UDDANNELESESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Randers Centralsygehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELESESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Randers Centralsygehus"

Transkript

1 UDDANNELESESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Randers Centralsygehus

2 Peter Mouridsen, uddannelsesansvarlig overlæge November 2003 Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Anæstesigivning Intensiv medicin Akut- traume- og præhospitalsmedicin Smertebehandling og palliativ medicin Ledelse Afdelingens afsnit Behandlingssteder 5 3. Præsentation af kompetenceudvikling 6 4. Læringsstrategi Hvad skal jeg lære på afdelingen Læringsmål Anæstesigivning Intensiv medicin Det akutte beredskab Præhospitalsbehandling Transport Smertebehandling og palliativ medicin Ansvar for læring Pædagogiske metoder Bed-side undervisning Skemalagt undervisning Selvstudium og litteraturliste Evalueringsstrategi Evaluering af uddannelsesstedet Vejledning i den lægelige videreuddannelse Appendix 14

3 1. Indledning Anæstesiologi omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og understøttelse af livsvigtige funktioner, specielt respiration, kredsløbsfunktion, homeostase og ernæring. Anæstesiologi er et tværgående speciale, som indeholder følgende fire funktionsområder: 1. Anæstesi og perioperativ medicin 2. Intensiv Medicin 3. Smertebehandling 4. Akut-, Traume- og Præhospitalsmedicin Specialet er nøje beskrevet i målbeskrivelsen for introduktionsuddannelsen og hoveduddannelsen i anæstesiologi. I region nord kan introduktionsuddannelse foregå på de fleste centralsygehuse. Foruden målbeskrivelsen er uddannelsen og de kompetencer der forventes opnået i introduktionsperioden beskrevet i den af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) udgivne logbog. Såvel målbeskrivelse som logbog kan hentes på hjemmesiden for DASAIM Logbogen for introduktionsuddannelsen er indført i 2001 og bruges i hele landet efter rekommandation fra DASAIM. 2. Præsentation af uddannelsesforløbet Introduktionsuddannelsen er 1-årig og hele uddannelsen foregår på Randers Centralsygehus/Grenå Sygehus. Der er ikke planlagt fokuserede ophold udenfor afdelingen. 2.1 BESKRIVELSE AF AFDELINGEN Anæstesiafdelingen, Randers Centralsygehus/Grenå Sygehus (RC) tilbyder undervisning og oplæring indenfor de 4 hovedområder beskrevet i indledningen Anæstesigivning RC er et centralsygehus, og de fleste patienter, der modtages og behandles på sygehuset, er patienter i ASA klasse I-III også med komplicerede abdominale lidelser. På RC behandles abdominalkirurgiske, gynækologiske, ortopædkirurgiske, øre-næse-hals- og tandpatienter. Desuden alle former for medicinske sygdomme. De kirurgiske lidelser er jævnt fordelt på gastroenterologi, som fylder meget på den centrale operationsgang og ortopædkirurgiske og gynækologiske lidelser. Der er selvstændigt ØNH-afsnit med ørelæger og tandlæge/kæbekirurg. Der ydes i alt ca anæstesier om året på ASA I-III, således at den centrale operationsgang tager sig af de indlagte patienter og de store operationer og dagkirurgisk afsnit har 4 operationsstuer med dgl indgreb, hvor det største er lap. galde og korsbåndsrekonstruktionsoperationer. Denne afdeling har egen opvågningsfunktion. Desuden findes der et dagkirurgisk afsnit på Grenåsektionen med 2 operationsstuer med i alt 8 indgreb hver dag, det er mest ortopædkirurgi (varicekirurgi) Intensiv Medicin Intensiv afdeling modtager alle kategorier af patienter, der kræver intensiv observation og behandling dog ikke coronarpatienter. Disse indlægges direkte på afdeling CD5, som er sygehusets coronarafsnit. Da afdelingen modtager patienter fra alle specialer, betegnes afdelingen som multidiciplinær. Klientellet på intensivafdelingen omfatter såvel kirurgiske som medicinske patienter, komplicerede colonkirurgiske indgreb med komplikationer og per også udvalgte colonkirurgiske patienter, som har komplicerende lidel-

4 ser som hjertesygdom og lungesygdom. Desuden har vi traumepatienter og meget få ortopædkirurgiske patienter. De medicinske patienter er bredt spektrum men klart domineret af kronisk obstruktiv lungesygdom. Børn modtages på intensivafd. i begrænset omfang. Neonatale børn overflyttes til Skejby Sygehus. Der er desuden en selvstændig opvågningsafdeling med 14 pladser, som er døgnåben, og i øjeblikket også på lørdage kl Akut-, traume- og præhospitalsmedicin RC har sygeplejevisiteret skadestue og modtager blandede skader og multitraumer. Der findes et traumekald på sygehuset med over 200 kald om året. RC har fuld beredskab indenfor de akutte specialer også mhp. obstetrik incl. præeklampsi. Afdelingens bagvagter bemander lægebilen hverdag kl og deltager i Djurslands lægebilen, som i øjeblikket er konsulentbaseret Smertebehandling og palliativ medicin Afdelingen har et palliativt team, som består af 3 smertesygeplejersker, 4 smertetilknyttede overlæger. De behandler postoperative og maligne smerter og har ambulante smertehjemmebesøg. Egentlig smerteklinisk for kronisk nonmaligne smerter findes ikke på afdelingen Ledelse Afdelingsledelsen på anæstesiafdelingen består af oversygeplejerske Jane Madsen og ledende overlæge Per Ove Herlevsen De resterende overlæger har alle uddelegeret specialle afsnit sammen med de respektive afdelingssygeplejersker med hovedansvarsområder som følger: Administration: Operationsafdeling: Ledende overlæge Per Ove Herlevsen Oversygeplejerske Jane Madsen Overlæge Leif Frausing Bach Overlæge Kurt Dengsøe Petersen Overlæge Peter Mouridsen Afdelingssygeplejerske Lone Damgaard Intensiv afdeling : Overlæge Peter Stjernholm Overlæge Klaus B. Jakobsen Overlæge Bodil A. Jespersen Overlæge Helle Bundgaard Afdelingssygeplejerske Lene Thougaard Opvågningsafsnittet: Dagkirurgisk afdeling, Randers Dagkirurgisk afdeling, Grenå: Obstetrisk afsnit: Smerteterapi: Overlæge Thomas Kappel Jensen Afdelingssygeplejerske Lise Elsberg Overlæge Hans Chr. Husegaard Overlæge Karsten Christensen Overlæge Peter Kingo Treldal. Afdelingssygeplejerske Lise Rønde Overlæge Leif Frausing Bach. Ledende overlæge Per Ove Herlevsen

5 Overlæge Klaus B. Jakobsen Overlæge Bodil Abild Jespersen Overlæge Peter Kingo Treldal Skadestue, præhospitalsbeh.: Pædagogisk udviklende funktion: Sekretariatsfunktionen Uddannelsesansvarlig overlæge: Overlæge Alf Møl Christensen Overlæge Peter Mouridsen, Udd. ansv. anæstesisygeplejerske Jette Kaasgaard Undervisningssygepl. Birte Baktoft, int. afd. Udd. ansvarlig sygepl. Majbrit Valbjørn, opv. Ledende lægesekretær Anne Andreasen Ledende lægesekretær Anne Andreasen Overlæge Peter Mouridsen Selvom fordelingen af hovedansvarsområderne er som ovenfor nævnt deltager alle i det kliniske arbejde indenfor alle områder, således at intensivt orienteret og smerteorienterede overlæger har hovedparten af deres funktion på intensivafd. og i smertefunktionen. Afdelingen er normeret med 13 overlæger, heraf 1 ledende overlæge og 5 introduktions-reservelæger + 2 uklassificerede reservelægestillinger og 3 1. reservelæger i fase III-B. Reservelægerne har 7-skiftet tilstedeværelsesvagt ( ) på hverdage. I weekenden er det døgnvagt. Overlægerne har tilstedeværelsesvagt og tilkaldevagt på døgnbasis Afdelingens afsnit Intensiv afdeling A3: 8 senge Akut medicinsk modtageafsnit AB4 under medicinsk afd. Opvågningsafsnit: 14 senge o Opvågningen hverdage døgnåbent. Lørdag kl Herudover opvågningafsnit på intensivafdelingen. Anæstesiafdeling A Operationsafdeling OP Dagkirurgisk afsnit ØNH-afd Behandlingssteder Operationsafdeling Dagkirurgisk afdeling Opvågningsafsnit ECT-behandlinger ma, on og fr kl Skadestuen

6 Akut medicinsk skadestue Fødegang Røntgenafdeling (CT-scanning mm) CD5 coronarafsnit (cardiovertering) Præhospitalsbehandling Smertebehandling på alle afdelinger Transporter 3. Præsentation af kompetenceudviklingen Der er til introduktionsuddannelsen udarbejdet en logbog (DASAIM). Logbogen indeholder: Skemaer/kompetencekort for de obligatoriske kompetencevurderinger, som DASAIM anbefaler Checklister til brug for monitorering af, om målene for uddannelsen er opnået Skemaer til evaluering af målbeskrivelsen, logbogen og kompetencemålingen I tabellen er kompetencerne for introduktionsuddannelsen oplistet, ligesom det er angivet hvordan kompetencevurderingen skal finde sted og på hvilket tidspunkt i uddannelsen det anbefales at vurderingerne er foretaget. Kortnumrene henviser til de af DASAIM anbefalede. Kortene findes i logbogen. Underskrift for erhvervet kompetence sker på kortene i logbogen. Kompetence Evalueringsmetode Kort nummer Anæstesi - og perioperativ medicin Kan varetage basal håndtering af luftveje Kort 1 Kan teste anæstesiapparatet Kort 2 Kan varetage generel anæstesi- og perioperativt forløb til elektiv patient > 15 år, ASA-klasse 1-2, mindre og middelstor operation inden for kirurgi, urologi, gynækologi, ortopædkirurgi Kort 3 Tid Før 3. md Før 3. md Før 3. md Kan varetage generel anæstesi og perioperativt forløb til akut patient > 15 år, ASA-klasse 1-2, mindre og middelstor operation inden for kirurgi, urologi, gynækologi, ortopædkirurgi Kort 4 Før 3. md Kan varetage spinal anæstesi Kort 5 Før 3. md Kan varetage epidural anæstesi Kort 6 Før 6. md Kan anlægge centralvene kateter Kort 7 Efter 9. md Kan redegøre for valg af perioperativ håndtering af Skriftlig redegørelse Kort 8 Før 6. md

7 patienter med komplicerende tilstande eller sygdomme Farmakologiopgave Intensiv Medicin Kan udarbejde væske/ernæringsplan for intensiv patient Audit Kort 9 Kan instituere respiratorbehandling på ukompliceret intensiv patient Kan varetage stuegang på ukompliceret intensiv patient Kort 10 Kort 11 Smertebehandling Kan varetage ukompliceret patient med akutte smerter (ex. justering af postoperativt smerteregime) Gennemgang af opvågningsjournaler Intet kort 6 md Akut- traume- og præhospitalsmedicin Kan varetage genoplivning af voksne og påbegynde genoplivning af børn Kan påbegynde initialbehandling af traumepatienter og patienter med akutte livstruende tilstande Kan redegøre for forholdsregler vedr. transport af patienter evt. på fantom Observation Kort 12 Kort 15 Før 3. md 6 md Kan redegøre for organisering af og forholdsregler vedr. beredskab Observation Kort 15 Kommunikation Kan varetage effektiv præoperativ patientkonsultation Samarbejde Kan fungere effektivt som medlem af teamet og påtager sig opgaver, hvad enten det er som teamleder eller medlem Organisation/ledelse Kan organisere sit arbejde varetage og varetage et effektivt arbejdsflow på operationsgang i dagtid Generel vurdering Efter 9. md Kort 13 Før 6. md Generel vurdering Efter 9. md Observation Kort 14 Generel vurdering Efter 9. md Observation Kort 14 Efter 9. md Kan prioritere arbejdsopgaver i vagten Observation Kort 15 Akademisk kompetence Kan tilrettelægge og gennemføre en kontinuerlig plan for egen læring Uddannelsesplan og læringsrapporter Generel vurdering Efter 9. md Før 3. md herefter

8 løbende Kan foretage kritisk analyse og refleksion over perioperativ håndtering af et konkret patientforløb Skriftlig rapport Patientforløbsbeskrivelse Kort 16 Kan afgrænse en klinisk problemstilling og analysere denne i forhold til litteraturen Skriftlig rapport Litteraturopgave Kort 17 Efter 9. md Generel Professionalisme vurdering Efter 9. md Viser ansvarlighed over for arbejdsopgaverne Observation Kort 14 Efter 9. md Ud over de i ovenstående skema definerede kompetencer forventes den uddannelsessøgende læge at føre cusum-score over udvalgte procedurer, checkliste over udførte procedurer og erfaringsregistrering se nærmere i logbogen. Gennem diskussion mellem den uddannelsessøgende og dennes vejleder sikres det, at der sker en fortløbende kompetenceudvikling. 4. Læringsstrategi I Målbeskrivelsen er kort beskrevet en overordnet læringsstrategi hvad denne overordnede strategi betyder i dagligdagen er beskrevet i det følgende. 4.1 HVAD SKAL JEG LÆRE PÅ AFDELINGEN Læringsmål Mål for introduktionsuddannelsen fremgår af målbeskrivelsen udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin (DASAIM). Uddannelsen på afdelingen følger uddannelsesprogrammet og logbogen. Vi tilbyder på RC oplæring af yngre læger i alle specialets 4 hovedområder på introduktionslægeniveau. Hovedvægten er lagt på anæstesigivning, da vi anser dette for grundlaget for de øvrige hovedområder Anæstesigivning Du vil i dagtiden hovedsageligt beskæftige dig med anæstesigivning initialt med hjælp og udelukkende patienter fra ASA gruppe I. Efter 3-4 ugers oplæring vil du kunne bedøve udvalgte patienter næsten selvstændigt. Efter 1 år i afdelingen forventer vi, at du selvstændigt kan bedøve alle vores patientkategorier fra ASA gruppe I og II og med hjælp patienter fra ASA gruppe III og IV. Samtidig forventer vi, at du er i stand til at: vurdere patienter præoperativt vælge optimal anæstesiform for pågældende patient til planlagt operation begrunde valg af anæstesiform lægge behandlingsplan præ- per- og postoperativt supervisere alle almindeligt forekommende lejringer anvende afdelingens apparatur og tolke målte værdier observere patienten postoperativt lægge plan for postoperativ smerte og væskebehandling

9 formidle behandlingsplanen til patienten og plejepersonalet samarbejde ikke kun med afdelingens personale, men i høj grad med personale fra andre afdelinger På operationsafdelingen arbejder vi i teamstruktur og vi forventer, at du efter 1 år er i stand til at planlægge dagens arbejde på en operationsstue sammen med alle andre personalegrupper i teamet, så arbejdet afvikles smidigt og effektivt Intensiv Medicin Efter 1 år i afdelingen forventer vi, at du selvstændigt er i stand til at vurdere og behandle de hyppigst forekommende lidelser i afdelingen det være sig væsketerapi til postoperative patienter, behandlingsplan for forgiftninger og mindre traumer som commotio cerebri, respirationsunderstøttende terapi til KOL-patienter o.lign. Vi forventer også, at du opnår indgående kendskab til afdelingens apparatur og er i stand til at anvende dette mest hensigtsmæssigt erhverver dig kendskab til respiratorterapi og er i stand til at iværksætte denne terapi på egen vurdering af patienternes respiratoriske tilstand opnår basalt kendskab til understøttende inotropibehandling af akutte tilstande med påvirket cirkulation er i stand til at vurdere de patienter, der indlægges på afdelingen dels respiratorisk, men også med hensyn til bevidsthed væskebalance og cirkulation er i stand til at starte livreddende behandling af alle patientkategorier, der indlægges i afdelingen er i stand til at vurdere, hvornår det vil være formålstjenligt at kalde hjælp fra ældre kollega Det akutte beredskab Vagthavende reservelæge på anæstesiafdelingen, vil blive kaldt til alle dårlige patienter på hele sygehuset. Det kan være patienter med ændret bevidsthedsniveau, kramper, hjertestop m.m. Derudover kaldes du til skadestuen ved indkomne bevidstløse patienter, patienter med hjertestop og ved patienter med større traumer. Desuden kaldes reservelægen sammen med overlægen/bagvagten til fødestuerne ved alle risikofødsler Det forventes, at du efter 1 år i afdelingen kan vurdere og initiere behandling af akutte patienter vurdere om patienten skal overflyttes til intensiv afdeling kan deltage i teamet omkring genoplivning også som teamleder kan påbegynde genoplivning af nyfødte har indgående kendskab til det monitorerings- og behandlingsudstyr der er til rådighed på de forskellige behandlingssteder har indgående kendskab til sygehusets traumemanual og katastrofeplan Præhospitalsbehandling Tilkald sker udelukkende i dagtiden. Denne funktion varetages hovedsageligt af afdelingens bagvagter. Det tilstræbes, at du deltager i disse udrykningskørsler i så stort omfang, som det daglige arbejde tillader Transport Det forventes at du efter 1 år i afdelingen er i stand til at vurdere om patienter er transportable, både inden for RC i forbindelse med undersøgelser og udenfor ved overflytning til andre hospitaler. Samtidig skal du efter 1 år i afdelingen være i stand til at vurdere hvilke ledsagere der skal med på transport. Bagvagten vil altid bistå dig ved vurderingen.

10 4.1.7 Smertebehandling og palliativ medicin I det daglige arbejde med anæstesigivning er det naturligt at afslutte sin anæstesi med ordination af smertestillende behandling til personalet på opvågningsstuen og sengeafdelingen. Det forventes, at du kan opstille smertebehandlingsplan for alle kategorier af postoperative smertetilstande efter at have været i afdelingen i 1 år. Planlægning og udførelse af kronisk smertebehandling varetages i samråd med en af afdelingens overlæger. Efter 1 år forventes det, at du har erhvervet basal viden om kronisk smertebehandling. 4.2 ANSVAR FOR LÆRING Vi forventer, at du formulerer og udtrykker egne læringsmål med hjælp fra målbeskrivelsen og uddannelsesbogen og er i stand til at omsætte disse til uddannelsesplaner og læringsrapporter i tæt samarbejde med din vejleder aktivt og engageret opsøger uddannelsessituationer er bevidst om og interesseret i egen læring Vi tilbyder at vejlederen fremlægger afdelingens muligheder for at læring kan ske nøje afstemt efter dit aktuelle standpunkt og dine formulerede behov. Vi forventer, at du sammen med din vejleder fastsætter læringsmål, og bruger uddannelsesplan (se logbog) udarbejder din individuelle uddannelsesplan ud fra dine formulerede behov og afdelingens muligheder løbende justerer den udarbejdede uddannelsesplan Afdelingen har struktureret kompetenceafvikling, således at hver overlæge har ansvar for en kompetence, og der findes lister til brug for dette, således at den enkelte overlæge får stor erfaring i at evaluere de enkelte delkompetencer. Den uddannelsesansvarlige overlæge har sammen med den administrerende overlæge det overordnede ansvar for uddannelsen i afdelingen. Se sundhedsstyrelsens pjece: Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse fra 1998.(

11 4.3 PÆDAGOGISKE METODER Vi anvender målbeskrivelsen, logbogen og dette uddannelsesprogram som fundament for den kliniske oplæring Bed-side undervisning Instruktion & supervision mesterlære På anæstesiafdelingen har vi den overbevisning, at læring opstår i det daglige arbejde med patienterne. Vi mener derfor, at hovedvægten i oplæringen sker gennem instruktion og supervision i det kliniske arbejde en form for mesterlære med mange mestre, idet det ikke kun er din vejleder, der kan oplære dig. Alle afdelingens overlæger deltager i din oplæring ligesom erfarne anæstesisygeplejersker og intensiv sygeplejersker kan forestå en del af din oplæring. Arbejdstilrettelæggelsen grib chancen Vi bestræber os på at gribe alle de situationer, det daglige arbejde byder på til oplæring. I arbejdstilrettelæggelsen vil der i videst mulig omfang blive taget hensyn til, hvor du lige nu befinder dig og hvad du har brug for at lære nu. Individuel uddannelsesplan læringsporteføljer: Umiddelbart efter at du er tiltrådt vil du sammen med din kliniske vejleder udarbejde en individuel uddannelsesplan baseret på din hidtidige erfaring, målbeskrivelsen, dine læringsbehov og afdelingens muligheder for oplæring. Denne uddannelsesplan justeres løbende. Feed-back Du vil løbende modtage feed-back på dit daglige arbejde, ligesom evalueringssamtalerne bruges til at give feed-back på din udvikling og på afdelingens læringsmiljø. Selvstudium. Inden ansættelsen vil du have mulighed for at hente en bogpakke på afdelingen (en lille taske med basale anæstesilærebøger, som du forventes selv at tilegne dig i løbet af ansættelse og evt. inden.) Det er altid klogt at læse basal anæstesi inden man starter på afdelingen. Din rolle som underviser Det forventes, at du aktivt deltager i undervisningen af dine kolleger på morgenkonferencens 5-min. og ved torsdagsundervisningen. Kompetencemåling og erfaringsregistrering Vi anvender kompetencemåling og erfaringsregistrering (begge nøje beskrevet i logbogen) på afdelingen for at du løbende kan holde dig ajour med din uddannelses forløb. En del af kompetencemålingen vil bestå af skriftlige opgaver som beskrevet i logbogen. Vi har kompetenceansvarlige overlæger, således at de enkelte kompetencer i uddannelseslogbogen er tilskrevet en ansvarlig overlæge, til hvem man henvender sig, når man skal bestå den enkelte kompetence, vedkommende er ansvarlig for. I konferencerummet vil der forefindes en opslagstavle, hvor man hele tiden kan se, hvor langt de enkelte introduktionslæger er i uddannelsen, hvor mange kompetencer, de har bestået osv Skemalagt undervisning Torsdagsundervisning hver torsdag : Hver 2. torsdag er der undervisning af anæstesisygeplejersker og læger og hver 2. torsdag er det kun læger. Underviserne er afdelingens læger - primært dem under uddannelse, og du vil i ansættelsen blive bedt om at undervist 1-2 gange af en lektions varighed á ½ -¾ time evt. mere, i et relevant emne. Desuden findes der 5 min. undervisning tirsdage og onsdage i alle uger, hvor alle får et lille, kort emne, en artikel eller lignende til at foredrage inden selve konferencen starter, normalt fra Undervisningen arrangeres af overlæge Leif Frausing Bach. Konferencer

12 07.45 morgenkonference på afdelingens konferencerum røntgenkonference, som foregår på røntgenafdelingen, hvor én af røntgenoverlægerne fremlægger de intensive patienter Planlægningskonference af morgendagens operationsprogram, her deltager den koordinerende anæstesioverlæge, afdelingssygeplejersken fra anæstesiafdelingen og operationsafdelingen Intensivkonference. Her deltager, om muligt, alle afdelingens læger og sygeplejersker fra intensivafdelingen. På denne konference overdrages vagten fra reservelæge til reservelæge, idet aften/nattevagten møder kl Kurser Der afholdes i region nord 8 regionale introduktionskurser for introduktionsreservelæger i anæstesiologi. I kurserne deltager alle læger fra regionen. Kurserne afholdes 2 gange årligt. Emnerne er: Præhospital, akut medicin, patienttransport Regional anæstesi Væske- og elektrolytterapi, hæmoterapi og ernæring Hæmodynamik Respiratorterapi Akut patientmodtagelse Praktisk farem Evidensbaseret medicin og litteratursøgning Kurserne er gratis. Du får tjenestefri med løn til deltagelse i kurserne. Du kan søge kørselsgodtgørelse via reservelægerådet. Kurserne afholdes som endagskurser på de forskellige sygehuse i regionen på skift. Kurserne er ikke obligatoriske, men det forudsættes, at du har deltaget i dem for at få din introduktionsstilling godkendt. Kursusplan vedlægges. Deltagelse i øvrige kurser aftales med ledende overlæge Per Ove Herlevsen Selvstudium og litteraturliste For at få udbytte af din uddannelse på afdelingen kræves at du selv læser relevant litteratur. Nedenfor er angivet relevant literatur samt hvor du har adgang til litteraturen. Procedurebøger mm: Vejledninger Anæstesi Vejledninger Intensiv terapi Medicinsk procedurebog (kun på intensiv afdeling) Pædiatrisk procedurebog (kun på intensiv afdeling) Hygiejnehåndbogen Katastrofeplanen Epidural smertebehandling Følgende bøger udlånes fra afdelingen: o Mogensen JV, Andersen TV: Anæstesi. 2. udgave, Fadl s forlag o Engqvist, A: Rationel væske-, elektrolytbehandling og ernæring. Munksgaard o Heslet, L: Klinisk regional analgesi. o Eriksen J. et al: Praktisk klinisk smertebehandling. Munksgaard På afdelingen findes: Et anæstesiologisk fagligt bibliotek, også med medicinske lærebøger, som man i vidt omfang - efter aftale med sekretærerne - kan låne

13 Tidsskrifter Afdelingen abonnerer på tidsskrifterne Anaesthesiology British journal of anaesthesia Acta Anaesthesiologica Scandinavica Anaesthesia & Analgesia Critical Care Medicine Desuden abonnerer afdelingen i cirkulation med andre afdelinger på tidsskrifterne: Anaesthesia New England Journal of Medicine Pediatric Anaesthesia Regional Anaesthesia and Pain Pain Alle tidsskrifter findes i afdelingens konferencerum. Tidsskrifterne må ikke fjernes derfra. Du er velkommen til at tage kopier af relevante artikler Computeradgang Alle afdelingens computere er tilsluttet såvel intra- som internet. Der er installeret computer på reservelægekontoret ligesom computerne på anæstesiafdelingens kontor og på intensiv afdeling kan benyttes. 5. Evalueringsstrategi Evalueringsstrategier er nøje beskrevet i målbeskrivelsen. 6. Evaluering af uddannelsesstedet Bagest i logbogen er de i Århus Amt anvendte skemaer til evaluering af uddannelsesstedet. Skemaerne anvendes som hjælpeskemaer ved vejledersamtalerne og slutevalueringsskemaerne afleveres som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning (1998) til den uddannelsesansvarlige overlæge som efter anonymisering fremsender dem til cheflægen. Skemaerne sendes herefter til videreuddannelsessekretariatet i amtet, der hvert år laver en opgørelse over evalueringerne fra amtets afdelinger. Resultater fra de sidste år kan ses ved henvendelse til cheflægens sekretariat. Resultatet fra anæstesiafdelingen kan ses ved henvendelse til den uddannelsesansvarlige overlæge. Ud over disse skemaer findes der bagest i logbogen skemaer til evaluering af målbeskrivelse og logbog. Disse skemaer bedes afleveret til den uddannelsesansvarlige overlæge som videresender dem til DASAIM s videreuddannelsesudvalg. De danner baggrund for forbedring af såvel målbeskrivelse som logbog. Afdelingens uddannelsesmiljø og indsats vurderes ved ekstern evaluering gennem den af sundhedsstyrelsen instituerede inspektorordning. Se mere om denne på 7. Vejledning i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen udgav i 1998 pjecen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse. De bestemmelser der fremgår af denne skrivelse er stadig gældende. Har du ikke et eksemplar af denne pjece kan kopi udleveres ved henvendelse til den uddannelsesansvarlige overlæge. Eller du kan hente den på

14 8. Appendix 8.1 Introduktionsperioden. Inden du bliver ansat på afdelingen modtager du med posten skriftligt informationsmateriale, som omhandler papirer om arbejdstilrettelæggelse og forskellige faglige ting og informationer. I introduktionsperioden, som varer 4 uger bliver der tilrettelagt et undervisningsprogram med teoretisk undervisning 1-2 timer på 10 lektioner, som omhandler de mest generelle ting indenfor anæstesi, intensiv terapi, smertebehandling og præhospitalsbehandling, så man i løbet af introduktionsperioden får en indføring i de mest basale ting på en anæstesi- og intensivafdeling. Hvert introduktionsprogram tilrettelægges individuelt efter vagtplanen, således at undervisningen som regel foregår hver dag fra kl. 10 til kl. 12. I introduktionsperioden vil søge, at du får kontakt til alle afdelingens funktioner, og den første vagt har man typisk efter 3-4 uger, og i den periode er arbejdstiden dgl. fra kl til kl Arbejdsfunktioner Reservelægerne har typisk 4 arbejdsfunktioner i dagarbejdstiden. Intensivafdelingen: Der deltager du i den intensive morgenkonference efter afdelingskonferencen fra kl til 08.00, som typisk varer til kl Her hører man om intensivpatienterne og bliver tildelt én eller to patienter mhp. stuegang, under supervision. Der er altid én eller to ældre læger med på stuegang. Præskrivningsfunktion med en funktion fra kl til kl. 15, hvor man har tilsyn med patienterne i præskrivningskontoret i modtagelsen og hvad der måtte komme af akutte patienter på afdelingerne, som ikke kan bringes der. I tidsrummet om moregenen kl til kl vil man typisk være med til ECTbehandlinger eller andre opgaver at valgfri art, f.eks. at gå med på ØNH-afdelingen. Anæstesigivning på den centrale operationsgang, hvor man typisk vil være tilknyttet en stue (team) med vekslende kirurgiske indgreb, indenfor de specialer vi nu dækker. Der vil også være mulighed for i oplæringstiden at være på dagkir. afsnit i forbindelse med at lære almindelige håndgreb i forbindelse med frie luftveje, droplægning osv. Der foregår de mest enkle anæstesier og de mindste indgreb på de raskeste patienter. Vagtarbejdet starter kl , hvor man møder ind til intensiv eftermiddagskonf. og får information om dagens intensivpatienter inden vagten starter. Efter denne orientering vil man typisk i den sidste del af dagarbejdet have opgaver varierende steder i huset, typisk på opvågningen eller OP og herefter sætter man sig ind i patienterne på intensivafdelingen, som man fast tilser i hvert tilfælde kl. 17 og kl. 23 mhp. aften- og natordinationer. I weekenden mødes i døgnvagt fra kl til kl I princippet er man første kald på langt de fleste situationer, og bagvagten kan så tilkaldes, hvis ikke man føler sig kompetent til de enkelte opgaver. Ved hjertestop kaldes bagvagten automatisk. Kommer der akutte patienter på skadestuen på eksempelvis traumekald, er bagvagten til stede samtidig med reservelægen. Akutte tilkald til fødegangen, det være sig dårligt barn eller fødeepiduraler er det ofte bagvagten, der bliver kaldt på, men ofte vil man have en aftale om, at vi begge, både for- og bagvagt, kan være til stede. I vagten er det således intensivafd., som har højeste prioritet for reservelægen, som selvfølgelig også lægger en spinal på OP eller er med til at bedøve om nattten, hvis der er akutte patienter, som ikke er alvorligt syge. Bagvagten vil normalt være med, hvis der er komplikationer eller hvis der er svært syge patienter. Velkommen på vores afdeling. Vi håber det bliver lærerigt. Peter Mouridsen/ama

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Holstebro Centralsygehus

UDDANNELSESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Holstebro Centralsygehus UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Holstebro Centralsygehus 1 Peter Ekeløf, uddannelsesansvarlig overlæge Januar 2004 Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledning 3 2. Præsentation af

Læs mere

Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster

Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Introduktionsprogram for Operations- og anæstesiologisk afdeling Y Glostrup Hospital

Introduktionsprogram for Operations- og anæstesiologisk afdeling Y Glostrup Hospital Introduktionsprogram for Operations- og anæstesiologisk afdeling Y Glostrup Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Herning Centralsygehus

UDDANNELSESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Herning Centralsygehus UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Herning Centralsygehus 1 Max Povey, uddannelsesansvarlig overlæge Januar 2004 Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital. 14.april 2004 / bdp

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital. 14.april 2004 / bdp Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital 14.april 2004 / bdp Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus 1 Indledning Anæstesiologi og Intensiv Medicin omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi & Operations afdeling Bispebjerg Hospital. Region Hovedstaden

Introduktionsprogram for Anæstesi & Operations afdeling Bispebjerg Hospital. Region Hovedstaden Introduktionsprogram for Anæstesi & Operations afdeling Bispebjerg Hospital Region Hovedstaden 30 januar 2008 Version gældende fra: Revideres senest: Ansvarlig: Godkendelse: v.1.01 29 januar 2008 29 januar

Læs mere

Uddannelseprogram Introduktionsuddannelsen. ved Anæstesi afdelingen Hjørring Sygehus

Uddannelseprogram Introduktionsuddannelsen. ved Anæstesi afdelingen Hjørring Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen ved Anæstesi afdelingen Hjørring Sygehus ved Jørgen Ahrenkiel Nielsen, uddannelsesansvarlig overlæge Februar 2009 Side 1 af 15 sider Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi. Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi. Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus Indledning Anæstesiologi omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og understøttelse af

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE ANÆSTESIOLOGISK AFDELING SYGEHUS SØNDERJYLLAND SØNDERBORG - ÅBENRÅ Efterår 2009 Elke Knoke, uddannelsesansvarlig overlæge. Gunhild Kjærgaard-Andersen, uddannelseskoordinerende

Læs mere

1. Indledning 3. 3. Præsentation af kompetenceudvikling 6

1. Indledning 3. 3. Præsentation af kompetenceudvikling 6 Bente Malling, uddannelsesansvarlig overlæge, MHPE Januar 2004 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet 3 2.1 Beskrivelse af afdelingen 3 2.1.1 Anæstesigivning 3 2.1.2

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Regionshospitalet Viborg

UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Regionshospitalet Viborg UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Regionshospitalet Viborg Inga K. Madsen, uddannelsesansvarlig overlæge Februar 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet

Læs mere

1. Indledning Præsentation af kompetenceudvikling 6

1. Indledning Præsentation af kompetenceudvikling 6 Kjeld Asbjørn Jensen, uddannelsesansvarlig overlæge, PhD Januar 2004 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet 3 2.1 Beskrivelse af afdelingen 3 2.1.1 Anæstesigivning

Læs mere

Uddannelsesprogram. for læger i introduktionsstilling. Anæstesiologisk Afdeling. Vejle og Middelfart Sygehuse En del af Sygehus Lillebælt.

Uddannelsesprogram. for læger i introduktionsstilling. Anæstesiologisk Afdeling. Vejle og Middelfart Sygehuse En del af Sygehus Lillebælt. Uddannelsesprogram for læger i introduktionsstilling på Anæstesiologisk Afdeling Vejle og Middelfart Sygehuse En del af Sygehus Lillebælt April 2016 Læge: Vejleder: Hans Mandøe, uddannelsesansvarlig overlæge

Læs mere

Uddannelsesprogram for. introduktionsuddannelsen

Uddannelsesprogram for. introduktionsuddannelsen Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen Anæstesiologisk Intensiv afdeling V OUH Svendborg Sygehus Maj 2015 Læge: Hovedvejleder: Vibeke Westphal, uddannelsesansvarlig overlæge, OUH Svendborg Sygehus,

Læs mere

Anæstesiologisk afdeling.

Anæstesiologisk afdeling. Anæstesiologisk afdeling. Kolding Sygehus Sygehus Lillebælt Uddannelsesprogram for læger i introduktionsstilling. Udgave: August 07 Læge: Vejleder: Pernille Lennert, uddannelsesansvarlig overlæge 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Program for introduktionsuddannelsen i Anæstesi- og Intensiv Medicin Anæstesi- og Intensiv afdeling I Amtssygehuset i Gentofte

Program for introduktionsuddannelsen i Anæstesi- og Intensiv Medicin Anæstesi- og Intensiv afdeling I Amtssygehuset i Gentofte Program for introduktionsuddannelsen i Anæstesi- og Intensiv Medicin Anæstesi- og Intensiv afdeling I Amtssygehuset i Gentofte Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Side Præsentation af uddannelsesforløbet

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD tidligere Struktureret ansøgningsskema Baseret på de 7 lægeroller + CV Veldefineret pointtildeling Skriftlig begrundet motivation for ansøgningen

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Viborg Sygehus

UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Viborg Sygehus UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Viborg Sygehus Inga K. Madsen, uddannelsesansvarlig overlæge Februar 2005 19/2 2004 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 7

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 7 UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 7 Blok 7: Omfatter ansættelse på Anæstesisektor Nordjylland, Aalborg universitetshospital Randers Centralsygehus Programmet er udarbejdet af: Afdelingslæge

Læs mere

Uddannelsesprogram for. introduktionsuddannelsen

Uddannelsesprogram for. introduktionsuddannelsen Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen Anæstesiologisk center Sygehus Sønderjylland Marts 2014 Læge: Hovedvejleder: Elke Knoke, uddannelsesansvarlig overlæge, Sygehus Sønderjylland, marts 2014

Læs mere

Introduktions uddannelsen Anæstesiologi Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro

Introduktions uddannelsen Anæstesiologi Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro UDDANNELSES PROGRAM Introduktions uddannelsen Anæstesiologi Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Februar 2009 Max Povey, uddannelsesansvarlig overlæge. 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling ved Sygehus Lillebælt Kolding Januar 2014 Læge: Hovedvejleder: Pernille Lennert, uddannelsesansvarlig overlæge, Sygehus Lillebælt

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Uddannelsesprogram for læger i introduktionsstilling Anæstesiologisk Afdeling Vejle og Give Sygehuse Juli 07 Læge: xxxxx Vejleder: xxxxx

Uddannelsesprogram for læger i introduktionsstilling Anæstesiologisk Afdeling Vejle og Give Sygehuse Juli 07 Læge: xxxxx Vejleder: xxxxx Uddannelsesprogram for læger i introduktionsstilling på Anæstesiologisk Afdeling Vejle og Give Sygehuse Juli 07 Læge: xxxxx Vejleder: xxxxx Hans Mandøe, uddannelsesansvarlig overlæge 1 af 15 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Introduktions uddannelsen Anæstesiologi Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Herning

Introduktions uddannelsen Anæstesiologi Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Herning UDDANNELSES PROGRAM Introduktions uddannelsen Anæstesiologi Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Herning Februar 2009 Max Povey, uddannelsesansvarlig overlæge. 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3

Læs mere

Astrid Soldal, uddannelsesansvarlig overlæge

Astrid Soldal, uddannelsesansvarlig overlæge Astrid Soldal, uddannelsesansvarlig overlæge Januar 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet 3 2.1 Beskrivelse af afdelingen 3 2.1.1 Anæstesigivning 3 2.1.2 Intensiv

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Hospitalsenheden Horsens Anæstesiologisk

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2012 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-intensiv afdeling I - afsnit YK Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig,

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIK FOR 2. SEMESTER STUDERENDE PÅ KIRURGISK AFDELING 11-29 JUNI 2012 Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for: Almen blok på ortopædkirurgisk afd. Holbæk Sygehus

Uddannelsesprogram for: Almen blok på ortopædkirurgisk afd. Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for: Almen blok på ortopædkirurgisk afd. Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Uddannelsesforløbet s. 3 3. Afdelingsbeskrivelse s. 4 Introduktion Uddannelse Afdelingens

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi Dette program omhandler ansættelse på Århus Amtssygehus Århus Kommunehospital Skejby Sygehus Randers Centralsygehus Programmet er udarbejdet 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002161 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Randers Besøgsdato

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10 UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10 Blok 10: Omfatter ansættelse på Anæstesisektor Nordjylland, Aalborg universitetshospital Randers Centralsygehus Programmet er udarbejdet af: Afdelingslæge

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Fredericia

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. 1.2 Overordnet

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) # &#5 "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin MÅLBESKRIVELSE FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I ANÆSTESIOLOGI INTRODUKTIONSUDDANNELSE D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i anæstesiologi

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt-

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- og krigsområder som del af speciallægeuddannelsen har fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet fået i opdrag at etablere en model for forhåndsgodkendelse

Læs mere

MÅLBESKRIVELSE FOR ANÆSTESIOLOGI D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin SPECIALLÆGEUDDANNELSEN N I INTRODUKTIONSUDDANNELSE

MÅLBESKRIVELSE FOR ANÆSTESIOLOGI D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin SPECIALLÆGEUDDANNELSEN N I INTRODUKTIONSUDDANNELSE MÅLBESKRIVELSE FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN N I ANÆSTESIOLOGI INTRODUKTIONSUDDANNELSE SE D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i anæstesiologi

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere