ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE"

Transkript

1 Undertegnede indbyr herved til tegning av medlemmer av ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Der paagaar for tiden over den hele civiliserte verden et intenst arbeide for at bevare fra ødelæggelse forskjellige interessante naturgjenstande som den frernskridende kultur utsætter for tilintetgjørelse. Der er allerede i mange land vedtat tildels ganske omfattende bestemmelser om saadan naturfredning og er dannet offentlige og private organisationer som arbeider for naturbeskyttelse. Ogsaa hos os blev der for et par aar siden slaat til lyd herfor og der er ogsaa istandbragt en lov av 25de juli 1910 om naturfredning. Efter denne lov kan kongen bestennne, at visse natuiforekomster eller steder skal være fredet, naar det ansees nødvendig for at beskytte vilde plante- og dyreartei geologiske eller mineralogiske dannelser, hvis bevarelse vil være av videnskabelig eller historisk betydning. De nærmere regler med hensyn til fredningens gfennemførelse gives av kongen. Meget er allerede ødelagt i vor vakre natur, ikke blot ved kulturens nødvendige fremskridt, men desværre ogsaa meget ved menneskenes uforstand. Det er nu paa høi tid at gripe md for at kunne bevare prøver av vore naturnierkværdigheter, saa vort land ogsaa i fremtiden kan bli av interesse for dem som vil studere naturforholdene, saadan som naturen selv har utdannet dem. De offentlige autoriteters opmerksomhet er henledet paa en række tilfælder, hvorpaa loven straks bør gives anvendelse, og skridt hertil er ogsaa tildels tat. Men til yderligere at vække og vedlikeholde sansen og interessen for naturfredning og naturbeskyttelse agtes der, i likhet med hvad der er tilfælde i flere andre land, dannet kredsforeninger for de forskjellige landsdeler. Disse kredsforeninger samles i en landsforening for det hele land. En saadan kredsforening er allerede dannet for Østlandet, og et avtryk av dens lover vedlægges. Medlemskontingenten er kr aarlig for aarsmedlemmer og kr en gang For alle for livsvarige medlemmer. Undertegnede bestyrelse tillater sig at opfordre alle dem, som interesserer sig For foreningens formaal, til selv at tegne sig som medlemmer og til at virke for at andre tegner sig i saa stor utstrækning som mulig. Paategnede medlemslister, helst ledsaget av kontingent for 1914, bedes indsendt til advokat Anton Heyerdahl, Prinsens gate I, Kristiania, som velvillig indtil videre forrettet som kasserer. Kristiania den 4. mai Bestyresen for 0. K. f. N. i N. Thb. Heyerdahl 1. 14/ille Ålex. Nansen Dr. Hans Reusch M. Saxlund

2 Undertegnede indmelder sig herved som medlem av 0. K. f N. i N. Navn oo Stilling Adresse Aarsbidrag Bidrag en gang for alle A. I_n svanl,nl dienhinl r. Aall Hans, konservator Forening for Reiselivet i Nansen Alex., Advokat Norsk Hotelforening Norge B. A arsbetalende in edlern mer. Bonnevie Kristine, professor Bruun Sverre, overlærer Brøgger A. W., dr. Bugge 0., skogtaxator DahI Ove, konservator Fauchald, ekspeditionschef Fett Harry, riksantikvar Gran 1-1. H., professor Gulbranson Joh., sorenskriver Heftye, telegrafdirektor Heiberg T. A., direktør l-ieyerdahl, ekspeditionschef Hoel Adolf, universitetsstipendiar Hougen, ekspeditionschef Hveding Arthur, sekretær J elstrup Henr., skogkonsulent Johannesen Axel, professor Jørstad Andr. Kjær Johan, professor Knudsen Gunnar, statsminister Korsmo E., statskonsulent Lynge B., cand. real. Mathiesen C. M., rørlægger Normann Eyvind, sekretær Resvoll-Holmsen Hanna, cand. real. Resvoll Thekla R., amanuensis Reusch Hans, dr. Saxlund M., skogdirektor Schjoth Hans, overlærer Schou Einar, byraachef

3 Navn og Stilling I Adresse Aarsbidrag Bidrag en gangforalle Skougaard Joh., veidirektor Steen Axel S. Steen Johan, grosserer Tandberg G., landbruksdirektor Werenslçiold W., universitetssripendiat Wille N., professor

4 & ;f [- k,jq. L - REGNSKAPSUTDRAG FOR 1914 Indtægt Aaiiig hetnlende medlemmer lndgaat kontingent 1914 fra 34 medlemmer kr.4.l kr. Livsvizrige medlemmer Utgift Konto for inventar, tryksaker, porto m. m kr Balazsee kaesereren tilgode Indgsat kontingent fra 7 medlemmer a kr lnkassobanken Provision 1125 Landsforeningen _ Centraltrykkeriet 550 eksemplarer cirkulærer til rafu1.on Livsvarige medlemmers fond Indsat bankbok 6 mdr. ops. med den Norske : Cditbk [; kr Restancer J,tit aarlig betalende medlemmer kr kr :. I i çs -,;; - eeneç,h s * :. kr. ;_ ;:;..

5 1. Johannessen, Axel, Professor. Kristiania Jørstad, Andr., Sekretær i S gkontoret.. Kristiania... Klær, Johan, Professor ;. Kristiania Knudsen, Gunnar, Statsminist r : Kristiania Korsmo, E., Statskonsulent Kristiania Landmark, A., Fiskeriinspektø Kristiania Lynge, B., cand. real Kristiania Mathiesen, C. M., Rørlægger Kristiania Nergaard, Olav, Skog-eier Aasta Normann, Eyvind, Sekretær Kristiania Qvale, Finn, Kaptein Resvoll-Holmsen, Hanna, cand real Resvoll, Thekla R., Amanuensip Bestum Reusch, Hans, Dr,.... Kristiania Ringnes, Ellef, Jnr. Gaardbrukel Krødsherred Saxlund, M., Skogdirektør Kristiania.... Schjøth, Hans, Overlærer. *.. Kristiania Schou, Einar, Byraachef.. Stabæk Sejersted, N. J., Oberst Kristiania Skougaard, Johan, eidirektør. Kristiania Steen, Axel S., Direktør Kristiania Tandberg, G., Landbruksdirektør Kristiania Werenskiold, W., Universitetsstipe lat... Lysaker ille, N., Professor Kristiania. j ç. 11 Kristiania ettakollen

NA kapital skal bruges til at fremme vores væsentligste formål og skal styres ansvarligt.

NA kapital skal bruges til at fremme vores væsentligste formål og skal styres ansvarligt. 11 koncept NA kapital skal bruges til at fremme vores væsentligste formål og skal styres ansvarligt. NA medlemmer i hele verden skænker penge til at opfylde vort fællesskabs hoved formål. Det er forpligtende

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Virksomhedsaftale med MenuCard

Virksomhedsaftale med MenuCard Giv dine medarbejdere flere fordele! Med et MenuCard kan dine medarbejdere spare 25% på restaurantbesøg på over 140 spisesteder i Danmark. Det kan bruges privat og til forretningsmøder i byen, når der

Læs mere

BROEN Vordingborg. Beretning 2014:

BROEN Vordingborg. Beretning 2014: BROEN Vordingborg Beretning 2014: BROEN Vordingborg har vist sin berettigelse efter nu at have eksisteret i to år. Der er et stort behov for at hjælpe børn og unge i udsatte familier. Vi får rigtig mange

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

CLAVIS International - Et CSR-projekt med mange vindere

CLAVIS International - Et CSR-projekt med mange vindere CLAVIS International - Et CSR-projekt med mange vindere CLAVIS International kort fortalt CLAVIS sprog & kompetence er en almennyttig virksomhed med et stort socialt ansvar, der indgår som en naturlig

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

^'!'?i5i?????'l' ffr>>>^^

^'!'?i5i?????'l' ffr>>>^^ ^'!'?i5i?????'l' ffr>>>^^ 25 LIV SOM DØR. ET NØDROP. Skog Og fjeld med glitrende bræer, sildrende bækker og vindens monotone sus i trækronene er det den hele natur for vore hjemlige turister? Er det alt,

Læs mere

HVAD NATUREN DOG SIGER

HVAD NATUREN DOG SIGER NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN HVAD NATUREN DOG SIGER ET MODERNE EVENTYR OM BIOINVASION OG MORAL Af Christian Coff FOTO:BIOFOTO/BAUER Der var engang to riger som lå tæt ved

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

3. Appelformerne de tre veje til overbevisning

3. Appelformerne de tre veje til overbevisning 3. Appelformerne de tre veje til overbevisning I dette kapitel skal vi se på appelformerne logos, ethos og pathos. Appelformerne er de tre veje til overbevisning. Hvor logos appellerer til forstanden,

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

OM SPORENE EFTER EN LOKAL BRÆDANNELSE YNGRE END STOR BRÆENS A VSMEL TNINGSPERIODE l DEN SKANDINAVISKE HALVØS BRÆSJØOMRAADE

OM SPORENE EFTER EN LOKAL BRÆDANNELSE YNGRE END STOR BRÆENS A VSMEL TNINGSPERIODE l DEN SKANDINAVISKE HALVØS BRÆSJØOMRAADE OM SPORENE EFTER EN LOKAL BRÆDANNELSE YNGRE END STOR BRÆENS A VSMEL TNINGSPERIODE l DEN SKANDINAVISKE HALVØS BRÆSJØOMRAADE AV DR. GUNNAR HOLMSEN NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT, BIND Ill, NO. 7. - UTGIT AV

Læs mere

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger.

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. - men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist Sakprosatekst Sakprosatekst KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist derfra modtaget en blivende

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

God skriftlig kommunikation

God skriftlig kommunikation God skriftlig kommunikation 2 Åbenhed Ligeværdighed Dialog Kære medarbejder Norddjurs Kommune har i længere tid haft fokus på, hvordan vi kan forbedre vores især skriftlige kommunikation med borgerne.

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

Det kan betale sig at gøre noget

Det kan betale sig at gøre noget Denne artikel er den tredje i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra LAP. Artiklen handler

Læs mere

Talepapir til informationsmøder

Talepapir til informationsmøder Talepapir til informationsmøder Dias 1: Informationsmøde, Dansk ICYE Hvem er vi? - Hvilket land rejste vi til via ICYE? - Hvad laver vi nu i ICYE? Hvem er I? - Navn - Hvilke programmer/lande er I interesserede

Læs mere