CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift"

Transkript

1 CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift

2 CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Formålet med aftalen er at sætte konkrete mål på kommunens klimaindsats. I aftalen forpligter kommunen som virksomhed sig til at reducere elforbruget og CO 2 -udslippet med 2 % om året i 5 år. Dette vil med andre ord sige at Egedal skal reducere CO 2 - udledningen med 10 % i alt inden Egedal Kommunes aftale med Danmarks Naturfredningsforening, DN baserer sig på et basisår, som Egedal Kommune har fastsat til, at være 2007 hvilket samtidig er år 1 for den nye Kommune og for organisationen, der varetager bygningsvedligeholdelse og energiledelse af kommunens egne anlæg og bygninger. Aftaleskema DN Egedal Kommune CO 2 -udledning (ton) Dato for underskrift af aftale År 0 = referenceår Reduktion i forhold til referenceår (%) År År År År Resultater CO 2 udledning Egedal Kommune udledte som virksomhed Ton CO 2 i I forhold til referenceåret har kommunen således på nuværende tidspunkt sparet 11 % CO 2. Egedal Kommune 2012 CO2-udledning egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 (Ton) Administration 969 Institution Kultur og idrætsanlæg Skoler 4053 Teknik 97 Ældre 307 Sum bygninger Kørsel 705 Sum CO2 egen virksomhed De kommunale bygninger og idrætsanlæg udleder i år Ton CO 2. Derudover har kommunen en CO 2 -udledning fra kørsel på 705 Ton CO 2

3 Størstedelen af CO 2 udledningen fra Kommunens egen virksomhed kommer fra bygningernes drift. En mindre del, 9 % kommer fra transport. CO2 udledning (Ton) fra Egedal kommune Ser man på hvilke bygninger der forbruger mest energi, og som dermed udleder mest CO2, viser det sig, at halvdelen af CO 2 udledningen kommer fra skolerne i Egedal Kommune. Ældre 4% Teknik 1% Administration 12% Idræt og Kultur 17% Administration Skoler Institutioner 16% Skoler 50% Institutioner Idræt og Kultur Ældre Teknik Egedal Kommune opvarmer knap m2, som anvendes i forbindelse med kommunale opgaver. Halvdelen af bygningsarealet anvendes af skolerne.

4 Transport Egedal Kommune 2012 Antal liter C02 udledning C02 udledning Kørsel i kommunens biler Benzin Diesel Kørsel i egne biler ,43 km a 164 g/km 167 Samlet CO2-udledning fra kørsel 705 Ton Medarbejderne i Egedal Kommune kører årligt omkring 3 mio. km. Knap 1/3 af kørslen foregår i egen bil. Kortlægning Egedal Kommune har i sin kortlægning støttet sig til Danmark Naturfredningsforenings vejledning til opgørelse og dokumentation af kommunens CO 2- udledninger og reduktioner. Med introduktion af begreberne relevans, potentiale og styrbarhed lægger vejledningen op til en pragmatisk og resultatorienteret tilgang, som virker fornuftig og hensigtsmæssig når målet er reduktioner. Fastlæggelse af et basisår er afgørende, og data herfra er bearbejdet så korrekt som muligt. Det vigtige, når datamateriale skal anvendes til sammenligninger er, at der anvendes samme veldefinerede beregningsmetoder år efter år. Der vil altid være fejlkilder, og populært sagt gælder det om at gentage de samme fejl, for at opnå et ensartet grundlag til at påvise en udvikling. Det endelige samlede energiforbrug kan afvige fra andre opgørelser, da eksempelvis udlejningsejendomme ikke indgår i opgørelsen. Til gengæld vil den reduktion, vi ønsker at synliggøre kunne angives med en mindre fejlmargen, når den fastlagte beregningsmetode anvendes år for år. Der er brugt de samme emissionsfaktorer alle årene således at regnskaberne afspejler Egedal Kommunes indsats, men ikke forsyningsselskabernes lavere emissionsfaktorer var et varmt år med 11 % mindre graddage end normalåret. Resultaterne er graddagkorrigerede for at kunne sammenlignes med foregående år. Strategi I forbindelse med at Egedal Kommune i 2008 indgik aftaler om at reducere energiforbrug og CO2-udledning indførte kommunen systematisk energiledelse. Kommunalbestyrelsen vedtog desuden at benytte den særlige låneadgang til energibesparende foranstaltninger i de kommunale bygninger. CO2-regnskabet for 2012 afspejler således resultatet af energiledelsens indsats. Energiledelsen har siden 2008 kortlagt Egedal Kommunes energiforbrug. Samtlige energimålere er geokodede og registreret i kommunens digitale bygningsdatabase. Energimærkning af alle kommunale ejendomme er gennemført i 2009 og Egedal Kommune fik dermed et samlet overblik over investeringsmuligheder. På baggrund af energikortlægningen og energimærkerne blev et investeringspotentiale på mellem mio. kr. identificeret.

5 Kommunalbestyrelsen besluttede således i april 2011 at fortsætte med investeringerne i energibesparende anlægsopgaver. Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen, at der for at fremrykke investeringer, tillige skulle foretages et udbud af energispareprojekter i en såkaldt ESCO-model. ESCO er en forretningsmodel for energitjenester, som er ved at blive implementeret i flere danske kommuner. Med en ESCO-aftale indgås kontrakt med en virksomhed, som forestår investering og drift indenfor en aftalt tidsmæssig og økonomisk ramme. ESCOvirksomheden giver en garanti for de opnåede besparelser. Udgiften til ordningen finansieres over besparelsen på energiregningen, således at de p.t. budgetterede udgifter til energi fastholdes og bruges til at betale renter og afdrag på det optagede lån. Det overordnede mål er således at opnå energibesparelser, forbedringer af bygningsmassen, sikring af kapitalværdien samt at reducere de fremtidige driftsudgifter. Adfærd og daglig drift har en stor betydning på energiforbruget. I 2012 blev daginstitutionerne i Egedal certificeret som Grønne Institutioner. Hensigten med Grønne Institutioner er, at give den daglige leder og energiansvarlige hjælp til at finde adfærdsbaserede besparelser og at give institutionerne mulighed for at sammenligne egne forbrugsdata med nøgletal fra hele Danmark. Egedal Kommunes nye organisation, med et Center for Ejendomme og Intern Service vil ligeledes i de kommende år give bedre muligheder for ensartet drift, med fælles energirigtige retningslinjer for anvendelsen af de kommunale bygninger. Handleplan 2013 I 2013 fortsætter arbejdet med energi- og CO2-reduktioner. Kommunens fremtidige investeringsmuligheder bliver løbende vurderet. I forbindelse med anlægsinvesteringer vil der være fokus på automatik, efterisolering og optimering af tekniske installationer. Egedal Kommune har i forbindelse med plan- og agenda 21 strategiarbejdet fastlagt lokale 2020 mål for reduktion i energiforbrug og CO2 belastning for hele kommunen. Blandt de tiltag som er prioriteret er etablering af m2 solceller på kommunens egne ejendomme samt % reduktion i de kommunale bygningernes energiforbrug ved omfattende energirenovering. I maj 2012 vedtog kommunalbestyrelsen at investere op mod 30 mio. kr. i solceller på kommunale bygninger. Arbejdet med installere solceller er godt i gang og de første anlæg vil være i drift i Serviceaftaler der har indvirkning på energiforbruget revideres løbende i samarbejde med indkøbsafdelingen. Der er de seneste år blevet indgået gode indkøbsaftaler vedrørende el og gas. Senest er kommunens indkøb af lyskilder konkurrenceudsat. Det forventes, at den ny indkøbsaftale vil fremrykke udfasningen af de energitunge glødepærer, og på sigt give et mindre energiforbrug til belysning.

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Indhold Klima og miljø i Nykredit 2012... 3 2011-målet: Nykredits klima- og miljøarbejde indtil nu... 4 Klima- og miljøstrategi frem mod 2020...

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Workshop 1: Energirenovering, egne bygninger, forskellige erfaringer Indleder: Jørgen Knudsen, Middelfart kommune

Workshop 1: Energirenovering, egne bygninger, forskellige erfaringer Indleder: Jørgen Knudsen, Middelfart kommune Referater fra workshops på KIBS-seminar 27.8.2009 Indhold: Workshop 1: Energirenovering, egne bygninger, forskellige erfaringer... 1 Workshop 2: Planmæssige og organisatoriske udfordringer for klima- og

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner Herning Kommune Klimaplan del III Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner December 2008 Herning Kommune Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Enhedslistens budgetforslag 2013-15

Enhedslistens budgetforslag 2013-15 Svendborg 24. september 2012 Enhedslistens budgetforslag 2013-15 Bevar velfærden, styrk klimaindsatsen og skab nye arbejdspladser Der er råd til at bevare velfærden og den kommunale service i 2013. Derfor

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE KORTLÆGNING & NØGLETAL Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE April 2012 Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810

Læs mere

Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne. Maj 2010

Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne. Maj 2010 Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne Maj 2010 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord...3 Bæredygtighed...4 Klimamad og byttemarked...5 Klimaambassadører...6 Klimaambassadører...7 Klimatilpasning...8 Fjernvarme og energitjek...9

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning April 2009 ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? - øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning Johan

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere