde, herunder opstilling af lokale miljømål og lokale handlingsplaner på alle hospitaler og tværgående virksomheder. Samlet beskrivelse af basismodel samt antal udarbejdede skabeloner. Antal tilbudte kurser og workshops afholdt for hhv. ledere (Koordineringsgruppen for miljø og energi m.fl.) og nøglemedarbejdere, antal gennemførte kurser og workshops samt antal deltagere. Antal udarbejdede lokale handlingsplaner (og ressource-allokering). Antal handlingsplaner med konkrete mål. Udarbejdet forslag til integration af miljø- og energiledelse i regionens generelle virksomhedsstyring samt opgørelse over, hvilke ledelsesniveauer det har været forelagt. Årligt grønt regnskab for regionen samt for hver virksomhed. Antal hospitaler og virksomheder som har opstillet lokale miljømål og udarbejdet handlingsplaner samt et implementeret websystem. Ansvarlig: Koncern Økonomi Målet er nået. Der foreligger en model for regionens miljø- og energiledelse samt en række værktøjer og vejledninger. Koncern Økonomi har i 2013 arbejdet sammen med KOOR og miljøkoordinatorer på hospitalerne om at implementere modellen og minimumskravene vedtaget af UD. Ansvarlig: Koncern Økonomi Målet er delvist nået. Der findes nu en internet og intranet platform, der fungerer for hhv. eksterne aktører og for regionens nøglemedarbejdere inden for energi og miljø. Der er afholdt en række møder i KOOR-gruppen om implementering af energi- og miljøledelse samt en række fagmøder i ERFA-grupperne for energi, affald, kemikalier og spildevand. Endvidere er der holdt en miljø- og energikonference for alle medarbejdere og ledere. Ansvarlig: Hospitalerne Målet er næsten nået. Otte ud af ni hospitaler har udarbejdet lokale handlingsplaner med mål på et overordnet niveau. Ansvarlig: Hospitalerne Målet er ikke nået, da kun to hospitaler har sat konkrete mål i deres handlingsplaner. Ansvarlig: Koncern Økonomi Målet er ikke helt nået. Der foreligger en vejledning til, hvordan organisationen kan opbygges og i 2013 arbejdede de fleste hospitaler med organisering og inddragelse af ledelsen. Ansvarlig: Koncern Økonomi og hospitalerne Målet er næsten nået. Der foreligger et samlet grønt regnskab for regionen samt lokale grønne regnskaber for fem hospitaler og flere er på vej. Generelt foreligger der i 2013 et mere fyldestgørende datamateriale som følge af det store kortlægningsarbejde der pågår, hvilket er forudsætning for at opstille operationelle mål. Ansvarlig: Hospitalerne Målet er delvist nået. Der er lokalt allokeret flere ressourcer til lokale miljøkoordinatorer, så der nu findes en miljøkoordinator på otte hospitaler. Det er en udfordring for alle hospitaler at opstille realiserbare mål, da det kræver inversteringer, og der er bygge og anlægsstop både i 2014 og Der blev i 2013 tilført ekstra midler til gennemførelse af konkrete miljø- og energitiltag med 4 mio.kr. i Bæredygtighedspuljen samt 5.mio til LED projekter. 4 INDSATSOMRÅDER GRØNT REGNSKAB

20 4.1.2 Status på implementering af miljø- og energiledelse på regionens hospitaler I 2013 er der på hospitalerne blevet arbejdet målrettet med at gennemføre de krav, som direktørkredsen vedtog i 2012 og som skulle gennemføres i 2012 og Miljøkoordinatorerne, som nu er ansat på næsten alle hospitaler, har i 2013 haft fokus på at etablere de organisatoriske rammer, beskrive roller og ansvar, inddrage hospitalsledelsen og systematisere miljø- og energiarbejdet. I skema ses en samlet oversigt over status for hospitalernes ledelsesmæssige og organisatoriske tiltag for implementering af miljø- og energiledelse i 2012 og Oversigten bygger på indsendte statusopgørelser fra hvert hospital. Status viser, at der i 2013 blev gjort store fremskridt og at de fleste hospitaler nu har gennemført mange af minimumskravene. Nogle hospitaler arbejder stadig på et mere overordnet niveau, mens kun to hospitaler har udarbejdet konkrete, operationelle mål samt udpeget, hvilke tiltag de vil gennemføre for at realisere målene. Generelt er det meget positivt, at det organisatoriske fundament er ved at være etableret på de fleste hospitaler, da det er forudsætningen for at skabe de nødvendige rammer for en systematisk grøn indsats. Der er dog behov for en større grad af involvering af direktørniveauet. Ved siden af de organisatoriske tiltag har der i 2013 været stort fokus på kortlægning lige fra energi, miljøproblematiske kemikalier og lægemidler og udledning med spildevand til begrænsning og genanvendelse af affald. Kortlægningerne vil danne baggrund for prioritering og fastlæggelse af hospitalernes konkrete mål, som skal indgå i de lokale handlingsplaner. To hospitaler har allerede udarbejdet konkrete mål omfattende eksempelvis substitution af kemikalier, affaldsminimering, affaldsgenanvendelse og energibesparelser. Med kortlægningen vil man på et fagligt grundlag kunne udpege kilderne til de største miljøbelastninger og udpege de aktiviteter, der har de største potentialer for opnåelse af miljø- og energimæssige resultater. Samtidig undersøges markedet for nye renere teknologiløsninger og hvor det er muligt etableres samarbejder mellem hospitaler, virksomheder og vidensinstitutioner. Miljøkoordinatorerne på hospitalerne arbejder videre med implementeringen af miljø- og energiledelse ved at inddrage et bredere spektrum af kollegaer og faggrupper både hvide og blå kitler - helt ud på afdelingsniveau. Inddragelse og kommunikation fra topledelse til afdelinger er en forudsætning for at opnå bedre resultater og miljø- og sundhedseffekter. De involverede faggrupper kan bidrage med at pege på behov og muligheder for bedre energi- og miljøløsninger. Miljøkoordinatorerne arbejder ligeledes videre med kortlægningen for at udpege områder med de største effektpotentialer. Når det er klart, kan der opsættes realistiske konkrete mål. Udfordringen på alle hospitaler er at gennemføre miljøforbedrende projekter inden for de økonomiske begrænsede rammer, der er for driften. Det er specielt en udfordring i 2014 og 2015, da der er et generelt bygge - og anlægsstop, der begrænser mulighederne for at investere i løsninger, der vil give de ønskede miljø- og økonomiske effekter og forbedringer i driften. Flere medlemmer af KOOR-gruppen har foreslået, at de opnåede besparelser på miljø- og energiområdet bibeholdes på hospitalerne og investeres i nye ressourceoptimerende projekter. Det vil konkret bidrage til realiseringen af regionens ambitioner om en grønnere hospitalsdrift samt øge den lokale motivation. 20 GRØNT REGNSKAB INDSATSOMRÅDER

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2012. Grønt regnskab 2012. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2012. Grønt regnskab 2012. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2012 Grønt regnskab 2012 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Indholdsfortegnelse Forord...3 1 Indledning...5 2 Sammenfatning...6

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2011. Grønt regnskab. Regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2011. Grønt regnskab. Regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe. Region Hovedstaden Grønt regnskab 2011 Region Hovedstaden Grønt regnskab 2011 Regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Sammenfatning...4 3 Basisoplysninger...8

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 Sag nr. 1 Emne: Handleplan Agenda 21 Bilag: 2 Implementering af strategien for bæredygtig udvikling Indlæg afholdt på

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014

Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014 Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014 Camilla Lønborg Jensen Enhedschef Center for Regional Udvikling PROGRAM 9:30-9:45 Velkomst og program v. Enhedschef Camilla

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 29. august 2011 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 16.15 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Kolofon Titel Agenda 21 og klima - overordnet handlingsplan Udgivet af Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Udgivelsesdato 25. juli

Læs mere

Region Hovedstaden Grønt regnskab 2010

Region Hovedstaden Grønt regnskab 2010 Region Hovedstaden Grønt regnskab 2010 1. Forord I Region Hovedstaden mener vi, at øget velfærd og bedre miljøbeskyttelse skal gå hånd i hånd. Vækst uden bæredygtighed er ikke muligt. Regionen vil derfor

Læs mere

Medarbejderdeltagelse i virksomheders klima og energiaktiviteter

Medarbejderdeltagelse i virksomheders klima og energiaktiviteter Medarbejderdeltagelse i virksomheders klima og energiaktiviteter Carbon20 kompetencedag 24. april 2012, Kolding Michael Søgaard Jørgensen DTU msjo@dtu.dk Oversigt Introduktion Medarbejderdeltagelse i virksomheders

Læs mere

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Tirsdag den 30.april 2013. Klokken: 17.00-19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H8. Møde nr. 12. Mødet slut kl.

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Tirsdag den 30.april 2013. Klokken: 17.00-19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H8. Møde nr. 12. Mødet slut kl. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET Tirsdag den 30.april 2013 Klokken: 17.00-19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H8 Møde nr. 12 Mødet slut kl. Medlemmer: Lars Gaardhøj Lise Rask

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Kortlægning af hospitalsspildevand i Region Hovedstaden rensning og substitution, innovation og grøn vækst. 4. februar 2015

Kortlægning af hospitalsspildevand i Region Hovedstaden rensning og substitution, innovation og grøn vækst. 4. februar 2015 1 Kortlægning af hospitalsspildevand i Region Hovedstaden rensning og substitution, innovation og grøn vækst 4. februar 2015 Region Hovedstaden Anne Marie Jakobsen specialkonsulent 2 Grøn og sund vækst

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Manual / Organisationsdiagrammer

Manual / Organisationsdiagrammer Manual / Organisationsdiagrammer Farvekoder RG: 0, 37, 85 Niveau 1 ( Koncern, direktion, koncernstabe) RG: 128, 146, 170 Niveau 2 (enheder) RG border 1 px: 0,37,85 Niveau 3 (understillede tværgående enheder,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi KLIMAARBEJDET I REGION NORDJYLLAND NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK 17. NOVEMBER 2016 RAMMEN OM ARBEJDET: KLIMAREGION -AFTALEN Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Kompetenceprofil. Aarhus Universitetshospital (AUH) generelt:

Kompetenceprofil. Aarhus Universitetshospital (AUH) generelt: Aarhus Universitetshospital Teknisk Afdeling Palle Juul Jensens Boulevard 50 DK-8200 Århus N Tel. +45 7846 3950 www.auh.dk Kompetenceprofil Dette er Aarhus Universitetshospitals (AUH) kompetenceprofil

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Region Hovedstaden Udfordringer for håndtering af affald og ressourcer i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden Udfordringer for håndtering af affald og ressourcer i Region Hovedstaden Udfordringer for håndtering af affald og ressourcer i Region Hovedstaden Sofie Dam Specialkonsulent, Ph.d. Klima og ressourcer Center for Regional udvikling Agenda Kort om Region Hovedstaden og vores hospitaler

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 6. juni 2011 Klokken: 13.30 14.30 Sted: Regionsgården Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen Møde nr. 4 Mødet

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009

Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009 Region Syddanmark Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009 regionsyddanmark.dk Forord Region Syddanmark udgiver hvert år en energi- og miljøredegørelse indtil videre har

Læs mere

Ledelsesguide til klimaindsatser

Ledelsesguide til klimaindsatser Ledelsesguide til klimaindsatser Ledelses guide til klimaindsatser Denne guide er tænkt som en hjælp til at organisere klimaindsatser i virksomheder. Guiden vil derfor både indeholde konkret vejledning

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

GG strategi 17. august Forord

GG strategi 17. august Forord GG strategi 17. august 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Handlingsplaner og energiledelse. Workshop 5 NI EM projekt - 7. november 2012

Handlingsplaner og energiledelse. Workshop 5 NI EM projekt - 7. november 2012 Handlingsplaner og energiledelse Workshop 5 NI EM projekt - 7. november 2012 Handlingsplaner og energiledelse Hvor langt er I nået? Hvor er vi i energiledelsesprocessen? Hvad siger standarden DS/EN ISO

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

ENERGISPARESEKRETARIATET. Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder

ENERGISPARESEKRETARIATET. Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder Indholdfortegnelse Til gavn for både kommuner og virksomheder De gode argumenter vinder Byg jeres indsats på data En metode til at effektivisere

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Konference I2p Toldboden juni 2011 Mette Stokholm Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland

Konference I2p Toldboden juni 2011 Mette Stokholm Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland Konference I2p Toldboden 9.-10. juni 2011 Mette Stokholm Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland Region Hovedstaden i dag 4 planlægningsområder 1.6 mio. borgere 14 somatiske hospitaler År 2020: 9 somatiske

Læs mere

Miljøledelse i Albertslund kommune

Miljøledelse i Albertslund kommune Miljøledelse i Albertslund kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Miljøledelse i Albertslund Kommune Et nyt

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST-774-00081 Sendt pr. mail til mst@mst.dk Dansk Affaldsforening Vodroffsvej 59, 1 DK - 1900 Frederiksberg C Telefon +45 72 31 20 70 danskaffaldsforening.dk

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 3. maj 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 3

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 3. maj 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 3 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 3. maj 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 3 Medlemmer: Lars Gaardhøj Lise Rask Ellen Thrane Abbas Razvi

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Temamøde Bygherreforeningen 19. januar Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland

Temamøde Bygherreforeningen 19. januar Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland Temamøde Bygherreforeningen 19. januar 2011 - Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland Det skrev man i 2007: Det danske sygehusvæsen skal fremtidssikres. Der er behov for ambitiøse strukturændringer

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråds forskningskonference 16. november 2011 Store auditorium, Herlev Hospital Koncerndirektør

Læs mere

Sådan udarbejder du en CO2-indsatsplan

Sådan udarbejder du en CO2-indsatsplan CO2 - indsatsplan Sådan udarbejder du en CO2-indsatsplan Følgende vejledning beskriver hvordan du kan udarbejde en CO2-indsatsplan for sin virksomhed. Ved en indsatsplan forstås en proces, hvor der sættes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere