Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Skole og SFO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO"

Transkript

1 Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009

2 Indhold Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål

3 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet af vinteren og foråret 2009 gennemført målinger på brugernes tilfredshed med skoler, SFO er, fritidsklubber, dagpleje og daginstitutioner. Denne rapport fokuserer på skoler og SFO. Formålet er en tilbundsgående analyse af forældrenes tilfredshed på en række forskellige forhold i relation til barnets (eller børnenes) daglige trivsel i dagligdagen samt forældrenes holdninger til forhold omkring selve valget af skole. Rapporten indeholder både grundlæggende og mere dybdegående statistik, og vil som hjælp til læseren løbende kommentere tal og grafer med henblik på at danne overblik over resultaterne. Rambøll har været sparringspartner igennem forløbet og har bistået med selve indsamlingen af data og analysen af denne. 3

4 2. Læsevejledning I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra enten Meget tilfreds til Meget utilfreds, fra I høj grad til Slet ikke eller fra Meget vigtigt til Slet ikke vigtigt. Besvarelser i Ved ikke -kategorien indgår ikke i resultatberegningen. Procentangivelserne for et givent spørgsmål i figurerne summer ikke altid til 100% på grund af afrundinger. Dette betyder også, at der ved sammenlægning af procentandele kan være en forskel på 1 procentpoint mellem procentandele i tekst og figurer. Bemærk endvidere at der ved nogle spørgsmål har været mulighed for at afkrydse mere end én mulighed, hvilket ligeledes giver mulighed for et akkumuleret procenttal på over 100. I visse grafer (primært i bilagene) angives gennemsnitsscoren for hvert af spørgsmålene. Beregningen af scoren er et uvægtet gennemsnit af svarmuligheden på en skala fra 1 til 5, hvor 5 svarer til Meget tilfreds og 1 svarer til Meget utilfreds. Med andre ord; jo højere score, jo mere positive er svarpersonerne. I akkumulerede frekvensfordelinger (dvs. hvor alle delene af én graf i alt giver 100%) vil graferne ofte ikke have nævnt værdier på under 3%, da tallet og procentangivelsen vil fylde mere end selve området. De fleste slides er del op i tre dele; en overskrift med det/de vigtigste resultat/resultater, en kort tekst med forklaring til dele af grafen og selve grafen. På denne måde kan læseren selv vurdere hvor detaljeret han/hun vil læse en given slide. Opdelingen kan ses på næste side. 4

5 Sådan læses en slide 1. Kort konklusion på det eller de vigtigste resultater 2. Kort tekst/tekster der, mere detaljeret, beskriver de væsentligste dele af grafen 3. Selve grafen. Denne kan læses hvis man ønsker fuld detaljeringsgrad 5

6 3. Skolen 3 Skolen - Opsummering Valg/skift af skole Statistiske analyser Opsamling - Skolen 25 6

7 3.1 Skole - opsummering forældre har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. Heraf valgte at svare på spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarandel på 71,4% Dette vurderes at være en særdeles flot svarprocent specielt i betragtning af, at de adspurgte forældre ikke på forhånd havde indvilget i at deltage eller var blevet gjort opmærksomme på undersøgelsen I forhold til den overordnede tilfredshed på kommunens skoler viser undersøgelsen: At 87% er tilfredse eller meget tilfredse med skolen alle forhold taget i betragtning At under 5% er utilfredse eller meget utilfredse Dette er en markant fremgang sammenlignet med 2006, hvor 78% var tilfredse eller meget tilfredse med skolen alt i alt Knap 9 ud af 10 af de adspurgte forældre er på et overordnet plan tilfredse med deres barns/børns skole Ligeledes høj tilfredshed med en række forhold relateret til barnets dagligdag og trivsel Dog utilfredshed med trafiksikkerheden på den fysiske vej ved skolen samt indeklimaet og rengøringen 7

8 Mange tilfredse eller meget tilfredse og meget få utilfredse giver indledningsvist et godt billede Hvor tilfreds er du med skolen alt i alt? 87% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med skolen på et overordnet plan Meget Tilfreds Tilfreds 37% 50% Hverken utilfreds eller tilfreds 9% Kun 4% er utilfredse og næsten ingen forældre er meget utilfredse Utilfreds Meget utilfreds 4% 8

9 Høj tilfredshed med det faglige udbytte, men vigende tilfredshed med undervisningsmaterialets fysiske standard Dit barns faglige udbytte af skolen 81% er tilfreds eller meget tilfreds med skolens evne til at udvikle barnets faglige niveau Skolens arbejde med at udvikle dit barns faglige niveau 34% 47% 10% 8% Dit barns interesse i at opfylde målene i elevplanen 29% 47% 19% 5% Fornuftige resultater mht. planlægning Den måde skolen tilrettelægger undervisningen på 26% 51% 16% 7% Omtrent 7 ud af 10 forældre er tilfredse eller meget tilfredse med målretningen af undervisningen til barnets behov Hver femte er utilfreds med undervisningsmaterialets fysiske standard Samarbejdet mellem skole og hjem omkring elevplanen Skolens arbejde med at målrette undervisningen til dit barns behov Undervisningsmaterialernes fysiske standard 12% 25% 24% 46% 46% 45% 23% 18% 21% 10% 7% 15% 4% 0% 25% 50% 75% 100% Meget Tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 9

10 Høj tilfredshed med barnets trivsel men lavere mht. indsatsen i forhold til børn med særlige behov Dit barns dagligdag på skolen Dit barns trivsel alt i alt i skolen 46% 42% 8% 4% Flotte resultater på trivsel samt skolen arbejde med at hjælpe børnene med at løse konflikter og understøtte deres personlige udvikling Skolens indsats for at hjælpe børnene med at løse konflikter 29% 45% 17% 7% Skolens arbejde med at understøtte dit barns personlige udvikling 27% 46% 18% 7% 15% af forældrene er utilfredse eller meget utilfredse med skolens indsats i forhold til børn med særlige behov og forudsætninger Skolens indsats i forhold til børn med særlige behov og forudsætninger 23% 35% 27% 10% 5% 0% 25% 50% 75% 100% Meget Tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 10

11 Pæne resultater på både mængde og kvalitet af skolens information Information i dagligdagen Over 80% er tilfredse med både mængde og kvaliteten af skolens løbende information Indholdet af skolens løbende information (ugebreve, månedsbreve etc.) Omfanget af skolens løbende information (ugebreve, månedsbreve etc.). 35% 33% 50% 51% 10% 12% 3% 5% 0% 25% 50% 75% 100% Meget Tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds De fleste (84%) af forældrene opfatter mængden af skolens elektroniske kommunikation som passende Hvordan opfatter du omfanget af skolens brug af elektronisk kommunikation med hjemmet? 9% 84% 6% 0% 25% 50% 75% 100% For lille Passende For stort 11

12 Udbredt tilfredshed med skolens samarbejde med forældrene og imødekommenhed ved henvendelser Samarbejde (skole/hjem) Skolens imødekommenhed ved forældrehenvendelser. 37% 45% 12% 4% Samarbejdet mellem skole og hjem om dit barn. 30% 50% 14% 5% 0% 25% 50% 75% 100% Meget Tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 12

13 Omtrent 9 ud af 10 forældre er tilfredse barnets start i skolen og overgangen fra børnehave til skole Start og overgange Dit barns start i skole. 53% 38% 6% 3% Dit barns overgang mellem børnehave og skole. 49% 40% 7% 4% 0% 25% 50% 75% 100% Meget Tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 13

14 De fysiske rammer specielt indeklima og rengøring er under hård kritik fra forældrene De fysiske rammer Godt halvdelen er tilfredse eller meget tilfredse med de udendørs faciliteter og de fysiske rammer indendørs. Over hver fjerde er dog utilfreds eller meget utilfreds med de fysiske rammer indendørs De udendørs faciliteter (skolegård, boldbaner mv.) De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) 16% 15% 41% 45% 18% 19% 19% 14% 6% 7% Hele 37% er utilfredse eller meget utilfredse med skolens indeklima og rengøring Indeklima og rengøring 6% 31% 26% 26% 11% 0% 25% 50% 75% 100% Meget Tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 14

15 Over hver fjerde er utilfreds eller meget utilfreds med trafiksikkerheden på den fysiske vej ved skolen Trafiksikkerhed Trafiksikkerheden på den fysiske vej ved skolen. 10% 44% 20% 20% 7% Skolens oplysning til forældrene om forældrenes ansvar i forhold til trafiksikkerheden omkring skolen. 21% 50% 21% 7% 0% 25% 50% 75% 100% Meget Tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds men 7 ud af 10 er tilfredse eller meget tilfredse med skolens oplysning om forældrenes ansvar ift. trafiksikkerhed 15

16 3.2 Valg/skift af skole Overvejelse om flytning og årsager hertil Flytning af skole i løbet af barnets skoletid Type af skole ved skolestart

17 De fleste overvejer ikke at flytte deres barn til en anden skole. 15% gør i høj eller nogen grad Overvejelser om flytning til en anden skole Af de 15% der overvejer at flytte deres barn til en ny skole, overvejer 65% en privatskole I hvilken grad overvejer du at få dit barn flyttet til en anden skole? Hvilken type skole overvejer du at få flyttet dit barn til? 4% 11% 13% 72% 0% I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke 100% 35% 65% 0% Folkeskole Privatskole 100% Af de 15% vurderer knap halvdelen at manglende trivsel og for lavt fagligt niveau er hovedårsagerne til deres overvejelser om flytning Manglende trivsel i klassen/på skolen For lavt fagligt niveau 45% 45% Manglende disciplin i klassen/på skolen 27% Skolens etniske eller sociale sammensætning 3% Andre årsager 35% 17

18 Af de 8% der har flyttet deres barn til en anden skole, grunder valget i den manglende trivsel Er barnet blevet flytte til anden skole 92% har ikke flyttet deres barn til en anden skole i løbet af barnets skoletid Har du i løbet af dit barns skoletid flyttet barnet til en anden skole? 8% 92% 0% 25% 50% 75% 100% Ja Nej Manglende trivsel i klassen/på skolen er hovedårsagen til at nogle forældre har flyttet deres barn Hver femte har markeret manglende disciplin og lavt fagligt niveau som årsager til flytning Manglende trivsel i klassen/på skolen Manglende disciplin i klassen/på skolen For lavt fagligt niveau 20% 21% 57% Skolens etniske eller sociale sammensætning 6% Ideologiske eller religiøse årsager Andre årsager 51% 18

19 85% valgte distriktsskolen ved skolestart. Afstanden til skolen var ofte årsagen til at 15% ikke gjorde. Type af skole ved skolestart De fleste forældre indskrev deres barn på distriktsskolen ved skolestart Hvilken type skole blev dit barn indskrevet i ved skolestart? 85% 12% 3% 0% 25% 50% 75% 100% Den folkeskole som barnet tilhørte (distriktsskolen) Anden folkeskole (ikke distriktsskolen) Privatskole Afstanden til skolen, hensynet til barnets kammerater og erfaringer fra ældre søskende er hovedårsagerne til, at nogle forældre ikke indskrev deres barn på distriktsskolen En del forældre markerede andre årsager Afstanden til skolen Hensyn til barnets kammerater Erfaringer fra ældre søskende Distriktsskolen havde et dårligt ry Forventninger om et for lavt fagligt niveau Skolens etniske eller sociale sammensætning Forventninger om manglende disciplin Ideologiske eller religiøse årsager Andre årsager 5% 11% 13% 17% 21% 25% 27% 44% 19

20 3.3 Statistiske analyser Alt i alt tilfredshed fordelt på antallet af skoler Tilfredshed på tværs af forældre der overvejer skift Tilfredshed på tværs af forældres uddannelsesbaggrund Fokusområder med forbedringspotentiale 24 20

21 Antal skoler De fleste skoler ligger mellem 3,8 og 4,4 i gennemsnit en enkelt scorer 4,6 på 5-punktsskalaen 5 Alt i alt tilfredsheden opdelt på antallet af skoler ,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5 Hver tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds 3 skoler ligger under 4 i gennemsnit Størstedelen (8) skoler ligger mellem 4 og 4,5 i gennemsnit og må betegnes som havende tilfredse forældre En enkelt skole scorer 4,6 i gennemsnit og har dermed en del meget tilfredse forældre 21

22 Tydeligt mønster i tilfredsheden afhængig om man overvejer at skifte skole Tilfredshed afhængig af om forældre overvejer skift af skole Hele 96% af forældre der ikke overvejer skift er tilfredse eller meget tilfredse Slet ikke 47% 49% 3% I ringe grad 16% 64% 17% 4% I nogen grad 9% 49% 28% 13% Hvor 46% af forældre der i høj grad overvejer skift er utilfredse eller meget utilfredse I høj grad 5% 21% 29% 34% 12% 0% 25% 50% 75% 100% Meget Tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 22

23 Forholdsvis ens tilfredshed på tværs af forældrenes uddannelsesmæssige baggrund Tilfredshed på baggrund af forældres uddannelsesniveau Forældre med en gymnasial uddannelse udgør den største andel af meget tilfredse Gymnasium, HF, HTX 40% 49% 5% 5% Erhvervsfaglig 40% 50% 8% Mellemlang videregående, 3-4 år 38% 47% 10% 5% Lang videregående uddannelse, mindst 5 år 37% 50% 9% 4% Kort videregående, 1½-2 år 34% 57% 7% Forældre med en grundskoleuddannelse udgør den mindste andel af meget tilfredse Grundskole ( klasse) 33% 49% 14% 3% 0% 25% 50% 75% 100% Meget Tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 23

24 Statistik beregnede fokusområder med forbedringspotentiale Ved hjælp af statistiske beregninger kan man estimere en række spørgsmåls/faktorers betydning for forældrenes tilfredshed. Primære fokusområder: Forhold, der har stor betydning for forældrenes samlede vurdering, og hvor forældrenes vurdering er relativt negativ. Sekundære fokusområder: Forhold, der har mindre betydning for forældrenes samlede vurdering, og hvor forældrenes vurdering er relativt negativ eller forhold, der har stor betydning for forældrenes samlede vurdering, og hvor forældrenes vurdering er relativt positiv, men dog fortsat med et vist forbedringspotentiale. Prioriteres ikke umiddelbart: Områder, der enten har mindre betydning for tilfredsheden, eller som allerede i dag vurderes relativt højt (styrker). Primære fokusområder: - Indsatsen i forhold til børn med særlige behov og forudsætninger Sekundære fokusområder: - Arbejdet med at målrette undervisningen til barnets behov - Indsatsen for at hjælpe børnene med at løse konflikter - Samarbejde mellem skole og hjem omkring elevplanen - Undervisningstilrettelæggelse - Arbejdet med at understøtte barnets personlige udvikling Udvalgte styrker: - Skolens arbejde med at udvikle dit barns faglige niveau - Samarbejdet mellem skole og hjem om dit barn - Skolens imødekommenhed ved forældrehenvendelser - Dit barns trivsel alt i alt i skolen 24

25 3.4 Opsamling - Skolen Stor andel af tilfredse eller meget tilfredse alle forhold taget i betragtning Pæne resultater på en lang række underliggende faktorer. Opgaven bliver at fastholde disse resultater og prioritere indsatsen korrekt fremover Selvom der er kritik af indeklima og rengøringen er der nogenlunde tilfredshed med både de inden- og udendørs faciliteter og rammer Af de få forældre der har flyttet deres barn til en anden skole, grunder dispositionen ofte i manglende trivsel De fleste (85%) blev i den sammenhæng indskrevet på distriktsskolen ved skolestart Afstanden til skolen, hensynet til barnets kammerater og erfaringer fra ældre søskende er hovedårsagerne til, at nogle forældre ikke indskrev deres barn på distriktsskolen Indsatsen i forhold til børn med særlige behov og forudsætninger er, statistisk set, et væsentlig fokusområde i fremtiden 25

26 4. SFO SFO - Opsummering Statistiske analyser Opsamling - SFO 39 26

27 4.1 SFO - opsummering forældre har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. Heraf valgte at svare på spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarandel på 71,4% Dette vurderes at være en særdeles flot svarprocent specielt i betragtning af, at de adspurgte forældre ikke på forhånd havde indvilget i at deltage eller var blevet gjort opmærksomme på undersøgelsen I forhold til den overordnede tilfredshed på kommunens SFO er viser undersøgelsen: At 86% er tilfredse eller meget tilfredse med SFO en alle forhold taget i betragtning At 5% er utilfredse eller meget utilfredse Dette er en pæn fremgang ift. 2006, hvor 79% var tilfredse eller meget tilfredse Knap 9 ud af 10 af de adspurgte forældre er på et overordnet plan tilfredse med deres barns/børns SFO Ligeledes høj tilfredshed med en række forhold relateret til barnets dagligdag og trivsel Faktisk er 90% af forældrene tilfredse eller meget tilfredse med deres barns trivsel alt i alt i SFO en En stor del af forældrene mener at mængden af elektronisk kommunikation med hjemmet er for lille Næsten 40% er utilfredse eller meget utilfredse med størrelsen på forældrebetalingen 27

28 Udpræget tilfredshed med SFO en og meget få utilfredse Hvor tilfreds er du med den SFO, dit barn går i? Hele 86% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med SFO en overordnet set Meget Tilfreds 45% Tilfreds 41% Hverken utilfreds eller tilfreds 9% Kun omtrent 5% er utilfredse eller meget utilfredse Utilfreds Meget utilfreds 4% 28

29 Omtrent 8 ud af 10 forældre er tilfredse med både mængden og kvaliteten af aktiviteterne i SFO en Aktiviteter i SFO en Kvaliteten af aktiviteterne i SFO'en. 40% 41% 13% 5% Udbuddet af aktiviteter i SFO'en. 39% 39% 13% 8% 0% 25% 50% 75% 100% Meget Tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 29

30 På trods af lav tilfredshed mht. personalenormering, er der bred tilfredshed med barnets trivsel Dit barns dagligdag i SFO en generelt Høj tilfredshed med barnets trivsel i SFO en Dit barns trivsel alt i alt i SFO?en. 49% 41% 7% SFO'ens indsats i forhold til børn med særlige forudsætninger og behov. 28% 37% 27% 6% Omtrent 7 ud af 10 er tilfredse eller meget tilfredse med SFO ens evne til at løse konflikter og skabe fællesskab mellem børnene SFO'ens indsats for at hjælpe børnene med at løse konflikter. SFO'ens arbejde med at skabe fællesskab mellem børnene. 28% 27% 46% 43% 20% 19% 6% 8% SFO'ens arbejde med at understøtte dit barns personlige udvikling. 23% 40% 26% 8% Hver fjerde forælder er utilfreds eller meget utilfreds med personalenormeringen Personalenormeringen (antal børn pr. voksen) i SFO?en. 13% 38% 23% 19% 6% 0% 25% 50% 75% 100% Meget Tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 30

31 Generel tilfredshed med informationsniveauet, men ønske om mere elektronisk kommunikation Information Omtrent 6 ud af 10 forældre er tilfredse eller meget tilfredse med både mængde og kvalitet af den løbende information Indholdet af SFO'ens løbende information (ugebreve, månedsbreve etc.) Omfanget af SFO'ens løbende information (ugebreve, månedsbreve etc.) 18% 17% 46% 43% 24% 23% 11% 13% 0% 25% 50% 75% 100% Meget Tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hele 37% synes at mængden af elektronisk kommunikation er for lille Hvordan opfatter du omfanget af SFO'ens brug af elektronisk kommunikation med hjemmet? 37% 62% 0% 25% 50% 75% 100% For lille Passende For stort 31

32 Forældrene har vurderet samarbejde og imødekommenhed positivt Samarbejde SFO/Hjem SFO'ens imødekommenhed ved forældrehenvendelser. 44% 40% 11% 4% Over 8 ud af 10 forældre er tilfredse eller meget tilfredse med SFO en imødekommenhed ved forældrehenvendelser. Ligeledes pæne vurderinger af SFO ens samarbejde mellem skole og mellem hjem Samarbejdet mellem skole og SFO. 30% 48% 16% 5% Samarbejdet mellem SFO'en og hjemmet om dit barn. 26% 45% 21% 6% 0% 25% 50% 75% 100% Meget Tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 32

33 Fin tilfredshed med de inden- og udendørs rammer, men lavere tilfredshed med indeklima og rengøring De fysiske rammer Omtrent 7 ud af 10 forældre er tilfredse med både de indendørs og udendørs faciliteter/rammer De udendørs faciliteter (skolegård, boldbaner mv.) De fysiske rammer indendørs (lokaler, plads, inventar, legetøj, spil mv.) 28% 24% 46% 47% 13% 13% 13% 9% 4% 4% Over hver fjerde forælder er utilfreds eller meget utilfreds med SFO ens indeklima og rengøring Indeklima og rengøring 11% 40% 24% 19% 7% 0% 25% 50% 75% 100% Meget Tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 33

34 Høj tilfredshed med åbningstiderne og udbredt utilfredshed med størrelse på forældrebetalingen Åbningstider og takster 9 ud af 10 forældre er tilfredse eller meget tilfredse med åbningstiderne Åbningstiderne i SFO'en i forhold til dine behov. 38% 52% 5% 4% Mange tilfredse, men hver femte forælder utilfreds eller meget utilfreds med antallet af lukkedage Antallet af lukkedage. 21% 43% 18% 13% 6% Næsten 40% er utilfredse eller meget utilfredse med størrelsen af forældrebetalingen Størrelsen af forældrebetaling. 5% 25% 32% 23% 15% 0% 25% 50% 75% 100% Meget Tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 34

35 4.2 Statistiske analyser 1 2 Alt i alt tilfredshed fordelt på antallet af SFO er Tilfredshed på tværs af forældres uddannelsesbaggrund Fokusområder med forbedringspotentiale 38 35

36 Antal SFO er Stor spredning af resultatet på alt i alt tilfredsheden på tværs af SFO er 4 Alt i alt tilfredsheden opdelt på antallet af SFO er ,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5 Hver tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds 2 SFO er ligger under 4 i gennemsnit 5 SFO er ligger mellem 4 og 4,5 i gennemsnit Hele 3 SFO er har scoret 4,6 i gennemsnit 36

37 Forholdsvis ens tilfredshed på tværs af forældrenes uddannelsesmæssige baggrund Tilfredshed på baggrund af forældrenes højest afsluttede uddannelse Forældre med en gymnasial uddannelse eller kort videregående uddannelse udgør den største andel af meget tilfredse Gymnasium, HF, HTX Kort videregående, 1½-2 år 49% 49% 43% 40% 6% 8% 6% Lang videregående uddannelse, mindst 5 år 45% 38% 11% 5% Mellemlang videregående, 3-4 år 45% 40% 9% 5% Forældre med en grundskoleuddannelse eller en erhvervsfaglig uddannelse udgør de største andele af tilfredse eller meget tilfredse (i alt 95%) på spørgsmålet om alt i alt tilfredsheden Grundskole ( klasse) Erhvervsfaglig 45% 43% 50% 52% 5% 0% 25% 50% 75% 100% Meget Tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 37

38 Statistisk beregnede fokusområder med forbedringspotentiale Ved hjælp af statistiske beregninger kan man estimere en række spørgsmåls/faktorers betydning for forældrenes tilfredshed. Primære fokusområder: Forhold, der har stor betydning for forældrenes samlede vurdering, og hvor forældrenes vurdering er relativt negativ. Sekundære fokusområder: Forhold, der har mindre betydning for forældrenes samlede vurdering, og hvor forældrenes vurdering er relativt negativ eller forhold, der har stor betydning for forældrenes samlede vurdering, og hvor forældrenes vurdering er relativt positiv, men dog fortsat med et vist forbedringspotentiale. Prioriteres ikke umiddelbart: Områder, der enten har mindre betydning for tilfredsheden, eller som allerede i dag vurderes relativt højt (styrker). Primære fokusområder: - Arbejdet med at understøtte barnets personlige udvikling Sekundære fokusområder: - Omfanget og indhold af den løbende information - Indsatsen i forhold til børn med særlige behov - Samarbejdet mellem SFO og hjemmet - Konfliktløsning - Arbejdet med at skabe fællesskab mellem børnene Udvalgte styrker: - Barnets trivsel - Kvaliteten af aktiviteterne i SFO'en - Udbuddet af aktiviteter i SFO'en - SFO'ens imødekommenhed ved forældrehenvendelser 38

39 4.3 Opsamling - SFO Stor (næsten 9 ud af 10) andel af tilfredse eller meget tilfredse forældre alle forhold taget i betragtning Pæne resultater på aktiviteterne i SFO en, hvilket måske bidrager til det flotte resultat på barnets trivsel alt i alt Forholdsvis høj utilfredshed med indeklimaet og rengøringen, mens de fleste forældre er tilfredse med både de inden- og udendørs faciliteter/rammer Stor spredning i alt i alt tilfredsheden på tværs af SFO er i kommunen Af de 10 SFO er der er målt på, er der syv forskellige scores på spørgsmålet om forældrenes alt i alt tilfredshed (se side 36) Vha. statistiske beregninger er der fremkommet potentielle fokusområder og styrker: Arbejdet med at understøtte barnets personlige udvikling optræder som et primært fokus områder Barnets trivsel optræder som en klar styrke 39

40 Bilag: Resultater på 5-punktsskala for spørgsmålene vedr. skoler rangeret højeste til laveste Dit barns start i skole. Dit barns overgang mellem børnehave og skole. Dit barns trivsel alt i alt i skolen Skolen alt i alt Indholdet af skolens løbende information (ugebreve, månedsbreve etc.) Skolens imødekommenhed ved forældrehenvendelser. Omfanget af skolens løbende information (ugebreve, månedsbreve etc.). Skolens arbejde med at udvikle dit barns faglige niveau Samarbejdet mellem skole og hjem om dit barn. Dit barns interesse i at opfylde målene i elevplanen Den måde skolen tilrettelægger undervisningen på Skolens indsats for at hjælpe børnene med at løse konflikter Skolens arbejde med at understøtte dit barns personlige udvikling Samarbejdet mellem skole og hjem omkring elevplanen Oplysning til forældrene om forældrenes ansvar i forhold til trafiksikkerheden Skolens arbejde med at målrette undervisningen til dit barns behov Skolens indsats i forhold til børn med særlige behov og forudsætninger De udendørs faciliteter (skolegård, boldbaner mv.) Undervisningsmaterialernes fysiske standard De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) Trafiksikkerheden på den fysiske vej ved skolen. Indeklima og rengøring 2,95 4,39 4,32 4,28 4,19 4,15 4,12 4,08 4,04 4,02 3,99 3,92 3,90 3,89 3,88 3,81 3,78 3,61 3,52 3,49 3,39 3,

41 Bilag: Resultater på 5-punktsskala for spørgsmålene vedr. SFO rangeret højeste til laveste Dit barns trivsel alt i alt i SFO'en. SFO alt i alt SFO'ens imødekommenhed ved forældrehenvendelser. Åbningstiderne i SFO'en i forhold til dine behov. Kvaliteten af aktiviteterne i SFO'en. Udbuddet af aktiviteter i SFO'en. Samarbejdet mellem skole og SFO SFO'ens indsats for at hjælpe børnene med at løse konflikter. De udendørs faciliteter (skolegård, boldbaner mv.) Samarbejdet mellem SFO'en og hjemmet om dit barn. SFO'ens arbejde med at skabe fællesskab mellem børnene. SFO'ens indsats i forhold til børn med særlige forudsætninger og behov. SFO'ens arbejde med at understøtte dit barns personlige udvikling. De fysiske rammer indendørs (lokaler, plads, inventar, legetøj, spil mv.) Indholdet af SFO'ens løbende information (ugebreve, månedsbreve etc.) Antallet af lukkedage. Omfanget af SFO'ens løbende information (ugebreve, månedsbreve etc.) Personalenormeringen (antal børn pr. voksen) i SFO'en. Indeklima og rengøring Størrelsen af forældrebetaling. 2,81 4,36 4,25 4,23 4,20 4,14 4,06 4,00 3,93 3,87 3,87 3,86 3,82 3,74 3,73 3,67 3,60 3,60 3,34 3,

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 4 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Klub 6 Statistiske analyser 14 5 Opsamling - Klub 18 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 6 19 2 1. Introduktion

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Daginstitutionerne 6 7 Dagplejen 27 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 45 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 491 Svarprocent: 75 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning Randers Kommune Brugertilfredshed 2008 Skole & fritidsordning Indhold 1 2 Introduktion Sammenfatning 3 5 3 Skole 4 Fritidsordning (SFO, fritidshjem og fritidsklub) 27 5 Bilag 36 6 2 1. Introduktion Randers

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 704 Svarprocent: 75 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 452 Svarprocent: 73 Om rapporten har i januar og februar 29 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 537 Svarprocent: 68 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Appendiks Statistisk beregnede fokusområder Indhold 1 Læsevejledning 2 Daginstitutionerne Dagplejen Skole 6 6 SFO 7 Fritidsklubber 8 2 Læsevejledning Hvad

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 460 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 16 Svarprocent: 70 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 163 Svarprocent: 71 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Gammelgårdskolen Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68. Forældretilfredshed 2009

Gammelgårdskolen Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 82 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 44 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 49 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 30 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

Brugertilfredshed 2008

Brugertilfredshed 2008 Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 67 Om rapporten Rapportens opbygning Randers Kommune har i september 2008 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i pasningstilbud og skole. Forside:

Læs mere

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68% Silkeborgvej beelser: 627 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 46 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 74 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 75. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 75. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 75 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 99. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 99. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 99 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 83. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 83. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 83 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Jellebakken / Jellebakkeskolen Antal besvarelser: 121. Forældretilfredshed 2009

SFO Jellebakken / Jellebakkeskolen Antal besvarelser: 121. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 121 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Horsensvej. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Sct. Anna (SDT) Enhedsrapport

Horsensvej. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Sct. Anna (SDT) Enhedsrapport Horsensvej FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Lindehuset Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Lindehuset baseret på i alt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Vuggestuen Firkløveren Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vuggestuen Firkløveren baseret på i alt 28 besvarelser.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 76% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Svalereden Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Svalereden baseret på i alt 30 besvarelser. Svalereden har opnået

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Svalebo Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Svalebo baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Lions Børnehus Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Lions Børnehus baseret på i alt 53 besvarelser. Lions Børnehus

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Stjernehuset Modul Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Stjernehuset - Modul baseret på i alt 51 besvarelser.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Gudenådalen Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Gudenådalen baseret på i alt 64 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Troldhøj Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Troldhøj baseret på i alt 35 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Midgaard Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Midgaard baseret på i alt 47 besvarelser.

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Fussingø Naturbørnehave Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Fussingø Naturbørnehave baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 100% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 100% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Grenåvej Vest beelser: 41 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Skanderborgvej beelser: 36 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 1.114 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FADL's børnehave Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92. Forældretilfredshed 2009

FADL's børnehave Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% e Antal besvarelser: 374 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT

LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT Spørgsmål stillet til alle pilotkommuner indenfor det givne område. Kommunen og dens gennemsnit for det givne spørgsmål. Det vægtede (således

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64% beelser: 89 FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Tryllefløjten beelser: 59 Svarprocent: 100,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE VESTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vestervangsskolen og Vestervangsskolens SFO baseret på

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 SFO Baselinemåling beelser: 1.622 Svarprocent: 52,32% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Dagpleje Midtland beelser: 126 Svarprocent: 60,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET INDHOLD 01 Introduktion 03 02 Sammenfatning 04 03 Læsevejledning 05 04 Dagtilbud 08 05 SFO 36 06 Hjemmepleje

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 87%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 87% Horsensvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 87% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den procent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER HOVEDRAPPORT DECEMBER 2016 Tilfreds/Meget tilfreds Utilfreds/Meget utilfreds Skole 78% 8% SFO 72% 11% Klub 85% 3% FORORD I Hvidovre Kommune

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Antal besvarelser: 2.813 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% Gilbjergskolen beelser: 65 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% OM RAPPORTEN 01 har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til børn i dagtilbud,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5% Nyborg Kommune beelser: 1.492 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 111 INDHOLD 01. Introduktion 3 02. Svarprocent og sammenfatning 6 03.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72% Horsensvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 83% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 213 Svarprocent: 83% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 1 Kommune har i perioden oktoberdecember 213 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere