DANTAX A/S. CVR. nr ÅRSRAPPORT FOR 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14"

Transkript

1 DANTAX A/S CVR. nr ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 1/ /6 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE - Ledelsesberetning Ledelsens regnskabspåtegning... 7 Den uafhængige revisors erklæringer... 8 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse for året 1. juli juni Balance pr. 30. juni Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Side - - Noter

3 LEDELSESBERETNING Dantax A/S Telefon: CVR nr Bransagervej 15 Fax Hjemsted: Jammerbugt Kommune 9490 Pandrup - BESTYRELSE: Per Mogensen Advokat, født 1956, indtrådt i bestyrelsen i 2007 (formand) Bestyrelsesmedlem eller direktør i: Hedegaard & Christensen Holding A/S, K.S.C. Holding A/S, Kaas Staalbyg A/S, John Peter Jensen Holding A/S, Fisher Service A/S, Gjøl VVS & Swartz Eftf. A/S, Investeringsselskabet for Bageriudvikling A/S, Kristensen & Linde A/S, Centrum Biler A/S, Nostro A/S og Per Mogensen Advokatanpartsselskab. John Peter Jensen Direktør, født 1944, indtrådt i bestyrelsen i 1971 Bestyrelsesmedlem eller direktør i: John Peter Jensen Holding A/S, Nordic Air A/S, North Flying A/S, KSC Holding A/S, Privathospitalet Skørping A/S, Smertecenter Skørping ApS, Linde & Partners Kapitalrådgivning A/S og Fisher Service A/S Mads Peter Lübeck Direktør, født 1967, indtrådt i bestyrelsen i 1999 Bestyrelsesmedlem eller direktør i: Alfa Audio A/S, Cimber Advisor ApS, Innoscan A/S, Toke Ejendomme K/S, Mike Lima ApS, MPL ApS, Toge A/S og Udviklingsselskabet Toge K/S. DIREKTION: Paul Bjerring Direktør, født 1954, ansat i Dantax A/S 1/ Bestyrelsesmedlem eller direktør i: Zero-Max Holding DK A/S, Bjerring Magement ApS, Privathospitalet Skørping A/S, SC Metal A/S, Servicecentergruppen A/S, Marlon Tørmørtel A/S, Andersens Maskinfabrik ApS, Sjelle Autoværksted A/S, Danish LaserTechnology A/S, Arkitektfirmaet Nord A/S, Door System A/S, Brdr. Thybo & Co A/S, JWL Maskin- og plastfabrik A/S, Mariendal Gruppen Holding A/S, AB Cool A/S, Keepfocus A/S, Kemex A/S og Beanstalk A/S. REVISION: Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Aalborg oversigt: Dantax A/S 100% 50% Dantax Radio A/S Nordic Air A/S 25% 100% 100% Ansuz- Acoustics ApS Dantax Norge AS North Flying A/S 33% 17% Air Norway AS Hjemmesider: Generalforsamling afholdes på selskabets kontor den 28. oktober 2014 kl

4 LEDELSESBERETNING - Hoved- og nøgletal for koncernen I kr. 2013/ / / / / Nettoomsætning Resultat af primær drift Resultat af associerede virksomheder efter skat Resultat af finansielle poster Resultat før skat Resultat efter skat Investering i materielle aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Forpligtelser Overskudsgrad 4,7 3,4 1,8 1,2-1,8 Afkast af investeret kapital (ROIC) 8,7 6,2 4,0 2,8-4,6 Egenkapitalens forrentning 1,7 3,9-2,6 2,5 0,5 Soliditetsgrad Resultat efter skat pr. aktie (EPS) 3,3 7,6-5,1 4,8 1,0 Udvandet resultat efter skat pr. aktie (EPS-D) 3,3 7,6-5,1 4,8 1,0 Foreslået udbytte pr. aktie Pay-out ratio Indre værdi pr. aktie Børskurs ultimo pr. aktie Gennemsnitlig antal ansatte Omsætning pr. ansat Resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning: Anbefalinger og Nøgletal For definition af nøgletal se side 33. Selskabet har siden den senest aflagte årsrapport og til dato udsendt følgende meddelelser til Nasdaq OMX Copenhagen A/S: 04. oktober 2013 Insideres handel med aktier i Dantax A/S 04. oktober 2013 Årsrapport for 2012/ oktober 2013 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 29. oktober 2013 Forløb af ordinær generalforsamling 29. oktober 2013 Kvartalsrapport for perioden 1/7 30/ november 2013 Insideres handel med aktier i Dantax A/S 25. februar 2014 Halvårsrapport for perioden 1/ / februar 2014 Ændring i ledelsen i Dantax A/S 27. maj 2014 Kvartalsrapport for perioden 1/ / juni 2014 Ændring i ledelsen i North Flying A/S 27. juni 2014 Finanskalender for regnskabsåret 2014/ juli 2014 Ændring i ledelsen i Dantax A/S 25. juli 2014 North Flying A/S indgår ny kontrakt 18. august 2014 Ændring i direktionen i North Flying A/S Fondsbørsmeddelelser for de seneste 5 år er tilgængelige på Dantax Radio A/S hjemmeside: 2

5 LEDELSESBERETNING - Aktivitet ens hovedaktivitet består som i tidligere år af udvikling, markedsføring og salg af TV-, video- og HiFiudstyr. Aktiviteten foregår i datterselskabet Dantax Radio A/S, dette selskabs 100% ejede datterselskab Dantax Norge AS. Salget sker primært under mærkerne Dantax, Scansonic og Harmony. Herudover omfatter aktiviteten produktion og salg af Raidho højttalere. Dantax Radio A/S erhvervede i 2012/13 andel af selskabet Ansuz-Acoustics ApS. I forbindelse med selskabets køb og annulering af egne anparter i maj 2014, er Dantax Radio A/S andel af Ansuz-Acoustics ApS forøget til 25%. Aktiviteten i Ansuz-Acoustics ApS består i produktion og salg af high end tilbehør til HiFi udstyr. en ejer desuden 50% af aktiekapitalen i Nordic Air A/S. Aktiviteten i Nordic Air A/S og dette selskabs 100% ejede datterselskab North Flying A/S består i executive-, ambulance- og fragtflyvninger. Desuden har North Flying A/S fly fast beskæftiget med ruteflyvning i Norge gennem selskabet Air Norway AS, der ejes med 50% af Nordic Air / North Flying og 50 % af Ørland Kommune. Den økonomiske stilling ens resultat efter skat udgør et overskud på 1,0 mio. kr. mod et overskud på 2,2 mio. kr. sidste år. I forbindelse med rapporteringen for 3. kvartal var forventningen et overskud i niveauet 0,5 mio. kr. Radio/TV aktivitet Resultatet for Radio/TV er positivt påvirket af udviklingen i salget af nicheproduktet Raidho. Udviklingen på det norske marked har ikke levet op til forventningerne og skatteaktiv i datterselskabet Dantax Norge AS er nedskrevet til nul. Nedskrivningen medfører for koncernen en forøgelse af årets skat med 369 t.kr. Den fremtidige betjening af det norske marked er under overvejelse. Udviklingen i resultatet er tilfredsstillende, men det samlede resultat er forsat på et utilfredsstillende niveau. Afsætningen sker under de fire brands; Dantax, Scansonic, Harmony og Raidho. Dantax. Salget under Dantax brand, hvor den primære produktkategori er TV, udgør fortsat en væsentlig del af omsætningen. Omsætningen sker primært i Danmark, Norge og Sverige. Scansonic. Under Scansonic brand udvikles og markedsføres produkter i eget design og OEM-produkter. Sortimentet udvides løbende og består i øjeblikket af en serie af radioer med FM/AM, DAB+, Internet og CD, samt en serie af højttalere. Hovedparten af produkterne kan forbindes med bluetooth. I takt med at sortimentet er udvidet, er der fremgang i efterspørgslen efter produkterne. Udover salg af produkterne i Skandinavien, satses der på salg i øvrige lande. For at fremme salget har der i årets løb været deltagelse i messer i Berlin, Las Vegas og München. Harmony Harmony brandet består af et tilbehørsprogram i eget design, primært borde og beslag til ophængning af fladskærms TV. Som for Scansonic markedsføres produkterne dels i Skandinavien og dels i resten af verden. Raidho Raidho sortimentet består af high-end højttalere. Der er i årets løb sket yderligere opgradering af produkterne bl.a. med diamantbelagte membraner, hvilket har medvirket til betydelig udvikling i salg og indtjening. Produkterne, der produceres i Pandrup, har i årets løb igen vundet priser i internationale tests. 3

6 LEDELSESBERETNING - Flyaktivitet Flyaktiviteten i det associerede selskab Nordic Air A/S, og dette selskabs dattervirksomhed North Flying A/S, har realiseret et underskud efter skat på 2,3 mio. kr. mod et overskud på 1,0 mio. kr. sidste år. Dantax A/S andel af resultatet (50%) udgør 1,1 mio. kr. efter skat. North Flying er godkendt af Trafikstyrelsen i henhold til såvel danske som internationale bestemmelser dækkende bl.a. taxa-, ambulance-, fragtflyvning m.v. og flyvedligeholdelse. Selskabet har trods krisen bibeholdt en høj og varieret kapacitet med henblik på optimal løsning af kundernes transportbehov. Dette er meget ressourcekrævende i et marked præget af historisk lav efterspørgsel og har været medvirkende til at årets resultat er utilfredsstillende. Udover flyaktiviteten i Nordic Air A/S ejer Dantax A/S et fly, der er udlejet til North Flying A/S. Det samlede resultat af flyaktiviteten udgør et overskud på 0,1 mio. kr. efter skat, mod et overskud på 1,6 mio. kr. sidste år. Forventninger Radio/TV For 2014/15 forventes en omsætning på niveau med 2013/14. Forventning om yderligere fremgang indenfor salget af Raidho højttalere, samt lancering af ny Scansonic højttaler serie medfører forventning om forbedring i resultatet. Flyaktivitet Effekten af gennemførte optimeringer, samt indgåelse af større kontrakt for året 2014/15, medfører forventning om forbedring af i resultatet. Samlet forventes for 2014/15 et resultat i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Overskudsdisponering Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte. Forretningsmæssige risici Konjunkturforhold Dantax er afhængig af udviklingen i de generelle økonomiske konjunkturer, herunder særligt udviklingen i det private forbrug. Finanskrisen og den heraf afledte økonomiske usikkerhed har medført et lavere omsætningsniveau. For at afbøde virkningen af den faldende efterspørgsel, satses der på afsætning af produkter indenfor forskellige prissegmenter. Markeder Dantax har igennem flere år haft sin væsentligste afsætning i de Nordiske lande, men der arbejdes på yderligere afsætning i øvrige lande, primært i Europa. Konkurrenceforhold Markedet for forbrugerelektronik er præget af hård priskonkurrence. Finansielle risici ens finansielle risici er beskrevet i note 17, hvortil der henvises. 4

7 LEDELSESBERETNING - Videnressourcer Det er væsentligt for koncernens fortsatte vækst at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere med salgs- og brancheerfaring. Miljøforhold Datterselskabet Dantax Radio A/S er omfattet af Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr - Elskrotbekendtgørelsen. Ifølge elskrotbekendtgørelsen har producenter og importører ansvaret for bortskaffelse af elskrot. Til opfyldelse af sin forpligtelse har Dantax Radio A/S tilsluttet sig den kollektive ordning Elretur. I Sverige og Norge er selskabet tilsluttet de kollektive ordninger El-kretsen og Elretur AS. Incitamentsprogrammer Der er ikke indført aktiebaserede incitamentsprogrammer i selskabet. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet betydningsfulde hændelser, som væsentligt vil kunne forrykke koncernens eller moderselskabets økonomiske stilling. Virksomhedsledelse God selskabsledelse Dantax A/S har udarbejdet lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b for regnskabsåret 2013/14 og offentliggjort denne på Dantax Radio A/S hjemmeside: Redegørelsen indeholder en oversigt over, hvordan Dantax efterlever anbefalingerne til god selskabsledelse samt en beskrivelse af hovedelementerne i interne kontrol- og risikostyringssystemer, samt sammensætningen af Dantax ledelsesorganer. Mål og politikker for det underrepræsenterede køn Det er Dantax politik, at alle jobs i koncernen skal besættes af de bedst kvalificerede kandidater, herunder også pladserne på de øverste ledelsesniveauer. Dantax bestræber sig på at sikre mangfoldighed og lige muligheder for begge køn i hele koncernen. Der er i dag ikke kvinder i bestyrelsen i Dantax og det gælder ligeledes i tilknyttede virksomheder. Målet er at det underrepræsenterede køn, inden for en 4-årig periode, skal udgøre 10% af medlemmerne i bestyrelsen. Samfundsansvar Dantax ønsker at leve op til lovgivning og regler, i de lande hvor der opereres. Der er dog ikke vedtaget politikker for samfundsansvar som en del af koncernens strategi og aktiviteter, og der gives derfor ikke særskilt redegørelse om samfundsansvar. 5

8 LEDELSESBERETNING - Aktionærinformation Følgende aktionærer er optaget i selskabets aktionærfortegnelse. Kapital Stemmer Nom. kr. % % John Peter Jensen Holding A/S, Pandrup ,9 72,9 John Peter Jensen, Silkeborg ,1 11,1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. svarende til stk. aktier a 100 kr., der hver giver ret til en stemme. Ingen aktier er tildelt særlige rettigheder. Der er ingen begrænsninger i omsætteligheden og ingen stemmeretsbegrænsninger. Stemmeretten på aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan først udøves 4 uger efter, at vedkommende aktionær er noteret i selskabets ejerbog. Aktierne er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen under fondskode DK Selskabets bestyrelse består af 3-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflertal. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog mindst to tredjedels stemmeflertal. For de fuldstændige regler henvises til vedtægterne. Selskabet kan, i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse, erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen. Bemyndigelsen løber frem til næste ordinære generalforsamling, hvor bestyrelsen vil anmode om fornyet bemyndigelse. Selskabet har ikke handlet egne aktier i det forløbne regnskabsår. 6

9

10

11 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR ÅRET 1. JULI JUNI 2014 (1.000 kr.) Note Moderselskab 2013/ / / /13 1 Nettoomsætning Andre driftsindtægter Vareforbrug Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Afskrivning af materielle aktiver Resultat af primær drift Resultat efter skat i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Resultat pr. aktie 3,3 7,6 8 Udvandet resultat pr. aktie 3,3 7,6 Totalindkomstopgørelse Årets resultat Anden totalindkomst Poster som efterfølgende vil blive reklassificeret til resultatet: Valutakursregulering af udenlandske enheder i associeret virksomhed Valutakursregulering af udenlandsk enhed reklassificeret til resultat af associeret virksomhed Valutakursregulering af udenlandske enheder Årets værdiregulering af sikringstransaktioner Værdiregulering af sikringstransaktion reklassificeret til vareforbrug Skat af sikringstransaktioner Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt

12 BALANCE PR. 30. JUNI 2014 (1.000 kr.) A K T I V E R Moderselskab Note Langfristede aktiver 9 Materielle aktiver Grunde og bygninger Fly Driftsmateriel og inventar Andre langfristede aktiver 10 Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Udskudt skat Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger, handelsvarer Tilgodehavender fra salg Tilgodehavende hos associeret virksomhed Tilgodehavende hos koncernforbundne virksomheder Periodeafgrænsningsposter Andre tilgodehavender Andre værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT

13 BALANCE PR. 30. JUNI 2014 (1.000 kr.) P A S S I V E R Moderselskab Note EGENKAPITAL Aktiekapital Andre reserver Overført resultat Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser 7 Udskudt skat Garantiforpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser 15 Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til koncernforbundne virksomheder Selskabsskat Garantiforpligtelser Andre gældsforpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT Egne aktier 17 Finansielle risici og finansielle instrumenter 18 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser 19 Nærtstående parter 20 Aktionærforhold 21 Anvendt regnskabspraksis 22 Skønsmæssig usikkerhed 23 Begivenheder efter balancedagen 24 Ny regnskabsregulering 11

14 PENGESTRØMSOPGØRELSE (1.000 kr.) Moderselskab 2013/ / / /13 Driftens likviditetsvirkning: Omsætning Andre driftsindtægter Omkostninger Finansielle betalinger Ændring i varebeholdn. og tilgodehavender Ændring i kreditorer og anden gæld Betalt skat Pengestrøm fra driften Investeringernes likviditetsvirkning: Køb af materielle aktiver Køb af langfristede finansielle aktiver Salg af langfristede finansielle aktiver Pengestrøm fra investeringer Finansieringens likviditetsvirkning: Køb-/salg af egne aktier Pengestrøm fra finansiering Årets pengestrøm fra drift, investering og finansiering Likvide beholdninger, primo Valutakursregulering LIKVIDE BEHOLDNINGER, ULTIMO Likvide beholdninger ultimo specificeres således: Likvide beholdninger Kreditinstitutter, kassekredit I alt

15 EGENKAPITALOPGØRELSE (1.000 kr.) Egenkapitalopgørelse for koncernen Reserve Reserve for Reserve for Reserve for Aktie- for egne opskrivning sikrings- valutakurs- Overført kapital aktier af ejendom transaktion regulering resultat I alt Egenkapital 1. juli Totalindkomst 2013/14 Årets resultat Anden totalindkomst Valutakursregulering Sikringsinstrumenter Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for året Egenkapital 30. juni Egenkapital 1. juli Overført Totalindkomst 2012/13 Årets resultat Anden totalindkomst Valutakursregulering Sikringsinstrumenter Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for året Transaktioner med ejerne Køb/salg egne aktier Transakt. med ejere i alt Egenkapital 30. juni

16 EGENKAPITALOPGØRELSE (1.000 kr.) Egenkapitalopgørelse for moderselskab Reserve Reserve for Aktie- for egne opskrivning Overført kapital aktier af ejendom resultat I alt Egenkapital 1. juli Totalindkomst 2013/14 Årets resultat Anden totalindkomst Totalindkomst i alt for året Transaktioner med ejerne Egenkapital 30. juni Egenkapital 1. juli Overført Totalindkomst 2012/13 Årets resultat Anden totalindkomst Totalindkomst i alt for året Transaktioner med ejerne Køb/salg egne aktier Transakt. med ejere i alt Egenkapital 30. juni

17 1 Segmentoplysninger 2013/14 Ikke Flyaktivitet Radio/TV fordelt i alt Nettoomsætning (produkter) Andre driftsindtægter (tjenesteydelser) Bruttoresultat Afskrivninger Resultat af primær drift Resultat efter skat i associerede virksomheder Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Aktiver Kapitalandele i associeret selskab Garantiforpligtelse Udskudt skatteforpligtelse Øvrige gældsforpligtelser Årets anlægsinvesteringer Segmentoplysninger 2012/13 Ikke Flyaktivitet Radio/TV fordelt i alt Nettoomsætning (produkter) Andre driftsindtægter (tjenesteydelser) Bruttoresultat Afskrivninger Resultat af primær drift Resultat efter skat i associerede virksomheder Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Aktiver Kapitalandele i associeret selskab Garantiforpligtelse Udskudt skatteforpligtelse Øvrige gældsforpligtelser Årets anlægsinvesteringer

18 1 Segmentoplysninger (fortsat) Geografiske fordeling af omsætning 2013/ /13 Danmark Norge Sverige Øvrige lande Omsætningen omfatter udelukkende salg af elektronikprodukter, og geografisk opdeling er sket ud fra landet, hvor varerne er leveret. Nettoomsætningen repræsenterer salg til koncerneksterne kunder. Der har ikke i regnskabsåret eller sammenligningsåret været salg mellem segmenterne. Langfristede materielle aktiver udgør 16,1 mio. kr. mod 17,0 mio. kr. sidste år. Der er ingen væsentlige langfristede aktiver udenfor Danmark. Væsentlige kunder Samhandel med kunder der udgør over 10 % af koncernens omsætning udgør i alt 13,3 mio. kr. Samhandlen med væsentlige kunder i 2012/13 udgjorde hhv. 8,3 mio. kr. og 15,8 mio.kr. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter omfatter i koncernregnskabet lejeindtægter fra udlejning af fly. I moderselskab vedrører beløbet udlejning af ejendom. 2 Vareforbrug I posten vareforbrug indgår: 2013/ /13 Nedskrivning til nettorealisationsværdi på varebeholdninger Tilbageført af tidligere års nedskrivninger som følge af salg med avance Andre eksterne omkostninger Under andre eksterne omkostninger er indeholdt honorar til selskabets generalforsamlingsvalgte revisorer: Moderselskab 2013/ / / /13 Lovpligtig revision af årsregnskabet: Beierholm KPMG Andre erklæringsopgaver med sikkerhed: Beierholm E&Y Norge Andre ydelser: Beierholm

19 Moderselskab 4 Personaleomkostninger 2013/ / / /13 Gager og lønninger Pensioner, bidragsbaserede Bestyrelseshonorar Lønrefusioner fra offentlige myndigheder Andre udgifter til social sikring Gennemsnitlig antal ansatte Vederlag til ledelsen udgør: Moderselskabets bestyrelse, honorar Moderselskabets direktion, honorar Øvrige ledende medarbejdere, gager Moderselskab 5 Finansielle indtægter 2013/ / / /13 Renter, likvide beholdninger m.v Rente nærtstående parter Kursregulering af værdipapirer (dagsværdioption) Heraf renter på finansielle aktiver, der måles til dagsværdi via resultatet Finansielle omkostninger Renter, kreditinstitutter m.v Kursregulering af værdipapirer (dagsværdioption) Heraf renter på finansielle forpligtelser, der måles til dagsværdi via resultatet

20 7 Skat af årets resultat Moderselskab 2013/ / / /13 Årets skat kan opdeles således: Skat af årets resultat Skat af anden totalindkomst Aktuel skat / sambeskatningsbidrag Regulering af udskudt skat Regulering af udskudt skat, ændret skattesats Skat af årets resultat Skat af årets resultat kan forklares således: Beregnet 24,5% skat af årets resultat før skat Kursregulering værdipapirer Resultat efter skat i associerede selskaber Nedskrivning af skatteaktiv i datterselskab Ikke skattepligtige indtægter og omkostninger Regulering af udskudt skat, ændret skattesats Effektiv skatteprocent (excl associeret selskab) 35,7% 11,9% - - Udskudt skat 1. juli Overtaget genbeskatningsforpligtelse, Norge Kursreg. af skat i udenlandsk selskab Årets udskudte skat indregnet i anden totalindkomst Årets udskudte skat indregnet i årets resultat Regulering af udskudt skat, ændret skattesats Udskudt skat 30. juni, netto Udskudt skat indregnet i balancen: Udskudt skat (aktiv) Udskudt skat (forpligtelse) Udskudt skat 30. juni, netto Skatten vedrører: Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Kortfristede forpligtelser Fremførbar underskud Genbeskatningsforpligtelse

21 7 Skat af årets resultat (fortsat) Udskudt skat af underskud i udenlandsk selskab, 364 t.kr., er af forsigtighedshensyn ikke aktiveret. 8 Resultat pr. aktie 2013/ /13 Årets resultat Antal aktier Gennemsnitlig antal egne aktier Gennemsnitlig antal aktier i omløb Resultat pr. aktie á 100 kr. 3,3 7,6 Udvandet resultat pr. aktie á 100 kr. 3,3 7,6 9 Materielle aktiver 2013/14 Moderselskab Grunde og Driftsmateriel Grunde og bygninger Fly og inventar bygninger Fly Kostpris pr. 1. juli Valutakursreg. udenlandsk selskab Årets afgang Årets tilgang Kostpris pr. 30. juni Afskrivninger pr. 1. juli Valutakursreg. udenlandsk selskab Afskrevet på årets afgang Årets afskrivninger Afskrivninger pr. 30. juni Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni

22 9 Materielle aktiver 2012/13 Moderselskab Grunde og Driftsmateriel Grunde og bygninger Fly og inventar bygninger Fly Kostpris pr. 1. juli Valutakursreg. udenlandsk selskab Årets tilgang Kostpris pr. 30. juni Afskrivninger pr. 1. juli Valutakursreg. udenlandsk selskab Årets afskrivninger Afskrivninger pr. 30. juni Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder Dattervirksomheder Moderselskab 2013/ /13 Kostpris pr. 1. juli Kostpris pr. 30. juni Regnskabsmæssig værdi 30. juni Ejerandel Navn og hjemsted 2013/ /13 Dantax Radio A/S, Pandrup 100% 100% Dantax Norge AS, Hagan, Norge 100% 100% 20

23 10 Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder (fortsat) Associerede virksomheder Moderselskab 2013/ / / /13 Kostpris pr. 1. juli Årets tilgang (overført fra værdipapirer) Årets afgang Kostpris pr. 30. juni Opskrivninger pr. 1 juli Årets afgang Årets egenkapitalreguleringer Andel af årets resultat efter skat Opskrivninger pr. 30. juni Regnskabsmæssig værdi 30. juni /14 Andel af Andel af egenkapital Navn og hjemsted Ejerandel resultat 30/ Nordic Air A/S, Nørresundby 50% Ansuz-Acoustic ApS, Aalborg 25% Omsætning Aktiver Forpligtelser Associeret virksomhed i alt Det associerede selskab Ansuz-Acoustics ApS, der har regnskabsafslutning pr 31/12, er indregnet i henhold til intern periodebalance pr 30/ /13 Andel af Andel af egenkapital Navn og hjemsted Ejerandel resultat 30/ Nordic Air A/S, Nørresundby 50% Teleton Magnetics AB, Växjö, Sverige, tab ved salg afhændet Teleton Magnetics AB, Växjö, Sverige, akk. valutakursregulering afhændet Omsætning Aktiver Forpligtelser Associerede virksomheder i alt

24 11 Tilgodehavender fra salg 2013/ /13 Udvikling i nedskrivninger af tilgodehavender specificeres således: Nedskrivninger pr. 1. juli Nedskrivninger i året Realiseret i året Tilbageført Nedskrivninger der er modregnet i posten tilgodehavender pr. 30. juni Nedskrivningerne er foretaget på baggrund af en individuel vurdering af kundernes betalingsevne. Den foretagne hensættelse til tab på tilgodehavender modsvarer værdien af forfaldne tilgodehavender pr. 30/6 2014, som ikke er betalt ultimo august Risikoen for tab vurderes således at være begrænset. Den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender skønnes at svare til dagsværdien. Tilgodehavender fra salg, der pr. 30. juni 2014 var overforfaldne, men ikke værdiforringede, udgør som følger: Forfaldsperiode: Op til 30 dage Mellem 30 og 90 dage Over 90 dage 10 0 Overforfaldne ikke værdiforringede tilgodehavender Andre værdipapirer ens værdipapirbeholdning, der måles til dagsværdi, består af børsnoterede aktier. 13 Aktiekapital Antal stk. Nominel værdi (t.kr.) 2013/ / / / juni Aktiekapitalen består af aktier a nominel 100 kr. Ingen aktier er tildelt særlige rettigheder. Der er ingen begrænsninger i omsætteligheden og ingen stemmeretsbegrænsninger. 22

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Påtegninger 4 Risikofaktorer 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Novozymes Koncernen 14 Oversigt over noter og øvrige data 19 Hoved- og nøgletal 2004-2000 37 Virksomheder i Novozymes

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER

78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 84 NOTE 4 SALGS- OG DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER 84 NOTE 5 HONORAR TIL GENERALFORSAMLINGSVALGT

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Årsrapport 2011. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2011. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2011 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 7 Overskudsudlodning... 8 Ledelsesberetning... 9 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere