Grønne regnskaber 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønne regnskaber 2013"

Transkript

1 Grønne regnskaber 2013 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1

2 Udgiver: Miljø- og Energiforvalningen Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: Dok. nr.: Tiel: Grøn Regnskab for Aalborg Forsyning, Renovaion Forside: Fremidsguld di skid. 2

3 Forklaring vedrørende angivelse af meode Med baggrund i Miljøsyrelsens noa MST af december 2006 skal de angives, om daa er mål, beregne eller skønne. M sår for mål. B sår for beregne. A sår for skønne. Ligeledes skal der anvendes følgende forkorelser: Meoder brug ved måling: PER: NRB: ALT: CRM: OHT: Målemeode, der er beskreve af den ansvarlige myndighed i miljøgodkendelsen eller spildevandsilladelsen. Naional målemeode, der er beskreve i vejledninger, bekendgørelser eller lignende. Målemeode, der er i overenssemmelse med eksiserende CEN (ISO- sandarder) Virksomhedens egen målemeode, hvis kvalie er vis ved hjælp af cerificere referencemaeriale og accepere af den ansvarlige myndighed. Andre målemeoder. Meoder brug ved beregninger: ETS, IPCC, UNECE/EMEP: Inernaional anerkend beregningsmeoder. PER: NRB: MAB: SSC: OHT: Beregningsmeode, der er beskreve af den ansvarlige myndighed i miljøgodkendelsen eller spildevandsilladelsen. Naional beregningsmeode, der er beskreve i vejledninger, bekendgørelser eller lignende. Meode, basere på massebalance, der er accepere af den ansvarlige myndighed. Europæisk sekorspecifik beregningsmeode. Andre beregningsmeoder. 3

4 Aalborg Forsyning, Renovaion Er drifsvirksomhed under Miljø- og Energiforvalningen Sigsborg Brygge 5 Posboks 222, 9400 Nørresundby Telefon CVR-nr Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken Aalborg Telefon P-nr Hjemmeside Mail Beskrivelse af virksomhedens akivieer En af Aalborg Forsyning, Renovaions hovedakivieer er a adminisrere og indsamle dagrenovaion ved hussande med borgere, ca erhverv og sommerhuse. Hussande, virksomheder og sommerhuse i Aalborg Kommune skal være ilslue den kommunale indsamling af dagrenovaion. Indsamling af dagrenovaion sker i sække, conainere, sorconainere, vippeconainere sam underjordiske conainere. Indsamlingen af dagrenovaion er del i syv disriker, hvor Aalborg Forsyning, Renovaion selv indsamler i é disrik. De øvrige disriker er udliciere, dog ager Aalborg Forsyning, Renovaion sig af alle kundereklamaioner. Derudover kan Aalborg Forsyning, Renovaions akivieer opdeles i: Drif af Affalds- og Genbrugscener Rørdal med deponering af affald, komposering, jorddeponering og karering. Drif af genbrugspladserne Over Kære, Sundsholmen, Hou, Gandrup, Nibe og Sorvorde. Diverse indsamlingsordninger ved privae husholdninger og ved kommunale insiuioner. Rådgivning, vejledning, myndighedsbehandling o. lign. for virksomheder. Modagelse og behandling af anmeldelser på flyning af al forurene jord, jord fra korlage grunde og jord fra områdeklassificerede områder. Jorden bliver anvis il modageanlæg, der kan modage jord med pågældende forureningsgrad. Informaion om affaldsborskaffelse Aalborg Forsyning, Renovaion arbejder ud fra en generel prioriering om a øge genanvendelse og sikre miljø- og arbejdsmiljøvenlig affaldsborskaffelse. Forbrænding af brændbar affald sam drif af de konrollerede lossepladser foregår via I/S Reno-Nord og Renoves I/S. Den fælleskommunale virksomhed, I/S Mokana driver modagesaion for farlig affald. 4

5 Miljøgodkendelser Genbrugspladsen Over Kære P-nr: Miljøgodkendelse af den 12. februar Genbrugspladsen Sundsholmen P-nr: Miljøgodkendelse af den 11. juni Genbrugspladsen Gandrup (P-nr ) Miljøgodkendelse fra 22. sepember Pladsen er age i brug den 2. juni Genbrugsplads og P-nr: genbrugscener Hou Miljøgodkendelse af den 29. okober Tillæg il godkendelsen af den 21. sepember Genbrugspladsen Nibe P-nr: Miljøgodkendelse af den 21. november Tillæg af den 12. maj 1998 og af den 15. maj Genbrugspladsen Sorvorde P-nr: Miljøgodkendelse af den 30. mars Affalds- og Genbrugscener Rørdal P-nr: Miljøgodkendelse af den 12.december Tillæg af den 11. juni Aalborg Forsyning, Renovaions P-nr: Garageanlæg Tilladelse il a aflede spildevand 21. december Følgende pladser er bleve lukke og afvikle i 2013: Genbrugspladsen Ulsed P-nr: Miljøgodkendelse af den 9. augus Genbrugspladsen Veser Hassing P-nr: Miljøgodkendelse af den 9. augus Tillæg af den 30. maj Genbrugspladsen Gandrup P-nr: Miljøgodkendelse af den 9. augus Genbrugspladsen Hals P-nr: Miljøgodkendelse af den 9. augus Miljømyndighed Miljø- og Energiforvalningen, Sigsborg Brygge 5, Boks 222, 9400 Nørresundby. Tilsynsmyndighed for Affalds- og Genbrugscener Rørdal er Miljøsyrelsen Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg. Grøn regnskab Affalds- og Genbrugscener Rørdal er forplige il a udarbejde grøn regnskab efer Bekendgørelse nr. 210 af 3. mars Der er valg a udarbejde e frivillig grøn regnskab for hele virksomheden. 5

6 Miljø- og arbejdsmiljø Aalborg Forsyning har udarbejde en fælles miljøpoliik, som går ud på a producere og levere ydelser med så lav energi- og ressourceforbrug som mulig og heril anvende den renese eknologi, der er il rådighed inden for de mulige økonomiske rammer. Denne miljøpoliik ilsræber Aalborg Forsyning, Renovaion i de daglige arbejde a eferleve. Aalborg Forsyning, Renovaions slogan mh. miljø er Grøn og dynamisk med respek for dig. Aalborg Forsyning, Renovaion vil også være en sund og sikker virksomhed, hvor medarbejderne rives. Aalborg Forsyning, Renovaions slogan på arbejdsmiljøe er Sund og rask førs som sids. Aalborg Forsyning, Renovaion er både miljøcerificere i overenssemmelse med kravene i DS/EN ISO 14001:2004 og arbejdsmiljøcerificere efer kravene i DS/OHSAS 18001:2008. Cerificeringen beyder bl.a.: a a a a a der er udarbejde en miljø- og arbejdsmiljøpoliik der er e overblik over den samlede miljøbelasning mh. ressourceforbrug og affald il genanvendelse, forbrænding, deponi og specialbehandling der er e overblik over arbejdsmiljøforholdene der er klare og fælles mål for miljø- og arbejdsmiljøarbejde der hele iden arbejdes på forbedringer. De overordnede mål for Aalborg Forsyning, Renovaions miljø- og arbejdsmiljøarbejde er bl.a.: a a a a a indsamling af affald foregår efer branchens opimale arbejds- og sundhedsmæssige vilkår og beingelser genanvende mes mulig affald øge bevidsheden om miljø både inern og eksern arbejde for, a alle medarbejdere ager ansvar for miljø og arbejdsmiljø sam udviser social ansvarlighed. arbejde for, a affald i højere grad berages som ressource i sede for affald. I så sor omfang som mulig inddrages medarbejderne i miljø- og arbejdsmiljøarbejde. Der er således nedsa e MED-udvalg med re arbejdsmiljøgrupper og en miljøgruppe i virksomheden. Aalborg Forsyning, Renovaions miljø- og arbejdsmiljøpoliik fremgår af Renovaions miljø- og arbejdsmiljøledelsessysem og hjemmesiden Aalborg Kommunes affaldsplan udsikker reningslinjer for, hvordan affalde fra kommunens borgere og virksomheder kan/skal soreres. Aalborg Forsyning, Renovaions indsamlings- og anvisningsordninger og genbrugspladserne skal skabe rammerne for, a byens borgere og virksomheder kan sorere deres affald il gavn for miljøe. Kvaliessyring I år 2009 blev der hos Aalborg Forsyning indfør kvaliessyring. Ved Aalborg Forsyning, Renovaion gælder kvaliessyringen for de medarbejdere og ledere, som arbejder med myndighedsbehandling på affaldsområde. Kvaliessyringen skal sikre faglig kvalie, effekivie og ensarehed i sagsbehandlingen sam sikre borgernes og virksomhedernes illid il og ilfredshed med sagsbehandlingen. Aalborg Forsyning, Renovaion blev cerificere i november 2009, og der har være en opfølgende gennemgang af kvaliessyringssyseme i år 2010 og 2011 sam en recerificering i

7 Saus 2013 og nye iniiaiver 2014 Husholdningsaffald Husholdningsaffald er al de affald, der sammer fra borgerne i Aalborg Kommune. Både de affald, som samles ind ved hussandene og de affald, som afleveres på genbrugspladserne. I 2013 var der sammenlag affald fra hussandene. Mængden svarer il, a hver enkel hussand producerede kg affald på e år. Af abel 1 fremgår affaldsmængder fordel på affaldsyper. Affaldsfrakion Saus 2013 Genanvendelse Forbrænding Deponering Mængde pr. hussand /år kg/år Dagrenovaion Dagrenovaion - underjordiske conainere Hjemmekomposering Farlig affald Flasker/glas Pap & papir Plasdunke 3 3 0,03 I al Asbes Baerier ,4 Beon, murbrokker m.m Brændbar affald Dæk Elekronikaffald Fyldplads Gips Haveaffald Havemøbler af plas ,6 Imprægnere ræ Jern og meal Kølemøbler Lossepladsaffald Sparepærer inkl. neonrør 8,4 8,4 0,1 Planglas PVC Træ il spånpladeprodukion Tøj Vinduesrammer med glas I al I al husholdningsaffald Tabel 1: Husholdningsaffald, der er producere i Aalborg Kommune i Der var hussande i Aalborg Kommune i 2013 ( boliger og sommerhuse, som regnes som ½ bolig). Ud over ovensående mængde husholdningsaffald afleverede husholdningerne yderligere leere forurene jord på kommunens genbrugspladser. Denne mængde er ikke med i opgørelsen. 7

8 Affalde, som husholdningerne borskaffer, fordeler sig på følgende måde på affaldsfrakioner fra 2008 il 2013: Affaldsfrakion Dagrenovaion Dagrenovaion -underjordiske conainere Hjemmekomposering Farlig affald Flasker/glas Pap & papir Plasdunke 0, I al Asbes Baerier Beon, murbrokker m.m Brændbar affald Dæk Elekronikaffald Fas miljøfarlig affald (se under asbes fra 2009) Fyldplads Gips Haveaffald Havemøbler af plas 74, Imprægnere ræ Jern og meal Kølemøbler Lossepladsaffald Sparepærer inkl. neonrør Planglas PVC Træ il spånpladeprodukion Tøj Vinduesrammer med glas I al I al husholdningsaffald Tabel 2. Husholdningsaffald fordel på affaldsfrakioner fra Affaldsmængden i 2013 er falde, hvilke primær skyldes, a der i 2013 er bleve aflevere omkring ons mindre haveaffald på genbrugspladserne. De andre affaldsfrakioner er nogenlunde på samme niveau som i Fra år 2008 og frem il 2010 har der være e fald i husholdningsaffaldsmængderne, hvilke blev ilskreve finanskrisen. I 2011 seg affaldsmængderne igen, og siden har affaldsmængderne være på nogenlunde samme niveau, dog med undagelse af haveaffald. Desuden har der i 2013 være e fald på omkring 50 % på de øj der afleveres il genanvendelse, hvilke umiddelbar ikke kan forklares nærmere. De er Aalborg Forsyning, Renovaions mål, a så mege som mulig af affalde går il genanvendelse. I følgende abel ses, hvordan husholdningsaffalde fordeler sig på genanvendelse, forbrænding og deponi i procen: 8

9 Husholdningsaffald % fordeling på behandling Genanvendelse 39,4 40,7 40,4 44,2 45,8 43,8 Forbrænding 54,6 53,2 54,6 50,5 49,2 50,9 Deponering 6,0 6,1 5,0 5,3 5,0 5,3 Tabel 3: Husholdningsaffald fordel på behandling i procen for I 2013 blev der aflevere 43,8 % affald il genanvendelse, dvs. a genanvendelsesprocenen for husholdningsaffald er falde lid siden 2012, hvilke skyldes, a mængderne på haveaffald il genanvendelse er falde. I 2012 var der eksraordinær mege haveaffald i sommerhusområderne ved Hals i forbindelse med ræfældningsprojeker. I ressourceplanen for affaldshåndering Danmark uden affald beregnes genanvendelsesprocenen uden haveaffald og byggeaffald. Ved a bruge denne beregningsmodel ligger genanvendelsesprocenen for Aalborg Kommune på ca. 24 %. Måle for hele Danmark er, a denne genanvendelsesprocen skal bringes op på 50 %. Derfor vil der i de kommende år være mange iniiaiver med henblik på a øge andelen af affald il genanvendelse. Hvad der kommer il a ske i Aalborg Kommune, beskrives i den kommende affaldshånderingsplan for Aalborg Kommune, som skal ræde i kraf i okober 2014 (se mere under Fokusområder 2013 og nye iniiaiver 2014 ). Fokusområder 2013 og nye iniiaiver 2014 Dagrenovaion Dagrenovaion er de affald, som ikke kan genanvendes eller nyiggøres, og som brændes. Dagrenovaion henes enen i sække, små conainere eller i underjordiske conainere. Renovaion indsamler selv dagrenovaion i e disrik. De reserende 6 disriker er udliciere. Dog ager Renovaion sig af alle reklamaioner. Mængden af dagrenovaion har igennem årene være på nogenlunde samme niveau, således a hver hussand afleverer omkring 450 kg dagrenovaion om åre (se abel 1 og 2), hvilke er omkring 35 % af den oale affaldsmængde. Papir/pap Alle en- og ofamiliehuse har fåe en 140 liers conainer il indsamling af papir og pap. Der er således levere ca conainere il boliger i Aalborg Kommune. Derudover er der ved eageboliger og andre relevane seder i kommunen opsille conainere, kuber sam underjordiske conainere. Mængden af papir- og papaffald fordeler sig på følgende indsamlingsordninger fra Papir & pap, indsamle i Aalborg Kommune fra husholdninger Papir og pap hussandsindsamling Papir, pap kuber og conainere Papir, sorskrald + besillerordning Papir, genbrugspladser Pap, genbrugspladser I al papir og pap Tabel 4: Papir- og papmængder indsamle i Aalborg Kommune

10 Som de fremgår af abellen, er mængden af papir og pap il genanvendelse falde siden Falde ilskrives bl.a. a flere og flere hussande vælger Reklamer Nej Tak. Desuden vælger flere og flere hussande digiale aviser og digial informaion. Der er således en ydelig endens il, a poeniale på papir generel er faldende. Af nedensående figur fremgår de indsamlede mængder af papir/pap fra Papir og pap il genanvendelse Figur 1: Papir- og papmængder il genanvendelse I 2013 er der indsamle 93,2 kg papir/pap pr. hussand. Underjordiske conainere Siden år 2005 er der bleve insallere flere og flere underjordiske conainere i Aalborg Kommune. Underjordiske conainere er conainere, hvor 2/3 del af conaineren er under jorden - kun 1/3 del af conaineren er synlig. 10

11 Af nedensående figur fremgår udviklingen i eableringen af de underjordiske conainere. 600 Udvikling i eablering af underjordiske conainere Anal Dagrenovaion Papir/pap Flasker/glas Jern/meal Figur 2: Eablerede underjordiske conainere i Aalborg Kommune Der har være en sor signing i eableringen af de underjordiske conainere. I 2012 blev den førse underjordiske conainere il jern og meal eablere. I 2013 er der eablere 4 underjordiske conainere il jern og meal. Udviklingen forvenes a forsæe. Sorskrald - små brændbar affald Sorskrald er al brændbar affald, der ikke kan genanvendes, og som ikke er enen dagrenovaion eller farlig affald. Sorskrald indsamles ca. én gang om måneden på de samme dage, som der afhenes papir og pap il genanvendelse. I år 2013 blev der indsamle små brændbar affald via denne ordning, hvilke er nogenlunde de samme som i De var e mål i 2013 a korlægge sorskraldsordningen, dee mål er bleve overfør il 2014, således a benyelsesmønsre synliggøres mh. hvilke affald, der henes, og hvor affalde henes. Korlægningen skal bruges il a opimere ordningen, således a al unødvendig kørsel kan undgås. Besillerordning: Besillerordningen blev indfør i år Besillerordningen fungerer ved, a borgerne har mulighed for a besille en afhenning af sore ing op il 4 gange om åre. I 2013 blev ordningen udvide il, a viceværer nu også kan benye ordningen. Besillerordningen er en eksra service il de borgere, som ikke selv har mulighed for a komme på en af kommunens genbrugspladser. Af følgende abel fremgår hvor mege, der er afhene via denne ordning. Mængder Brændbar Jern Hvidevarer Kølemøbler Elekronik I al Anal afhenninger Ikke regisrere Tabel 5: Affaldsfrakioner opgjor på mængde der afhenes, sam analle af afhenninger

12 Mængden, der afhenes via besillerordningen, er nogenlunde den samme som i 2012, dog er der omkring færre afhenninger. Grunden er, a viceværer siden 2013 har haf mulighed for a benye sig af ordningen. Viceværerne har ypisk samle ind for e område og herefer besil afhenningen, således a der er hene mere affald pr. afhenning. Fremidsguld di skid I sepember 2013 blev udvalg re områder il a delage i e forsøg med a sorere mere plas, meal, elekronik og sparepærer il genanvendelse. Områderne er en blanding af en- og ofamiliehuse og boligblokke. Derudover delager e kollegium i forsøge. Al i al svarer de il omkring 600 hussande af forskellige sørrelse. Delagerne i forsøge fik som supplemen il deres almindelige affaldsbeholder o eksra conainere: Én il plasemballage og én mealemballage. Derudover fik de en mindre beholder il små elekronik og sparepærer il a sæe ind i conaineren il meal. Alle delagere har age rigig god i mod denne nye ordning, og resulae af indsamlingen 2013 ses i abel 6. Indsamle affaldsfrakion I al indsamle kg Kg. pr. hussand Kg pr. hussand Beregne pr. år Plas Meal Små elekronik 322 0,52 1,6 Sparepærer 25 0,04 0,12 Baerier 77 0,12 0,37 Tabel 6: Mængder fra forsøgsordningen Fremidsguld di skid i De har umiddelbar ikke give problemer med a aflevere meal, små elekronik og sparepærer il forsøgsordningen. Dee affald har være rigig god sorere, og sørseparen kunne gå direke il genanvendelse. Dog har plasaffalde give nogle udfordringer. De har være ny for mange husholdninger a sorere denne affaldsype il genanvendelse. Noge af de plas, der blev aflevere, var sadig fyld med madaffald, således a de var med il a forurene de øvrige plas. Derfor har de være nødvendig a afsæe eksra ressourcer i form af informaion, bl.a. ved opreelse af forsøges egen hjemmeside ved e borgermøde og i form af nyhedsbreve, som udkommer ca. hver anden måned. De har også være nødvendig a oversæe nyhedsbrevene il engelsk il de udenlandske suderende på kollegie. Forsøge forsæer i år 2014 og skal være med il a danne grundlag for en fremidig indsamling af genanvendelige maerialer i Aalborg Kommune. 12

13 Erhvervsaffald Erhvervsaffald er al de affald, der produceres af virksomhederne i kommunen. Siden 2010 har Aalborg Forsyning, Renovaion som følge af den nye organisering af affaldssekoren ikke indsamle genanvendelig erhvervsaffald, ud over ved kommunale insiuioner. Desuden overog Miljøsyrelsen i 2010 opgaven med a opgøre daa for de erhvervsaffald, der produceres i de danske kommuner, herunder også Aalborg Kommune. Denne opgave vareog kommunerne selv indil Der er dog usikkerhed mh. de daa, Miljøsyrelsen har opgjor for Aalborg Kommune både i 2010, 2011 og I 2009 gjorde Aalborg Forsyning, Renovaion erhvervsaffaldsmængderne op il knap erhvervsaffald, som fordele sig på hhv. 70,2 % il genanvendelse, 17 % il forbrænding, 12,5 % il deponi og 0,3 % il særbehandling. Erhvervsaffald, håndere af Aalborg Forsyning, Renovaion I de følgende er en opgørelse over de erhvervsaffald Aalborg Forsyning, Renovaion har håndere: Erhvervsaffald, Renovaion Erhvervsaffald il genbrugsplads. Siden 2012 kun på Genbrugspladsen Sundsholmen Baerier - 8 2,4 0,2 Dagrenovaion Dagrenovaion sorconainer Elekronik Farlig affald Flasker og glas Haveaffald il Genbrugscener Hou Lyssofrør - - 1,8 1 Papir/pap il genanvendelse Speciel sygehusaffald Sorconainer brændbar Sorconainer genanvendelse Sorconainer lossepladsaffald I al erhvervsaffald Tabel 7: Erhvervsaffaldsmængder, som Aalborg Forsyning, Renovaion har håndere I 2013 blev de vurdere, a virksomheder afleverede 930 on erhvervsaffald på Genbrugspladsen Sundsholmen. Mængden blev vurdere på baggrund af anal biler, der besøge genbrugspladsen og sørrelse af bilerne (se mere under afsnie om Genbrugspladsen Sundsholmen). Mængden af erhvervsaffald udgjorde 4,95 % af den samlede mængde affald. I 2010 og i 2011 havde virksomheder mulighed for fri a aflevere erhvervsaffald på alle de sore genbrugspladser i kommunen. På baggrund af en brugerundersøgelse blev mængden disse år beregne il a udgøre 9 % af den samlede mængde affald. Generel er mængden af de erhvervsaffald, som Aalborg Forsyning, Renovaion hånderer, falde, hvilke bl.a. skyldes a Renovaion fra 2010 ikke længere har håndere genanvendelig affald fra virksomheder, med undagelse af de kommunale insiuioner, og a der fra år 2012 for virksomheder kun har være adgang på Genbrugspladsen Sundsholmen. 13

14 Erhvervsgebyr Som udgangspunk skal alle virksomheder, som er regisrere i Aalborg Kommune i de Cenrale Virksomhedsregiser (CVR), beale gebyr for adminisraion, planlægning mv. af kommunens ordninger. I 2013 beale virksomheder adminisraionsgebyr. Alle virksomheder har mulighed for a ansøge om friagelse for adminisraionsgebyre. I 2013 er der modage ca. 750 henvendelser vedrørende opkrævning af adminisraionsgebyr for virksomheder. Sørsedelen af henvendelserne var ansøgninger om friagelse for gebyr. Alle henvendelser blev sagsbehandle individuel og besvare skriflig. Fra 2012 blev muligheden for a benye genbrugspladser for virksomheder ændre il a være e ilbud. I Aalborg Kommune blev de beslue, a virksomheder mod bealing kunne benye Genbrugspladsen Sundsholmen. Omkring 700 virksomheder har i år 2013 være ilmeld ordningen. Adgang for virksomheder på alle de andre genbrugspladser blev samidig lukke. Viceværordning I 2012 og 2013 blev der sa fokus på sorering af farlig affald, baerier, lyssofrør og lavenergipærer i eageboliger. Der blev bl.a. udarbejde en folder il a hjælpe viceværer med a håndere dee affald, og der blev sille udsyr il rådighed il opbevaring af affalde. Papirløs informaion I 2013 blev den årlige hussandsfolder Affaldsguide elekronisk og ikke længere omdel il de ca hussande i kommunen. Dee bl.a. for a spare på papir (hver enkel folder vejer omkring 60 gram), og for a spare på omkosninger il rykning og forsendelse osv. Al sammen besparelser, som kommer husholdningerne il gode. Inden den årlige hussandsfolder blev elekronisk blev der gennemfør en undersøgelse, som vise a kun en lille procendel ren fakisk bruge folderen. Samidig er informaion via hjemmesiden og via mobil bleve udbygge og udbygges yderligere i IT Der implemeneres/udvikles hele iden IT-redskaber, som sikrer, a Aalborg Forsyning, Renovaion følger udviklingen. I 2014 moderniseres hjemmesiden og informaion via mobil udbygges beydelig. Bæredygighedssraegi og energispareindsas I forbindelse med bæredygighedssraegien for Aalborg Kommune skal der på den enkele virksomhed i kommunen implemeneres bæredygighedssraegiens mål og indsaser. Aalborg Forsyning, Renovaion opfylder allerede nu krave mh. miljøledelse og de grønne regnskab, men skal senes i 2015 indføre energiledelse. Aalborg Forsyning, Renovaion har e mål om a reducere energiforbruge af el og opvarmning med minimum 2 % pr. år. Se mere herom under afsnie Miljøberening

15 Modagekonrol på I/S Reno-Nords energianlæg I 2014 arbejder I/S Reno Nord på a eablere egen modagekonrol, hvilke skal korlægges og gennemføres i samarbejde med Renovaion. Humaniære organisaioner Renovaion har i samarbejde med Beskæfigelsesforvalningen eablere e kommunal genbrugsprojek GenbrugNord, hvor en gruppe mennesker bliver beskæfige med sorering og renovering af ing, der er aflevere af kommunens borgere il genbrug på genbrugspladserne. På alle genbrugspladser er der sa conainere op, hvor folk kan indlevere varer og produker il direke genbrug. Beskæfigelses-projeke ligger ved siden af Genbrugspladsen Sundsholmen, hvor der er også er en genbrugsbuik, hvorfra projeke GenbrugNord sælger indleverede genbrugseffeker. Buikken danner ramme og basis for uddannelse af ansae i projeke. I 2013 blev der indlevere genanvendelige maerialer il direke genbrug som medføre, a GenbrugNord kunne donere kr. il 10 humaniære organisaioner. Samme ype projek er eablere ved Loppehjørne i Gandrup, der får ilfør maerialer il direke genbrug fra genbrugspladserne i Hals-område. Der har være e mål a korlægge, hvor mange conainere der leveres med genbrugsvarer il Genbrug- Nord og Loppehjørne. Dee mål er overfør il På kommunens genbrugspladser har humaniære organisaioner også mulighed for a opsille conainere il indsamling af genbrugseffeker som f.eks. øj og sko. Der indsamles mellem 200 og 500 on genbrugsvarer via denne ordning hver år. 15

16 Affaldshånderingsplan for Aalborg Kommune På baggrund af regeringens Danmark uden affald, ressourceplan for affaldshåndering , udarbejdes der en affaldshånderingsplan for Aalborg Kommune, som skal godkendes og ræde i kraf i okober Affaldshånderingsplanen forvenes a indeholde mange forskellige iniiaiver. Herunder bl.a.: Der udarbejdes informaion, som skal være med il a ændre folks opfaelse fra a se affald, som noge som bare skal fjernes il a affald er en ressource, som skal genanvendes. Der oprees skolejenese. Skolerne i Aalborg Kommune får fra 2014 mulighed for a få en affaldseksper ud på skolerne il a undervise om affald og ressourcer. Der eableres ordninger for husholdningerne, som øger genanvendelse af husholdningsaffalde. De forskellige indsamlingsordninger ilpasses ressourceplanens krav om digialisering for kundeorienering. Der eableres muligheder for genanvendelsesprojeker il ren jord. Der eableres flere affaldsfrakioner il genanvendelse på genbrugspladserne Osv. Alle disse iniiaiver og flere vil blive beskreve i den endelige affaldshånderingsplan for Aalborg Kommune. 16

17 Saus og iniiaiver mh. arbejdsmiljø Der er bl.a. gennemfør følgende ilag mh. a forbedre arbejdsmiljøe i 2013: Fokus på den sociale kapial. Fokus på arbejdsulykker. Beredskabsøvelser Mere inern oplæring. Forebyggelse af muskel- og skelebesvær. Fokus på de psykiske arbejdsmiljø. Delagelse i iniiaiver som Vi cykler il arbejde. Også i 2014 vil der være fokus på ovensående arbejdsmiljøområder. Derudover følger Renovaion som udgangspunk Aalborg Kommunes arbejdsmiljøsraegi , som er følgende: Arbejdsmiljø enkel og ligeil. Plads il begejsring og mangfoldighed med afsæ i social kapial, personalepoliik og ledelsesgrundlag. 17

18 Saus nye iniiaiver 2014 for de kommunale genbrugspladser og garageanlægge De har være e mål a harmonisere alle kommunens genbrugspladser, således a alle borgere i kommunen har æ il en moderne indree genbrugsplads. I juni 2013 blev den nyeablerede genbrugsplads ved Gandrup age i brug. Samidig blev de fire små genbrugspladser i område afvikle/lukke. Genbrugspladsen Nibe og Genbrugspladsen Hou blev færdig renovere og ligeledes age i brug i Måle mh., a alle borgere i kommunen skal have en moderne genbrugsplads æ på, er således opnåe. Affaldsmængder il genbrugspladserne I Aalborg Kommune er vi rigig gode il a bruge vores genbrugspladser. I nedensående figur ses opgørelser over de mængder affald, der afleveres på kommunens genbrugspladser. Tilfør mængder på genbrugspladserne Over Kære Sundsholmen Sorvorde Hou inkl. små pladser Nibe Figur 3: Affald, som er ilfør genbrugspladserne i Aalborg Kommune Yderligere blev Genbrugspladsen Gandrup åbne i Her blev der aflevere ca on affald. 24% Genbrugspladser 2013, modage affald fordel på behandling 5% 9% 62% Genanvendelse Forbrænding Deponi Jord Mængderne er en delmængde af husholdningsaffaldsmængden, se abel 1 og 2. Affalde fra de mindre genbrugspladser (idligere Hals Kommune) indgår i mængden på Genbrugspladsen Hou. Som de fremgår, har der være e mindre fald i de mængder affald, der ilføres Genbrugspladsen Hou, hvilke ilskrives, a der er komme mindre haveaffald end i 2012, hvor der har være ræfældningsprojeker i område, som øgede haveaffaldsmængden. Sørsedelen af de affald, der afleveres på genbrugspladserne, går il genanvendelse. Figur 4: Affald fordel på behandling i procen for

19 Udover ovensående mængder er der på alle genbrugspladser placere en conainer, hvor borgerne kan sille ing, der kan genbruges via beskæfigelsesprojeke GenbrugNord. En del af affalde sælges i den buik, der ligger i forbindelse med værksede. De affald, der ikke kan sælges, går il den redje verden. Mængderne af dee affald er på nuværende idspunk ikke korlag. Som eksempel kan der oplyses, a der årlig er ca. 350 fylde conainere il GenbrugNord fra Genbrugspladsen Over Kære. De var e mål, a der i 2013 korlægges den mængde genbrugsmaerialer, der afleveres il genbrugsprojeke, således a mængden fremadree kan inegreres i husholdningsaffaldssaisikken. Dee mål overføres il Genbrugspladsen Over Kære Genbrugspladsen Over Kære er den mes besøge genbrugsplads i kommunen. Her regisreres analle af besøgende ved hjælp af e bomanlæg. I 2013 har der være besøgende på genbrugspladsen, hvilke svarer il ca besøgende pr. dag. Analle af besøgende fald med 7 % fra 2011 il 2012, hvilke sandsynligvis skyldes, a erhverv fra 2012 ikke længere havde adgang il genbrugspladsen Anal besøgende Tabel 8: Regisrerede besøgende på Genbrugspladsen Over Kære Analle af besøgende på Genbrugspladsen Over Kære fordeler sig således, a der i månederne december il februar er omkring besøgende pr. måned, og i månederne fra mars il november er mellem og besøgende om måneden. Modagne mængder Af følgende abel fremgår de mængder affald, der er modage på Genbrugspladsen Over Kære Indleverede mængder Over Kære Brændbar affald Byggeaffald il deponering Asbes Byggeaffald il genanvendelse Dæk Elekronikaffald Farlig affald Flasker og glas Haveaffald Havemøbler Jern og meal Kølemøbler Leere forurene jord Lyssofrør 4, Papir og pap Plasdunke 0 0,3 0,3 9 0,2 0 Tøj I al * * Tabel 9: Affaldsmængder, som er bleve aflevere på Genbrugspladsen Over Kære i perioden * 9 % af oalmængden er erhvervsaffald. 19

20 Mængden af affald, som er aflevere på Genbrugspladsen Over Kære er nogenlunde på samme niveau som i 2012, dog med e fald på omkring 600 on på haveaffald. I den følgende abel ses udviklingen af fordelingen i procen på hhv. genanvendelse, forbrænding, deponi og jord. Over Kære % fordeling på behandling % % % % % % Genanvendelse Forbrænding Deponi Jord I al Tabel 10: Aflevere affald på Genbrugspladsen Over Kære fordel på behandling i procen De fremgår, a genanvendelsesprocenen er sege sø i løbe af de senere år, dog med e lille fald i 2013, hvilke ilskrives a der er bleve aflevere mindre haveaffald. Miljøilsyn Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvalningen gennemføre e miljøilsyn i år 2012, som resulerede i Høj sysemaik og høj lovlydighed. Der var enkele opfølgninger, som er bleve afklare. Søj-, søv-, lugforhold Der er i forbindelse med drifen af Genbrugspladsen Over Kære ikke regisrere søv- eller lugproblemer i løbe af år Søvgener forhindres i ørre perioder ved bl.a. vådfejning. Hændelser Der er i 2013 bleve regisrere 1 miljøhændelse og 3 arbejdsmiljøhændelse og en nærved hændelse på Genbrugspladsen Over Kære. Klager Der er i forbindelse med drifen af Genbrugspladsen Over Kære ikke regisrere klager i løbe af år Genbrugspladsen Sundsholmen Siden 2012 har virksomheder i Aalborg Kommune udelukkende adgang il Genbrugspladsen Sundsholmen. I 2013 var der besøgende på Genbrugspladsen Sundsholmen, hvilke svarer il ca. 500 besøgende på én dag, hvoraf omkring 5 besøgende var virksomheder. Anal besøgende Husholdninger Virksomheder I al Tabel 11: Regisrerede besøgende på Genbrugspladsen Sundsholmen

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed BAT Nr. 4 juli 2008 Miniseren må il lommerne og genåbne voksenlærlingeordningen. De er direke dum a lukke en ordning, som er en ordnende succes for alle parer Side 2 Byggefagene i BAT er mege ilfredse

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til myndighedspersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til fagpersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialsyrelsen@socialsyrelsen.dk

Læs mere

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Øger Transarens Konkurrencen? - Teoreisk modellering og anvendelse å markede for mobilelefoni Bjørn Kyed Olsen Nr. 97/004 Projek- & Karrierevejledningen

Læs mere

Teknisk baggrundsnotat om de finanspolitiske udfordringer frem mod 2040

Teknisk baggrundsnotat om de finanspolitiske udfordringer frem mod 2040 Grønlands Økonomiske Råd, okober 21 Teknisk baggrundsnoa om de finanspoliiske udfordringer frem mod 24 Indhold Del I: Model og meode...3 1. Finansindikaoren...3 1.1. Den offenlige ineremporale budgeresrikion

Læs mere

Udlånsvækst drives af efterspørgslen

Udlånsvækst drives af efterspørgslen N O T A T Udlånsvæks drives af eferspørgslen 12. januar 211 Kor resumé Der har den senese id være megen fokus på bankers og realkrediinsiuers udlån il virksomheder og husholdninger. Især er bankerne fra

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer Copenhagen Business School 2010 Kandidaspeciale Cand.merc.ma Prisfassæelse af fasforrenede konvererbare realkrediobligaioner Vejleder: Niels Rom Aflevering: 28. juli 2010 Forfaere: Mille Lykke Helverskov

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil?

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Hvor mege er de værd a kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Bjarke Jensen Rolf Poulsen 1 Indledning For den almindelig fordrukne og forgældede danske boligejer var 1. okober 2003 en god dag: Billigere

Læs mere

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Miljøprojekt Nr. 717 2002 Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Anders Faber Carl Bro A/S Henrik Holst PricewaterhouseCoopers Niels Remtoft KL Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Styr på miljøet side 3 >> Kend dit kloaksystem. side 4 >> Plastsortering i virksomheder side 6 >> på varmeforbrug >> side 10.

Styr på miljøet side 3 >> Kend dit kloaksystem. side 4 >> Plastsortering i virksomheder side 6 >> på varmeforbrug >> side 10. Affaldstjek - Miljøafdelingen Kan vaskepladser være kilde Skovlunde-virksomhed sparer hjælper med affaldssorteringen til jordforurening? 85 % i CO 2 på varmeforbrug >> side 8 >> side 2 >> side 10 NR. 4

Læs mere

Klimanetværksmøde. >> side 10. Anmeld din jordflytning >> side 12. Undlad at lade bilen holde i tomgang >> side 3

Klimanetværksmøde. >> side 10. Anmeld din jordflytning >> side 12. Undlad at lade bilen holde i tomgang >> side 3 Kan cyklisterne i Ballerup gøre det igen? >> side 2 Undlad at lade bilen holde i tomgang >> side 3 NR. 1 - marts 11 I 9. årg. I miljø og teknik TIL VIRKSOMHEDER I ballerup KOMMUNE Klimanetværksmøde >>

Læs mere

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord...3 Bæredygtighed...4 Klimamad og byttemarked...5 Klimaambassadører...6 Klimaambassadører...7 Klimatilpasning...8 Fjernvarme og energitjek...9

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN K Ø B E N H A V N S K O M M U N E S G R Ø N N E R E G N S K A B 1 9 9 9 Et forbedret grønt regnskab Sidste år præsenterede Københavns Kommune det første grønne regnskab for kommunens egne aktiviteter.

Læs mere