GSF-Nyt. December årgang nr. Medlemsblad for Gladsaxe Skakforening. ttttttttttttttttttttttttttttttt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GSF-Nyt. December 2013 65. årgang nr. Medlemsblad for Gladsaxe Skakforening. ttttttttttttttttttttttttttttttt"

Transkript

1 Medlemsblad for Gladsaxe Skakforening December årgang nr. 365 ttttttttttttttttttttttttttttttt HUSK! HUSK! Juleafslutningen 17. december 2013 Glædelig Jul! Godt Nytår! Vinterturneringen er i fuld gang, her fra første runde den

2 Side 2 December 2013 GSF Gladsaxe Skakforening Klublokaler: Til Jernbanen 20, 2880 Bagsværd Telefonnr.: Spilledag: Tirsdage kl Bestyrelse m.m. Funktion Navn Tlf.nr. -adresse Formand Poul Erik Harders Næstform. Kasserer Bo Damgaard-Sørensen Medlemmer Alex Madsen Kaare Vissing Andersen Johnny S. Rasmussen Alex Madsen, ansvh Kaare Vissing Andersen Hjemmeside Per Steenstrup dk Hjemmesider Forening Hjemmeside GSF, Gladsaxe Skakforening KSU, Københavns skak Union DSU, Dansk skak Union Tryk: Oplag: Red.slut: GPV (Gladsaxe Pædagogiske Viden- og dokumentationscenter) Deadline for næste nummer er medio marts Indlæg sendes til Gladsaxe

3 Nr. 365 Side 3 Bestyrelsen meddeler Forhandlinger genoptaget Af Alex Madsen Bestyrelsen har genoptaget forhandlingerne med skakklubben Caïssa med henblik på en sammenlægning. Formålet er at sikre GSF's fortsatte beståen gennem udbygning med en juniorafdeling. Personligt ser jeg sådan på det, at når vi er gået ind i forhandlingerne, er det fordi vi gerne vil sammenlægningen. Målet er så at finde en løsning som begge foreninger kan leve med. Som jeg vurderer det, vil vores forening stille og roligt afgå ved døden, hvis vi ikke gør noget. I sæsonen 2009/10 kunne vi stille med to 8-mands hold i KSU's holdturnering. Året efter kunne vi kun stille med 1½ hold, og i år har vi knap nok spillere til et enkelt 8-mandshold. For et par år siden var der på generalforsamlingen ingen der ville være kasserer, så Mikael Dræger (daværende formand) måtte sige, at så var der ingen anden mulighed end at fusionere med Odysseus! Det fik så en enkelt til at ofre sig. Med en sammenlægning får vi chancen for at få en tiltrængt fornyelse i foreningen og måske også lidt mere dynamik. Fx. har Caïssa været i stand til at optræde på Gladsaxe-dagen allerede to gange, noget som er ønsket på vores generalforsamling flere gange, uden at det er lykkedes. I forhold til første forhandlingsrunde i starten af året er Caïssa's krav og ønsker reduceret en hel del. Der er naturligvis behov for vedtægtsændringer, men der drejer sig hovedsageligt om det faktum, at vi vil få børn ind i foreningen. Sammenlægningen vil da også påvirke livet og kulturen i GSF, men vi må så arbejde for, at det bliver i positiv retning. Når de to foreningers forhandlinger er kommet til et resultat, vil der blive indkaldt til ekstraordinære generalforsamlinger i de to foreninger, som hver for sig skal godkende resultatet med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, før sammenlægningen kan blive en realitet. Skakforening

4 Side 4 Kassereren meddeler December 2013 Af Bo Damgaard-Sørensen Af forskellige årsager skifter GSF regnskabsår pr. 1/1-2014, således at regnskabsåret følger kalenderåret. Derfor udsendes opkrævninger på tilgodehavende sammen med klubbladet. Der kan som sædvanligt betales kontant til kassereren - eller overføres via netbank. Og så et lille hip: Betaler I via netbank, så sørg for at udfylde modtagerens tekstfelt på en sådan måde, at jeg kan hitte rede i, hvem betalingen kommer fra!! F.eks. har jeg fået en betaling, som kommer fra 'Karina Martine Kristensen' - og hvem er så lige det?!?! Juleafslutning 17. december 2013 med gløgg og æbleskiver Hvem laver gløggen? Vi har brug for frivillige Holdturneringen i lynskak begynder 19:30 SÆRLIG INDBYDELSE TIL MEDLEMMER AF GSF Julehygge i Dansk Skakproblem Klub torsdag den 12. december 2013 kl på Ipsens Kaffebar, Brønshøjvej 14, 2700 Brønshøj ud over kaffe og kager (15 kr.) bydes der på drillerier udført af julenisser (gratis!). Viking Cup Frederikssund Skakklubs turnering i hurtigskak afholdes Lørdag den kl. 10 i Elværket Gladsaxe

5 Nr. 365 Side 5 50 år ved skakbrættet III af Henrik Mortensen Se, det skete i de dage, da Hans E. Gregersen var formand i Gladsaxe, at han i denne egenskab skrev nye medlemmer i mandtal med en lille velkomst i Klubbladet. En sådan velkomst blev nu aldrig mig forundt, hvilket jeg åbenbart stadig ikke kan glemme og tilgive. Gregersen har nok ment, at mit fremmøde i klubben var en fiks idé for en enkelt sæson eller blot et supplement til medlemsskabet i Lyngby-Virum. Men nu er det altså foreløbigt blevet til 31 år i GSF. Specielt i starten, hvor der stadig var mange gamle medlemmer med høj anciennitet, mente jeg klart at kunne fornemme klubbens fortid som arbejderskakklub. Folk var ligefremme og omgængelige, og der manglede aldrig folk til kaffebrygning og oprydning m.m. Trods den på begge måder mere betydelige medlemsskare fik jeg indledningsvis plads i mesterklassen, hvor jeg spillede 2-3 sæsoner efterhånden med vigende resultater. I år 2 førte jeg dog klassen med 2½ point efter tre runder - bl.a. efter en meriterende gevinst over Erik Poulsen; men så var det også sket med Sofies kærlighed og jeg scorede yderligere kun ½ point. En elevatortur ned gennem rækkerne påbegyndtes. De fortsat fraværende teoristudier hævnede sig og på et tidspunkt måtte jeg ændre mit åbningsspil med de hvide brikker radikalt. Jeg havde i mange år næste udelukkende åbnet med e2-e4; men dette træk frembød jo flere vidt forskellige svarmuligheder: - e5, - e6, - c5 og adskillige andre. Især de tre førstnævnte krævede omfattende teoristudier og orientering i teorinyheder, som bl.a. systematisk fremgik af det jugoslaviske, engelsk-sprogede, fortløbende værk "Informator" - ja, det var jo før det hersens Herrens IT stormede frem. Formentligt foranlediget af nogle få Bent Larsen-triumfer - bl.a. mod Spasskij, valgte jeg så at gå over til f2-f4 - Birds åbning - som Skakforening

6 Side 6 December 2013 førstetræk. Det var der i hvert fald ikke andre i klubben, som spillede! Også dette træk frembyder naturligvis flere valgmuligheder; men hvids opbygning og hensigter vil næsten altid være de samme. Kun Frank Marsengos svar f7-f5 har irriteret mig grænseløst, endskønt det langtfra er stærkt. Desværre stiller samtlige opstillinger faktisk størst krav til hvids omhu og præcision, hvilket efterhånden kan ses på mine resultater nu, hvor trækket forlængst har mistet nyhedens interesse blandt klubbens medlemmer; men i de første år havde jeg faktisk en ganske fin statistik - også i holdturneringen. Endog en monografi om åbningen har jeg anskaffet mig - Timothy Taylor (Hvem har nu lige hørt om ham før?): "Bird's opening, Everyman Chess, Symptomatisk nok for en forfatter med en vis fanatisme, så angiver han ikke eet eneste tabsparti for hvid. Udover Bent Larsen har på dansk side også Henrik Danielsen været en relativt flittig bruger af åbningen og ser man længere tilbage i skakhistorien forefindes enkelte eksempler spillet af Smyslov, Kramnik, Fischer, Nimzowitsch og Hübner. Timothy Taylor Jeg vil sammenligne min åbningsfilosofiske holdning med en fhv. klubkammerat i Odense Læseforening, Leo Rasmussen. Han brød sig ikke om at spille med de hvide brikker og åbnede derfor altid med 1. a3?? Han blev faktisk mesterspiller i den sæson, jeg var medlem af denne klub! I holdturneringssammenhæng bebrejdede vi ham denne tilgang. Vi spillede trods alt i den fynske mesterrække. Men efter en 6-2-sejr over Odenseforstaden Korsløkke kunne Leo triumferende konstatere, at de hvide brikker ikke havde vundet eet eneste parti! Han var vel også lidt excentrisk. F.eks. skulle han altid låne min Ronson-lighter til antænding af sine cigarer. Hvis han brugte tændstikker kom de til at smage af svovl. Mærkværdigvis anskaffede han ikke selv i denne fjerne sæson en passende lighter. Gladsaxe

7 Nr. 365 Side 7 Der var engang, da GSF's medlemsskare var større og måske mere homogen og mere entusiastisk end nu. I hvert fald afholdt vi i de første år af mit medlemsskab et par glimrende fester - med damer endda vore egne! Den ene gang i Restaurant Skovbrynets selskabslokale og en anden gang i et større kælderlokale på Katrinehøj, hvor såvel den daværende formand, nu afdøde Henning Kjærsgaard, som humørbomben Michael Thyrring boede. Udover mad og drikke var fællessange et bærende element under disse sammenkomster. Det forholdt sig nemlig sådan, at en bror til vort forlængst udtrådte medlem, Helge Hau, havde en bror, Aage Hau, som havde redigeret "Skaksange fra ind- og udland", Grenå Gad vide om vi stadig har eksemplarer af denne på lageret. Efter Sankt Hans - altså den 23.6.! - har jeg med ganske stor succes slået mig på K-skak på nettet. Afsnittets partieksempel stammer således herfra, og således sluttede så den Tredie Puniske Krig. Bird Som et beskedent bevis for Bird's fortsatte evner - også i k-skak bringes endnu et partieksempel - afsluttet her på Mortensens Aften den i det Herrens År Hvid: Henrik Mortensen (1470) Sort: Daniel Nielsen (1687) (Der rates straks efter afsluttet parti, så Daniel havde lige før f4 d5 2. e3 Sf6 3. b3 e6 4. Lb2 Le7 5. Ld3 c5 6. Sf3 a6 7. a4 b Lb7 9. Sa3 Sbd7 10. c4 Dc7 11. g3 h6 12. Sc2 a5 13. De (Ret sjældent at mine modstandere laver lang roulade, og det plejer at gøre mig Helvede hedt, men jeg har dog et par bønder fremme på damefløjen) 14. Tac1 (Jeg ser en mulig svaghed, da majestæterne stik imod hofetiketten har taget det samme fly!). Skakforening

8 Side 8 December Ld6 15. cxd5 exd5 16. Lf5 (Bindinger bliver tema i fremtiden!) Kb8 17. Sa3 Lc6 18. Sb5 Lxb5 19. Dxb5 Thg8 20. Sd4 Kb7 21. Ld3 Sb8 22. Sf5 Le7 23. Lc3 Se8 24. Lxa5 Sd6 25. Sxd6 Lxd6 26. b4 (Burer egen løber inde, men den er nu ikke gratis at kvæle. Havde jeg fået to forbundne fribønder for den, havde jeg bare ringet til Ib Møller for hjælp!) Ka7 27. bxc5 Lxc5 28. Lb4 Sd7 29. a5 Db7 30. axb6+ Lxb6 31. Da4+ Kb8 32. Ld6 (Hér kunne sort vel have opgivet, men det er jo gratis at spille på nettet, så hans konge nåede e6 inden matten. Man kan dog bemærke det fine samspil mellem hvids brikker. De står perfekt til hinanden!) Klubmesterskab i lynskak Af Alex Madsen Den 12. november 2013 afholdt foreningen sit årlige mesterskab i lynskak. I alt deltog 14 mand, heraf to fra Caïssa, i kampen, hvor alle spillede mod alle. Det blev en lang og spændende match, som først blev afgjort i allersidste runde. Erik Poulsen og Per Steenstrup endte på samme score, 12 points af 13 mulige. (Efter Sonneborn-Berger-korrektion er det Erik Poulsen, der kan kalde sig klubmester.) Poul Erik Harders og Nicolai Brødsgaard, Caïssa, hjemtog ratingpræmier. Gladsaxe

9 Nr. 365 Side 9 Erindringer af Michael Thyrring 8'ende gang er lykkens gang, eller mange, mange år uden skak, eller skak i de gode gamle dage, eller hvor blev de af, eller Jeg sidder med seneste nummer af fra september Det er et flot blad, og navnlig min gamle skakkammerat Henrik Mortensens indlæg om 50 år ved skakbrættet II har givet mig inspiration, og mod (!), til dette initiativ. Erik Poulsen var min skakmentor - mit nemesis også. Forskellen i rating var normalt et par hundrede point i Eriks favør, og der var altid kontant afregning ved kasse 1. Til skræk og advarsel fra Vinterturneringen 1983/-84, spillet den , med Erik P. som hvid: 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd 4. Sxd Sf6 5. Sc3 g6 6. Lc4 Lg7 7. Le3 Sg4? 8. Lb5+ Kf8 Hvis 8... Ld7 så 9. DxS. Med tungt hjerte, men det skal blive værre endnu SxL 10. fxs Sd7? 11.Se6! og game over. Noget alvorligt måtte gøres, og så gik turen til biblioteket. Det var længe før mobiltelefon og internet, men der var vist kommet farve på TV et. Igen med Erik P. som hvid fra Vinterturneringen 1985/-86, spillet den : 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd 4. Sxd Sf6 5. Sc3 og nu 5... Sc6 fordi 6. Lc4 der var Fischers favorit, og som jeg vidste at Erik foretrak. Nu fulgte så den omhyggeligt planlagte forberedelse: 6... Db6!? Hvilket kom bag på min modstander. Han gik i tænkeboksen. Ca. 20 min. senere kom: Skakforening

10 Side 10 December Sb3 Et godt træk, efterfulgt af 7... e a6 9. a4 Sa5 Efter en sej omgang måtte jeg dog strække våben ved 52. træk. Den indtraf en afgørende begivenhed i mit liv, da jeg denne aften blev optaget i KOSMOS i Helsingør, en loge under den Danske Frimurerorden. KOSMOS arbejder om tirsdagen, og der opstod derfor konflikt i forhold til GSF. Vinterturneringen 1986/-87 afsluttedes for mit vedkommende med et episk parti mod Ken Jørgensen, der opgav ved 95. træk. Siden 1972, hvor jeg trådte ind i de røgfyldte selskabslokaler på Solnavej, og indledningsvist fik så mange GSF-tæsk der kunne ligge på min spæde krop, har skak fascineret mig dybt. Men, der er som bekendt kun én tirsdag i ugen. I sommeren 1987 skulle jeg vælge, og jeg valgte KOSMOS. Den lille, søde caïssa måtte jeg, som Lasker, altså nøjes at have en affaire med. (Frit efter Enevoldsen, Verdens bedste Skak I, s. 339, Politikens forlag 1966). Tidens store hjul drejede, og jeg gik gennem en meget turbulent fase på det personlige plan, bl.a. med skilsmisse og en periode, hvor jeg arbejde ca. 2 år i Grønland. Vil du lære noget om din kulturelle baggrund, skal du opholde dig en tid i udlandet. Det sætter tingene i perspektiv. Men tilbage i København i 1997 deltog jeg i GSF's sommerturnering Og med afsæt heri besluttede mig, tøvende, for at deltage i Vinterturneringen 1997/-98, hvilket mit ratingtal i det mindste berettigede mig til. Her mødte jeg igen Erik P. For 8 ende gang. Forudgående score 7:0. Nu havde jeg hvid, og jeg lovede mig selv, lovede, lovede, lovede, at spille fornuftigt og konservativt , 7. parti i Mesterklassen: 1. d4 g6 2. c4 Lg7 3. Sc3 d6 4. Sf3 e6 5. e4 Sd7 6. Le2 Se b6 8. Te1 Lb7 9. Ld2 h6 10. Ld Sh4? Gladsaxe

11 Nr. 365 Så meget for de gode intentioner. Trækket foretages ud fra et lidt naivt ønske om at få gang i noget angreb. Men det er forfejlet. F.eks. kan følge Sc6! 12. Sf3 Sxd 13. SxS LxS 14. Lxh Lxf+! 15. KxL Dh K- DxL og sort har vundet en bonde og bør vel vinde. Erik vælger i stedet: Side 11 Efter hvids 11. træk Lxd 12. Lxh Lg7 13. LxL KxL Erik har sikkert vurderet, at gevinsten af d-bonden, kombineret med angrebschancerne i h-linien var godt nok. Belært af bitre erfaringer kan hvid ikke længere spille passivt. Nu fulgte: 14. f4 Th8 15. Dg4 Sg8 16. Sf3 Sgf6 17. Dg3 Sh5 18. Dg4 Df6 19. g3 Tad8 20. Te3 De7 21. Sd2 Måske kunne sort her spille d5 og udnytte at hvids tårn på e3 er udækket. På 22. exd kunne Dc5 følge med afbytning i centrum og eksponering af hvids sårbare kongestilling. I stedet fulgte der: Shf6 22. De2 Sc5 23. Lc2 a5 24. Tf1 Th7 25. f5 Tdh8 26. Tf2 Det er ved at blive ubehageligt for sort. Trods den åbne h-linje er hvid ved at få godt fat, og løberen på c2 har dårlig ånde, helt ned i den sorte kongestilling. Nu kom: Scd7 27. g4! der helt primitivt truer med 28. g5. Måske skal sort forsøge Sg8!? Under alle omstændigheder har hvid angrebschancer. Sort vælger g5 og så kører bussen med: 28. fxe fxe 29. e5 Sxe 30. TxS dxt 31. LxT Skakforening

12 Side 12 December 2013 Bonden på e5 er blød, g5 ligeså. En binding af springeren på f6 er ubehagelig, men kan sort ikke spille TxL 32. Dxe Kg6 og foreløbigt holde skindet på næsen!? Nu er g4 f.eks. truet og hvid har lidt svært ved umiddelbart at komme videre. I stedet fulgte: Dc5? 32.Le4 Pludselig har hvid en officer for en bonde. Efter hvids 31. træk SxL 33. ScxS Dd4 34. Kf1 Dxb Lommetyvemetoden, der ikke virker. Sort er færdig. 35. Df3 Dc Ke2 LxS 37. Df7+ Kh6 38. Tf6+ Lg6 39.DxL++ - og Erik viste samtidig sit store format, ved at undlade at opgive. Det var Bent Larsen der mente, at den spiller der laver den næstsidste fejl er den spiller der vinder partiet. Men det var med utroligt blandede følelser jeg kunne konstatere, at jeg endelig havde fået reduceret til 7:1 i forhold til Erik. Lidt som, måske, da vi vandt EM i fodbold i 1992, uden sammenligning, naturligvis. Det blev kun til en håndfuld seriøse partier siden. Derefter var det slut. Under en ferietur i Mexico i 2001 havde jeg fornøjelsen af at spille et løst parti i strålende solskin mod en af matadorerne på landsbyens torv. Det skulle selvfølgelig ikke være det rene sjov, så vi spillede om to lokale øl af mærket Coronas tillige med 100 MxPesos kontant (ca. DKK 42,-). På mit 1. e4 spillede min modstander 1... Sh6, idet han fortroligt bøjede sig ind over brættet, og på gebrokkent engelsk konspiratorisk meddelte, at han, helt alene, havde fundet universalløsningen på sorts kroniske svaghed på f7. GSF mod Mexico 1-0. Jeg vendte også tilbage til KOSMOS, hvor jeg efter et forudgående valg den blev installeret som logens Ordførende Mester, hvad jeg stadig er. Gladsaxe

13 Nr. 365 Side 13 Årene igennem har jeg bibeholdt mit medlemskab af GSF, der siden mine teenageår grundlagde den taktiske skakforståelse, jeg trods alt stadig mener mig at være i relativ besiddelse af. I en periode havde jeg tillige æren af at være formand for foreningen (ikke klubben (!)), bl.a. under afviklingen af Multi-tabs Stormesterturneringen i 1983, i forbindelse med 50-års jubilæet. Når jeg om tirsdagen kører til Helsingør, tænker jeg ind i mellem på de mennesker jeg mødte ved og omkring skakbrættet. Bl.a. glædede det mig meget, da vort gamle GSF medlem Jens Kristiansen vandt VM for seniorer og blev udnævnt til GM. Og når ligger i postkassen, læser jeg med interesse med. Måske jeg en dag skulle vove pelsen, tage mig sammen - og så lægge vejen forbi Bagsværd Med venlig jule- og skakhilsen Opgave nr. 7 Michael Thyrring Opgave nr. 8 Ved at sende løsningerne til min mail inden GSF- Nyt nr. 366 udkommer, deltager du i konkurrencen om diverse skakbøger udgivet på Vissings Forlag. God fornøjelse! Skakforening

14 Side 14 December 2013 Nye opgaver: Opgave nr. 7 og 8 ved Kaare Vissing Andersen (Opgaverne kan ses på forrige side) Begge de nye opgaver har jeg vist på demobrættet i GSF inden for det seneste års tid den første under mit foredrag ved juleafslutningen den 14. december 2012, men det er først nu, at den offentliggøres på skrift. Den anden er en af mine yndlingsopgaver, komponeret af det danske fænomen Jørgen Møller ( ). Gamle opgaver: Opgave nr. 5 og 6 Løsning på opgaverne i forrige nummer af måtte desværre udgå på grund af pladsmangel. Du får således yderligere ca. 3 måneder til at indsende din løsning, hvis du ikke har nået det endnu. KIRSEBÆRPARTI NR. 4 af Kaare Vissing Andersen Når man ikke selv er blevet en stor skakspiller, må man trøste sig med at have spist kirsebær med dem, der blev det. Palle Ravn! I Skakbladet kunne man i årene kort efter 2. Verdenskrig med jævne mellemrum læse om en yderst talentfuld dansk teenager følge hans turneringsresultater, se nogle af hans partier og sågar se et par fotos af den kække ungersvend, som dengang spillede i Brønshøj Skakklub. Der er tale om Palle Ravn, der blev født den 13. december 1928 og således var 17 år i , hvor vi kigger lidt nærmere på ham. Ved DM i Odense 1945, der blev spillet i august og ikke som sædvanligt i påsken, hvor den tyske terror toppede i landet vandt Palle Ravn 1. klasse, gruppe D, sikkert med 6 point af 7 mulige (5 sejre + 2 remis). Gladsaxe

15 Nr. 365 Side 15 I Skakbladet, december 1945, kunne man overbevise sig om hans beundringsværdige blik for angreb ved at gennemspille hans gevinst med Marshallangrebet i Spansk mod Johs. Barfoed, Odense. Ved Nordisk Mesterskab i København i august året efter vandt han 1. klasse, gruppe C, lige så sikkert, idet han opnåede 8 point af 11 mulige (6 sejre + 4 remisser + 1 Palle Ravn til venstre ved brættet nederlag). Herfra må vi da lige (Foto fra Skakbladet 1957) se hans klassisk smukke gevinst, der, som det også var tilfældet i det ovennævnte parti, viser hans blik for mat i bunden mit helt personlige yndlingstema! Dronningeindisk Spillet den 4. august 1946 i København Nordisk Mesterskab, 1. klasse, gruppe C, 2. runde Hvid: Palle Ravn, København Sort: Bent Juhl, København 1. d4 Sf6 2. Sf3 b6 3. g3 Lb7 4. Lg2 e d5 6. b3 Sbd7 7. Lb2 Le7 8. Sbd2 c5 9. c e3 a5 11. Se5 Se4 12. Sxe4 dxe4 13. Sxd7 Dxd7 14. f3 exf3 15. Lxf3 Lxf3 16. Dxf3 a4 17. Tad1 Dc7 18. Td2 Ld6 19. Tfd1 Tfd8 20. dxc5 Lxc5 Se diagram Alt sammen ret ordinært. Sort har den mest sunde bondestilling, hvilket eksempelvis betyder, at sorts konge synes at være bedre sikret end den hvide. Men Skakforening Efter sorts 20. træk

16 Side 16 December 2013 hvid behersker den åbne d-linje, og sorts stilling er rådden i sit fundament (8. række). Så nu ruller det 17-årige stortalent sig ud efter alle kunstens regler. 21. Le5! De7 Løberen er tabu, da dronningen er pisket til at dække tårnet på d8 for at undgå tab af kvalitet. 22. Td7! De8 Endnu en gang jages den sorte dronning ved brug af et skinoffer. Tårnet på d7 er tabu, da sorts tårn på a8 hænger. 23. Dxf7+!! Med dette tredje offer river hvid endeligt den sorte dronning væk fra dækningen af tårnet på d8, da alternativet 23 Kh8?? stander på mat i næste træk. 23 Dxf7 24. Txd8+ Txd8 25. Txd8+ Df8 Eller 25 Lf8 26. Ld6 giver samme slags slutspil som i partiet. 26. Txf8+ Kxf8 Hvid har såmænd bare fået en enkelt bonde ud af sin særdeles spektakulære kombination, men den er nok til at vinde løberslutspillet. 27. Kf2 axb3 28. axb3 g6 29. Ld4 Kf7 30. Kf3 opgivet. Hvid følger efter med 31. Ke4, hvormed hans konge dominerer centrum. Sorts løber på c5 er stavnsbundet: Slår den på d4, får hvid et let vundet bondeslutspil, og den kan ikke gå fra c5, da bonden på b6 i så fald går tabt. Efter 31. Ke4 kan hvid eksempelvis følge op med Ke4-d3-c3 og b3-b Siden gik det slag i slag for Palle Ravn, der f.eks. blev Brønshøjmester i Dette mesterskab blev spillet i årene Gennem disse 28 år blev det vundet af adskillige kapaciteter, blandt andre disse danmarksmestre: Palle Ravn (1947) (DM: 1957), Bjørn BrinckClaussen (1964) (DM: 1966, -70 og -76) og Carsten Høi (1973) (DM: 1978, -86 og 92). Af andre bør nævnes Henry Andersen (1958) og Kai Bjerring (1972). Flest mesterskaber vandt Henning Møller, der var ganske suveræn i Men lige efter kommer med hver tre titler to skakspillere, som siden blev medlemmer af Gladsaxe Skakforening, Gladsaxe

17 Nr. 365 Side 17 nemlig Egon Knudsen (1949, -51 og 56) samt min ringhed (1965, -69 og -70). I Københavnsmesterskabet delte Palle Ravn allerede i 1951 førstepladsen med Jens Enevoldsen, men tabte omkampen. Ved KM i 1955 delte han atter 1. pladsen, denne gang med et andet koryfæ, Bent Larsen, og da der ikke blev spillet omkamp, delte de herrer også titlen. I 1957 indskrev Palle Ravn sig så for alvor i dansk skaks annaler ved at vinde DM med 8½ point af 11 mulige. Derefter fulgte pæne internationale resultater og jævnbyrdige dyster med nogle af verdens største mestre: Sejr over Lajos Portisch ved Studenter-OL i Reykjavik, 1957, og remis mod Tigran Petrosjan ved OL i München Siden interesserede Palle Ravn sig mere for sprog, og det var i hans egenskab af sproglærer, at jeg første gang hilste på ham. Det skete under et lærermøde i FOF-regi en dag i jeg underviste dengang nogle drenge i skak på Munkegårdsskolen i Søborg. I 1971 skulle jeg så møde ham ansigt til ansigt over brættet i en lille eksklusiv koordineret turnering med otte deltagere. Den blev vundet af Steffen Zeuthen med 6 point af 7 mulige. Som ventet fik jeg ikke skrabet mange point sammen i det stærke selskab, der også talte John Tornerup og Per Auchenberg, men med en sejr over Allan Poulsen, dengang Gladsaxe Skakforening (!), endte jeg på 2½ point og vi delte så pladsen. Af uforståelige årsager kommenterede jeg ikke dengang min remis mod Palle Ravn i Brønshøj Skakforenings klubblad. Og først da jeg hørte om hans død i maj 2012, fandt jeg partiet frem af gemmerne. Som historiker ved jeg, hvor ofte folk husker galt og jeg erindrede, at det var lidt tyndt af både Palle og mig, at vi tog remis i den i det 41. træk opståede stilling, men efter at have analyseret nærmere på slutstillingen skammer jeg mig ikke mere. Skakforening

18 Side 18 December 2013 Engelsk via Kongeindisk i Forhånden Spillet den 17. februar 1971 i Studenterforeningen Frederiksberg Skakforenings opvarmningsturnering 1971, 5. runde Hvid: Kaare Vissing Andersen, Brønshøj Skakforening Sort: Palle Ravn, Frederiksberg Skakforening 1. Sf3 Sf6 2. g3 g6 3. Lg2 Lg7 4. c d6 6. Sc3 e5 7. d3 En grundstilling i Engelsk med gensidig fianchetto på K-fløjen. Raetsky og Chetverik (2003) anfører her, at 7 Sc6 er det mest populære træk, og analyserer både dette og 7 Te8, mens de nøjes med at nævne alternativerne 7 c6 og 7 Sbd7. Disse to træk er til gengæld de eneste, som Mark Taimanow analyserer i Moderne Eröffnungstheorie (1984). Den overordnede strategiske vurdering af stillingen er, at hvid næppe kan opnå ret meget i centrum. Derimod synes hans chancer på D-fløjen at være farligere for sort end i Kongeindisk. Sort bør søge sit modspil i en aktion på K-fløjen, i særdeleshed ved at gennemføre fremstødet f7-f5. 7 Sbd7 8. Tb1 Den gængse plan: fremstødet b2-b4. 8 a5 9. a3 Ifølge Taimanow det konsekvente træk. 9 Sh5!? Ganske i overensstemmelse med den just skitserede plan for sort. Taimanow anfører kun 9 Te8 10. Sd2 c6 11. b4 samt yderligere syv træk, hvorefter han konstaterer, at hvid havde de bedste chancer i partiet Andersson van der Sterren, Beverwijk b4 axb4 11. axb4 h6 12. Db3 Kh7 13. Lb2 f5 14. Ta1 Tb8 15. Tac1 c6 16. La3 Hvids løber besætter straks den diagonal, a3-f8, som sort just har ladet svække med c7-c6. Løberen truer potentielt på både d6 og f8. 16 Sdf6 17. b5?! Mere chancerigt synes 17. c5!?, især fordi 17 d5? er udelukket pga.18. Sxe5! Efter teksttrækket kan sort lukke af på Dfløjen. 17 c5 Derefter kommer kampen hovedsageligt til at stå på K-fløjen, hvor sort så afgjort har initiativet. Gladsaxe

19 Nr. 365 Side Ta1 De7 19. Lb2 Le6 20. Ta7 f4 Sort synes at skulle løbe hvids kongestilling over ende. 21. Sa4 fxg3 22. fxg3 I modsætning til 22. hxg3 svækker dette diagonalen d4-g1, specielt feltet e3, men med teksttrækket får hvid mulighed for at lette trykket mod sin kongestilling gennem afbytning på den åbne f-linje. 22 Sg4 Truer fælt med indfald via e Lc1 Se diagram Efter hvids 23. træk 23 e4!? Et positionelt bondeoffer, som dels skal åbne den lange diagonal for Lg7, dels give en springer et støttepunkt på e dxe4 Se5 25. Sb6! Dækker c4 på sin vej til det gode støttepunkt d5. 25 Tf7 26. Sd5 Dd7 27. Sxe5 Txf Kxf1 Lxe5 29. Kg1 Tf8 30. Lb2 Df7 Truer mat i tre træk indledt med Df Lf3 Hvid holder fast med det yderste af neglene. På 31. Lxe5?? havde sort realiseret den nævnte trussel: 31 Df Kh1 De Lf1 Dxf1#. 31 g5 32. Lxe5 dxe5 33. De3!? Dækker feltet f2 og truer på c5. 33 Lh3 34. Ta1! Det er nødvendigt at hjemkalde styrkerne til forsvaret. Første række, især f1 må dækkes. Bonden på c5 var tabu: 34. Dxc5? g4 35. Lg2 Df1+! 36. Lxf1 Txf1#. 34 Sg7 35. Lg2 Lxg2 36. Kxg2 Se6 Dækker i første omgang bonden på c5, og dertil kan springeren komme til det gode felt d4, ja sågar i visse tilfælde til f4!? 37. Df3 Dg6 38. De3 Df7 På 38 Sf4+ æder hvid naturligvis ikke den trojanske hest med 39. gxf4??, da den skønne Helena i så fald må Skakforening

20 Side 20 December 2013 lade livet efter 39 gxf4+. Med 38 Sd4 kunne sort prøve at spille på gevinst, hvilket dog indebar en vis risiko, da sort trods alt er en bonde bagud. 39. Df3 Dg6 40. De3 Df7 41. Remis Fredspiben kunne vi godt være bekendt at ryge med tobak fra denne stilling. Hvid har en bonde mere, og den hvide cirkushest dominerer smukt i manegens midte. Men da sort så grueligt dominerer f-linjen, kan hvid ikke komme videre. Stillingen er i en form for dynamisk ligevægt. ½ ½ Jeg kendte næppe dengang Palle Ravns meriterende sejr over den ungarske mester Lajos Portisch, men mine retræter (33. De3!? og 34. Ta1!) for at komme den trængte kongestilling til undsætning kunne såmænd godt være inspireret af hvids lignende manøvrer i dette parti. Øjebliksbillede fra Studenter-OL i Reykjavik, 11. juli 1957 Hvid: Palle Ravn, Danmark Sort: Lajos Portisch, Ungarn Sort har lige spillet 22 Df8-g7 og truer mat på g2, efter at hvid har snuppet en bonde på h7. Se diagram Der fulgte nu: 23. De4 Se7 Truer slag på f5, da hvids dronning er overbelastet. Efter sorts 22. træk 24. Df3 Med denne retræte overlader dronningen den primære dækning af Bf5 til løberen. 24 Dg5 25. Le4 Th8 26. h3 Th4 27. g4 Sc8 28. Kg2 Sb6 29. De2 Dh6 30. Th1 Efter at hvids dronning så tappert har holdt styr på Gladsaxe

21 Nr. 365 Side 21 stillingen ved at dække g2, f5 og c4, er det nu tårnets tur til at dække en af de angrebne bønder. 30 Td8 31. Tbb1 Th8 32. Dd3 Sxc4 Udnytter, at den hvide dronning endeligt var for overbelastet. Med springerofferet slås der hul på hvids stilling. 33. Dxc4 Txh3 34. Da6! Men hvid har modangrebet klar. Nu er det ham, der truer mat på feltet foran modstanderens konge. 34 b6 35. Txb6+! axb6 36. Dxb6+ Kc8 37. Dc6+ Kd8 38. Dxd6+ Ke8 39. Tb1! Truer mat i ét træk, men lukker samtidig trolden ud af flasken. Nu er det sorts tur til at skakke, så sagen skulle beregnes nøje. 39 Th Kf1 Th Ke2 Txb1 42. Lxb1 Summa summarum, hvid har fået to bønder for kvaliteten, men nok så vigtigt er det, hvem der har de bedste angrebschancer, og dér synes bonden på d5 at være den afgørende faktor i første omgang og bonden på a2 i anden omgang! 42 Dh3 43. Db8+ Kd7 44. Db7+ Kd8 45. d6! Dxg Kd2 Df Kc2 Dxf Kb2 Dd7 Via lidt bondebespisning er det nu den sorte dronning, der kommer sin konge til undsætning. 49. Db6+ Ke8 50. Ld3 Kf8 51. Dc7 Dg4 52. d7 Kg7 53. d8(d) Txd8 54. Dxd8 Df3 55. Lc2 Dxf2 56. Dd5 De2 57. Dd3 Dg4 58. a4 c4 59. Dd5 De2 60. a5 f5 61. a6 De3 62. Db7 opgivet. Den gode Palle Ravn kunne altså også forsvare sig flot ikke mindst ved modangreb! 1 0 Palle Ravn morer sig Vi må naturligvis se Palle Ravns dyst mod verdens måske mest solide spiller nogensinde, Tigran Petrosjan, der blev verdensmester i Noterne til partiet er af Bent Larsen (til bogen Skakspilleren II, 1967, side Og dette parti kendte jeg, inden mit eget møde mod Palle Ravn, eftersom jeg brugte det i jubilæumsskriftet Brønshøj-Mesterskab Skakforening

22 Side 22 December 2013 Kongeindisk Forturneringen ved OL i München 1958, 4. bræt Hvid: Palle Ravn, Danmark Sort: T. Petrosjan, Sovjetunionen 1. d4 Sf6 2. c4 d6 3. Sc3 e5 4. Sf3 Sbd7 5. e4 g6 6. d5 a5 7. h3 Palle Ravn spiller glad og fro en opstilling, som jeg (Bent Larsen) engang havde anbefalet ham. Noget i den retning, i hvert fald. Faktisk har jeg aldrig sagt, at det var nødvendigt med g4 eller Men Palle var aldrig bange for de allerstærkeste modstandere. Dem morede det ham at spille mod, og han spillede bedre mod folk som Petrosjan og Spasski end mod ukendte modstandere fra Mongoliet eller Frankrig. 7 Sc5 8. Dc2 Lg7 9. g4 c6 10. Le3 cxd5 11. cxd Sd2 b Se8 14. Kb1 Lf6 En fin manøvre, der kvæler et hvidt angreb i fødslen. Hvid når ikke at få spillet f3 og h Sc4 Tb8 16. f3 Lh4 17. Lh6 Spillerne tvinger hinanden ud i de følgende komplikationer. Nu er 17 Sg7 18. Sb5 naturligvis dårligt for sort. På den anden side var 17. Sb5 ikke særligt godt for hvid, han kunne ikke i længden forhindre sorts fremmarch på dronningefløjen efter 17 Dd7. 17 b5! 18. Sxb5! 18. Lxf8 bxc4 19. Lh6 g5 fulgt af erobring af Lh6 var gunstigt for sort. Hvid kunne ganske vist få tårn og to bønder for to lette, men han ville blive for svag på de sorte felter og have for lidt aktivt spil. 18 Txb5 19. Sxd6 Txb Dxb2 Sxd6 21. Lxf8 Kxf8 På denne besynderlige måde fik Hvid altså to tårne og en bonde for tre lette officerer. Ikke nogen dårlig forretning, men desværre er den hvide løber ikke særlig aktiv, og den hvide kongestilling er sårbar se f.eks. 22. Dxe5?? Lf6. Den følgende manøvre tvinger næsten sort til dronningeafbytning, hvorved den direkte livsfare for den hvide konge afværges. 22. Tc1 Sa4 23. Db8 Lb7 24. Dxd8+ Lxd8 25. Le2 Her kom 25. h4 Gladsaxe

23 Nr. 365 Side 23 stærkt i betragtning. Planen skulle være at åbne h-linjen, og hvis sort forpurrer dette ved at besvare h4-h5 med g6-g5, kan han ikke senere brække den hvide bondestilling i stykker med f7-f5. Tiden begyndte at blive knap for begge spiller. Palles tidnød bekymrede altid os andre, men han spillede som regel vældig godt, når det skulle gå hurtigt. 25 Lb6 26. Kc2 Ke7 27. Kb3 Sc Kc2 f5 Petrosjan vil altså ikke være med til en trækgentagelse. 29. Tb1 La7 30. gxf5 gxf5 31. Thg1 Kf7 32. Tg5 Her tilbød Petrosjan remis, og Palle Ravn accepterede. Han havde seks minutter tilbage, Petrosjan ikke meget mere. Under analyserne umiddelbart efter partiets afslutning røg den russiske stormester på fiduser som 32 Lc8 33. Tbg1 Se8 34. f4! med fordel for hvid. Derfor begyndte rygtet at gå, at Palle Ravn havde givet remis i gevinststilling. Det er der naturligvis ikke tale om. Et udmærket forsvar for sort er 32 h6 33. Th5 Kg6, for 34. f4 er ikke så stærkt, som det måske ved første øjekast ser ud. Sort kan koldblodigt spille 34 exf4, hvorefter han ikke står dårligt. Når først sorts lette officerer begynder at boltre sig, skal hvid passe på. At Petrosjan også har fundet partiet interessant, fremgår af, at han har taget det med i en bog med 350 af sine partier. (Noter for Skakspilleren II af Bent Larsen). Når Bent Larsen omtaler Palle Ravn i datid i sine noter fra 1967, skyldes det vel, at Palle Ravn ikke mere spillede turneringsskak på højeste plan. Men i hvert fald levede han i bedste velgående og hvis ikke før, så fik han i hvert fald et comeback på eliteplan i den nævnte turnering i Men den 20. maj 2012 døde Palle Ravn et af Danmarks største naturtalenter for det kære gamle brætspil næsten 84 år gammel. Skakforening

24 Side 24 December 2013 Program 2013 Kl. Emne :15 GSF Open 3 Specifikation 5. runde :15 Holdturnering 3. runde: Hjemme mod Nørrebro :30 Juleafslutning med holdturnering i lynskak Juleaften Lukket Nytårsaften Lukket :15 GSF Open 3 6. runde :00 Klubaften :00 Holdturnering 4. runde: Ude mod Seksløberen :15 GSF Open 3 7. runde :00 Klubaften :30 Holdturnering :15 GSF Open 3 5. runde: Ude mod Frederiksberg 4 Opsamling :15 GSF Open 3 8. runde :15 Holdturnering 6. runde: Hjemme mod Damhus :15 GSF Open 3 Opsamling :15 GSF Open 3 9. runde :15 Klubaften :00 Holdturnering 7. runde: 'Ude' mod BMS 3 i Tapeten :00 Klubaften :00 Klubaften :00 Klubaften :00 Klubaften :00 Klubaften Påskelyn :00 Klubaften :00 Klubaften Gladsaxe

Mester i kongernes spil

Mester i kongernes spil Mester i kongernes spil 3 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Åbningsspil 9 Kapitel 2: Midtspil 11 Kapitel 3: Slutspil. 13 Kapitel 4: Centrum og udvikling. 15 Kapitel 5: Rokade og

Læs mere

Nyhedsbrev Chess House august 2011

Nyhedsbrev Chess House august 2011 Nyhedsbrev Chess House august 2011 Chess House Sommerskak 2011 CH Sommerskak blev afviklet som en 7 runders Schweizer-turnering i dagene 27. juni 3. juli med 20 deltagere. Torben Kyhl Sørensen (ego) var

Læs mere

Grundlæggende kendetegn ved slutspil

Grundlæggende kendetegn ved slutspil Hvad kendetegner så slutspilfasen i skak? De grundlæggende kendetegn er 1. Kongerne spiller en vigtig og aktiv rolle i slutspilfasen Den aktive konge 1-5 2. Fribønders betydning øges betydelig i slutspillet

Læs mere

Skakopgaver for mestre

Skakopgaver for mestre Skakopgaver for mestre Kongediplom Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning...... Test 1: Test 2: Test 3: Test 4: Test 5: Test 6: Test 7: Test 8: Test 9: Test 10: Hvilken åbning?.. Åbningsfælder. Udvikling.....

Læs mere

Moderne mesterpartier

Moderne mesterpartier Moderne mesterpartier 2 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Spasskij. 9 Kapitel 2: Fischer..

Læs mere

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard.

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Da tyve ratingpoint for lidt åbenbart var vigtigere end at jeg har haft den tredjebedste sæson

Læs mere

Holdskak: 1. runde (19. oktober)

Holdskak: 1. runde (19. oktober) Holdskak: 1. runde (19. oktober) Inden du læser runderapporterne fra mig og Lars, brug 5-10 min. på at løse disse skakopgaver som alle er fra denne runde: Odense 1 vs. Frem 3, bræt 3: Thor Bendix Jesper

Læs mere

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2 Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen 2. RUNDE spillet den 9. april 2013 Mester-gruppen Henrik Mortensen, Horsens

Læs mere

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4 Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen 4. RUNDE spillet den 23. april 2013 Mester-gruppen Thomas Grotkjær, Solrød

Læs mere

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder.

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder. Fribonden (1) En bonde, som ikke har nogen fjendtlig bonde foran sig, hverken på samme linje eller de to tilstødende linjer kaldes en fribonde. Den kan kun hindres i at avancere ved hjælp af officerer

Læs mere

Bindinger. En bundet brik kan ikke længere medregnes som forsvarer af en anden truet brik eller som angriber af modstanderens brikker.

Bindinger. En bundet brik kan ikke længere medregnes som forsvarer af en anden truet brik eller som angriber af modstanderens brikker. indgår i arsenalet af muligheder for taktisk spil. Først og fremmest benyttes den hæmmede bevægelighed til at angribe den bundne brik med flere brikker, indtil modparten ikke længere er i stand til at

Læs mere

Skole Skak Lærerens Håndbog

Skole Skak Lærerens Håndbog Skole Skak Lærerens Håndbog Side: 1 Indholdsfortegnelse Skakskolen 3 Grundlæggende regler Generelt 4 Grundlæggende teknik Generelt 5 Åbningsspillet i skak Generelt 6 Taktik 1 Generelt 7 Taktik 2 Generelt

Læs mere

SKAKKlUB RØDOVRE PROGRAM:

SKAKKlUB RØDOVRE PROGRAM: INTERNE TRÆK RØDOVRE SKAKKlUB NR. 1 FEBRUAR 1990 27.ÅRGANG PROGRAM: 20. februar: Vinterturnering. 27. februar: KSU-Holdkampe: I-holdet oversidder. II-holdet ude mod Amager III III-holdet hjemme mod Lyngby-Virum.

Læs mere

Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012

Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012 Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012 Spillerne levede igen op til mine forventninger om et godt og spændende mesterskab, da DM i skak blev

Læs mere

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Bestyrelsen i Viborg skakklub:

Bestyrelsen i Viborg skakklub: Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Skidt eller kanel. -+t+-+l+ +-+-O-Vo -O-O-+o+ T-MpPo+o+-B-P-+ +-+-+-+pp-+b+pp. +-R-+r+k

Skidt eller kanel. -+t+-+l+ +-+-O-Vo -O-O-+o+ T-MpPo+o+-B-P-+ +-+-+-+pp-+b+pp. +-R-+r+k BENT LARSEN Skidt eller kanel Var gevinsten fortjent? Var det held? I hvert fald sjovt, at det kan lade sig gøre, og med ufortjente halve og hele point vinder man mange flere turneringer! Amerikansk turist:

Læs mere

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 2006 nr. 3 Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 1 Den Røde Løber opbygge, med start forrige år hos Arne og sidste år hos Bent Guldborg. Med venlig hilsen Jesper LÆS I DETTE NUMMER OM: - Overraskelser

Læs mere

Kl K ub b Bl B ad No 1 2014

Kl K ub b Bl B ad No 1 2014 Klub Blad No 1 2014 Førsteholdet i Mesterrækken v/jens Madsen På en grå regnvejrssøndag i oktober, nærmere bestemt 27.10.2013 tog 1. holdet hul på sæsonens holdturnering, da vi gæstede Lemvig. Efter sidste

Læs mere

Interne træk. december 2006 årgang 43, nr. 2. - og bagefter spillede de skak på dugen

Interne træk. december 2006 årgang 43, nr. 2. - og bagefter spillede de skak på dugen Interne træk december 2006 årgang 43, nr. 2 - og bagefter spillede de skak på dugen Interne træk rodovreskakklub.dk december 2006, årgang 43, nr. 2 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre

Læs mere

20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN. Henrik-Christian

20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN. Henrik-Christian 20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN IT AINT OVER (2) IT AIN T OVER Sådan nynnede Jesper flere gange under sit parti mod Mic, først nede med en bonde, så oppe med en kvali og siden under

Læs mere

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24 Hvid spiller derfor: 1.Kb2!, g3 Heller ikke andre bondetræk er stort bedre: 1..., f3 2.Db8, f2 3.Df4 og sort er færdig 1..., h2 2.Dg2, g3 3.Df3, Kh3 4.Kc2 osv. og iøvrigt heller ikke kongetræk: 1..., Kg3

Læs mere

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub Nr. 2 August 2007 Furesø Skakklub Side 2 August 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 KM i Hurtigskak 2007...2 Skakkens Dag...2 KM2007 tabeller...3 Klubmesterens partikommentarer.4 Holdskak...6

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Ny bestyrelse Siden det sidste nyhedsbrev har vi holdt generalforsamling den 29. marts og valgt en ny bestyrelse. Niels Bøye, Lars Noe, Gert Madsen og Martin Matthiesen

Læs mere

Konge og bonde mod Konge (1)

Konge og bonde mod Konge (1) Konge og bonde mod Konge (1) Konge og bonde mod konge er en god idet at kunne mestre i forbindelse med slutspil. Vi skal derfor se en række stillinger som skal kunne spilles korrekt. Vi starter med nedenstående

Læs mere

Bjørnen. Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009. Indhold:

Bjørnen. Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009. Indhold: Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009 Indhold: Referat fra Generalforsamling 4-by turnering Amtsmesterskab 2009 Partier fra Amtsmesterskabet 2009 DM i Silkeborg 2009 Holstebro

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Frederiksberg Skakforening Nyhedsbrev, april Opgave 1 Sort trækker - mat i 3 træk (2 løsninger)

Indholdsfortegnelse. Frederiksberg Skakforening Nyhedsbrev, april Opgave 1 Sort trækker - mat i 3 træk (2 løsninger) Opgave 1 Sort trækker - mat i 3 træk (2 løsninger) Opgave 2 Hvid trækker - mat i 2 træk Indholdsfortegnelse Holdturneringen 2014/15 - Resultatet... 2 FS vinter spil-når-du-vil... 3 FS lynmester 2015...

Læs mere

Gul serie: Dette hæfte tilhører: Navn: Klasse:

Gul serie: Dette hæfte tilhører: Navn: Klasse: er derfor at fjerne springeren fra e6! Lad os forsøge: 30.Sf4+, Sxf4 31.b6, Se6 32.Kb5 (ikke b7 pga. Sc5+ som set før), Sd8 og sort vinder. Alt dette så hvid, hvorfor han opgav. DEN GULE SPRINGER Side

Læs mere

Andre udødelige partier

Andre udødelige partier Andre udødelige partier 3 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Zukertort.. 9 Kapitel 2:

Læs mere

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6 Nr. 2 April 2006 Side 2 April 2006 APR MAJ Ti. 4/4 Klubmesterskab, 8. R. Ti. 11/4 Klubmesterskab-udsat (Påskeugen) Ti. 18/4 Klubmesterskab-udsat + 9. R Ti. 25/4 Klubmesterskab, 9/10. R. Ti. 2/5 Generalforsamling

Læs mere

Bondeslutspil (2) Copyright 23.10.2007 by Dansk Skoleskak - Pædagogisk Udvalg 1. udgave Side: 1

Bondeslutspil (2) Copyright 23.10.2007 by Dansk Skoleskak - Pædagogisk Udvalg 1. udgave Side: 1 Når bønderne er låste K + 2B mod K+B Ventetræk Skab en fribonde K+B mod K+B (Ikke fastlagte) K+2B mod K+2B K+2B mod K Flere Bønder Side: 1 Når bønderne er låste (1) Hvid trækker Blokerede bønder. Den konge

Læs mere

Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø.

Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø. Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø. Nr. 2 Møn Skakklub Sponsor 3 maj 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51, 4780 Stege 22 94 96 22, larsb.jensen@yahoo.dk

Læs mere

Caïssa. Glædelig Jul! Godt Nytår! December 2014 66. årgang nr. Medlemsblad for GSF-Caïssa. ttttttttttttttttttttttttttttttt

Caïssa. Glædelig Jul! Godt Nytår! December 2014 66. årgang nr. Medlemsblad for GSF-Caïssa. ttttttttttttttttttttttttttttttt Medlemsblad for GSF- December 2014 66. årgang nr. 368 ttttttttttttttttttttttttttttttt Glædelig Jul! Godt Nytår! GM Jens Kristiansen spiller simultan mod 10 mand. Vinder 8, remis mod 1 og taber 2 Side 2

Læs mere

Skakklubben CentrumHusk!

Skakklubben CentrumHusk! Husk! Sæsonen begynder 8. august I dette nummer: Lederen Esbjerg Weekend K-skaklandskamp Klubturneringen slut Hurtigskak i Kolding Caissa-arrangement Vesterhavsturneringen... og ikke ret meget mere Nr.

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang Dennis Jørgensen, Allerød Skakklub, blev vinder af Danske Bank Weekendturnering oktober 2008. Julelyn tirsdag den

Læs mere

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler!

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Det har været småt med holdskakopdateringer på det seneste, bl.a. pga. sygdom, men nu starter vi op igen, og hvilken bedre dag end denne? Helt sensationelt spillede

Læs mere

Dansk Skak Unions Støtteforening

Dansk Skak Unions Støtteforening Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2009 Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 3. april 2010 kl. 18.00 på spillestedet for DM i skak,

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003 Nr. 7 - I dette nummer: Referat fra generalforsamlingen Klubbens regnskabr 1. runde af klubturneringen Lynturneringer neringer Pokalfinalen Bestyrelsen anno 2003 Jens Nielsen- Brian Isaksen - Poul G. Jensen

Læs mere

Fra åbning til slutspil

Fra åbning til slutspil Fra åbning til slutspil 2 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Skomagermat 9 Kapitel 2: Forsvar af kongen.. 11 Kapitel 3: Godt åbningsspil. 13 Kapitel 4: Gambit eller solidt 15 Kapitel

Læs mere

LARSENs Nordjyske Mindeturnering 2012

LARSENs Nordjyske Mindeturnering 2012 LARSENs Nordjyske Mindeturnering 2012 International Seniorturnering, 15. - 21. oktober 2012 Arrangeret af Aalborg Skakring ved: og Turneringen er sponseret af: Aalborg Events - Det Obelske Familiefond

Læs mere

Klubblad nr. 1 April 2016

Klubblad nr. 1 April 2016 Klubblad nr. 1 April 2016 Skakforeningen ØBRO Rosenvængets Allé 31 2100 København Ø Telefon: 35 26 15 87 www.oebroskak.dk Juniortræning: Mandag 15:30-18:00 Seniortræning: Mandag 18:00-19:00 Klubaften:

Læs mere

Hvad foregår der deroppe under kuplen?

Hvad foregår der deroppe under kuplen? Foto: tr BENT LARSEN Hvad foregår der deroppe under kuplen? Uanset om man regner to træk eller otte eller endnu flere træk frem, har man samme problem som computerne: bedømmelsen af de stillinger, som

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

RO-O-OKADEN. Legehjørnet

RO-O-OKADEN. Legehjørnet RO-O-OKADEN Legehjørnet Sæsonen er startet og det blev endnu engang med en tidshandicapturnering hvor formålet er i hvert part i at tilgodese den svagere part, med rigtig meget ekstra tid. Vinder i år

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang Sune Berg vender tilbage mandag d. 16. marts til underholdning og simultan. Pæne præmier af Danske Bank, Hvidovre.

Læs mere

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29.

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29. 51 E84 Friis, Carsten Bank 2326 - Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet ) 4-2- 1. d4 f6 2. c4 d6 3. c3 g6 4. e4 g7 5. f3 O-O O 6. e3 c6 7. ge2 a6 8. d2 b8 9. O-O-O O b5 10. cxb5 axb5 11. d5 b4 12. dxc6

Læs mere

31. årg. Nr. 2 20. august 2012 BRIKKEN

31. årg. Nr. 2 20. august 2012 BRIKKEN 31. årg. Nr. 2 20. august 2012 BRIKKEN FREM er stedet, hvor alle uanset spillestyrke er velkomne til at kigge forbi, det være sig til et uforpligtende parti eller blot til en hyggelig snak om vor fælles

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården

Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården Nr. 3 December 28 Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården Side 2 December 28 Nekrolog over en Hædersmand! Onsdag, den 23. juli 28 døde vores ældste æresmedlem, Richard Kofoed, lige

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2007 * 56. årgang. Julelyn

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2007 * 56. årgang. Julelyn HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2007 * 56. årgang Julelyn tirsdag den 18. december kl. 19.30 Mødetid og indskrivning kl. 19.15. Indskud stadig kun kr. 20,00. Læs

Læs mere

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 ~ 1 ~ Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 30. marts 2013 kl. 18.00 på spillestedet for

Læs mere

29. august 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 11 SKAKPOSTEN. Torben-Christian Ordrup, 18. august 2015

29. august 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 11 SKAKPOSTEN. Torben-Christian Ordrup, 18. august 2015 29. august 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 11 SKAKPOSTEN IT AIN T OVER until the fat lady sings. I operaen fortsætter de altid til den bitre ende. I skak sker det kun sjældent, fordi der enten tages remis

Læs mere

S K A K N Y T. november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB

S K A K N Y T. november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB S K A K N Y T 27.oktober Nr.107 november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Indhold: Side 3 : Midtvejs / forårshalvåret v/ NF Side 4-7 : Medlemsnyt Side 9 : Parti : Arne Rasmussen, Søndersø

Læs mere

Mette Dalsgaard Larsen dalsgaardlarsen@webspeed.dk tlf. 8662-3211 Morten Fabrin fabrintjele@mail.dk tlf. 8799-0022

Mette Dalsgaard Larsen dalsgaardlarsen@webspeed.dk tlf. 8662-3211 Morten Fabrin fabrintjele@mail.dk tlf. 8799-0022 Formand: Poul Søndergaard poulskakfu@hotmail.com tlf. 8661-0170 (mobil 5094-0231) Kasserer: Ejner Bank Andreasen 8335@bogpost.dk tlf. 8662-6883 Bjarne Nielsen bnielsen@post11.tele.dk tlf. 8799-7901 Mette

Læs mere

SK68-nyt. Nr.2. December 2004, årgang 29. Klubblad for Skakklubben af 1968

SK68-nyt. Nr.2. December 2004, årgang 29. Klubblad for Skakklubben af 1968 December 2004, årgang 29 SK68-nyt Klubblad for Skakklubben af 1968 Nr.2 Information Europacup: SK68 bedste nordiske nation! Heltene var om klubben 2 Europacup! 3 Prestigeopgør 14 Quo usque tandem 18 5.-holdets

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 6 - December 2005. I dette nummer: Hvor skal vi hen?

Skakklubben Centrum. Nr. 6 - December 2005. I dette nummer: Hvor skal vi hen? I dette nummer: Lederen Weekendturneringen Holdturneringen Hans Nissen Cup Klubturneringen Nordic Club Team Championship Massakren i Bilbao Nr. 6 - Hvor skal vi hen? SKAKKLUBBEN Skakklubben Centrum Bestyrelse:

Læs mere

1, Kd7 2.Kb5 2.Kc5 Kc7 2, Kc7 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 3.Kc6! 3.Kd6 Kf5 3, Kg5 4.Kd7, Kf5 5.Kd6

1, Kd7 2.Kb5 2.Kc5 Kc7 2, Kc7 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 3.Kc6! 3.Kd6 Kf5 3, Kg5 4.Kd7, Kf5 5.Kd6 A) 1, Kd7 2.Kb5, der truer med at besætte nabofeltet b6 (du så vel, at 2.Kc5 besvares med Kc7 og remis). Sort må nu spille 2, Kc7. Hvid svarer med 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 og vinder. B) 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 Pas på!

Læs mere

S K A K N Y T. Jubilæumsnummer TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 150 Januar 2015 37. årg.

S K A K N Y T. Jubilæumsnummer TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 150 Januar 2015 37. årg. S K A K N Y T Jubilæumsnummer MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 150 Januar 2015 37. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Niels Falsig Tlf : 2273 0489 Mail.: skak@sbrh.dk Tlf.: 5346

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold:  Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr. 1. 2013 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Tornved Skakklub ... Kalundborg Folkeblad & Holbæk Amts Venstreblad & Jyderup Posten. Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv

Tornved Skakklub ... Kalundborg Folkeblad & Holbæk Amts Venstreblad & Jyderup Posten. Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv På Kildebjergskolen mødtes Slagelse og ber tirsdag aften til en duel på 8 kampe i første runde af A2 rækken. Kampen bølgende frem og tilbage, hvor formanden lagde ud med en remis efter en dragevariant

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2012 * 61. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2012 * 61. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 01 * 61. årgang DB EMT blev endnu en gang en succes klubhuset var fyldt med koncentrerede kombattanter 4 deltagere. Formandens kommentar

Læs mere

Nr. 5 5 Ok O tober

Nr. 5 5 Ok O tober Nr. 5 Oktober 2005 Side 2 Oktober 2005 Redaktørens Ord Af Kasper Damm Dette nummer indeholder lidt om holdskak, en god artikel om Monrad turneringen, diverse styrkelister, en lille opfølgning på Vanløse

Læs mere

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015 Indhold: Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler

Læs mere

kakbladet VM Anand Baltic Sea Cup Skaksommer i USA Da skak kom i retten Arctic Chess Challenge Bjørnens vilje Multi-simultan

kakbladet VM Anand Baltic Sea Cup Skaksommer i USA Da skak kom i retten Arctic Chess Challenge Bjørnens vilje Multi-simultan 2007 /8 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union VM Anand Mandag den 29. oktober 2007 Baltic Sea Cup Skaksommer i USA Da skak kom i retten Arctic Chess Challenge Bjørnens vilje Multi-simultan kakbladet

Læs mere

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright Skak Regler og strategi Version 1.0 1. september 2015 Copyright Forord At lære at spille skak er ikke svært. Det tager få minutter. At blive dygtig tager som regel årevis. Om man er dygtig eller ej, er

Læs mere

Bestyrelsen i Viborg skakklub:

Bestyrelsen i Viborg skakklub: Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Det rigtige svar er A.

Det rigtige svar er A. Løsninger på julequiz en 5. januar 2015 Tidsfristen for indsendelse af løsninger til julequiz en er udløbet, og en vinder er fundet: Palle Henriksen havde 9 rigtige ud af 10, og han vandt derfor den udsatte

Læs mere

Løsninger på Julequiz 2015

Løsninger på Julequiz 2015 Løsninger på Julequiz 2015 4. januar 2016 Kære alle! Tidsfristen for indsendelse af løsninger til Julequizen er udløbet, og der er modtaget 4 løsninger, som alle er rigtige. Der er derfor blevet trukket

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Nr. 1 og 2 ved Hvidovre Skakklubs årlige KlubLynMesterskab. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * September 2013 * 62.

HVIDOVRE SKAKBLAD. Nr. 1 og 2 ved Hvidovre Skakklubs årlige KlubLynMesterskab. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * September 2013 * 62. HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * September 2013 * 62. årgang Nr. 1 og 2 ved Hvidovre Skakklubs årlige KlubLynMesterskab side Indhold: 2-3 Formandens kommentar 4-7 Klubmesterskabet

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang Sune Berg vender tilbage mandag d. 16. marts til underholdning og simultan pæne præmier af Danske Bank, Hvidovre

Læs mere

Interne træk. Marts 2004 årgang 40, nr. 3. Den nye formand hedder Per Kühlmann

Interne træk. Marts 2004 årgang 40, nr. 3. Den nye formand hedder Per Kühlmann Interne træk Marts 2004 årgang 40, nr. 3 Den nye formand hedder Per Kühlmann Interne træk hjem.get2net.dk/skak/rodovre_skakklub marts 2004, årgang 40, nr. 3 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610

Læs mere

Skakklubben Centrum. Skakklubben Centrum. Nr. 6 - November 2004. I dette nummer: Ove Weiss Hartvig Vinder af Weekendturneringen

Skakklubben Centrum. Skakklubben Centrum. Nr. 6 - November 2004. I dette nummer: Ove Weiss Hartvig Vinder af Weekendturneringen Skakklubben Centrum I dette nummer: Op i gear Weekend 2004 Holdturneringen Klubturneringen Hans Nissen Cup i gang Nordisk Mesterskab til Centrum... og meget mere Nr. 6 - Ove Weiss Hartvig Vinder af Weekendturneringen

Læs mere

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1 2008 /1 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Alexander Grischuk Mandag den 14. januar 2008 Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse kakbladet ISSN 0037-6043 104.

Læs mere

Sæsonen er startet kom gerne ned i klubben og spil et parti!

Sæsonen er startet kom gerne ned i klubben og spil et parti! Nr. 2 Septe tember 28 Sæsonen er startet kom gerne ned i klubben og spil et parti! Side 2 September 28 Indholdsfortegnelse Divisionsturneringskamplan for Furesø 2 Redaktørens Ord 2 Turneringtabel for Monradturneringen

Læs mere

Organ for Viborg skakklub (april 2003)

Organ for Viborg skakklub (april 2003) Organ for Viborg skakklub (april 2003) Olav Dalgaards modstander, Gunnar Pedersen, har lige spillet det provokerende træk 8 b5. Olav blev fristet til at slå på e6, men blev det gjort, og hvis det blev

Læs mere

Kongen 13. september 2017 Kongen er den vigtigste brik i skakspillet.

Kongen 13. september 2017 Kongen er den vigtigste brik i skakspillet. Kongen 13. september 2017 Kongen er den vigtigste brik i skakspillet. Det er nok at sætte modstanderens konge mat for at vinde det er faktisk, det spillet går ud på. I så fald har modstanderen tabt, og

Læs mere

Skakolympiade for blinde på hotel "Le Royal Méridien" Chennai Indien, 9. - 20. August 2012

Skakolympiade for blinde på hotel Le Royal Méridien Chennai Indien, 9. - 20. August 2012 Skakolympiade for blinde på hotel "Le Royal Méridien" Chennai Indien, 9. - 20. August 2012 Til olympiaden for blinde og svagtseende havde Danmarks Blindeskak udtaget følgende 4 spillere: Bræt 1: Ernst

Læs mere

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. September 2014. 41. årgang, nr. 1

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. September 2014. 41. årgang, nr. 1 løst og fast omkring Skørping Skakklub September 2014 41. årgang, nr. 1 Forsidestillingen, hvor hvid er i trækket, er indsendt af Søren Hauge, der var meget begejstret over hvids afslutning på kampen.

Læs mere

Dette nummer: Flot artikel af Nikolai Skousen om comebacket i ØBRO!

Dette nummer: Flot artikel af Nikolai Skousen om comebacket i ØBRO! Skakforeningen ØBRO Rosenvængets Allé 31 2100 København Ø Telefon: 35 26 15 87 Giro: 1 09 52 42 Klubaften: Mandag 19-24 Juniorer: Mandag og onsdag 15.30-18.30 Internet: www.oebroskak.dk 62. årgang Nummer

Læs mere

Julespecialudgaven af Problemhjørnet 3. december 2014

Julespecialudgaven af Problemhjørnet 3. december 2014 Julespecialudgaven af Problemhjørnet 3. december 2014 Her kommer julespecialudgaven af Problemhjørnet inklusive en julequiz med 10 spørgsmål. Det er nok at angive nr. på dit svar som f.eks. 3B, samt hovedvarianterne

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr. 9 - November 2003

Skakklubben Centrum Nr. 9 - November 2003 Nr. 9 - I dette nummer: Weekend 2003 Klubturneringen 6. runde og hængepartier Skoleskak Hans Nissen Cup ESU generalforsamling Holdturneringen K-skaklandskamp Svend Aage Jensen - på banen igen! Skakklubben

Læs mere

Side 2 Juni Æresmedlem. Indholdsfortegnelse

Side 2 Juni Æresmedlem. Indholdsfortegnelse Nr. 3 Juni 2006 Side 2 Juni 2006 Indholdsfortegnelse Æresmedlem 2 Klubmester 2006 Mit første... 3 KM i hurtigskak tabel 5 KM i hurtigskak artikel 6 Sæsonprogram 8 Pokalturneringen 10 KM 2006 tabeller 12

Læs mere

2012 /3. kakbladet. Medlemsblad for Dansk Skak Union DM 2012. Sune Berg Hansen. Onsdag den 30. maj 2012. Danmarksmesterskabet XtraCon-Skakligaen

2012 /3. kakbladet. Medlemsblad for Dansk Skak Union DM 2012. Sune Berg Hansen. Onsdag den 30. maj 2012. Danmarksmesterskabet XtraCon-Skakligaen 2012 /3 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union DM 2012 Sune Berg Hansen Onsdag den 30. maj 2012 Danmarksmesterskabet XtraCon-Skakligaen kakbladet ISSN 0037-6043 108. årgang, nr. 3, 2012. Udgivet af

Læs mere

Farvel og goodbye og tak for hyggeligt husly i næsten 11 år. Nu flytter vi til Strandmarkens Fritidscenter

Farvel og goodbye og tak for hyggeligt husly i næsten 11 år. Nu flytter vi til Strandmarkens Fritidscenter HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * Oktober 2014 * 63. årgang Farvel og goodbye og tak for hyggeligt husly i næsten 11 år. Nu flytter vi til Strandmarkens Fritidscenter Først

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 2 * Maj 2009 * 58. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 2 * Maj 2009 * 58. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 2 * Maj 2009 * 58. årgang 3 skrappe spillere gav Sune Berg modstand. Fra venstre: Svend Sejersen tog 1/2, Rasmus Hansen slog hårdt og nappede 1/1,

Læs mere

kakbladet Vladimir Malakhov Topseedet i Politiken Cup Pokalfinalen Morelia / Linares DM-oprykkeren Medlemsblad for Dansk Skak Union 2007 /5

kakbladet Vladimir Malakhov Topseedet i Politiken Cup Pokalfinalen Morelia / Linares DM-oprykkeren Medlemsblad for Dansk Skak Union 2007 /5 2007 /5 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Vladimir Malakhov Topseedet i Politiken Cup Mandag den 25. juni 2007 Pokalfinalen Morelia / Linares DM-oprykkeren kakbladet ISSN 0037-6043 103. årgang,

Læs mere

Skakforeningen GSF-Caïssa

Skakforeningen GSF-Caïssa Skakforeningen GSF-Caïssa Til Jernbanen 20, 2880 Bagsværd Generalforsamling RrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrR Referat af Generalforsamling 24. maj 2015 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen til årets

Læs mere

Interne træk. Juni 2004 årgang 40, nr. 4

Interne træk. Juni 2004 årgang 40, nr. 4 Interne træk Juni 2004 årgang 40, nr. 4 Interne træk hjem.get2net.dk/skak/rodovre_skakklub juni 2004, årgang 40, nr. 4 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag og torsdag

Læs mere

fribonden? oktober 2010 årgang 2, nr. 1

fribonden? oktober 2010 årgang 2, nr. 1 fribonden? oktober 2010 årgang 2, nr. 1 fribonden damhusskakklub.dk oktober 2010, årgang 2, nr. 1 Skakblad for Damhus Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag Formand: Ernst M. Hansen telefon

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 6 - December 2006. I dette nummer:

Skakklubben Centrum. Nr. 6 - December 2006. I dette nummer: I dette nummer: Lederen Holdturneringen Cykelskak Partiafdelingen Nr. 6 - Holdturneringen er i gang. Ole Bønnelykke giver de sidste instrukser til Gunnar og Iver inden det går løs SKAKKLUBBEN Skakklubben

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr December 2003

Skakklubben Centrum Nr December 2003 Nr. 10 - I dette nummer: Klubturneringen Holdturneringen Kasparov i København Den døde læge Hans Nissen Cup V erdens bedste på lynvisit Skakklubben Centrum Bestyrelse: Formand Brian Isaksen Jakob Gejsings

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer:

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer: I dette nummer: Lederen ESF s weekendturnering Ølgodturneringen Optakt til Vesterhavsturneringen Fragmenter Nr. 3 - Poul Grydholt Jensen vinder af Ølgod Enkeltmandsturnering på deling med Benny Damborg

Læs mere

Dansk Skak Unions Støtteforening

Dansk Skak Unions Støtteforening Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2010 Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 23. april 2011 kl. 18.00 på spillestedet for DM i skak,

Læs mere

Skakbladet. Sune Berg Hansen. GM-skak på Mors. Maj 2002. Læs Jan Pedersen beretning side 12. Medlemsblad for Dansk Skak Union

Skakbladet. Sune Berg Hansen. GM-skak på Mors. Maj 2002. Læs Jan Pedersen beretning side 12. Medlemsblad for Dansk Skak Union Skakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Maj 00 Sune Berg Hansen DM GM-skak på Mors Læs Jan Pedersen beretning side Foto: tr Carsten Høi ½ Kim Pilgaard ½ Lars Schandorff ½ Jens O.Fries Nielsen Jan Pedersen

Læs mere

Sæsonplan. Nummer 3 December 2010 37. årgang

Sæsonplan. Nummer 3 December 2010 37. årgang Sæsonplan Torsdag 2. december Mandag 6. december Onsdag 8. december Torsdag 9. december Vinterturnering del 1, 5. runde Hold-I udekamp mod Herlev Hold-III udekamp mod Frederiksberg Hold-II hjemmekamp mod

Læs mere

Lær skak træk for træk

Lær skak træk for træk Lær skak træk for træk 1 Forlaget Bedre til skak Indhold Velkommen til Skak for sjov!... 6 Kapitel 1: Bondeskak.. 9 Kapitel 2: Tapre riddere 11 Kapitel 3: Tårnskak 13 Kapitel 4: Listige løbere. 15 Kapitel

Læs mere

Interne træk. april 1996 årgang 32, nr. 4. God sommerferie!

Interne træk. april 1996 årgang 32, nr. 4. God sommerferie! Interne træk april 1996 årgang 32, nr. 4 God sommerferie! Interne træk april 1996, årgang 32, nr. 4 Skakblad for Rødovre Skakklub Redaktion: Jens Bager Brøndby Nordvej 111, 3.h 2605 Brøndby Bjørn Enemark

Læs mere

Skakklubben af 1927 Ringsted

Skakklubben af 1927 Ringsted Skakklubben af 1927 Ringsted Introduktionsfolder 2004 / 05 Hold din hjerne i form - i SKAKklubben! www.sk1927ringsted.dk SKAK holder dig i form! Måske hører du til dem, der løber eller cykler lange ture,

Læs mere