DKTE OPGAVE. Udarbejdet af Ida Søndergaard december 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DKTE OPGAVE. Udarbejdet af Ida Søndergaard december 2016"

Transkript

1 DKTE OPGAVE Udarbejdet af Ida Søndergaard december 2016

2 I følgende opgave er der beskrevet 3 patient cases. Første patient er tilknyttet specialtandplejen. Motivationen for at lave en beskrivelse af denne patient skyldes hendes store behandlingsbehov. Hun er diagnosticeret med både psykiatriske lidelser og somatiske lidelser, som øger risikoen for orale sygdomme. Patienten er et typisk eksempel på de patienter, som behandles i specialtandplejen. Den anden patient som beskrives i opgaven er tilknyttet omsorgstandplejen. I denne case belyses en alternativ og simpel behandling, som indfrier patientens ønsker. Motivationen for at lave denne beskrivelse, er, for at vise hvordan man i omsorgstandplejen ofte skal tænke kreativt. I sidste case beskrives en patient som også er tilknyttet omsorgstandplejen. Behandlingen af patienten giver overvejelser, da hun medicinsk kompromitteret og samtidig har et stort behandlingsbehov. Der belyses etiske- og behandlingsmæssige overvejelser omkring pausering af medikamenter i forbindelse med mutiple ekstraktioner. Beskrivelse af patienten: Case 1 Patienten er en 21 årig kvinde. Hun er diagnosticeret med skitzofreni, Mb Chron, epilepsi, astma og angst. Hun angiver at ryge cigaretter dagligt, intet misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer. Hun bor i lejlighed med sin kæreste. Patienten har ikke afsluttet 9. klasse og hun er uden job. Patienten får uddannelseshjælp og et psykiatrisk tillæg på grund af sin psykiatriske diagnose. Medicinsk anamnese: Handelsnavn Aktivt stof Adminitrations vej Dosis Indikation Odontologiske bivirkninger Symbicort Forte Turbuhaler Formoterol og budesonid Inhalationspul ver 9+320µg/do sis x 2 Astma Oral candidiasis Delepsine Valproinsyre Peroralt 500mg x2 Epilepsi I sjældne tilfælde ses gingivale hyperplasier. Olanzapin PCD Olanzapin peroralt 5mg x2 og 2,5mg PN Skizofreni Mundtørhed som regel forbigående Pantoloc Pantoprazol Peroralt 20mg x 2 Mavesyre i Mundtørhed spiserøret Sertralin Sertralin Peroralt 50mg x 1 Angst Mundtørhed og smagsforstyrrel ser Buvetol Easyhaler Salbutamol Inhalationspulv er 200µg/dosis PN Astma Indeholder Lactose (200µg/dosis)

3 Hydroxocobala min Alternova Cholekalciferol Glostrup D3 Hydroxocobala min IM 1mg/ml. 1 ml hver 90. dag Colecalcifero Peroralt IE/g 8 dråber 1 x ugen B12 vitaminman gel Lavt D- vitamin Odontologisk anamnese: Patienten har siden 2010 været tilknyttet specialtandplejen, men på grund af flytning er behandlingen foretaget i forskellige kommuner. I 2015 flytter patienten til Brøndby, hvor hun udebliver til undersøgelser. I slutningen af 2015 oplever patienten tandsmerter og opsøger ved hjælp af sin mentor en privat tandlæge. Privat praktiserende tandlæge foretager en undersøgelse i det omfang det er muligt. Patienten magter ikke luftpåblæsning, sondering eller afpudsning. Det er ikke muligt at tage bitewing (BW) eller helstatus, hvorfor der optages en ortopan tomografi (OP) og et enoralt røngten billede. Den praktiserende tandlæge kommer med et omfattende behandlingsoverslag. Patienten kan af økonomiske årsager ikke overskue behandlingen. Mentor tager fat i patientens sagsbehandler for at høre om mulighederne for økonomisk støtte til tandbehandling. Sagsbehandleren kontakter specialtandplejen for at høre om mulighed for behandling der. Der er nu etableret kontakt til patienten og der laves aftale i starten af februar Patienten oplyser hun har smerter bagest i munden fra både højre og venstre side. Smerterne kommer fra over- og underkæbe. Desuden er hun generet af en fortand som river tungen. Patientens forventning til behandlingen er at blive smertefri og få justeret fyldningerne i fortænderne, så de bliver pænere. Patienten fik som barn reguleret tænder og har stadig en tråd siddende i underkæben. Hun fortæller hun har frygt for tandlæger. Hun har ikke opsøgt tandlæge regelmæssigt siden Hun har svært ved at børste tænder, da hun nemt får brækreflekser. Desuden er hun bange for at sluge tandbørsten. Hun oplyser, at al behandling og undersøgelse skal foretages i generel anæstesi (GA). Patienten er senest behandlet i GA i Objektiv undersøgelse: Patienten er tydeligt præget af tandlægeangst. Hun sætter sig modvilligt i tandlægestolen og ønsker ikke at ligge ned. Den kliniske undersøgelse foretages med et spejl. Der ses store mængder plak langs margo gingiva, og gingiva ses med rødme og hævelse. Der ses flere tænder i fronten med substanstab og insufficiente fyldninger. De kliniske fotos er taget efter patienten er begyndt at børste tænder.

4 OP og enoral røntgen som vi modtog fra praktiserende tandlæge:

5 På baggrund af den kliniske undersøgelse med supplerende OP stilles følgende tentative diagnoser: Caries dentalis 8+, +2.2, 1+.2, +8, 2-.34, 1-.4 Restoratio insufficiens 2+.2, +1.2, +1.4 Dentitio difficilis 8-, -8 Pulpitis irreversibles obs pro 8+, +2, +8. På baggrund af det behandlingsoverslag der forelå fra praktiserende tandlæge stilles desuden følgende tentative diagnoser: Caries dentalis 4+.14, , +3.23, 5-.14, , 1-.45, -1.23, Parodontitis marginalis adulta progessiva lenta Den optimale behandlingsplan: Den optimale behandlingsplan lægges ud fra de diagnoser, som er stillet på baggrund af den kliniske undersøgelse. For at lægge en optimal behandlingsplan bør patienten undersøges nærmere i GA. På Open findes caries læsioner 8+, +8 med kommunikation til pulpa samt distorveret 8-, -8. For at gøre patienten smertefri bagest i munden anses den mest optimale plan at være ekstraktion af 8+, +8 og amotio 8-, -8. I incisivregionen i overkæben ses der profunde læsioner velegnet til endodontisk behandling. På baggrund af læsionernes sværhedsgrad i fronten vil det være optimalt at lave fast protetik for at lette renhold og få et kosmetisk tilfredsstillende resultat. Udover det skal der foretages fyldningsterapi på de andre læsioner. Der skal også foretages en udvidet tandrensning evt med tandrodsrensning lokalt. Den valgte behandlingsplan: På baggrund af patientens psykiske niveau og behandlingens omfang tilbydes hun behandling i GA over flere seancer. 1) I første seance udføres amotio 8-, -8, ekstraktion 8+, +8 samt fyldningsterapi +2, hvis tiden tillader det. Der tages røntgen billeder og der foretages undersøgelse af tænderne for vurdering af caries. 2) I anden seance foretages der fyldningsterapi med fokus på læsionerne i incisivregionen i overkæben. Derudover foretages udvidet tandrensning og tandrodsrensning. 3) Før, mellem og efter ovenstående GA-seancer vurderes patientens motivation for tandpleje ved kontroller på klinikken. Ved disse kontroller anvendes der tilvænningsbehandling for at vurdere om det er realistisk på sigt at lave undersøgelser og konventionel behandling uden patienten skal i GA. Den faktisk udførte behandling: Patienten kommer ca 1 måned efter første besøg. Hun er begyndt at børste tænder sammen med sin kæreste. Hun fortæller det stadig bløder når hun børster specielt ved fortænderne. Der ses

6 stadig rødme i fronten og blødning ved tandbørstning, men det er tydeligt at patienten er begyndt at børste regelmæssigt. Patienten tilbydes behandling i GA og der informeres om, at det er et meget stort behandlingsbehov, hvorfor behandlingen udføres over flere seancer. Fjernelse af 8+, +8, 8-, -8 prioriteres højest pga smerter. Patienten samtykker til behandlingen. I maj 2016 behandles patienten i GA, hvor samtlige 8ere fjernes og der laves plast +1, +2. af tidsmæssige årsager er det ikke muligt at lave yderligere undersøgelse og depuration. Der tages enorale røntgen billeder og BW: Patienten kommer 14 dage efter behandlingen og oplyser det går bedre. Hun er ikke generet af smerter. Der sidder stadig suturer, men patienten magter ikke vi fjerner dem. Hun tolerer stadig ikke sonde. I juni 2016 ses patienten til kontrol. Det går bedre med tandbørstningen, men der ses stadig randrødme. Der aftales tid til næste GA behandling i september Her planlægges fyldningsterapi 3+, 2+, 1+, +2, +3, 4-, 6- og hvad der ellers kan nås. Under behandlingen i GA laves der store plastfyldninger på 3+, 2+, 1+, +2, +3, 6- og en mindre fyldning på 4-. Der foretages udvidet tandrensning og diagnosticeres nu flere læsioner i underkæbefronten: Caries dentalis 4+.14, 5-.14, , 1-.45, -1.23, Der måles ingen patologiske pocher. Mundhygiejnen er flot. Der er børstet rent i molarregionen, men incisivregionen i OK er ikke ren. Dette tilskrives de store læsioner. Patienten skulle have været til opfølgning i efteråret, men der er meldt afbud pga hospitalsindlæggelse og andre aftaler. Patienten har en aftale før jul. Etiske og tandlægefaglige overvejelser: På grund af det store behandlingsbehov er det ikke muligt at gennemføre hele behandlingen over 1 seance. Derfor prioriteres fjernelse af samtlige visdomstænder, da det er i denne region patienten har ondt. I incisivregionen i overkæben er profunde carieslæsioner. De prioriteres også

7 højt, men patienten har ikke ondt fra regionen, hvorfor behandlingen her kan udsættes til næste GA-seance. Der vælges fyldningsterapi i incisivregionen. Selvom det ville være optimalt at lave fast protetik fravælges dette på grund af dårlig mundhygiejne. På sigt kan der laves fast protetik i fronten såfremt mundhygiejnen bliver optimal. Det er nogle store fyldninger og der er risiko for fraktur, hvilket taler for fast protetik. Patienten har ikke afsluttet 9. klassetrin. Hun er uden uddannelse. Patienter med lav social status har en dårligere tandstatus og øget risiko for tandtab der kan tilskrives dårlig compliance 1. Patienten kan således have svært ved at opretholde en optimal mundhygiejne, hvilket er medtaget i behandlingsovervejelserne. Et svensk studie beskriver, at patienter med Mb Chron har en dårligere tandstatus og øget behov for tandbehandling sammenlignet med kontrolgruppen 2. Patienter med neuropsykiatriske lidelser har større risiko for udvikling af caries og andre orale sygdomme. Dette skyldes både nedprioritering af mundhygiejne, kost samt den medicinske behandling, hvor patienter oplever mundtørhed 3,4. Da patienten er af lavere social status med anden sygdom, må patienten anses for at være i øget risiko for at udvikle caries eller andre sygdomme i mundhulen. For at mindske risikoen for sygdomsudvikling skal patienten ses hyppigt til profylaktiske konsultationer. Her har patientens mentor en vigtig rolle. Mentoren sørger for at bringe og hente patienten til behandlinger. Det er gennem hende, der etableres aftaler. Mentoren er en god formidler og får patienten til selv at tage ansvar. Ordningen med en mentor anses for at øge compliance betragteligt. Selvom patienten kommer på klinikken er der begrænsede muligheder for profylaktiske tiltag. Patienten magter ikke at få instrumenter i munden på nuværende tidspunkt. Professionel fjernelse af plak og tandsten samt fluorapplikation er ikke muligt at gennemføre pga patientens angst. Konsultationerne bruges derfor på motivering og lidt tilvænning. Det vurderes usandsynligt at patienten i fremtiden kan behandles uden brug af GA.

8 Case 2 Beskrivelse af patienten: Patienten er en 76 årig kvinde. Hun er fornyligt flyttet på plejecenter og henvises til omsorgstandplejen. Hun er diagnosticeret med epilepsi, og hypertension. Hun har nedsat kognitiv funktiont med neglekt i venstre side Medicinsk anamnese: Handelsnavn Aktivt stof Administrationsv ej Dosis Indikation Odontologiske bivirkninger Rivotril Clonazepam Peroralt 0,5mg x 3 Epilepsi Topiramat Actavis Topiramat Peroralt 25mg x 6 Supplement mod epilepsi Mundtørhed og smagsforstyrrels er Levetiraceta m 1A Farma Levetiracetam Peroralt 1000mg x 2 Supplement mod epilepsi Amlopharm Amlopidin Peroralt 10mg x 1 Forhøjet blodtryk Forstærker bivirkning af Topiramat! Ellers ingen kendte Sjældent ses gingiva hyperplasi Apovit Multi Voksen Peroralt 1 tabl. Dagl Ernæringstilskud Unikalk Forte Peroralt 2 tabl. Tilskud af kalk og Dagl. vitamin D Mablet Peroralt 1 tabl Magnesiumtilsku dagl. d Escitalopram Escitalopram Peroralt 10mg x 1 Depression Mundtørhed Teva Ancozan Losartan Peroralt 50mg x 2 Blodtrykket Zopiclone Zopiclon Peroralt 7,5mg PN Søvnløshed Mundtørhed Actavis x½ -max 2 dagl. Oxapax Oxazepam Peroralt 15mg PN x ½-max 2 dagl. Stesolid DIazepam Suppositorier 5mg PN x 1 max 2 dagl. Magnesia DAK Magnesiumhydrox id Peroralt 500mg PN x 2 Serenase Haloperidol Peroralt 2mg PN x ½ - max 3 dagl Panodil Paracetamol Peroralt 500mg PN x 2 max 4 x dagl. Beroligende Krampeanfald Forstoppelse Beroligende Smerter Mundtørhed eller øget spytsekretion

9 Movicol Macrogo Pulver til oral opløsning Fenytoin Glostrup Enkeltdosi s PN 1-2 pulver max 2 x dagl. Forstoppelse Phenothyin Peroralt 100mg x 4 Epilepsi Gingiva hyperplasi Odontologisk undersøgelse: Patienten har ingen akutte symptomer fra tænderne. Hun er ked af at smile, da hun har mistet 2 fortænder. Hun ønsker erstatning for disse men ikke proteser. Hun vil have en løsning som sidder fast og som ikke er for kompliceret at lave. Hun har ingen tyggeproblemer. Patienten har tidligere gået regelmæssigt til tandlæge, men indenfor de sidste år, har hun ikke været afsted. Objektiv undersøgelse: Patienten er mobiliseret med rollator. Hun er i stand til selv at komme på klinikken og virker kognitiv rimelig velfungerende. Kan svare realistisk på spørgsmål tilhørende nutid, men hun svarer en smule usikkert på spørgsmål, som vedrører fortiden. Der ses følgende tandstatus: 3+, 2+, 1+, +3, +4 7-, 5-, 4-, 3-, 2-, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 Der er lavet fyldningsterapi 2+.2, +3.2, , , , Bro-behandling 2- ->-1 med en metalkeramik bro Guldkrone -7. Der ses generelt gingivaretraktioner og fæstetab i hele tandsættet. Flere tænder er løse af både 1., 2. og 3. grad. Broen i underkæben er løs af 3. grad. Der måles generelt pocher på 5mm. På baggrund af den kliniske undersøgelse stilles følgende diagnoser: Status edentus partialis Parodontitis marginalis adulta progessiva rapida obs pro Radix relicta 4- Parodontitis totalis 2-, -1 Parodontitis marginalis profunda -2

10 Den optimale behandlingsplan: Udvidet tandrensning og tandrodsrensning i hele tandsættet. Implantatindsættelse regio +1, +2. Der mangler dog røntgen til vurdering af knoglen. Grundet de parodontale forhold vil der være behov for knogleopbygning forud for implantatindsættelse. Der indsættes 1 implantat. I underkæben fjernes broen og bropiller (2-, -1) og der præpares til en ny bro 3- -> -3. Ekstraktion af radix relicta 4- Den valgte behandlingsplan: 1) Udvidet tandrensning og tandrodsrensning. 2) Everstickbro i overkæbefronten til erstatning af +1, +2. På grund af pladsmangel i det mesio-distale felt, er det ikke muligt at indsætte 2 tænder, hvorfor der indsættes en enkelt tand regio +1, +2. Desuden ekstraktion af -2, som sidder bukkalt inklineret og interferer med pladsen regio +1, løs af 2. grad og der er patologiske pocher. 3) Fjernelse af bro med bropiller (2-, -1) og fastsættelse af denne på nabotænder (3-, -3) ved hjælp af Everstick. 4) Opfølgning af behandling og ex 4- Den faktisk udførte behandling: Behandlingsstart i april 2016, hvor-2 ekstraheres. Desuden depuration af tænderne i overkæben og fremstilling af everstick bro overkæbefront. En lille billede serie af behandlingen:

11 Eversticken formes, så der opnås en bue svarende til tandbuen. Akryltanden +1 placeres på Eversticken og der lægges flowplast over Eversticken: Det endelige resultat, når patienten smiler. På det andet billede er læben trukket til side, så man får en fornemmelse af, hvor godt Eversticken er skjult: Næste fase af behandlingen foretages i maj 2016, hvor broen i underkæben fjernes og efterfølgende recementeres. Dette gøres i samme seance. Billederne viser broen efter fjernelse. Broen renses og der laves en borerille lingualt til eversticken. Rødderne slibes til, så der er plads til broen i underkæben. Det endelige resultat. Midtlinien står fint, men der er mellemrum regio -2, hvilket er forventeligt efter -2 er fjernet:

12 Etiske og tandlægefaglige overvejelser: En Everstickbro i overkæbefronten er en nem og simpel behandling med høj efter 4,5 år 5. Det er en tandbesparende behandling, hvor der ikke skal præpareres på ankertænderne. 1+ er intakt og +3 ses med en mindre fyldning. Som alternativ brobehandling kan nævnes en ætsbro eller en konventionel bro. Ved en ætsbro kan man også begrænse beslibning af støttetænder. Som eksempel kan nævnes en Marylandbro, som har metalvinger, der cementeres på nabotænderne. Brospandet mellem støttetænderne er dog i dette tilfælde stort. Metallet vil derfor være synligt på ætsbroen, når patienten smiler og taler, hvilket vil være kosmetisk skæmmende. Den konventionelle bro udelukkes, da det kræver præparation af (næsten) intakte ankertænder. En anden behandlingsmulighed er indsættelse af implantat, som omtalt under optimal behandlingsplan. Her undgår man præparatioin af ankertænder. Patienten er diagonsticeret med en parodontal lidelse som bør være under kontrol inden eventuel indsættelse af implantat 6. Hvis sygdommen ikke er under kontrol er der risiko for, at der udvikles peri-implantitis og i sidste ende risikerer patienten at miste implantatet. Implantat behandlingen fravælges, da patienten interesseret i en hurtig løsning. Dette forhold taler for en brobehandling. (Ydermere er implantatbehandling forbundet med store økonomiske omkostninger 7, hvilket i dette tilfælde ikke kan negliceres. Patienten er tilknyttet omsorgstandplejen, hvor der ikke er mulighed for at tilbyde dyre behandlinger pga begrænsede økonomiske ressourcer.) Kan udelukkes I underkæben genbruges nuværende bro. Patienten har været meget glad for broen og er ked af, at den skal fjernes. Foreslaget om at sætte den på igen giver god mening for patienten, da hun nødig vil undvære den. Det vil endvidere være en simpel og hurtig behandling. Opfølgning: Der planlægges opfølgning i august 2016, men patienten afgår ved døden ved udgangen af juni Hun havde været glad for behandlingen og var død med begge broer i behold. Patientens odontologiske ønsker anses for at være indfriet.

13 Case 3 Beskrivelse af patienten: Patienten er en kvinde på 62 år. Hun ryger dagligt 30 cigaretter. Hun har tidligere arbejdet som køkkenassistent, men stoppede som 22 årig på grund af ledde- og slidgigt. Patienten har været førtidspensionist siden hun var 25 år. Patienten har været alkoholiker i ca 40 år, men angiver aktuelt intet forbrug. Patienten er lige flyttet ind på et plejecenter og henvises til omsorgstandplejen i marts Medicinsk anamnese: Handelsnav n Aktivt stof Administrationsv ej Dosis Indikation Odontologiske bivirkninger Clopidogrel Clopidogrel Peroralt 75mg x1 Forebyggelse af Actavis blodprop Apovit Multi Peroralt 1 tabl dagl Vitamintilskud Voksen Pantoloc Pantoprazol Peroralt 40mg x 1 Mavesår Mundtørhed Tiamin SAD Thiamin Peroralt 300mg x 1 Vitamin tilskud vitamin b1 Unikalk Calcium, komb Peroralt 1 tabl. Tilskud af kalk og Forte 400mg Calsium + med d-vit Dagl. vitamin D Duraphat natirumflorid Peroralt 5mg/g x 2 Forebyggende mod caries Alendronat Alendronsyre Peroralt 70mg x 1 Osteoporose Sjældent ses Teva Viskøse øjendråber Ophtha om ugen Øjendråber PN x 1 - max 4 x dagl. Kunstig tårevæske osteonekrose Sumitriptan Actavis Sumatriptan Peroralt 50mg PN x 1 Migræne. Kontraindiceret ved tidligere blodprop Circadin Melatonin Peroralt 2mg x 1 Søvnløshed Atorvastatin Atorvastatin Peroralt 20mg x 1 Hjertekarsygdomm Actavis e Alnok Cetirizin Peroralt 10mg x 1 Høfeber Mundtørhed Emperal Metocloprami Peroralt 10mg x 1 Kvalme Mundtørhed. d PN Flixonase Fluticason Næsespray 50µg/dosis PN x 4 Næsepolypper. I kombination med bisfosfornat øges risikoen for kæbeosteonekros e

14 Pamol Paracetamol Peroralt 500mg PN x 6 Mandolgin Tramadol Peroralt 50mg PN x 1 max 2 Buventol Salbutamol Inhalationspulver 200µg/dosi Easyhaler s x 5 Smerter Stærke smerter Astma. Indeholder Lactose Temgesic Buprenorphin Peroralt 0,2mg x 3 Stærke smerter Setralin KRKA Apovit B- combin Sertralin Peroralt 50mg x 1 Depression Forbigående bivirkninger: mundtørhed og smagsforstyrrelse r. Peroralt Stærke x 3 Alkoholsk delir Odontologisk undersøgelse: Patienten har tidligere gået regelmæssigt til tandlæge. Hun oplyser der er lavet en del fyldninger, kroner og broer. Patienten har ikke været til tandlæge i flere år på grund af et skræntende helbred. I dag har patienten ondt i over- og underkæbe både i venstre og højre side. Hun håber og forventer, at der skal fjernes flere tænder. Hun vil meget gerne have nye tænder (proteser). Hun er ret bekymret for behandlingen og komplikationer på grund af hendes vanlige medicin. Objektiv undersøgelse: Patienten er mobiliseret med rollator. Fremstår nedsat kognitiv der tilskrives alkoholsk delir. Der ses komplicerede cariesangreb i 17 tænder. Derudover måles der pocher mellem 5-7mm generelt i hele tandsættet. Slimhinderne vurderes tørre, men dette er patienten ikke generet af. Der tages BW og OP

15 På baggrund af undersøgelsen stilles følgende diagnoser: Restoratio insufficientes 7+.2, 6+.2, +6.24, +7.2, 6-.4, , -6.24, Fractura coronae dentis complicata +3, +4 Caries dentalis 5+, 4+, +3, +4, 2-.24, 1-.34, , , -7 Pulpitis irreversibles obs pro +4, +7, 3-, 2-, 1-, -1, -2, -3, -4, -5,-7 Parodontitis marginalis adulta progessiva lenta Hyposalivation obs pro Den optimale behandlingsplan: Ekstraktion 4+, +6, +7, -5, -7. Motivation, instruktion og depuration Endodontisk behandling: 5+, +4, 3-, 2-, 1-, -1, -2, -3, -4 Krone 7+, krone 5+ eller alternativ bro 5+ -> 3+, Krone med opbygning +3, +4, kroner fra 3- -> -4 Fyldningsterapi eller krone behandling: 6+, 6-, -6 Den valgte behandlingsplan: 1) Ekstraktion: 7+, 5+, 4+, +3, +4, +6, +7, 2-, 1-, -1, -2, -4, -5, -7. 2) Motivation, instruktion og depuration 3) Fyldningsterapi 6-, 3-, -3, -6 eller betinget af samme tænder 4) Opfølgning og vurdering af behov for proteser.

16 Den faktisk udførte behandling: Følgende tænder er ekstraheret: +3, +4, +5, +7, -4, -5, -7. Planen er, at de resterende tænder skal ekstraheres ved næste behandling i Etiske og tandlægefaglige overvejelser: I første omgang er formålet med behandlingen er at gøre patienten smertefri. Patienten er indstillet på en radikal behandling, hvilket taler for multiple ekstraktioner. Den medicinske anamnese giver overvejelser i forbindelse med ekstraktioner. Specielt præparaterne Clopidogrel og Alendronat (se tabel) kan give komplikationer, som bør indgå i beslutningsprocessen. Tandekstraktioner anses for at være lavrisiko procedure hos patienter i Clopidogrel behandling, hvorfor der ikke er behov for pausering 8. Patienten er derudover i behandling med perorel lavdosis bisfosphonat (se tabel), hvorfor risikoen for udvikling af osteonekrose er beskrevet som værende ubetydelig 9. Andre undersøgelser peger dog på, at bisphosphonat i kombination med systemisk glukokortikoid øger risikoen for osteonekrose 10,11. Her foreslås forfatterne pausering af bisphosphonat 3 måneder før orale indgreb, såfremt patienten har taget bisphosphonat > 3 år. På grund af mange smerter tilstræbes hurtig behandling og der er ikke fundet indikation for pausering. Ved mutiple ekstraktioner mister patienten en stor del af tyggefeltet, hvilket taler for endo/kronebehandling. Patienten er plaget af gigt og magter ikke tidskrævende behandlinger, som endodonti og kronebehandling. I stedet tilstræbes proteser. Patienten får som anført i tabel 3 dråber mod tørre øjne. Derudover er der observeret tørre mundslimhinder. Hos patienter med leddegigt udvikler ca 50% sekundær Sjögren syndrom 12, hvilket disponerer til massiv caries formentlig betinget af mundtørhed. Der er indikation for yderligere udredning ved egen læge. Mundtørheden kan dog også skyldes rygning og alkohol 13. Hun har været alkoholiker i 40 år, hvilket med stor sandsynlighed kan have påvirket spytkirtlerne. Da patienten har været alkoholiker kan man frygte, at hun får recidiv igen. Det kan påvirke både heling efter tandekstraktioner samt udvikling sygdomme i mundhulen 13. Også patientens compliance påvirkes af alkohol. Hvis der på et senere tidspunkt laves proteser, bør man være meget opmærksom på eventuel alkoholmisbrug.

17 Reference liste: 1. Buchwald S, Kocher T, Biffar R et al. Tooth loss and periodontitis and treatment by socioieconomic status and inflammation in a longitudinal population based study. J Clin Periodontol. 2013; 40: Rikardsson S, Jönsson J, Hultin M et al. Perceived oral health in patients with Chron s disease. Oral Health Prev Dent. 2009;7: Friedlander AH, Mahler ME. Major depressive disorder. Psychopathology, medical management and dental implications. J Am Dent Assoc 2001 Jun;132: Johansen NB, Larsen HL et al. Lægemidlers anvendelse til den medicinske og psykiatriske patient med relevans for tandlæger. Tandlægebladet 2013; 117 nr Frese C, Schiller P et al. Fiber-reinforced composite fixed dental prostheses in the anterior area: a 4.5-year follow-up. J Prosthet Dent : King E, Patel R, Patel A et al. Should implants be considered for patients with periodontal disease? British Dental Journal 221, (2016) 7. Schropp L, Størksen K. Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering. Tandlægebladet Nr Dunn AS, Turpie AG. Perioperative management of patients receiving oral anticoagulants. Arch intern med 2003; 163: Khan AA, Morrison A, Kendler DL et al. Case-Based Review of Osteonecrosis of the Jaw (ONJ) and Application of the International Recommendations for Management From the International Task Force on ONJ. J Clin Densitom Dec 9: S Andersen K, Folkmar TB, Nørholt SE, Osteonekrose efter behandling med lavdosis bisfosfonat. Tandlægebladet nr Chiu CT 1, Chiang WF, Chuang CY. Resolution of oral bisphosphonate and steroid-related osteonecrosis of the jaw--a serial case analysis. J Oral Maxillofac Surg May;68: Pedersen AML, Poulsen AH,Orale manifestationer ved Sjögrens syndrom og reumatoid artritis. Tandlægebladet nr Friedlander AH, Marder SR, Pisegna JR et al, Alcohol abuse and dependence: psychopathology, medical management and dental implications. J Am Dent Assoc :731-40

18

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen Tandlægeoverenskomsten 2015 Opfølgning 2. kreds, 18. november 2015 Tandlæge Ole Marker, MPA Tandlægeoverenskomsten 2015 Medlemsmøder Tandlægeoverenskomstkurser Kurser for klinikassistenter i tandlægeoverenskomsten

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

Parodontitis de løse tænders sygdom

Parodontitis de løse tænders sygdom Parodontitis de løse tænders sygdom Hvad er parodontitis? Parodontitis er infektion i den knogle, som tænderne sidder fast i. Parodontitis opstår ved ubehandlet betændelse i tandkødet i en længere periode.

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold PICO 1 Bør patienter med odontogene abscesser tilbydes antibiotika, hvis deres

Læs mere

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Kontrol og vedligeholdelse af implantater Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi,, Aarhus Universitet Program Sygdomme omkring implantater - Risikofaktorer - Forebyggelse Kontrolbesøg

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING.

TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING. TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING. DATO: 0.0. 00 Navn på Patient ØSTFYNS IMPLANTAT & KIRURGIKLINIK TORVET. DK. 800 NYBORG ØSTFYNS IMPLANTAT- OG KIRURGIKLINIK P P Februar 00. BEHANDLINGSPLANLÆGNING:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod NR. 33 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Næsten alle kan få foretaget implantatbehandlinger unge såvel som ældre.

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

Tand- og Mundpleje af ældre borgere

Tand- og Mundpleje af ældre borgere Tand- og Mundpleje af ældre borgere Varde Kommunes Ældreområde Kick-off 13APR2016 Det Store Tandplejeprojekt Varde Kommunale Tandpleje og Tandplejeinformation 2 Diskussionen i dag Først lidt om seniorer

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Regionshospitalet Viborg Skive. Medicinsk Afdeling Lungemedicin

Regionshospitalet Viborg Skive. Medicinsk Afdeling Lungemedicin Regionshospitalet Viborg Skive Medicinsk Afdeling Lungemedicin Mundtørhed Mundtørhed er en fornemmelse af ikke at have tilstrækkelig spyt i munden. Det har betydning for vores oplevelse af velvære samt

Læs mere

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010 Grundlag for implantatbehandling Oral Implantologi Konference 2010 Simon Storgård Jensen, Overtandlæge, Tand-,Mund-,Kæbekirurgisk Klinik, Rigshospitalet Tandlægerne i Falkonercentret, Frederiksberg Afd.

Læs mere

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Tandlæger tilknyttet det kirurgiske afsnit: Mandag: Ole Steffensen Tirsdag: Morten Kaarup-Christensen Onsdag: Kecia Dyhring Torsdag: Morten Kaarup-Christensen

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG kr. 625/år fra kr. 1.099/år kr. 335/år Velkommen til Dansk Tandforsikring At skulle vedligeholde sine tænder optimalt gennem et langt liv kan være

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Vejledning nr. 1 STRATEGIER TIL BEHANDLING AF VOKSNE PATIENTER MED HØJ CARIESAKTIVITET / HØJ CARIESRISIKO

Læs mere

Generel Anæstesi Københavns Kommune

Generel Anæstesi Københavns Kommune Generel Anæstesi Københavns Kommune Afdelingstandlæge Erfaring med GA Københavns Tandlægeskole 1997-2008 Københavns Kommune 2000- Disposition 1. Praktiske erfaringer 1. Hvad bliver der lavet? 2. Indikationer

Læs mere

Diakonissestiftelsens Hospice Klinisk retningslinie Udarbejdet af:, marts 2014 Side 1 af 6

Diakonissestiftelsens Hospice Klinisk retningslinie Udarbejdet af:, marts 2014 Side 1 af 6 Klinisk retningslinie Udarbejdet af:, marts 2014 Side 1 Definition på mundproblemer: 1. mundtørhed: 2. stomatitis: Mål med mundpleje: Årsager: en subjektiv følelse af tørhed i munden (se nærmere s.3) en

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 1 Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 Niklaus P. Lang, Professor, dr.odont, PhD, MD, The University of Hong Kong, Hong

Læs mere

En tand bedre. hamlet TANDKLINIKKEN IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI

En tand bedre. hamlet TANDKLINIKKEN IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI En tand bedre TANDKLINIKKEN hamlet IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI Flotte og sunde tænder spiller en vigtig rolle for vores velbefindende og sundhed også når vi bliver ældre. En god livskvalitet er afhængig af,

Læs mere

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin Udfyldt blanket sendes til på mail til sortiment@rn.dk *Afdeling KARD *Dato 24.05.2012 *Lægemiddel Benzylpenicillin Pamol Nitrolingual Generisk navn Benzylpenicillin Paracetamol Glycerylnitrat *Lægemiddelform

Læs mere

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries?

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? NR. 20 Caries forebyggelse og behandling Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? Caries forebyggelse og behandling Caries også kendt som huller i tænderne

Læs mere

patienter med betydelig

patienter med betydelig Særlige tilskudsmuligheder li d til patienter med betydelig mundtørhed Regionshospitalet Viborg Ole Hovgaard Overtandlæge Afd. for regional specialtandpleje Regionhospitalet Viborg 1 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser

Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser UDG DG (udvidet diagnostisk grundydelse) (diagnostisk grundydelse) PUD (parodontologisk undersøgelse og diagnostik) SU (statusundersøgelse) FU (Fokuseret undersøgelse)

Læs mere

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 2. september 2015 blev i sag nr. 88039: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Dansk Tandforsikring A/S Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Føl dig hel igen. Derfor er det vigtigt at erstatte selv en enkelt manglende tand.

Føl dig hel igen. Derfor er det vigtigt at erstatte selv en enkelt manglende tand. Føl dig hel igen. Derfor er det vigtigt at erstatte selv en enkelt manglende tand. Har du mistet en tand og er du nu i tvivl om, hvad du skal gøre ved det? Var tandlægen nødt til at fjerne en tand bagerst

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg N r. 1 4 Tandfyldninger og -indlæg Tandfyldninger og -indlæg Mange har prøvet at have et hul i en tand (caries) og få det behandlet med en fyldning. Men der findes forskellige materialer og metoder, og

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om gratis tandbehandling for personer med særlig store tandproblemer

Forslag til folketingsbeslutning om gratis tandbehandling for personer med særlig store tandproblemer 2009/1 BSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. oktober 2009 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag

Læs mere

4. Danske ITI Kongres

4. Danske ITI Kongres 4. Danske ITI Kongres Den 19. april 2013 blev den 4. Danske ITI Kongres afholdt i Nyborg med stor succes. Hovedemnet var Implantat behandling på parodontalt svækkede patienter: Parodontale, protetiske

Læs mere

Rationel farmakoterapi

Rationel farmakoterapi Rationel farmakoterapi - personalet spiller en vigtig rolle! Heidi Kudsk, farmaceut Agenda o Tørre tal o Farmakologiske fokuspunkter o Rationel farmakoterapi omsat til praksis BRAINSTORM aktiv deltagelse

Læs mere

AMELOGENESIS IMPERFECTA

AMELOGENESIS IMPERFECTA Aarhus Universitetshospital Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Odontologisk Landsdels- og Videncenter Tlf. 784 62885 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C AMELOGENESIS IMPERFECTA Patientinformation Odontologisk

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når der sendes et varslingsbrev til et stofmisbrugsbehandlingssted

Læs mere

Udlændingestyrelsen 17. januar Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv.

Udlændingestyrelsen 17. januar Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv. Udlændingestyrelsen 17. januar 2013 Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nødvendig, uopsættelig og smertelindrende tandbehandling...

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Parodontal diagnostik er baseret på: registrering af det KLINISKE FÆSTENIVEAU (CAL) og BLØDNING ved registrering af fæsteniveau (BOP) PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Det kliniske fæsteniveau

Læs mere

Tandbehandling af en gruppe udsatte borgere i Helsingør Kommune

Tandbehandling af en gruppe udsatte borgere i Helsingør Kommune Tandbehandling af en gruppe udsatte borgere i Helsingør Kommune Hvordan kom projektet i gang? v. Steen Overgaard Larsen, Overtandlæge Den praktiske udførelse af projektet og evaluering. v. Stine Tick,

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

Hvorfor og hvordan. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen

Hvorfor og hvordan. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen Mundpleje Hvorfor og hvordan - en kvikguide til plejepersonale Omsorgstandplejen Hvorfor mundpleje? Mundhulen er et følsomt og intimt område. Derfor kan det være vanskeligt for plejepersonale at få lov

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl. 9.00 til 11.00 Hold S06V Side 1 af 5 Case: 62-årig kvinde med kendt hypertension, der igennem mange år har været velbehandlet med thiazid og ACE-hæmmer, henvender

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

Medicinsk behandling af depression hos demente

Medicinsk behandling af depression hos demente Medicinsk behandling af depression hos demente patienter Demensdagene 2012 Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge ph.d. Demensklinikken, OUH og psykiatrisk afdeling Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: Christina på 30 år indlægges på det psykiatriske hospital. Her observerer psykiatrilægen, at Christina lider af kontaktproblemer

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Spørgeskema til tandlæger i privat praksis

Spørgeskema til tandlæger i privat praksis Spørgeskema til tandlæger i privat praksis I disse år ændres samfundets krav og patienternes forventninger til sundhedsprofessionerne. Formålet med denne undersøgelse er at belyse, hvordan vi som privatpraktiserende

Læs mere

Anmeldelse af ulykkestilfælde

Anmeldelse af ulykkestilfælde Anmeldelse af ulykkestilfælde Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Midtvejsrapport. Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte

Midtvejsrapport. Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte Midtvejsrapport Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte Frederiksberg Kommune 2014 1 Indhold Midtvejsrapport... 1 Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte... 1 Frederiksberg Kommune 2014...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - tænder - årsagssammenhæng - anerkendelse

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Odontologisk æstetik og etik

Odontologisk æstetik og etik N ORDISK TEMA: ETHICS IN TISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 013; 13: 88 9 Palle Holmstrup, Ulla Pallesen, og Søren Schou Odontologisk æstetik og etik I nærværende artikel diskuteres æstetiske behandlinger af

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Juni 2013, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom.

Juni 2013, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom. DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom. DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan

Læs mere

Tandimplantater for livet

Tandimplantater for livet Tandimplantater for livet 2 TANDIMPLANTATER FOR LIVET Som naturlige tænder Tandimplantater er en sikker, pålidelig og veldokumenteret løsning til permanent erstatning af én eller flere manglende tænder.

Læs mere

OPERATION FOR SLIDGIGT I STORETÅEN

OPERATION FOR SLIDGIGT I STORETÅEN OPERATION FOR SLIDGIGT I STORETÅEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk SPØRG HVIS DU ER I TVIVL Fødder er forskellige fra person til person, og derfor

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Mundpleje. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen

Mundpleje. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen Mundpleje - en kvikguide til plejepersonale Omsorgstandplejen Mundpleje er vigtig Mundhulen er et følsomt og intimt område. Derfor kan det være vanskeligt for plejepersonale at få lov til at hjælpe med

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling N r. 1 6 Kosmetisk tandbehandling Denne brochure er et supplement til de oplysninger, som din tandlæge har givet dig. Tandlæge: Information fra Tandlægeforeningen Tlf. 70 25 77 11 Denne patientvejledning

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Protemp Crown. Espertise

Protemp Crown. Espertise Protemp Crown Espertise Protemp Crown Indikation: Temporære kroner i forskellige størrelser til hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæbe og underkæbe. Materiale: Formbar, lyshærdende komposit bestående

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Miniguide: 27 piller der kan give demens - se hvad du skal undgå Alzheimerforeningen advarer nu stærkt mod medicin, som øger risikoen for den

Miniguide: 27 piller der kan give demens - se hvad du skal undgå Alzheimerforeningen advarer nu stærkt mod medicin, som øger risikoen for den Miniguide: 27 piller der kan give demens - se hvad du skal undgå Alzheimerforeningen advarer nu stærkt mod medicin, som øger risikoen for den frygtede sygdom med hele 50 procent Af Torben Bagge, 28. oktober

Læs mere

Kære Københavns Tandlægeforening

Kære Københavns Tandlægeforening Kære Københavns Tandlægeforening Vi vil gerne sige tak for jeres uundværlige støtte til vores frivillige arbejde med Rise Above Foundation Cebu på Filippinerne i juli måned 2013. Hermed fremsender vi jer

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere