DKTE OMSORGS OG SPECIALTANDPLEJE 4 CASES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DKTE OMSORGS OG SPECIALTANDPLEJE 4 CASES"

Transkript

1 DKTE OMSORGS OG SPECIALTANDPLEJE 4 CASES Anette Johansen, Tandlæge Tandplejen, Skive Kommune 1

2 Indledning Jeg har valgt at beskrive 4 case s fra mit arbejde i omsorgs og specialtandplejen. I mit valg af patienter har jeg forsøgt at favne den mangfoldighed og kompleksitet, som vi udfordres af i vort virke. Omsorgstandpleje blev i 1994 en lovbunden kommunal opgave og i lovteksten står at : Kommunerne skal tilbyde omsorgstandpleje til personer, som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Kendetegnende for borgere visiteret til omsorgstandplejen er, at egenomsorgen er så begrænset, at de har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner eller for egentlig pleje. I målgruppen indgår ikke svagelige ældre, der af sociale eller andre grunde har fravalgt at benytte de eksisterende tandplejetilbud. Målgruppen består også af de udviklingshæmmede og sindslidende personer med ringe egenomsorg, der ikke har så omfattende problemer med tandsættet, at det kræver specialbehandling/specialtandpleje. Behandlingstilbuddene i Omsorgstandplejen er ofte af henholdende karakter og udføres ud fra en betragtning om, at der skal være en nettogevinst ved behandlingen.ved lovens indførelse for godt 20 år siden var hovedparten af personerne i målgruppen meget lidt betandede og behandlingerne primært centreret omkring aftagelig protetik. De allerfleste behandlinger kunne udføres i borgerens eget hjem under anvendelse af mobilt dentaludstyr. Dette forhold har ændret sig markant siden da, og i dag er behandlingerne af en helt anden karakter. Med målgruppens meget forbedrede tandstatus og den enkelte borgers ændrede forventninger, er der i dag også for denne målgruppe, behov for specialiserede behandlingstilbud omfattende såvel endodonti, fast protetik som fyldningsterapi af høj kvalitet. I min kommune foretages visitationerne til omsorgstandplejen af Myndighedsafdelingen og lederne af plejecentrene, ligesom børne og ungdomstandplejen og specialtandplejen kan indvisitere 2

3 Specialtandpleje: er et specialiseret tilbud som kommunerne skal tilbyde sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m. fl., som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller i omsorgstandplejen. Således har det været siden 2007, hvor amternes tandpleje- forpligtigelser overfor borgere tilhørende ovennævnte grupper, blev overført til kommunerne. Målgruppen har betydelig og varigt nedsat funktionsevne med primært en psykisk funktionsnedsættelse, men ofte med fysiske tillægshandicaps og ofte behov for omfattende sygepleje- eller pædagogisk bistand. Målgruppen skønnes at indeholde visse personer med cerebral parese, autisme og hårdt ramte sklerosepatienter. Målgruppen har behov for et mere specialiseret behandlingstilbud end omsorgstandplejen kan tilbyde. Målgruppen omfatter alle aldersgrupper. Der er hos disse patienter behov for alle former for tandbehandling, herunder også specialiserede behandlinger med fast protetik og i enkelte tilfælde implantatbehandlinger. Opgaverne fordrer, at de personer, der arbejder med denne gruppe patienter besidder en høj faglighed tandbehandlingsmæssigt, samtidig med at de har gode sociale og psykologiske kvalifikationer. Visitationen til specialtandplejen foretages af overtandlægen efter henvisning fra borgerens egen læge/tandlæge eller evt ledere af boformer for borgere med fysiske og/ eller psykiske handicaps. I dag er opgaverne i omsorgs og specialtandplejen meget lig hinanden og de faglige krav til medarbejderne højere end nogensinde før. I beskrivelserne af mine 4 case s har jeg vægtet at belyse de rent behandlingsmæssige udfordringer og mine etiske overvejelser, der har dannet grundlag for valg af de tilbudte/udførte behandlinger. 3

4 Case 1: 53 årig mand visiteret ind i Specialtandplejen i Alment : Pt bor på Plejecenter for senhjerneskadede, han er afhængig af hjælp 24 timer/døgn. Han har været tilknyttet Specialtandplejen i tidligere bopælskommune. Pt er benamputeret, har en protese, som ikke anvendes ret meget, og er kørestolsbruger. Pt kan komme på tandklinikken til behandlingerne og kan selv forflytte sig fra kørestol til patientstol. Pt er fysisk præget af sin sclerose og psykisk af sin Borderline personlighedsforstyrrelse. Helbredsmæssigt : Dissemineret Sclerose Epilepsi Benamputeret Meget nedsat syn Borderline personlighedsforstyrrelse Medicin : Delepsine mod epilepsi Marilamed mod hypertension Fluoxetin mod depression Toterodin mod vandladningsbesvær Tizanidin mod spasmer DuoTrav øjendråber mod Grøn stær Brentacort mod svamp i huden Furix vanddrivende, mod hypertension Lansoprazol mod mavesår Sirdalud - mod spasmer Hjerdyl- Acetylsalicylsyre, forebyggende mod blodpropper Kaleorid Kaliumtilskud Pn medicin: Paracetamol, Ibumetin, Oxapax 6 forskellige naturpræparater/kosttilskud Resultatet af den indledende kliniske undersøgelse Tandstatus: 7 +/-7. På 4+6,7 står kun rødderne tibage Mundhygiejne : Mundhygiejnen en rimelig. Pt får hjælp af plejer. Der bruges eltandbørste og suppleres med tandstikkere og interdentalbørster. Caries : Tandsættet er præget af ældre sølvamalgam-fyldninger, flere uden sufficient kanttilslutning; +/- caries. 4+4,5,6 er rodbehandlede (+4,5,6 med sufficiente rodfyldninger). +1 er forsynet med en mk-krone. Gingiva: Sund gingiva, ingen patologiske pocher 4

5 Mundtørhed : ikke udtalt på trods af medicinering med flere præparater, hvor dette angives som en hyppig bivirkning. Fæste : Generelt horisontalt fæstetab på 3 mm. OK-front 2,1+1,2 fæstetab på 50% med løsning af 1. grad. UK-front 2,1-1,2 fæstetab på 80-90% med løsning af 3. grad (er symptomgivende). Fixation af +2 til +3,4,5 er løs på +2. Fixation fra 3- til -3 er løs. Øvrige tænder er IKKE løse Den tandlægefagligt set optimale behandlingsplan : UK: Ex af 2,1-1,2, fremstilling af konventionel biokompatibel bro 3- til -3. Tandrensning og pudsning af eksisterende fyldninger. Revision af eksisterende fyldninger ved behov. OK : Ex af 4,2+2,7, Alm operationel cariesterapi; Endodontisk behandling 3+ afhængig af om caries er kompliceret eller der er risiko for fraktur i forbindelse med at 3+ bliver bøjletand; rodstift & plast/biokompatibel krone efterfølgende. Måske kroning af 6+5, som også skal bære unitor Fremstilling af unitor i OK. +6 rodsokkel bevares for at undgå skrumpning af proc alveolaris. +6 har sufficient rodfyldning og ingen aktiv caries. Fortløbende mundhygiejnevejledning og kontroller. Den valgte behandlingsplan: UK: Extraktion af 2,1-1,2, fremstilling af konventionel biokompatibel bro 3- til -3. Tandrensning og pudsning af eksisterende fyldninger. Revision af eksisterende fyldninger ved behov. OK: Operationel cariesterapi Endodontisk behandling 3+ afhængig af om caries er kompliceret eller der er risiko for fraktur i forbindelse med at 3+ bliver bøjletand; rodstift & plast/biokompatibel krone efterfølgende. 5

6 Unitor Fortløbende mundhygiejnevejledning og kontroller. Den faktisk udførte behandling : UK: Extraktion af 2,1-1,2, Fremstilling af konventionel biokompatibel bro 3- til -3. Tandrensning og pudsning af eksisterende fyldninger. Almindelig vedligeholdende cariesterapi på resttandsættet OK: Extraktion af 4+, 2+, +6,+7. Almindelig vedligeholdende operationel cariesterapi på resttandsættet. Reparation af fixationen ml +2,3,4. Fremstilling af Flexprotese til OK Extraktion af 5+, +2 Fremstilling af Unitor. De etiske og tandlægefaglige overvejelser, der bragte os fra den optimale behandlingsplan over den valgte behandlingsplan til den faktisk gennemførte behandling: Patienten ønskede fra starten af behandlingsforløbet : At undgå aftagelig protetik. At bevare så mange tænder som muligt. Behandlingen i underkæben er gennemført til patientens store tilfredshed Behandlingen i overkæben har initialt ikke levet op til patientens ønsker, idet den tandlægefaglige vurdering har været, at en unitor var den fornuftigste løsning. Denne løsning ønskede patienten ikke, han ønskede at klare sig med resttandsættet, når der ikke kunne isættes broer eller implantater. De tænder, der er extraheret i overkæben, er extraheret pga symptomer (caries causa) Efter extraktionen af 2+ ændrede patienten indstilling mht eventuel aftagelig protetik. Derfor blev der fremstillet en Flexprotese til overkæben. Denne er tænkt som en overgangs testprotese. Kan patienten acceptere aftagelig protetik? Forløbet har indtil nu været positivt, hvorfor der nu er planlagt fremstilling af en unitor i OK ( efter extraktion af 5+, som er knækket ved collum) Man kan anfægte, om det har været etisk korrekt at fastholde, at der ikke kan tilbydes fast protetik (broer og implantater) i overkæben Dialog med patienten i relation til samtykke, kooperation og vedligeholdelse af den gennemførte behandling : Dialogen har været sober og fornuftig. Pt har en meget dårlig hukommelse og dette har selvfølgelig påvirket vore samtaler. Ifølge plejepersonalet er pt s forhold til personale og medbeboere påvirket af hans Borderline personlighedsforstyrrelse.( sort/hvidt, godt/skidt, personer spilles ud mod hinanden). Dette har vi ikke oplevet som et problem i vort samarbejde. 6

7 Case 2 : 19-årig kvinde visiteret direkte ind i specialtandplejen fra Børne og Ungdomstandplejen. Alment : Pt blev som 17-årig (i 2014) henvist til kommunal klinik fra kommunens Familieafdeling. Hun havde indtil da modtaget det vederlagsfri tilbud om Børne og Ungdomstandpleje hos en privatpraktiserende tandlæge med hvem kommunen har en fastprisaftale. 1 år (i 2013) tidligere havde denne praksis orienteret Tandplejens administration om manglende fremmøde. Pt havde ikke været hos tandlæge siden Pt er nr 3 af 5 søskende. En 25-årig storebror har fået bevilget økonomisk støtte til tandbehandling omfattende total extraktion i overkæben, extraktion af præmolarer og molarer i underkæben. Den anden 23-årige storebror er visiteret ind i Specialtandplejen og tilbudt henvisning til behandling i GA (Total extraktion i overkæben, evt også i underkæben), hvilket han ikke kan overskue på nuværende tidspunkt. 2 yngre søskende er tilknyttet den kommunale Børne og Ungdomstandpleje..Pt er for tiden i 9 timers praktik/uge. Hun er startet på flere ungdomsuddannelsesforløb, som hun har måttet opgive. Helbredsmæssigt : Pt har været tilknyttet Børne og - Unge psykiatrien for udredning. På et tidspunkt havde hun diagnosen ADHD og var i medicinsk behandling herfor. Senere ændredes diagnosen til noget indenfor autismespektret og generaliseret angst. På nuværende tidspunkt går pt til samtaler flere gange ugentlig hos en privatpraktiserende psykolog. Ryger. Medicin : Intet på nuværende tidspunkt. Pt oplyser at hun benytter nogle plastre fra Lifewawe. De er meget dyre, men kan afhjælpe uro, søvnbesvær etc Resultatet af den indledende kliniske undersøgelse: Pt oplyser ved det 1. besøg om voldsom tandlægeskræk. Hun har også nåleskræk og ønsker derfor, at der ikke anvendes lokalanalgesi ved tandbehandling Tandstatus: Alle tænder fra 7+/- 7 er frembrudte. 8+8 og 8- er retinerede, -8 mangler Caries: 28 carierede flader fordelt på 13 tænder Mundhygiejne: dårlig med plaque dækkende 2/3 af glatfladerne Gingiva : Kraftig gingivitis Erosioner: Lette til moderate erosive forandringer på OK-incisiver. Slid: i.a Fæste : i.a. 7

8 Den tandlægefagligt set optimale behandlingsplan : Tilvænning, specielt for at opnå accept af anvendelse af lokalanalgesi og på sigt overgang til tandpleje i almen praksis. Mundhygiejneinstruktioner, gentages ved hvert besøg. Kostvejledning F- behandlinger hver 3. måned. Operationel cariesterapi på caries i OK-incisiver og de præmolarer og molarer, der anses at kunne bevares Extraktion af +6,7-,-6 Den valgte behandlingsplan: Den tandlægefagligt set optimale behandlingsplan Den faktisk udførte behandling : Tilvænning med yderst positiv respons, idet pt hurtigt accepterede anlæg af lokalanalgesi med anvendelse af Sleeper One Mange konsultationer uden behandling. ( Dårlig dag, ikke oplagt, påvirket af alkohol, ked af det..) 8

9 Mundhygiejneinstruktioner, motivation og kostvejledning med begrænset/ingen respons. Operationel cariesterapi i 6+,2+ (2x), 1+(3x), +1(2x) +2, +3, 6- (gradvist exkaveret) og -7 (ligeledes gradvist exkaveret) Extraktion af +6, 7-, -6 De etiske og tandlægefaglige overvejelser, der bragte os fra den optimale behandlingsplan over den valgte behandlingsplan til den faktisk gennemførte behandling: Behandlingen ifølge den første behandlingsplan er ikke afsluttet pga mange afbud og mange konsultationer uden behandling. Pt har koopereret fint til de fleste behandlinger Pt har indtil nu ikke kunnet acceptere overgang til andet behandlerteam (er forsøgt) Pt s almene forhold og funktionsniveau er sandsynligvis årsagen til manglende respons på kostvejledning og mundhygiejneinstruktionerne. Jeg valgte personligt at kæmpe for at få denne patient overført til specialtandplejen fremfor blot at udskrive hende til almen tandlægepraksis og det gjorde jeg på grund af de anamnestiske oplysninger om søskendes tandstatus. Jeg er meget i tvivl om det lykkes at opfylde målet om at bevare fra 5+/-5 og det er et grænseoverskridende mål at sætte for så ung en patient. Dialog med patienten i relation til samtykke, kooperation og vedligeholdelse af den gennemførte behandling: Pt og behandler har det fælles mål, at forhindre, at det går som med storebrødrene (Helproteser som årige) Behandler har (stadig!) som mål, at pt bliver i stand til at udføre en god daglig mundhygiejne og at hun kan overgå til behandling i almen praksis. 9

10 Case 3: 73 årig mand tilmeldt omsorgstandplejen i Alment: Pt bor på et af kommunens Ældrecentre. Han var oprindeligt tænkt indmeldt som patient i et 3 årigt projekt om tandpleje for socialt udsatte borgere, som Skive kommune drev fra På grund af venteliste på behandling i dette projekt valgte man at visitere ham ind i omsorgstandplejen. Da han blev visiteret til omsorgstandplejen var han hjemmeboende i den landsby, hvor han er født og opvokset. På grund af et stort kattehold med deraf følgende gener for naboer (lugt) var han blevet opsagt fra flere lejemål. Tiltagende mangel på egenomsorg gjorde, at han blev tilbudt en bolig på Ældrecenteret. Der er han glad for at bo, selvom, han savner sine katte. Han har arbejdet som maler - også i udlandet. Ifølge hans læge må han anses at høre til i den øvre del af sinkestadiet. Han har altid været vegetar ligesom sin mor og sine søskende. Han er ungkarl Helbredsmæssigt: Alkoholmisbruger. Er i behandling på Kommunens Rusmiddelcenter. Forhøjet blodtryk. Ikke-ryger. Medicin: Antihypertensiva, Vitaminpiller. Resultatet af den indledende kliniske undersøgelse: Den indledende undersøgelse foregik i patientens eget hjem. Pt har fået foretaget tandbehandling, men ikke i det senere år. Han har haft en aftale med en privatpraktiserende tandlæge om, at han malede klinik og privatbolig i bytte for tandbehandling. Pt har ikke tandpine, men han har besvær med at tygge sin mad. Tandstatus: I OK ses alle tænder fra 7+ til +8. I UK ses alle tænder fra 8- til -8 Mundhygiejne: Meget mangelfuld. Pt børster ikke tænder regelmæssigt Caries :På 7,6,5,4,3,2,1+4,6,7 og på 8,7-7,8 er er kun rødderne tilbage. På +1,2,3 og 6-6 findes omfattende sekundære cariesangreb. 5+ er forsynet med en VMKkrone. 3,2-1,2,3 er intakte Gingiva : Rødmende, ødematøst med blødning ved let berøring Slid :i.a Fæste: i.a 10

11 Den tandlægefagligt set optimale behandlingsplan : Total extraktion i OK og fremstilling af en immidiat helprotese. Extraktion af 8,7-7,8 Operationel cariesterapi af caries i -6 Mundhygiejneinstruktioner, motivation Den valgte behandlingsplan: Den tandlægefagligt set optimale behandlingsplan Den faktisk udførte behandling : Total extraktion i OK og fremstilling af immidiat helprotese Rebasering af HO Extraktion af 8,7-6,7,8 Mundhygiejneinstruktioner fortløbende De etiske og tandlægefaglige overvejelser, der bragte os fra den optimale behandlingsplan over den valgte behandlingsplan til den faktisk gennemførte behandling: Forskellene på de 2 planer og den stadig igangværende behandling er ikke stor. Udfordringerne har været, at pt har haft brug for mange konsultationer uden/ med kun minimal behandling. Han har ved nogle konsultationer været grædende, ved andre meget kæk. Således blev extraktionerne i overkæben foretaget af flere omgange, men -6,7,8 nemt kunne extraheres/fjernes operativt i en seance. Patientens aktuelle alkoholindtag har været en væsentlig faktor i den forbindelse. En etisk overvejelse har været, om extraktionerne i overkæben burde være foretaget i generel anæstesi? Som ovenfor beskrevet kostede det mange 11

12 konsultationer, nogle gange blev kun en enkelt radix fjernet. Omvendt kan de mange seancer være at betragte som tilvænning til tandlægebesøg og behandlinger. Dialog med patienten i relation til samtykke, kooperation og vedligeholdelse af den gennemførte behandling Pt har inden behandlingsstart givet samtykke til gennemførelse af den valgte behandlingsplan og også til ændringerne i planen. På grund af pt s misbrug og lettere mentale retardering har dialogen været begrænset. Pt må vel siges at være i Gråzonen Han har ikke nogen værge ( har søskende) og på de gode dage er der meget fornuft i snakken. Der har ikke været positiv respons på mund/protesehygiejnevejledning. Patienten er i øvrigt ren og velsoigneret, kan rent fysisk godt selv holde tænder og proteser rene, men får det ikke gjort. Pt et meget tilfreds med sine nye tænder og står altid parat til en snak, når vi besøger de øvrige beboere på Ældrecenteret. 12

13 Case 4: 83-årig kvinde tilmeldt omsorgstandplejen i 2015 Alment: Pt bor på et mindre Plejecenter. Hun er tidligere sygeplejerske og vil gerne have orden i tingene. Hendes hjem er rent og ryddeligt og hun er altid selv velklædt og velsoigneret. Hun har haft tilknytning til en praktiserende tandlæge gennem det meste af sit voksenliv. Hendes fremadskridende sygdom gør, at hun nu ikke selv er i stand til at udføre en optimal mund og protesehygiejne. Hun er rimeligt mobil, går med rollator (bliver dog hurtigt træt) Helbredsmæssigt: Pt har Alzheimers Medicin: Pamol, Lactulose, Jern, Apovit 50+ Nitrofurantoin (forebyggende mod blærebetændelse) Nemdatine (mod Alzheimers) Resultatet af den indledende kliniske undersøgelse: Undersøgelsen foregik i pt s eget hjem Tandstatus: I overkæben er alle tænder fra 6+ til +7 tilstede. 3+ er knækket ved collum. I underkæben er 5,3-6,7 tilstede. Pt har en unitor i underkæben, men hun har svært ved at anvende den, da udformningen af protesen antyder, at flere tænder er mistet siden den blev fremstillet.. Mundhygiejne: Mundhygiejnen er meget dårlig. Caries: Der diagnosticeres aktiv caries i +1,2,3,4 og i 3- Gingiva og slimhinder: Kraftig gingivitis Fæste:? Ingen løsning af tænder. Røntgen foreligger ikke pga manglende kooperation Den tandlægefagligt set optimale behandlingsplan : Vejledning af plejepersonalet i udførelse af omhyggelig sufficient mund og protesehygiejne. Operationel cariesterapi af aktiv caries i +1,2,3,4 og i 3- Fjernelse af radix rel 3+ Fremstilling af ny unitor til underkæben. Fremstilling af unitor til overkæben Den valgte behandlingsplan: Vejledning af plejepersonalet i udførelse af sufficient mund og protesehygiejne. 13

14 Operationel cariesterapi af aktiv caries i +1,2,3,4, 3- Fremstilling af protese til underkæben. Evt gingivalt understøttet, pga usikker prognose for resttandsættet i underkæben. Prognosen er meget afhængig af, hvor god en respons der opnås mht mundhygiejnen. Evt fremstilling af protese til overkæben Den faktisk udførte behandling : Vejledning/instruktion af plejepersonalet i udførelse af mund og protesehygiejne. Udlevering af diverse hjælpemidler. Gentaget flere gange Operationel cariesterapi i +1 (opbygget i Composite), +3 ( Stort substanstab fyldt med Glasionomer ) +4 (Stort substanstab fyldt med Glasionomer ). Fjernelse af radices rel 3+, +3,4 og 3-. Mellem 2 konsultationer knækkede +3,4,3- ved collum Fremstilling af Flexprotese til underkæben De etiske og tandlægefaglige overvejelser, der bragte os fra den optimale behandlingsplan over den valgte behandlingsplan til den faktisk gennemførte behandling: Alle behandlinger undtagen fjernelsen af de relikte rødder er foregået i pt s eget hjem. Det har ikke været muligt at opnå en rimelig respons på indsatsen for bedring af mundhygiejnen. Pt er tiltagende mærket af sin demenslidelse. Der er meget svingende kooperation til tandbehandling, bl.a. aftrykstagning og bidregistrering har været svært. Flexprotesen forsvandt samme dag, som den blev udleveret. Det giver anledning til mange etiske overvejelser, at mundhygiejnen ikke bedres, da pt som indledningsvis beskrevet er nydelig og velsoigneret, hvilket hun jo også modtager hjælp og støtte til. Plejepersonalet synes nu, at der skal fremstilles en ny protese til pt, selvom de tilsyneladende ikke formår at opretholde en fornuftig mundhygiejnestandard. Flere behandlingsseancer har måttet afkortes/afbrydes, da det ellers ville nærme sig overgreb. Dilemmaet mellem omsorgssvigt/overgreb har været aktuelt, både i forhold til mundhygiejnen og tandbehandlingen. Det er beklageligt, at pt først tilmeldes Omsorgstandplejen på et tidspunkt, hvor hun er så påvirket af sin demenslidelse. Dialog med patienten i relation til samtykke, kooperation og vedligeholdelse af den gennemførte behandling Pt selv har ikke været i stand til at deltage i en dialog, så denne er foregået med plejepersonalet og en datter 14

15 Afslutning De største udfordringer, jeg møder i mit arbejde i omsorgs og specialtandplejen er : - At vi ikke har indrettet handicapvenlige klinikker med lifte, patientstole til svært overvægtige, plads til kørestole etc - At de borgere, der ikke selv er i stand til at udføre en fornuftig mund- og evt protesehygiejne ikke får tilstrækkelig hjælp. - At mange borgere først visiteres ind i omsorgstandplejen, når de er så alment påvirkede at sygdom, ex demens, at det er meget svært at udføre den fagligt set bedste behandling. - At visitationerne ind i omsorgstandplejen kan forekomme tilfældige og uensartede. - At vi ikke har kunnet få lokaler på plejecentrene til indretning af klinikker Således kan man kun være tilfreds med de anbefalinger, som er indeholdt i den netop udgivne rapport om Modernisering af omsorgstandplejen. Anbefalingerne er givet indenfor følgende områder: - Visitation til omsorgstandpleje - Forebyggelse i omsorgstandplejen - Behandling i omsorgstandplejen - Sammenlægning af tilbud om omsorgs og specialtandpleje - Registrering af tandsundhed i omsorgstandplejen. Alle focusområderne forekommer vigtige og er jo identiske med det en almindelig kliniker som jeg finder særligt udfordrende i det daglige arbejde. Jeg oplever f.eks. jævnligt situationer, hvor behandling på klinik må undlades på grund af manglende mulighed for ledsagelse og transport til klinikken. Jeg synes også at mine 4 cases som en biting afspejler, hvor tilfældig visitationen ind i omsorgs og specialtandplejen kan være. Min case nr 3 kunne efter min bedste overbevisning lige så godt være en specialtandplejepatient i stedet for en omsorgstandplejepatient. Det bringer mig hen til anbefalingen om at sammenlægge omsorgs og specialtandplejen. Da omsorgstandplejen blev lovbefalet i 1994 og da der i 2001 blev pålagt amterne at oprette et tandplejetilbud til de psykisk og fysisk udviklingshæmmede, som man ikke fandt hørte til målgruppen for omsorgstandpleje, var forskellene i behandlingsbehovene for de 2 målgrupper markant. Omsorgstandplejepatienterne var for størstedelens vedkommende tandløse eller meget lidt betandede. Opgaverne var primært behandlinger med aftagelig protetik. I takt med den forbedrede tandsundhed og ændrede tandstatus for omsorgstandplejepatienterne er behandlingsbehovene i dag meget lig hinanden for de 2 målgrupper og en sammenlægning af omsorgs og specialtandplejen forekommer derfor 15

16 fornuftig. Jeg vil mene, at det kan lette mange procedurer ude i kommunerne, både administrative og kliniske. Forebyggelse i omsorgstandplejen er et område, som i skrivende stund har stor mediebevågenhed. Både i forbindelse med udgivelsen af ovenfor omtalte rapport og i forbindelse med den nye satspuljeaftale, som regeringen netop har indgået med satspuljepartierne. Der er afsat 40 mio kr. til at forbedre tandsundheden for de svageste ældre. Det er en berigende og udfordrende opgave at arbejde med omsorgs og specialtandpleje. Det kræver, at man er iderig, at man kan gå på kompromis, at man er stærk som en hest. Noget der undertiden kan slide, er de mange etiske spørgsmål, der rejser sig i det daglige arbejde: - Hvor er grænsen mellem tvang og omsorgssvigt? Både mht gennemførelse af den daglige mundhygiejne og i forhold til tandbehandlingerne? - Hvornår skal man udføre henholdende behandlinger? - Kan man undvære en præmolar, hvis man i øvrigt er fuldt betandet og har en nogenlunde pæn mundhygiejne? Hvis ikke, hvilken erstatning skal der så tilbydes? - Henviser vi for få til behandling i generel anæstesi? Mine ønsker for fremtiden er, at - At anbefalingerne i Moderniseringsrapporten følges - At satspuljemidlerne og andre midler muliggør en styrkelse af forebyggelsesindsatsen for de svageste ældre - At der fortsat kan rekrutteres personale nok til løsningen af tandplejeopgaverne for de borgere, der ikke er helt som de andre fordi - Omsorgs og specialtandpleje er lige så vigtigt som al anden tandpleje. Personligt er min glæde stor over - At vi i 2017 flytter ind i en ny centralklinik med handicapvenligt indrettede klinikker - At vort satspuljeprojekt om Tandpleje for socialt udsatte borgere i 2017 genåbner godt nok i reduceret form, men som en varig kommunal drevet ordning. 16

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07 Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning 04 den 23. maj 07 1 Omsorgstandpleje - visitation Formål med omsorgstandpleje. Formålet med omsorgstandpleje er at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d.

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen 1986 kommunal omsorgstandpleje kan tilbydes! Kommunerne kan tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Modernisering af omsorgstandplejen Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Albertslund Kommunale Tandpleje Børne og ungetandplejen 6.300 børn og unge fra 0-18 år Tandreguleringen Fælleskommunalt 60 selskab

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed Horsens Kommunes strategi for tandsundhed VELFÆRD OG SUNDHED 1 Tandplejen Horsens kommune. Vision: Sunde tænder i sunde munde for alle hele livet. Mission : Mest muligt tandsundhed for pengene. Dette opnås

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Indholdsfortegnelse: Amtsspecialtandplejen 1 Personkreds. 3 Identifikation af personkredsen. 3 Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. 3 Konsultativ

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje Kvalitetsstandard Sundhedsloven 131 Omsorgstandpleje Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Midtvejsrapport. Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte

Midtvejsrapport. Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte Midtvejsrapport Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte Frederiksberg Kommune 2014 1 Indhold Midtvejsrapport... 1 Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte... 1 Frederiksberg Kommune 2014...

Læs mere

Tandbehandling af en gruppe udsatte borgere i Helsingør Kommune

Tandbehandling af en gruppe udsatte borgere i Helsingør Kommune Tandbehandling af en gruppe udsatte borgere i Helsingør Kommune Hvordan kom projektet i gang? v. Steen Overgaard Larsen, Overtandlæge Den praktiske udførelse af projektet og evaluering. v. Stine Tick,

Læs mere

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuOmsorgstandpleje urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Omsorgstandpleje 1. Overordnede rammer 1. Formål Formålet med omsorgstandpleje er - gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser,

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Administrative udfordringer i specialtandplejen

Administrative udfordringer i specialtandplejen Administrative udfordringer i specialtandplejen Visitation og omkostninger Børge Hede 16. januar 2014 Visitation 3.2 Visitation Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Omsorgstandplejen. Version: xx.xx.xxxx

Omsorgstandplejen. Version: xx.xx.xxxx Omsorgstandplejen Version: xx.xx.xxxx Det tilbyder vi Omsorgstandplejen er et tilbud til dig, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte

Læs mere

Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012

Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012 Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012 1. Hvor mange personer bosat i din kommune er indvisiteret i Specialtandplejen (den kommunale og regionale) pr. 31/12 i 2012?

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2013/14

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2013/14 STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE Årsrapport 2013/14 INDHOLD Indledning... side 2 Tilmelding visitation side 3 Målsætning.. side 4 Tilslutning...side 4 Tandpleje-teams...side 6 Tilbuddets tilgængelighed...side

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13 STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE Årsrapport 2012/13 INDHOLD Indledning... side 2 Tilmelding visitation side 3 Målsætning.. side 4 Tilslutning...side 4 Tandpleje-teams...side 6 Tilbuddets tilgængelighed...side

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 2. september 2015 blev i sag nr. 88039: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Dansk Tandforsikring A/S Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING.

TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING. TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING. DATO: 0.0. 00 Navn på Patient ØSTFYNS IMPLANTAT & KIRURGIKLINIK TORVET. DK. 800 NYBORG ØSTFYNS IMPLANTAT- OG KIRURGIKLINIK P P Februar 00. BEHANDLINGSPLANLÆGNING:

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2013

Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Serviceniveau + 20 timer Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Indledning Som led i analyse og revision af serviceniveauer

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulla Larsen, Torben Frost Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi fik politisk indflydelse

Vi fik politisk indflydelse 1986: Lov om Tandpleje TNL afholder deres første lederkursus på Nyborg Strand Nyborg Strand betyder noget som leder, det giver fagligt udbytte og socialt netværk. Rita Kaae 1987: Fritvalgsordningen for

Læs mere

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m.

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Den Regionale Tandpleje Journal nr.: Dato: 26. april 2016 Udarbejdet af: Peter Simonsen E-mail: psi@rsyd.dk Telefon: 2920 1221 Konsolideringsplan for

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra V om forbedring af tandpleje for socialt. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE / BØRN OG UNGE / SUNDHED OG OMSORG Aarhus Kommune

Udtalelse. Forslag fra V om forbedring af tandpleje for socialt. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE / BØRN OG UNGE / SUNDHED OG OMSORG Aarhus Kommune Udtalelse Side 1 af 7 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra V om forbedring af tandpleje for socialt udsatte 1. Konklusion Venstre Byrådsgruppe har udarbejdet et byrådsforslag om forbedring af tandpleje

Læs mere

Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune.

Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune. Formål med aftalen. Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune. De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne,

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

patienter med betydelig

patienter med betydelig Særlige tilskudsmuligheder li d til patienter med betydelig mundtørhed Regionshospitalet Viborg Ole Hovgaard Overtandlæge Afd. for regional specialtandpleje Regionhospitalet Viborg 1 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Regionshospitalet Viborg Skive. Medicinsk Afdeling Lungemedicin

Regionshospitalet Viborg Skive. Medicinsk Afdeling Lungemedicin Regionshospitalet Viborg Skive Medicinsk Afdeling Lungemedicin Mundtørhed Mundtørhed er en fornemmelse af ikke at have tilstrækkelig spyt i munden. Det har betydning for vores oplevelse af velvære samt

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

Norddjurs Kommunale Tandpleje. Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Norddjurs Kommunale Tandpleje. Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Norddjurs Kommunale Tandpleje Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje 1. Hvad er s lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker 3. Hvilke mål er der med Sundhedsloven 131 og 132 Forebyggelse og behandling af tand-/

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Dato 13-06-2016 Sagsnr. 4-1012-51/11 Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Indledning Det følger af sundhedsloven 69, at regionsrådet yder tilskud til behandling hos

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Vejledning af 30. juni om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje.

Sundhedsstyrelsens Vejledning af 30. juni om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje. 3 Specialtandpleje 3.1 Personkreds Kommunalbestyrelsen skal tilbyde specialiseret tandpleje (specialtandpleje) til sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje.

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. Tandbørsteinstruktion efter indfarvning og registrering af plaquetal er obligatorisk ved alle undersøgelser, cariesbehandlinger og eruption/profylaksekontrol

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Vi giver den en tand til i København.

Vi giver den en tand til i København. Vi giver den en tand til i København. Dette projekt retter sig mod voksne socialt udsatte borgere som i daglig tale kategoriseres som hjemløse og som i en eller anden udstrækning benytter sig af kommunens

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Rubrik. u Omsorgstandpleje. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Omsorgstandpleje. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Omsorgstandpleje urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af omsorgstandpleje... 4 2 1. Indledning Byrådet har godkendt en kvalitetsstandard

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

En sund mund er nødvendig for at tygge, smage og tale. Det giver øget livskvalitet.

En sund mund er nødvendig for at tygge, smage og tale. Det giver øget livskvalitet. Norddjurs Kommunale Tandpleje Til Voksen- og Plejeudvalget Norddjurs Kommune Grenaa, den 21. januar 2016 Ansøgning til Voksen- og Plejeudvalgets Sundhedspulje 2016 Pilot-projekt Bedre tandsundhed hos ældre

Læs mere

Praktikværtevalueringer som dokumentation for aftager behov professionsbacheloruddannelse i tandpleje

Praktikværtevalueringer som dokumentation for aftager behov professionsbacheloruddannelse i tandpleje Praktikværtevalueringer som dokumentation for aftager behov professionsbacheloruddannelse i tandpleje Omfang af praktikværtevalueringer De tandplejestuderende er i den sidste del af deres uddannelse hvert

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 4 4.89 Sundhedstjenesten... 6 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 8 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

De friholdte unge på uddannelseshjælp. Et resume

De friholdte unge på uddannelseshjælp. Et resume De friholdte unge på uddannelseshjælp Et resume En undersøgelse af friholdelsesårsagerne blandt friholdte unge 18 29 årige på uddannelseshjælp i Holstebro kommune Udarbejdet af socialrådgiver Ester Bertelsen

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2009

Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Svar på spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel for faggruppen: Kliniske tandteknikere

Svar på spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel for faggruppen: Kliniske tandteknikere Tak for høringsmaterialet. Landsforeningen af kliniske tandteknikere (LKT) har nøje studeret det fremsendte materiale inden for alle erhvervsgrupperne og har bl.a. brugt dette til at understøtte svarene.

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af tandpleje

Konkurrenceudsættelse af tandpleje Konkurrenceudsættelse af tandpleje Forudsætninger: Viborg Kommunal Tandpleje skal give et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling så tænder, mund og kæber bevares i funktionsdygtig stand gennem

Læs mere

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a Punkt 9. Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a 2014-003462 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalget orientering status på anvendelsen

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Budget 2013 Temaforslag drift Socialudvalget

Budget 2013 Temaforslag drift Socialudvalget Opsøgende tandpleje til særligt udsatte borgere 1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 Drift 630 630 630 630 Anlæg Finansiering I alt 630 630 630 630 Resume: Etablering af et opsøgende tandplejetilbud for særligt

Læs mere

Tilsynsprotokol for plejehjem og plejecentre ved Skanderborg Kommune

Tilsynsprotokol for plejehjem og plejecentre ved Skanderborg Kommune Tilsynsprotokol for plejehjem og plejecentre ved Skanderborg Kommune Institution: Plejecenter Søndervang Besøgsdato: 27. november 2012 1. Leves der op til de ældrepolitiske målsætninger, herunder: Ydes

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Slutevaluering af opsøgende tandbehandling til særligt socialt udsatte. Indledning. Tandbusprojektet. Evalueringsrapport

Slutevaluering af opsøgende tandbehandling til særligt socialt udsatte. Indledning. Tandbusprojektet. Evalueringsrapport Evalueringsrapport Slutevaluering af opsøgende tandbehandling til særligt socialt udsatte 14. juli 2015 J.nr.: 29.15.00-P20-1-15 Plan og Projektstab Indledning Dette dokument er slutevaluering af Frederiksberg

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Generel Anæstesi Københavns Kommune

Generel Anæstesi Københavns Kommune Generel Anæstesi Københavns Kommune Afdelingstandlæge Erfaring med GA Københavns Tandlægeskole 1997-2008 Københavns Kommune 2000- Disposition 1. Praktiske erfaringer 1. Hvad bliver der lavet? 2. Indikationer

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge KONTAKT Ved behov for rådgivning og/eller faglig sparring vedrørende en eller flere af kompetencecentrenes målgrupper, tages direkte kontakt til det relevante kompetencecenter. Kompetencecenter børn og

Læs mere

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Hvorfor er samarbejdet med de somatiske afdelinger sås vigtigt? Patienter med psykiatrisk lidelse har væsentlig kortere levetid end andre

Læs mere

Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2015

Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2015 Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2015 1 Kvartalsredegørelse for magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2015 Center for Sundhed & Omsorg: 1 afgørelse

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere