M E D D E L E L S E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M E D D E L E L S E R"

Transkript

1 Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 213 MAJ-JUNI 2017 Forsvarschefen, general Bjørn Bisserup gør klar til aftenens foredrag i Københavns Kreds - 1 -

2 I N D H O L D EMNE Landsledelse og andre kontaktpersoner - praktiske oplysninger om MEDDELELSER Dagsorden repræsentantskabsmøde Meddelelser fra kredsene: Københavns Kreds Midt- og Vestsjællands Kreds Fyns Kreds Sydjyske Kreds Nordjyske Kreds Oversigtskalender SIDE FORMANDSKAB Landsformand: Generalmajor Jens Erik Frandsen Dronningens Tværgade 42, 6.th København K Næstformand: Fmd. for Københavns Kreds Oberst Erling B. Flebbe Kenny Drews Vej 3, 3.tv København SV Forretningsfører: Orlogskaptajn Erik Dreyer-Andersen Sydkæret Allerød KONTAKTPERSONER Skydeudvalgsformand: Translatør, major Gregers Djørup Brydebakken Helsinge Redaktion: Kaptajn Bjarne Skov Jensen Birkedalen Greve Webredaktør: Major Jørgen H. Nielsen FOUAT: CVR-nummer: Bank: Reg.nr kontonr MEDDELELSER Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter samt - når pladsen tillader det - at optage indlæg fra medlemmerne. Tid: MEDDELELSER udgives medio februar, april, juni, august, oktober og december. Bidrag: Bidrag optages på bidragsyderens ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Formandskabets, henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse. Input til bladet sendes i Word-format pr. til redaktionen. Ønskes indlæg illustreret med billeder, bedes oplysning medsendt om, hvem ophavsretten tilhører. Registrering: ISSN

3 FORMANDSKABET FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 5. APRIL 2017 KL. 10:00 I ODENSE Mødested: Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Vibelundsvej 70, Odense V (Højstrup) Endelig dagsorden Valg af dirigent. Formandskabet foreslår MJ Ove Møller Kristensen. 1. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. a. Kredsformændenes beretning fra kredsene (max 5. min. pr. kreds). 2. Foreningens virke i det kommende år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Fremlæggelse af forslag til budget for 2017 til orientering. Fastsættelse af bidrag til foreningen, herunder betaling for medlemsbladet. 5. Valg af: a. Formand (på valg i 2018). b. Revisor (på valg i 2018). c. En revisorsuppleant (Formandskabet foreslår Annemette Ruth fra Københavns Kreds). d. Udpegning af forretningsfører (Formandskabet foreslår Erik Dreyer- Andersen fra Københavns Kreds). 6. Behandling af forslag fra formandskabet. a. Medlemssituationen, herunder hvervning jf. den indsats, der jf. repræsentantskabsmødet i 2016 skulle foretages af de enkelte kredse. b. Opvask efter 125 års Stiftelsesfest på landsplan m.v. c. Drøftelse af hvorledes man behandler foreningens historiske materialer og henlæggelse af disse. d. Fremtidige satsningsområder. e. Medlemskartotek. 7. Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne. 8. Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde. Formandskabet foreslår onsdag den 11. april 2018 samme sted. 9. Eventuelt. Referat fra repræsentantskabsmødet vil være tilgængeligt på hjemmesiden snarest efter godkendelsen. Red

4 KØBENHAVNS KREDS Formand: Oberst Erling B. Flebbe, Kenny Drews Vej 3, 3.tv., 2450 København SV Forretningsfører: Premierløjtnant Per Brix-Knudsen, Eskemosegårds Allé 42, 3460 Birkerød : Kasserer: Oberstløjtnant Keld Meier Olsen, Valhøjs Allé 47, 1. th., 2610 Rødovre : Bank: Reg.nr Konto nr Skydeudvalgsformand: Per K. Madsen, Pistolskydning forår 2017 Forårets skydninger er skudt godt i gang. Vi mødes på Høvelte Kaserne på følgende datoer: Alle dage er torsdage den 6. april 20. april 4. maj 18. maj og 1. juni. Skydningerne afvikles i tidsrummet 09:00 11:00 og vi mødes kl. 08:45 på parkeringspladsen ved hovedporten hvor Ingrid tager pænt imod de fremmødte og et beløb på kr. 50,- for deltagelse i dagens skydninger. Som skydeudvalgsformand glæder jeg mig til at gense sidste års skytter og forhåbentlig også nye, der er interesseret i pistolskydning. For nye som gamle skytter vil der altid være instruktører, der kan hjælpe og vejlede alle, der måtte have behov derfor. Nye skytter kan blot møde op på skydedagene og her blive indmeldt eller kontakt Jørgen Dam tlf eller mig. Vel mødt! Foredragssæson 2017-I Per Kristian Madsen (PK) Skydeudvalgsformand Tlf Torsdag den 26. januar 2017 holdt oberstløjtnant, forskningsbibliotekar D.B. og forfatter Hans A. Schrøder et foredrag om Glücksborgerne En slægtshistorie fortalt gennem Europas frimærker. Hans A. Schrøder indledte med at fortælle om stamfaderen til Glücksborgerne, den senere kong Christian IX. Forholdet var, at Frederik VII, der skulle vise sig at blive den sidste oldenborgske konge, afgik ved døden i 1863 uden mandlige arvtagere. Prins Christians mor var søster til kong Frederik den sjettes dronning Marie. Da hans far døde i 1831 blev han opdraget i København. Han blev sendt på Landkadetakademiet (den bygning, som nu huser Østre Landsret i - 4 -

5 Bredgade) som 14-årig. Han kom ofte ved hoffet og havde et godt forhold til såvel kongen som dronningen. Da han var 18 år blev han udnævnt til ritmester. Han overtog tronen i 1863 i en politisk meget spændt periode. I første omgang forklarede Schrøder om de danske frimærker, hvor Glücksborgerne er illustreret. Der skulle gå 40 år førend kong Christian IX kom på frimærke. Det skete i forbindelse med hans 40 års jubilæum som regent i Grafikken til det frimærke blev lavet af Hans Tegner. Dengang var det ikke nogen nem sag at fremstille frimærker. De skulle nemlig laves i Paris. I 1905 kom kongen på frimærker i Dansk Vestindien. Tegneren dér var Jensen-Klint. I Island udgav man også frimærker med Christian IX. Man var der lidt mere sparsommelig med tingene. Det betød, at når frimærkerne udgik, sendte man dem alligevel cirkulation, blot overstemplede med en ny værdi. Christian IX 10 øres frimærke Det forhold at Christian X var en ivrig sejlsportsmand er gengivet på et frimærke med Marselisborg Slot fra Det viser kongen i båden Rita V. Eneste fejl ved frimærket var, at netop den båd, der var aftegnet, var brændt åretfør. I forbindelse med det danske postvæsens 300 års jubilæum i 1924 blev der udgivet frimærker med kongerne Christian IV og Christian X i samme ark. Grønlands første frimærke er fra 1939 og viser kongen i Livgardens gallauniform. Øen blev under 2. verdenskrig forsvaret af amerikanerne og næsten udelukkende administreret af dem. Der blev i 1945 fremstillet frimærker i USA til brug i Grønland. Hans Schrøder havde hæftet sig ved, at det ene grønlandske (i Amerika fremstillede) frimærke forestiller kong Christian X ridende gennem et mennesketomt København, oven i købet på en hest, som ikke havde det godt med bagtøjet. Han dvælede ved et tidligere dansk frimærke med omtrent samme motiv. På det ser man liv i gadebilledet, ja nærmest et øjebliksbillede af Holmens Kanal i København med Christiansborg i baggrunden og Holmens Kirke til venstre (som ikke - 5 -

6 kan ses, men som man ved, skal være der, når man er dansker). Til forskel fra førnævnte motiv, er der her liv i gaden med cyklister og biler. Schrøder nævnte, at der skete en modernisering i billedfremstillingen, da dronning Ingrid blev vist med prinsesse Margrethe. Det virkede nemlig autentisk og nærværende. Man ser en mor med sin datter på et frimærke, som var stukket efter et foto taget af hoffotograf Elfelt. Kong Frederik IX blev afbildet på utallige frimærker. Schrøder dvælede kort ved et, hvor Shahen af Persien er afbildet sammen med kong Frederik IX. Anledningen var Shahens fejring af Irans års eksistens som nation. I den anledning var der blevet lavet frimærker med shahen sammen med alle gæstende statsoverhoveder. Første frimærke med dronning Margrethe II blev forsinket hele to år. Altså figurerede dronningen ikke på frimærker førend i Hans Schrøder kunne fortælle, at man i Grønland ikke havde været lige så langsommelige, for der udkom frimærker med Margrethe II med bare et års forsinkelse. Et frimærke med kronprins Frederik, der blev lavet efter et fotografi taget af Rigmor Mydtskov, og som udkom i anledning af kronprinsens 18 års fødselsdag, fik et par ord med på vejen. Kronprins Frederik 1986 Prins Charles 1969 Hans Schrøder mente at det rent genremæssig havde en ikke ringe lighed med et frimærke, der blev udgivet i 1969 i anledning af den engelske tronarving, prins Charles 21 års fødselsdag. Schrøder gav udtryk for, at hvor billedforlægget med Charles viste en nærmest arrogant og uinteresseret tronarving, var der i det tilsvarende motiv med Frederik et levende, engageret og imødekommende menneske man kunne beskue. I det norske var relationen til kong Christian IX i første omgang prins Carl, en af kongens sønnesønner, som blev valgt til konge af Norge med kongenavnet Haakon VII. Hans søn, der var navngivet Alexander, fik også navneforandring og kom til at hedde Olav. Haakon var gift med Maud. De to var fætter og kusine, idet Maud - 6 -

7 var datter af dronning Alexandra af Storbritannien. Førnævnte Olav blev gift med Märtha, en svensk prinsesse. Også de to var fætter og kusine. Märthas mor var prinsesse Ingeborg, datter af kong Frederik VIII. En anden af nævnte Ingeborgs døtre var prinsesse Astrid, som blev gift med den senere kong Leopold III af Belgien. Astrid blev i sin korte tid som dronning en meget afholdt og populær skikkelse i Belgien. Hun omkom i 1934 i en ung alder ved en bilulykke i Schweiz. I 1951 blev Baudouin konge i en alder af bare 21 år. Der er udgivet en række belgiske frimærker, som han figurerer på. Schrøder forklarede, at det havde vakt nogen moro i Belgien, at frimærkerne med kongen viser ham som brillebærer og uden briller. Det morsomme er, at man åbenbart har følt sig kaldet til at udgive nye frimærker alt efter om kongen valgte at anvende briller eller kontaktlinser. Baudouin blev gift med den spanske prinsesse Fabiola. Som regentpar opnåede de stor popularitet i Belgien. I England kom Edward VIII på tronen for en kort periode. Han giftede sig med den fraskilte amerikanske Mrs. Simpson og måtte derfor abdicere. Som efterfølger på tronen kom George VI, den abdicerede konges lillebror. George VI var oldebarn af Christian IX. Elisabeth II tipoldebarn til Christian IX fulgte på den britiske trone i Hun var gift med Philip, også en Glücksborger, idet han var oldebarn til Christian IX gennem den græske linje. Philips far var sønnesøn af kong Georg I af Grækenland. Før han blev valg til konge var han dansk prins og hed Vilhelm, næstældste søn af Christian IX. Om det britiske kongehus og frimærker havde Hans Schrøder noteret sig, at man for kongehusets yngre medlemmer havde været flittig med at udgive frimærker, når disse var blevet gift, mens der ikke blev udgivet noget i forbindelse med de samme personers skilsmisser. Det græske kongehus forbindelse til Glücksborg kom gennem, Christian IX s næstældste søn, prins Vilhelm, der som kong Georg I blev valgt til konge af Grækenland. Grækenland fik en særlig frimærkemæssig markering i 1960 i forbindelse med at kronprins Konstantin vandt en guldmedalje i sejlsport ved de olympiske lege i Rom. Kreta fik en kort omtale, idet den græske kong Georg I s næstældste søn, der også hed Georg, af stormagterne var blevet udpeget til at være statholder på Kreta. Det var han kun for en kortere årrække. Det spanske kongehus har også en linje tilbage til Glücksborgerne. Den senere spanske kong Juan Carlos I blev nemlig gift med den græske prinsesse Sophia, der er tip-tip-tipoldebarn efter Christian IX gennem sine græske aner. Rumænien fik et spor til Glücksborg idet den græske kong Konstantin I s datter Helene blev gift med kronprins Carol af Rumænien. Helenes søn, den senere - 7 -

8 kong Michael, kom på frimærker og han kom endda i 1943 til at figurere på et rumænsk af slagsen sammen med både Hitler og Mussolini. Endda i det jugoslaviske kongehus kan der spores glücksborgsk blod. En jugoslavisk prins, der blev født i landflygtighed i London under 2. verdenskrig, skulle blive kronprins. Han nåede dog aldrig at bestige tronen. Hans mor var glücksborger i og med at hendes far var kong Alexander af Grækenland. Den russiske tronfølger, storfyrst Alexander blev gift med Christian IX s datter prinsesse Dagmar. Da Alexander blev zar i 1883 blev Dagmar kejserinde. Hendes søn, Nicolai blev den sidste zar på den russiske trone. Selv tilbage til Tyskland kom Glücksborgerne til at trække tråde. Christian IX s datter Thyra blev gift med hertugen af Cumberland. De fik flere børn, hvoraf den yngste søn blev gift med den tyske kejser Wilhelm II s datter. Thyra kom ikke på frimærke, men hendes barnebarn, Frederika, blev dronning af Grækenland og mor til Konstantin og Sophia. Den yngste af kong Christians børn, prins Valdemar, kom heller ikke på frimærker. For han blev ikke konge, selv om han var blevet tilbudt at overtage tronen i Bulgarien. Tilbuddet blev afslået efter gode råd fra faderen. Men som trøstpræmie kom Valdemar og hans hustru på nogle julemærker fra Dansk Vestindien. Hans Schrøder sluttede sin ualmindeligt veloplagte historie om Glücksborgerne af med at nævne, at Christian IX s hustru, dronning Louise ikke kom på frimærker. Og så alligevel. For hun kom også på et julemærke, endda det første i verden. Det skete posthumt kan man sige, idet hun døde i 1898 og det første julemærke udkom i Aftenens tilhørere fik på den måde et glimrende foredrag om noget helt andet end det de havde forventet. Den annoncerede foredragsholder måtte med kort varsel melde forfald på grund af sygdom. Hans Schrøder reddede således aftenen, hvilket Københavns Kreds skylder ham stor tak for. Erling Flebbe Torsdag den 9. februar holdt formanden for Hovedorganisationen i Danmark (HOD), oberstløjtnant Niels Tønning, foredrag om officerernes situation, som den tegner sig fra HOD perspektiv. Niels Tønning er også formand for Tjenestemænds og overenskomstansattes fællesrepræsentation i Akademikernes Centralorganisation (AC) og dermed medlem af AC bestyrelse. Niels Tønning sagde, at når man ser på forsvaret udefra og når forsvaret præsenterer sig selv, kan det se meget flot ud. Vi anskaffer nye kampfly og nye - 8 -

9 kampvogne og danske styrker får overalt stor ros for deres indsats. Men hvis man skraber lidt i overfladen, står det ikke så godt til. Der er ikke sammenhæng mellem mål og midler. Antallet af ansatte er ikke stort nok til at udføre forligets opgaver, og når man skal formere en indsatsstyrke, må man ofte låne personel fra andre enheder. Besparelsen på 2,7 mia. kr. har haft stor indflydelse - og nu skal forsvaret så i gang med en ny budgetanalyse - for der må jo kunne spares yderligere. Oberstløjtnant Niels Tønning Den nye ledelseskonstruktion er ikke hensigtsmæssig. Forsvarschefen er styrelseschef for Værnsfælles Forsvarskommando og én blandt 7 styrelseschefer, der indgår i departementets koncerndirektion. FC har ikke mulighed for operativt orienteret helhedsledelse, men den der indsætter styrkerne, må også være den, der prioriterer. Tønning fortalte, at han havde haft et godt samarbejde med den tidligere forsvarsminister Peter Christensen, og at relationerne til den nye forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen, tegner fint. Tilfredshedsundersøgelserne i forsvaret har ikke været gode de seneste år. Som forberedelse til en arbejdsgruppe under ministeriet herom iværksatte HOD i 2015 sin egen HR-måling blandt officererne. I den var svarprocenten højere end i Forsvares tilsvarende HR-måling, og så god, at den var statistisk signifikant på både værn, styrelser, grader og alder. Undersøgelsen viste, at følgende forhold - i prioriteret rækkefølge - var de mest utilfredsstillende: Manglende sammenhæng mellem mål og midler - 9 -

10 Forsvaret er skåret så langt ned, at vi ikke har reelle enheder, der kan virke i en operativ ramme. Manglende tillid til forsvarets ledelse Der har været et drastisk fald i tilliden til forsvarets ledelse. Det gælder både til departementet, styrelserne og forsvaret. Manglende synlige karriereveje Officererne er blevet deres egen lykkes smed. Der er i dag ingen personelplan eller nogen, man kan rådføre sig med. Man kan søge en stilling, når den bliver ledig, men folk vil nødig flytte sig fra en stilling, før der en attraktiv stilling, de kan søge. Forsvaret giver ingen begrundelse på afslag. Manglende kompensation for omkostninger som følge af midlertidig tjeneste eller flytning Manglende anerkendelse af den militære profession. Officererne er godt trætte af, at når noget skal undersøges i forsvaret, overlader man det til McKinsey eller andre konsulentfirmaer, der ikke har indsigt i forsvarets forhold. Antallet af civile akademikere i forsvaret er steget med 80% siden 2005, mens antallet af officerer er faldet. Manglende balance mellem videreuddannelse og arbejds-/familieliv Der er en anden work-life balance i dag, end da de fleste tilhørere til foredraget var unge officerer. Det er ikke nemmere for officerer at flytte, end det er for civile. Hvis man ønsker mobilitet i forsvaret, må man sørge for at der ikke er udgifter forbundet dermed. En del af videreuddannelsen sker ved fjernlære ved siden af havende tjeneste. Det kan være svært i en hektisk hverdag at kombinere med at være kompagnichef og familiefar. Interessant nok kom for lav løn ikke højt på listen, bortset fra hos de yngste officerer. På spørgsmål om, hvordan det gik med afgangen fra officerskorpset og tilgang til den nye officersuddannelse, svarede Niels Tønning, at forsvaret kan tåle en ikke aldersbetinget afgang på 25 om året. I 2014 var afgangen på 125, i 2015 på 124 og i 2016 på 90. Kun 20% af dem, der søger orlov, vender tilbage. Andelen af officerer under 40 år er faldet med 10%. Staten er for tiden ikke en attraktiv arbejdsgiver, men inddrager f.eks. julefridage. Den nuværende regering har en effektiviseringsminister - men ikke en minister for de ansatte. For officersuddannelserne var produktionsmålene for eksternt rekrutterede i 2016 på 138, men der var kun 84, der påbegyndte uddannelsen. For

11 internt rekrutterede var målet 82, men der var kun 36, der søgte, hvoraf de 6 ikke var kvalificerede. Var indholdet af foredraget ikke opmuntrende, var det en engageret og humoristisk formand, der gav mange illustrerende eksempler og sidebemærkninger til de fremførte budskaber. L.C. Fynbo Generalforsamling Den 23. februar styrede orlogskaptajn Erik Dreyer-Andersen, de fremmødte i Københavns Kreds sikkert igennem årets generalforsamling. Formanden berettede om de 8 gode foredrag, der er blevet afholdt i kredsen i løbet af seneste periode. Om klipfiskfrokosten i 2016, som var vellykket. Om Stiftelsesfesten i december, nr. 125 i rækken, som blev afviklet under passende festivitas. Forårs-/sommerudflugten til Den Kongelige Livgardens Historiske Samling var pænt besøgt, så meget, at de tildelte pladser blev fyldt op. Formanden omtalte jubilæumsskriftet i anledning af foreningens 125 års jubilæum. Der blev nævnt, at serviceringen fra Forenede Service var blevet bragt op på et godt stade. Men just som det går godt med forplejning, så kunne formanden oplyse, at det fra årsskiftet 2017/18 ikke længere vil være Forenede Service, der er leverandør. Leverancen er blevet udbudt i licitation, og Forenede Service er ikke blandt de tre firmaer, som får lov til at konkurrere. Formanden for skydeudvalget, kaptajn Per Kristian Madsen, oplyste, at der havde været 24 skytter til årets 9 skydninger med et gennemsnit på 13 pr. skydedag. Han oplyste, at det er lykkedes Københavns Kreds at vinde landspræmien for Foreningens WEB-redaktør, major Jørgen Houlberg Nielsen, redegjorde kort for status m.h.t. FOUAT hjemmeside. Dirigenten kunne konstatere, at beretningen blev godkendt og med akklamation. Formanden tilkendegav, at bestyrelsen for den kommende sæson agter at køre videre som hidtil. Med én enkelt undtagelse, nemlig at man vil forsøge at gennemføre nogle enkelte kammeratskabseftermiddage. Der var fuld tilslutning til at kredsens aktiviteter afvikles på den måde. Regnskabet blev fremlagt af kassereren, oberstløjtnant Keld Meier Olsen. Det balancerer med et overskud på kr ,37 og gav ikke anledning til bemærkninger. Budgettet for næste år blev også gennemgået og fundet i orden. Medlemmerne skal påregne at betale kr. 150 i kontingent i 2018 og kredsen skal

12 regne med uændret at skulle yde kr. 30 til FOUAT s landskasse i Regnskab og budget blev godkendt. For så vidt angår valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og revisor for de kommende to år kunne dirigenten konstatere, at samtlige, der var villige til genvalg, blev genvalgt: a. Formand, Erling Flebbe. b. Kredsbestyrelsesmedlemmer: i. Keld Meier Olsen, kasserer, ii. Ingrid Daege, bestyrelsesmedlem, iii. Jørgen Dam, skydeleder, iv. Bo Madsen, bestyrelsesmedlem, og v. Henrik Agersted, bestyrelsesmedlem. c. Revisor Ove Møller Kristensen. Fra formandskabet kunne formanden orientere om, at der arbejdes videre med hvervning. Man har fat i Hjemmeværnet og alle Forsvarets Niveau-III chefer har fået udleveret et eksemplar af FOUAT jubilæumsskrift med en hilsen fra landsformanden. Audiensen hos Kronprinsen blev også omtalt. Formandskabet vil højne opmærksomheden omkring foreningens historie og henlæggelse af arkivmateriale. Der vil blive arbejdet med at lave et tidssvarende medlemsarkiv. Foreningen vil fra det kommende repræsentantskabsmøde få ny forretningsfører, nemlig orlogskaptajn Erik Dreyer-Andersen fra Københavns Kreds. Den tidligere forretningsfører kommandør Annemette Ruth har bedt sig fritaget grundet private forhold. Fra kredsbestyrelsen kunne formanden oplyse, at man har fulgt en idé op, der blev lanceret af Sydjyske Kreds sidste år. Det går på at skaffe medlemmer, som er i aktiv tjeneste med henblik på, at de senere indgår i øvrige medlemmers rækker. Københavns Kreds har hvervet 2 af slagsen. Under dagsordenspunkt Eventuelt kom et medlem frem med det synspunkt, at generalforsamlingen burde være gratis. Argumentet var, at hvis det var gratis, ville flere medlemmer formentlig møde op. Emnet vil blive taget op som ordinært emne til næste generalforsamling. Næste ordinære generalforsamling er berammet til torsdag den 15. februar Torsdag den 9. marts 2017 holdt forsvarschefen, general Bjørn I. Bisserup foredrag om Forsvarets situation

13 Den forholdsvis nyudnævnte forsvarschef, general Bjørn I. Bisserup, takkede for indbydelsen og velkomsten og tilføjede nogle bemærkninger om FOUAT som et led i det spektrum af myndigheder og institutioner, der er med til at danne indtrykket af og påvirke opfattelsen af Forsvarets situation. For os, der kun kendte generalen fra billeder, blev det hurtigt en bekræftelse af det umiddelbare indtryk fra billeder og omtale: En velholdt, begavet og vidende officer, der trods kort tid i embedet og formentlig i kraft af mange års tjeneste i højere stabe ubesværet kunne jonglere med tal, store og små, samt styrelser, værn og kommandoer, som har gennemgået mange ændringer i de senere år. Generalen skitserede de emner, han ville behandle inden for den tildelte tidsramme. Det drejede sig bl.a. om organisationen herunder Værnsfælles Forsvarskommando Forsvarets opgaver og muligheder, herunder internationale operationer, Forsvarets ressourcer og sammenhængen med den sikkerhedspolitiske situation, og endelig Forsvarets udvikling. Generalen gennemgik den Værnsfælles Forsvarskommandos struktur med bl.a. Operationsstab, Specialoperationskommando og Arktisk Kommando og de forskellige komponenters geografiske placering (København/Aarhus, Karup, Aalborg og Nuuk). Herefter fulgte en gennemgang af Forsvarets opgaver og de enkelte værns kapaciteter. For hærens vedkommende bl.a. muligheden for med kort varsel at udsende en bataljonskampgruppe i kortere eller længere tid. Som eksempler på løsning af hærens opgaver nævntes Mali, Sydsudan, Mellemøsten og Sydkorea i FNregi og Afghanistan og Kosovo i NATO-regi. Blandt søværnets kapaciteter nævntes kontinuerlig udsendelse af en større kampenhed (internationalt) og indsættelse af inspektionsskibe/fartøjer ved Grønland og Færøerne og patruljering i danske farvande (nationalt). Som eksempler på løsning af opgaver nævntes indsatsen mod pirateri ud for Afrikas Horn og transport af farligt affald fra Libyen. For flyvevåbnets vedkommende var der tale om nationale opgaver i form af luftrumsovervågning, afvisningsberedskab og Search-and-Rescue (SAR) samt støtte til politiet. Som eksempler på internationale opgaver nævntes udsendelse af radarbidrag (Irak), kampflybidrag (Tyrkiet), og overvågningsflybidrag (FRONTEX). Specialoperationskommandoens særlige kapaciteter og opgaveløsninger blev også berørt. Generalen viste et kort med angivelse af de talrige steder i verden, hvor Forsvaret i øjeblikket yder en indsats med angivelse af antal udsendte. Det så

14 voldsomt ud, men faktisk er antallet af udsendte i øjeblikket kun ca. ½ af dét, der var tilfældet, da Afghanistan-indsatsen var på sit højeste. Foredragsholderen vendte sig derpå mod det altid tilstedeværende problem: Kapacitetskrav vs. Ressourcer. Forsvarets budget vil altid være under pres, og Forsvaret skal i måske endnu højere grad end andre offentlige institutioner kunne gøre rede for den fornuftige anvendelse af hver eneste krone. Og spørger man befolkningen (som man rent faktisk har gjort) om, hvor evt. ekstra ressourcer skal anvendes, kommer Forsvaret ind på en beskeden sidste plads (bortset fra dem, der har svaret Ved Ikke ). Dér kommer Forsvaret og landets sikkerhed efter mange andre ting - såsom vuggestuer, kontanthjælp, sundhedsvæsen, SU osv. (referentens bemærkning: Velfærdssamfundets svøbe?). Kravet om øgede ressourcer skyldes i høj grad det ændrede trusselsbillede, som i dag er komplekst og dynamisk, bl.a. i lyset af situationen omkring Rusland, terror, ISIL, cyber-warfare, flygtningestrømme og øget vægt på Arktis. Kravet om anvendelse af 2,0% af bruttonationalproduktet til forsvarsformål blev omtalt, herunder vanskelighederne med at beregne, om der rent faktisk anvendes 1,5%, 1,6% eller 2,0% af BNP. For det første er der forskellige måder at definere BNP på, og for det andet er der en del civilt prægede opgaver, som Forsvaret påtager sig og som afholdes inden for forsvarsbudgettet. Det kan f.eks. være SAR, alm. farvandsovervågning, isbrydertjeneste osv. Når pengene er små, må man prioritere, og i den forbindelse er det bedre at skære kapaciteter fra frem for at forringe kvaliteten. Det var dog værd at bemærke, at Forsvaret aldrig haft bedre udrustning. Dermed ikke være sagt, at der ikke mangler noget. Især er der mangler inden for panserværn og luftværn. Men den udrustning, der er til stede, er af rigtig god kvalitet. For søværnets vedkommende er det beklageligt, at ubådene er afskaffet, for det har gjort det vanskeligt at træne ubådsbekæmpelse. For de medlemmer, der har været aktive under den kolde krig, og som synes, at Forsvaret er svundet ind til det rene ingenting, må det have været en glæde at høre, at der er en række større materielanskaffelser undervejs. Det drejer sig bl.a. om nye pansrede mandskabsvogne, nyt artillerisystem (referentens bemærkning: Den 14. marts blev navnet på leverandøren offentliggjort), tunge mortérer, et tredje patruljefartøj, luftvarslingsradar, samt naturligvis den meget omtalte F-35. Den største udfordring er manglen på relevant personel, bl.a. flymekanikere. Tilgangen til officersuddannelsen er også kritisk lav. I en tid med næsten fuld beskæftigelse er det vanskeligt at rekruttere personel til Forsvaret. Svaret er, at alt må gøres for at få Forsvaret til at fremstå som en GOD arbejdsplads. Spørgsmålet om værnepligt blev berørt. Hver værnepligtig koster ca kr. Det

15 er derfor vigtigt at gøre sig klart, i hvilket omfang og til hvilke formål der skal indkaldes værnepligtige. Den nye officersuddannelse med bachelor- og masterdegrees og dens årsager blev omtalt. På et spørgsmål om forholdet mellem Danmark og EU på forsvarsområdet forklarede foredragsholderen, at der principielt ikke er noget samarbejde. Det ville kræve en folkeafstemning med positivt udfald. Hvilken indvirkning BREXIT vil have på dette forhold, er i øjeblikket uklart. Til slut redegjorde generalen for arbejdet frem mod det næste forsvarsforlig, hvor fokus vil være på troværdig afskrækkelse, internationale operationer og national sikkerhed, og hvor det kan blive nødvendigt i højere grad at fokusere på de områder, hvor Danmarks interesser ligger. Gregers Djørup Skydeudvalgsformand Klipfiskfrokost Der har tidligere i MEDDELELSER været omtale af Københavns Kreds lidt specielle tradition med den årlige klipfiskfrokost i marts måned. Igen i år den 23. marts - lykkedes det for den stedlige kantine at fremtrylle en aldeles fornem ret klipfisk med al den garnering, der hører sig til. Det var de 34 fremmødte medlemmers opfattelse, at det, der blev serveret, var helt i top. Med andre ord så var maden som den skulle være, veltillavet, velsmagende, nydelig anrettet og i passende portioner. Humøret blandt de fremmødte medlemmer var aldeles strålende, dertil kom, at vejret var aldeles pragtfuldt. Atter engang kunne man efter den gode mad overvære både morsomme, belærende, og på anden måde underholdende indslag fra medlemmernes side. Konklusionen var, at klipfiskfrokosten 2017 blev en herlig oplevelse på mange måder. Med det i baghovedet synes der at være grund til at tro, at kan kredsen holde den linje, vil der være mulighed for at bibeholde traditionen til glæde for nuværende og fremtidige medlemmer. Forårs-/sommerekskursion til GillelejeGruppen torsdag den 15. juni Københavns Kreds bestyrelse har valgt at lade dette års ekskursion gå til Gillelejegruppen, hvor man kan bese og blive orienteret om materiel og udrustning fra 2. verdenskrig. Primært består samlingen af effekter fra det tyske Luftwaffes og

16 den tyske Værnemagts arsenaler, men ikke kun, for samlingen omfatter også materiel og udrustning fra det amerikanske og britiske forsvar fra perioden. Fra GillelejeGruppens Museum Programmet for dagen lyder som følger: 10:15 Mødetid ved indgangen til Gillelejegruppen på adressen Hillerødvejen 180, 3250 Gilleleje. Der er mulighed for at parkere. 10:30 Første del af rundvisning i Gillelejegruppens museumsfaciliteter. 12:00 Frokost bestående af 3 stk. smørrebrød + tysk øl + snaps + gamle tyske schlagere over højttalerne i udstillingshallen ved siden af bl.a. en Messerschmidt Bf :00 Anden del af rundvisning i Gillelejegruppens museumsfaciliteter. 14:30 Afslutning Pris for guidet tur og frokost er pr. deltager 250,- kr. Man er velkommen til at tage gæster med. Bemærk: Der er ikke mulighed for at etablere fælles befordring. Medlemmer, der ønsker at deltage i dagens arrangement er derfor henvist til offentlig transport eller ved egen foranstaltning at finde sammen med andre medlemmer om fælles transport til og fra Gilleleje. Foredragssæson 2017-II Foredrag afholdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00 i Gamle Varmecentral med et efterfølgende traktement i Hestestalden til en kuvertpris á kr Arrangementerne vil blive adviseret i god tid til de af kredsens medlemmer, der

17 har oplyst adresse. Tilmelding bedes venligst foretaget enten på de tilmeldingslister, der fremlægges i forbindelse med arrangementerne i Kastellet, eller til formanden i god tid og senest tirsdagen ugen forud kl. 12:00. Garderoben forefindes ved hovedindgangen til Hestestalden henholdsvis på 2. etage. Det bemærkes, at alle yderdøre til Kastellets bygninger er aflåste efter normal arbejdstids ophør, hvorfor medlemmerne for at få adgang til Nordre Magasin skal ringe på ved porten på den til formålet opstillede dørklokke. Københavnskredsen er tildelt lokaler til brug for foredragsaftenerne på følgende datoer: Torsdagene den 12. og torsdag den 26. oktober. Torsdagene, den 9. og 23. november. Årets Stiftelsesfest er nummer 126 af slagsen og er planlagt til gennemførelse torsdag den 7. december. Det er bestyrelsens agt at skaffe en god gang gammeldags Gule Ærter tilbage på menuen i år. Stiftelsesfesten afholdes torsdag den 7. december 2017 og indledes kl. 12:00 med kranselægning ved Monument over Danmarks internationale indsats efter Derefter går vi over til spisning og socialt samvær. MIDT- OG VESTSJÆLLANDS KREDS Formand: Oberstløjtnant Tonni Schumann, Ørnevænget 8, 4060 Kirke Såby : Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde : Kære medlemmer, Så er en ny sæson skudt i gang. Som nyvalgt formand vil jeg gøre mit for at løfte arven efter Hans Jürgen Jürgensen, der de forgangne 11 år har været formand for kredsen. Jeg forventer ikke de store ændringer i sæsonen 2017/2018 så fire foredragsaftener, fem skydebanedage på Bredetved og en sommerudflugt er, hvad der er i støbeskeen. Jeg lagde jo selv ud med foredraget 32 år i Hjemmeværnets tjeneste og jeg har aftalt med Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening at vi besøger dem i Fredsskoven ved Kalbyris i Næstved tirsdag d. 30. maj. Desuden har Holger Janns planlagt pistolskydninger på Bredetved torsdag d. 18. maj og 15. juni, samt tre dage i august, som skrevet i referatet fra vores generalforsamling. Derudover arbejder bestyrelsen på en sommerudflugt/-sejlads med M/S Friheden fra Næstved over Gavnø til Karrebæksminde og retur til Næstved

18 Hans Jürgen Jürgensen overdrager til den nye formand, Tonni Schumann Referatet fra årets generalforsamling er rundsendt fra Holger Janns, så det vil jeg ikke bruge yderligere spalteplads på, men blot endnu en gang udtrykke min store tak til Jürgen for hans store indsats for kredsen siden Om jeg holder lige så længe, vil kun tiden vise. Fra årets generalforsamling Mit CV: For dem som ikke kender mig vil jeg kort beskrive min karriere i forsvaret. Jeg blev indkaldt til Kronens Artilleriregiment i maj 1977, blev sergent og senere sekondløjtnant af reserven i 1978 og var tjenestegørende på Sjælsmark Kaserne indtil maj 1984, hvor jeg blev ansat som uddannelsesofficer på prøve ved Hjemmeværnsregion V i Ringsted. Jeg havde herefter skiftende distrikts- og regionstjeneste indtil jeg i 1991 blev beordret til Hjemmeværnskommandoen på Kastellet i København. Her var jeg først sagsbehandler og senere sektionschef udnævnt til major i 1995 inden jeg i december 2000 blev distriktschef i Holbæk. I 2007 blev jeg udnævnt til oberstløjtnant og blev samtidig stabschef ved Totalforsvarsregion København inden jeg i juli 2008 blev beordret til Stensved Kaserne som chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Storstrømmen og senere Sydsjælland og

19 Lolland-Falster, kun afbrudt af seks måneder i 2013, hvor jeg var fungerende regionschef for Totalforsvarsregion Sjælland. Jeg blev pensioneret 30. november 2016 efter 39 ½ års tjeneste. Udover nyvalgt kredsformand for Midt- og Vestsjælland er jeg medlem af initiativgruppen for Folk og Sikkerhed, Storstrømmen. Besøg ved Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening - tirsdag den 30. maj. Jeg har aftalt med John Frandsen fra GHRVPK at vi mødes uden for porten til Kalbyris-anlægget i Næstved, hvorefter han vil guide os rundt i deres faciliteter i Fredsskoven, der bl.a. indeholder ca. 50 af Hærens tidligere køretøjer, der alle fortsat er operative. Der bliver tid til at pille, rode og rage, ligesom vi vil møde en del af foreningens medlemmer og få mulighed for en snak om køretøjerne og gamle dage. Yderlige oplysninger om GHRVPK kan fås via deres hjemmeside: Tonni Schumann FYNS KREDS Formand: Major Leif Mosegaard, Roersvej 11.3.th, dense C : Forretningsfører: Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, Vestergade 2, 5540 Ullerslev : Bank: Reg.nr Konto nr Generalforsamling Kredsen mangler nu både en formand og et bestyrelsesmedlem! Den afgående formand, major Kjeld Frimuth Det skulle vise sig at blive en ret skelsættende generalforsamling for den fynske kreds. Fyldt med udfordringer for fremtiden. Efter dagsordenens punkter om valg af bestyrelsesposter måtte vi konstatere, at ingen ville påtage sig opgaven som

20 formand. Derfor sagde den afgående formand, major Kjeld Frimuth: Så må posten være VAKANT. Bedre gik det heller ikke med valg af nyt bestyrelsesmedlem, i stedet for major Kurt Holmegaard Nielsen, der også ønskede at blive afløst. Også hans stilling er nu: VAKANT. Tilbage er en kredsbestyrelse på 4 mand: Næstformand, major Leif Mosegaard, forretningsfører, kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, bestyrelsesmedlem, kaptajn Palle Christiansen og bestyrelsesmedlem, premierløjtnant Anders Frimuth. Nyvalgt - var tidligere suppleant til bestyrelsen. Ovenstående vil blive uddybet i referatet for generalforsamlingen. Afgående formand (af helbredsmæssige årsager), bød velkommen til 33 medlemmer, inkl. pårørende. Inden deltagerne, som ikke var medlemmer af foreningen, gik i separat lokale, sang alle i fællesskab: I Danmark er jeg født. En smuk, fynsk tradition, og en smuk sang af H.C. Andersen. Generalforsamling Pkt. 1. Valg af dirigent. Traditionen har nærmest pr. automatik, udpeget major Egon Aaskov som ordstyrer, men i år bad han om at måtte blive afløst af en anden, og bestyrelsen pegede på kaptajn Tommy Christensen som afløser, og han blev valgt af forsamlingen. Tommy startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet rent datomæssigt. Og så gik vi i gang. Pkt. 2. Årets bortgåede mindes. Vi har mistet en god kammerat i det forløbne år: Major Ole Krüger, Ridder af Dannebrog. Han blev bisat den 4. august 2016 på Vejle Kirkegård (Midtfyn). Majoren var tidligere CH-O ved daværende Hjemmeværnsregion IV. Ole Krüger vil blive savnet i vore rækker. Der blev holdt 2 minutters stilhed ved generalforsamlingen. Æret være hans minde! Hans hustru, premierløjtnant Evy Krüger er aktivt medlem af FOUAT FYN. Beretning: Pkt. 3. Afgående formands Major Kjeld Frimuths beretning. Endnu et foreningsår er gået, efter den sædvanlige skabelon: a) Generalforsamling holdt på Dannevirke i marts 2016, med 33 deltagere. b) Forårsturen gik til bunkeren i Marselisskoven ved Århus. Fin, og informativ rundvisning. Efterfølgende hyggetur i Købstadmuseet i Den Gamle By. En rigtig god udflugt. c) Landskonkurrencen i pistolskydning med 4 skydninger i august Det lykkedes ikke FOUAT FYN at vinde en eneste præmie. Formand, major Kjeld Frimuth: Det er

21 første gang i mine 6 år som formand, at vi ikke har vundet en eneste præmie i landskonkurrencen. Det bliver bedre i d) Sensommerturen gik til Varde, hvor vi først fik indblik i arbejdet på KFUM s veteranhjem og soldaterhjem berettet af forstander Ivan Ælmholdt. Herefter blev vi modtaget af garnisonskommandant, oberst Mejlholm, Varde Kaserne. Obersten er samtidig chef for Hærens Efterretningscenter. Information om Efterretningscentret og Hærens Sergentskole. Afslutningsvis fik vi præsenteret miniflyet PUMA, der også har en afdeling på Varde kaserne. På vejen hjem så vi kæmpeskulpturerne ved Sædding Strand, Esbjerg. En fantastisk tur! e) Årets sluttede med en julefrokost på Dannevirke. Denne gang fejrede vi Landsforeningen FOUAT s 125 års jubilæum med sækkepibemusik og hyggeligt samvær. Jubilæumsbogen blev udleveret til medlemmerne. Efter selvsamme gode læst kører vi videre i Skydebaner er bestilt, og forårsturen er blevet sat på plads. Foreningen består af 49 medlemmer, dags dato. Én færre end sidste års status. Sensommerturen 2017 er endnu ikke på plads. Pistolskydningerne starter den 1. august. Bemærk denne datoændring. Pkt. 5. Regnskabet. Regnskabet blev omdelt, og oplæst af forretningsfører, kaptajnløjtnant Lars Falkenberg. Foreningen havde indtægter på kr ,00 og udgifter i alt i 2016 på kr ,50 kr. Altså et mindre underskud. Det koster en del ekstra at sende papirudgaven ud til dem af FOUATs medlemmer, der ikke selv har computer. Regnskabet blev godkendt. Pkt. 6. Kontingent for det kommende år Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, og det blev vedtaget. Pkt. 7. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer. Forløbet er beskrevet i toppen af denne beretning. Pkt. 8. Premierløjtnant Anders Frimuth Kristiansen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem for de kommende 2 år, og han har indtil generalforsamlingen været bestyrelsessuppleant. Pkt. 9. Valg af revisor. Revisor Bent Bytoft var på valg, og han modtog genvalg. Pkt. 10. Behandling af forslag fra repræsentantskabet. Formandskabet foreslår valg af orlogskaptajn Erik Dreyer Andersen, Københavns Kreds som ny forretningsfører til vedtagelse på repræsentantskabsmødet i Højstrup den 5. april. Pkt. 11. Forårstur. Der er planlagt forårstur til den nye Landsdelsregion Vest og Ingeniørregimentet på Skive Kaserne. Afsluttende besøg på Middelalderborgen i Spøttrup. Datoen afhænger af den aftale som bestyrelsen kan opnå med oberst Flemming Agerskov. Enten den 11. eller den 18. maj. Nærmere følger hurtigst muligt

22 Pkt. 12. Behandling af andre forslag. Ingen. Pkt. 13. Eventuelt. Herunder blev afgåede formand, major Kjeld Frimuth takket for det store arbejde han har udført som formand gennem de sidste 6 år. Fra generalforsamlingsmiddagen på Dannevirke Efter afsluttet generalforsamling, samledes medlemmer og pårørende til spisning af Dannevirkes dejlige wienerschnitzel. En god generalforsamling, men med store emner på programmet, og en bestyrelse på 4 medlemmer med 2 vakante pladser i bestyrelsen. Herunder formandsposten. Palle Christiansen Kaptajn SYDJYSKE KREDS Formand: Oberstløjtnant Hans Vedholm, Præstegårdsvej 45, 8320 Mårslet Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia : Kasserer: Major Knud Fabricius, Skramsøvej 8, Skramsømølle, 8400 Ebeltoft Tlf Mail: Foreningskonto: Reg.nr.: 9570 Konto: Referat af kredsens generalforsamling Den 8. marts 2017 afholdt kredsen ordinær generalforsamling på KFUM s Soldaterhjem i Fredericia. 13 medlemmer + 7 hustruer deltog, og under generalforsamlingen underholdt værtsparret - Bruno og Helle vore damer med beretning om deres fortid som værter på et sømandshjem i Grønland

23 Fra generalforsamlingen på KFUM s soldaterhjem i Fredericia Dirigent: Oberstløjtnant Jens Vesterlund Kortfattet referat af formandsberetningen: Formanden udtalte mindeord om de 7 medlemmer, der er gået til Ryes Brigade i årets løb: Major Ingvert M. Terkildsen, Pastor Ib Wolfhagen, Major Henning Schwegler Poulsen, Kaptajn Roman Josef Pazdecki, Major Toxen Worm, Oberstløjtnant O.P. Christensen og OberstløjtnantL Bent Olaf Fabricius Æret være deres minde. Kredsen har nu 41 kontingentbetalende medlemmer + 3 juniormedlemmer + 1 enke. Formanden understregede, at aftalen med Fynskredsen om deltagelse i deres pistolskydning stadig er gældende. Interesserede kan melde sig direkte til Fynskredsen. Formanden omtalte FOUAT s 125-års-jubilæum og jubilæumsskriftet blev udleveret til deltagerne. Som opfølgning på FOUAT s SWOT-analyse har kredsen - foreslået, modtaget og uddelt FOUAT s visitkort (= fire nye medlemmer) - hvervet 3 junior-medlemmer (Fredericia og Holstebro) - arbejdet for, men endnu ikke opnået, junior-medlemmer i Haderslev, Varde og Oksbøl. Formandens beretning er i sin helhed udsendt til kredsens medlemmer

24 Efter kassererens dramatiske fremlæggelse af en graf, hvis kurve endte med, at bestyrelsen den 15/ må gå i gældsfængsel eller søge et banklån vedtog forsamlingen at hæve årskontingentet til kr. 200, som bedes indbetalt snarest og senest 1. maj til foreningens konto (se ovenfor under Kasserer.) Efter valgene består bestyrelsen fortsat af: Formand, OL-R Hans Vedholm genvalgt for to år Forretningsfører: Major Ole E. von Holck (ikke på valg) Kasserer: Major Knud Fabricius genvalgt for to år Bestyrelsessuppleant: Oberstløjtnant A.B. Kristensen genvalgt for to år Revisor: Oberstløjtnant J.E. Bro genvalgt for to år Revisorsuppleant: Kaptajn P. Sejerup genvalgt for to år. Vedtaget generalforsamlingsbeslutning (forslag udarbejdet af bestyrelsen) Med henblik på at fremme hvervningen af nye medlemmer og at skabe et kontaktnet på tjenestestederne har Sydjysk Kreds på sin generalforsamling 8. marts 2017 besluttet at optage junior-medlemmer således: Tjenstgørende, faste officerer og befalingsmænd kan optages som junior-medlemmer i Sydjyske Kreds: - Junior-medlemmer er kontingentfri. - Junior-medlemmer kan deltage i kredsens generalforsamlinger, men er ikke valgbare og har ikke stemmeret. - Junior-medlemmer skal ved deltagelse i arrangementer, hvor deltagerprisen støttes med kontingentmidler, betale fuld kostpris. - Junior-medlemmer kan deltage i andre kredses arrangementer efter indhentet tilladelse fra pågældende kredsbestyrelse. Under punktet aktuelt blev der fremsat ønsker om arrangementer på det nye Vadehavscenter og på Clay-museet (Grimmerhus) i Middelfart, og det blev understreget at arrangementerne fortsat skal tage hensyn til damernes ønsker om også at høre om andet end militære emner. Efter generalforsamlingen og soldaterhjemmets udmærkede frokostbuffet fortalte forhenværende generallæge Svend Trier om sine oplevelser i Den Danske Brigade i Sverige under besættelsen. Generallægen er årgang 23. Han er en læge, der har forstået at holde sig selv rask, og det var utroligt spændende at høre hans spændstige og veloplagte beretning om en tid og nogle begivenheder, som for altid prægede dem, der deltog. Kommende arrangementer Kaj Munk arrangement tirsdag den 9. maj

25 Indbydelse er udsendt direkte til kredsens medlemmer. Deltagelse fra andre kredse: Henvendelse til forretningsføreren senest 30. april. Programmet er ændret lidt i forhold til omtalen i MEDDELELSER nr Der er p.t. (1/4) tilmeldt 18 personer. Jels Vikingespil 13. juli 2017 Indbydelse er udsendt direkte til kredsens medlemmer. Der er her ikke tale om et egentlig FOUAT-arrangement, men blot en mulighed for at sidde sammen ved buffeten i Valhal og at se forestillingen Thor, Hammer og Kærlighed. Begrænset antal pladser. Henvendelse til forretningsføreren inden 15. april. Besøg på Clay-Museet på Grimmerhus i Middelfart Arrangementet er under forberedelse. Dato er endnu ikke fastlagt, men det bliver en gang i september-oktober. NORDJYSKE KREDS Formand: Flyverløjtnant Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg : Forretningsfører: Kaptajn Jørgen Østergaard, J. Berthelsensvej 17 B, 9000 Nørresundby : Referat fra generalforsamling den 20. februar Nordjyske Kreds afholdt sin generalforsamling den 20. februar 2017 på Bowlingcentret, Løvbakken, Nørresundby med 23 deltagere. 1. Generalforsamlingen indledte med velkomst ved formanden Franz Strehle. Derefter blev to afdøde medlemmer i 2016 mindet: Kaptajn Jes Reiner Pedersen og major Jens Strange-Møller. Æret være deres minde. 2. Valg af dirigent. Premierløjtnant Gert Larsen blev forslået og valgt. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 3. Formandens beretning. Formanden havde udarbejdet en oversigt over de forskellige aktiviteter og arrangementer gennem året, der blev omdelt. Der havde været en del aktiviteter, som kredsen havde afholdt/deltaget i, men desværre med begrænset deltagelse af medlemmerne. Dog havde kredsen deltaget i de traditionelle årlige aktiviteter: Militær Nytårsgudstjeneste, kranselægning på Almen Kirkegaard den 9. april, Mindehøjtidelighed Lundby Krat 6. maj, Valdemarsdag 15. juni, og National Flagdag den 5. september, samt kranselægning ved Aalestrup kirke den 30 november). Endvidere har der været en forårsudflugt til Skallerup Klit (tidligere flygtningelejr) og Børglum Kloster, todages tur til Frederikshavn og Skagen og besøg ved Flådestation Frederikshavn. Formanden har været særdeles aktiv og har deltaget i arrangementer og møder gennem året, bl.a. mindehøjtideligheder og kranselægning i Danmark, Tyskland, Holland og Frankrig og således repræsenteret kredsen på værdig vis også ved møder med andre kredse og andre militære enheder. Der skal udtrykkes en stor tak til Franz Strehle

26 4. Virksomheden i det kommende år. Der påregnes et besøg ved Foreningen til bevarelse af tidligere militære køretøjer, der holder til på kasernen. Foreningen er på kasernen lørdage formiddage. Ligeledes et besøg ved Veteranhjemmet i Aarhus, Besættelsesmuseet og Den Gamle By, Aarhus. 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for Forretningsfører Mogens Danielsen gennemgik regnskabet. Havde udarbejdet dette sammen med revisor Gert Larsen. Årets resultat er et underskud på kr. 15,70. Dette skyldes udgiften til generalforsamlingen. Kredsen har tidligere afholdt generalforsamling på Gildeborgen, Rafn Alle 1. Ved årsskiftet opsagde forpagteren aftalen, hvorefter man selv nu skulle stå for arrangementer samt betale leje af lokaler m.m. og sørge for hjælp ved middag m. m. Derved blev generalforsamlingen dyrere - i alt kr ,70. Ligeledes blev bankforbindelse Nørresundby Bank solgt til Nordjysk Bank. Hvor vi tidligere havde særdeles favorable vilkår ved Nørresundby Bank, blev vi pålagt gebyrer m.v. for alle former for betalinger/overførsler, hvilket blev til ret så store udgifter. Foreningens formue/bankbeholdning er kr. 882,52 pr. 1. januar Det oplystes, at foreningen har 30 medlemmer. Regnskabet blev godkendt. 6. Kontingent for Bestyrelsen forslår uændret kontingent på kr Vedtaget. 7. Valg: a. Valg af formand. På valg var formanden Franz Strehle. Han indvilgede i at fortsætte et år mere. Formanden blev genvalgt med den anførte begrænsning på et år. b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var kaptajn Per Ehrhorn og kaptajn Jørgen Østergaard. Begge modtog genvalg. Valgt for to år. Kaptajn Leif Nygaard og major Kjeld Kjeldsen er ikke på valg i c. Valg af suppleant til bestyrelsen. På valg var Poul Boye Larsen. Modtog genvalg. Valgt for et år. d. Valg af revisor (to år). Premierløjtnant Gert Larsen er ikke på valg i Valg af revisorsuppleant: Premierløjtnant Jens Dietz genvalgt for et år. e. Valg af fanebærer. Kaptajn Jørgen Østergaard genvalgt som fanebærer, og Kurt Verner Olesen valgt som fanebærer/fanevagt. 8. Valg/udpegning af ny forretningsfører for Nordjyske Kreds. Da major Mogens Danielsen ikke ønskede at fortsætte som forretningsfører af helbredsmæssige grunde, havde formanden drøftet dette hverv med kaptajn Jørgen Østergaard, der havde indvilget i at påtage opgaven. 9. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne. Ingen 10. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen. Ingen 11. Eventuelt. Intet Deltagerne gik nu til cafeteriet for indtagelse af den bestilte middag.: Herregårdsbøf, pommes frites, sauce bearnaise, mixed salater m. m

Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup.

Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup. Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup. Mødet blev indledt med en hurtig præsentationsrunde. På formandens forslag blev oberstløjtnant

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

FOUAT Københavnskreds Referat fra generalforsamling den 19. februar 2015.

FOUAT Københavnskreds Referat fra generalforsamling den 19. februar 2015. FOUAT Københavnskreds Referat fra generalforsamling den 19. februar 2015. Efter velkomsten gik formanden over til valg af dirigent. Benny Chr. Hansen blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

REFERAT AF FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 13. APRIL 2016 KL I ODENSE

REFERAT AF FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 13. APRIL 2016 KL I ODENSE REFERAT AF FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 13. APRIL 2016 KL. 1000 I ODENSE Formanden bød velkommen til FOUAT årlige repræsentantskabsmøde og takkede Fynskredsen for igen at ville tage sig af den

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i FOUAT Københavnskreds den 18. februar 2016

Referat fra generalforsamling i FOUAT Københavnskreds den 18. februar 2016 København SV 2016-02-19 Referat fra generalforsamling i FOUAT Københavnskreds den 18. februar 2016 Bestyrelsen pegede på OB Benny Chr. Hansen som dirigent, og han blev valgt med akklamation. Aftenens møde

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Dato: 17. september 2017 Til medlemmerne af Klub 60+ Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus.

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. Formand Keld Jensen bød velkommen til ordinær generalforsamling 2009. 1. Konstatering af stemmetal

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 9. marts 2016 kl. 18.30-21.30 Restaurant Latinerly, Sct. Mathiasgade

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling.

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Odense den 20.02.17 Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 på Odense Fagskole Ørstedsgade 28-5000 Odense C Mod forudbestilling er der spisning

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

for valget og 2. Beretnins for det forløbne år 1. Vale af dirieent Dirigenten takkede

for valget og 2. Beretnins for det forløbne år 1. Vale af dirieent Dirigenten takkede ll1.seniorcrne Referat af IR Seniorernes 24. general forsamling Torsdag d. 12. marts 2015 i BjælkeStuens selskabslokaler Lyngby Hovedgade 78, 2800 Kongens Lyngby Formanden, Jens Nørgaard,bød velkommen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 23. ordinære generalforsamling 19. marts 2014

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 23. ordinære generalforsamling 19. marts 2014 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 23. ordinære generalforsamling 19. marts 2014 Aftenens program Velkomst 23. ordinære generalforsamling Tordenskiold som dansk erindringssted fra 1940 2000 v/bue Kindtler-Nielsen,

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Protokol. over. Dansk Militærhistorisk Kommissions 43. årsmøde den 7. marts 2011

Protokol. over. Dansk Militærhistorisk Kommissions 43. årsmøde den 7. marts 2011 Nr. 5/2011 12. marts 2011 Protokol over Dansk Militærhistorisk Kommissions 43. årsmøde den 7. marts 2011 1. Årsmødet afholdtes den 7. marts på Frederiksberg Slot. Der var tilmeldt 28 medlemmer. Umiddelbart

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 29.03.2007 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 64 stemmesedler, heraf 9 ved fuldmagt. Der var i alt 69 fremmødte. Referent

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne)

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne) Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 27. juni 2011 kl. 19.00. Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, 7000 Fredericia, og startede med spisning.

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere