Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)"

Transkript

1 Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) Marts Version DATE BOO MBN JHH NAME DATE CCO JSQ JHH NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED CCO DOC. NO. Energinet.dk

2 Indholdsfortegnelse 1. Ændringer Udgivelse Indledning Introduktion Princip for dokumentation Grundlag for specifikationen Definitioner Anvendte koder Forretningsprocesser BRS-001: Leverandørskift BRS-002: Leveranceophør BRS-003: Håndtering af fejlagtigt leverandørskift BRS-004: Oprettelse af målepunkt BRS-005: Anmodning om stamdata BRS-006: Fremsendelse af stamdata BRS-007: Fraflytning - meldt til netvirksomheden BRS-008: Tilflytning - meldt til netvirksomheden BRS-009: Tilflytning - meldt til elleverandøren BRS-010: Fraflytning - meldt til elleverandøren BRS-012: Skift af afregningsform BRS-013: Afbrydelse og genåbning af målepunkt BRS-020: Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt BRS-021: Fremsendelse af måledata for et målepunkt BRS-022: Fremsendelse af andelstal BRS-023: Fremsendelse af beregnede tidsserier BRS-024: Anmodning om historiske data BRS-025: Anmodning om måledata Krydsreference mellem BRS og RSM Figurliste Dok /10, Sag 10/ / 105

3 1. Ændringer Aktuelle version : 2.1 Dato Beskrivelse Rev. Forfatter Marts 2012 Afsnit Mindre tekstændringer BRS-001 Afsnit Mindre tekstændringer BRS-001 Afsnit Tekstændringer BRS-001 Afsnit Ændringer til skema BRS-002 Afsnit Tekstændringer BRS-002 Afsnit Ændringer til Sekvensdiagram BRS-002 Afsnit Tekstændringer BRS-003, Afsnit Mindre tekstændring BRS-003, Afsnit Tekstrændringer BRS004, Afsnt Tekstændringer BRS-005, Afsnit Tekstændringer BRS-005 Afsnit Ændringer til skema BRS-006 Afsnit Tekstændringer BRS-006 Afsnit Slettet BRS-006 Afsnit Tekstændringer BRS-007 Afsnit Tekstændringer BRS-008 Afsnit Teksstændringer BRS-009 Afsnit Tekstændringer BRS-010 Afsnit tekstændringer BRS-012 Afsnit Tekstændringer BRS-012 Afsnit Ændringer til sekvensdiagram BRS-012 Afsnit Tekstændringer BRS-013 Afsnit Ændringer til sekvensdiagram BRS-013 Afsnit Tekstændringer BRS-020 Afsnit BRS-021 Afsnit Ændringer til Use Case diagram + tekst BRS-021 Afsnit Tekstændringer BRS-022 Afsnit tekstændringer BRS-023 Afsnit Ændringer til Use Case diagram+ tekstændringer BRS-023 Afsnit Ændringer til Sekvensdiagram BRS-023 Afsnit Christian Odgaard Dok /10, Sag 10/ / 105

4 Tekstændringer BRS-024 Afsnit Tekstændringer BRS-024 Afsnit Ændringer til skema BRS-025 Afsnit Tekstændringer BRS-025 Afsnit Skemaændringer Dok /10, Sag 10/ / 105

5 2. Udgivelse Forretningsprocesser for dansk leverandørskifte version 2r2 ændres som følge af implementeringen af DataHub'en til: "Forretningsprocesser for det danske elmarked", version 1.0. Udgaven er gyldig fra det tidspunkt, hvor DataHub en implementeres. Denne version består af følgende forretningsprocesser: Versionen består af følgende forretningsprocesser: Proces Navn Version BRS-001 Leverandørskift 1.0 BRS-002 Leveranceophør 1.0 BRS-003 Håndtering af fejlagtigt leverandørskift 1.0 BRS-004 Oprettelse af målepunkt 1.0 BRS-005 Anmodning om stamdata 1.0 BRS-006 Fremsendelse af stamdata 1.0 BRS-007 Fraflytning - meldt til netvirksomheden 1.0 BRS-008 Tilflytning - meldt til netvirksomheden 1.0 BRS-009 Tilflytning - meldt til elleverandøren 1.0 BRS-010 Fraflytning - meldt til elleverandøren 1.0 BRS-012 Skift af afregningsform 1.0 BRS-013 Afbrydelse og genåbning af målepunkt 1.0 BRS-020 Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt 1.0 BRS-021 Fremsendelse af måledata for et målepunkt 1.0 BRS-022 Fremsendelse af andelstal 1.0 BRS-023 Fremsendelse af beregnede tidsserier 1.0 BRS-024 Anmodning om historiske data 1.0 BRS-025 Anmodning om måledata 1.0 Dok /10, Sag 10/ / 105

6 3. Indledning 3.1. Introduktion Denne specifikation skal benyttes af alle aktører, der efter implementeringen af en DataHub ønsker at anvende EDI kommunikation ved meddelelsesudveksling med DataHub en. Specifikationen bygger på den nordeuropæiske standard specificeret af ebix, men er tilpasset den danske markedsmodel og et elmarked, hvori der indgår en DataHub Princip for dokumentation Dette dokument skal læses og forstås i sammenhæng med markedsforskrifterne (i første omgang pseudo-forskrifterne forskrifterne). Dokumentet er gældende for alle afregningsmålepunkter som defineret i Forskrift I. Dog er der for produktionsmålepunkter særlige forhold gældende, som er angivet i afsnittet Særligt for produktionsmålepunkter i hver enkelt BRS. Dokumentets primære målgruppe er aktører i det danske elmarked og deres itleverandører. Det er vigtigt, at aktørernes it-systemer kan udvikles så effektivt som muligt. Lige så vigtigt er det, at forretningsprocesserne og meddelelsesbeskrivelserne er så overskuelige og præcise som muligt Grundlag for specifikationen Grundlaget for dette dokument er de pseudo-forskrifter forskrifter, der er udarbejdet i forbindelse med DataHub udbudsmaterialet. Det drejer sig primært om følgende pseudoforskrifter forskrifter: - Pseudo-forskrift Forskrift H1: "Skift af elleverandør, flytning m.v." - Pseudo-forskrift Forskrift H2: "Skabelonafregning m.v." - Pseudo-forskrift Forskrift D1: "Afregningsmåling" - Pseudo-forskrift Forskrift I: "Stamdata" - Pseudo-forskrift Forskrift F: "EDI kommunikation i elmarkedet" 3.4. Definitioner Med hensyn til definitioner henvises der til pseudo-forskrifterne forskrifterne Anvendte koder Med hensyn til beskrivelsen og anvendelsen af koder henvises der til bilagsrapport 1. Med hensyn til beskrivelsen og anvendelsen af koder henvises der til Bilagsrapport 1 EDI Transaktioner for det danske Elmarked (EDI Guide RSM ere). Dok /10, Sag 10/ / 105

7 4. Forretningsprocesser I dette afsnit beskrives forretningsprocesserne i det danske elmarked. Det sker i form af såkaldte sekvensdiagrammer med tilhørende beskrivelse af de forretningsmæssige procedurer og regler. Use case diagrammer I forretningsprocesserne bliver der anvendt use cases. En use case indeholder en eller flere scenarier, der viser hvordan systemet skal interagere med en bruger eller et andet system for at løse en specifik opgave. I use case diagrammet er der nogle tegnetekniske forhold, man skal være opmærksom på, for at få det optimale udbytte af diagrammet. En aktør (elleverandør, netvirksomhed osv.) er en person eller et system, der interagerer med DataHub'en. I diagrammet nedenfor forstås derfor, at processen leverandørskift er en del af DataHub'en. Den initierende aktør er markeret med en ekstra tyk streg i diagrammet. Fremtidig elleverandører Use Case eksempel Hidtidig elleverandør Netvirksomhed Figur 1 - Use case diagram for proces Sekvensdiagrammer Sekvensdiagrammerne viser en oversigt over meddelelsesudvekslingerne i en given forretningsproces, jævnfør figur 2 nedenfor. Et område i diagrammerne, som vist til venstre, repræsenterer en EDI-transaktion med tilhørende EDI-meddelelser i form af vandrette pile mellem aktørerne og DataHub'en. Området vil være identificeret med det unikke navn for EDI-transaktionen, for eksempel RSM-001: Start af leverance. En gul bjælke angiver en manuel procedure/aktivitet. Denne kan enten foregå mellem aktører eller internt hos en given aktør. Ved manuel skal her forstås den kommunikation, der sker på anden vis end via EDI, for eksempel brev, eller telefon. Dok /10, Sag 10/ / 105

8 Fremtidig:Elleverandør DataHub Kunden har indgået kontrakt med kommende elleverandør. Anmeld start af leverance Godkend start af leverance Afvis start af leverance Information om stamdata, målepunkt Annuller start af leverance Bekræft annullering af start af leverance Figur 2 - Sekvensdiagram for proces Dok /10, Sag 10/ / 105

9 4.1. BRS-001: Leverandørskift Overblik Fremtidig elleverandører DataHub Leverandørskift Netvirksomhed Hidtidig elleverandør Figur 3 Use case diagram for Leverandørskift Med leverandørskift forstås et skift af elleverandør på det betragtede målepunkt. Det er altid den elleverandør, der skal overtage målepunktet, der skal melde leverandørskift til DataHub'en. Det er ikke tilladt for kunden selv at oplyse det. Leverandørskift sker for et målepunkt. Et målepunkt angiver den mindste enhed i elsystemet, som der kan skiftes elleverandør for. Målepunktet kan dække over et forbrugssted eller et produktionssted. Et målepunkt er i EDI kommunikationen identificeret med et GRSN nr. på 18 cifre. I almindelig kommunikation mellem kunde, elleverandør og netvirksomhed anvender man ofte begrebet aftagenummer. Aftagenummeret svarer til de sidste 11 cifre i et målepunkt ID. Jævnfør definition af leverandørskift er almindelig kontraktfornyelse med aktuel elleverandør ikke et leverandørskift. Dok /10, Sag 10/ / 105

10 Oversigt over udvekslinger Fremtidig:Elleverandør DataHub Netvirksomhed Hidtidig:Elleverandør Kunden har indgået kontrakt med kommende elleverandør. Anmeld start af leverance Godkend start af leverance Afvis start af leverance Information om stamdata, målepunkt Elleverandør sender brev til kunden, se tekst. Annuller start af leverance Bekræft annullering af start af leverance Afvis annullering af start af leverance Orientering om skift af elleverandør Orientering om skift af elleverandør Forbrug for skabelonafregnet målepunkt Forbrug for skabelonafregnet målepunkt Figur 4 Sekvensdiagram for Leverandørskift Starttilstand Aftale om leverandørskift indgået Inden leverandørskift må påbegyndes, har kunden og den nye elleverandør været i kontakt med hinanden og indgået kontrakt om levering af el, til et målepunkt til en given dato (skæringsdato), jævnfør Pseudo-forskrift Forskrift H1. Dok /10, Sag 10/ / 105

11 Forløb for leverandørskift Efter kontrakten er indgået, sender elleverandøren hurtigst muligt en EDI meddelelse med start af leverance med businessproces skift af elleverandør til DataHub'en. Som svar på elleverandørens anmeldelse af start af leverance, sender DataHub'en en EDI meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved afvisning skal DataHub'en angive en begrundelse. Der er følgende begrundelsesmuligheder: Målepunkt ikke identificerbart Ikke godkendt elleverandør Ikke godkendt balanceansvarlig elleverandør Anmodet skæringsdato ikke inden for tidsfrist Der er meldt flytning på målepunktet til en skæringsdato inden leverandørskifte-datoen. Målepunkt blokeret for leverandørskift, for eksempel på grund af: o Leverandørskift allerede meldt til skæringsdato o Målepunkt registreret som inaktivt eller nedlagt på skæringsdato o Målepunkt er registreret som aftagepligtig produktion, defineret i Forskrift C1 Hvis leverandørskiftet godkendes, sendes efterfølgende en EDI meddelelse indeholdende relevante stamdata for målepunktet. Det er elleverandørens ansvar ud fra disponentnavnet og målepunktets adresse at kontrollere, at leverandørskiftet er foretaget for det rigtige målepunkt, og til den rigtige disponent. Hvis det ikke er tilfældet, skal elleverandøren inden for annulleringsperioden annullere leverandørskiftet. Det sker ved, at elleverandøren sender en EDI meddelelse Annuller start af leverance med businessproces annullering. Den nye elleverandør sender skriftlig bekræftelse til kunden med angivelse af dato for start af leverance, jævnfør Pseudo-forskrift Forskrift H1. Hvis elleverandøren efterfølgende og inden for tidsfrist for annullering annullerer leverandørskiftet, stopper forretningsprocessen. Hvis målepunktet har tilslutningsstatus nyoprettet, stopper processen med, at den nye elleverandør overtager målepunktet på skæringsdatoen. Levering af strøm starter først efter, at elleverandøren har modtaget en stamdatameddelelse med tilslutningsstatus tilsluttet og gyldighedsdato for start af leverance. Hvis målepunktet har tilslutningsstatus nyoprettet, gennemføres processen som et leverandørskift for et tilsluttet målepunkt. Dog foretages ikke aflæsning af forbruget på målepunktet. Levering af strøm starter først efter, at elleverandøren har modtaget en stamdatameddelelse med tilslutningsstatus tilsluttet og gyldighedsdato for start af leverance. Orientering af netvirksomhed Hvis der er tale om et skabelonafregnet målepunkt, sender DataHub'en endvidere en EDI meddelelse (orientering om skift af elleverandør) med businessproces anmod om aflæsning til netvirksomheden med angivelse af skæringsdato og målepunkts ID. Inden fremsendelse tjekker DataHub'en om der allerede er afsendt en aflæsningsanmodning for dagen, herudover tjekkes om elleverandøren er den eksisterende elleverandør på skiftedatoen. Hvis et af disse er tilfældet, sendes der ikke en meddelelse til netvirksomheden. Dok /10, Sag 10/ / 105

12 Hvis målepunktet er manuelt aflæst orienterer netvirksomheden kunden om, at der er sket en ændring af leverandørforholdet, og at der derfor skal foretages en aflæsning på skæringsdatoen. Bemærk, at netvirksomheden ikke får besked om eventuel senere annullering og derfor altid foretager aflæsning, som sendes til DataHub'en. Forbrugsopgørelsen sendes i disse tilfælde til elleverandøren med en businessproces skabelonafregnet forbrug. Information om stop af leverance For målepunkter, hvorpå der er sendt accept på leverandørskiftet, orienterer DataHub'en den hidtidige elleverandør om stop umiddelbart efter udløb af annulleringsfristen ved at sende en EDI meddelelse orientering om skift af elleverandør med businessproces skift af elleverandør, til den hidtidige elleverandør. Bemærk, at den nuværende elleverandør altid skal acceptere, at leverancen ophører, også selv om kunden er bundet af en kontrakt, jævnfør Pseudo-forskrift Forskrift H1. Hvis nuværende elleverandør allerede har indsendt ophørsmeddelelse til DataHub'en, efter forretningsproces BRS-002: Leveranceophør med en senere ophørsdato, vil skæringsdatoen fra leverandørskift proces være gældende. Skæringsdato For målepunkter, hvor der er sendt accept på leverandørskiftet, aktiverer DataHub'en skiftet på skæringsdatoen. Den nye elleverandør starter leverance på skæringsdato. Den hidtidige elleverandør stopper leverancen på skæringsdato. Fremsende forbrugsopgørelse For et skabelonafregnet målepunkt foretager netvirksomheden en aflæsning på skæringsdatoen i henhold til netvirksomhedens regler. Netvirksomheden sender en EDI meddelelse med forbrugsopgørelse til DataHub'en med businessproces skabelonafregnet forbrug til brug for slutafregningen. Der kan fra forskellige processer komme være krav om aflæsning på samme dato. Netvirksomheden skal i disse tilfælde kun foretage én aflæsning og sende denne. DataHub'en sender forbrugsopgørelse til den hidtidige elleverandør med businessproces skabelonafregnet forbrug. Den hidtidige elleverandør sender slutafregning til kunden. For et skabelonafregnet målepunkt vil forbrugsopgørelsen ofte resultere i en ny værdi for forventet årsforbrug. Hvis dette er tilfældet, oplyses det til ny elleverandør via forretningsprocessen, BRS-006: Fremsendelse af stamdata. For et skabelonafregnet målepunkt vil forbrugsopgørelsen ofte resultere i en ny værdi for forventet årsforbrug. Hvis dette er tilfældet, fremsender netvirksomhdenopdaterede stamdata via forretningsprocessen, BRS-006: Fremsendelse af stamdata. Den hidtidige elleverandør sender slutafregning til kunden. Dok /10, Sag 10/ / 105

13 Annullere leverandørskift Hvis elleverandøren ved modtagelse af bekræftelse opdager, at der er tale om et fejlagtigt leverandørskift, eller kunden fortryder aftalen, skal leverandørskiftet annulleres. Det sker ved, at elleverandøren sender en EDI meddelelse Annuller start af leverance med businessproces annullering til DataHub'en. Som svar på elleverandørens annulleringsmeddelelse, sender DataHub'en en EDI meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved godkendelse afsluttes processen. Ved afvisning skal DataHub'en angive en begrundelse. Der er følgende begrundelsesmuligheder: Målepunkt ikke identificerbart Målepunkt skal være lig med målepunkt i oprindelig meddelelse Ikke godkendt elleverandør Anmodet skæringsdato ikke inden for tidsfrist Referencen til Transaction ID skal være lig med Transaction ID i den oprindelige anmodning fra elleverandøren Hvis tidsfrist for annullering overskrides og forudsætningerne som angivet i Forskrift H1 er opfyldt, skal processen gennemføres som beskrevet i forretningsprocessen, BRS-003: Fejlagtigt leverandørskift Særligt for produktionsmålepunkter Et leverandørskift til et målepunkt, som er registreret i DataHub'en til at være tilknyttet leverandør/balanceansvarlig med aftagepligt vil blive afvist. Leverandørskift væk fra eller til produktionsmålepunkter i aftagepligten kan udelukkende iværksættes af Energinet.dk Tidsfrister for leverandørskift Leverandørskift efter denne proces skal ske med minimum 10 arbejdsdages varsel, og skal ske hurtigst muligt efter kontraktens indgåelse. Vær opmærksom på at de almindelige regler for fjernkøb med 14 dages fortrydelsesret skal indarbejdes i tidsfristerne. Et leverandørskift kan anmeldes op til 10 år frem i tiden. Hvis gældende tidsfrister for anmeldelse af leverandørskift overholdes, kan der skiftes elleverandør på en vilkårlig dag. DataHub'en sender godkendelse/afvisning senest 1 time efter modtagelse af anmodning om leverandørskift. Umiddelbart efter fremsendelse af godkendelse sender DataHub'en stamdata for målepunktet. Ny elleverandør bekræfter skriftligt leverandørskiftet til kunden senest 9 arbejdsdage før skæringsdato (snarest muligt efter accept på leverandørskiftet er modtaget). DataHub'en sender orientering om skift af elleverandør 9 arbejdsdage før skæringsdato til netvirksomheden. Ny elleverandør kan annullere et leverandørskift frem til 4 arbejdsdage før skæringsdato. Dok /10, Sag 10/ / 105

14 Senest 1 time efter udløb af annulleringsperiode sender DataHub'en meddelelse om stop til den hidtidige elleverandør. Netvirksomheden fremsender forbrugsopgørelsen senest 5 uger efter skæringsdato til DataHub'en jævnfør Pseudo-forskrift Forskrift D1. DataHub'en videresender det opgjorte forbrug senest 1 time efter modtagelse. DataHub'en videresender forbrugsopgørelsen for skabelonafregnet målepunkt senest 1 time efter modtagelse Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den forretningsmæssige håndtering. Anmeld start af leverance Skift af elleverandør Startdato for leverance LeverandørID Elleverandør ID Balanceansvarlig ID Godkend start af leverance Skift af elleverandør Reference til Anmeld start af leverance Status: Godkendt Afvis start af leverance Skift af elleverandør Reference til Anmeld start af leverance Status: Afvist Årsag for afvisning (som angivet i afsnit 4.1.4) Målepunkt ikke identificerbart Ikke godkendt elleverandør Ikke godkendt balanceansvarlig Anmodet skæringsdato ikke inden for tidsfrist Der er meldt flytning på målepunktet til en skæringsdato inden leverandørskiftedatoen. Målepunkt blokeret for leverandørskift, fx pga.: Leverandørskift allerede meldt til skæringsdato. Målepunkt registreret som inaktivt eller nedlagt på skæringsdato. Information om stamdata, målepunkt Dok /10, Sag 10/ / 105

15 Skift af elleverandør Gyldighedsdato (den dato for hvilken de ændrede stamdata gælder og skal være lig med startdato for leverance) Målepunkt adresse, opdelt som: Vejnavn Husnr. m.m. Kodet adresse (ikke krævet) Målepunkt afregningsform (time/skabelon) Aflæsningsform for skabelonafregnet målepunkt (fjernaflæst time, manuel) Nominel aflæsningsdag (op til 12 datoer) Tilslutningsstatus (tilsluttet/afbrudt/nyoprettet) Startdato for leverance Forventet årsforbrug Disponentnavn og evt. andet disponentnavn (inklusiv evt. fødselsdato) Disponent CVR (hvis det kendes) Balanceansvarlig ID Leverandør ID Elleverandør ID Annuller start af leverance Annullering Reference til Anmeld start af leverance Elleverandør ID Bekræft annullering af start af leverance Annullering Reference til Annuller start af leverance Status: Godkendt Afvis annullering af start af leverance Annullering Reference til Annuller start af leverance Status: Afvist Årsag for afvisning (som angivet i afsnit 4.1.5) Målepunkt ikke identificerbart Ikke godkendt elleverandør Anmodet skæringsdato ikke inden for tidsfrist Referencen til Transaction ID skal være lig med Transaction ID i den oprindelige anmodning fra elleverandøren Orientering om skift af elleverandør Skift af elleverandør (til elleverandør) Anmod om aflæsning (til netvirksomhed) Dok /10, Sag 10/ / 105

16 Skiftedato Forbrug for skabelonafregnet målepunkt Skift af elleverandør Tidsperiode for mængde (fra sidst sendte aflæsningstidspunkt til skæringsdato). Kvantum i kwh uden decimaler Kvantum status: Skønnet værdi Målt værdi Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn BRS-001 Leverandørskift RSM-001 Start af leverance RSM-004 Orientering om skift af elleverandør RSM-011 Forbrug for skabelonafregnet målepunkt RSM-002 Annuller start af leverance RSM-007 Stamdata for et målepunkt Dok /10, Sag 10/ / 105

17 4.2. BRS-002: Leveranceophør Overblik Hidtidig elleverandør DataHub Leveranceophør Netvirksomhed Forsyningspligtig elleverandør Figur 5 Use case diagram for Leveranceophør En elleverandør fortsætter med at være ansvarlig for et målepunkt, indtil en anden elleverandør overtager målepunktet, målepunktet nedlægges, eller elleverandøren giver besked om ophør til netvirksomheden DataHub'en efter denne proces med det til enhver tid gældende varsel. Hvis en kunde skifter elleverandør eller flytter fra et målepunkt, vil den hidtidige elleverandør få besked via de dertil beskrevne forretningsprocesser. Konkurs og dødsbo behandles under flytteprocesser. Processen leveranceophør er derforkun aktuel, hvis den nuværende kontrakt med kunden udløber ophører og den nuværende elleverandør ikke inden den fastsatte tidsfrist har modtaget en stopmeddelelse. Dok /10, Sag 10/ / 105

18 Oversigt over udvekslinger Hidtidig: Elleverandør DataHub Netvirksomhed Forsyningspligtig elleverandør Ellevandøren har orienteret kunden om et kommende ophør af leverancen til en given skæringsdato. Anmod om leveranceophør Bekræft leveranceophør Afvis leveranceophør Orientering om skift af elleverandør Orientering om skift af elleverandør Information om stamdata, målepunkt Forbrug for skabelonafregnet målepunkt Forbrug for skabelonafregnet målepunkt Figur 6 Sekvensdiagram for Leveranceophør Starttilstand Kontrakt udløber Elleverandøren er klar over, at kontrakten med kunden ophører, og har informeret kunden efter reglerne i Pseudo-forskrift Forskrift H1.Herunder orienteret kunden senest 20 arbejdsdage før skæringsdato Forløb for leveranceophør - meldt af elleverandør Modtage og kontrollere anmeldelse Elleverandøren sender stop af leverance på målepunktet til en skæringsdato med EDI meddelelsen orientering om skift af elleverandør med businessproces leveranceophør. Som svar på elleverandørens anmeldelse, sender DataHub'en en meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved afvisning skal DataHub'en angive en begrundelse. Der er følgende begrundelsesmuligheder: Målepunkt ikke identificerbart Ikke godkendt elleverandør (i tilfælde af at elleverandøren ikke er elleverandør til målepunktet) Anmodet skæringsdato ikke inden for tidsfrist Der er meldt flytning på målepunktet til en skæringsdato inden skiftedatoen. Målepunktet skal være et forbrugsmålepunkt Selv om meddelelsen godkendes, skal elleverandøren være opmærksom på, at der efterfølgende kan komme en orientering om skift af elleverandør om stop med en tidligere Dok /10, Sag 10/ / 105

19 skæringsdato end den elleverandøren selv har indmeldt, hvis der sker et leverandørskift på målepunktet. Orientering af netvirksomhed Hvis ophør godkendes, og hvis der er tale om et skabelonafregnet målepunkt, sender DataHub'en en EDI meddelelse orientering om skift af elleverandør til netvirksomheden med businessproces anmod om aflæsning og med angivelse af skæringsdato. DataHub'en tjekker inden afsendelse om der allerede er afsendt en aflæsningsanmodning for dagen. Hvis dette er tilfældet, vil DataHub'en ikke fremsende en ny meddelelse. Netvirksomheden kan risikere, at der kommer anmodninger med kun en dags mellemrum, og her skal der indsendes to forbrugsopgørelser. Netvirksomheden orienterer kunden om, at der er sket en ændring i leverandørforholdet, og at der skal ske en aflæsning på skæringsdatoen. Orientering af forsyningspligtig elleverandør Hvis der ikke anmeldes et leverandørskift på målepunktet senest på skæringsdato, skal DataHub'en sende en EDI meddelelse orientering om skift af elleverandør til forsyningspligtig elleverandør om start af leverance indeholdende startdato og efterfølgende sende stamdatameddelelse på målepunktet. Forsyningspligtig elleverandør må ikke afvise overflytningen, men kan efterfølgende lave aftale med relevante parter angående betaling, hvis det er nødvendigt. Skæringsdato Den hidtidige elleverandør stopper leverancen på skæringsdato(som eventuelt kan være tidligere end ophørsdatoen på grund af indmeldt leverandørskift). Forsyningspligtig elleverandør starter leverancen på skæringsdato. Fremsende forbrugsopgørelse For et skabelonafregnet målepunkt foretager netvirksomheden en aflæsning på skæringsdatoen i henhold til netvirksomhedens regler. Netvirksomheden sender en EDI meddelelse med forbrugsopgørelse til DataHub'en med businessproces skabelonafregnet forbrug til brug for slutafregningen. Der kan fra forskellige processer komme være krav om aflæsning på samme dato. Netvirksomheden skal i disse tilfælde kun foretage én aflæsning og sende denne. DataHub'en sender forbrugsopgørelse til elleverandøren med businessproces skabelonafregnet forbrug. Den hidtidige elleverandør sender slutafregning til kunden Særligt for produktionsmålepunkter Det er ikke muligt at sende leveranceophør for et produktionsmålepunkt efter denne forretningsproces. Eventuelle leveranceophør skal indsendes til Energinet.dk efter reglerne i Forskrift C1. Dok /10, Sag 10/ / 105

20 Tidsfrister for leveranceophør Elleverandøren skal sende EDI meddelelse om leveranceophør til DataHub'en 9 arbejdsdage før skæringsdato. DataHub'en skal sende svargodkendelse/afvisning herpå senest 1 time efter modtagelse af anmodningen. DataHub'en skal sende orientering om skift af elleverandør 9 arbejdsdage før skæringsdato til netvirksomheden (det vil sige umiddelbart efter, godkendelse af leveranceophør er sendt). DataHub'en skal sende EDI meddelelse om overtagelse til forsyningspligtig elleverandør 3 arbejdsdage før skæringsdato. DataHub'en skal sende meddelelse om stamdata til forsyningspligtig elleverandør 3 arbejdsdage før skæringsdato. Umiddelbart efter fremsendelse af EDI meddelelse om overtagelse skal DataHub'en sende meddelelse om stamdata til forsyningspligtig elleverandør Netvirksomheden fremsender forbrugsopgørelsen senest 5 uger efter skæringsdato til DataHub'en jævnfør Pseudo-forskrift Forskrift D1, Afregningsmåling. DataHub'en videresender forbrugsopgørelsen for skabelonafregnet målepunkt senest 1 time efter modtagelse Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den forretningsmæssige håndtering. Anmod om leveranceophør Leveranceophør Slutdato for leverance Leverandør ID Elleverandør ID Godkend leveranceophør Leveranceophør Reference til Anmod om leveranceophør Status: Godkendt Afvis leveranceophør Leveranceophør Reference til Anmod om leveranceophør Status: Dok /10, Sag 10/ / 105

21 Afvist Begrundelse for svar Årsag til afvisning (som angivet i afsnit 4.2.4) Målepunkt ikke identificerbart Ikke godkendt elleverandør (i tilfælde af at elleverandøren ikke er elleverandør til målepunktet) Anmodet skæringsdato ikke inden for tidsfrist Der er meldt flytning på målepunktet inden skiftedatoen Orientering om skift af elleverandør Anmod om aflæsning (til netvirksomhed) Overflyt til forsyningspligtig elleverandør Skiftedato Information om stamdata, målepunkt Overflyt til forsyningspligtig elleverandør Gyldighedsdato (den dato for hvilken de ændrede stamdata gælder og er lig med startdato for leverance) Målepunktsadresse, opdelt som: Vejnavn Husnr. m.m. Kodet adresse (ikke krævet) Målepunkt afregningsform (time/skabelon) Aflæsningsform for skabelonafregnet målepunkt (fjernaflæst time, manuel) Nominel aflæsningsdag (op til 12 datoer) Tilslutningsstatus (tilsluttet/afbrudt/nyoprettet) Startdato for leverance Forventet årsforbrug Disponentnavn og evt. andet disponentnavn (inklusiv evt. fødselsdato) Disponent CVR (hvis det kendes) Balanceansvarlig ID Leverandør ID Elleverandør ID Forbrug for skabelonafregnet målepunkt Skabelonafregnet forbrug Tidsperiode for mængde (fra sidst sendte aflæsningstidspunkt til skæringsdato). Kvantum i kwh uden decimaler (forbrug angives som positiv værdi) Kvantum status: Skønnet værdi Målt værdi Dok /10, Sag 10/ / 105

22 Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn BRS-002 Leveranceophør RSM-005 Ophør af leverance fra elleverandør RSM-007 Stamdata for et målepunkt RSM-011 Forbrug for skabelonafregnet målepunkt RSM-004 Orientering om skift af elleverandør Dok /10, Sag 10/ / 105

23 4.3. BRS-003: Håndtering af fejlagtigt leverandørskift Overblik Hidtidig elleverandør DataHub Nuværende eller fremtidige elleverandører Håndtering af fejlagtigt leverandørskift Netvirksomhed Forsyningspligtig elleverandør Figur 7 Use case diagram for Håndtering af fejlagtigt leverandørskift Den nuværende elleverandør igangsætter processen efter at være blevet gjort opmærksom på, at der er sket et fejlagtigt leverandørskift, jævnfør Pseudo-forskrift Forskrift H1. Annulleringsfrist: Leverandørskift anmeldes 4. arb. dag inden leverancestart - herefter informeres netvirksomhed og gl. elleverandør Leverancestart Situation 1: Fejl opdages Situation 2: Fejl opdages Situation 3: Fejl opdages Figur 8 Situationer for opdagelse af fejl i forbindelse med leverandørskift Processen er delvis manuel og delvis baseret på udveksling af EDI meddelelser. Når processen først er igangsat, kan den ikke annulleres, og processen resulterer efterfølgende i, at kunden enten får sin forhenværende elleverandør tilbage eller overflyttes til den forsyningspligtige elleverandør. Dok /10, Sag 10/ / 105

24 Oversigt over udvekslinger Nuværende:Elleverandør DataHub Hidtidig:Elleverandør Forsyningspligtig elleverandør Netvirksomhed Anmelde fejlagtigt leverandørskift via webformular Kontaktoplysninger på hidtidige elleverandør returneres via og hidtidig elleverandør orienteres via med anmeldelsesfrist og skiftedag Nuværende elleverandør kontakter hidtidig elleverandør Hvis hidtidig elleverandør ønsker at genoptage leverancen sender hidtidig elleverandør anmeldelse inden 3 arbejdsdage Anmeld start af leverance Godkend start af leverance Afvis start af leverance Information om stamdata, målepunkt Hvis ikke anmeldelse inden 3 arbejdsdage? Orientering om skift af elleverandør Information om stamdata, målepunkt Hvis timeafregnet produktion/ forbrug sendes en af nedenstående meddelelser?? Måledata for et målepunkt Måledata for et målepunkt Figur 9 Sekvensdiagram for Håndtering af fejlagtigt leverandørskift Starttilstand Besked om fejlagtigt leverandørskift Kunden har gjort opmærksom på, at der er sket et fejlagtigt leverandørskift. Kunden har henvendt sig til den "nye" elleverandør enten direkte, gennem webformular i DataHub'en eller ved at bede netvirksomheden om hjælp (sidstnævnte udfylder derefter en webformular i DataHub'en) Forløb for fejlagtigt leverandørskift Den nye elleverandør kontakter DataHub'en via udfyldelse af webformular, indeholdende blandt andet målepunkts ID, adresse og kundenavn. Der sker en registrering i DataHub'en af den modtagne information inklusiv anmeldelsesdato. Dok /10, Sag 10/ / 105

25 DataHub'en returnerer efterfølgende en med kontaktinformation på den hidtidige elleverandør, herunder telefonnummer. Desuden sender DataHub'en en med en information advarsel om et fejlagtigt leverandørskift indeholdende relevant information til den hidtidige elleverandør. Herunder den nuværende elleverandørs kontaktoplysninger samt datoer for udløb af svarfrist og for start af leverance (den dato, den hidtidige elleverandør skal indmelde, hvis leverancen til kunden ønskes genoptaget). Den nye elleverandør kontakter efterfølgende uden unødigt ophold den hidtidige elleverandør for at aftale det videre forløb. Fra anmeldelsesdato i webformularen skal den hidtidige elleverandør inden for 3 arbejdsdage reagere over for DataHub'en, hvis elleverandøren er villig til at genoptage leverancen. Afhængigt af svaret fortsætter processen på forskellig måde. Hidtidig elleverandør er villig til at genoptage leverance Elleverandøren ønsker at genoptage leverancen og sender en anmeldelse af start af leverance til DataHub'en med businessproces genoptag leverance på et målepunkt. Som svar på elleverandørens anmeldelse af start af leverance, sender DataHub'en en EDI meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved afvisning skal DataHub'en angive en begrundelse. Der er følgende begrundelsesmuligheder: Målepunkt ikke identificerbart Elleverandøren skal være godkendt på startdatoen Anmeldende elleverandør var ikke elleverandør på målepunktet på skæringsdato Anmodet skæringsdato ikke lig med oprindelig skæringsdato Anmodning ikke fremsendt inden for tidsfrist Ikke godkendt balanceansvarlig Målepunkt blokeret for leverandørskift, da DataHub ikke har modtaget webformular inden anmeldelse Hvis skiftet godkendes, sendes efterfølgende en EDI meddelelse indeholdende relevante stamdata for målepunktet. Processen fortsætter med de fælles procedurer for opgørelser, som beskrevet nedenfor. Hidtidig elleverandør er ikke villig til at genoptage leverance Hvis DataHub'en ikke har modtaget besked om genoptagelse af leverance inden for tidsfrist, sendes EDI meddelelse orientering om skift af elleverandør om leverancestart til den forsyningspligtige elleverandør med businessproces overflyt til forsyningspligtig elleverandør indeholdende startdato, og efterfølgende sendes stamdata på målepunktet. Hvis DataHub'en ikke har modtaget besked om genoptagelse af leverance inden for tidsfrist, sendes EDI meddelelse orientering om skift af elleverandør om leverancestart til den forsyningspligtige elleverandør med businessproces genoptag leverance på et målepunkt indeholdende startdato, og efterfølgende sendes stamdata på målepunktet. Forsyningspligtig elleverandør må ikke afvise overflytningen, men kan efterfølgende lave aftale med relevante parter angående betaling, hvis det er hensigtsmæssigt. Hvis kunden efterfølgende ønsker en anden elleverandør, skal det ske efter reglerne for leverandørskift. Fælles procedurer for forbrugsopgørelser Dok /10, Sag 10/ / 105

26 Hvis der er tale om et skabelonafregnet målepunkt, foretages der ikke mere, da efterfølgende reguleringer foretages over saldoopgørelsen. For et timeafregnet målepunkt sender DataHub'en måledata for hele perioden til hidtidig elleverandør eller forsyningspligtig elleverandør. DataHub'en retter med tilbagevirkende kraft elleverandøren på målepunktet, således at det periodiserede forbrug tilskrives den rigtige elleverandør. Herefter udreder de implicerede parter de økonomiske konsekvenser efter retningslinjerne i Pseudo-forskrift Forskrift H Særligt for produktionsmålepunkter For produktionsmålepunkter er det ikke muligt for elleverandøren at fravælge at genoptage leverancen. Hvis elleverandøren ikke har reageret inden for tidsfristen vil DataHub'en genindsætte elleverandøren på målepunktet pr. skæringsdatoen. Herefter vil DataHub'en sende en til elleverandøren og anmode denne om at rette sit system Tidsfrister for fejlagtigt leverandørskift Den hidtidige elleverandør skal inden for 3 arbejdsdage sende meddelelse til DataHub'en, hvis han ønsker at genoptage leverance til målepunktet. DataHub sender svar inden for en time til elleverandøren. Hvis DataHub'en ikke har modtaget besked om genoptagelse af leverance fra den hidtidige elleverandør ved udløbet af de 3 arbejdsdage, sendes besked om leverancestart til den forsyningspligtige elleverandør (se dog vedr. produktionsmålepunkter). Umiddelbart derefter og inden for en time sender DataHub'en stamdata til den forsyningspligtige elleverandør. DataHub'en skal sende EDI meddelelse om timeafregnet forbrug fra den fejlagtige skæringsdato til den elleverandør, der overtager målepunktet, umiddelbart efter at skiftet er gennemført Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den forretningsmæssige håndtering. Anmeld start af leverance Genoptag leverance på et målepunkt Startdato for leverance (svarende til datoen for det fejlagtige leverandørskift) Leverandør ID Elleverandør ID Balanceansvarlig ID Godkend start af leverance Genoptag leverance på et målepunkt Reference til Anmeld start af leverance Dok /10, Sag 10/ / 105

27 Status: Godkendt Afvis start af leverance Genoptag leverance på et målepunkt Reference til Anmeld start af leverance Status: Afvist Årsag for afvisning (som angivet i afsnit 4.3.4) Målepunkt ikke identificerbart Elleverandøren skal være godkendt på startdatoen Anmeldende elleverandør var ikke elleverandør på målepunktet på skæringsdato Anmodet skæringsdato ikke lig med oprindelig skæringsdato Anmodning ikke fremsendt inden for tidsfrist Ikke godkendt balanceansvarlig Målepunkt blokeret for leverandørskift, da DataHub ikke har modtaget webformular inden anmeldelse Orientering om skift af elleverandør Overflyt til forsyningspligtig elleverandør Genoptag leverance på et målepunkt Skiftedato Information om stamdata, målepunkt Overflyt til forsyningspligtig elleverandør Genoptag leverance på et målepunkt Gyldighedsdato (den dato for hvilken de ændrede stamdata gælder) Målepunkt adresse, opdelt som: Vejnavn Husnr. m.m. Kodet adresse (ikke krævet) Målepunkt afregningsform (time/skabelon) Aflæsningsform for skabelonafregnet målepunkt (fjernaflæst time, manuel) Nominel aflæsningsdag (op til 12 datoer) Tilslutningsstatus (tilsluttet/ afbrudt/nyoprettet) Startdato for leverance Forventet årsforbrug Disponentnavn og evt. andet disponentnavn (inklusive evt. fødselsdato) Disponent CVR(hvis det kendes) Balanceansvarlig ID Leverandør ID Elleverandør ID Måledata for et målepunkt Genoptag leverance på et målepunkt Tidsperiode for mængde Dok /10, Sag 10/ / 105

28 Tidsserieopløsning (time) Kvantum i kwh (forbrug angives som positiv værdi med op til 3 decimaler) Kvantum status: Skønnet værdi Målt værdi Korrektion af værdi (kun fra DataHub'en) Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn BRS-003 Håndtering af fejlagtigt leverandørskift RSM-001 Start af leverance RSM-004 Orientering om skift af elleverandør RSM-007 Stamdata for et målepunkt RSM-012 Fremsend måledata for et målepunkt Dok /10, Sag 10/ / 105

29 4.4. BRS-004: Oprettelse af målepunkt Overblik DataHub Netvirksomhed Oprettelse af målepunkt Elleverandør Forsyningspligtig elleverandør Figur 10 Use case diagram for Oprettelse af målepunkt Denne proces skal benyttes ved oprettelse af et målepunkt, som beskrevet i Pseudoforskrift Forskrift H1. Netvirksomheden får enten besked via en elinstallatør, eller netvirksomheden kan også få besked om en udstykning fra en kommune eller bygherre. Netvirksomheden opretter målepunktetmed det samme, men leverancen af el påbegyndes først, når netvirksomheden kan konstatere, at de tekniske forudsætninger er opfyldt. Hvis netvirksomheden konstaterer, at målepunktet aldrig vil blive aktivt, kan netvirksomheden nedlægge målepunktet via forretningsproces for fraflytning. Hvis netvirksomheden konstaterer, at målepunktet aldrig vil blive aktivt, kan netvirksomheden nedlægge målepunktet via forretningsprocessen, BRS-007: Fraflytning meldt til netvirksomhed. Dok /10, Sag 10/ / 105

30 Oversigt over udvekslinger Netvirksomhed DataHub Forsyningspligtig elleverandør Netvirksomheden behandler tilmeldingen og oplyser kunden om aftagenummer. Netvirksomheden anmoder kunden om leverandørvalg Information om stamdata, målepunkt Orientering om skift af elleverandør Information om stamdata, målepunkt Forsyningspligtig elleverandør påbegynder leverancen på skæringsdatoen Oprettelse af målepunkt med statuskode nyoprettet Figur 11 Sekvensdiagram for Oprettelse af målepunkt Dok /10, Sag 10/ / 105

31 Netvirksomhed DataHub Elleverandør Forsyningspligtig elleverandør Netvirksomheden behandler tilmeldingen og oplyser kunden om aftagenummer. Netvirksomheden anmoder kunden om leverandørvalg Information om stamdata, målepunkt Anmeld start af leverance Godkend start af leverance Afvis start af leverance Information om stamdata, målepunkt Information om stamdata, målepunkt Information om stamdata, målepunkt Elleverandøren påbegynder leverancen på skæringsdatoen Hvis anmeldelse af start af leverance ikke er modtaget efter 3 arbejdsdage. Orientering om skift af elleverandør Information om stamdata, målepunkt Forsyningspligtig elleverandør påbegynder leverancen på skæringsdatoen Oprettelse af målepunkt med statuskode tilsluttet Figur 12 Sekvensdiagram for Oprettelse af målepunkt Starttilstand Modtage anmodning om tilslutning Netvirksomheden opretter et målepunkt i sit system på baggrund af modtagne oplysninger. For eksempel at kundens elinstallatør anmelder et nyt målepunkt til netvirksomheden. Netvirksomheden har behandlet anmodningen og anvist et tilslutningspunkt i elnettet på baggrund af modtagne oplysninger Forløb for oprettelse af målepunkt Netvirksomheden opretter et målepunkt i sit system og videresender informationerne til DataHub'en med tilslutningsstatus tilsluttet eller nyoprettet, sidstnævnte anvendes, hvis netvirksomheden ikke kender datoen for tilslutning. Udover status skal informationerne minimum indeholde målepunkts ID, disponent, målepunktsadresse, type af målepunkt og hvis anmeldt som tilsluttet tidspunkt for start af leverance. Dok /10, Sag 10/ / 105

32 Ved modtagelsen i DataHub'en valideres stamdatameddelelsen. Ved afvisning skal DataHub'en angive en begrundelse. Der er følgende begrundelsesmuligheder: Målepunkt eksisterer allerede Anmodet skæringsdato ikke inden for tidsfrist Tilslutningsstatus må kun være tilsluttet eller nyoprettet Obligatoriske felter for stamdata ikke udfyldt (som angivet i EDI transaktioner for det danske elmarked) DataHub'en registrerer målepunktet og udfører en af følgende scenarier afhængigt af status på tilslutning. Oprettelse af nyt målepunkt med status nyoprettet Hvis målepunktet er registreret med tilslutningsstatus nyoprettet, sender DataHub'en en EDI meddelelse til den forsyningspligtige elleverandør om overflytning til forsyningspligt. Efterfølgende sendes en stamdatameddelelse på målepunktet. Den forsyningspligtige elleverandør må ikke afvise målepunktet, men skal ikke begynde levering af strøm, da tilslutningsstatus er nyoprettet. Processen for oprettelse af nyt målepunkt med tilslutningsstatus nyoprettet stopper her, idet tilflytning og skift af elleverandør behandles i de respektive forretningsprocesser. Opdatering af stamdata herunder ændring af tilslutningsstatus til tilsluttet sker via forretningsprocessen, BRS-006: Fremsendelse af stamdata. Oprettelse af nyt målepunkt med status tilsluttet Hvis målepunktet oprettes med tilslutningsstatus tilsluttet, vil DataHub'en afvente, om der sker en tilflytning meldt af leverandør på målepunktet inden udløb af tidsfristen for anmeldelse fra elleverandør. Dette sker i givet fald ved, at elleverandøren hurtigst muligt sender en EDI meddelelse om start af leverance med businessproces tilflytning til DataHub'en inklusiv disponentnavn og kundens kontaktadresse i overensstemmelse med forretningsproces BRS-009: Tilflytning meldt af elleverandør. Bemærk at disponentnavn her kan være det samme som det allerede registrerede navn. Netvirksomheden skal acceptere tilflytningen og kan ikke afvise meddelelsen. Hvis det på det tidspunkt viser sig, at flyttemelding ikke burde have været godkendt, kan der på dette tidspunkt ikke anvendes EDI til afvisning af tilflytningen. Korrektion af processen skal ske som beskrevet i Pseudo-forskrift H1. Netvirksomheden sender opdaterede stamdata for målepunktet til DataHub'en. Hvis der ikke sker en tilflytning på målepunktet inden udløb af tidsfristen for anmeldelse meldt af elleverandør, sender DataHub'en en EDI meddelelse orientering om skift af elleverandør til den forsyningspligtige elleverandør med businessproces overflyt til forsyningspligt, og efterfølgende sendes en stamdatameddelelse på målepunktet. Den forsyningspligtige elleverandør må ikke afvise målepunktet og starter leverancen på skæringsdato Særligt for produktionsmålepunkter Et produktionsmålepunkt kan udelukkende oprettes med status nyoprettet. Ved oprettelsen vil målepunktet blive tilknyttet en "dummy" elleverandør. En elleverandør Dok /10, Sag 10/ / 105

33 kan herefter anmelde leverandørforhold ved tilflytning eller skift af elleverandør jf. de respektive forretningsprocesser. Når en netvirksomhed anvender forretningsprocessen BRS-006: Fremsendelse af stamdata til at ændre status for et nyoprettet målepunkt til tilsluttet er det en forudsætning, at der er anmeldt leverandørforhold. Dvs. at DataHub'en vil afvise stamdatameddelelsen, hvis målepunktet på gyldighedsdatoen er tilknyttet "dummy" leverandøren Tidsfrister for oprettelse af nyt målepunkt Netvirksomheden sender stamdata med tilslutningsstatus nyoprettet eller tilsluttet til DataHub'en uden ugrundet ophold og senest den følgende arbejdsdag kl. 12:00, efter anmeldelsen er kommet netvirksomheden i hænde anvisningen af tilslutningspunktet er sendt af netvirksomheden. DataHub'en sender besked til forsyningspligtig elleverandør umiddelbart efter registrering af målepunkt og senest 1 time efter modtagelse. Anmeldelse fra elleverandør skal ske senest kl. 12:00 3 arbejdsdage før tilslutning til elnettet, hvis tilslutningsstatus er tilsluttet. DataHub'en sender bekræftelse inden for 1 time efter modtagelsen. DataHub'en sender stamdata til netvirksomheden inden for 1 time, umiddelbart efter godkendelse af tilflytningen er registreret og sendt til elleverandøren. Netvirksomheden sender stamdata til DataHub en senest arbejdsdagen efter, flytteinformationen er modtaget. DataHub'en videresender stamdata til elleverandøren senest 1 time efter modtagelse Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den forretningsmæssige håndtering. Orientering om skift af elleverandør Overflyt til forsyningspligt Skiftedato Information om stamdata, målepunkt Tilflytning Nyt målepunkt Gyldighedsdato (den dato for hvilken de ændrede stamdata gælder)(for nyoprettet målepunkt dags dato, for tilsluttet målepunkt dato for tilslutning) Målepunkt adresse, opdelt som: Vejnavn Husnr. m.m. Kodet adresse (ikke krævet) Dok /10, Sag 10/ / 105

34 Målepunkt afregningsform (time/skabelon) Aflæsningsform for skabelonafregnet målepunkt (fjernaflæst time, manuel) Aflæsningsfrekvens (fx kvarter/time/måned/andet) Nominel aflæsningsdag (op til 12 datoer) Målepunktstype: Forbrug Produktion Indsendelsesfrekvens for skabelonafregnet (antal dage) Tilslutningsstatus: Nyoprettet Tilsluttet Startdato for leverance Forventet årsforbrug Disponentnavn og evt. andet disponentnavn (inklusiv evt. fødselsdato) Disponent CVR Balanceansvarlig ID (ikke netvirksomheden) Startdato for leverance (ikke netvirksomheden) Leverandør ID Elleverandør ID (ikke netvirksomheden) Netområde (DE-nummer) DE branchekode Nettoafregningsgruppen Webadgangskode (ikke netvirksomheden) Anmeld start af leverance Tilflytning Startdato for leverance Leverandør ID Elleverandør ID Balanceansvarlig ID Disponentnavn og evt. andet disponentnavn Kundens kontaktadresse Afvis start af leverance Tilflytning Reference til Anmeld start om leverance Status: Afvist Årsag for afvisning (som angivet i afsnit 4.2.4) Målepunkt ikke identificerbart Ikke godkendt elleverandør Anmodet skæringsdato ikke inden for tidsfrist Ikke godkendt balanceansvarlig Der er anmeldt flytning på målepunkt Kontaktinformation ikke medsendt Målepunkt blokeret for leverandørskift, fx pga.: Skift allerede meldt til skæringsdato Godkend start af leverance Tilflytning Dok /10, Sag 10/ / 105

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) December 2013 Version 2.2 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 02-2011 02-2011 03-2011 DATE CCO JSQ

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) 02. September 2013 Final Draft Version 3.0 DATE NAME DATE NAME DATE NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED XXXXX-XX

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) Juni 2010 Marts 2011 Version 12.0 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 02-2011 02-2011 03-2011 DATE CCO JSQ JHH

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) * Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodel version Version 3.7.0 1. juni 2016 3.6.0 Baseline version 3.6.1 Revideret version primært flexafregning 3.6.2 Revideret version

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodellen baseline version Version 3.6.0 1. februar 2015 3.6.0 Baseline version 30-1-2015 31-5-2015 DATE COO XVJE NAME DATE NAME DATE

Læs mere

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Dialogforum 2. april 2014 Dato - Dok.nr. 1 BRS arbejdet hidtil Største delen af de BRS, som blev lavet i forbindelse med Engrosmodel projektets fase 1, er stort

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) * Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodellen baseline version Version 3.6.2 11. november 2015 3.6.0 Baseline version 3.6.1 Revideret version primært flexafregning 3.6.2

Læs mere

- for it-leverandører i det danske elmarked

- for it-leverandører i det danske elmarked Testcases til Systemtest - for it-leverandører i det danske elmarked 24. februar 2015 Version 2.01a Baselines pr. 1/7-2014 fra baseline er dokumentet underlagt versionskontrol REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 1 Generelt om Engrosmodellen Froside generelt og forskrifter 2 Detailmarkedet for el under stor

Læs mere

Forretningsprocesser for EDIkommunikation

Forretningsprocesser for EDIkommunikation Forretningsprocesser for EDIkommunikation på gasmarkedet Bestemmelser om EDI-kommunikation mellem: -Distributionsselskab og Gasleverandør -Distributionsselskab og Transmissionsselskab I forbindelse med

Læs mere

Pseudo-forskrift I: Stamdata 31436-10. December 2010. Version 2 6-6-2010 21-6-2010 24-6-2010 12-2010 DATE MRP/PHQ MBN JHH JSQ NAME. Energinet.

Pseudo-forskrift I: Stamdata 31436-10. December 2010. Version 2 6-6-2010 21-6-2010 24-6-2010 12-2010 DATE MRP/PHQ MBN JHH JSQ NAME. Energinet. Pseudo-forskrift I: Stamdata December 2010 Version 2 6-6-2010 21-6-2010 24-6-2010 12-2010 DATE MRP/PHQ MBN JHH JSQ NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 31436-10 Energinet.dk DOC. NO.

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE LRO LRO HBK HBK NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Engrosmodel Markedshåndtering. V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen

Engrosmodel Markedshåndtering. V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen Engrosmodel Markedshåndtering V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen Agenda 1. Afskaffelse af forsyningspligt 2. Gennemgang af et målepunkts livscyklus: Oprettelse Tilflytning af elleverandør/(kunde)

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v Februar Version 2

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v Februar Version 2 Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v. Februar 2011 Version 2 1 2 6-6-2010 7-6-2010 17-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 22-2-2011 24-2-2011 DATE LRO JHH NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v JuniFebruar Version 21.10

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v JuniFebruar Version 21.10 Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v. JuniFebruar 20110 Version 21.10 1 2 6-6-2010 7-6-2010 17-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 22-2-2011 24-2-2011 DATE LRO JHH NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

DataHub Ændringer i forskrifter m.m.

DataHub Ændringer i forskrifter m.m. DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Preben Høj Larsen Detailmarked & Markedsdrift DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Ændringer: Forskrifter Måleansvar Stamdataansvar Lidt Teknik ID er for målepunkter

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 13/ v januar 2014

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 13/ v januar 2014 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 27. januar 2014 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE LRO LRO HBK HBK NAME Sep. 2013

Læs mere

Legitime interessenters adgang til data

Legitime interessenters adgang til data Til Aktører i Elmarkedet April 2012 LRO/HSF Legitime interessenters adgang til DataHub'en vil indeholde en række informationer, som vil være interessante for en række forskellige aktører at få adgang til.

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - MÅLEOPERATØR 19. oktober 2015 Version 2.2 Dok. 13/81170-19 1/67 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 6 1.1 Versionsoversigt... 6 1.2 Reference til baggrundsdokumenter...

Læs mere

Forretningsprocesser for EDIkommunikation

Forretningsprocesser for EDIkommunikation Forretningsprocesser for EDIkommunikation på gasmarkedet Bestemmelser om EDI-kommunikation mellem: - Distributionsselskab og Gasleverandør - Distributionsselskab og Transmissionsselskab i forbindelse med

Læs mere

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2 Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en Indhold 1. Generelt vedr. notatet... 2 2. Oprettelse af produktions... 3 2.1 Produktions (ingen nettoafregning)... 3 2.2 Nettoafregnet produktions (ekskl.

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2014 Version 6.7 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE HBK HLJ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Engrosmodellen: Cut-over

Engrosmodellen: Cut-over Engrosmodellen: Cut-over Hvad er cut-over? Forberedelse Gennemførelse - Opfølgning Cut-over Engrosmodellen Hvad er cut-over? 1. Cut-over dækker overgangen fra nuværende markedsmodel til Engrosmodellen

Læs mere

Forskrift H1 (PSEUDO-FORSKRIFT): Skift af elleverandør, flytning mv. 14/ Træder i kraft den

Forskrift H1 (PSEUDO-FORSKRIFT): Skift af elleverandør, flytning mv. 14/ Træder i kraft den Forskrift H1 (PSEUDO-FORSKRIFT): Skift af elleverandør, flytning mv. April 2014 definitionsafsnittet samt kapitel 4-11 + bilag 1 og 2 offentliggøres hermed i en pseudoudgave. Det er forventningen, at forskriften

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

Skift af elleverandør

Skift af elleverandør Version 2.1 Dato: 26. februar 2003 Dok.nr.: 122412 v9 Reference: SM-HR/AFJ Skift af elleverandør Forord Denne rapport indgår som en del af det samlede arbejde i "Marked 2003-projektet". Projektet har sin

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den 1.10.2014. MajJuli 2013

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den 1.10.2014. MajJuli 2013 Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. MajJuli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 DATE NAME Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 DATE HSF m.fl. HSF m.fl. HSF m.fl. HSF NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Vejledning Netselskabernes E2E

Vejledning Netselskabernes E2E Vejledning Netselskabernes E2E - Testdata og forudsætninger Reference er Energinet.dk testdrejebog 2.1 af 2. juni 2015 Version: 0.9 Forfatter/Oprettet dato: Rikke Schmidt Jensen;Line Lyke Hansen/2015-04-20

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 19. oktober 2015 Version 2.2 Dok. 13/81170-18 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference til baggrundsdokumenter...

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Notat vedr. principper for cut-over

Notat vedr. principper for cut-over BILG 7 Til Direktørgruppen Notat vedr. principper for cut-over 14. oktober 2014 XVJE/SHR Til Direktørgruppens orientering fremsendes notat, der beskriver principperne for overgangsprocessen (cut-over)

Læs mere

FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV

FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV METODEANMELDT_Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv 1/69 FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr.

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 07. januar 2014 Version 0.2 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

Træder i kraft 1. april 2016

Træder i kraft 1. april 2016 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2016 Version 6.10 Træder i kraft 1. april 2016 Sept. 2015 Sept. 2015 Marts 2016 DATE MAC HBK SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER 3. marts 2015 Version 1.00 Dok. 13/81170-31 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 3 1.1 Versionsoversigt...

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 15. oktober 2014 Version 1.0 Dok. 13/81170-18 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference til baggrundsdokumenter...

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt Fraflytning START slide med billede og overkskrift DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt 14/24949-6 1 Dagsorden - E2E Aktørtest Formål med E2E test Sådan

Læs mere

Bilagsrapport 4: DataHub - Webservice interface Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet. Træder i kraft den 1.3.

Bilagsrapport 4: DataHub - Webservice interface Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet. Træder i kraft den 1.3. Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet Bilagsrapport 4: DataHub - Webservice interface Februar 2011 Version 2.0 Træder i kraft den 1.3.2013 1.0 2.0 16-6-2010 24-6-2010 29-6-2010 DATE

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 11. december 2013 Version 0.1 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende Notat BILAG 4 Dok. ansvarlig: TMP Sekretær: Sagsnr.: s2013-683 Doknr: d2014-3752-3.0 21-03-2014 Kommunikationsflow via datahub i restancesager Netselskab skal kende årsag til, at leverandør beder om at

Læs mere

Skift af elleverandør

Skift af elleverandør Version 2.2 Dato: 19. november 2003 Dok.nr.: 122412 v14 Reference: SM-HR/AFJ Skift af elleverandør Forord Denne rapport indgår som en del af det samlede arbejde i "Marked 2003-projektet". Projektet har

Læs mere

Vejledning til oprettelse af priselementer på DataHub Markedsportal

Vejledning til oprettelse af priselementer på DataHub Markedsportal Vejledning til oprettelse af priselementer på DataHub Markedsportal 9. marts 2015 USS/MAA Dok. 13/96684-6 1/5 Indledning Denne vejledning handler om netvirksomhedens oprettelse af egne priselementer på

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Forskrift I: Stamdata Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 1 Formålet med uddannelsesdagen 1 2 Indsigt

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold MAC/USS September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-4 1/15 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den September Dec Dec Dec Dec.

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den September Dec Dec Dec Dec. Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 DATE NAME Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 DATE HSF m.fl. HSF m.fl. HSF m.fl. HSF NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Dette dokument erstatter indtil videre afsnit 5.4 og afsnit 6 i BRS-dokumentet vers (indarbejdes i næste version)

Dette dokument erstatter indtil videre afsnit 5.4 og afsnit 6 i BRS-dokumentet vers (indarbejdes i næste version) Dette dokument erstatter indtil videre afsnit 5.4 og afsnit 6 i BRS-dokumentet vers. 3.6.2 (indarbejdes i næste version) 1.1 ITX Dette kapitel er en overordnet gennemgang af procesmotoren i DataHub, som

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8 Oktober 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 8 26. Oktober 2017 1 1 Velkomst 2 Actionlisten 3 15-månederskorrektionsafregning 4 Tidsdifferentierede priser 5 Flexafregning

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 5. Maj 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 5. Maj 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 5 Maj 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 5 4. maj 2017 1 VELKOMMEN Teknik- og implementeringsgruppemøde 5 4. maj 2017 2 1 Teknik- og implementeringsgruppemøde 5 Actionlisten

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde maj

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde maj Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 34 18. maj 2016 14-15488-83 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Status på projektet 4. Evt. udfordringer i relation til engrosafregning

Læs mere

BILAG 8. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. Antal. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 2. april 2014

BILAG 8. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. Antal. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 2. april 2014 Antal BILAG 8 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 2. april 214 Der fremsendes forud for hvert møde i direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes

Læs mere

DataHub Dialogmøde. 6. august 2012

DataHub Dialogmøde. 6. august 2012 DataHub Dialogmøde 6. august 2012 Dagsorden 1. Overordnet status 2. Aktørtest 3. Krydsende processer 4. Solceller 5. Dialog og Eventuelt DataHub planlægningsmøde 6. juni 2012 2 Status Udviklingen af DataHub

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør,

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR 4. september 2014 Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale

Læs mere

Dialogforum Engrosmodellen

Dialogforum Engrosmodellen Dialogforum Engrosmodellen Møde 11 2. oktober 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet (1) Tids- og aktivitetsplan Forskrifter og BRS nyeste udgaver Leveranceplan

Læs mere

Forretningsprocesser for EDIkommunikation

Forretningsprocesser for EDIkommunikation Forretningsprocesser for EDIkommunikation på gasmarkedet Bestemmelser om EDI-kommunikation mellem: -Distributionsselskab og Gasleverandør I forbindelse med Leverandørskift, Flytning og forbrugsopgørelser

Læs mere

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I Metodeanmeldelse for ændringerne til markedsforskrift D1, F1, H1, H2, H3 og I 1/14 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1,

Læs mere

BILAG 9. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. 1.2 Fejlagtige leverandørskift. Direktørgruppen. 14.

BILAG 9. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. 1.2 Fejlagtige leverandørskift. Direktørgruppen. 14. BILAG 9 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 14. oktober 2014 Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i oktober 2014. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1 Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Elvarmemotor 4. HTX 5. Status E2E-test 6. Status fejl på DataHub

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1 Engrosmodellen Dialogforum 17-12-2014 17-12-2014 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Kort status på projektet 3. Status på love og bekendtgørelser 4. Tilbagemelding fra teknik- og implementeringsgruppens

Læs mere

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I Til Energitilsynet Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 14.04.2015 USS/XSTJ Version 1.2. 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning 30. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 anmelde sine

Læs mere

Træder i kraft den 1.10.2015

Træder i kraft den 1.10.2015 Forskrift I: Stamdata Høringsversion maj 2014 Version 2.6 Træder i kraft den 1.10.2015 Mar. 2014 Apr. 2014 Apr. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/12903-6 Revisionsoversigt

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift D1: Afregningsmåling August 2012 Rev. 3.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 DATE PHQ PHQ HBK PHQ

Læs mere

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold September 2015 Version 1.10 Træder i kraft den 1. april 2016 Sept. 2015 Sept. 2015 Sept. 2015 DATE MAC/USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang. Indhold. Til. Sekretariatet for Energitilsynet

Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang. Indhold. Til. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang Indhold Baggrund... 2 Anmeldelse af forskrifterne... 2 Sekretariatets tjeklistegennemgang... 2 1. Baggrunden

Læs mere

Skift af elleverandør

Skift af elleverandør elmarked2003 Forskrift I Version 3.1 Dato: 23. januar 2006 Dok.nr.: 122412 v21 Reference: SM-HR-BCM/AFJ Skift af elleverandør Godkendt af elmarked2003-projektgruppen, juni 2004 Forord Denne rapport indgår

Læs mere

Til. Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder

Til. Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder Til Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Begrebsdefinitioner... 3 2. Generelt om fusioner/sammenlægninger...

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer Til Netvirksomheder Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer 20. juni 2015 xvje/phq/uss Dok. 13/81118-71 1/7 Håndtering af installationer i nettoafregningsgruppe 6

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 7

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 7 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 7 August 2017 VELKOMMEN V. Per Bergstedt Opdatering af BRS- og RSM-guide Møde i arbejdsgruppen 30. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Actionlisten Dialogforum Flexafregning

Læs mere

- MARKEDSRAPPORT. Nr. 5 August DataHub - Driftrapport 1

- MARKEDSRAPPORT. Nr. 5 August DataHub - Driftrapport 1 - MARKEDSRAPPORT Nr. 5 August DataHub - Driftrapport 1 DataHub - Markedsrapport 1. INTRODUKTION Indhold Energidata fra DataHub Energinet ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over

Læs mere

Teknik & Implementeringsmøde

Teknik & Implementeringsmøde Teknik & Implementeringsmøde 1 23. august 2016 Klassificering: 1 Dagsorden 1. Referat fra sidste møde 2. Actionlisten 3. Afrunding af idriftsættelsen af Engrosmodellen - herunder releaseplan for udeståender

Læs mere

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2)

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) Bilag 2 - Metodeanmeldelse af flexafregning d. 4. september 2015 1/9 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) +45 70 10 22

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde December

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde December Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 28 9. December 2015 14-15488-65 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet a) Siden sidst b) E2E-test c) Kendte fejl listen d) Datamigrering

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. September 2015 USS/PHQ September 2015 Dok. 15/08076-3 1/5 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Obligatorisk grænse

Læs mere

15. september Detailmarkedsrapport

15. september Detailmarkedsrapport Detailmarkedsrapport nr. 1 15. september 2015 Detailmarkedsrapport for el Energinet.dk 1. Introduktion DataHub blev introduceret til det danske elmarked i marts 2013 og har til formål at sikre ensartet

Læs mere

EdiDKgas Implementeringsguide

EdiDKgas Implementeringsguide EdiDKgas Implementeringsguide til skift af gasleverandør Status: Til implementering Version: 1.4 Revision: Dato: 9. november 2006 Dokument: 365-v2-EdiDKgas_1_4_- _ARBEJDSUDKAST.DOC 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationsdag for markedsaktører

Informationsdag for markedsaktører Informationsdag for markedsaktører 1 Dagsorden 09.15 09.45: Velkomst Kort om udbudsprocessen og præsentation af Logica Tidsplan 09.45 10.15: Nyt om markedsreglerne 10.15 10.45: Næste step: System- og aktørtest

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Generel status på projektet a. Ny koordinerende styregruppe b. Datamigrering c. E2E-test d. Datakonsistens

Læs mere

Engrosmodellen Retningslinjer for sikring af datakonsistens

Engrosmodellen Retningslinjer for sikring af datakonsistens Til Engrosmodellen Retningslinjer for sikring af datakonsistens 23. marts 2015 xvje/xvje Dok. 14/15485-27 1/5 1. Baggrund Dette notat fastlægger rammerne for sikring af datakonsistens i DataHub før og

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 4. Juni Dato - Dok.nr. 1

Engrosmodellen. Dialogforum 4. Juni Dato - Dok.nr. 1 Engrosmodellen Dialogforum 4. Juni 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet a) Forskrifter, BRS og RSM b) Standardaftalen (Dansk Energi) c) Datakonsistensprojektet

Læs mere

DataHub Markedsrapport

DataHub Markedsrapport Nr. 4 Februar 2017 DataHub Markedsrapport 13-02-2017 Dok. 16/16227-2 1. Introduktion Indhold Energidata fra DataHub Energinet.dk ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over danskernes

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2015 1 Formålet med Engrosmodellen - Fremme konkurrencen på elmarkedet - Elleverandører vil få den primære kontakt til kunderne - Kunder vil kun modtage elregning fra

Læs mere

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligudlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, de kommende ændringer

Læs mere

Energinet.dk's svar på anbefalinger fra kvalitetsgruppen (Bilag 3)

Energinet.dk's svar på anbefalinger fra kvalitetsgruppen (Bilag 3) Til Energinet.dk's svar på anbefalinger fra kvalitetsgruppen (Bilag 3) 1. september 2014 XVJE/MAC Indledning Helt overordnet kommer datakvalitetsgruppen med en række anbefalinger, der alt andet lige bør

Læs mere

Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 13/ Træder i kraft den November 2013 Høringsudgave. Version 5.3

Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 13/ Træder i kraft den November 2013 Høringsudgave. Version 5.3 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. November 2013 Høringsudgave Version 5.3 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE PHQ USS USS HBK NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED

Læs mere

s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en

s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en 18-09-2015 s2013-221 Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en Vejledning: Sagsbehandling i engrosmodellen side 2 VEJLEDNING OM SAGSBEHANDLING VED REKONSTRUKTION, KONKURS OG DØDSBOER I ENGROSMODELLEN

Læs mere

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN BILAG 6 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 11. februar 2015 MLN Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i februar 2015. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

Teknik- & implementeringsmøde 4

Teknik- & implementeringsmøde 4 Teknik- & implementeringsmøde 4 23. februar 2017 23. februar 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 4 1 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 Actionlisten Releaseplan og kendte fejl Igangværende projekter Opdatering

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0) Regler for Gasdistribution (Version 3.0) Gældende fra 1. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Til Netvirksomhederne Elleverandører til orientering 16. september 2013 PHQ Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Afregningsgrundlag for nettoafregnere - Forbrugs MP, Produktions MP og evt. uktions

Læs mere

VELKOMMEN INSTALLATØRMØDER FEBRUAR 2013 DATAHUB, ENGROSMODEL, VE JESPER KEINCKE OG BIRGIT KLØVE TEAMLEDER

VELKOMMEN INSTALLATØRMØDER FEBRUAR 2013 DATAHUB, ENGROSMODEL, VE JESPER KEINCKE OG BIRGIT KLØVE TEAMLEDER VELKOMMEN INSTALLATØRMØDER FEBRUAR 2013 DATAHUB, ENGROSMODEL, VE JESPER KEINCKE OG BIRGIT KLØVE TEAMLEDER DAGSORDEN Velkomst og præsentation DataHub o Introduktion o Levering af målere o Aflevering af

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet den 10. december 2015.

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift

Læs mere