Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej Glamsbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg"

Transkript

1 Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej Glamsbjerg Perioden 1. juni maj 2014

2 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed selskabets 17. grønne regnskab ud fra de samme motiver, som var grundlag for de første 16: Som en virksomhed beliggende midt i Glamsbjerg by mener bestyrelsen at have en moralsk forpligtelse til at oplyse andelshaverne såvel som andre beboere i byen (området) om de miljømæssige påvirkninger, centralerne udøver på det omkringliggende miljø. 1. Idet bestyrelsen er opmærksom på de miljømæssige konsekvenser en virksomhed placeret i bymidten kan have, og evt. nye gældende regler for miljøgodkendelser samt revurderinger af disse, ser de et grønt regnskab, som et middel til at træffe de rigtige beslutninger, og investere i de mest optimale løsninger inden for miljøområdet. 2. Bestyrelsen er bekendt med, at godkendelser til virksomheder er omfattet af Bilag 1 (Bilag 1-virksomheder er anlæg omfattet af IEdirektivet, også benævnt som IE-virksomheder) til godkendelsesbekendtgørelsen skal tages op til revurdering senest 8 år efter, at godkendelsen er givet første gang. Herefter skal afgørelsen tages op til revurdering mindst hvert 10. år. I. Derfor arbejdes der for tiden på en revurdering af centralens miljøgodkendelse fra 1993 i samråd med Assens kommune. 3. Bestyrelsen anser det for yderst vigtigt, at de ansatte på centralen inddrages og deltager i diskussioner og beslutninger omkring såvel det interne arbejdsmiljø som forbedringer på emissionsområdet.

3 Generelle oplysninger Tilsynsmyndig: Branche: Miljøgodkendelse: Spildevandstilladelse: Assens Kommune Fjernvarme & elektricitet Meddelt 8. november 1993 i henhold til kap. 5 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 af Glamsbjerg Kommune. Meddelt 8. november 1993 i henhold til kap. 4 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 af tidligere Glamsbjerg Kommune Glamsbjerg Fjernvarmecentrals væsentligste miljøpåvirkninger er et stort energiforbrug samt det faktum, at der udslippes miljøpåvirkende stoffer til omgivelserne. Det grønne regnskab indeholder de vigtigste ind- og udgående stoffer, der har betydning for værkets økonomi, eller stoffer der er listet som farlige i henhold til gældende love og forordninger.

4 Registreringer Glamsbjerg Fjernvarmecentral Ind varmecentral 2012/ /2014 Gas Nm Nm 3 El Kwh Kwh. Smøreolie 1938 ltr. 0 ltr. Kemikalier ( 0-ilt ) 200 ltr. 200 ltr. Kemikalier til kølevand 0 ltr. 600 ltr. Vand m m 3 Destilleret vand 700 ltr ltr. Salt (blødgøringsanlæg) 2000 Kg Kg. Lud til neutralisering 0 ltr. 900 Kg. Ud varmecentral Fjernvarmevand m m 3 El Mwh Mwh Spædevand m m 3 Spildolie 0 ltr 0 ltr. Salt 1775 kg 1825 kg Tømning/kontrol olieudskiller 1gang/1 gang 1gang/1 gang Motorkølevand ltr kg Rensning røggasveksler (ekstern firma) Renset 1 gang Renset 1 gang Fast, brændbart affald 3 containere 1 containere Støj fra centralen: Støj iflg. målinger fra Fa. Carl Bro A/S overholder given tilladelse med dispensation fra tidligere Glamsbjerg Kommune. Emission fra skorsten iflg. målinger fra Pon Power:

5

6 Ind flisværk: 2012/ /2014 Træflis tons tons El Kwh Kwh. Kemikalier ( lud ) 900 kg. 900 kg. Vand 224 m m 3 Spåner til spånfilter 0 baller 0 baller Ud flisværk: Fjernvarmevand m m 3 Aske/slagger 34,92 tons 35,28 tons Spildevand m m 3 Affaldscontainer brændbart Kg. Bestyrelsens redegørelse Glamsbjerg Fjernvarmecentral har som hovedaktivitet produktion af fjernvarme på både skovflis og naturgas til sine andelshavere samt varmeaftagere. En del af fjernvarmen produceres af en gasmotor, der driver en generator, hvorved der produceres strøm, der aftages af Energi Fyn via el-nettet. Den resterende produktion af varme tilvejebringes på en kedel, der anvender skovflis som brændsel. Dersom varmebehovet ikke kan dækkes i meget kolde perioder eller ved lave elpriser, produceres den manglende mængde på værkets gaskedler. Indsamlingen af dataer til det grønne regnskab er foregået på centralerne af medarbejderne samt eksterne firmaer, der har forestået de akkrediterede målinger. Myndighederne kræver akkrediterede målinger på gasmotoren en gang om året, og disse målinger er foretaget af Pon Power. Endvidere kræves der ligeledes årligt lovpligtige eftersyn af brænderne på vores gaskedler, som udføres af firma udefra. Målingerne anvendes til at fastslå om grænseværdierne overholdes, idet emissionerne til omgivelserne søges minimeret, dels ved kontinuerlig overvågning af produktionen og ledningsnettet, samt ved indgåelse af service- og vedligeholdelseskontrakter med eksterne firmaer.

7 Bestyrelsen har følgende bemærkninger til det aktuelle regnskab: Bestyrelsen har igen i år konstateret, at Glamsbjerg Fjernvarme fortsat overholder nuværende gældende regler, efter at have gennemgået rapporten fra Pon Power. Det har i år pga. den milde vinter været muligt at reducere gasforbruget betydeligt. Vi har i dette regnskabsår forbrugt m 3 gas mindre end forrige år. Salget af varme er faldet med 3615 Mwh. Yderligere skal nævnes at vi fra 1. april er indmeldt til det frie elmarked, hvorved motoren står stille, når der ikke kan opnås høje elpriser, og det er medvirkende til det mindre gasforbrug, da der ikke skal bruges gas til el- produktionen. Spildevandsmængden fra flisen er steget fra m 3 til m 3, og er afledt til videre behandling på det kommunale rensningsanlæg. Denne stigning skyldes bl.a. at personalet har været nødt til at øge spulingen af dråbefanget monteret i toppen af scrubberen (vådvaskningsanlægget til røggassen) Vandforbruget til denne øgede spuling ses ligeledes af vandforbruget ind på flisværket, som er steget fra 224 m 3 sidste år til 852 m 3 i år. Vandindholdet i skovflisen er også en faktor for mængden af spildevand, og derfor kan det variere fra år til år. Hvis der ses bort fra vand til spuling, ser det ud som om, at vandindholdet i flisen har været lidt højere i år end sidste år. Aske- og slaggemængden er i år stort set som året før. Der er deponeret 35,28 tons mod 34,92 sidste år. Slaggemængden afhænger af den leverede flis- kvalitet. Slaggeaffaldet er kørt til deponi, dels på Odense Nord og dels på Sandholt Lyndelse Miljøcenter. Vandtabet i dette regnskabsår er næsten uændret, dog med et mindre fald fra m 3 til m 3, hvilket stadig ikke er tilfredsstillende for bestyrelsen. Personalet arbejder ihærdigt på, at få bragt dette spild ned på et acceptabelt niveau, men det er ikke lykkes, at finde lækagerne. Vandtabet stammer fra utætheder i det vandbårne system, aftapninger for renovering, graveskader og større brud. Igen i år opfordre bestyrelsen hermed alle forbrugere til at henvende sig til de ansatte, hvis de observerer noget usædvanligt, enten i deres eget system, eller på veje og arealer rundt om i byen.

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13 1 Formandsberetning 2012/13 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Vi er i aften i konkurrence med andre vigtige aktiviteter i byen

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10. 16. december 2014 1859 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Optimal drift af prioriterede anlæg

Optimal drift af prioriterede anlæg 4712 Hovedrapport Eltra dok nr. 214946, sag 4712 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede anlæg Hovedrapport RAM-løse edb 2004 1 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede

Læs mere

Årsrapport 2010 2011

Årsrapport 2010 2011 Årsrapport 2011 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4-6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Indhold Klima og miljø i Nykredit 2012... 3 2011-målet: Nykredits klima- og miljøarbejde indtil nu... 4 Klima- og miljøstrategi frem mod 2020...

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Fjernvarmeværker. Der findes 7-9 danske leverandører af nøglefærdige flisfyrede fjernvarmeanlæg,

Fjernvarmeværker. Der findes 7-9 danske leverandører af nøglefærdige flisfyrede fjernvarmeanlæg, 8. Fjernvarmeværker Med fjernvarmeværker menes værker med selvstændig varmeproduktion, men uden elproduktion. Varmen leveres til et fjernvarmenet, hvor alle forbrugere, der bor indenfor nettets forsyningsområde,

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere