7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ"

Transkript

1 NR. 1 - MAJ 2015 RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ 7 MINUTTER PÅ FLASKE NYE CERTIFICERINGER TIL HAVNEN LOGISTIK SKAL DER TIL NYT WEBSITE BEDSTE REGNSKAB TIL DATO

2 LEDER Af direktør Thomas Bendtsen Rønne Havn A/S er inde i en positiv udvikling på en lang række felter. Det skyldes bl.a., at havnen igennem en længere periode har effektiviseret forretningsgangene og øget forandringsvilligheden. Det har vi gjort med succes, og det er det, vi høster resultatet af. Men vi hviler ikke på laurbærrene. Vi vil positionere os i et yderst konkurrencepræget marked, hvor pris og kvalitet konstant er under lup. Skal vi kunne leve op til vores ansvar og forpligtelser som forsyningshavn til Bornholm, så skal vi øge indtjeningen for at kunne levere kapital til de fremtidige investeringer i havnens infrastruktur. Målet er, at indtjeningsevnen skal løftes til et niveau på højde med de bedste i den danske havnebranche. Derfor er der også fokus på en række nye initiativer. Det handler bl.a. om vores strategiske samarbejde under navnet Offshore Center Bornholm, der skal fungere som spydspids for en samlet bornholmsk offshore-satsning inden for vindmøller og vindenergi. Bornholm skal tilbydes som servicehub til de mange planlagte vindfelter i Østersøen og som udbyder af en lang række maritime serviceydelser til de mange skibe, der hver dag passerer forbi øen. Vi ønsker desuden fortsat at være en betydende krydstogthavn til gavn for både havnen, dens serviceudbydere og de virksomheder, der betjener turisterne. Disse virksomheder tæller udover butikker og restauranter, transportvirksomheder og leverandører af kulturoplevelser med mere. Kursen er klar. Rønne Havn A/S har fokus på at fortsætte den positive udvikling til gavn for hele Bornholm. KURSEN ER KLAR. RØNNE HAVN HAR FOKUS PÅ AT FORTSÆTTE DEN POSITIVE UDVIKLING TIL GAVN FOR HELE BORNHOLM. REGNSKAB BEDSTE REGNSKAB TIL DATO Rønne Havn har i 2014 leveret sit hidtil bedste regnskab. Den positive udvikling betyder, at havnen allerede i år har indfriet tre af fire målsætninger for Havnens bestyrelsesformand Thomas Thors peger i den forbindelse på, at udviklingen er resultatet af den fokusering, der er formuleret i Rønne Havn A/S Forretnings- og Strategiplan om dels at udvikle selskabets kerneforretninger, dels at lægge stor vægt på at reducere driftsomkostningerne. Jeg kan med tilfredshed konstatere, at 2014 har været et år, hvor der blev sat rekorder på en lang række økonomiske parametre. Det drejer sig bl.a. om højeste omsætning, bedste driftsresultat, højeste soliditet, højeste EBITDA, højeste egenkapital og laveste langfristede gæld (ekskl. reserve for pengestrømsafdækning), fortæller Thomas Thors. Et af de meget væsentlige mål for 2016 var et resultatmål på 7,5 mio. kr. Det mål er allerede nået i 2014 med et driftsresultat på 7,8 mio. kr. Samtidig har Rønne Havn i 2014 haft en tilfredsstillende udvikling og kan præsentere en markant forbedring af driftsresultatet (EBITDA) på godt 1,4 mio. kr. fra 26,1 mio. kr. i 2013 til nu 27,5 mio. kr. i Derfor er det også med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at bestyrelsen efter et stærkt 1. kvartal forventer et driftsresultat i 2015 på ca. 10 mio. kr. Dermed fortsættes den positive udvikling, der på sigt vil gøre selskabet investeringsparat, understreger en tilfreds Thomas Thors. De mange nye tiltag har krævet stor forandringsvillighed hos medarbejderne igennem Der er blevet skåret til, og medarbejderne har gennemgået en række kurser og uddannelsesforløb, der har kvalificeret dem til de fremtidige opgaver, fortæller direktør for Rønne Havn, Thomas Bendtsen. Han understeger samtidig, at udviklingen vil fortsætte, og at den øgede konkurrence og kravene fra kunderne også fremadrettet vil kræve forandringsvillighed og udvikling af havnen. Derfor skal vi blive i arbejdstøjet, så vi sikrer den fortsatte udvikling for at kunne forestå de målrettede og langsigtede investeringer i havnens infrastruktur. Det er investeringer, der bl.a. betyder, at vi kan håndtere de stadigt større skibe, den voksende offshore-branche og de meget forskellige krav, som brancherne har i forhold til serviceydelser, slutter direktør Thomas Bendtsen.

3 LOGISTIK CERTIFICERING LOGISTIK SKAL DER TIL Rønne Havn A/S sætter nye standarder for danske havne med sine fire seneste certificeringer inden for kvalitetsledelse, miljø, arbejdsmiljø og social ansvarlighed. På kun fem måneder har Rønne Havn formået at blive certificeret på hele fire områder. Det har været et koncentreret og fokuseret forløb, hvor medarbejderne i høj grad har været involveret i processen for at sikre det bedste resultat. Certificeringen er et led i en overordnet strategi om den lærende organisation, hvor tanken er, at organisationen skal lære af det, de gør rigtigt, men i høj grad også af deres fejl for løbende at kunne udvikle forretningen Inden for kvalitetsledelse betyder det, at man har fokus på arbejdsgange og processer i virksomheden med henblik på optimering og forbedring, således at man også minimerer fejl og uheld. På miljøområdet betyder certificeringen, at havnen vil forurene så lidt som muligt og bruge så få ressourcer som muligt, men det betyder også, at der er fokus på de skibe, der lægger til kaj, og hvordan de skal håndtere f.eks. affald og kemikalier. Inden for arbejdsmiljø drejer det sig primært som medarbejdernes fysiske sikkerhed, men også om at sikre arbejdsglæden og den daglige omgangstone. Betydningen af netop arbejdsglæden har været meget tydelig under selve processen, hvor medarbejderne har FIRE NYE CERTIFICERINGER Vi opererer i et meget konkurrencepræget marked, hvor der er særdeles stor fokus på kvalitet og effektivitet. Det er derfor helt afgørende for vores fremtid, at vi hele tiden bliver bedre og mere effektive og netop har fokus på forbedringer. Med de fire certificeringer kan vi sikre en professionel udvikling, der hele tiden gør os bedre, og hvor vi evaluere på det, vi gør - og måden, vi gør det på, fortæller direktør Thomas Bendtsen. Selve certificeringen er sket i tæt samarbejde med Poul Feilberg fra virksomheden Feicon, der arbejder som rådgiver for virksomheder, der ønsker at opnå forskellige certificeringer inden for bl.a. ISO og CSR. Selve godkendelsen er foretaget af det uvildige selskab Det Norske Veritas Gl og blev overdraget til Rønne Havn den 24. april været involveret hele vejen og langt mere end normalt i sådanne processer, fortæller konsulent Poul Feilberg fra Feicon. Den sociale ansvarlighed rækker ind over de øvrige, men handler i høj grad om, at man drager omsorg for de svageste, herunder engagerer sig i samfundet og har fokus på alle interessenter i og omkring havnen. Det har været en meget kort og intens proces, hvor alle medarbejdere har været involveret. Det har været yderst lærerigt og har vist os, at ingen detaljer er for små i den store sammenhæng, slutter en tilfreds direktør Thomas Bendtsen, der nu ser frem til, at havnen også på en række områder skal høste af processerne i forhold til f.eks. mindre energiforbrug og en tættere tilknytning til bl.a. lokalsamfundet gennem social ansvarlighed. Rønne Havn fungerer dagligt som forsyningshavn for hele Bornholm, og det kræver et stort logistikarbejde. Der anløber årligt over skibe med meget forskellige krav og behov til Rønne Havn. Det gælder både i forhold til lastning og losning, men i høj grad også i forhold til godsopbevaring, der kan variere i tid fra nogle få timer til måneder. For at godset ikke skal ligge i vejen for kommende skibstransporter, er det en stor kabale, der skal gå op, og det kræver overblik og langsigtet planlægning. Til dagligt sidder trafikkoordinator Reno Kure for enden af bordet og trækker i trådene for at få kabalen til at gå op, hvad enten det handler om kul, flis, sand, foderstoffer eller dagligvarer til butikkerne. De skibe, der anløber havnen, skal betjenes på forskellig vis, og alle skal opleve havnen som professionel og effektiv. Vi har mange forskellige opgaver, og som forsyningshavn for hele Bornholm er det rigtig meget forskelligt gods, der lander på kajen, og som vi skal håndtere. Det stiller store krav til vores fleksibilitet, og vi siger aldrig nej til et skib. Der skal altid være plads ved kajen, fortæller Reno Kure. For at få logistikken til at gå op, er vi typisk tre til seks måneder fremme i forhold til planlægningen. Dermed undgår vi at flytte rundt på det gods, der er lagt på kajen. Det er for tidskrævende at flytte rundt på godset, så det er vigtigt, at det ligger det rigtige sted fra begyndelsen. Det er samtidig vigtigt, at man kan komme til det, når det skal køres væk fra havnen eller lastes på et af skibene. Rønne Havn håndterede i 2014 over skibe med en samlet godsmængde på ca. 1,4 mio. tons, over 1,5 mio. passagerer og næsten biler. Havnen er en travl arbejdsplads, som aldrig sover. Det kræver også stor fleksibilitet og omstillingsevne at være på en havn, fordi spidsbelastningerne kan komme pludseligt eller være sæsonpræget. Det gælder f.eks. antallet af passagerer, der om sommeren kan være på helt op til personer om dagen. I vinterhalvåret kommer der måske kun personer på en dag. Den store udfordring for Reno Kure og kollegerne i den maritime afdeling er at få enderne til at mødes og tingene til at ske ude på havneområdet. Vi har begrænset plads, selvom området er stort. Derfor skal arbejdet udføres professionelt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Men en ting er planlægning og papirarbejde. Når alt kommer til alt, skal opgaverne jo udføres i praksis. Derfor er vores gode samarbejde med teknisk afdeling altafgørende for, at tingene lykkes, understreger Reno Kure. Rønne Havn er porten ind og ud af Bornholm, og jeg håber, at vi får den udvidelse, der er nødvendig, så vi fremadrettet kan få større skibe ind til kaj til gavn for Rønne og resten af Bronholm, slutter en travl Reno Kure, der må besvare mobilen, da en skibsmægler ringer for at få noget ekstra træ lagt op på kajen. RØNNE HAVN ER DEN FØRSTE HAVN I DANMARK, DER KAN SMYKKE SIG MED DE FRIE CERTIFICERINGER.

4 WEBSITE ØLETIKETTE NYT WEBSITE Rønne Havn har i marts fået nyt website. Det er et helt nyt design, og sitet vil udvikle sig og vokse de kommende måneder. Rønne Havn er både en forsyningshavn og en erhvervshavn, og sitet er derfor også målrettet havnens erhvervskunder i forhold til de informationer, der er lagt ud. Sitet vil vokse i de kommende måneder, og der vil løbende blive lagt mere information på sitet, efterhånden som vi får bearbejdet tekster og indhold, fortæller Max Hansen, der er den webansvarlige hos havnen. Vi vil med det nye site forsøge at skabe et mere dynamisk site, som vil indeholde langt flere informationer, end der var at finde på det gamle. Det betyder også, at der løbende vil blive lagt flere artikler og LEDELSE GOD SELSKABSLEDELSE andre informationer ud på sitet til gavn for vores kunder og andre interesserede. Vi har modtaget rigtig mange positive henvendelser på det nye site, og generelt er langt de fleste meget tilfredse, men selvfølgelig har vi også modtaget kritik, fordi informationerne ligger andre steder end hidtil, og fordi nogle informationer er fjernet. Vi lytter naturligvis til kritikken, og som nævnt vil vi i den kommende tid lægge en lang række informationer på sitet. Jeg håber derfor også, at vi fremadrettet vil tilfredsstille den nysgerrighed, der er omkring havnen og vores aktiviteter i forhold til den øgede informationsmængde, der kommer til at være på sitet, fortæller Max Hansen. 7 MINUTTER PÅ FLASKE Øllen fra Svaneke Bryghus med den særlige 7 minutters-etikette blev brugt i forbindelse med Rønne Havns deltagelse i den netop afholdte internationale offshoremesse i Bella Center. European Wind Energy Associations store internationale messe i Bella Center var en oplagt mulighed for at promovere Rønne Havn og de øvrige partnere i sammenslutningen Offshore Center Bornholm. Målet var at skabe et større kendskab i offshore-branchen til de mange serviceydelser og faciliteter, der er på Bornholm. Det blev bl.a. gjort under parolen, at der fra ankomst til havnen kun er 7 minutter til en effektiv offshore-infrastruktur med en lang række professionelle og specialiserede serviceydelser. Øllen med etiketten, der markerede de 7 minutter, var tænkt som en lille gimmick, der skulle bringe smilet frem på læberne og gerne starte en dialog omkring havnens placering og de mange tilbud, som Bornholm har at tilbyde inden for offshore, fortæller Ulla Kiersgaard, der er chef for Maritim Service. Udover at åbne for en god dialog var øllen samtidig en forfriskende smag af Bornholm, som mange deltagere satte stor pris på sidst på dagen, slutter Ulla Kiersgaard, der deltog på messen på vegne af Rønne Havn. Rønne Havns bestyrelse har besluttet at implementere anbefalingerne for god selskabsledelse. Det sker bl.a. for at skabe større gennemsigtighed i forhold til den daglige drift og forretningen som helhed, og dermed øge tilliden til havnen. God selskabsledelse har til formål at understøtte værdiskabende og ansvarlig ledelse og dermed bidrage til Rønne Havns langsigtede succes. Ved at følge anbefalingerne for god selskabsledelse er man ledelsesmæssigt med til at øge tilliden til havnen gennem bl.a. rettidig informationsformidling og gennemsigtighed i forhold til økonomi og ledelsesmæssige beslutninger. Anbefalinger for god selskabsledelse er baseret på et følg eller forklar -princip, hvilket gør, at anbefalingerne til god selskabsledelse løbende kan implementeres i selskabet. Det er derfor legitimt for et selskab enten at følge anbefalingerne eller forklare, hvorfor en anbefaling ikke følges. Rønne Havn A/S har i 2014 indledt processen med at implementere anbefalinger for god selskabsledelse, og processen forventes at være tilendebragt inden for de kommende år. Rønne Havn A/S lægger vægt på, at der praktiseres god selskabsledelse. Det betyder, at tiltag, der sikrer god selskabsledelse, fremover vil være en integreret del af både bestyrelsens og direktionens arbejde. Grundlæggende handler det om at gøre det attraktivt at investere i selskabet. Tanken er, at god selskabsledelse leder til økonomisk værdiskabelse. Det betyder, at det gør det lettere for selskaberne at få adgang til kapital, hvorved selskabernes omkostninger reduceres, fortæller havnens bestyrelsesformand Thomas Thors. I begrebet god selskabsledelse ligger også, at bestyrelsen ikke blot skal sikre sig, at direktionen overholder de af bestyrelsen besluttede målsætninger, strategier, politikker m.m., men også, at bestyrelsen skal spille en aktiv rolle som sparringspartner, hvilket der vil blive arbejdet med i årene fremover, herunder ved en bestyrelseskonference om god selskabsledelse senere på året, understreger bestyrelsesformand Thomas Thors. Ved en større gennemsigtighed er det muligt for direktionen på de månedlige budgetopfølgningsmøder med alle afdelingschefer at opdage og korrigere eventuelle fejl og uregelmæssigheder i regnskabsaflæggelsen på et tidligt tidspunkt. Det bliver samtidig lettere og mere overskueligt for direktionen at følge selskabets drift og udvikling på nærmeste hold. Det er vigtigt at understrege, at når vi vælger at følge anbefalingerne for god selskabsledelse, er det et udtryk for, at vi ønsker, at der skal være fuld gennemsigtighed med vores forretning. Tilliden til Rønne Havn A/S er i dag stor, og vi bliver af både kunder og samarbejdspartnere betragtet som en professionel og effektivt ledet havn, men konkurrencen er stor og kravene mange. Det betyder, at vi konstant vil være i forandring og løbende skal kunne tiltrække nye kunder og dermed også investeringer. Derfor er det vigtigt, at vi har fokus på, hvordan vi også fremadrettet skaber den største sikkerhed og gennemsigtighed, og her er anbefalingerne for god selskabsledelse et godt værktøj, slutter Thomas Thors. En detaljeret beskrivelse af, hvilke elementer af anbefalingerne til god selskabsledelse, Rønne Havn A/S har implementeret, og en overordnet implementeringsplan for kommende tiltag findes på DIREKTION DIREKTIONEN ER VOKSET Direktionen i Rønne Havn A/S er udvidet med endnu et medlem. Det drejer sig om Max Hansen, der til dagligt er økonomidirektør i selskabet. I 1997 valgte kommunen at etablere en selvstændig økonomifunktion hos Rønne Havn, og Max Hansen har de seneste 17 år været drivkraften i forhold til at opbygge denne funktion til det, vi kender i dag. Max Hansen har ligeledes været med til at gennemføre de ændringer, der skete, da Rønne Havn i 2004 overgik til aktieselskabsform. Max er en vaskeægte bornholmer og har hele sit liv boet på Bornholm, kun afbrudt af nogle år på Handelshøjskolen i København, hvor han læste regnskab og økonomistyring. Uddannelsen i København er siden efterfulgt af en mini MBA i ledelse. Max Hansens indtræden i direktionen er et naturligt led i Rønne Havns arbejde med at efterkomme principperne for god selskabsledelse, hvor der i anbefalingerne er der lagt stor vægt på medlemmernes uafhængighed. Max Hansens indtræden i direktionen betyder, at han reelt er ansat af bestyrelsen og således refererer til dem. Det giver en uafhængighed, og det er vigtigt i forhold til god selskabsledelse. Det er en ekstra sikkerhed og garanti for, at der ikke foregår uhensigtsmæssigheder i forhold til den daglige ledelse, fortæller direktør Thomas Bendtsen. I anbefalingerne for god selskabsledelse står der: Ved uafhængighed forstås, at den pågældende ikke har nære bånd til eller repræsenterer direktionen, formanden for bestyrelsen, kontrollerende aktionærer eller selskabet. Max Hansens rolle vil fremadrettet være at fungere som sparringspartner for direktionen og bestyrelsen og samtidig kunne levere de relevante tal og beregninger.

5 KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ DEN 9. MAJ Rønne Havn indleder årets krydstogtsæson med besøg af krydstogtskibet Saga Sapphire, der er indregistreret på Malta. Skibet har 415 besætningsmedlemmer og 706 passagerer og anløber Rønne lørdag den 9. maj. Skibet er godt 200 meter langt og stikker 8,3 m i dybden. Besøget af Saga Sapphire bliver startskuddet til en spændende sæson med besøg af en lang række skibe i alle størrelser. Et af de største er Mein Schiff 4, der anløber Rønne Havn den 16. maj. UDGIVER Klar Kurs udgives af Rønne Havn A/S Ansvarshavende redaktør: Direktør Thomas Bendtsen Tekst, layout og produktion: Nentor Communication ApS Fotos: Morten Brandborg m.fl. Oplag: stk.

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE

BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE NR. 2 - JULI 2015 RØNNE HAVN A/S BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE STRATEGISK SAMARBEJDE UDLØSER NYE ARBEJDSPLADSER RØNNE HAVN KLAR TIL UDVIDELSE KRYDSTOGTER BETYDER INDTÆGTER TIL BORNHOLM NYT LOGO TIL

Læs mere

Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave

Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave NAKSKOV MASKININDUSTRI ApS Parathed og fleksibilitet Viden Høj kvalitet Konkurrenceevne Lidt om os Vores virksomhed Hvis det

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016

April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016 April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016 2 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. ODDER SPILDEVANDS YDELSER 4 3. EJERSTRATEGI 4 4. FREMTIDENS UDFORDRINGER 5 5. ORGANISATION 5 6. VISION 6 7. MISSION 6 8. VÆRDIER 7 9. HOVEDSTRATEGI

Læs mere

CSR-rapport

CSR-rapport CSR-rapport 2016 2016 Indhold Forord Kort om Rønne Havn CSR certificering hvad er det? Identitet og værdier Involvering af interessenter Interessentanalyse Om sociale klausuler og arbejdsklausuler Arbejdsmiljø

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Hvor blev bestyrelsesansvaret af?

Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk og Merete Vangsøe Simonsen www.focus-advokater.dk Odense Rotary Klub 25. maj 2009 1 Det drejer sig ikke kun om ansvar Jeg vil

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Bestyrelsens og ledende medarbejderes tanker om strategier og visioner blev fremlagt på brugermødet den 12. november 2009. Arbejdet med en egentlig

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 3 Indledning Dette er en præsentation af Dansk Flygtningehjælps vision og organisationens samlede sæt af værdier og normer. Modellen arbejder

Læs mere

Rammen for Provas. Vision

Rammen for Provas. Vision Forretningsgrundlag Rammen for Provas Provas forretningsgrundlag tegner rammerne om vores virksomhed i det daglige arbejde. Det sammenfatter det strategiarbejde, vi har udført i 2009 og 2010 med vision,

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Velkommen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme

Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme November 2012 Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme Bornholms Regionskommune Statslig infrastrukturinvestering 2013-2015 Kolofon Projektets kontaktadresse Hardy.pedersen@brk.dk Tlf.

Læs mere

Opsamling på det individuelle sparringsforløb Refleksioner og opmærksomhedspunkter. Torsdag d. 25. marts 2010 Ina Dam

Opsamling på det individuelle sparringsforløb Refleksioner og opmærksomhedspunkter. Torsdag d. 25. marts 2010 Ina Dam Opsamling på det individuelle sparringsforløb Refleksioner og opmærksomhedspunkter Torsdag d. 25. marts 2010 Ina Dam Den individuelle sparring Formålet har været at sætte fokus på det væsentligste for

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

Fremtidens intelligente havn Delmøde H. Claus Holstein Dir. Aalborg Havn A/S

Fremtidens intelligente havn Delmøde H. Claus Holstein Dir. Aalborg Havn A/S Fremtidens intelligente havn Delmøde H Claus Holstein Dir. Aalborg Havn A/S Planlægning vs. marked Forretning vs. Infrastruktur Intelligent vs. Ikke intelligent 10 punkts Fokusplan Transportcenterkonceptet

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

esoft systems a/s regnskab 3. kvartal 2008/09

esoft systems a/s regnskab 3. kvartal 2008/09 First North meddelelse nr. 27-2009 12.5.2009 Periodeoplysning for perioden 1.7.2008-31.3.2009 esoft systems a/s regnskab 3. kvartal 2008/09 - Forsat tilfredsstillende tilgang af ny kunder i Danmark og

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Bilag 1 Driftsmål 2010 Havnen

Bilag 1 Driftsmål 2010 Havnen Bilag 1 Driftsmål 2010 Havnen Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater Resultater i forhold til produktivitet

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Vinderstrategi med FiSH! - fra teori til praksis Onsdag den 24. marts 2010

Vinderstrategi med FiSH! - fra teori til praksis Onsdag den 24. marts 2010 Onsdag den 24. marts 2010 Vinderstrategi er kendt for at være Danmarks mest attraktive strategiske sparringspartnere, der i samarbejde med ambitiøse, modige og viljestærke virksomhedsledere sikrer unik

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Nakskov Maskinindustri

Nakskov Maskinindustri Nakskov Maskinindustri NAKSKOV MASKININDUSTRI ApS Lidt om os Velkommen til Nakskov Maskinindustri. Vi er en moderne virksomhed, der er præget af stabilitet og god udvikling. Vi har traditioner og værdier,

Læs mere

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Tiltrådt af organisationerne 27-08-2010 Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport

Læs mere

BilagØU_120423_pkt.02_01. ledelses. grundlag

BilagØU_120423_pkt.02_01. ledelses. grundlag BilagØU_120423_pkt.02_01 ledelses grundlag 1 BilagØU_120423_pkt.02_01 Ambitiøse pejlemærker Vi vil med ledelsesgrundlaget udstikke ambitiøse pejlemærker for god ledelse i Hvidovre Kommune. Det skal være

Læs mere

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden!

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Nøgleydelser: Køb og salg af ejendomme Asset management - Ejendomsadministration (kontakt til lejere, myndigheder, udlejning etc.) - Selskabsadministration

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Ambitiøse pejlemærker

Ambitiøse pejlemærker ledelses grundlag 1 Ambitiøse pejlemærker Vi vil med ledelsesgrundlaget udstikke ambitiøse pejlemærker for god ledelse i Hvidovre Kommune. Det skal være tydeligt for lederne, hvad der stilles af krav og

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Virksomhedsøkonomi Skriftlig eksamen

Virksomhedsøkonomi Skriftlig eksamen Virksomhedsøkonomi Skriftlig eksamen Prøvebilledet for virksomhedsøkonomi maj 2017 Virksomhedsøkonomi B og A 2 Skriftlig prøve Grundlaget for den skriftlige prøve er er et centralt stillet opgavesæt. Prøvens

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Bestyrelsen har med virkning pr. 1. januar 2015 indgået en 1-årig resultatlønskontrakt med direktør Pia Agerbæk Marlo på Handelsfagskolen med

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

Danske Havne konference April 2016

Danske Havne konference April 2016 Danske Havne konference April 2016 1 Ejerstrategi Hvorfor nu det? Ejerstrategi og Risikostyring Hvad ønsker ejeren sig af sin havn? Hvor præcise og målbare kan ønskerne formuleres? Hvordan sikres god kommunikation

Læs mere

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM Vejledning Sikker vej til certificering Denne vejledning sigter på at give et grundlæggende indblik i, og forståelse af certificering af ledelsessystemer.

Læs mere

for tandlæger AF TANDLÆGER En demokratisk sammenslutning af uafhængige tandklinikker med fokus på omsorg og sundhed

for tandlæger AF TANDLÆGER En demokratisk sammenslutning af uafhængige tandklinikker med fokus på omsorg og sundhed for tandlæger AF TANDLÆGER En demokratisk sammenslutning af uafhængige tandklinikker med fokus på omsorg og sundhed Grundlaget for dintandlæge For at få mere tid til den egentlige patientpleje, indledte

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

Hvilken betydning har en virksomheds bestyrelse for Nordea? 5. april 2011 Erhvervskundedirektør Freddy Skov

Hvilken betydning har en virksomheds bestyrelse for Nordea? 5. april 2011 Erhvervskundedirektør Freddy Skov Hvilken betydning har en virksomheds bestyrelse for Nordea? 5. april 2011 Erhvervskundedirektør Freddy Skov g Corporate Governance hvad er god selskabsledelse? Udvidet perspektiv Basis perspektiv Ledelsesniveauerne

Læs mere

Forretningsudvikling i de mindre havne. Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014

Forretningsudvikling i de mindre havne. Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014 Forretningsudvikling i de mindre havne Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014 Arbejdsgruppen Status og udfordringer hvorfor en forretningsmanual? 1

Læs mere

HR & LØN Din eksterne afdeling

HR & LØN Din eksterne afdeling HR & LØN Din eksterne afdeling e Amesto HR services Mange kender HR som en personaleafdeling fremfor en HR-afdeling, men HR er ikke kun bløde værdier, HR bidrager også til virksomhedens bundlinje. HR-afdelingen

Læs mere

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Rose Holm A/S Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Udgangspunkt Hvorfra kommer viljen til automatisering? Hvorfor automatisering? Forudsætninger

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring rstyring Ekspertise baseret påp global erfaring Semco Maritime er en førende entreprenør og ingeniørvirksomhed, der arbejder både offshore

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Tænk fremad mod en succesrig fremtid.

Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Essential Business Builder Program you can Der er en enorm fremdrift i de digitale printløsninger. Både printleverandører og kunder har for alvor taget de nye teknologier

Læs mere

Det gør det nemt og overskueligt for kunden og muligt for JN Data at levere sikker og stabil IT-drift effektivt - og til en attraktiv pris.

Det gør det nemt og overskueligt for kunden og muligt for JN Data at levere sikker og stabil IT-drift effektivt - og til en attraktiv pris. STRATEGI 2020 I JN Data har vi lanceret en strategi med et kommercielt sigte. Med strategien har vi en klar ambition om, at vi i 2020 er en one stop shop for vores kunder. Det betyder, at vi finder vi

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Klintholm Havn. Servicehavn for Havvindmøllepark Kriegers Flak

Klintholm Havn. Servicehavn for Havvindmøllepark Kriegers Flak Klintholm Havn Servicehavn for Havvindmøllepark Kriegers Flak Folder OffShore.indd 1 2 Folder OffShore.indd 2 Klintholm Havn Klintholm Havn er en moderne fiskeri- og erhvervshavn med et højt serviceniveau

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Indkøbspolitik for Gentofte Kommune

Indkøbspolitik for Gentofte Kommune for Gentofte Kommune DE TVÆRGÅENDE FUMKTIONER 1. Forord...1 2. kens overordnede formål...1 3. kens indhold...1 4. kens anvendelse og virkeområde...2 5. Organisering af indkøb...2 6. Indkøbsaftaler...4

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Analyse af godsstrømme og turismeforhold på Bornholm

Analyse af godsstrømme og turismeforhold på Bornholm Analyse af godsstrømme og turismeforhold på Bornholm Seminar, CRT, Nexø 7. nov. 2013 Carl Henrik Marcussen Anders Hedetoft Anja Bach-Jensen Dagsorden 1. Talmæssig belysning v/chm (udviklingen i finanslovsbevillingen,

Læs mere