Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)"

Transkript

1 Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE ) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER 4 CO2-BEREGNEREN 4 OPRET NY BRUGERPROFIL 5 CO2-BEREGNERENS FORSIDE 5 NY BEREGNING 6 SCOPE 1 6 BRÆNDSELSFORBRUG 6 PROCESRELATEREDE UDLEDNINGER 9 EGNE OG LEASEDE TRANSPORTMIDLER 10 SCOPE 2 10 CO2-NEUTRAL STRØM 11 AFSLUT BEREGNING 11 VIS RAPPORT FOR EN BEREGNING 11 EXCEL RAPPORTEN 12 KOPIER DE GRØNNE PILE MED DINE EGNE TAL 13 KONTAKT 13 S i d e 1

2 Denne guide er en hjælp til hvordan du kan lave en CO2-beregning på Klimakompasset. Inden du kan gå i gang med at beregne CO2-udledningen fra din virksomhed, skal du have en række oplysninger om virksomhedens forbrug, herunder el- og varmeforbrug, brændselsforbrug, oplysninger om procesrelaterede og flygtige drivhusgasser samt oplysninger om virksomhedens brug af egne eller leasede transportmidler. Standard regnskab (Scope 1 + 2) Der skelnes mellem et standard regnskab og udvidet regnskab. Et standardregnskab defineres som Scope 1 + 2, hvor et udvidet regnskab gælder for Scope Tilgangen til at lave et standardregnskab kræver blot at beregne udledninger fra brændselsforbrug, egne og leasede transportmidler samt fra el og varme. En virksomhed skal som minimum udarbejde et standardregnskab. Beregning Scope 1 Brændselsforbrug Egne og leasede transportmidler Scope 2 El og varme Oplysninger, der skal bruges til beregningen Mængde brændsel forbrugt. Opgørelse over procesrelaterede og flygtige udledninger af drivhusgasser Mængde af benzin, diesel eller LPG forbrugt eller antal kørte kilometer + hvor langt bilen i gennemsnit kører på literen. Opgørelse over forbrug af el og varme Hvor oplysningerne kan findes Faktura for indkøbt brændsel, evt. kontakt leverandør Faktura for indkøbt brændstof, kørselsregnskab m.m. El og varmeregning. Kontakt evt. din el- og varmeleverandør Tabel 1 Udvidet regnskab (Scope ) Skal virksomheden lave et udvidet regnskab, kræver det at indregne elementer fra Scope 3, som kan være mere detaljerede at beregne, eftersom det kræver at man har detaljeret viden om affald, indkøbte materialer, produktanvendelse m.m. Beregning Oplysninger, der skal bruges til beregningen Scope 3 Affaldstype, andel der går til deponi, Affald forbrænding og genanvendelse. Indkøbte materialer Opgørelse over mængde (antal ton) indkøbte materialer Outsourcing Antal ton CO2, der kommer fra outsourcede aktiviteter. Produktanvendelse Oplysninger om udledninger i forbindelse med kundens produktanvendelse. Hvor oplysningerne kan findes Aftaler med indsamlere og andre virksomheder. Kontakt regnskabsafdelingen. Kontakt leverandør. Kontakt udviklingsafdelingen. S i d e 2

3 Medarbejdertransport Varetransportydelser Ikke ejede køretøjer: brændstoftype, antal liter forbrugt eller antal kilometer kørt. Ikke egne fly: ekstern beregner. Offentlige transportmidler: Rejseplanen.dk s CO2-beregner skal bruge afgangssted og destination for at beregne udledning. Brug af taxi: Antal kørte kilometer. Pendling: Type af transport + antal kørte kilometer. De transportkæder, der anvendes ved transport af varer. Hver transportkæde skal defineres. Mængder (i ton) for hver transportkæde i perioden, der rapporteres for. Kontakt regnskabsafdelingen for at få medarbejders transportforbrug. Kontakt regnskabsafdelingen og/eller underleverandører. Tabel 2 Scope 1, 2 og 3 I CO2 beregneren bliver elementerne under Scope 1, 2 og 3 vist som figur 1. Inden du kan igangsætte arbejdet med at lave en beregning, er det nødvendigt at have en forståelse af, hvad de forskellige Scopes betyder. Figur 1 S i d e 3

4 Afledte værdier De 3 grønne pile repræsenterer henholdsvis Scope 1, 2 og 3 og er en opgørelsesmetode, som er udarbejdet i overensstemmelse med GHG-protokollen, som er den mest udbredte internationale beregningsplatform. Du kan læse mere om GHG protokollen her. Scope 1 gælder for alle direkte drivhusgasemissioner, der forekommer af virksomhedens aktiviteter fx afbrænding af fossile brændsler (kul, olie, naturgas mv.). Det vil sige, de udledninger, som virksomheden direkte har indflydelse på, herunder også emissioner fra industrielle processer. Der er kun en mindre gruppe af virksomheder, der har procesrelaterede og flygtige udledninger af drivhusgasser. De stammer fra en række kemiske reaktioner i industrielle processer fx produktion af cement, tegl eller forbrug af kalk eller visse kølemidler mv. Scope 2 gælder for alle indirekte udledninger af drivhusgasser, der stammer fra forbruget af indkøbt energi, herunder elektricitet, varme eller damp. Emissionerne udledes på de energiproducerende værker, som virksomheden køber energien fra. Bemærk at hvis virksomheden har gasfyr til varmeproduktion, foregår udledningen af gasforbruget under Scope 1. Scope 3 gælder for udledning af CO2 og andre drivhusgasser, som er relateret til virksomhedens aktiviteter, fx underleverandørers udledninger, medarbejdertransport, udledninger i forbindelse med købte materialer mv. Scope 3 har derfor mere karakter af en livscyklus-betragtning, hvor de indkøbte materialers miljøpåvirkninger medtages i virksomhedens CO2-regnskab. Scope 3 gælder for udledninger, som virksomheden ikke direkte kan påvirke, men kun indirekte ved at stille krav til produkter og leverandører. En udledning under Scope 1 og 2, vil tilmed også give en udledning i Scope 3. Det hænger sammen med at der er indirekte udledninger forbundet med produktion og levering af brændsler eller energi til virksomheden. Disse udledninger kalder vi afledte værdier og bliver vist nederst i pilen for Scope 3. Værdierne er afledt af de informationer, der er blevet indtastet i Scope 1 eller Scope 2. CO2-beregneren Figur 2 Du kan få adgang til Klimakompassets CO2-beregner via klimakompassets forside. Klik på knappen Gå til CO2 beregner. Beregneren åbner i et nyt vindue, hvor du skal indtaste dit brugernavn og adgangskode. Er du ny bruger, skal du trykke på knappen Ny bruger. Du kan klikke på Anonym adgang hvis du ikke vil oprette et login, du skal herunder bemærke at dine indtastninger IKKE vil blive gemt. S i d e 4

5 Opret ny brugerprofil Her skal du indtaste dine oplysninger samt om du vil modtage nyhedsmails. Klimakompasset udsender 1-3 nyhedsmails årligt omkring nye funktioner og opdateringer. Efter at du har indtastet dine oplysninger, kan du oprette din brugerprofil. Dernæst kan du logge ind med dit brugernavn og password. Figur 3 CO2-beregnerens forside Figur 4 Ovenstående er et billede af CO2-beregnerens forside. Denne side indeholder en oversigt over de beregninger, som du har lavet. Der er ingen begrænsninger for hvor mange beregninger du kan lave. I dette vindue kan du også redigere i din brugerprofil. S i d e 5

6 Ny beregning Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Ved at klikke på knappen Ny beregning, bliver du bedt om at indtaste beregningens stamdata. Du skal angive et navn for beregningen fx 2009 eller 2. kvartal I feltet Startmåned og år skal du vælge hvilket tidsinterval beregningen skal være gældende for. Angivelsen af årstal får også betydning for hvilke emissionsfaktorer, der bliver anvendt i beregningen. Figur 5 Er din virksomheds omsætning kendt, kan du indtaste den i feltet Omsætning, ellers kan du vælge Omsætning er ukendt. Årsagen til at der bliver spurgt om omsætningsforholdene for din virksomhed er, at der i CO2- beregningens rapport opgøres hvor stor udledning der er i forhold til omsætningen. Du kan angive hvilken branchehovedgruppe, din virksomhed hører ind under samt angive hvor mange der er ansat i virksomheden. Klik på knappen Gem stamdata øverst for at starte beregningen. Du kan til enhver tid redigere i dine stamdata ved at klikke på Rediger beregningens stamdata, som kan ses under de tre pile. Scope 1 Brændselsforbrug På oversigten over de 3 grønne pile (se figur 1), kan du se at brændselsforbrug findes under den første pil, som dækker Scope 1. Ved at trykke på ikonet for brændselsforbrug, fremkommer nedenstående: S i d e 6

7 Figur 6 Den lille boks øverst til højre angiver udledningen for Scope 1, 2 og 3. Under feltet Fossile brændstoffer kan du angive om virksomheden anvender fossile brændstoffer i virksomheden, hvor valgmuligheden i feltet er Ja eller Nej. Ved at vælge Ja bliver feltet udvidet, med mulighed for at indtaste data for de brændstoffer, der bliver anvendt: Figur 7 Feltet Brændstoftype indeholder er en liste over en række brændstoffer, som du kan vælge. Nogle brændstoftyper er i fast form, andre er i gas- eller væskeform. Derfor er der forskellige enheder for brændstoftyperne, men du kan vælge et eller flere enheder for hver brændstoftype. Eksempel: En virksomhed anvender kubikmeter naturgas i forbindelse med deres produktion. Ved at vælge Naturgas under Brændstoftype kan du vælge enheden M3 (kubikmeter). Under feltet Anvendes til kan du angive at naturgassen anvendes til produktion. Under Antal indtastes tallet og dernæst klikkes på +, som ses til højre. Du kan nu se resultatet for anvendelsen af kubikmeter naturgas i boksen under Fossile brændstoffer. S i d e 7

8 Figur 8 Udover naturgas anvender virksomheden også 4 tons fuelolie i forbindelse med en opvarmningsproces i produktionen. Du følger samme fremgangsmåde som med naturgassen og trykker på + for at beregne udledningen fra fuelolien. Du kan se det samlede resultat i boksen, som i dette tilfælde er 18,9 tons CO2. Anvendes der flere fossile brændstoffer i virksomheden, kan du følge samme fremgangsmåde som eksemplerne med naturgas og fuelolie. Bemærk at hvis du skal slette en indtastning, skal du klikke på -. Klik på Beregningsoversigt for at vende tilbage til de tre pile. Figur 9 S i d e 8 Figur 10

9 I beregningsoversigten med de tre pile er der under Brændselsforbrug i Scope 1 nu anført en værdi. Den værdi er baseret på de indtastninger, der er blevet lavet (i dette tilfælde for naturgas og fuelolie). Nederst i pilen for Scope 3 er der for de afledte værdier også overført en værdi. Procesrelaterede udledninger Under brændselsforbrug kan du angive om din virksomhed har procesrelaterede og flygtige udledninger af drivhusgasser. Ved at svare ja til spørgsmålet Har din virksomhed aktiviteter der medfører procesrelaterede og flygtige udledninger af drivhusgasser, åbnes muligheden for at vælge hvilke områder, virksomheden har sin produktion inden for (se figur 11). Du kan inden for hvert område indtaste oplysninger om de udledninger, som din virksomhed har ved at vælge Ja og dernæst indtaste de oplysninger, som der bliver krævet. Tryk på Beregningsoversigten for at vende tilbage til de grønne pile. Figur 11 Klik på beregningsoversigt for at afslutte denne beregning og vende tilbage til de grønne pile S i d e 9

10 Egne og leasede transportmidler Ved at klikke på ikonet Egne og leasede transportmidler kan du beregne udledningen af virksomhedens køretøjer samt fly og skibe, som virksomheden selv ejer eller leaser. Har din virksomhed egne eller leasede køretøjer, skal du vælge Ja under feltet Egne køretøjer. Under Brændstoftype skal du angive hvilket drivmiddel, som beregningen skal gælde for. Du kan vælge imellem benzin, diesel og LPG, hvoraf diesel og benzin er mest anvendt. Under Biobrændstof kan du angive hvor stor procentdel biobrændsel, der er i den valgte brændstoftype. Under Enhed kan du vælge enheden km. eller liter, som er afhængig af om du har oplysninger om antal kørte kilometer, eller hvor mange liter brændstof der er forbrugt. Dernæst skal du indtaste antal kørte kilometer eller brændstof forbrugt og klikke på +. Bemærk at du kan lave flere beregninger for dine køretøjer. For udledninger i forbindelse med fly og skibe, er fremgangsmåden den samme. Scope 2 El og varme Under Scope 2 kan du beregne udledningen fra din el- og varme, som bliver produceret i et eksternt kraftværk. Ved at klikke på ikonet for El og varme fremkommer nedenstående: Her skal indtastes oplysninger fra din el- og varmeregning. Bemærk at der kan være forskel på emissionsfaktorerne afhængigt af om din virksomhed har beliggenhed i Figur 12 S i d e 10

11 Vest- eller Østdanmark. I det nederste felt skal du indtaste din virksomheds varmeforbrug. CO2-neutral strøm Køber din virksomhed CO2 neutral strøm (grøn strøm), skal du indtaste elforbruget i feltet Forbrug af CO2 neutral strøm. Principielt vil en virksomheds strømforbrug være CO2-neutral, hvis virksomheden modtager al elektriciteten fra vedvarende energi. Der er dog en række forhold, man skal være opmærksom på ved køb af CO2- neutral strøm. Det er derfor vigtigt at du gør dig overvejelser omkring dit køb af CO2-neutral strøm. Læs mere om CO2 neutral strøm her. Klik på Beregningsoversigt for at vende tilbage til de grønne pile. Afslut beregning Ved at trykke på Afslut beregning øverst til venstre, bliver du navigeret frem til forsiden af CO2-beregneren. Det er en oversigt over de beregninger, som du har lavet, som du også kan redigere eller slette. Vis rapport for en beregning Ved hver beregning du har lavet, kan du trykke på knappen Vis rapport. Dernæst bliver oplysningerne fra din beregning overført i et Excel-ark hvor du kan se en detaljeret opgørelse over din virksomheds udledninger. Figur 13 S i d e 11

12 Excel rapporten Figur 14 Ovenstående er et billede af en Excel rapport for en beregning. Rapporten består af 4 faner: - Overblik Her kan du overordnet se resultaterne for din beregning for både Scope 1, 2 og 3. Værdierne i alle elementer i Scope 1, 2 og 3 bliver vist i pilene og du kan se det samlede resultat. - Detaljer Her kan du få detaljerede oplysninger om dine udledninger, herunder også målt i forhold til din virksomheds omsætning. Genanvender din virksomhed ressourcer og reducerer dermed virksomhedens udledninger, bliver dette vist i feltet Ikke i scope. Det skal bemærkes at GHG-protokollen ikke kompenserer for genanvendelse i deres opgørelser, derfor har vi valgt at vise resultatet for genanvendelse separat. Genanvendelse relaterer sig kun til affald under Scope 3. S i d e 12

13 - Konstanter Det datagrundlag (emissionsfaktorer), der bliver brugt i alle elementer i beregneren, er vist her. Tallene stammer fra forskellige referencer, som du kan læse mere om her. - Detaljer varetransport Har du anvendt beregneren for varetransportydelser, kan du se detaljerede oplysninger herom. Nærmere beskrivelse af denne fane findes i vejledningen for varetransportydelser og kan findes på Klimakompasset under hent dokumenter. Kopier de grønne pile med dine egne tal Har du behov for at kopiere de tre grønne pile med dine egne værdier, kan du gøre det på følgende måde. Tryk på <PRINT SCREEN> for at tage et skærmbillede af pilene. Derefter kan skærmbilledet indsættes i Word eller PowerPoint ved at trykke på <CTRL> + V. Billedet skal beskæres for kun at indeholde pilene. Kontakt Har du spørgsmål til en beregning eller til vejledningen, kan du rette henvendelse til Jamil Dawood ved at skrive en til adressen S i d e 13

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Guide til Medarbejderplan

Guide til Medarbejderplan Guide til Medarbejderplan Indhold 1. Login og navigation i Medarbejderplan... 2 2. Guide til medarbejdere om forberedelse til og opsamling på MUS-samtalen... 2 3. Guide til MUS-ansvarlige om indkaldelse

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual Hasse Weicher Version 1.05 Indholdsfortegnelse Systemkrav og installation... 1 Systemkrav... 1 Installation af ParsePort Årsafslutning... 1 Generelt om

Læs mere

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning 18 Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning Dataindsamling CO 2 -beregning Vejledning It-programmet CO 2 -beregning Vejledning Virkemiddelkatalog CO

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning. Indhold Start/installation

Læs mere

Automatisk kørebog til din iphone

Automatisk kørebog til din iphone Automatisk kørebog til din iphone Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Arbejde med Oplysningsark og Uddata Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Makroindstilling i Excel 2003 4 Makroindstilling i Excel

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere