Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT. Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT. Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER"

Transkript

1 BILAG TIL REGNSKAB 2011

2

3 Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER 0 Arter til omkostningsregnskab omkonteringer til status Afskrivninger Lagerforskydninger Pensionshenlæggelse - tjenestemænd Øvrige beregnede/overførte udg./omk Feriepenge Modregningskonto Lønninger Lønninger Lønninger Fast løn Vikarudgifter Overarbejde Lønninger uden forhandlingsramme Rådighedstjeneste og vagttillæg Pensionsforsikringspræmier Ny løn Øvrige lønudgifter Varekøb Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til amtskommuner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Finansudgifter Renteudgifter Kurstab Afdrag på lån Tilsvar Finansforskydninger Udgiftsarter i alt

4 Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 INDTÆGTER 7 Indtægter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra amtskommuner Øvrige indtægter Finansindtægter Finansindtægter Renteindtægter Kursgevinster Låneoptagelse Refusioner Generelle tilskud Statstilskud Finansforskydninger Indtægtsarter i alt

5 Indtægtsdækket virksomhed Bilag 2 Indledning De økonomiske styringsregler i Greve Kommune giver mulighed for centres/institutioners adgang til indtægtsdækket virksomhed (IDV). Udgangspunktet for centre og institutioner er, at de har et nettodriftsbudget, dvs. et budget, hvor budgetterede indtægter trækkes fra budgetterede udgifter. Formålet med IDV er at skabe mulighed for indtægter ud over det budgetterede niveau. IDV skal skabe mulighed for ekstraordinære eller forbedrede aktiviteter for borgerne, og at udvikle kompetencer og arbejdsmetoder af hensyn til forbedrede opgaveløsninger. Det er en forudsætning, at centrets/institutionens kerneopgaver til stadighed bliver løst, og at IDV er et naturligt supplement til centrets/institutionens normale virksomhed. IDV skal til enhver tid foregå inden for den generelle lovgivning for kommuner og må ikke være konkurrenceforvridende i forhold til private virksomheder. IDV skal foregå ud fra etiske og moralske hensyn. IDV kan omfatte følgende typer: Tildeling af legater, fonde og statslige/andre offentlige myndigheders puljer. Salg af ydelser og produkter inden for virksomheden Greve Kommune. Salg af ydelser og produkter til andre offentlige myndigheder. Indtægter ved sponsorater, reklamer mv. fra virksomheder og private. Salg af nye former for ydelser og produkter ud over kerneydelserne til brugerne af kommunens institutioner mv. Indtægter fra IDV tilfalder den eller de centre/institutioner, der har ejerskab for indtægten. Midler fra IDV bogføres/registreres i kommunens økonomisystem/anlægskartotek og skal kunne identificeres heri. Hvert år redegøres for kommunens IDV ved bilag til årsregnskabet. Indtægtsdækket virksomhed redegørelse 2011 Opgørelsen for 2011 over indtægtsdækket virksomhed (IDV) viser at Greve Kommunes centre/institutioner har indtægter for 9,3 mio. kr. i 2011, fordelt på 48 formål. De 48 formål er fordelt på 22 vedrørende statslige tilskud til projekter med 8,2 mio. kr., 6 fra kommunen med 0,6 mio. kr. og 20 fra øvrige tilskudsgivere med 0,5 mio. kr. Bidragene ses i oversigten nedenfor. I 2011 er indtægtsdækket virksomhed steget med 6,4 mio. kr., idet der især er søgt flere statslige puljebeløb i 2011 end i De eksterne bidrag kommer fra styrelser, ministerier, fonde, andre kommuner og enkelte private foreninger. 1

6 SKEMA TIL REGISTRERING AF INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED 2011 Afdeling Indtægtsgiver, sponsor Formål med indtægtsdækket virksomhed Indtægt (hvad har centret/institutionen brugt den konkrete i 1000 indtægtsdækkede virksomhed til) kr. Biblioteket Styrelsen for Bibliotek & Tilskud til BiblioVan 175 Medier Biblioteket Styrelsen for Bibliotek & Tilskud til Sommerbogen 90 Medier Bibliotek Roskilde Kommune Tilskud til Palles Gavebod 6 Biblioteket Statsbiblioteket Newcomers, konsulentbistand 36 Biblioteket Greve Kommune Tilskud til Sommerferieaktiviteter 36 Biblioteket Greve Kommune Tilskud til børnekulturkonsulent 135 Biblioteket Greve Kommune Tilskud til Kultur i børnehøjde 202 Biblioteket Greve Kommune Tilskud til Kulturbasen 100 Biblioteket Waves Tilskud til vinter + efterårsferiebillet 4 Biblioteket Deltagere Billedskole 57 Biblioteket Deltagere Salg af billetter + vand, Arr., Hovedbibl. 56 Biblioteket Deltagere Salg af billetter + vand, arr., Karlslunde bibl. 7 Biblioteket Roskilde Bibliotek Konsulentbistand 11 Biblioteket Deltagere Sæsonens bøger 34 Biblioteket Greve Idrætscenter Regnskabsmæssig bistand 55 Biblioteket COK Sensor 4 Biblioteket Brugere Cafe-indtægter, Hovedbibl. + Lokalbibl. 13 Biblioteket Kunststyrelsen Tilskud til Vo.arr- 5 Museet Kulturarvsstyrelsen Indtastning af 16 års indkomstprotokoller 106 Museet Kulturarvsstyrelsen Web-formidling af hedeboudstilling 149 Museet Kulturministeriet Idrætsudstilling 100 Museet Blicheregnens Museum Udlejning af vandreudstilling 25 Museet Blicheregnens Museum Udlejning af vandreudstilling 20 Museet Blåkildegård Udlejning af vandreudstilling 25 Museet Langelands Museum Udlejning ad juleudstilling om gåsen 4 Museet Kulturaftale-projekt Kulturdetektiverne 25 Børn- & Familier Socialministeriet Projekt fritid og fælleskaber Familie husene Andre kommuner Personale køb 17 Familie husene Greve Kommune Psykologundersøgelse 96 Kirkemosegård KFUM spejdere Leje af kanoer 1 Kirkemosegård Peter Sørensen Forpagtningsafgift PPV Danske Regioner Psykoedukation til beboerne på Skoleholmen Rusmiddelcenter Deltagere Kursus vedr. benægtelse var at øge viden og 14 kompetencerne hos interne samarbejdspartnere og kollegaer i Greve Kommune Teknik & Miljø Socialministeriet Forløb børn og unge Askerød 100 Teknik & Miljø Socialministeriet Byfornyelse, Skimmelsvamp 13 Borgerservice Greve Service Administration af renovation 65 Borgerservice Socialministeriet Statspulje Sundhed & Pleje Sundhedsministeriet Kommunens plan mod overvægt - Multiminen 932 Sundhed & Pleje Socialministeriet Udvikling af ældrepleje 168 Sundhed & Pleje Sundhedsministeriet Forløbsprogrammet puljen Job & Social Forebyggelsesfonden KIA - projekt

7 Job & Social Beskæftigelsesministeriet Virksomhedskonsulent Skoler Integrationsministeriet Skole-/Hjemvejledere 400 Skoler Integrationsministeriet Alle unge/forældrerollemodelkorps 20 Skoler Undervisningsministeriet Turbodansk 463 Skoler Undervisningsministeriet Undervisningsassistenter 864 Skoler Videnskab, teknologi, Formidlingsagenter i natur/teknik undervisning 170 udvikling Skoler Videnskab, teknologi, Comenius - projekt 3 udvikling I alt

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 1 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 2 Budget-

Læs mere

(1.000 kr.) Udgift Indtægt

(1.000 kr.) Udgift Indtægt Fritidsudvalget Opgaver under udvalget Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, samt administrationen og planlægningen

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune INDLEDNING Med ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget lov nr. 490 om kommuners anvendelse af fast ejendom og løsøre til

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere