7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ"

Transkript

1 NR. 1 - MAJ 2015 RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ 7 MINUTTER PÅ FLASKE NYE CERTIFICERINGER TIL HAVNEN LOGISTIK SKAL DER TIL NYT WEBSITE BEDSTE REGNSKAB TIL DATO

2 LEDER Af direktør Thomas Bendtsen Rønne Havn A/S er inde i en positiv udvikling på en lang række felter. Det skyldes bl.a., at havnen igennem en længere periode har effektiviseret forretningsgangene og øget forandringsvilligheden. Det har vi gjort med succes, og det er det, vi høster resultatet af. Men vi hviler ikke på laurbærrene. Vi vil positionere os i et yderst konkurrencepræget marked, hvor pris og kvalitet konstant er under lup. Skal vi kunne leve op til vores ansvar og forpligtelser som forsyningshavn til Bornholm, så skal vi øge indtjeningen for at kunne levere kapital til de fremtidige investeringer i havnens infrastruktur. Målet er, at indtjeningsevnen skal løftes til et niveau på højde med de bedste i den danske havnebranche. Derfor er der også fokus på en række nye initiativer. Det handler bl.a. om vores strategiske samarbejde under navnet Offshore Center Bornholm, der skal fungere som spydspids for en samlet bornholmsk offshore-satsning inden for vindmøller og vindenergi. Bornholm skal tilbydes som servicehub til de mange planlagte vindfelter i Østersøen og som udbyder af en lang række maritime serviceydelser til de mange skibe, der hver dag passerer forbi øen. Vi ønsker desuden fortsat at være en betydende krydstogthavn til gavn for både havnen, dens serviceudbydere og de virksomheder, der betjener turisterne. Disse virksomheder tæller udover butikker og restauranter, transportvirksomheder og leverandører af kulturoplevelser med mere. Kursen er klar. Rønne Havn A/S har fokus på at fortsætte den positive udvikling til gavn for hele Bornholm. KURSEN ER KLAR. RØNNE HAVN HAR FOKUS PÅ AT FORTSÆTTE DEN POSITIVE UDVIKLING TIL GAVN FOR HELE BORNHOLM. REGNSKAB BEDSTE REGNSKAB TIL DATO Rønne Havn har i 2014 leveret sit hidtil bedste regnskab. Den positive udvikling betyder, at havnen allerede i år har indfriet tre af fire målsætninger for Havnens bestyrelsesformand Thomas Thors peger i den forbindelse på, at udviklingen er resultatet af den fokusering, der er formuleret i Rønne Havn A/S Forretnings- og Strategiplan om dels at udvikle selskabets kerneforretninger, dels at lægge stor vægt på at reducere driftsomkostningerne. Jeg kan med tilfredshed konstatere, at 2014 har været et år, hvor der blev sat rekorder på en lang række økonomiske parametre. Det drejer sig bl.a. om højeste omsætning, bedste driftsresultat, højeste soliditet, højeste EBITDA, højeste egenkapital og laveste langfristede gæld (ekskl. reserve for pengestrømsafdækning), fortæller Thomas Thors. Et af de meget væsentlige mål for 2016 var et resultatmål på 7,5 mio. kr. Det mål er allerede nået i 2014 med et driftsresultat på 7,8 mio. kr. Samtidig har Rønne Havn i 2014 haft en tilfredsstillende udvikling og kan præsentere en markant forbedring af driftsresultatet (EBITDA) på godt 1,4 mio. kr. fra 26,1 mio. kr. i 2013 til nu 27,5 mio. kr. i Derfor er det også med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at bestyrelsen efter et stærkt 1. kvartal forventer et driftsresultat i 2015 på ca. 10 mio. kr. Dermed fortsættes den positive udvikling, der på sigt vil gøre selskabet investeringsparat, understreger en tilfreds Thomas Thors. De mange nye tiltag har krævet stor forandringsvillighed hos medarbejderne igennem Der er blevet skåret til, og medarbejderne har gennemgået en række kurser og uddannelsesforløb, der har kvalificeret dem til de fremtidige opgaver, fortæller direktør for Rønne Havn, Thomas Bendtsen. Han understeger samtidig, at udviklingen vil fortsætte, og at den øgede konkurrence og kravene fra kunderne også fremadrettet vil kræve forandringsvillighed og udvikling af havnen. Derfor skal vi blive i arbejdstøjet, så vi sikrer den fortsatte udvikling for at kunne forestå de målrettede og langsigtede investeringer i havnens infrastruktur. Det er investeringer, der bl.a. betyder, at vi kan håndtere de stadigt større skibe, den voksende offshore-branche og de meget forskellige krav, som brancherne har i forhold til serviceydelser, slutter direktør Thomas Bendtsen.

3 LOGISTIK CERTIFICERING LOGISTIK SKAL DER TIL Rønne Havn A/S sætter nye standarder for danske havne med sine fire seneste certificeringer inden for kvalitetsledelse, miljø, arbejdsmiljø og social ansvarlighed. På kun fem måneder har Rønne Havn formået at blive certificeret på hele fire områder. Det har været et koncentreret og fokuseret forløb, hvor medarbejderne i høj grad har været involveret i processen for at sikre det bedste resultat. Certificeringen er et led i en overordnet strategi om den lærende organisation, hvor tanken er, at organisationen skal lære af det, de gør rigtigt, men i høj grad også af deres fejl for løbende at kunne udvikle forretningen Inden for kvalitetsledelse betyder det, at man har fokus på arbejdsgange og processer i virksomheden med henblik på optimering og forbedring, således at man også minimerer fejl og uheld. På miljøområdet betyder certificeringen, at havnen vil forurene så lidt som muligt og bruge så få ressourcer som muligt, men det betyder også, at der er fokus på de skibe, der lægger til kaj, og hvordan de skal håndtere f.eks. affald og kemikalier. Inden for arbejdsmiljø drejer det sig primært som medarbejdernes fysiske sikkerhed, men også om at sikre arbejdsglæden og den daglige omgangstone. Betydningen af netop arbejdsglæden har været meget tydelig under selve processen, hvor medarbejderne har FIRE NYE CERTIFICERINGER Vi opererer i et meget konkurrencepræget marked, hvor der er særdeles stor fokus på kvalitet og effektivitet. Det er derfor helt afgørende for vores fremtid, at vi hele tiden bliver bedre og mere effektive og netop har fokus på forbedringer. Med de fire certificeringer kan vi sikre en professionel udvikling, der hele tiden gør os bedre, og hvor vi evaluere på det, vi gør - og måden, vi gør det på, fortæller direktør Thomas Bendtsen. Selve certificeringen er sket i tæt samarbejde med Poul Feilberg fra virksomheden Feicon, der arbejder som rådgiver for virksomheder, der ønsker at opnå forskellige certificeringer inden for bl.a. ISO og CSR. Selve godkendelsen er foretaget af det uvildige selskab Det Norske Veritas Gl og blev overdraget til Rønne Havn den 24. april været involveret hele vejen og langt mere end normalt i sådanne processer, fortæller konsulent Poul Feilberg fra Feicon. Den sociale ansvarlighed rækker ind over de øvrige, men handler i høj grad om, at man drager omsorg for de svageste, herunder engagerer sig i samfundet og har fokus på alle interessenter i og omkring havnen. Det har været en meget kort og intens proces, hvor alle medarbejdere har været involveret. Det har været yderst lærerigt og har vist os, at ingen detaljer er for små i den store sammenhæng, slutter en tilfreds direktør Thomas Bendtsen, der nu ser frem til, at havnen også på en række områder skal høste af processerne i forhold til f.eks. mindre energiforbrug og en tættere tilknytning til bl.a. lokalsamfundet gennem social ansvarlighed. Rønne Havn fungerer dagligt som forsyningshavn for hele Bornholm, og det kræver et stort logistikarbejde. Der anløber årligt over skibe med meget forskellige krav og behov til Rønne Havn. Det gælder både i forhold til lastning og losning, men i høj grad også i forhold til godsopbevaring, der kan variere i tid fra nogle få timer til måneder. For at godset ikke skal ligge i vejen for kommende skibstransporter, er det en stor kabale, der skal gå op, og det kræver overblik og langsigtet planlægning. Til dagligt sidder trafikkoordinator Reno Kure for enden af bordet og trækker i trådene for at få kabalen til at gå op, hvad enten det handler om kul, flis, sand, foderstoffer eller dagligvarer til butikkerne. De skibe, der anløber havnen, skal betjenes på forskellig vis, og alle skal opleve havnen som professionel og effektiv. Vi har mange forskellige opgaver, og som forsyningshavn for hele Bornholm er det rigtig meget forskelligt gods, der lander på kajen, og som vi skal håndtere. Det stiller store krav til vores fleksibilitet, og vi siger aldrig nej til et skib. Der skal altid være plads ved kajen, fortæller Reno Kure. For at få logistikken til at gå op, er vi typisk tre til seks måneder fremme i forhold til planlægningen. Dermed undgår vi at flytte rundt på det gods, der er lagt på kajen. Det er for tidskrævende at flytte rundt på godset, så det er vigtigt, at det ligger det rigtige sted fra begyndelsen. Det er samtidig vigtigt, at man kan komme til det, når det skal køres væk fra havnen eller lastes på et af skibene. Rønne Havn håndterede i 2014 over skibe med en samlet godsmængde på ca. 1,4 mio. tons, over 1,5 mio. passagerer og næsten biler. Havnen er en travl arbejdsplads, som aldrig sover. Det kræver også stor fleksibilitet og omstillingsevne at være på en havn, fordi spidsbelastningerne kan komme pludseligt eller være sæsonpræget. Det gælder f.eks. antallet af passagerer, der om sommeren kan være på helt op til personer om dagen. I vinterhalvåret kommer der måske kun personer på en dag. Den store udfordring for Reno Kure og kollegerne i den maritime afdeling er at få enderne til at mødes og tingene til at ske ude på havneområdet. Vi har begrænset plads, selvom området er stort. Derfor skal arbejdet udføres professionelt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Men en ting er planlægning og papirarbejde. Når alt kommer til alt, skal opgaverne jo udføres i praksis. Derfor er vores gode samarbejde med teknisk afdeling altafgørende for, at tingene lykkes, understreger Reno Kure. Rønne Havn er porten ind og ud af Bornholm, og jeg håber, at vi får den udvidelse, der er nødvendig, så vi fremadrettet kan få større skibe ind til kaj til gavn for Rønne og resten af Bronholm, slutter en travl Reno Kure, der må besvare mobilen, da en skibsmægler ringer for at få noget ekstra træ lagt op på kajen. RØNNE HAVN ER DEN FØRSTE HAVN I DANMARK, DER KAN SMYKKE SIG MED DE FRIE CERTIFICERINGER.

4 WEBSITE ØLETIKETTE NYT WEBSITE Rønne Havn har i marts fået nyt website. Det er et helt nyt design, og sitet vil udvikle sig og vokse de kommende måneder. Rønne Havn er både en forsyningshavn og en erhvervshavn, og sitet er derfor også målrettet havnens erhvervskunder i forhold til de informationer, der er lagt ud. Sitet vil vokse i de kommende måneder, og der vil løbende blive lagt mere information på sitet, efterhånden som vi får bearbejdet tekster og indhold, fortæller Max Hansen, der er den webansvarlige hos havnen. Vi vil med det nye site forsøge at skabe et mere dynamisk site, som vil indeholde langt flere informationer, end der var at finde på det gamle. Det betyder også, at der løbende vil blive lagt flere artikler og LEDELSE GOD SELSKABSLEDELSE andre informationer ud på sitet til gavn for vores kunder og andre interesserede. Vi har modtaget rigtig mange positive henvendelser på det nye site, og generelt er langt de fleste meget tilfredse, men selvfølgelig har vi også modtaget kritik, fordi informationerne ligger andre steder end hidtil, og fordi nogle informationer er fjernet. Vi lytter naturligvis til kritikken, og som nævnt vil vi i den kommende tid lægge en lang række informationer på sitet. Jeg håber derfor også, at vi fremadrettet vil tilfredsstille den nysgerrighed, der er omkring havnen og vores aktiviteter i forhold til den øgede informationsmængde, der kommer til at være på sitet, fortæller Max Hansen. 7 MINUTTER PÅ FLASKE Øllen fra Svaneke Bryghus med den særlige 7 minutters-etikette blev brugt i forbindelse med Rønne Havns deltagelse i den netop afholdte internationale offshoremesse i Bella Center. European Wind Energy Associations store internationale messe i Bella Center var en oplagt mulighed for at promovere Rønne Havn og de øvrige partnere i sammenslutningen Offshore Center Bornholm. Målet var at skabe et større kendskab i offshore-branchen til de mange serviceydelser og faciliteter, der er på Bornholm. Det blev bl.a. gjort under parolen, at der fra ankomst til havnen kun er 7 minutter til en effektiv offshore-infrastruktur med en lang række professionelle og specialiserede serviceydelser. Øllen med etiketten, der markerede de 7 minutter, var tænkt som en lille gimmick, der skulle bringe smilet frem på læberne og gerne starte en dialog omkring havnens placering og de mange tilbud, som Bornholm har at tilbyde inden for offshore, fortæller Ulla Kiersgaard, der er chef for Maritim Service. Udover at åbne for en god dialog var øllen samtidig en forfriskende smag af Bornholm, som mange deltagere satte stor pris på sidst på dagen, slutter Ulla Kiersgaard, der deltog på messen på vegne af Rønne Havn. Rønne Havns bestyrelse har besluttet at implementere anbefalingerne for god selskabsledelse. Det sker bl.a. for at skabe større gennemsigtighed i forhold til den daglige drift og forretningen som helhed, og dermed øge tilliden til havnen. God selskabsledelse har til formål at understøtte værdiskabende og ansvarlig ledelse og dermed bidrage til Rønne Havns langsigtede succes. Ved at følge anbefalingerne for god selskabsledelse er man ledelsesmæssigt med til at øge tilliden til havnen gennem bl.a. rettidig informationsformidling og gennemsigtighed i forhold til økonomi og ledelsesmæssige beslutninger. Anbefalinger for god selskabsledelse er baseret på et følg eller forklar -princip, hvilket gør, at anbefalingerne til god selskabsledelse løbende kan implementeres i selskabet. Det er derfor legitimt for et selskab enten at følge anbefalingerne eller forklare, hvorfor en anbefaling ikke følges. Rønne Havn A/S har i 2014 indledt processen med at implementere anbefalinger for god selskabsledelse, og processen forventes at være tilendebragt inden for de kommende år. Rønne Havn A/S lægger vægt på, at der praktiseres god selskabsledelse. Det betyder, at tiltag, der sikrer god selskabsledelse, fremover vil være en integreret del af både bestyrelsens og direktionens arbejde. Grundlæggende handler det om at gøre det attraktivt at investere i selskabet. Tanken er, at god selskabsledelse leder til økonomisk værdiskabelse. Det betyder, at det gør det lettere for selskaberne at få adgang til kapital, hvorved selskabernes omkostninger reduceres, fortæller havnens bestyrelsesformand Thomas Thors. I begrebet god selskabsledelse ligger også, at bestyrelsen ikke blot skal sikre sig, at direktionen overholder de af bestyrelsen besluttede målsætninger, strategier, politikker m.m., men også, at bestyrelsen skal spille en aktiv rolle som sparringspartner, hvilket der vil blive arbejdet med i årene fremover, herunder ved en bestyrelseskonference om god selskabsledelse senere på året, understreger bestyrelsesformand Thomas Thors. Ved en større gennemsigtighed er det muligt for direktionen på de månedlige budgetopfølgningsmøder med alle afdelingschefer at opdage og korrigere eventuelle fejl og uregelmæssigheder i regnskabsaflæggelsen på et tidligt tidspunkt. Det bliver samtidig lettere og mere overskueligt for direktionen at følge selskabets drift og udvikling på nærmeste hold. Det er vigtigt at understrege, at når vi vælger at følge anbefalingerne for god selskabsledelse, er det et udtryk for, at vi ønsker, at der skal være fuld gennemsigtighed med vores forretning. Tilliden til Rønne Havn A/S er i dag stor, og vi bliver af både kunder og samarbejdspartnere betragtet som en professionel og effektivt ledet havn, men konkurrencen er stor og kravene mange. Det betyder, at vi konstant vil være i forandring og løbende skal kunne tiltrække nye kunder og dermed også investeringer. Derfor er det vigtigt, at vi har fokus på, hvordan vi også fremadrettet skaber den største sikkerhed og gennemsigtighed, og her er anbefalingerne for god selskabsledelse et godt værktøj, slutter Thomas Thors. En detaljeret beskrivelse af, hvilke elementer af anbefalingerne til god selskabsledelse, Rønne Havn A/S har implementeret, og en overordnet implementeringsplan for kommende tiltag findes på DIREKTION DIREKTIONEN ER VOKSET Direktionen i Rønne Havn A/S er udvidet med endnu et medlem. Det drejer sig om Max Hansen, der til dagligt er økonomidirektør i selskabet. I 1997 valgte kommunen at etablere en selvstændig økonomifunktion hos Rønne Havn, og Max Hansen har de seneste 17 år været drivkraften i forhold til at opbygge denne funktion til det, vi kender i dag. Max Hansen har ligeledes været med til at gennemføre de ændringer, der skete, da Rønne Havn i 2004 overgik til aktieselskabsform. Max er en vaskeægte bornholmer og har hele sit liv boet på Bornholm, kun afbrudt af nogle år på Handelshøjskolen i København, hvor han læste regnskab og økonomistyring. Uddannelsen i København er siden efterfulgt af en mini MBA i ledelse. Max Hansens indtræden i direktionen er et naturligt led i Rønne Havns arbejde med at efterkomme principperne for god selskabsledelse, hvor der i anbefalingerne er der lagt stor vægt på medlemmernes uafhængighed. Max Hansens indtræden i direktionen betyder, at han reelt er ansat af bestyrelsen og således refererer til dem. Det giver en uafhængighed, og det er vigtigt i forhold til god selskabsledelse. Det er en ekstra sikkerhed og garanti for, at der ikke foregår uhensigtsmæssigheder i forhold til den daglige ledelse, fortæller direktør Thomas Bendtsen. I anbefalingerne for god selskabsledelse står der: Ved uafhængighed forstås, at den pågældende ikke har nære bånd til eller repræsenterer direktionen, formanden for bestyrelsen, kontrollerende aktionærer eller selskabet. Max Hansens rolle vil fremadrettet være at fungere som sparringspartner for direktionen og bestyrelsen og samtidig kunne levere de relevante tal og beregninger.

5 KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ DEN 9. MAJ Rønne Havn indleder årets krydstogtsæson med besøg af krydstogtskibet Saga Sapphire, der er indregistreret på Malta. Skibet har 415 besætningsmedlemmer og 706 passagerer og anløber Rønne lørdag den 9. maj. Skibet er godt 200 meter langt og stikker 8,3 m i dybden. Besøget af Saga Sapphire bliver startskuddet til en spændende sæson med besøg af en lang række skibe i alle størrelser. Et af de største er Mein Schiff 4, der anløber Rønne Havn den 16. maj. UDGIVER Klar Kurs udgives af Rønne Havn A/S Ansvarshavende redaktør: Direktør Thomas Bendtsen Tekst, layout og produktion: Nentor Communication ApS Fotos: Morten Brandborg m.fl. Oplag: stk.

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen n y h e d s m a g a s i n e t NR. 3 // OktOBER // 2014 Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen Læs siderne 14-16 Odense lykkes med bolig og havn Side 6-9 Offshore er lykkes på Rømø Side 12-13 Side 21-23

Læs mere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere ÅRSRAPPORT 2013 FOTO: SØREN SOLKÆR VI TUNER E-BOKS TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER OG VÆKST. HENRIK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR, E-BOKS A/S Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere I

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys!

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys! NORDIC NYT 7 April 2010 1 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Et helt nyt rederi har set dagens lys! Hvor svært kan det være? Måske ikke præcist sådan har kampråbet lydt, da Clippers tankskibssektion

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Nye mål - nye muligheder

Nye mål - nye muligheder Nye mål - nye muligheder Debat om offentligt-privat samarbejde Professor: Udlicitering med politiske mål Borgmester: Alt kan udliciteres Fagforbund: Længere kontrakter ISS: Partnerskaber og fælles selskaber

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet faktum kriminalforsorgen 13 Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet Vi er ikke en ø I år har Kriminalforsorgen valgt at erstatte sin traditionelle årsrapport med dette magasin.

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere