Klimaregnskab for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015"

Transkript

1 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13

2 Indhold 1.1. Beretning Regnskab Analyse og rapportering Klimapåvirkning fra virksomheden Klimapåvirkning ved tjenesterejser Departementets samlede klimapåvirkning Regnskabsdata Regnskabspraksis Side 2 af 13

3 CO-2 kg 1.1. Beretning I 2014 udledte departementet kg CO2, hvilket er et fald på ca. 9 % i forhold til i Faldet skyldes primært, at udledningen fra fly er faldet fra kg CO2 til kg CO2 svarende til et fald på ca. 32%. Udviklingen i departementets CO2-udledning fra 2010 til 2014 fremgår i figur 1. Figur 1. Samlet CO2-udledning Side 3 af 13

4 Figur 2. Procentforbrug CO2 i % 1% 37% 33% 28% Elektricitet Varme Vandforbrug Fly Tog Bus Taxa Kørsel i tjenestebil Kørsel i privatbil Færge Af figur 2 fremgår det, hvorledes departementets CO2-udledning i 2014 er sammensat af elementerne: El, varme, vand, fly, tog, taxa, kørsel i tjenestebil og privatbil. Departementets CO2-udledning i 2014 er primært fra fly, varme og elektricitet. Disse kilder står for 98% af departementets samlede CO2-udledning i Side 4 af 13

5 1.2. Regnskab Bevægelserne for perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2014 fremgår af departementets CO2-resultatopgørelse. Herudover fremgår den tilsvarende periode for regnskabet 2013 som sammenligningsgrundlag. CO 2 -resultatopgørelse Regnskab Regnskab Positiv CO 2 belastning Køb af CO 2 -kvoter 0 0 Øvrige positive CO 2 belastning 0 0 Positiv CO 2 -belastning i alt 0 0 Negativ CO 2 -belastning Klimabelastning fra virksomheden Elektricitet Varme Vand Klimabelastning fra virksomheden i alt Klimabelastning ved tjenesterejseaktivitet Fly Tog Bus 0 0 Taxa Arbejdskørsel i tjenestebil Arbejdskørsel i privatbil Færge 0 0 Klimabelastning ved tjenesterejseaktivitet i alt Negativ CO 2 -belastning i alt CO 2 -Resultat Det fremgår af CO2-resultatopgørelsen, at departementet i 2014 udledte kg CO2. Resultatet er sammensat af en klimabelastning fra virksomheden (domicilejendommen) på kg CO2 og en klimabelastning ved tjenesterejseaktivitet på kg CO2. Belastningen fra virksomheden er sammensat af en klimabelastning fra elektricitet på kg CO2, varme på kg CO2 og vand på 192 kg CO2. Faldet i CO2-udledning fra vand skyldes primært, at der er ændret i regnskabspraksis mellem 2013 og Belastningen ved tjenesterejseaktiviteten er sammensat af en klimabelastning fra fly på kg CO2, tog på 186 kg CO2, taxa kg CO2, arbejdskørsel i hhv. tjenestebil kg CO2 og privatbil 288 kg CO2. Side 5 af 13

6 CO2 kg 1.3. Analyse og rapportering I det følgende afsnit analyseres og rapporteres på departementets klimapåvirkning på to hovedområder: virksomheden (domicilejendommen) og tjenesterejser. Analysen har bl.a. til formål at vurdere, om departementet forvalter sin klimapåvirkning hensigtsmæssigt Klimapåvirkning fra virksomheden Klimapåvirkning fra virksomheden er opdelt i følgende kategorier: Elektricitet, varme og vand, jf. figur 3. Figur 3. Klimapåvirkning fra virksomheden Vandforbrug Varme Elektricitet Departementet har både i 2013 og 2014 i perioder været lokaliseret i to bygninger i omtrent samme antal måneder. Årsagen til dette var, at departementets lokation Stormgade 2-6 skulle renoveres. Imens renoveringsarbejdet blev udført i Stormgade 2-6, var departementet lokaliseret i Stormgade Departementets udledning i 2013 og 2014 er beregnet ved at tage hele årets udledning fra Stormgade 2-6. Dertil er tillagt udledningen fra Stormgade 10-12, for den periode hvor departementet var lokaliseret der. I klimaregnskabet for 2013 blev vand, varme og elektricitet for Stormgade beregnet ud fra et skøn. I 2014 er udledningen for Stormgade baseret på tilgængelig data suppleret med skøn. På den baggrund udviser udviklingen i klimapåvirkning fra departementet fra 2013 til 2014 en stigning på kg CO2 svarende til 14 %. Stigningen skyldes primært et øget forbrug af varme. Side 6 af 13

7 Klimapåvirkning ved tjenesterejser Klimapåvirkning ved tjenesterejser er opdelt i følgende kategorier: Fly, tog, taxa, kørsel i tjenestebil, kørsel i privatbil samt færgetransport, jf. figur 4. Figur 4 Figur 4. Klimapåvirkning ved tjenesterejseaktivitet i % 2% 95% Flytransport Togrejser Bus Taxa Kørsel i tjenestebil Kørsel i privatbil Færge Det fremgår, at flytransport udgjorde 95 % af påvirkningen ved tjenesterejser. Derudover udgjorde de øvrige transportaktiviteter 5%. Side 7 af 13

8 CO2 kg for transport - fly undtaget CO2 kg for flytransport Figur Figur 5. Klimapåvirkning ved tjenesterejser , , , , , , ,00 Togrejser Taxa Kørsel i tjenestebil Kørsel i privatbil Flytransport Som det fremgår af figur 5, har flytransport i perioden forårsaget den største klimabelastning. Frem til 2012 var det tilladt at modregne CO2-flykvoter i klimaregnskabet, hvorfor belastningen var opgjort til 0 i 2012 og tidligere. CO2-udledning fra tjenestebiler er først opgjort fra Side 8 af 13

9 CO2 kg pr. årsværk CO2 kg pr. m Departementets samlede klimapåvirkning Figur 6. Samlet CO2-udledning pr. årsværk og huslejeareal Total pr. årsværk Total pr. huslejeareal Det fremgår af figur 6, at niveauet for CO2-udledningen pr. årsværk i perioden 2010 til 2014 blev hævet fra 2013 og frem. Det skyldes ligeledes, at det fra 2013 ikke længere er muligt at modregne flykvoter. I 2014 var udledningen pr. årsværk kg CO2. Faldet fra 2013 til 2014 skyldes primært, at udledningen fra fly er faldet fra kg CO2 til kg CO2, svarende til et fald på 32%. Side 9 af 13

10 1.4. Regnskabsdata Grunddata Faktor Enhed Årsværk, antal Huslejeareal, m Elektricitetsforbrug, MWh CO 2 -udledning 407 kg Vandforbrug, m CO 2 -emission 0,2 kg Varmeforbrug, MWh CO 2 -udledning 104 kg Flyrejser, km CO 2 -udledning kg Køb af CO2-kvoter kg Togrejser, km CO 2 -udledning 0,04 kg Busrejser, km CO 2 -udledning 0,119 kg Arbejdskørsel i egen bil, km CO 2 -udledning 0,126 kg Arbejdskørsel i tjenestebil CO 2 -udledning kg Taxa, km CO 2 -udledning 0,125 kg Køb af CO 2 -kvoter kg Færge CO 2 -udledning Total kg Total pr. årsværk kg Total pr. huslejeareal kg Total tons Total pr. årsværk tons 0,99 0,91 0,91 2,48 2,27 Total pr. huslejeareal tons 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 Side 10 af 13

11 1.5. Regnskabspraksis Dette afsnit beskriver den opgørelsesmetode, som Klima- Energi og Bygningsministeriets koncern har benyttet til brug for opstilling af CO2-regnskabet. Har virksomheden en anden opgørelsesmetode, end den der er angivet, gøres der opmærksom på dette i teksten nedenfor punktet. Da koncernen i 2014 har udarbejdet fælles retningslinjer og metoder for opgørelse af klimaregnskabet, er regnskabspraksis for 2014 forskellig fra de tidligere år. Der kan derfor i visse tilfælde være problemer med at sammenligne med tidligere år. Nedenstående opgørelsesmetode er kun gældende for data i regnskabet For regnskabspraksis for de tidligere år henvises til klimaregnskaberne fra disse år. Elektricitet Elektricitet leveres via nettet i Østdanmark og indregnes med 407 g CO2/kWh ved at beregne alle drivhusgasser. Der anvendes Miljødeklarering af 1 kwh el 2013, opgjort efter 200 % varmevirkningsgrad og tillagt 5 % i gennemsnitlig nettotab. Miljødeklarationen beskriver den miljøpåvirkning, som leveringen af 1 kwh gennemsnitselektricitet giver anledning til. Miljødeklarationen dækker gennemsnitselektricitet leveret fra transmissionsnettet. Brændselssammensætningen af én kwh gennemsnitsstrøm i Danmark bestod i 2013 af 38 pct. kul, 10 pct. naturgas, 35 pct. vind, vand og sol, 14 pct. affald, biomasse og biogas, 1 pct. olie og 2 pct. atomkraft. KWh forbruget aflæses på el-måleren, hvorefter MWh (KWh gange med 1000 giver MWh) forbruget bliver indtastet i beregningsmodel, som viser kg CO2/MWh. (Kilde: Energinet.dk) Vand Vand indregnes med 0,2 g CO2/liter, idet der beregnes belastning i forbindelse med at lede vandet frem til vandhanen. Vandforbruget aflæses enten ved brug af opgørelsen på regningen af HOFOR, eller ved institutionens andel af ejendommens vandforbrug. (Kilde: Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR)) Fjernvarme Fjernvarme indregnes med 104 g CO2/kWh, idet der anvendes Miljødeklaration 2013 for fjernvarme (vand) leveret fra Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR), opgjort efter 200 % varmevirkningsgrad og tillagt 5 % nettotab. KWh forbruget aflæses på fjernvarme-regningen, hvorefter mwh (kwh divideret med 1000 giver mwh) forbruget bliver indtastet i beregningsmodel, som viser tons CO2/mWh. (Kilde: Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR)) Flyrejser Flyrejsers CO2-emission inddeles i to kategorier: Under 750 km og over 750 km. CO2-emissionen for rejser under 750 kilometer indregnes med ca. 149,1 g CO2/km, mens rejser over 750 kilometer indregnes med ca. 116,19 CO2/person/km. Flyrejser er opgjort af rejsebureauet Carlson Wagonlit Travel. Den estimerede distance multipliceres dermed med satsen for CO2-udledning pr. person pr. kilometer, som derved resulterer i den totale CO2-udledning. Side 11 af 13

12 (Kilde: Rejsebureauet Carlson Wagonlit Travel) Togrejser Togrejser er indregnet med 40 g CO2/person km samt ved en gennemsnitspris pr. km på 1 kr. Togrejser og gennemsnitspris er opgjort af rejsebureauet Carlson Wagonlit Travel eller via udtræk fra RejsUD. Den estimerede distance multipliceres dermed med satsen for CO2-udledning pr. person pr. kilometer, som derved resulterer i den totale CO2-udledning. (Kilde: Rejsebureauet Carlson Wagonlit Travel) Busrejser Busrejser er indregnet med 119 gram CO2-udledning pr. person pr. kilometer. Kilometerantal estimeres fra bogførte udgifter for buskort i Navision. En distance på 6,5 km har en pris på 15 kr., og prisen pr. kilometer bliver dermed 2,31 kr. Den estimerede distance multipliceres dermed med satsen for CO2-udledning pr. person pr. kilometer, som derved resulterer i den totale CO2-udledning. (Kilde: Movia Trafik samt egne forudsætninger) Departementet har ikke nogen opgørelser for anvendelse af busser, og forbruget vurderes at være minimalt. Privatbiler Arbejdskørsel i egen bil indregnes med 169 g CO2/km. Antallet af kørte kilometer trækkes fra Rejs-Ud. Den fastsatte distance multipliceres med satsen for CO2-udledning pr. kilometer, som derved resulterer i den totale CO2-udledning. (Kilde: Trafikstyrelsen) Tjenestebiler Arbejdskørsel i tjenestebil indregnes med CO2-udslip (g/km) x antal kørte kilometer inden for regnskabsårets periode. Satsen for CO2-udslip (g/km) for den enkelte tjenestebil er indhentet hos Trafikstyrelsen. Kilometerantallet afstemmes med bilens tilhørende kørebog. (Kilde: Trafikstyrelsen - Trafikstyrelsen har ikke information om udledning for ministerbilen Tesla S 85. Derfor er der indhentet oplysninger fra hvoraf det fremgår, at ministerbilen Tesla S 85 udleder 85 g CO2/km. Taxa Taxa er indregnet med 125 g CO2/km. Antallet af kilometer er beregnet på baggrund af den årlige bogførte omkostning til taxa i Navision samt en anslået kørselsstrækning på 7,41 km pr. 150 kr. taxaomkostning (13,50 kr. pr. km). Det anslåede totale kilometertal multipliceres med CO2-udledningen pr. kilometer, som derved resulterer i den totale CO2-udledning. (Kilde: Trafikstyrelsen Hvor langt på literen, gennemsnit af Mercedes Benz C-og E-modeller, Taxa 4x35, samt egne forudsætninger) Taxa-udledningen er opgjort ved at få fremsendt antal kørte km ved Taxa 4 x 35. Herefter er tallet multipliceret med 125. Side 12 af 13

13 Færge Opgøres efter individuel beregning. Departementet har ikke nogen opgørelser for anvendelse af færge, og forbruget vurderes at være minimalt. Side 13 af 13

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Indhold Klima og miljø i Nykredit 2012... 3 2011-målet: Nykredits klima- og miljøarbejde indtil nu... 4 Klima- og miljøstrategi frem mod 2020...

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere

Social- og miljømæssig erklæring for koncernen

Social- og miljømæssig erklæring for koncernen Social- og miljømæssig erklæring for koncernen 13 Grundlag for udarbejdelse af erklæringen 13 Social indsats 13 Miljøindsats 16 Den uafhængige revisors erklæring om sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal

Læs mere

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport 18. August 2011 RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport - et levende papir, der gradvist tilstræbes udbygget på www.rbenet.dk RBE anbefaler, at der anvendes en strategisk tilgang

Læs mere

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning 18 Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning Dataindsamling CO 2 -beregning Vejledning It-programmet CO 2 -beregning Vejledning Virkemiddelkatalog CO

Læs mere

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse for Energi- og olieforum 27-03-2014 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøministeriet. Miljøredegørelse for Miljøministeriet

Miljøredegørelse for Miljøministeriet. Miljøredegørelse for Miljøministeriet Miljøredegørelse for Miljøministeriet 1. januar 2008 31. december 2008 1 1. Ledelsens beretning Den årlige miljøredegørelse afspejler Miljøministeriets arbejde med konstant at arbejde for at reducere miljøbelastningen

Læs mere

eklarationfor fjernvarme1990-2013 13

eklarationfor fjernvarme1990-2013 13 Udviklingen enimiljødeklaration eklarationfor fjernvarme1990-2013 13 Tilægsnotattil MiljødeklarationforfjernvarmeiHovedstadsområdet ovedstadsområdet2013 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden,

Læs mere

Samlede danske drivhusgasudledninger

Samlede danske drivhusgasudledninger Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Samlede danske drivhusgasudledninger Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi, 20/3 2015 Indhold 1. Indledning og opsummering... 1 2. Indenlandske drivhusgasudledninger

Læs mere

Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader

Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Telefon nr. 99 15 55 00 Fax nr. Kunde nr. 22.177.948 Att. Aase Jørgensen Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader Opgørelse af den regnskabsmæssige hensættelse

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Rapport Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Titel: Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Udgiver: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500

Læs mere

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner Herning Kommune Klimaplan del III Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner December 2008 Herning Kommune Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 Centre for Energy, Environment and Health Report series ISSN 19047495 CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 CEEH s beregning af helbredsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens fremtidsforløb Roskilde

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE KORTLÆGNING & NØGLETAL Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE April 2012 Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere